Ppt gazet jg 03 nummer 116 jun a 2015

Page 1

Kleefse burgemeester sprak dubbel… ein wenig Niederländisch (zie in de brilglazen van zijn gesprekspartner)

JAARGANG 03 NUMMER 116 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

.

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

héél véél goedlachs Duits…

.

.

116

145 66 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 116 jun|A van

VANWEGE DE UITGEVER

WOENSDAG 3 JUNI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Philippe Vanderdonckt, Rita Claus, Pierre Van Wynen, medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Marnix Catry, Tijl Rommelaere, stadsdiensten, Damien Van Wambeke, Stefaan Vansieleghem, Enca Caen, ingezonden kopijen & beeldmateriaal; Loes Deventer, Peter Dhooge, kunstacademie Vlaamkopijen kunnen worden ingekort en/of se Ardennen, Stef Vancaeneghem, Gina Vandepladutpassages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet se, Adriën Deventer, Erwin Huyghe, Pierre Holvoet, verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Luc (van LETS), GOKRTI, DF-Ronse e.a. den tegen voorafbetaling van €25 per foto gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

Dit is géén druppel water!

JAARGANG 03 NUMMER 116 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Icarus zal alle vleugels moeten bijzetten om in clips de jongste Fiertel uit de waterellende te tillen. Wat een… Nivea 50+ (hallo Stef op blz.28) moest worden, werd ‘n… waterkieken! Dat moest er van R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e komen, he, Linda, om op D i e z ó h o o r t b ij m ij e Fiertelzaterdag de blauwe ‘k Zwere welken ede? luchten uit te dagen met De liefde die’k U breie! een koningsblauw ensem- | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via ble. Met oud-koning boog- instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | schieten Pierre-Yves Delcamerabewaking naar meldkamer 24/24 | ghust redeneerden wij: brengt nieuws & informatie ietwat van opzij “Geef ons die Arme Klaren gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet maar weer!”, dat we’r ons desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox dan ben jij de allereerste om te weten wat de EI bij kwijt kunnen. Maar deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra 05 06 07 03 04 pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse ja, we gaven er hen zó veel van dat ze vol choles- e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar UPDATES: GOKRTI & DF-RONSE blz.131; LETSEN gazetronse@gmail.com vandaag blz.133; hagel 2014 erkend als ramp blz.06 terol Ronse ontvluchtten!


FOTO HP/DE TIJD

Reeds zolang er mensen zijn en zullen bestaan, komen sommigen tot doodslag, niet alleen van dieren, maar ook van elkaar. De andere van het leven te beroven, klinkt aannemelijk, maar bewijs daarvoor is moeilijk te achterhalen. In een grot in… Noord-Spanje, die de toepasselijke naam Simo De Los Huesos of bottenput draagt, vonden ze een schedel die een verborgen geschiedenis met zich meedraagt. De schedel is liefst 430 000 jaar oud!?! De oude schedel is namelijk beschadigd op een manier die bijna uitsluitend toegebracht kan worden door een stomp voorwerp, gehanteerd door een ander persoon. Boven het linkeroog zitten twee overduidelijke gaten, hetgeen volgens de archeologen niet veroorzaakt kon zijn door de val in de vijftien meter diepe knekelput,

OPGRAVINGEN TE RONSE Op woensdag 3 juni 2015, midden de kermisweek én nog de braderie te gaan, worden in de Vrijheid de archeologische opgravingen gestart om, eens al het waardevolle uit de ondergrond is gehaald, de ‘Nieuwe’ Vrijheid voor eens en voor altijd te kunnen aanleggen. We hameren er op dat Ronse dààr kansen moet creëren om ook daar middels de internationale figuur van de duivel naar UNESCO toe te scoren. Want inderdaad herbergt De Vrijheid er de traditionele items van ‘n eeuwenlange Fiertelommegang annex duivel… ZIE/LEES VERDER BINNENIN ALS ER UPDAT KOMT…

waar de onfortuinlijke oermens bijna een half miljoen jaar rustte, naar schatting dus zo’n 430 000 jaar! Sterker nog: de verwondingen lijken veroorzaakt door twee aparte slagen met hetzelfde voorwerp, waarschijnlijk een zware steen of een primitieve vuistbijl. Gezien het feit dat het duidelijk om twee verwondingen gaat, gaan de wetenschappers ervan uit dat er overduidelijk kwaad opzet in het spel was. Voor de rest is er weinig bekend over het slachtoffer, laat staan van de dader. De schedel behoorde ooit

03

jun|A NUMMER116

toe tot een jonge volwassene, maar exacte leeftijd of zelfs geslacht zijn in de nevels van de vervlogen tijden gehuld. Maar wie waren deze mensachtigen dan? Volgens de wetenschappers gaat het om de Homo Heidelbergensis, een voorloper van de Neanderthalers.Naar de ware toedracht van deze cold case uit het verre verleden blijft het natuurlijk gissen, maar de verklaring waarom deze schedel, samen met vele anderen in de Sino de Los Huesos gevonden is, ligt volgens de wetenschappers voor de hand. Het lijkt erop dat de schacht een soort begraafplek was, doden werden er gewoon in gegooid. Dit duidt toch op een samenleving die ook het vermogen had om een zeker dodenritueel uit te voeren, elkaar de hersenen in te slaan misschien daarbij inbegrepen. Hoe dan ook: de schedel uit Spanje is hoogstwaarschijnlijk niet het eerste slachtoffer van kwade opzet geweest. En in de afgelopen 430.000 jaar volgden er nog talloze anderen, alleen de middelen werden wat geraffineerder. Wat dat betreft is er weinig veranderd. UIT MSN NEWS


04

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 115 DONDERDAG 28 MEI 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


ZO’N WEER, OM VAN OMVER TE VALLEN…

FIERTEL

2015

05

jun|A NUMMER116

BETER BINNEN DAN… BUITEN, OF TOCH NIET?

DIRK CARDON BELT [KEERIE] DE PEPERSTRAAT IN…


PREVENTIE DOE DAG ZONDAG 7 JUNI 2015

05

06

jun|A NUMMER116

Op de PREVENTIE DOE DAG kan je op een interactieve manier kennis maken met het nut van brandpreventie, zodat je bewuster kan omgaan met brandrisico’s. Je kan deelnemen aan verschillende activiteiten zoals frietketelbrand, rooksi-mulatie en andere workshops. Niet alleen brandpreventie komt aan bod, ook andere partners zijn aanwezig om jouw zelfred-zaamheid te verhogen. Zo geeft de politie meer informatie over inbraakpreventie en geeft het Rode Kruis een korte initiatie E.H.B.O.! Ook andere veiligheidspartners komen aan bod: de gemeenschaps-wachten, BIN's en de preventiedienst van de stad Ronse. De PREVENTIE DOE DAG vindt plaats op de Veemarkt van 10 tot 16 uur. De toegang is gratis en je kan gratis parkeren op de parking van KSO Glorieux, Glorieuxlaan.

PERSBERICHT STAD RONSE - VRIJDAG 5 JUNI 2015

HAGELBUI 7, 8, 9 JUNI 2014 ERKEND ALS RAMP!

ZOMERVOETBALSTAGE 2015

VZW FOOTBUTLER organiseert de traditionele voetbalstage voor duivels-preminiemen en miniemen (2002 - 2009) van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 4 juli op de gras- & kunstgrasterreinen v/Hockey Ronse Zonnestraat (De Klijpe; mogelijkheid tot warm middagmaal). Op zaterdag 4 juni: So you think you're a hazard (technisch circuit), wedstrijdtornooi, meet & greet m/voetbalprof en afsluitende BBQ. Inschrijven via 0479 89 97 05 (Bart Vandenabeele) of 0486 91 30 78 (Pierre Holvoet).

De hagelbui van 7, 8 en 9 juni 2014 werd onlangs erkend als ramp. Ook Ronse wordt hierbij als rampgebied opgenomen. Het Koninklijk Besluit hierover werd op 2 juni jl. gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat geteisterden van nu af aan hun dossier voor tegemoetkoming bij de dienst RAMPENFONDS kunnen indienen. De aanvraag moet wel aangetekend verstuurd worden ten laatste op 30 september 2015. De nodige documenten kunnen afgehaald worden ten stadhuize (dienst Klachten). Ook op www.rampen.be vind je alle nodige documenten en heel wat informatie voor het opstellen van een correct dossier.


07

TOEKAN ORGANISEERT INTERACTIEVE VOORDRACHT

gezond leven, is kinderspel!

jun|A NUMMER116

IN SAMENWERKING MET & PRESENTATIE DOOR N I E L S D E J O N C K VRIJDAG 12 JUNI 2015 IN CC DE BROUWERIJ PRIESTERSSTRAAT 13 | 9600 RONSE AANVANG: 19.30 UUR | DEUREN OPEN OM 19.00 UUR

NA DE VOORSTELLING “GEZONDE“ RECEPTIE PRIJS DEELNAME VOOR LOTGENOTEN: 5 EURO PRIJS DEELNAME MANTELZORGERS EN SYMPATHISANTEN: 10 EURO INSCHRIJVEN VIA: toekanvlk@outlook.com OF OP NUMMER: 0472 01 28 59 (na betaling op rekeningnummer BE 83 0017 3773 7115 volgt uw bevestiging)

Sonja Kimpen met haar zonen Arne en Niels op

TOEKAN: TOEKOMST NA KANKER


ZIE OOK BLZ.129

08

mei|B NUMMER116


09

jun|A NUMMER116

Trommel/fluitje doet zijn intrede, opgewacht door de burgemeesters van Ronse en Kleve, de stadssecretaris, de op rijders wachtende uitbater van de boksauto’s, door de verzamelde pers, verschalkt van op het stadhuisbalkon… ZATERDAGFIERTEL IN UPDATE IN GAZET NUMMER 115


 In de trouwzaal poseren trommel/fluitje, komende van bij “den deken” in de Hermesstraat, voor onze lens. Een welbespraakte en goedlachse en zich te Ronse duidelijk in zijn sas voelende burgemeester (dat is ie nog tot 20 oktober 2015…) van Kleve reageert enthousiast op het Fiertelverhaal hem in het Duits gebracht door Karen Lenoir-Thies. Trommel/fluitje omkadert de burgemeesters van Ronse en Kleve. Luc Dupont kreeg van zijn ambtgenoot Theodor Brauer o.a. een Kleefse reuzenvlag waarop het schild van onze Duitse jumelagestad.

En in de trouwzaal, winter of zomer, ligt er altijd sneeuw, twice zelfs!?! Brrrrrr… 

.

.

10

jun|A NUMMER116


11

jun|A NUMMER116


12

jun|A NUMMER116

ICARUS (zie ook blz.02) kwijt zich van zijn taak: her en der filmploegen in de stad. De tools van ‘trommel’ wachten middengang trouwzaal stadhuis. De belleman van Stefaan Ponette (1987) belt aan de Hermeskerk voor de plechtige Fiertelmis 17 uur zaterdagavond (met schrijnrondgang binnen in de collegiale) en voilà, dàt is Ronse op deze pagina: de Fiertelbanderollen hangen in de centrumstraten, de maagd van Ronse bij de tweekoppige arend, Sint-Hermes te paard én met de duivel, de aloude Hermes- ende Martinuskerk en op de markt de geur van smoutebollen, want zomerkermis! MORGEN FIERTEL, DE ENIGE ECHTE… berling berlang berling berlang berling berlang berling…


RONSE MOET NAAR DE UNESCO MET DE DUIVEL. PUNT! Naar aanleiding van de mededeling dat het dossier naar de UNESCO toe, om de Fiertel tot het werelderfgoed te laten toetreden als wellicht de oudste ommegang van geheel het land, ontspon zich volgend interessant gesprek. Eerst zeggen dat gisteren zaterdag, vooravond van de Fiertel vandaag, de UNESCO mededeling en petit comité werd gedaan en niet plenair zoals voorzien (ontvangst burgemeester van Kleve, zie de vorige pagina’s). Schuif één: Stijn Delabie (Het Nieuwsblad) opperde eerst dat hij het verschil niet zag waarom Brugge met zijn Heilige Bloedprocessie door de UNESCO wél zo vlotjes werd herkend en Ronse met z’n Fiertel niet! Ik opperde eerst dat men moeilijk Brugge met Ronse kan vergelijken waarop Stijn: “Het is niet eerlijk dat een kleine tegenover een grotere stad achterop wordt gezet”. Ik pakte mijn… duivelse (sic!) kans: “Waar staat het Heilig Bloed voor, Stijn?, voor… Jezus Christus én is die over de hele wereld bekend?, JA, he! Vraag pakweg in Amerika wie Sint-Hermes is en je krijgt open monden en vragende ogen!? MAAR, aan die heilige Hermes zit een duivel vast… én dàt ís hèt: de duivel is van alle tijden, continenten en culturen en wil Ronse slagen met zijn Fiertel, dan zal de kaart van de duivel MOETEN getrokken worden (*). Schuif twee, twee meter verderop… Ignace Michaux met dat opnieuw front gevormd wordt om een gedegen dossier samen te stellen, bestaande uit hemzelf als bevoegd schepen namens het stadsbestuur, de dekenij, de drie Fiertelverenigingen (zie blz.82) en met bijstand van Eric Devos, stadsarchivaris, die zaterdag ook en petit comité stond. “De Fiertel zou dossiermatig gekoppeld worden aan het landschap, landschap breed genomen, lees vooral en dit is een voorbeeld: waarom marcheert men met [keerie] rond de mesthoop van de Hermeshoeve?, waarom drie keer rondom die onooglijke kapel van Croix-ou-pile” (tenslotte kop of munt)!?! Ik gooi ‘mijn’ duivel ten tweede malen binnen het groepje, zet er nog enkele begrippen naast zoals het kwaad en bijgeloof en warempel, Eric pikt daarop in zo ongeveer met: “Daar zeg je zoiets, Willy, ook bijgeloof is een internationaal begrip” en Eric prikt zijn drietand in hét van hét: ANGST, de duivel, waanzin dat veroorzaakt angst en het bijgeloof wil dat counteren! Lezers, per 30 mei 2015 zijn we op de goede weg naar UNESCO, want bij duivel, het kwade, waanzin, angst kunnen ook nog ons tijdsbeeld van terrorisme, terreur … toetreden. Moet er nóg zand zijn? World Heritage, here the Fiertel Ronse comes!

UNESCO (*) Hier kan nooit sprake zijn van duivelsVERERING, de duivel van Ronse is een metafoor, is folkloristisch, behoort tot onze traditie, dus heeft niets in deze met satanisme te maken, de duivel mag niet nog meer verzieking zijn, integendeel wel… opleuking! Willy Deventer, eindredactie.

De belleman belt de duivel wakker én Ronse lukt in zijn UNESCO initiatief…

13

jun|A NUMMER116


20 JAAR SPORTEN EN GENIETEN IN THE LOFT Van Gin Tasting tot sporten voor amper 1 euro, van gezond ontbijt tot initiaties squash, zumba en badminton: het was allemaal voorzien om 20 jaar sporten in The Loft feestelijk in te kaderen. De uitbaters van het sportcenter, Sylvie Vandeputte en Wouter Vandenabeele, mogen prat gaan op de evolutie die ze mee hebben bewerkstelligd. The Loft is meer dan een plek om te sporten; de locatie, en wat er aangeboden wordt, draagt bij tot

een waardevol sociaal gebeuren. Na een stonde squash, fitness, spinning, schermen, badminton, volley, zumba, BBB of MTB, al of niet in competitieverband, kan je in de centrale ontspanningsruimte terecht voor een babbel bij een gewoon of een exclusief drankje.

14

jun|A NUMMER116

Regelmatig wordt het thema van deze plek aangepast en gewijzigd. Voor de viering van 20 jaar hielpen enkele vrijwilligers voor de realisatie van een Londens decor. Een Gin Tasting was immers als één van de hoogtepunten gepland. Sylvie toonde ons een handig boekje waarin de historiek van gin verklaard wordt, en waarin de voorradige … lees verder op blz.131…


BIN ART DECO FEEST‌ Met genoegen nodigt de stuurgroep van het 'buurtinformatienetwerk Art Deco' je uit op 28 juni 2015 voor het 'BIN ART DECO BUURTFEEST'. Locatie: Fostierlaan 40 | aanvang: 10.30 uur. Er wordt gemikt op 11.15 uur om na een korte inleiding de muzikale act aan te vatten (piano: Samuel Schelstraete; zang: Leen Nijs). Er is gevraagd aan de politie en de preventiedienst om een informatiestand te organiseren naar de aanwezigen toe. Het Buurtinformatie netwerk werd opgericht in 2013 en omvat 158 actieve leden. In 2014 vond de eerste editie van dit buurtfeest plaats, een korte impressie hiervan krijg je op onze facebook pagina (BIN Art Deco) of kan je ontvangen per e-mail bij navraag. Het buurtfeest initiatief wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en stelt ons in staat om de lat nog hoger te leggen. De unieke tuinlocatie vormt hierbij alvast de ideale aanzet om onder begeleiding van exquise hapjes en verlokkelijke slokjes elkaar beter te leren kennen. Vorig jaar waren er 120 aanwezigen en wij hopen dit jaar op minstens evenveel. Ook de burgemeester alsook de korpschef van de Politie Ronse worden verwacht. Wij hopen jullie ook hierbij te mogen ontmoeten. Graag krijgen wij van jullie een kort berichtje indien u aanwezig kan zijn zodat we onze genodigdenlijst kunnen actualiseren. Alvast bedankt en hopelijk tot dan, Vansieleghem Stefaan coÜrdinator BIN Art Deco 0473 59 02 15 Stuurgroep BIN Art Deco Think BIN, just RING! Politie Ronse: 055 33 70 33 of bel 101 7 juni 2015: Preventie Doe Dag - Veemarkt Ronse - Gratis Inkom 28 juni 2015: Receptie BIN Art Deco

15

jun|A NUMMER116


16

Het was de activistische kunstenaar Enca Caen, die op het idee kwam om 70 gipsen handen te vervaardigen die symbool moesten staan voor het verzet tegen iedere vorm van geweld. Aan de Vlaamse burgemeesters werd gevraagd of ze een gratis hand wilden aanvaarden met als voorwaarde dat ze dan een kunstenaar binnen hun gemeente of stad aanzochten om de hand artistiek te bewerken. Deze bewerkte hand moest dan terug overhandigd worden aan de burgemeester en tentoongesteld worden in het inkomstforum van hun gemeentehuis om aan de bevolking te tonen dat iedere geweldvorm in hun stad/gemeente niet welkom is.

VLAAMSE HAND FOETSIE!

Hallo daar Barbara, veel dank betreffende 04 uw zoektocht naar de Vlaamse hand van de burgemeesters. Er bestaat een kopie van de jun|A NUMMER116 Vlaamse hand te Sankt Vith bij burgemeester Christian Krings aan wie ik voorstel een regeling te treffen deze op te halen. Ik was getipt geweest dat N-VA de Vlaamse hand had laten verdwijnen, maar de tipgever kon niks bewijzen en dus twijfel ik ook aan het vermoeden en echtheid ervan. Eerst dacht ik dat N-VA hun gele hand had vervangen door de grotere en sterkere Vlaamse hand van de 85 Burgemeesters met de gouden leeuw en 85 gouden klauwen (…). Mijn zoektocht naar ‘mijn’ verdwenen hand gaat verder en hoop deze snel te vinden. Hartelijke groeten vanwege Enca Caen.

Wat is dat hier allemaal? Het gaat om de onverklaarbare verdwijning (tot op heden) op het ministerie van Justitie in Brussel van een sculptuur van kunstenaar Enca Caen én die in Ronse woont. Méér in gAZet nr. 116… HAND RECHTVAARDIGE RECHTSPRAAK VOOR SLACHTOFFERS. Aan gAZet, hallo Willy, bij deze zijn dit de enige foto's waar ik over beschik en aangezien de hand verdwenen is, kan er geen nieuwe foto gemaakt worden. Ik heb net een FACEBOOK pagina aangemaakt waar je alle, allez, toch enige informatie kan terugvinden. Het is een open pagina. Groetjes vanwege Enca Caen.

Uit Het Nieuwsblad 2011: “De 'Vlaamse Hand tegen alle vormen van geweld' van Enca Caen siert het kabinet van Justitieminister Stefaan De Clerck. De minister kreeg de hand overhandigd door de vzw Rechtvaardige Rechtspraak voor Slachtoffers (RRS), samen met een manifest dat pleit voor meer rechtvaardigheid tegenover misdaadslachtoffers.”

OP DE LIJST VAN… VLAAMSEHANDGEMEENTEN KOMT RONSE NIET VOOR!

VANUIT DE KAMER:

Enca Caen doet vreedzame oproep aan burgemeesters | 25 augustus 2007 | André Vlerick Enca Caen, de eigenzinnige Merelbeekse kunstenaar (maar nu wonende Ninovestraat Ronse n.v.d.r.) die de afgelo-pen maanden de mensen een geweten trachtte te schoppen met zijn protestbord 'De Aarde Is Doordrenkt Met Het Vocht Der Ontbindende Lijken‘, wil nu zijn aanhouden-de aanklacht tegen zinloos geweld op een andere manier uitdragen.

Beste Enca, Vandaag ontving ik eindelijk antwoord op mijn schriftelijke vraag over uw werk "de Vlaamse hand tegen alle vormen van geweld." Het is helaas slechts een bevestiging dat het verdwenen is op het kabinet... Het letterlijke antwoord van minister van Justitie, Koen Geens: "Het aangehaalde werk "Vlaamse hand tegen alle vormen van geweld" is niet bekend bij mijn beleidscel. De diensten van de FOD Justitie beschikken over geen enkele informatie omtrent dit kunstwerk." Vriendelijke groet, Barbara

Barbara Pas, Nationaal ondervoorzitter Vlaams Belang, fractievoorzitter Kamer, gemeenteraadslid Dendermonde


ALLE INFO: Peter Decordier – 0475 31 77 23 - peter@dequbus.be

17

jun|A NUMMER116

WEER BRUULCONCERTEN Op één oogst 22 uur FILM in open lucht (méér nieuws volgt).

Door v.r.n.l. Joris Vandenhoucke, Peter Decordier en Jan Leconte werd…

op een persconferentie dd. dinsdag 2 juni 2015 de heropstanding van de BRUULCONCERTEN aangekondigd; deze zullen plaatsvinden op 3 & 10 juli en op 21 oogst 2015. Stan Van Samang, Guillaume Devos, Question van Peter DHooge zijn trekpleisters…

De BRUULCONCERTEN, destijds zeer succesrijk in een organisatie van de Vlaamse Gemeenschap in diverse steden in Vlaanderen, op maandag daar en op dinsdag ginder enz. én op vrijdag te Ronse (later door vzw DIVERS), krijgen een tweede leven. De organisatie van Peter Decordier (op last van Cultuur Ronse) die sinds vorig jaar ook Ronse op Scène (zie in vorig nummer van gAZet) voorziet in een afgewisselde affiche die we op de volgende pagina onthullen. Peter heeft én voor Ronse op Scène én voor de Bruulconcerten met de stad een contract afgesloten ook voor 2016 en 2017. De Cordier organiseert op 7, 8 en 9 oogst eveneens de Zulzeekse Feesten, is er ook bij als Oudenaarde Adriaan Brouwer viert en zoals gezegd mogen we op 28 en 29 augustus Ronse op Scène niet vergeten… 


PROGRAMMA: VRIJDAG 3 JULI 2015

DE NACHT VAN RONSE

FOTO BENELUXTHEATER.BE

BRUULCONCERTEN (telkens tot middernacht: einde muziek én bar) 19:30 OPENING 20:00 QUESTION 22:00 ULTRASONICSTATION VRIJDAG 10 JULI 2015

VLAANDEREN ZINGT 19:30 OPENING 19:45 BUITEN BEREIK 21:00 RONSE ZINGT VRIJDAG 21 OOGST 2015

QUESTION is de band van PETER DHOOGE  ULTRASONICSTATION heeft als zanger & frontman Guillaume Devos (grote foto), Ronsenaar, bekend van Familie en Steracteur-Sterartiest. H O R N Y H O R S E S… een rockabilly-combo uit Wetteren.

FOTO DE.ANUBIS.WIKIA.COM

(dé hoofdact van de Bruulconcerten, dé man die top is in Vlaanderen momenteel, die wellicht vijf keer de LOTTO Arena doet vollopen weldra…) 19:30 OPENING 20:00 HORNY HORSES 22:00 STAN VAN SAMANG

FOTO EDDY COPPENS

STAN VAN SAMANG

18

jun|A NUMMER116


met o.a. QUESTION

19

jun|A NUMMER116


EXPO BEELDENDE KUNSTEN

20

IN DE KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN jun|A NUMMER116 van vrijdag 5 tot zondag 21 juni 2015. De expo is het resultaat van gemotiveerde leerkrachten die er elk jaar opnieuw in slagen om hun leerlingen te prikkelen, aan te moedigen, te stimuleren tot artistieke expressie en zelfovertreffing. Een academie die de vinger aan de pols houdt van nieuwe tendensen, inzichten en invalshoeken. Een greep uit het aanbod: beeldhouwkunst, acryl, houtskool, olieverf, mixed media, etc. Om nog maar te zwijgen van de digitale beeldende vorming die je een wonderlijke wereld laat zien volledig opgetrokken met bits en bytes! Leerlingen en leerkrachten zijn er van overtuigd dat ze er deze keer meer dan ooit in geslaagd zijn om de expozaal om te toveren in een tijdelijk museum. Laat je overweldigen door artistieke creaties van eigen bodem. Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk mits reservatie op 055 23 28 85. Locatie: expozaal en foyer CC De Ververij, Wolvestraat 37. Heb je na het bezoek ook “kunst-kriebels� gekregen, dan kan je steeds in de Kunstacademie terecht voor inschrijvingen voor volgend schooljaar 2015-2016. Meer info: www.kunstacademievlaamseardennen.be

NIEUWE VERKEERSSITUATIE IN DE VRIJHEID ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN In het kader van het project De Vrijheid wordt binnenkort gestart met verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek. Voor deze opgravingen moeten verschillende straten worden afgezet en zal de verkeerssituatie ingrijpend gewijzigd worden. Doorgaand verkeer wordt hierbij zo veel mogelijk uit het historisch centrum geweerd. Dit gebeurt in twee fasen. Hoe lang de tijdelijke inrichting gehandhaafd wordt, is afhankelijk van de snelheid waarmee de archeologische opgravingen vorderen en de eerste resultaten van het onderzoek. Meer info op www.ronse.be. Zie verder op vlg. blz.


21

jun|A NUMMER116

ď‚ƒ TIJDELIJKE PLEINTJES EN TERRASSEN Het stadsbestuur zal tijdens deze moeilijke overgangsfase een aantal ondersteunende maatregelen treffen voor zowel bewoners, handel en horeca. Zo worden de afgesloten straten omgevormd tot tijdelijke pleinen met nieuwe terrassen. Nieuwe banken en plantenbakken moeten het geheel opfleuren. De stad bekijkt ook welke activiteiten zij kan organiseren om het gebied van De Vrijheid tijdens de werken levendig te houden. Meer info kan je verkrijgen via projecten@ronse.be of 055 23 27 25.


BRADERIE BARBEQUE Hallo allemaal, tijdens de Braderie te Ronse, nu maandag 8 juni 2015, organiseert Café Centrum zowel 's middags (12 u.-14 u.) als 's avonds (18 u.-20 u.) een barbecue. Voor €15 ontvang je vier stukken vlees, verse groenten en koude aardappelen. Inschrijven hiervoor kan in het café zelf of via e-mail seb_delbar@hotmail.com of via gsm: 0486 84 57 87. Hopelijk zien we elkaar dan op de braderie in Café Centrum. Met vele groeten, Sébastien Delbar Café Centrum

BUSHALTE SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT WERD VERPLAATST NAAR DE HERMESSTR. Vanaf 8 juni 2015 wordt de bushalte in de SintPietersnieuwstraat van De Lijn en TEC definitief verplaatst naar de Sint-Hermes-straat ter hoogte van huisnummer 6 (dat is vlak voor Het Kapittel/ OOOC Glorieux).

22

jun|A NUMMER116


23

jun|A NUMMER116

Vanwege Philippe Vanderdonckt: er doken nieuwe jeugdfoto’s op van Gilbert Malrait (; zie memorial in gAZet nummer 115), ze werden aan zijn website toegevoegd én hij kreeg een FACEBOOK pagina! 


24

jun|A NUMMER116


25

jun|A NUMMER116


26

jun|A NUMMER116


27

E V E N T C A L E N D A R B IJ

jun|A NUMMER116

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be via gazetronse.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

randeevoe.be

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be


WERELD WATER ZWERFGOED

50 000 STAPPEN DICHTER BIJ DE

UIT DE BLOG VAN STEF (ZIE BLZ.27)

28

Links van mij loopt er toch wel een te Fiertelen met om de pols Hermes beware me: een stap-pen-tel-ler. Vanavond zal hij uitkomen op zo’n 50.000. Schat ik. Wat moet je er mee? Elke stap brengt je hoe dan ook dichter bij je allerlaatste. Hoe meer stappen op de teller, hoe minder te gaan. Wat telt, is onderweg blijven. De eindbestemming is door eenieder bekend. Met of zonder drone boven je kop voor die promofilm van Ronse Uw Stad Met Uitzicht is de Fiertel gewoon 32,600 kilometer Beschermd Regen Zwerfgoed. Punt.

jun|A NUMMER116

Rechts van mij loopt er ook al eentje met een polshorloge die de hoogtepunten telt, het hiervoor geleverde calorieverbruik en een ingebouwde Gasboete-radar. Gelukkig net niet je hartepijn die niemand ziet. Zelf heb ik een bus Nivea hy-dra-teren-de Sun Spray factor 50+ in de rugzak zitten. ‘Water Resistant’. Zo staat het er. ’t Is echt. Dit is dus duidelijk de Grote Sint-Hermes Zotten Bezwerings Tour. Met andere woorden: De Gekkenronde van Ronse. Misschien moeten we Wouter Vandenhaute vragen dat hij er wat mee doet. Een extra ronde of twee rond de Muilie zonder Wieken Bauvenop den Huutond bij wijze van finale. In een woud van VIP-regententen, dat spreekt (voor Suzanne van Interlabor en Marie-Jeanne van Willy Naessens. Ver van de onderklasse). Mijn vijfenvijftigste Fiertel, schat ik. Wat maakt het ook nog uit? Eerst het vuur zelf beleven, dan gaandeweg doorgeven. Dingen doen en dingen maken, dan los laten en uw pakske maken. De Fiertel is een metafoor. Na de zomerkermis, de winter in. In Lorette vergeet mijn goede vriend de kanunnik André De Wolf voor even zijn pateen die ik me net voorneem deemoedig te kussen. Een mens kust wat hij kan. Ik verwacht van mijn volkse vriend een ferme reprimande voor al mijn stoute schrijfsels. Wat zou het? Ik krijg integendeel een warm complimentje, met stevige Ronsese arm knuffel erbovenop. Eat this, nieuwbakken toerismediva Brigitte Vanhoutte. Ien Ronse ees dat iet. ‘Zonet mijn volle aflaat gekregen’, fluister ik Luc Dupont toe bij het verlaten van de Lorettekapel. ‘Het zal nodig zijn’, zegt de burgemeester van Ronse. Dupont is een politicus, geen kerkprins. Met het oog op de moeilijke opvolging van zijn eigen beschikt de oppertsjeef van Ronse voortaan over een misstappen teller. Jan Foulon, Ignace Michaux en Joris Vandenhoucke horen zich een beetje te gedragen met malkander. Of ze komen op de teller van Dupont, kunnen het schudden voor diens sjerp. Wim Vandevelde zal het worst wezen. Zo lang die Streep Door Ronse er maar komt, is hij als chef van de dragers zelfs bereid om een godbetert rooie! band over de schouders te verdragen de tijd van een Fiertel. Aan de Groene Boom zitten er twee kerels met handboeien om langs de kant op de knieën politiewapens op hen gericht. Ernaast wordt hun vluchtwagen met Franse nummerplaat aan grondig onderzoek onderworpen. Ik vraag me af of mijn vriend de stappenteller volgend jaar niet beter enkelbanden moet gaan uit testen. Een goudmijntje. Onder het Kruis van Wattripont lanceert de burgemeester van Ronse de suikerloze dieetweek en schenkt hij bij wijze van startsignaal onze suikerkoek weg aan de graaf van Béthune. Dat is de afstammeling van Gérard de Waudrupont in rechte en kromme lijn. Misstappen van de voorvaderen meegeteld. LEES VERDER OP BLZ.131.


Rozenaken 29

jun|A NUMMER116

33

Onze vaste thans lopende rubrieken… WAAR IN RONSE?... RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU…, RONSE DEZE WEEK… & NOOIT VERGETEN! linken we in dit nummer 116 van gAZet aan… DE FIERTEL – kijk & lees verder!


30

jun|A NUMMER116

Deze blootwoning (let op de doorkijk naar het achterliggende landschap) kijkt naar een beboste heuvel waar doorheen jaarlijks de Fiertel trekt; op de achtergrond ‘n soortgelijke moderne constructie, maar‌

waar in

?


31

jun|A NUMMER116

DEZE KLASSEDAME (TWEEMAAL LINKS ÉN RECHTSONDER) EIND DE JAREN 30 VORIGE EEUW, DEED NA WO II DE FIERTEL MEE MET ZO’N GOEIE 100 STAPPERS EN - ETEN WAS TOEN IN VERHOUDING VÉÉL DUURDER DAN NU - WERDEN DIE MOEDIGEN DOOR HET TOENMALIG STADSBESTUUR ‘S MIDDAGS IN ROZENAKEN GETRAKTEERD OP NIEUWE PAPATJES MET ERWTJES EN WORTELTJES EN EEN SCHELLE ROASTBEEF (OF TWEE)!

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!


Met al dat Fiertelgedoe, zouden we begot nog de kermis vergeten, maar niet getreurd, vanop ons redactieterras valt de gele arm van de kermisattractie (zie inzet) best op en ‘s avond ook, vanwege kleurrijk verlicht, flikkerend ĂŠn ronddraaiend ook, sssssseeeeeennnnnnssssssaaaaaattttttiiiiiieeeeee!!!!!!

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 3 JUNI 2015 13:00

32

jun|A NUMMER116


33

jun|A NUMMER116

NOOIT VERGETEN! … Dat rozenaken voorheen vlaaNDEREN was… (ZIE VERDER…)


Zie de binnenzijde van de kerk van Rozenaken bij de Fiertelpagina’s‌

34

jun|A NUMMER116


Rozenaken (Vlaanderen) en nu Russeignies (Wallonië) had vroeger een station (twee treinlijnen) net zoals ons Louise-Marie er een had (de lijn naar Gent). Maar Rozenaken net zoals de omliggende dorpen waren blauw (thans MR) en daardoor geraakte ene Jan Verroken maar niet verkozen voor deCVP van toen (nu CD&V). Dus haakte hij Rozenaken van Ronse (en van Vlaanderen) af, vele blauwe stemmen vielen weg en Jan kon naar het parlement trekken. Volgens insiders wordt er in Russeignies vaak en veel Vlaams gesproken én maakt men er van beide landstalen géén taalstrijd!

35

jun|A NUMMER116


36

jun|A NUMMER116

VROEGER ROZENAKEN EN THANS (OOK ZONDER TREIN)


ď‚ƒ Vreemd dat op nauwelijks een steenworp van het station (op de inzet links) ook nog een blaashuisje stond (men blies er de hoorn om voetgangers en fietsers en paardenkarren van een aankomende trein te verwittigen)!?

37

jun|A NUMMER116


38

jun|A NUMMER116

05 … EN WE GAAN WEER OVER TOT DE FIERTEL VAN DE DAG…

Het kanongebulder - nooit meer door Pierre Hooreman (zie gAZet nummer 115) - bulderde, de eerste alcohol werd in de dekenij genuttigd en Trommel/fluitje doet een ommetje op de kermismarkt en komt aan voor het stadhuis waar de prominenten hen opwachten…


39

jun|A NUMMER116

FOTO EEN ZOMERSE ZON IS NOG VAN DE PARTIJ EN LINDA DRAAGT SPECIAAL VOOR MORGEN…

… én met bloemige wolkjes op azuurblauwe lucht, hehe!


Met z’n zessen zijn ze, hehe (voor insiders!)…

40

jun|A NUMMER116


41

Eens een groepsfoto anders, mag het?

jun|A NUMMER116


42

jun|A NUMMER116

Yves, Yves, Luc en Theodor…


Wat die blote staander hiernaast betreft?, oh oh wees gerust, die wordt nog aangekleed, reken maar (maar dan in het Duits‌)!

43

jun|A NUMMER116


44

Voilà zie, da’s bij deze gebeurd (maar dan in het Duits)…

jun|A NUMMER116


45

WARBEYEN, JE ZOU KUNNEN ZEGGEN ONS ROZENAKEN VAN VROEGER, HEEFT NABIJ KLEVE EEN HERMESKERK (‘ONZE’ HERMES STAAT ER WELISWAAR DUIVELLOOS AFGEBEELD) ÉN KREEG EEN PAAR BOTRESTEN VAN ONZE STADSPATROON. ONZE UITGEVER, ER VOORHEEN OP BEZOEK, ZOEKT jun|A NUMMER116 ZIJN FOTOARCHIEF AF EN WELLICHT IN GAZET NUMMER 117 FOTO’S UIT WARBEYEN… Goed nieuws in UPDATE: webmaster Loes heeft Hermes/Warbeyen op zoveel harde schijven back gevonden, zodoende…

Een Kleefse geschenkenregen voor Dupont en Michaux…


Van zo veel jovialiteit als vanwege deze Kleefse burgemeester kunnen vele burgemeesters leren, thansese Ên toekomstige‌

46

jun|A NUMMER116


47

jun|A NUMMER116

Maar ja, ik straal zoals mijn burgemeesterse medaille dat doet! (maar dan in het Duits).


48

jun|A NUMMER116

In ‘t echt en ter stoet…

F’15


49

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15  Pagina 133 uit gAZet nummer 115…

N60 MISSING LINK UNESCO FIASCO?


F’15

50

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK


51

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


52

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


53

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


54

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15 Big brother is watching you en Petrus De Rore voor gAZet ook! 


55

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


56

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


57

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


58

jun|A NUMMER116 OPGELET! JE NADERT N60 MISSING LINK

F’15


F’15

59

jun|A NUMMER116


60

En verder een Fiertel, op ICARIUS na, om qua weder snel te vergeten… Kijk zelf en vooral als je er zelf niet bij was… FIERTEL2015IMPRESSIES

jun|A NUMMER116

F’15


61

jun|A NUMMER116

F’15


62

jun|A NUMMER116

F’15


63

jun|A NUMMER116

F’15


64

jun|A NUMMER116

F’15


65

jun|A NUMMER116

F’15


Ter kerke Rozenaken rust [Keerie] tot na het Lof… ‘n Repo à la gAZet weer… FIERTEL2015IMPRESSIES

66

jun|A NUMMER116


… en als je naar het plafond van het koor kijkt… (voor insiders?)!

67

jun|A NUMMER116


Als AndrÊ hier niet op Stefaan Modest gelijkt (voor insiders?) !?! Kerk Rozenaken in Fiertelvoorbereiding, het bloemenschikken‌

68

jun|A NUMMER116


Diaken Paul Hantson, kanunnik André De Wolf & l’abbé Philippe Tonneau.

69

jun|A NUMMER116


Uit wit cararamarmer brandend Heilig Hart in stralenkrans‌ (ALTAAR)

70

jun|A NUMMER116


De bloedende moederpelikaan staat symbool voor de offerdood van XP en het terug tot leven wekken van de jongen voor de verrijzenis. (KOP TABERBAKEL)

71

jun|A NUMMER116


Monstrans (de heilige hostie tentoon gesteld, het lichaam van Christus) met edelstenen ingelegd.

72

jun|A NUMMER116


De zegening van de Fiertelbedevaarders‌ (met de regen de kerk maar halfvol nu?)

73

jun|A NUMMER116


Aan het orgel, ook op zondagen als er in de kerk van Russeignies eucharistie is: Marie Dufrasne.

74

jun|A NUMMER116


Ter offergang, pateen kussen, centje in de mand‌

75

jun|A NUMMER116


76

jun|A NUMMER116

De kerk hangt vol wierook‌


Vanuit plaats Russeignies, trekt de Fiertel voor de laatste 8,6 km Ronsewaarts‌ Eerst in processietred en berling berlang berling berlang net vóór deze foto ging berling berlang berling berlang de bellenklank over in berling berlang berling berlang marstempo - machtig berling berlang berling berlang moment! berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang

77

jun|A NUMMER116

F’15


De vrederechter, de burgemeester, de deken…

F’15 Wie?

78

jun|A NUMMER116

De burgemeester van Kleve & C°…


F’15

Geen oog voor al dat gekoets, wel voor de kerktoren…

79

jun|A NUMMER116


Paarden op de vorige foto’s en uiteraard ook paardenmolens op onze…

En boksauto’s die nog in gang moeten schieten…

80

jun|A NUMMER116

'kermisdeun' van Nick Lowe


DE AVONDSTOET IN DE MIEZER!

81

jun|A NUMMER116


82

jun|A NUMMER116


UPDATE

83

jun|A NUMMER116

De jaarlijkse Specials mogen dan al twee weekjes achter de rug zijn, toch willen we als badmintonclub Wit-Wit Ronse onze Special-spelers nog eens in de bloemetjes zetten... Voor Wit-Wit konden Mathias Van Opbroucke, Celien Van Parys en Yana Quintelier meespelen. Door een misverstand met de organisatie kon Emile De Coninck alleen deelnemen aan de openingsceremonie, maar de volgende keer zal ook hij opnieuw op de baan aan het werk te zien zijn! Op donderdag en vrijdag moesten de deelnemers telkens 2 wedstrijden spelen. Op zaterdag slotmatch met bijpassende slotceremonie en het doven van de Olympische vlam. Het hele weekend was weer een hele belevenis voor onze Specials die daarmee beloond worden voor hun aanwezigheid tijdens de trainingen.

Mathias pakt zijn eerste gouden medaille! Mathias speelde ook deze keer verschillende topontmoetingen die hij nu telkens wist te winnen. En als je alles wint dan mag je op het hoogste schavotje voor een gouden medaille. Dat is bij de Specials niet anders. Super gedaan! Zijn badmintontrainingen werpen duidelijk hun vruchten af! Maar ook Yana toonde ’n grote inzet en kon soms met winst van de baan wandelen. Zij eindigde 6e. LEES VERDER OP BLZ.131.


84

jun|A NUMMER116


85

jun|A NUMMER116

BELGIË

DUITSLAND

AKEN KORNELIMÜNSTER

GOOGLE MAPS

NL


86

jun|A NUMMER116


87

jun|A NUMMER116


88

jun|A NUMMER116


89

jun|A NUMMER116


90

jun|A NUMMER116 RECENT WISSELDE HET BRABANTSE PAARD VAN HERMES AMEELS (in 2013 overleden) IN EEN VOLBLOED VAN HERMES DE CUBBER…


Op 28 juni 2015 gaat Ronse de… duivel van Sint-Niklaas verkennen (toeristische samenwerking Waasland en Vlaamse Ardennen)!?! Duivel in Sint-Niklaas?, inderdaad, want van oudsher historisch gezien is Zwarte Piet (de ‘helper’ van Sinterklaas, deze laatste de patroonheilige van Sint-Niklaas zijnde) feitelijk de duivel! Dààr zit dus reeds overeenkomst: wij Hermes met duivel; zij Klaas met Zwarte Piet (lees: de duivel die stoute kinderen in zijn zak ter helle voert – zie Klaas + duivel )

91

jun|A NUMMER116 Volgende week verschijnt gAZet niet, maar we sturen een extra mini-gAZet naar de mailboxen van onze familie vooruitblikkers (*) over RONSE VERKENT SINTNIKLAAS met alle uitleg omtrent zondag 28 juni 2015, want je kan voor €10 óók mee, he…

(*) Wil je ook vooruitblikker worden?, het is GRATIS, email “graag vooruitblikker” naar gazetronse@gmail.com = zeer zeker welkom! =


92

jun|A NUMMER116


93

jun|A NUMMER116

berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang


Opgemerkt: de Ridders van de Fiertel (gidsen & scouts Ronse).

94

jun|A NUMMER116


95

jun|A NUMMER116

Opgemerkt: de Trommel van zaterdag is die van de zondag niet!


96

jun|A NUMMER116

Opgemerkt: dragerbeldervoorzitter Wim Vandevelde sluit zijn gelederen, de Ridders van de Fiertel volgen en kijk eens, nog ‘n kwartje Priestersstraat en de Fiertelstoet zit er op‌


Opgemerkt: schuilen troef en één met bruine schoenen!

97

jun|A NUMMER116


98

jun|A NUMMER116 Opgemerkt: de bloemetjes!?!, de plu!?!


04

99

jun|A NUMMER116

Opgemerkt: waar bij goed weer de Zonnestraat hier afgesloten wordt door wel drie tot vier rijen toeschouwers dik, nauwelijks kat noch kater!


De torenrijke Sint-Pieters- & Hermescollegiaal werd ontdubbeld tot de Hermeskerk en ernaast met één toren de Pieterskerk (pijl).

100

jun|A NUMMER116


Vóór de huidige kerk er stond, was dit de impact van religie in Ronse, een romaanse kerk om “U” tegen te zeggen, met torens zat. Alleen het omkaderde deel is thans bovengronds nog zichtbaar (zie inzet op blz.100).

101

jun|A NUMMER116

FOTO JEAN-POL GRANDMONT

DOET AAN DOORNIK DENKEN (schip romaans, transept & koor gotisch)


102

jun|A NUMMER116


103

jun|A NUMMER116

He zeg, dezelfde kerel van blz.54, vertelt hij ZIJN Fiertelwedervaren in de volgende gAZet?


104

jun|A NUMMER116


105

jun|A NUMMER116

Enkele processiefoto’s met een toepasselijk koele kleurbalans…


106

jun|A NUMMER116


107

jun|A NUMMER116


108

jun|A NUMMER116


109

jun|A NUMMER116

De allereerste Sint-Pieterskerk tijdens Amandus ca. 660.


110

jun|A NUMMER116


111

jun|A NUMMER116

IN MEMORIAM Georget Dekeyser die hier Fiertel 2013 de tuba-partituur blaast van het overprachtige ‘La Saint-Hubert’ van Louis GASEA, marche de procession avec clairons et tambours, een beklijvend stuk uitgesponnen marsmuziek dat we jammer genoeg niét bij youtube konden vinden!?!


F’15

112

jun|A NUMMER116


113

jun|A NUMMER116

F’15


berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang berling berlang

114

jun|A NUMMER116

De Fiertel verlaat de stad voor een lange tocht nog, hier de Kruisberg naar omhoog‌


115

jun|A NUMMER116

… en met duidelijk véél minder toeschouwers dan anders stapt de brandweer weer de benedenstad in…


116

jun|A NUMMER116

‌ de bovenstad tegemoet!


117

jun|A NUMMER116


118

jun|A NUMMER116


119

jun|A NUMMER116


120

jun|A NUMMER116

Er moet maar eens worden afgestapt van die symmetrisch t.o.v. middenlijn straat opgestelde processie. Graag dynamiek en moderne stoeten kennen die: assymetrie en gebalde goepsvorming van figuranten t.o.v. enkelingen en andere groepen. Dus méér contrast in de opstelling, agressiever, gedurfder, blitser. Stappen, lopen, terugkeren, uitwijken, omdraaien, pantomime i.p.v. … gezapig kuieren. Peper i.p.v. suiker, PLZZZZZZ!

Mooie meiden en knappe jongeheren, maar de stoet was, is en blijft blijkbaar ziek aan dorps amateurisme, paaps braaf, kostuums én inzet ten spijt. Hallo Stijn, die Bloedprocessie in Brugge is toch wat anders, hoor…

DYNAMISCH



 

   



STATISCH

   


121

jun|A NUMMER116


122

jun|A NUMMER116 Zo staat de duivel in de nis van het Hermesaltaar in de collegiale…

Nogmaals: een geklasseerd monument zo ‘behangen’, mag wettelijk niet! Grafisch onverantwoord zo’n banderolle bovendien, parochiegedoe! Tegen UNESCO is er nog héél véél werk aan de winkel. Hallo nieuwe Fiertelschepen Ignace Michaux, graag professioneel spelen,

PLZZZZZZ !?!


123

In AZ Glorieux Glorieuxlaan 55 stelde o/d afdeling materniteit jun|A NUMMER116 ‘n minzame hoofdverpleegkundige Nadia Yousfi de suitekamer voor. Een illustratieve beschrijving op de vlg. vier pagina’s… 

MOEDER

SUITE


124

jun|A NUMMER116

 Een quipe van wel 25 personeelsleden werkt op jaarbasis voor 500 baby’s die in het AZ Glorieux te Ronse worden geboren en anesthesist Siegfried Hoste en gyneacologe Elke Van den Abbeele zijn daar met de glimlach best trots op. Klavermatig: een prima bed voor de kersverse mama, de baby kan de nodige ooslaap vatten in dit glasdoorkeken aparte kamertje en… … de nieuwbakken papa kan de slaap proberen vatten in dit uit een kast klapbaar bed. 


125

jun|A NUMMER116

C O Ö R D I N A T E N :  Zijn de mama’s voldoende hersteld én als ze er zin in

azglorieux.be | info@azglorieux.be | 055 23 34 55 www.geboortehuis-glorieux.be

hebben, kunnen ze in deze gezellige ontbijtkamer hun ‘collega’s’ opzoeken voor een Hilton-ontbijt-buffet mét zicht op de Muziekberg in de verte (zie vlg. blz.). 


126

jun|A NUMMER116 GEBOORTEHUIS GLORIEUX: éénpersoonsluxekamer met… kitchenette, koelkast, vaatwas, microgolf, espresso, safe, twee flatscreens, instap- & regendouche, zithoek, internet, babyruimte met stralingswarmer, bed voor de papa…

 De luxekamer beschikt over een grote flatscreen op mama’s kamer, maar kids en echtgenoot/partner kunnen in dit zijkamerke ontspannen OF inloggen op internet. Er is eveneens een kitchenette, de badkamer heeft een instapdouche en de verzorgingskamer voor “de kleine” ontbreekt aan geen enkele voorziening noch comfort… Na het bezoek aan de suite namen we een kijk op de babybeurs in de cafetaria die drie keer per jaar avondvullend loopt… 


127

jun|A NUMMER116

ď‚ƒ gAZet wenst de vzw Werken Glorieux met deze uitbreiding van de materniteit het nodige succes toe, ook om samen met de nationale gezondheidszorg ervoor te kunnen zorgen dat ook voor minderbedeelden een elementaire zorg mogelijk blijft. Het is nu wachten op Lieve Blancquaert voor haar‌ BIRTH DAY!


128

jun|A NUMMER116

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


129

ZIE OOK BLZ.08

jun|A NUMMER116

Remi Vermeiren (°Oudegem 1940) is een Vlaams zakenman. Hij was voorzitter van het directiecomité van KBC-GROEP van 1995 tot 2003, Remi vertrok na 43 jaar dienst in de bank.

Inschrijven via cultuur@ronse.be of 055 23 27 95 Cyclo Cart: €75/ploeg Breughelmaal: €12 (-12 jaar: €6)


VRIJE BASISSCHOOL GLORIEUX 4e DAG VAN DE VEILIGHEID Hallo Donderdag 18 juni worden jullie vriendelijk bij ons op school uitgenodigd. Die dag gaat onze vierde dag van de veiligheid door. De straat aan onze school wordt de hele dag verkeersvrij gehouden. Bruul, parking, straat, school en de tuin van de zusters staan dan ter onzer beschikking om een hele dag rond veiligheid te werken met kinderen van tweeëneenhalf tot twaalf jaar. Hoofd-doel is kinderen gevoelig maken voor gevaren om te leren veilig te handelen. Er staat van alles op til, een bezoekje en een verslag zeker waard. Het is eens heel positief en de kinderen verdienen het om op deze manier eens in de kijker te worden gezet. Hopelijk willen jullie hieraan meehelpen. Op die dag één adres: Sint-Pietersnieuwstraat 6. PROGRAMMA: ziekenwagen | politiecombi | politiemoto | politiehond | brandweer | cursus brandweer | cursus EHBO | fietscontrole | fietsherstelling | fietsgravering | fietsen in de omgeving | twee fietstochten | BMXdemonstratie | dode hoek bij vrachtwagen | radiologie | toneel De ouderraad heeft voor een prachtige mascotte gezorgd. Nieuwsgierig wie en wat, kom dan zeker langs. De kinderen mogen voor onze mascotte een naam zoeken. Onze mascotte zal vanaf heden ook steeds bij veiligheid rond en op de school ingezet worden. Het oudercomité heeft nog een aantal projecten i.v.m. de veiligheid op stapel staan voor volgend schooljaar. Hierbij kunnen we rekenen op de medewerking van de stad. De mascotte zal vergezeld zijn van commissaris Megrain, want deze kindervriend kon op een dag als deze toch niet ontbreken. Ook de burgemeester van Ronse zal er bij zijn. De leerkrachten vullen uiteraard de gaten met een aantal activiteiten die ze zelf met hun kinderen ondernemen om de dag vol te maken. Hopende mekaar te ontmoeten en onze kinderen eens in de kijker te zien staan, hoop ik jullie te mogen ontmoeten op onze dag van de veiligheid. M e t e e n v r i e n d e l ij k e g r o e t Henk Dhondt, directeur VBS Glorieux, Ronse | 055 215 160 henkdhondt@basisschoolglorieux.be | www.basisschoolglorieux.be

Algemene Vergadering cultuurraad 11 juni 2015

06

130

jun|A NUMMER116

Aan de voorzitters en leden van de verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad. Hierbij nodigen wij jullie uit op de Algemene Vergadering van de stedelijke cultuurraad van Ronse op donderdag 11 juni 2015 om 19:30 in de opslaghal van de werkhuizen, ingang via de Edmond Puissantstraat (terrein voormalig containerpark). AGENDA: 1/ Welkom en mededelingen door de voorzitter van de cultuurraad. 2/ Uiteenzetting door Jasmine De Cock, diensthoofd ‘technische dienst werkplaatsen’ over de nieuw te volgen procedure bij het organiseren van een evenement en het uitlenen van materiaal. 3/ Overzicht van de voorbije werkingen en vooruitzichten voor de tweede jaarhelft. 4/ Verenigingen a/h woord: mogelijkheid voor een oproep, bekendmaking activiteit,.. (gelieve vooraf te melden aan marcdeturck@msn.com om praktische redenen). 5/ Varia. 6/ Mededelingen door de schepen van cultuur. 7/ Als afsluiter “ vuir aalemaan een pientchie en een sneuko°deingske” van de cultuurraad. Mogen wij jullie vragen deze uitnodiging ook mee te delen aan het bestuur en de geïnteresseerden van jullie vereniging om iedereen de kans te geven kennis te maken met de Cultuurraad en zijn werking. Om praktische redenen vragen wij uw aanwezigheid te bevestigen vóór 9 juni bij de dienst Cultuur (De Potter Sophie 055 23 27 95 of via sophie.depotter@ronse.be) en alvast bedankt voor uw interesse, Namens de Cultuurraad ondertekenen voorzitter Marc De Turck en Jan Leconte als cultuurbeleidscoördinator. Vorig jaar versloeg gAZet deze bijeenkomst toen gehouden in De Vrijheid.

De deelnemers zullen kunnen zien dat deze doeken van Watkyne niet thuishoren in de werkplaatsen. Zie gAZet nummer 115.


HET RODE OORTJE

04

 28 | Wat verderop krijgen wij zelf ondertussen - wij als verzameld journaille en gezelschap - van ‘Oes Madam’ de immer minzame kranige 92-jarige Marie-Mathilde Ketels traditiegetrouw ons glaasje Rosé de Provence geserveerd. Iemand in het gezelschap gooit daarbij vluchtig een blik op de energiebom-menteller om de pols. Help! Ik word omringd door dwangmatige dwepers. Al dan niet van N-VA signatuur. Ook dat zal me worst wezen.

Op naar Rozenaken, voor nog een min of meer bacterievrije pateenkus. Dan langs het hof van het Hermes Kapittel naar de Karnemelkbeekstraat waar Jan Van Nassau ooit de mooiste eik van heel het graafschap liet kappen voor zijn Leuvense stoof en dat was dan geen kachelke. De eikel. Bovenop de Kraai krijgen we als volgers van het schrijn de meest reguliere beldersritmiek ooit. Met al die metriek verwacht ik voor volgend jaar een metronoom bovenop het schrijn. Pal boven dat vingerkootje. Maar positief denken tot de laatste regendruppel. En dus: dankbaar applaus, want mijn knieschijven beginnen ondertussen zelf met klikgeluiden de stappen te tellen. Het was een heel mooie Fiertel. Geloof me vrij. Geen beetje zon of niks. De hele dag gratis hydraterende spray op je ketel. En alweer 50.000 stappen dichter bij de sterren. ’s Avonds op de kermis aan de hijskraan heb ik dan eindelijk na jaren proberen toch dat stressmanneke te pakken. Ik ken er een die wreed content gaat zijn van zijne papoe. Het zal hem van pas komen. Hij heeft dan ook nog vijfenzeventig stressbestendige Fiertels te gaan. Wil hij ooit het stappenrecord van Jeanot, Jean et les autres breken. Volgend jaar, bij leven en welzijn, ondernemen we als Ronsenaars wederom een nieuwe poging om de waanzin van ons af te wenden: richting Oudenaarde en Frasnes. Tegen dan heb ik mijn regendruppelteller.

130

jun|A NUMMER116

 14 | soorten (ook voor de toekomst) beschreven staan. Dat The Loft een hele geschiedenis achter de rug heeft, weet vrijwel iedere Ronsenaar. Enkele attributen verwijzen nog naar een lang verleden: een stroomgenerator van Tissage Dupont, een schoolbord van het St.-Antoniuscollege, met daarop alle mogelijke brevetten die hier in het voormalig zwembad konden worden behaald. The Loft plaatst sporten centraal, maar gaat themavieringen niet uit de weg: regelmatig een trappistenof cocktailavond draagt bij tot de genoegdoening na de geleverde inspanning. En dat squash hier hoog gequoteerd staat bewijzen de kampioentitels die de dochters van de uitbaters al behaalden.

 83 | Celien klaar voor de wereldspelen in L.A. Celien, onze meest ervaren speelster in dit circuit, deed haar uiterste best. Ze had enkele geduchte tegenstanders, maar wist toch een aantal wedstrijden te winnen. Ze haalde een knappe vijfde plaats. Deze overwinningen zullen haar het nodige vertrouwen schenken om deze zomer (eind juni) af te reizen naar L.A. Daar mag ze tijdens de World Special Olympics ons land vertegenwoordigen samen met drie andere badmintonners. Alvast veel succes daar aan de overkant van de oceaan! Dankjewel... Dank aan de trouwe supporters die in Brussel aan de zijlijn hun sterspelers naar de overwinning coachten en schreeuwden! Ook een woord van dank aan onze trouwe sponsor, serviceclub De Ronde Tafel. Dankzij hen kunnen wij de integratie van deze spelers in onze club nog vlotter laten verlopen. Ook de jaarlijkse deelname aan de Specials is mede dankzij hun sponsoring financieel net iets vlotter te realiseren. Dus ook aan De Ronde Tafel een dikke merci! Flore naar Baku! Maar ook nog even dit: Celien is niet onze enigste internationale topper! Ook in het reguliere circuit heeft Ronse een topper in huis. Van 12 tot 28 juni trekt Flore Vandenhoucke naar Baku voor de allereerste Europese Spelen. Ze verdedigt er samen met haar dubbelpartner de Belgische kleuren in het dames dubbelspel. Wordt vervolgd ;-) Sportieve groeten vanwege het Vanderlinden van erfgoed Vlaanderen, bericht Bernard BESTUUR BC WIT-WIT RONSE Decreane ons vanuit GOKRTI, zal op 5 juni 2015 een lewww.zwartopwitwit.blogspot.com

z

zing houden over ‘HISTORISCHE BOMEN’, ook Ronsese. CC De Ververij, Wolvenstraat, lokaal 105, 19.30 uur. GRATIS TOEGANG met afterconferentiedrink…

Foto's met dank aan Rebecca Verhellen (Marie-Mathilde om 14.00 uur op de parking van Bistro Boekzitting in het Muziekbos Ketels en journaille). Aquarel 'Fiertel 2015': Anne Wil je volgend weekend met volle voor een actieve puur-natuur-ontdekkingstocht, onder leiding van Meersschaert. teugen genieten van de natuurpracht, de rust, de gezonde natuurgids Roland Drieghe. Aangepast wandelschoeisel is EVEN TER HERINNERING VANWEGE DF-RONSE  lucht en het mooie weer, dan ben je welkom op zaterdag 6 juni 2015… nodig en honden moeten aan de leiband. Tot dan!


04 05

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… tweede helft van juni 2015 als V-A-K-A-N-T-I-E-G-E-V-O-E-L: GAAN WERKEN MET DE gAZet nummer 117 jun|B MOBILHOME! gazetronse.be met een record van 145 blz.

132

jun|A NUMMER116

VIEW

144 145


BESTE LETSERS in verband met de kLETScafé met combiwandeling op 5 juni as (zie mijn mail van 28 april) hebben volgende medewandelaars zich aangeboden om over volgende onderwerpen zich beschikbaar te stellen om over te praten of waarover zij iets kunnen vertellen:  Luc honden, opvoeding, heropvoeding, africhting, geschiedenis, rassen, welk ras kiezen...  Michèle onderwijs, filosoferen met kinderen /of geweldloze opvoeding of anders over huidig werk RAMPENPLANNING en hoe dit werkt in elke gemeente /stad (of zou moeten werken uiteraard).  M a r ij k e kan luisteren naar vragen en meepraten over onderwijs en pedagogie (brede invalshoek), kunst (vorig weekend tentoonstelling 'late Rembrandt' en Matisse gezien bijv.).  C a r i n e (Hutsebaut) mensen warm stomen die erover denken om een eigen boek te schrijven; of het nu een familiestamboomboek, het Leven van Oma en Opa of een spannende thriller is… hoe schrijf je een eigen boek?; een heerlijk avontuur!  J u l e s en C a r i n e kruiden; de plantjes die we tegenkomen worden uitgelegd; van huis- tuin- en keukentips tot legendes, weetjes, geneeskrachtig gebruik, enz... we danken alvast deze mensen en hopen dat we vele wandelaars mogen verwachten. afspraak om 19:30 - ter hoogte van Café 'Den Os' - Oude Steenweg 10 , 9681 Maarkedal slaat je GPS tilt...? LETS-noodnummer: 0472 28 76 40 (Carine) met vriendelijke LETS-groeten vanwege Luc NIEUWS, VERS VAN DE PERS: van nu af kunnen niet-LETSers deelnemen aan LETS-activiteiten via een "kennismakingsformule", naar analogie van een initiatief van een collega-LETS-groep… namelijk: niet-LETSers kunnen geheel vrijblijvend en laagdrempelig kennismaken met "LETS Vlaamse Ardennen vzw" en deelnemen aan LETS-groeps-activiteiten (die normaal gezien enkel voor de leden zijn) door een 2-beurtenkaart aan te kopen waarmee je kan deelnemen aan twee LETS-groeps-activiteiten naar keuze. (bvb. een workshop, een initiatie, een wandeling,enz...) een 2-beurtenkaart kost 5 euro.

05

133

jun|A NUMMER116

EXIT


EXTRA

134

00 jun|A NUMMER116

EXTRA UPDATE WOENSDAG 3 JUNI 2015: EEN RECHTER IN BEROEP HEEFT KLEEFSE INWONERS TERUGGEFLOTEN DIE KLACHT HADDEN INGEDIEND TEGEN DE STANK OP HET PLATTELAND. DE RECHTER VONNISTE DAT HET PLATTELAND MÁG STINKEN. WAARVAN ACTE!

Reeds vorige maandag ontvingen onze vooruitblikkers de volgende 10 blz. in een .pdf als bijlage bij ons bericht in hun mailbox. Ook de cover van dit nummer 116 was er reeds bij én waarop de burgemeester van zusterstad Kleve staat, dé eregenodigde van de Fiertel anno 2015. Wil je ook vooruitblikker worden?, e-mail dan “graag vooruitblikker” naar gazetronse@gmail.com én het is gratis…

EIN WENIG NIEDERLÄNDISCH & HÉÉL VÉÉL GOEDLACHS DUITS!


135

ZATERDAG ZON, MAANDAG ZONNIG, MAAR FIERTELZONDAG DRETS!

EXTRA

01 jun|A NUMMER116


136

EXTRA

02 jun|A NUMMER116

[KEERIE] KOMT VOORBIJ DE ANTI N60 ACTIE…


137

KANUNNIK ANDRÉ DE WOLF GAAT VOOR IN HET LOF TE ROZENAKEN…

EXTRA

03 jun|A NUMMER116


138

EXTRA

04 jun|A NUMMER116

… WAARNA DE KOETS MET DAARIN DE BURGEMEESTER VAN KLEVE RONSEWAARTS TREKT…


139

DE TERUGKEER VAN DE OMMEGANG WORDT INGETROMPET…

EXTRA

05 jun|A NUMMER116


140

EXTRA

06 jun|A NUMMER116

… WAARNA DE POMPIERS VAN RONSE MET SCHORTEN SPIC & SPAN…


141

… MAAR DE STAD IS BIJNA WEER OPGEBOUWD…

EXTRA

07 jun|A NUMMER116


EXTRA

142

08 jun|A NUMMER116

Hoe later op de dag, hoe groter hoorns!

DAAR ZIJN HERMES TE PAARD & DE DUIVEL WEER!


EXTRA

143

09 jun|A NUMMER116

 

WINTERSE FIERTEL, LET OP DE BREIGEMUTSTE GEESTELIJKEN…


EXTRA

144

10 jun|A NUMMER116

JEANNOT BAGUET … en oudste van het gild, kreeg in de zaterdagavondmis door Z.E.H. deken Michel T’Joen (wél) een medaille opgespeld…

HERMES WEER THUIS, HOP NAAR DE FIERTEL 2016, MÉT BETER WEER?

zondag 7 juni 2015 20.20 uur, film: DAENS (1992; Stijn Coninx) waarin beelden van Ronse, de meeste uit deze Hermeskerk…


PAGINA 145: de regen zeikt naar beneden tijdens het hitte-onweer ook boven Ronse vrijdag 5 juni 2015 in de late namiddag. Vlg. de radio vielen er in West-Vlaanderen hagelknikkers, wij blijven ervan gespaard, wat in juni 2014 niet het geval was (zie blz.06). Op deze wat dramatische foto de verlichte kermisattractie van blz.32‌

05

EXTRA EXTRA

jun|A NUMMER116


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.