Page 80

ontwikkelingsland. Kobe stelde vanuit de literatuur dat de aanleg van nieuwe wegen in eerste instantie hun insteek hebben bij opmerkelijk bestuur met het oog op herverkiezing van de bouwheren-politici, zo van: “Kijk wat ik, wat wij allemaal hebben gerealiseerd tijdens de voorbije legislatuur!”. Kobe toonde een kaart van Europa waar de groenste locaties een perfecte ontsluiting hebben versus de meest puper als zijnde minst ontsloten. Vele delen van Frankrijk, het Iberisch schiereiland, geheel Schotland en absoluut het vroegere OostHet heet vlg. Kobe (lees: de wetenschap) blok zijn tot fel purper ingekleurd. Ronse, dat de gemiddelde verplaatsing van een 100% actieve mens precies één uur en 12 zei Kobe, is dus perfect ontsloten en behoeft die extra peperdure milieubezwaminuten duurt. Dat was in het verleden toe, da’s heden ten dage ook zo én dat zal rende 5,5 km extra N60 niet! het in de toekomst blijven. Tenzij er mobi- Tot slot van zijn betoog prees de Dr. Ir. zijn boek als co-auteur aan waarvan je de liteitsfactoren opduiken die deze vastcover op een andere pagina kunt zien. stelling decimeren of integendeel doen Na een onderbreking voor bar en WC kon toenemen, ook al weten we dat we geen het debat eindelijk beginnen en het veroude Belgen meer zijn die ons moeten liep volgens in de cirkel geworpen vragen verplaatsen ter jacht en visvangst om in leven te blijven. Fenomenaal is dat, als de van aanwezigen (tijdens de voorbije pauze kon men een schriftelijke vraag overheid kilometers weg toevoegt (zelfs formuleren waaruit de organisatie een met verkeerssnelwegen, het correcte woord voor autostrades) aan haar wegen- selectie maakte - een 40-tal vragen werden afgegeven en slechts één ervan klonk net, die 72 minuten niét verminderen, in de richting van pro-N60, de 39 andere MAAR dat de automobilist zijn verplaatsingsgedrag aanpast door dan frequenter waren ingegeven vanuit anti-N60; ik zou als burgemeester voor minder een… of wat verder te gaan rijden, wéér haar/ rouwige face opzetten!), vanwege de zijn uur plus twintig minuten tegemoet! moderator en direct vanuit de zaal. Ook Kobe stelde dat het bewezen is dat een meer uitgebreide wegeninfrastructuur wel de panelleden piloteerden vragen naar elkaar toe. Hier een chronologisch degelijk problemen kàn oplossen. Zo speelde destijds Ethiopië z’n hongersnood overzicht van enkele opmerkelijke one kwijt, NIET door méér aanvoer vanuit het liners met de voornaam van de panelleden erbij. Daarom hier nog eens een buitenland bvb. van meer voedingsprooverzicht van de aanwezige debatteerducten, MAAR door de aanleg van méér ders, nu in opgave van de twee podiumtawegen. Wat er was aan voorraad of toefels, zeg maar twee kampen: vier anti’s levering kon makkelijker en vlugger ter plaatse geraken en de hongersnood stop- versus vier pro’s… Kobe Boussauw (zie hoger), Filip de Bodt te. Slim bekeken van dit ontwikkelingsVERVOLG VAN BLZ.80. Na Thomas Maes kreeg Kobe Bossauw (Dr. Ir. UGent) ruim de gelegenheid om wetenschappelijk onderzoek en mobiliteit onder de grote aandacht te brengen. Het publiek werd muisstil in de zaal. Een vaak verhelderend betoog, ook al vermag de wetenschap lang niet alles, maar vaak ook nefast voor de gedachte alleen nog maar aan een extra tracé N60 dóór Ronse! We pogen om wat er gezegd is enz. zowat chronologisch weer te geven, ook van het debat zelf, zie verder…

Filip De Bodt (van N42 / N41 / Climaxi), Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid Groen), Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, auteur Vlaanderen in de knoop, een uitweg uit de ruimtelijke wanorde) aan de ene zijde en burgemeester Luc Dupont, Johan Browaeys (VOKA), Paul Kerckhove (SP.a Ronse, SP.a Kluisbergen & SP.a Maarkedal) en Thomas Maes (ambtenaar projectleider agentschap wegen en verkeer en dixit de moderator “de bouwheer van de N60 dus”) rechts…

27

80 2014 WEEK 39

gelijk warm en koud blaast (zie ook bij blz.09). Lokaal heet het verder is Ronse weinig gediend met deze extra 5,5 km N60 en zou beter inzetten op meer creatieve projecten en gedurfdere innovaties (bvb. fietspaden) én zou Ronse bij Vlaanderen op de tafel moeten slaan om aldus een deel van de 200 miljoen euro grote koek (géén kater in het pro-panel die dit In het groen enkele opmerkingen vanwege bedrag naar de thans geafficheerde 165 gAZet, bvb. deze: we hebben het alsmaar miljoen trok, dus…!?!) voor andere doelover… TRAGE WEGEN en her en der, meer einden binnen te rijven, o.a. voor schodan de automobilist lief is, worden wegverlenbouw enz. én die fietspaden weer! nauwingen, bochtige trajecten in rechte Erik is tegen extra autowegen, want het straten en vele soorten verkeersdrempels verkeer steekt de industrie als luchtveropgeworpen enerzijds en anderzijds zou vuiler voorbij! Er zou een overcapaciteit men breder en met méér collega’s autozijn aan verkeer waarbij slechts 40% mobilisten sneller moeten gaan rijden!?! ervan echt nodig is en dus liefst 60% als De moderator liet vallen dat het debat extra verkeer moet worden aangezien. moet lokaal gevoerd worden en behoort Hier wordt uiteraard een gevoelige snaar als het ware tot een neo-liberaal discours. geraakt omdat de zogenaamde “zondagFilip werpt de ‘concurrentie’ op van de lo- rijder” die voor de verandering vanuit het caties in Zuid-Oost-Vlaanderen die vanuit heuvelachtige Ronse per se een vlakke de lokale overheid vragende partij zijn voor wandeling wil gaan maken in Damme… méér wegen, Ronse en Geraardsbergen geviseerd wordt. Maar… als we met z’n mét doortrekking naar Wallonië toe, maar allen iets willen gaan doen aan de op ons ook Aalst, Zottegem en Herzele… afkomende opwarming van de aarde, dan moeten we toch wel bij onszelf beginnen Elisabeth legt uit waarom zij en niet… Wouter Stockman in het panel zetelt, om- en ons kritische gaan afvragen welke van dat de eventuele doortrekking van dit stuk onze verplaatsingen met de auto kunnen N60 Vlaamse materie is en geen gemeen- vermeden worden. Vaak loopt het met wegenprojecten zo, telijke alwaar Wouter zich houdt aan de dat, ondanks de beloften vooraf, door afspraken binnen de bestuursmeerderbesparingen afgesproken infrastructuren heid, coalitie die Elisabeth bij de vorming geschrapt dan wel uitgesteld worden. Zo ervan mee op de sporen zette. Zie elders het in de persoonlijke kaarten van Wouter werd de bedongen geluidsmuur naast een woonkern en tegen het geluid van laten kijken én waaruit blijkt dat Groen, de nieuwste ring in Sint-Katelijne-Waver duidelijk met de meeste aanhang in de zaal want Elisabeth kreeg zelfs voor herha- doodleuk NIET geplaatst!?! WORDT VERVOLGD IN GAZET WEEK 40. lingen vele handen op elkaar, feitelijk te-

Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Advertisement