Gazet jaargang 2 week 44 30102014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

H

O

E W

KLOOSTER REDACTIE D’OUDE SCHOOL OUDE BEGRAAFPLAATS

WEEK 44 DONDERDAG 30 OKT. 2014 30

31

01

UPDATE VRIJDAG 31 OKTOBER 2014

02


https://www.youtube-nocookie.com/embed/8oqPR5-GLuA?rel=0

Het oog/de muziekbalk willen zeggen dat er wat te beluisteren/te zien valt als je op de link klikt‌

.

2 ďƒ 2014 WEEK 44


gAZet vorige WEEK 43… De 83 blz., ca. evenveel als deze WEEK 44, werden wat minder bekeken/gelezen dan normaal, àltijd tijdens vakantieperiodes. Opmerkelijk was wel de langere duurtijd van de gemiddelde surfing, nl. bijna 11 minuten (150%; wijst er op dat de zéér trouwe lezers in grotere getale aanwezig waren dan de surfers met minder tijd). Pagina 10 (Jean-Marie De Dijn en ‘zijn’ N60) haalde de hoogste minutenscore. Lezers, gAZet stevent af op… 1 000 000 leesbeurten over beide jaargangen samen. Één miljoen, je moet ze verdienen, (nog) elke week!

3  2014 WEEK 44 MET DEZE CHRYSANTEN ANEX KRUISBEELD ALS STAANDER (*) WENST GAZET ALLE LEZERS EEN MEMORABEL WEEKEND VAN ALLERHEILIGEN EN ALLEZIELEN TOE, AAN DE VAKANTIENEMERS ‘N HEILZAMEEEEEE SÉJOUR METV MET VEEL WANDELEN IN DE HERFSTIGE NATUUR, AAN DE BINNENBLIJVERS EFFE KNUS BIJ DE OPEN HAARD GAAN NESTELEN, GLAASJE WIJN, KELK TRAPPIST, NEUTJE JENEVER AAN DE MOND, AAN ALLEN ‘N HART GEZOND… (*) door Albert Solomé, olie op canvas, gekocht op de ZvB verkoop 2013...


4  2014 WEEK 44

PETEONE IN “DE OUDE SCHOOL” (graffiti) WATKYNE IN ELLEZELLES (sculptuur)


5  2014 WEEK 44


W I N T E R K E R M I S

6  2014 WEEK 44


7  2014 WEEK 44

KERMISFOOD … en pomme d’amour, buuntchies, wieteing, hamburgers, popcorn, smultoerte enz. en dan zijn er nog de… drankjes!

.

NOG EEN VOL LAAAAANG WEEKEND WINTERKERMIS!

.

.


8  2014 WEEK 44

LA DE RENAIS ZONDAG 09 NOVEMBER 2014 IN CONCERT | HERMESKERK 16 UUR ZIE OOK GAZET (VORIGE) WEEK 43


9  2014 WEEK 44

BEVRIJDING VAN RONSE

Verkeerd aangeboden ANN DE PMD-zakken RENAIS

De Ronsese sopraan (artiestennaam voor An De Vleesschauwer) die in London woont, begon haar internationale 2014 HERMESKERK O/D carrière als eerste-sopraan in het vocale ensemble The Swingle KLEINE MARKT Sisters dat uit acht leden bestond. 11 uur: mis ter nagedachtenis van de Over de hele wereld gaven ze a burgerlijke en militaire slachtoffers capella performances, zelfs in de 16 uur: galaconcert met Ann De Renais (kolom rechts) & Yves Saelens Scala van Milaan. Ze trad ook voor Aria’s en duetten uit de bekendste het voetlicht in opera’s zoals Lo opera’s en operettes met het koor Speziale (als Griletta), La Traviata Vivente Voce (voorbereid door Jeroen (als Violetta), Die Zauberflöte (als Keymeulen) en het Mechels KamerQuenn of the Night), in Cleopatra orkest o.l.v. Tom Van den Eynde. Kaarten zijn te verkrijgen bij Artisanne, van Handel, als Nanetta in Falstaff, Sint-Martensstraat 51/53 en kosten als Nightingale in L’enfant et les 14 euro. Aan de kassa betaal je 18 Sortilèges (New Tel Aviv Opera euro. Organisatie: Werkgroep BevrijIsraël) en in Figaro’s Bruiloft als ding Stad Ronse. Meer info : Suzanna. bevrijdingsfeesten@ronse.be

ZONDAG 9 NOVEMBER

Tijdens de PMD-ophalingen binnen het I.Vl.A-gebied blijkt dat inwoners soms PMD-zakken van andere intercommunales aanbieden. Deze zakken zullen vanaf 1 januari 2015 geweigerd worden en krijgen een weigeringsticker. Binnenin de sticker staan de opties ‘foute inhoud’, ‘foute zak’ of ‘verpakking aan de buitenkant’. Let er dus op om de juiste PMD-zakken met I.VL.A.-logo aan te bieden bij de ophalingen.

JAARLIJKSE AANPLANTING

GEBOORTEBOS Zaterdag 15 november De Gezinsbond organiseert in samenwerking met natuurpunt en de stad Ronse de jaarlijkse aanplanting van een geboortebos. Plant een boompje dat de naam van je kind draagt op zaterdag 15 november om 14 u. in de Jagerstraat. Een boompje kost 15 euro. Voor inschrijvingen en inlichtingen kan je terecht bij Emelie Vandendriessche op het nummer 0477 56 15 63 of via emelie.vandriessche@ telenet.be – zie vlg. pagina…


BOS KANT RONSE, door meester Anonymus

10 2014 WEEK 44


MARNIXRING RONSE TAALGRENS STELT VOOR: SOPRANO HANNE ROOS IN CONCERT… OP VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014 IN DE HERMESKERK deuren 19:30 - voorstelling 20:00 Na het optreden uitgebreide receptie in het Kapittel.

De jonge Ronsese sopraan Hanne ROOS, behoort ontegensprekelijk tot de interessantste talenten van de nieuwe generatie opera- en concertzangers. Ze startte haar zangstudies in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in Ronse. In 2004 vatte ze haar professionele zangopleiding aan in het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, waar ze haar masterstudies cum laude afsloot. Ze maakte deel uit van de Operastudio Vlaanderen en rondde haar professionele opleiding af aan de operastudio van ‘Opéra national du Rhin’ in Straatsburg en Colmar. In 2010 sleepte ze zowel de tweede Prijs ‘Opéra’ als de Prijs ‘Jeune Espoir’ in de wacht bij het Concours de Marmande (editie 2010). Onlangs zong ze een CD met werk van Dirk Brossé annex andere componisten in, alle geïnspireerd op Haiku's van Herman Van Rompuy (met aan de piano Daniel Blumenthal). Met de voorstelling in onze Hermeskerk willen we fondsen verzamelen voor verenigingen en/of activiteiten met sociale of culturele inslag en zulks ter bevordering van de Nederlandse taal & cultuur, trouw aan de doelstellingen van… de leden van de Marnixring Ronse Taalgrens zijn Johan Baeke | Arnout Bagué | André Bellinck | Geert Bonte | Patrick Bockstal | Georges Burez | Paul Carteus | Jo Cornelus | Marcel De Meue | voorzitter Jan De Sutter | Frans Decock | Dirk Decuyper | Henk Delrue | Lieven Dhaeze | Christophe Fort | Jan Foulon | Jan Goeminne | Gaston Hantson | Luc Hantson | Jo Leroy | Marinko Naessens | Ivan Platteeuw | Hendrik Roos | Xavier Saey | Joris Stockman | Jan Tack | Stefaan Van Butsele | Bernard Van Den Daele | Jan Van Den Noortgate | Pascal Van Overmeire | Wouter Vandenabeele | Frans Vandenbossche | Hendrik Vandermarliere | Luk Vermeersch | Hugo Vervaeke | Jos Walraet

11 2014 WEEK 44


12 2014 WEEK 44

VTV

VTV VERVOLGT HET SEIZOEN 2014/2015 MET ZONNEMAN. Graag stellen we onze lezers het bestuur van deze Ronsese theatergroep voor: Donaat Deriemaeker - voorzitter | Maarten Michels - ondervoorzitter | Karen Wilpart secretaris | Geert Desmytere (wandfoto) - penningmeester | Martine Meuris - sponsoring | Gert Crispyn artistiek leider | Evy De Brakeleer - jeugdverantwoordedelijke | Patrick Oufflin - verantwoordelijke Volksbond | Kristof De Venter - verantwoordelijke infrastructuur Christen Volksbond. Over het theaterstuk dat op 08 november 2014 in première gaat, gebaseerd op dit gegeven: 3 september 1944, de weerstand en de Engelse troepen bevrijden Ronse… In het hart van de stad kijkt ‘n 9-jarige jongen naar de vluchtende Duitsers. Hij zwaait ze uit. Und die grüssen in Berlin! En dan volgt een schot. Eric Zonneman sterft op de dag dat alles weer beter zou worden. Hij heeft het verhaal van vier jaar oorlog neergeschreven. Zijn schriftjes liggen onder zijn bed. Ze zijn niet altijd mooi om te lezen. Oorlog… ZIE VERVOLG OP BLZ.75.


13 2014 WEEK 44

Ronsenaars laten niet alleen hun tanden zien ter Oude Vesten (graffiti Mate One), maar ook tegen een viaduct dat deze plaatjes grondig gaat verpesten!


Beste LETS-geïnteresseerde, op algemene aanvraag doen we binnenkort een infomoment op zaterdag i.p.v. op vrijdag! Het eerstvolgende infomoment van vrijdag 7 november 2014 is verzet naar zaterdag 8 november 2014 om 20 u. Grote Marijve 133. Na het infomoment kan je vrijblijvend aansluiten op het (k)LETSkaffee (doorlopend van 20 u. tot 22.30 u.). Iedereen is welkom en breng gerust iemand mee; een buur, collega, vriend(in), familie, ...! Komen luisteren, is geheel vrijblijvend en wie weet is LETS(en) ook wel iets voor jou én voor hen. Meer LETSers is meer LETSplezier! Je kan zonder inschrijven langskomen, maar het is pakweg handiger als we een kort mailtje krijgen met jouw gegevens én waarvoor dank! Groet van Carine 0472 28 76 40

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN

14 2014 WEEK 44 gAZet verneemt het overlijden van Fierteldrager Willy Cardon die vrij kort na het heengaan van zijn broer Jean-Marie Fiertelend Ronse ontviel. Hierbij ons medeleven.

Eens te meer geeft gAZet aan filosoof Jean-Marie De Dijn, tevens doctorandus geschiedenis, het woord over het TRACÉ N60 onderschreven door de Vlaamse overheid met alle steun vanwege de Ronsese politiek… Deze keer in interviewvorm… (zie op de volgende pagina’s)


gAZet/ Jean-Marie, voorheen heb je hier reeds een open brief gepubliceerd gericht aan schepen Wouter Stockman om in verband met die N60 viaduct volgens zijn groene overtuiging te handelen (zie gAZet WEEK 23 van 02 juni 2014)? Voelde hij zich daardoor aangesproken?

JMDD/ Bij mijn weten heeft hij zich publiek nog nergens kritisch noch afwijzend uitgesproken. Of groene blogger Stefaan Vancaeneghem als een soort waterdrager is opgetreden, zullen beiden ons wel niet verklappen, maar deze laatste toonde in zijn blog van 19 juni 2014 alle begrip voor het optreden van zijn Groene schepen. Al was dat al minder uitgesproken in de latere blog van 15 juli 2014 n.a.v. het - begrijpelijke - ontslag van de Ronsese partijvoorzitter van Groen. Ik herhaal dat Wouter zeker geen ontslag moet nemen; hij moet juist het verzet gaan leiden! Een verzet dus binnen het schepencollege en dus ook binnen de gemeenteraad. Dat zou hem persoonlijk een plaats opleveren in de politieke geschiedenis van Ronse als voorbeeld bij uitstek van een vooruitziend en moedig politicus en als inspirerend voorbeeld voor onze jeugd dat eerlijkheid, correctheid en moed er in de politiek werkelijk toe doen en dat cynisme er geen plaats mag hebben. Meer zelfs: Wouter Stockman zou een belangrijk signaal kunnen geven van daadwerkelijke democratie en van echt groene beleving door minstens twee of drie van zijn schepenmaandlonen af te staan aan de verdediging van de actiegroep géénstreepdoorronse dat ageert tégen de beslissing van de Vlaamse Gemeenschap. Klinkt dat zo raar? Ik heb ooit begin jaren 2000 voor onder meer die poppenfestivals en de Illustrale uit mijn eigen zakken enkele duizenden euro's bijgelegd of zelfs eerder toegeschoven. OK, niemand vroeg me dat, maar maatschappelijke inzet mag best ook letterlijk een financiële prijs hebben en mijn kinderen hebben er zeker geen boterham minder voor gegeten. Wees gerust voor Wouter, voor dat geld zal hij geen traan moeten laten, wel integendeel: vreugdetranen, of tranen van opluchting! Want wat gebeurt er nu met hem? Die Wouter is zich stilaan aan het opbouwen als de grootste politieke lafaard uit de moderne geschiedenis van Ronse: hoe ver kan iemand afstaan van zijn politiek gedachtengoed en hoe meer kan iemand zich door derden - lees een Groen Vlaams parlementslid uit Oudenaarde dan nog wel (Ronse vs Oudenaarde ligt idd. zéér gevoelig, nóg altijd! – n.v.d.r.) - zich zogezegd politiek laten dekken? Bovendien, en ik aarzel om dat te zeggen, want het raakt de persoonlijke levenssfeer, staat hij met zijn houding diametraal tegenover zijn onlangs overleden vader. Ik heb Gilbert Stockman zeer goed gekend: hij was niet alleen een overtuigd christen, maar ook een zeer bezorgd man voor het milieu (nota bene één der pioniers van vegetarisch eten in Vlaanderen) én voor Ronse. Hij was bovenal een liefdevol en integer mens. Hij vond mijn tekst over Wittentak (zie Annalen 2005 of gAZet WEEK 22 mei 2014 en volgende) opmerkelijk en was toen al gekant tegen een viaduct over het Schavaart, in welke versie ook, zowel om milieu- als religieuze redenen. Hij vreesde én een aanslag op de integriteit van Wittentak, onder meer met de jaarlijkse noveen én op de Fiertel die daar in de directe omgeving passeert. Hij is nota bene nog tijdens de bezetting in een door de Duitsers nochtans verboden Fierteloptocht mee gestapt, de hele weg (hij heeft er me nog foto's van getoond waarvan er nog door wijlen Germain De Rouck ooit zijn gepubliceerd)! Bepaald zijn eigen zoon gaat nu, in volle vrijheid, achter dat viaduct staan dat het milieu en het Fiertelparcours hypothekeert. Dat is blijkbaar geen gevoel voor eer hebben, Wouter!

15

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 44 verschillende politici uit andere partijen nu al in hun vuistje te lachen voor het komende bloedbad voor Groen. Ik weet niet hoe Wouter er op al die publieke gelegenheden in blijft lukken om een lach op zijn gezicht te toveren die niet ... groen is. Het is echter nog niet te laat om van - een oerdomme - houding te veranderen en daardoor ook zijn eigen politiek vel en dat van zijn partij te redden en vooral voor ‘de goede zaak’ op te komen, want het voorliggende tracé van de N60 met viaduct en al is absoluut ‘de slechte zaak’, meer nog: ‘de slechtste zaak voor Ronse in jaren’! Ik vrees trouwens dat hij er op een dag toch zelf psychologisch zal aan ten onder gaan, best mogelijk nog binnen deze legislatuur zelf. Dat is de fundamentele les van Sigmund Freud: van innerlijk bedrog dat bovendien publiek wordt uitgedragen, word je op een dag zeker ziek. gAZet/ Waarom vind je dat een lokaal politicus eigenlijk mee moet betalen voor een juridische actie van een lokale actiegroep waarin hij zelf geen zitting heeft?

JMDD/ Is dat dan zo verrassend? Je kan zeggen dat het niemands zaak is wat iemand met zijn geld doet, ook al hangt dat geld af van een publiek mandaat zoals bij een schepen van onze stad. Dat is een ultra liberaal standpunt. Zie je een groene bijvoorbeeld aandelen kopen van een wapenfabriek? Wouter Stockman is natuurlijk door zijn veronderstelde groene overtuiging moreel gebonden om initiatieven te steunen, ook financieel, waarin onder meer en zeker in hoofdzaak het milieu wordt bedreigd. Overigens zijn er talloze zelfstandigen en grotere bedrijven in het Ronsese die geregeld geld geven aan een resem kleinere en grotere manifestaties in de stad en regio, net omdat zij houden van hun eigen stad en aldus respect hebben voor al diegenen die vrijwillig voor Ronse hun handen uit de mouwen willen steken. Ik heb bij hen zelf diverse rondes voor Ronse gelopen, ook al was het dikwijls voor 500 Belgische frank (12,5 euro dus!), want alle baten hielpen voor ‘de goede zaak’. Mijn standpunt gaat echter verder: in se zouden alle gemeenteraadsleden samen dat proces moeten betalen. Ik verklaar me nader. Zij zijn allemaal vóór dat viaduct. Althans publiek én officieel. Het is nu duidelijk dat een openlijk grondig en doorgedreven rationeel belangendebat in Ronse nog nooit is gevoerd. De Vlaamse regering heeft wel honderden bladzijden technische analyses geschreven en die recente tekst vanwege het college in INzicht zou niet misstaan hebben in de Pravda van weleer (de officiële krant van de communistische partij van de vroegere Sowjetunie – n.v.d.r.). Ik vind wel dat iedereen eens mag weten wie die sluwe en misleidende tekst heeft opgesteld, want NIET ondertekend: ook dàt kennisaspect is democratie. Nu gaat ook de Raad van State zich uiteraard niet over de hele belangenkwestie mogen uitspreken, maar slechts over het GRUP omtrent het Schavaart, ofwel het plaatselijke gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In het beste der mogelijke werelden zou men filosofen moeten kunnen aanspreken die het hele debat grondig analyseren, want zij zijn het best opgeleid om redeneringen te analyseren (taalkundigen en historici zijn ook geschikt). Daarvoor hebben we nu blijkbaar net door de halsstarrigheid van de politiek geen tijd meer. Rest als uitspraakplaats en dan wel juridisch dus met letterlijk vernietigende Bovendien is Wouter Stockman ook deftig bezig de wimpel te verdienen van domste politicus macht bekleed, de Raad van State. Het is zeker duidelijk in het hele debat dat noch de Vlaamse uit de moderne geschiedenis van Ronse. Wie gaat er volgende maal nog op Groen stemmen regering noch het stadsbestuur op zich de bevolking volledig kunnen overtuigen van hun gelijk dan vijf man en ‘n paarden- of beter ezelskop? Zo je eigen partij de grond in stampen; je gelooft om nog te zwijgen dat zij de grote angsten kunnen wegnemen (zie onze - nota bene nooit door het toch zelf niet, Wouter? Om zogezegd ondertussen her en der een boom en een paar fietshet stadsbestuur weerlegde - analyse van de enorme waardevermindering van een groot deel paden toch te kunnen neerplanten: wie bekomt van het lachen wanneer men beseft wat er op van het onroerend goed van Ronse in gAZet WEEK 24 van 09 juni 2014). Bijvoorbeeld de lokale Schavaart voor geheel Ronse op het spel staat? Terwijl omgekeerd in die hele discussie rond die CD&V heeft nooit gereageerd op de publieke bezorgdheid omtrent de schendingen én van viaduct op Schavaart net de lokale bestaansreden van de partij groen ligt. Ongetwijfeld zitten Wittentak (o.m. de jaarlijkse noveen) én van de Fiertel. Wat doet die "C" dan in haar naam 


UITZICHT EUGÈNE SOUDAN

EEN LEZER-FIERTELGANGER (*) MAAKTE DEZE FOTO’S (ZIE OOK VLG. BLZ.) EN SCHREEF DEZE BEZORGDE TEKST: “Triestige Ronsenaars... Gisteren op de Fiertel heb ik nergens een opschrift gezien (was ik dan blind?) TEGEN DE N60 EN ZIJN VIADUCT!!!! Nog zelfs geen zwarte vlag in de voortuin! Zelfs op de Zandstraat (foto’s) niet! Alhoewel de acties tegen de windmolens eerder wél vruchten afwierpen. Nog enkele jaren en misschien vinden wij dit verkeersteken....... (* naam bij de redactie bekend) Zou er toch een verbod geweest zijn ????????????????

16 2014 WEEK 44

(UIT GAZET WEEK 25)

Tracé N60 hier ingevuld door een VIADUCT!


 en waarom is zij zo bang om te antwoorden? De analyse die de Vlaamse regering van een reeks bezwaren maakte, daarvan zie je zo dat zij als het ware uit de mouw zijn geschud als het ware nog vooraleer nog maar bezwaren waren gerezen. Ik vond zelfs de toon ervan kwetsend, want neerbuigend of betuttelend. Er is geen ernstig openbaar debat geweest laat staan een zeer grondige kosten-baten-analyse die door iedere burger zou kunnen worden gelezen, begrepen én geëvalueerd. Dat is voor eender welke overheidsbeslissing eigenlijk onvergeeflijk, maar in dit geval totaal onvergeeflijk, bovendien een democratische catastrofe. Zo'n viaduct is wel iets anders dan het aankopen van onbeschreven muziekpapier voor de academie; het belast het heden én de toekomst op een ronduit flagrante wijze. De Vlaamse regering vragen voor dergelijke financiële tussenkomst tegenover nota bene haarzelf, is wel het slechtere droomwerk. Maar gemeenteraadsleden zouden dicht bij hun bevolking moeten staan; hoe dichter kunnen politici eigenlijk staan bij kiezers? Een bevolking die zij zoals ik schetste in de kou laten staan. En het is logisch dat een deel van die bevolking zich uiteindelijk gedwongen ziet om naar hét verzetsmiddel te grijpen: een juridische procedure! Dat middel kost natuurlijk meer dan een aardige duit, want advocaten zijn om welke reden ook zéér kostelijke dames en heren. Het is dus de eigen politieke en intellectuele nalatigheid van de lokale politici die de eigen burgers in dat duur soort verzet duwt. Bovendien is er wat ik reeds vorige week in gAZet het belangrijk fenomeen van de mauvaise foi of het slechte geweten noemde: de eigen verantwoordelijkheid wegsteken achter de rug van zogezegde doorslaggevende, 'hogere' argumenten. In dit geval is dat in essentie de technische nonsens van de 6 % norm voor een nationale route als de N 60. Wie staat er op om onze indringende stelling ter zake te weerleggen en dan meteen ook om ALLE - zwaar - verkeer op de nog scherpere hellingen van Ronse en omstreken te verbieden? Wie? Tegelijk besef ik het paradoxale van mijn eigen voorstel, want door mee te betalen, geven de lokale politici ook hun ongelijk toe. Een alternatief zou kunnen zijn dat de stadsbegroting daarvoor tussen komt. Als die mogelijkheid nu niet wettelijk bestaat dan hoop ik tenminste dat er door een langdurig politieke debat een begin van begrip voor mijn standpunt bestaat. Het blijft wraakroepend dat politici hun denkwerk niet grondig verrichten en dat burgers uiteindelijk diep in de zakken moeten tasten om via juridische procedures minstens een meer rationele benadering van de discussie te kunnen verkrijgen. Ik kan er nog bijvoegen dat mijn idee helemaal zo gek niet is in een tijd waarin de idee van arbitrage meer en meer zijn weg vindt in juridische geschillen. Ook arbitrage is een zachtere aanpak, zoals het mede-financieren van de gemeenteraad ten gunste van zijn ontevreden burgers. In de jaren '90 heb ik eens geschreven dat de overheid bij zware openbare werken plaatselijk diep getroffen zelfstandigen zou moeten vergoeden; nota bene Jean-Marie De Decker heeft op dat vlak voor wetgeving gezorgd - dat is toch een vergelijkbaar uitgangspunt! Ik spreek dan als academisch gevormd filosoof misschien gedeeltelijk voor het eigen huis, maar ik blijf er van overtuigd dat filosofen, ook wel eens wijsgeren genoemd, in dit soort debatten een zeer ernstige taak kunnen vervullen. Ondertussen komt men reeds zeer ver met gewoon gezond of eerlijk verstand. Uiteindelijk kan ook de 'gewone' man zeer goed het onderscheid maken tussen bedrog of waarheid, ook in dit maatschappelijk en technisch debat. Zie maar het eigen ontwerp vanwege gAZet voor een alternatief tracé. Al ben ik het persoonlijk niet eens met alle onderdelen ervan (op de Klijpe ligt de weg er al, hij moet er zeker niet naast worden gelegd en dat betekent inderdaad de sloop van enkele huizen Jean-Marie, de Berchemsesteenweg is, hebben we op het N60 debat begrepen, een provincieweg en die zou onmogelijk kunnen gematcht worden met een rijksweg, wààrom niet?, wie weet dàt?), het ontwerp spreekt letterlijk voor zich en zou ook al minstens één Ronses toppoliticus informeel (...) - hebben overtuigd. Mijns inziens moet er een gemeentelijk referendum worden georganiseerd met een zeer nauwgezette oplijsting van alle argumenten pro en contra en als ondubbelzinnige vraag: het parcours Eugène Soudan of dat van Luc Dupont? Of de tekening van duivel-doet-al-Willy of het ontwerp van die duivelskliek van de Vlaamse regering. Is dat demo-

17

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 44

-cratisch soms te veel gevraagd? Deze idee is nu bedacht. Nu nog durven ... doen!

gAZet/ Denk je dat er nog andere vormen van verzet gaan komen, dan de klacht van géénstreepdoorronse bij de Raad van State? Zie je eventueel nog andere juridische handelingen van de door de viaduct getergde bevolking tegenover zijn politici? JMDD/ Het zal waarschijnlijk een unicum zijn in de Belgische geschiedenis en reken daar maar de middeleeuwen bij (lacht) dat voor zo'n onwaarschijnlijk belangrijk onderwerp als die viaduct geen enkel gemeenteraadslid ook maar één afwijkende mening durft te uiten en plain public!?! Zelfs in dictaturen moet je zo'n houdingen echt gaan zoeken. Dat is niet alleen politiek zeer belangrijk, want minstens volstrekt onbegrijpelijk, maar dat heeft dus zoals ik net schetste een mogelijk nieuw juridisch gevolg. Ik wil daar de volgende historische kanttekening bij maken. Het stadsbestuur huldigde bij de laatste bevrijdingsfeesten nog enkele verzetsmensen. Maar voor elke partij, ook de drie van de coalitie, heerst in een vrije democratie totale tucht en zwijgplicht tegenover elke dissidente of verzetsstem in dit viaductdebat. Het is gemakkelijk geschiedenis over vrijheid en onderdrukking te gebruiken, 'zelfs' om derden te huldigen, maar blijkbaar onmogelijk om zelf vrije geschiedenis te laten optekenen, laat staan te maken. Van een walgelijk cynisme gesproken. Hoewel ik huiver van een doorslaande juridisering van de maatschappij, denk maar aan onze gezondheidszorg die zeker nooit Amerikaanse toestanden mag meemaken waar bij wijze van spreken aan de uitgang van een ziekenhuis de advocaten reeds kamperen, zou ik hier toch het volgende willen voorstellen. Verantwoording is een centraal aspect van het leven en dé kern in een publieke sector zoals de politiek. Hoe kunnen politici zich verantwoorden en hoe worden zij derhalve beloond of afgestraft voor hun politiek parcours? In onze praktijk gebeurt dit via de volgende verkiezingen en daar gaat dus een zeer lange tijd over, waar gAZet ook al terecht en herhaaldelijk op heeft gewezen. In een vorige gAZet wees ik er op dat in de verzuilde tijden van de jaren ‘20 en ‘30 er een veel betere verslaggeving was van de gemeenteraden in vergelijking met nu en de bevolking dus veel beter op de hoogte was van het wat en hoe van zijn gemeenteraadsleden. Sommige politici zoals de burgemeester kunnen tevens burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde mistoestanden op hun grondgebied en binnen hun macht. Ik meen dat principieel elke politieke beslissing als het ware op een apothekersschaal moet worden gewogen. Elke beslissing gaat immers in de eerste plaats over gemeenschapsgeld dat zorgvuldig moet worden besteed. Tegelijk gaat het niet alleen over geld dat door een beslissing van de gemeente ergens naartoe stroomt, maar gaat het in de allereerste plaats over de verantwoording van die toestroom of het doel van het middel geld zelf; hebben we dit of dat als gemeente wel werkelijk nodig? Of, voor de echt nadenkende politici, heeft onze toekomstige generatie dit echt wel nodig. Zo is de opwarming van de aarde een motief van het allergrootste politieke belang wat de toekomst van onze volgende generaties betreft. Zo is ook idee van Willy Deventer voor een Duivelsmuseum een uitgelezen kans om een internationaal gat in de toeristische markt voor Ronse aan te boren net zoals ik indertijd op kleinere schaal met de illustratorententoonstelling Illustrale heb trachten te verwezenlijken (‘Ronse’ heeft dit werkelijk van Jean-Marie afgepakt én er schaamteloos en zonder omzien… Picturale van gemaakt – n.v.d.r.!). Het moge duidelijk zijn dat die viaduct één van de allerbelangrijkste politieke beslissingen uit de hele geschiedenis van Ronse betreft. Welnu, niet alleen weet iedereen dat verschillende schepenen en gemeenteraadsleden tégen die viaduct zijn, maar de menselijke moed missen de stem van hun geweten of hun verstand te volgen, kan iedereen 


18 2014 WEEK 44

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN

KASTEEL VAN MALANDER

Tracé N60 hier ingevuld door een VIADUCT! Tracé N60 is hier nergens te zien!

VLAANDEREN & RONSE

TRACÉ N60

TRACÉ N60 GAZET CF EUGÈNE SOUDAN


19

GAZET INTERVIEW MET JEAN-MARIE DE DIJN OMTRENT WOUTER STOCKMAN… 2014 WEEK 44

 doorheen het hele debat zien dat de argumentering pro viaduct wankel is. Je kan zeggen dat de finale juridische verantwoordelijkheid enkel bij de bouwheer en dus de Vlaamse overheid ligt. Wel, wel, wel. Leg me dan eens uit waarom de gemeenteraad van Ronse OOK voor deze viaduct heeft gestemd? Maakt dat geen onderdeel uit van de beslissing van die hogere overheid? Of omgekeerd: welk been zou de Vlaamse overheid hebben, moest er gerede twijfel of 'zelfs' (...) tegenkanting zijn vanuit de Ronsese politiek? De vraag is dus of de Ronsese politici niet juridisch zeg burgerrechtelijk eventueel zelfs strafrechtelijk kunnen worden aangesproken voor hun falend beslissingsvermogen die eigenlijk op de rand van het criminele zit! Dat gaat in wezen niet eens over de vraag waarom velen de moed missen om hun echte gedacht op te biechten, hoewel! Kan of moet iemand worden gestraft voor politieke lafheid of schuldige politieke nalatigheid? Er bestaat alvast strafbaar schuldig verzuim bij het niet helpen van mensen in nood en hier brengt de Vlaamse en Ronsese politiek een pak mensen en milieu in nood. Het gaat zeker wel over de vraag (maar het ene is natuurlijk met het andere verbonden) waarom lokaal niet tot het uiterste is nagedacht over die viaduct - én zijn … alternatieven (zoals sinds vorige week overtuigend werd aangetoond in/door gAZet via het tracé Eugène Soudan). Ik besef best dat dit een gevaarlijk domein is, want ik herhaal dat een verdere juridisering van onze maatschappij ons niet vooruit helpt (maar omgekeerd zijn we als maatschappij ook ver van geholpen door juridische formele muggenzifters waarbij manifeste misdaden om dikwijls een onnozele procedurefout 'moeten' worden vrijgesproken). Voor minstens dit soort dramatisch belangrijke dossiers moet er toch eerst extreem grondig over nagedacht worden. Heel deze debatcontext lijkt me een uitgelezen kans om dergelijk juridisch spoor grondig te bestuderen, in zo verre er misschien nu al mogelijkheden zijn ter zake. Zo zou ik zelf als eigenaar ofwel latere erfgenaam in een straal rondom de viaduct de huidige waarde laten schatten zodat het komende waardeverlies als gevolg van die monsterlijke viaduct kan berekend worden in verhouding tot de algemene evolutie van de huizenmarkt. Om inderdaad desgevallend over te gaan tot de vordering van een eis tot schadevergoeding aan de op essentieel beslissingsniveau te kort schietende Vlaamse én Ronsese overheden. Die eisen kunnen dan best worden gebundeld, ook al om de ... betere advocaat te kunnen betalen! Ook deze redenering past in een modern wereldbeeld, want denken we aan rechtszaken in het kader van de recente en extreem diepgaande bankencrisis. Men moet de zaken nuchter en eerlijk bekijken. De overheid doet dat immers helemaal niet en denkt daar ongestoord mee weg te kunnen; d-a-t- -k-a-n- -t-o-c-h- -n-i-e-t-?! gAZet/ Je hebt vorige week in onze kolommen kort aangetoond hoe de N-VA van Ronse warm en koud blaast. We hadden het tot hier over Groen en de Vlaamse overheid, wat de N60 betreft bijgetreden door de Ronsese politiek (zelfs die van de oppositie, totaal onuitgegeven – waar wacht de nationale pers op zoals we reeds stelden?) Wat verwacht je van deze partij? JMDD/ Als goede Vlamingen kent de N-VA Ronse natuurlijk het Franse gezegde "Tais-toi et sois belle“! Door radicaal te zwijgen, men zegt ook plastisch "oorverdovend zwijgen", in het reeds maanden gevoerde debat over die domme viaduct, hoopt deze partij ongeschonden uit dit debat te geraken. Dat is op zich absurd, want hoe kan je inderdaad politiek voeren… zónder haar te voeren!?! Maar ook de andere partijen zijn in dat bedje ziek, waardoor de aangekondigde "kracht van verandering" althans in Ronse dode letter blijft en zeker geen navolging krijgt. Ook raar dat een zogenaamde volksverbonden partij zo ver van een groot deel van het olk af staat of zijn duizend ondertekenaars van de petitie te verwaarlozen kiesvee? DIT INTERVIEW WORDT IN GAZET WEEK 45 VERVOLGD… (twee blz. tekst annex illustraties)


20 2014 WEEK 44

ZONDER WOORDEN!


21 2014 WEEK 44

A

Hierboven onder de pijl zou de N60 volgens overheidsvoorstel (maar door gAZet fel gecontesteerde tracé) op Ronses grondgebied komen, slechts enkele meters op Maarkedals grondgebied! Dan volgt, pal naast Kasteel Malander (A) en Villa Madonna (B) een metershoog viaduct (rijweg +/- stippellijn), al over het Schavaart én met ‘n flinke duik (en andersom een helling om U tegen te zeggen, naar boven kruipend vrachtverkeer) onder de Zonnestraat door, zie verder…

B

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


22 2014 WEEK 44

 Thomaesstraat Schaffendal 


23 2014 WEEK 44 ZONDER WOORDEN!


24 2014 WEEK 44 NUANCEERT ZIJN STELLING:

GééN60 GééN60 … ZOALS VANWEGE VLAANDEREN ÉN GESTEUND DOOR HET STADSBESTUUR VAN RONSE, MAAR VOLGENS HET WIJZE IN/UITZICHT VAN SOUDAN!


25 2014 WEEK 44

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

26 2014 WEEK 44

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


11 Waan ee daat doer ien Ro°nsse mei a° die nieve ronde puinten? Ien vuir den Fieto°, en ander vuir de Bo°mo°ss, uuk ‘t kastuu vaan Jantchie vaan Nassau…

Tuus nog ien mei ‘n schietspoewle, en Vlo°mse speere en zuilfs den duuvo° kra°gt zien rond puint!?! Geleûkig ei ‘k iek mien a°gen rond puint…

COPYRIGHT BY GAZET 2014

Allerheiligen, Allerzielen, Hoogdagen Van Bezinning, We Herdenken Onze Dierbaren Die Ons Ontvallen Zijn, Maar In Onze Herinnering Verder Leven. Een Stelling Luidt: Het Leven Is Nièt De Leugen Van De Dood En De Dood Is Geenszins De Vergissing Van Het Leven!

… ien den EIMO°!


28 2014 WEEK 44 En na al die miserie rond dat vermaledijde N60 tracé – om je dood te schreien – mogen we wel eens lachen ook, zelfs begin november, ook met Halloween. Een oude dame stapt in de lift van een geweldig chic flatgebouw. Een mooie jonge dame stapt ook de lift binnen en verspreidt een sterke parfumgeur. Ze kijkt de oude dame met een denigrerende blik aan en zegt tegen haar: "Romance van Ralph Lauren, 100 euro per flesje."

Zicht op wittentak

W I T T E N T A K

vanop de oude begraafplaats.

Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge deerne in de lift en verspreidt eveneens ‘n overweldigende parfumgeur. Ze bekijkt de twee andere vrouwen met een arrogante koele blik en zegt: "No.5 van Chanel, 200 euro per flacon.“ Drie etages later stapt de oude vrouw uit de lift. Voor ze uitstapt, bekijkt ze de twee blitse blondines, laat een donderende scheet en zegt:

“BRUINE BONEN VAN HAK, 99 EUROCENT PER POT.”


NIEUWSBRIEF 3/2014 VANWEGE GÉÉNSTREEPDOORRONSE Beste Vrienden en Sympathisanten, Onze info- en debatavond is een daverend succes geworden! Meer dan 200 aanwezigen konden de argumenten voor en (vooral) tégen de doortrekking van de N60 horen. Iedereen was het na afloop erover eens dat de panelleden die tégen de doortrekking zijn, aan het langste eind hebben getrokken.

Wij nodigen jullie allen graag uit op de komende

WANDELING MET AANSLUITEND BBQ OP ZONDAG 2 NOVEMBER 2014 IN CHALET HET PARK, SPINSTERSTRAAT 117. Om jullie te laten genieten, nu het nog kan, van de mooie natuur en het uitzicht dat de omgeving van Schavaart ons biedt, organiseren we dus op zondag 2 november 2014 een APERITIEFWANDELING. Daarna kan u aanschuiven voor onze barbecue (zie verder). Verzamelen kan vanaf 9 uur aan Chalet Het Park, Spinsterstraat 117. Wij starten tussen 9.30 en 10 uur in groepjes voor een BEGELEIDE WANDELING die ongeveer twee uur zal duren en waarbij we onderweg tekst en uitleg geven waarom deze mooie omgeving absoluut moet blijven bestaan. Voor de “vroege vogels” en vrije wandelaars zijn wegwijzers voorzien. De Schavaarthelling en zijn omgeving zijn een waardevol ecosysteem van fauna en flora. Fietsers en wandelaars hebben hier een prachtig parcours om hun hobby te beleven. Het nieuwe traject van de N60 zal dit deel van Ronse grondig verstoren zodat de charme ervan voorgoed verloren dreigt te gaan.

DEELNEMEN AAN DE WANDELING IS VOLKOMEN GRATIS! De wandeling eindigt waar ze begon: in Chalet Het Park, Spinsterstraat 117. Iedereen kan daar vanaf 12 uur mee aan tafel schuiven voor een BARBECUE tegen de democratische prijs van 15 euro (+ gratis aperitief), kind tot 12 jaar 8 euro (+ gratis drankje). Erna kan u naar wens nog genieten van een stuk lekkere taart en een kopje koffie. Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue, is een vereiste en je kan je daarvoor wenden tot de leden van het actiecomité (info@geenstreepdoorronse.be). Je kunt eveneens reserveren en betalen per overschrijving op rekening nummer BE46 0017 2872 7936 op naam van ‘geen streep door ronse’ met vermelding van de aantallen (... x 15 euro + .... x 8 euro). GRAAG INSCHRIJVEN VOOR 27 OKTOBER! Nodig ook vrienden, kennissen en familie uit om samen te genieten van deze

mooie dag ! Kan u niet aanwezig zijn, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom !

29 2014 WEEK 43

De petitie tegen de doortrekking van de N60 en de realisatie van de "missing link" door Ronse werd ondertussen al door meer dan 1000 sympathisanten ondertekend. Waarvoor onze hartelijke dank!

WE HEBBEN BESLOTEN DE ABSURDE PLANNEN VOOR DE DOORTREKKING VAN DE N60 AAN TE VECHTEN VOOR DE RAAD VAN STATE. We geloven immers een redelijke kans te maken op schorsing of nietigverklaring van dit GRUP. Aan dergelijke gerechtelijke stappen hangt evenwel een prijskaartje vast. Daarom gaat de opbrengst van de barbecue - en van de volgende initiatieven - integraal naar onze "oorlogskas". Steun ons en doe het niet enkel voor jezelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en voor de volgende generaties Ronsenaars! Wij zijn jullie hier allen bij voorbaat dankbaar voor. Je kan ook uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer BE46 0017 2872 7936 t.n.v. ‘Geen streep door Ronse’. Wij danken allen die reeds een bijdrage hebben overgemaakt om onze "oorlogskas" te spijzen! Namens de actiegroep "Geen streep door Ronse" (Frank Vercleyen);

www.geenstreepdoorronse.be info@geenstreepdoorronse.be

VOLG ONS OP FACEBOOK  Frank Vercleyen samen met de Ronsese pers en de Waalse TV bij Jean-Luc Crucke…


SOCIAAL HUIS: HULP BIJ KEUZE VAN GAS

30 2014 WEEK 44

& ELEKTRICITEIT dinsdag 18 nov.: 14-18 uur. Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft Ronse be-

MOBIELE LIJNWINKEL IN RONSE VOOR WIJZIGINGEN STADSNET

Vanaf 1 november 2014 start het nieuwe stadsnet van De Lijn. De kleine stadsbussen worden vervangen door twee nieuwe Citybussen, elk goed voor 70 zit- en staanplaatsen. Lijn 74 zal voortaan ook wijk Floréal bedienen en met twee nieuwe haltes de sportzone en Ambachtelijke Zone Pontstraat vlotter bereikbaar maken. Lijn 73 neemt de haltes Vanhovestraat en Koningin Astridplein op in haar reisroute. De Belbushalte wijk Floréal verdwijnt met als alternatief de haltes Rode Mutslaan en Floréal. Wegens al deze veranderingen komt de mobiele Lijnwinkel langs op de markt in Ronse. Klanten kunnen hier terecht voor informatie en vervoerbewijzen. De mobiele Lijnwinkel zal aanwezig zijn op de woensdagmarkt van 29 oktober 2014 (parking Portois), woensdag 5 en 19 november 2014 (Grote Markt) en woensdag 3 en 17 december 2014 (Grote Markt). Telkens van 8.30 u. tot 12.30 u. INFO: Mobiliteit & Duurzaamheid | 055/232 776 | mobiliteit@ronse.be

slist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: ‘Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!’. Op dinsdag 18 november zullen ambtenaren van FOD Economie van 14 tot 18 u. een zitdag houden in het Sociaal Huis. Bedoeling is om je te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken - ZIE BLZ.80


NEMEN DEEL AAN ONDERSTAANDE ZOTHEID: Tiana Badjie: Lena | Jelten Baguet: Danny | Sandrine Clément: Tatiana | Sylvie De Bie: Izzy | Philippe Declercq: Jos | Ann-Sophie Decuyper: Alvina | Aurélie Decuyper: Mia | Valtin Demuynck: Patrick | Tim Hanssens: Leo | Ruben Illegems: Alvin | Sonia Seré: omroepster | An Van Nieuwenhuyze: presentatrice en Tonny Verplancken: John.

NIEUWS VAN ‘T PODIUM RONSE

31 2014 WEEK 44


… hiervoor 31 pagina’s en hier deze rararara… INOG 04 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

32 2014 WEEK 44


33 2014 WEEK 44

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


34 2014 WEEK 44

RONSE DEZE WEEK ZONDAG 26 OKTOBER 2014 17:24


35 2014 WEEK 44

NOG EEN VOL LAAAAANG WEEKEND WINTERKERMIS!

RONSE DEZE WEEK ZONDAG 26 OKTOBER 2014 21:09


36 2014 WEEK 44

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 27 OKTOBER 2014 08:42


37 2014 WEEK 44


Het is goed af en toe, voor nieuwe lezers dan of voor diegenen die kort van memorie zijn, gAZet te duiden…  ik wou mijn stichting van weekblad –AZ anno 1967 alover ppt dat eind’12 stopte, verder zetten; vandaar AZ binnen gAZet  ik maak gAZet in eerste instantie voor mezelf: een… gazet die ik als Ronsenaar zou willen lezen en… met jezelf ben je best én op je wenken bediend, toch?  wil jij, wil iemand, wil een pak volk (wat intussen ‘n feit is) over mijn schouder meekijken en meelezen, dàt màg, dàt kàn, dààrom zet ik gAZet ook op internet via gazetronse.be  heb je daarentegen géén enkele boodschap aan gAZet of ben je ze onderweg naar hier, gAZet WEEK 44, kwijtgespeeld?, ik val je er niét lastig om, immers steek ik gAZet niét in jouw brievenbus; vrijheid = blijheid, surf je wél naar gazetronse.be … dàn is gAZet er niet alleen meer voor mij, maar ook voor jou!  Aangename kennismaking of blij weerzien via gAZet. Willy Deventer

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR KAREL DE GROTE

 

38 2014 WEEK 44

 

RONSE 

HIGH FIVE!


39 2014 WEEK 44 RONSE

DAVIDSFONDS RONSE nodigt u van harte uit voor de gegidste tentoonstelling

‘De erfenis van Karel de Grote’ in het museum te Ename. Zaterdag 8 november 2014 van 14 tot 16u. Inkom : €5 Heb je geen vervoer, neem contact op met: Albine Tibou op 055 21 73 13.

Karolingische kunst uit het beroemde bijbelboek van de Abdij van Lorsch. Dit boek werd gemaakt in de periode 778-820. De Abdij van Lorsch (deelstaat Hessen, Duitsland) was een van de invloedrijkste abdijen in de Karolingische tijd. De abdij is nu een Werelderfgoedsite (sinds 1991).


40 2014 WEEK 44

RONSE KRONING VAN KAREL DE GROTE DOOR PAUS LEO III TOT KEIZER (800) VAN HET WESTROMEINSE RIJK IN DE SINT-PIETERSBASILIEK TE ROME. In de geschiedenis van het oude Europa is er nauwelijks een gebeurtenis die meer weerslag heeft gevonden in het collectieve bewustzijn dan de keizerskroning van Karel. Die vond plaats op de ochtend van kerstdag van het jaar 800 in Rome. Een datum die een nieuw tijdperk inluidde! Daarmee werd de keizerstitel nieuw leven ingeblazen - een waardigheid die in het Westen sinds de afzetting van Romulus Augustulus in 474 niet meer was ingevuld - terwijl ze in het Oosten van het allang teloorgegane Romeinse Rijk in de basileus voortleefde. Die kon dan ook als enige aanspraak maken op de titel van keizer, als opvolger van de Caesars uit de Romeinse tijd. Die keizerlijke waardigheid ging echt teniet met de inname van Constantinopel door de Turken in 1453, terwijl de westelijke variant tot aan het einde van het oude rijk in 1806 bleef bestaan en in de Habsburgse dubbelmonarchie en in het Duitse rijk tot 1918 verder werd gezet. Over de gebeurtenissen die aan de keizerskroning vooraf gingen, over de onderliggende motieven en over de gevolgen voor het verdere verloop van de geschiedenis, is reeds veel inkt gevloeid. Zelfs de tijdgenoten, gevangen in het web van hun eigen observaties, verwachtingen en angsten, vaak zelf betrokken partij en zelden rechtstreekse getuigen, bieden een bonte mengeling van verhalen en interpretaties met gekleurde accenten. Ook onze interpretatie kan niet meer zijn dan een zoveelste poging om dit spectrum aan mogelijkheiden vanuit een hedendaagse hypothese weer te geven.


40 41 2014 WEEK 44

RONSE ‘De erfenis van Karel de Grote’ Hierboven een foto van de Romeinse voorstad, Mentana. Op 23 november 800 ontmoette Karel de Grote hier Paus Leo III en de kerkvorst hield er ter zijner ere een reusachtig ceremonieel zonder weerga. Op de vorige pagina slechts twee van de ontelbare versies (sommige zijn via de tand des tijds verdwenen…) van de kroning van Karel tot keizer (Karel de Grote niet verwarren met Keizer Karel die zo’n 700 jaar later dan 800 in Gent - of Eeklo - werd geboren). Er werden ook films gemaakt van Karel (foto rechts) en Aken geniet nog steeds grote toeristische toeloop omdat Aken in alles, niet alleen met de kathedraal, verbonden is met Karel de Grote. Davidsfonds organiseert voor de geïnteresseerde Ronsenaars een trip naar Ename om er, onder begeleiding van een gids, de tentoonstelling ‘De erfenis van Karel de Grote’ te gaan bekijken.

Zaterdag 08 november 2014 van 14 tot 16 u., inkom: €5. Heb je geen vervoer, neem contact op met: Albine Tibou op 055 21 73 13.


https://www.facebook.com/vermeylenfondsronse?ref=hl

42 2014 WEEK 44

BEZOEK MET HET VERMEYLENFONDS RONSE HET EUROPEES PARLEMENT OP ZATERDAG 08 NOVEMBER 2014 (OM 9:00 AAN HET STATION)

. PRIKKELEND PROGRAMMA NAJAAR 2014 Onze eerste activiteit van het programma 'najaar 2014' is reeds achter de rug. De wandeling doorheen de geschiedenis van de lokale arbeidersbeweging werd door de deelnemers bijzonder gesmaakt. Maar het Vermeylenfonds heeft nog een resem aan activiteiten in petto vooraleer het jaar om is. Een volledig overzicht vindt u in onze brochure als bijlage maar we geven u graag reeds de eerstkomende activiteiten mee:  vrijdag 31/10 om 18:30 uur – CC De Ververij, Zuidstraat 19 JONG GEWILD Muziekconcert van KAS en Tout Va Bien () tickets: €10 / €8 voor leden  zaterdag 08/11 om 9:00 uur – Station Ronse BEZOEK AAN EUROPEES PARLEMENT tickets: €5 (middagmaal en treinticket niet inbegrepen) / €3 voor leden (zie vlg. blz.)


FOTO ALINA ZIENOWICZ

43 2014 WEEK 44


NETWERK PALLIATIEVE ZORG wordt NETWERK LEVENSEINDE UIT RESPECT VOOR HET LEVEN

Na twintig jaar palliatieve zorg en tien jaar wet op patiëntenrechten en euthanasie, vonden wij het tijd om onze maatschappelijke rol als ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ te herdenken. We zien immers dat artsen, patiënt en familie, maar ook burgers, steeds gevoeliger worden voor levenseindevragen. Het gaat daarbij zeker niet steeds over mensen in een palliatieve levensfase. Mee onder invloed van frequente berichtgeving en debat in de pers, stellen wij vast dat burgers en patiënten steeds meer op zoek zijn naar toegankelijke informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde en hoe die te documenteren voor het geval men het (later) zelf niet meer kan zeggen. Omdat wij – door onze ervaring in palliatieve zorg – experten zijn geworden in alles wat met het levenseinde te maken heeft, hebben wij onze naam ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ veranderd naar ‘Netwerk Levenseinde’. Met de belangrijke ondertitel ‘uit respect voor het leven’. Wij zijn immers pluralistisch en onafhankelijk, en zo willen wij ons ook in deze levenseindematerie blijven opstellen. Niet alleen voor mensen in een palliatieve levensfase, maar voor iedereen die op één of andere manier met dit levenseinde begaan is. Inclusief onze zorgpartners. We vinden daarbij dat vooral onze lokale inplanting een hefboom is naar laagdrempeligheid en toegankelijkheid van informatie.

Phara de Aguirre (°Aalst 1961) is een bekend TV één gezicht en journaliste. Ze is ex-presentatrice van de VRTprogramma's Terzake en Phara en waarbij ze op ‘t scherp van de snee interviewde. Door borstkanker verdween ze in 2006 tijdelijk van de buis. Ze maakte haar come-back bij Het Groot Debat van de federale verkiezingen in 2007. Vanaf begin 2008 presenteerde ze op Canvas het praatprogramma Phara met sportjournalist ZIE BLZ.80.

FOTO VRT

Op 18 november 2014 - gAZet zal verslag uitbrengen - wordt een en ander op punt gezet, ook omtrent… Korte situering van onze visie en onze maatschappelijke herpositionering Toelichting van het belang en de concrete opstart van ons ‘INFOPUNT LEVENSEINDE’, waar mensen terecht (zullen) kunnen voor informatie rond beslissingen bij het levenseinde en ook advies ondersteuning bij het in orde brengen van wilsverklaringen Aankondiging van een reeks lezingen in onze regio, voorjaar 2015, en gericht naar de bevolking, waarbij Manu Keirse zal spreken over ‘Zorgen voor morgen’ Een aantal belangrijke partners zullen een interview toestaan, zodat de berichtgeving een eigen accent kan krijgen, en wel door deze mensen: o Een verpleegkundige van ons eigen team, o Een huisarts / LEIF-arts, o Een ‘burger’, die bewust bezig is met de mogelijkheden die de wet biedt, o Een vrijwilliger, die het INFOPUNT LEVENSEINDE mee vorm geeft door mensen te onthalen bij gesprekken.

44 2014 WEEK 44

INFO: www.netwerklevenseinde.be . Wij nodigen in deze materie geïnteresseerden uit op het symposium ‘LEVENS(EINDE)VERHALEN’ dat wij op 29 november 2014 organiseren. Het symposium is specifiek gericht naar artsen en zorgparnters in onze regio. Vanuit een aantal boeiende en aangrijpende getuigenissen van mensen, gaan we in debat met Wim Distelmans, Marc Desmet en Manu Keirse en dit onder de moderatie van Phara De Aguirre. Het belooft een boeiend symposium te worden! INFO: www.netwerklevenseinde.be. Mededeling vanwege de organisatie bij monde van Ruth Raes: “Ook Ronse valt integraal onder ons werkingsgebied, dus de inwoners van Ronse hebben zeker en vast belang bij deze informatie. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat wij momenteel in overleg zijn met het Sociaal Huis, omdat wij hoogstwaarschijnlijk een lokaal INFOPUNT LEVENSEINDE zullen organiseren in Ronse zelf (twee uur per maand of zo), om de drempel zo laag mogelijk te

houden. Tegen 18 november 2014 zullen we hierover wellicht meer duidelijkheid hebben.” Op de nieuwe website vindt je de regio beschrijving: http://www.netwerklevenseinde.be/index.php/contact Elke inwoner uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen kan bij NETWERK LEVENSEINDE terecht: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, RONSE, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 44 TELT 88 BLZ. 202 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 44 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.02: bijdrage lezer Charles T. (Benidorm); eigen fostichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer to’s; gAZetGRAFiek | BLZ.03/04: eigen foto (zie aldaar) | BLZ.05/06: eide medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun gen foto’s | BLZ.07: eigen foto’s; fotograaf onbekend; gAZetGRAFiek | BLZ.08/09: eigen foto; affiche uit stadsbericht(en); foto website Ann DR | ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.10: eigen foto’s | BLZ.11: bijdrage Marnixring Ronse | BLZ.12: bijdrage VTV Ronse | BLZ.13/15: eigen foto’s | BLZ.16: foto Pierre VW | worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.17/26: (beginnend bij BLZ.15) bijdrage door Jean-Marie De Dijn; eiverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- gen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.27: eigen foto’s; Buunie door Daventra | BLZ.28: eigen foto; bijdragen door twee lezers (Benidorm & Brugge) | den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.29: bijdrage géénstreepdoorronse | BLZ.30: stadsberichten (als die AUTEURSRECHTEN er zijn tijdens deze eerste kermisweek | BLZ.31: bijdragen ‘t Podium RonALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN se & Sint-Martinusparochie | BLZ.32: nog 04 te gaan… | BLZ.33: met de BBIE DEPONERING (i-Depot) B van… | BLZ.34/37: eigen foto’s | BLZ.38/41: eigen foto; (bewerkte) bijWilly Deventer is international author met drage door Davidsfonds Ronse | BLZ.42/43: (bewerkte) bijdrage door het CAE-code 109987598, aangesloten bij August Vermeylenfonds Ronse | BLZ.44: bijdrage door Ruth Raes | BLZ. SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens 45: met de C van… | BLZ.46: eigen foto’s (uit REAR WINDOW van AH) | graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ:47: met de D van…; eigen foto’s; bijdrage lezer (NL) | BLZ.48: met code 22912 alsook uitgever bij de Koninkde Z van… | BLZ.49: met de F van… | BLZ.50/74: eigen foto’s; gAZetlijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, GRAFiek | BLZ.75: (vervolg van BLZ.12) gAZetGRAFiek | BLZ.76/77: eimanager Atelier 92/94 Ronse en co-founder gen foto’s; fotograaf onbekend | BLZ.78/BLZ.85/88: JCI Ronse | BLZ.79: BVBA AbyZ consult & projects Gent. met de L van… | BLZ.80: vervolgen; bijdrage door Gerry Van Gasse | Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.81: weg-gever; foto via Jean-Marie De Dijn; gAZetGRAFiek; Buunie materiaal op te nemen waarover geen duidoor Daventra | BLZ.82: alle pagina’s van gAZet WEEK 44 | BLZ.83: gr. delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dr. MateOne | BLZ.84: NATIONALE BETOGING. dus niemand willen duperen, maar, indien er Zoals op blz.02 gesteld, herinneren we er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem ons geacht lezers plubliek aan dat de voldan asap contact op met onze redactie via gen editie van gAZet WEEK 45 pas tegen gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- zaterdag 08 november om 14 u. verschijnt… ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 45 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

31

45 2014 WEEK 44

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


46 2014 WEEK 44

waar? UITSLAG VLG. WEEK & NIEUWE OPGAVE!

REAR WINDOW vorige week is te vinden in het begin van ‘t steegje in de Priestersstraat.  Hier zit wél een vensteropening, maar géén… rear window!?!

Waar in Ronse?

EEN TYPISCHE GAZET REEKS IN DE ZIN VAN KOP & VOET DESTIJDS…


47 2014 WEEK 44

MET HALLOWEEN OP 31 OKTOBER EN HET DODENGEBEUREN BEGIN NOVEMBER MORBIDE FIGUREN ZAT: DUIVELS, TROLLEN, SERPENTEN, MONSTERS, HEKSEN, DOODSKOPPEN & HELLEDUIVELS ZOALS ONDERAAN RECHTS I/D MARTINUSKERK TE RONSE!

MET DE

VAN UIT DE GRAFFITI VAN “DE OUDE SCHOOL” (detail)

DUIVEL


48 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 43/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 44 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


49 2014 WEEK 43 MET DE

‌ geeft alle aandacht aan een Ronses streekproduct, vorig jaar gelanceerd! Een warenhuisketen bloklettert voortaan ook streekproducten te gaan verkopen. GOED ZO!

VAN

FOTOGAZET


50 2014 WEEK 44

Neen, geen UFO boven Ronse in de vorm van een wafel, maar‌ stemmingsgAZet weet-je-wel. Door het winteruur vroeger donker, al eens meer kunnen genieten van de succulente Hermeskerkverlichting, inderdaad in versgebakken wafelkleuren. De wafels zelf niet vergeten, zelf bakken of of of ‌ ze laten brengen door de Ridders van de Fiertel!


51 2014 WEEK 44

Allerheiligen, a-l-l-e-r-z-i-e-l-e-n… Knekelveld Hogerlucht, onze jonge begraafplaats als je ze wil afzetten tegen de oude aan de Leuzesteenweg (nog Christelijk genoemd “het oud kerkhof”), kent qua locatie zijns gelijke niet, want de top van het Jolybos waar het voorheen deel van uitmaakte. Tussen oude bomen en nieuwe aanplant krevelen de graven zich naast elkaar de helling op en af in een groene oase van complete rust én goeie lucht. Inademen!


TOCH VERLATEN WE VOOR DE STEMMINGSBLADZIJDEN IN DEZE GAZET BEGRAAFPLAATS HOGERLUCHT VOOR EEN BIJZONDERE FOTOREPORTAGE VAN (GEBROKEN) GRAVEN, STERVENDE PORTRETTEN, ONBEKENDE DODEN, EEN BEROEMDE HOED EN ANDER SCHEEFS ENZ. DAT DE DOOD MET ZICH MEEBRENGT TER… OUDE BEGRAAFPLAATS!

52 2014 WEEK 44


Heeft de dood de plooien gladgestreken Of drapeert ze graven nog vrij vief? Hééft m’n leven zich op haar verkeken, Lààt me dan dood zijn, asjeblief!

53 2014 WEEK 44


54 2014 WEEK 44

Oorlog is nog grotere waanzin voor nietmilitairen!


55 2014 WEEK 44

De beroemdste hoed van Ronse


56 2014 WEEK 44 Niet alleen symbool van vrijdenken, maar ook van weerzien in het hiernamaals!


NOVEMBERROOS VOOR ANNE-MARIE…

57 2014 WEEK 44

Bob Davidse - Anne-Marie


Philomène Alphonse Mia Apollonia

58 2014 WEEK 44 Julien

Paula

Myriam Céline Inge

OUD & JONG

31

Marie Gratienne

Palmyre Georgina Edith Gérard Marcel Marc

Lucienne Laure Valéry Katelijne Greta

Gilbert Raphaël Achilles

Omer

Luc Gabriël Lieve Albert

Germaine

Georges

Cyriel Emmy

Michel

Hélène

… méér dan 100 miljard mensen heeft reeds op aarde geleefd!


59 2014 WEEK 44

WANDELEXPO OP DE OUDE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS 9 11 10

(2010)

Een realisatie van de Werkgroep Funerair Erfgoed van de Stedelijke Erfgoedraad met de steun van de Stad Ronse. ©2010

12

8 7 6

5 4

13

3 16 15

14

2

1 17

© Loes Deventer naar stadsplannen oude stedelijke begraafplaats Ronse, 2010

1 Familie Neckebroeck Hippoliet – De Waele (zeer rijke symboliek) | 2 Familie Carpentier Valère (art nouveau door Victor Horta) | 3 Familie Oscar Delghust – Portois (monumentaal – oud burgemeester | 4 Familie Mortiers (zeer rijke symboliek – priester) | 5 Familie De Gheus Ferdinand (kindersarcofaag) | 6 Familie Limbourg – Debodinance (art deco – symbolistische reliëfplaat) | 7 Familie Crucke – Cambier (art deco – levensboek) | 8 Familie Samain (art deco beeld van Sinia) | 9 Familie Gysselinck Leon (groot reliëf soldaat voorstellend) | 10 Familie Lejeune Joseph (kruis met uitzonderlijke symboliek) | 11 Onbekende soldaat | 12 Familie Coudyser – Massez (bronzen reliëf van Norga) | 13 Familie Velghe (gietijzeren kruis met afsluiting) | 14 Familie Cambier – Dubois (zeer rijke symboliek) | 15 Familie De Landenbourg – De Malander (monumentaal – beeld van Jacquet) | 16 Familie De Doncker – Bostyn (grote pleurante – beeld van Jean de Bo) | 17 Familie Ameels – De Mulder (uitzonderlijke deur – vrees voor schijndood)

Iemand (ze zijn met z’n tweeën) moet in het uiterste hoekje liggen… Wie goed kijkt, ziet hier een eikentak met… witte bladeren… een… WITTEN…TAK dus! Heb j’hem ter oude begraafplaats?


Aan zijn dodenverering herkent men de graad van beschaving!

60 2014 WEEK 44


61 2014 WEEK 44


62 2014 WEEK 44

De ketting in de grafsymboliek duidt op de afbakening tussen doden en levenden, hier met‌ artiesteningang! Oneerbiedig?, wie kan relativeren, LEEFT LANGER!


63 2014 WEEK 44

Contrast!


Edith Piaf: Non Je Ne Regrette Rien

64 2014 WEEK 44


Jacques Brel - Ne me quitte pas

Een leven slechts in maanden geteld!

65 2014 WEEK 44


66 2014 WEEK 44

Edith Piaf: Mon Dieu


67 2014 WEEK 44 Als ook ‘t graf reeds ‘n kromme rug krijgt!?!


Een tweede keer sterven, cf. le verre qui meurt!

68 2014 WEEK 44


69 2014 WEEK 44


70 2014 WEEK 44

De dood als oorkussen in ‘blauwe’ steen…


71 2014 WEEK 44

Mensen zijn vaak distels voor hun medemens, vaak zonder mededogen, soms vals ingegeven ook, rozen hebben doornen, toch?


72 2014 WEEK 44

Als je op je stro ligt, slaan ze jouw face n贸g aan diggelen!


73 2014 WEEK 44


74 2014 WEEK 44

Mensen zijn zelfs bang NIET dood te zijn. Daarom glazen grafdeuren waar doorheen je de lijkkisten ziet staan, sleutel bij een vertrouwenspersoon indien‌ schijndood.

HELP!


75 2014 WEEK 44 De ongeveer even jonge Achiel Dekeyser gaat bij VTV gestalte geven aan de figuur van

.

. .

Eric Zonneman en Achiel las in de Abeelstraat aan het monument voor Eric een tekst voor‌

VERVOLG VAN BLZ.12 - bed. Ze zijn niet altijd mooi om te lezen. Oorlog brengt het slechtste in de mens naar boven. En heel soms het beste. Maar ooit moeten ze weten hoe het was. De geheimen. Het verraad. De verbondenheid. Ooit moeten ze elkaar de hand reiken. Waarom dan nu niet ? REGIE/Geert Desmytere / AUTEUR/Stef Vancaeneghem. Op 08, 15, 21 en 22 november 2014 (telkens te 20 uur); op 16 november 2014 te 16 uur.

zonneman gAZet bracht uitvoerig verslag over de hulde aan Eric Zonneman tijdens de grootse vieringen voor 70 jaar bevrijding. Zie o.a. gAZet WEEK 37 e.a.


Op de stedelijke begraafplaats liggen tapijten kastanjes te rapen en sommigen komen daar op af om ze rauw te eten, te poffen op een Leuvense stoof bvb. of om er overheerlijke kastanjepuree mee te maken, liefst niet bij wild van aan de… Langeweg, hehe!

En we eindigen deze stemmingsreportage met de nieuwe begraafplaats Hogerlucht weer, waar niet alleen Eugène Soudan ligt begraven, maar ook de in Ronse wereldberoemde Tavi Kloef, hoofdpersonnage uit de schelmenromans van Valére De Pauw (met aanbreier door Stef Vancaeneghem & Geert Desmyter van VTV). Zie ook de foto hiernaast/vlg. pagina…

( tweemaal Octaaf De Badts) TAVI KLOEF was betrokken bij de naamgeving voor de Ronsese voetbalclub en zijn supporters van FC Ronse: DE JEANNETTEN! Hier volgt het relaas van de mythe rond het geitje bijgenaamd JEANNETTE… Op ‘n zondag van mei 1927 besloten enkele supporters een wandeling te maken naar Kapel Wittentak. Onder wie de markante volksfiguur Octaaf DE BADTS (alias Tavi Kloef, want gerenommeerd klompenkamer in de Kruisstraat zie voorheen in gAZet). Na ‘t drinken van enkele kloeke pinten werd hun aandacht getrokken op enkele jonge geitjes die vrolijk dartelden in een naburige weide. Toen de bende het geitje wilden kopen, weigerde de eigenares omdat zij geen verkoop wou sluiten op "de dag des Heren". Na veel vijven en zessen werd mevrouw Stekkers (!) toch overtuigd vroeg vijf frank. Ze kreeg er 17,50 op voorwaarde dat ze ook het nodige stro zou meegeven. Op de terugtocht werd met het 

76 2014 WEEK 44


77 2014 WEEK 44  geitje alle cafés in de Zonnestraat aangedaan waar ze uiteindelijk be-

Komt Pierre Dekens, big boss van de Mylord, op Allerheiligen weer bloemen brengen voor wijlen nonkel Tavi? Op z’n kloefen??

landden in supporterslokaal ‘Hoger Op’ bij Omer DERNIEST. Inderhaast werd een hoekje vrijgemaakt en daar pronkte weldra het geitje op het restant stro. Maar er werd besloten het geitje te slachten! TAVI werd aangewezen om die zware taak op zich te nemen zodat het nieuws zich als ‘n vuurtje door de stad verspreidde. De geestdrift was overweldigend, alleen TAVI bleef kalm en veroorloofde zich alleen een regelmatige spoeling van de keel. Op het ogenblik dat TAVI meedogenloos wou toeslaan, sprong de voorzitter tussenbeide en riep om het beestje niet af te maken, maar hen als mascotte te vergezellen naar de wedstrijden van Club Ronse. Wanneer het diertje is heengegaan brachten TAVI en Wiejtie CROMPHOUT het 's anderendaags naar Leupegem om het te laten opzetten. Nadien werd het door Marcel VANCOPPENOLLE op een bal vastgeschroefd. De naam Jeannette werd reeds die bewuste zondag aan de kleine geit gegeven en verwees naar de knappe zuster (Jeanne) van lokaalhouder Omer. De geit was als illustratie te zien op de voorbije expo Gulden Boeken vertellen Ronse.


Beste vriendinnen Heb jij je al eens onveilig gevoeld? ’s Avonds op straat, als het donker is, of misschien in het buitenland of elders? Wij wel. Daarom vinden we dat we, als dames, ook ons mannetje moeten kunnen staan. Om onszelf te kunnen verdedigen wanneer er gevaar dreigt, organiseert JCI RONSE een cursus Zelfverdediging voor Dames. Dit is een éénmalige avondactiviteit, die doorgaat op donderdag 30 oktober, van 19 tot 23.30 u. Hierbij leren we o.l.v. verschillende trainers van JIGO RONSE, de kneepjes van het vak. Deze training gaat door bij Jigo, in de Napoleon Annicqstraat 47. Deelnemen kost slechts 15 euro, inclusief verzekering. Er is ook een hapje en een drankje inbegrepen. Wil je ook graag je mannetje kunnen staan? Kom dan naar onze Zelfverdediging voor Dames. Vriendelijke groeten, Marylène Grenson 2014-2015 Secretary JCI Ronse +32 498 62 61 01 marylene.grenson@jcironse.be w www.jcironse.be our mailing address is: JCI RONSE, Alexandre-Louis Vanhovestraat 33 Ronse 9600 Belgium JCI - Junior Chamber International Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs | visit www.jci.cc to learn how young people around the world are working to create positive change.

31

78 2014 WEEK 44

ZIE IN UPDATE EXTRA BLZ. HIEROVER VAN 85 T/M 88


79 2014 WEEK 44

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


HET RODE OORTJE  FC Club Ronse, ‘de blauwe’, voetbalde van 1908 tot 1987 wanneer het in SK Ronse samenging met ‘de rooje’ Assa Ronse…

80 2014 WEEK 44

VERVOLG VAN BLZ.44 - Lieven Van Gils. In 2009 was ze lid van de Raad van de Gouden Plaat in het Eén-televisieprogramma Hartelijke groeten aan iedereen. Phara won in 2001 de HA! van Humo. Lentes 2009 en 2010 kreeg ze de Vlaamse TV Ster voor Beste Presentatrice op het gala van de Vlaamse Televisie Academie. Sinds 2011 is de Aguirre de presentatrice van Panorama, waarvoor ze ook reportages maakt. Begin 2012 nam ze tijdens de afwezigheid van Martine Tanghe haar werk voor Het Journaal over. In 2013 werkte ze mee aan het jaaroverzicht op VIER TV.

Op woensdag 05 november 2014 wordt het klantenkantoor van Eandis te Ronse, Zonnestraat 46, officieel geopend in aanwezigheid van de burgemeester Luc Dupont. Programma: ZIE BLZ.84. 16.30 uur onthaal 17.00 uur gelegenheidstoespraken en officiële opening 17.30 uur receptie. Simon Van Wijmeersch Eandis - Communicatie & Public affairs Rioleringswerken in Wijk Floréal zdeelt dit mede via Gerry Van Gasse.

http://www.bloggen.be/club_ronse/archief.php?ID=1887229

NATIONALE BETOGING

Maandag 20 oktober 2014 zijn de rioleringswerken gestart in Floréal in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard. Een deel van Floréal zal afgesloten zijn voor alle verkeer. De school blijft steeds bereikbaar. Het einde van de werken is voorzien voor eind juli 2015.

Rioleringswerken in de Dammekensstraat en op het Edmond Van Beverenplein Op maandag 03 november 2014 start Aquafin met rioleringswerken in de Dammekensstraat vanaf huisnummer 90 tot en met huisnummer 160 en op het Edmond Van Beverenplein. Ter hoogte van deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken zullen duren tot eind januari 2015.

VERVOLG VAN BLZ.30 - zodat de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunnen vergeleken worden. Daarna kan je zelf met kennis van zaken een keuze maken (op basis van prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, ...). Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet je eenvoudigweg je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van je huidige aardgasof elektriciteitsleverancier meebrengen. Meer informatie: http://economie.fgov.be

Info: SOCIAAL HUIS - Oscar Delghuststraat 62 - 055 23 74 10

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BBR Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door BBR, Klein Frankrijkstraat 21-25 (voorheen: Industriepark Klein Frankrijk 39), 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: Klein Frankrijkstraat 21-25 , 9600 Ronse, Ronse 2e afd., sectie C, nrs 1034E, 1034F. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7028/5/E/4 Klasse 1 : P1AN betoncentrale en bedrijf voor afvalverwerking. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: . 3.4.2 (2), 53.8.2 (2), 2.1.2.c (1), 2.1.3.1 (2), 2.2.1.c.2 (1), 2.2.1.d.2 (1), 2.2.2.a.2 (1), 2.2.2.b.2 (1), 2.2.2.c.3 (1), 2.2.2.f.2 (1), 12.2.1 (3), 12.2.2 (2), 15.1.1 (3), 15.4.1 (3), 16.3.1.1 (3), 16.7.1 (3), 17.3.3.3 (1), 17.3.6.1.b (3), 17.3.7.1 (3), 17.3.8.2 (2), 17.3.9.2 (2), 24.4 (3), 29.5.2.1.a (3), 30.3.b (2), 30.10.1 (2), 31.1.1.a (3), 61.2.1 (3) Van 31 oktober tot 30 november 2014 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 .. Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30.11.2014. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren het dossier. Deze termijn kan wel verlengd worden.


weg-gever!

81 2014 WEEK 44

BUUNIE… BUUNIE!?!...

MÉNIER BUUNIE ‘K BEEN NA°

B E T O N G BARONG! GRAPTJE, XAVIER, GRAPTJE!

vs

Jean-Marie De Dijn (en gAZet mét hèm) blijft onbaatzuchtig stelling kiezen voor het wit (en vooral het…) groen van


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 43

gAZet wenst iedereen die ze kan nemen een haardvuurrijke ofwel skiwitte ofwel zomerszonnige HERFSTVAKANTIE toe en voor zij die thuis moeten blijven en nog werken ook enerzijds de knusse gezelligheid van thuisavonden en anderzijds de moed om hun job goed én stipt te doen daarbij denkende dat in deze besparingsnoodzakelijke tijden blijven uitgeven wat we niet hebben en/of nooit zullen kunnen krijgen héél héél héél slecht huisvaderschap is!

82 2014 WEEK 44


83 2014 WEEK 44

UITSMIJTER RONSENAARS TÉGEN DÀT N60 VIADUCT TOON JULLIE TANDEN! GRRR


PERSBERICHT: FLYERACTIES OP MAANDAG

3 NOVEMBER 2014 TER VOORBEREIDING V/D NATIONALE BETOGING TEGEN DE FEDERALE REGERING. De nieuwe federale regering pakt uit met een groot besparingsplan. Ze stuurt de factuur aan al wie werkt of een uitkering heeft en vraagt niks aan wie zijn geld op andere manieren verdient. Deze regering schiet op de verkeerden, vinden wij als vakbondsfront. Wie rijk is, behoudt zijn voorrechten. Werkgevers blijven buiten schot en krijgen integendeel subsidies, lastenverlagingen en een belastingverlaging. Gewone gezinnen betalen als enigen meer lasten. Er is geen enkel evenwicht. Daarom komt het gemeenschappelijk vakbondsfront op 6 november 2014 in Brussel op straat voor een grote nationale betoging. Voor een eerlijk beleid dat lasten en besparingen correct spreidt. En om het publiek vooraf te sensibiliseren en activeren, gaan we als gezamenlijk vakbondsfront nu maandagochtend 3 november 2014 van 6 tot 9 uur pamfletten uitdelen in het station van Gent Sint-Pieters. Daarbij gaan we uiteraard de dialoog met de pendelaars niet uit de weg. Niet zurig, maar op een pittige ludieke manier zullen we het gesprek aangaan. Onnodig te zeggen dat deze actie heel wat tongen zal losmaken. Kortom, een buitenkans om te peilen naar de publieke opinie bij de officiĂŤle lancering van het syndicale hete herfstoffensief. Tot dan? Hiernaast het gemeenschappelijke vakbondspamflet dat we komende maandag gaan uitdelen.

GEEL ORANJE & BLAUW BELASTEN ALLEEN DE GEWONE MAN!

84 2014 WEEK 44


31

De voltallige damesgroep van JCI RONSE & C° die donderdagavond deelnam aan de éénmalige sessie Zelfverdediging voor Dames door enkele trainers van JIGO RONSE, locatie Napoleon Annicqstraat 33. Op de volgende bladzijden gingen o.a. deze schermutselingen bovenstaande groepsfoto vooraf…

85 2014 WEEK 44


31

86 2014 WEEK 44


31

87 2014 WEEK 44


31

88 2014 WEEK 44