Gazet jaargang 2 week 42 16102014

Page 1

A A N B A S K E T S L O E F K E S Z I J N M E T

De hemel boven Ronse en de Hotond klaarde open, dus niets anders dan blije gezichten bij…

RONSESE DIGITALE

… chef parcours Luc (voorzitter Ronse Koerst) en bij chef ‘Heynsdaele’ An (secretaris) en… wie denk je werd chef Koetse en…

JAARGANG 02 MET… SVEN WAS DE ABSOLUTE

WEEK 42 DONDERDAG 16 OKT. 2014

CHEF KOERSE!

16

17

18

19

UPDATE ZONDAG 19 OKTOBER 2014

Sven Nys gleed naar plaats 1 bij de elite, Mathieu ‘PoePoe’ blij met 2 (“dorst, man!”), Eli Iserbyt 1 bij de juniors (foto).

4 4


17

Dani Tambour: DE ROZE HANDSCHOEN, DE RUST VAN DE ENGEL

2  2014 WEEK 42

VRIJDAG OPENDE, “OPGEZET DOOR RONSE”, EEN MERKWAARDIGE EXPO VAN WEGWERPMATERIAAL ALS KUNST MIDDELS RECYCLAGETOOLS I.P.V. VERF BVB.!

CRADLE

TO

CRADLE


Monika Radhoff-Troll DUCKSTREAM CIVILISATION-RED () CIVILISATION-PINK ()

17

3  2014 WEEK 42

OMER WATTEZ EPPO COOLS VAN TIJDENS ZIJN INTRO


Anne Steen: BOMEN IN WANHOOP BOOMSTERFTE (rechtsonder)

Ellen Gieles: KOFFIEPADS

17

4  2014 WEEK 42


17 MÉT RECUP MATERIAAL GEPERSONALISEERD UNIVERSEEL SYMBOOL HEELAL/WERELD/MENS

WILLY DEVENTER TOONT HIER EEN…

In deze installatie zet kunstenaar Willy Deventer de internationale symboliek heelal/ wereld/mens op punt. Het ronden ijzer (recyclage band houten wiel boerenwagen) is het oneindige universum; het hardhouten vierkant (resthout) stelt de wereld voor en de daarin gespannen driehoek, zijnde een dunne koord, is de mens. Het heelal deint nog verder uit en voor zijn onmetelijkheid staat de oneindige cirkel symbool.  links/achter | vooraanzicht  | kant rechts  Het tropisch hout (hier bilin-

ga, ook opepe genoemd) dat uit Afrika komt, dus daar waar de mensenwieg stond, toont in vier kleuren de windrichtingen: uit het nachtzwart komt ‘s ochtends de zon op, ‘s middags oogt ze geel in het zuiden en ‘s avonds gaat ze – vervolg op blz.06.

425


Willy Deventer: UNIGLOPE (twee details)

17

6 ďƒ 2014 WEEK 42


17

Ellen Gieles: THEEZAKJES

7  2014 WEEK 42


17

8  2014 WEEK 42

Ellen Gieles: AFVALDEUR


17

ďƒ 429

In dit genre kunst geldt de schedel van Damien Hirs

FOR THE LOVE OF GOD als de absolute topper (ook qua money, want een echte mensenschedel met 8601 diamanten belegd)!

Melodie Reuzer 8748 NESPRESSOCUPS


10 2014 WEEK 42

gAZet WEEK 42 TREKKEN WE IN TWEE GAZET WIL ALLE AANDACHT VAN ZIJN VOORUITBLIKKERS EN DE KIJK- & LEESFANS VAN DE EERSTE UREN VASTZUIGEN OP EEN ‘NIEUW’ INZICHT IN HET REEDS ZO SPRAAKMAKENDE N60 DOSSIER… ONVERDUNDE AANDACHT!

DAAROM ZAL DE ‘GEWONE’ GAZET PAS MORGEN ONLINE STAAN TSS DE NOEN EN DE VOORAVOND… MÉT INBEDDING VAN DE VOLGENDE PAGINA’S 10 T/M 35. MEN ZEGGE HET VOORT… MEN ZEGGE …


11 2014 WEEK 42 NUANCEERT ZIJN STELLING:

GééN60 GééN60 … OP HET DOOR DE VLAAMSE OVERHEID WEERHOUDEN ÉN DOOR HET RONSESE STADSBESTUUR GOEDGEKEURDE TRACÉ! LEES VERDER…


12 2014 WEEK 42 PLONGÉE OP DE LEUZESESTEENWEG, HET IS ALSOF JE HEM ZIET VANUIT EEN LUCHTBALLON OF HELI…

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


ZEI BURGEMEESTER

EUGÈNE SOUDAN

13 2014 WEEK 42

OOIT WAT OVER DE N60? DE GROTE RODE GOD SOUDAN EN DIE VERDUIVELDE N60. Een merkwaardig man, Eugène Soudan (1880 1960), want een man met een aantal schijnbare tegenstellingen:  van liberale afkomst, en decennialang zonder enige interne twijfel de voorman van de machtige socialistische beweging te Ronse;  sterk emotioneel en politiek gebonden aan Ronse, waar hij werd geboren en opgroeide, maar zo veel bezig in Brussel waar hij ook deels zou wonen en geheel sterven;  van Waalse en zeker Franstalige origine, maar Vlaamsgezind en die onder meer als minister van justitie definitief en eindelijk het Nederlands in de rechtspraak invoerde in Vlaanderen;  alom bekend als vrijdenker, liet hij zich begraven op zo'n plaats dat hij nog na zijn dood kon blijven genieten van het zicht op zijn geliefde Broeke (zie blz. 303 van ons artikel omtrent Wittentak in de Annalen 2005, ook verschenen in twee afleveringen in gAZet eerder in 2014). Dat hij ook over de N60 of hoe het dan ook kon worden genoemd interessante uitspraken deed, verbaasde ons. Maar die verbazing komt alleen voort omdat het huidige denken van de politici, dus ook de socialisten van Ronse, volstrekt unisono is, wat zelfs in dictaturen uiterst zeldzaam is, en Soudan dus een andere visie had dan deze pensée unique dat hij als topadvocaat en als uiterst tolerant mens zeer sterk zou hebben betreurd. Die verbazing kwam dus niet voor als één van de tegenstellingen van Soudan, want in zijn denken omtrent dit onderwerp was hij juist zo

consequent, als het ware dodelijk rechtlijnig, want eerlijk in zijn verbondenheid aan zijn stad en eerlijk aan zijn intellectueel vermogen. Maar vooraleer we hem over die N60 laten spreken, moeten we je de vraag stellen: mogen wij inderdaad ‘echte doden’ laten spreken, in een huidig debat? Leert de geschiedenis ons eigenlijk wel iets - want wat 'de' geschiedenis ons inzake het verduivelde N60 onderwerp heeft te zeggen, is absoluut niet neutraal, zeker geen 'weetje' zoals men wel eens misleidend zegt? Of gebruiken we geschiedenis inderdaad alleen maar - en veelal te lichtvaardig - als een doos met zogenaamde zekere kennis, onaantastbaar en iets waarover we al lang niet meer hoefden na te denken? Zoals wanneer we, en elk van ons doet het geregeld en meestal zonder er ooit bij stil te staan, één van de talloze spreekwoorden of gezegden gebruiken die het Nederlands zo sappig kleuren, en die soms streekeigen zijn: "Eigen haard is goud waard", enzovoort. En voor het moderne Ronse: “Ien Ro°nsse ees dat iet" en "Tuuphe vuir Ro°nsse“! Mogen we dus de niet in een spreekwoord bestaande 'kennis' uit het verleden aan jou, gAZet lezer en verondersteld democratisch subject, in het NU overleveren, zelfs ter lering of ter sturing van jouw politiek gedrag en dus zeker niet als verstrooiende kennis uit de onschuldige "tijd van toen“. Dié tijd toen de apen net niet meer spraken? Een kennis die we soms wijsheid noemen, en daarmee een quasi onaantastbaar statuut krijgt - waardoor we helemaal dreigen te stoppen om er verder over na te denken? Dat Eugène Soudan bij leven en welzijn een stevig potje kon denken, toont zijn CV in 

Opgelet lezer, sommige vlg. blz. bevatten alleen tekst en vragen wat meer geduld bij het doorbladeren…


 overvloed aan, want op zijn minst was hij hoogleraar in een tijd dat er nog relatief zeer weinig professoren waren en hun gemiddeld niveau per definitie veel hoger dan nu lag, terwijl het middelbaar onderwijs in alle domeinen ook al mijlen boven het huidige niveau stak. Volgens diverse verslagen uit De Verbroedering, het socialistisch weekblad van het arrondissement Ronse - Oudenaarde (maar feitelijk voor het leeuwendeel aan Ronse gewijd), kon hij ook zeer goed spreken in het publiek. Als topadvocaat, burgemeester en parlementair moest dat wel. Ook diverse malen minister, zelfs van staat, vertrouweling van die intrigerende en internationaal beroemde en meerzinnige koningin Elisabeth en zelf ook liefhebber van kunst en meer dan eens unieke kunstvoorwerpen naar Ronse meebrengend. We mogen minstens, in termen van gezonde kansberekening, aannemen dat Soudan vanuit deze formele opsomming mag beschouwd worden als een intelligent man. Nu hopen we dat je verder wil volgen wanneer we intelligentie omschrijven als het hebben en gebruiken van een neus of inzicht in trends, gevoeligheden en/of gevaren in en tegenover de maatschappij waarin men leeft én, nog een hogere trap van intelligentie, wanneer men vanuit die inzichten uitzichten (sic!) kan formuleren, zeg maar aanzetten tot alternatieven. Een alternatief formuleren is dan ofwel een nieuwe weg voorstellen, ofwel het bestaande bedreigde beschermen op een afdoende manier. Bovendien en wanneer mogelijk (en het toppunt van intelligentie waarschijnlijk) beide wegen tegelijk: doorheen de bescherming van een waardevolle en bedreigde traditie deze traditie een nieuw elan geven, een nieuwe waardevolle weg opsturen. Het is waarschijnlijk vanuit die laatste persoonlijke kwaliteit dat de jonge Eugène toen socialist geworden is, ziende dat deze beweging niet alleen op zich lokaal en regionaal uitstekende politieke carrièrekansen bood, maar dat zij enorme emancipatorische of ontwikkelingskansen gaf aan een enorm deel van de maatschappij (hoofdzakelijk arbeiders), waardoor hij ook heel zijn leven belangeloos meewerkte aan de socialistische

Koöperatieve. Terwijl Soudan tegelijk vanuit zijn vrijzinnigheid onmogelijk de alternatieve weg van zeg maar een Kristen Volksbond kon inslaan die grosso modo dezelfde noden had ingezien, weliswaar pas als reactie op het ontstaan van het zogezegd antiklerikale socialisme, en hen eveneens in de breedte trachtte te bewerkstelligen. Waren die noden vanzelfsprekend zeer sterk economisch en sociaal gericht, zoals bij de werking van vakbonden, mutualiteiten en last but not least eigen winkels (deels gelijkaardig aanwezig bij de liberalen), dan was er in de jaren '20 en '30 een enorme belangstelling voor de zgn. volksverheffing, doorheen de aandacht aan muziek, theater, discussiegroepen, algemene vorming, e.d.m. (het nog steeds bestaande jaarlijkse Kunst Uit Eigen Streek dateert van toen!). Het is net in dergelijke brede belangstelling voor de diepere dimensies van het leven, in een maatschappelijke context waar een lange zeg maar universitaire opleiding zeer zeldzaam was, dat de inbreng van een man als Soudan letterlijk van wezenlijk belang was. Als iemand met zijn hogere en toen zeldzame eruditie en culturele fijngevoeligheid, was hij dan ook beladen met veel meer maatschappelijke verantwoordelijkheid om na te denken en vervolgens te spreken ten gunste van degenen die bepaalde elementen van het leven niet zozeer zagen als wel vaag ga weg aanvoelden en er zich nog veel minder nauwgezet over konden uiten. Meermaals heeft Eugène Soudan dat gedaan, zoals het ook graag werd afgedrukt in het weekblad van de socialisten. En het is net één van die uitspraken die ons sterk heeft aangegrepen, minstens heeft verwonderd.

gemeenschappelijke politieke partij toe, maar natuurlijk om daadwerkelijk op lokaal vlak een politiek initiatief te realiseren dat enkel of voornamelijk door deze hogere overheid toegelaten kon worden én betoelaagd. Onder de titel ‘Nog het bezoek van minister Merlot’ leest men een interessant artikel in De Verbroedering in de editie van zondag 16 augustus 1936 (blz. 3). We wijzen graag op de bron van volgend citaat; men spoede zich naar de website van het Amsab en zoekt er ‘digitale bronnen’ op en dan zal men de gedigitaliseerde versie vinden van De Verbroedering tussen 1899 en 1936. Het is een onwaarschijnlijk belangrijke bron voor de moderne geschiedenis van Ronse, waaruit men dus gewoonweg thuis in kan lezen - en dus kan gebruiken voor studies (onder meer in de spoortocht naar Ronsese lapnamen; met grote dank aan de Ronsese deponeerster van dit archief en de Gentse verantwoordelijken van de digitalisatie ervan plus mogen we hopen dat ook ... gAZet steeds gedigitaliseerd blijft!) (n.v.d.r.: geen zorgen, Jean-Marie, gAZet blijft digitaal, om te kunnen drukken moet je véél méér advertenties hebben dan redactie, dus…). We citeren de gastheer want burgemeester Eugène Soudan, die overigens in datzelfde jaar 1936 als minister zelf tweemaal de... gast van zijn eigenste stadsbestuur zou zijn, weliswaar steeds vergezeld van een partijgenoot-minister (een grappig staaltje van zuivere partijpolitieke want zelfbevestigende strategie):

14 2014 WEEK 42

blijkbaar noodzakelijke publieke ontwerpen die we niet gaan opnoemen maar toch wel een indrukwekkende reeks vormen: "Ik ben een bestendig bedelaar voor mijn stad geworden en zal het verder ook blijven doen. Ik heb de vaste overtuiging, Waarde minister op uw steun te mogen rekenen, welke ons trouwens nooit heeft ontbroken voor het onderzoek der dossiers zoo spoedig mogelijk te zien beëindigen, wat betreft ...". Hij verwijst dan ook naar wat al aan openbare werken is verricht en dan komt hij met twee grote dromen, waarvan de tweede de bouw van een nieuw stadhuis is, een droom die na de oorlog is verwezenlijkt (1952), maar de eerste droom is nog niet gerealiseerd en wordt momenteel door alle Ronsese gemeenteraadsleden en dus ook door zijn eigen partijgenoten tot en met de grond ingeboord tot definitieve en immense schade van de huidige en alle volgende generaties: "Ik bemin de stad welke ik beheer en zal steeds betrachten haar te verfraaien en te verbeteren. Tusschen den Kruisberg en den Hootond stellen wij voor een nieuwe laan te zien tot stand komen, vanwaar men een heerlijk zicht over de stad zou hebben. Het zou dan iets worden zooals in Geeraardsbergen, een soort kroonlijst welke gansch de stad zou "In ons blad van vorige week hebben we beheerschen. Met die laan tot aan de Klijpe en verder naar den steenweg op Doornik te dit bezoek reeds in breede trekken weergegeverlengen, zou men een eerste verwezenlijking ven. Gezien de groote belangrijkheid welke in hebben van een ringlaan rondom de stad en dit bezoek voor onze stad verscholen ligt, vineveneens eene afkeering van het verkeer tusDe tentoonstelling Gulden boeken vertellen den wij het nuttig er in meerdere bijzonderschen den steenweg op Oudenaarde en deze Ronse is nog maar net voorbij (zie onze beheden op terug te komen ...... Burgemeester op Doornik" (onze onderstrepingen). schouwingen in gAZet WEEK 39 van 25 sepSoudan zegde uiterst tevreden te zijn in Ronse Soudan eindigt dan met de hoop op de steun tember 2014) en ministers komen en gaan er de Minister van Openbare Werken met zijne van de minister te kunnen rekenen, wat duiaan de lopende band: ei zo na 70 excellenties! bijzonderste medewerkers te mogen ontvandelijk tot op heden niet is ingelost. Wel inteDie hoogwaardige heren, van dergelijke dames gen. Ik doe het echter niet zonder kommer, gendeel; in plaats van een "kroonlijst" zal de was toen niet eens een gedachte, laat staan zegt hij, daar ik niet belangloos tegenover dit viaduct de stad gewoon verkrachten, zij het sprake, kwamen natuurlijk ook te Ronse vóór bezoek sta." het ontstaan van de gulden boeken en waren En dan volgt een treffende formulering vanwe- nu met de hulp van een Vlaamse in plaats van een Belgische minister (denk aan het spreekeen prachtig instrument voor de lokale politiek, ge Soudan waarin hij zijn positie aangeeft tewoord "Wat we zelf doen, doen we  17 want voor de eigen uitstraling van de liefst genover zijn stad, samen met een reeks van


18

15 2014 WEEK 42


16 2014 WEEK 42 gAZet geeft het goede voorbeeld door zich minder halsstarrig te tonen dan Vlaamse overheid met in d’r kielzog ons eigenste stadsbestuur door onze stelling van GééN60 bij te sturen naar ons aanvankelijk (maar gewijzigd) voorstel van maanden geleden: wél een doortrekking, maar niet over het door de Vlaamse overheid weerhouden én door het Ronsese stadsbestuur goedgekeurde tracé. Effe recapituleren… Na de voorstelling in het CC en de flyer in iedere Ronsese brievenbus, suggereerde een attente lezer (J.J.) een doortrekking van de N60 van aan café Den Os tot boven de Berchemsesteenweg om aldus Klijpewaarts in één rechte doorsteek aan te sluiten op einde viervaks N60 nabij kasteel Anvaing in Wallonië. Daarbij de 750 meter volwaardig aangelegde spook N60 (ons ‘Atlantis’ in vroegere edities van gAZet … dankzij de onthulling van lezer F.D.) daarbij links laten liggen. Na het debat vanwege géénstreepdoorronse (ook gAZet blijft tegen die streep zo immens dicht tegen het stadscentrum annex het schandeviaduct ter Schavaart) en eigen vaststellingen, overwegingen & suggesties van lezers (o.a. van lezer A.D. – zie verder), stellen we onze lezers en elke persoon of instantie in dit debat verwikkeld voor, het mede vanwege Jean-Marie De Dijn opgediepte burgemeesterlijke testament van wijlen Eugène Soudan volgend tracé voor… haalbaar, makkelijker betaalbaar, hét compromis der compro-

-missen, Ronse (meer) ontsloten, de joker doorspelend aan de Walen (hallo N-VA)!


14  beter"). We spreken van het jaar 1936 om de perceptie van de idee toch historisch te kaderen. We komen dus met heel het land uit een zeer zware en lange economische crisis, en kort nadien breekt de Tweede Wereldoorlog uit met alle gevolgen van dien op financieel gebied. Nu wat het… NU betreft! Enerzijds bemerken we met verbazing het feit dat de huidige Ronsese socialisten blijkbaar de begrijpelijke politieke wens van hun zonder enige twijfel grootste politicus niet schijnen te kennen, of er minstens niet over communiceren of debatteren. Anderzijds is er de vaststelling dat deze voor Soudan en nu nog voor velen zo vanzelfsprekende idee van een ring over het voorgestelde parcours klaarblijkelijk makkelijk wordt tegengesproken door dit stadsbestuur via de zgn. technische eis dat een helling van een ernstige weg als de N60 niet meer dan 6 % mag bedragen (zie de argumentatie door de stad voor de viaduct in het stadsmagazine Uitzicht, zoals ook verschenen in gAZet van 25 september 2014; een tekst die zo handig misleidend is opgesteld dat men hem minstens enkele malen moet nalezen, want anders is men er bij eerste lezing door... overtuigd; heel de aanpak van dit stadsbestuur én oppositie (je zegt?) gaat ooit geboekstaafd worden als hét politieke dossier van de schande uit de geschiedenis van Ronse, alleen vergelijkbaar met de infame sloop van het kasteel van Nassau). Dat 6%-gegoochel is volstrekte ingenieurs onzin en is feitelijk en mogelijks wettelijk een veel te gemakkelijke paraplu om zich als zgn. niet-technisch politicus en burger achter te laten verschuilen. Of zoals men het wel eens filosofisch noemt is het gebruiken van dit 'argument' een voorbeeld van een houding van mauvaise foi, slecht geweten ofwel bad faith voor de iPoddende gemeenteraadsleden. Men verstopt gewoon de eigen kennis van de overtuigende feiten achter iets zogenaamd wetenschappelijks en dus zogenaamd zeker. Men is dus bang om de eigen en zinnige overtuiging te uiten en legt zich neer bij naar buiten voorgestelde zekerheid van ingenieurs. Voor treinen is een maximaal percentage absoluut onoverbrugbaar en valt een trein gewoon stil of zelfs

terug. Men moet geen ingenieur zijn om zulks te begrijpen, net door de onderlinge wrijving van metaal op metaal die per definitie weinig weerstand veroorzaakt en dus het trek- en remvermogen sterk vermindert. Dat sterke hellingen behoudens extreme uitzonderingen voor iedere weggebruiker en daar zijn dan ook de motorisch zeer zwakke fietsers bij, mogen gebruikt worden over het hele Belgische grondgebied, dat weet ook al iedereen. En in Ronse liggen naar ons weten al eeuwenlang dezelfde steile hellingen en werd naar onze historische kennis sinds het motorische tijdperk geen enkele van deze bestrate hellingen voor eender welk verkeer verboden. Het was ten andere geen toeval dat eeuwenlang boven aan de Kruissens paarden konden verwisseld worden (zelf hebben we een paar maal tevergeefs geprobeerd de hele Kruisstraat op - niet neer! - te fietsen met twee kleine kinderen op de fiets - toch tot aan Broeke ...). Nu gaan we ervan uit dat een overschrijding van een zeker hellingspercentage voor een hoofdweg als de geweldig 'nationale' 60 niet is toegelaten om waarschijnlijke veiligheidsredenen (dat staat bijvoorbeeld nergens uitgelegd, laat staan in vraag gesteld in die stadstekst). De zorg voor veiligheid is nu vanzelfsprekend een maatschappelijk gedeelde waarde en noodzaakt dan ook het opstellen van zekere technische normen. Zo zou men inderdaad te Ronse vanuit eenzelfde veiligheidsmotief kunnen overwegen om fietsers niet meer toe te laten te dalen op sterke hellingen. Ook fietsen hebben nu eenmaal veel zwakkere remsystemen dan auto's en hebben sowieso geen redelijk beveiligende kooi (zoals er ook slechts één model moto is die zo'n beveiligingskooi heeft). Maar waarom dan alleen dergelijke norm voor een nationale baan, en niet nog veel meer voor alle wegen waar in zonder veel bewoning is en dus veel meer risico's op incidenten zijn (zo zal er vanzelfsprekend geen enkel huis liggen pal naast de voorziene tunnel en viaduct)? Neem de erg steile Kruisstraat die eens de helft voorbij ‘n verschrikkelijk stijgingspercentage kent. Moet dan in eenzelfde technische veiligheidsredenering voortaan op elke helling vanaf 6 % stijgings/dalingsgraad dan niet het hele ver-

voer worden afgeschaft, ook en zeker het fietsverkeer? Enfin, laten de dames en heren politici van Ronse van de hele hellingsrand van Ronse toch eindelijk één ruimte maken waar eigenlijk niemand nog mag bewegen anders dan te voet, zeker in de winter (in Istanbul bestaan er nu nog steeds zelfs dragers voor... mensen!). Het absurde van deze algemene en toch realistische stelling toont duidelijk aan dat de huidige gebruikte zgn. dwingende hellingsnorm voor een N60 complete nonsens is, ofwel op zijn best zichzelf tegenspreekt! Dat laatste geval betekent immers dat de Ronsese en bij uitbreiding de Vlaamse overheid toelaten dat over een veel grotere oppervlakte van Ronse wel 'gevaarlijk' mag worden gereden en gefietst (men moet eens uitrekenen wat het gewicht wordt van een gewone personenwagen die de laatste 200 meter naar beneden op de Kapellestraat de controle over zijn remmen is verloren; zijn er natuurkundigen onder de gemeenteraadsleden?). Net dat percentageargument schijnt doorslaggevend te zijn om het voorgestelde tracé te verdedigen, terwijl over de idee van een traag wegdek aan de huidige 'omleiding' via de Klijpe helemaal niet wordt nagedacht, laat staan over de eenvoudige en blijvende ingreep van een snelheidsbeperking voor al of zeker het zwaar verkeer in elke hellende weg van Ronse (en zijn er eigenlijk andere?), samengaand met een geregelde en strenge technische controle voor zwaarder vervoer. Momenteel rijdt het zwaar verkeer komende van Oudenaarde en richting Leuze inderdaad al jaaaaaren over het tracé van de... dode burgemeester Soudan, nota bene en quod erat demonstrandum ofwel "wat moet er hier in dit debat nog meer bewezen worden?" (tenzij dat één wijk van Ronse, de Klijpe, voor het eigenbelang klaarblijkelijk het algemene belang van de stad negeert en geen doortrekking van een ring op 'zijn' grondgebied wil? Zou het overigens met het voorstel uit 1936 van de rode Soudan te maken dat er zoveel collaborateurs woonden op de toenmalige wijk 11, de Klijpe?). Waarom mag dit zwaar verkeer dan reeds zoveel jaren en ondertussen nog steeds wel via de Klijpe? Iedereen weet nu toch dat op die manier de naar verluidt dwingende norm

17 2014 WEEK 42 van 6 % elke dag wordt overschreden zeg overtreden!!!??? Waarom mag dat 'straks' ineens niet meer? Alleszins is het huidige viaductvoorstel de doodsteek van de verheven droom en de nuchtere visie van Soudan en van vele Ronsenaars en toeristen, van toen, van nu en van in de toekomst. Terwijl inderdaad de oplossing voor de hand lag en ligt, alvast voor de neus en de tong van Soudan: herlees het laatste citaat. En, nogmaals voor de hardleersen en hardhorigen: ‘het tracé Soudan uit 1936’ wordt nu al jaaaaren minstens voor een groot gedeelte toegepast doorheen een verplichte omleiding voor vrachtwagens richting Leuze ‘komende van’! Het is zeker dat de uiterst intelligente en zo met zijn stad verbonden politicus Eugène Soudan in Ronse nog steeds over heel veel tongen gaat. Dit is ook logisch, want mensen spreken graag over de tijd van toen, en mensen houden ook van grote figuren - op zich twee grote intellectuele valkuilen. Dat er op een kleine, lokale studie na, geen grondige historische werken aan hem zijn gewijd, is eigenaardig, zeker in vergelijking met al het papier dat reeds aan zijn politieke concurrent - tot 1945 - Leo Vindevogel is besteed, waarvan men toch mag stellen dat die als intellectueel of ‘ziener’ in de verste verte niet het niveau van zijn rode opponent haalde (even merkwaardig is de lacune over grondige studies over de socialistische beweging die onder meer in het interbellum zo intens was uitgebouwd en ontzettend belangrijk sociaal en cultureel werk verrichtte). Dat één van Soudans belangrijkste stedenbouwkundige voorstellen in de lappenmand is verdwenen, een voorstel dat getuigt van visie zowel op vlakken van schoonheid van de stad als haar verkeerskundige en economische ontsluiting, is uiterst merkwaardig. Het is eigenlijk een politieke zonde (hoe deze term Soudaniaans vertalen vermits hij een vrijdenker was?). Of moeten we zeggen dat deze generatie politici in die andere betekenis van het woord 


ONDERSTAANDE TEKST HOORT BIJ DE KAART RECHTS OF OP DE VLG. PAGINA 

OP DE RONDE PUNTEN EN BOVEN BEIDE INGANGEN VAN DE TUNNEL KAN GEZET WORDEN (vullen we zoniet in UPDATE dan toch tegen vlg. week visueel aan)… A/ rond punt Maarkedal een kunstmatige DEN (symbool Vlaamse Ardennen) B/ boven tunnel onder Zandstraat/Berchemsesteenweg aan weerszijden BOMMELSYMBOLIEK (tunnel = verlichte duisternis, Bommelfeesten hartje winter met sfeerverlichting…) C/ rond punt De Klijpe een SCHIETSPOEL (Ronse textielstad) D/ FIERTELSYMBOLIEK (de Fiertel passeert vlakbij, ‘kruistegod’ ceremonie Wattripont, een Fierteltunnel onder de N60 aldaar om de Fiertelommegang vrije doorgang te verlenen? E/ rond punt Leuzesteenweg een monument dat sterk vereenvoudigd ons verdwenen KASTEEL VAN NASSAU weergeeft, hier bijna lineair tussen de plek waar het stond en het nog bestaande kasteel (soortgelijk aan Nassau) van Anvaing … dit rond punt misschien ‘rond punt prinses Stéphanie’ benoemen? F/ rond punt op de weg naar Ellezelles (heksendorp) een DUIVEL of duivelskop, deze as mondt uit aan de Zottenmuur waarop heks én duivel… résumé: DEN | BOMMELS | SCHIETSPOEL | FIERTEL | KASTEEL | DUIVEL

 ‘vrij’ helemaal geen vrije denkers zijn, en inderdaad gebonden aan een pensée unique om welke onaanvaardbare redenen dan ook? Het pensée unique van het geloof in beton, beton dat daar alleen 'iets' van vooruitgang belooft maar dat zeker een groot 'niets' zal meebrengen: het niets want het einde van een droom van een uitzicht, hét uitzicht op Ronse, eigenlijk dus het niets van één belangrijke betekenis van Ronse zelf want de stad zal niet en nooit meer te zien zijn dan door of eerder dan langs een bril van beton (van op ons redactieterras na, he, Jean-Marie, getuige elke week minstens één foto van hieruit op onze stad; n.v.d.r.). Hallo Ronsenaar, ga dus vlug naar de Zandstraat om van daar kiekjes te maken van het Ronse van nu én van het vergezicht op de stad dat de illustere Soudan ooit zag. Sla hen digitaal op waardoor je 'bewaart'. Desgewenst lijst je ze in en hang hen naast het bekende zicht op het verdwenen kasteel van Nassau (zie voorheen in vele edities van gAZet). Dan kan je later aan je kleinkinderen de tijd van toen, NU dus, tonen, althans virtueel want ergens kunstig. De lokale scholen kunnen nog vlug tekenwedstrijden organiseren, al dan niet gepatroneerd door een schepen van cultuur die deze eeuwenoude unieke zicht- en dus belevingscultuur mee de dieperik in stuurt maar wel inleidingen uitspreekt op reeksen nuttige en tegelijk voorbijgaande culturele activiteiten. Met welk cynisme de volgende stadsbesturen dan nog hun stadsmagazine UITZICHT (...) zullen durven blijven noemen en de stad ook verder aan toeristen gaan aanprijzen voor zijn mooie vergezichten; we kunnen het ons werkelijk niet voorstellen omdat we wel verstand hebben van sarcasme maar niet van cynisme (en dat 'verstand' of intellectueel gedoe - dat we geen intelligentie noemen - ook nooit wensen). En al die huidige en toekomstige onwaarheid voor een niet gevoerde discussie over in essentie de vraag naar de betekenis en toepassing van 6 % enz.! Nog dit. Wie zijn digitale blik eens gaat werpen op De Verbroedering, en in archieven ook de nog bestaande edities van 't Volk van Ronse gaat opzoeken (het weekblad van de Kristen Volksbond dat als collaboratieweekblad in

september 1944 definitief verdween), zal snel versteld staan van de verslagen van de gemeenteraden. De zittingen van de gemeenteraad werden immers letter per letter genotuleerd en afgedrukt in deze pers (het zou interessant zijn om ter zake een vergelijkende inhoudsanalyse te maken; jammer genoeg staat nooit vermeld wie deze verslagen opmaakte, en of het zelfs tegelijk door verschillende personen gebeurde en nadien tot één vlotte tekst gestroomlijnd werd). Onwaarschijnlijk interessant, men moet zich eens voorstellen hoe dat allemaal ter plekke werd genotuleerd zonder elektronische apparatuur! Want wat was het resultaat? De hele bevolking van Ronse kon in minstens twee weekbladen de hele gemeenteraad volgen. Uiteraard stonden daar de beslissingen in, maar wat zo aanspreekt is de weergave van alle discussies (met een soort van diakritische opmerkingen als "gelach", "hij veert kwaad op", “hij scheldt X de huid vol", e.d.m.). Ongemeen boeiend en relevant. De lezer annex kiezer kon dus veel beter dan nu, in deze klaarblijkelijk puur technologisch overcommunicatieve tijd (iPods ziet men overal als een letterlijke verlenging van een arm, nooit was the medium so much the message), zijn lokale politici in hun discussies en dus hun manier van denken en handelen volgen. We kunnen dus zeker van ‘de’ geschiedenis leren, minstens formeel en dus ook inhoudelijk: dat in die tijd van toen doorheen een verzuilde politiek en pers, elke Ronsenaar een véél nauwkeuriger beeld kreeg opgehangen om te oordelen over de lokale politici (die zich allicht net daardoor al eens vergallopeerden; Renaix vaut bien une grande messe). Welke kleine nuanceringen en dus weergaven er per zuil ook werden gehanteerd rondom zelfde onderwerpen, is eerder van wetenschappelijk belang. Het is ook van een onwerkelijk beschamend democratisch niveau dat geen enkel lokaal gemeenteraadslid noch lokale politieke partij nog maar wil ingaan, laat staan grondig, op die Brave New World-tekst van het stadsbestuur over de 'noodzaak' van het huidige tracé (dat Groen parlementslid Meuleman hier wat komt tegen koteren, is nogmaals de schaamte voorbij

18 2014 WEEK 42 voor de lokale politiek en maakt sowieso haar eigen partij belachelijk en overbodig - een Soudan zou in zijn opvatting van tolerantie en vrijheid hebben gesmeekt om een tegenstem, denken we). Hoe kan men als lokale politici toch hopen een aantrekkelijke stad uit te bouwen voor open, jonge mensen, als men over zo'n belangrijk onderwerp niet kan of vooral niet durft openlijk te debatteren (inderdaad "niet durft", want vele Ronsenaars weten informeel dat er zeker afwijkende meningen onder gemeenteraadsleden zijn, in diverse partijen). Anders gezegd wordt die viaduct de enige echte… zottenmuur van Ronse. Vermits de gemeenteraad in principe het belangrijkste forum van de plaatselijke politiek is (op het college van schepenen en de informele politieke werking na), werd de Ronsenaar van voor de oorlog veel beter geïnformeerd over deze gemeenteraden, waar in de meeste gevallen gezellig op het scherp van de snee werd gedebatteerd, en, waarom ook al niet, er geregeld eens over. Wie neemt in Ronse eens de digitale handschoen op om de gemeenteraden inderdaad woord per woord op te nemen en digitaal weer te geven? Proficiat dus voor die haast onwaarschijnlijke inspanningen in die tijd van toen. Knap toch van die immer gevlinderdaste Eugène Soudan om als man van de grote wereld zich zo open uit te drukken over zijn liefde voor zijn stad, zijn overtuiging om er blijvend aan te werken en zeker om als hoogstaand intellectueel als het ware naïef te pleiten voor een ... uitzicht op zijn stad, hét uitzicht op Ronse want hoog verheven daar boven de Zandstraat of zoals hij het noemde "Tusschen den Kruisberg en den Hootond" en waar tijdens de bezetting het Joodse jongetje Joseph Kirzenzaft (1932 - 1983) alias Joseph Lebon zat verborgen die misschien van dat goeddoende uitzicht en van dat soort onmiskenbare visuele en dus existentiële vrijheid kon genieten. En absoluut neen, door dat waanidee en laat staan de  20


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

19 2014 WEEK 42

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


20 2014 WEEK 42

18  verwezenlijking van de viaduct over het Schavaart zal Eugène Soudan zich niet in zijn graf omdraaien, zoals een spreekwoord ook al geregeld zegt. Dan verliest hij immers nog meer: het zicht op zijn geliefde Broeke.

Jean-Marie De Dijn filosoof en drs. geschiedenis

géénstreepdoorronse ijvert tégen de N60 en coördineert alle protesten... PS. De lezers van gAZet weten dat we reeds eerder enkele malen tégen die gedrochtelijke viaduct hebben geschreven. Waarom hebben we dan niet eerder Soudans inzichten vermeld en geanalyseerd? Het is werkelijk ‘n toevalstreffer omdat we in de stilaan eindigende voorbereidingen van ons historisch onderzoek naar WO II nog eens enkele zaken wilden natrekken in de socialistische pers van voor de oorlog. Sommigen kunnen dit een geval van – excuse-moi l’expression - serendipiteit noemen, of - tja, hoe dat te omschrijven? - zekere systematiek van een ontdekking doorheen toevallig onderzoeken. We vinden deze idee volstrekte logische nonsens (al zijn er eerbiedwaardige denkers die dit begrip ernstig nemen; iedere zon heeft recht op wat zwarte vlekken). Maar natuurlijk staat het elke Ronsenaar vrij om veel geschiedenis van zijn stad te lezen, zoals in de digitaal beschikbare edities van De Verbroedering. Inderdaad kan men dan van de geschiedenis leren, zoals van de waarde van het volgende universeel gebruikte spreekwoord (...): nihil nove sub sole, ofwel niets nieuws onder de zon in het dal van Ronse. Maar een vraag rijst toch: waarom moeten wij hierover schrijven, en niet eerder de Ronsese socialisten als erfgenamen van zo'n rijke erfenis? Kennen de huidige Vlaams-nationalisten die Ronse meebesturen deze erfenis? Ja of neen?

DE POLITIEK POLITIEK DE BRAK IN IN RONSE RONSE BRAK DIT KASTEEL KASTEEL DIT STEEN STEEN VOOR VOOR STEEN STEEN AF AF!! ZAL DE DE POLITIEK POLITIEK ZAL NU KUBIEKE KUBIEKE NU METER METER PER PER KUBIEKE KUBIEKE METER METER BETON OVER OVER BETON RONSE GIETEN GIETEN?? RONSE

PERSMEDEDELING SP.A RONSE SP.a Ronse bundelt krachten… Tijdens de laatste algemene vergadering heeft de afdeling Ronse enkele belangrijke beslisssingen genomen met het oog op de toekomst. SP.a Ronse ondergaat een structurele verandering. De verschillende wijkafdelingen van de partij worden geïntegreerd tot een sterker geheel. Tevens werd het partijbureau en het partijbestuur vernieuwd en werd Claudy Sempels verkozen tot nieuwe voorzitter. De socialistische partij in Ronse staat voor een zeer zware uitdaging. Niet alleen werden de socialisten op gemeentelijk vlak naar de oppositie verwezen, maar ook op Vlaams en federaal niveau kondigen zich zware tijden aan voor de progressieve, linkse vleugel van dit land. De aangekondigde ‘verandering’ van voor de verkiezing zit hem vooral in het feit dat NVA en Open VLD elkaar de loef willen afsteken in het rechtser zijn dan de ander en de CD&V die tracht, tegen beter weten in, haar arbeidersvleugel te redden.

Waarom zoveel aandacht voor de ondernemers en zo weinig over de rol van werknemers en overheid? Het worden hoe dan ook barre tijden voor werknemers in het bijzonzonder en voor het sociale welzijn in het algemeen (gratis vervoer gepensioneerden weg, onderwijs duurder, pensioenleeftijd omhoog, sociale leningen strenger, ...). Het heeft echter geen zin om in het verleden te blijven hangen. De opdracht is om vanuit de oppositie zo sterk mogelijk weerwerk te bieden aan de centrum-rechtse coalities en het socialistisch alternatief waardig uit te dragen . Dus tijd om alle krachten te bundelen en ons partijapparaat te moderniseren. SP.a Ronse is historisch gezien steeds opgebouwd rond verschillende wijkafdelingen. In tijden dat de mensen minder mobiel waren, was het immers belangrijk om in verschillende wijken sterk ingeplant te zijn. De decentralisatie van middelen, vrijwilligers en leden was enkele decennia geleden de beste garantie voor een actieve partijstructuur die dicht bij haar bevolking stond. Vandaag de dag is de mobiliteit van de mensen echter sterk toegenomen en beschikt onze samenleving over een veelheid aan nieuwe communicatiekanalen. In de huidige maatschappelijke en politieke context leek een centralisatie dus aangewezen. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van SP.a Ronse unaniem besloten om de vijf wijkafdelingen te integreren tot één sterke politieke structuur: SP.a Ronse en één gezamenlijke culturele organisatie: Curieus Ronse. Op die wijze worden alle krachten gebundeld, zowel op politiek als op cultureel vlak. Kersvers voorzitter Claudy Sempels is zeer verheugd dat deze aanpassing werd goedgekeurd en hiermee de basis wordt gelegd voor een moderne en sterke lokale partijafdeling. “Als we in Ronse het verschil willen maken, zullen we met verenigde krachten moeten strijden. Het samenbrengen van middelen, leden en vrijwilligers is een belangrijke stap”.


18

21 2014 WEEK 42

ZIE PIJL OP BLZ.37

Een lezer bloklettert ons met… DE ENKELE MENSEN VAN GAZET EN WIE DAT OOK ZIJN HEBBEN MEER VISIE OP DIE N60 DAN HET HELE ZOOITJE VAN VLAAMSE EN RONSESE OVERHEID TESAMEN! UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


1936 2014

BURGEMEESTER EUGÈNE SOUDAN:

OMER WATTEZ STICHTING:

TESTAMENT VAN BURGEMEESTER SOUDAN:

UITZICHT OP RONSE VANAF ZANDSTRAAT OVER SCHAVAART MOET HÉT ONGESCHONDEN visitekaartje

22 2014 WEEK 42

Met het door de overheid voorgestelde N60 tracé zit er reeds ‘n ferme ezelsoor aan!

VAN RONSE BLIJVEN!


ZEI BURGEMEESTER

EUGÈNE SOUDAN OOIT WAT OVER DE N60? VANUIT Z’N VEROORDEELT DEZE ILLUSTERE VOORGANGER VAN LUC DUPONT MET VERVE DE KOMST VAN DE N60! LEES HET VANWEGE JEAN-MARIE DE DIJN IN GAZET WEEK 42…

23 2014 WEEK 42


24 2014 WEEK 42 VOLGT EEN SOORT FOTOGAZET MAAR DAN UITSLUITEND GEWIJD AAN WAT WE GAAN BEGINNEN NOEMEN HET UITZICHT SOUDAN, VAN OP DE ZANDSTRAAT AL OVER HET SCHAVAART NAAR RONSE DAAR BENEDEN IN HET DAL, ZO’N 100 METER DIEPER…


25 2014 WEEK 42

KERK WATTRIPONT

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


Aangaande deze pagina’s e-mailt een lezer ons vandaag vrijdag 17 oktober 2014: “Het is zeker een blijk van intelligentie om te durven van gedacht veranderen, zoals de gazet blijkbaar heeft gedaan. Dàt bepaald is dan ook pijnlijk in de hele maatschappelijke discussie rond N60: dat zoveel Ronsese politici meer dan hun twijfels hebben (van zeker DRIE partijen circuleren uit wat ge kunt noemen betrouwbare bronnen namen tegen N60) maar dat om welke redenen ook niet zeggen. We moeten zogezegd onze jeugd kritisch opvoeden en opleiden en als het erop aankomt is deze iets ouder geworden jeugd b-e-k-d-i-c-h-t. Een intellectueel & sociaal tekort zeg maar drama. Zeer jammer en onbegrijpelijk. Eerlijk gezegd als opportunisme een drijfveer kan zijn bij dergelijke houding, dan zou ik eerder opportunistisch willen zijn om mijn naam als politieker in de verre toekomst niet besmeurd te zien mij mee responsabel te weten voor die viaductwaanzin. De Tijd van de Waanzin, alweer?? Lap en ZEGGE HET VOORT! Mooi op sommige blz. die aanduidingen van uitzicht Soudan, kaart is prima etc. Goed dat er wakkere en handige Ronsenaars zijn: democratie plus kwaliteit!!!!!!! Hartelijks, bede mijn naam niet publiceren - flink van gazet”.

26 2014 WEEK 42


27 2014 WEEK 42


28 2014 WEEK 42


19

HANDEN AF VAN HET SCHAVAART!

DIE

29 2014 WEEK 42

-PYLOON STAAT DAAR REEDS FERM ONEIGENLIJK TE WEZEN!

De gele pijl toont aan vanwaar de inzetfoto komt, kasteel Malander langsheen de Kruisstraat. Aldaar en als je Ronse buiten rijdt, de Kruissens naar omhoog, zie je links binnen het domein tussen twee statige beuken dit spandoek hangen: NEEN ! N-ATUURRAMP 60 !!! Zie ook de blz.113 & 114‌


30 2014 WEEK 42

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN


31 2014 WEEK 42


32 2014 WEEK 42

HANDEN AF VAN HET SCHAVAART…


33 2014 WEEK 42

STADSBESTUUR, SPEEL ERGENS ANDERS!


34 2014 WEEK 42


35 2014 WEEK 42

DE ‘GEWONE’ GAZET VOLGT DAN VRIJDAGNAMIDDAG ONLINE MÉT DEZE PAGINA’S DAARIN VERVAT…

UITZICHT EUGÈNE SOUDAN

Alle foto’s ‘uitzicht Eugène Soudan’ genomen op donderdag 16 oktober 2014 in de vooravond…


Alle verdere blz. zijn UPDATES van vrijdag 17 oktober 2014 behalve dan met andere kleur dan dit turkoois.

17

36 2014 WEEK 42


Met deze foto’s, zie ook vlg. pagina, geven we aan dat het uitzicht op onze stad vanop het terras van onze redactie NIET kan wedijveren met het vogelperspectief dat het UITZICHT EUGÈNE SOUDAN boven de Zandstraat biedt, maar WEL met de herkenbaarheid/locatie van bvb. gebouwen omwille van er dichter met de neus bij, zo’n 2 km i.p.v. méér dan het dubbele vanop de ‘corniche’ van Ronse… ZIE PIJL OP BLZ.21 (ZELFDE GEBOUW)

37 2014 WEEK 42


RONSE TIJDENS WEEK 42 ANNO 2014

38 2014 WEEK 42


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 42 TELT 115 BLZ. & 239 BEELDITEMS

19

39 2014 WEEK 42

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 42 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s en foto’s Berten Davos; gAZetGRAFiek | BLZ.02/09: eigen foto’s; grafiek stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer CRADLEtoCRADLE; fotograaf onbekend | BLZ.10: bijdrage door Jeande medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Marie De Dijn met daarbij redactionele medewerking en eigen foto’s en gAZetGRAFiek en dit tot BLZ.35 alsook de BLZ.113 t/m 115 | BLZ.36/38: ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen eigen foto’s | BLZ.39: met de C van… | BLZ.40/56: mix van eigen foto’s met een merendeel aan foto’s van Berten Davos | BLZ.57: diverse bijdraworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet gen | BLZ.58/59: met de B van… en nog 06 te gaan! | BLZ.60: met de L verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- van… | BLZ.61: bijdrage Davidsfonds Ronse; stadsbericht | BLZ.62/75: eigen foto’s | BLZ.76/77: bijdrage door Damien Van Wambeke en Adi den tegen voorafbetaling van €25 per foto Steurbaut | BLZ.78: eigen foto’s (flyer van Adi Steurbaut) | BLZ.79: eigen AUTEURSRECHTEN foto’s voor bijdrage Xavier Desmet | BLZ.80/83: diverse bijdragen | BLZ. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 83/90: bijdrage door Tijs Declerck voor KSO Glorieux | BLZ.91/92: bijBBIE DEPONERING (i-Depot) drage door scouting FOS Ronse | BLZ.93/95: bijdrage door Nadine NoteWilly Deventer is international author met baert | BLZ.96/104: eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.105: bijdrage CAE-code 109987598, aangesloten bij Agentschap voor Natuur en Bos e.a.; bijdrage door Isabelle Raevens SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens voor het Willemsfonds Ronse; gAZetGRAFiek | BLZ.106: vervolg van graficus/kunstschilder met TheArtServerDE SCHEVE KOLOM | BLZ.107: volledig overzicht van de 115 pagina’s code 22912 alsook uitgever bij de KoninkgAZet WEEK 42; gAZetGRAFiek | BLZ.108/110: bijdrage Ronse Koerst lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, | BLZ.111/112: bijdrage Dries Meuret voor Buurtcentrum Prinskouter |  medewerkers én lezers maken dit weekblad tot manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.113/114: eigen foto’s | BLZ.115: eigen foto. wat het is via gazetronse.be BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) MET DE VAN ONSE  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com materiaal op te nemen waarover geen dui GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrozich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem trole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | dan asap contact op met onze redactie via onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokcamerabewaking naar meldkamer 24/24 ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r ‘k Zwere welken ede? stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

MET DE

VAN

R

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 43 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

COLOFON

R

De liefde die’k U breie!

gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


40 2014 WEEK 42

Provinciaal domein Heynsdaele, onchristelijk ochtendlijk vroeg, tegen zessen aan en honderden zakjes (waarin reeds suikerwafel annex drankje) elk wachtend op exact vier sandwiches: twee met kaas, twee ham, voor zovele medewerkers…

I.p.v. één FOTOGAZET deze WEEK 42 staan er her en der in deze editie van gAZet… fotogazetten… Je kreeg er reeds een bij de N60 & het UITZICHT SOUDAN, hier volgt er een van de voorbije HOTONDCROSS. We laten de foto’s spreken, van vroeg in de ochtend site Heynsdaele al over de buitenlucht sfeer rond het oude witte Hotondmolenlijf tot laat in De Koetse… Hier en daar verduidelijken we wat met ‘n flard tekst, indien absoluut nodig!


Zonder deze vier dames géén vier sandwiches de man (vrouwen inbegrepen). 7:36, maar mét de big smile!

41 2014 WEEK 42


IN DE KAPEL‌ De eerste renner ondertekent zich in aan de jurytafel, inmiddels overwegend bemand door mannen van de wielerbond enz. (vrouwen zoek!). Het is Sander De Vet en hij zal straks starten bij de nieuwelingen. Pa en ma zijn vanuit Antwerpen meegekomen. Het is 8:01.

42 2014 WEEK 42


De eerste jongedame meldt zich aan en zal ook haar rugnummer uitgereikt krijgen. Bij 13 meesmuilt er al eentje waarop uitreiker Willy Deventer (zie blz.45) steevast zei: “13 is vandaag een geluksnummer, succes!�. Laure Michels uit De Pinte zal straks starten bij de nieuwelingen. Het wordt wachten op de grote bonzen, Nys, Stybar, Mathieu PoePoe enz.

43 2014 WEEK 42


44 2014 WEEK 42 Ah ah hier hebben we een eerste vedette, vorig jaar gewonnen hier ‘onze’ Hotondcross (op één schoen nog wel) en alle voorbije crossen van het huidige seizoen op het hoogste schavotje, hors-serie Eli Iserbyt… We zijn 9:15 vroeg…


45 2014 WEEK 42

Sven zei niks, super geconcentreerd luidt het aan de jurytafel; PoePoe speels met een leeftijdsgenoot in zijn kielzog; Zdenek reed met zijn koersfiets tot aan de jurytafel, lachte, grapte, oogtwinkelde; Kevin was stik verlegen‌

Rugnummers hier!


46 2014 WEEK 42 Cheffesse An in een lange babbel gewikkeld met Erwin Vervecken, wereldkampioen profs cyclocross in 2001, 2006 en 2007 (Heynsdaele 10:27).


47 2014 WEEK 42

CITYCLIP RONSE Het stadsbestuur kreeg aan het begin van de live-uitzending van de Hotondcross (afgelopen zondag) de kans om kort de stad in de kijker te zetten. Hiervoor werd een clipje gemaakt van 30 seconden. Al het moois van Ronse werd zo in 30 seconden verzameld. Ronse staat immers bekend als de parel van de Vlaamse Ardennen. Haar levendige en erfgoedrijke stadskern wordt omgeven door prachtige groene heuvels. Nadien werd het filmpje ook via de sociale media verspreid waar het druk bekeken en gedeeld werd. Het doel is om deze film geleidelijk uit te breiden tot een heuse cityclip die alle facetten van de stad toont. Het filmpje is nog steeds te raadplegen via You Tube waar het al meer dan 4000 mensen kon bekoren: http://youtu.be/vLbcBlU_sxU


48 42

De perskaarten liggend wachtend op bengelen…

Eli Iserbyt maakt er bij de juniors net zoals later Sven Nys bij de profs (elite) een one man show van… We volgen hem vanwege onze reporter Berten Davos op de volgende foto’s… Tante Rosine straalt naast haar sportieve neef, je zou voor minder met een toekomstige cyclocrossvedette in de familie!


49 2014 WEEK 42


50 2014 WEEK 42

Een cyclocrossvedette heeft zo zijn papieren capsones!

De politie waakt‌


51 2014 WEEK 42

Vorig jaar namen enkele jonge renners hun modderfiets mee onder de douches (Heynsdaele), tja, niet iedereen kan zich professionele fietsspuiters permitteren, om nog van het vele water te zwijgen‌


52 2014 WEEK 42


Lokale schoonheden met forse en lenige tieners acrobaten op hun cyclocrossfiets en dĂ t jonge geweld is nu eenmaal de heug en meug van voorzitter Luc Van den Abeele van Ronse Koerst (moesten we erbij schrijven dat ie helemaal rechts staat?).

53 2014 WEEK 42


54

 Er was een haar in de boter bij de koerscommissarissen omtrent ‘de uitslag bij’ en daardoor zaten de juniors zich in Heynsdaele te vervelen…


Wat genant de ceremonie protocolaire (bij de elite dan, hier winnaar Eli bij de juniors)… Onze burgemeester & C° handjes schudden van de podiumrenners terwijl de burgemeester van Kluisbergen in het publiek stond… Tja, de tent voor het ceremoniepodium stond nu eenmaal op Ronses territorium terwijl de hele wedstrijd op Kluisbergense grond werd betwist… Ronse kreeg wel het promofilmke (zie blz.47) vanwege de VRT en nobody spreekt van de cross in Kl… maar wél die van de HOTONDCROSS IN RONSE!

55 2014 WEEK 42


56

13 2014 WEEK 42 12 HOP NAAR DE HOTONDCROSS VAN 2015 EN DAN OVERPLAKT MEN MET 11, OKTOBER…

ZIE VERDER IN DEZE GAZET WEEK 42 NAAR NOG ANDERE BEELDEN VAN DE HOTONDCROSS, OOK VAN DE AFTER PARTY IN DE KOETSE…


cavabar terecht. De Nacht van de Jeugdbeweging begint om 21.30 u. tot in de vroege uurtjes. Ondermeer ‘Slongs Dievanongs & Halve Neuro’ zullen het podium onveilig maken. Amusement verzekerd ! Kidsfuif: 1 euro inkom aan de kassa Nacht van de jeugdbeweging: VVK: € 4,00 | ADK: € 5,00 Kaarten zijn o.a. te koop bij de jeugddienst, 055/239 426 of via jeugd@ronse.be

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING VRIJDAG 17.X.2014 Dit jaar is het opnieuw feest voor alle jeugdbewegingen. Na een jaar van volle inzet en enthousiasme is dit meer dan verdiend! Daarom organiseert de Stedelijke Jeugdraad op vrijdag 17 oktober reeds de 4e editie van de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ en voor de 2e keer de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’. De ‘Dag van de Jeugdbeweging’ start naar jaarlijkse gewoonte in het Bruulpark. Tussen 6.45 u. en 8.30 u. wordt iedereen in uniform met een heerlijk ontbijt verwend. Van 15 tot 18 u. vindt er eveneens in het Bruulpark een pannenkoekenfestijn plaats. Om 18 u. is er een ‘Kidsfuif’ in het COC. Ook kinderen die (nog) geen lid zijn van een jeugdbeweging zijn van harte welkom. Ouders die wensen te blijven, kunnen in de

VAN 25 OKTOBER TOT 03 NOVEMBER 2014 WOENSDAG 29 OKTOBER POLSBANDDAG OP ALLE DRAAIMOLENS TSS 15 & 20 UUR

ZONDAG 01 NOVEMBER HALLOWEEN GRATIS SCHMINK- & GRIMMESTANDEN Woensdag 29 oktober wordt de winterkermis omgetoverd tot een waar pretpark! Bij aankoop van een polsbandje ter waarde van €15 kan je doorlopend van 15 tot 20 u. genieten van allerlei attracties. De polsbandjes zijn bij de attracties zelf te verkrijgen vanaf zaterdag 25 oktober. N.a.v. de winterkermis zullen de weekmarkten van 25 en 29 oktober doorgaan op de parking Portois. De markt van zaterdag 01 november vervroegd naar vrijdag 31 oktober van 13 tot 18 u., óók op parking Portois.

57 2014 WEEK 42


58 2014 WEEK 42

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


… hiervoor 58 pagina’s en hier deze rararara… INOG 06 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

59 2014 WEEK 42


60 2014 WEEK 42

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


61 2014 WEEK 42 WEGENWERKEN De wegen- en rioleringswerken in de Frédéric Bruneellaan starten op 13 oktober en zullen tot eind april 2015 duren. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. De wegen- en rioleringswerken i/d Wolvestraat en een deel van Hogerlucht worden in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase start vanaf 20 oktober tussen kruispunt Glorieuxlaan en Sint-Ambrosiusstraat en zal tot eind 2014 duren. De toegang tot CC De Ververij en Kunstacademie Vlaamse Ardennen zal voor voetgangers en fietsers enkel mogelijk zijn via de Beek… naar jaarlijkse straat. Gemotoriseerd verkeer naar de parking zal in deze periode niet mogelijk zijn. Parkegewoonte siert tijdens ren kan op de Veemarkt.

GEZOCHT:

kerstboom voor de Grote Markt

de eindejaarsfeesten een reuzekerstboom de Grote Markt. Het gaat hierbij meestal om een (fors) exemplaar dat bij een inwoner van de stad in de tuin staat. De stad zorgt voor het vellen van de boom en het transport naar de Grote Markt.

DAVIDSFONDS RONSE nodigt u van harte uit voor de gegidste tentoonstelling

“De erfenis van Karel de Grote” in het museum te Ename. Zaterdag 8 november 2014 van 14 tot 16u. Inkom : €5 Heb je geen vervoer, neem contact op met: Albine Tibou op 055 21 73 13.

Ronse is nog steeds op zoek naar een geschikt exemplaar voor de komende eindejaarsfeesten. Inwoners van Ronse die een kerstboom willen schenken aan de stad kunnen contact opnemen met de dienst evenementen, 055 23 27 28 of

evenementen@ronse.be


62 2014 WEEK 42

WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 BOODSCHAPPENLINTEN AAN DE BIB


63 2014 WEEK 42

… WANT ARMOEDE IS EEN BLOK AAN ONS BEEN …


64 2014 WEEK 42

… DUS WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE …


Na de korte speech vanwege Nele Vandenhaute (de dame met het lange haar achterste rij foto blz.68) aan de armoedeblok nabij onze BIB en een paar honderd meter verder, daar onder de kerktoren van de Ronsese collegiale, huist in het LIONS huis… De Vrolijke Kring. De ‘bloten pompier’ (zie daarover in vorige edities van gAZet) staat nabij in het Albertpark, ooit ernaast maakte Hans dé paté van Ronse (en regio) en ziehier een résumé van deze door de armsten onder de bevolking sterk gewaardeerde inzet van zovele vrijwilligers (zie de groepsfoto dus)…

JAAR 10 VROLIJKE KRING!

65 2014 WEEK 42

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

De werkgroep Kansarmoede van de stad Ronse heeft de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) kracht bijgezet op woensdag 15 oktober 2014. Iedereen heeft dezelfde rechten, maar voor wie in armoede leeft, worden deze rechten vaak geschonden. Om de Ronsese bevolking hiervan op de hoogte te brengen, werd op woensdag 15 oktober op de markt een Grondrechtendorp gebouwd. De Steen aan de BIB is een blijvende herinnering dat enkel door samenwerking en solidariteit iedereen van de grondrechten kan genieten. De Vrolijke Kring, een vereniging waar armen het woord nemen, is één van de 59 verenigingen die het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen en Brussel vormen. Dit jaar bestaat de Vrolijke Kring tien jaar! En dit wil de vereniging vieren met een driedaagse tentoonstelling in hun huis, Priestersstraat 38 Ronse. Maar de uitgave van het zakboekje Wijs op weg in Ronse, vormt wel het hoogtepunt van deze viering. De leden van de Vrolijke Kring mogen echt fier zijn met hun boek. De samenstellers hebben op een toegankelijke manier die diensten voorgesteld, waar iedereen die hulp nodig heeft, heen kan. Een overzichtelijke inhoudstafel en een duidelijke taal maken het boekje bijzonder bruikbaar. Proficiat Vrolijke Kring!


66 2014 WEEK 42


67 2014 WEEK 42


68 2014 WEEK 42


69 2014 WEEK 42 “DIT BOEKJE MAAKTEN WE SAMEN…”


De jonge accordeonist Jona Cappelle uit Ronse speelde ten gehore en ook ten dans, vrolijkheid troef in‌ De Vrolijke Kring, toch?

70 2014 WEEK 42


71 2014 WEEK 42


72 2014 WEEK 42

 “CREDO VAN ‘t PALETJE!” 


73 2014 WEEK 42


74 2014 WEEK 42


75 2014 WEEK 42  “DIT KAMERBREED SCHILDERIJ MAAKTEN WE MET Z’N ALLEN!” 


76 2014 WEEK 42 Adi (Adriën) Steurbaut nodigde de Ronsese pers ter atelier om er ZIJN logische (r) evolutie mee te delen. De “autodidact” vanuit zijn wiskundig/wetenschappelijke background en via ‘De Stijl’ naar een vorm van constructivisme geëvolueerd. Back home, want te zien in zijn werk van 35 jaar terug! 1/ compositie, 2/ harmonie, 3/evenwicht in lijn, vorm, kleur …


77 2014 WEEK 42

“Het kleurrijk lint, typisch voor mij Adi Steurbaut, blijft aanwezig, altijd!” Adi hier bij de wielerparadox van ADIstoteles…


78 2014 WEEK 42

Vlakbij het beeld DE LENTE‌ Herfst verkleurt weer alle bomen Zwammen groeien er welig in Aan de winter valt niet te ontkomen De Lente heeft er weinig trek in!

ZIE BLZ.76


Op zondag 26 oktober 2014 zal ter gelegenheid van het jaarlijkse opendeurweekend van de Standaard boekhandel te Ronse cartoonist Xavier Demets aanwezig zijn in de winkel tussen 11.00 en 14.00 uur om zijn boek ‘Vieze mannekes moppen’ (vanaf dan ook verkrijgbaar in pocket versie) te signeren en te voorzien van ‘n mini cartoon. De aanwezigen krijgen ook de kans om ondertussen het bier ‘Natte Nez’ te degusteren. ‘Natte Nez’ is een blonde tripel van liefst 9 graden die op maat werd gebrouwen. Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd om een kijkje te komen nemen…

79 2014 WEEK 42


Dit is een organisatie van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in samenwerking met de Stad Ronse. Met dank aan de partners agentschap Natuur en Bos, Milieufront Omer Wattez, Trage Wegen, Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus, Intercommunale Vlaamse Ardennen, Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Centrum voor Natuureducatie, Elder, Volkstuin Ronse, Lets Vlaamse Ardennen.

NAJAARSHAPPENING: FRUIT en GROEN in jouw BUURT… Zondag 19 oktober 2014 Ronse - CC De Ververij, 10>18u Ben je op zoek naar informatie over streekeigen fruit voor de boomgaard? Wil je aan de slag in je stadstuin of op het balkon? Of wil je wandelend langs trage wegen genieten van het vele groen in en rond jouw stad? Doorlopend info over fruitbomen, fruit en verwerking, leven in de boomgaard | proeven van tientallen appel- en perenrassen, advies pomologen | info over streekeigen bomen en struiken | bestellen plantgoed | info over kringlooptuin en vierkantemetertuin | info over het landschapsherstel op de top van de Muziekberg | natuur in je buurt: volkstuinen, natuur rond de stad | afhalen krokusbollen voor inwoners van Stad Ronse| bar met streekproducten | mobiele fruitpers: vooraf inschrijven!

www.mobielefruitpers.com |Maak je eigen ‘scharrelkunst’ | tentoonstelling sporen in de tijd www.sporenindetijd.be | tentoonstelling cradle to cradle.

80 2014 WEEK 42

Dag van de Trage Weg Diverse wandelingen met gids langs trage wegen, vanaf 10u tot 16.30u. vooraf inschrijven!: toerisme@ronse.be of via 055 23 28 16 10u: natuurwandeling naar het Jolybos (6 km) 14u: spoorwegwandeling: via de Stadstuin naar de oude spoorweglijn 87, het geboortebos en de natuurreservaten rond langs deze spoorwegbedding (10 km) 14u: langs trage wegen naar het Muziekbos met beklimming van de geuzentoren en info over de geplande beheerwerken op de top van de Muziekberg (10 km) 14u, 14.30u, 16u en 16.30u : langs de Stadstuin met bezoek aan de volkstuinen (1-1,5u). Voor kinderen en gezinnen programmatie op www.rlva.be): Insectenhotel bouwen| Workshops door Kunstacademie Vlaamse Ardennen, afdeling Beeld, Woord en Muziek | Maak je eigen scharrelkunst met natuurmaterialen. Demonstraties en rondleidingen programmatie op www.rlva.be): enten van fruit | snoei zonder geknoei | kringlooptuinieren | vierkantemetertuin | bladlezen | thuiscomposteren | drumsessie natuurlijke materialen | rondleiding in de tuinen van De Ververij | Sessie MAP-it over het Mijnwerkerspad. Lezingen (programmatie op www.rlva.be): over de gezondheid van de appel | stadsimker | over(leven) in Ronse: (on)kruid tussen de straatstenen | LETSEN in het groen | historiek en aanleg van het cultuurcentrum en tuinen De Ververij | het Lettenhofpark: unieke begraafplaats. (Programma onder voorbehoud) Alle info op: www.rlva.be, www.ronse.be | Contact: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse, info@rlva.be, 055 20 72 65.


Omwille van een lokale feestdag zijn op maandag 27 oktober 2014 het stadhuis en de meeste stadsdiensten gesloten. Toerisme, ’t Rosco en het zwembad zijn die dag wel open. De maand november telt heel wat officiële feestdagen. Zo zijn het stadhuis en andere stedelijke diensten op maandag 10 en dinsdag 11 november gesloten. De bibliotheek en het recyclagepark zijn eveneens gesloten op zaterdag 01 en 15 november. Het zwembad en ’t Rosco zijn enkel gesloten op zaterdag 01, zondag 02 en dinsdag 11 november. Verdere inlichtingen over de sluitingsdagen van de stadsdiensten kan je terugvinden op www.ronse.be

Bereikbaarheid CC De Ververij tijdens rioleringswerken Op maandag 20 oktober 2014 start de eerste fase van de riolerings- en wegeniswerken in de Wolvestraat. Hierdoor wordt het deel Wolvestraat tussen de Glorieuxlaan en de Sint-Ambrosiusstraat afgesloten voor alle verkeer. Tijdens deze werken zijn CC De Ververij en de Kunstacademie enkel toegankelijk via de Beekstraat waar een nieuwe toegang voor voetgangers en fietsers werd gemaakt. De Beekstraat wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor autoverkeer tussen de Veemarkt en de Dopchiestraat door middel van eenrichtingsverkeer. In de Beekstraat wordt aan de zijde van CC De Ververij een parkeerverbod voorzien waardoor deze zone enkel mag gebruikt worden voor het afzetten en ophalen van kinderen maar niet voor parkeren. De parkeerstrook aan de zijde van de woningen wordt voorbehouden voor bewoners. Bezoekers van CC De Ververij kunnen parkeren op de Veemarkt.

WEEK VAN DE SENIOR IN RONSE 17-23 NOVEMBER MAANDAG 17 NOVEMBER Dagje fit en gezond in ’t Rosco. Deze sportdag biedt alle 50-plussers uit de streek de mogelijkheid om een aangename sportieve dag te beleven. Je kan tot 7 november inschrijven bij de sportdienst 055/33.99.21 of via het Dienstencentrum De Hoge Winde. Deelname voor de sportdag bedraagt 5 euro. Wil je graag een koude schotel ’s middags, dan betaal je 10 euro extra. De dag wordt afgesloten met koffie en gebak. (*) Zie ‘deze mensen’ ook op blz.48.

MICH WALSCHAERTS / DUIZEND MAN STERK

81 2014 WEEK 42

Mich Walschaerts zingt. Zijn favoriete songs, in het Nederlands, Frans en Engels. Hij vertelt. Schrijnende, hilarische verhalen. Hij speelt. De meest kwetsbare, pijnlijk herkenbare personages. En hij wordt muzikaal begeleid door enkele zeer straffe gasten. Over leven en liefde, over alles of niks. Absoluut autobiografisch alsook volledig uit de duim gezogen. Over duizend man sterk zijn. Of net niet. Spel, zang & viool: Mich Walschaerts Accordeon & bandoneon (o.a. Orquesta Tanguedia, Raymond van het Groenewoud, Arno): Gwen Cresens. Piano & fender rhodes (o.a. duo Jef Neve, Hommage à Brel, Orquesta Tanguedia): Alano Gruarin.

FOTO MICHEL VUIJLSTEKE

SLUITINGSDAGEN STADSDIENSTEN

Zaterdag 18 oktober 2014 20.00 u. CC Ververij Zuidstraat

DINSDAG 18 NOVEMBER

(*)

Theaterstuk ‘Trap niet in de val’ in het COC. Een educatief theaterstuk over valpreventie bij ouderen. Aanvang om 14 u. De inkom is gratis, gelieve in te schrijven via onderstaand nummer voor 14 november.

DONDERDAG 20 NOVEMBER ‘Gouden Klassiekers’, optreden van Lisa Del Bo in het COC. Aanvang om 14 u., de deuren gaan open om 13.15 u. Voor inschrijving en kaarten kan je terecht bij het Dienstencentrum De Hoge Winde. Kaarten zijn eveneens te verkrijgen bij de bestuursleden van de Ouderenraad. De prijs bedraagt 10 euro (tas koffie en glaasje advokaat inbegrepen).

Meer info: Dienstencentrum De Hoge Winde, 055/20.70.73 of via hogewinde@ronse.be


82 2014 WEEK 42


83 2014 WEEK 42

KSO | tekst op vlg. pagina’s…


KSO GLORIEUX

84 2014 WEEK 42


85 2014 WEEK 42

TEAMBUILDING EN WORKSHOPS SENSIBILISEREN LEERLINGEN TEGEN PESTEN In het KSO Glorieux in Ronse werd er gisteren de hele dag gewerkt rond het thema ‘anti-pesten’. De leerlingen van het eerste en het vierde jaar waren de gangmakers en hadden zich de voorbije weken grondig voorbereid op de sfeerbeheerdag. “We vinden het belangrijk dat de leerlingen gesensibiliseerd worden over pestgedrag”, leggen leerkrachten Nympha

Gevaert, Sarah Van Laethem en Mieke Peters uit. “Vandaar dat we er een volledige ‘werkdag’ van maken waarbij de leerlingen onder meer aan teambuilding doen, workshops bijwonen, samen kokkerellen, ’s middags genieten we buiten van een gezellige picknick in het prachtige najaarsweer. En we hebben ook acteur Steph Goossens (zie blz.90) op bezoek die komt getuigen over zijn eigen ervaring met gepest worden.” De leerlingen waren alvast enthousiast. In de recrea mochten ze zich uitleven door met hun geverfde handen een afdruk te maken op een grote witte muur 


86 2014 WEEK 42  waarop in koeien van letters ‘MAKE IT STOP’ staat geschilderd. “Een pracht van een initiatief”, klink het eenstemmig bij de leerlingen. “Er mag gerust nog zo’n dag komen.” 


87 2014 WEEK 42

SCHOOLCROSS WEER SPORTIEF KSO-HOOGTEPUNT Naar jaarlijkse gewoonte mochten alle leerlingen van het eerste tot het zesde jaar zich uitleven tijdens de jaarlijkse schoolcross in de tuin van het schooldomein van KSO Glorieux. De leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, die natuurlijk ook de sportieve en logistieke steun van hun andere collega’s kregen, hadden alles tot in de puntjes uitgewerkt en voor een aangenaam parcours gezorgd. De sportieve kleppers probeerden natuurlijk een plaatsje op het podium te krijgen. En zelfs de leerkrachten deden het daarbij schitterend.

GLORIEUX


88 2014 WEEK 42


89 2014 WEEK 42

GLORIEUX


THUIS-ACTEUR STEPH GOOSSENS WAS OP BEZOEK IN KSO GLORIEUX RONSE… (lees op blz.85).

90 2014 WEEK 42


e

JEUGDBEWEGING 157 FOS OUISTITI’S VIERT HAAR ZILVEREN JUBILEUM OP ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014 VANAF 19 UUR IN ZAAL COC TE RONSE OP HET MENU: --> Wok à volonté met keuze uit 3 verschillende bereidingen: Kip, Varken en Scampi * Live optreden van Alain Dès de “Claude François” imitator met zijn prachtig uitgedoste Dès Girls gedurende 1:30. * De fantastische coverband TomCat met swingende nummers uit de jaren ’70; ’80; ’90 en 2000 in een 3:00 durende set. * After party met DJ Yvan AMBIANCE VERZEKERD! Volwassenen: 20 euro/pp - kinderen tot 12 jaar: 10 euro/pp Kaarten te bestellen via Tina Reygaert Tel: 0477 44 52 22 na 17:00.

ZIE OOK VOORHEEN IN GAZET…

91 2014 WEEK 42


92 2014 WEEK 42

JEUGDBEWEGING 157e FOS OUISTITI’S VIERT HAAR ZILVEREN JUBILEUM OP ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014 VANAF 19 UUR IN ZAAL COC TE RONSE


VERWENDAG IN DE RONSESE BIB FOTO 1

93 2014 WEEK 42


VERWENDAG IN DE RONSESE BIB FOTO 2

94 2014 WEEK 42


VERWENDAG IN DE RONSESE BIB FOTO 3

95 2014 WEEK 42


96 2014 WEEK 42

DE AVOND IS OVER RONSE GEVALLEN EN VANUIT KLUISBERGEN MEERBEPAALD VANUIT DE KOETSE STRAALT HET LICHT VAN DE AFTER PARTY TOT HIER (LOL)


WÀÀR IS DAT FEESTJE? ONDER DEZE LUSTER IS HET FEESTJE…

97 2014 WEEK 42


98 2014 WEEK 42

SAM GORIS (41) WIL MET ZIJN BREEDSTE GLIMLACH IN GAZET STAAN


99 2014 WEEK 42

ALLES GEVEN IS SAMS MOTTO EN JAWEL, TOT ZIJN HEMD EEN NATTE DWEIL IS EN ZIJN NEUS EEN ZWEETGOOT…


100 2014 WEEK 42

SAM KAN VOORAL BIJ OUDEREN DE GEKTE NOG OPWEKKEN. GENANT HOE SOMMIGEN HET PODIUM OPKLIMMEN OM VOORAL HÚN NUMMER OP TE VOEREN, TOT WOEDE VAN SAMS ‘BODY GUARDS’!


101 2014 WEEK 42

MAAR DEZE KNAAP BLEEF ER RUSTIG BIJ EN TROK ZICH VAN AL DIE LUID ONDERSTEUNDE TRAMELANT NIKS AAN. OP HET PODIUM!


102 2014 WEEK 42

SWING THAT…


103 2014 WEEK 42

… SONG!


104 2014 WEEK 42

SOMMIGEN RUSTIG KEUVELEND, ANDEREN DE TENT IN LICHTERLAAIE ZETTEND TOT IN DE ZÉÉR LATE UURTJES!!!


WEEK VAN HET BOS ZONDAGNAMIDDAG 19 OKTOBER 2014

DE KOPPENBERG GETUIGT OVER DE GROOTE OORLOG Onder het motto “Onze oud-strijders zijn springlevend” staat de Week van het Bos dit jaar in het teken van De Groote Oorlog. Van zondag 12 tot zondag 19 oktober worden in talrijke Vlaamse natuurdomeinen en bossen wandelingen, belevingstochten en kinderspeurtochten georganiseerd op zoek naar fauna en flora die kunnen getuigen over WOI. Het Koppenbergbos in de Vlaamse Ardennen werd als één van de 7 kerndomeinen geselecteerd omwille van de bijzondere rol die het tijdens WOI speelde. De Week van het Bos 2014 wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+ en Natuurpunt. Alle activiteiten zijn terug te vinden op www.weekvanhetbos.be

BELEEF OORLOGSVERHALEN IN HET KOPPENBERGBOS Het Koppenbergbos in de Vlaamse Ardennen was tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral een oefenterrein voor Duitse soldaten. Bijna alle bomen sneuvelden, enkel op de zuidelijke flank staan nog eiken van voor de oorlog , waar granaatscherven in terug te vinden zijn. Restanten van loopgraven en een aantal bomkraters getuigen vandaag nog van het oorlogsverleden.

WILLEMSFONDS

105 2014 WEEK 42

We zijn verheugd jullie een volgende activiteit van de Willemsfonds afdeling Ronse te mogen aankondigen. Hierbij een uitnodiging voor een lezing over de muziekgeschiedenis ondersteund door een pianoconcert door Samuel Schelstraete op vrijdag 24 oktober 2014 om 20:00 in CC "De Brouwerij", Priesterstraat 13. Iedereen welkom! Inkom €7. Samuel Schelstraete komt ons muzikaal onderhouden en vertelt ons ook over de inhoud en de geschiedenis van de gebrachte stukken. Locatie: CC De Brouwerij, Priesterstraat 13, 9600 Ronse info: Isabelle Raevens, tel: 0476 35 64 56 verplichte reservatie via: willemsfondsronse@gmail.com of 0476 35 64 56.

Op zondag 19 oktober 2014 kan je in het Koppenbergbos in Oudenaarde terecht om kleine en grote oorlogsverhalen te beleven vanuit het oogpunt van de natuur. Langs een vrij wandelparcours van 2 km kan je op zoek naar de verhalen van de eeuwenoude eiken, auteur Marc De Bel leest voor 10-plussers voor uit het verhaal van Ule, een veertienjarig meisje van wie het leven door de oorlog een heel andere wending krijgt, jongere kinderen kunnen naar de verhalen van de Drie Afgrijselijke Wijzen luisteren of krijgen tijdens de Boeboeksworkshops de kans om met natuurlijke materialen te knutselen. Sterrenchef Frederick D’Hooghe van ’t Huis van Lede maakt een heuse oorlogssoep aan de nieuwe bivakzone. Maak je excursie nog avontuurlijker en kruip onder de camouflagenetten op de bivakzone. Om 16u treedt de Spiegelsoldaat op in het bos. Doorlopend kan je deelnemen aan huifkartochten, is er een demonstratie van legermateriaal langs het wandelparcours, en een demo radio-communicatie uit de periode van de Groote Oorlog door de Radio Amateurs Ronse, informatiestands,…

COMBI MET MOU EN WO1 PROGRAMMA Combineer deze uitstap met een bezoek aan de expo “Oudenaarde, stad onder vuur” in het MOU Museum in het stadhuis. De tentoonstelling “Stad onder vuur” brengt aan de hand van menselijke verhalen de geschiedenis van Oudenaarde tijdens de Eerste Wereldoorlog. In vier thema’s laten we een bevoorrechte getuige van die tijd aan het woord. Voor de echte liefhebbers is het tevens mogelijk de stadswandeling WO1 te doen. Aan de hand van een wandelbrochure verken je het Oudenaards oorlogsverleden. Oude foto’s tonen de verwoestingen van stad en het menselijk leed.

INFORMATIE Meer info over deze activiteit: toerisme@oudenaarde of 055/31.72.51, of op www.weekvanhetbos.be, klik door naar ‘activiteiten’ en geef ‘Oudenaarde’ op als locatie. Ook alle activiteiten in Vlaanderen zijn terug te vinden op www.weekvanhetbos.be

PRAKTISCH Zondagnamiddag 19 oktober 2014 Koppenbergbos, 13u30 -17u30 Hou rekening met stevige hellingen in het Koppenbergbos. Stevig schoeisel is aangeraden. Wandelpad mogelijk met buggy’s. Expo WO 1 in het MOU Museum, 14.00 – 17.00. Locatie: Stadhuis Oudenaarde

ORGANISATIE Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Oudenaarde, MOU museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, Gemeente Maarkedal, Toerisme Vlaamse Ardennen m.m.v. tal van partners

Ronsenaar Samuël Schelstraete speelt een klassiek repertoire, afgewisseld met filmmuziek. Samuël is na zijn studies aan het Gentse conservatorium onder contract gegaan bij de wereldvermaarde Sheraton Hotels zodat hij all over the globe ervaring kon opdoen als hotelpianist. Door de manager van Gilbert Bécaud gescout, reisde hij opnieuw de wereld rond: Parijs, Wenen, New York, Florida, Miami… Na Bécaud mocht hij meedraaien in het orkest van Charles Aznavour. Vandaag woont hij met zijn vrouw en drie kinderen in de Bredestraat, zijn eega is de Ronsese Protestantse dominee.


HET RODE OORTJE 18

z

.

..

106 2014 WEEK 42


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 42

gazetronse.be

19

107 2014 WEEK 42

Vergeet de frieten op blz.111 & 112 niet!


108


109


110


18

111 2014 WEEK 42


FRIET, DAT IS FEEST!! Filmvertoning in kader van Europees Democratieproject ‘Crisis’ Vrijdag 24 oktober – CC De Ververij Ronse – 20:00 Via deze weg wens ik ook de lezers van gAZet uit te nodigen voor de filmvertoning van ‘LA FRITE, C’EST LA FÊTE!’ op vrijdag 24 oktober 2014 omstreeks 20.00 uur in CC De Ververij, Wolvestraat 37. Deze docu gaat over de economische, ecologische en sociale problemen in Europa. Een twintigtal Belgische en Franse jongeren bekijken hun eigen positie tegenover de crisis. We werkten hiervoor meer dan een jaar intens samen, over grenzen en verschillen heen, en deden dit aan de hand van weekend-workshops waarin we leerden filmen, monteren en videoclips maken over ons eigen leven en onze positie. We legden deze proceswerking vast op film. Het resultaat kunt u komende vrijdag GRATIS komen aanschouwen in Ronse. De economische crisis choqueert heel wat jongeren. In sommige Europese regio's stijgt de jeugdwerkloosheid tot twintig procent of méér. Ook in Ronse is de werkelijkheid helaas niet zo hoopvol*: de totale werkloosheidsgraad in deze stad bedraagt 12,13%. Terwijl dat in de ruimere regio 6,39% (Zuid OostVlaanderen) bedraagt en 7,28% over gans Vlaanderen. Opvallend is dat 25% hiervan jonger is dan 20 jaar. Dezelfde cijfers voor wie jonger is dan 25! Dat is zo'n 4% meer dan het Vlaams gemiddelde. Vanzelfsprekend wordt ook Ronse vertegenwoordigd in de documentaire: een zestal Ronsese jongeren vonden aansluiting vanuit de Wesh-werking (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – Wijkwerking Ronse). Ze vertellen zelf wat de crisis voor hen betekent: welke dromen en verwachtingen hebben zij? Welke job willen ze later uitoefenen? En hoe kijken ze nu zelf terug op een project als dit?

Een confronterende kijk op de huidige realiteit; doch vaak ook hartverwarmend: “Ik wil later verpleger worden, in Ronse heb ik het geluk dat er zo’n school is waar ik die opleiding kan volgen. En er is een grote kliniek.” Na de film is er ruimte voor debat en ook muziek, verzorgd door de jongeren zelf.

112 2014 WEEK 42

Deze film legt op artistieke wijze enke18 le pijnpunten bloot. Bedoeling is om hiermee nu concreet aan de slag te gaan: deze film moet een opstap zijn voor daadwerkelijke maatschappelijke participatie via werk. Samen met de Stad Ronse, VDAB en andere nuttige part-ners (werkgevers, unizo, streekoverleg, ...) willen we een partnerschap aangaan om jongeren effectief aan het werk te krijgen. Dit volledig in het kader van het Maatwerkplan Ronse.

Dit Uilekotproject is mogelijk door financiële middelen en steun van de Europese Gemeenschap (Youth in Action) en Jint vzw en loopt ism met Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Friends of the Earth Vlaanderen - Brussel, Eco-Vie, Verlin vers l' autre, Environnement et Devéloppement Alternatif). De begeleiding van dit project gebeurde door vzw Climaxi en vzw VAAK.

Kleine teaser: http://vimeo.com/album/2806994/video/88445743 http://vimeo.com/104705605 http://vimeo.com/95908982 Dries Meuret buurtwerker T 055 30 53 66 | M 0491 344 127 Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen Buurtcentrum Prinskouter Spinstersstraat 36 | 9600 Ronse


19

D

B A

C

113 2014 WEEK 42

gAZet is niet belaagd door de doortrekking van de N60, we bedoelen ons redactioneel grondgebied; Jean-Marie De Dijn is dat evenmin, onze gewezen Ronsenaar woont weer in zijn nataal Dendermonde en kijk eens hoe hij strijdt tégen!!!; de bewoners van dit kasteel zien, indien niet tijdig afgevoerd, weldra de N60 langsheen hun groot salon schavaarten; de tenoren van het/de actiecomité(s) zijn ofwel belaagd door het voorliggende tracé of ‘professioneel’ betrokken bij ‘groene’ problematiek; graag zou gAZet zien dat andere niet belaagde Ronsenaars niet alleen tégen die streep door Ronse zijn, mààr dat dan ook duidelijker laten blijken, OOK met spandoeken aan HUN gevel of met bordjes in HUN tuin, protest op welke manier ook! Hallo tamme slapjanussen en klagers als… HET té laat is!!!

NEEN ! N-ATUURRAMP 60 !!! A/ daar waar lange jaren terug Tiste zijn café én zijn ezels hield | B/ deze weg is reeds Schavaart | C/ de niet meer gebruikte toegang tot kasteel Malander | D/ het spandoek waarvan sprake op blz.29 en in teledetail op blz.114 | E/ de Kruissens (Kruisstraat; Kruisberg)

E


 HET SCHAVAART LIGT PAL NAAST DIT KASTEELDOMEIN…

19

114 2014 WEEK 42


UITSMIJTER Finaal op zondag 19 dezer zetten we met het record tot nu toe van 115 pagina’s een punt achter gAZet WEEK 42. We schrijven dus 19 oktober 2014 en daarnet zijn we op het redactieterras naar de buiten thermometer gaan kijken, in de schaduw en pal op de noen… exact 25 graden, asjeblief! Ook een record? We finaliseren deze kanjer van een gAZet met aan Broeke een rood geherfste esdoorn, de cirkel rond, want onze aanhef deze week kleurde nogal roodjes, toch? Tot gAZet WEEK 43, bij leven en welzijn!

Het blad van de esdoorn kleurt de Canadese vlag…

19

115 2014 WEEK 42