Ppt gazet jg 03 nummer 110 maa b 2015

Page 1

Zo staat de duivel in de nis van het Hermesaltaar in de collegiale…

zomeruur Duivel = Ronse! JAARGANG 03 NUMMER 110 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

TOERISTISCH SEIZOEN RONSE GEOPEND

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

laat de duivel los

110 110 66 BLZ. BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 110 maa|B van

VANWEGE DE UITGEVER

VRIJDAG 27 MAART 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met o.a. bijdragen vanwege het Delmottehuis, Erwin Huyghe, An Van Wymeersch, Jasper Balcaen, Filip Neumedewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ville, Philippe Vanderdonckt en Stijn Ovaere | foto’s van Eddy Devos, Sarah Vanbrabant, Patrick Aelvoet, ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Damien Van Wambeke, Rita Claus, Loes Deventer en Willy Deventer | gAZetGRAFiek (tekeningen, illustraties, worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet logo’s, paste-up) door verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Willy Deventer. den tegen voorafbetaling van €25 per foto gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

Duivel = Ronse! JAARGANG 03 NUMMER 110 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

HÉT CADEAU VAN VOOR IN UIT … RONSE!

30

31

28

29

De laatste UPDATE staat op blz.49 & 50 op bijdrage van Hendrik Braet over de expo ‘Scheldekouter’…

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Met… UITZICHT op ons 111e nummer sinds 4 januari 2013 legt gAZet kaarten op tafel, tot afgrijzen van wie het verwachtte en hoopte van niet (ja, ‘ze’ zijn er!), ter orgelpunt van diegenen R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e die zich gaandeweg D i e z ó h o o r t b ij m ij e afvroegen waarom we ‘k Zwere welken ede? zoveel beeld en tekst rond De liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | de folkloristische figuur toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via van de duivel brachten. instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | Vooral van ONZE duivel, camerabewaking naar meldkamer 24/24 | jawel die van Ronse, ter gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij plekke tot het altaar bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox verheven, geketend aan en dan ben jij de allereerste om te weten wat de Hermes = stadspatroon, de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse weldra een eigen leven e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar leidend = STADSICOON. gazetronse@gmail.com Men zegge het voort…


03

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 109 ZATERDAG 14 MAART 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


SCHEPEN VOOR TOERISME

Brigitte…

04

maa|B NUMMER110

LEES: DÉ TRIGGER VOOR RONSE OP EEN DIENBLAD BELGIË, VLAANDEREN, RONSE OP DE INTERNATIONALE KAART!

…Willy

UITGEVER VAN GAZET


OPEN BRIEF AAN…

Samen met Ben Weyts, dé baanbreker voor een missing link, open je de dag na de eclips op lentedag 21 maart het toeristisch seizoen, ‘de Passage’ in Ronse tijdens 2015! We schreven je een eerste OPEN BRIEF n.a.v. Koer Devos, een Ronses schandaal; Devos, beginnende met een D! Weinig reactie, zeker géén adoptie zoals wij van gAZet je vroegen. Verschoning: je was toen nog schepen van… niets, want in de antichambre van de Ronsese macht. Hét machtsorgaan van Ronse kent gaan én komen. [Oes Jeske] ging, jij Brigitte kwam, toerisme… VLAM! gAZet wil een drietand breken voor een andere ‘D’, die van… Duivel, we hebben hem hier zelfs ten altare staan, Alleluja! Dààr moeten we werk van maken, niet van Alleluja (deze decibels klinken ter zondagse kerke alsmaar flauwer), maar van hém-de-duivel. De duivel is door… kunstenaars gestalte gegeven en yep, déze duivel bedoelen we: dé folkloristische, die van de Fiertel ook, met stip toch dé attractie van de ochtendén avondprocessie? Jouw voorgangster, [oes Jeske] weer, durfde zijn naam bij de heropening van de crypte zelfs niet uit te spreken: met devoot neergeslagen ogen en ingehouden stem had ze het zedig over… “Het kwaad”. En dan ten stadhuize maar klagen dat de UNESCO Ronse aanspoort om wat méér internationaal te gaan!?! Brigitte, meiske: gefundenes Fressen ‘onze’ duivel, we hebben hem als geen andere locatie in Vlaanderen in huis, wanneer spelen we hem eindelijk uit? Trigger ‘duivel’ kan van Ronse een internationale speler maken en als je dààr (nog) niet van overtuigd bent, kom dan eens klappen, mét breed zicht op… duivels Ronse. Je hebt toch geen schrik dat sommige inwijkelingen, van welke generatie ook, Ronse uit duivelsvrees zullen verlaten? Maar neen, geef hun tussen alle duivels ter Nieuwe Vrijheid (zie bij pagina 16 en vlg.) en kaderend binnen enkele kunstniches (picturaal, installatie, floorart, sculptuur, conceptueel, volkskunst, fotografie, kinderkunst …) hún duivel analoog de stenen zuilen die men ter bedevaart in Mekka letterlijk stenigt. O o k z íj z u l l e n c o n t e n t z ij n . Ene Koen L., niet van <google> weg te branden (sic!), publiceerde ooit dat ondergetekende goed zot was en Hermes mij gelukkig zijn rug toonde, wel, als je dat ook denkt, geachte schepen, waarde Brigitte, haal dan géén tang bij Alain Vandenhole om de duivel van Hermes weg te knippen en voor Ronse een eigen leven te laten leiden, in de spots van de internationale toeristische scène, toerisme dat ferme fundamenten heeft in spraakmakende items die… van alle tijden, van alle continenten en van alle culturen zijn. Maar weet dat jij dan “arm Ronse” voorstaat, besef dat jij dan dé enige ware missing link vergeet! Ik heb, ff pushen toch, een geruststellende e-mail staan, ergens in mijn computercoulissen, waarin the big boss van Ronse mij ooit schreef: “Willy, die duivel van jou is voor Ronse een… verduiveld goed idee”. Zijn familienaam begint ook met een… ‘D’!? De rest is petite histoire, “Vuile politiek” (zie pagina 49). Met vurige groet

OPEN BRIEF Willy Deventer stichter-uitgever-hoofdredacteur van gAZet, [alliene vuir Ro°nsse]

BRIGITTE VANHOUTTE (HERHALING)

05

maa|B NUMMER110

ILLUSTRATIE GULDEN BOEK RONSE DOOR WILLY DEVENTER

Geachte schepen van toerisme Hallo Brigitte


06

maa|B NUMMER110

EARTH HOUR: ZATERDAG 28 MAART 2015 Doe mee met Earth Hour en doof je verlichting! Zaterdag 28 maart is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Met Earth Hour wil WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Net zoals vorig jaar zullen miljoenen mensen over de hele wereld hun lichten doven tussen 20.30 u. en 21.30 u. Ook het stadsbestuur Ronse ondersteunt Earth Hour en zal in het weekend van 28 maart de monumentenverlichting doven. Meer informatie over Earth Hour vind je op www.earthhour.be

BUITENSPEELDAG RONSE: WOENSDAG 1 APRIL 2015 Woensdag 1 april wordt dé dag om buiten te spelen. En dat is géén grap! De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun woonomgeving. De stad Ronse heeft ondertussen de rijke traditie om deze campagne mee gestalte te geven. Dit jaar nodigen de diensten Jeugd en (Buurt)Sport alle kinderen en jongeren uit om mee te spelen op twee locaties. · Op de Grote Markt bouwt ‘The Outsider Club’ een avontuurlijk parcours waarlangs de kinderen en jongeren het beste van zichzelf kunnen geven: o.a. death-ride, trikers circuit, speleohuisje, en mobiele teambuilders. Voor de allerkleinsten is er een kleuterparcours en krijttekenen. Wie alles tot een goed einde brengt, krijgt een mooie (en gezonde) beloning! · Aan ’t Rosco kunnen vooral de 12-plussers terecht voor heel wat street-wise activiteiten: Bmx-contest, pannatornooien, frisbee workshops, bunny-hopcontest, en demo’s en workshops in freestyle voetbal.

Buitenspeeldag is een organisatie van de Stad Ronse, i.s.m. ‘The Outsider Club’ @ ’t Rosco: 14 u. tot 18 u. | @ Grote Markt : 15 u. tot 18 u.


RONSE

INTERNATIONALE SPELER VOOR DE

TOP

toerisme

DE DUIVEL IS VAN ALLE TIJDEN …VAN ALLE CONTINENTEN & VAN ALLE CULTUREN

(en surtout van Ronse…)

07


08

== op koloriet van de huidige meerderheid ==

o o

o

o

maa|B NUMMER110

oo

EXTRA

oo

‌ in gAZet nummer 109 maa|A


09

maa|B NUMMER110

.

. .

== de private (Serge Crucke) en de publieke ==


10

maa|B NUMMER110

== Jan met de pet (en Marie)‌ beneden! ==


HEERLIJKHEID RONSE

== minister Weyts via N60 naar Ronse? ==

11

maa|B NUMMER110


12

maa|B NUMMER110

== brood & spelen ==


13

maa|B NUMMER110

zomeruur

== de duivelhorens (zie onze open brief) stonden reeds buiten; binnen nog niet ter sprake!?!==


WE PUBLICEREN DEZE GAZET IN TWEE DELEN: EEN DIKKE HELFT OP VRIJDAG 27 MAART EN ZO’N 30 PAGINA’S DIKKER OP DINSDAG 31 MAART 2015, DAARTUSSEN MIDDELS UPDATE’S AANGEVULD. TE VERWACHTEN: DE WOLF BRAAKT DE MACHT TOT EINDE PACHT IN SAINT HUBERT; HET VERVOLG VAN DE OPENING TOERISTISCH SEIZOEN RONSE; NOG I.V.M. MET VTV… ‘ALLO!; DE STADSBERICHTEN; EEN NIEUW EDITIETROUW ITEM MET ‘NIET VERGETEN’; MEER ‘t PODIUMNIEUWS; ETIENNE VANDENHAUTE OVERLEDEN; EEN PROVOST PAKT TACAMBARO ONDER DE ARM… (DE SPEECH VAN BRIGITTE VANHOUTTE PUBLICEREN WE OP BLZ.15 & 17).

14

maa|B NUMMER110 … TERWIJL WE TOCH IN OUDENAARDE ZIJN: MOEDER OUDENAARDSE/ RONSE VIERDE 85-JARIG LUSTRUM; NÓG OUDENAARDE, MAAR… OOK WIJ IN RONSE BEREIDEN ONS VOOR OP ETTELIJKE DOORTOCHTEN VAN VLAANDERENS MOOISTE ZIJNDE DÉ RONDE; NIEUWS UIT CANADA VAN ‘ONZE’ JASPER BALCAEN; PANNAVOETBAL TE RONSE; BRAET BROUWT SCHELDEKOUTERS; DE LINDE KIPT WEER; REACTIES VAN LEZERS OP GAZET PUBLICATIES EN NOG VIJVEN EN VOORAL ZESSEN…

666 WEET-JE-WEL!


“We hebben met de stad Ronse heel wat troeven op vlak van toerisme. Om er maar enkele te noemen: de crypte, de Sint-Hermeskerk, het museum voor textiel, De Vrijheid, de vele art decowoningen, onze schitterende natuur… Ronse kan zowat worden beschouwd als de voorpoort van de Vlaamse Ardennen, zeker met de komst van het nieuw onthaal- en belevingscentrum ‘De Hoge Mote’ tegen eind 2018! Onze regio is mooi, om niet te zeggen “één van Vlaanderens mooiste”, maar eigenlijk nog te weinig gekend. Wie wel de weg naar Ronse vindt, is steevast laaiend enthousiast over wat er in Ronse te zien en te beleven valt. Toerisme Ronse zit in de lift. Ik geef u hierbij enkele cijfers van 2014: 11 630 bezoekers in de heringerichte crypte en het must. Om en bij de 25 000 overnachtingen (ook het aantal logiesverstrekkers gaat in stijgende lijn), 235 groepen boekten een gids, goed voor 5 407 personen. De muziekboswandelroute is de populairste wandelroute van Oost-Vlaanderen. Maar we willen meer en dan rijst de vraag: hoe willen we het verschil maken? Zes pijlers zijn daarbij heel belangrijk. Het uitbouwen van een kwaliteitsvol verblijfstoerisme. De dienst toerisme heeft daarbij een belangrijke promotionele en adviserende rol. Er gaat een tweemaandelijks overleg door met alle logiesverstrekkers van Ronse waarbij allerhande info uitgewisseld wordt. In april wordt een Ronsedag georganiseerd waarop ook de logiesverstrekkers van Maarkedal en Brakel uitgenodigd worden zodat ook deze het toeristisch aanbod in Ronse kunnen promoten en omgekeerd. Ronse extra promoten bij de potentiële bezoekers. De bezoekers zijn telkens weer onder de indruk van onze troeven. Aan ons om het nog meer uit te brengen en extra bezoekers te lokken. Ronse promoten bij potentiële investeerders. Dankzij privé-investeerders krijgt onze stad een extra dynamiek die we kunnen uitspelen. Denken we maar aan de IJsmolenhoeve, vakantiehuis Adelaide en deze prachtige realisatie De Passage en waar we vandaag met zijn allen kunnen van genieten. Vanuit de stad investeren in Ronse. En dat doen we! De ‘Hoge Mote’ zal tegen eind 2018 uitgebouwd worden tot een uitmuntend toeristisch onthaal en belevingscentrum. We zijn dan ook bijzonder verheugd voor de zeer belangrijke subsidie die we hiervoor mochten bekomen van de Vlaams Minister van Toerisme. Het bezoekerscentrum zal doorheen een unieke beleving een duidelijk overzicht geven van alle bezienswaardigheden van de stad en de regio. De realisatie van het project ‘De Hoge Mote’ wordt onmiskenbaar een nieuwe troef van onze stad en zal door het aantrekken van meer bezoekers de lokale economie stimuleren. Het project ‘De Hoge Mote’ vormt een cruciaal onderdeel in het stadsvernieuwingsproject ‘De Vrijheid’, waar de stad ook heel concreet werk van maakt. Met de heraanleg van ‘De Vrijheid’ hebben we de ambitie om een sterk historisch centrum te creëren, met bijzondere aandacht voor veel groen en water. Het blootleggen van de Molenbeek is daarbij een zeer belangrijk gegeven. Door te investeren in de projecten ‘De Hoge Mote’ en ‘De Vrijheid’ draagt de stad direct bij aan het verhogen van de toeristische uitstraling van onze stad en de hele regio. Blijven samenwerken en netwerken met diverse toeristische partners op verschillende niveaus: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaamse Ardennen, met andere stadsdiensten en ook op Europees niveau. Inzetten op klantvriendelijk onthaal. Wie warm onthaald wordt, neemt een warme herinnering mee en zal dit ook positief uitdragen. We zijn hier vandaag samen om het nieuw toeristisch seizoen 2015 te openen. Ik kan u met genoegen meedelen dat er tal van mooie concrete projecten in de aanbieding zijn voor 2015. Ik haal er enkele aan: Villa Carpentier is dit jaar opnieuw te bezoeken met gids. Onze gewaardeerde dank daarvoor aan de huidige eigenaar. Ronse heeft ondertussen zijn eigen hobbybrouwerij ‘Keunbier’. De microbrouwerij is sinds dit jaar ook te bezoeken met gids. 2015 is het jaar van het bier. De brouwerij ‘Keun’ is mee opgenomen in het plan bier, een plan met zeven routes langs brouwers en kroegen, uitgegeven door Toerisme Oost-Vlaanderen. Er staan maar liefst 23 gegidste wandelingen op het programma voor individuele bezoekers, allemaal terug te vinden in de brochure ‘Op stap met de gids’. Er is ook de brochure ‘62 belevenissen in Ronse’ met concrete tips om Ronse te ontdekken en te beleven. Lees verder op blz.17.

15

H E L P E N B IJ H E T V E R M A G E R E N : maa|B NUMMER110 PEPERS | HAVER | SELDER | VETTE VIS | GROENE THEE | FREEKEH | APPELS | WIT VAN KIP | BRUINE RIJST | KANEEL | MAGERE ZUIVEL | POMPELMOES | KOKOSNOOTOLIE | EIEREN (jawel!) | BOSBESSEN | WATERMELOEN | CHIA- & POMPOENZADEN | AVOCADO | BONEN Korting bij gebruik De Lijn wijzigt vanaf 1 mei 2015. De voorbije jaren konden inwoners van Ronse met korting een abonnement van De Lijn kopen. Vanaf 1 mei 2015 komt het stadsbestuur niet meer tussen in de aankoop van een abonnement. Reis je vaak met de bus?, dan is een abonnement echter nog steeds de voordeligste manier om je te verplaatsen. Zo kost voor één jaar een Buzzy Pazz (t.e.m. 24 jaar) €0,53/dag en een Omnipas (25-64 jaar) €0,81/dag. Nieuw: tussenkomst op lijnkaarten Vanaf 1 mei kunnen inwoners in de externe voorverkooppunten van De Lijn in Ronse een lijnkaart voor €10 in plaats van €14 aankopen. Zo betaal je slechts € 1 per rit! Deze gemeentekaart kan je maar gebruiken voor verplaatsingen die zich beperken tot het grondgebied van Ronse. Met de ontwaarding … (lees vervolg op pagina 20)


16

maa|B NUMMER110

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


NOG EENS EEN KLASSIEKE RONSE DEZE WEEK, FOTO MET DE TWEE KERKEN…

“DE KLEINE” DIE MET ÉÉN CM VERSCHIL DE HOOGSTE TOREN HEEFT (DE RODE DUS) EN “DE GROTE”…

zomeruur

17

maa|B NUMMER110

VERVOLG VAN BLZ.15. In april hebben we het festival Cypriaan De Rore en in november gaat in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen een kunstbeurs door, waarop kunstwerken van de top van de hedendaagse kunst zullen te zien zijn. We hebben een toeristisch samenwerkingsproject afgesloten met de Stad Sint-Niklaas, wat wederzijds bijkomende bezoekers en publiciteit garandeert. Noteer alvast ook OpenMonumentenDag op 13 september. Dit jaar staat industrieel erfgoed europa breed centraal. Stad Ronse speelt daar uiteraard op in. Dat we ambitieus zijn, blijkt uit de projecten ‘De Hoge Mote’ en ‘De Vrijheid’. Maar we denken ook over de landsgrenzen heen, o.m. door nu reeds contacten te leggen rond het project Eurovelo, een fietsautostrade van Londen tot in Rome. Het zou een enorme opportuniteit zijn voor het fietstoerisme in onze stad mocht Ronse op deze fietssnelweg komen te liggen. Nu we bij het fietsen zijn aanbeland, kan ik het nog even hebben over het fietsinrijpunt ‘De Passage’. In 2015 wordt verder gewerkt aan het ‘Ronde van Vlaanderen’-product in de regio. Eén van de geplande realisaties is de inrichting van vier fietsinrijpunten, één in elke stad in de Vlaamse Ardennen. Vanuit deze fietsinrijpunten kan je onmiddellijk starten voor één van de ‘Ronde van Vlaanderen’-lussen. Ronse is de eerste stad waar het fietsinrijpunt volledig klaar is. Er werd geopteerd voor verhuur van elektrische fietsen zodat de verkenning van Vlaanderens mooiste landschap voor iedereen haalbaar is. Het fietsinrijpunt hier aan ‘De Passage’ werd gerealiseerd door Toerisme Oost-Vlaanderen en kwam tot stand dankzij de samenwerking met ‘De Passage’, Toerisme Ronse en met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen. Samenwerken loont! R e s t m ij a l s s c h e p e n v o o r t o e r i s m e h e t t o e r i s t i s c h s e i z o e n v o o r R o n s e o p e n t e v e r k l a r e n …


18

E V E N T C A L E N D A R B IJ

maa|B NUMMER110

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


19

maa|B NUMMER109

 VORIGE WEEK

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!


 15 | Voor één rit kan maximaal 1 uur gereisd worden. Stap je op of af buiten Ronse, dan geldt dit voordeeltarief niet. Voor die ritten dien je over een ander vervoer-bewijs, voorbeeld een normale lijnkaart, te beschikken. De lijst van voorverkooppunten en andere nuttige informatie kan je vinden op www.delijn.be of via de Lijninfo op 070 220 200 (€0,30/min).

AANPASSING

20

BEKENDMAKING 'T RO°NSSIES GEZEEGDE 2015 OP ZONDAG 29 MAART 2015 maa|B NUMMER110 De bekendmaking van ’t schuunste Ro°nssies gezeegde 2015 vindt plaats op zondag 29 maart 2015. Aangezien de gezegden in het teken stonden van textiel, wordt om 10.30 u. een rondleiding gegeven - in 't Ro°nssies - in het textielmuseum. Er volgt een receptie in de BIB en het gekozen Ro°nssies gezeegde wordt bekend gemaakt, de prijzen uitgereikt. ZIE REPO OP BLZ.91 EN VERDER…

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

PARKEERTARIEVEN In Ronse werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd voor de zones die zijn afgebakend als 'betalend parkeren' en 'blauwe zone'. De bestuurder die geen geldig parkeerbewijs plaatst in zijn voertuig, wordt verondersteld te kiezen voor het halve dag tarief en betaalt hiervoor voortaan €20,00 in plaats van de voorgaande 15,00 euro. Het tarief van een ticket in de betalende zone blijft ongewijzigd en bedraagt €1,00 per uur.

HINT Parkeer je je auto en je wil je schijf zetten en bemerkt dat het bvb. 14:35 is, dan mag je je schijf op aankomst drie uur zetten. Reglementair mag je je schijf naar het volgende half uur toeschuiven.


21

maa|B NUMMER110

waar in

?

VORIGE WEEK ZOCHTEN WE DEZE ZIJWEG VAN DE LANGEWEG: ISIDOOR OPSOMERSTRAAT

FOTO


22

Sportdienst Ronse stelt voor… de STAY FIT 50-plussers kaart.

Milieuvergunmaa|B NUMMER110 ningsaanvraag Werken Glorieux

De ‘Stay Fit kaart’ is een beurtenkaart voor 50plussers die op een gezonde manier in beweging willen blijven. Voor 10 beurten betaal je €30,00 en voor 30 beurten betaal je €80,00. De beurtenkaart blijft onbeperkt geldig.

Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunnings-aanvraag klasse 1 werd ingediend door Werken Glorieux, Stefaan Modest Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: STEFAAN MODEST GLORIEUXLAAN 55, 9600 RONSE, Ronse 2de afd., sectie B, nrs. 0022K, 0022L, 0022M, 0022N, 0022P, 0023A 3, 0023B 3, 0023Y 2, 0027A 2, 0027B 2, 0027B 3, 0027C 2, 0027C 3, 0027D 2, 0027D 3, 0027E 3, 0027F, 0027G, 0027G 2, 0027G 3, 0027H, 0027H 2, 0027H 3, 0027K, 0027K 2, 0027K 3, 0027L, 0027L 2, 0027L 3, 0027M 2, 0027M 3, 0027R, 0027S, 0027S 2, 0027T, 0027T 2, 0027V, 0027V 2, 0027W, 0027X, 0027Y, 0027Y 2, 0027Z, 0027Z 2, 0028C, 0029V 2, 0029W 2, 0030E, 0531H, 0536A 3, 0536B 3, 0536C 3, 0536D 3, 0536G 3, 0536H 3, 0536K 3, 0536L 3, 0536M 3, 0536N 3, 0536W 2, 0536X 2, 0536Y 2, 0536Z 2.

Maandag 10.30 - 11.30 u.: Sport & Spel Maandag 14 - 15 u.: Gym Maandag 18 - 19 u.: Aerobic Dinsdag 15.15 - 16 u.: Aquagym (vanaf 20 april) Donderdag 9.30 - 10.30 u.: Gym Donderdag 14 - 15 u.: Sport & spel

Yogalessen Yoga is een oeroude wetenschap die je de middelen aanreikt om zelf zorg te dragen voor jouw lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn. De yogalessen vinden plaats elke maandagochtend van 9.30 tot 10.30 u. en elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 u. in sporthal ’t Rosco. Voor een 10-beurtenkaart betaal je €50,00.

Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst op het nummer 055 33 99 21 of via sport@ronse.be

Het voorwerp van de aanvraag is 45041/6965/3/E/1 Klasse 1: P1AN ziekenhuis. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 3.2.2.a (3), 3.4.2 (2), 12.1.2 (2), 12.2.1 (3), 12.3.1 (3), 15.1.1 (3), 16.3.1.2 (2), 16.7.2 (2), 16.8.2 (2), 17.3.3.2.b (2), 17.3.4.2.b.2 (2), 17.3.6.1.b (3), 17.4 (3), 24.3 (2), 29.5.2.1.b (3), 31.1.3 (1), 32.8.1.3 (2), 35 (2), 39.1.2 (2), 39.2.1 (3), 43.1.3 (1), 49.2 (2), 51.2.1 (1), 53.8.2 (2) Van 27 februari tot 29 maart 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 29 maart 2015. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan echter wel verlengd worden.


23

maa|B NUMMER110


boek

24

maa|B NUMMER110

dikglazen boekenstaander (float/UV 20 x 20 x 7 (rug) cm x 10 mm dik)

AWARD

 ons eerste ontwerp (zie tekst) initialen winnaar

gAZet heeft een andere kijk ontwikkelt op de gAZet AWARD die over één jaargang van ons digitaal info- & retroblad dié persoonlijkheid bekroont die onze kolommen kwam bevolken met een insteek om ’U’ tegen te zeggen; over 2013 was Bertrand Vande Kerckhove dat, gewezen Ronsenaar, alias the fractal man, aka beke.com(mentaar); een sinterklaastekening, extreem naar essentie toe ontworpen voor destijds weekblad –AZ door ook onze stichter-uitgever zou de glazen boekenstaander sieren; we hebben een Ronse-gelinkte sponsor gevonden die de fysieke klus gaat klaren en wie van Ronse spreekt, denkt niet meteen aan Klaas maar wel aan ‘onze’ duivel, dé duivel van Ronse; onze eigenste altaarduivel in weeral een schets vanwege Willy Deventer (Gulden Boek Ronse) zal de gAZet AWARD sieren, deze van 2013 met terugwerkende kracht voor Bertrand en deze over jaargang 02 voor persoon X, UITREIKING 22 APRIL 2015…


25

maa|B NUMMER110

EXTRA

VLNR/VBNO: OPKOMEND CA. 10:00 | EVOLUTIE 10:28 | MAXIMAAL 10:35 | WEGGAAND 10:45 FOTO’S VAN DE ECLIPS VANDAAG VRIJDAG 20 MAART 2015 VAN OP ‘T GAZET REDACTIETERRAS


EN ONZE VOORUITBLIKKERS, DE ECLIPS WAS EI ZO NA AFGELOPEN, KREGEN DEZE ZES PAGINA’S PROMPT IN HUN MAILBOX! OOK VOORUITBLIKKER WORDEN? HET IS GRATIS, GEWOON “GRAAG VOORUITBLIKKER” E-MAILEN NAAR GAZETRONSE@GMAIL.COM.

26

maa|B NUMMER110

WELKOM!

09:35: Ronse grijs en vredig…

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:01:40


10:06: referentiepunt verlichting redactieterras

zomeruur

27

maa|B NUMMER110 ESTIMATIES VAN ONZE VOORUITBLIKKERS, EEN BLOEMLEZING: dankzij de gazet hebben wij toch de Ronsese zonne-eclips kunnen zien, danke zeer | ik was zeer blij verrast met die mooi foto's van die eclips; normaal is dat niet zo iets waar ik warm of koud voor loop (hoewel; hoe lang zoek ik nu al de hemel op aarde; is dat tot dusver immer verduisterd ... ?, hehehe), maar werkelijk een aantrekkelijke fotoreeks; misschien kan gazet dat ergens zo presenteren dat die foto's downloadbaar zijn, voor leerkrachten?; soit! | gazet, proficiat en dank voor de foto’s van de eclips | dank voor al het mooie waarvan ook wij door toedoen van gazet hebben kunnen genieten: eclectisch...eclips...hé...verbazingwekkend...zo mooi!; all the best, vanwege een oud(e) Ronseniere | proficiat voor deze mooie beelden en bedankt, ik geniet nog steeds van Ronse | bravo, magnifieke foto’s, cordialiter | in hogere sferen dus ;-DD | prachtige foto’s, Willy, goed bezig! | iemand van het stadhuis: prachtige foto’s, ben officieel jaloers, want wij hebben hier heel af en toe enkele seconden iets kunnen zien van de eclips | fantastisch gedaan, Willy, jouw buurman heeft er dus dubbel naar gekeken | héél hartelijk dank aan het gazet team voor de eclips reeks in onze mailbox | mooi mooi mooi, dank u! | bedankt voor het kunnen meegenieten van de eclips via jullie foto’s; toch wel goed gelukt hé!; hier in Gent: meer dan grijs en niets gezien! | hallo, wij hebben de eclips kunnen volgen dankzij jullie mooie beelden; blij dit eens gezien te hebben! | wat zouden wij zijn zonder de gazet van Ronse!? OOK VOORUITBLIKKER WORDEN?, E-MAIL “GRAAG VOORUITBLIK” NAAR GAZETRONSE@GMAIL.COM WELKOM!

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:27:36


28

maa|B NUMMER110

10:35: de eclips is nu maximaal, mààr achter de wolken…

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:37:50


10:44: eenmaal het wolkendek té dun, schittert de zon té fel voor een scherpe foto…

29

maa|B NUMMER110

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:38:32


30

maa|B NUMMER110

10:45:04 onze laatste foto, erna… GRIJS!

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:44:58


31

maa|B NUMMER110

RONSE VRIJDAG 20 MAART 2015 REDACTIETERRAS GAZET 10:01 & 10:37


THOMAS DE GENDT TRAINT MET WIELERSCHOOL RONSE

zomeruur

32

maa|B NUMMER110


AAN DE REDACTIE VAN gAZET RONSE Beste In bijlage stuur ik enkele foto's van een training van Thomas De Gendt, oud-leerling van onze Ronsese wielerschool‌

33

maa|B NUMMER110 ‌ (2001-2007), met onze huidige leerlingen. Als peter komt hij regelmatig eens meetrainen en geeft de leerlingen tips over de knepen van het huidig wielrennen. Zeker een troef voor onze huidige 54 leerlingen wielrenner uit alle uithoeken van het land. Voor meer info over de werking van onze school: www.wielerschool-ronse.be met vriendelijke groeten, Eddy Devos begeleider-trainer WIELERSCHOOL Engelsenlaan 48 9600 Ronse.

PASAR AFGELAST (zie vorige gAZet)

Beste Ik verneem zopas dat Pasar Ronse de wijnproeverij, voorzien voor vandaag vrijdagavond 27 maart 2015, annuleert, vanwege te weinig inschrijvingen. Bedankt voor mededeling in gAZet. Damien Van Wambeke


THOMAS DE GENDT TRAINT MET WIELERSCHOOL RONSE

34

maa|B NUMMER110


THOMAS DE GENDT TRAINT MET WIELERSCHOOL RONSE

35

maa|B NUMMER110


36

maa|B NUMMER110

TEN HUIZE DELMOTTE

zomeruur Ephrem en Mathilde waren er in 1953 samen bij om de Ronsese Persbond op te richten (zie verder).


37

maa|B NUMMER110 TEN HUIZE DELMOTTE


38

maa|B NUMMER110

TEN HUIZE DELMOTTE de Ronsese persmuskieten a.j.b.! EPHREM DELMOTTE STICHTER RONSESE PERSBOND


39

maa|B NUMMER110

‘t PODIUM SPEELT OP VERPLAATSING Dokter Stern is de beroemdste en de beste psychiater ter wereld om mensen te helpen bij het controleren en overwinnen van hun tics. In zijn wachtkamer komen Fred, met zijn syndroom Gilles de la Tourette, Alfons met zijn cijfermanie, Blanche met haar smetvrees, Maria die altijd twijfelt of ze thuis alles goed heeft afgesloten en meer dan eens beroep doet op de steun van God, Ramar die nooit over lijnen durft stappen en Lili die alles, maar dan ook alles, twee keer zegt, samen voor een langverwachte consultatie. Wanneer dokter Stern blijkt opgehouden te zijn op de luchthaven, besluiten de patiĂŤnten om zelf een groepstherapie te organiseren, met alle hilarische gevolgen vandien. Vervolg in UPDATE!


40

maa|B NUMMER110


41

maa|B NUMMER110


42

maa|B NUMMER110


43

maa|B NUMMER110

HET WAS WEER NACHT VAN DE GESCHIEDENIS, OOK TE RONSE, IN ‘DE BROUWERIJ’…


44

Foto genomen vanuit raam kamer zorgcentrum De Linde‌

maa|B NUMMER110

VOOR INSIDERS!

DE VRIJHEID

de vrijheid zomeruur


45

maa|B NUMMER110 Eigenzinnige verslaggeving… in UPDATE volgt een tweede soortgelijke pagina!

Alleen zij die gingen kijken, verstaan deze items, sorry!

Ceci n’est pas Hitlèr

o .

GESTAPO

“Achter het schuurtje, René?”

?

.


46

maa|B NUMMER110

oh! Yvette…

Edith… you stupid woman!

Mimi… oh!


‘Allo ‘Allo kreeg vanwege Luc Provost en VTV in de Ronsese Volksbond een zaalbrede scène. Links en vooral rechts NAZI ingevuld, GESTAPO uiterst rechts! In het volle midden het café van René Artois, centre Nouvion, la douce France (maar op z’n UK’s, hehe). De TV-serie van de vorige eeuw, liefst 92 afleveringen, kende, na eerst wat criticasters van eigen - lees Engelse - bodem, succes mét herhaalde heruitzendingen in onze Lage Landen en uiteraard ook in Frankrijk. De komedie voor de Bühne (sic!) was in de Zonnestraat voor de extra voorstelling op gisteren donderdag een wellicht gewilde aaneenschakeling van chaotische toneeltoestanden … Wat wil je?, een nog slecht marcherend cafékoppel de baas beladen met excuses pour s’en servir, voor René een maîtresse binnen beider handbereik (de schaapskroezel van de ene dame, deze die bankje en stoel nodig had voor de obligate knuffel, was op de affiche en programmaboekcover niet terug te vinden, best verwarrend). Wat wil je?, twee achter een oud familieportret verdoken Engelse piloten, weerstanders-niet-bij-de-les, een onder Renés neus verdoken “The fallen Madonna with the big boobies”, Duitse soldaten annex een “Heil Mussolini” en officieren gegen de Gestapo-mét-stijf-been. Wat wil je?, want op de koop toe viermaal Hitler plus evenveel Herman Goerings, flamboyante versus bonenstaken halt houden in bepaald dàt Franse boerengat en bij bepaald René een pint gaan drinken, zo van: “En hoe gaat het met de oorlog?”. Hilariteit uiteraard verzekerd! We geven een paar pluimen weg… Geert Desmytere kan echt waar dé René van het scherm doen vergeten. Hoofdvogel (LOL) is uiteraard dé nazinicht Gruber, door rasacteur Wim Van Coppenolle op scène gezet. Het was te verwachten dat niemand anders dan Wim deze rol voor zijn rekening zou nemen… EN HOE! Donaat Deriemaeker had zijn “haarstukje” als tool om de lachers op z’n hand te krijgen en madame Edith blonk via Françoise De Jaegher obligaat uit in het met rode boa vals kwelen. Alle andere acteurs deden hun best, vooral de jongeren onder hen wachten op verder krediet. De Engelse oneliner “Listen very carefully enz.” kwam niet genoeg uit de verf (jammer!), Wim Vandenhoucke gaf een plotse vlaag van acteertalent ten beste toen hij zich Hitler himself waande, Evy ‘Helga’ had zwart ondergoed aan en waar het bij bleef, MAAR il faut le faire: Ronses toneel (en niet Ronsich, Donaat, zie

47

maa|B NUMMER110

‘Allo ‘Allo elders ook in deze editie) draait op vrijwilligers en zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal! Een VTM-winnares gierde, onze (echte) burgemeester (*) kon het (wààr gaan we dàt schrijven… HIER DUS!) ter uitgang van de zaal nóg uitproesten, Jacques zal het onnavolgbaar kunnen navertellen, Donaat plukte bij vader Deriemaeker een ‘Allo geste uit de zaal (ma Besard knikte, tante Trees applaudiseerde ritmisch aan de andere zaalzijde), Marc cultuurknikte en Bernard GOKRTI’de dat het goed was… en wij van gAZet gaven jou lezer en hopelijk gaan-kijker ook deze ‘Allo X twee recensie. S’il te plait. Dikke pluim nog voor Piper Luc (regie), naam_genoot Kristof (& C°, decor), Martine voor de zaalbegeleiding en voor elkeen hier niet | 90 


48

maa|B NUMMER110

NOUVION is als Frans dorp géén verzinsel voor ‘Allo ‘Allo, het bestaat echt. Locatie ‘aan zee’ in de Somme, regio Picardië. Het telde in 2005 1229 inwoners. Het arrondissement Abbéville waartoe het behoort, ligt zo dicht bij België dat het in aanmerking komt voor een daguitstap.

ICI LONDRES JE RÉPÈTE ICI LONDRES… Alleen zij die gingen kijken, verstaan deze items, sorry!


49

maa|B NUMMER110

VEEL VOLK OP ‘VISITE’ IN DE SCHELDEKOUTER Op vrijdag 27 maart 2015 opende de expo VISITE haar deuren in aanwezigheid van schepen van cultuur Joris Vandenhoucke. Fotograaf Hendrik Braet (naast de schepen op de foto) heeft voor dit project over samenleven in de wijk Scheldekouter buren gefotografeerd in elkaars woonruimte. “Door dit concept kunnen we de bezoekers meenemen op visite in een intrigerende en soms surrealistische kruisbestuiving. De expo illustreert ook hoe groot het contrast is tussen de monotonie van de gevels en de diversiteit van de binnenkamers” lichtte de fotograaf toe. Dit initiatief heeft fotograaf Hendrik Braet ontwikkeld voor zijn organisatie Linx+. Dit is de sociale-culturele vrijetijdstak van het ABVV (Algemeen Belgisch VakVerbond). Basiswaarden als verbondenheid, samenwerken en solidariteit staan hoog in het vaandel van mijn organisatie. Hij wou dan ook

een project ontwikkelen waar op een positieve manier het dag dagelijkse samenleven van mensen visueel vertaald werd. Daar is nood aan om tegenwicht te bieden aan veel krachten in onze samenleving die maar blijven polariseren, mensen tegen elkaar op zetten. “De lokale culturele verenigingen Curieus en het Vermeylenfonds waren onmiddellijk voor het concept gewonnen” vertelt Julien Vandenhoucke (op de foto derde van links), bestuurslid in beide organisaties. “Mensen door kunst verenigen en versterken behoort tot onze kerndoelstelstelling. We zijn zeer blij met het resultaat en de enthousiaste reacties van bezoekers en bewoners.

Dankzij de samenwerking met Samenlevingsopbouw werd het eenvoudiger om binnen de wijk mensen te vinden die aan het project wilden meewerken. “Het project heeft echt geleefd binnen de wijk en aan elke foto kleven tal van verhalen” vertelt buurtwerksterk Marilène Fruytier. Zo verliet Bashir, een oudere man met pleinvrees, tóch zijn appartement om bij zijn buurman een foto te kunnen laten maken. En Rachelle nodigde wel acht vriendinnen uit om samen op de foto te gaan, want ja… “Ik kan het goed vinden met zoveel mensen in de buurt, waarom mag ik dan maar op de foto met één iemand?”. Hendrik Braet verklapt ook nog dat het concept, samen met een selectie van de foto’s uit Ronse, ook naar andere steden wordt ‘geëxporteerd’.

Wie de expo gemist heeft, krijgt nog een kans op het wijkfeest van de Scheldekouter dat op 6 juni 2015 zal plaats vinden.

ZIE OOK VLG. PAGINA…


50

maa|B NUMMER110

De expo VISITE trok veel aandacht in CC De Brouwerij. Zoals voorheen in gAZet met acht foto’s aangekondigd, trok fotograaf Hendrik Braet, Gentenaar, maar werkzaam in onze Stationsstraat, naar de wijk Scheldekouter, zette de ene flatbewoner in het appartement van zijn/haar buur en omgekeerd én zette op scherp… Dàt van de snee was vorig WE te bewonderen én wordt vervolgd…


EERBETOON IN SAINT HUBERT UITTREDENDE LEDEN RAAD VAN BESTUUR ZVB TOTAALZORG

UPDATE ZATERDAG 28 MAART 2015

51

maa|B NUMMER110

GLORIEUX

GERARD WYBRAEKE | KRISTIEN FLAMÉE | ANDRÉ DE WOLF


52

maa|B NUMMER110

UIT DE UITNODIGING…

Carlos DE WOLF, voorzitter raad van bestuur

Geachte De raad van bestuur en de directie van vzw Werken Glorieux nodigen u van harte uit om samen het afscheid van zuster Magdaleen, kanunnik André De Wolf en de heer Gérard Wybraeke op gepaste wijze te vieren. Wij willen hen verrassen, ontroeren en bedanken voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet binnen onze instelling. Op vrijdag 27 maart 2015 verwelkomen wij u graag in het prachtige kasteeldomein Saint Hubert te Ronse. Het eerbetoon start om 16 u. stipt en afsluiten doe we met een gastronomische receptie. 


53

maa|B NUMMER110 Herman DE CROO, minister van staat, maakt zijn opwachting…

Denise & Jacques…


54

maa|B NUMMER110

De sterren van de vooravond van vrijdag 27 maart 2015‌


55

maa|B NUMMER110

Gérard & André en fans…


ď‚ƒ Presentator Bob Delbecque komt de avond opluisteren en zal op humoristische toon enkele aanwezigen interviewen. Hij brengt boodschappen over op ludieke wijze en raakt zijn publiek tot in het hart. ď‚„

56

maa|B NUMMER110


57

maa|B NUMMER110

… mien schuu Madleenekie…


58

maa|B NUMMER110

ď‚ƒ Wij hopen op uw gewaardeerde aanwezigheid om onze collega’s op een passende wijze te danken voor hun inzet als leden van onze raad Stefaan BLOMME, algemeen directeur en hen eervol uit te wuiven.


59

maa|B NUMMER110

Rita van de paters barrière de fer…


60

maa|B NUMMER110


61

maa|B NUMMER110

Zuster Adelheid van ZvB en de broeders Theo & Jozef van Glorieux Oostakker‌


62

maa|B NUMMER110

Dominique aanwezig…


63

maa|B NUMMER110

Vaderlijke arm, zusterlijke goedkeuring‌


64

maa|B NUMMER110

Prosit op een ‘nieuw leven’ na Werken Glorieux…


VERVOLG VAN PAGINA 13 == de burgemeester van Oudenaarde onder ons‌ ==

65

maa|B NUMMER110


66

maa|B NUMMER110


== deze ruimten, samen groter dan je van buitenaf zou vermoeden, zijn onbetwistbaar een toeristische troef voor Ronse – alleen afwachten of indoor commercie in Ronse wél lukt op termijn… (gehoord: “DRIE euro voor een brood!?!”)==

67

maa|B NUMMER110


68

maa|B NUMMER110


== de pianiste op blote voeten, Sandie Shaw achterna? ==

69

maa|B NUMMER110


70

maa|B NUMMER110


71

maa|B NUMMER110

== hopelijk een warmleuke toeristische lente, zomer en herfst! ==


72

maa|B NUMMER110


== zie de burgemeester kijken! ==

73

maa|B NUMMER110

== en let eens op zijn positie naast Brigitte‌ ==


74

maa|B NUMMER110

== en let nu eens op zijn positie tegenover schepen Vanhoutte!?! ==


Minister Ben Weyts zette met zijn aanwezigheid ‘n heerlijkheidse glans bij de opening van het Ronsese toeristische seizoen.

75

maa|B NUMMER110

== dat is dan de duivel in de nek hebben ==


In een nieuwe vervolgrubriek ‘NOOIT VERGETEN!’ gaan we in onze kolommen onze kennis over Ronse wat opfrissen, mogelijks bijspijkeren. We proberen dat te doen met een knipoog naar andere inhoud in de betrokken editie. Geen knipOOG deze week, eerder een… knipSNOR naar onze blz.45, want…

76

maa|B NUMMER110 NOOIT VERGETEN!

De snor van Adolf Hitler (én) himself overnachtte tijdens de tweede wereldoorlog in zijn zwaarbewaakte trein in onze tunnel van Louise-Marie. Het was toen een groot geheim, nu is het een historisch feit. Lees verder…


77

maa|B NUMMER110

De Führer kwam vanuit Oudenaarde aangesnord (sic!), zijn trein reeds (rechts) de tunnel binnen, ‘s morgen reed hij vanuit de tunnel (onderaan) richting station Ronse wat hij passeerde richting Boulogne in Frankrijk (onderaan rechts)…


In teksten her & der titelt Oudenaarde zichzelf als de… hoofdstad van de Vlaamse Ardennen!?! Er is géén hoofdstad van de Vlaamse Ardennen, van oudsher wordt Ronse wél de… koningin van de Vlaamse Ardennen genoemd. Die Oudenaardse chauvinisten toch!

Op de Koppenberg op 45 km van de finish volgt de Steenbeekdries (op 39km), de Taaienberg (op 37 km), Kruisberg (op 28 km), de Oude Kwaremont (17 km) en Paterberg (op 13 km). De snelle opeenvolging zorgt hopelijk opnieuw voor vuurwerk, waarbij elke helling de scherprechter van de editie 2015 kan worden.

78

maa|B NUMMER110

Zondag 5 april 2015 van start Brugge tot 20 uur the place to be voor sportminnend (én ander) ‘Ronse’! DE RONDE VAN VLAANDEREN KOMT ALLEEN HIER VIER KEER VOORBIJ, BIJNA TOP KRUISBERG, KOP OUDESTRAAT WAAR DE WEDSTRIJD WEER ZAL WORDEN BESLECHT? HIER HET MALANDERPARK, RONSE STAD MET UITZICHT, WELDRA EEN NIEUWE INZICHT (THANS OFFERTE- & DRUKKERSPROBLEMEN!?), MAAR MET WEINIG POLITIEK EN ANDER DOORZICHT ALS HET ZICH AANEENSCHAREN BETREFT ACHTER EEN STERK TOERISTISCH THEMA. LEES: DE DUIVEL TRIGGER VOOR ‘INTERNATIONAAL’ RONSE? MEER RONDE IN UPDATE.


PERSBERICHT STAD RONSE

79

maa|B NUMMER110

DE RONDE VAN VLAANDEREN IN RONSE Zondag 5 april wordt de Ronde van Vlaanderen gereden, een jaarlijkse hoogdag voor de wielerliefhebbers. Met maar liefst vier doortochten over het grondgebied van Ronse (zie www.ronse.be), kan iedere inwoner het gebeuren van dichtbij meemaken!

VOLG DE RONDE OP GROOT SCHERM In het Malanderpark vind je het eventdorp van de stad Ronse. Daar kan je de gebeurtenissen volgen op een groot scherm en de deelnemers zien voorbij komen. Eten en drank zijn te bekomen in de bar. Iedereen is welkom!  Zaterdag 4 april zal de bar geopend zijn van 11 tot 17 u. Op groot scherm kan je de Ronde voor wielertoeristen volgen en de deelnemers aanmoedigen bovenaan de Oudestraat.  Zondag 5 april kan je de koers vanaf de start in Brugge volgen en de renners op de weg zien voorbij komen. Voor de kinderen is er ook animatie door vzw Tsjaka in het Malanderpark. Er zullen drie grote springkastelen en een speleobox geplaatst worden. Het einde van de afterparty met DJ is voorzien omstreeks 20 u.

VEILIG EN GRATIS NAAR DE RONDE In het centrum van Ronse is er heel wat parkeergelegenheid. Je kan er gebruik maken van de gratis shuttlebussen van De Lijn, gesponsord door de provincie Oost-Vlaanderen, om naar de Oudestraat of de Kruisstraat te komen. Info en uurregeling kan je terugvinden op www.rondevanvlaanderen.be. Meer info: Schepen Ignace Michaux (0472 93 07 73 – ignace.michaux@ronse.be) – meer nieuws volgt…


80

maa|B NUMMER110


81

maa|B NUMMER110 Dankzij een tussenkomst van de Provincie OostVlaanderen worden vier pendeldiensten gratis aangeboden. Pendelbus A (Oudenaarde) rijdt van 9.30 tot 12.30 en van 16.30 tot 19.30 u. en pendelbussen B (Ruien) en C (Ronse) van 9.30 tot 14 u. en van 16.30 tot 19.30 u. Elke Âą 7,5 minuten stopt er een bus aan de haltes. Stopplaatsen in Ronse: Klijpe Kerk, Oud Kerkhof, Viermaartlaan, Station, Veemarkt, Kruisstraat, Zandstraat, Hotondberg, ter hoogte van Zandstraat en Ronse Baan (richting Ruien), ter hoogte van Ronse Baan en Berchemsesteen-weg (richting Ronse) en eind/vertrekhalte Kwaremont. Wil je van Ruien richting Ronse (of in omgekeerde richting) reizen? Dan hoef je niet over te stappen! De voertuigen rijden verder dan de halte Kwaremont.


Via dit bericht wil ik jullie lezers op de hoogte brengen van het BELGIAN PANNA CHAMPIONSHIP en meer in het bijzonder van de editie in Ronse. Pannavoetbal in Ronse? Wie erbij was op het sportgala in Ronse heeft zeker genoten van de tricks van Soufiane Bencok, een van de beste freestyle voetballers ter wereld. In pannavoetbal komt het er op neer om die technische trucjes toe te passen in een rond veldje om zo de bal door de benen van de tegenstander te spelen. Op die manier kan je de tegenstander direct uitschakelen. Er wordt gespeeld in vier categorieĂŤn: U13,U16, 16+ en meisjes. Deelname is gratis. Ben jij vaardig met een bal aan de voet, waag dan je kans en kwalificeer je via een van de buurttornooien voor de regionale finale. Mag ik vragen om dit te willen opnemen in de mediakanalen van gAZet Ronse a.u.b.? Met vriendelijke groeten Filip Neuville, medewerker Sport

82

maa|B NUMMER110


JASPER BALCAEN 12e OP WK PARALYMPISCH SKIËN In Panorama (Canada) werd einde maart het Wereldkampioenschap Para-alpine skiën gehouden. Voor het eerst in vele jaren had Belgie drie deelnemers aan de start. Twee meisjes uit het Brusselse in de categorie ‘visueel beperkt’ en de Oost-Vlaamse Jasper Balcaen (22; Maarkedal – zie voorheen in gAZet) in de categorie ‘staande mannen’.

83

maa|B NUMMER110

Wielerclub DE LINDE kipfestijnt weer…

Jasper: “Het was een moeilijk wereldkampioenschap voor iedereen omdat de sneeuwkwaliteit niet echt goed was dit seizoen, op het WK neemt iedereen meer risico´s en ik heb bewust gekozen om maar op een paar secties van het parcours aan te vallen.“ Met resultaat, want Jasper werd 12e als enige Belg bij de mannen. Een prestatie die gelijk staat aan zijn 12e plek op het vorige WK in La Molina in 2013, maar toch schat hij de waarde nu hoger in.

Jasper: “Mijn niveau is zeker gestegen, dat tonen ook al mijn resultaten van de voorbijgaande jaren. Ik had heel wat medische problemen en ik kwam erg verzwakt aan de start van het Wereldkampioenschap. Ik mag dus zeker tevreden zijn.” Vanwege gAZet Ronse proficiat aan Jasper daar in Maarkedal…


ZOON VAN 2LT HENRY WYNIA KOMT MONUMENT BEZOEKEN‌ Zoals eerder meegedeeld in gAZet. Waar?: la Ferme de Beauvolers in Dergneau; wanneer?: zondag 12 april om 10 u. aan het Monument ter ere van de Gordon crew. Vervolg vlg. blz. De route naar la Ferme de Beauvolers zie je op de kaart hiernaast rechts.

84


STAD RONSE

FONDS DR. OSCAR DELGHUST – PRIJSVRAAG 2015 MEDEDELING

Het Oscar Delghustfonds te Ronse schrijft dit jaar zijn dertiende vijfjaarlijkse prijs voor lokale geschiedschrijving uit. Sedert 1955 bekwamen 16 lokale geschiedschrijvers één of meerdere prijzen of een vermelding. Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van het oeuvre van dokter Oscar Delghust (1869-1958), burgemeester van Ronse en onze eerste geschiedschrijver, als een stimulans naar lokale vorsers toe. Gevraagd wordt: Elke in het Nederlands of in het Frans gestelde oorspronkelijke studie betreffende de geschiedenis of folklore van de stad Ronse en omliggende. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's en tekeningen om de tekst te illustreren. De inzendingen dienen getypt of gedrukt te zijn. Komen in aanmerking: werken die na 1 december 2010 gepubliceerd werden en onuitgegeven werken. De inzendingen moeten in tweevoud voor 15 december 2015 gestuurd worden naar het secretariaat van het Delghustfonds, Kasteelstraat 96 te 9600 Ronse, onder vermelding 'Prijsvraag 2015'. Eén exemplaar van elke inzending blijft eigendom van het Delghustfonds. Bij de inzending dient een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbare besturen, gevoegd te worden. De ingestuurde werken zullen beoordeeld worden door een daartoe aangestelde jury. Aan de laureaat wordt een prijs van 1 250 euro uitgereikt. Indien de jury echter de mening toegedaan is, dat geen enkel werk in aanmerking komt voor de prijs, staat het hem nochtans vrij om aanmoedigingspremies toe te kennen. De beslissing van de jury is onherroepelijk. De bekroonde auteur van de voorgaande prijs zal één zittijd wachten alvorens weer te kunnen deelnemen.

Hallo iedereen

85

Op zondag 12 april ‘15 maa|B NUMMER110 komt de zoon van 2LT Henry Wynia het monument bezoeken die opgericht werd er ere van de Gordon crew 786th Sq 466 Bomb Grp(H). De B-24 Liberator ‘Pale Ale’ stortte neer op 20 februari 1945. Drie bemanningsleden kwamen om in de crash, zeven overleefden op wonderbaarlijke wijze, waaronder de bombardier 2LT Henry Wynia. Hij werd na de crash verzorgd in de Sancta Maria school (op dat moment een Engels hospitaal). Zie voorheen in gAZet. Tijdens de 70e Bevrijdingsfeesten in 2014 bezochten de drie dochters van Henry Wynia het monument waarbij een emotionele hulde gebracht werd aan de crew; de plaatselijke school, burgemeester en schepenen, USAF, regionaal TV-station, gAZet enz... waren aanwezig. Zie foto’s vorige pagina. Op zondag 12 april om 10 u. ga ik nu de zoon van Henry Wynia begeleiden naar het monument waar er terug een kleine huldiging zal plaatshebben met aanwezigheid van een WWII color Guard, de pers, het gemeentebestuur van Frasnes-les-Anvaing en enkele lokale verenigingen. De huldiging vind plaats aan het Monument aan ‘La Ferme de Beauvolers’ in Dergneau op een vijftal km ten zuiden van Ronse. Hierbij is iedereen welkom om eer te bewijzen aan de Gordon Crew die vocht voor onze vrijheid. Met vriendelijke groet

Philippe Vanderdonckt


FIETSTOCHT DOOR RONSE VROEG AANDACHT VOOR ‘HART BOVEN HARD’!

86

maa|B NUMMER110

Op vrijdag 27 maart fietsten een tiental verontruste Ronsenaars uit verschillende verenigingen van Ronse naar Herzele. Dit deden ze om het burgerinitiatief ‘Hart boven Hard’ te steunen, dat protesteert tegen de besparingen van de huidige regering op een grote manifestatie zondag 29 maart in Brussel. De fietsers namen onderweg de temperatuur op in de socio-culturele sector in Ronse en omgeving. Het Vrijzinnig Centrum De Branderij steunde de actie en verwelkomde de fietsers met een lekker ontbijt. Als eerste stop stond de Kringwinkel Vlaamse Ardennen op het programma. De Kringwinkel wordt door de invoering van een nieuw Vlaams decreet als ‘maatwerkbedrijf’ gecatalogiseerd, wat concreet betekent dat de loonsubsidies bijna zeker zullen dalen. Ook zal de Kringwinkel verplicht zijn een vast percentage personeelsleden te laten doorvloeien naar het ‘normale’ arbeiderscircuit, wat voor veel van de 15 Ronsese personeelsleden zonder de nodige begeleiding absoluut geen evidentie is. Nadien bezochten de fietsers de vrouwenwerking van het wijkcentrum ‘Aan ’t spoor’ in de Marijve. Maghrebijnse vrouwen komen daar regelmatig samen om te discussiëren en activiteiten te organiseren. De beweging zal met een flinke delegatie aanwezig zijn op de ‘Hart Boven Hard’-manifestatie. Zij vinden respect voor elkaar, en zeker voor de armen in onze samenleving, uiterst belangrijk. De derde stop was de Lochting, een project van CAW in samenwerking met De Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw en Stad Ronse. Door onzekerheid betreffende subsidies van de stad Ronse en de toewijzing van een stuk grond, staat de goede werking van de volkstuintjes op de helling. Na de middag ging de fietstocht richting Zottegem, waar naar het verhaal van Groep Intro geluisterd werd. De subsidies voor werkervaringsprojecten zullen eind 2015 verdwijnen, waardoor 18 Zottegemse en 12 Ronsese arbeiders hun baan dreigen te verliezen. Bij de aankomst in het Uilekot en Climaxi in Herzele werd reeds uitgekeken naar de optocht zondag. ‘Hart Boven Hard’ hoopt op een massale opkomst! Meer informatie zijn te verkrijgen via Sarah Vanbrabant van VC De Branderij op 0479/80.50.43 of de.branderij@skynet.be.


87

maa|B NUMMER110


88

maa|B NUMMER110


89

maa|B NUMMER110


HET RODE OORTJE

90

maa|B NUMMER110

 47 | … met name genoemd (Stef aan den tap?). De scèneswing ging vlot, geen merkbare hiaten, de verstaanbaarheid was niet steeds optimaal (geen micro’s, een vreemd brabbeltaaltje eigen-aan-het-stuk), amateurtoneel, je moet het maar (willen) doen! (*) Van burgemeester gesproken, voorzitter Donaat in zijn brochurevoorwoord, enkele flarden: “(bevestiging dat TAVI terugkomt in 2017) Hoe vergaat het Tavi als buirgemiester van Ronse? Hoe ziet zijn liefdesleven eruit en vooral: welke nieuwe liedjes heeft hij voor ons in petto?” en… “Met ‘Allo ‘Allo besluiten we dit seizoen. Het was een seizoen in het teken teken van de oorlog. We deden dit met een lach en een een traan. Met Zonneman (zie voorheen uitvoerig in gAZet n.v.d.r.) heeft VTV velen diepgeraakt. Met ‘Allo ‘Allo hopen wij dat ook te doen, maar dan wel met lachspieren.” Deriemaeker roept tenslotte op om een eigen aanrollende VTV-creatie rond de textielgeschiedenis indachtig te zijn. Méér nieuws volgt, ook via onze gAZet kolommen. Hallo hallo VTV, ‘t Podium e.a., denk ook eens aan een

z

duivelstuk!

.

zomeruur

.. the cook the thief his wife and her lover soundtrack


En de winnaar van hét Ronsese gezegde is…

91

maa|B NUMMER110

DE MEESTEN VAN MEER DAN 700 DEELNEMERS KOZEN VOOR: … en de wienoer ees? ZIJN WERKSTUK AFGEVEN

GEDAAN MAKEN MET WERKEN

ALLE DRAAD VAN DE SCHIETSPOEL OPWEVEN EN NAAR HUIS GAAN

VOOR MÉÉR NIEUWS EN FOTO’S ZIE VERDER…

© ‘t Ro°nssies Geklapt | logo Willy Deventer


92

maa|B NUMMER110

ZIEN SPOELE

AFWEIVEN Rita gidst in ‘t Ro°nssies in de MUSTweverij en onze Bommelskoning luistert minzaam toe…


93

maa|B NUMMER110

Voorzitter Xavier één en al laaiend enthousiasme en een kenner toont hoe het moet…

ZIEN SPOELE

AFWEIVEN


94

maa|B NUMMER110

2 ZIEN SPOELE

AFWEIVEN

Die kenner is Elie en zijn zoon Philippe Bijst, ook op de foto rechts, werd tweede…

Philippe, Jacqueline, Ignace & Axel… Ook de schepenen Wim & Wouter waren present (blz.97) … maar de burgemeester was… absent!


95

maa|B NUMMER110

ZIEN SPOELE

AFWEIVEN ‘t Ro°nssies Geklapt – de werkgroep, v.l.n.r.: Paul, Philippe, André, Eddy , Nadine, Muriël, Jacques, Rita & Xavier…


96

maa|B NUMMER110

ZIEN SPOELE

AFWEIVEN

DE UITSLAG: 1/ Chantal De Vos (€50 kadobon + boek; zie blz.98)

2/ Philippe Bijst (€30 kadobon + boek)

3/ Tina Reygaert (€20 kadobon + boek)

4/ Kenzo Bockstal (boek)

5/ Erik Vermeulen (boek; zie blz.98).

DE ANDERE GENOMINEERDE GEZEGDEN WAREN… JE LEEST ZE IN DEZE DOORLOOPTEKST: Met de komst van de lente wil ik de keuken een extra beurt geven, dus zal ik maar onmiddellijk NEN BUUM OPZEETEN (met het werk beginnen). Die schoonmaak levert me wel TWIE SCHEUTEN IEN IEN GOEPE (twee vliegen in één klap): àlles blinkt én iek been content! Na zo’n poetsdag ben ik blij MIEN SPOELE AAFGEWEIVEN te hebben. Hopelijk duurt het nog een tijdje vooraleer ik MIEN STIEK MOE INLEIVEREN (doodgaan) en kan ik nog dikwijls MIEN STREINGE SPAANEN (mijn best doen).


97

maa|B NUMMER110

ZIEN SPOELE Eén leuke bedoening was het daar in de POLY van onze BIB, één en al Ronse, één en al… Ro°nssies, tot spijt van wie het benijdt!

AFWEIVEN


98

maa|B NUMMER110

1

5

Erik Vermeulen krijgt zijn prijs…

ZIEN SPOELE … en méér foto’s in volgende editie van gAZet nummer 111 apr|A

AFWEIVEN


‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… begin april 2015 als gAZet nummer 111 apr|A

99

maa|B NUMMER110

VIEW

PLUS 8 EXTRA


100

maa|B NUMMER110

We schrijven weldra april en april kent de 7e de WERELDDAG VAN DE GEZONDHEID. 8 APRIL = INTERNATIONALE ROMADAG. De 11e van de vierde maand doorheen het jaar = WERELD-PARKINSONDAG. Van 20 t/m 26 april 2015 is het de WEEK VAN DE VALPREVENETIE. Op 25 april begint de EUROPESE VACCINATIEWEEK (duurt t/m 2 mei 2015). 28.IV.2015 = INTERNATIONALE DAG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP DE WERKVLOER. De 29e is het INTERNATIONALE DAG VAN DE BLINDGELEIDEHONDEN…


101

Het is toch van de duivel dat men per se… RONSISCHE wil schrijven i.p.v. RONSESE! Het is toch ook… Gentse, Brakelse, Brusselse, Aalsterse!? In het dialekt is het evenmin Ronsisch, maar dixit Maurice Bouchez (zijn Ronses woordenboek)…

maa|B NUMMER110

Ro°nssiese!

MAAK DIE

KETTING

LOS EN LAAT DE…

DUIVELVRIJ!


102

maa|B NUMMER110

EXIT

zomeruur PASEN STEVENT OP ONS AF… ZONDAG 5 APRIL 2015 00.00 UUR. EERST NOG DEZE OP DE NAKENDE GOEDE WEEK QUA KLEUR VAN TOEPASSING ZIJNDE KLOKJES, REDACTIETUIN, NOOIT AANGEPLANT, ONKRUID?, MAAR WELKE LEZER KENT DE NAAM VAN DEZE PLANT?


103 Vijf jaar geleden vierde hoogstudentenclub Oudenaarde-Ronse LAETITIA haar 80-jarig lustrum in Ronse; voor de 85e herdenking van hun bestaan kozen de commilitones - jong én oud - Oudenaarde als partyplek. We schrijven zaterdag 28 maart 2015 en gAZet was er bij!

HIERONDER DE GROEP AANWEZIGE LAETITIANEN…

EXTRA


104

EXTRA

De pro-praeses samen met de Oudenaardse burgervader aan en op het bordes van het stadhuis, Luc‌ haantje de voorste!


105

EXTRA

Het gelegenheidslogo kreeg als signatuur die van Willy en dit schreef burgemeester Marnic eronder‌


106

EXTRA

Marcel speelt ten lied en lonkt‌ of de beentjes gaan volgen!?


107

EXTRA

Marnic signeert en ter lustrumbanket wachten‌ ballonnen & rozen in de clubkleuren.


108

EXTRA

Lucie po(o)t en Gilbert speecht‌


109

EXTRA

Kris wil nu cantussen met MEVROUW de rector … en deze Laetitiadas gaat mee naar “de zandbak”!

VERVOLG IN GAZET NUMMER 111 apr|A


Laat de klokken naar Rome vertrekken, dan bezorgen ze ons een BIMBAMSE PASEN, aan al onze lezers gewenst!

110

maa|B NUMMER110

WITTE DONDERDAG GOEDE VRIJDAG PAASZATERDAG PASEN TWEEDE PASEN paasvakantie… HALLELUJAH

Friedrich Händel: Halleluja

Dominique Wybraeke bericht ons ‘beter laat dan nooit’ dat op paaszondag alle klokken van Ronse samen zullen luiden om 12 uur en dit gedurende een kwartier. Dan zorgt de WerPgroep Beiaard klokkenworp voor de kleinsten en dit van op de Hermestoren. 400 waarvan 160 ‘geprijsde’ paaseieren zullen naar beneden vallen; indien prijs… af te halen binnen in het kerkportaal (zie gAZet van vorig jaar). De allerkleinsten hoeven alleen hun handje uit te steken, de Paashaas zal hun pollekes met chocolade vullen… Éénmaal alle eieren gevallen, omstreeks 12:15 dus, reciteert onze stadsbeiaardier, soms vierhandig met zijn eega Els - volgende editie een… allerkleinste méér?