Ppt gazet jg 03 nummer 113 apr c 2015

Page 1

ghentinmotion.com

.

.

JAARGANG 03 NUMMER 113 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

HELP NEPAL VIA ROTARY RONSE ZIE BLZ.63

113 110 66 66 BLZ. BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 113 apr|C van

VANWEGE DE UITGEVER

DONDERDAG 30 APRIL 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met o.a. bijdragen/foto’s van Willy & Loes Deventer, Damien Van Wambeke, Marie-Ange Ketels, een lezer, medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Thomas Deriemaeker, Davidsfonds, Charles Huysman, stadsberichten, Rons’Art, LETS, JongSocialisingezonden kopijen & beeldmateriaal; ten, Rotary, Luc De Medts, e.a. | gAZetGRAFiek … kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BIN BERICHT VANDAAG 17:08 verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- AANDACHT den tegen voorafbetaling van €25 per foto Erwin Ancaert deelt volgend BIN bericht mede: gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

vorige nacht tss 1 en 5 uur werd in de Saint Sauveurstraat een voertuig gestolen van het merk Citroën. Opmerkelijk is dat voorheen, zo’n 14 dgn. geleden, de boordpapieren uit het betreffende voertuig werden gestolen! BIN raadt aan om géén boorddocumenten in de auto achter te laten; zo deze gestolen zijn dit te melden, de auto liefst te parkeren in een loods of garage of bij vrienden, zoniet de auto te voorzien van stuurslot of wielklemmen. Bevolking, wees echt alert voor diefstallen allerhande en meldt deze altijd!

gAZet is niét het orakel van Ronse;

30

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

01

02

UPDATES: RONSE@RONSE blz.30/31

JAARGANG 03 NUMMER 113 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

03

en extra BIN-bericht diefstal in Broeke blz.64

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Morgen schuiven we reeds op naar mei en zie hiernaast: voor alle vrouwen en moeders de traditionele meiklokjes (MarieAnge, jij en jouw mama krijgen ze ook, bij deze…). Zie onze mei-maandblz. R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e achteraan als gAZet EXIT, D i e z ó h o o r t b ij m ij e mei begint met dé dag ‘k Zwere welken ede? van de arbeid waarop zo De liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | min mogelijk arbeid vertoegang uitsluitend na afspraak | poststukken via verricht wordt, behalve instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | dan door organisatoren camerabewaking naar meldkamer 24/24 | van o.a. 1-mei-stoeten brengt nieuws & informatie ietwat van opzij waar niét de kleuren wit/ gAZet bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox groen van de “muguets” en dan ben jij de allereerste om te weten wat de de hoofdtoon geven, de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra maar het vive rood van de pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar socialistische familie, gazetronse@gmail.com vurig in haar oppositie…


Ziehier de namen van hen die de cursus voleindigden en aldus een brevet kregen uitgereikt bij het Rode Kuis: Eric Verhenne, Christian Pot, Florence Derycke, Benoit De Wolf,

Vanessa Van der Eecken, Amélie D’Hondt, Jeannine Biliet, Anick De Roeck en Bryan Deweerdt. Bijdrage Damien Van Wambeke.

HET RODE KRUIS RONSE

03

apr|C NUMMER113


WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

04

apr|C NUMMER113

.

nog t/m 3 mei 2015 in cc de ververij (zie info op blz.37)


ER IS WEER‌

Zie/lees ook onze UPDATE i.v.m. WAK in ons vorig nummer 112

05

apr|C NUMMER113


06

apr|C NUMMER113

Vlaggenzwaai als intro voor WAK door Ritmo Ronse‌


07

apr|C NUMMER113

Niet alleen 2-D werken te zien op WAK‌


08

apr|C NUMMER113 (An)tony Van Dijck, Hélène Fourment en Thomas Jordaens van Ronse’Art…


09

apr|C NUMMER113

WAK deze keer op de eerste verdieping van het CC‌


10

apr|C NUMMER113 Deze WAK foto door Damien Van Wambeke biedt ons een naadloze overgang naar de vlg. pagina‌


11

apr|C NUMMER113

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!

Ook de kleurmode verandert: pakweg 66 jaar geleden roze voor de jongens en blauw voor de meisjes…

Fotograaf Jensen bevond zich Stationsstraat 9 waar in 1967 weekblad –AZ voor het eerst verscheen. Het gebouw was in ‘67 eigendom van mademoiselle Spiers… Het meisje met één bretel rechts werd door Fr. ChevalierDe Grijse, fotograaf te Ronse, op pellicule gezet.


12

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 112

DONDERDAG 23 APRIL 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


13

apr|C NUMMER113

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


14

apr|C NUMMER113

De Auxilior ploeg kwam samen voor het glas van de vriendschap, van de smile bij de verkoop aan minderbedeelden‌

v.l.n.r.: Ann, Christiane, Christine, Micheline, Jeanine, Anne, Violette, Marie-Paule, Josiane, Marie-Claire, Nele, Jeannine, Rita, Godelieve en Gemma =

AUXILIOR 2000


15

apr|C NUMMER113

AUXILIOR 2000 Nele De Baets is de voorzitter van Auxilior 2000, gevestigd in de Kegelkaai 9 te Ronse, dat in het winkeltje allerlei kleding verkoopt, baby’s, kinderen, dames, heren en dit op woensdag voormiddag van 9 tot 12 uur en op vrijdag namiddag van 14 tot 17 uur, behalve op feestdagen. De prijzen liggen zeer laag om iedereen de kans te bieden een degelijk kledingstuk voor welke gelegenheid ook te kunnen kopen. Auxilior 2000 draait op de benevole medewerking van een groep vrijwilligers die bij deze dank worden gezegd voor hun actie om de minstbedeelden onder ons, van welke origine ook, behulpzaam te zijn. 


16

apr|C NUMMER113

AUXILIOR 2000


17

apr|C NUMMER113

AUXILIOR 2000


ghentinmotion.com

Gent heeft een nu via Michael ‘Tiger’ Blanckaert een neus voor de duivel, maar zette Willy Deventer een neus door zomaar aan zijn idee van enkele jaren terug voorbij te gaan dàt overvloedig via internet te achterhalen valt. Want in De Gentenaar lezen we: “Een duivel vormt de rode draad (sic!), als symbool van het kwaad dat ook ergens in de stad schuilt (Willy Deventer toonde ettelijke locaties aan in zijn PPt’s voor GZDDTK!)…

… Het goede krijgt dan weer vorm in een onschuldig kind met een Pierke-muts. Alles blijkt te leiden tot een ultiem duel tussen de duivel en burgemeester Daniël Termont.”… Waarbij deze laatste na zijn vele contacten en meetings met Willy Deventer dat het bepaald hij is die Gent, na de doodzonde vanwege ene Ronsese Rudi, lees verder, de toeristische figuur

.

van de duivel kwam aankaarten, verder gaand op Sas van Rouveroij, Frank Beke, duivelsdeken Hendrik Nelde en nog enkele anderen! Ondank is…

18

apr|C NUMMER113


19

apr|C NUMMER113

Stefs’blog | DUIVEL DE RONSENAAR HIER EN NU DE DUIVEL IN WILLY DEVENTER Dit moet je grafisch kunstenaar, uitgever en onvermoeibare mediatieke duizendpoot Willy Deventer toegeven. Als hij iets in de kop heeft zitten, dan heeft hij dat niet waar zelfs de zetduivel krabt als het jeukt. Dat is gisteren nog maar eens gebleken bij de heel fijn verzorgde uitreiking van de Gazetronse Award 2014 in Vakantiehuis Adelaide aan zonderling Jean-Marie De Dijn. Lees verder op blz.21 en vlg.

ghentinmotion.com

23 APRIL 2015


20

E V E N T C A L E N D A R B IJ

apr|C NUMMER113

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be via gazetronse.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

randeevoe.be

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be


Illustratie: 'De duvoos' van Ronsenaar Michel Provost die zich sinds deze week ereburger van het Mexicaanse Tacambaro noemen mag. Volgt ofwel in UPDATE of in gAZet nummr 114 mei|A

21

apr|C NUMMER113

 Van Adelaide gesproken: de documenten die er onder het luisterrijke oude visgraatparket gevonden zijn, zouden zowel Hendrik Vuye als Luc Vandevelde allicht in de hoogste staat van opwinding en of ontzetting brengen. Ikzelf zou er met graagte een Château Pétrus uit de rijk gevulde caveaux van toen voor afslaan om te snuffelen in de documenten uit tijden, zo donker als de bruine wandtapijten in de ‘beste kamer’ die in de zware kelderkluis als ‘secrets de famille’ bewaard werden. Willy Deventer, onveranderlijk met zijn eigen Ronsese versie van de Gilbert Bécauderwtjesdas, haalde er gisteren zijn oude copain, de immer minzame Marijn Devalck bij om de goede tijden van zijn eigenste oude en nieuwe (G)azet nog eens met 


 grote stijl te doen heropleven.

‘Boma’ heette in die late sixties nog ‘Marino Falco’ toen hij hier in open limo als ‘roi de la chansonette’ werd ingehaald. Het was de tijd dat The Blue Diamonds (‘Ramona’) , ‘Titten & Patatje’ en wie al niet vlotjes hun weg vonden naar de redactie van weekblad -AZ in de Stationstraat en ‘Beowulf’ wekelijks de pannen van De Memlinck schreef. Marino Falco zong ‘Ma première cigarette’ en werd bijkans wat Roland Lommé vet (tegen Sofia Loren, lonkend naar haar weelderige étalage) ‘une grosse vedette’ zou genoemd hebben.

AWARD

ZIE NOG ENKELE FOTO’S VAN DE UITREIKING GAZET AWARDS VERDEROP…

Met het geld van zijn hit bekostigde Marijn zelf zijn conservatoriumstudies, koos voor theater en het betere lied en werd uiteindelijk onsterfelijk als de mythische Boma van de Kampioenen die tot op vandaag prille tieners dromen doet in levende lijve, film, televisie en stripalbums. Een mooie mens, gisteren dus nog even voor Willy in ‘Adelaide’: diep in het Ronse dat hij heel goed kent van eerdere optredens in de Harmonie en aan het Malanderplein.

22

apr|C NUMMER113

Van dromen gesproken, Willy Deventer koestert er een die ik met hem deel: Ronse onvoorwaardelijk op de kaart zetten. En dan liefst zo breed mogelijk. Dat kan volgens Willy Deventer best met een wezen dat universeler is dan de patroon van Ronse zelf: de duivel. Lange tijd heb ik gedacht dat Willy Deventer zelve de duivel in persoon was die ‘De Ronsenaar’, mijn eerste uitgever, werkgever en lievelings-

gazetje had doodgeknepen met zijn gratis alle bussenblad. Nu vinden we mekaar Tuupe vuir Ronse in onvoorwaardelijke - (LEES OP BLZ.64)


23

“Een duivelstoren nabij de snelwegen net buiten Gent zou Gent helpen markeren…”

apr|C NUMMER113

“Het duivelsproject voor Ronse is een… duivels goed idee!”

GentZetDeDuivelTeKijk! destijds…

“De duivel behoort tot het collectieve geheugen van de mensheid - en… - Alleen Willy Deventer kan zijn duivelsproject zo verkopen!”

FOTO FILIP NAUDTS

FOTO MICHIEL HENDRYCKX

FOTO STEPHANIE D’HOSE

duivelsproject voor Ronse voor aan ‘Europa’ - en later… - Hoe kan de naam Willy Deventer van onder zijn duivelsproject worden gegomd?”

FOTO TSE MULTIMEDIA

“We leggen het

“Een duivelsproject en ik heb een broer pastoor?, over mijn lijk!”

“De duivel IS van Gent!”

op de volgende pagina’s brengen we wat sfeermateriaal en wat tekst ook…

V.l.n.r.: Rudi Boudringhien, Luc Dupont, Sas van Rouveroij, Frank Beke, Daniël Termont en Lieven Decaluwé. Verder orakelde Yves Lenoir dat de figuur van de duivel in Ronse in de verf zetten, ‘zijn’ heilige Hermes danig zou verbleken en wist Koen Lauwereyns in de kolommen van Het Nieuwsblad iets te debiteren als: Willy Deventer is goed zot met zijn duivel, maar kijk, het gaat niet door, Sint-Hermes is dus toch wel bij machte om de inwoners van Ronse voor krankzinnigheid te behoeden. Marijn Devalck klonk pakken positiever: “Ik zie mij in een musical al voor duivel spelen – mijn gedacht!”. Ook Matthias De Clercq was destijds het duivelsproject voor Gent zéér genegen! WORDT VERVOLGD IN GAZET NUMMER 114…

Dirk Sterckx, toenmalig Europees Commissaris, zag het duivelsproject kaderen binnen ‘Europa’ & burgemeester Daniël Termont wou er ‘Europa’ ook bij betrekken!


FOTO ©PHOTO NEWS

RONSE, VERDUIVELD, zou een draaischijf kunnen worden voor al wat Rode Duivel is, onze nationale voetballers. Bvb. met een ‘Madame Tussaud’ waar alle belangrijke Rode Duivels ooit (dus ook onze eigenste Jacky Stockman en Paul Carteus) levensgroot in was staan en waar supporters van toen en nu zich kunnen mee laten fotograferen. Té hoog gegrepen?, bah neen, dé juiste lobby én een burgemeester die dat wil én hét kómt ér! Pas maar op, of Termont pakt dit idee af!?! RONALDO IN TUSSAUD A’DAM 

24

apr|C NUMMER113

FOTO ©GETTY


De duivel mag er best prettig uitzien, niet dé satan beogen we, maar een speelse, ludieke, folkloristische duivel, spraakmakend voor o.a. ‘n wassen Rode Duivels museum, de duivel op Ronsese blinde muren, verkiezing van mss & mister devil, weer een duivelsgroep in de Bommelstoet, een minder afzichtelijke duivel in de Fiertelprocessie, de duivel in de horeca (pralines bvb.), een internationaal duivelsbestand, de duivel te Ronse en in België (kunstboek), in De (nieuwe) Vrijheid allerlei duivelsitems (bvb. een duivel a/d schandpaal), ergens een duivelstoren (lange termijn), duivelsfoor, duivelsmusical enz. kortom een duivel die zorgt voor entertainment en Ronse niet op de lokale, niet alleen op de nationale of Europese, maar op de internationale kaart zet!

25

apr|C NUMMER113

RONSE, VERDUIVELD!


26

FOTO DAVID WILSON CLARKE

apr|C NUMMER113 Willy Deventer:

Inderdaad de engel die in de generiek van VERA opduikt, nieuwe politieserie op één. EIGEN FOTO

“Mijn hang voor een duivelsproject (wat niets met satanisme te maken heeft, maar puur inspeelt op een bijgeloof dat de door… kunstenaars uitgevonden bokkenpoot met pijlstaart en twee horens als een verzinnebeelding voor ‘hét kwaad’) ontstond toen ik als docent in de studiekamer voor docenten in het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent (thans LUCA school of arts onder KULeuven) het beeld hiernaast vond! De Angel of the North stond toen nieuw te wezen op een heuvel van Gateshead (stad aan de andere kant van Newcastle aan de rivier (zoals je dat zo ongeveer ook met Boedapest hebt), zo’n 28 meter hoog in roestend staal, liefst 50 meter spanwijdte. Van bij het begin trekt die engeltoren zo’n dikke 150 000 toeristen per jaar en wordt Gateshead er alsmaar beter van. Albion een engel…, dacht ik, waarom dan op ‘t avondland geen duivelstoren!?! Een begin van menige omzwerving, van bijval, maar van veel bange kritiek ook!” WORDT VERVOLGD.


Maak de duivel los van Hermes, geef hem eindelijk vleugels en Ronse zal nooit meer hetzelfde zijn!?!

27

apr|C NUMMER113

FOTO CALUM TOMENY

EIGEN FOTO


28

apr|C NUMMER113

Staat in Ronse de duivel boven een altaar (kerk; binnen), dan torent in Gent de draak (= duivel, guĂŠrir le mal par le mai!) bijna 100 meter hoog boven de Arteveldestad op het Belfort (profaan), hĂŠt absolute centrum van de stad. Hierboven Dame Edna die ook wat met de (Gentse) duivel te maken had/heeft en het logo dat Willy Deventer destijds ontwierp voor GentZetDeDuivelTeKijk!


29

apr|C NUMMER113


RONSE@RONSE... Dit zijn de jongste dochters van Edmond Ronse. Hun grootvader Herman was medestichter van destijds dagblad Het Volk. Hun moeder was Madeleine Roegiers (1892-1949). Vader was minister van september 1944 tot augustus 1945. Hij werd geboren te Gent in 1898 en overleed te Melsen in 1960. In 1950 hertrouwde hij met Marita Thomaes (Ronse, 1898-Loppem, 1968), weduwe van Joseph De Buysscher en dochter van Oscar Thomaes, industrieel te Ronse.

V.l.n.r.: Isabelle, Lucie en Magda RONSE, je zal maar‌ RONSE heten!

02

30

apr|C NUMMER113


31

Het gebeurt verre van elke dag dat we IN Ronse iemand in de lens kunnen 02 vangen die de NAAM Ronse draagt. Neen, niet Ronsse (zo zijn er ook!), maar ‘gewoon’ Ronse. De familie Ronse, afstammelingen van wijlen Edmond Ronse én die 15 kinderen had, streek neer te Ronse en was De Passage voor een prettig familiefeest. Op de foto’s op blz.30 de jongste drie van de 15: Isabelle, Lucie en Magda Ronse. Hun zus is de schoonmama van ‘organisator dezes’ Charles Huysman (foto onder rechts) en was ook op het appel, recht-streeks komen overwaaien uit New York waar hij halfjaarlijks verblijft: Tom Ronse (grote foto, inzet is broer Jan Ronse), correspondent in The Big Apple voor De Morgen, eenNLkrant ook ooit, Knack, Humo, VRT en VTM. Zijn echtgenote is niemand minder dan Jacqueline Goossens die pas morgen zondag 3 mei de familie komt vervoegen (inzet linksonder). Op vorige pagina zie je ook De Stroete Dweilers die het event muzikaal kwamen onderstrepen… Méér foto’s en tekst in onze volgende gAZet nummer 114.

apr|C NUMMER113


32

apr|C NUMMER113

GéénStreepDoorRonse op AVS…


Ronse, 28 april 2015

NIEUWSBRIEF 1/2015 – GÉÉN STREEP DOOR RONSE Beste vrienden en sympathisanten, De winter ligt al een tijdje achter ons en met de lente en het ontluiken van de natuur, brengen wij jullie meteen ook de laatste nieuwtjes. De Raad van State is volop bezig met het doornemen van de bezwaarschriften van de verschillende partijen. Echt concreet nieuws is er nog niet; een definitieve uitspraak wordt pas in de loop van deze zomer of najaar verwacht. Het comité heeft een dubbele klacht ingediend: een verzoek tot schorsing van de werken wegens hoogdringendheid en een verzoek tot vernietiging van het GRUP. Wij kregen al een uitspraak op de eerste klacht: die werd niet-ontvankelijk verklaard. Tot onze verbazing verschenen in de pers de laatste tijd verwarrende berichten: de realisatie van de N60 zou een aanvang nemen in 2017, de onteigeningen zouden begonnen zijn, en ook het persbericht over het verwerpen van de eerste klacht van het comité door de Raad van State bevatte misleidende informatie : wie niet goed las, kon foutief de indruk krijgen dat de strijd voorgoed verloren was. Niets is minder waar! De Raad van State heeft zich nu over de belangrijkste klacht gebogen - vernietiging van het GRUP - en ondertussen blijven we ijverig argumenten verzamelen die nog aan het dossier kunnen worden toegevoegd! Wij hebben een vrij intens contact met de andere partijen (particulieren en natuurverenigingen) die een dossier hebben ingediend en wisselen met elkaar waardevolle informatie uit. Samen sterk! De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat niet alle berichtgeving negatief is: recent werd het comité benaderd door AVS (klik hier voor een videofragment) en kregen we de kans om de huidige stand van zaken toe te lichten en er verschenen reeds persartikels met correcte informatie. Ondertussen trachten we de N60-vlam brandende te houden door op een ludieke manier pers en politiek te blijven confronteren. Herinner u onze ontmoeting met de Koning en Koningin op 5 december laatstleden : wij slaagden er in om de sympathie van het koningspaar te winnen en lieten jonge kinderen van onze stad tekeningen overhandigen met daarop “hun Ronse zoals ze dat willen”. We kwamen zowaar op het nationale televisiejournaal met dit item! Vrijdag 24 april kreeg het comité de kans om kortstondig gouverneur Jan Briers te ontmoeten, die op dat moment Ronse kwam bezoeken. Het comité overhandigde hem, onder persbelangstelling, een open brief waarin nog eens werd verduidelijkt dat kille economische belangen niet altijd moeten primeren op natuur en mens! Lees hier wat de kranten erover schrijven.

33

En we voorzien een verrassing tijdens de Fiertel! Meer gaan we hier niet over vertellen, behalve dat beelden méér zeggen dan woorden… NUMMER Zoals jullie kunnen zien, houden wij de molen draaiende. En wij merken dat steeds meer mensen - van Ronse & omstreken - de noodzaak van een proteststem inzien: de lijst met petitie-ondertekenaars groeit nog steeds aan en we naderen de kaap van 1100 sympathisanten! Wij blijven ijveren en vechten voor jullie, voor onze kinderen, voor het behoud van natuur en milieu. Mogen wij ondertussen vragen om het woord voor ons te verspreiden zodat nog meer mensen intekenen. Wie zich geroepen voelt én in een genereuze bui is, kan ook nog altijd sponsoren via rekeningnummer BE46 0017 2872 7936 op naam van: Geen streep door Ronse. In het najaar gaan wij opnieuw een activiteit plannen - een barbecue of ander vergelijkbaar lekkers - om geld in te zamelen. Een proces kost handenvol geld en wij zouden het enorm appreciëren mochten jullie massaal steun betuigen en komen eten, samen met familie en vrienden! Na de zomervakantie worden plaats en datum via een nieuwsbrief meegedeeld. Ziezo, alle nieuwtjes zijn op ! Mocht er belangrijk nieuws zijn, dan houden wij jullie vanzelfsprekend op de hoogte. Verder wensen wij jullie zorgeloze dagen toe: laat het N60-zwaard van Damocles dat boven onze hoofden hangt, vooral niet ons goed humeur verpesten. De geschiedenis leert ons dat de aanhouder wint! Wij eindigen met een wijze spreuk van ene meneer Chesterton: “All we know of the Missing Link is that he’s missing and he won’t be missed either.” Wij kunnen hem alleen maar gelijk geven! Wil u vrienden en kennissen op de hoogte brengen van onze actie, stuur dit bericht dan door ! Strijdvolle groeten, Namens de actiegroep ‘Géén streep door Ronse’ Frank V.

apr|C

www.geenstreepdoorronse.be info@geenstreepdoorronse.be

113


Lmaura D’heer maakt voor gazet enkele foto’s uit het muziekbod, oa de geuzentoren…

34

apr|C NUMMER113

PERSBERICHT – 24 APRIL 2015 Het AGIV wint Real Estate Award met Geopunt. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) reikte donderdagavond 23 april 2015 in Tour & Taxis te Brussel de Real Estate Awards uit. Met deze prijzen stimuleert én inspireert de beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector. De prijs die CIB Vlaanderen elk jaar toekent aan een politicus of organisatie die zich inzet voor de vastgoedsector, ging dit jaar naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) voor Geopunt, het zoekportaal voor overheidsdata. De Pieter Pourbusprijs ging naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Voorzitter van CIB Vlaanderen Stephan Coenen: “Het AGIV staat in voor de digitale ontsluiting van overheids-informatie die heel belangrijk is in het verkoopdossier van de vastgoedmakelaar. Zo heeft het agentschap de  blz.35


35

EINDELIJK ENFIN FINALLY

apr|C NUMMER113

RONSE 1 MEI 2015

DAVIDSFONDS BRUGGE x DAVIDSFONDS RONSE

Jan Van Brugghe voorzitter

Paul Carteus voorzitter


36

apr|C NUMMER113

LOKALE HELDEN

LOKALE HELDEN @ RONSE Op donderdagavond 30 april 2015, staat lokaal muzikaal talent in de schijnwerpers met onze 'Lokale Helden'. Vanaf 18 uur kan je in het CC De Ververij dit lokaal talent gaan ontdekken. I.s.m. GEDICHTENDAG, zullen er, tussen de optredens door, gedichten worden voorgedragen door kleine 'literaire' lokale helden. De concerten zijn gratis! Wij hopen je donderdagavond talrijk te mogen verwelkomen. Lokale helden: CC De Ververij Wolvenstraat 37 – Ronse te 18 uur. Trappenzaal - gratis inkom Info : https://www.facebook.com/events/984362234931500/

Ontdek muzikaal/literair talent van eigen bodem! Ons programm : 18:00 stipt - Voorwoord Marc De Turck, voorzitter cultuurraad Ronse 18:05 - Musicalingua 18:20 - Voordracht gedicht 18:25 - Musicalingua 18:40 - Voordracht gedicht 18:45 - Musicalingua 19:00 - Voordracht gedicht 19:05 - Jokke & Hedwig – Gitaar en Cello 19:20 - voordracht gedicht 19:25 - Jokkebed - Piano 19:40 - Voordracht gedicht 19:45 - LAP - percussie 20:00 - Voordracht gedicht 20:05 - Unexpected Visitors piano + zang 20:30 - Einde


37

32  succesformule van Geopunt gerealiseerd, hét zoekportaal voor vrijwel alle relevante geodata, noodzakelijk in het kader van vastgoedtransacties. Het is belangrijk dat het AGIV ook in de toekomst blijft inzetten op de vastgoedmakelaar. Wat de strategie van het AGIV écht uniek maakt in Vlaanderen, is dat het agentschap inzet op digitale bouwstenen die overheidsprocessen integreren in de bedrijfsprocessen van de vastgoedprofessional en daarmee de klassieke overheidswebsites op termijn overbodig maken. Het AGIV hanteert een nieuwe logica: de Vlaamse overheid komt naar haar klanten toe en niet omgekeerd. Deze aanpak kan voor de sector alvast model staan voor het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse overheid.” Laura D’heer, die binnen het AGIV verantwoordelijk is voor Geopunt, is vereerd met de prijs. “Dit is een belangrijke erkenning voor het hele Geopunt-team. Het is altijd onze bedoeling geweest om met de schat aan gegevens die we via Geopunt publiceren een waaier aan doelgroepen aan te spreken. De vastgoedmakelaars zijn zeker een belangrijke gebruikersgroep en weten onze aanpak ook te waarderen, getuige daarvan deze prestigieuze prijs.” Tot slot: deze Real Estate Award is de tweede belangrijke prijs die het AGIV op korte tijd binnenhaalt, nadat eind 2014 het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) door Agoria werd bekroond met de E-Gov-award. Voormalige winnaars van deze vastgoed-oscar waren onder andere: Geert Bourgeois, Marino Keulen en de voltallige Vlaamse Regering. Onze webmaster én dus Ronsese Loes Deventer maakt deel uit het team dat de Pourbusprijs te Brussel in de wacht sleepte. Loes gaf onlangs een lezing in CC De Ververij voor GOKRTI over het gebruik Hallo GAZET van Geopunt. Daarvan brachten we Graag vermelden we het uitvoerig verslag uit in gAZet en het was familiefeest Ronse@Ronse dat burgemeester Luc Dupont die daaromtrent doorgaat in ‘De Passage’ op Loes aansprak op de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 2 mei 2015. ’t Podium om wat meer inlichtingen te De families Ronse komen jaarlijks verkrijgen over hoe correcter en vollediger samen en zijn de afstammelingen geografische data over Ronse te verspreivan Edmond Ronse (o.a. minister den via de kaarttoepassingen op van binnenlandse zaken na WO www.geopunt.be. Langs deze weg feliciII), hij is de grootvader van mijn teren we Loes, die voor haar werk morgen echtgenote Kristine Ampe. naar de USA afreist, binnen haar team voor We zullen ongeveer met een 100deze prestigieuze erkenning. Laura D’heer, tal rechtstreekse familieleden op eveneens op weg naar de States, maakte het feest aanwezig zijn. voor gAZet enkele foto’s van de GeuzenGroetjes, Charles Huysman. toren in én van het Muziekbos, foto’s die we UPDATE STAAT INTUSSEN OP BLZ.30 & 31 voorheen in gAZet publiceerden.

apr|C NUMMER113

RONSE@RONSE TE RONSE!


Persbericht stad Ronse donderdag 30 april 2015

ACTIE “SAMEN CORRECT SORTEREN” AAN SCHELDEKOUTER

38

apr|C NUMMER113

Op dinsdagavond 5 mei zullen enkele vrijwilligers van ‘t Wijksken, werknemers van de Nieuwe Haard en de gemeenschapswachten van de stad Ronse aan de woonblokken van de wijk Scheldekouter plaatsnemen om samen met de bewoners na te gaan of hun PMD-zak correct gesorteerd is. Rondslingerende PMD-zakken die door de ophaaldienst worden afgekeurd en een rode sticker krijgen, zijn een aanslepend probleem in de Scheldekouter. Door de anonimiteit van de woonblokken is het moeilijk te achterhalen van wie de zakken zijn. Hierdoor blijven ze rondslingeren en ontsieren ze de wijk. De aanwezigen zullen, samen met de bewoners die hun PMDzak komen buiten zetten voor de ophaling van woensdag, nagaan of er “verkeerde” items in de zak zitten. De volgende morgen wordt de actie herhaald. Door samen correct te sorteren willen ze het aantal PMD-zakken die afgekeurd worden verminderen. Daarnaast wil deze actie vooral ook sensibiliserend zijn. Er zijn folders verkrijgbaar met de sorteerinstructies en de mensen ontvangen een leuk gadget als aanmoediging om blijvend aandacht te hebben voor juist sorteren.

Deze actie wordt ondersteund door stad Ronse. De bevoegde schepen Wouter Stockman zal zelf ook deelnemen aan de actie. Wat: actie correct sorteren Wie: wijkwerking ’t Wijksken, de Nieuwe Haard en stad Ronse Wanneer : dinsdagavond 5 mei, woensdagochtend 6 mei, dinsdagavond 19 mei en woensdagochtend 20 mei (’s avonds tussen 18 u. en 20 u., ’s morgens tussen 7 u. en 8.30 u.) Waar: aan de woonblokken in Scheldekouter

INFOAVOND DIKKEDARMKANKER : WOENSDAG 20 MEI 2015 – DE HOGE WINDE • In België zijn er jaarlijks ongeveer 8000 nieuwe gevallen van darmkanker • In Vlaanderen sterven er dagelijks 5 patiënten aan darmkanker • Als darmkanker vroeg ontdekt wordt, is er een hoge genezingskans en een minder zware behandeling • Door het bevolkingsonderzoek zouden in Vlaanderen tot 400 sterfgevallen voorkomen worden Dit zijn stuk voor stuk voldoende redenen om iedereen te sensibiliseren om mee te doen met het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat startte in oktober 2013. Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging met een afnametest. Via deze test spoort men bloed op in de stoelgang dat met het blote oog niet te zien is. Dit bloed kan wijzen op aanwezigheid van poliepen of op dikkedarmkanker. Alle info over dit bevolkingsonderzoek op https://www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/ Het dienstencentrum De Hoge Winde organiseert in samenwerking met de Welzijnsraad, het Sociaal Huis en Logo Gezond + een infoavond rond darmkanker. Als gastspreker wordt dokter Luc Colemont , maag- en darmspecialist uitgenodigd. Hij is de stuwende kracht achter vzw Stop Darmkanker.

Deze infoavond zal plaatsvinden op woensdag 20 mei 2015 om 19.30 u. in het Dienstencentrum De Hoge Winde. De toegang is gratis. Wel graag inschrijven via hogewinde@ronse.be of 055 20 70 73.


39

apr|C NUMMER113

ROMMEL- & BROCANTEMARKT ALS UITSTAP 1 MEI Enkele Ronsenaars, die nogal banden hebben met antiek-, rommel- en brocantemarkten her en der in het land, vinden dat Ronse wat achterop hinkt wanneer het over dergelijke markten gaat. Ze besloten er wat aan te doen. Op vrijdag 1 mei, van 7 tot 18 uur, richten zij op de terreinen van het Instituut Glorieux en van het voormalig TID (thans KSO), een gratis toegankelijke rommel- en brocantemarkt in. De toegang is voorzien via de SintPietersnieuwstraat. Organisator Johnny B. en zijn medewerkers mikken op tenminste 200 standhouders. Enkele ingeschrevenen komen zelfs uit het Luikse en Noord-Frankrijk. Via 0483 31 85 88 of de Brasserie Chopin kan nog ingeschreven worden. De deelopbrengst die de inschrijving van de standhouders met zich meebrengt, gaat voor deze eerste editie naar een sportgroep, met name Judo Samoerai.Ook liefhebbers van collecties, militaria, vintageartikelen zullen aan hun trekkzen komen, zegt men. (Damien Van Wambeke)


40

apr|C NUMMER113

waar in

?

Deze knotwilg is een hint uit de onmiddel lijke buurt‌


41

apr|C NUMMER113


42

apr|C NUMMER113


RONSE DEZE WEEK maandag 27 april 2015 20:45 … waarbij bepaald door de zonsondergang de BOVENSTAD van de BENEDENSTAD kan worden onderscheiden: al wat bovenstad is, zit nog in de avondgloed, zo ook de Hermeskerktoren tot aan z’n lenden, eronder de… BENEDENSTAD – deze benaming/scheiding is niet meer actueel, MAAR we mogen dit niet vergeten, il fut un temps! 

NOOIT VERGETEN!

43

apr|C NUMMER113


44

Boven- & benedenstad, vandaar wellicht ook het verschillend Ro°nssies: dat van de Rattenblok (stadsgewijs het hoogste net voorbij Molendam dat hoger ligt nog dan de stationsbuurt) en dat (van aan) de Kruissens…

apr|C NUMMER113

KEGELKAAI, KLEINE MARKT…  DE VRIJHEID 

NOOIT VERGETEN!

… de benedenstad duidelijk…


45

apr|C NUMMER113

WIJNSTRAAT

 DE VRIJHEID

DE ZOGENAAMDE BENEDENSTAD LOOPT OOK OP NAAR DE BOVENSTAD VANUIT DE KASTEELSTRAAT EN HET SPILLEGEM…

oplopend naar de bovenstad!

NOOIT VERGETEN!


BUURTSLAGERS VLEESHAL RONSE WORDT BON’AP Meat&More bouwt dit jaar zijn Buurtslagers Vleeshallen om naar Bon’Ap. Vanaf woensdag 6 mei 2015 vind je in Ronse een herboren winkel onder de naam Bon’Ap. Op dinsdag 5 mei 2015 is de winkel gesloten voor deze ombouw… Het uniek winkelconcept wordt in een moderner jasje gestoken en krijgt een nieuwe naam die het ruimer concept omvat. Je vindt er naast een Buurtslagersslagerij met vers vlees ook een snellehap-segment met (warme) broodjes, huisbereide soep, verse dagschotels en salades. Bij de traiteurgerechten van Bon’Ap luidt het ‘Zelfs oma’s zijn er jaloers op’. Daarnaast biedt het ook een heel ruim assortiment aan diepvriesproducten (vlees, groenten, ijs …). Je kunt er bovendien ter plaatse in de huiselijk ingerichte eethoek genieten van je maaltijd met een drankje en dessert. “Ondanks de lage prijs kunnen we toch een hoge kwaliteit garanderen dankzij een efficiënte productie- en distributie-eenheid”, zegt zaakvoerder Geert Ally. Meat&More is sinds eind vorig jaar volop bezig om de bestaande Buurtslagers Vleeshallen om te bouwen naar Bon’Ap. Er komen ook enkele nieuwe Bon’Apfilialen bij. Tegen eind 2015 zullen ongeveer 25 Bon’Ap-filialen bestaan in Vlaanderen. In Ronse kan je de vernieuwde winkel bezoeken vanaf 6 mei op de César Snoecklaan 11. Meat&More is een vleesverwerkend bedrijf met twee winkelformules: Buurtslagers en Bon’Ap. Buurtslagers is een slagerijketen met meer dan 120 verkooppunten in Vlaanderen, gevestigd in supermarkten zoals Lidl, Smatch, Carrefour en Delhaize. Bon’Ap is de eigen, onafhankelijke winkelformule en vind je in Bilzen, Tongeren, Wevelgem, Roeselare, Sint-Truiden, Gent, Destelbergen, Gistel en nu ook in Ronse. Buurtslagers Vleeshallen vind je nog in Aalter, Herent, Brakel,  64

Voor de opening van het toeristisch seizoen Ronse’15 hadden Wim Vandevelde en Brigitte Vanhoutte N-VA kopstuk en minister Ben Weyts uitgenodigd (foto).

46

apr|C NUMMER113

nationale IN OPINIEPEILINGEN:

VERLIEST 4 PROCENT! N-VA blijft de grootste partij, maar moet zich tevreden stellen met 28,3 procent, tegenover 32,4 procent bij de verkiezingen. Dat blijkt uit een peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL-TVI en Le Soir bij meer dan 2 400 Belgen. De Vlaams-nationalistische partij haalt nog steeds bijna het dubbele van de tweede grootste partij, de CD&V. Die CD&V gaat evenwel ook achteruit en strandt op 15,8 procent. Voor Open Vld (14%), sp.a (15,6%) en PVDA+ (3,2%) verandert er al bij al weinig. Opvallende stijgers zijn Vlaams Belang (8%, +2,2%) en Groen (10,7%, +2,1%). Zij zijn de enige twee Vlaamse partijen die er echt op vooruit zouden gaan bij verkiezingen. In het zuidelijke landsdeel wint MR 0,3%, waarmee het de grootste partij wordt (26,1%), voor PS (25,8%). De socialisten verliezen nog eens 6,2% ten opzichte van de verkiezingsuitslag!? Ook cdH verliest stemmen 13,1% (-0,9%). De peiling werd uitgevoerd tussen 20 en 24 april 2015. De foutenmarge bedraagt 3,2% voor Vlaanderen. uit digitaal msn nieuws


47

apr|C NUMMER113

Eregast Marijn Devalck proeft de rode wijn‌ Zie ook gAZet nummer 112 apr|B

AWARD


48

apr|C NUMMER113

AWARD

AWARD winnaar 2014 Jean-Marie De Dijn ontving zijn glazen boekenstaander uit de handen van Marijn Devalck terwijl onze uitgever hem zijn ‘diploma’ geeft…


49

apr|C NUMMER113

AWARD

Leander De Cauter van Chocolaterie Hermes was, naast VerDesign en Vakantiehuis Adelaide, onze sponsor‌


50

apr|C NUMMER113

Druk overleg bij de genodigden: Thomas, Lotte, Gina, Alain, Jef en op de achtergrond Ude en Bertrand Vande Kerckhove die zijn gAZet AWARD 2013 kwam ophalen‌

AWARD


51

Dag Willy, Veel Ronsese vrienden vertelden me dat er mooie foto's van mij in de gAZet zijn verschenen. Nogmaals dank voor de uitnodiging voor de 22e en ik vond het fijn om erbij te zijn. Als ik terugblik op de periode van AZ, dan moet ik zeggen dat ik er veel en mooie herinneringen heb aan overgehouden. Meer nog, ik heb er vaardigheden aan opgedaan, alsook contacten die - achteraf bekeken - zeer positief zijn geweest voor mijn verdere loopbaan. Dank dus voor de AZ-periode! Vriendelijke groeten, Roger. (Roger werd na –AZ directeur in o.a. het Rijksonderwijs te Ronse n.v.d.r.)

apr|C NUMMER113

Let op de mimiek van Jean-Marie: moet ik dat nu allemaal geloven?

AWARD


52

apr|C NUMMER112

EERSTE REPAIR CAFÉ IN RONSE! “Lets Vlaamse Ardennen vzw” als trekker, ism de partners; Vormingplus VLAD, Kringwinkel, Samenlevingsopbouw, Milieudienst, Stad Ronse, VC. De branderij, Milieuraad, Grijkoort, dienst Duurzaamheid, TRAP Ronse, organiseert op 9 mei 2015 het eerste Repair Café van Ronse. Elektriciens, naaisters, computerspecialisten en een fietsenmaker staan klaar om bezoekers te helpen bij alle mogelijke reparaties.

We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. In CC. De Brouwerij, Priesterstraat 13 in Ronse draait op 9 mei alles om repareren, tussen 11 en 17 u. Bezoekers krijgen er gereedschap en materiaal ter beschikking om samen met de hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Alles waar wat aan hapert kleding, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed,... - krijgt in het 


53

 Repair Café een tweede leven.

PRAKTISCHE INFO

apr|C NUMMER113

Wanneer: Zaterdag 9 mei 2015 Waar: CC. De Brouwerij, Priestersraat 13, Ronse. Gratis inkom. Organisatie: “Lets Vlaamse Ardennen vzw” ism de partners; Vormingplus VLAD, Kringwinkel, Samenlevingsopbouw, Milieudienst, Stad Ronse, VC. De branderij, Milieuraad Ronse, Grijkoort, Duurzaamheid Ronse, TRAP Ronse, met de steun van Netwerk Bewust Verbruiken. Contact: Jules Clerbout (voorzitter Lets Vlaamse Ardennen vzw) 0472/287640

AFVALBERG SAMEN VERKLEINEN Via het Repair Café wordt waardevolle praktische kennis op een plezante manier overgedragen. Spullen hoeven niet weggegooid te worden, wat de grondstoffen en energie om nieuwe producten te maken beperkt. Door repareren te promoten, draagt bij aan het verkleinen van de afvalberg. Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.“Lets Vlaamse Ardennen vzw” ism de partners wil na 9 mei op regelmatige basis een Repair Café in Ronse. Nieuws over data en locatie van de komende

edities volgt zo snel mogelijk, LEUK SOCIAAL GEBEUREN Via het Repair Café komen buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact. Jules: "Als je samen een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders wanneer je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Alle lagen van de bevolking worden bovendien betrokken en vormen zo een sociale mix. En wie niets om te repareren heeft? Die kan ook een kop koffie,thee,een biertje... komen drinken met of zonder een stukje zelfgebakken taart, cake, tiramisu,...en wie wil kan ook een handje toesteken als hersteller of helpen bij de organisatie."

REPAIR CAFÉ VLAANDEREN Repair Café is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken Lees op www.repaircafe.be meer over het ontstaan, de filosofie en de werking van Repair Cafés, en bekijk er de kalender met toekomstige evenementen.

Beste Ronsenaar,

Je bent van plan om volgend jaar op kot te gaan en je wilt nu reeds Gent, Kortrijk of Brussel verkennen? Ga je deze zomervakantie door Vlaanderen toeren? En je kiest uit overtuiging of uit noodzaak voor het openbaar vervoer? Koop dan snel voor 1 mei jouw jaarabonnement bij de Lijn. Tot dan betaalt stad Ronse 50% van de abonnementskosten terug. Omdat de stad bespaart op het openbaar vervoer, betaal je hierna bijna 100 euro meer voor een Buzzy-Pazz. Een verwittigd reiziger is er dus letterlijk twee waard... Alvast bedankt om de info te verspreiden. Volg de Jong Socialisten Ronse op de voet via Facebook: https://www.facebook.c om/pages/JongsocialistenRonse/259394957436070

x2


OPENBAAR ONDERZOEK RECONVERSIE VERBLIJFSRECREATIE VLAAMSE ARDENNEN Op 25 maart 2015 stelde de provincieraad het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Reconversie verblijfsrecreatie Vlaamse Ardennen' in Ronse en Maarkedal voorlopig vast. Het betreft de plangebieden 'Kafhoek' in Maarkedal en 'De Fiertel' en 'Scherpenberg' in Ronse. Nu het ontwerp van dit PRUP voorlopig vastgesteld is, volgt een openbaar onderzoek. Hierbij kunnen alle belanghebbenden en geïnteresseerden opmerkingen en bezwaren formuleren. Dit openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni 2015. Om iedereen goed te informeren wordt een infobrochure bezorgd aan de betrokken. Deze brochure is tijdens het openbaar onderzoek verkrijgbaar op het stadhuis en biedt een antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Je kan de brochure ook downloaden op www.ronse.be. Het volledige ontwerp PRUP is terug te vinden tijdens het openbaar onderzoek op www.oost-vlaanderen.be/openbareonderzoeken en liggen ter inzage in het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) 'Het Zuid' (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - lokaal 300.01.513) en in het gemeentehuis van Ronse (Grote markt 12) en Maarkedal (Nederholbeekstraat 1).

RONSE*PELOUZE is een “gezellig-picknick-samen-zijn-in-de-stad”. De eerste editie vindt plaats op 24 mei in de Stadstuin in Ronse om 12:00 uur. Neem eten, kinders, muziekinstrumenten, strandstoelen,...

54


Een nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Een nieuw witgeel herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om dit beschermd erfgoed meer zichtbaarheid te geven.

Ben je eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op. Door mee te doen met de selfie-actie van het agentschap kan je zelfs een fotoreportage over je beschermd erfgoed winnen. Meer informatie vind je op https://www.onroerenderfgoed.be.

FONDS DR. OSCAR DELGHUST PRIJSVRAAG 2015 Het Oscar Delghustfonds te Ronse schrijft dit jaar zijn dertiende vijfjaarlijkse prijs voor lokale geschiedschrijving uit. Sedert 1955 bekwamen 16 lokale geschiedschrijvers één of meerdere prijzen of een vermelding. Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van het oeuvre van dokter Oscar Delghust (1869-1958), burgemeester en eerste geschiedschrijver van Ronse. Het is bedoeld als stimulans voor de lokale vorsers. Elke Nederlands- of Franstalige studie betreffende de geschiedenis of folklore van de stad Ronse en omstreken komt in aanmerking. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's en tekeningen om de tekst te illustreren. De inzendingen dienen getypt of gedrukt te zijn. Enkel onuitgegeven werken of werken die na 1 december 2010 gepubliceerd werden mogen ingediend worden. De inzendingen moeten in tweevoud voor 15 december 2015 gestuurd worden naar het secretariaat van het Delghustfonds, Kasteelstraat 96 te 9600 Ronse, onder vermelding 'Prijsvraag 2015'. Bij de inzending dient een uittreksel uit het strafregister gevoegd te worden. De ingestuurde werken zullen beoordeeld worden door een daartoe aangestelde jury. Aan de laureaat wordt een prijs van 1.250 euro uitgereikt.

MANNEKE PIS OOK FF DUIVEL! apr|B

55

NUMMER112

De Franse modeontwerper Jean-Paul Gaultier heeft donderdagavond Manneken Pis aangekleed, in de marge van 20 jaar Pride in Brussel, de hoogmis van de Belgische homogemeenschap. De festiviteiten rond die verjaardag duren tot 17 mei. Het kostuum van Gaultier is het 929e voor het beroemde Brusselse standbeeld. De Franse ontwerper, tevens openlijk homoseksueel, koos voor een outfit in zwart-wit en een muts met horens, die het rebellaire karakter van het ketje dat op straat plast moet weerspiegelen. "Het was heel plezant en ik denk al aan het volgende. Manneken Pis heeft een air van ironie en humor die ongelofelijk is voor een nationaal monument. Parijs is erg snob, terwijl Brussel gekenmerkt wordt door een eenvoud die toch uniek is", aldus de bekende couturier. (MSN)

Gaultier zag Manneken Pis voor het eerst toen hij zes jaar was, bij een bezoek aan één van zijn neefjes. Het beeldje was in zijn herinnering groter dan in werkelijkheid, getuigde hij.


UITNODIGING In aanloop naar de officiële viering van 60 jaar OKRA RONSE (gepland op 10/11 oktober 2015) organiseert OKRA Trefpunt Ronse een eerste feestluik, een dubbel eetfestijn, op ZATERDAG 2 MEI 2015, 18 tot 20.30 uur en op ZONDAG 3 MEI 2015, 12 tot 14.30 uur telkens in zaal ’t Kapittel, vlakbij de St.-Hermeskerk Ronse. TAFELEN MET OKRA bestaat op zaterdag uit UITGEBREID BREUGHELBUFFET, 9 vleessoorten, gevarieerde saladebar, sausjes, ajuintjes, augurken, koude aardappelen en brood; naar ieders voldoening. Op zondag uit WARM BUFFET met, ter plaatse, de keuze uit: Ardeens gebraad en kalkoengebraad; verder een assortiment koude groenten, warme en koude sausen, kroketten; eveneens naar ieders voldoening. Op beide evenementen is muzikale animatie voorzien! Op zaterdag: Iwein Jacobs, op zondag: duo Les Odettes. OPEN VOOR ALLE PUBLIEK!

De familie Vanhoolandt organiseert op vrijdag 1 mei 2015 de 100 jaar-viering van de moeder van Marie-Christine en André Vanhoolandtin rusthuis “De Samari-taan” in Nukerke. Een delegatie van het Stadsbestuur zal aanwezig zijn. Start van dit eeuwfeest om 14.30 uur. Onlangs werd op het stadhuis een andere eeuwelinge ontvangen en dit vanuit de Hector Denisstraat waar deze 100-jarige nog vrij zeLf-standig woont.

LETS OKRA VLAAMSE ARDENNEN

RONSE

Deelname aan een der maaltijden kost 15 euro p.p. (kinderen tot 10 jaar: 8 euro). De eetkaarten zijn verkrijgbaar bij de Okra-bestuursleden. Reserveren kan via het nummer: 0475-73 05 03. U bent van harte welkom !!! Deze uitnodiging werd u met aanbeveling bezorgd door Damien Van Wambeke (voorzitter Okra Ronse).

Noteer alvast in uw agenda - infomoment LETS(en) op vrijdag 22 mei 2015 om 20 u. - jaarlijks LETS zomerfeest LET'S Party! op zondag 5 juli vanaf 14.30 tot ca. 22 u. Met gevarieerd programma voor klein én groot. Meer nieuws volgt nog!

56

apr|C NUMMER113

RIOLERINGSWERKEN WOLVESTRAAT Vanaf woensdag 29 april 2015 werd het kruispunt Wolvestraat – Dammekensstraat – Hogerlucht afgesloten voor rioleringswerken. Tijdens deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken zullen duren tot begin juni 2015.

PREVENTIE DOE DAG Op zondag 7 juni 2015 vindt er voor de eerste keer de preventie doe dag plaats, op de Veemarkt te Ronse. Tijdens deze dag krijgen bezoekers de kans om op een interactieve manier iets bij te leren over preventie; zowel inbraak als brandpreventie komen hierbij aan bod. Deze dag staat in het teken van bewustwording, preventie en preparatie. Wees erbij en mis dit ‘hot’ item niet ! (letterlijk en figuurlijk) Jonathan Wandels, Sergeant – Brand preventie adviseur Post Ronse zone Vlaamse Ardennen


57

apr|C NUMMER113

We brachten deze oude foto vorige week klein, nu paginavol – voorwaar een oud document uit de 19e eeuw.


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 30 APRIL 9:52 … een krakkemikkige boom poogt naar bladeren…

58

apr|C NUMMER113


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 30 APRIL 9:53 ‌ terwijl het groen van de populieren reeds ferm geritsel laat horen!

59

apr|C NUMMER113


60

apr|C NUMMER113

RONSE IN OPBOUW v.l.n.r./v.b.n.o.: ‘Familia’ (zie blz.58); pleintje Kegelkaai volzet; de kuil tussen Wijnstraat en Kegelkaai herrijst uit de zondvloed en Hogerlucht naar beneden, onderdeel compleet afgesloten, zie blz.27.


RONSE IN OPBOUW … vanuit de Kegelkaai imposeert deze bouwwerfkraan het straatplafond…

61

apr|C NUMMER113


RONSE IN OPBOUW … de doorsteek vanuit het Kaatsspelplein naar voorheen Kelderzaal Familia en de parochiale gebouwen (links)…

62

apr|C NUMMER113


63

apr|C NUMMER113

De beelden en berichtgeving van leed en smart na de aardbeving in Nepal, een reeds zo arme regio, hebben ons allen zeer geraakt. Vele Rotary Clubs, waaronder deze van Ronse, hebben reeds acties (zoals de bouw van scholen, ziekenhuizen, e.a) lopen in dit noodlijdend land. Wij konden echter niet bij de pakken blijven zitten en ons tevreden stellen met wat wij ginder reeds doen nu deze regio des te meer getroffen wordt. Het zit ons als RotariĂŤrs in de genen om te helpen daar waar de nood het hoogst is.

Wij hebben daarom besloten om met onze Rotary Club Ronse een actie op touw te zetten die fondsen verzamelt voor onze ONG Ziekenhuis Zonder Grenzen die deze zal bestemmen voor hulp aan NEPAL. Deze pagina toont het pamflet dat wij daarvoor verspreiden via publicatie in een huis aan huis bedeeld blad, maar ook viraal wensen te laten gaan via de sociale media. ď‚„


HET RODE OORTJE

02

VERVOLG VAN BLZ.44 Dendermonde, Izegem, Beveren, Mechelen, Geraardsbergen, Lede, Herzele en Brugge. Het productiegebouw (+/- 10000 m²), het distributiecentrum voor droogwaren, gekoelde en diepvrieswaren (+/- 8000 m²) en het administratief centrum zijn gevestigd in het Oost-Vlaamse Aalter, op een bedrijventerrein van 33000 m². Micheline Blancquaert marketing & communicatie.

Naast het BIN-bericht op blz.02 dit extra BIN-bericht. Vandaag 2 mei 2015 werd inbraak gepleegd in Broeke tussen 10 en 12 uur deze voormiddag en tijdens de afwezigheid van de bewoners. Daarbij werd hun lichte vracht voertuig Citroën Jumper gestolen met nummerplaat 138AVU. Let op dit voertuig, normaal met reclame voor Van Herreweghe, maar mogelijks is deze reclame reeds verwijderd of overschilderd.

VERVOLG VAN PAGINA 23. onafhankelijke journalistiek en meerwaarde voor onze geliefde stad.

En geloof me vroeg of laat haalt Willy Deventer met zijn duivels plan zijn slag thuis en zet hij de duivel van Ronse internationaal op de kaart. Als ik tegenwoordig het journaal zie, het verhaal van de bootvluchtelingen, al die miserie, dan heeft die duivel van hem volgens mij al zijn onweerstaanbare definitieve comeback ingezet. Toen de duivel van Ronse even uit het doosje werd gehaald of liever uit de nis van Sint-Hermes voor een restauratie haastte Willy zich alvast naar de Grute Kierke. Daar schetste hij de satan van Ronse vanuit nooit eerder geziene kunstenaarsperspectieven. Om je maar te zeggen: de man laat zich niet afschrikken door de eerste de beste gevallen engel. Tip voor de Award 2015: den Duvel. Oh ja, er waren gisteren ook pralines van Chocolatier Hermes. Duivels lekker. Niet te verwonderen dat de Jappen er net vijf ton van bestelden.

VERVOLG VAN BLZ.63 Wij hadden je willen vragen ons ook te willen helpen door ruchtbaarheid te geven aan onze actie. Graag gedaan vanwege gAZet. Wanneer beter dan op 1 Mei, naast de dag van de arbeid -vergeten we het niet- ook de dag van de solidariteit! De repo Met oprechte dank

z

expo De Rore verschuift naar gAZet nummer 114.

64

apr|C NUMMER113

Jean-François T’Kint voorzitter Zonder Grenzen Yves Dufour inkomend voorzitter 2015-2016 Pacale Van Der Hoeven voorzitster Dienst aan de Gemeenschap Michel Meunier bestuurder Ziekenhuis

Onderaan de dubbelpagina’s als je via gazetronse.be in gAZet bladert, staat er een vervangtool – voorheen kon je met een muisklik het beeld uitvergroten, nu moet je de schuiver hanteren (zie rode pijl) – met de cursor kun je dan het grotere beeld naar alle kanten bewegen om bij wat jij bepaald groter wil zien uit te komen; om verder te bladeren de schuiver weer op minimum (–) zetten en verder bladeren…


‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… medio mei 2015 als gAZet nummer 114 mei|A

gazetronse.be

103 65

apr|C NUMMER113

VIEW


ZONDAG 10 MEI 2015 MOEDERDAG

66

apr|C NUMMER113

EXIT

De maand mei, Mariamaand, heeft voor ons, na het feest v/d arbeid op de eerste dag, het vlg. in petto: de Europese vaccinatieweek loopt nog tot 2 mei | 5 mei wereldastmadag | 5-11 mei week van de kraamzorg | 12 mei internationale dagen van de verpleegkunde en fibromyalgie | 15 mei is de internationale dag van het gezin, hoeksteen van de maatschappij | 16-23 mei week van de opvoeding | 21 mei werelddag van de culturele diversiteit | 27 mei wereld MS-dag en op 31 mei legt de wereld de nadruk op anti-tabakdag. Met dank voor de foto aan Marie-Ange Ketels die deze mei’15 foto maakte van op haar balkon in de voorheen zo genaamde Amelinckxbuilding, alweer een benaming voor oudere mensen, maar mét zicht op het treinstation dat ooit van Brugge naar Ronse kwam, zie ook op blz.XX.

MEI’15 in het CC De Ververij: YVES PEETERS GUMBO ‘Jazzavond’ i.s.m. JazzLab Series: The Big Easy Revised (m/voorprogramma) op 9 mei te 20 uur; tickets €14 (€12 voor -26, +55 en groepen).