Page 6

19:05 > 19:10: inleiding door de moderator met het schetsen van de bedoeling van deze avond : mobiliteitsdiscussie en pro’s en contra’s N60 Ronse informeren en discussie openleggen input aan het comité geven wat niet?, een persoonlijke besogne, details het verloop van het avond: uiteenzetting + discussiemoment, pauze + vragen, vragenronde 19:10 > 19:15: inleiding door GSdR (GéénStreepdoorRonse): schets van de situatie schets probleemstelling schets werking GSdR weergave stand van zaken + aankondiging acties (Raad van State, wandeling) dank bij voorbaat aan de panelleden 19:15 > 20:00: sprekers maximum 5 minuten aan het woord: - toelichting visie mobiliteit - standpuntinname uitgebreidere presentatie over mobiliteit door Kobe Boussauw (15minuten) gevolgd door een uitgebreider betoog door het Agentschap Wegen Vlaanderen (15minuten) en dan verder in deze volgorde (met ?): 1) Thomas Maes 2) Kobe Boussauw DRAAIBOEK 3) Luc Dupont 4) Elisabeth Meuleman VERLOOP VAN 5) SP.a Ronse DE N60 DEBAT 6) Eric Grietens 7) Johan Browaeys AVOND: 8) Filip De Bodt

6  2014 WEEK 39 DOSSIER N60 in het stadsmagazine INZICHT, het stadsbestuur geeft met de N60 UITZICHT op…

20:15 > 20:30: + aansluitend paneldiscussie 20:30 > 21:00: pauze 20 minuten: vragen noteren en formulieren verzamelen, sorteren door GSdR, thematisch te behandelen JA / NEEN vragen formuleren 21:00 > 21u30: vragenronde 21:30: afsluitend woordje door GSdR + bedanking sprekers en de aanwezigen, Ronsenaars en anderen… 22:00: napraten & afsluiten van de avond ba/d bar

Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Advertisement