Gazet jaargang 3 nummer 108 feb b

Page 1

Criq Lessen 1957 Ronse 1988 Aalst 2015

JAARGANG 03 NUMMER 108

.

DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

. .

DEVLOEKVANRONSE

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

.

81 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 108 feb|B van

VANWEGE DE UITGEVER

WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met op… BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto van Jérémy-Günther-Heinz Jähnick; gAZetmedewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun GRAFiek | BLZ.02: COLOFON | BLZ.03: gAZetGRAFiek en ook voor BLZ.04/07 met beeldmateriaal vaningezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen wege de organities; Ronselogo op vlag in een ontwerp van Willy Deventer | BLZ.08: bijdrage ‘Harelbeke’ | worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.09: uit MSN sport; gAZetGRAFiek | BLZ.10/18: uit verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- o.a. gAZet jg.01; zie op de resp. pagina’s, o.a. eiegen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.19: gAZetGRAFiek; duivel den tegen voorafbetaling van €25 per foto door Willy Deventer (Gulden Boek) | BLZ.20: uit de AUTEURSRECHTEN film door Trefsenter | BLZ.21/22: bijdrage Damien Van ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Wambeke; gAZetGRAFiek; Delfine Persoon | BLZ.23: BBIE DEPONERING (i-Depot) gAZet LINK | BLZ.24/25: bijdrage Jean-Marie De Dijn Willy Deventer is international author met | BLZ.26/28: stadsberichten | BLZ.29: bijdrage DominiCAE-code 109987598, aangesloten bij que Wybraeke | BLZ.30: gAZetGRAFiek | BLZ.31: bijSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens drage Ignace Michaux | BLZ.32: bijdrage Patrick Aelgraficus/kunstschilder met TheArtServervoet; eigen foto | BLZ.33: bijdrage LET’s; eigen foto | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.34: bijdrage Herman Kerckhove | BLZ.35/36: bijlijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, dragen Isabelle Raevens en Michel Provost; eigen fomanager Atelier 92/94 Ronse en co-founder to | BLZ.37/39: logo BUUNIE door Willy Deventer; BVBA AbyZ consult & projects Gent. bijdrage Rita Baeke | BLZ.40/41: eigen foto’s; gAZetEr is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) GRAFiek | BLZ.42/45: uit voormalige editie gAZet | materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.46: bijdrage door An Deventer | BLZ.47: eigen delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft foto met BUUNIE door Willy Deventer | BLZ.48: bijdradus niemand willen duperen, maar, indien er ge door De Vrolijke Kring | BLZ.49/54: eigen foto’s; zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem gAZetGRAFiek | BLZ.55/61: logo BUUNIE door Willy dan asap contact op met onze redactie via Deventer; bijdrage Rita Baeke | BLZ.62: stadsinfo | gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.63: bijdrage Marie-Claire Martens | BLZ.64: bijken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen drage Patrick Aelvoet | BLZ.65/66: stadsberichten | of om er het copyright van te kunnen vermel- BLZ.67: bijdrage Kadetten Ronse | BLZ.68/69: bijdraden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. ge Ronald Soubry | BLZ.70/71: eigen foto’s | BLZ.72/ 81: diverse, zie op de resp. blz. o.a. met eigen foto’s… gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

JAARGANG 03 NUMMER 108 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Net naar het sportnieuws gekeken op VRT en jawel, een vrij ruime reportage van de uitvaart van gewezen wereldkampioen bij de profs op de weg ‘de Criq’. Twee-Akren klonkt het op TV, voelt voor RonR o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e senaars wat buitenaards D i e z ó h o o r t b ij m ij e aan, want hier hebben we ‘k Zwere welken ede? het steeds over DeuxDe liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | Acres. Een pakkende toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via getuigenis van zijn doch- instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn ter die een vrij jonge papa uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | (58) verliest, Sean Kelly en gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij Lucien Van Impe naar de bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet offerande, buiten de kerk desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en dan ben jij de allereerste om te weten wat de getuigenissen ook van de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra Marc Sergeant en Patrick pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse 27 28 25 26 e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar Lefevere. R.I.P., Claude, gazetronse@gmail.com UPDATE: BIN Ronse blz.75 | Patrick A. blz.76/77 | Edwin Y. blz.78 REGENBOOGRUST…


03

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 107

VALENTIJNDAG 14 FEB. 2014 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


RIJKSWEG N60

MOLEN TEN HENGST

KORTRIJK

04

MAARKEDAL

GENT

feb|B NUMMER108

HET WITTE PAARD

LOUISE-MARIE

SEMIKLASSIEKER GENT-GENT

15:16 HOGERLUCHT

Kruisberg KASTEEL MALANDER

… klimmen

RONSE

DOORTOCHT ZATERDAG 28 FEB’15

… tussen ten vroegste 14:39 tot ten laatste 15:16 en van wedstrijd km 124,8 (Ronse inkomend) tot wedstrijd km 132,2 (Ronse verlatend a/h Witte Paard)

AZ GLORIEUX

EKKERGEM

BRAKEL

KSO GLORIEUX

CC DE VERVERIJ

BIB GROTE MARKT

VEEMARKT

14:39

… afdalen

TIO3

7,4 km door Ronse


05

GROND-

GEBIED … tussen ten vroegste 14:39 tot ten laatste 15:16 en van wedstrijd km 124,8 (Ronse inkomend) tot wedstrijd km 132,2 (Ronse verlatend a/h Witte Paard)

feb|B NUMMER108 “Het is wéér koers!”

RONSE  TEN LAATSTE 

 GEMIDDELD UURSCHEMA 

 DOORTOCHT TEN VROEGSTE 

 NOG AF TE LEGGEN KM 

 REEDS AFGELEGDE KM 

DE RECHTERHELFT VAN DE OMMEGANGSTRAAT IS RONSES GRONDGEBIED


06

feb|B NUMMER108 “Het is wéér koers!”

… op 1 maart 2015 door Ronse!

OMMEGANGSTRAAT

ZANDSTRAAT HOGERLUCHT

KRUISBERG

K-B-K DUIKT METEEN DE KAMMELANDSTRAAT IN ALOVER ROND PUNT TER BROEKE ENZ.

OUDESTRAAT

BROEKE


07

feb|B NUMMER108

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


COMMOTIE... …

08

feb|B NUMMER108

Contestatie van de affiche voor een van de volgende wielerwedstrijden die door Ronse passeert, namelijk de E3-prijs van Harelbeke. Peter Sagan kneep op het podium één van de ruikermeisjes in de bibs (waar ie zich achteraf ‘deerlijk’ voor verontschuldigde) én dàt gaf aanleiding voor de ontwerper van dienst om daar de affiche anno 2015 mee te bewieleren. De organisatie benadrukt niet de bedoeling gehad te hebben om te shockeren, maar houdt het volgens DeMorgen bij… "Het is al voor het zevende jaar op rij dat wij een soortgelijke banner ontwerpen, een ludiek idee dat een eigen leven is gaan leiden. We willen hiermee een dubbele boodschap brengen. Enerzijds maken we reclame voor de E3 Harelbeke op 27 maart 2015, anderzijds verwijzen we naar… Sagan

FOTO NUESTROCICLISMO.COM

… en ook de slogan verwijst naar dat voorval. Verwijten van seksisme wijst organisator Coussens van de hand. Volgens hem wordt er ook vooral vanuit het buitenland negatief op het beeld gereageerd, "en waarschijnlijk komt dat omdat zij de boodschap niet begrijpen". Spijt van de actie is er helemaal niet, "Maar ik respecteer wel ieders mening."


09

feb|B NUMMER108

Eerst viel het bericht binnen dat gewezen wereldkampioen Claude Criquielion uit het naburige Waalse Deux-Acren een herseninfarct had gedaan en in allerijl in een Aalsters ziekenhuis was opgenomen tot spoedig de droevige mare in de media verscheen dat hij overleden was, nauwelijks 58 jaar jong. De VRT zond nog eens de documentaire DE VLOEK VAN RONSE uit en n.a.v. de eerste uitzending in 2013 – onze eerste jaargang – publiceerden we wat volgt omtrent ‘Ronse 1988’ onze kolommen, zij het hier en daar bijgewerkt…


WEER EEN ZWARTE WIELERBLADZIJDE VOOR RONSE

IN 2013

25 JAAR GELEDEN:

Het officiële logo voor het WK’88 in Ronse was gewoon fout: de kleuren van de regenboogtrui staan in OMGEKEERDE volgorde (zie links bovenaan de correcte volgorde)! Onbegrijpelijk dat de grote m a n i t o e s…

foto’s en illustraties genomen uit 100 JAAR SPORT IN RONSE

10

nr. 04 2013 Q

feb|B NUMMER108

… van het organiserend comité dàt NOOIT hebben opgemerkt. Zelfs monsieur Eddy Merckx himself niet, hij die de regenboogtrui wél drie keer in zijn wielerloopbaan mocht omgorden! Tja, de perfectie was evenmin NU van deze (wieler-)wereld… cf. de cover 1963!

Links van deze tekst het ontwerp voor het WK’88 door Willy Deventer waarbij het parcours als een R (de R van Ronse) wordt voorgesteld en waarbij het buitenvlak de Ronsese kleuren heeft (groen en het wit van de wegmarkeringen annex aankomstlijn). De binnenzijde vanuit het perspectief gezien toont de Belgische tricolore (zwart|geel|rood) en de kleuren van de regenboogtrui - die niet dezelfde zijn als de regenboog zoals wij hem kunnen zien na een onweer (zie gAZet nr.02 bij een speelbord voor OOOC Glorieux) – maar wel blauw|rood|zwart| geel en vervolgens dat groen van Ronse weer. Vijf i.p.v. zes kleuren dus! Op blz.11 de illustratie die Willy Deventer in het Gulden Boek van de stad plaatste n.a.v. het… RENAIX’88 bezoek van Maurizio Fondriest aan Ronse in 2010, tenslotte de wereldkampioen 1988 die te Ronse profiteerde van de incidentrijke spurt waarbij een maneuver van Steve Bauer een protesterende ‘Ronse-buur’ Claude Criquielion uit Deux-Acren (nabij Lessines) te voet zette. Nog enkele exemplaren van het boek 100 JAAR SPORT IN RONSE resten bij de sportdienst. Dat boek mag in geen enkele bibliotheek van een rasechte Ronsese sportliefhebber ontbreken.


In 1993, 22 jaar geleden dus, besliste de rechter finaal dat Steve Bauer niets kon worden aangewreven en dus dat Maurizio Fondriest dé terechte wereldkampioen van Ronse’88 was.

Toen Maurizio FONDRIEST, wereldkampioen van Ronse’88, na zijn wielercarrière zijn fabricaat de fiets RENAIX’88 kwam voorstellen, maakte Willy Deventer in ‘t Gulden Boek van Ronse deze illustratie… Deze fiets is tentoongesteld nabij de inkomdeur van ‘t Rosco…

11

feb|B NUMMER108


12

feb|B NUMMER108

GEZIEN OP

IN 2013

25 JAAR GELEDEN:

Uiteraard heb ik woensdagavond ook gekeken naar canvas, uitzending vanwege BELGA SPORT over het wereldkampioenschap wielrennen voor profs op de weg anno 1988. Locatie: Ronse, YES… 25 jaar nà het exploot van Benoni Beheyt op de Glorieuxlaan! Plaats van afspraak in ‘88: de Kruisstraat (Kruisberg… Kruisweg!) Jaarsymboliek: 88… als twee paar wielen van evenveel rennersfietsen op HUN… kop, Claude Criquielion = z’n kop gekost, Steve Bauer = kop van jut!

DE VLOEK VAN RONSE Dat hij in Barcelona’84 een wereldkampioenschap won, nobody cares, maar dat hij er één verloor, BLIJFT WERELDNIEUWS!

Zoals het een nationale zender past en verder ebbend op, laten we toch maar eens chauvinistisch zijn, de weg van goeie televisie, gaf canvas een heruitzending over het fenomeen Ronse én wereldkampioenschappen, lees: DE VLOEK VAN RONSE! Het Ronse van nu was eveneens te zien, ergens minder fraai waar men de uitspraak “marginaal” best had gedeleted én… ook in Knokke of Sint-Martens-Latem zal wel ergens een stoep te filmen staan waar tussen de dallen door… gees en piesbloomen groeien!

11:00

MAURIZIO FONDRIEST WK’88 Je kan niemand een titel afnemen die hij wint door het noodlot van derden. De winnaar van de Lotto heeft alleen schuld aan het feit dat hij… deelneemt, niet aan het feit dat hij de juiste cijfers op zijn biljet heeft staan!


UPDATE: “prachtig idee Willy, groeten Xavier”

WK 1988

feb|B NUMMER108

WK 1963

 Ronse vermag nooit nog zo’n WK te organiseren!

UPDATE: “Heel goed idee van gAZet! Die aankomststreep ter nagedachtenis van Claudy moet er komen, ‘k wil zeker mijn steentje daartoe bijdragen. Groetjes, Charles”

 de toerist die er passeert, zal

 n.a.v. het overlijden van  in Ronse staat nergens een gedenkteken dat aan deze exploten herinnert!

GLORIEUXLAAN

KRUISSTRAAT

aankomstlijnen voor beide wereldkampioenschappen die er ooit gereden werden, blijvend te markeren door t.h.v. de historische aankomstlijnen de multicolore strepen te schilderen…

zich Ronse beter herinneren… Claude Criquielion deze week, ‘gedupeerde held’ van 1988

13

 gAZet stelt voor om in Ronse de twee


 Dit had best de uitslag kunnen zijn, want ook Cricri zat op z’n tandvlees! Onder  strafpleiter Piet Van Eeckhaut die met een Ronsese dame is gehuwd, ooit in Ronse wonende aan de… Marmezoek! (zie gAZet nr.05)

Graag een aantal vaststellingen. Niet gedreven door emotie, zeker niet door die van toen noch van ter plekke, kan CriCri onmogelijk gelijk krijgen én heeft de wedstrijdjury van toen correct gehandeld (trouwens bevestigd door de rechtbank en dààr Marc Uyterhoeven wél ongelijk gevend: we leven in een rechtsstaat en ook over sportperikelen moét een rechter het laatste woord kunnen krijgen). Stel dat een renner alléén voorop rijdt en op 100 meter van de eindstreep valt en hij breekt zijn been of hij valt dood (niet ongewoon in de sport!) of zijn ketting slaat in zijn wiel en staat te voet en de achtervolgers rijden hem voorbij, wordt hij dan wereldkampioen?, NEEN! Dus evenmin als Steve Bauer hem over die vermaledijde betonblokken (een schuine plint – zie tekening vlg. week – zou de laatste 250 meter over uitstekende zaken zoals betonblokken of voeten van nadarafsluitingen moeten staan zodat ‘n renner hooguit wat evenwicht verliest, maar zelden zou vallen) doet struikelen door van zijn lijn af te wijken. Van Looy werd te Ronse in 1963 niét gediskwalificeerd (sorry, Rik!) wat én terecht met de Canadees wél gebeurde. Cricri heeft trouwens van Ronse geleerd dat hij met Steve de open vlakte en niét de wegkant moest kiezen, want ook daar was hij in 1988 ontactisch, toch? Ander paar mouwen is het Pontius Pilatus spelen (zie als dusdanig burgemeester Fostier ergens anders in dit weekblad!): Claude gaf duidelijk en ik meen volkomen eerlijk aan dat [Cruuc] hem naar de rechtbank stuurde (maar [Cruuc] ontkende!) en zijn sponsor keek de andere kant op als diezelfde rechtsgang ter sprake kwam! Cricri moest het maar zelf doen, wat hij deed en er ‘n paar miljoen BEF bij inschoot! Ondergetekende kan er trouwens van meespreken hoe de organisatoren van toen een onderschreven woord laakten vanwege chantage van een derde!). Maar laat ons nog even bij canvas blijven dat dan toch afsloot door Eddy Planckaert te laten lachen dat hij Ronse… om het met een Facebookterm te zeggen… leuk vindt en de Kruisolympos was, is en blijft van het wielrennen! Waarom dan die Ronde van Vlaanderen (museum en aankomst) in Oudenaarde? Waarom dan geen derde keer = goede keer, georganiseerd door RONSE KOERST, met aankomst op het 75000m² grote Kloefplein (hallo Luc Van Den Abeele, moet er nog… kaas zijn?). D à t z o u p a s … R O N S E [ R E N A I X ] z ij n ! DOOR WILLY DEVENTER, UITGEVER VAN GAZET

VERDEDIGDE STEVE BAUER…

14

feb|B NUMMER108 11:01

MET DANK AAN CANVAS

Als ge centrum Ronse neemt, grauw en grijs, beetje marginaal, Kruisberg avenue de course, die schilderij, dienen berg voor u… heel mooi! Als ge in Ronse komt, dan voelde koers… dan leeft dat, het is precies of de wielersport dààr neergedaald is, dat ze dààr de fiets uitgevonden hebben en dat ze dààr beginnen koersen zijn! Dàt gevoel krijg ik bij Ronse, dàt is zo plezant aan Ronse en dan komen de verhalen vanzelf, want…

Ronse is goed, Ronse is goed!


DEUX-ACREN

15

feb|B NUMMER108

Acren-Saint-Martin (soms ook Grand-Acren genoemd) is een voormalige gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. Het maakt samen met Acren-Saint-Géréon deel uit van de dorpskern van Twee-Akren, een deelgemeente van de stad Lessen(Lessines). Acren-Saint-Martin was een leen van de heerlijkheid van Ronse. Door de eeuwen heen behoorde Acren-Saint-Martin toe aan verscheidene adellijke families. In 1795, bij de vorming van de gemeenten, werd Acren-Saint-Martin een zelfstandige gemeente. Kerkelijk was het reeds zeer lang een onafhankelijke parochie. In 1804 werd de gemeente opgeheven en samengevoegd met Acren-Saint-Géréon, waarmee het één enkele dorpskern vormde, tot een nieuwe gemeente met de naam Twee-Akren. Acren Saint-Martin telde op dat moment 974 inwoners. In 1828 werden ook de twee parochies samengevoegd en werd de 13e eeuwse Sint-Martinuskerk van Acren-Saint-Martin de enige kerk van de nieuwe parochie. Op de romaanse toren uit de 12e eeuw staan 2 torenhanen als symbool van het vroegere bestaan van twee parochies in het huidige dorp Twee-Akren. Uit WIKIPEDIA.

Claude Criquielion wordt woensdag om 10 uur begraven in de kerk Saint-Martin in Deux-Acren. Dat is een deelgemeente van Lessen, waar de ex-wereldkampioen van Montjuic 1984 MR-schepen van sport, jeugd, groene ruimten en kerkhoven was. Het stoffelijk overschot van Cricri werd van het ziekenhuis in Aalst waar ie overleed op woensdag 18 februari jl. overgebracht naar een funerarium in Lessen waar hij tot gisteren dinsdag kon gegroet worden. Het wielerpeloton stond eveneens stil bij de dood van de Waalse Flandrien. Zowel in de Ronde van Oman, de Ronde van de Algarve als in de Ruta del Sol werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de Waalse ex-wereldkampioen. Froome en Contador werden daarbij geflankeerd door de koersdirecteur van Dwars door Vlaanderen, Guy Delesie. “Midden ons immense ver-driet doet het deugd dat de wereld zo reageert bij het heengaan van onze vader”, sprak ex-prof Mathieu Criquielion gisteren namens de getroffen familie. “Het beeld dat ze van mijn rechtgeaarde pa schetsten, klopt voor de volle honderd procent.” Uit het nieuws rond de dood van Claude Criquielion.

Foto: Friedrich Tellberg

… draagt vandaag Claude Criquielion ten grave…


16

Uit dit op internet weergevonden document blijkt dat DE VLOEK VAN RONSE reeds bestaat van in 2010, 22 jaar na de feiten! Heruitgezonden op TV n.a.v. feb|B NUMMER108 het 25-jarig lustrum en volige week n.a.v. van het overlijden van de ‘gedupeerde held’ Claude Criquielion... en dit tot slot over de Criq…

gAZet wijdt er zijn cover aan…

DE EEN ZIJN DOOD…

Deze editie van gAZet komt voor het eerst online woensdag 25 februari 2015 precies te 10 uur wanneer in het naburige voormalige leenheerschap van Ronse DEUXACREN voor ‘onze’ Criq de doodsklokken luiden. Gisteren vernam gAZet op de jaarlijkse persbabbel annex stadhuis dat burgemeester Luc Dupont over dit heengaan twitterde en zijn tweet werd overgenomen door o.a. Marc Coucke. Het stadsbestuur stuurde namens de stad een rouwtelegram naar de familie Criquielion.


17

feb|B NUMMER108

IS DE ANDER ZIJN BROOD!


18

feb|B NUMMER108

foto’s genomen woensdag 25 februari 2015 16:02 in

‘t ROSCO


boek

19

feb|B NUMMER108

dikglazen boekenstaander (float/UV 20 x 20 x 7 (rug) cm x 10 mm dik)

AWARD

 ons eerste ontwerp (zie tekst) initialen winnaar

gAZet heeft een andere kijk ontwikkelt op de gAZet AWARD die over één jaargang van ons digitaal info- & retroblad dié persoonlijkheid bekroont die onze kolommen kwam bevolken met een insteek om ’U’ tegen te zeggen; over 2013 was Bertrand Vande Kerckhove dat, gewezen Ronsenaar, alias the fractal man, aka beke.com(mentaar); een sinterklaastekening, extreem naar essentie toe ontworpen voor destijds weekblad –AZ door ook onze stichter-uitgever zou de glazen boekenstaander sieren; we hebben een Ronse-gelinkte sponsor gevonden die de fysieke klus gaat klaren en wie van Ronse spreekt, denkt niet meteen aan Klaas maar wel aan ‘onze’ duivel, dé duivel van Ronse; onze eigenste altaarduivel in weeral een schets vanwege Willy Deventer (Gulden Boek Ronse) zal de gAZet AWARD sieren, deze van 2013 met terugwerkende kracht voor Bertrand en deze over jaargang 02 voor persoon X, uitreiking in MAART 2015…


20

feb|B NUMMER108

IN MEMORIAM BR. https://www.youtube.com/watch?v=Q8-rmmeYmEI


21

feb|B NUMMER108

WILLEM

wordt vandaag woensdag 25 februari 2015 in Oostakker ten grave gedragen ď‚„


HIJ IS NIET MEER ONDER ONS…

BROEDER WILLEM Na een vrij korte, maar zeer pijnlijke ziekte is broeder Willem (Omer) Dedeyster op woensdagnamiddag 18 februari in het Broedershuis te Oostakker overleden. Eén uur voor zijn heengaan kreeg hij nog het bezoek van een paar mensen uit Ronse, waaronder ondergetekende. Het was alsof hij op dit ogenblik gewacht had. Broeder Willem was bij volle bewustzijn en prevelde zelfs nog enkele wijselijke zinnen. Broeder Willem werd in Kortemark geboren op 20 februari 1933, in een gezin van 16 kinderen. Toen een broer van hem, ingetreden bij de broeders van O.-.L.-Vrouw van Oostakker, op jonge leeftijd stierf, nam Willem bewust zijn plaats in. Hij werd dus ook broeder en nam in het Glorieuxklooster van Oostakker de taak van hovenier op. Begin 1966 werd hij overgeplaatst naar het klooster te Ronse. Deels oefende hij er dezelfde job uit, maar hij werd er ook dé onderhoudsman bij uitstek. Hij ontpopte zich tot een zeer handige klusjesman. Hij was bijzonder sociaal ingesteld en interesseerde zich aan kunst en aan alles wat de natuur te bieden heeft. Eén jaar na de oprichting van Kunstgroep Jakhals werd hij de naaste medewerker van ondergetekende. Tussen de jongeren van deze vlaggengroep en showband kon hij volop genieten van elke kunstzinnige ingesteldheid en van zoveel avonturen. Samen met Kunstgroep Jakhals maakte hij alle kampen en verre reizen mee, ja tot in Taiwan, Polen en Portugal toe! Hij was in Ronse een graag geziene figuur die overal sociale contacten legde en onderhield: met buur, met schoolpersoneel, met leerlingen van het Instituut Glorieux en van het T.I.D. Eén van zijn laatste hobby’s was het verzamelen van (ja, zelfs internationale) kerststallen. Hij exposeerde hiermee op diverse plaatsen. Samen met de resterende broeders van de Ronsese congregatie verhuisde broeder Willem in december 2011 naar het hoofdklooster in Oostakker. De afscheidsliturgie voor broeder Willem heeft plaats op woensdag 25 februari 2015 om 10.30 uur in de kapel van de congregatie, Sint-Jozefstraat te Oostakker. Hij zal er begraven worden op het broederkerkhof én dit in hetzelfde graf als dat van zijn jong overleden broer/broeder, ook daar waar Vader Glorieux ligt… Damien Van Wambeke

22

feb|B NUMMER108

Na de uitreiking van de trofee SPORTVROUW VAN HET JAAR die ook volgens gAZet naar de verkeerde persoon (sic!) ging – weer puur communautair gezeur – wilden wij én terecht enige aandacht schenken aan de wereldkampioen boksen bij de dames: Delfine Persoon. Op donderdag 19 dezer via Annemie gezien hebbende op één, moest het er uiteindelijk van komen: DELFINE, ALLEEN JIJ BENT DE SPORTVROUW VAN 2014!


23

E V E N T C A L E N D A R B IJ

feb|B NUMMER108

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


De inkt van ons vorig nummer 107 feb|A van gAZet was spreekwoordelijk nog niet opgedroogd of der Jean-Marie kroop alweer in zijn pen en doopte die in wetenswaardige Ronsese geschiedenis, de lezers op hun wenken bedienend met volgend artikel én dat we in extenso weergeven… Waar documenten, archieven, boeken enzovoort allemaal niet goed voor zijn!

VAN FLOR GRAMMENS GESPROKEN!?!...

24

feb|B NUMMER108

Jean-Marie De Dijn: “In de boeken staat de bekende publicist Mark Grammens en zoon van Flor Grammens nog bij de levenden. Hij werd overigens te Ronse geboren op 24 april 1933, hij moet dus 81 zijn. Maar of die Mark nog veel herinneringen aan Ronse heeft… ignoramus!?”


Florimond Gustaaf Frederic Grammens (°Bellem, 13 april 1899) woonde in de ‘Villa Taalgrenswacht’ uit 1923 in de Blauwesteenstraat 52 (zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/28492). Het huis is nog besmeurd geweest met teer, zo goed als zeker door franskiljons en allicht ook liberalen (zie 't Volk van Ronse, 28 januari 1939). Zo te zien is de teer ondertussen verwijderd. Enkele maanden later hebben "vandalen de bloemen uitgerukt uit den voorhof der woning van den hr. Grammens" (idem, 24 juni 1939): zo weten we dan weer dat het huis niet aan de rooilijn paalt (niet makkelijk om er een zichtbare memorieplaat aan te bevestigen; zie verder). De bloemen lagen verspreid op straat en uit hetzelfde bericht leren we ook dat de brievenbus eveneens geschiedenis meemaakte want "herhaaldelijk dreigbrieven heeft ontvangen". Opgelet: zijn adres was ook gekend als "M. Grammens, Waatsbrugge, Ronse" (zie 't Volk van Ronse, 03 oktober 1925). Zo ging dat toen: mensen spraken nog veel in termen van wijken, soms zelfs van fabrieken ter oriëntatie. In die lijn opende ook in dit huis mevrouw "C. Grammens, gediplomeerde snijlesgeefster - kleermaakster ... op de weg naar WAATSBRUGGE te Ronse (bij de fabrieken Van Butsele en De Langhe) … een Confectiehuis ... tot het maken van Dames-, Juffer- en Kinderkleederen" ('t Volk van Ronse, 13 december 1924). Familienamen van echtgenotes werden toen ook niet of nauwelijks gebruikt: Flor Grammens was immers wettelijk gezien het ‘hoofd’ van zijn echtgenote .... Hij had in de jaren dertig ook zekere tijd een tweede verblijf te Boom, gemeente van zijn eega. Het gezin (eega + één zoon) verliet definitief Ronse voor Oudergem op 02 mei 1942 (hij was trouwens uit Aalter op 12 mei 1921 in Ronse komen wonen in de Sint-Pietersnieuwstraat 4, een ..... van de katholieke .....?????). Tijdens de bezetting bezocht hij Ronse nog verder, maar dan wel om als voorzitter van de Commissie voor Taaltoezicht zgn. wan-taaltoestanden te komen controleren op vraag van purist en opportunist Leejoo. Grammens was benoemd in december 1941 zodat deze benoeming zo goed als zeker zijn vertrek uit Ronse in de hand heeft gewerkt. Overigens is Grammens reeds en vermoedelijk op eigen houtje en vooral binnen het opportunisme van de verslagen Belgische staat in juni 1940 een eerste taalonderzoek komen verrichten te Ronse (in september was hij reeds terug), wel als gewoon lid van de net opgerichte commissie, maar ook te Moeskroen en andere taalgrensgemeenten waarover hij nadien een rapport liet verschijnen in de Vlaamse, vanzelfsprekend reeds gecensureerde, pers. Veroordeeld voor collaboratie voor onder meer deze activiteit als voorzitter: ik zou wel opletten met grote vieringen, maarrrrr … Toen ik ooit een

25

toespraak hield naar aanleiding van de ophanging van die twee zonnewijzers, hield ik onder meer een door sommigen fel NIET-gesmaakte NUMMER opmerking dat aan zijn vroegere woning wel eens een plaatje kon worden gehangen... Je kan moeilijk ontkennen dat het Nederlands in het interbellum zich weer moest rechten; wat kunstenmakerij zoals dat kalken van zekere eenzijdige Franstalige officiële borden was dan een manier om aandacht te vestigen op deze problematiek. Hij is daar diverse malen voor gearresteerd geweest.

feb|B

108

Grammens had te Ronse nota bene een schoonbroer die leerkracht was in het Koninklijk Atheneum (gehuwd met zuster Clarisse Julia Grammens, °Bellem, 1901). Helaas heeft die zich verhangen (nota bene in de turnzaal van het K.A.) en dit tijdens de bezetting in oktober 1942. Wellicht leeft daar nog een dochter van, nota bene te Ronse (zie 1207 op www): een kiese zaak dus ..... Normaal werden toen zelfmoorden openlijk besproken in de gazetten, meestal zelfs met een mogelijk motief erbij. Voor deze regent stond er in 't Volk van Ronse dd. 31 oktober 1942 slechts het… afsterven vermeld..! Germain De Rouck schreef er ook over in zijn dagboek, nota bene samen met de dood van de bestuurder (die - hou je vast - ook al zelfmoord pleegde, maar dan in mei 1944). Welke Ronsenaar voelt zich geroepen om wat reclame voor zijn stad te maken, door bijvoorbeeld de foto van ‘Villa Taalgrenswacht’ met een beetje uitleg in de wikipedia-pagina rond Grammens te plaatsen? Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flor_Grammens en ik ga dit niet doen omdat ik niks van computergedoe ken en ik wil dat ook niet doen, want té aangebrande figuur en uiteindelijk als collaborateur ... Jean-Marie De Dijn

Zie de paginagrote foto’s achteraan deze editie…


26

feb|B NUMMER108

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL? LAATSTE DAGEN OM JE SCHOOL TE KIEZEN… Sinds vorig schooljaar wordt bij de inschrijvingen voor het basisonderwijs in Ronse gewerkt met een centrale aanmeldingsprocedure. Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan of naar een nieuwe school, worden uitgenodigd om hun kind aan te melden via een centrale website.

Het aanmelden dient te gebeuren in februari en kan nog tot en met zaterdag 28 februari. Deze procedure is niet van toepassing voor kinderen die al in een school ingeschreven zijn en op dezelfde school blijven. Deze kinderen blijven gewoon ingeschreven. Aanmelden hoeft ook niet wanneer er al

een broertje of zusje op de school zit. Deze kinderen konden in de loop van januari reeds ingeschreven worden. Wie niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in mei. Het kan dat sommige leerjaren in sommige scholen dan reeds volgelopen zijn.

Hoe gaat aanmelden te werk? Surf naar www.ronse.be/kies-je-basisschool. Daar vind je alle informatie en natuurlijk ook het registratieformulier zelf. Om een kind aan te melden moet dit formulier ingevuld worden. Er is geen voorrang voor kinderen die eerst aangemeld zijn. In maart ontvangen de ouders per post een toewijzingsbericht. Dit als het ware het ‘toegangsticket’, waarmee men in april een kind in de toegewezen school kan inschrijven.

www.ronse.be/kies-je-basisschool


27

feb|B NUMMER108

Staat de vakantie voor de deur en ben je van plan om met je kinderen een reisje te maken naar het buitenland? Vergeet dan niet dat kinderen een Kids-ID nodig hebben voor reizen binnen Europa. Deze Kids-ID kost 6 euro, is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van 3 weken. Als je te lang wacht met het aanvragen van de Kids-ID moet je deze via een dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan

vasthangt (109 of 173 euro), is dit geen aanrader! Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen is een goed beveiligd reisdocument dat geldig is in Europa en enkele andere landen. Het heeft trouwens ook een telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel in contact kan worden gebracht met zijn familie. De Kids ID kan worden aangevraagd bij de dienst bevolking. Wees er dus tijdig bij. Dit bespaart je extra kosten!


VACATURE TEAMLEIDER GEBOUWEN / LOODGIETER De stad Ronse organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een Teamleider Gebouwen - Loodgieter / HVAC (verwarming, ventilatie, airco) in statutair verband - M/V - voltijds - C1-C3, met aanleg van een werfreserve van 3 jaar (statutair/contractueel). Je bent minimum houder van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkgesteld getuigschrift en in het bezit van een rijbewijs B. Als teamleider sta je in voor de coรถrdinatie, opvolging en organisatie van de werking van de toegewezen ploeg, voer je sanitaire werken uit, werken i.v.m. verwarming, ventilatie, airco, dakwerken... .

Interesse? Verstuur tegen uiterlijk 25 maart 2015 je schriftelijke kandidatuur, samen met CV, diploma, kopie rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Meer info omtrent de examenprocedure, loonvoorwaarden en functieomschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse via vacatures@ronse.be of op het nummer

28

feb|B NUMMER108

055 23 27 19 of 055 23 27 24


29

Dag Willy, Sorry voor de laattijdigheid. De stad Ronse en Pete’s Promotions hebben dus een overeenkomst afgesloten om dit én volgend jaar opnieuw Ronse OP SCENE te organiseren in het laatste weekend van augustus. We gaan de feesten dus verder uitbouwen met nadruk op gezelligheid en sfeer. Door de goeie samenwerking tussen stad en onszelf is het idee gegroeid om ook de BRUULCONCERTEN opnieuw in het leven te roepen. Ronsenaars waren al langer vragende partij, maar omwille van budgettaire redenen was dat niet altijd mogelijk. Vandaar dat wij het heft in eigen handen hebben genomen. We plannen die Bruulconcerten, op vrijdag 03/07, vrijdag 10/07 en vrijdag 21/08. Ik kan al meegeven dat vrijdag 10/07 in het teken zal staan van de Vlaamse Feestdag en dat wij daar al Vlaanderen Zingt /Ronse Zingt gaan doen, zoals vroeger het geval was tijdens de Bruulconcerten. We gaan nu volop aan de slag om de programmatie in te vullen. Als er namen bekend zijn, geef ik een seintje! Mvg Peter Decordier

ONZE REDACTIE ONTVING OP 26 FEBRUARI 2015 DEZE E-MAIL VAN PETER DECORDIER…

WEER BRUULCONCERTEN IN 2015

feb|B NUMMER108

Wij nodigen je op zondag 29 maart 2015 van harte uit op ons jaarlijks eetfestijn dat doorgaat in t’Kapittel, Kaatsspelplein 6.

Op het menu: warme beenhesp met verse groentjes & frietjes. Prijs volwassenen: 15 euro - Kinderen tot 12 jaar: 10 euro. Kaarten te bekomen bij de koorleden. We starten vanaf 11u30 met een aperitief, om daarna aan te schuiven aan het buffet en af te sluiten met koffie en taart. We hopen van harte u als trouwe sympathisant en vriend van ons koor te mogen begroeten! Het bestuur en de koorleden van het Sint-Gregoriuskoor.


30

feb|B NUMMER108

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!

Met deze foto uit de oude schoendoos vol foto’s (of uit een of andere ouderwetse pêle-mêle) starten we een nieuw issue in gAZet: RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU! Geen jaartallen uit de vorige fotoeeuwen, geen namen wie of hoe of wat, dood of vivant, so what? Gewoon Ronsenaars die naar het kodakske kijken, het begrip cheese moet nog worden uitgevonden. Wél gAZetse commentaar zoals bij deze startprent pal na oorlog twee… Ma en pa zijn met de eerstgeborene ter fotograaf getrokken (Jensen in de Stationsstraat of Frans Pessemier beneden de Wijnstraat?). Smokbloesje aan, krul van voor- naar achterhoofd in zijn peuterhaar. De jonge paps kaalt reeds, moeders haar in permanente, strikbroche met steentjes in geslepen glas. Bij hem de mode (!) van lange hemdkraagtippen. De sepiakiek was not enough: de fotograaf moest zonodig bijkleuren: mat effect als van een gepoederde damesneus. Nòg vàn dàt?, jawel:

.

… ook papa z’n ogen duidelijk bijgetekend!

UIT OUDE FOTO’S VANWEGE LEZERS WORDT GEPUBLICEERD. NIET ALLEMAAL TEGELIJK, HE!


Recent vergaderden de leden van het stedelijk Fiertelcomité o.l.v. de nieuwe Fiertelschepen Ignace Michaux in de gemeenteraadszaal van het stadhuis…

31

feb|B NUMMER108

c o m i t é


32

feb|B NUMMER108

Micheline Boursier (uiteraard de dochter van de eerste koning Roger Boursier, overleden in 1970. De Delmotte Kring is uiteraard fier dat we erin geslaagd zijn deze drie vrouwelijke nakomelingen van Roger (Mamber) Boursier bij mekaar te brengen in ‘het Delmottehuis’ en dit in het 110e geboortejaar van haar stichter Prof. Ephrem Delmotte. Zie ook gAZet nummer 107 (vorige editie). De vzw werd opgericht in 1992. Erevoorzitters Adelin Devos en Andre Onijn zijn de nog twee overblijvende stichters. Bij de start waren we oorspronkelijk met zes effectieve leden. Op heden is het aantal aangevuld tot 17 effectieve leden… In 1994 heeft de vzw een pand in Elzelestraat 55-57 aangekocht, de vroegere hoedenzaak Clarysse. Later in hetzelfde jaar werd in dit pand het museum Het Delmottehuis geopend door Prof. Ephrem Delmotte zelf. Ephrem Delmotte was niet alleen de stichter van (de) Zotte Maandag (stoet), maar hij was nog veel méér… O.a. secretaris van de VVV | muziekleraar aan het Koninklijk Atheneum en de muziekschool in de Zuidstraat | componist met ongeveer 200 composities en/of arrangementen die bij SABAM zijn ingeschreven… waaronder uiteraard het LIED DER BONMOSS (volledige lijst opgemaakt door Sabam in ons bezit) | beiaardier met wereldfaam (hij was stadsbeiaardier van Ronse, Oostende, Sluis NL (25 jaar) en zelfs Keulen DE (18 jaar). Recent ontdekte Andre Onijn in het weekblad De Ronsenaar van 25 december 1960 nog het volgende over Keulen en Delmotte: Karnaval te Keulen… “Op bevel van de oberburgemeister van Keulen en van de oberstadtderector Dr. Adenauer, zoon van de Bondskanselier, zal voor de eersdte maal sedert de oorlog, een beiaardconcert gegeven worden op het stadhuis van Keulen, ter gelegenheid van Karnaval in de maand februari 1961. Het zal onze stadsgenoot, Meester Ephrem Delmotte zijn, die de eer geniet de klokken van het Rathaus van Keulen te laten zingen.” Nog zo een voorbeeld: bij de viering van 50jaar Israël, heeft Ephrem Delmotte de beiaard van Jeruzalem ingespeeld… en heeft er drie maanden lang ‘aspirant’ beiaardiers opgeleid! Op tekst van Patrick Aelvoet.


Op 9 mei organiseert LETS VLAAMSE ARDENNEN vzw (als trekker samen met de partners: Kringwinkel, Samenlevingsopbouw, stad Ronse,Vorming Plus VLaamse Ardennen-Dender) het eerste RepairCafé te Ronse.

33

feb|B NUMMER108

Wil je er graag bijzijn of meewerken aan de organisatie van de dag zelf of meewerken als hersteller (textiel, fiets, klein elektro of pc...), geef dan een seintje op dit mailadres of via repaircaferonse@gmail.com of bellen naar 0472 287640.

Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwer-pen. Zo kan er onder meer textiel, kleine elektrische apparaten en fietsen samen hersteld worden. Bezoekers brengen hun kapotte spullen mee en gaan samen met de vrijwillige deskundigen aan de slag.

Repair Café Ronse zoekt nog vrijwilligers om te helpen bij herstellingen van textiel, fiets en klein electro, pc alsook enkele mensen om te helpen bij de organisatie. Indien dit jou aanspreekt; gelieve contact op te nemen op het volgende adres: repaircaferonse@gmail.com Wij nemen dan spoedig terug contact met je op voor verdere afspraken. Repair Café Ronse heeft plaats op 9 mei 2015 (van 11 uur tot 17 uur) CC. De Brouwerij, Priesterstraat, 9600 Ronse Alvast van harte dank en misschien tot binnenkort, Het Repair-Team PS. Stuur dit bericht gerust door en/of lanceer het via de sociale media…

2015 DE RORE JAAR


34

feb|B NUMMER108

cypriaanderore.be

Zondag 15 februari 2015 viel er tijdens de radiomis op Radio1 te 10.00u. in de SintPieterskerk te Leuven het ensemble Currende o.l.v. Eric Van Nevel te beluisteren met van Philippus De Monte Missa Ancor che col partire (naar een madrigaal van Cypriaan De Rore) plus motetten van Roland De Lassus en Philippus De Monte in het kader van het programma @MISSAM. http://www.currende.be/agenda


HET VERDERE JAARPROGRAMMA VAN WILLEMSFONDS RONSE… MAART 2015 ZONDAG 22 | ISTALIF – MOEDERS VOOR VREDE DOOR JENNY VANLERBERGHE, JOURNALIST & AUTEUR | DE BRANDERIJ - ZUIDSTRAAT 13 - INKOM: 5 euro (OPBRENGST GAAT NAAR HET VROUWENHUIS IN AFGHANISTAN) | ZIE HIERNAAST APRIL 2015 ZONDAG 19 | 9:00: BEZOEK LOUVRE - LENS | SAMENKOMST PARKING PORTOIS OM 7/30 - DEELNAME PRIJS: nog te bepalen - VERVOER: CARPOOLING EN/OF MINIBUS MEI 2015 VRIJDAG 08 |20:00: INITIATIE WIJNCURSUS | DE BRANDERIJ - ZUIDSTRAAT 13 INKOM: 7 euro JUNI 2015 DINSDAG 02 | 19:30: ALAIN REMUE - HOOFD VAN DE CEL VERMISTE PERSONEN | DE BRANDERIJ - ZUIDSTRAAT 13 - INKOM: 5 euro ZATERDAG 13 | 08:00: ONTMOETINGSDAG WILLEMSFONDS | BEZOEK AAN MONS 2015 | ALLE DETAILS IN RECHTUIT VAN MAART 2015 | VERTREK MET DE BUS VAN OP PARKING SK RONSE OM 8:45

35

Vrijzinnig Centrum De Branderij zondag 22 maart ’15 feb|B NUMMER108 te 10.30 u. Jennie Van Lerberghe, journalist & auteur bij WillemsFonds Ronse …

WIJ WENSEN ALLEN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE EN GEVEN WEER AFSPRAAK IN SEPTEMBER SEPTEMBER 2015 ZATERDAG 05 | 20:00: THEATER DE WAANZIN-PRODUCTIE ‘DE GROOTE VAKANTIE’ VAN AUTEUR EDGARD EECKMAN | 3e LUIK VAN ONZE TRILOGIE ROND EUTHANASIE DE VERVERIJ - ZUIDSTRAAT 19 - INKOM: 9 euro OKTOBER 2015 IN HET KADER VAN DE 10-DAAGSE VAN HET WOORD ZATERDAG 10 | 11:00: LITERAIR FESTIVAL “HET BETERE BOEK” | LIBERAAL ARCHIEF - KRAMERSPLEIN 23 - 9000 GENT GEUZENHUIS - KANTIENBERG 9 - 9000 GENT ZONDAG 18 | 11:00: AUTEUR PAUL COX KOMT ONS ONDERHOUDEN OVER ZIJN SCHRIJFSELEN EN MET GEDICHTEN | DE BRANDERIJ - ZUIDSTRAAT 13 - INKOM: 5 euro NOVEMBER 2015 VRIJDAG 06 | 20:00: HET WF EN MUZIEK PIANOVIRTUOOS KRISTOF TESSITORE IN CONCERT | CC DE VERVERIJ - WOLVESTRAAT 37 - LOKAAL 108 - INKOM: 5 euro DECEMBER 2015 ZATERDAG 12 | 19:00: LEKKER EN GEZELLIG SAMENZIJN | IEDEREEN WELKOM DETAILS VOLGEN LATER… Zoals je hierboven ziet, presenteert Willemsfonds Ronse opnieuw een ambitieus jaarprogramma. Graag nodigen wij je hierbij uit voor de activiteit van 22 maart 2015. Jennie Van Lerberghe, journalist en auteur komt ons vertellen over haar wedervaren in Talibangebied. Naast haar reguliere job is zij stichter en voortrekker van de organisatie "Moeders voor vrede". In die hoedanigheid richtte zij een vrouwenhuis op in Istalif (Afghanistan).

Ongetwijfeld wordt dit een boeiende voormiddag vol anekdotes, moedige en hoopvolle verhalen. Wij hopen u dan ook talrijk te mogen begroeten. Inschrijven is verplicht via willemsfondsronse@gmail.com. Inkom: 5 euro (opbrengst gaat naar het vrouwenhuis in Istalif).Iedereen van harte welkom!

Jennie Vanlerberghe werd geboren in Oostnieuwkerke in 1945. Na haar studies kunstwetenschappen ging ze aan de slag als journalist. Ze is o.m. auteur van verschillende geëngageerde publicaties, maar ze is vooral voorzitter van Moeders voor Vrede. Voor haar inzet werd Jennie vele malen gelauwerd, met als kers op de taart in 2014 de adellijke titel van barones voor haar jarenlange inzet voor een beter leven voor vrouwen in Afghanistan. Aangegrepen door de pijnlijke situatie van vrouwen en kinderen tijdens haar verblijf in Joegoslavië, richt ze in 1991 de Belgische tak van Moeders voor Vrede (MvV) op te Ieper. Sinds 2002 is ze actief in Afghanistan. Het vrouwencentrum groeit uit tot een heel belangrijk project in een schijnbaar onmogelijk land. De mannelijke tegenstand is aanvankelijk enorm, maar de grote 


36

feb|B NUMMER108

MICHEL PROVOST exposeert van 1 maart 2015 af in BEUKENHOF Kluisbergen. De expo loopt tot 22 maart 2015 en is geopend van vrijdag t/m zondag van 14 tot 18 uur. Michel bezorgde ons ook een map waarin documentatie vanuit Mexico, jawel!, om aldaar te gaan exposeren. Brengen we in ons volgend nummer 109 maa|A.

 verandering komt in 2006 wanneer ook de mannen en families bij het project worden betrokken. De mannen krijgen toegang tot onderwijs en werk op voorwaarde dat ze hun vrouwen, moeders en dochters niet verhinderen om naar het vrouwencentrum te komen. Hoe ze dit voor mekaar kreeg en hoe het nu staat, komt zij ons met veel warmte en enthousiasme vertellen. Inkom: 5 euro (de opbrengst gaat naar het huis in Istalif) Locatie: Vrijzinning Centrum ‘De Branderij’, Zuidstraat 13 Info: Isabelle Raevens tel: 0476 35 64 56 verplichte reservatie via: willemsfondsronse@gmail.com of 0476 35 64 56


Zaal Saint Sébastien staat op 24 februari 2015 klaar om ZIEKENZORG SINT-HERMES te ontvangen! De wervelwind ‘t Ro°nssies Geklapt is in aantocht…

37

feb|B NUMMER108


38

feb|B NUMMER108

Rita Claus bezorgde de aanwezigen de nodige opdrachten, zodat ze met behulp van een stapel Maurice Bouchez Ronsese woordenboeken hun kennis van ons typisch dialect konden etaleren‌


39

feb|B NUMMER108

“Opdracht begrepen?” – “Vind je je weg in het woordenboek?” – “Die Ronsese uitdrukking ken je toch?” …


Deze zuilstukken wachtten in 2013 op hergebruik in de prachtige binnenruimte van de aloude Sint-Martenskerk (zie rechts of op de vlg. blz. januari 2015). De Vrijheid is een paradepaard van het huidige stadsbestuur dat alweer solo slim speelt, de indruk wekt tot inspraak vanwege ‘de bevolking’, maar liefst zijn eigen ding doet (én misschien wéér fout gaat doen, zoals voorheen bewezen). ‘Politiek is té … om het alleen aan politici over te laten’! Ronsenaar, pas op je ganzen, ook inzake De ‘nieuwe’ Vrijheid.

40

feb|B NUMMER108

PAK DE… VRIJHEID EN AGEER, VÓÓR HET (WEER) TÉ LAAT IS!

Jan, Piet en/of Marie, bouw ZELF aan ‘onze’…

DE VRIJHEID … vooraleer het (weer) té laat is!


41

feb|B NUMMER108 DE VRIJHEID

De politiek is een (nood-) zakelijk kwaad waarbij de burger NIET vermag op z’n luie kont te blijven zitten, inspraak MOET afdwingen. Politici hebben maar vier zintuigen, LUISTEREN ontbreekt, op enkele decibels na!

‘Aangaande zijn stad denkt een burger dat hij maar een amateur is; een politieker daarentegen is er van overtuigd dat hij ‘n professional is!’


42

feb|B NUMMER108

Hierboven een ongewoon beeld op de Sint-Hermeskerk. Iemand die de Fostierlaan (jawel, deze van de burgemeester die Ronse zijn Kasteel van Nassau ontnam en hij zou feitelijk dààrom de straat naar zijn naam moeten worden ontnomen ! - zie gAZet nr.07) naar beneden rijdt, heeft er bij hoge uitzondering nooit op gelet dat onze collegiale de skyline ontstijgt. Rechtsboven in de andere richting gefotografeerd wat we vorige week in een oude prentkaart brachten…

DE VRIJHEID

 GOTISCH | ROMAANS 

De crypte ervaren we, eenmaal binnen en de enkele trappen afgedaald, als volledig ondergronds. Maar bekijk beide gele stippellijnen, ze komen ongeveer overeen met de hoogte van de gewelven waarbij dus blijkt, op ‘n dikke meter na, dat de crypte zich dus bovengronds bevindt. Zie ook de oude ingang ertoe op een volgende blz.


43

C

feb|B NUMMER108

B D

A

F DE VRIJHEID Na de afbraak van de aloude Sint-Pieterskerk (zie de nieuwe op de Sint-Pieterparochie rechts boven) werd alles met de grond gelijk gemaakt en pas in de laatste helft van vorige eeuw zal (E.H.) conservator Albert Cambier zorgen voor een fake fundering als betrof het een… ruïne!

H

I G

VAN HOOFDINGANG NAAR HET ALTAAR

VAN VRIJDAG 17 MEI AF LOOPT IN GAZET NR.20 DE REEKS OVER TEXTIEL IN RONSE (ZIE BLZ.R)

Op deze diepdruk door Willy Deventer (5-delige reeks Vader Glorieux te Ronse en waar we stelselmatig op terugblikken) toont Glorieux (A) en zijn broeders van het eerste uur in de vervallen SintPieterskerk (B) noordkant collegiale (zie imaginaire schets daterend uit 1907 op vorige blz.). In de bobijn zie je een spinster (C), er staat een wever te weven op een houten getouw zoals thuiswevers hadden (D), de sleutel symboliseert de patroonheilige van de onderhavige kerk: de heilige Petrus (E), er is ‘n spinnewiel (F), ‘n open schietspoel (G) en Glorieux liet aan de bedelaars die hij van straat haalde om in de krocht van Sint-Pieter te komen werken dagelijks verse warme soep (H) serveren. Het hondje dat de wacht houdt (I), symboliseert trouw aan Glorieux vanwege ‘zijn’ armen…

DE NIEUWSTE SINT-PIETERKERK EN HAAR BETONNEN TOREN (DE VOORGANGER ZIE JE OP BLZ.H)

E


Vele jaren terug had Willy Deventer het plan opgevat om de site ten noorden van de collegiale nog meer te valoriseren. Dit door een metersgroot maar bevattelijk ‘schrijn’ in koperen buizen te lassen, geel én rood koper om twee bouwperiodes weer te geven en dit als een schaalmodel van de aloude Sint-Pieterskerk. Derwijze dat, zoals in Gent (OK, met pakken mindere impact) er drie torens bij elkaar zouden kunnen gezien worden: de Sint-Martens, de Sint-Hermes en op schaal de Sint-Pieterstoren.

Conservator Cambier was het project van Deventer genegen en hielp mee bij het indienen van het dossier. Het stadsbestuur van toen was het project eveneens genegen, tot plots om het op z’n Ronses te zeggen, den Albert zijn kodde introk omdat deze weliswaar doorkijkbare contructie te veel de aandacht zou afleiden van de door hem gereconstrueerde ‘grondvesten’. Misschien moet dit project maar eens terug in het daglicht komen!?! Zie dit  in 3-D alsjeblieft!

VERVOLG VAN BLZ.V Wijlen Albert Cambier, conservator, getroostte zich om de vlakte waar voorheen de Sint-Pieterskerk stond, om te vormen in (fake) grondvesten, dit om een beter begrijpbare herinnering aan de aloude kerk waarvan Glorieux als laatste de sleutels had te bestendigen. Vanuit de thans zo geboekstaafde Sint-Hermestraat kijken we hier alover de ‘grondvesten’ naar de collegiale. Je bemerkt de buitenmuren van SintPieters en de pijlers binnenin die de gewelven moesten dragen. De collegiale op de achter-

44

feb|B NUMMER108

grond laat rechts haar romaanse gedeelte zien en links het gotische. Bemerk het verschil in de bogen: rond rechts en puntig links. Achter deze laatste bevindt zich de crypte, deels romaans, deels gotisch. Opnieuw: de crypte is in feite ‘n sous-sol: je moet wel trappen afdalen, maar je bent nooit volledig ondergronds.

DE VRIJHEID


45

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

IN RONSE IS DE DUIVEL feb|B NUMMER108 NOOIT VER WEG… BINNEN DE ‘NIEUWE’ VRIJHEID MOET IE GEWOON ATTRACTIEVER AANWEZIG WORDEN. OOK DÀÀR PLEIT GAZET VOOR…

DE VRIJHEID

GULDEN BOEK COLLEGIALE


Lachen geblazen...  We laten het in het midden of de onderstaande pareltjes (die geen auteur weet te verzinnen) aan de Ronsese dienst voor huisvesting werden gericht of gewoon ergens aan één dienst voor huisvesting van een Vlaamse stad, maar iedere regel staat ergens in een brief van een burger aan zijn/haar overheid. Een ware bloemlezing van verschrijvingen, ludiek aandoende constructies, ingetrapte deuren en dubbele bodems, zet je schrap voor eigen lachsalvo’s, best een tegenhanger voor deze toch wat ‘morbide’ editie… We mogen al eens lachen ook, ook al is het alweer met iemands ellende. Nu eenmaal des mensen lot!

 Hiermede wil ik U vragen of U onze afwatering eens in handen wil nemen.

 Wij verzoeken meer gas, daar ik op 5 maart een zoon heb bijgeboren, wat met door de drukte geheel door het hoofd is geschoten.

 Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mij te komen wonen.

WORDT VERVOLGD

 Mijn gezin telt vier ledematen.

 Daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken, zitten we van alles zonder.

 Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken, als de kachel brandt moet ze het daarop doen.

 Bij een ontploffing heeft mijn zus haar man en haar hele inboedel verloren.

 Wij moeten dringend een andermans woning, wegens ziekte van m’n vrouw heb ik tijdelijk een ander gehad.

46

Door omstandigheden moet ik mij meerdere keren per week wassen, feb|B NUMMER108 daar ik alles in het donker moet doen verzoek ik U of ge me een eindje tegemoet wil komen.

 Ik ben zuinig, want ik ben niet zomaar iemand die gas laat ontsnappen..

 Mijnheer, toen ik een kachel had deed ik vaak een hoop op de kachel, maar nu moet ik alles op het gasfornuis doen.  Wij zitten zo krap dat de buren naast ons griep hebben en ons door de muren aansteken, als ge eens poolshoogte komt nemen kunt ge ook de koorts krijgen.

 Aan de ene kant is mijn vrouw in verwachting en aan de andere kant regent het binnen.

 De W.C. is bouwvallig en zodoende kunnen we daar niet langer huizen. Als het hard waait, zijn we met levensgevaar verbonden.

 Ik heb reumatiek en een kind van vijf jaar. U moet er iets aan doen.

 Ik heb vier dochters open en bloot op zolder liggen, komt U eens kijken?

 Even leg ik mij bij U neder om U enkele letters toe te dienen.

 Ik zit uit nood in een onverklaarbare woning.  Ik moet elke dag bevallen en dus wordt de woning te klein.  Ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van zes jaar.  De W.C. is lek aangezien we met dertien wonen.


47

feb|B NUMMER108

DE WEDSTRIJD IS AFGESLOTEN


48

feb|B NUMMER108 PROGRAMMA MAART 2015


VORIGE WEEK ZOCHTEN WE DE FOLDERSTRAAT zoals hij vanuit de Berchemsteenweg hier doodloopt naast deze hoeve; rechts zagen we Heynsdaele bos en de andere kant van de Folderstraat mondt dan uit in de Rozenaaksesteenweg. gAZet vraagt zich af of onze burgemeester, die trouw gAZet leest, telkens zou weten welke locatie we in zijn ‘eigen’ stad in the picture zetten!?! Vraag waarop nooit antwoord zal komen, wedden?

49

feb|B NUMMER108

FOTO

waar in

?


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 24 FEBRUARI 2015 15:14 

50

feb|B NUMMER108


51

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 24 FEBRUARI 2015 15:15 

feb|B NUMMER108

van uiterst links met de (deels zichtbare) oude Sint–Martenstoren tot uiterst rechts uitgang ZvB–klooster in de Kruisstraat:

G

L O

R I E U

X L

A

N D


52

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 24 FEBRUARI 2015 15:16 

feb|B NUMMER108 C B

D K

A

E J

In wijzerzin: A = flatgebouw NeerHofstraat | B = werfkraan Oswald Ponettestraat | C = cementfabrieken van Rumillies (naast Doornik op 25 km van Ronse) | D = kerkje van Dergneau | E = schouw Burez | F = huize meester Jourquin (in Broeke) | G = huizenrij vanuit Glorieuxlaan naar Hemelberg | H = boom in weide Meerseputte | I = huizenrij langsheen Broeke naar Kammeland | J = huize Mertens (TE KOOP) bijna beneden de Kruisstraat | K = villa Snoeck beneden de Kasteelstraat op het voormalig poortgebouw van het kasteel van Nassau langsheen de Jan Van Hovestraat en de Jan van Nassaustraat…

F I

G H


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 24 FEBRUARI 2015 15:17

… de treurwilg ter redactie gAZet en van waaruit de vorige Ronse-foto’s zijn genomen, loopt lentematig uit…

53

feb|B NUMMER108


54

feb|B NUMMER108

TELKENS Even herinneren uit gAZet 2013 (onze eerste jaargang)!

‘t Wel van een stad is duidelijk té wee om het alleen aan politici over te laten!

TWEEMAAL! GEK RONSE, TOCH?


33

55

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…


56

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…

reeds twee ‘lessen’ gegeven, voor weldra nog ‘n paar op stapel…


57

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…


58

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…


59

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…


60

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…


61

feb|B NUMMER108 ‘t Ro°nssies Geklapt voor ZIEKENZORG SINT-HERMES

in Saint Sébastien…

FOTOREPO DOOR RITA BAEKE (VOORZITTER)


62

feb|B NUMMER108

Naar verluidt, verandert INZICHT einde maart van uitzicht, formaat en drukker en de WEBSTEK van de stad zal er tegen eind 2015 compleet anders gaan uitzien!


MEER DAN 75 WORKSHOPS ELEKTRISCH FIETSEN! Pasar is een voortrekker op het gebied van de elektrische fiets. De vereniging organiseert graag leuke, duurzame fietstochten, en op dat vlak biedt de elektrische fiets extra mogelijkheden. Pasar leidde het voorbije najaar, met financiĂŤle steun van de Vlaamse overheid, een aantal consulenten elektrisch fietsen op. Deze consulenten zullen in 2015 workshops rond elektrisch fietsen begeleiden. Waarom? Elektrisch fietsen werd de afgelopen jaren enorm populair. Voor functionele verplaatsingen (woon-werk) vormt de elektrische fiets op bepaalde afstanden een volwaardig en interessant alternatief voor de auto. Fietsen en duurzaamheid zijn twee topprioriteiten van Pasar. Dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid kon Pasar een cursus opstellen, consulenten opleiden en workshops organiseren aan zeer democratische prijzen. In november en december 2014 hebben ruim 100 consulenten elektrisch fietsen zich voorbereid. Ze volgden de infosessie van Pasar en dit met de inhoudelijke ondersteuning van de organisaties Mobiel 21 en de vereniging voor verkeersveiligheid. Workshops in heel Vlaanderen Dit jaar organiseert Pasar in heel Vlaanderen meer dan 75 workshops elektrisch fietsen. Tijdens deze workshops maak je kennis met de werking en voordelen van de elektrische fiets. Je krijgt alle nodige informatie van een consulent elektrisch fietsen, aan wie je meteen ook al je vragen kan stellen. Je krijgt ook de kans om een elektrische fiets of meerdere fietsen uit te testen. De deelnameprijs is 4 euro p.p., 2 euro voor Pasar-leden en je hoeft niet vooraf in te schrijven. Tot nu toe zijn al meer dan 75 workshops gepland door de Pasar-afdelingen. Onderstaande afdelingen planden een workshop in Zuid-Oost-Vlaanderen: Zottegem 07 maart 2015 9 u. De Schakel - Musselystraat 28 te 9620 Zottegem. Info: ROLAND GOOSSENS Tel. 09 360 44 18 - 0494 71 76 01, rogoosse@pandora.be Persmoment om 10.15 u Kruishoutem 14 maart 2015 9 u. De Mastbloem - Waregemse stwg 22 9770 Kruishoutem Info: HEDWIG BALDUCK Tel. 09 383 64 29 - 0475 85 71 07, hedwig.balduck@gmail.com Persmoment om 10.30 u Lede 22 maart 2015 9.30 u. Ontmoetingscentrum, Watermolenstraat 11, Wanzele Meer info: ERIC VAN ZANDYCKE Tel. 053 70 26 12, eric.vanzandycke@skynet.be Wortegem-Petegem 01 mei 2015 Ronse 09 mei 2015 Denderleeuw 01 juni 2015 Oudenaarde 19 juni 2015

63

feb|B NUMMER108

Meer info en een overzicht van de tot nog toe geplande workshops vind je op www.pasar.be/elektrischefiets.

OOK TE RONSE OP 9 MEI 2017


Tekst vanwege Patrick Aelvoet (foto’s volgen):

Ronses jumelagestad Kleve Carnaval--

64 NUMMER108

KLEVE 2015

Reeds de vrijdagnamiddag - een vrijdag de dertiende dan nog – sijpelden Ronsenaars langzaam maar zeker hun zusterstad in Duitsland Kleve binnen. Na een bezoek aan aloude carnavalvrienden, een (één?) vlugge receptie, de laatste tijding vertellen en een oefening in vlug slapen stonden onze Bommels startensklaar om te 11:11 op de Fischmarkt samen met het KLEEFSE NARRENVOLK de macht in de stad te veroveren. De Rathaussturm had dit jaar ten gevolge van werken aan het gemeentehuis plaats in de Warsteiner feest tent. Burgemeester Theo Brauer (CDU), ooit zelf Prinz, die het wegens gezondheidsredenen vorig jaar overliet aan zijn vervanger Joachim Schmidt (CDU), stond dit jaar als een frisse jongeling de Prinz op te wachten. Een muzikale strijd om de stadsleutel ontspon zich tussen Prinz Michael Mülder der Ritmische en de herboren burgervader. De jonge Prinz hielt het bij Klassiek Carnaval en alles wat daarvan deel uit maakt zoals tonpraters, Garde- en Showtanz, Karnavalgezang, Elfenraden en fanfaren uitgerust met draagbare vibrafoon en tinnen fluit. Voor de terug frisse en herboren burgervader Theo Brauer, let op die deugddoende aansprekende familienaam, kon het niet modern genoeg. Zijn mogelijke politieke opvolgster, de impressionante Petra Tekath (SPD), charmeerde en kalmeerde ‘haar’ Theo die de stadsleutel afgaf na eerst een jeugdprinzenpaar te hebben voorgesteld. Gezien de bloemenpracht her en der was Kleve een zekere Sint-Valentijn tussen alle Narren beslist niet vergeten! Taarten, worst en bier later feestte ons Koninklijk Hof de namiddag door met de Prinz, vervoegde de feesttent in de late avond en was present op de zondagse Karnavalmis. De zondagnamiddag was het Hof traditioneel aanwezig op de door Dieter - jumelage bastion - Abels geblazen verzameling in zijn feestschuur. Ondertussen hadden onze Erejonker Werner en Eredame Sandra reeds tal van afspraken met de komende Prinz Helmut Vehreschild, tevens voorzitter van Brejpott-Quaker. Deze laatste hebben zowat hetzelfde groen ceremoniekostuum aan als De Clubmannekes. Dat belooft. Onder een stralende blauwe hemel kon de Klever Rosenmontagszug de maandagmiddag aanvatten. Méér dan 70 praalwagens blonken in de felle zon. De motieven waren soms grappig, soms brutaal, maar altijd kleurrijk. Prinz Michael der Ritmische waaide als een lichte bries door het toen meer dan gek geworden Kleef. Lag het aan de Lohengrin riddersage of de herboren liefde voor de binnenhaven?, feit was dat er ontelbare boten de optocht sierden. Viking boot, diepzeeschip, piratenschip, noem het maar op, het had beslist een kiel. Vooraan de zeer jonge deelnemers, de narrenkar van het jonge Prinzenpaar. Steken onder water werden uitgedeeld door Brejpott Quaker die zich afgeluisterd voelden in hun Kellener clubhuis. "Die vollen Eulen" wijs als uilen vonden een oplossing voor het huisvestingsprobleem in Kleve met hun “mobiele slaapzaal". De "Satte Jecken 06" en "Kinder der 90er" met Super Mario, Pokemon en nog veel liefs meer, gaven een dansbaar overzicht van de vergane discotempels Whisky, Downtown, Schweizerhaus enz. Na de wagen van De Klever Clubmaennekes die recent De Bommelfeesten meemaakten, zagen we heel wat geesten vermomd als een luchtballon, flink wat voetbalkritiek, dik gevulde kostuums en kort gerokte saneersters. Altijd hetzelfde en toch steeds anders op die eens per jaar Karnavalmaandag. De Klevenaar was er weerom van overtuigd (én wij ook): “Ge mut er bè geweist zèn“.


65

feb|B NUMMER108

SPORTDIENST RONSE STELT VOOR… STAY FIT KAART VOOR 50-PLUSSERS De ‘Stay Fit kaart’ is een beurtenkaart voor 50-plussers die op een gezonde manier in beweging willen blijven. Voor 10 beurten betaal je € 30,00 en voor 30 beurten betaal je € 80,00. De beurtenkaart blijft onbeperkt geldig. Maandag 10.30 - 11.30 u.: Sport & Spel Maandag 14 - 15 u.: Gym Maandag 18 - 19 u.: Aerobic Dinsdag 15.15 - 16 u.: Aquagym (vanaf 20 april) Donderdag 9.30 - 10.30 u.: Gym Donderdag 14 - 15 u.: Sport & spel

YOGALESSEN Yoga is een oeroude wetenschap die je de middelen aanreikt om zelf zorg te dragen voor jouw lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn. De yogalessen vinden plaats elke maandagochtend van 9.30 tot 10.30 u. en elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 u. in sporthal ’t Rosco. Voor een 10-beurtenkaart betaal je € 50,00. Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst op het nummer 055 33 99 21 of via sport@ronse.be


66

feb|B NUMMER108 ZWEMBAD GESLOTEN VOOR ONDERHOUDSWERKEN Het stedelijk zwembad zal gesloten zijn voor onderhoudswerken aan de waterzuiveringsinstallatie van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart 2015.


67

feb|B NUMMER108


68

feb|B NUMMER108

Hierbij foto’s van de PETANQUE WEDSTRIJD vaste tripletten waar er zeker één dame in iedere ploeg moet meespelen. Het was terug een zaterdagnamiddag in Het COC te Ronse boordevol sport voor en veel plezier na, want voor alle spelers is deelnemen belangrijker dan winnen. Natuurlijk zette iedereen zijn beste beentje voor om matchen te winnen. Maar de sportiviteit primeert. Uitslag: eerste ploeg: Mornie J. met Marianne V. en Cederic D.; tweede plaats: ploeg Joel C. met Guy O. en Andrea D; derde plaats: Sanspeur C. met Roos M. en Dees D. Er waren acht ploegen, meer kon niet daar we maar beschikken over vier indoorpleinen. Tekst & foto’s: Ronald Soubry (deze foto rechts).


69

feb|B NUMMER108


DE VOORUIT-ACHTER-ONDERUIT-EN-WELKE-DIMENSIE-NOG-MEER-ZEG-TOCH-MAAR-WEER-INGEBLIKTE…

70

feb|B NUMMER108

VILLA TAALGRENSWACHT

25

… die Flor Grammens in 1923 te Ronse liet optrekken langsheen de Blauwesteen – zie in vorige gAZet (en ook op blz.24)… de … “pompbak” die niet meer hier terplekke, maar ergens anders in Ronse verzeild is, ontlokte een ongelovige Thomas deze e-mail naar onze redactie: “hallo Vooruitblikkender, Ik heb wel eens zin om op Hogerlucht eens een enorme toeter en beller te bevestigen op straat aan nummer 92-94-96-98-100-en-ad-fundum als waarschuwing: "hier woont hij die uitvindt; opgelet, ga snel van hier vandaan vooraleer hij ook U uitvindt“ mvgrrrrr de vooruit-achter-onderuit-en-welke-dimensie-nogmeer-zeg-toch-maar-weer-ingeblikte” … MAAR MENEER DE LEZER, gAZet vindt niks uit: dàt vàn diè Grammens-pompbak-stijl-art-déco is… WAARACHTIG ECHTIG ECHT!


71

feb|B NUMMER108 VILLA TAALGRENSWACHT ‌ en dit kapelleke maakt historisch/toekomstig deel uit van dit bouwerf!


KWAKKEL!

72

feb|B NUMMER108

BILL GATES WAS NIET IN RONSE‌ Boer, pas op je ganzen!

Source https://www.flickr.com/photos/dfid/14590135480/

Een Ronsese lezeres wou gAZet mordicus het bericht opspijkeren dat de legendarische Bill Gates van Microsoft ooit in Ronse was! Hij zou, bij een voormalig bezoek aan ons land, ontvangen zijn op het kabinet van en door toenmalig burgemeester Walter Kerckhove (op de foto met zijn eega) en van het stadhuis naar het Koninklijk Atheneum zijn getrokken om er, in het kader van zijn vele humane beweegredenen en acties, een les hebben bijgewoond waarin hulpvaardigheid naar de naaste toe, centraal stond. gAZet is de, naar nu blijkt KWAKKEL, bij Walter Kerckhove gaan nachecken en deze kon niet anders dan dit bericht naar het land van de fabeltjes te verbannen. 1 april is nog veraf! Waarvan acte!

IN CC DE VERVERIJ:


Beste gAZet, deze bijdrage gaat over de crash van de B-24 Pale Ale in Dergneau op 20 februari 1945 en da’s ‘n paar dagen geleden precies 70 jaar geleden (herinner je de familie die in Ronse was in september 2014 én dat mevrouw de Amerikaanse ambassadeur op bezoek kwam (zie inzet). Ik kreeg terug veel reacties van de families en SAM KESSLER (overlevende van de crash – foto rechts) en zette deze foto op mijn tijdlijn!!! Ik ga Sam (90 jaar) ontmoeten in september 2015 aan het WWII monument in Washington D.C. De oprichter van het monument in Dergneau (JeanClaude Parez hield ‘n paar dagen geleden een kleine memorial ter ere van de drie omgekomen crewleden van de Pale Ale en legde een bloemenkrans neer terwijl het Amerikaanse en het Belgische volkslied weerklonken. Ik vond verleden jaar nog een overlevende van de crash, namelijk HARVEY STAMPER en gaf dit nieuws door aan Sam Kessler's familie. Er werd een reünie georganiseerd in Florida (verscheen in de krant Sarrasota Herald Tribune van 20 Augustus 2014). Dit was voor mij een prachtig resultaat en een grote eer om hieraan te kunnen meewerken. Er is ook een ontvangst voorzien in Central Falls, RI waar Gilbert Malrait werd geboren en zo mogelijk stuur ik van daaruit foto’s door naar de gAZet en hou ‘Ronse’ op de hoogte van al deze gebeurtenissen. Ronse zal weer op de kaart geplaatst worden, ín de USA ;-). Philippe Vanderdonckt

DE OVERLEVENDE VAN DERGNEAU 70 JAAR GELEDEN IS NU 90…

UNCLE SAM?

73

feb|B NUMMER108

In april 2015 komt er familie van 2LT Wynia (bombardier in de crew) terug op bezoek aan het monument in Dergneau.

WORDT VERVOLGD!


Jasper Balcaen (Balcaen is wel een typisch Ronsese naam!) neemt na Molina (2013, Arg.) en Sochi (2014, Rusland) voor de derde keer op rij deel aan ‘n WK, straks in Panorama (2015, Canada). gAZet liet de sympathieke en moedig volhardende Jasper aan het woord: “Het wereldkampioenschap was al na Sochi (Rusland) het grote volgende doel, feitelijk het enige grote doel dat ik me dit seizoen had gesteld. De zomer voorbereidingen verliepen…

26

Paralympier JASPER BALCAEN uit het naburige Maarkedal naar het wereldkampioenschap Alpijns skiën in Panorama (Canada) van 28 februari tot 10 maart 2015.

… voorspoedig, mijn fysiek was nog nooit zo goed, pure kracht in balans. Goed uit de zomer komend, bewees ik dat meteen in de winter. Ik scoorde in zes wedstrijden liefst zes nieuwe puntenrecords, iets wat het beste deed vermoeden voor de rest van het seizoen. Ik wou pieken op het WK. Eind december 2014 liep echter alles mis, sinds vorig jaar heb ik te kampen met… epilepsie en na een lange stabiele periode werd ik op korte tijd tot driemaal toe getroffen door zware aanvallen. Toen ik op 28 december nogmaals een zware aanval kreeg, leek ik een vogel voor de kat. Toch wou, zou en moest ik klaar geraken voor het WK en ik hernam de trainingen opnieuw onder nieuwe medicatie. Na een maand afwezigheid maakte ik vorige week mijn rentree en in het circuit met de Europacupfinales. Op deze wedstrijden bouwde ik dag per dag het vertrouwen op om straks goed te zijn op het WK. Ikzelf vat het zo samen: met weinig druk, maar met veel goesting naar het WK! Ik heb heel veel zin om mijn 12e stek van het wereldkampioenschap in 2013 te verdedigen en beter te doen dan in Sochi . Sinds ik bij een nieuwe federatie aangesloten ben en bij een nieuw team zit, voel ik me in m’n sas. Buiten resultaten boeken, heb ik nog heel jonge talentvolle ploegmaats. Ik ben zelf nog maar 22, maar heb toch al 11 jaar ervaring op dit niveau. Ik beschouw het als een taak én erezaak het Belgische skieën mee te helpen verbeteren. Dit nog drie jaar als atlee , daarna aan de zijlijn, want na de spelen van 2018 zit mijn skicarrière er wellicht op en ga ik voor de dubbel, ik wil ooit bij leven en welzijn beide spelen hebben gehaald, zowel de winter als de zomerspelen, een moelijke taak maar je moet durven dromen.” Good luck, Jasper…

74

feb|B NUMMER108


AAN ALLE BIN’S VAN RONSE

28

Wij kregen volgend bericht vanwege hoofdcoĂśrdinator Stefaan. Gelieve opmerkzaam en waakzaam te blijven. Groeten van Erwin (bin-sparta@hotmail.be = de BIN waartoe onze redactie behoort)

Beste buren We zijn bijna het slachtoffer geworden van een auto-inbraak. De dieven gaan als volgt te werk: ze steken een muntstukje van 5 cent tussen de deurklink aan de passagierszijde. Op dat ogenblik is de wagen afgesloten en gebeurt er nog niets, maar als men later de wagen gebruikt en na gebruik afsluit met de centrale vergrendeling, zal de deur aan de passagierszijde niet mee sluiten door het muntje dat tussen de klink geklemd zit. Dieven kunnen dan later als je weer binnen in huis bent de wagen gewoon openen en er alles uit stelen wat ze kunnen gebruiken. Gelukkig heb ik dit ontdekt toen mijn vrouw de deur van binnenuit niet meer kon openen. Gelieve dit zo veel mogelijk te delen zodat er niemand het slachtoffer van deze (vermoedelijke) bende hoeft te worden.

75

feb|B NUMMER108


28

76

feb|B NUMMER108

RONSE


28

Onze immer (goed-)gemutste Patrick (foto onder rechts) heeft voor volgend nummer nog ‘n rist foto’s in petto omtrent MAKRI en omtrent KLEVE…

Gisteren een viertal uren doorgebracht bij MAKRI, in aanwezigheid van mijn alte kameraad Johnny Duquin. Aanwezig waren het Koninklijk paar, de bijna voltallige Stedelijke Raad der Bommels incl. de schepen van o.a. feestelijkheden, twee sponsors der Bommelfeesten waaronder MAKRI (en BMW?) en een erelid van de RdB (Willy De Praeter). Marie-Ange K. waarschijnlijk in naam van de pers, maar ook naarstig op zoek naar ik vermoed een lederen salonstel . . . enfin, dus géén keuken! Het was wellicht reeds een vijftal jaar geleden dat Johnny ‘n soortgelijk initiatief nam. Zelf weet hij het ook niet zo goed wat hem daartoe dreef. Mogelijks een goed gevoel doch daarmee vertoeven we met enige uitleg daaromtrent in de privésfeer. Johnny bleek, niet geobsedeerd, maar toch, interesse te hebben in een symbolische greep naar de macht. Eechte Bonmohs verstoen daat. De openbare keuvelarij had het voornamelijk over Ronsese cultuur. Verder enkele persoonlijke en familiale toestanden genoteerd van de aanwezigen. Elk huis heeft zijn kruis aldus een Koninklijke uitspraak. Verder wist het Koninklijk koppel te melden dat ze ondanks hun niet te zullen huwen, alle met het dragen van de kroon verwante protocollaire geplogenheden zullen vervullen tot en met De Zuivering. In dat kader heb ik net voor mijn afscheidnemend gebaar, Johnny dank gezegd voor de uitnodiging en hem uiteraard beloofd de foto’s namens dé gAZet op laten geworden. Hopende je daarmee momenteel voldoende te hebben geïnformeerd, waarde uitgever, groet je, Patrick Aelvoet.

77

feb|B NUMMER108

KLEVE


28

Ronsenaar Edwin Ysebaert haalde een groot artikel in de PRIMO laatste week van februari‌

78

feb|B NUMMER108


HET RODE OORTJE

79

feb|B NUMMER108

OPEN VLD wil dat zaad- en eicellen ook met

bijbehorende identiteitsgegevens kunnen worden afgestaan. Nu gebeurt dat in de regel anoniem.Open Vld wil dat zaad- en eicellen ook met bijbehorende identiteitsgegevens kunnen worden afgestaan. Nu gebeurt dat in de regel anoniem.In de Kamercommissie Volksgezondheid wordt morgen gedebatteerd over het wetsvoorstel van Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Ine Somers. Zij willen de donor toelaten bepaalde informatie prijs te geven over zichzelf of toe te laten dat hun meerderjarige zoon of dochter hen contacteert. Ook anonieme donatie zou mogelijk blijven.Door toenemende onvruchtbaarheid blijft de vraag naar kunstmatige inseminatie, al dan niet met donorcellen, toenemen. Bijgevolg is er een toenemende vraag naar donoren, ook omdat per donor volgens de wet maximaal zes bevruchtingen kunnen gebeuren. Open Vld wijst erop dat er donorkinderen zijn die ijveren voor een verbod op anonieme spermadonatie. Ze claimen het recht van ieder kind om de identiteit van zijn of haar biologische vader te kennen. Om het donortekort niet aan te zwengelen door de anonimiteit te verbieden, wil Open Vld nu de keuze open laten. Ook de wensouders zouden dan kunnen kiezen voor welk type donor ze opteren. MSN NEWS

z

ZAADCEL

.

..

Een aantal items konden door timing en ruimtegebrek niet verschijnen en staan on hold voor de volgende uitgave van gAZet. Sorry.


‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… eerste helft van maart 2015 als gAZet nummer 109 maa|A

80

feb|B NUMMER108

VIEW

gazetronse.be gazetronse.be


NA

–TIJN

… de nieuwste van Buurman: Zoals koffie hoort bij opstaan Zoals water hoort bij vuur Zoals wit aan zwart contrast geeft Zo hoor jij… doodgewoon bij mij! … en uit ‘n oldie van Dana Winner: Jij hoort bij mij, alleen bij mij… Dàt zijn de woorden die je ooit tegen me zei…

zoals koffie ... Buurman

81

feb|B NUMMER108

EXIT We zwaaien de lichtmismaand uit en treden nu zondag de lentemaand binnen met… tot 8 maart de week van de vrijwilliger en op 8 maart zelf internationale vrouwendag | van 9 tot 14 maart de week van de diëtist | 12 maart wereldnierdag | 16 maart dag van de zorg | 21 maart heeft drie items: werelddownsyndroomdag, internationale dag tegen rassendiscriminatie en die dag begint ook de traditionele lente | van 23 tot 27 maart week van verpleegkundigen en vroedvrouwen en op 24 maart wereldtuberculosedag…