Page 58

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 39 TELT 95 BLZ. & 237 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 39 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto e.a., zie stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer verder in gAZet; gAZetGRAfiek | BLZ.02: foto Fonny Malrait; foto circus Bavaria; eigen foto | BLZ.03: eigen foto | BLZ.04: eigen foto; gAZetGRAde medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun fiek | BLZ.05: foto Fonny Malrait; bijdrage géénstreepdoorronse; gAZetGRAfiek | BLZ.06/07: bijdrage géénstreepdoorronse; eigen foto’s (blz. uit ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen INzicht) | BLZ.08: bijdrage Natuurpunt; gAZetGRAfiek | BLZ.09: eigen foto’s | BLZ.10/11: met de B van…; eigen foto’s | BLZ.12/13: eigen foto’s; worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet logo BUUNIE door Willy Deventer; gAZetGRAfiek | BLZ.14: eigen foto’s op verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- expo KUES | BLZ.15: eigen foto; bijdrage Luc Dhooge | BLZ.16: foto Fonny Malrait | BLZ.17: stadsbericht; inzet foto via Thuupe Tchegoere | BLZ. den tegen voorafbetaling van €25 per foto 18: stadsberichten met extra bijdrage vanwege Erwin Huyghe | BLZ.20/ AUTEURSRECHTEN 22: foto’s Frédéric Dubar | BLZ.23/24: bijdrage Jean Vandereecken USA | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.25: bijdrage Sporen i/d Tijd (flyer) & eigen foto’s | BLZ.26/27: bijdraBBIE DEPONERING (i-Depot) ge Fotoclub Ronse | BLZ.28: bijdrage BIN | BLZ.29/30: bijdrage OKRA | Willy Deventer is international author met BLZ.31/35: bijdrage Maarkedal | BLZ.36/37: ‘Ronse’; nog 09 te gaan… | CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.38: met de L van… | BLZ.39: bijdrage BIB | BLZ.40/43: bijdrage J-M SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens De Dijn met eigen foto’s en illustraties door Willy Deventer | BLZ.44/45: graficus/kunstschilder met TheArtServermet de Z & F van… | BLZ.46/57: bijdrage Fonny Malrait | BLZ.58: met de code 22912 alsook uitgever bij de KoninkC van… | BLZ.59/68: bijdrage Damien Van Wambeke (OKRA) | BLZ.69: lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, eigen foto’s | BLZ.70: bijdrage Natuurpunt op eigen foto | BLZ.71: eigen manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder foto; bijdrage LETS; uit bijdrage C.D.; bijdrage géénstreepdoorRonse | BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.72: overzicht gAZet WEEK 39 | BLZ.73/81: vanuit het groot N60 Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) debat met eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.82/93: uit de expo Kunst Uit materiaal op te nemen waarover geen duiEigen Streek met eigen foto’s van diverse kunstwerken (met vervolg voordelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft zien in gAZet WEEK 40 | BLZ.94: eigen fodus niemand willen duperen, maar, indien er to’s van de wandeling Ellezelles > Ronse = zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem een organisatie i.v.m. de expo ‘Sporen in de dan asap contact op met onze redactie via Tijd’ (vervolg in gAZet WEEK 40 | BLZ.95: gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- an apple a day keeps the…; gAZetGRAfiek ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 40 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

28

58 2014 WEEK 39

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!

Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Gazet jaargang 2 week 39 25092014  
Advertisement