Ppt gazet jg 03 nummer 117 jun b 2015

Page 1

JAARGANG 03 NUMMER 117 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

.

. PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

..

T/M BLZ.05

=MEDEWERKER RITA TERMONIA OVERLEDEN | BLZ.04, 107/108=

117

116,5 BLZ 66 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 117 jun|B van

VANWEGE DE UITGEVER

DINSDAG 23 JUNI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Loes Deventer, Klara, Peter Decordier, Emilie Bercez, medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Jan Leconte, de stadsdiensten o.a. informatie, Patrick Aelvoet, Marie-Ange Ketels, sp.a Ronse, Damien Van ingezonden kopijen & beeldmateriaal; Wambeke, LETS, Tijl Rommelaere, Rita Claus, Hélèkopijen kunnen worden ingekort en/of ne Van Damme, ACV/ACOD, Kringwinkel Ronse, TV passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet één, Christophe De Smet, daventra, Jean-Marie De verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Dijn, Ronald Soubry, Gina Vandepladutse, Dieter Dewilde, Philippe Vanderdonckt, Enca Caen, Henk den tegen voorafbetaling van €25 per foto Dhondt, Tineke Weyhaeghe, An & Els Deventer e.a. AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

PRETTIGE VAKANTIE GEWENST…

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

23

24

25

26

27

28

UPDATES: stadsbericht & oncologie AZ Glorieux

blz.103; VBS Glorieux blz.103 t/m 106 e.a.

JAARGANG 03 NUMMER 117 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

De vakantie lonkt, zon en zee, berg en dal, citytrip, klussen thuis of rustig weinig doen of een combinatie daarvan, het heet dan welverdiend, mogen we voor onszelf uitmaken, toch? Daarmee bestaat R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e gAZet twee- en een half D i e z ó h o o r t b ij m ij e jaar en zijn we met deze ‘k Zwere welken ede? uitgave aan nummer 117 De liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | beland. Verderop in deze toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via editie geven we wat sta- instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | tistisch materiaal mee, camerabewaking naar meldkamer 24/24 | voor zij die daar interesse gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij voor hebben. Waar ik inbekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox teresse voor heb, is dat dan ben jij de allereerste om te weten wat de gAZet effectief gelezen en deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse bekeken wordt en voor die actie, die ook mag en e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar gazetronse@gmail.com niet moet, beste dank…


03

jun|B NUMMER117

1815-2015 De andere koningen en keizers ontleenden hun kroon van “God”, Bonaparte aan “het volk”. In 1815 versloeg het conservatieve Europa het progressieve Frankrijk, de klok werd jammer genoeg fors achteruit gedraaid…

JOHAN OP DE BEECK was journalist en hoofdredacteur bij diverse media. Als geschiedkundig auteur is hij gespecialiseerd in het Napoleontische tijdperk. Hij is auteur van meerdere Napoleonboeken: Napoleons nachtmerrie, Napoleon van strateeg tot keizer (I) en… van keizer tot mythe (II) en van Waterloo. In Waterloo versloegen Britse soldaten, het Pruisische leger van Blücher en de Nederlandse troepen van de Prins van Oranje onder het bevel van de Britse hertog van Wellington op 18 juni 1815 definitief het leger van de Franse keizer Napoleon. Toch zal Waterloo tot in de eeuwigheid geassocieerd worden met de overwonnene, niet met de overwinnaar. Het is een paradox die zich slechts één keer in de geschiedenis heeft voorgedaan.

VAN DE LEEUW VAN WATERLOO NAAR DIE VAN RONSE…

.

… is een rubriek die in één shot of op meerdere blz. wat opmerkt in het Ronsese stadsbeeld, soms al eens bij de mensen zelf, soms gewoon wetenswaardig. Zie de volgende pagina’s…


Wanneer duurt een minuut geen 60 seconden? Het lijkt een filosofisch raadsel, maar dat is het niet. Op 30 juni om 00.59 Belgische tijd zal de wereld een minuut ervaren die 61 in plaats van 60 seconden duurt. Dat heeft alles te maken met het fenomeen van de schrikkelseconde, zoals dat door wetenschappers wordt genoemd. Wordt de 26e keer tegepast… De schrikkelseconde is een extra seconde die door wetenschappers wordt ingevoerd om de tijdsklokken op aarde precies te synchroniseren met de rotatie van onze aardkloot. De rotatie kan immers versnellen of vertragen doordat het afhankelijk is van gravitatievelden van aarde, zon en maan. Wanneer de rotatiesnelheid verandert, hoe miniem ook, dient dus ook onze tijd aangepast te worden. De atoomtijd moet 100% de zonnetijd weer volgen. Hoewel de aanpassing voor verschillende wetenschappers (vooral tijdswetenschappers of horologen) van belang is, is er steeds meer debat over het al dan niet invoeren ervan. Dat komt doordat veel tegenstanders er terecht op wijzen dat veel computersystemen erdoor in de war kunnen geraken. Zo raakten in juni 2012 bvb. verschillende internetservers en reservatiesystemen van luchtvaartmaatschappijen ontregeld precies door die schrikkelseconde. Dat zorgde toen voor heel wat ellendige hinder. Bovendien hebben sommige computers enkele dagen nodig om de aanpassing te verwerken. “Daarom moeten we het doorvoeren van de schrikkelseconde afschaffen. Het zorgt alleen maar voor moeilijkheden en bugs”, zo stelt Sebastien Bize, een Franse specialist in atoomklokken. “Moet de mens de dienaar zijn van technologie, of moet de technologie de dienaar zijn van de mens?”, zo vraagt hij retorisch. Tja, zo’n schrikkelseconde is echt wel héél weinig, want niets is ze niet, ze duurt immers één seconde, da’s tellen van 21 tot 22, toch? Voorstanders van de schrikkelseconde wijzen er dan weer op dat wanneer deze verdwijnt, de tijd zoals deze berekend wordt door de mens niet langer gekoppeld zou zijn aan de aardrotatie. “Op korte termijn heeft dat geen grote gevolgen. Maar op langere termijn, en dan spreken we over vele tienduizenden jaren, zal de afwijking zodanig groot zijn dat mensen om twee uur ‘s nachts zullen ontbijten”, zo stelt Daniel Gambis, directeur van het International EarthRotationand ReferenceSystems Service(IERS) en groot voorstander van de schrikkelseconde. NAAR MSN NEWS

24

04

jun|B NUMMER117

. Dinsdag 30 juni 2015 duurt één seconde langer!

+1”

We zien ons jammer genoeg verplicht om in UPDATE deze pagina aan te passen om het plotse overlijden te melden van onze vurige gAZet-fan én medewerkster RITA TERMONIA IN MEMORIAM (zie blz.107 & 108).


05

.

jun|B NUMMER117

DE VRIJHEID

D E

V R IJ H E I D

E E N S

A N D E R S

?

B E K E K E N :

BIG BROTHER IS WATCHING YOU!


‘DE PATERS’ van voorheen, want er zijn allang geen paters meer, noch… minderbroeders, staan bijna weer onder dak. Na lange tijd van afbraak, vernieuwing, heropbouw, bijbouwen, aanleg parking en straat … geraakt het vroegere klooster volledig onder dak. De paterskerk zelf behoort de parochie… Waar is de tijd van de cinema, van de frituur op het plein, van de Fancy Fair op Sinksenweekend, de tijd van pater Sixtus en pater Michel, de tijd van Pietje, de donderpreeknovenen van de heilige Antonius van Padua!?!

.

06

jun|B NUMMER117

Fancy-Fair CATERINA

CINÉ SINTFRANCISCUSVALENTE IN KRING


07

.

jun|B NUMMER117

LEVENSGEVAAR!

bloos

FOTO: GAZET


LEVENSVATBAAR…

08

jun|B NUMMER117

1,5 x vader

.

Luxebaby voor één luxekamer ter materniteit AZ Glorieux Hogerlucht … ZIE ONZE UPDATE VORIG NUMMER 116 (4,5 blz.)


.

09

99

1/ 2

… en een stukje peperkoek van de Fiertel smaakt… dubbel met de kleindochter erbij! (MET DANK AAN M&M...)

jun|B NUMMER117


10

.

jun|B NUMMER117 Als je van Broeke naar kop Glorieuxlaan rijdt, heb je in de bocht de Hemelbergstraat. Dààr is het gevaarlijk doordat het aankomend verkeer door het hoge onkruid op de stoep niet kan worden waargenomen. Hallo stadsdiensten vooraleer met betaald verlof te gaan!?!...

ZET ER DE ZOMERZEIS IN!

KLARA VANAF 22 JUNI 2015 IN ZOMERMODUS!

Vanaf maandag 22 juni gaat Klara in vakantiemodus. Espresso zet de wekker een uurtje later en serveert tot 10 uur heerlijke muziek en de culturele highlights van de dag. Met muziek aan het hof van Lodewijk XIV, die 300 jaar geleden overleed, als ‘gouden’ draad de hele zomer lang. Maestro wordt Festival, een programma van 4 uur, met dagelijks een concertfragment uit één van de grote Europese muziekfestivals en uit het Klaraconcertarchief. Met bijdragen rond Lassus (Mons 2015), MA-festival (thema: Omnia Vanitas) en Laus Polyphoniae (thema: Alamire), aandacht voor 45 jaar Europalia en een greep uit de Klara's 10 van de laatste twee jaar. Nuit d'été luistert uw zomeravonden op met elke dag een onverwoestbaar concerto uit de lijst van 10, en een muzikale vooruitblik naar het zomerse weekendprogramma On The Road, dat de muzikale biotoop van een stad blootlegt. En met Best of Jazz krijgt u elke avond een spraakmakend jazz-album als nachtmutsje. Over de zomerprogramma's in het weekend leest u meer in de nieuwsbrief van volgende week! DE ZOMER OP KLARA, VAN MAANDAG 22 JUNI AF


.

26

11

jun|B NUMMER117

De DUIVELSE voetbalgekte van 2014 en wat er ‘vaandelkundig’ na één jaar van overblijft!? FOTO DINSDAG 16 JUNI 2015 14:42 IN DE WOLVESTRAAT…

 GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIES IN DE VRIJHEID Proefopstelling gewijzigde éénrichting in de Sint-Cornelisstraat. Omwille van sluipverkeer in de Fabriekstraat en de gewijzigde verkeerssituatie in De Vrijheid, overweegt de stad om het éénrichtingsverkeer in de Sint-Cornelisstraat te wijzigen. De stad wil daarbij eerst de effecten op het verkeer uittesten via een proefopstelling. Tijdens de proefopstelling wordt het éénrichtingsverkeer in het deel Sint-Cornelisstraat tussen Neerhofstraat en Fabriekstraat omgekeerd (dus verkeer enkel mogelijk van de Neerhofstraat naar de Fabriekstraat). In het deel Sint-Cornelisstraat tussen Fabriekstraat en de Wijnstraat zal tweerichtingsverkeer toegelaten worden om de parkeerplaatsen gelegen in dit deel vlot bereikbaar te houden vanuit de Wijnstraat. Deze proefopstelling zal opgezet worden van maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 30 oktober. Opmerkingen en suggesties over deze proefopstelling kunnen overgemaakt worden aan de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid (mobiliteit@ronse.be of 055 23 27 53).

 RUIMEN EN CONTROLE RIOLERING BINNEN DE VRIJHEID Het stadsbestuur werkt aan het ontwerp van de riolering binnen De Vrijheid. Hiervoor moet eerst de toestand van de bestaande riolering worden onderzocht om te bepalen welke delen kunnen behouden worden. Begin juli zal een ruiming en camera-inspectie van de riolering worden uitgevoerd. Hierdoor zal de verkeerscirculatie tijdelijk wijzigen. De werken vinden plaats van dinsdag 30 juni t.e.m. woensdag 8 juli. Op weekdagen zullen in die periode bepaalde delen van De Vrijheid afgesloten worden voor verkeer. Er wordt gewerkt in verschillende fasen en bij elke fase geldt een andere verkeerscirculatie. Buiten de werkuren en tijdens het weekend is De Vrijheid wel helemaal toegankelijk. Voor gedetailleerde informatie over de zones en de verschillende fasen kan je terecht op de website van de stad of bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid van de stad (signalisatie@ronse.be of 055 23 27 53).

0,5


12

jun|B NUMMER117

. … deze wel originele achterdeur in Ellezelles & voor Ronse op Scène zie verder in nr. 117…


13

jun|B NUMMER117

‌ op de bres voor cultuur!


14

jun|B NUMMER117

01

10

20

30

40

50

60

70

EIGENGEREID | KRITISCH  DOCUMENTAIR | SPRAAKMAKEND  DUIVELS GEDURFD  ANNONCEREND | GESTOFFEERD  ONDERZOEKEND | ORIGINEEL  BLITZ  TOP 

117

80

90

100

110

JONG  VOOR ELK WAT WILS  CF. ‘TOURINGMOBILIS’  LEERRIJK | OMSTANDIG  ACTUEEL VS. VOORHEEN  INFORMEREND | ILLUSTRATIEF  DUIDEND | ONDERHOUDEND  GRAFISCH | VOORUITBLIKKEND 


15

JA A R

117 nummers gAZet, 30 maanden lang… Hallo lezer Sinds begin januari 2013 tot nu bijna juli 2015 verschijnt jouw gAZet digitaal. Voor 99% op Ronse geconcentreerd. Soms iets algemeen. Soms iets in verband met de naburige gemeenten, zo Vlaamse als Waalse. 100 nummers lang wekelijks, 52 nummers per jaar, doorheen alle vakanties. Sinds nummer 101 via A, B of C tot drie keer per maand. Van 20 pagina’s voor het allereerste nummer tot liefst 145 blz. voor nummer 116 juni|A. Alsjeblief! Op onze surfteller staan exact 1 147 447 bezoekers (kliks zoals men dan zegt). Over 116 nummers (want deze uitgave staat daar nog niet bij, ze moet nadat ik dit geschreven heb nog online komen)

betekent dat precies 9 892 adepten per verschijning, zegge 10 000 gemiddeld en waarover we het al eens hadden in ‘n paar vorige edities. Om de GB van destijds te parafraseren: jun|B die moet je verdienen, elke uitgave opnieuw. Voor dik 99% zijn die lezers landgenoten, voor 0,5% uit het buitenland. We weten dat we volgers hebben van vreemde origine (Nederlanders en Amerikanen bvb.), maar vaak zijn dat Ronsenaars die op reis zijn of in het buitenland verblijven. Daardoor vinden we in onze statistieken meestal onze buurlanden terug en vaak komen daar de USA, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en al eens een Skandinavisch land bij… Zeer uitzonderlijk Afrika, Azië, Australië, Zuid-Amerika, enkelingen! De gemiddelde leestijd bedraagt zo’n 5 minuten voor uitgaven onder de 50 pagina’s dik tot wel 12 minuten als er meer dan 100 blz. in de editie voorkomen. gAZet wordt gedeeld en links worden aangeklikt. We geven juist een momentopname qua hoe men leest/kijkt, ons vorig nummer én wat een goed beeld geeft: 78% surfen via hun desktop, 16% via tablet en 6% via mobiele toestellen.

Opmerkelijk is dat zo’n 1 000 à 2 000 surfers per week vorige nummers bekijken, ouder dan de laatste drie nummers! Zo constateren we dat in de loop van de voorbije 2,5 jaar het aantal lezers/kijkers voor ons allereerste nummer jg.01 nr.01 tot vandaag gewoon verdrievoudigde! Sommigen vragen zich af hoelang gAZet nog zal verschijnen, wel, ook voor mij is dat als uitgever koffiedik kijken. gAZet is de feitelijke verderzetting van eerst weekblad –AZ (dat ik op een idee van wijlen Albert Vandenhaute stichtte op 5 december 1967 in de Stationsstraat 9 te Ronse), de titel –AZ werd zo’n 15 jaar lang vervangen door passepartout, alle-bussenblad dat er eind 2012 de brui aan gaf. gAZet nam de draad weer op, vooral die van… redactie, want zowel –AZ en zeker ppt vergleden naar een bijna zuiver advertentieblad waar de nietcommerciële berichtgeving bijkomstig was, haast ‘vulling’. –AZ had dit destijds weten op te vangen door het (verkochte) weekblad PLUS (een titel die ik voorzien had om een tweede ‘–AZ’ te maken om concurrentie tegen te gaan) én dat schitterend voorzag in nieuws en duiding allerhande en zeker wat Ronse betreft. Maar PLUS, zelfs De Ronsenaar hebbende overgenomen, moest finaal de duimen leggen vanwege niet meer zelf bedruipend (kiosk-/abonnementsprijs t.o.v. de |  16


15  | productiekost). December 1997 verkocht ik, samen met ‘n paar andere aandeelhouders, mijn aandelen in –AZ en de weg lag vrij voor… passe-partout. De stichting van weekblad –AZ zal op 5 december 2017 (en dat is nogmaals 2,5 jaar!?!) 50 jaar geleden zijn. Zou dat een eindpunt zijn voor het fenomeen redactie en publiciteit van A tot Z, kortaf –AZ (de streep staat voor de pijl bij het oorspronkelijke logo ‘van/tot’)? Wel, dan zijn we met nummer 117 precies halverwege. Bij leven en welzijn en zonder daar een handtekening onder te zetten. Ik zie wel… we zien wel! Het is niet bepaald een zorg, maar toch: iets wat gedrukt is, kan fysiek bewaard worden; gAZet echter is puur elektronisch, digitaal, via computer. We vragen ons af of bvb. onze stedelijke bibliotheek of GOKRTI (thans Geschiedkundige Kring van Ronse) voor het nageslacht gAZet wel opslaat, ‘ergens’? Trek ik er morgen de stekker uit (lees: ik wis bij onze providers al onze bestanden), dan verdwijnen zomaar ettelijke duizenden pagina’s omtrent Ronse en nog veel meer teksten en illustraties naar de… Elyseese Velden. Nog maar van één iemand weet ik, hallo ‘F’, dat hij trouw iedere uitgave van gAZet in een aparte map opslaat; zijn er zo nog die iets in die aard doen? Zo, dat was het en voilà, hop naar nog eens 2,5 jaar gAZet? YES, we can? Lezers, dank, alle medewerkers, dank! Zie nog op blz.106. Willy Deventer

JAARGANG 01 NUMMER 01

16

jun|B NUMMER117

 nog eens benadrukken dat de focus quasi volledig op Ronse ligt, unieke formule die op navolging aast…  waar je ook bent opvraagbaar via portable, tablet, mobiele telefonie…  volop redactie, van geen enkele drukkingsgroep afhankelijk, journalistiek van morgen… gAZetBOOK !  niet alleen aankondigen en ook verslag uitbrengen, maar duiding ook, gezonde kritiek, bevraging en interactief…

 reeds duizenden en duizenden pagina’s volop tekst en nog veel meer foto’s omtrent Ronse…  een waar archief van actueel Ronse én Ronse vroeger dat aansluit bij de jaarlijkse Annalen van de Geschiedkundige Kring van Ronse (GKR; voorheen GOKRTI)…  permanent leesbaar omdat gedrukte kranten en alle-bussen-bladen vroeg of laat… oud papier worden…  originele en jonge weergave van allerlei nieuws en informatie i.p.v. de doodbrave one-liners waaronder fotoke met onderschrift van drie regels…

JAARGANG 03 NUMMER 117


Zwemavonden in Recreatieoord KLUISBOS … voor elke Ronsenaar elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur. Tijdens de zomermaanden kunnen inwoners van Ronse elke dinsdagavond exclusief genieten van de zwembaden van het Recreatieoord Kluisbos. Dit avondzwemmen zal telkens plaatsvinden van 20 tot 22 u. Op vertoon van je identiteitskaart en voor slechts €5 per persoon krijg je toegang tot het zwembad en recreatieoord.

HAGELBUI 7, 8 & 9 JUNI 2014 ERKEND ALS RAMP… Het Koninklijk Besluit hierover werd op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekent dat geteisterden vanaf nu hun dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij de dienst Rampenfonds kunnen indienen. De legale termijn voor het indienen van een aanvraag is hierbij wettelijk strikt bepaald. De aanvraag moet RP verstuurd worden ten laatste op 30 september 2015. De nodige documenten kunnen afgehaald worden op het stadhuis. www.rampen.be

17

jun|B NUMMER117

Inzamelactie taxussnoeisel van 15 juni tot 31 augustus 2015… De actie Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker door zo veel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Bovendien levert elke kubieke meter ingezameld taxussnoeisel geld op voor kankerbestrijding. Deze inzameling krijgt de medewerking van de stad door het recyclagepark ter beschikking te stellen. De taxushaag (zie foto boven) bevat de kostbare/werkzame stof baccatine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn tegen diverse soorten kanker. Eén vierde van alle kankergevallen wordt behandeld met geneesmiddelen op basis van taxus. Per m³ taxussnoeisel die de inwoners afgeven ter recyclagepark, wordt ook 50 euro geschonken aan een goed doel in de strijd tegen kanker. Voor inwoners die alleen taxussnoeisel binnenbrengen, is de toegang tot het recyclagepark gratis. www.vergrootdehoop.be


gAZet vernam dat op zondag 14 juni 2015 Julius (Jules) Van Poel overleden is te Ronse en er vrijdag 19 juni 2015 te 11 uur wordt begraven met rouwdienst in de Martinuskerk. Jules was een bekend Ronses figuur, ook al heeft hij lang in Ellezelles gewoond, ‘n paar km voorbij de Kattenmolen richting Saint Sauveur. Met zijn echtgenote (reeds eerder overleden) runde hij beroepshalve en in eerste instantie de vermaarde slagerij op de Oswald Ponettestraat. De slagerij Van Poel trad toe tot de groep Keurslager en Jules was méér dan alleen maar slager, hij was ook begaan met alles wat rond zijn beroep draaide. Hij werd voorzitter (later erevoorzitter) van de Koninklijke Corporatie van Slagers en Spekslagers van Ronse en omliggende. De corporatie trad meermaals ook officieel naar buiten, o.a. met ontvangsten op het stadhuis en events rond voeding in het algemeen en de vleesindustrie in het bijzonder. Jules was ook de man achter destijds de jaarlijkse reuze BBQ’s op de Bruul, weet ons Patrick Aelvoet te vertellen die ons een tekst heeft beloofd rond Jules Van Poel in zijn hoedanigheid van oorlogsvrijwilliger. Het Eenheidsfront Ronse zal op de uitvaart met vlaggen aanwezig zijn. Foto hiernaast Jules ten stadhuize op 6 sept. 2014 n.a.v. de Bevrijdingsfeesten. Jules was idd. vaderlandslievend en hield ook van cultuur. Een laatste maal ontmoetten we hem bij het concert in de Hermeskerk met de Ronsese sopraan Ann de Renais (eind 2014). Jules was een minzaam persoon, je zou haast niet hebben gezegd dat diè man ooit ook maar één varkenskarkas zou hebben ontbeend! Wordt vervolgd in gAZet nummer 117.

IN MEMORIAM

JULES VAN POEL 1925-2015 

gAZet biedt aan de familie Van Poel rouwvolle deelneming aan.

18

jun|B NUMMER117 UIT VOORUITBLIK 15.VI.2015


gAZet WEEK 37, de Amerikaanse ambassadeur kijkt in de richting waar Jules Van Poel eveneens op de eretribune zit…

19

jun|B NUMMER117

… plus andere foto’s van die dag in september…

RONSE‘44|’14


7:00

20

jun|B NUMMER117

SP.A WIL BETER OPENBAAR VERVOER IN RONSE De Vlaamse regering bespaart fors op het openbaar vervoer. Als gevolg hiervan betalen gebruikers sinds dit jaar méér voor een… schaarser aanbod! Ook binnen onze regio blijft dit niet zonder gevolgen voor de mobiliteit. Verschillende sp.a afdelingen verzamelden de ochtend van vrijdag 12 juni 2015 voor het station van Ronse om te pleiten voor betaalbaar én beter in plaats van minder openbaar vervoer. “Vlaanderen is de Europese filekampioen. In plaats van te investeren in alternatieven voor de wagen, voert de Vlaamse regering stevige besparingen door in het openbaar vervoer. Zij jaagt de mensen terug de auto in. Dat is nefast voor onze mobiliteit, voor de leefbaarheid van onze steden en gemeenten, voor het milieu ook. De één op zes gezinnen die geen wagen hebben, laat ze in de kou staan.”, zegt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke. De sp.a afdelingen van de Vlaamse Ardennen betreuren ook dat sommige lokale besturen er nog een schepje bovenop doen. “In Ronse betaal je bijvoorbeeld sedert 1 mei dubbel zo veel voor je busabonnement door het wegvallen van de stedelijke bijdrage in de jaarabonnementen” vertelt sp.a fractieleider Koen Haelters. “Dat op dezelfde dag de nieuwe dienstregeling van start ging waarin een aantal bussen werden geschrapt, is bijzonder cynisch. Men laat de mensen meer betalen voor minder openbaar vervoer. Heel wat klanten voor De Lijn zullen afhaken. De neerwaartse spiraal is ingezet.” OCMW-raadslid David Vanden Bossche onderstreept dat de situatie ook in landelijke gebieden problematisch wordt. “Voor senioren die niet over een auto beschikken 


 en in deelgemeenten zoals Melden of Mater leven, wordt het steeds moeilijker om zich voor inkopen naar een nabijgelegen stad te begeven. Men moedigt senioren aan om zolang mogelijk zelfstandig te wonen, maar tegelijk ontneemt men de hiervoor noodzakelijke mobiliteit. Totaal onlogisch." Sp.a legde in het Vlaams Parlement een plan neer voor een beter openbaar vervoer, voor iedereen en overal, ook in landelijke gebieden. Met een vernieuwd netwerk van De Lijn dat een beter onderscheid maakt tussen buslijnen die snelle, frequente, rechtstreekse verbindingen verzorgen en buslijnen die wijken, deelgemeenten en lokale bestemmingen ontsluiten, wil sp.a het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. In landelijke gebieden pleit sp.a voor de invoering van een flexnet met busjes die je snel komen oppikken op vraag via foon, website, app.

21

of sms. “Wij willen dat de belbus vervangen wordt door een moderner en klantvriendelijker alternatief, niet dat ze zonder meer afgeschaft worden zoals de Vlaamse regering beslist”, aldus Joris Vandenbroucke. "Die investeringen zijn zeker haalbaar. Zowel de Vlaamse regering als tal van lokale besturen investeren immers sterk in de bouw en het onderhoud van wegen en parkings. Door in die globale enveloppe andere accenten te plaatsen, kan reeds heel wat verwezenlijkt worden. Ook door het omzetten van de fiscale voordelen van bedrijfswagens naar een mobiliteitsbudget, kan men het openbaar vervoer een sterke impuls geven. Busje komt zo?, hopelijk wel."

jun|B NUMMER117


TEN STADHUIZE RONSE…

22

jun|B NUMMER117 ZIE OOK DE BLZ.36, 81 T/M 89 & 108

Organisator (Peter Decordier rechtsonder o.a.), stadsbestuur, sponsors en andere Ronse op Scène’rs op het bordes voor het stadhuis…

Uit onze vooruitblik dd. 16.VI.2015: … we willen nog vertellen dat dinsdagavond 16 dezer Ronse op Scène annex Bruulconcerten persconferentie hield ten stadhuize mét de mededeling dat, naast wat er reeds uitvoerig in gAZet verscheen, volgende publiekstrekkers aan de reeds ruime affiche worden toegevoegd:  NO JOHNNY'S (Ronse)  SCALA (met een absolute nationale primeur i.s.m. REGI PINXTEN)  RUGDEKKING (Ronse)  PIGBAG ARMY e.a. (lees verder binnenin…)

PETE’S PROMOTIONS


"GEEF- ÉN NEEMPLEIN“ op 5 juli, een initiatief van LETS Vlaamse Ardennen vzw in samenwerking met ‘TRAP’ EN ‘FREECIRCLE Ronse’. Grote Marijve 133 te 14:30. Iedereen welkom.

23

jun|B NUMMER117

Veel mooie en/of bruikbare spullen worden weggegooid, blijven slingeren... Heb je spullen liggen die je niet meer gebruikt, doe er een ander plezier mee en kom af op 5 juli 2015. Kleding, klein elektro, boeken, allerlei gerief, kinderspullen, kijk maar eens goed rond wat jij missen kan... Breng dus mee wat je kwijt wil en wellicht is er ook iets dat je zelf leuk vindt en dat kan JIJ dan meenemen! Gratis en voor niets! Opgelet!, kapotte, vuile, ... spullen worden niet aanvaard, want het GEEFPLEIN is géén alternatief voor het containerpark! https://www.facebook.com/LetsVlaamseArdennen www.LetsVlaamseArdennen.be IN HET KADER VAN VLAANDEREN FEEST

Moeder overste ontwaakt, schuift haar voeten in pantoffels en besluit haar medezusters te gaan wakker maken. Aan het eerste bed krijgt ze de opmerking: “Maar moeder, jij bent gelijk aan de verkeerde kant uit bed gestapt!?”. De overste slaat die opmerking in de wind, schouderophalend. De volgende zuster schampert: “Onze overste is met een plezant been uit bed geklommen!”. Een derde en vierde zuster zeggen iets gelijkaardigs en moeder overste vraagt toch maar eens waarover ze het allemaal hebben. De vier zusters giechelen in koor: “Moeder overste komt ons wekken met de pantoffels van pater Petrus aan!?!”.


24

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 116 WOENSDAG 3 JUNI 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


25

jun|B NUMMER117

2,5JAAR

2,5JAAR

2,5JAAR

2,5J

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK De gemeenteraad heeft op 18 mei 2015 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Klein Frankrijk Noord’ voorlopig vastgesteld. Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 2.2.14, wordt ten aanzien van dit ontwerpplan een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt van 15 juni 2015 tot en met 13 augustus 2015. Gedurende deze periode kan je opmerkingen en bezwaren formuleren en  via aangetekend schrijven bezorgen aan de gemeentelijke commissie voor

ruimtelijke ordening (GECORO, Grote Markt 12, 9600 Ronse)  tegen afgiftebewijs afgeven aan het loket Wonen & Bouwen (Grote Markt 14, Ronse). Je kan gedurende de periode van het openbaar onderzoek het dossier ook inkijken tijdens de kantooruren, bij de dienst Wonen & Bouwen of op www.ronse.be, onder ‘bestuur’ > ‘openbare onderzoeken’. gAZet publiceert de stadsberichten zónder ervoor te worden betaald noch gecompenseerd.


26

jun|B NUMMER117 R O N S E

D E

V O O R B IJ E

W E E K

V R IJ D A G

1 9

J U N I

2 0 1 5

1 9 : 5 8


27

jun|B NUMMER117

Let op de discrepantie tussen de twee ‘moderne’ huizen vooraan en de oude rijhuizen met wat verderop zelfs Art Déco architectuur. Voorheen stond hier een vooruitgeschoven huizenblok (pijl) … steegje?

waar in

?


28

E V E N T C A L E N D A R B IJ

jun|B NUMMER117

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be via gazetronse.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

randeevoe.be

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be


BEGRAAFPLAATS HOGERLUCHT, VORIGE EEUW…

BIJ LEVEN NÓÓIT, MAAR DOOD WÉL IN ZO’N LIMO…

Er bestond een tijd dat een ongevraagde fotograaf foto’s nam van een teraardebestelling, zijn firmakaartje afgaf en hoopte dat de familie het kerkhofalbum zou aankopen…

De lijkwagen BUICK komt aangereden, alleen mannen volgen de lijkbaar, de vrouwen zitten reeds bij de warme koffie… De lijkkist wordt naar het graf gedragen, hier zegent pater minderbroeder ELIBERT de grafgrond en dan schuift men de kist in de put…

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!

TEN PARADIJZE GELEIDEN JE DE ENGELEN?

29


30

jun|B NUMMER117

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

MET DANK AAN ZIJ DIE RECENT EEN DUIT IN DE ZAK DEDEN! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


31

jun|B NUMMER117


32

jun|B NUMMER117

Remi Vermeiren (°Oudegem 1940) is een Vlaams zakenman. Hij was voorzitter van het directiecomité van KBC-GROEP van 1995 tot 2003, Remi vertrok na 43 jaar dienst in de bank.

Inschrijven via cultuur@ronse.be of 055 23 27 95 Cyclo Cart: €75/ploeg Breughelmaal: €12 (-12 jaar: €6)


33

Persbericht stad Ronse | donderdag 18 juni 2015

jun|B NUMMER117

REORGANISATIE WIJKCENTRA EN VERHUIS JEUGDDIENST Buurtwerk in beweging: naar één sociale basisvoorziening Momenteel zet de stad Ronse in op 3 kansenbuurten: de Prinskouter, de Scheldekouter en de buurt Marijve/Ninovestraat. In deze buurten is er een ankerplaats. Ronse is veranderd en zo ook de inzichten over buurt – en buurtopbouwwerk. De stad wil vanuit één sociale basisvoorziening versterkt buurtgericht werken. Deze centrale sociale basisvoorziening komt in de gebouwen van de Spinstersstraat 36. Het wordt de uitvalsbasis van een gereorganiseerde buurtwerking, een inloopcentrum voor iedereen. Er is plaats en ondersteuning voor groepen en organisaties en activiteiten voor kwetsbare groepen. De sociale basisvoorziening zet ook in op de bestrijding van (kans)armoede en lokale kinderarmoede door verankering van de sociale kruidenier Kaboes. De lokalisatie van de sociale kruidenier in de sociale basisvoorziening biedt heel wat voordelen. Ook andere diensten en voorzieningen gericht op kwetsbare groepen krijgen een plaats in de sociale basisvoorziening. Dit schept kansen voor een optimale samenwerking. Mogelijke diensten zijn: onderwijsopbouwwerk, inburgering, huis van het Nederlands, jeugdwelzijnswerker,…

Een toegankelijke en bereikbare jeugddienst De stedelijke jeugddienst is al een ruime periode vragende partij naar een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid en verhuist naar de Marijve. De opportuniteit van het vrijkomende wijkcentrum ‘Aan het spoor’, beantwoordt immers aan deze noden. De locatie zal zijn wijk(gebonden) functie verliezen en gebruikt worden om een boeiende jeugddienst en een bloeiend jeugdcentrum uit te bouwen met bijvoorbeeld speelpleinwerking (in de krokus- en herfstvakantie), de mogelijkheid voor een jeugdhuiswerking, enkele jongereninitiatieven (cf. Missis), enz. Ook het administratieve luik van de jeugddienst krijgt hier z’n plaats.

Timing De komende weken is er overleg met de betrokken diensten in functie van verdere planning en communicatie. In juli en augustus worden verdere afspraken gemaakt omtrent de praktische uitwerking ( infrastructuur / indeling gebouw). Na de zomervakantie volgt intens overleg met bewonersgroepen, buurtbewoners en organisaties. Daarna volgt de gefaseerde verhuis met als eerste fase de verhuis van buurtwerkingen naar Spinstersstraat gevolgd door de verhuis van de jeugddienst naar de Marijve. De streefdatum hiervoor is januari 2016.

Contact & info Dienst lokaal sociaal beleid - Luc Balcaen – 09 23 28 51 - luc.balcaen@ronse.be

DE VRIJHEID

Door de ontdekking van een bovendeurse sluitsteen, vond wijlen Albert Cambier de oude toegang tot de crypte terug (deze foto hoort bij de rubriek NOOIT VERGETEN! van de volgende pagina’s…).


34

jun|B NUMMER117

NOOIT VERGETEN

 Vanuit deze zijkapel wordt een interne toegang vanuit de collegiale naar de crypte  gepland…

dat, na de ontruiming door Paster Mol (aka Albert Cambier), de vorige toegang tot onze crypte doorheen deze dubbele deur was, thans aan de dubbele ketting! ZIE VLG. BLZ.

NOOIT VERGETEN!

DE VRIJHEID

 deze asfalt wordt door klinkers/kasseien vervangen 


35

jun|B NUMMER117

VOORHEEN

NU HIER DE VRIJHEID


Nieuw Ronses ‘koppel’?

DE VRIJHEID

Ook liefhebbers van (licht) klassieke muziek komen tijdens Ronse op Scène aan hun… noten met op zaterdag 29 oogst 2015 om 20 uur het concert in de crypte met piano, cello, hobo én La Roos (inzet) als sopraan. Ronse boven! FOTO: GAZET

36

jun|B NUMMER117

ONZE CRYPTE STAAT DUS DUIDELIJK BOVENGRONDS EN IS GÉÉN KELDERKERK ZOALS VELEN VERONDERSTELLEN…


37

jun|B NUMMER117

CRYPTE (BOVENGRONDS) | INGANG (LANTAARN)

DE VRIJHEID

Volgens oude plannen waarover hij in zijn archief beschikte, heeft wijlen Albert Cambier, te Ronse bekend als Paster Mol, eigenhandig, steen voor steen, al eens met behulp van een vrijwilliger of behulpvaardige student in vakantie, de ruïne van de aloude SintPieterskerk tot op zithoogte opgebouwd, met zavelstenen uit de naburige Muziekbosheuvel…


38

jun|B NUMMER117

De CULTUURRAAD van voorzitter Marc De Turck & C° hield AV in de loodsen en werkplaatsen van de stadsdiensten alwaar het materiaal voor de Bommelsfeesten wacht op ‘n volgende editie… 


De sprekers op de Algemene Vergadering v/d cultuurraad waren voorzitter Marc De Turck, Jasmine De Cock, diensthoofd stedelijke werkplaatsen, die uitlegde wat men zoal bij de stadsdiensten kan ontlenen voor het…

39

jun|B NUMMER117

I V E S-S A B I N M A E G H E R M A N L A A N

… organiseren van evenementen (zo particuliere als bedrijfsmatige, voor verenigingen enz. – info bij ronse.be en download aanvraagformulier en retourneren bij aanvraagevenementen@ronse.be), Xavier Saey overliep 2014/2015 van de cultuurdienst, Rita Claus had het over de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt (in… ‘t Ro°nssies of wat dacht je?) en over Vlaanderen feest (in het A.N. of wat dacht je?) en verscheidene verantwoordelijken voor andere verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kwamen kort aan het woord. Joris Vandenhoucke mocht natuurlijk evenmin op het spreekgestoelte ontbreken.


AANLEG WERFRESERVES BIJ STADSBESTUUR: SPONTANE SOLLICITATIES NU REEDS WELKOM  Na de grote vakantie zal het stadsbestuur van Ronse overgaan tot de aanleg van een werfreserve voor administratief medewerker (niveau C1-C3, hoger secundair onderwijs) in zowel contractueel als statutair verband. De werfreserve is geldig voor de duur van drie jaar. De examenprocedure zelf zal doorgaan eind september/begin oktober 2015. Op www.ronse.be vind je weldra alle voorwaarden en de functiebeschrijving terug. Zie bij Openstaande vacatures“.  In het najaar zal ook een examenprocedure opgestart worden voor de aanwerving van een deskundige ontwerpbureau (tekenaar/ontwerper - niveau B1-B3, bachelor) in statutair verband. Ook hierbij zal een werfreserve aangelegd worden voor de duur van drie jaar.

40

jun|B NUMMER117

Ben je geïnteresseerd in één van deze functies én voldoe je aan de vereiste diplomavoorwaarden, dan kan je nu reeds een spontane sollicitatie opsturen met vermelding van je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Zodra de procedure dan officieel wordt opgestart, wordt je hiervan op de hoogte gebracht, zodat je jouw kandidatuur officieel kan stellen.

RUN NAAR VLG. BLZ.

gAZet benadrukt nogmaals dat deze puur folkloristische wanddoeken, ooit jarenlang decor voor de Bommelfeesten stadhuis Ronse, van de hand van Jacques Watkyne Vandewattyne niet volksvreemd i/d stadsloods moeten blijven, maar meer publieksmatig én minder fragiel en stofferig moeten worden bewaard. Foto: één van de doekdelen, die met de… duivel! Meer foto’s in gAZet voorheen. Inzet gedenkplaat voor Watkyne in het naburige heksduivelse Ellezelles…


41

RONSE RUN 2015: START V/D INSCHRIJVINGEN Zondag 20 september 2015 Zondag 20 september 2015 loopt al de vierde editie van Ronse Run door de centrumstraten van Ronse. Na de geslaagde editie van vorig jaar - met meer dan 600 lopers - wordt het parcours door het centrum en De Stadstuin behouden. Je kan dus nog steeds kiezen voor 5 km. (ĂŠĂŠn ronde) of 10 km. (twee ronden). Ook dit jaar is er voorafgaand een Kidsrun voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Loop dus gerust een ronde mee! De kostprijs bedraagt voor alle afstanden 7 euro (inbegrepen goodiebag) als je vooraf inschrijft. INSCHRIJVINGSFORMULIER (klik om in te schrijven). Inschrijven voor Kidsrun, 5 en 10 km (editie 2015) kan tot en met zondag 13 september 2015. Inschrijven gebeurt online via dit INSCHRIJVINGSFORMULIER. De kostprijs bedraagt 7 euro (zowel Kidsrun, 5 als 10 km) en omvat deelname, toegang randanimatie (Kidsrun), tijdsregistratie (voor 5 en 10 km) en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt. Na inschrijving ontvang je een mail met betalingsinstructies. Je inschrijving is pas geldig na betaling. De dag zelf kan je eventueel nog ter plaatse (COC) inschrijven tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je 9 euro (zonder goodiebag). Groepsinschrijving (min. 6 personen) : Wil je liever als groep inschrijven? Dat kan. VERVOLG OP PAGINA 47.

jun|B NUMMER117


Elke inbraak is er anderhalve té veel!

Op vaderdag 2015 hield BIN SPARTA een geslaagde BBQ in De Spil en dit voor zo’n 150 buren en sympathisanten. Het bestuur poseerde dan ook moe, maar tevreden op de vlg. blz. …

42

jun|B NUMMER117


43

jun|B NUMMER117

Voorzitter Ivan Callens bond de schort voor, maar Jean-Marie, Marc et les autres deden dat ook, hoor! Pluim, pluim en nog eens pluim‌


OPROEP

44

jun|B NUMMER117

= dringende oproep aan alle verenigingen van Ronse =

NEEM DEEL AAN DE EERSTE CULTUURMARKT TE RONSE

2,5JAAR

2,5JAAR

De Ronsese Cultuurraad organiseert een heuse Cultuurmarkt en wij willen jou erbij! Voor het eerst zal je in Ronse bij de start van het nieuwe culturele seizoen op een infomarkt kennis kunnen maken met het ruime culturele aanbod van onze stad. De Cultuurmarkt wordt een echte ‘markt’ met kraampjes, standjes en installaties. Maar er is ook ruimte voor optredens, performances en zelfs kleine tentoonstellingen. Dit is de uitgelezen kans om je werking voor te stellen, activiteiten te promoten of nieuwe leden te ronselen. De Cultuurraad staat in voor de organisatie. Voor de invulling van de standjes doen we een beroep op de vele culturele verenigingen: op jullie dus. Elke culturele vereniging die geïnteresseerd is, kan gratis (tegen waarborg) een stand aanvragen. De enige voorwaarde is dat je jouw vereniging met de nodige creativiteit voorstelt en met de bezoekers in interactie gaat. De Cultuurmarkt gaat door op een centrale locatie in de stad. We kiezen voor de Septemberfeesten, die plaats vinden tijdens het tweede weekend van september; het begin van het nieuwe culturele seizoen. Bovendien is er dan traditioneel heel wat volk op de been wat voldoende passage en dus promotie garandeert. Geïnteresseerd? Schrijf nu in! Wij ontvangen je inschrijving ten laatste op 1 juli 2015. Wij nemen contact met je op voor de verdere afhandeling. Tegen 15 augustus kennen we dan graag je definitieve plannen. Dat laat ons toe de nodige programmatorische en logistieke maatregelen te nemen. == inschrijven kan via e-mail: thomas.deriemaeker@gmail.com == == vermeld bij de eerste inschrijving: naam van de vereniging en naam en functie van de contactpersoon ==

2,5JAAR

2,5J


NIEUWSBRIEF

45

jun|B NUMMER117

NIEUWSBRIEF v/d cultuurraad is weer verschenen, editie juni 2015. We publiceren er hier twee pagina’s uit. De inhoud gaat over ‘n oproep tot verenigingen voor deelname aan een eerste cultuurmarkt in Ronse (zie vorige blz.45) | weldra BUUNIE artcontest@rodekruis.be in ‘t brons in centrum Ronse (onze blz.66 | CC De Ververij najaarsprogramma (zie onze blz.13 | Vlaanderen feest (zie onze blz. 31/32 | activiteiten LINX | Ronse goes Sint-Niklaas (zie onze blz.64/65) | activiteiten BIB Ronse: vliegspel; expo Kobe de lachmicrobe | Beukennootje | postzegelkring Renaix Philatélique Ronse | eenheidsfront Ronse 71e herdenking einde WO II te Ronse op 5 september 2015 | op 6 september 2015 ‘Olympische’ Volksspelen vanwege JCI Ronse | Femma Ronse gaat op 9 september 2015 fietsen | GKR zet Karel Strobbe met “Geen nieuws” (van … onze jongens Maurice Bouchez, Lucien Ven, Gustave Vanbalberghe, Jean Pot, de gebroeders Vandesande …) | PASAR Ronse fietst langs Vlaamse en Waalse wegen op 20 september 2015 | zonnige vakantiewensen vanwege de cultuurraad…


46

FOTO’S GAZET

jun|B NUMMER117

MARTINE JONCKHEERE

… wonende te Nukerke dicht bij Ronse en er uiteraard veel te zien, beleefde vorige donderdag haar laatste draaidag in FAMILIE, de soap bij VTM (tegenhanger is THUIS bij TV één). Als gedoodverfd boegbeeld van FAMILIE als Marie-Rose en net voor de seizoensfinale op de buis gaat, heeft Martine haar rol als Marie-Rose uitgespeeld. Hoé is nog een geheim, alle lippen sealed. Reeds vorige zomer besliste ‘STUDIO A’, de makers van FAMILIE, om de echtgenote van… Peter Van Den Bossche uit de dagdagelijkse reeks te schrijven. Omdat men absoluut wil vermijden dat uitlekt hoe Marie-Rose uit de reeks verdwijnt, kregen cast en medewerkers stringerende zwijgplicht opgelegd. Uitkijken dus naar hoè Marie-Rose De Putter uit FAMILIE verdwijnt!?!


41 | Er is een contactpersoon voor alle groepsleden. Neem hiervoor contact op met de stedelijke sportdienst: veerle.laurier@ronse.be - 055 33 99 21 PARCOURS - PRAKTISCH Praktische info : start, kleedkamers, parcours... Bekijk de folder (PDF). De start en aankomst voor alle afstanden - ook de Kidsrun - is op de Grote Markt vanaf 13.30 u. Start: Kidsrun – 13.30 u. // 5 km. - 14.00 u. // 10 km. - 15.00 u. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar: zie folder Er wordt in tegenwijzerzin gelopen. Kleedkamers en vestiare (afgeven materiaal - sporttas) in het COC (Nieuwebrugstraat). PARKEERVERBOD Op zondag 20 september 2015 is er een parkeerverbod, vanaf 12.00 tot 17.00 u. in de volgende straten: Grote Markt, Priesterstraat, Sint-Hermesstraat, Wijnstraat, Rooseveltplein,

47

Abeelstraat, Politiekegevangenestraat, Ferrantstraat (parkeerstroken gelegen langs de NUMMER rechterzijde van de rijbaan gezien in de richting van de Ijzerstraat), Charles Vandendoorenstraat, Oude Vesten tussen Charles Vandendoorenstraat en Zuidstraat, Zuidstraat tussen Oude Vesten en Ferrantstraat, Olifantstraat (parkeerstroken gelegen langs de rechterzijde van de rijbaan gezien in de richting van de Ferrantstraat), Verlorenstraat en Spillegem.

jun|B

117

VERKEERSVERBOD Op zondag 20 september 2015 is er een verkeersverbod (geen verkeer dus) van 13.30 tot 17.00 u. af in de volgende straten: Hospitaalstraat in de richting van de Grote Markt, Sint-Pietersnieuwstraat, Sint-Hermesstraat, Kaatsspelplein, Wijnstraat, Rooseveltplein, Abeelstraat, Politiekegevangenenstraat, Charles Vandendoorenstraat, Oude Vesten tussen Charles Vandendoorenstraat en Zuidstraat, Zuidstraat tussen Oude Vesten en Ferrantstraat, Verlorenstraat, Veemarkt en Spillegem.

WAT DOET BOMMELSKONING AXEL DE BO(C)K OP DE BO(C)KSAUTO’S?


… WEL, ZEEMACHT RONSE (de Molenbeek wordt weer open gelegd, toch?) HIELD WEER MAATJESDAG! Het varen der dingen, vandaag: Maten en Maatjes! Dat meetten niet mag geschreven worden in het Nederlands. Correct is: ze maten. En er werd gemeten en er werd gewogen zaterdag 6 juni. Opnieuw een echte - de zevende reeds – Maathappening tussen Maten met Maatjes. Dat was dus ook een Maatjeshappening. Ja, met Maatjes erbij. Dat lees je goed. In die omstandigheden mocht het met een Maatje zelfs tussen Maten. Eerder in zijn jonge jaren had André Onijn reeds enkele keren een Maat gemeten en helaas vastgesteld – zo gaat dat in het leven, zo leer je in het leven – dat het eerder een Maatje was. Zonder klasse onderscheid zouden Maten en Maatjes het volgens de Zeemacht waar hij gediend had, het op ‘n boot, geïsoleerd van alles en nog wat, toch samen moeten doen… 

48

jun|B NUMMER117


49

jun|B NUMMER117


50

jun|B NUMMER117  Zó heeft Maat André het ook gedaan. Zo goed zelfs, dat is algemeen geweten, dat Maat André enkele jaren terug een feitelijke vereniging oprichtte van Maten. Maten die allen oudgedienden waren van die Zeemacht waar hij, later ook zij, geleerd hadden, soms met mate, te meten en te wegen onder Maten, nooit onder de maat. Maat André Onijn had – wellicht zonder te meten waar het zou heengaan – een zevental jaar geleden de Maatjeshappening bedacht voor de Maten. Opnieuw even zonder klasse onderscheid Maten en Maatjes samenbrengen.

Schuune to°ch, newoer te?


51

jun|B NUMMER117


En ’t is telkens reeds schuune geweist. Zeven keer reeds op rij schuune. Tal van reden brengen dat teweeg. De zon is van de partij, het is al eens kermis, nieuwe Maten van ver gekomen worden ontdekt en Maatjes, nog van veel verder gekomen, zijn nieuw. Grote Maten spreken en preken al eens van Maatschappelijk. Ook Maat André is schappelijk. Hij heeft het roer niet meer in handen van die grote boot vol Maten. Toch is het schappelijk - mijmert hij - hoe ze sturen en zoeken naar Maten. Een geruststellende gedachte voor de Maten van de Maten met als trait d'union enkele Maatjes. Zaterdag laatst kregen wij er drie, geaccompagneerd, ja, maar met mate. Dag Maten, tot de volgende Maten- en Maatjeshappening. Moge u goed ver, verder varen in op met en om. Patrick Aelvoet

52

En waar was onze schepen van haven Ronse?

MAATJESHAPPENING … de zevende reeds, georganiseerd door de Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht afdeling Ronse. Op de foto’s: Fabrice Gevaert, Serge Crucke, Johnny Verledens, Jan & Ignace, André Onijn, eega Willy Van Nerum, Marie-Ange Ketels, ‘den Taap’, ‘KleineBrogel’, koning en koningin v/d Bommels 2015 e.a.


53

jun|B NUMMER117

KRINGWINKELS VLAAMSE ARDENNEN v.b.n.o.: RONSE, VANHOVESTRAAT 14 055 38 58 78 | kwvla@kwvla.be OUDENAARDE-BEVERE, DOORNIKSE HEERWEG 79B | 055 38 78 98 ZOTTEGEM, Heldenlaan 77

De vlg. blz.54 t/m 65 staken reeds in de mailbox van onze familie vooruitblikkers op 8 juni jl.! “Graag vooruitblikker” naar gazetronse.be én WELKOM!


ZE WORDT GEWELDIG! … aldus blokletterden we destijds, tweede helft vorige eeuw, in weekblad –AZ (ELLE SERA FORMIDABLE moést er obligaat bij) én dat was ze ook altijd volgens Unie Der Handelaars voorzitter ‘schoenen’ Dany! De term werd nadien overgenomen door ‘n Vlaamse crooner en hoe, LOL. Muziek klonk toen door de straten (vanaf vinyl singeltjes; uitgever dezes al eens DJ, maar dàt begrip moest nog worden uitgevonden...). Wat er op de BRADERIE, negende kermisdag, zoal te koop is?... beroepskleding van bij Alsico “alles aan 5 euro”, hard ogende nougat vanaf grote blokken, fruit, fruit en nog eens fruit, de gewone stuff zoals kleding, schoenen, handtassen, zalfjes, faux bijoux en vooral zaken die je feitelijk nergens voor nodig hebt! Ah ja, ik kocht één kilo rochertjes zónder weegschaal in het kraam plus één gratis… Thuisgekomen en gewogen…

EXTRA

01 jun|’15

 PEPERSTRAAT  ROOSEVELTPLEIN

… 919 gram ofte bedriegt den boer dus!

gazetronse.be

SLUITING HERMES NOVEEN

braderie


EXTRA

02 jun|’15

 WIJNSTRAAT

SLUITING HERMES NOVEEN

braderie


EXTRA

03 jun|’15

 ROOSEVELTPLEIN  SINT-MARTENSSTRAAT

gazetronse.be

SLUITING HERMES NOVEEN

braderie


KLEVE (Duitsland; Noordrijn-Westfalen – in het Kleverlands Kleff - zie EXTRA 09) is de jumelagestad van Ronse. Niet alleen één, maar ook dé voornaamste zusterstad met dewelke het zéér goed klikt. Kleve geeft Jablonec Nad Nisou (Czek Republik), Sandwich (UK), M’Saken (Tunesie) en Saint-Valéry sur Somme (France) het nakijken. De burgemeester van Kleve was op het jongste FiertelWE onze eregast en gAZet plaatste zijn portret, genomen in ons stadhuis, op de cover (zie inzet). Op blz.45 van gAZet nummer 116 zetten we in vooruitzicht een portret van het Hermes-kerkdorp WARBEYEN en kijk, waarde VOORUITBLIKKERS, voor jullie reeds bij deze… FOTO: DE HERMESKERK TE WARBEYEN KLEVE 

EXTRA

04 jun|’15

FOTO’S DECEMBER 2003


EXTRA

05 jun|’15

HERMES IN WARBEYEN

Kleve


EXTRA

06 jun|’15

HERMESKERK… wil uiteraard zeggen dat Sint-Hermes ook hier wordt vereerd. Links zijn polychroom gipsen beeld tegen één van de pilaren in de kerk van Warbeyen. Warbeyen, een kerkdorp grondgebied Kleve (zoals ons Louise-Marie bvb.). 

HERMES IN WARBEYEN

Kleve


HERMES ZONDER DUIVEL… Is Sint-Hermes bij ons een zogenaamde Romeinse prefect (bestond niet bij de Romeinen!?!), dan wordt hij hier eerder afgebeeld als een Middeleeuwse krijger, ‘n soort kruisvaarder mét zwaard en kruis aan de boezem gedrukt...

EXTRA

07 jun|’15

HERMES IN WARBEYEN

Kleve


HERMES MÉT RELIEKEN… Warbeyen had Hermes wel als patroonheilige, maar dan zonder releiken. De jumelage met Ronse bracht daar verandering in, eerst met het afstaan van een minuskuul stukje bot, onder een volgende deken wat abondanter gegraaid uit onze Fiertel…

EXTRA

08 jun|’15

HERMES IN WARBEYEN

Kleve


EXTRA

09 jun|’15

HERMESNIS… De Hermesrelieken, door Ronse aan Warbeyen (Kleve) afgestaan als teken van verbroedering tss zustersteden (!), staan rechts in het koor van de Hermeskerk achter tralies in een soort open tabernakel en kunnen er door de gelovigen worden vereerd en door de toeristen bekeken… Kaart: Warbeyen ligt even ver van Kleve verwijderd als Louise-Marie van centrum Ronse…

6 km HERMES IN WARBEYEN

Kleve


EXTRA

ZWARTE PIET = DUIVEL

10 jun|’15

FIERTEL 2015


EXTRA

… en met deze blz. vanuit de vorige zijn 11 we niet meer in Kleve, maar in Sintjun|’15 Niklaas, eigen land, Land van Waas… Ronse werkt toeristisch samen met deze stad die qua inwoners drie keer zo groot is… Gemeen hebben we een textielverleden en de ‘handlangers’ van beider patroonheiligen lopen elkaar niet ver uit de weg, integendeel, in se zijn ze dezelfde, want van oudsher is Zwarte Piet de… duivel (en vooral in NL maar druk doen dat die Pieten niet zwart meer mogen zijn vanwege racisme!?!). Kijk maar op het bijgaand beeldmateriaal. Enfin, Ronse trekt eerst naar het Waasland en dan komen de stoefers ons zotten bezoeken. Hiernaast het stadhuis op wat de grootste Grote Markt van ‘t land heet te zijn…

gazetronse.be

PIET ALS DUIVEL Vroeger waren de Pieten beter te herkennen als duivels. Ze hadden de roede om te bestraffen, de ijzeren ketenen waarmee ze rinkelden als teken van hun gebondenheid aan hun meester – de geestenbedwinger Sint Nicolaas – en ze hadden de zak waarmee ze de verdoemde zielen (en later de stoute kinderen) mee verzamelden om naar de hel te brengen. In Duitsland en Oostenrijk is het duivelse van de Piet beter te herkennen. In sommige streken in Duitsland wordt hij Beëlzebub genoemd of Ruprecht en heeft dan beestenvellen om en hoorns op het hoofd. In 1663 zei zijn knecht Ruprecht nog het volgende rijmpje: “Ich bin der alten bösen Man, der alle Kinder fressen kan”. Hij is de zielenvreter, hij is de duivel. In Oostenrijk heet hij Klaubauf of Krampus. Hij draagt een duivelsmasker, heeft een zak en ketenen bij zich en wordt vaak duivel genoemd. UIT WIKIPEDIA (Inzet links: beide stadsreuzen.)


RONSE > SINT NIKLAAS

65

jun|B NUMMER117

ZONDAG 28 JUNI 2015 De dienst toerisme van de steden Ronse en Sint-Niklaas hebben reeds een tijdje een samenwerkingsverband. In dit kader werd ook een uniek uitwisselingsproject opgezet! Zo nodigt Toerisme Ronse de inwoners van Sint-Niklaas uit om de toeristische troeven van Ronse te komen ontdekken, maar eerst is er de kans om vanuit de Hermesstede Sint-Niklaas te gaan verkennen! Zin in een dagje Sint-Niklaas? Ben je benieuwd wat hun toeristische troeven zijn? Kom dan op zondag 28 juni 2015 mee. Voor slechts 10 euro krijg je een volledig programma aangeboden, vervoer inbegrepen. Je wordt er als een VIP onthaald en je geniet van een uitzonderlijk aanbod. Opgelet, je dient vooraf in te schrijven aan de balie van de dienst toerisme. EXCLUSIEF PROGRAMMA ZONDAG 28 JUNI Wie Sint-Niklaas zegt, denkt meteen aan de grootste markt van het land, ballonvaarten, Sinterklaas, verrassende winkeltjes en bruisende terrasjes, Mercator... Net zoals Ronse, heeft ook Sint-Niklaas een schitterend art-deco erfgoed en een rijke textielgeschiedenis. Redenen genoeg dus om de troeven van de Wase hoofdstad te komen ontdekken! Voor slechts 10 euro krijg je het volgende arrangement aangeboden: Informatiepakket met o.a. uitgebreide brochure met uitgestippelde wandelroute, beschrijving van de bezienswaardigheden en activiteiten; toegang tot De Salons, Mercatormuseum, het SteM, Pijp-en Tabaksmuseum, de Broederschool, de SintNicolaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouwkerk; toegang tot de tentoonstellingen ‘Lafreri - Italiaanse cartografie in de Renaissance', ‘De beste exlibrissen wereldwijd', ‘Legaat Hulstaert' en ‘Joke Raes‘; vrijblijvende toelichting door gidsen op divers locaties; drankbon voor een streekbiertje langs de route; wedstrijdlotje met kans op een hotelarrangement en ballonvlucht; proeven van Sint-Niklase streekbieren en streekproducten; transport met autocar van Ronse naar Sint-Niklaas en terug… en verder: terrasjesdagen (winkelzondag), opendeurdag Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, bezoek aan de kerkschat van de Sint-Nicolaaskerk (€1), Beachvolleyhappening… Deelnameprijs: €10 vooraf cash te betalen op de dienst toerisme, Ronse Let op: het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven: van maandag 18 mei tot en met zondag 21 juni 2015 of tot de aurocars volzet zijn… Vertrekuur te Ronse: 9.00 uur | Vertrek uit Sint-Niklaas: 18.00 uur. Schrijf je dus snel in bij Toerisme Ronse, De Biesestraat 2, tel. 055 23 28 16 of toerisme@ronse.be openingsuren: ma - vr 9 tot 12 u. en 13 tot 17 u. / za, zo & feestdagen 10 tot 12 u. en 14 tot 17 u.

VOOR DE TREINEN KOMENDE UIT KORTRIJK EN LEUZE WAS ER DIT LOCATIEBORD ONDER PESSEMIERSBRUG


WELDRA BUUNIE IN HET BRONS IN CENTRUM RONSE… Vanuit de Barasteeg vertrok destijds Julien Deraedt met zijn mand buuntchies/neutchies naar het voetbal, de cinema, het toneel, de kermis en overal waar veel volk voor leute en ontspanning samenkwam. Voor één frank schoof hij een houten maatbekertje boontjes bvb. in jouw vestzak. Alleen de dames kregen een puntzakje voor in de sacoche, eerst gemaakt van krantenpapier… Julien kleedde zich, steeds herkenbaar, marketing avant la lettre, in hetzelfde plunje: zwarte broek en schoenen, een witte vest, een zwarte ‘tok’ op z’n kop. De rieten mand voorgebonden met een brede leren riem. ‘s Winters een wollen broek en onder de witte vest een dikke trui tegen de kou in een of ander tochtig portaal… Julien kreeg wel navolging, maar hij was de enige echte buuntjiesmarcha°ng en hij riep zijn marchandise rond zodat de mensen wisten… ah ah, ik moet boontjes of nootjes of de twee hebben: buuntchies … neutchies riep hij in het Ronses, buuntchies … neutchies … Het is dan ook begrijpelijk dat de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt binnen de Ronsese Cultuurraad dé Julien als ‘mascotte’ koos. Op vraag van voorzitter Xavier Saey gaf Willy Deventer gestalte aan een gestileerde boontjesverkoper én bedacht zijn naam ook: BUUNIE. BUUNIE werd hét uithangbord van de werkgroep, hij werd een embleem, d.i. een logo zonder letters, de beeltenis sprak immers voor zich. Tijdens de kerstmarkt van 2011 werd BUUNIE aan de Ronsese bevolking voorgesteld, de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt verscheen met foto én de grote display van BUUNIE in de pers. Zo ook in gAZet waarin rond BUUNIE zelfs een kortstrip ontwikkeld werd: DE STUUTEN VAAN BUUNIE. BUUNIE verscheen ook op AVS, de reeks uitzendingen over de werkgroep n.a.v. de revival van de dialecten. Het Brussels, het Gents, het Ronses e.a. BUUNIE prijkte ook op o.a. groot zeildoek, aan de BIB bvb., om Ronsenaars aan te zetten deel te nemen aan de wedstrijden vanwege ‘t Ro°nssies Geklapt: ‘hét Ronsese woord 2013’, ‘het Ronsese woordenspel 2014’ en ‘hét Ronsese gezegde van 2015’. En nu is er weer méér nieuws rond BUUNIE en wel zijn… eeuwige présence in hét centrum van Ronse, in De Vrijheid namelijk. Naar de 2-D beeltenis vanwege Willy Deventer, werd door Paul Beeckman een sculptuur in 3-D gemaakt. Daar is een bronzen beeldje van gegoten door Art Casting en dat zal weldra op het plein voor de aloude Sint-Martenskerk worden onthuld. Dit beeldje zal ook geluk brengen aan al wie op zijn koppeke/tokje wrijft (dat dan zal blijven blinken als koper) en zal, zoals bvb. Manneke Pis in Brussel, de chouchou van Ronse worden. Toeristen zullen er op de foto bij willen en, hebben we geen Arme Klaren meer om er eieren naartoe te dragen om goed weer af te smeken, een paar wrijfkes op de kop van BUUNIE en de zon zal van dat blinkende koppeke echt wel jaloers worden… Het beeldje zelf is een primeur voor bij de onthulling op 13 september 2015 om 11 u., dus mogen we er hier geen foto van geven. We refereren wel naar wat Willy Deventer van BUUNIE tekende, mét de draagriem in het groen van de stadsvlag, groen en wit, dé Ronsese kleuren. WORDT VERVOLGD. De versie met sprekende mond en blos op de wangen alsook Rita Claus van de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt. de ingekleurde versie zijn by copyright alleen te gebruiken door gAZet.

66

jun|B NUMMER117

BUUNIE


67

jun|B NUMMER117

PAUL BEECKMAN “BRONS IS EEN LEGERING VAN KOPER & TIN”


De deal is dat BUUNIE in september 2015 op dit plein voor de oude Martinustoren wordt onthuld. Wat lager naar het stadhuis toe werden de eerste ‘opgravingen’ uitgevoerd, maar ‘in’ deze kleine plek (zie inzet) werd niets ontdekt. Één meter diep gegraven en meer dan wat aarde en puin viel er niet te zien. Dus put vlug toe, wachtend op een finish warme tarmac!

B U U N I E P L E I N ?

68

jun|B NUMMER117


69

Nero bij Marc Sleen), heer Bommel én da’s géén Ronses figuur!?!), Jeanneke Pis, Opsinjoorke, Urbanus (van Anus) en de plassende heks uit het naburige Ellezelles…

BUUNIE zal plaatsnemen tussen een rij van kleine bronzen beelden in onze regio en erbuiten. Hét bekendste is uiteraard Manneke Pis te Brussel. In wijzerzin: het aapje stadhuis Mons (let op het blinkende kopje waar voorbijgangers en toeristen willen op wrijven), Bartje (Anne de Vries), Adhemar (zoon van

Onze eigenste nar (Florent Devos) en Adriaan Brouwer (Oudenaarde) zijn wat té grote beelden om nog in deze rij thuis te horen! De foto’s zijn o.a. van Myrabella, Christiane, Suze Boschma-Berkhout, Ad de Leeuw, Mia Verbanck en Zugaldia.


A

 Onze vooruitblikkers kregen lang vooruit op dit nummer 117 van gAZet inzage van zo’n 20 pagina’s onder dewelke deze… E-mail “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com en wees WELKOM!

EXTRA MUNT VOOR 2,5 JAAR GAZET? LOL!


B

… VAN DE GLADDE MAATJES NAAR DE GLADDE BOKSAUTOVLOER


C

28 JUNI 2015 RONSE GAAT SINT-NIKLAAS 


LETS VRAAG:  wie wil mijn tomaten dieven terwijl ik met vakantie ben?...  wil iemand aardbeiplantjes?...  broek verstellen?...  een lift naar Gent graag...  klusje met de bosmaaier, HELP!...  ik verhuis, graag een paar handen méér...  computerkuis...  zelfgemaakte confituur, wie ook?...  schoenlappersplantjes, wablief?...  enz...

D Bij LETS minder dan een halve portemonnee open!

LETS AANBOD:  hondenopvang voor één of meerdere dagen…  muziekles...  plantjes van komkommer, pompoen, ...  kakelverse eitjes...  lift naar Leuven...  bijlessen allerhande...  taart bakken voor je feestje(s)...  herbiezen van een stoel…  hulp bij pc-problemen allerhande...  fiets herstellen voor op de Ronsese fietsostrades (zie bijlage E)...  initiatie kalligrafie...  massage...  enz...

Op vrijdag 19 juni om 20 uur, Grote Marijve 133, Ronse kan je geheel vrijblijvend komen ontdekken of LETS(en) ook iets voor jou is. Na dit LETS-infomoment kan je naar wens blijven plakken in ons (k)LETSkaffee en een babbeltje slaan met de LETSers tussen pot en pint of tussen fruitsap en kruidenthee... :) www.LetsVlaamseArdennen.be LetsVlaamseArdennen@gmail.com


E

‘n Halve blz., wat verwachtte je (bij onderhavig bericht én) in onderhavige gAZet vol halfkes? GEPLAND GEREALISEERD

Op een kaart Vlaanderen, afgedrukt in KNACK magazine nr. 22 van 27 mei tot 2 juni 2015, staat Ronse wat verweesd aangegeven wat het project FIETSOSTRADES betreft: middendoor gesneden (net als door de toekomstige N60?) en blijkbaar nergens naartoe lopend, enige verbinding met FIETSOSTRADES in de buurt zoek! Hallo, politici!?!

ELKE VOORUITBLIK GEEFT DE GAZET NIET EENS DE HELFT VAN HALF, MAAR WAT JE MOET WETEN OVER DE AANSTAANDE GAZET STAAT DAN TOCH MAAR LEKKER IN JOUW MAILBOX! E-MAIL “GRAAG VOORUITBLIK” NAAR

gazetronse@gmail.com EN WEES GRATIS WELKOM BIJ DE GROTE FAMILIE VOORUITBLIKKERS.


75

jun|B NUMMER117

JONGE BENEN

JONGE BENEN JONGE BENEN

JONGE BENEN

Eind vorig jaar streken Tim Wellens (24), Louis Vervaeke (21), Jasper Stuyven (23) en Sean De Bie (23) neer in een rijhuisje in het Zuid-Spaanse Alora. De vier jonge beloftevolle wielerprofs/ vrienden zochten er naar ideale trainingsomstandigheden. De driedelige reeks Jonge benen vertelt het wedervaren van de vier tot en met het Belgisch Kampioenschap in Tervuren, en gaat evenveel over vriendschap als over wielersport. Doordat de vier hun lotgevallen deels zelf filmen krijgt het wielerseizoen de allure van een prikkelende ontdekkingsreis. De vier proberen elkaar onder alle omstandigheden vooruit te stuwen. Is het niet tijdens de wedstrijd, dan wel via elk denkbaar sociaal platform. In dat opzicht zijn Tim, Sean, Louis en Jasper ook kinderen van hun tijd. Het zijn renners die ploegleiders het gevoel geven erbij te horen door hen WhatsApp en Snapchat aan te leren. JONGE BENEN, vanaf woensdag 17 juni 2015 drie weken lang op ĂŠĂŠn.


76

jun|B NUMMER117

V.l.n.r.: Tim Wellens (24), Louis Vervaeke (21), Jasper Stuyven (23) en Sean De Bie (23).


77

jun|B NUMMER117

De wielrennerssport is niet voor halfbakken watjes‌

Verdunde appelazijn, honing (werkt ook goed bij gewone wondheling), gekoelde theebuiltjes en melkcompressen helpen tegen schaafwonden‌


78

jun|B NUMMER117

.

‘Onze’ Louis, Ronsenaar van geboorte, fanclub in de Verdi, Guissetplein, stond reeds meermaals uitgebreid in gAZet, in de nummers 103, 104, 105, 106, 114 en nu in 117…


79

jun|B NUMMER117

DRIEDELIGE REEKS JONGE BENEN VOLGT DE NIEUWE GENERATIE WIELRENNERS Tim Wellens, Sean De Bie, Louis Vervaeke en Jasper Stuyven, vanaf 17 juni drie weken op één. Dinsdag 2 juni 2015 — Eind vorig jaar streken Tim Wellens (24), Sean De Bie (23), Louis Vervaeke (21) en Jasper Stuyven (23) neer in een rijhuisje in het Zuid-Spaanse Alora. De vier jonge beloftevolle wielerprofs/vrienden zochten er naar de ideale trainingsomstandigheden. Want de moderne wielrenner associeert fietsen rond de Vlaamse kerktoren met stagnatie en zit er niet mee om lang en ver van huis te zijn. Vanuit Andalusië vatten de vier het voor hen belangrijke wielerjaar 2015 aan. De één-kijker springt mee de fiets op en volgt de vier jonge wielrenners van zeer nabij, want deze INSTAGRAM-generatie verfilmt ook zelf voor een stuk zijn eigen verhaal. De driedelige reeks JONGE BENEN vertelt het wedervaren van de vier tot en met het Belgisch Kampioenschap in Tervuren, later deze maand. JONGE BENEN, vanaf woensdag 17 juni drie weken lang op één.


80

jun|B NUMMER117 Annemie Peeters had het op de radio vrijdag 19 juni 2015 rond 11:20 over Ronse en meer bepaald over de herbestemming van de Villa Carpentier (in nieuwe eigenaarshanden), ooit door de vermaarde architect Victor Horta gebouwd, recent decor voor de film HALFWEG met o.a. Koen De Graeve die connecties heeft in Ronse‌

?


Ultrasonic Station neemt het publiek mee op reis langs de grootste en meest dansbare hits uit

81

de nostalgische jaren 50, 60, 70, 80 en 90. Zij staan voor een opzwepende show waarbij stilstaan geen optie zal zijn. Tussen elke decennium in, krijg je welgeteld 2 seconden om even naar adem te jun|B NUMMER117 happen. En als ze helemaal rond zijn, kan jouw eigen DJ de danstrein naadloos overnemen... en nog uren doorgaan. Zanger Guillaume Devos (Ronse) ken je uit Familie, Steracteur- Sterartiest en andere. Aan zijn zijde staan twee talentvolle straffe zangeressen. Samen zorgen zij met de band voor een onvergetelijke show en entertainment. Ultrasonic Station is geen halte, maar een transit naar hogere sferen...

So Get On the Train!


82

jun|B NUMMER117

FOTO’S: FILIP NAUDTS, GUY KOKKEN, VINCK & PARTNERS EN KOEN DE GRAEVE.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2015 22.00 uur in CC De Ververij (locatie Wolvestraat)

22

Ook dit jaar staat een gratis filmavond op het programma, weliswaar op een andere locatie: de site van CC De Ververij. Omstreeks 22 uur kan iedereen die dat wenst gratis plaatsnemen in het amfitheater van De Stadstuin en genieten van de film ‘Halfweg’, een film van 2014 die deels werd opgenomen in Villa Carpentier te Ronse.

Halfweg is een Vlaamse komische film in een regie van Geoffrey Enthoven uit 2014. Het scenario is van de hand van Pierre De Clercq. Hoofdrolspelers zijn Evelien Bosmans, Koen De Graeve, Jurgen Delnaet en Gilles De Schryver. ORGANISATIE: CULTUURDIENST / CC DE VERVERIJ 055 23 28 01 | GRATIS TOEGANG

VRIJ10VII20:00BRUUL

Wat buitengewoon bereikbaar zijn is, is niet iets wat niet binnen bereik zou zijn, maar muzikaal willen we de Nederlandstalige muziek voor elkeen bereikbaar maken. BuitenBereik is eigenlijk meer dan wat je kan verwachten buiten het gewone. Dus beter, meer, speciaal, anders of sterker. Hoor je nu graag André Hazes, Clouseau of Jantje Smit, weet zeker dat je bij BuitenBereik aan zet bent.


GUGA

83

jun|B NUMMER117

GUGA is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave al langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische liveband, trekt Guga nu volledig de muzikale kaart. Trouw aan zijn talent, kruipt hij in de huid en het strottenhoofd van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden. Het concept wat Radio Guga zal neerzetten houdt dan ook het midden tussen een coverband en een tributeband. Verwacht je aan een straffe live festivalband, maar uiteraard mét zangimitatie. Niets vervelender dan op de festivalweide knopen te moeten doorhakken over ‘die ene artiest op het grote podium of die andere op het kleinere podium.’ Radio Guga maakt die keuze overbodig, want je krijgt in één strakke set o.a. Ozark Henry, Raymond Van het Groenewoud, Elvis Presley, Editors, Bart Peeters, Yevgueni, Passenger, … te horen. In ijltempo volgen de hits én de maestro’s volgen elkaar op, allemaal live én samen op één podium.

PIGBAG ARMY

PIGBAG ARMY staat voor een negentig minuten durende rollercoaster doorheen de muziek van de jaren negentig, van De La Soul tot The Red Hot Chili Peppers (met een nineties beat in ondertoon). Pigbag was de naam van de discobar van Pascal Braeckman uit de jaren tachtig (Tomtesterom, Beste Vrien-den, Wauters vs. Waes, … en ondanks tijdens vier seizoenen meestal voorzien van ‘n rode korte broek). Een discobar die Pascal deze zomer nieuw leven inblaast, maar dan live! Hiervoor roept hij de hulp in van goede vrienden Jan Van Eyken (De Kreuners) en Axl Peleman (zanger, bassist). Een dame mocht echter niet ontbreken en Pascals oog viel op duizendpoot Eline De Munck, een klok van een stem, waarmee hij in het verleden reeds fijn samenwerkte. Howie Dunham aka Buzz achter discobar Pigbag gaat de uitdaging aan om de live-band in de juiste richting te sturen. (Her)beleef de jaren ’90 op een verrassende manier met PIGBAG ARMY!


84

jun|B NUMMER117

Vanaf het schooljaar 2015 biedt DANCE LAB (RONSE) onder het beleid van Anke Tonniau dansworkshops aan voor zowel de kleinsten als de groteren onder ons. Ze bieden drie hoofdstijlen aan: Hedendaagse dans, Ballet en Ritmische Gymnastiek. Daarnaast zal elke workshop aangevuld worden met andere stijlen als Breakdance, Jazz, Girlie, High heel class, Argentijnse Tango e.a. Heb je zin om eens lekker te swingen, veel bij te leren of een toffe workout te beleven. Dan ben je bij DANCE LAB zeker aan het juiste adres.


85

Filip D'haeze wordt op 3 april 1973 in Eeklo geboren. In 1991 neemt hij een eerste single op onder de artiestennaam PHIL DEAN en begint een solocarrière. Na vier jaar houdt hij Phil jun|B NUMMER117 Dean voor bekeken en neemt een nieuwe, frisse start als Enzo. Enzo wordt EN ZO... en een mooi avontuur kan eindelijk beginnen! Een jongensgroep die in het Nederlands zingt en nog een moderne sound heeft ook, dat is in Vlaanderen nog nooit vertoond! In de zomer van 2001 besluit Filip D'haeze samen met vier jonge, pittige meiden een nieuwe groep SWOOP te vormen en zij brengen ambianceliedjes. Filip als zanger, terwijl Iris, Jolien, Kim en Nathalie het geheel met leuke dansjes aantrekkelijker maken. SWOOP brengt vooral eigen versies van bekende hits, waaronder Una paloma blanca, Country Roads, She looks so sexy, In het kleine café aan de haven, We like 2 party e.a. Maar het is de song Speedy Gonzales, met de bijhorende Speedy-Mascotte, die SWOOP veel naambekendheid geeft. De comeback van deze lievelingsgroep wordt heel positief onthaald, vooral bij de vele organisatoren en dat vertaald zich in de agenda van SWOOP. Er wordt gekozen voor een eerste single en dat wordt het verassende ‘1000 DROMEN VER – TORNERO’, geen echte SWOOP-song maar toch goed voor een comebackhit! Swoop, de ideale formule voor een avond vol ambiance!

ZATERDAG29VIII22:15GROTEMARKTSTAGE2 SCALA is een indierockkoor met de Kolacny-broers Steven & Stijn enerzijds én Scala, hun vrouwenkoor anderzijds. Steven begeleidt ze aan de piano, Stijn dirigeert. De broers treden gewoonlijk op met 20 à 30 zangeressen tussen 16 & 26 jaar en tegenwoordig telt het koor meer dan 200 leden waardoor aan de steeds groeiende vraag kan worden voldaan. Scala & Kolacny Brothers selecteert indierockklassiekers en indiesongs en herwerkt ze tot elegische hymnes met adembenemende effecten: de piano als enige begeleiding v/d stemmen! Af en toe treden ze op met begeleiding van drum, soundscapes en synthesizers of de eigen rockband.


86

jun|B NUMMER117

Moet hij nog worden voorgesteld? REGI’s stijl als DJ is een mix van trance, vocals, house, groove, 2Step en RnB, enz. Hij laat elk festival, elke club, elk evenement laat hij gewoon ontploffen. Met Regi in the Mix laat Regi met gemak het publiek uit zijn dak gaan. Met zijn Summer Madness Tour doet hij er nog een schepje bovenop. In een opvallende en originele setting loodst hij je naar verrassingen allerhande(n) en voor Ronse naar een ‘specialleke’...


87

jun|B NUMMER117

ZIJN

!?!


88

The Gibson Brothers bestaan uit de broers Chris, Patrick en Alex Gibson. Het drietal werd geboren op het Caraïbische eiland Martinique, maar verhuisde reeds op jonge leeftijd naar Frankrijk. De groep scoorde met een jun|B NUMMER117 mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. Hun wereldhit CUBA leverde maar liefst 14 gouden platen op. The Gibson Brothers waren hiermee ook de eerste Franse groep die de eerste plaatsen in zowel de Amerikaanse als in de Engelse lijsten bereikten. Na dit megasucces volgde nog Que sera mi vida met een verkoop van meer dan vijf miljoen exemplaren. The Gibson Brothers touren al meer dan 20 jaar over de hele wereld‌

Party time guaranteed!


89

jun|B NUMMER117

DIT WAS ONZE VOORUITBLIK wil je ook vooruitblikker worden?, e-mail dan “graag vooruitblikker” naar gazetronse@gmail.com


NEEN, LIL DURK komt niét naar Ronse op Scène noch naar de Bruulconcerten, maar we vonden het op onze zoektocht naar illustratiemateriaal best grandioze grafiek, vandaar…

90

jun|B NUMMER117


ONBESPOTEN FRUIT IS PAS HET GEZONDST (REDACTIE GAZET)

2,5JAAR

2,5JAAR

91

jun|B NUMMER117

2,5JAAR

2,5J


92

jun|B NUMMER117

,

93,5?


93

IS DIT EEN PETANQUEBAL?

jun|B NUMMER117

COLLOQUIUM TIO3

IN HET COC RONSE Ronald Soubry, midden op de foto 2014, meldt gAZet…

PETANQUE VASTE TRIPLETTEN DRIE RONDEN ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2015 TE 10:30 MET MAX. 12 PLOEGEN OPGELET: verplichte inschrijvingen, betaling bij inschrijving per ploeg. Diegenen die niet mee spelen, kunnen wel mee eten. Men kan zich inschrijven tot zaterdag 25 juli 2015. De verliezers betalen gewone consumptie aan winnaars. Deze wedstrijden hebben niets te maken met onze officiële petanqueclub. OPGELET: bij slecht weer spelen we binnen; na de eerste ronde eten we en rond 14 uur worden de twee andere ronden gespeeld. Voor de spelers is het 10 euro (inleg + natura prijs + eten ); niet spelers betalen 8 euro. Op het menu: warme beenhesp met groentjes en petatjes.

gAZet AWARD winnaar 2014 Jean-Marie De Dijn vond dat ‘t ‘colloquium’ in TIO3 had moeten gaan over…

“Het bewaren van het unieke onroerende erfgoed dat Schavaart, Wittentak en tutti quanti is!" LEES DE VLG. PAGINA’S…

NOVEEN WITTENTAK ZATERDAG 27 JUNI T/M MAANDAG 6 JULI 2015


NOG EENS DIE VIADUCT OP SCHAVAART OF NABESCHOUWINGEN BIJ HET NIET BIJGEWOOND COLLOQUIUM "AFBREKEN OF HERBESTEMMEN. EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR ONS ONROEREND ERFGOED?". Zonder een paar Ronsese tripels kan geen mens het woord "colloquium" vijf maal na elkaar uitspreken. Eerlijk gezegd wisten we zelf eerder niet eens dat in dit woord zelfs twee "u’s" zitten. De vraag is of het wel zin heeft, dat woord zoveel maal uit de mond krijgen? Voor ons aller gemak gaan we verder van studiedag spreken. Alleszins waren er op die studiedag op vrijdag 24 april 2015 wel meer dan vijf sprekers. Het werd georganiseerd door de Herman De Croostichting en ging zeer toepasselijk door op het straks immers ook al zeker te herbestemmen TIO3 en op enkele herbestemmingen te Ronse TIO3. Ik was er niet, maar ik zat wel vlakbij in het RVT bezig met een zeer interessant interview omtrent WO II. Zo hebben we toch iets geleerd, de geïnterviewde kreeg een vriendelijk bezoek en de belofte van een volgend, ook om wat losser te babbelen en wellicht kunnen andere Ronsenaars later van dat interview wat opsteken. Waarom eigenlijk die studiedag bijwonen dan om wat persoonlijk te netwerken (een opportuniteit, daar niet van)? Langs de ene kant waren er zeker enkele sprekers die daadwerkelijke doeners waren, die met oude gebouwen hun handen uit de mouwen hebben gestoken of er nog mee bezig zijn. Hoewel we persoonlijk liever een museum hadden gezien in de oude Sint-Martinuskerk, naar de ideeën van onze wat mediaschuwe maar zo intelligente deken Michel T‘Joen, is een herbestemming als ‘De Passage’ een werkelijk puik resultaat. Let wel, om nu eens van "de politiek" te spreken: die heeft er geen enkel aandeel in dan in het afleveren van noodzakelijke bouwvergunningen. Dat belet haar niet om dit soort private initiatieven als anderen zo veel mogelijk te accapareren, om er ook pluimen van op de eigen hoed te gaan steken: leve een zekere bescheidenheid!? Een ander op de studiedag besproken privaat initiatief is "La Peregrina", of de herbestemming van de villa en site van Van Grootenbrul. Is dat wel een herbestemming van erfgoed te noemen?, want het komt er op neer dat de villa bewaard is en dat er daarbij een pak appartementen in de gigantische tuin zijn gezet. Die tuin is dus herbestemd ...? De echte en indrukwekkende herbestemming van huize Henrist in vakantiehuis Adelaide in de Wijnstraat is niet aan bod gekomen op die studiedag en dat lijkt ons een gemiste kans want wat een geweldig geschenk aan de stad en haar geregelde bezoekers! Zie Adelaide voorheen uitgebreid in gAZet. Opvallend aan die studiedag was de afwezigheid van enige kritische stem, op zich onbegrijpelijk voor een stichting van een volbloed liberaal. Waren liberalen niet bijzonder lang de kampioenen van het vrij denkende woord? We hadden die stem best wel willen leveren en we kennen er nog wel een aantal die dat hadden aangekund. Er is zelfs een Ronsese doctor in de kunstgeschiedenis die veel afweet van bouwkundig erfgoed. Wat kunnen we, die zelf ooit het huis Joly redden van de geplande sloophamer vanwege De Nieuwe Haard of het schepencollege van Ronse (met als schepen toen ook de huidige burgemeester), in hemelsnaam als kritische stem gaan doen op zo'n studiedag als niemand toch wil horen? En in dezelfde week loopt zo'n prachtig festival rond componist Cypriaan de Rore dat volop wordt gesteund door het stadsbestuur. Die steun is vanzelfsprekend en kan best uitgroeien tot een vijfjaarlijks festival, maar die politieke steun is ook gemakkelijk, want politiek zónder weerhaken! Geen Latijns of Italiaans motet dat door nauwelijks meer dan één Ronsenaar dan vernoemde deken en wijlen Albert Cambier nog inhoudelijk te begrijpen valt, ook al bezingt de Ronsese Cypriano de schoonheid van de vogeltjes op het Schavaart bijvoorbeeld. Niet alleen over het zicht en het groen van toen meer dan nu, kunnen polyfone tonen worden aanhoord, maar ook over een kapel die er toen reeds in nabije buurt bijstond. En dat wil de stad 'dus' weg, want er moet zondig een… viaduct komen!

94

Eerder publiceerde gAZet reeds een oudere historischreligieuze tekst van mij omtrent kapel Wittentak en haar speciale omgeving, als 'iets' dat een zekere erkenning zou moeten hebben als een uniek geval van onroerend erfgoed. Was onroerend erfgoed niet het onderwerp van deze studiedag?, en heeft niemand dat soort intellectuele tekst gelezen of begrepen? Wil het stadsbestuur en zijn trawanten van de Vlaamse regering dit erfgoed van Schavaart en al wat er dan ook mee te maken heeft zoals de jaarlijkse noveen van Wittentak, nu niet ... herbestemmen? Ja, het moet blijkbaar tegen alle redelijkheid in een nieuwe afdalende weg als verlengde van de N60 worden: ook dat is een "herbestemming" waarmee het woord wel een zeer brede betekenis krijgt! Het eigenlijke onderwerp van de studiedag was dus "afbreken of herbestemmen" van onroerend erfgoed, alsof afbreken een optie is. Dat "Schavaart en omgeving" al eeuwen een wezenlijk onroerend erfgoed van stad en streek uitmaakt, kan geen enkele zinnige Ronsenaar of eender welke met gemiddelde rede beslagen mens ontkennen. Talloze argumenten zijn op dat vlak reeds aangehaald. Terwijl omgekeerd een alternatief voor die doortrekking N60 er op de steenweg naar Kluisbergen reeds ligt en bovendien een waanzinnig bedrag van allicht 200 miljoen euro zal moeten worden uitgegeven aan dat gedrocht.

jun|B NUMMER117

Het moge duidelijk zijn dat alle onderwerpen van de studiedag van de Herman de Croostichting, hoe sympathiek sommigen ook zijn, chronologisch totaal naast de kwestie waren. Meer zelfs: de titel zat er geheel naast. Niet "Afbreken of herbestemmen. Een nieuwe toekomst voor ons onroerend erfgoed?" moest de titel zijn, maar wel "Bewaren van het unieke onroerende erfgoed dat Schavaart, Wittentak en tutti quanti is". We herhalen voor de dovemansoren dat de argumenten voor het bewaren ervan overtalrijk zijn. Het stadsbestuur wil dus deze plaats herbestemmen tot een autostrade en wil dus wel degelijk natuurschoon afbreken. Enigszins benieuwd zijn we dan toch naar wat burgemeester Dupont en schepen Boudringhien op die vrolijk gestemde studiedag hadden te vertellen. We vermoeden slechts holle woorden want "zwijgen als men zweet" over de echte erfgoedinzet van het Ronse van nu. Of gaan we de stad gewoon voor altijd verkrachten door een viaduct of gaan we ons gezond verstand gebruiken en het traject van de steenweg naar Kluisbergen wat aanpassen. Of zoeken we het zelfs langs de spoorweg naar Oudenaarde voor Klein Frankrijk dat door die viaduct sowieso in de kou wordt gelaten? In feite is het geheim van de kracht van het concept viaduct of doortrekking van de N60 even simpel als allicht verrassend: het is niet meer of minder dan een moderne zij het uiterst sinistere versie van het Paasverhaal! Christelijk (de CD & V van Ronse christelijk van inspiratie?, ze boort onder meer de oeroude juni-noveen van kapel Wittentak mee de grond in) of vrijzinnig?; sinds decennia is het ‘verhaal-van-de-N60’ de uitdrukking van de hoop op de plaatselijke economische verrijzenis of heropstanding. Nadat het bijna onverklaarbare textielmirakel van Ronse, want als één van de toptextielcentra in België was het ook maar één van de vele kleine stadjes in het land, in de jaren '50 en '60 begon te verschrompelen, leek vanaf zeker moment die doorgetrokken N60 de passe-partout voor alle economische problemen. In zekere zin is de één-partij-staat te Ronse al lang aanwezig, tenminste wat de N60 betreft. Alle gemeenteraadsleden gedragen zich voor dit thema feitelijk als maoïsten, fascisten, ... : men kiest maar een vlag voor éénzelfde muffe lading. Daarentegen promoot het huidig stadsbestuur al langere tijd via haar leuze STAD MET UITZICHT (een leuze die in wezen zeer negatief is en dus beter zou afgevoerd worden, want het legt voortdurend en impliciet de nadruk op dat geweldige economische verleden – vooruitblik zou beter zijn). Van net de letterlijke uitzichten gaat zij nu de mooiste van allemaal door die doortrekking definitief kapot maken. Begrijpe wie kan, want in plaats van een Paasverhaal krijgt men alvast op Schavaart een blijvend leeg graf, om…


95

 even in de evangelische terminologie te blijven, om te zwijgen van de fenomenale waardedaling van al het bouwkundig ... erfgoed, klein en groot, tot in de wijde omgeving van deze waanzinnige viaduct. In die zin kan men alleen maar hoofdschuddend denken dat de heren schepen Boudringhien en burgemeester Dupont zich op zo'n studiedag over herbestemming van erfgoed alleen maar zijn gaan belachelijk en verder onbetrouwbaar maken door helemaal niet over Schavaart te spreken. Dit terwijl men weet wat door hun gewetenloze nalatigheid straks allemaal afkomt op de Ronsenaars. Als deelnemers van deze eenmalige studiedag, zijn zij reeds de hele tijd mee de doodgravers van de totaliteit van een uniek stadsdeel en tevens de medeverantwoordelijken van een reusachtige collectieve waardedaling van Ronses privaat patrimonium. Brutaal gezegd, is zwijgen - niet alleen door politici maar wel vooral door hen over wat er staat te gebeuren op de Schavaart op een studiedag een bedrog ten opzichte van het eigenlijke onderwerp: zorgzaam omgaan met ons erfgoed.

jun|B NUMMER117

Ondertussen maakt men zich zowaar druk over GAS-boetes voor drankblikjes. Dat het voor de diverse juristen in onder meer het schepencollege van Ronse blijkbaar geen erg is om iemand reeds te gaan straffen nog voor hij een overtreding heeft gepleegd als het weggooien op straat van vuil, want reeds het publieke zeg zichtbare bezit van een geopend drankblikje is theoretisch het oogpunt van een stadsstraf. Dit zegt iets over het penibele rechtsgevoel van dit bestuur: met wat zijn wij als maatschappij eigenlijk bezig? Worden te Ronse politiemensen straks speciaal getraind om van ver de opening in een drankblikje te zien, terwijl hun bevelvoerende burgemeester ziende blind is voor de komende verwoestingen van het door hemzelf zó gewenste viaduct? Gaan agenten "lipafdrukken" moeten nemen van een drankblikje om te zien of de drager ervan al had gedronken, terwijl straks een verpletterende voetafdruk op een belangrijk stuk Ronse wordt geplaatst? Want inderdaad is het belang van deze blikjes in totale wanverhouding met het echte en extreme vervuilingsgevaar dat op ons afkomt. Maken we ten andere even samen de volgende vergelijking: - een 'geopend' blikje van pakweg 2 euro voor eender welke burger, Ronsenaar of toerist, DAARUIT VOLGT een mogelijke straf of gasboete tot 375 euro op voorstel van dit stadsbestuur; - een officieel geopend viaductje van 200 000 000 euro (én er staat géén nul té veel!) goedgekeurd door dit stadsbestuur DAARUIT VOLGT ...... ?????? Inderdaad, welke straf is er voor de dames en heren politici indien de waanzin van die viaduct of dit misdrijf tegen de eigen huidige, toekomstige en ook vorige gemeenschap (die het geheel mee heeft geschapen) effectief wordt gerealiseerd en we dus allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks de immense negatieve gevolgen aan de lijve gaan ondervinden? Eén straf is: weggestemd worden bij een volgend verkiezing, maar dan is het misschien hoe dan ook véél te laat. Misschien kan de stichting van een nieuwe lokale partij nog voor soelaas zorgen. Dat dergelijke drankblikjes voor overlast kunnen zorgen en dat dergelijke overlast moet worden aangepakt en liefst preventief, daar gaat iedereen mee akkoord. Dat gaat over eenvoudige burgerzin. Gelukkig is te zien dat er nog iets als oppositie te Ronse aanwezig is: de socialisten en ook de jongsocialisten maken een punt van kritiek op deze geplande Gas-boete. En ze hebben zeker een punt, want die maatregel is buitensporig en in feite lachwekkend (en Ronse haalde er dan ook de nationale pers mee ...). Mijn inziens onwettig, want hoe iemand gaan straffen op een intentie ("hij zal 'uiteindelijk' dat geopend blikje wel gaan wegwerpen op straat")!?! Mààr… wanneer gaan diezelfde socialisten en jongsocialisten en tutti quanti eens hun mond open doen over die waanzin van de oneindig veel meer bedreigende viaduct? Vergelijk: een aantal blikjes met zo'n viaduct!?! In gAZet van 16 oktober 2014 schreven we reeds over het plan van Eugène SOUDAN: een ring langs de steenweg naar Kwaremont en via een nieuwe laan tussen de Kruisberg en de Hotond. We spreken dan 1936 of welke voor- 

ZATERDAG 27 JUNI T/M MAANDAG 6 JULI 2015

NOVEEN WITTENTAK

LEEKIES


 zienigheid, zeg maar werkelijk verantwoordijke betrokkenheid bij "zijn" stad! Kunnen de huidige socialisten niet meer lezen, zeker niet wanneer het een idee betreft van hun onmiskenbaar grootste voorganger, want decennialange burgemeester, senator, minister, minister van staat, hoogleraar e.d.m.? Wanneer gaat de rest van de gemeenteraad eens luisteren naar redelijkheid en stoppen met te geloven in het valse verrijzenisverhaal van de N60? Wanneer gaat men stoppen aan het deelnemen aan één van de grootste misdrijven uit de gehele Ronses geschiedenis? Het moge duidelijk zijn dat de verhoudingen te Ronse helemaal zoek zijn. Het stadsbestuur wil mensen voor een geopend blikje beboeten met werkelijk onzinnige bedragen tot driehonderd vijfenzeventig eurootjes, terwijl het samen met de Vlaamse gemeenschap decennia belastingbetalers wil opzadelen voor een recordbedrag van 200 miljoen euro voor een totaal overbodig en bovendien extra veel vernietigend gedrocht als die N60 viaduct. Ondertussen gaan burgemeester en een schepen als onschuldige inleiders meespreken op studiedagen als "Afbreken of herbestemmen van onroerend erfgoed". Begrijpe wie begrijpen kan, dit soort onwaarschijnlijke domheid en schijnheiligheid. Ik begrijp het alvast totaal niet en werkelijk niemand van de vele mensen die ik er inmiddels heb over gesproken. 26 000 paar ogen van Ronsenaars zien wat Schavaart betekent. Meer mensen nog! De elders wonende Ronsenaars, de toeristen die wervend naar Ronse voor ‘vergezichten’ worden aangetrokken, maar ook de Ronsenaars van de toekomst kijken nu natuurlijk reeds mee, want is "gouverner" niet "prévoir"? Zo kunnen die toekomstige Ronsenaars en andere bezoekers zien wat een onwaarschijnlijk zootje de lokale politiek heeft gemaakt op Schavaart indien dat viaduct er zou komen: collectief verblinde politici die hun eigen en ons uitzicht willen kapot maken voor een verhoopte maar daardoor hoe dan ook onmogelijk te bereiken heropstanding. Wat baat een eenmalige studiedag als bril, als de uil van het stadsbestuur al jaren niet zien wil? Het huidige stadsbestuur is dus liefst tweemaal gewetenloos. Het heeft ten eerste niet ‘het goede weten’ in huis, want uiteindelijk alleen maar een "geloof of hoop", waarvoor dan wel 200 miljoen euro wordt gemobiliseerd. Of als men wel beseft wat er met die viaduct op spel staat, zwijgt men gewoon laf om 'hogere' redenen als de eigen carrière (...) of laat men de kastanjes uit het vuur rapen door een partijgenoot uit nota bene Oudenaarde. Het stadsbestuur is ook ten tweede gewetenloos omdat men hoe dan ook weet dat er zo extreem veel en volstrekt gerechtvaardigd onbegrip is over die viaduct en men daar helemaal niets van wil weten op één enkel publiek debat na waar nota bene een professionele prater want advocaat en pleiter als burgemeester Dupont de hele tijd met de mond vol tanden of met andere woorden zonder enig zinvol argument zat. Dat er mensen in het stadsbestuur zijn die in naam van de heropbloei van Ronse eerlijk denken dat dergelijke viaduct noodzakelijk is, kunnen we ergens begrijpen in die zin dat zij immers aan het belang van hun stad denken en niet aan wat er bijvoorbeeld van de kar van de openbare werken aan dat viaduct zou kunnen vallen (zo ver wil ik echt niet denken). Maar dat het stadsbestuur een grondig maatschappelijk debat volledig ONTWIJKT en dat er bovendien onder het stadsbestuur wel degelijk zijn die tegen die viaduct DENKEN, maar het NIET OPENLIJK ZEGGEN, getuigt van een immense lafheid en domheid die wel het tegendeel betekenen van wat ons politiek bestel zou moeten inhouden; een democratie ofwel een open maatschappij die vanuit een publiek gedragen debat tot het uiterste toe redelijk wil nadenken over wat de echt verantwoorde belangen van de gemeenschap zijn en daarvoor dan ook de noodzakelijke investeringen vraagt via collectief want belastinggeld of - in dit geval op Schavaart "niets" doet als beste optie. Schepen Jan Foulon, 'ooit' de eigen politieke carrière gestart met een grote actie tegen nagenoeg hetzelfde tracé ... het is wel makkelijk om ondertussen op een studiedag "praatjes" te gaan verkopen over erfgoed. Praatjes die we gelukkig gemist hebben, maar praatjes die we anderzijds ook graag ter plaatse

hadden de grond ingeboord als keiharde, want volstrekt noodzakelijke kritiek voor dat gerechtvaardigd doel; ongeschonden behouden die unieke, eeuwenlang door Ronsenaars en bezoekers gewaardeerde omgeving van Schavaart en Wittentak.

96

jun|B NUMMER117

Dus deze fundamentele vraag: wanneer "erfgoed" als het goede willen erven? Dat wil nu eenmaal zeggen: het goede van de gemeenschap eerst willen zien en het dan goed willen behandelen, na 'echte' besprekingen. En in tweede instantie deze vraag: wie wil als een domoor of lafaard door het leven gaan en later zo herinnerd worden en niet 'eens' voor de eigen belangen, maar voor het belang van zijn gemeenschap!? Mijn moeder zei in onze prille jeugd soms: "Als iedereen in de Schelde springt, spring je dan mee?". Het is dus niet omdat een beslissing unaniem in een gemeenteraad is genomen, dat het een goede beslissing is. Zo was ooit ook zeer lang het stadsbestuur, met inbegrip reeds van de huidige burgemeester Luc Dupont, voor een enorme sociale verkaveling op de Kloef. Ga er nu eens kijken! Wel bizar toch dat Dupont en C° uiteindelijk wel van mening zijn veranderd en de Kloef zelfs de start van het nieuwe Ronse noemen, en dan toch een andere unieke plaats de grond willen inboren. Hopelijk moet de 'geschiedenis' over hen niet oordelen zeg veroordelen maar zal het oordeelsvermogen of gezond en dus ook moedig verstand van de politiek vooralsnog wakker worden. Jean-Marie De Dijn N.a.v. DE FIERTEL in Rozenaken bracht gAZet in vorig nummer 116 het voormalige station van wat óók Ronse was, cf. Louise-Marie nu. Een lezeres bezorgde ons onderstaande kopie van een prentkaart én waarop de treinsporen nog zichtbaar zijn, station in werking… We publiceren in nummer 118 een prentkaart mét een… trein erbij!


ARPEGGIO MUSIC, muziekwinkel met eigen atelier in het hartje van Gent, opende zaterdag jl. de deuren voor het grote publiek. Vele enthousiaste en nieuwsgierige mensen konden de hele dag genieten van een blik achter de schermen van de bloeiende muziekzaak; met rondleidingen en demonstraties in de winkel en het atelier onder leiding van de immer enthousiaste zaakvoerders Ruben en Dieter. Ronsenaar Dieter Dewilde en zijn collega Ruben Claus uit Flobecq (beiden muziekleraars aan de KAVA te Ronse) leerden elkaar kennen tijdens de instrumentenbouwopleiding aan het conservatorium te Gent. Ze startten Atelier Arpeggio in 2006 in bijberoep en specialiseerden zich aanvankelijk in de bouw en herstelling van harpen en klavecimbels. Die passie vertaalde zich jaar na jaar in steeds meer klanten uit heel België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. In 2010 werd Atelier Arpeggio verdeler van de Italiaanse Salvi harpen en veroverde zo definitief een prominente plaats in het ‘harplandschap’. Een verhuis drong zich op en in 2013 was het zo ver. Beide ondernemers staakten hun lesopdracht om voluit voor hun zaak te kunnen gaan. En met groot succes. Terwijl links en rechts…

ARPEGGIO MUSIC

97

jun|B NUMMER117

RONSENAARS IN GENT... … verschillende muziekzaken moeten sluiten onder druk van onder andere webshops, ziet Arpeggio Music hun klantenbestand alleen maar groeien. Sleutel voor dat succes is het constante streven naar kwaliteit. En dat zowel in wat ze aanbieden als in de manier waarop ze hun klanten willen helpen.“Het is niet onze bedoeling alleen de ‘elite’ te willen aanspreken, maar iedereen te bieden waar men ter zake recht op heeft: advies, service en kwaliteit voor een eerlijke prijs.” “Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk tussen het bos de bomen nog te zien wanneer zoon- of dochterlief graag een muziekinstrument wil bespelen. Moeten ze een instrument huren?, kopen?... en hoe gaat dat dan? Waar moet je bepaald op letten?, waar moet je reeds aan denken m.b.o. de de toekomst?” “Als muzikanten, muziekleraars én instrumentenbouwers kunnen we de mensen perfect helpen en antwoord geven op al deze vragen.” Wanneer je de muziekwinkel binnen stapt, merk je het meteen: hier word je verwelkomd in een sfeer van ambacht. Van passie ook. Je komt binnen in een wereld van snaarinstrumenten. Dat is hun specialiteit: harpen, strijkers, ukeleles, gitaren. En wat houtblazers: dwarsfluiten en blokfluiten. Geen koperblazers. “Daar hebben we eerlijk gezegd zelf vrij weinig affiniteit mee. We willen ons focussen op de zaken waar we echt goed in zijn.” 114


ENKELVOUDIGE WITTE ROZEN OP HUN MOOIST IN HET GENERALAAT…

98

jun|B NUMMER117

9 juli 2015 ‘ode aan de ode’

30 000e last post o/ Menenpoort Ieper, ook in brandweerkazernes overal ten lande…


99

jun|B NUMMER117

HOME

ZOMER

DE LANGSTE DAG VAN ‘T JAAR: ZONDAG 21 JUNI 2015 … en de beeltenis op onze HOME via gazetronse.be verandert voor nummer 117 in deze panoramische vue op Ronse, eens… van een ander standpunt genomen: niet van op het redactieterras zoals gewoonlijk, maar van op de toegangsdreef bij de laagstammige rij appelaars én waaraan de vruchten groeien die volgens de bijbel de mensheid uit het paradijs dreven; eens… niet volop Hermes- en/of Martenskerk, maar Hermeskerk tegenhanger zoekend in de kapel van de Zusters van Barmhartigheid. Wordt het een… barmhartige zomer?


Op 25 juli komt er terug een Amerikaanse familie op bezoek te Dergneau vlak op de grens met Ronse. Deze keer is het de dochter van 2ndLT FERDINAND KJAR tesamen met haar dochters. Joanne heeft nooit haar vader gekend, hij sneuvelde tijdens de crash van de B24 Liberator "Pale Ale" op 20 februari 1945 te Dergneau. Er vindt opnieuw een kleine ceremonie plaats aan het monument tegenover de plaats waar het vliegtuig eind WO II neerstortte. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze gebeurtenis om 17.30 uur aan de "Ferme de Beauvollers" te Dergneau. Iedereen van harte welkom. Philippe Vanderdonckt ď‚„

100

jun|B NUMMER117

RONSE

DERGNEAU


101

jun|B NUMMER117

 Foto onder: de adopter uit Nederland die ‘t graf van Ferdinand Kjar adopteerde juist na WO II om het te onderhouden en te eren. Mevrouw Carola is ver in de 80 en kwijt zich nog immer van haar nobele taak. Het zal bij het bezoek van Joanne Kjar ‘n speciaal weekend worden mét bezoek aan het graf van haar vader annex meeting met de adoptieve Carola. Het wordt een beklijvende reportage…

RONSENAAR

ENCA CAEN SCHOPT WEER KEET! De Ronsese controversiële kunstenaar Enca Caen laat weer van zich horen en nu tot in Oostende alwaar op zondag 28 dezer een debat gehouden rond de… controversiële figuur van koning der Belgen Leopold II. Hij schrijft ‘Oostende’: “Bij deze kan ik de provocerende kunstwerken Sikitiko en eventueel Lumumba komen plaatsen, dit maakt het geheel aangenamer. Laat maar weten, dan zorg ik dat de beelden ter plaatse zijn en neem ze na het debat terug mee naar Ronse.” Waarna: “Ze blijven maar kakken in hun broek, wanneer nemen jullie eens initiatief om te stoppen met kakken? Ik heb toch niet gezegd dat ik Leopold van zijn paard ga sleuren”? Van aan de zee: “Op eigen verantwoordelijkheid en risico. Organisatie noch initiatiefnemers noch sprekers nemen hier enige verantwoordelijkheid in!” De (Vlaamse) hand van Enca reikt ver! 


Mededeling vanwege de activistische kunstenaar uit Ronse Enca Caen (naar Oostende alover Brugge) FOTO: BLOEDPROCESSIE BRUGGE

 Bruggelingen neem uw verantwoordelijkheid op als symboolstad tegen kindermisbruik in plaats van op jullie knieën te gaan zitten en te bidden voor bescherming van al die pedo's binnen jullie kerkgemeenschappen. Ontsla jullie Paus, Kardinalen en Bisschoppen bij weigering van afschaffing van het celibaat.

De activistische kunstenaar Enca Caen heeft n.a.v. de heilige bloedprocessie in Brugge een actie gevoerd met een kunstwerk. Op een kruiwagen vervoerde hij een getormenteerde Christus Het Christusbeeld had niet alleen wapens in zijn handen maar had ook een piemel met een afbeelding van bisschop Vangheluwe erbij. Hij wilde deze Christus laten zegenen tijdens de processie. De Brugse politie, zowel in burger outfit als in uniform, kwam herhaaldelijk tussen en dreigde, na identiteitscontrole , met aanhouding en inbeslagname van het kunstwerk indien hij niet verdween. De actie had als doel de pedofilie binnen de kerk tegen te gaan door het celibaat af te schaffen. Ook een aanklacht tegen de misbruiken van de missionarissen zowel in Congo als in andere gebieden. Vooral gezien Congo onze kolonie was moeten nu ook deze schrijnende misbruiken openbaar gemaakt worden. Uiteindelijk is de actie niet kunnen doorgaan, de priester van de Sint Salvator kerk wou de Christ met grote piemel tegen kindermisbruik niet zegenen, dit terwijl Brugge de symboolstad is van kindermisbruik, dacht de politie dat de zegening moest doorgaan in de… parochie van de… kunstenaar. Enca Caen, Ninovestraat, 9600 Ronse.

REACTIE OP ONZE VOORUITBLIKKEN & C°

24

102

1 (één) vooruitblik, zeer goed idee, jun|B NUMMER117 zit er reeds goed ingedrumd – gedrumd, dat is door mij iets té sterk uitgedrukt doch… minder sterk lijkt mij dan weer té zwak uitgedrukt – en dus volgt hier dat het bij een 2e (tweede vooruitblik) echt wat moet zijn als onderwerp dat kan aanslaan. Aanslaande vooruitblikken, bij wie? Naar aantal bvb. de gemiddelde lezer – hebben wij die reeds bepaald? – is dat evenwel wat moeilijker dat aanslaan o.a. in functie van de onderwerpen. Verscheidenheid in onderwerpen kan daar een handicap zijn. De versnippering slaat dan toe. Wat is het voor de gemiddelde lezer, bvb. de lezer die de meeste bladzijden doorneemt in een redelijke tijdspanne per bladzijde en per krantgeheel. (Op de teller staat vandaag woensdag 24 dezer exact 13 minuten en 49 seconden PER LEESBEURT voor gAZet nummer 117, alsjeblieft; n.v.d.r.). Feit is dat ik kies om onze brede verscheidenheid, eigen aan Z-OVlaanderen en in het bijzonder uiteraard om Ronse aan bod te laten komen. Vooruitblikken e-mailen naar de familie vooruitblikkers zal ook wel een pak energie opslorpen. Niet steeds zoeken in eenzelfde richting, bvb. het allerlaatste nieuws aankondigen dat gepubliceerd wordt een der komende dagen. Wel afgewisseld met enkele weken… vooruitblik die nieuwsgierigheid opwekt. Zelf krijg ik die vooruitblikken niet … ik zie ze wel voorbijkomen op PC’s waar ik op ingrijp bij verzoek van de eigenaar of voor herstel. In de wandelgangen enz.! Het vertrouwen is er bij de lezer van gAZet. In die zin denk ik dat er nogal wat krediet uitgaat naar die lezer toe. Dus iets vooruitblikken: jawel! Daarna rekenen op de nieuwsgierigheid bij de geïnteresseerde lezer, denk ik zo. Zeker de mailboxen niet vol proppen… Analyse er bij sleuren? Knap voor wie tijd heeft dat te doen. Beter is tijd stoppen in ‘een goede samenstelling van’ denk ik dan. Cher gAZet, je vous estime et je vous embrasse, Patrick Aelvoet.


VERKOOP PERCEEL GROND Het College van Burgemeester & Schepenen van de stad Ronse brengt ter kennis dat er zal overgegaan worden tot de onderhandse verkoop aan de partners Vanderhoydonck / Van Delsen / Michels van de percelen grond met erop staan-de gebouwen, eigendom van de stad, gelegen Kaatsspel-plein en Watermolenstraat, gekadastreerd 3e afdeling sectie E, nummers en deel van nummers 917Z, 931E, 931/02M, 930A, 928B, 929A en 929B. Het dossier ligt tot 3 juli 2015 ter inzage bij de Technische Dienst, stadhuis, Grote Markt 12, waar alle nodige inlichtingen kunnen bekomen worden. Na verloop van het openbaar onderzoek en na de behandeling van de eventuele bezwaren dient dit dossier door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Deze beslissing zal te raadplegen zijn via ronse.be. Dit kan ook via de voor publiek beschikbare computers in de bibliotheek.

VRIJE BASISSCHOOL GLORIEUX

4e DAG V/D VEILIGHEID

Toch graag even vermelden dat de kinderen een fantastische dag hebben gehad, mede dankzij de ouderraad en de leerkrachten die het geheel in een mooi en interessant kleedje hebben gestoken. Het welslagen is uiteraard ook te danken aan tal van personen die hierbij geholpen hebben: stadsbestuur van Ronse, Brandweer Ronse, brandweer OCE, politie Ronse, Rode Kruis, de papa met de vrachtwagen, stadswachten, wielerschool Ronse, radiologisch centrum, enz. De kinderen hebben de hele dag kunnen genieten van EHBOlessen, oefenen i.v.m. de dode hoek van ’n vrachtwagen, een fiets in mekaar knutselen, fietsen, rijden in groep en op straat 

24

103

jun|B NUMMER117


24

104

jun|B NUMMER117

4e DAG V/D VEILIGHEID


24

105

jun|B NUMMER117


24

106

jun|B NUMMER117

4e DAG V/D VEILIGHEID  signalisatie langs de straat, … en dit onder leiding van commissaris Migrain, de politie, brandweercommandant, Rode kruismedewerker, een vrachtwagenchauffeur, een dokter, … Alles was aanwezig met als bewijs overgelukkige kinderen. De fietshelm, die alle lagere schoolkinderen kregen van de ouderraad, was verdiend. Een pluim voor iedereen! Jullie zijn sterren! Vanwege Henk Dhondt, directeur VBS Glorieux Ronse.


ROUW OM ONZE EERSTE MEDEWERKER DIE HEENGAAT…

24

107

jun|B NUMMER117

Rita en Jacques gingen respectief vanuit AW als directiesecreatresse en Utexbel Ronse met pensioen. Beide zonen Joeri en Ulrich Decatelle runnen ter Klein Frankrijk het machinebedrijf GMT (Granite & Marble Technology). Ulrich is, wonende in de Kapellestraat, raadslid van het N60-actiecomité ‘géénstreepdoorronse’. Rita overleed langsheen de RN 9 in het Franse plaatsje Servian bij Beziers in de Languedoc en wel tijdens de allereerste ochtenduitstap van hun minutieus geplande fietsvakantie. Ze kregen drie zonen; Dieter overleed toen hij 10 jaar was.

… brengt dit nummer in feeststemming omwille van 2,5 bestaan en kijk, het noodlot sloeg toe voor een Ronses echtpaar, van nummer één vurige fans van gAZet én… RITA TERMONIA werd recent medewerkster! Aldus was ze ook aanwezig op onze gAZet AWARD 2013|2014 uitreiking, getuige de foto in gAZet nummer 112 apr|B op blz.09 (inzet). Met fietsvakantie in Zuid-Frankrijk, werden Rita (°21.11.1946) en haar echtgenoot Jacques Decatelle maandag 22.06.2015 door een vrachtwagen van de weg gemaaid. Rita werd eerst geraakt en was op slag dood. Jacques ligt met zwaar hersenletsel in coma. We rouwen om deze échte Ronsenaars, óók beiaardliefhebbers en bieden Joeri & Ulrich en de andere leden van de familie onze deelneming aan in de rouw die hen treft mét hoopvolle verwachting in de spoedige beterschap van Jacques.

Rita... De Vrijheid is nu eeuwig… NIEUW voor jou, VP’er nu maar op los, dank voor alles, meid. Willy


ROUW OM ONZE EERSTE MEDEWERKER DIE HEENGAAT…

24

108

jun|B NUMMER117

Vanuit ons foto-archief geven we hier niet-gepubliceerde foto’s van Rita & Jacques Decatelle-Termonia n.a.v. de gAZet AWARD uitreiking op 22 april 2015 in Vakantiehuis Adelaide.

“Willy, ik heb er óók nog…”

RITA TERMONIA °21.11.1946 22.6.2015

Fiertelende Jacques gespot op onze pagina 55 van gAZet nummer 116 2015…


… AND THE SHOW MUST GO ON!

24

109

jun|B NUMMER117

PHOTOCREDIT: ALEX VANHEE

TE

RONSE

ZIE VOLGENDE PAGINA…


110 117

Op zaterdag 4 juli organiseert de 24 jeugddienst v/d stad Ronse voor de derde keer Sierk Masjiek in De NUMMER Stadstuin van 14 uur af. Sierk Masjiek staat ondertussen bekend als een gratis, maar vooral gezellig familiaal festival met straattheater en volop animatie (foto op blz.111).

jun|B

‘Beleving’ staat voor jong en oud centraal in dit evenement. Ook dit jaar maakt de jeugddienst dit waar door een rijke selectie aan randanimaties: al wie jong (van hart) is, kan zich laten schminken, een ‘gek’ kapsel laten aanmeten, een stoere tattoo laten zetten, oude spelen leren kennen, ballonplooien, een heus dorp in karton mee helpen bouwen, reuzezeepbellen de lucht in laten, aan de slag gaan met vlaggen en ritmedrum, racen in grootmoeders kast, even op adem komen in een woonwagentheater… In de piste heeft de Jeugddienst gekozen voor een rijk en uitdagend programma van verschillende gerenommeerde straattheatergezelschappen die de toeschouwer weten te boeien met jongleren, koorddansen, acrobatie, magie… maar alles vooral met een flinke dosis humor. Als slotact heeft de jeugddienst het Schoon Vertier (zie vorige pagina) kunnen strikken die met een uitbundige verzameling vrouwelijk schoon, dat zo uit de jaren 20 weggeplukt lijkt, de toeschouwer probleemloos heupwiegend en dansend de avond (en nacht) zal insturen. Meer info: Ignace Michaux, schepen van jeugd.

Vlaanderen Feest in Ronse: 9 > 11 juli 2015 Stadsbestuur Ronse, de cultuurraad en de werkgroep Vlaanderen Feest nodigen je van harte uit op de evenementen in het kader van ‘Vlaanderen Feest in Ronse’. ZIEHIER HET PROGRAMMA: DONDERDAG 9 JULI  18.00 u. cyclo cart-race rond de Hermeskerk…  Optredens van De Kemels en DJ Yoran op de Kleine Markt… VRIJDAG 10 JULI  18.00 u. academische zitting in het stadhuis met Remi Vermeiren (Denkgroep In de Warande)  19.00 u. breughelmaal op de Grote Markt (inschrijven via dienst Cultuur)  20.30 u. ‘Ronse Zingt’ in Bruulpark (deel v/d reeks BRUULCONCERTEN) ZATERDAG 11 JULI  17.00 u. eucharistieviering in Sint-Hermeskerk (org. Davidsfonds Ronse)  18.00 u. beiaardconcert (vanuit Hermestoren, ons feitelijke belfort…).


111 117

alvast een succes 26 te worden. Op de foto onderaan links NUMMER staan Luc Dupont en Brigitte Vanhoutte samen met o.m. Wouter Torfs van schoenen Torfs. EXTRA PERSBERICHT VRIJDAG 26 JUNI 2015.

jun|B

PETANQUETORNOOI MELI-MELO ZATERDAG 11 JULI 2015 NINOVESTRAAT 135 TRIPLETTEN WORDEN OPGEMAAKT PER LOTING

TRAMPOLINE MISSION TE RONSE EXTRA STADSBERICHT: BEDRAG MAALTIJDCHEQUES PERSONEEL BLIJFT BEHOUDEN | Het college van burgemeester en schepenen heeft de beslissing genomen, gelet op het gunstig resultaat in de rekeningen over 2014, de eerder genomen besparingsmaatregel om de maaltijdcheques met €2,00 per cheque te verminderen, ongedaan te maken voor het personeel van zowel stad als OCMW. Info: Brigitte Vanhoutte, personeelsschepen.

Bezoek aan retailforum in Antwerpen Burgemeester Luc Dupont (mét zijn Ronsese plastron aan) en schepen van lokale economie Brigitte Vanhoutte waren gisteren te gast op het Retailforum Belgium in Antwerpen. Op de "Badboot” hadden zij de gelegenheid om de RETAILDAG voor te stellen die de stad Ronse zal organiseren op 23 oktober 2015. Met dit initiatief wil Ronse meer winkels of winkelketens aantrekken in het commercieel centrum van onze stad om zo de handelskern versterken. Het initiatief werd door de retailers positief onthaald. Aan de reacties te horen, belooft de retaildag

inleg 5 Euro per persoon | eerste tornooi vanaf 9/30 (max. 8 deelnemers) | tweede tornooi vanaf 14:30 (max.18 deelnemers) | elke deelnemer gaat met een prijs naar huis | inschrijven vóór 10 juli 2015 via e-mail info@de-ronsische-senioren-be | org. De Ronsese Sinjoren vzw.


25

112

jun|B NUMMER117

Sommige delen méér dan 100 jaar oud, hoekjes en kantjes her en der, té kleine kamertjes… DE LINDE kreeg onze regionale TV-zender avs over de vloer; dit nieuwsitem liep 24/25 juni 2015 op antenne. In de reportage zegt het stadsbestuur en het OCMW bij monde van de OCMW-voorzitter een of meerdere privépartners te zoeken voor de verdere uitbouw van hun zorgdiensten. Alleen op die manier zal het bvb. mogelijk zijn een nieuw woonzorgcentrum te bouwen (op de naburige gronden buurt OCMW, foto hieronder?) en de infrastructuur voor kinderopvang te vernieuwen. De 120 personeelsleden hoeven niet ongerust te zijn, zegt Wim Vandevelde, ze behouden hetzelfde loon en er komen geen afdankingen. Integendeel moeten zelfs méér personeelsleden aan de slag… 

WZC DE LINDE OCMW


UIT DE HOGE HOED GETOVERD: HET EI VAN COLOMBUS!

 Zesde schepen Wim Vandevelde voor de cam/mic van avs: “De draagkracht van een stad als Ronse is voor een nieuw WZC (Woon- & ZorgCentrum) onvoldoende” en… “De financiële middelen voor dergelijk grootschalig project heeft een stad als Ronse niet”! Daarom zoektocht naar één of meerdere private partners (waarom niet met vzw Werken Glorieux?) voor 200 NIEUWE bedden, wil Ronse met zijn WZC de normen van 2019 halen. Graag in 2016 de beslissing!

113

jun|B NUMMER117

MONEY MONEY MONEY…

… PATS

25

BOEM

WIM…

luister toch eens eventjes, beste man…

en voor ‘n spiksplinternieuw WZC géén enkel probleem meer, geld over zelfs (van dik 200 MILJOEN EURO voor tenslotte volkomen nutteloos beton, toch niet vóór de zuiderring van Ronse er ligt)! Wablief?, zo werkt politiek niet? Oh ja, geschuif met Napoleontische handjes en andere vestzak- broekzakoperaties, niet alleen ‘Federaal’ ligt daarvan zielig ziek in bed (sic!)!?


HET RODE OORTJE

114

jun|B NUMMER117

WAAROP KLINKEN DIE TWEE TOCH?

2,5 jaar gAZet momentopname nummer 116, buitenlandse belangstelling OF Ronsenaars in het buitenland surfende naar gAZet: USA = 28 keer, Spanje = 20 keer, Frankrijk = 8 keer, Nederland en China = elk 4 keer… de rest zijn puur Belgische (Ronsese?) surfers…

z 97  ARPEGGIO MUSIC gaat ook mee in het webshop-verhaal. Tegenwoordig kan je nog moeilijk zonder. Maar het aanbod is geselecteerd. “Artikelen die we zelf goed vinden of die we zelf zouden kopen, die zetten we er op; zo houden we het ook overzichtelijk. Alles kan ook toegestuurd worden met een kleine of vaak zelfs geen meerprijs” Een belangrijk onderdeel van de muziekwinkel is de verhuurdienst. Met voordelige en flexibele huursystemen komen steeds meer klanten bij Arpeggio Music terecht. Zo kan je niet alleen harpen huren, maar ook violen, altviolen, cello’s, gitaren en dwarsfluiten. Nochtans willen steeds minder winkels huurinstrumenten aanbieden. In die zin roeit Arpeggio Music dus op verschillende vlakken tegen de stroom in. “In feite proberen we met onze muziekwinkel aan te bieden wat we zelf als muziekleraar én als ouder belangrijk zouden vinden: een vriendelijke service. Flexibele huurmogelijkheden. Goede producten. Degelijke instrumentenkennis. Én de zekerheid dat ik als klant steeds goed geholpen zal worden. Meer moet dat niet zijn…” Arpeggio Music vind je in de Sint-Michielsstraat 17 | 9000 Gent | TEL 09 269 09 20. www.arpeggiomusic.be


25

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… begin grotevakantiemaand juli 2015 als gAZet nummer 118 jul|A

115

jun|B NUMMER117

VIEW

gazetronse.be

2,5JAAR

2,5JAAR

2,5JAAR

2,5J

IN TOTAAL 117 BLZ.


116

jun|B NUMMER117

EXIT


WE KLINKEN OP 2,5 JAAR GAZET, MAAR ROUWEN OM RITA… en we eren haar met… 2,5 blz. IN MEMORIAM in dit nummer 117

dec’67

jun’15

117