Gazet jaargang 2 week 45 08112014

Page 1

RONSESE DIGITALE

VRIJ VREEMD DAT… onze medewerkers van de tweede lijn, laat staan onze lezers, zich nooit hebben afgevraagd, 11 weken lang niet, wat ‘rararara nog ‘zo veel’ te gaan’ wel betekenen mag? ZIE BLZ.17.

JAARGANG 02 MET…

WEEK 45 ZATERDAG 08 NOV. 2014 08

RONSE 09 NOV.’14 ANN DE RENAIS IN CONCERT HERMESKERK 16 UUR

UPDATE ZONDAG 09 NOVEMBER 2014

09


09

2  2014 WEEK 45

MET DE

VAN NU PAS ONTDEKT SCHANDAAL OP HOGERLUCHT! FOEI RONSE! ZIE VERDER IN DEZE EDITIE… UPDATE: een lezer reageerde reeds per e-mail dat zijn broek afzakte bij het vernemen van en tss de regels vraagt ie zich af hoe zijn liefde voor Ronse en de Ronsenaars zo groot kan zijn als deze in staat zijn dergelijke steken te laten vallen (cf. strofe op blz.18 en het bijhorende breiwerkje…)

ACTUEEL

géénstreepdoorronse DE WANDELING Michael Bublé: Close Your Eyes

!


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

3  2014 WEEK 45


4  2014 WEEK 45

VTV

VTV VERVOLGT HET SEIZOEN 2014/2015 MET ZONNEMAN. Graag stellen we onze lezers het bestuur van deze Ronsese theatergroep voor: Donaat Deriemaeker - voorzitter | Maarten Michels - ondervoorzitter | Karen Wilpart secretaris | Geert Desmytere (wandfoto) - penningmeester | Martine Meuris – sponsoring | Gert Crispyn artistiek leider | Evy De Brakeleer - jeugdverantwoordedelijke | Patrick Oufflin - verantwoordelijke Volksbond | Kristof De Venter - verantwoordelijke infrastructuur Volksbond. Over het theaterstuk dat op 08 november 2014 in première gaat, gebaseerd op dit gegeven: 3 september 1944, de weerstand en de Engelse troepen bevrijden Ronse… In het hart van de stad kijkt ‘n 9-jarige jongen naar de vluchtende Duitsers. Hij zwaait ze uit. Und die grüssen in Berlin! En dan volgt een schot. Eric Zonneman sterft op de dag dat alles weer beter zou worden. Hij heeft het verhaal van vier jaar oorlog neergeschreven. Zijn schriftjes liggen onder zijn bed. Ze zijn niet altijd mooi om te lezen. Oorlog… ZIE VERVOLG OP BLZ.75.


5  2014 WEEK 45

LA DE RENAIS ZONDAG 09 NOVEMBER 2014 IN CONCERT | HERMESKERK 16 UUR ZIE OOK GAZET (VORIGE) WEEK 44

UPDATE VOLGT NA HET CONCERT OP BLZ.45 VAN DEZE GAZET…


MARNIXRING RONSE TAALGRENS STELT VOOR: SOPRANO HANNE ROOS IN CONCERT… OP VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014 IN DE HERMESKERK deuren 19:30 - voorstelling 20:00 Na het optreden uitgebreide receptie in het Kapittel. De jonge Ronsese sopraan Hanne ROOS, behoort ontegensprekelijk tot de interessantste talenten van de nieuwe generatie opera- & concertzangers. Ze startte haar zangstudies in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in Ronse. In 2004 vatte ze haar professionele zangopleiding aan in het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, waar ze haar masterstudies cum laude afsloot. Ze maakte deel uit van de Operastudio Vlaanderen en rondde haar professionele opleiding af aan de operastudio van ‘Opéra national du Rhin’ in Straatsburg en Colmar. In 2010 sleepte ze zowel de tweede Prijs ‘Opéra’ als de Prijs ‘Jeune Espoir’ in de wacht bij het Concours de Marmande (editie 2010). Onlangs zong ze een CD met werk van Dirk Brossé annex andere componisten in, alle geïnspireerd op Haiku's van Herman Van Rompuy (met aan de piano Daniel Blumenthal). Met de voorstelling in onze Hermeskerk willen we fondsen verzamelen voor verenigingen en/of activiteiten met sociale of culturele inslag en zulks ter bevordering van de Nederlandse taal & cultuur, trouw aan de doelstellingen van… de leden van de Marnixring Ronse Taalgrens zijn Johan Baeke | Arnout Bagué | André Bellinck | Geert Bonte | Patrick Bockstal | Georges Burez | Paul Carteus | Jo Cornelus | Marcel De Meue | voorzitter Jan De Sutter | Frans Decock | Dirk Decuyper | Henk Delrue | Lieven Dhaeze | Christophe Fort | Jan Foulon | Jan Goeminne | Gaston Hantson | Luc Hantson | Jo Leroy | Marinko Naessens | Ivan Platteeuw | Hendrik Roos | Xavier Saey | Joris Stockman | Jan Tack | Stefaan Van Butsele | Bernard Van Den Daele | Jan Van Den Noortgate | Pascal Van Overmeire | Wouter Vandenabeele | Frans Vandenbossche | Hendrik Vandermarliere | Luk Vermeersch | Hugo Vervaeke | Jos Walraet

6  2014 WEEK 45


SOCIAAL HUIS: HULP BIJ KEUZE VAN GAS

7  2014 WEEK 45

& ELEKTRICITEIT dinsdag 18 nov.: 14-18 uur. Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft Ronse be-

MOBIELE LIJNWINKEL IN RONSE VOOR WIJZIGINGEN STADSNET

Vanaf 1 november 2014 start het nieuwe stadsnet van De Lijn. De kleine stadsbussen worden vervangen door twee nieuwe Citybussen, elk goed voor 70 zit- en staanplaatsen. Lijn 74 zal voortaan ook wijk Floréal bedienen en met twee nieuwe haltes de sportzone en Ambachtelijke Zone Pontstraat vlotter bereikbaar maken. Lijn 73 neemt de haltes Vanhovestraat en Koningin Astridplein op in haar reisroute. De Belbushalte wijk Floréal verdwijnt met als alternatief de haltes Rode Mutslaan en Floréal. Wegens al deze veranderingen komt de mobiele Lijnwinkel langs op de markt in Ronse. Klanten kunnen hier terecht voor informatie en vervoerbewijzen. De mobiele Lijnwinkel zal aanwezig zijn op de woensdagmarkt van 29 oktober 2014 (parking Portois), woensdag 5 en 19 november 2014 (Grote Markt) en woensdag 3 en 17 december 2014 (Grote Markt). Telkens van 8.30 u. tot 12.30 u. INFO: Mobiliteit & Duurzaamheid | 055/232 776 | mobiliteit@ronse.be

slist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: ‘Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!’. Op dinsdag 18 november zullen ambtenaren van FOD Economie van 14 tot 18 u. een zitdag houden in het Sociaal Huis. Bedoeling is om je te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken - ZIE BLZ.32.


8  2014 WEEK 45

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


9  2014 WEEK 45

GééN60 GééN60 … ZOALS VANWEGE VLAANDEREN ÉN GESTEUND DOOR HET STADSBESTUUR VAN RONSE, MAAR VOLGENS HET WIJZE IN/UITZICHT VAN SOUDAN!


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

10 2014 WEEK 45

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


11 2014 WEEK 45

SLAAN… HUN OGEN DEVOOT NAAR BENEDEN ALS HET HEN TE HEET ONDER DE POEP WORDT!?! Zie deel twee Jean-Marie De Dijn en de N60 op blz.32 e.v.


12 2014 WEEK 45

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


13 2014 WEEK 45 c’est l’oeil qu’il faut!

Beste LETS-geïnteresseerde, op algemene aanvraag doen we binnenkort een infomoment op zaterdag i.p.v. op vrijdag!

IN

Dus het eerstvolgende infomoment van vrijdag 7 november 2014 is verzet naar zaterdag 8 november 2014 om 20 u. Grote Marijve 133. Na het infomoment kan je vrijblijvend aansluiten op het (k)LETSkaffee (doorlopend van 20 u. tot 22.30 u.). Iedereen is welkom en breng gerust iemand mee: een buur, collega, vriend(in), familie, ...! Komen luisteren, is geheel vrijblijvend en wie weet is LETS(en) ook wel iets voor jou én voor hen. Meer LETSers is meer LETS-plezier!

Je kan zonder inschrijven langskomen, maar het is pakweg handiger als we een kort mailtje krijgen met jouw gegevens én waarvoor dank! Groet van Carine 0472 28 76 40.

LETSEN KLEIN EN GROOT


NETWERK PALLIATIEVE ZORG wordt NETWERK LEVENSEINDE UIT RESPECT VOOR HET LEVEN

Na twintig jaar palliatieve zorg en tien jaar wet op patiëntenrechten en euthanasie, vonden wij het tijd om onze maatschappelijke rol als ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ te herdenken. We zien immers dat artsen, patiënt en familie, maar ook burgers, steeds gevoeliger worden voor levenseindevragen. Het gaat daarbij zeker niet steeds over mensen in een palliatieve levensfase. Mee onder invloed van frequente berichtgeving en debat in de pers, stellen wij vast dat burgers en patiënten steeds meer op zoek zijn naar toegankelijke informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde en hoe die te documenteren voor het geval men het (later) zelf niet meer kan zeggen. Omdat wij – door onze ervaring in palliatieve zorg – experten zijn geworden in alles wat met het levenseinde te maken heeft, hebben wij onze naam ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ veranderd naar ‘Netwerk Levenseinde’. Met de belangrijke ondertitel ‘uit respect voor het leven’. Wij zijn immers pluralistisch en onafhankelijk, en zo willen wij ons ook in deze levenseindematerie blijven opstellen. Niet alleen voor mensen in een palliatieve levensfase, maar voor iedereen die op één of andere manier met dit levenseinde begaan is. Inclusief onze zorgpartners. We vinden daarbij dat vooral onze lokale inplanting een hefboom is naar laagdrempeligheid en toegankelijkheid van informatie.

Phara de Aguirre (°Aalst 1961) is een bekend TV één gezicht en journaliste. Ze is ex-presentatrice van de VRTprogramma's Terzake en Phara en waarbij ze op ‘t scherp van de snee interviewde. Door borstkanker verdween ze in 2006 tijdelijk van de buis. Ze maakte haar come-back bij Het Groot Debat van de federale verkiezingen in 2007. Vanaf begin 2008 presenteerde ze op Canvas het praatprogramma Phara met sportjournalist ZIE BLZ.80.

FOTO VRT

Op 18 november 2014 - gAZet zal verslag uitbrengen - wordt een en ander op punt gezet, ook omtrent… Korte situering van onze visie en onze maatschappelijke herpositionering Toelichting van het belang en de concrete opstart van ons ‘INFOPUNT LEVENSEINDE’, waar mensen terecht (zullen) kunnen voor informatie rond beslissingen bij het levenseinde en ook advies ondersteuning bij het in orde brengen van wilsverklaringen Aankondiging van een reeks lezingen in onze regio, voorjaar 2015, en gericht naar de bevolking, waarbij Manu Keirse zal spreken over ‘Zorgen voor morgen’ Een aantal belangrijke partners zullen een interview toestaan, zodat de berichtgeving een eigen accent kan krijgen, en wel door deze mensen: o Een verpleegkundige van ons eigen team, o Een huisarts / LEIF-arts, o Een ‘burger’, die bewust bezig is met de mogelijkheden die de wet biedt, o Een vrijwilliger, die het INFOPUNT LEVENSEINDE mee vorm geeft door mensen te onthalen bij gesprekken.

14 2014 WEEK 45

INFO: www.netwerklevenseinde.be . Wij nodigen in deze materie geïnteresseerden uit op het symposium ‘LEVENS(EINDE)VERHALEN’ dat wij op 29 november 2014 organiseren. Het symposium is specifiek gericht naar artsen en zorgparnters in onze regio. Vanuit een aantal boeiende en aangrijpende getuigenissen van mensen, gaan we in debat met Wim Distelmans, Marc Desmet en Manu Keirse en dit onder de moderatie van Phara De Aguirre. Het belooft een boeiend symposium te worden! INFO: www.netwerklevenseinde.be. Mededeling vanwege de organisatie bij monde van Ruth Raes: “Ook Ronse valt integraal onder ons werkingsgebied, dus de inwoners van Ronse hebben zeker en vast belang bij deze informatie. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat wij momenteel in overleg zijn met het Sociaal Huis, omdat wij hoogstwaarschijnlijk een lokaal INFOPUNT LEVENSEINDE zullen organiseren in Ronse zelf (twee uur per maand of zo), om de drempel zo laag mogelijk te

houden. Tegen 18 november 2014 zullen we hierover wellicht meer duidelijkheid hebben.” Op de nieuwe website vindt je de regio beschrijving: http://www.netwerklevenseinde.be/index.php/contact Elke inwoner uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen kan bij NETWERK LEVENSEINDE terecht: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, RONSE, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.


15 2014 WEEK 45


NEMEN DEEL AAN ONDERSTAANDE ZOTHEID: Tiana Badjie: Lena | Jelten Baguet: Danny | Sandrine Clément: Tatiana | Sylvie De Bie: Izzy | Philippe Declercq: Jos | Ann-Sophie Decuyper: Alvina | Aurélie Decuyper: Mia | Valtin Demuynck: Patrick | Tim Hanssens: Leo | Ruben Illegems: Alvin | Sonia Seré: omroepster | An Van Nieuwenhuyze: presentatrice en Tonny Verplancken: John.

NIEUWS VAN ‘T PODIUM RONSE

16 2014 WEEK 45


… hiervoor 16 pagina’s en hier deze rararara… INOG 03 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

(ZIE OOK DE EERSTE BLADZIJDE…)

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

17 2014 WEEK 45


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 45 TELT 100 BLZ. 230 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 45 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; foto via Ann De Renais; gAZetGRAFiek | BLZ.02/05: eigen foto’s; foto’s uit stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer bijdragen zie verderop; gAZetGRAFiek | BLZ.06: bijdrage Marnixring | de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.07: stadsberichten | BLZ.08: met de B van… | BLZ.09/10: gAZetGRAFiek | BLZ.11: eigen foto | BLZ.12: met de L van… | BLZ.13: bijdraingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen ge LETS Ronse; gAZetGRAFiek | BLZ.14: bijdrage Ruth Raes | BLZ.15: eigen foto | BLZ.16: bijdragen ‘t Podium en Martinusparochie | BLZ.17: worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet nog 03 te gaan, rararara… | BLZ.18/19: met de C van…; eigen foto’s; uit verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Rear Window van ‘Hitch’ | BLZ.20/22: eigen foto’s; fotograaf onbekend | BLZ.23: eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.24: gAZetGRAFiek; foto’s den tegen voorafbetaling van €25 per foto Berten Davos; foto Philippe Vanderdonckt | BLZ.25: met de Z van… | AUTEURSRECHTEN BLZ.26/30: gAZetGRAFiek; eigen foto; bijdrage BIN | BLZ.31: foto’s Els ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Deventer | BLZ.32/34: bijdrage Jean-Marie De Dijn; eigen foto | BLZ.35/ BBIE DEPONERING (i-Depot) 38: stadsberichten; gAZetGRAFiek | BLZ.39/41: bijdrage Karine Raevens Willy Deventer is international author met en bijdrage Isabelle Raevens | BLZ.42/43: stadsberichten en bijdrage Lut CAE-code 109987598, aangesloten bij Cremers | BLZ.44/45: bijdrage Damien Van Wambeke; eigen foto’s | BLZ. SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens 46: bijdragen Nadine Notebaert en bijdrage Martine De Deken | BLZ.47: graficus/kunstschilder met TheArtServermet de F van… (VTV flyer Zonneman; eigen foto’s; gAZetGRAFiek) | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.48/58: bijdrage Eandis Ronse met foto’s van Fonny Malrait | BLZ.59/ lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, 66: bijdrage Damien Van Wambeke (tekst en foto’s); VTV; foto Philippe manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Vanderdonckt; foto Fonny Malrait; eigen foto’s; fotograaf onbekend; BVBA AbyZ consult & projects Gent. gAZetGRAFiek | BLZ.67/91: bijdrage géénstreepdoorronse; ‘tanden’ grafEr is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) fiti door MateOne; gAZetGRAFiek | BLZ.92/95: bijdrage door Philippe materiaal op te nemen waarover geen duiVanderdonckt; bijdrage door Yves De Wolf | BLZ.96: vervolg; stadsbedelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft richten; eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.97: dus niemand willen duperen, maar, indien er OVERZICHT 99 BLZ. GAZET WEEK 45 | zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.98: gAZetGRAFiek | BLZ.99: eigen fodan asap contact op met onze redactie via to; gAZetGRAFiek | excuus bij onze lezers gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- dat we niet 14, maar 19 uur online haalden. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 46 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

09

18 2014 WEEK 45

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


19 2014 WEEK 45

waar? UITSLAG VLG. WEEK & NIEUWE OPGAVE!


20 2014 WEEK 45

Willy Pauwels, commandant van de Stedelijke Brandweer Ronse herinnert onze lezers eraan dat de Stedelijke Brandweer per 31 december 2014 ophoudt te bestaan. De Ronsese spuiters worden "ingeschaald" in een groter geheel, nl. BRANDWEERZONE VLAAMSE ARDENNEN! Dit 'nieuw' brandweerkorps herbergt 13 gemeenten die niet alle een eigen brandweer hebben (zoals ongeveer de helft van de Belgische locaties). Acht brandweerPOSTEN staan ter beschikking: Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, SintLievens-Houtem en Zottegem. Het Sint-Barbarafeest dat op 13 december e.k. zal worden gevierd (mĂŠt ontvangst annex pagina in het Gulden Boek van de stad n.v.d.r.), is dus het allerlaatste als... Stedelijke Brandweer Ronse. Hoe in 2015... Barbara met de B van Brandweer zal worden gevierd, zal mede bepaald worden door de overkoepelende Brandweer Vlaamse Ardennen. Deze pre-zone & non-profitorganisatie zetelt in Oudenaarde!

ď ľ


‘Onze’ Barbara, althans deze in de collegiale, is ver van een populaire heilige, want Dominique Wybraeke moest haar ergens van achter een hoekje halen, wou ze devoot ga weg onze lens kunnen omhogen!

21 2014 WEEK 45


FOTO JONATHUNDER MILWAUKEE ART MUSEUM WISCONSIN

Barbara is ook de patrones van de beiaardiers…

HEILIGE BARBARA, PATRONES BRANDWEER Sinte-Barbara (zie voorheen in gAZet bij SPOREN IN DE TIJD) is een christelijke heilige van wie vrij weinig met zekerheid bekend is. Zowel 206 als 306 worden als haar sterftejaar genoemd, liefst 100 jaar verschil! Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië, Klein-Azië. Haar vader Dioscurus die een heiden was, sloot haar op in een toren (hét Barbara symbool) om haar te vrijwaren van de vele jonge kerels die naar haar hand dongen. Hij bouwde een badhuis voor haar zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte eerst twee vensters, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (bekeerd tot het christendom, wou ze op die manier de Heilige Drievuldigheid gestalte geven). Toen de vader van haar bekering wist, folterde hij haar. 's Nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze, maar uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, waarop hij zelf door de bliksem werd gedood. Sommige varianten van de Barbara-legende verhalen dat zij in een kelder werd vastgehouden om haar te bewegen aan haar geloof te verzaken. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op… 4 december forsythiatakken te knippen die in de daarop volgende weken tot bloei komen als ze binnenskamers in een vaas worden gezet.

22 2014 WEEK 45

Barbara wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. Ze is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de artilleristen en mijnwerkers, maar ook van de infanteristen, telegrafisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokken- & metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen, geologen en explosievenruimers en van de inwoners van Vreeswijk (NL; provincie Utrecht). In Limburg was het feest van Sint-Barbara, als patrones van de mijnwerkers, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een vrije dag. Met de opeenvolgende mijnsluiting kwam daar een einde aan. Ze wordt op 4 december herdacht, maar werd bij de hervorming van de heiligenkalender in 1969 niet meer opgenomen in de Calendarium Romanum. ICONOGRAFIE Sinte Barbara wordt gewoonlijk voorgesteld als een jonge vrouw met kroon en martelpalm. Daarnaast behoren tot haar attributen onder andere een zwaard (waarmee ze werd gedood), een ciborie, een pauwenveer, een toren met drie ramen (toespeling op de Heilige Drievuldigheid – zie hoger) en een kanon (zie hoger als patrones van de artilleristen).


23 2014 WEEK 45 EN WE ZOUDEN VAN GAZET NIET ZIJN OF BIJ EEN AWARD DIE LATER OOK TOT EEN AANTAL TROFEEËN ZAL WORDEN UITGEBREID, HOORT EEN RONSES GEDICHT!

Vorig jaar werd Bertrand Vande Kerckhove (hieronder met dochter Ude die eveneens en sourdine meewerkt aan gAZet op het awarddiner op onze redactie) voor zijn ‘alias’ beke.com(mentaar) de eerste gAZetAWARD toegekend. Wie volgt hem in 2014 op? Rararara!

WORDT VERVOLGD…

WIE IN OPVOLGING VAN BEKE (ZIE INZET) WINT IN 2014 DE GAZET AWARD, WIE!?!

AWARD


09

Doortocht fakkel & kidshulde zie blz.92.

24 2014 WEEK 45 ELI ISERBYT ziet er na een modderige cyclocross al eens als ‘n Zwarte Piet uit, maar is het niet. Moeder Stamper liet weten dat de winnaar bij de juniors van de Hotondcross tot op heden ALLE koersen heeft gewonnen waaraan hij deelnam. Belgenland lonkt naar ‘n nieuwe vedette! Eli hier aan het werk voor ‘Ronse Koerst’, vorige 12 oktober 2014…

gAZet feliciteert Eli Iserbyt met zijn Europese titel die hij vorige vrijdag behaalde, kloppende Jappe Jaspers (2) en Johan Jacobs (brons). Het was Eli’s achtste overwinning op rij, echt ‘n kei, die Eli! Moeder Stamper & Berten Davos, prosit!

O P R O E P Vooral bij onze noorderburen (alsook vorig jaar op het N-VA debat omtrent racisme – moderator was Donaat Deriemaeker) luwt de storm geenszins rond de vraag of Zwarte Piet nu gewoon zwart mag zijn zoals zijn naam laat vermoeden dan niet (of hoogstens met roetvegen)!?! Oproep tot onze lezers die daarover in gAZet iets kwijt willen. Tenzij Ronse véél méér wakker ligt van die antigroene N60 dan wel of Sinterklaas zijn knecht (dàt mag al evenmin in NL, knecht!?!) als historisch monument moet beschermd worden dan wel naar de… laundry moet! Hallo, Ronse…


25 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 45/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 46 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


In wijzerzin ONZE VORIGE VIER NUMMERS, vergeet ze niet te lezen via HOME (gazetronse.be) en via VORIGE EDITIES. Maak een keuze uit alle vorige edities van gAZet, beginnend met gAZet nr.01/jg.03. Reeds enkele DUIZENDEN BLADZIJDEN GAZET RONSE zijn intussen verschenen‌

26 2014 WEEK 45

Wens je GRATIS toe te treden tot onze VOORUITBLIKKERS (ze weten vooraf wat er in gAZet staat), e-mail dat dan naar gazetronse@gmail.com, WELKOM!


Als je dit ziet, zou je richting grafische kunsten gaan denken, maar vergis je niet, het betreft hier een uitvergroting (zodat de pixels tevoorschijn komen) van een merkteken dat DIEVEN die een inbraak voorbereiden en jouw woning & buurt komen scouten, aanbrengen of achterlaten voor collega-inbrekers. Dit teken wil je gewoon zeggen:

27 2014 WEEK 45

OPGEPAST WAAKZAME BIN-BURGER.

ď ľ


28 2014 WEEK 45 REEDS BEZOCHT

GELD IN HUIS

ONBEWOOND

REEDS BESTOLEN

VROUW ALLEEN

WONING AGENT

TOEGANG VRIJ NIKS INTERESSANT ANTI-DIEFSTAL

1 VROUW 1 MAN 1 KIND

NIETS TE STELEN

LET OP DE BUREN

GEVAARLIJK

GEVAARLIJKE HOND

ALARMSYSTEEM

WAAKZAME AGENTEN

GROTE PAKKANS HOND

4 KAMERS


29 2014 WEEK 45 DE LAATSTE STENGELS WACHTEN OP OOGST…

RABARBER IS EEN HERONDEKT FRUIT. Je kan er zo aan sabberen, je kan er gelei of confituur van maken voor op de boterham of in een taart. Als warme moes bij gekookte aardappelen en gebakken worst smaakt het eveneens voortreffelijk. Is er wat moes over, koud zetten en met wat bruine suiker erbij, hmmm, een heerlijk dessert ook nog! Rabarber groeit als niks, maar wat extra vloeibare mest werkt vruchtvleesbevorderend. Opgelet, de bladeren zijn giftig. De stengels hoeven niet gepeld te worden. Flink wassen, in stukken snijden en de pot in. Eet smakelijk!

RABARBERTUUR OP PEPERKOEK VERGEET DAARBIJ DE ENIGE ECHTE RONSESE CAMP’S MOSTERD NIET!


30 RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 08 NOVEMBER 2014 09:15


31

2014 WEEK 45

FOTOGRAFIE ELS DEVENTER

Hoe zou het nog met de Escheriaanse collegetrap zijn!?!, hallo iemand?


32

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 45

10

Deel twee Opgelet lezer, sommige vlg. blz. bevatten alleen tekst en vragen wat meer geduld bij het doorbladeren…


DEEL 1 VERSCHEEN (VORIGE) WEEK 44 VAN GAZET…

Deel 2 En toch heerst er binnenskamers zeker twijfel. Ik heb een gemeenteraadslid van de N-VA ontmoet die onder vier ogen bijzonder verveeld zat met die hele commotie rond die viaduct. Het bleek uit deze ontmoeting overduidelijk bij N-VA o.m. gAZet nauwgezet wordt gevolgd: ‘ons’ internetweekblad heeft dus onmiskenbaar een belangrijke democratische functie! De strategie is, ondanks de interne twijfels, publiek eenvoudig: de eigen onvrede inzake het traject via Schavaart de kop trachten in te drukken tot alle stormen overwaaien zodat men ongeschonden uit dit strijdperk kan treden. Partijtucht heerst vs. géén kracht van verandering, want bij de andere partijen gebeurt klop hetzelfde. Maar voor de N-VA van Ronse is het dubbel eigenaardig omdat er enkele mensen zoals Paul Carteus en Brigitte Vanhoutte in zitten die net uit onvrede in een vorige partij zijn overgestapt naar deze N-VA. Die onvrede werd in de plaatselijke pers (gAZet bestond nog niet) breed uitgeschreven .... (hun redenen tot overstap zijn hier totaal niet ter zake). Zo zie je maar hoe pijnlijk kluchtig politiek kan overkomen. Bovendien past het nu om open en bloot te zeggen dat dit soort tucht van de N-VA als het ware bijna gAZet of de pers heeft trachten aan te tasten. Zo heeft boegbeeld Paul Carteus de onwaarschijnlijke want antidemocratische ingeving gehad om gAZet erop te wijzen dat diè N60 er voor Ronse absoluut moet komen. Als dat de kracht van verandering is, is dat een verandering naar een zuiver fascistische maat, zoals ook de hetze tegen het socialisme in de leuze "Laat Ronse niet links liggen" een zeer bruin en gevaarlijk tintje heeft. Het is ook geen toeval dat de N-VA van Ronse in grote getale aanwezig was op de voorstelling van de biografie van Leo Vindevogel (zie blog Pieter Jan Verstraete van 26 september 2013), ook al zo iemand die alles maar dan ook alles van het toenmalige stadsbestuur (...) onder eigen controle wou houden en niet de minste inspraak duldde.

33

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 45 geen partij van en voor de Ronsenaar zelf.

Toch zijn er zaken die ik absoluut niet begrijp. Ik heb in de aanloop van de Illustrale in 2003 onder meer Lieven Dhaese nog gevraagd als voorzitter van de werkgroep, omdat ik een sterke figuur naast me nodig had. Hij kon daar niet op ingaan omdat hij net de grote en inspannende Klijpefeesten achter de rug had. Ik vond hem een man van daad, inzicht en evenwicht, maar wist wel niets van eventuele Vlaamsgezindheid (mijn uitdrukkelijke bedoeling was immers die Illustrale, nadien door opportunisten van De Fontein gestolen en getransformeerd tot de huidige Picturale zeg Pikturale, uit te werken op korte termijn samen met Waalse illustratoren, enz.: tot op heden jammer genoeg nog steeds niet gebeurd, want ‘alleen' Vlaams gebleven - weer zo'n zieligheid en dus gemiste kans van een door ouderwetse taalkundige rancune beperkte 'visie'). Nu staat dezelfde Lieven na LEVENSLOOP, niet toevallig persoonsgebonden, als gemeenteraadslid voor N-VA en voorzitter van de gemeenteraad achter dat viaductproject dat men zonder blikken of blozen als een regelrechte kanker of soort DOODSLOOP mag omschrijven voor milieu, dier en mens. Waar IS zijn inzicht gebleven? Zijn eerlijkheid? Wanneer draait hij bij? Wat houdt hem tegen 180° te draaien? Hopelijk niet de eigen woonst, jawel op de Klijpe, immers dé aangewezen én nota bene reeds jaren gebruikte plaats voor de afdaling van de N60, welke ook het hellingspercentage ervan is! GAZET/ Van politieke macht gesproken. Hoe schat jij, Jean-Marie, die meer dan 1.000 intekenaars in op de steunlijst van géénstreepdoorronse?

JMDD/ Vooreerst is het zeker dat er bij de ondersteuners mensen zijn die geen stemrecht hebben in Ronse. Ik ben er nota bene zelf zo eentje en ik ga natuurlijk niet pro forma een brievenIk wees er in gAZet WEEK 43 reeds op dat dezelfde N-VA vóór de verkiezingen WEL tegen het bus gaan openen zoals Walter K. het tientallen jaren ook juridisch voor elkaar kreeg terwijl hij in stort op Louise Marie verontwaardigd ging manifesteren. Uiteraard was die discussie maatNukerke resideerde en op Broeke met draaiende motor wat post kwam ophalen. Ik ken verschilschappelijk verantwoord, maar, alle verhoudingen in acht genomen, kan het de N-VA niets lende Ronsenaars die deze petitie wel genegen zijn, maar om typisch Vlaamse lankmoedigheid schelen dat die viaduct van een oneindig grotere oppervlakte een grijs stort (sic!) gaat maken én niet ondertekenen. Ze geloven dan, ik zweer dat ik letterlijk citeer, dat de Vlaamse overheid dat zo goed als in het centrum van Ronse!?! toch geen geld zal hebben voor die domme viaduct. Dat ze daarmee het lokale verzet geen noodzakelijk grotere stem geven, gaat hen voorbij, net zoals het feit dat ze feitelijk de kans op Nochtans gaat de N-VA hier een ernstige Pyrhusoverwinning boeken, indien die viaduct op andere manieren alsnog niet kan worden gestopt. Ik wees er in gAZet WEEK 24 van 09 juni 2014 de komst van die verwenste viaduct tóch sterker maken. Er zijn nu meer dan duizend intekereeds op dat op termijn een doorgaande Arabisering van Ronse het gevolg zal zijn van de zware naars, heet het, maar de morele ondersteuners van die actie zijn zonder de minste twijfel veel groter (en bestaan dus ook onder de ... gemeenteraadsleden). Bovendien zullen in het grootste waardedaling van een enorm aantal huizen in de buurt van die viaduct, tot in de Klijpe toe, jawel! Los van het feit dat één en ander er toe kan leiden dat een soort Arabisch-lokale partij kan rampscenario, namelijk na de daadwerkelijke aanleg van die viaduct, duizenden ogen eindelijk open gaan. Dat alles zijn samen mogelijks op zijn minst 3.000 tot 5.000 stemmen ofwel een zeer ontstaan (of hoe je die ook wil noemen), je kan denken met hoeveel mogelijke wind in de polibelangrijke partij en betekent natuurlijk gelijktijdig de ferme reductie van bestaande partijen. Ik tieke zeilen, moeten we er toch geen doekjes om winden dat de N-VA alleen met moeite de heb het reeds voorspeld, de vorming van een nieuwe partij te Ronse die letterlijk uit het protest schijn kan hoog houden van multi-cultureel geïnteresseerd te zijn. Alvast zeker niet in Ronse tegen de viaduct zal groeien én die zal in gebeurlijk geval een onbetwistbare macht worden. Dat waar ik me niet herinner op hun lijst andere dan enkel maar zogenaamde autochtone Ronsealle huidige partijen daar niet bij nadenken noch daarover reeds speculeren, wijst op de hele naars te hebben gezien. Ik wil nog iets toevoegen. In deze gemeenteraadsverkiezingen maakte N-VA Ronse zoals gezegd op zeer agressieve manier campagne doorheen de slogan "Laat Ronse verblindheid in dit debat. Soms ben je toch stomverbaasd. In Gent wil de liberale schepen niet links liggen". Dat deze partij daarmee aangeeft de eigen moderne en dus recente stadsge- Mathias Declercq, absoluut een groot politiek talent, van de viaduct in het centrum van de stad af en wil er zelfs een... park van maken. Op Schavaart heb je in zekere zin reeds een park. Een schiedenis totaal niet te kennen, denken we aan het extreem economisch ontvoogdende en cultureel volksverheffende werk van de brede socialistische beweging, is weer eigenaardig voor natuurpark als het ware! Wanneer worden de liberalen van Ronse eens wakker met hun mond? Het is nu ook afwachten op de reactie van de Ronsese socialisten op het als een buikgriep een zogeheten volksverbonden partij. Maar deze slogan zou wel eens op deze partij zelf kunaanstekelijke UITZICHT EUGÈNE SOUDAN. nen terug slaan. Wat is immers de inplanting van een viaduct op Schavaart anders dan het letterlijk links laten liggen van een zeer groot deel van centraal Ronse? De N-VA wordt dan zeker GAZET/ Kan burgemeester Luc (Duviaduc) in zijn zo goed als laatste mandaat geen advocatenwat ze nu al politiek onuitgesproken reeds voor een groot deel is; een partij van de wijk Klijpe, truc uit zijn mouw schudden à la Martens vs. Boudewijn? Dé N60-abortus-truc van Luc? 


 JMDD/ Voor Luc Dupont vind ik de hele zaak erg sneu. Ik denk dat hij lang een correct soort… notaris-burgemeester voor Ronse is geweest, met enkele uitschieters erbij zoals de Ververij en de aanleg van de zeer belangrijke waterbekkens. Het sluiten van het hospitaal vond ik maar niks, want ik ben pro OCMW. Deze viaductzaak is echter dubbel dramatisch voor hem en in zijn kielzog voor de wat jongere generatie politici die hij mee heeft gelanceerd binnen ‘zijn’ CD&V. Enerzijds is er de waanzin van die viaduct zelf die hem eventueel zelfs in de geschiedenis definitief de bijnaam Luc Duviaduc kan geven. Aan die naamgeving doe ik niet echt mee, maar de volksmond is op de langere duur ongenadig in zijn perceptie. Vergelijk zijn halsstarrige en enge opstelling trouwens met de onwaarschijnlijke brede visie van zijn illustere voorganger Eugène Soudan, die overigens en veelzeggend in Ronse nooit enige bijnaam heeft gekregen. Diens idee dateert immers uit 1936 toen er amper enkele percenten van het gemotoriseerde transport van nu waren. Een tweede zware erfenis is van maatschappelijk belang, want ligt in het enorme cynisme en gebrek aan redelijkheid die in het debat (...) aanwezig is tot op heden. De jeugd is zogezegd onze toekomst, maar zeg me eens wie zich als vrije en nadenkende jonge mens wil voegen in een cavalcade van stoethaspels die ofwel een echt debat niet intellectueel aankunnen, of die, ook in de partij van Dupont, hun tegenstrijdige stem in zo'n zwaarwichtig debat niet durven te uiten om welke reden dan ook. Luc Dupont komt dus uit heel dit debat naar voor als iemand die in plaats van een lange lokale politieke carrière te kunnen bekronen, integendeel op het cruciale punt staat haar definitief te besmetten door mede de huidige en toekomstige bevolking van Ronse dubbel zware schade toe te brengen: én door de vernietiging van zo veel moois, terwijl het alternatief klaar en duidelijk is en er al grotendeels ligt, én door de cynische aantasting van het geloof in de openheid en redelijkheid van de lokale politiek. Hij is intelligent en handig genoeg om van gedacht alsnog te kunnen veranderen. Hij bekijkt die viaduct vanuit het hele plaatje van de ontsluiting van Ronse. Wel dan. Ga in diens rij naast Eugène staan, Luc, en niet in diens slagschaduw! Kies voor eerlijkheid en moed, neem standpunt tégen cynisme.

34

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 45

Waarom leiden wij als maatschappij die mensen eigenlijk op als we met hun kennis niets doen? Tenminste moeten hun visies in een voorafgaand onderzoeksproces grondig worden verwerkt. Dat is helemaal niet gebeurd en dat is een falen van dit stadsbestuur en zijn politiek verstrengelde Vlaamse overheid. 3/ Ik zit nu wat verveeld dat ik mijn eigen oude ideeën over dat tracé Soudan niet vroeger heb naar buiten gebracht, maar die recente vondst van Soudans uitspraken is natuurlijk een beslissend element in het debat. Zeker die onhoudbare norm van 6 % maximum hellingsgraad, uiteindelijk het enige fundamentele argument voor tunnel annex viaduct, wou ik al jaren eens publiek bespreken. Maar deze opmerking brengt me op een fundamenteel onevenwicht in de belangen en op een democratisch tekort. De overheden kunnen in alle stilte - en inderdaad in veel te veel stilte (zie vorig punt), dergelijke projecten voorbereiden. De burger krijgt nadien wel de mogelijkheid tot het formuleren van bezwaren, maar fundamenteel in veel te korte tijd en die bezwaren zijn in deze discussie ook geridiculiseerd of gewoon onbeantwoord gebleven. Dat is een zeer grondig intellectueel en belangenonevenwicht, ook al omdat het in deze discussie op een paar maanden meer of minder absoluut niet aankomt. Het is toch kenschetsend dat dit stadsbestuur zeer laat, en zeker nadat de Vlaamse regering in den duik want net voor de verkiezing al had beslist, in zijn magazine INZICHT dit viaducttracé verdedigde (en dan nog op welke manier, zie gAZet vorige WEEK 44).

4/ Zeker nu er langs alle kanten en op uiterst belangrijke zaken grondig en veelal onbegrijpelijk wordt bespaard, moet een lokale investering die kan oplopen tot liefst 200 miljoen euro meer dan gemotiveerd worden. Tegelijk wordt de viaductidee verkocht als eerste aanzet naar de GAZET/ Welke suggesties of opmerkingen wil je ter afsluiting meegeven aan onze lezers? zuidelijke ring (waar ik eerlijk gezegd maar een koele minnaar van ben); er komen bij dat enorm JMDD/ Nog verschillende en ik tracht die zo beknopt mogelijk te houden. bedrag dus nog meer kosten! Van tweeën één. Er zou nu zeker moeten worden uitgerekend 1/ Zeker zou iemand alle informatie rond dit viaductdebat moeten verzamelen en eens uitgeven wat het tracé Soudan gaat kosten; zie de kaart in ook deze gAZet. Ik beklemtoon nogmaals dat de steenweg naar Kluisbergen er reeds ligt en dus deel moet uitmaken van dit tracé; dat alleen in een boek. Het lijkt me uitstekend geschikt voor een eindwerk in de politieke wetenschapreeds is een stevige kostenreductie. Daar gaat dan het ringdeel bij in het zuidelijke deel van pen. Er zijn trouwens zoals ik reeds voorstelde enkele politieke overwegingen te maken aanRonse, richting industriezone Klein Frankrijk (in het ontwerp van mijn vriend - zie hoger - werd gaande de hele procedure omtrent dergelijke openbare projecten die zo'n enorme impact daarvoor gedeeltelijk een zijstrook langs de spoorweg voorzien om de Deurnemeersen te spahebben. Persoonlijk heb ik geen tijd en ook te weinig juridische kennis om die zaken zelf uit te werken. De stad Ronse kan uit deemoed voor het eigen falen een kleine subsidie verlenen voor ren; ook niet vanzelfsprekend). Waarschijnlijk komt dan dit geheel op een lagere prijs uit dan nu voor één en bovendien waanzinnig onderdeel. Et alors? Juridisch is er trouwens geen enkel dergelijke (universitaire) studies. probleem met dit scenario, althans bij mijn weten, want er is nog geen enkele gunning verricht 2/ Waar zit de ernst en openheid van onze eigen bestuurders? Ik doel nu even niet op het onbeaan een firma voor die viaduct - de suggesties inzake Noriant in vorige gAZet ten spijt (zouden grijpelijke collectieve zwijgen van de gemeenteraad, waardoor bijna duizend Ronsese onderdeze waarheid blijken, is het een politiek schandaal van de eerste orde). Het is wel bij de haren tekenaars van de petitie lokaal politiek volledig in de kou staan. Eén van mijn beste vrienden gegrepen hoe ondertussen miljoenen euro's aan studiewerk zijn uitgegeven zonder dat de vermaakte een dikke tien jaar geleden op mijn vraag een eindwerk in stedenbouw over Ronse. Hij dere ontsluiting in het studievizier kwam. Daarop MOET een politieke afrekening, sowieso! was toen al jarenlang als uitzonderlijk intelligent en creatief architect de rechterhand van één 5/ Tenslotte wat utopie. Ik heb er ook al eerder op gewezen dat zo'n viaduct in wezen van 's werelds beste architecten. Ik heb zijn stedenbouwkundige studie over Ronse, waarin achterhaald is en dat zwaar vervoer via trein en water moet gebeuren; dus beter ware een natuurlijk de problematiek van de ontsluiting was behandeld, maar dan zeker zonder viaduct, aangepast treinvervoer en een afleidingskanaal op termijn vanuit de Schelde naar Ronse. Wil persoonlijk aan schepen Yves Deworm overhandigd. Dat was een letterlijk enig exemplaar en men ondertussen in Gent een viaduct uit de stad halen (net het omgekeerde van Ronse!), moet allicht ligt het nog ergens in een kast stof te vreten. Tegelijk zagen we op het recent debat plamen op termijn veel radicaler en nog eenvoudiger durven denken. Zo kunnen het soort stadsnoloog en verkeersexpert dr. ir. Kobe Bossauw aan het werk. Wat kwam die nu pas te Ronse poorten waarvan suggestie de vorige gAZet de aangewezen plaatsen worden voor grote pardoen, want na de feiten, want na de beslissing van de Vlaamse gemeenschap?! Waarom is het keersilo's, zodat het autoverkeer zo goed als verdwijnt uit de stad, waar men zich dan kan stadsbestuur van Ronse nalatig om nota bene gratis aangeboden of andere aanwezige speciaverplaatsen via uitgekiend openbaar vervoer en alternatieve (lees verder op blz.93) listen te consulteren? Die Kobe Bossauw was nota bene al eens consultant voor de UNO!


35 2014 WEEK 45

WANDELEN | DANSEN | ZWEMMEN | FIETSEN | NORDIC WALKEN | HOMETRAINEN | STEPLOPEN | TURNEN | TRAPPEN KLIMME

 MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 EEN DAGJE FIT EN GEZOND IN ‘t ROSCO | DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 TRAP NIET IN DE VAL THEATER IN ‘t COC | COC OP DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 OPTREDEN LISA DEL BO (EUROSONGFESTIVAL 1996: LIEFDE IS EEN KAARTSPEL)


WEEK VAN DE SENIOR van 17 tot 23 NOVEMBER 2014 Bewegen is de beste manier om fit te blijven en om gezond ouder te worden. De BOEBS-actie (Blijf Op Eigen Benen Staan ) werd opgestart door de Ouderenraad in samenwerking met Logo gezond +. Het project BOEBS heeft als doelstelling om te werken aan valpreventie waarbij het lokaal bestuur inspraak geeft aan de senioren en aan relevante organisaties om mee te bepalen welke acties er kunnen worden opgezet. Een van de accenten die kan gelegd worden bij het thema valpreventie is… BEWEGING. Bewegen brengt ouderen onder de mensen. Het kan vaak gedaan worden in groepsverband. Het bewegen in groepsverband maakt het bovendien makkelijker om het bewegen vol te houden. Bewegen geeft energie. Zowel letterlijk als figuurlijk. Bewegen geeft een voldaan gevoel omdat de senioren zich meer ontspannen en meer tevreden voelen. Door meer te bewegen wordt ook het slaappatroon beter. Lichaamsbeweging verbetert de functies van het zenuwstelsel, versterkt hart en longen en zorgt voor een goede werking van alle klieren. Met de stad Ronse willen wij ervoor zorgen dat onze senioren op een laagdrempelige manier gestimuleerd worden om in beweging te blijven. Samen met het dienstencentrum de Hoge Winde, de Ouderenraad, de sportdienst en Logo gezond + hebben we een mooi programma uitgewerkt waarbij wij onze senioren stimuleren tot bewegen. Tijdens de week van de senior die doorgaat van maandag 17 november tot en met 23 november zijn er allerlei activiteiten gepland:

MAANDAG 17.11.2014: DAGJE FIT EN GEZOND IN ’T ROSCO. Deze sportdag biedt alle 50-plussers uit de streek de mogelijkheid om een aangename sportieve dag mee te maken. ’s Middags kan je genieten van een koude schotel, de dag wordt afgesloten met koffie en gebak. Je kan inschrijven (voor 07 november) bij de sportdienst 055/33.99.21 en/of de Hoge Winde 055/ 20.70.73. Deelname voor de sportdag bedraagt 5 euro. Met koude schotel betaal je 10 euro extra.

DINSDAG 18.11.2014: THEATERSTUK TRAP NIET IN DE VAL IN HET COC. Een educatief theaterstuk over valpreventie bij ouderen. Aanvang om 14 uur. De inkom is gratis maar men moet zich wel inschrijven in De Hoge Winde 055 20 70 73 voor…

DONDERDAG 20.11.2014: GOUDEN KLASSIEKERS, OPTREDEN VAN LISA DEL BO IN HET COC De deuren gaan open om 13:15. Kaarten kan men kopen in De Hoge Winde via tel. 055 20 70 73 of bij de bestuursleden van de Ouderenraad. De prijs bedraagt €10 (met een gratis tas koffie en een potje). In het weekend van 22 en 23 november zijn er bezoeken gepland aan de WZC ‘De Linde’ en ‘Hogerlucht’. Alle senioren die daar verblijven, krijgen van de stad Ronse een bloempje aangeboden uit handen van het bestuur van de Ouderenraad.

RUST ROEST, BEWEGEN IS DE BOODSCHAP.

36 2014 WEEK 45

Van maandag 17 tot zondag 23 november 2014 is het “Week van de senior”. Het dienstencentrum De Hoge Winde werkte samen met de Ouderenraad van Ronse, de stedelijke sportdienst en Logo gezond + een mooi programma uit waarbij ze de senioren stimuleren tot… bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Tijdens de Week van de senior zijn er dan ook allerlei activiteiten gepland (zie hiernaast en op de vorige/vlg. blz.). Bewegen heeft immers heel wat voordelen en is de beste manier om fit te blijven en om gezond ouder te worden. 


37 2014 WEEK 45


38 2014 WEEK 45

KONINKLIJK BEZOEK IN RONSE VRIJDAG 5 DECEMBER 2014 Het stadsbestuur van Ronse is verheugd om samen met het Koninklijk Paleis het bezoek van Koning Philippe en Koningin Mathilde aan Ronse op 05 december 2014 te kunnen bevestigen. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin gaan op bezoek in de Provincie Oost-Vlaanderen. In Ronse bezoeken ze het Textielinnovatiecentrum TIO3, vervolgens het Provinciaal Instituut Heynsdaele dat Buitengewoon Onderwijs aanbiedt aan een zestigtal jongeren met onder meer gedrags- en/of emotionele stoornissen. In het centrum van de stad bezoeken ze de Crypte van de Sint-Hermeskerk. Van daaruit gaan ze gedeeltelijk te voet naar het Stadhuis voor een receptie. Ons vermoeden, met een foto van de koning aangegeven in gAZet WEEK 43 op blz.17, zie hierboven, van een nakend koninklijk bezoek werd bevestigd met naast staand communiquĂŠ van paleis en stadhuis:

Concrete informatie over het verloop van het bezoek volgt later. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Schepen Ignace Michaux (0472 93 07 73).


39 2014 WEEK 45

Tevens loopt de tentoonstelling "Hier ben ik" – migratieverhalen (start op 08 november tot 30 november 2014). Open op vrijdagavond, zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Groepen kunnen op andere momenten komen na reservatie bij cultuurdienst Ronse.

ď ľ


JE KAN HET PROJECT ‘DEMOCRAZY’ BEKIJKEN, GEMAAKT DOOR OA. RONSESE JONGEREN, SAMENLEVINGSOPBOUW IN SAMENWERKING MET‘T UILENKOT.

Donderdag 13 november 2014 om 19.30 uur… RONSE IN DIALOOG over migratie en tewerkstelling in CC De Ververij - Wolvestraat (ingang via Beekstraat) Organisatie: Werkgroep ‘Interlevensbeschouwelijk dialoog - Ronse’

Precies 50 jaar geleden ondertekende België een akkoord met Marokko en Turkije, waardoor werkwillige mannen hun weg vonden naar ons land. België had gastarbeiders nodig om tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Dit vormt het begin van een lang verhaal van migratie en integratie, van nieuwe migratiestromen uit verschillende hoeken.

40 2014 WEEK 45

WILLEMSFONDS RONSE NAAR HET PROVINCIAAL ARCHEOLOGISCH MUSEUM IN VELZEKE

We blikken kort terug in de tijd. Daarna richten we onze blik op vandaag: Hoe zit het met de tweede en de derde generatie migranten? Hoe moeilijk of gemakkelijk vinden zij nog werk? Is er nog werk voor hen in België? Tijdens het gesprek vertel je wat je zelf denkt en je laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zo ontdek je elkaars zienswijze en kom je tot wederzijds respect en begrip Deelnemen is gratis, je moet wel inschrijven via http://www.vormingplus-vlad.be/ of via 054 41 48 02. je kan het project ‘Democrazy’ bekijken, gemaakt door oa. Ronsese jongeren, Samenlevingsopbouw in samenwerking met ‘t Uilenkot… ZIE VORIGE PAGINA.


41 2014 WEEK 45

AVE CEASAR Op 15 november 2014 krijgt de Willemsfondsafdeling om uitzonderlijk reeds toegang te krijgen tot de nieuwe Ronse te kans om dit museum in volle uitbouw te gebouwen. Je ziet het, weer een niet te missen activiteit van het bezoeken. We worden er rondgeleid door Kurt Willemsfonds Ronse! Op de vorige blz. de publicatie-affiche Braeckaman (conservator en tevens bestuurslid bij waarvan hierboven een spraakmakende foto. Willemsfonds Ronse), die ons de mogelijkheid biedt We danken gAZet alweer voor het opnemen van

deze Willemsfonds Ronse activiteit. Bijkomende info via iraevens@gmail.com of via willemsfondsronse@gmail.com. Met vriendelijke groeten, namens het Willemsfonds Ronse, Isabelle Raevens, voorzitter.


AUTODELEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN

WIE SCHRIJFT STADSGEDICHT 2015? Ieder jaar organiseert de werkgroep Gedichtendag van de Cultuurraad Ronse naar aanleiding van de nationale Gedichtendag een poëziewedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. De categorieën zijn: 12 t.e.m. 14 jaar, 15 t.e.m. 17 jaar alsook de categorie volwassenen. Deze poëziewedstrijd richt zich naar iedereen. Vrouw of man, jong of oud, iedereen is welkom om een poëtisch werk in te sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen. De winnende gedichten, waaruit ook het gedicht van de stad Ronse wordt gekozen, worden bekendgemaakt tijdens de traditionele poëzieavond op Gedichtendag. Deze heeft plaats op donderdag 29 januari 2015. Gedichten kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 13 december 2014 in de bibliotheek van Ronse. Het reglement kan aangevraagd worden in de bibliotheek te Ronse of is te downloaden via www.ronse.be.

Aandacht voor veilig fietsen in november

… veilig fietsen in november 2014! Tijdens de maand november besteden de politie en de gemeenschapswachten extra aandacht aan verkeersveiligheid voor fietsers in de schoolomgeving. Tijdens het piekuur ’s morgens, het moment waarop vele jongeren zich met de fiets naar school begeven, is het nog donker. Een goede fietsverlichting is dan onontbeerlijk. De politie zal de hele maand november fietsen nakijken. Vooral de lichten en de remmen worden gecontroleerd. Eigenaars van fietsen die niet in orde

Steeds meer Vlamingen ontdekken autodelen en richten autodeelgroepen op in hun buurt. Particulier autodelen is dan ook makkelijk te organiseren. Meerdere mensen gebruiken één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Autodelen kan je overal en bijna op elke manier. Het komt er vooral op aan de juiste mensen te vinden en een autodeelsysteem te kiezen dat het best past. Milieufront Omer Wattez en Vormingplus Vlaamse ArdennenDender hebben dit jaar een enquête gelanceerd om te peilen naar de interesse voor autodelen in de Vlaamse Ardennen. Op basis van de resultaten geeft Autopia een infosessie op dinsdag

zijn, kunnen zich later met hun herstelde fiets aanmelden bij het politiebureau. Leerlingen die wel in orde zijn, ontvangen een symbolische “dikke duim” van de gemeenschapswachten. De politie durft te rekenen op de medewerking van de ouders: een veilige fiets voor je kind is best belangrijk. Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving en dit is absoluut in ieders belang!

42 2014 WEEK 45

18 november 2014 om 19.30 u. in Wijkcentrum Aan ’t Spoor, Grote Marijve 133. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Dit kan via www.vormingplus-vlad.be. Dit initiatief i.s.m. Milieufront Omer Wattez krijgt ondersteuning van het stadsbestuur van Ronse en van Autopia.

Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil je besparen op je energiefactuur en daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de (lees verder vlg. blz.)


 groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur van OostVlaanderen. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot en met 21 januari 2015 via de website www.samengaanwegroener.be. Op 22 januari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het stadsbestuur je graag verder. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid tussen 19 november en 12 december, op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. en op vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 u. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee. Om wachttijden te vermijden kan je best een afspraak maken op 055/23 27 53 of via katrien.demets@ronse.

Beste lezer van gAZet

43 2014 WEEK 45

Ook dit jaar hebben wij Vleugels van Hoop vzw voorgesteld voor de ING SOLIDARITY AWARD. Goede doelen worden onderverdeeld per provincie en doelgroep en de winnaar van elke categorie krijgt financiële steun vanwege ING. Alles is gebaseerd op het aantal stemmen verzameld door het goede doel. Daarom vragen wij om jullie stem uit te brengen op Vleugels van Hoop vzw, ter ondersteuning van het grote bouwproject “Een nieuwe thuis voor de andersvalide kinderen van Jya Mu Bandi Mwana” in Kigali, Rwanda. Hoe je een geldige stem kan uitbrengen is gedocumenteerd in de link naar de desbetreffende website.

Voor meer info kan je terecht op het gratis nummer 0800/76 101 of via groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Noot: als je meerdere e-mailadressen hebt, kan je uiteraard meerdere malen stemmen. Van harte dank voor jouw respons en trouwe https://www.facebook.com/VleugelsVanHoop steun aan onze projecten, Het Vleugels van Hoop team Ronse. (medegedeeld door Lut De Cremer)


44 2014 WEEK 45

LOU PAHOU VIERT! 


 Lou Pahou viert! Reeds 30 jaar prijkt het restauranthotel Lou Pahou op de culinaire kaart van Ronse. Bovendien is het een prima logiesadres. Die 30 jaar viert eigenaar en chef Christian Depauw met een uniek verjaardagmenu, dat tot 20 december geldig is. Voor 65 euro, all-in, kan men genieten van een opeenvolging van zes gangen, gecombineerd met uitgelezen wijnen. Christian kopieert niet; hij zoekt volgens eigen intuïtie en combineert zelf. “Het is de kracht van Lou Pahou”, zegt hij. Méér dan 30 jaar geleden deed hij enorme ervaringen op in gerenommeerde zaken aan de Azuurkust: in Cap Ferrat, Nice, Saint Tropez, Monaco… Die afgeworpen vruchten, met een serieus vleugje ‘provençaals’, neemt hij al zijn hele loopbaan mee. De wijnen die bij het verjaardagmenu horen, komen van een gerenommeerd wijnhuis uit Ronse, dat van Luc De Smet. “Dankzij de medewerking van tal van mensen, niet in het minst van de Dienst Toerisme Ronse en die van Cultuur, kan ik een steentje bijdragen om Ronse te promoten. Tal van BV’s hebben het adres van Lou Pahou leren kennen, maar ook de gewone toerist of de bezitter van een Bongoof Vivabox, komt graag terug. Via V.L.O.G., de Verenigde Logiesuitbaters, is de collegialiteit in Ronse optimaal. Daaraan werk ik graag mee!” besluit Christian. Nog even melden dat, naast het speciaal menu, ook het maand- en seizoenmenu geldig blijven. (Damien Van Wambeke)

ZIE EXTRA FOTO NA BLZ.99…

09

45 2014 WEEK 45

SLOTGALA Voor een overvolle Hermeskerk ging sopraan Ann De Renais voluit in enkele interpretaties van bekend in de oren klinkende klassieke aria’s. Bloemen, bakken applaus, staande ovaties en achteraf herself nagenietend met bekenden allerhande, een absoluut waardige afsluiter van de 70e bevrijdingsfeesten te Ronse. Proficiat aan ALLE medewerkers, van opperlaag tot schragers én ons grote fotowerk komt er vanwege Fonny Malrait in gAZet WEEK 46 aanwaaien, dit is hier slechts ‘n teaser in UPDATE op deze zondagavond 09 november 2014.


46 2014 WEEK 45

NAAR AANLEIDING VAN DE WEEK VAN DE SMAAK (13-23 NOVEMBER 2014), HOUDEN WE EEN FILMAVOND OP VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014…

Daarbij nodigt de BIB uit op de prijsuitreiking en de receptie van de receptenwedstrijd ‘Verlekkerd op literatuur’ van het Samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen. Deze gaat door in de BIB op vrijdag 14 november 2014 om 20 uur. Met vriendelijke groeten, Namens het BIB-team, Nadine Notebaert Bibliotheek.


47 2014 WEEK 45

VTV

zonneman MET DE .

.

VAN

FOTOGAZET

ZE VERDWENEN ALLEBEI: TAVI UIT DE BEGRAAFPLAATS HOGERLUCHT GESMETEN, [MOOTIE ZIENEN HOE:D] GEMETAALDIEFD! ZIE ACHTERAAN BIJ…

UITSMIJTER!?!


48 2014 WEEK 45 ZONNESTRAAT

WOENSDAG 05 NOVEMBER 2014

GASELWEST EN EANDIS OPENEN NIEUW KLANTENKANTOOR IN RONSE Op 05 november 2014 opende Eandis een nieuw klantenkantoor aan de Zonnestraat 46 te Ronse en dit voor distributienetbeheerder Gaselwest. Het nieuwe kantoor vervangt het vorige klantenkantoor aan de Zonnestraat 55. De officiële opening vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Luc Dupont die het tricolore lint symbolisch mocht doorknippen. In het nieuwe klantenkantoor kunnen klanten terecht voor informatie over aansluitingen aardgas en elektriciteit, rationeel energiegebruik en procedures bij betaalproblemen. Lees verder…

02


49 2014 WEEK 45

 GASELWEST EN EANDIS ZIJN ER VOOR DE BEVOLKING De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest, hebben een specifieke dienstverlening naar het grote publiek toe. Klanten worden snel geholpen via een callcenter en websites, maar velen van hen hebben ook behoefte aan meer persoonlijk contact. De klantenkantoren die Eandis uitbouwt, zijn onmisbaar om aan die behoefte te voldoen.

WAARVOOR KAN MEN TERECHT IN EEN KLANTENKANTOOR VAN EANDIS? In het klantenkantoor kan men terecht voor alle vragen over distributienetten en aansluitingen elektriciteit en aardgas. Wie in een (ver-)bouwfase zit, wil bijvoorbeeld duidelijke informatie over zijn nieuwe aansluiting, de voorwaarden, de uitvoeringstermijnen en de prijs. Maar ook voor bestaande aansluitingen kan er behoefte zijn aan algemene informatie of omtrent bepaalde wijzigingen, zoals een verzwaring, een verplaatsing of het wegnemen van een telmeter. In het klantenkantoor kan men een REG-adviseur ontmoeten (Rationeel EnergieGebruik). Die geeft advies over REG-acties, over energiebesparende technieken en over de REG-premies die Eandis uitkeert. Deze dienstverlening is vooral belangrijk voor wie bouwt of verbouwt. Soms worden huishoudelijke afnemers door hun leverancier opgezegd. Een deel van hen vindt geen nieuwe stroom- en/of gasleverancier. De distributienetbeheerder van de stad waar de afnemer woont, staat dan vanaf einde opzegtermijn 

ZONNESTRAAT


 verplicht in voor de levering van elektriciteit en/of aardgas, via Eandis. De distributienetbeheerder wordt dan ‘sociale leverancier’. Als de klant zijn factuur niet betaalt aan de sociale leverancier, vervangt Eandis de elektriciteits- en/of aardgasmeter door een budgetmeter. Zo’n budgetmeter werkt met een betaalkaart die eerst voor een bepaald bedrag moet worden opgeladen, vooraleer er verbruik mogelijk is. Dit moet de klant helpen om de schulden niet verder te laten oplopen. In de klantenkantoren kan men terecht voor alle informatie over de procedures bij betaalproblemen en de installatie van budgetmeters. In alle klantenkantoren staat een oplaadterminal om de kaart van de budgetmeter op te laden. Bovendien zijn in het distributiegebied ook oplaadterminals geïnstalleerd in een aantal gemeente- of OCMW-gebouwen.

50 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


51 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


52 2014 WEEK 45 ZONNESTRAAT


53 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


54 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


55 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


56 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


57 2014 WEEK 45 ZONNESTRAAT


58 2014 WEEK 45

ZONNESTRAAT


59 2014 WEEK 45 zonneman

gAZet roept óók theatergroep VTV, bakermat voor de fratsen van TAVI (alias Octaaf De Badts), op om het schandaal op Hogerlucht ongedaan te maken en het graf van TAVI KLOEF in nog vollere eer te herstellen dan voorheen. De beroemdste Ronsenaar werd zomaar alsof hij zelfs geen voetnoot in de Ronsese geschiedenis is… uitgesmeten! Zie ook de… UITSMIJTER van gAZet (deze) WEEK 45 achteraan op blz.96. Inzetten: het graf staat er nog op 01 november 2013 en per 01 november 2014 stellen we gras vast. RONSE ONEERT ZIJN BEROEMDE DODEN!

04


60 2014 WEEK 45 zonneman

ď ľ


61 2014 WEEK 45 zonneman

Regisseur Geert Desmytere (links), auteur Stef Vancaeneghem, hoofdrollen Achiel Dekeyser (als Eric Zonneman; deze blz.), op blz.59 Wim Vancoppenolle (als Georges Vancoppenolle) en op blz.60 Johan De Bisschop (als oorlogsburgemeester Leo Vindevogel).

ď ľ


62 2014 WEEK 45 zonneman

ď ľ


63 2014 WEEK 45 zonneman

VTV CONFRONTEERT RONSENAAR MET EIGEN OORLOGSVERLEDEN Met het toneelstuk ‘ZONNEMAN’, deels gebaseerd op de roman ‘De nalatenschap’, en allebei van de hand van Stef Vancaeneghem, voert Theater VTV een brok verleden uit W.O. II ten tonele. De verscheurdheid van diverse blokken Ronsenaars, o.m. ten opzichte van de oorlogsburgemeester, de verzetsstrijders, de vijandelijke terugtrekkers, de collaboratie, de vriendjespolitiek, is de zgn. ‘uitgebreide schotel’ die de toeschouwer wordt voorgehouden. Het is de verdienste van de auteur, van de regisseur (Geert Desmytere), van de cast, dat nergens een eigen opinie opgeëist wordt. De toneelliefhebber kan voor zichzelf een besluit trekken, een besluit waarbij ‘het rechte eind’ allicht veraf blijft. Maar binnen de opvatting van de toneelversie ‘ZONNEMAN’ is dat ook niet per se nodig. Het toneelstuk, opgedragen aan het 9-jarig jongetje Eric Zonneman dat bij de terugtrekking van de Duitsers neergeknald werd, is het bijzonder waard om bijgewoond te worden. Opvoeringen op 8, 15, 16, 21 en 22 november (om 20 uur, op 16 nov. om 16 u) in de zaal van de Christen Volksbond. Voor alle info www.theatervtv.be. (Damien Van Wambeke)


64 2014 WEEK 45 zonneman

ď ľ


65 2014 WEEK 45 zonneman

ď ľ


66 2014 WEEK 45 zonneman


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

67 2014 WEEK 45

tégen diè stréép! GRRRR…

03


GÉÉN

DOOR STREEP

68 2014 WEEK 45

RONSE DE WANDELING Ronse lijkt hier ‘n brousse wel, met lianen en al…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

69 2014 WEEK 45

Roland kan het meesteren niet laten…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

70 2014 WEEK 45

Gaat hier nu echtig echt ‘n viaduct komen?


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

71 2014 WEEK 45

De kasteelvrouwe liet de kids malanderen op haar domein, le château belaagd door dàt viaduct…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

72 2014 WEEK 45

… en jawel, in diè richting loopt dàt viadact…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

73 2014 WEEK 45

 Hier steekt het voorgestelde tracé N60 nog onder de grond, wat meer naar links komt de pijp uit ter Schavaart en wordt een véééélpotig betonnen luidruchtig viaductmonster!


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

74 2014 WEEK 45

 Ronse, da’s af en op, op en af…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

75 2014 WEEK 45

 Nu verder kijken en op de vlg. pagina’s gewoon meewandelen…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

76 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

77 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

78 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

79 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

80 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

81 2014 WEEK 45


82

Tussen de wandelfoto’s door even2014 WEEK 45 deze spot op… spots van SP.a!


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

83 2014 WEEK 45

… om dan aan te komen op Parc Lagache met Yves Foucquet, Roland Drieghe en Frank Vercleyen…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

84 2014 WEEK 45

Van de natuur heb je nooit genoeg, eerst nog wat buiten spelen, ff poseren in gevallen bladeren…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

85 2014 WEEK 45

Stuk cake op het bord scheppen, want honger na al dat gewandel…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

86 2014 WEEK 45

Lekker dat dàt was, nietwaar Frans?


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

87 2014 WEEK 45

Na al dat buiten gezellige binnen bedoening in Parc Lagache…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

88 2014 WEEK 45

Gezellige binnen bedoening beeld twee…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

89 2014 WEEK 45

 Vele handen maken lichte vaat…


GÉÉN

DOOR STREEP

DE WANDELING

RONSE

90 2014 WEEK 45


GÉÉN

DOOR STREEP

91 2014 WEEK 45

RONSE DE WANDELING Prosit meester Roland, santé, ‘Ronse’ toonde ff z’n tanden, toch?


Op deze en de vlg. pa09 gina’s enkele foto's van de doortocht van de Fakkel “Flambeau sacré” op zaterdag 01 november 2014 te Ronse. Er was een prachtige huldiging door de Ronsese basisscholen en in volgende gAZet WEEK 46 brengen we nog enkele opmerkelijke beelden van kinderen die bloemen neerleggen aan het monument van de gesneuvelden in het Albertpark en zoals alleen kinderen dat kunnen: onschuldig in een zo schuldige wereld…

92 2014 WEEK 45


09

IGNACE MICHAUX IS SCHEPEN VOOR VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN.

93 2014 WEEK 45


09

94 2014 WEEK 45


09

De verkiezing van koning en koningin van de Bommels vindt plaats op 29 november 2014 om 20 uur in zaal COC. De namen van de zes deelnemende koppels waren reeds bekend doch is er bij De Bon Vivants een wijziging van deelneemster om medische reden: Samantha Deventer

wordt vervangen door Thalytha Barez. Geboren op 29 maart 1992 woont ze op Broeke 73. Er zal terug gestemd kunnen worden per SMS. Het moment en de duurtijd zal op de avond zelf worden medegedeeld. Het gehele verloop

95 2014 WEEK 45

van deze verkiezing staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Dominique Delusinne heeft ontslag genomen bij de Raad. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door Yves De Wolf, voorzitter Stedelijke Raad der Bommels en nu ook Public Relations Officer.


HET RODE OORTJE

96 2014 WEEK 45

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BBR

Rioleringswerken in Wijk Floréal Maandag 20 oktober 2014 zijn de rioleringswerken gestart in Floréal in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard. Een deel van Floréal zal afgesloten zijn voor alle verkeer. De school blijft steeds bereikbaar. Het einde van de werken is voorzien voor eind juli 2015.

Rioleringswerken in de Dammekensstraat en op het Edmond Van Beverenplein Op maandag 03 november 2014 start Aquafin met rioleringswerken in de Dammekensstraat vanaf huisnummer 90 tot en met huisnummer 160 en op het Edmond Van Beverenplein. Ter hoogte van deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken zullen duren tot eind januari 2015.

Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door BBR, Klein Frankrijkstraat 21-25 (voorheen: Industriepark Klein Frankrijk 39), 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: Klein Frankrijkstraat 21-25 , 9600 Ronse, Ronse 2e afd., sectie C, nrs 1034E, 1034F. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7028/5/E/4 Klasse 1 : P1AN betoncentrale en bedrijf voor afvalverwerking. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 3.4.2 (2), 53.8.2 (2), 2.1.2.c (1), 2.1.3.1 (2), 2.2.1.c.2 (1), 2.2.1.d.2 (1), 2.2.2.a.2 (1), 2.2.2.b.2 (1), 2.2.2.c.3 (1), 2.2.2.f.2 (1), 12.2.1 (3), 12.2.2 (2), 15.1.1 (3), 15.4.1 (3), 16.3.1.1 (3), 16.7.1 (3), 17.3.3.3 (1), 17.3.6.1.b (3), 17.3.7.1 (3), 17.3.8.2 (2), 17.3.9.2 (2), 24.4 (3), 29.5.2.1.a (3), 30.3.b (2), 30.10.1 (2), 31.1.1.a (3), 61.2.1 (3) Van 31 oktober tot 30 november 2014 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30/11/2014.

z

Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren het dossier. Deze termijn kan wel verlengd worden.

VERVOLG VAN BLZ.34 - vervoersmogelijkheden als persoonlijk en licht vrachtvervoer per aangepaste fietsen. Tegelijk gebeurt daar de overslag van zwaar naar lokaal licht vrachtvervoer. Een stad kan dan zo weer vrijuit ademen. Op een dag, en daar ben ik zeker van, zal men de twintigste eeuw de eeuw van de domme auto noemen, een vervoersmiddel dat een revolutionaire want voordien onbereikbare vrijheid gaf, ja zeker, maar tegen welke persoonlijke en maatschappelijke prijzen. En, hopelijk niet . natuurlijk, zal de viaduct op het Schavaart ook een ... park worden, park boven parken. En toch utopie? Kopenhagen en Freiburg worden overspoeld door beleidsmakers aller landen omwille van hun uitgekiende zorg aan de leef- en verkeersomgeving. Welk politicus van Ronse is verder dan zijn navelbuik daar al eens op bezoek geweest, of heeft één en ander via het internet bijvoorbeeld grondig bestudeerd en het naar plaatselijke schaal trachten over te planten? . Denken we nogmaals aan Eugène Soudan die, als grote intellectueel want professor en topadvocaat, helemaal niet beschaamd . was om bij zijn vraag aan de minister te zeggen dat hij de mosterd ergens had gehaald, in zijn geval uit Geraardsbergen.


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 45

gazetronse.be

09

97 2014 WEEK 45


En als INGOOIER deze oproep om onze paadjes met of zonder kasseien, verhard dan wel ‘aarden’, onze hellingen en holle wegen, onze romantische hoekjes bol van groen en lover TEGEN DÀT TRACÉ VAN DE N60 te beschermen.

98 2014 WEEK 45

HEILIGE LUCAS, BESCHERM ONS!


99 2014 WEEK 45 Gingen ordinaire criminele metaaldieven vorige week lopen met de bronzen hoed van Ephrem Delmotte op de begraafplaats Engelsenlaan (zie gAZet WEEK 44)…

… INZICHT?, UITZICHT?, ZEG MAAR KORTZICHT DAT ONS STADSBESTUUR EEN TE RONSE BEROEMDE TELG DE STADSGESCHIEDENIS UITSMIJT ZOALS DAT HEET, OMDAT DE CONCESSIE EINDE TERMIJN IS. ALWEER… FOEI RONSE, FOEI FOEI FOEI! Vorige week nog stond de grafsteen van TAVI KLOEF ter begraafplek…

… Hogerlucht in gAZet WEEK 44!

EN KIJK NU, SCHANDALIG!


09

EXTRA 2014 WEEK 45

Graag geven we een extra foto weg in deze gAZet WEEK 45 die feitelijk voor gAZet WEEK 46 is bestemd: na het slotgala 70 jaar bevrijdingsfeesten is de Hermeskerk leeggelopen, poseert Ann met haar ouders Lucie en Raymond, na zoveel tijd London weer even ‘op adem komen’ in regio Ronse…