Gazet jaargang 2 week 40 02102014

Page 1

ALLEREERSTE DAMESWIJNCLUB VAN RONSE…

RONSESE DIGITALE

ZIE BLZ.11

JAARGANG 02 MET…

WEEK 40 DONDERDAG O2 OKT. 2014 02

03

04

UPDATE ZONDAG 05 OKTOBER 2014

05


BLZ.11

RONSE STAPT MEE!

BLZ.07

Ronses allereerste vrouwenwijn-club!

2  2014 WEEK 40

MET DE BLZ.42/49

HERMESORGEL LIGT PLAT!

VAN

ACTUEEL BLZ.09 & 50/61

ONS VERMOEDEN VAN VORIGE WEEK ZAT JUIST: HIJ KOMT!

BLZ.12/15

< BLZ.17 | BLZ. 06 >


3  2014 WEEK 40 30 SEPTEMBER 2014 PEACE4RONSE Op septembers laatste dag en onder bovenstaande titel, met foto HOOP vanwege LEVENSLOOP RONSE erboven, citeren we Stef Vancaeneghem in zijn blog deze week… (zie op blz.30 met de L van Link de link naar Stefs blog).

FOTO PHOTO NEWS

Luc Dupont (inzet; n.v.d.r.) laat Facebook aan zich voorbij gaan. Dat is genoegzaam bekend. Hij heeft werk genoeg aan het (be)sturen van Ronse. Aan het eindeloos geploeter door dossiers. Aan het afwerken van al zijn burgemeestersverplichtingen. Aan zijn juristenkantoor. Facebook is dan ook grotendeels geneuzel in de marge. Vakanties. Ziekte. Overlijdensberichten. Vreugde. Verdriet. Elk zijn eigen miniblogje voor de FB-vrienden. Allemaal heel vrijblijvend en vrij irrelevant voor het besturen van een stad. Maar toch ook, voor wie voorbij de schone schijn doorheen de dubbele bodem duikt, heel af en toe interessant. Al was het maar voor het ontwaren van netwerken, vakantieclubjes, échte vriendschappen. Strovuurtjes vlammen er dag aan dag in alle hevigheid op. Worden dan even snel geblust. Door alweer een andere hype van de dag. Gisteren was het weer zo’n felle Facebookdag die aan burgemeester Dupont zal zijn voorbij gegaan. Hoewel deze keer misschien toch niet helemaal. Abderrahim Lahlali is namelijk, net als Luc Dupont, advocaat van beroep. In die hoedanigheid fungeert hij dezer dagen als verdediger in het grootste terrorismeproces dat dit land totnogtoe kende. Tot daar niks aan de hand. Het is een eerbare job. En we leven, de hemel zij geprezen, tot nader orde in een rechtsstaat. Scheiding van machten u weet wel. Gevraagd naar zijn mening over het proces door het VTMjournaal koos meester Abderrahim Lahlali als achtergrond niet, zoals je verwachten zou het gerechtsgebouw, maar ...het stadhuis van Ronse: LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE OP BLZ.79.

gAZet werd er door een lezer, met opname op zijn iPhone in de hand, op attent gemaakt; we lazen het bij Stef in zijn blog en een andere lezer stuurde ons deze bijdrage die we - niet heet van de naald, maar nieuws uit Ronse en welk!? citeren uit… DMorgen | SHARIA4BELGIUM | In een reactie op het paleisverbod dat advocaat Abderrahim Lahlali (foto) vandaag kreeg na zijn optreden in het Canvas-programma 'Reyers Laat', zegt Antwerps stafhouder Kati Verstrepen dat ze alle betrokken advocaten vooraf gevraagd had om het proces rond SHARIA4BELGIUM niet in de media te voeren en om zich te onthouden van commentaar, zoals artikel 3.1. van het reglement advocaat en media voorschrijft. "Een advocaat die zich niet houdt aan deze deontologische plicht, loopt het risico gesanctioneerd te worden." Volgens de stafhouder kan immers alleen in de zittingszaal de tegensprekelijkheid van het debat gegarandeerd worden. "Een rechter zal nooit een oordeel vellen alvorens alle partijen gehoord te hebben en iedereen aan het woord gelaten te hebben. Die garantie is er niet als advocaten hun zaak toelichten in de media", zegt Verstrepen. Ze merkt nog op dat wie interesse heeft in de zaak zelf, altijd de debatten op de rechtbank kan komen bijwonen, die openbaar zijn. Tot daar het door PHOTO NEWS geïllustreerd citaat uit DMorgen. Waar aan de knikker zit nu de stront? Het is een advocaat die een betichte van SHARIA4BELGIUM verdedigt, zijn volste recht én zijn plicht mss wel, maar zich voor een deontologisch onverantwoord interview als gemeenteraadslid voor CD&V pal voor het Ronsese stadhuis laten filmen, ruikt eerder naar moedwil dan naar onschuldige (!) toevalligheid. In Ronse is het vreemdelingenprobleem sinds Italianen de vervoeging uit andere windstreken kregen reeds voldoende heet hangijzer om dan de Ronsese bevolking nog te gaan staan schofferen dat de indruk wordt gewekt dat ‘Ronse’ - een stadhuis staat inderdaad symbool voor stad en bevolking - SHARIA4BELGIUM verdedigt!


4  2014 WEEK 40

… organiseerde een souper verleden zaterdagavond onder de Klijpekerk. De Ronsese pers was uitgenodigd en deze ging daar grif op in! Alleen vroegen…

DE

WAS BIJ CD&V NIET HET MEEST

oo

oo

OPMONTERENDE GESPREKSONDERWERP! oo


… Damien (Kerk&leven; gAZet), Charlène & Jo (de streekkrant – Jo als inzet), Stef (blog), Willy & Rita (gAZet), Fernand (Het Nieuwsblad), Marie-Mathilde en Marie-Ange (Courier) zich af wààr de insteek lag, want behalve dat de CD&Vburgemeester de voorzitter verving met een minuscuul welkom, vielen er geen spraakmakende statements te noteren. Alles draaide rond frieten met visschotel en stoofvlees annex varkenswangen, de nodige drankjes vóór, erbij en nà en het schatten van het gewicht van twee hespen waarbij van ‘wij pers’ er het dichtst bij geraakte de Jo, “géén honderd gram verschil”! Naar verluidt dezelfde avond souper van SP.a (géén uitnodiging ontvangen) en weldra souper… van Open VLD (misschien volgt een uitnodiging opdat wij van de Ronsese pers eens op kosten van een ander kunnen verzusteren en verbroederen…)!

5  2014 WEEK 40

DE OUDSTE JOURNALISTE VAN HET LAND…


6  2014 WEEK 40 eindigde als eerste, tweede werd Annick Baecke met slechts één bal verschil. Annick werd ook nog eens eerste vrouw en Jason Vandenbrugge was de beste jeugdspeler. Iedereen was uitermate tevreden want het was een toffe namiddag ondanks weergoden in minder goeie doen.

20JAAR

PÉTANQUECLUB COC

PÉTANQUECLUB COC VIERDE 20-JARIG BESTAAN MET EEN TORNOOI. De Pétanqueclub is ontstaan in de vroegere herberg Cheval Rouge en bij de sluiting (door sterfgeval) is de Pétanqueclub verhuisd naar Taverne C.O.C. Dat vierden ze gepast met een groot tornooi. 72 pakten naar de bollen, toch zoveel deelnemers en ondanks de slechte weersomstandigheden. De organisatie verliep weer prima in orde en voorzitter Josse Willems was alweer een gelukkig man. Patrick Derycke


7  2014 WEEK 40 RONSE STAPT MEE!

‘t staat weer eens in


8  2014 WEEK 40

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


9  2014 WEEK 40


10 2014 WEEK 39 

GééN60 GééN60 HALT!


Enfin,… le vin au féminin IS WIJN DEGUSTEREN EEN PURE MANNENZAAK? Daar zijn wij, Emilie & Melanie Bercez en Sylvie De Bie het niet mee eens! Wij, levensgenieters bij uitstek, houden van gastronomie en uiteraard ook van een lekker glas wijn. Aangezien er in de wijnclubs de voorbije jaren geen plaats was voor vrouwen, koesterden we reeds jaren een droom om ooit een vrouwelijke wijnclub op te richten. ‘n Halfjaar geleden werden deze dromen concrete plannen en na enkele bijeenkomsten, richtten wij drie de eerste vrouwelijke wijnclub van Ronse en omstreken op. Onze club werd gedoopt onder de passende naam “Le vin au féminin” (met tevens een origineel en heel geslaagd logo dankzij Vanillus - Vanessa Vanmeerhaeghe). ‘Le vin au féminin’ heeft zeker niet tot doel dames om te vormen tot wijnexperts, maar wel om basiskennis en leuke weetjes mee te geven opdat degusteren en genieten van een glas wijn nog net iets aangenamer en boeiender wordt dan het reeds was. Bovendien zorgen we ook bij elke degustatie voor enkele aangepaste hapjes. Kortom, bij ‘Le vin au féminin’ staat genieten absoluut centraal. Voor ons startseizoen 2014-2015 staan reeds vijf degustaties gepland (dit op tweemaandelijkse basis) met telkens een interessant en aantrekkelijk thema. We denken hier aan thema’s zoals…

11 2014 WEEK 40 foodpairing, bubbels, wereldwijnen, terraswijntjes enz., telkens aangebracht door gerenommeerde en bekwame sommeliers of wijnliefhebbers uit Ronse en omstreken. Donderdag 18 september 2014 ging ‘Le vin au féminin’ feestelijk van start. Aanvankelijk hadden we gehoopt op een opkomst van ‘n vijftiental geïnteresseerde dames, maar het werd een onverwachts groot succes. Voor de eerste editie, een degustatie waarbij de basiskennis en de meest voorkomende druiven werden voorgesteld, mochten we maar liefst 33 dames verwelkomen. Daar zijn we uiteraard bijzonder blij mee en we hopen dan ook verder te kunnen genieten na deze onvergetelijke start van

‘LE VIN AU FÉMININ’ INFO: wijnclub.levinaufeminin@gmail.com


12

Op zondag 12 oktober 2014 wordt de wielercross ‘Grote 2014 WEEK 40 Prijs Mario De Clercq’ gereden in de reeks van de Bpost Bank Trofee. Dit evenement vindt plaats op de terreinen molen ‘Ten Hotond’, Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen.

Vorig jaar kwam wereldkampioen veldrijden NIELS ALBERT naar ‘den Hotond’… staat dit jaar WERELDKAMPIOEN

ZDENEK STYBAR o aan de start???

oo

oo

o

Shuttle-bussen brengen de supporters vanuit Ronse tot vlak bij het parcours. Wie te voet wil gaan, kan de wagen op parking Delhaize of parkings langs de C. Snoecklaan achterlaten en via de Fiertelmeers of de Kapellestraat naar het wedstrijdparcours gaan. Meer info: www.ronsekoerst.be

VERKEERSMAATREGELEN

Ons vermoeden in gAZet WEEK 39 werd vorige Om de infrastructuur aan de aankomstlijn in alle maandag 19 uur veiligheid te kunnen opbouwen, wordt de Zandstraat afbewaarheid… gesloten voor het doorgaand verkeer vanaf zaterdag 11 oktober 8 u. tot zondagavond en van maandag 13 oktober van 8.45 tot 12 u. Wie uit het centrum van Ronse naar Kortrijk wil kan via de Zonnestraat en de Berchemsesteenweg of via de N60 en de N453 (omlegging N8) over Leupegem en Kerkhove. Het zwaar vervoer vanuit Oudenaarde naar Leuze - Doornik en omgekeerd, zal tussen zaterdagmorgen en maandagmiddag omgelegd worden via de Kruisstraat en Zonnestraat. Op zondag oktober 2014 van 7 tot 19 u. zal ook de Berchem‘RONSE KOERST’ weer omheen de Hotond… 12 sesteenweg gesloten zijn voor alle verkeer.

GROTE PRIJS MARIO DE CLERCQ Zondag 12 oktober 2014

Tickets kunnen o.a. aangekocht worden in de sporthal van ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse. Voorverkoop: €11,00 – kassa: €12,00. HOPELIJK BETER WEER!


PROGRAMMA: 10 u. nieuwelingen 11 u. juniores 12 u. beloften 13.45 u. dames 15 u. eliterenners 16.15 optreden SWOOP de elitekoers komt rechtstreeks op CANVAS… vooraf krijgt Ronse een TV-pub van 30 seconden… Stybar rijdt slechts twee crossen waaronder Ronse!

13 2014 WEEK 40

SPORT We citeren msn-sport dat vorige maandagavond stipt 19 uur (*)titelde dat Stybar in Ronse op de Hotondcross van start zal gaan… Lees met ons mee… Zdenek Stybar zal sneller dan verwacht zijn opwachting maken in de Vlaamse velden. De regerende wereldkampioen plant zijn wederoptreden in de openingswedstrijd van de bpost bank trofee, de GP Mario De Clercq in Ronse van zondag 12 oktober. Voor Stybar zal het de eerste cross zijn in de wereldkampioenentrui die hij vorig jaar in Hoogerheide veroverde. Met de aanwezigheid van Stybar is het deelnemersveld meer dan volledig, want naast de wereldkampioen bij de elites zal ook de wereldkampioen bij de beloften, Wout Van Aert en z'n belangrijkste uitdager Mathieu Van der Poel bij de elites aantreden in Ronse. Vul dat rijtje aan met Sven Nys, Lars Van der Haar, Tom Meeusen, Klaas Vantornout en Kevin Pauwels en de eerste wedstrijd van de bpost bank trofee wordt dadelijk een ware thriller met alle hoofdrolspelers aan de start. De wedstrijd op en rond de Hotondberg blijft een loodzware klus met veel hoogteverschil, klauterpartijen en een oplopende strook richting aankomst. Vorig jaar was Sven Nys heer en meester in een door stormweer geteisterde moddercross. In een beklijvend duel vol spectaculaire valpartijen bleef hij toen de verrassende Martin Bina en Niels Albert voor. (*) Dan begon in ‘t ROSCO de persconferentie vanwege Ronse Koerst en wist de lokale pers het ook voor haar verslaggeving…


14 2014 WEEK 40 Op zondag 12 oktober 2014 wordt de wielercross ‘Grote Prijs Mario De Clercq’ gereden in de reeks van de Bpost Bank Trofee. Dit evenement vindt plaats op de terreinen molen ‘Ten Hotond’, Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen. Shuttle-bussen brengen de supporters vanuit Ronse tot vlak bij het parcours. Wie te voet wil gaan kan de wagen op parking Delhaize of parkings langsheen de César Snoecklaan achterlaten en via de Fiertelmeers of Kapellestraat naar het wedstrijdparcours gaan. Meer info: www.ronsekoerst.be


SPORTLIEFHEBBERS VAN RONSE EN OMSTREKEN EN ZELFS VAN VERRE, HARTELIJK WELKOM OP DIT TOPEVENT ZONDAG 12 OKTOBER 2014…

15 2014 WEEK 40

LUC VAN DEN ABEELE = VOORZITTER RONSE KOERST

tegen het bos een extra lus…


16 2014 WEEK 40

PASSIE DELEN IN DE BIB Mensen delen quasi alles tegenwoordig. De sharing economie bloeit volop. Er bestaan ondertussen reeds veel initiatieven voor mensen die willen delen. Freecycling-groepen op Facebook, Cambio autodelen, websites waar maaltijden worden gedeeld, … noem maar op. Delen zit in de genen van de bibliotheek. Al sinds de mens het schrift ontwikkelde, wordt kennis via boeken gedeeld via de BIB. Tijd voor een volgende stap: de BIB als dé plek waar mensen hun persoonlijke kennis delen. En kennis delen doe je pas echt graag ALS je ergens door gepassioneerd bent. We roepen dan ook op om jouw kennis en vooral jouw passie te komen delen in de plaatselijke BIB. Iedereen kan zich kandidaat stellen en de bibliothecaris zal de deuren graag openen om jou en jouw publiek gepast te ontvangen.

BEKIJK GEWOON BOVENSTAAND BEELD. DE BEWEGING DIE JE WAARNEEMT, IS ALLEEN MAAR… GEZICHTSBEDROG. UDE VANDE KERCKHOVE STUURDE ONS ENKELE CLEVERE EYE-TRICKS. HIER ALVAST DE EERSTE, ANDERE IN VOLGENDE EDITIES VAN GAZET…

In oktober 2014 voeren de Vlaamse bibliotheken campagne om zoveel mogelijk Vlamingen te enthousiasmeren om ook hun passie te komen delen. Stel je kandidaat om jouw passie te delen in jouw plaatselijke bibliotheek via bibliotheek@ronse.be (lokale BIB - de inschrijfmodule is van 8 september 2014 af online op www.bibliotheek.be)


17 2014 WEEK 40

gAZet mocht in de voorbije edities in primeur uit de expo foto’s brengen van Herman Claus, Roger Coussement, Chantal de Cordes, Anneke Kestelijn, Fonny Malrait, Luc Picavet, Corine Vandenhelstraeten, Stefan Van Maelsaeke, Hilde Van Nieuwenhove & Petra Vanovermeeren. Veel succes met het fotosalon‌


PERSBERICHT STAD RONSE | WOENSDAG 1 OKTOBER 2014

OPEN BEDRIJVENDAG RONSE: ZONDAG 5 OKTOBER 2014 Vlaanderen maakt zich klaar voor Open Bedrijven dag op zondag 5 oktober. Open Bedrijven dag is na al die jaren uitgegroeid tot het grootste ééndagsevenement in Vlaanderen en Ronse doet mee! Op zondag 5 oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van ZES Ronsese bedrijven en/of organisaties. Van 10 tot 17 uur zullen de bedrijven hun bezoekers wegwijs maken in hun firma. De stad Ronse ondersteunt deze actie. Ondernemerschap stimuleren is belangrijk om de stad dynamisch te houden en tewerkstelling te verhogen. Ronse voorziet verschillende subsidiemogelijkheden om nieuwe bedrijven aan te trekken en helpt bestaande bedrijven bij uitbreiding. De ontwikkeling van het nieuw regionaal bedrijventerrein Pont-West voorziet ook in ruimte om te kunnen ondernemen, wat in het huidig economisch klimaat van groot belang is. Net als bij de vorige editie van Open Bedrijven Dag te Ronse, zal de stad fietsen voorzien op de Grote Markt. Deze kunnen gratis gehuurd worden. Er zullen plannetjes met een routebeschrijving ter beschikking liggen in ieder deelnemend bedrijf en op de Grote Markt. Voor de geoefende fietser die ook andere plekjes in Ronse wil ontdekken, is er een uitgebreidere fietsroute voorzien. Ook het textielmuseum Must is op zondag 5 oktober open van 14 tot 17 uur en de stad voorziet ook 2 wandelingen langsheen de stadsvernieuwingsprojecten. De wandelingen starten om 10 en 14 uur en duren gemiddeld anderhalf uur. Bezoekers kunnen op 5 oktober naast een bezoek aan een van de deelnemende bedrijven dus nog extra activiteiten plannen. Meer informatie over de deelnemende bedrijven en het programma vindt u in bijgevoegde persteksten. Voor meer informatie omtrent Open Bedrijven Dag, kan u terecht op www.openbedrijvendag.be of via de dienst Lokale Economie van de stad Ronse 055 23 27 29 - economie@ronse.be | GSM 0495 55 12 74

18 Open 2014 WEEK 40 Bedrijven Dag op zondag 5 oktober ook te Ronse…  Op zondag 5 oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van zes Ronsese bedrijven en/of organisaties tijdens Open Bedrijvendag. Van 10 tot 17 uur zullen de bedrijven hun bezoekers wegwijs maken in hun firma. Ondertussen is Open bedrijven Dag uitgegroeid tot het grootste ééndagsevenement in Vlaanderen en Ronse doet mee! De stad Ronse ondersteunt deze actie. Ondernemerschap stimuleren is belangrijk om onze stad dynamisch te houden en tewerkstelling te verhogen. De stad voorziet verschillende subsidiemogelijkheden om nieuwe bedrijven aan te trekken en helpt bestaande bedrijven bij uitbreiding. Door de ontwikkeling van het nieuw regionaal bedrijventerrein Pont-West voorziet ook in ruimte om te kunnen ondernemen, wat in ons huidig economisch klimaat van groot belang is. We zijn dan ook tevreden dat we hier vandaag vertegenwoordigers mogen verwelkomen van zes florerende bedrijven die op zondag 5 oktober 2014 de rode loper uitrollen en de… – lees/zie vervolg op vlg. blz.


 bezoekers willen laten kennismaken met hun bedrijfsactiviteiten. Deze deelnemers zullen zichzelf straks aan u voorstellen. De deelnemers hebben ook een wedstrijd samengesteld. Ieder bedrijf zal een winnaar trekken die de prijs in ontvangst mag nemen op het afterb event op dinsdag 14 oktober 2014. Ook de stad voorziet nog een extra prijs. Net als bij de vorige editie van Open Bedrijven Dag te Ronse, zal de stad fietsen voorzien op de Grote Markt. Deze kunnen gratis gehuurd worden. We zullen bezoekers ook aanmoedigen om zoveel mogelijk met de fiets de bedrijven te bezoeken. Er zullen plannetjes met een routebeschrijving ter beschikking liggen in ieder deelnemend bedrijf en op de Grote Markt. Voor de geoefende fietser die ook andere plekjes in Ronse wenst te ontdekken, voorzien we een uitgebreidere fietsroute. Het textielmuseum Must is op zondag 5 oktober eveneens geopend van 14 tot 17 uur en de stad voorziet ook twee wandelingen langsheen de stadsvernieuwingsprojecten. De wandelingen starten te 10 en om 14 u. en duren gemiddeld anderhalf uur. Bezoekers kunnen dus op 5 oktober 2014 naast een bezoek aan de deelnemende bedrijven een extra activiteit plannen, afhankelijk van hun wensen en verplaatsingsmogelijkheden. Om af te sluiten wenst de stad de organisatie Open Bedrijven Dag en de Ronsese deelnemers veels succes op zondag 5 oktober 2014. Voor meer informatie omtrent Open Bedrijven Dag, kan je terecht op www.openbedrijvendag.be of via de dienst lokale economie van de stad Ronse op 05523 27 29, e-mail: economie@ronse.be

OVERZICHT OPEN BEDRIJVEN DAG zondag 5 oktober 2014 van 10 tot 17 uur | www.openbedrijvendag.be MET ALS DEELNEMERS… Alsico: Zonnestraat 223 Biozendo: Neerhofstraat 2 Garage Vanhauwere: Ninoofsesteenweg 322-324 IJsmolenhoeve: Kanarieberg 1 Pinehouse: Charles de Gaullestraat 7 Pont-West: Oude Pontstraat 2

19 2014 WEEK 40

WANDELING LANGSHEEN DE STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN Ronse is niet alleen een stad met een verleden maar ook met een toekomst. De stad heeft binnen het kader van een langetermijnvisie al heel wat projecten gerealiseerd. Tijdens deze begeleide wandeling bezoek je eerst ‘De Ververij’, het gloednieuwe cultuurcentrum waar moderne architectuur hand in hand gaat met het textielverleden. Via ‘De Stadstuin’, een uniek woonproject in Vlaanderen, wandel je verder naar het nieuwe textielcentrum TIO3. Het is een centrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting en dit met een bijzondere focus op textiel en innovatie. Vertrekuur: 10 en 14 uur met vertrek aan de ingang van het CC De Ververij, Wolvestraat 37; duur: anderhalf uur inschrijven is verplicht via toerisme Ronse TEL 055 23 28 16 – toerisme@ronse.be

MUSEUM MUST Het Must - Museum voor textiel toont welke invloed de textielindustrie heeft gehad op de ontwikkeling van het toen nog kleine stadje Ronse. Hier zie je hoe architectuur, cultuur en kunst floreerden dankzij de bloeiende textielnijverheid. Doorheen een reeks interieurs en telkens audiovisueel begeleid door een ‘historische Ronsenaar', maak je op een unieke wijze kennis met het rijke Ronse van de 19de en begin 20ste eeuw. Zo ontdek je de schitterende stijlen die in die bloeiperiode furore maakten: Art nouveau, neogotiek en Art deco. Maar ook de weverskamer en het volkscafé "Den Dragonder" zijn opmerkelijk. OPENINGSUREN: 14 tot 17 uur; waar?, in het Bruulpark.

OPEN BEDRIJVEN DAG RONSE


20

TEXTIEL LEEFT TE RONSE! TAKE THE ALSICO TOUR! 2014 WEEK 40

Bij BIOZENDO INFRAROODCABINES in Ronse wordt je op OPEN BEDRIJVEN DAG alvast warm ontvangen en kan je ontdekken wat de heilzame werking is van infraroodenergie. Traxico BVBA is reeds elf jaar exclusief invoerder en verdeler van de Biozendo infraroodcabines. In deze deugddoende hokjes kan je genieten van een zachte maar diepdringende warmte dat lichaam en geest in vervoering brengt. Doordat het een heel stuk minder warm is dan in de klassieke sauna, kan je langer in de infraroodcabine vertoeven en ondervind je snel het ontspannend effect op spieren en gewrichten. Cabines zijn uitermate praktisch omdat ze compacte afmetingen hebben, snel geïnstalleerd kunnen worden en functioneren via een gewoon stopcontact. Als enige in België, verdeelt Biozendo infraroodcabines die gefabriceerd worden met een hart voor de mens en in eerbied met de natuur. Alle materialen, die gebruikt worden om de cabines te vervaardigen, beschikken over een eco-label en in 2006 werd Belgische medisch onderzoek verricht om de therapeutische werking te verklaren. Tijdens de Open Bedrijvendag kunnen in het Biozendo adviesen testcentrum een tiental modellen infraroodsauna’s ontdekt en gekeurd worden. Om het halfuur wordt via een korte voorstelling uitgelegd wat infraroodstraling is en hoe het komt dat deze zo heilzaam is voor het menselijk lichaam. Hierna kunnen nieuwsgierige bezoekers uitgebreid vragen stellen. Voor kinderen wordt een leuke opvang voorzien en elke bezoeker keert terug huiswaarts met een leuke attentie. Parkeerplaats in overvloed op de parking van Delhaize en perfect toegankelijk voor rolwagengebruikers. Zin om er komende winter warm en ontspannen bij te zitten? Spring dan zeker eens binnen bij Biozendo in de Neerhofstraat te Ronse. Warm aanbevolen van 10 tot 19 uur.

FAMILIEBEDRIJF VERNIEUWT

OOK TE RONSE OP 5 OKTOBER 2014

GARAGE VANHAUWERE is een echt familiebedrijf en dat merk je niet enkel aan de klantvriendelijke en persoonlijke service. In 1983 startte Willy Vanhauwere een eigen zaak op samen met zijn echtgenote Sabine Steeland. Zoon Tom werkt in de zaak sinds 2004. Zijn echtgenote Kim heeft het team vervoegd in 2011. Wij zijn Specialist Peugeot & Citroën. Met veel plezier namen wij Peugeot erbij omdat deze niet vertegenwoordigd is in Ronse en dit wel een gemis is voor de Ronsese Peugeotrijders. Ook zijn wij een officieel Bosch Car Service punt voor de Vlaamse Ardennen zodat alle merken welkom zijn. De zaak bestond in 2013 reeds 30 jaar en dit wordt gevierd met de bouw van een totaal nieuwe site (toonzaal + werkplaats). Om dit nog extra in de verf te zetten doen wij dit jaar mee met Open Bedrijven Dag. Ook willen wij hiermee onze klanten danken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Eventuele nieuwe klanten kunnen dan ook kennis maken met ons. Op Open Bedrijven dag is er bij ons plezier voor jong en oud. In onze toonzaal gaan er natuurlijk glimmende wagens staan. Mensen die op zoek zijn naar een wagen, moeten zeker eens langskomen want we bieden extra promoties aan op Open Bedrijven Dag.

OPEN BEDRIJVEN DAG Voor de kleinsten onder ons hebben we leuke tekeningen die ze kunnen inkleuren. Ook hebben wij een auto geverfd in bordverf waar de kinderen naar hartenlust hun creativiteit op kwijt zullen kunnen... Wil je wat meer weten over de geschiedenis van Peugeot en Citroën kom dan zeker eens langs. Voor dames die hun mannetje kunnen staan, hebben we een Lady Corner. Hier kunnen de dames tonen hoe snel ze een band kunnen vervangen. Mouwen opstropen graag! Ook hebben we een leuke quiz voorbereid waar je je kennis eens kan testen over de mechaniek van de wagens. Wil je met je eigen ogen eens zien of automatisch parkeren nu echt wel werkt, kom dan zeker eens langs. Je kan zelf ook eens de lichten afstellen , een selfie maken in of naast een 2PK’tje en nog zoveel meer. Na dit leuks bieden wij jullie natuurlijk een drankje aan. Allemaal zéér welkom op 5 oktober 2014…


PINEHOUSE OPENT DE DEUREN TIJDENS OPEN BEDRIJVEN DAG In ‘Atelier PINEHOUSE’ worden er meubels op maat vervaardigd uit massief hout, zowel van inheemse als van FSC tropische houtsoorten. In het kader van Open Bedrijven Dag laat PINEHOUSE de bezoekers kennismaken met enkele van zijn samenwerkingspartners. Zullen aanwezig zijn: Stoffeerster Saartje van ’Lady at Sofa’ | Olivier Van Durme, lijstenmaker | Arnaud Mahy van de firma ‘Incavo’, Laserkutten in verschillende materialen | Firma "Meubelrenovatie" uit Avelgem, zandstralen en logen | ‘Old Timers’ restaurateur Patrick Van Coppenolle… HET ZAL ZEKER EEN BOEIEND BEZOEK WORDEN Vriendelijke groetjes van PINEHOUSE BVBA… en speciaal van Myriam Bodé, www.pinehouse.be

Ronse zelf pakt op de Open Bedrijven Dag zelf uit met het bedrijventerrein RONSE PONT WEST, gelegen langs de Doorniksesteensweg. Doe-het-zelvers die al eens professioneel materiaal van doen hebben alsook al onze sporters gelinkt aan ‘t Rosco weten waar de klepel hangt. De totale opp., zie de bijlagen die we van de dienst economie kregen, bedraagt 48 hectaren. De ontsluiting is voorzien op het knooppunt nieuw én

zéér omstreden tracé N60 en N48! Onze lezers weten dat wij van gAZet géén voorstander zijn van het geplande tracé N60 dat té dicht bij de stadskern ligt en wel het toekomstige PONT-WEST ontsluit MAAR geen doortrekking weet op Waals grondgebied zodat tegen een ware Waalse muur wordt aangebotst en de ‘oude’ industriezoning Klein-Frankrijk totaal vergeet. SOLVA heet de opstarter te zijn van dit bedrijventerrein en - VERVOLG BLZ.22.

DE IJSMOLENHOEVE (www.ijsmolenhoeve.be) is een locatie waar het organiseren van activiteiten en evenementen mogelijk is, indien gewenst met catering en overnachting. De IJsmolenhoeve is de nieuwste locatie van TSJAKA, ook de eigenaar van het indoor avonturenpark Adventure Factory te Ronse (www.adventurefactory.be). Tsjaka is de koepel waaronder drie aftakkingen geplaatst zijn: Tsjaka Adventure: organisator van evenementen; Tsjaka Sportkampen: organisator van sportkampen; Tsjaka Zwemlijn: organisator van zwemlessen. M.a.w. Tsjaka gebruikt zijn eigen locaties, waaronder De IJsmolenhoeve, voor het organiseren van evenementen (Tsjaka Adventure: excellent-adventure.be) en sportkampen (www.tsjaka.be).

THEMA’S De IJsmolenhoeve biedt met zijn outdoor avonturenpark en eigen kinderboerderij een mogelijkheid tot het organiseren van dieren- en avonturenevenementen of een combinatie van beide. Ook losse activiteiten kunnen er steeds geboekt worden. Door samenwerkingen met externe bedrijven is alles mogelijk op De IJsmolenhoeve. Het avonturenpark is het gedeelte waar iedereen vanaf 8 jaar kan kennismaken met de avontuurlijke activiteiten die Tsjaka standaard aanbiedt op de locatie zelf. De locatie beschikt over volgende avontuur gerelateerde infrastructuur: Paintball/lasershootingveld in openlucht | Paintball/lasershooting veld in bos | Volleybalveld | Klimtoren | Hoogteparcours | Mangroveparcours | Deathride | Schietstand | Open veld met tipi’s | Kampvuursite

21 2014 WEEK 40

KINDERBOERDERIJ De kinderboerderij is het gedeelte waar iedereen vanaf 3 jaar kan kennismaken met de boerderijactiviteiten die Tsjaka aanbiedt op De IJsmolenhoeve. Om deze activiteiten mogelijk te maken, beschikt De IJsmolenhoeve over: Boerengolfveld, Bakkershoeve, Binnenpiste (ponylessen), 6 Dierenstallen, 5 Dierenweides, Kippenhok, Moestuin, Huifkar, Tractor, Dieren (diverse soorten) WERKING De activiteiten en evenementen gebeuren alleen op reservatie. De IJsmolenhoeve biedt steeds pakketten aan om zo voor de klanten op een voordelige manier een langere periode te vullen met verscheidene activiteiten. Uiteraard zijn deze pakketten slechts een greep uit het volledige aanbod dat De IJsmolenhoeve aanbiedt. Boerderijpakket 3 uur: brood bakken, boerderij verkennen, boerderijactiviteiten en de verzorging van dieren Viervoeterspakket 4 uur: boerderij pakket + pony/ezelrit – zie blz.87…


22 2014 WEEK 40

 zulks reeds in ‘09. De Provincie gelastte SOLVA met een realisatie in drie fasen en waarvan het noordelijk gedeelte van 17 hectaren op gebied van infrastructurele grondontsluiting werd gerealiseerd. Dik 62 000 m² zijn bouwrijp met voor elk mogelijk bedrijf een minimum opp. van 5 000 m². Op zijn vraag van GOKRTI voorzitter Jan Laleman tijdens het grote debat vanwege géénstreepdoorronse omtrent de N60 kon de burgemeester alleen antwoorden dat er wel interesse is, maar nog GEEN enkele handtekening werd gezet! Onder impuls van de stad realiseert SOLVA op PONTWEST een maatschappelijk bedrijventerrein waarbij tewerkstelling, het zowel esthetisch als verantwoord architecturaal bouwen met milieuvriendedelijke materialen en technieken ook betaalbaar en duurzaam groenbeheer & bedrijfsvoering 


23 2014 WEEK 40

ď‚ƒ met aandacht voor biodiversiteit aan bod zullen komen. economie@ronse.be en 055 23 27 29 alsook koen.de.mesel@so-lva.be zijn infoverstrekkers.


60

jaar jong in 2015

24

2014 WEEK 40

OPEN DEUR OKRA: de deelnemers aan de STEEGJESWANDELING.

ng


60

25

2014 WEEK 40

jaar jong in 2015 OPEN DEUR OKRA: onze dansgroep aan ‘t werk.

Hierbij 2 foto’s van de Open Deur Okra: -De deelnemers aan de Steegjeswandeling -De dansgroep aan ‘t werk.


26 2014 WEEK 40 André De Wolf roept gelovigen en ook andersdenkenden naar ‘zijn’

RO°NSSIESE MEESE BA° DE POETERS…

PS: hopelijk met correct Ro°nssies op de schermen!

DE VORIGE EDITIE ZOALS GEBRACHT IN GAZET NR.41 JG.01


25

FOTO-OPROEP ‘RONSE UW STAD 2015’

27 2014 WEEK 40

KUNST UIT EIGEN STREEK

Elk jaar valt in de maand december het boekje ‘Ronse Uw Stad’ bij de Ronsenaars in de bus. ‘Ronse uw Stad’ is het gratis infomagazine van de stad Ronse met informatie over de werking en samenstelling van het stadsbestuur, adressen van de stadsdiensten, verenigingen enz. enz. enz. Heb jij in je digitale schuif nog enkele mooie foto's van het stadscentrum, de omgeving of één van de vele evenementen liggen? Wil je die foto graag delen met anderen? Stuur dan je (digitale) foto door naar communicatie@ronse.be. De mooiste foto's worden in het magazine gebruikt. Wie weet haalt jouw foto wel de cover van Ronse uw Stad 2015! Foto’s inzenden kan tot en met vrijdag 24 oktober. Bij publicatie van je foto krijg je geen vergoeding, maar wel een correcte naamvermelding in het magazine. En natuurlijk het feit dat jouw foto bij meer dan 25.000 mensen in de bus valt! Uiteraard behoud je je rechten op de foto. “Een roodborstje heb ik altijd al ‘n pikant vogeltje gevonden!” (Toon Hermans).

RONSE

UW

STAD

2015


… hiervoor 27 pagina’s en hier deze rararara… INOG 08 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

28 2014 WEEK 40


29 2014 WEEK 40

De LIONS RONSE gaven de opbrengst van hun interserviceclubactiviteit, zijnde 5 000 euro, aan…

‘DE GELUKSBOOM’. Met dat geld zal een kerstmaaltijd bekostigd worden voor de armsten van onze stad alsook een laagdrempelig informaticasysteem voor de vrijwilligers van sociale kruidenier KABOES. Ze zullen er de kassa en de klantenadministratie mee kunnen doen.


30 2014 WEEK 40

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


31 2014 WEEK 40


Walk4Safety

32 2014 WEEK 40

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 OKTOBER 2014 Leer de BuurtInformatieNetwerken (BIN) van Ronse kennen op een leuke, sportieve en interactieve manier. De BIN-werking is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bewoners, politie en het stadsbestuur. INFOSTAND GROTE MARKT Op de Grote Markt zal er een infostand staan van de preventiedienst, politie en brandweer. De preventieadviseurs tonen je hoe brand- en inbraakpreventie niet tegengesteld zijn, maar zeker kunnen samengaan.

AUTO- & WANDELZOEKTOCHT Je kan deze Walk4Safety starten op de Grote Markt op zaterdag van 10 tot 17 u. en op zondag van 10 tot 12 u. Vraag er je gratis deelnemingsformulier voor de auto-wandelzoektocht. Tijdens de wandeling los je opdrachten op, je noteert de antwoorden op het deelnemingsformulier en gaat door naar de volgende BIN. Deze opdrachten zijn heel verschillend naargelang de BIN die je bezoekt. Vind de dader van een misdrijf, kijk met de ogen van een inbreker naar de woningen en zoek waar je gemakkelijk binnen kan, toon je kennis over veiligheid in Ronse. In sommige BIN’s kan je even halt houden voor een snoep of een drankje, bij andere BIN’s krijg je een cadeautje mee… Kortom doe mee en laat je verrassen ! Voor meer informatie kan je terecht op www.ronse.be of bij de preventieambtenaar op het nummer 055 23 28 25 en die is Hilke van Gijsel (foto).


33 2014 WEEK 40

BINNENKORT MEER PLAATS OP STADSBUSSEN Goed nieuws voor alle gebruikers van het openbaar vervoer in Ronse: in nauw overleg met het stadsbestuur levert De Lijn extra inspanningen om vanaf 1 november 2014 de capaciteit op de bussen te vergroten, een groter gebied te bedienen en een betere treinaansluiting te realiseren. De stadsbusjes die Ronse vandaag doorkruisen hebben elk slechts 20 zit- en staanplaatsen. Te weinig, en dus krijgt het Ronsese stadsnet vanaf zaterdag 1 november 2014 twee gloednieuwe Citybussen, elk goed voor 70 zit- en staanplaatsen. Zo kunnen de stadsbussen maar liefst 3,5 keer meer reizigers vervoeren. De lancering van de nieuwe Citybussen is niet de enige positieve verandering, zo zal lijn 74 voortaan ook wijk FlorĂŠal bedienen en krijgt ze ook twee nieuwe haltes: de Sportzone en de Ambachtelijke Zone. Belbusgebruikers kunnen gerust een beroep blijven doen op hun vertrouwde haltes. Voor meer informatie kan je terecht bij Mobiliteit & Duurzaamheid 055/232 776 of via mobiliteit@ronse.be

WERKEN WOLVESTRAAT De wegen- en rioleringswerken in de Wolvestraat + deel van Hogerlucht worden in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase start vanaf 20 oktober 2014 tussen kruispunt Glorieuxlaan en Sint-Ambrosiusstraat en zal tot eind 2014 duren. De toegang tot CC De Ververij en Kunstacademie Vlaamse Ardennen zal voor voetgangers en fietsers alleen mogelijk zijn via de Beekstraat. Gemotoriseerd verkeer naar de parking zal in deze periode niet mogelijk zijn. Parkeren kan op de Veemarkt.

Wie is deze Ronsenaar en waar in Ronse bevinden we ons hier, als je weet dat onder naar boven‌ loopt!?


CRYSALIS PROJECT IN

CRYSALIS CLOSING EVENT Zaterdagavond in het TIO3 gebouw te Ronse het CRYSALIS CLOSING EVENT plaats. Drie jaar lang hebben studenten, ontwerpers, onderzoekers en kunstenaars in samenwerking met industriële partners en ondernemers grensoverschrijdend gewerkt aan een nieuw, stevig textielnetwerk. De resultaten van deze activiteiten waren de basis van het slotevent, dat een mooi overzicht gaf van wat het Euro-

34 2014 WEEK 40 pese CRYSALIS PROJECT heeft gerealiseerd. Dankzij creativiteit en samenwerking tussen partnersites werden schitterende kansen gecreëerd. De momenten van kennisoverdracht liet .


35 2014 WEEK 40


CRYSALIS PROJECT IN

 toe dat zowel textielprofessionals als enthousiaste liefhebbers nieuwe ideeën konden opdoen en inspiratie kregen om de voor hen vertrouwde paden te verlaten, sessies waarop experimenteren & creëren bovenaan de agenda stond resulteerden steevast in ronduit mooie, slimme of innoverende textielproducten, die we morgen misschien in het commerciële circuit zien opduiken. Het brede publiek kreeg tijdens de verschillende tentoonstellingen alvast een glimp van de nieuwe toekomst

36 2014 WEEK 40 die de textielsector voorbereidt. “Het weefsel waar we samen aan hebben gewerkt, is stevig, maar is nog niet af” aldus Sofie De Ville, projectleider van het CRYSALIS PROJECT. “We willen 


TIO3 is een volledig vernieuwd gebouw met een hedendaagse, strakke architectuur dat onderdak biedt aan een evenement locatie, businesscenter en textiel innovatie centrum. Binnen het Textiel Innovatie Centrum willen we mensen INSPIREREN door hen in aanraking te brengen met nieuwe materialen, nieuwe processen en nieuwe technologieën op het vlak van textiel. Naast inspireren willen we ook een platform creëren voor EXPERIMENTEREN. Ontwerpers, kunstenaars en studenten en bedrijven kunnen zelfstandig aan de slag in ons Fab(ric) Lab. Dit lab bevat verschillende, professionele, textielgerelateerde machines die ondersteuning bieden bij het creëren van ‘n professioneel prototype. Wil je als ontwerper met je prototype naar de markt, dan kan je terecht bij het TEXTIEL INCUBATIE CENTRUM (www.texincubator.com). Voor professionele begeleiding bij ONDERNEMEN: www.tio3.be

 creatievelingen, kunstenaars en designers kansen blijven bieden om nieuwe toepassingen te ontwik-kelen. Het toegankelijk maken van werkplekken om dit mogelijk te maken kan daarbij een concrete stap zijn.” Momenteel kunnen geïnteresseerden terecht bij het Textiel Innovatie Centrum te Ronse voor workshops, eigen projecten of het uitwerken van prototypes. Zo werkt TIO3 aan de heropleving van textiel binnen de regio. Nog tot november 2014 kan je de CRYSALIS EXPO

37 2014 WEEK 40 bezichtigen in het TIO3 gebouw. Meer info omtrent het CRYSALIS PROJECT en TIO3 vind je terug op www.crysalis-network.eu of op www.tio3.be TEXTIEL LEEFT ECHT IN RONSE!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 40 TELT 87 BLZ. & 252 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 40 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); bijdrage vanwege stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer de allereerste dameswijnclub te Ronse; gAZetGRAfiek | BLZ.02: met de A van… Actueel (zie verder in gAZet) | BLZ.03: bijdrage van een lezer en de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun uit de blog van Stef; foto Fonny Malrait; eigen foto | BLZ.04/05: bijdrage door Damien Van Wambeke; gAZetGRAfiek | BLZ.06: bijdrage door ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Ronald Soubry; gAZetGRAfiek | BLZ.07 stadsbericht; gAZetGRAfiek | BLZ.08: met de B van… | BLZ.09: eigen foto’s; foto Damien Van Wambeworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet ke | BLZ.10: GééN60; eigen foto | BLZ.11/15: mix voor de Hotondcross verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- met o.a. eigen foto’s | BLZ.16: bijdragen van Ude Vande Kerckhove en Nadine Noterbaert | BLZ.17: bijdrage Fotoclub Ronse | BLZ.18/23: stadsden tegen voorafbetaling van €25 per foto bericht in een bijdrage van Erwin Huyghe | BLZ.24/25: bijdrage door AUTEURSRECHTEN OKRA Ronse | BLZ.26: eigen foto’s | BLZ.27: foto door Martin De Vreese; ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN stadsbericht | BLZ.28: nog 08 te gaan! | BLZ.29: bijdrage door Stijn DelaBBIE DEPONERING (i-Depot) bie | BLZ. 30: met de L van… | BLZ.31: bijdrage door De Vrolijke Kring | Willy Deventer is international author met BLZ.32/33: stadsberichten; bijdrage door Ronald Soubry | BLZ.34/37: CAE-code 109987598, aangesloten bij bijdrage door Crysalis en TIO3 | BLZ.38: met de C van… | BLZ.39: met SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens de Z van… | BLZ.40: met de F van…; eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.41: graficus/kunstschilder met TheArtServerfractal door Bertrand Vande Kerckhove | BLZ.42/49: bijdrage door Domicode 22912 alsook uitgever bij de Koninknique Wybraeke met foto’s van Fonny Malrait | BLZ.50/61: eigen foto’s; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, gAZetGRAfiek; logo Sporen i/d Tijd; Ronsese liedjes genomen uit Maurice manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Bouchez’ Ronses Woordenboek; BUUNIE door Willy Deventer | BLZ.62/ BVBA AbyZ consult & projects Gent. 77: eigen foto’s uit KUES | BLZ.78: eigen foto | BLZ.79: vervolg uit de blog Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) van Stef; uit bijdrage door C.D.; gAZetGRAfiek | BLZ.80: OVERZICHT en materiaal op te nemen waarover geen duivanwege géénstreepdoorronse | BLZ.81: vervolg van het groot N60 debat delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft organisatie géénstreepdoorronse; uit bijdradus niemand willen duperen, maar, indien er ge door C.D. | BLZ.82/83: eigen foto’s mmv zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem Herman & Greet Merckaert | BLZ.84/86: eidan asap contact op met onze redactie via gen foto’s van op het fotosalon van FOTOgazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- CLUB RONSE | BLZ.87: UPDATE 05 OKT. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 41 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

04

38 2014 WEEK 40

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


39 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 40/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 41 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


40 2014 WEEK 39 Er viel voor Ronse weer te duimen de voorbije week, ook al blijven er kanttekeningen… De Spanjaard naast mij kwam hier, mét collega, de wandeling SPOREN opzetten en beide kinderen wonende in ‘t bloesha°zekie te Ronse gaan toch maar naar Oudenaarde naar school!?!

-WANDELING ELLEZELLES>> >>RONSE ZIE BLZ. 50

MET DE

VAN

FOTOGAZET


41 2014 WEEK 40

Onze ‘beke’ sukkelt wat en vandaar reeds een hele poos geen beke.com meer! Bertrand voelt zich maar af en toe fit en aan fractalen komt ie bijna niet meer toe, op except van deze, overigens een zeer mooie die ongemeen bij ‘herfst’ past, waterzon wat wegzebraënd naar de rechter benedenhoek… gAZet wenst hem veel beterschap, met tijd (rust) en ‘n pak boterhammen (doen!) komt het weer best!


Het Hermesorgel lag open en gAZet vond dit een prima gelegenheid om een uniek tijdsdocument vast te leggen. Organist Dominique Wybraeke leidde onze fotograaf Fonny Malrait naar de meest relevante invalshoeken.

HERMESORGEL

42 2014 WEEK 40


De toren van de Sint-Hermeskerk herbergt naast de stadsbeiaard nog een ander instrument van formaat, een in 1896 gebouwd orgel van de hand van Brusselaar Pierre Schyven. Ondanks het feit dat er in die tijd ook een orgelbouwer actief was in Ronse ( François Joris) kiest de kerkfabriek van Sint-Hermes voor deze gerenommeerde firma die eerder orgels bouwde in o.m. de Antwerpse OLVrouwekathedraal, de kathedralen van Costa Rica en van Murcia, de Koninklijke kerk te Laken, het paleis voor Schone Kunsten, de hoofdkerken van Kortrijk en Oostende en honderden anderen in binnen- en buitenland, tot in Australië toe. Pierre Schyven werd en wordt nog geprezen om de ongekende symfonische stijl waarin hij zijn orgels bouwde. Anders dan het traditionele orgel van de 18e eeuw zijn de Schyvenorgels ware orkesten met registers als fluit, piccolo, viola, trompet, fagot, hobo, ja, zelfs ….een voix humaine!

HERMESORGEL

Het orgel van Sint-Hermes is werkelijk superieur in meerdere opzichten. Schyven bezat de kunst om zijn instrumenten perfect te intoneren, waardoor de ruimte waarvoor ze bestemd waren goed gevuld werd, zo ook de Sint-Hermeskerk. Uitmuntend is het klankkleurenpalet van het instrument. Zo laat het instrument mooie dialogen tussen strijkers en hobo, tussen fluiten en trompetten toe en is de tuttiklank spetterend. Bovendien zijn alle registers ( = verschillende spelen van het orgel) reëel uitgebouwd, daar waar het in de 19e eeuw schering en inslag was dat uit één rij pijpen meerdere registers werden afgeleid, wat klankopbouw en stembaarheid van het orgel niet ten goede kwam. Er kwam de laatste decennia echter een boosdoener in het spel. Sinds de laatste restauratie van het kerkexterieur én interieur ligt het pijpwerk van het orgel ( 1710 pijpen, de kleinste 0,5 cm groot, de grootste 4,80 m) onder een enorme stoflaag. Facturen in het archief wijzen uit dat het orgel de laatste keer werd schoongemaakt door de firma Stevens uit Duffel in 1933! Omdat én midden- en zijbeuken van de kerk nog moeten aangepakt worden zijn er geen fondsen voor het orgel, noch voor een jaarlijks onderhoud noch voor een schoonmaakbeurt. Alleen hoogdringende zaken worden uitgevoerd en bekostigd door de kerkfabriek. Organist Dominique 

43 2014 WEEK 40


 Wybraeke en zijn echtgenote Els Van den Borre onderhouden zelf al een 4-tal jaar het orgel. Stemmen en lederen membranen plakken ( die de impuls geven tot het spreken van de pijpen), het is een regelmatig terugkerende bezigheid. Precies vanwege het overdadige stof werd het

HERMESORGEL

de laatste tijd onmogelijk het orgel op stemming te krijgen. Probeer eens met de mond omhoog te zingen in een ruimte waar rijkelijk stof neerdaalt… Bovendien waren de laatste maanden 6 pijpen bezweken onder hun eigen gewicht en 

44 2014 WEEK 40


HERMESORGEL

 terecht gekomen op ander pijpwerk, een zwak punt in Schyvenorgels. Dominique Wybraeke drukte de kerkfabriek op het hart deze bij hoogdringendheid te laten herstellen, wat deze dagen ook gebeurt. Om komaf te maken met de stofproblematiek heeft organist Wybraeke op eigen initiatief alle 507 pijpen van de diskant van het reciet ( = het bovenste van de twee klavieren) uit de kast gelicht, een huzarenstuk. Pijp voor pijp werd uitgeblazen met de compressor en afgestoft, terwijl van elke pijp de stemkrul en de stembaarden opnieuw werden opgevormd. De windlade zelf ( = de gesloten windbak waarop de pijpen staan) werd stofvrij gemaakt en behandeld tegen houtworm. Alle pijpen werden vervolgens teruggeplaatst op de windlade en alle 10 de registers opnieuw gestemd. Momenteel pakt Dominique ook van het Grand Orgue ( onderste klavier) twee soloregisters aan, de klaroen en de tompet. Deze krachttoer van formaat werd mede mogelijk gemaakt dankzij het advies van orgelbouwer ir. Paul Andriessen uit Menen. Het betekent voor de kerkfabriek een besparing van een aantal duizenden euro’s. Op zaterdag 11 oktober 2014 komen twee autocars organisten van de Gentse orgelklas van Paul De Maeyer het instrument bekijken en bespelen. Al zal slechts één vierde van het orgel schoongemaakt zijn, de solospelen zullen stabieler klinken dan de laatste kwarteeuw het geval was en dat is ook de bedoeling! Dominique Wybraeke

45 2014 WEEK 40


HERMESORGEL

46 2014 WEEK 40


HERMESORGEL

47 2014 WEEK 40


HERMESORGEL

48 2014 WEEK 40


HERMESORGEL

Dit waren foto’s van Fonny Malrait die als voorzitter van FOTOCLUB RONSE iedere fotoliefhebber uitnodigt om het werk van zijn 26 leden, de jongste fotograaf is 16 jaar, onder Klijpekerk te gaan bekijken. Alle info op blz.17.

49 2014 WEEK 40


50 2014 WEEK 40

09


De groep van 200 stevende af op dit lied, zie verder… A°s g’ien de po°st moet goen Aachter e boekskie louten ‘n Uure moed’er stoen: Moer ie’ guicheet ees oupen En a°s ge wuuht vuurtgoen Paast goed o°p va°n a° la°f… De droeiende duire zwiert A° ba°ten lijnk e koe hier ka°hf!

03

51 2014 WEEK 40

Ie’Ro°nsse ee’daat iet… Da vinde nievers niet! Daat ees e staad… Daat ees e staad… Lijnk o°f daat er gien andren ees Da vo°hk van doer… Da° vo°hk van doer… Zeeg moer da daat de suirte ees Want ‘t ee’ne zot… Want ‘t ee’ne zot… Da ied’re Ro°nsseniere ees! Moer ie leift to°ch o°p zie gemaak, Hei-t-ie gie guild, ie dreinkt o°p plaak, Aan aalies voegt ie-a°h zie gaat… Ie dreinkt hem liever zaat!


De expo SPOREN IN DE TIJD (in CC De Ververij; zie het logo; zie gAZet WEEK 38) mondde vorige zaterdag tussen 17 uur (Mont 2 Ellezelles) en 21 uur in het wijkcentrum Aan ‘t Spoor te Ronse uit in een wandeling van Wallonië naar Vlaanderen… Nilo GALLEGA ‘foto’s op blz.40 en 61 alsook zijn Spaanse reisgezel Chus DOMINGUEZ van het experimenteel collectief ORQUESTINA de PIGMEOS realiseerden ook hier de performance annex geluidsactie. Waar ze gevraagd worden (voor dit event logeerden beide Spanjaarden twee weken in Ronse om alles te verkennen, voor te bereiden en tot een goed einde te brengen) ontwikkelen ze i.s.m. woord (Rita Claus van ‘t Ronssies geklapt), muziek (Geert De Smijtere en Johan Vanderaspoilden (beiden van De Gevuigoode Mandolienen) en lokale enthousiastelingen een groepsevenement in de vorm van een parcours. Gaandeweg van Mont naar de Marijve vervoegden zo’n 200 personen (volwassenen en kinderen) de trekkende troep via ‘het wandelpad’ doorheen de mooiste en minst rurale kanten van ons heuvelland. Her en der werd halt gehouden, eerst in het Picardisch (het Waals van Le Pays des Collines), bij ons uiteraard in het Ronssies. De act te Ronse gebeurde rond 19 uur aan ‘het blaashuisje’ (als er nog geen afsluitbare overweg was, voorheen met een rollend hekken hier, blies de overwegwachter op een hoorn om naderende voetgangers of een boer met paard en kar van een naderende trein…

52 2014 WEEK 40

… te verwittigen), Rita werd 03 aan ‘haar’ venster geroepen door twee ‘reizigers’ (van de mijnwerkers-trein;zie voorheen in gAZet) en die entertainden de 200 wandelaars met twee Ronsese liedjes (Johan op gitaar alsook echo en tweede stem; Geert als leadzanger) en waarvan we op deze pagina’s in FOTOGAZET de teksten terugvinden…

Ritaaaaaaaaaaaaaaa OCH RO°NSSE, ‘K ZIE A° GIEREN ‘k Bee Ro°nssenier, Ben doerouver fier Ie Ro°nsse been ekiek gebouren ‘k Hei doer gespeild a°s ‘k no°g waas ‘n kind ‘k Hei doer schuune ma°skies bemind Doero°m wiel’ik a°hst ie Ro°nsse za°n O°m er te zeingen mie schuur refra°n:

Och Ro°nsse, ‘k zie a° gieren! ‘k Maag ‘t droeien en ‘k maag ‘t kieren. Ge liegt zuu noer en nauwe aan mien herte, Ge za° vuir ma° zuur hierlijk o°f de Leinte. Ro°nsse, ge za° zuu schuune, Va°an aale steide, spanndë de kruune. Mie liefde vuir a° ees no°g aan ‘t vermiederen. Och Ro°nsse, ‘k zie A° zuu gieren! (zie blz.56)


03

53 2014 WEEK 40

aaaaaaa!!!


03

54 2014 WEEK 40

Komde ga°re vaan Uisseile en goete ga°re noer Ro°nsse? Azuu nen langen kuilmijnderstra°n! A° die waagongs!, ienen waagong, twie, drie, viere, va°ve, zeesse ……… tfiertig waagongs? Doe se de kompliementen ien Ro°nsse!

 

 


03

55 2014 WEEK 40


56 2014 WEEK 40


En de pompiers va°n Ro°nsse da za°n maanen A°s ‘t ievers brandt ze ‘n za°n d’er noet nie ba° Moer spreikt huulder van e po°t te paaken Ge mokt ze konteint en bla° De pompiers za°n de trots van de Staad Ro°nsse Want zuihfs ‘t standbeild hiet De Bluuten Pompier Daa bewa°st de liefde van de meinsschen Vuir de pompiers, de pompiers, de pompiers!

57


03

Twiede coepleet:

58 2014 WEEK 40

(vervolg van blz.52) ‘k Hei doer verkierd, De liefde gelierd, ‘k Hee doer de ma°skies liere keenen. En ie Ro°nsse za°n de maskies zuu dzjent, Ze ka°ken doer raap aachter ne vent. Doero°m wiel’ik a°hst ie Ro°nsse za°n, O°m er te zeingen mie schuu refra°n: Refra°n…

(dit lied werd niet ten gehore gebracht, de wandelaars moesten verder stappen, maar het hoort thuis in de reeks…)


59 2014 WEEK 40

Onze webmaster was weer in begenadigd fotografisch doen!

ď ľ


60 2014 WEEK 40


61 2014 WEEK 40 I’m Nilo Gallego from Spain!


Emiel Daenen uit Vloesberg toont abstract werk dat gekenmerkt wordt door een doordacht zoeken naar een evenwichtige structuur en een harmonisch geheel. Kleuren krijgen geen beschrijvende functie, maar eerder een archirecturale waarde. De kunstenaar verklaart zichzelf eerder tonalist dan colorist. Emiel zou een adept kunnen zijn van Armand Demeulemeester in zijn (betere) periode van eerder abstract opgezet schilderwerk.

62 2014 WEEK 40 27

KUNST UIT EIGEN STREEK gAZet vervolgt in WEEK 40 waarvan reeds ruime aanzet in (vorige) editie WEEK 39 wat de expo KUES betreft, een jaarlijks weerkerende hoogmis van (amateur-) kunsten, laagdrempelig, maar des te meer te smaken in deze selectie vanwege Willy Deventer, em. doc. Hoger Kunstonderwijs binnen thans de Associatie KULeuven. Kijk je op deze en volgende bladzijden mee?

ď ľ


63 2014 WEEK 40


Gregory Vervlimmeren uit Ronse.

64 2014 WEEK 40

ď ľ


Gregory Vervlimmeren uit Ronse is pas 35 en is ontzettend geporteerd voor naturalistische/symbolische portretten van (wilde) dieren. Hij volgde een septĂŠnat in de Academie van Doornik.

65 2014 WEEK 40

ď ľ


Nancy Devos uit Deux-Acren.

66 2014 WEEK 40

ď ľ


Jeanine Vandenabeele uit Ronse.

67 2014 WEEK 40

José Roos uit Ronse  Marcel Quintin uit Zottegem 

Tony Van Den Bossche uit Arc-Wattripont met opmerkelijke mannetjes vanwege een opmerkelijk man!


68 2014 WEEK 40

… van André Heddebaut uit Ronse.


Raphaël Van Cauwenberghe uit Avelgem.

69 2014 WEEK 40


Christine Lepez uit Zottegem.

Angélique Gysbrechts uit Ronse.

70 2014 WEEK 40


71 2014 WEEK 40


Martin Deventer woont te Oudenaarde, maar werd in Ronse geboren in 1959. Hij studeerde grafische kunsten aan de Academie van Gent en won prijzen in kunstwedstrijden en werd voor andere geselecteerd.

72 2014 WEEK 40

ď ľ


Willy Villyn uit Ronse is de gedreven bezieler en begeleider van de culturele afdeling ‘Tiffany’, een naam die komt van de beroemde Amerikaanse glaskunstenaar Louis Tiffany wiens naam gegeven wordt aan de even beroemde lampadaires in art-nouveau stijl.

73 2014 WEEK 40


74 2014 WEEK 40

Anne Cuvelier was ook op de vorige expo in het CC, Gulden Boeken vertellen Ronse, met een illustratie vertegenwoordigd en ze toont op KUES ongemeen sterk werk, een fotografisch genre met achtergelaten plasticiteit, zie daartoe haar borstels op de portretfoto‌

ď ľ


Rosine Neufcourt woont te Oudenaarde en voor haar is tekenen en schilderen een mooi moment beleven, want het leven is ronduit mooi…

Anne Cuvelier is een Ronsese kunstenaar die in KnokkeHeist woont… Zie ook werk/foto/tekst op vorige pagina en in gAZet WEEK 39.

Benoit Eeckhaut uit Geraardsbergen.

Didier Cottenies uit Ronse is nog immer op zoek naar dé fotografie! “Blijf ik een allrounder”?

75 2014 WEEK 40


Nadine Roos uit Saint Sauveur.

76 2014 WEEK 40

ď ľ


Liliane Minnaert uit Zottegem beoefent naast schilderen en keramiek ook ‘stoffenkunst’ zoals batik, patchwork en art quilts. Ze behaalde meerdere prijzen zowel hier als in het buitenland. Inspiratie = natuur!

77 2014 WEEK 40


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 02 OKTOBER 2014 12:43

78 2014 WEEK 40 MIST ONTKLEURT RONSE STAD MET DE HERFST HEB JE DAT… VERKLEURT LANGZAAM ‘T BLAD GLIMMEN GESCHOREN HAGEN GLAD


andere positieve middelen weg willen. Bewijs daarvan alvast de lange stoet van verontwaardigde Ronsese reacties op de sociale media die er nu eenmaal zijn. Of je ze als burgemeester van je stad negeert of niet. Inbegrepen een oeverloos debat dat dan al snel weer uitschuift naar regelrecht scheldproza. Het omgekeerde van Tuupe. De positieve perceptie van Ronse die we hier als Ronsenaars al jaren – vaak moeizaam - overheen onze verschillen nastreven is er niet echt mee gediend.

Het staat natuurlijk eenieder vrij zich waar ook te profileren. Als advocaat. Of als gemeenteraadslid. Als beide tegelijk? Dat ligt al een stuk moeilijker. Let wel: ook de burgemeester van Frasnes is er niet vies van om zich regelmatig in beeld te laten bewonderen voor de obelisk. Het is echter maar zeer de vraag of dat alles wel zo opportuun is voor de positieve perceptie van Ronse als stad van de wereld op de grens van meerdere culturen...

z

VERVOLG VAN BLZ.03.

waar hij dus als raadslid de CD&V vertegenwoordigt. Je zou kunnen zeggen so what? De bloemen staan in bloei. Het stadhuis oogt mooier dan ooit. Goeie keuze. Oui mais | il y a un petit problème | dans ta plantation | Luc Dupont. Door zich aldus in zijn hoedanigheid van advocaat in een terrorismezaak te laten filmen voor het stadhuis van Ronse, draagt het achtbare gemeenteraadslid en fractieleider van de Ronsese CD&V Abderrahim Lahlali niet echt bij tot de sereniteit van ons aller gemeenschappelijk streven tuupe tegoere vuir Ronse (*). Veeleer wordt hiermee immers andermaal de foute perceptie van Ronse als een stad van extremen aangezwengeld die we net zo moeizaam met City Marketing- en alle

De CD&V zal dit als bestuurspartij vroeg of laat onder ogen moeten durven zien want het ene hoedje - dat van gemeenteraadslid en fractieleider van de CD&V is het andere niet: dat van verdediger van vermeende terroristen. We zien het liever gebeuren, heb ik toen ook volgaarne geschreven, dat Abderrahim spontaan komt opdagen op de geslaagde solidariteitsactie LEVENSLOOP RONSE, dan dat hij een stuk van zijn pleidooi omtrent het terrorismeproces komt spuien op de markt van Ronse. Volgende keer beter. We zullen doorgaan. Met alle mensen van goede wil in Ronse. PEACE4RONSE. Als het dan toch met combattieve slogans moet. posted by Stef Vancaeneghem at 10:47 (*) Wij van gAZet staan eerder de schrijfwijze voor van éénvormig Ronses dialect cf. het woordenboek van wijlen Maurice Bouchez: THUUPE TCHEGOERE…

.

.

. N60 BETON DAN OOK! … VOOR WELK

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

HET RODE OORTJE

79 2014 WEEK 40


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 40

gazetronse.be

04

80 2014 WEEK 40


VERVOLG VAN HET VERSLAG GROOT N60 DEBAT IN HET ATHENEUM VAN RONSE ORGANISATIE GÉÉNSTREEPDOORRONSE. Lokaal, vervolgde Elisabeth Meuleman, is Ronse met dit N60 tracé weinig gediend, want dit tracé is helemaal géén ring. Erik kant zich tegen extra autowegen, want

voor het eerste steekt de vervuiling door het wegverkeer de vervuiling vanwege de industrie voorbij. Als dàt niet alarmerend is! Luc van zijn kant vindt een tracé dat reeds in 1977 – in een totaal ander tijdperk – op de tekenplank lag, TE LAAT om het nu als dusdanig nog gestalte te geven. De overheid zou hedendaagser en vooral creatiever moeten uitpakken en plots geen dossiers doordrukken waarop liefst 37 jaar stof ligt!? Hier wordt ook verstoppertje gespeeld: de Ronsese overheid trekt de Vlaamse paraplu open en ‘Vlaanderen’ wijst met de vinger naar de Ronsese gemeenteraad die unaniem goedkeurde (waardoor alle partijen, ook diegenen die in de oppositie zaten en zitten nul

komma nul van zich laten horen en er bloos bloos het absolute zwijgen toe doen). Trouwens Dupont: “Vroeger (let op vroeger) wou iedere Ronsenaar die doortrekking van de N60 en als hij er eindelijk zou komen, krijgen we protest van zoveel kanten.” Dus heet het dat, omdat VROEGER niemand zich verzette tegen de komst van welk N60 tracé ook, de actie tegen volkomen onverwacht komt. Hallo mensen, WE ZIJN 37 JAAR LATER!?! Niet omdat sinds minister Olivier er met vele opeenvolgende ministers een concensus van doortrekking werd bereikt, er nooit één negatieve wanklank vanuit de brede Ronsese bevolking werd gehoord en er tijdens de jongste vijf jaar dat een (binnensmondse, toch?) studie geen enkele kritische stem oplevert, is er uitsluitsel dat er finaal geen groep zou opstaan om weerwerk te bieden om zomaar zonder enige belerende vinger het N60 beton over onze hoofden te laten lopen. Bewijs: géén streep door Ronse & C° (want weekblad gAZet staat, kritisch in de zij gepord door ene Jan, Jef et les autres van bij de eerste dag dat hét tracé ter CC op het netvlies van de bezoekers werd… geverfd op de voorste barrikaden).

Johan neemt het woord en debiteert dat bij ontsluiting door wegeninfrastructuur zulks bedrijven aantrekt en dat de economie daarbij groeit. Hij pakt uit met een loodzware quote en wel deze:

RONSE MAG NIÉT HET B-O-K-R-IJ-K VAN VLAANDEREN WORDEN!!!

Hij noemt het een historische fout dat dit tracé er niet zou komen. Ronse moet durven te groeien! Wie zou dat niet willen?, maar moet dat absoluut met dàt N60 be-

beton? Paul start zijn aanbreng met, op uitzondering tijdens de oorlog (WOII), de socialisten 80 jaar Ronse (helpen) besturen waarvan 40 jaar in coalitie met CVP/CD&V. BSP/SP.a kan bogen op een loyale samenwerking met coalitiepartner van christen signatuur en Paul komt ook in dit panel zetelen om de burgemeester te steunen in zijn visie dat de N60 er moét komen. Bovenlokaal – want Paul vertegenwoordigt hier niet alleen de socialistische familie van Ronse, maar ook de SP.a’s van Kluisbergen en Maarkedal – wordt gepleit voor een sterke regionale impact op ontsluiting en het afwegen van opportuniteiten dan wel de risico’s desbetreffend. Met de N60 zal PONT-WEST (zie elders in deze gAZet) worden ontsloten en kan later een actieve bijdrage worden geleverd om ook met de ZUIDERRING de industriezone Klein-Frankrijk te ontsluiten (hét voorstel van de burgemeester: EERST PONT-WEST – nieuw, in aanleg, nog géén enkel bedrijf heeft een handtekening gezet – en als TWEEDE STAP KLEIN-FRANKRIJK aanpakken (én JA dàt ‘verkeer naar’ zal nog jaren, lees: decennia, door het stadscentrum moeten daveren)! SP.a geeft géén vrijgeleide om zomaar onze bosrijke omgeving (“groen is dé troef van Ronse”) te gaan verminken. De PPS zal een meerwaarde betekenen voor dit dossier, waarbij zal moeten worden afgewogen wat de huidige generatie aan lasten zal moeten ophoesten en welke tol de volgende generaties hiervoor zullen moeten betalen. Zie de uitleg wat PPS is in vorige edities van gAZet. Ambtenaar Thomas noteerde de vraag voor duidelijk 3-D simulaties wat het viaduct over ons Schavaart betreft en dan nog zal het quasi onmogelijk om zich vooraf precies te kunnen voorstellen welke viewimpact zo’n betonnen geVAARTe zal hebben ter SchaVAART!

03

81 2014 WEEK 40

Filip beet zich plots vast in de mogelijke alternatieven voor het door de Vlaamse overheid weerhouden N60 tracé, alternatieven die stuk voor stuk en met een minimum aan ruchtbaarheid van tafel werden geveegd, ook al zaten daar waardevolle mogelijkheden tussen met pakken minder ingrepen op de groene longen rond Ronse centrum. “Deze valabele alternatieven werden mordicus afgeschoten” orakelde Filip die plots, omtrent het al of niet bijhebben van een minder dan wel 750 pagina’s bijhebben op een debat (naar de burgemeester toe: “Als ge naar een debat komt, moet ge uw dossiers bijhebben en ik zie dat ge NIETS meehebt!”), zwaar op de tafel beukte en ambtenaar Thomas dit ontlokte: “Als je wil beweren dat ik een leugenaar ben, dan verlaat ik de zaal!”. We gaan stilaan afronden met deze aanbreng (vervolg later bij GééN60)… De tellingen van de verkeersbewegingen zijn niet correct (Luc Dupont: “In septem-

ZESTIENDUIZEND VOERTUIGEN PER DAG DOOR DE KRUISSTRAAT ber rijden…

…”), want in de getelde bewegingen zouden ook alle fietsers zitten! Hallo lezer, maak eens een rekensommetje of dit per minuut op spitsuren bvb. wel kan kloppen, het lijkt gAZet alleszins héél véél, 16 000 PER ETMAAL, amaai zeg! Luc verklapte ook dat zijn mailbox “uitpuilt” van klachten allerhande afkomstig van de bewoners van de as Kruisstraat, Broecke, Glorieuxlaan, Bruul en Ninovestraat enz., MAAR, Luc, zónder ZUIDERRING…!?!


82 2014 WEEK 40

ZO WUIFDEN WE GAZET WEEK 38 UIT… TIJD VOOR DE NODIGE UITLEG!

Inderdaad was onze laatse pagina van gAZet WEEK 38 geen UIT- maar ‘n… INsmijter, want in deze houten trechter wordt vanuit een zak graan gekieperd dat dan op de molenstenen valt en tot meel fijngemalen wordt. Dat dit niet zomaar einfach verloopt, kun je in VIANE ontdekken, confrontatie met menselijk vernuft dat niet moest onderdoen voor…

Bill & andere Gates!

We stappen eens buiten Ronse - lees verder - en we trokken naar MUSEUM ‘t ALOAM in Geraardsbergen (Viane). Herman en Greetje Merckaert (in een vorig leven turnlerares in KSO Glorieux) ‘baten’ er (‘kosten’ er zou beter zijn) hun hobby uit: een

De molen bleef in volle werking tot 1992…

folkoremuseum met alles wat tentoongesteld is door Herman, ooit een aannemer van bouwwerken, verzameld. Als er iemand is die weet wàt er in zijn been bijt, is hij het wel. Mét volmondig goedkeuren vanwege zijn eega. Onlangs vierden ze de opening van een gelijkgrondse cafetaria waar de ECHTE Giesbergse mattentaarten te proeven zijn. Het museum is ondergebracht in de belenden van de Oude Mertensmolen, Edingseweg 401. Rondleidingen op afspraak (0475 36 70 62) 


83 2014 WEEK 40 Wil je drukinkt ruiken en een ‘pedaal’ zien printen?, weten hoe clichés voor beeldoverdracht zorgden?, wil je in de meisjeskamer soorten dentellen… tellen en achter ‘n gordijn de jongensbedden … of wil je naast de ‘Leuvense’ gaan zitten en het monster zien dat bij de slager plakjes salami aflevert? Dàn wenkt ‘n weekendse uitstap naar MUSEUM ‘t ALOAM in VIANE…

 (herman.merckaert@ pandora.be) en verdere inkijk bij mertensmolentaloam.be. In ‘t Aloam ontdek je een grote verzameling gereedschappen didactisch geëxposeerd.

.

.

Naast hoef- & gewone smid, houtbewerker, klompenmaker, schoenmaker, steenkapper, sigarenmaker, hoedenmaker, kuiper, loodgieter, slager en strovlechter tref je er ook een (nog werkende – hallo Geert!) ambachtelijke drukkerij aan, een klas uit lang vervlogen tijden, maar voor de ouderen best nog herkenbaar en natuurlijk mogen we de molen zelf (bestond reeds in 1293) niet vergeten, aangedreven door de onderdoor lopende brede beek. Er worden eveneens rondleidingen voor scholen gegeven.


UPDATE David Vanavermaete, Fonny Malrait en Yoeri Tant…

VAN 03/04 OKTOBER 2014 FOTOCLUB RONSE kreeg bij de plechtige opening van zijn fotosalon anno 2014 méér dan 200 bezoekers over de vloer en die kwamen heus niet alleen voor een natje en een droogje, maar ook om beeld(sic!)schone foto’s te mogen bewonderen, ook al schreeuwden sommige onderwerpen echt schrijnend zoals die foto van Eddy Coppens uit “d’Oude School” (zie blz.85), graffiti in Ronse weet-jewel. Hiernaast poseert een fiere voorzitter Fonny Malrait samen met twee jonge fotografen die met enkele andere jeugdigen lid zijn van deze fotoclub die in 2016 z’n gouden lustrum viert…

Voorzitter Malrait wees er in zijn welkomstwoord op dat de fotografie cf. Louis Daguerre op 19 augustus 1839 dit jaar 175 herfsten bestaat.

17

04

84 2014 WEEK 40


03

Ronse blijft als onderwerp gegeerd door lokale fotografen zoals hier station (nog van op de Passerelle) en Patersklooster (de daken staan er thans ontmanteld bij) door Corine Vanderhelstraeten en “eens geen zwart-wit foto” van de nachtverlichting op De Kloef door Dany Decubber die als UITSMIJTER van deze gAZet ook Wittentak brengt op volgende blz.

85 2014 WEEK 40

WORDT VERVOLGD IN GAZET WEEK 41


03

86 2014 WEEK 40

NIET BEPAALD IN DE PRINT OP DE EXPO, MAAR HET PERSPECTIEF VAN ONZE FOTO ÉN DOORLICHTING I.P.V. OPAAK ZORGEN VOOR EEN HOLOGRAFISCH EFFECT, OOK BIJ JOU, KIJKER?


05

87 2014 WEEK 40

UPDATE ZONDAG 05 DEZER: de stad moest voor de Ronssiese Meese bij de Paters stoelen bijzetten; bij Garage Vanhauwere was er krijt voldoende om wimpers te autotekenen; de melkkoe ter IJsmolenhoeve had geen spenen genoeg om zich van melkgrage kinderhanden te bedienen en de ezel van dienst stootte zich ten tweede male NIET aan dezelfde st‌ WORDT VERVOLGD IN GAZET WEEK 41.

IA