Gazet jaargang 2 week 39 25092014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 39 DONDERDAG 25 SEPT. 2014 25

26

27

UPDATE ZONDAG 28 SEPT. 2014

28


N60

Het circus BAVARIA heeft aan de Royerslaan net de grote tent opgebroken of een ander circus kondigt zich aan, dat van de…

!

STARRING DUPONT

VAN

2  2014 WEEK 39  MET DE

ACTUEEL

Debatteren er ook: Kobe Boussauw, expert mobiliteit RUG; Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, auteur Vlaanderen in de knoop, een uitweg uit de ruimtelijke wanorde; Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid Groen; Filip De Bodt van N42 / N41 / Climaxi en Johan Browaeys van VOKA…


3  2014 WEEK 39 


DRAAIBOEK VERLOOP VAN DE N60 DEBAT AVOND: BLZ.06

4  2014 WEEK 39 

GééN60 GééN60 HALT!


5  2014 WEEK 39 

: DE N60 KOMT ER NIET!


19:05 > 19:10: inleiding door de moderator met het schetsen van de bedoeling van deze avond : mobiliteitsdiscussie en pro’s en contra’s N60 Ronse informeren en discussie openleggen input aan het comité geven wat niet?, een persoonlijke besogne, details het verloop van het avond: uiteenzetting + discussiemoment, pauze + vragen, vragenronde 19:10 > 19:15: inleiding door GSdR (GéénStreepdoorRonse): schets van de situatie schets probleemstelling schets werking GSdR weergave stand van zaken + aankondiging acties (Raad van State, wandeling) dank bij voorbaat aan de panelleden 19:15 > 20:00: sprekers maximum 5 minuten aan het woord: - toelichting visie mobiliteit - standpuntinname uitgebreidere presentatie over mobiliteit door Kobe Boussauw (15minuten) gevolgd door een uitgebreider betoog door het Agentschap Wegen Vlaanderen (15minuten) en dan verder in deze volgorde (met ?): 1) Thomas Maes 2) Kobe Boussauw DRAAIBOEK 3) Luc Dupont 4) Elisabeth Meuleman VERLOOP VAN 5) SP.a Ronse DE N60 DEBAT 6) Eric Grietens 7) Johan Browaeys AVOND: 8) Filip De Bodt

6  2014 WEEK 39 DOSSIER N60 in het stadsmagazine INZICHT, het stadsbestuur geeft met de N60 UITZICHT op…

20:15 > 20:30: + aansluitend paneldiscussie 20:30 > 21:00: pauze 20 minuten: vragen noteren en formulieren verzamelen, sorteren door GSdR, thematisch te behandelen JA / NEEN vragen formuleren 21:00 > 21u30: vragenronde 21:30: afsluitend woordje door GSdR + bedanking sprekers en de aanwezigen, Ronsenaars en anderen… 22:00: napraten & afsluiten van de avond ba/d bar


Na de VOORUITBLIK (*) kregen we meteen een eerste e-mail in onze mailbox met: “Hallo gAZet, nog een beetje en gAZet is er nog voor dat het nieuws er is!” Ad rem, toch?

7

2014 WEEK 39

(*) wil je óók onze vooruitblik ontvangen?, e-mail dan “GRAAG VOORUITBLIK” naar gazetronse@gmail.com en dan krijg je bvb. dit, onze vooruitblik van deze week, vanochtend gepost naar onze méér dan duizend vooruitblikkers, naar onze gAZetFAMilie…

goede morgen vooruitblikker == wrijf je ogen uit, want hier komen onze appeltjes (enkele hangen op onze cover deze week...), in telegramstijl == circus Bavaria weg, circus N60 present, tent a/d Royerslaan, VANAVOND, Luc Dupont tegen Paul Kerckhove?, allen daarheen, GRATIS TOEGANG, leute versus tranen, bar na (zie in bijlage onze pagina twee) (*) == INZICHT i/d N60 vlg. het stadsbestuur == natuurpionier Marcel Nachtergaele hield hier destijds de A9 tegen en Herman Van Rompuy (jawel, HIJ!) kwam zien dat dàt goed was! == 25 jaar Kunst Uit Eigen Streek == 40 jaar Partyband Question == bijna 60 jaar OKRA Ronse == onze oude paracommando's plooiden nog eens 'n parachuutje == alle stadsberichten == groen in je buurt, appeltjes van eigen pluk, ook ter redactie == Celien Van Parijs showt tweemaal brons in 't Rosco == professor André Van Assche 'schoonbroer van' en hoe alles fout ging met Charlotte en dus anders met Europa en 'onze' Urbain speldde het op de witte jas van liefst drie artsen... == de envelop van 'Jean USA' recto/verso == 'Sporen in de Tijd' wandelt van Ellezelles 'Mont' naar ['t bloesha°zekie] 'Rotterij' ook met Rita 't Ronssies Geklapt op klank van Ronses (én Spaans) gemandolien... == Etikhove Valerius-De-Saedeleert == 5 oktober in jouw agenda: Open Bedrijven Dag == hallo, 't is de WEEK VAN DE BIB, zegt Nadine == Jean-Marie De Dijn extrospecteert de expo's Gulden Boeken vertellen Ronse en 70 jaar bevrijding == alweer een FOTOGAZET om "U" tegen te stamelen: jong oud wit zwart kleur dun dik en van dik gesproken: het worden er wel 80 deze week, pagina's he == véél kijk- en leesgenot via via via gazetronse.be (*) het draaiboek van het N60 debat vanavond 19 uur vind je vooraf online in gAZet WEEK 39...

UPDATE VAN HET N60 DEBAT DONDERDAGAVOND 25 SEPTEMBER 2014 MORGEN VRIJDAG IN GAZET


8  2014 WEEK 39 


9

2014 WEEK 39

Hoe loyaal KAN een schepen zijn, hoe loyaal aan de N60coalitie (want zó zal ze in de geschiedenisboeken van Ronse staan) WIL een schepen zijn!?! Groene Wouter Stockman stond vorige zondag aandachtig te luisteren naar de uitleg van Xavier Coppens, regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (wandeling met Herman Van Rompuy in Bos ter Rijst, Maarkedal t.g.v. nieuw monument ter ere van natuurpionier Marcel Nachtergael… die samen met prof. Ulrich Libbrecht de geplande komst van de A9 tegenhield) en, kan Wouter dan zomaar dàt tracé van de N60 in z’n diepste gemoed verdedigen!?! UPDATE NA DE N60 DEBATAVOND: gAZet denkt eerlijk gezegd Elisabeth Meuleman, Vlaams parlevan niet!

mentslid voor Groen van onze regio, tussen haar quote te verstaan: “WOUTER STOCKMAN IS TEGEN DE KOMST TRACÉ N60”. Ruikt dit naar hypocrisie?, naar werkzekerheid?, is dit uit twee ruiven eten?, warm en koud blazen tegelijk!?!

Lees het na ons OVERZICHT achteraan in deze gAZet.

UIT ONZE UPDATE VAN VORIGE ZONDAG!


10 2014 WEEK 39

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


11

2014 WEEK 39

== VIER BLZ. UIT GAZET (VORIGE) WEEK 38 == UPDATE VORIGE ZONDAG ==


OPENING 25e ‘KUNST UIT EIGEN STREEK’ MORGEN VRIJDAG IN HET CC DE VERVERIJ… Iedereen van harte uitgenodigd op de opening van ‘Kunst Uit Eigen Streek’ vrijdag 26 september 2014 te 19 u. in De Ververij, Wolvestraat 37. Maar liefst 70 kunstenaars met de meest uiteenlopende disciplines krijgen zonder enig onderscheid een podium: schilderkunst, beeldhouwen, houtsnijwerk, keramiek, fotografie, beeldhouwen… welk medium is van geen tel, wél wat ermee verteld wordt. ‘Kunst Uit Eigen Streek’ viert feest, want bestaat 25 jaar. Zilver om fier op te zijn! Een kwart eeuw biedt ‘KEUS’ een podium aan kunstenaars uit onze streek die het beste van zichzelf willen tonen aan een groter publiek dan de eigen vertrouwde kring. Groepstentoonstellingen van dergelijke omvang en met zo’n publieksbereik zijn voor hen dun gezaaid. De organisatoren geloven rotsvast in de noodzaak van zo’n expositie.

25

Op een laagdrempelige manier komen kunstenaars en publiek met elkaar in contact. De beschouwingen over mens en maatmaatschappij - ontstaan vanuit de eenzaamheid van het atelier of vanuit een besloten groep - worden tegen het licht gehouden. In dat licht én voor een publiek, krijgt het kunstwerk waarde. Definities van kunst vallen vaak moeilijk, maar wat wel zeker is, is dat kunst ook gaat om communicatie, om dialoog. Dàt kan een wapen zijn tegen terug-op-onszelfplooien, verstarring, onbegrip en zwart-wit denken.

JAAR

KUES

IN RONSE

KUNST IN EIGEN STREEK

Voor de tweede maal is ‘KEUS’ te gast in het met daglicht overgoten CC. Wij en onze vele kunstenaars zijn blij even deel te mogen uitmaken van dit pompende cultuurhart van Ronse. Het geeft ons een warm gevoel dat dit cultuurcentrum op zo’n korte tijd zo’n sterke reputatie heeft opgebouwd. Met kunst en cultuur is immers zoals met liefde en vriendschap: zitten we zonder, dan kwijnen we gewoon weg. Geniet dus met volle teugen, bezoeker, beschouwer en zonder mate te houden van deze jubilerende editie van ‘Kunst Uit Eigen Streek’! Graag doen we er nog eens 25 jaar bovenop! ZIE BLZ. 14 


27

13

2014 WEEK 39

.

Chris Van de Wijgaert toonde zich vrijdagavond 26 september 2014 weer een fiere gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen, bij zo’n sterke editie van ‘zijn’ KUES…

25

Het kunstwerk ‘Ronse’ op vorige blz. is van Marnic BUUNIE Torcq die dit jaar in de Stationsstraat de eerste exposant was in “Het Kleinste Museum van België”.


 BLZ.12 / De inleiding wordt uitgesproken door Chris Van de Wijgaert, gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen & Bieke Vanlerberghe, directeur Forum voor Amae teurkunsten, is de eminente spreker om deze 25 ‘KEUS’ extra weerklank te geven. 

25

27

14

2014 WEEK 39


PARTYBAND QUESTION 40 JAAR

 ABVV Oost-Vlaanderen | Linx+ | met de steun van stad Ronse & provincie O.-Vl. | curator is Hendrik Braet (inzet boven), bewegingswerker Linx+ (info: 055 33 90 07 & 0498 30 39 48). www.abvv-oost-vlaanderen.be Hiernaast als je door gAZet bladert (of op vorige pagina) brengen we, wat aansluitend bij de voorbije bevrijdingsfeesten, een kunstwerk uit de vorige ‘KEUS’ editie anno 2013 en de prent is van Luc Van De Vijver, Rijksweg, Maarkedal… (Luc is oud-tekenleraar van de Abraham Hans Middenschool te Oudenaarde). Het enige thema in werk is de mens! Momenteel maakt hij pentekeningen op klein formaat, bijgekleurd met aquarel. Én hij blijft dat doen, zo’n beetje onze favoriete kunstenaar op KUES (mag ik?; W.D.), want zijn paus, of is het een duivel?, KUES anno 2014 en dus NU te zien in het CC, getuigt daar weer van, ook al geniet qua ‘tekenstijl’ zijn Hitler van vorig jaar onze voorkeur… Hieronder de naam van de fotograaf van de foto van Peter Dhooge én die ook op KUES exposeert…

LEADZANGER PETER DHOOGE VAN PARTYBAND QUESTION

27

15

2014 WEEK 39


16

2014 WEEK 39

Onze rustig geworden ouwertjes, MAAR immer kranige paracommando’s én hun eega’s lieten zich in de R van Remington soigneren door jong geserveer…


17

Op zondag 12 oktober 2014 wordt de wielercross ‘Grote 2014 WEEK 39 Prijs Mario De Clercq’ gereden in de reeks van de Bpost Bank Trofee. Dit evenement vindt plaats op de terreinen molen ‘Ten Hotond’, Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen.

Vorig jaar kwam wereldkampioen veldrijden NIELS ALBERT naar ‘den Hotond’… staat dit jaar WERELDKAMPIOEN

ZDENEK STYBAR o aan de start???

oo

oo

o

Shuttle-bussen brengen de supporters vanuit Ronse tot vlak bij het parcours. Wie te voet wil gaan, kan de wagen op parking Delhaize of parkings langs de C. Snoecklaan achterlaten en via de Fiertelmeers of de Kapellestraat naar het wedstrijdparcours gaan. Meer info: www.ronsekoerst.be

VERKEERSMAATREGELEN

‘RONSE KOERST’ weer omheen de Hotond…

GROTE PRIJS MARIO DE CLERCQ Zondag 12 oktober 2014

Om de infrastructuur aan de aankomstlijn in alle veiligheid te kunnen opbouwen, wordt de Zandstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer vanaf zaterdag 11 oktober 8 u. tot zondagavond en van maandag 13 oktober van 8.45 tot 12 u. Wie uit het centrum van Ronse naar Kortrijk wil kan via de Zonnestraat en de Berchemsesteenweg of via de N60 en de N453 (omlegging N8) over Leupegem en Kerkhove. Het zwaar vervoer vanuit Oudenaarde naar Leuze - Doornik en omgekeerd, zal tussen zaterdagmorgen en maandagmiddag omgelegd worden via de Kruisstraat en Zonnestraat. Op zondag 12 oktober 2014 van 7 tot 19 u. zal ook de Berchemsesteenweg gesloten zijn voor alle verkeer. Tickets kunnen o.a. aangekocht worden in de sporthal van ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse. Voorverkoop: €11,00 – kassa: €12,00. HOPELIJK BETER WEER!


18

2014 WEEK 39

dubbel brons! SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE VOOR ANDERS-VALIDE KINDEREN TOT 21 JAAR Inwoners van de stad Ronse die instaan voor de thuisopvang en de opvoeding van andersvalide kinderen kunnen jaarlijks een forfaitaire toelage krijgen van 125 euro per kind en per jaar. Wie hiervoor in aanmerking komt, dient vóór 1 november een schriftelijke aanvraag te doen. Hiervoor kom je best even langs aan het onthaal van het Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN: • Betrokkenen moeten sedert 1 januari van het jaar waarvoor de toelage wordt gevraagd hun officiële woon- en verblijfplaats hebben in de stad Ronse. • Het kind mag maximaal 21 jaar zijn en moet minstens 66% gehandicapt zijn volgens een attest van F.O.D. Sociale Zaken. • Het andersvalide kind moet daadwerkelijk thuis verblijven ofwel een dagschool bezoeken.

Graag nodigen we jullie uit op de huldiging van CELIEN VAN PARIJS die de voorbije week FRUIT EN GROEN IN JE BUURT 2 x brons behaalde op de Special Olympics European ZONDAG 19 OKTOBER 2014 CC DE VERVERIJ 10 TOT 18 U. Summer Games in Antwerpen. Ben je op zoek naar informatie over streekeigen fruit Celien is aangesloten bij voor de boomgaard? Wil je aan de slag in je stadstuin of badmintonclub Wit-Wit Ronse op het balkon? Of wil je wandelend langs trage wegen genieten van het vele groen in en rond jouw stad? en is reeds enkele jaren actief Tijdens de NAJAARSHAPPENING kan je heel wat informatie krijgen over fruitbomen, het landschapsherstel in het badminton. Zo won ze op de top van de Muziekberg, de biodiversiteit in de drie jaar geleden ook al een stad, ... Je kan ook proeven van tientallen appel- en perenrassen, er is een bar met streekproducten én je zilveren medaille op de World kan er een zakje gratis krokusbollen afhalen in het kader van de actie verbijsterende bijen. Naast allerlei lezingen Games in Athene en demonstraties zijn er ook workshops door de Deze huldiging vindt plaats op Kunstacademie Vlaamse Ardennen – Beeldende Kunst. donderdag 25 september Er staat ook een mobiele fruitpers van 8 tot 18 u. Inschrijven via info@mobielefruitpers.com 2014 om 19.45 uur in de cafeDAG VAN DE TRAGE WEG: 10 u.: natuurwantaria van sporthal ‘t Rosco. deling Bois Joly (6 km) | 10 u.: spoorwegwandeling (10 km) | 14 u.: naar het Muziekbos met beklimming van Welkom! de Geuzentoren (10 km) | 14, 14.30, 16 & 16.30 u.: Het bestuur van bezoek aan de volkstuinen in de Stadstuin (1 tot 1,5 uur) Inschrijven kan via toerisme@ronse.be of 055 23 28 16. badmintonclub Wit-Wit


CELIEN KEERT TERUG VAN DE SPECIALS MET DUBBEL BRONS! Celien Van Parijs uit Ronse won de afgelopen week twee mooie bronzen medailles in het badminton (dames enkel en dames dubbel) op de Special Olympics European Summer Games die in Antwerpen plaatsvonden!

PROFICIAT CELIEN! Celien is aangesloten bij badmintonclub Wit-Wit Ronse en is al enkele jaren actief in het badminton. Zo won ze drie jaar geleden ook al een zilveren medaille op de World Games in Athene. Voor Celien, die tijdens de gewone jeugd- en volwassentrainingen meetraint, is dit opnieuw een beloning voor het enthousiasme waarmee ze week na week op de veldjes staat. Ook de andere leden van Wit-Wit zijn trots op wat ze doet!

19

2014 WEEK 39


Napoleon sprak achteraf zware schande:

“Een Franse boerin krijgt betere geneeskundige zorgen dan een Engelse kroonprinses!”

20

2014 WEEK 39

Princess Charlotte Gynaecoloog Prof. Dr.

André Van Assche (Gasthuisberg, KULeuven - Koninlijke Academie Geneeskunde), schoonbroer van GOKRTI secretaris Bernard Decraene, bracht voor de geschiedkundige kring het saignante (sic!), spijtig voor de betrokkenen, waargebeurde verhaal van de tragische zwangerschap Charlotte van Wales, eerste vrouw van Leopold I. Als Engelse troonpretendent beviel ze van een doodgeboren kind en zijzelf leefde na de bevalling nog vijf uur. Mogelijke stellingen voor deze wansmakelijke miskleun, de zwaarste fictie kan aan dergelijk… … ‘misdrijf’ nooit tippen, waren: een medische fout?, gevestigde waarden in bikkelharde strijd met nieuwstormers?, artsengeneralisten versus artsenspecialisten?, dwangmatige monopolies versus open wetenschap?, weten de historici het wel allemaal zeker van de medici? In ieder geval 


21

2014 WEEK 39

Princess Charlotte

 … een ongelooflijk tragische samenloop van omstandigheden die nooit had moeten plaatsvinden. Wàt mogelijks mis kon lopen op ‘t einde van een bevalling én bij de bevalling zelf, liep grondig fout. Geklungel tot en met, mét het verlies van mensenlevens tot gevolg én met een Europa dat er nu anders had kunnen uitzien. In het Ronses:

“Oetie en toetie”!


Uiteraard werd deze causerie ook bijgewoond door enkele Ronsese artsen (zie ook vorige pagina - Urbain kan het ze hier gezegd krijgen…). De lijdensweg van de prinses troonopvolger van de Engelse kroon en The British Empire heeft 50 bange uren geduurd, door complete onkunde van de arts die zich ten gevolge van zijn miskleun nadien verhing. Voorkeur werd gegeven aan protocolaire voorschriften die met het wee van moeder en kind géén rekening hielden (ten gevolge later wél bijgesteld!). Leopold zou, geen gemaal meer van mogelijks de Engelse koningin, zich enigszins tegen zijn zin het koningschap van België laten aanpraten en, geland in De Panne, werd hij later de eerste koning der Belgen (inzet) ter geschiedenisboeken vermeld als Leopold I. Ronsese insteek: hij huwde ten tweede male ene Louise-Marie van Orléans!

22

2014 WEEK 39


23

2014 WEEK 39

Jean alias ‘John USA’ en a°tuust Ro°nsseniere met zijn envelop naar onze redactie recto…


24

2014 WEEK 39

… én verso – de inhoud onthult gAZet au fur et à mesure!


WANDELING ELLEZELLES > RONSE MET…

25

2014 WEEK 39


26 2014 WEEK 39 Foto Anneke Kestelijn

ď ľ


FOTOCLUB RONSE EXPOSEERT ZIJN JAARLIJKS FOTOSALON ONDER KLIJPEKERK OP 3 OKTOBER 2014 (VERNIS-

27

2014 WEEK 39 VRIJE TOEGANG | OP VORIGE & DEZE PAGINA TWEE PRIMEURS DIE OP HET SALON ZULLEN TE ZIEN ZIJN (ZIE OOK VORIGE EDITIES VAN GAZET) SAGE 20 UUR) EN OP ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 OKTOBER 2014 TELKENS VAN 10 TOT 12 EN VAN 14 TOT 18 UUR |

Foto Hilde van Nieuwenhove


HOU DE DIEVEN BUITEN… 2014 WEEK28 39 De BIN-werking heeft de laatste jaren niet stil gestaan en RONSE TELT INTUSSEN 10 BIN’S. De laatst opgerichte BIN’s zijn DECROLY en KLIJPE. Om dit officieel te maken dient nog enkel hun charter ondertekend te worden. Hier maken we even een ‘plechtig ‘ moment van tijdens een persconferentie. gAZet zal die verslaan naar onze lezers toe… Van ditzelfde moment willen we gebruik maken om onze overkoepelende BIN-activiteit bekend te maken “WALK FOR SAFETY” - die doorgaat in het weekend van 18 en 19 oktober 2014. Dit is een auto wandelzoektocht doorheen de BIN’s van Ronse met als hoofdprijs een autoreis naar… Alpe D’Huez, maar eveneens begiftigd met tal van andere prijzen voor de deelnemers. We richten ons niet alleen naar de Ronsenaars, maar ook mensen van buiten Ronse zijn welkom. De opdrachten hebben allemaal te maken met diefstal-, inbraak of brandpreventie – wat had je anders van ons verwacht!?!

…WORD OOK

BIN 10

De ijverige en adequate BIN-werking binnen onze stadsgrenzen verdient het om rond het getal 10 een glaasje te klinken op deze prachtige samenwerking tussen burgers, politie, bestuur en voor Walk For Safety ook met onze brandweer. Meegedeeld door Hilke van Gijsel (foto) (*). Meer info?, neem gerust contact op via e-mail op preventie@ronse.be of via telefoon 055 23 28 25. (*) Preventieambtenaar Ronse | Grote Markt 12


60

jaar jong

… en OKRA RONSE nodigt uit! OKRA RONSE BESTAAT IN 2015 ZESTIG JAAR! 2015 WORDT DUS EEN ÉCHT FEESTJAAR!

29

2014 WEEK 39

Om de seniorenbeweging OKRA afdeling Ronse beter te leren kennen, om eventueel aan te sluiten, organiseert het plaatselijk OKRA-trefpunt een geanimeerde

OPENDEURDAG OP VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014, VAN 9 TOT 17 UUR IN ZAAL ’T KAPITTEL, vlakbij de Sint-Hermeskerk. 55-plussers zijn er bijzonder WELKOM. WAT VALT ER TE BELEVEN? De hele dag:  voorstelling van de deelwerkingen (crea, sport, koor, leesgroep, reizen…), demonstraties  projectie van foto’s over voorbije activiteiten (zie in deze editie van gAZet bij FOTO GAZET)  mogelijkheid om een kaartje te leggen… én speciaal nog dit:  van 10 tot 12.30 uur: begeleide wandeling om alle steegjes en koertjes van Ronse te ontdekken (foto onder Koer Devos). Er wordt afgesloten met een gegidst bezoek aan de nieuw ingerichte crypte  om 14 uur: een begeleide open wandeling naar ‘t ‘Bois Joly’, puur natuur (best laarzen voorzien!). Info bij Damien Van Wambeke (voorzitter - inzet 055 21 16 74) of bij de secretaris Terry Vandorpe (055 23 95 08) (foto).


60

jaar jong in 2015

OKRA RONSE: OP LOURDESBEDEVAART 2014.

30

2014 WEEK 39


31

2014 WEEK 39

Een imposante man… in een buurgemeente van Ronse… een legendarisch kunstenaar… Etikhove

Valerius-De-Saedeleert…


32

2014 WEEK 39


33

2014 WEEK 39


34

2014 WEEK 39


35

2014 WEEK 39


Open Bedrijvendag Zondag 5 oktober

FOTO-OPROEP ‘RONSE UW STAD 2015’

36 2014 WEEK 39

MEER NIEUWS IN GAZET WEEK 40 Op zondag 5 oktober 2014 kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van zes Ronsese bedrijven en/of organisaties. OPEN BEDRIJVENDAG is uitgegroeid tot het grootste ééndagsevent in Vlaanderen en Ronse doet mee! Het college van burgemeester en schepenen zal om 10 u. op de Grote Markt het startschot geven. Daar zullen een aantal fietsen gratis ter beschikking staan, maar je kunt natuurlijk ook thuis met de eigen fiets vertrekken. Wie de fietsroute volgt, wordt niet enkel langs de bedrijven geleid, maar kan ook genieten van de mooie uitzichten van de stad. Je kunt een plannetje met de fietsroute ophalen op de Grote Markt of bij de deelnemende bedrijven. Van 10 u. tot 17 u. maken zij je wegwijs in… Alsico: Zonnestraat 223 Pinehouse: Charles De Gaullestraat 7 Biozendo Infraroodcabines: Neerhofstraat 2 Garage Vanhauwere: Ninoofsesteenweg 322-324 Solva voor Pont-West: Doorniksesteenweg Ysmolenhoeve: Kanarieberg 1 STADSWANDELINGEN… Maak die dag ook van de gelegenheid gebruik om de stad te ontdekken. Schrijf je in voor een wandeling langs de nieuwe stadsprojecten. De wandelingen starten om 10 u. en om 14 u., aan de ingang van CC De Ververij, Wolvestraat 37 en duren ongeveer anderhalf uur. Vooraf inschrijven voor deze wandeling is nodig en kan via toerisme@ronse.be of via 055 23 28 16. Wil je weten welke bedrijven buiten Ronse nog allemaal deelnemen, neem dan een kijkje op www.openbedrijvendag.be.

Elk jaar valt in de maand december het boekje ‘Ronse Uw Stad’ bij de Ronsenaars in de bus. ‘Ronse uw Stad’ is het gratis infomagazine van de stad Ronse met informatie over de werking en samenstelling van het stadsbestuur, adressen van de stadsdiensten, verenigingen enz. enz. enz. Heb jij in je digitale schuif nog enkele mooie foto's van het stadscentrum, de omgeving of één van de vele evenementen liggen? Wil je die foto graag delen met anderen? Stuur dan je (digitale) foto door naar communicatie@ronse.be. De mooiste foto's worden in het magazine gebruikt. Wie weet haalt jouw foto wel de cover van Ronse uw Stad 2015! Foto’s inzenden kan tot en met vrijdag 24 oktober. Bij publicatie van je foto krijg je geen vergoeding, maar wel een correcte naamvermelding in het magazine. En natuurlijk het feit dat jouw foto bij meer dan 25.000 mensen in de bus valt! Uiteraard behoud je je rechten op de foto.

RONSE

UW

STAD

2015


… hiervoor 36 pagina’s en hier deze rararara… INOG 09 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

37 2014 WEEK 39


38 2014 WEEK 39

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


39

2014 WEEK 39


Deze maand september liep de de tentoonstelling "Gulden boek vertellen Ronse", een initiatief van duivel-doet-bijna-al Willy Deventer, geboren en getogen Ronsenaar en die zelf doorheen tientallen jaren van de geschiedenis van deze gulden boeken het merendeel der illustraties op zich nam. Hij kreeg voor deze organisatie de steun van het stadsbestuur, zelf meer dan normaal een betrokken partij want natuurlijk niet alleen de bewaarder van deze gulden boeken maar er vooral de motor van. Het initiatief wordt een primeur voor het land genoemd en dat geloven we best want men zoekt maar ter zake het wereldwijde web af en men komt te ... Ronse terecht. Een primeur is wel een interessant maar uiteindelijk een formeel en niet op zich te verantwoorden gegeven en de vraag is dan of deze tentoonstelling ook een indringende inhoudelijke betekenis heeft? Daarop kunnen we volmondig ja antwoorden in een gelukkige overeenkomst met de titel zelf van de tentoonstelling; voorwaar eens een vlag die de lading dekt!

Dat de gulden boeken inderdaad mee vertellen over Ronse, over zijn eigen inwoners en bezoekers, staat vast minstens door de zekerheid dat het steeds het stadsbestuur zelf is die deze boeken laat aanvullen én door het feit dat zij door het stadsbestuur worden bewaard. Dat zij altijd en enkel daar aanwezig zijn, onderstreept het uitzonderlijk belang van deze tentoonstelling want in

40 2014 WEEK 39

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

een extrospectie door Jean-Marie De Dijn

In die maatschappelijke context heeft eigenaardig genoeg de naam of faam van de illustratoren, hoe goed zij hun werk ook hebben verricht, slechts een secundaire want puur dragende waarde, inderdaad ter opluistering van de aanwezige gasten zelf en het specifieke historische motief van hun aanwezigheid te Ronse. Dom gezegd; het esthetische aspect van deze boeken staat volledig in functie van hun officieel receptief-versterkend karakter en hebben feitelijk gezien geen gedeelde maatschappelijk-esthetisch bestaan, dan uiterst uitzonderlijk in dit soort richtinggevende tentoonstelling (dus een goede ... primeur!). Krijgen de kunstenaars dus de eer van hun lokale overheid ingeschakeld te worden in dit luisterrijk lokaal gegeven, dan hebben zij paradoxaal genoeg voor de rest van de lokale en verdere maatschappij, waarvan het bestuur via verkiezingen nochtans de uitdrukking van is, door net de aard van dit werk geen enkele betekenis in een overdracht van noch esthetische genoegens noch mogelijke maatschappelijk zeg politieke boodschappen aan de bredere lokaliteit. Bovendien is het maar de vraag of enkele illustraties indien om een specifieke reden apart gewenst, ook buiten de stadhuismuren of een - al dan niet plaatselijke tentoonstellingsruimte waarde kunnen hebben indien uitzonderlijk drukmatig verspreid. Hebben zij vanzelfsprekend hun waarde op zich én om reden van het alvast belangrijk motief van de aanwezigheid van deze bezoeker aan het stadhuis én om reden van de verhoopte kunstzinnigheid van de illustratie, dan is de kern van de waarde van de illustraties fundamenteel gelegen in de zuivere betekenis van het geheel van de gulden boeken zelf. Het is immers de idee van een gulden boek die de belangrijkheid inhoudt van zichzelf en die elke werkelijke illustratie van een gebeurtenis overstijgt, maar tegelijk ook haar gedeeltelijke waarde geeft (hoeveel onderdelen het ook moge hebben, zo kan er maar één gulden boek zijn). Het is een feit dat eens het stadsbestuur gekozen heeft om sommige mensen of groepen te eren, onder meer door het neer te slaan in een materieel gegeven als een boek, dat de belangrijkheid van dit fenomeen meebrengt dat elke individuele illustratie slechts een deel van dat geheel kan zijn (in die zin is een tentoonstelling van gulden boeken van andere gemeenten slechts werkelijk zinvol op puur esthetisch vlak want

WILLY DEVENTER, CURATOR VAN GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

Tientallen jaren van gebeurtenissen met alle bijhorende illustraties in één maal tonen is vanzelfsprekend onmogelijk, hoewel dit toch is geprobeerd via een doorlopende dia-projectie die echter niet voldoende scherp was maar een bijna overdonderend en verdienstelijk overzicht inhield wie en wat daar op het stadhuis allemaal is ontvangen. Hoe dan ook heeft de bezoeker een heel groot zeg representatief aanbod aan gulden illustraties gekregen. Dat is jammer genoeg niet mogelijk ab urbe condita of vanaf de stichting van de stad Ronse zelf, waarmee ook is aangetoond dat deze gulden boeken een vrij modern fenomeen zijn, althans voor Ronse (een algemene wetenschappelijke studie van dit fenomeen bestaat naar onze kennis niet en er zijn dus geen vergelijkingspunten). De kijker krijgt dus historisch gezien een fragmentair beeld van de stad , een beeld dat echter naar de toekomst steeds verder zal uitdijen want de gulden boeken lijken werkelijk een verworvenheid. Interessant is dat doorheen de jubilea van lokale verenigingen die reeds actief waren voor het ontstaan van de gulden boeken zelf, er een achterwaartse tijdsprong kan worden gemaakt. Op die manier beslaan deze gulden boeken dus een stuk geschiedenis die ruim vooraf gaat aan hun eigen bestaan en zijn deze boeken archiefstukken die menig historicus op de weg kan zetten naar verder onderzoek. Wil men echter weten welke personaliteiten Ronse voor het tijdperk der gulden boeken hebben bezocht, dan moeten er andere bronnen worden bestudeerd. Tegelijk zijn er natuurlijk steeds personaliteiten geweest die als het ware door de mazen van het officieel stedelijke net zijn geglipt en Ronse hebben bezocht zonder een neerslag in deze boeken (zie onder meer ons artikel in Annalen van de Geschiedkundige Kring Ronse in 2005 over een bezoek van de bekende Nederlandse schrijver Gerard Reve aan Ronse, waarbij we een mogelijk motief van zijn bezoek aan Ronse hebben gereconstrueerd onder meer via een tekening van Gert Crispyn die ook een bijdrage aan een gulden boek heeft geleverd).

tegenstelling tot illustraties in boeken die uiteraard worden uitgegeven en dus min of meer massaal worden verspreid, zijn de gulden boeken letterlijk uniek en enkel op die plaats bewaard waar zij ook hun essentiële verbondenheid mee uitdrukken: op het stadhuis, de plaats waar op zijn best lokale verenigingen en personaliteiten, of bekende bezoekers worden ontvangen. De uniekheid der gulden boeken verhoogt nochtans op geen enkele mate hun marktwaarde die immers nul is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stripwereld waar duizelingwekkende bedragen worden neergeteld voor bijvoorbeeld eerste drukken of originele schetsen, wat omgekeerd ook de prestatie onderstreept van alle illustratoren die daar aan meewerken: hun werk kan dus immers per definitie niet worden ‘vermark’t! De belangrijkheid van de gulden boeken wordt dus enkel en alleen bepaald door hun feitelijke en definitieve plaatsing in deze belangrijke lokale context van een democratisch apparaat zoals het zich geregeld opent voor eigen burgers en bezoekers doorheen gemeenteraden, musea edm, maar uiterst zeldzaam op deze manier.


zal men als vreemde aan die lokaliteit nooit een reeks inhoudelijke finesses kunnen vatten). Tegelijk is de belangrijkheid van dit soort ontvangsten net verhoogd doordat er een meer dan puur tijdelijk feestelijk karakter aan wordt gegeven. Los van mogelijke foto's van deze gebeurtenis, die zeker zullen bestaan want vanaf het begin van deze Ronsese gulden boeken bestond de fotografie al decennia, wordt een gulden boek pas echt gulden doorheen de illustraties. Een eeuwenlange en extreem rijke Vlaamse en Belgische traditie van schilderen, tekenen, etsen, ... en illustreren, allen op absoluut wereldniveau, werd hier eenmalig overwogen en nadien als het ware zonder reden want vanuit zelf begrepen traditie gemotiveerd toegepast om interessante bezoeken als het ware extra op te smukken. Zeker in een maatschappij waarin in tegenstelling tot de Arabische en Chinese culturen kalligrafie een zeldzaamheid is op officieel vlak, is de betekenis van een plechtige en officieel georganiseerde gebeurtenis versterkt door de kunstzinnige zeg plastische uitdrukking ervan. Enkel een tekst met de erbij horende handtekeningen van de relevante aanwezigen zou in deze traditie inderdaad te kort schieten (en het gebruik van een voetafdruk - zoals in filmfestivals - van een relevante genodigde is natuurlijk volstrekt buiten bespreking). In die zin is het feit dat deze tentoonstelling een primeur is, wetenschappelijk gezien eigenlijk lachwekkend en pleit het voor de snuggerheid van de bedenker ervan te Ronse (en, willen we toch graag toevoegen, in verder vertrouwen in 'bedenksels' van deze creatieve duizendpoot). Wetenschappers van diverse pluimage als kunsthistorici, sociologen en andere historici hadden reeds veel langer dit fenomeen der gulden boeken kunnen ontdekken en naar buiten brengen, zoals hier met de voorgestelde stukken zelf en bijhorende informatie, of dieper met specifieke studies. Op deze manier biedt dergelijke tentoonstelling een inkijk in wat een stadsbestuur van deze regionen belangrijk vindt om zelf formeel en semipubliek te ontvangen en geeft zij een inkijk hoe kunstenaars daarmee binnen een lange traditie mee omgaan. In die zin is het adjectief "gulden" perfect gekozen. Het is een ouderwets begrip en verwijst daarmee naar traditie, en het geeft ook voornaamheid weer want heeft de voorname associaties van goud, waarmee het ook verwijst naar de specifieke maatschappelijke betekenis van het fenomeen van stedelijke ontvangsten, een soort van gedemocratiseerde 'Blijde Intredes' (zie onze bespreking van het wandtapijt van Gaston Woedstad uit 1943 in het stedelijk museum in de Annalen van de Geschiedkundige Kring Ronse in 2006). Ondanks de materiële want specifiek maatschappelijke uniciteit van deze gulden boeken, is er ons inziens toch één belangrijke mogelijkheid om de letterlijk inzichtelijke beperking die met deze uniciteit gepaard gaat te overstijgen, niet slechts eenmalig door een tentoonstelling maar permanent, zij het op een grafisch iets minder kwalitatieve manier. De redelijk nabije WestVlaamse gemeente Anzegem heeft al veel jaren een zeer interessante fotowebsite die op haar eigen startpagina is gelinkt (zie de website van http://erfgoed.anzegem.be). Al bijna evenveel jaren hebben we her en der te Ronse hiervoor reclame gemaakt om deze idee ook eindelijk eens toe te passen voor onze eigen stad, want ... waardevolle primeurs mogen toch gerust nagevolgd worden?! Zonder de minste twijfel zou een aan Ronse

gewijde fotowebsite een blijvend en inslaand succes hebben bij haar inwoners en de verspreide Ronsenaars. En het is net hier in de verzamelde en publieke manifestatie van gebeurtenissen van mensen en groepen uit de moderne geschiedenis van Ronse dat eveneens meer kunstzinnige getuigenissen van de geschiedenis van de stad kunnen worden getoond. In deze fotowebsite is dus niet alleen plaats voor 'pure' foto's maar ook voor reproducties van alle bladzijden uit alle gulden boeken, naast ander relevant iconografisch materiaal aangaande Ronse, zoals schilderijen, kaarten, postkaarten, bidprentjes, e.d.m. Zo is deze belangrijke want noodzakelijke tentoonstelling tegelijk een hefboom naar 'méér', naar een permanente tentoonstelling via het unieke maar volstrekt ingeburgerde medium internet, en kan al dit iconografisch materiaal tegelijk een werking van verbondenheid inhouden voor al die Ronsenaars die om weet welke redenen ver van huis wonen, zoals in het buitenland. Het stadsbestuur van Ronse dat mee deze tentoonstelling organiseerde kan dus beginnen naar medewerkers te zoeken naar de opmaak van deze foto- of iconografische website. Men staat er misschien niet eens bij stil dat de tekenaars van de verluchte neergeslagen gebeurtenissen zelf allemaal Ronsenaars zijn, minstens van geboorte en overwegend ook van woonst - waarbij het woord "verlucht" lekker ouderwets mag klinken want verwijst naar de beroemde handschriften die dikwijls onwaarschijnlijk mooi werden versierd, in meer moderne termen geïllustreerd (zie zeker het fabelachtig verzorgde standaardwerk van professor Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen, uit 1998). Naar onze kennis is dergelijke selectie van medewerkers te Ronse nooit een punt van discussie geweest, althans niet openbaar. Het is niet onze bedoeling hier over die selectie na te denken, die in het algemeen nogal vanzelfsprekend lijkt, noch aan de kunstzinnigheid van hun bijdragen, al zijn er minstens bijzonder geslaagde portretten bij van bezoekers (o.a. het portret van de integere oudminister Vera Dua door Willy Deventer, dat zijzelf naar we ons goed herinneren flatterend noemt!). Hier zijn er zeker tal van gezichtspunten die door vooral kunsthistorici kunnen worden onderzocht. Dat de kunstenaars altijd Ronsenaars zijn en vooral ingezetenen, geeft wel een extra maatschappelijke betekenis aan de illustraties. Deze kunstenaars worden immers verondersteld het reilen en zeilen van de stad goed te kennen, vooral wat betreft de uitgenodigde mede-Ronsenaars en de eigen verenigingen, en natuurlijk de zgn. personaliteiten die juist naar Ronse zijn afgezakt juist om specifieke lokale of regionale problemen te bespreken. Het voorbeeld bij uitstek is dan het decennialange gepalaber omtrent de N-60, en het is dan ook geen toeval dat één van de illustraties daar net over gaat, allicht (...) al even geen toeval van de hand van 'elders' over hetzelfde thema woelwater zijnde Willy Deventer. Zijn de gulden boeken zoals gezegd onderdelen van het officieel maatschappelijk gebeuren van de stad Ronse, dan is de verhouding van de eigen bewoners annex illustratoren in de gulden boeken ten opzichte van deze of gene onderwerpen die de stad in haar geheel bezig houden, noodzakelijk zichtbaar in de manier van verwerken door deze illustratoren van derlijke thema's. Dat kan gaan van een gewone versiering en dus een als het ware waardenvrije maar feitelijke levensbeschouwelijke bevestiging van het gebeuren, zoals bij de diverse pagina's die in de jaren '50 zijn gewijd aan

41 2014 WEEK 39

Willy’s boutade luidde v.b.n.o. en tot slot van zijn rondleidingen: “DE N60

IS DE NIEUWSTE DUIVEL VAN RONSE…”


de huldiging van de eigen burgemeester Soudan. Die illustraties zijn van de meest systeembevestigende allure die men maar kan bedenken. Die verhouding kan natuurlijk veel ingewikkelder zijn, gaande van slechts door ingewijden begrijpbare hints en kritiek, tot eerder openlijke vraagstelling ten opzichte van bepaalde problematieken die door - meestal - personaliteiten worden aangekaart. In het algemeen kan men spreken van een totale verbondenheid der illustratoren bij de viering van eigen personaliteiten en verenigingen. In die zin zijn dergelijke illustraties de letterlijke beeldrijke bevestiging, soms gelardeerd of verbaal .. geïllustreerd met enkele woorden of zinnen, van de 'juistheid' van het uitnodigingsmotief van het stadsbestuur zelf, waarbij men als vanzelfsprekend kan aannemen dat nogal wat verenigingen zichzelf hebben uitgenodigd, denken we in het bijzonder aan jubilea. Binnen het beeldende medium van de gulden boeken is het dus voor de illustratoren alleen maar theoretischer wijze mogelijk om een eigen onderwerp te thematiseren, anders gezegd om zelf een persoon of vereniging voor te stellen die zou moeten officieel gehuldigd worden via dit medium gulden boek, indien de illustrator een blad zou ... overslaan en dus een witte bladzijde zou overlaten! Is van enig sarcasme of welk soort bitter verzet tegen de één of andere genodigde blijkbaar geen enkele sprake, en doet de illustrator op zijn hoogst aan vrijblijvende humor, dan is heel zijn activiteit een bevestiging van de feestelijkheid van de ontvangst, over wie of wat het ook moge gaan. Enige gegevens zijn hoe dan ook onbekend over illustratoren die een mogelijke illustratie weigerden. Anderzijds zijn illustratoren van gulden boeken geen bewoners van het eiland gulden boek. Zeker in de gevallen van Glenn Elet en Willy Deventer weet elke Ronsenaar of althans al diegenen die zich in het publieke debat mengen zoals formeel de uitnodigende politici in het stadhuis, dat deze heerschappen prikkelende tekeningen of andere vormen van kritische communicatie ook en zeker tegen leden van dit stadsbestuur of het stadsbestuur op zich niet eenmalig maar geregeld hebben gepubliceerd in andere media. Het pleit dus voor de openheid of mate van democratie van de respectievelijke stadsbesturen dat geen enkele van deze illustratoren het deksel op de tekenende neus heeft gekregen, althans in zoverre tot op heden bekend (maar zeker voor Willy Deventer is deze problematiek zeer manifest aanwezig gezien zijn leidende rol in het verzet tegen de plannen i.v.m. de N-60). Daarom ook heeft dit soort tentoonstelling een belangrijke bijkomende maatschappelijke functie: niet alleen worden beelden van een officiële openheid aangereikt, maar ook wordt de relatie openlijk getoond tussen de opdrachtgever want het officiële stadsbestuur en de uitvoerder of de illustrator en kan dat dus worden onderzocht als een graadmeter van lokale democratie! De enige maatschappelijke discussie die dan ter zake nog kan worden gemaakt, is die over de vraag welke verenigingen of personen 'werkelijk' moesten worden uitgenodigd - en natuurlijk, welke verenigingen dus niet werden uitgenodigd. Zo lijkt het voor verenigingen althans een ongeschreven maar duidelijke regel te zijn, dat zij per definitie worden uitgenodigd wanneer zij een zekere, respectabele leeftijd hebben verkregen, of een jubileum kunnen vieren. Een toegepaste inhoudsanalyse kan dus andere informele regels opgraven die op hun beurt kunnen worden belicht in hun specifieke motivatie. Eén fundamenteel motief voor eender welke uitnodiging ten stadhuize en in het gulden boek is overduidelijk; een betrokkenheid met de

stad Ronse zelf. Dat is de vanzelfsprekendheid zelve. Die betrokkenheid gaat ofwel naar binnenuit, in het geval van uitnodigingen aan eigen bewoners of verenigingen, of gaat naar buiten de stad met de uitdrukkelijke en publiek gekende bedoeling er een voordeel voor de stad zelf uit te halen, te weten bij de uitnodigingen aan de zgn. personaliteiten (die er dikwijls ook zéér positief op reageren zoals de korte lofbetuiging van Hugo Claus, en de zeer lange als het ware liefdesverklaring van gouverneur Herman Balthasar). Dit aspect der gulden boeken is dus een belangenkwestie, waarbij men niet de opportunistische vraag kan stellen of de 'geviseerde' personaliteiten eigenlijk niet tevens een soort replica of 'dubbel-origineel' van het echte origineel in het gulden boek zouden moeten kunnen krijgen. net zoals men officiële uittreksels uit de burgerlijke registers kan aanvragen, maar dan op een verzorgd want esthetisch niveau (men kan voor dat dubbel-origineel dan een eigen begripsnaam voor uitvinden). Zeker is het bijkomend cruciaal motief: er mag door deze ontvangsten ten stadhuize en hun opnames in de gulden boeken geen enkele maatschappelijke aanstoot worden gegeven, zeker op lokaal niveau. Er wordt een bepaalde status qua vast gehouden, die zeker ongeschreven want niet maatschappelijk of publiek gemotiveerd is maar werkzaam is en dus eigenlijk wel openlijk zou moeten gemotiveerd worden. Zo ontstond in de jaren '90 al geweldige commotie bij de vraag om een plakkaat omtrent Valère Depauw aan te brengen aan de stedelijke bibliotheek, wat op een krachtig officieel non stuitte zodat het dan 'maar' werd aangebracht op de gevel van de Kristen Volksbond. Nochtans is hij de schrijver van het te Ronse extreem geliefde TAVI, over alle ideologische grenzen heen, maar was hij tegelijkertijd ook veroordeeld voor collaboratie én grote vriend 'van'. Conclusie: de zgn. vaderlandslievende verenigingen worden wel ontvangen, voor gulden boeken of plakkaten e.d.m., zonder ook maar de minste bedenkingen bij de talloze misstappen van het verzet zelf doorheen terreur en woekerhandel, en dus worden zij wel geïllustreerd. Maar alles wat naar collaboratie ook maar kan ruiken wordt niet uitgenodigd en dus ook niet 'verlucht'. Nochtans hebben tekeningen en beelden allerhande een enorme potentie aan voorafgaand begrip en uiteindelijke verzoening, dikwijls veel krachtiger en dus blijvender dan woorden.

42 2014 WEEK 39

Is het inhoudelijk mogelijks niet al goud wat blinkt, de Ronsese illustratoren hebben ongetwijfeld verguld.

Jean-Marie De Dijn, filosoof en drs. Geschiedenis.

Tot hier publiceerden we in UPDATE in gAZet WEEK 38, we vervolgen de tekst van J-M op de volgende pagina…


 En daarmee komen we aan een parallel met de eveneens in september 2014 gehouden tentoonstelling over de bevrijding van Ronse op de derde september 1944 (die gehouden werd in de Brouwerij). Het is voldoende bekend dat wij al jaren intensief onderzoek verrichten naar WO II te Ronse. Het is door ons eveneens in deze gAZet vorig jaar gepubliceerd geweest - met schriftelijk bewijsmateriaal - dat een familie van vier Joden meer dan twee jaar succesvol is ondergedoken te Ronse, daarbij geholpen door twee families waarvan de eerste zeker minstens drie veroordeelde collaborateurs bevatte (we beschikken ten andere over deze dossiers). We hebben in het voorjaar het Ronsese schepencollege nog aangeschreven om de nog levende betrokkenen te huldigen naar aanleiding van de derde september 2014. Er kwam nooit enige reactie op wat wij met stelligheid als het belangrijkste verzetsfeit van deze oorlog durven noemen: het langdurig redden van vier bedreigde levens! We zijn momenteel waarschijnlijk de enige lokale specialist ter zake en overigens niet eens geraadpleegd voor deze tentoonstelling, wat net is alsof men alleen een kladschilder zou vragen om de ... gulden boeken te verluchten. Dus geen ontvangst ten stadhuize en al zeker geen illustratie in het huidige gulden boek van de nog in levend zijnde redders (normaal één), getuigen (meerdere) en de enige overlevende Joodse! Ironisch is dat wel, want bij uitstek zijn illustratoren meesters van de kleur, zoals men in diverse portretten van Willy Deventer en in het meer traditionele werk van Oswald Waterloos kan zien. En net bij dergelijke Jodenhulp ontmoetten de helpers wit én zwart op uiterst merkwaardige wijze elkaar én bij dezelfde mensen: alvast dàt zwart was ergens wit, zoals bij het wit doorheen talloze wanpraktijken héél véél zwart is, vóór, tijdens en nà de bevrijding. Dat laatste was op die bevrijdingstentoonstelling al helemaal niet te zien, zodat we daar een onmiskenbaar vertekend beeld hebben gekregen van de bevrijdingswerkelijkheid en het dus alles bij elkaar een totaal… nutteloze tentoonstelling was - dan voor de liefhebbers van militaire kostuums e.d.m. Terwijl anderzijds om welke reden dan ook in hetzelfde bevrijdingsweekend toch wel zeker de Duitse ambassadeur was uitgenodigd op een militaire plechtigheid aan het bevrijdingsmonument, al een stap in de richting van ... Tja, wat werd eigenlijk met die Duitse aanwezigheid bedoeld of zelfs verhoopt!?! Uiteindelijk vindt men in een onverwachte hoek van de tentoongestelde werken der gulden boeken, een werkelijk revelerend aspect van het fenomeen belangrijkheid in onze stad. Wat is buiten een portret (een staatsieportret of zelfs meer: een schilderij in bijvoorbeeld de burgemeestersgalerij op het stadhuis) meer openbarend over het eigen gevoel van de persoonlijke belangrijkheid dan een handtekening, als krachtig signaal naar buiten van "wie men is", een handtekening die op zich want puur esthetisch ook bijzonder boeiend kan zijn. Zo hebben we persoonlijk bij de diavoorstelling op een bepaald moment het lachen niet meer kunnen onderdrukken bij de gekunsteldheid van de handtekening van ‘n zekere, voorbije lokale politicus. Daarentegen viel ons de eenvoud op van de signatuur van deken T‘Joen en wijlen politicus én kunstliefhebber Germain de Rouck, naar ons aanvoelen toch twee heel intelligente mensen. Anderzijds waren we diep onder de indruk van de stilistische eenvoud, maar bijna mysterieuze schoonheid van de handtekening van de bekendste Linda…

van Ronse, een handtekening een ware kalligrafie waardig! (Linda, zet’m op, n.v.d.r.!)

43

2014 WEEK 39

‘Gulden Boeken’ worden gulden genoemd én omwille van een aangelegenheid die zich als belangrijk voordoet, én omwille van de kunstzinnige inkleding ervan. Dat laatste schijnt te Ronse steeds sterk te lukken, maar of het eerste klopt, daar bestaat soms twijfel over. Zeker vervlieden doorheen de tijd namen van personaliteiten of verenigingen, lokaal of op bezoek, onder het beroemde gezegde "sic transit gloria mundi" of vrij vertaald "bemerk eens de ijdelheid van de wereld". Men kan zich inderdaad als kijker de vraag stellen of, buiten de uiteindelijk gelukkig geslaagde illustratie, de gelegenheid voor die illustratie zelf wel zo belangrijk was, een gelegenheid die zich in het perspectief van jaren later lijkt op te lossen zoals een traan onder de douche. In die zin hebben de Gulden Boeken een bijzonder sterke gelijkenis met al de plakkaten die hangen aan de inkom van officiële gebouwen. Ooit hebben we in een toespraak naar aanleiding van de restauratie van de zonnewijzers aan de Sint-Hermeskerk, een toespraak die ging over eerbetoon aan inwoners van de stad door de verkozenen van de stad, erop gewezen dat het plakkaat van De Brouwerij voor eeuwig namen bevat van leden van het schepencollege dat dit gebouw lang wilde afbreken, terwijl de namen van de leden van de vzw die de Brouwerij uiteindelijk hebben gered, in geen contreien noch kleuren te bespeuren zijn. Dit plakkaat is dus een daadwerkelijke verdraaiing van de relevante feiten, feiten die gekend zijn door de nog levende betrokkenen of toekijkers, maar niet noodzakelijk veel later door allen die dit plakkaat bekijken (men kan zich natuurlijk afvragen wie ooit dergelijk plakkaat wil bekijken, wat dus de relevantie van de kost van dergelijk ding is dan de bewieroking op openbare kosten van de eigen naam van politici, net zoals men zich kan afvragen waarom in de Gulden Boeken naast de eventuele handtekeningen van de genodigden bijna altijd die van de aanwezige politici moeten staan - indien geen specifiek nut zoals bij zwaar geladen politieke bezoeken, zouden ons inziens die handtekeningen voortaan beter in de kast der bescheidenheid achterblijven). Voor de kritische, opmerkzame wakkere burger is de vraag van de Gulden Boeken niet alleen die naar de geschiedenis van de mooi of kunstig gepresenteerde personen of organisaties, of anders gezegd naar hun belang voor de lokale, Ronsese gemeenschap, maar misschien nog meer naar zij die letterlijk als blanco aanwezig zijn, maar hun daadwerkelijke sporen hebben verdiend en 'ergens' nagelaten in de gemeenschap van Ronse. Is het inhoudelijk mogelijks niet al goud wat blinkt, de Ronsese illustratoren hebben ongetwijfeld verguld! (In opdracht J-M, want toegepaste grafiek, n.v.d.r.!)

Jean-Marie DE DIJN filsoof en drs geschiedenis. gAZet dankt onze oud-Ronsenaar – hoewel hij hier zovele voeten in de aarde blijft hebben – voor deze bijdrage die je niet zomaar uit je mouw schudt. Jean-Marie is als Dendermondenaar nog immer begaan met het wel en wee van ‘zijn’ Ronse, in onze ogen… EREBURGER. Nem zie!


44 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 39/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 40 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!

Trek er de stekker uit, Luc!


45 2014 WEEK 39 MET DE

VAN

FOTOGAZET Appelboom bloei Appeltje groen Boompje groei Appeltje rood September remember Boompje bloot Appels tot moes In kool zo rood Trui over bloes Zomertje dood Cider van appels Ogen opzij Oeverloz’babbels Ter negorij!

De appeltjeskrant.


46

2014 WEEK 39

TEKSTEN PARACOMMANDO’S VOLGEN IN

UPDATE

16


47

2014 WEEK 39


48

2014 WEEK 39

Sinds zo’n 11 à 12 jaar houden de paracommando’s bijeenkomst van alle leden van het regiment over de generaties heen, recent aangevuld met enkele oudstrijders…


49

2014 WEEK 39

Deze foto uit de oude doos toont van bij fotograaf Frans Pessemier (eerst Wijnstraat, later Peperstraat) Bertrand Vanoteghem; de andere door onze fotograaf meegedeelde foto’s konden qua naam niet tijdig worden meegedeeld, maar we behouden de publicatie ervan als ‘uitleg’ van de foto op blz.47).


50

2014 WEEK 39

André Vandergheynst

José Bellinck


51

2014 WEEK 39

Rudy Delange

Jean-Claude Capiau

ď ľ


52

2014 WEEK 39

Jean Van den Borre

Gabriël Geenens


53

2014 WEEK 39

Max De Haes

Marcel Versichel

ď ľ


54

2014 WEEK 39

JONG GELEERD… OUD GEDIEND!

Ghislain Bellinck


55

2014 WEEK 39

TEKSTEN PARACOMMANDO’S VOLGEN IN

UPDATE


56

2014 WEEK 39


57

2014 WEEK 39

OP DE MENUKAART: ANCIENS PARA-CDO RONSE-RENAIX 20 SEP 2014


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 39 TELT 95 BLZ. & 237 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 39 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto e.a., zie stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer verder in gAZet; gAZetGRAfiek | BLZ.02: foto Fonny Malrait; foto circus Bavaria; eigen foto | BLZ.03: eigen foto | BLZ.04: eigen foto; gAZetGRAde medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun fiek | BLZ.05: foto Fonny Malrait; bijdrage géénstreepdoorronse; gAZetGRAfiek | BLZ.06/07: bijdrage géénstreepdoorronse; eigen foto’s (blz. uit ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen INzicht) | BLZ.08: bijdrage Natuurpunt; gAZetGRAfiek | BLZ.09: eigen foto’s | BLZ.10/11: met de B van…; eigen foto’s | BLZ.12/13: eigen foto’s; worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet logo BUUNIE door Willy Deventer; gAZetGRAfiek | BLZ.14: eigen foto’s op verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- expo KUES | BLZ.15: eigen foto; bijdrage Luc Dhooge | BLZ.16: foto Fonny Malrait | BLZ.17: stadsbericht; inzet foto via Thuupe Tchegoere | BLZ. den tegen voorafbetaling van €25 per foto 18: stadsberichten met extra bijdrage vanwege Erwin Huyghe | BLZ.20/ AUTEURSRECHTEN 22: foto’s Frédéric Dubar | BLZ.23/24: bijdrage Jean Vandereecken USA | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.25: bijdrage Sporen i/d Tijd (flyer) & eigen foto’s | BLZ.26/27: bijdraBBIE DEPONERING (i-Depot) ge Fotoclub Ronse | BLZ.28: bijdrage BIN | BLZ.29/30: bijdrage OKRA | Willy Deventer is international author met BLZ.31/35: bijdrage Maarkedal | BLZ.36/37: ‘Ronse’; nog 09 te gaan… | CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.38: met de L van… | BLZ.39: bijdrage BIB | BLZ.40/43: bijdrage J-M SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens De Dijn met eigen foto’s en illustraties door Willy Deventer | BLZ.44/45: graficus/kunstschilder met TheArtServermet de Z & F van… | BLZ.46/57: bijdrage Fonny Malrait | BLZ.58: met de code 22912 alsook uitgever bij de KoninkC van… | BLZ.59/68: bijdrage Damien Van Wambeke (OKRA) | BLZ.69: lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, eigen foto’s | BLZ.70: bijdrage Natuurpunt op eigen foto | BLZ.71: eigen manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder foto; bijdrage LETS; uit bijdrage C.D.; bijdrage géénstreepdoorRonse | BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.72: overzicht gAZet WEEK 39 | BLZ.73/81: vanuit het groot N60 Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) debat met eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.82/93: uit de expo Kunst Uit materiaal op te nemen waarover geen duiEigen Streek met eigen foto’s van diverse kunstwerken (met vervolg voordelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft zien in gAZet WEEK 40 | BLZ.94: eigen fodus niemand willen duperen, maar, indien er to’s van de wandeling Ellezelles > Ronse = zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem een organisatie i.v.m. de expo ‘Sporen in de dan asap contact op met onze redactie via Tijd’ (vervolg in gAZet WEEK 40 | BLZ.95: gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- an apple a day keeps the…; gAZetGRAfiek ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 40 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

28

58 2014 WEEK 39

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


59

2014 WEEK 39

29

OKRA RONSE BEZOEKT… (HIER EXCURSIE IN SINT-KATELIJNE-WAVER) Om de seniorenbeweging OKRA afdeling Ronse beter te leren kennen, om eventueel aan te sluiten, organiseert het plaatselijk OKRA-trefpunt een geanimeerde OPENDEURDAG OP VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014, VAN 9 TOT 17 UUR IN ZAAL ’T KAPITTEL, vlakbij de Sint-Hermeskerk. 55-plussers zijn er bijzonder WELKOM. (zie ook blz.29)


60

jaar jong in 2015

60

2014 WEEK 39

OKRA RONSE: DEELNAME AAN DE NATIONALE QUIZFINALE VAN OKRA IN DIEST.


60

jaar jong in 2015

OKRA RONSE: OP LOURDESBEDEVAART 2014.

61

2014 WEEK 39


60

jaar jong in 2015

62

2014 WEEK 39

OKRA RONSE: REIS NAAR DE MOEZEL IN DUITSLAND.

el


63

2014 WEEK 39

OKRA RONSE: BEZOEK AAN BROUWERIJ RODENBACH 2013.


60

jaar jong in 2015

64

2014 WEEK 39

OKRA RONSE: DAGUITSTAP REBECQ/NIJVEL.


60

jaar jong in 2015

65

2014 WEEK 39

OKRA RONSE: NAAR DE BLOEMENCORSO IN ZUNDERT NEDERLAND.


60

66

2014 WEEK 39

jaar jong in 2015

OKRA RONSE: HET JAARLIJKS DINER.


60

jaar jong in 2015

67

2014 WEEK 39 OKRA RONSE: HET JAARLIJKS DINER.


68

2014 WEEK 39

OKRA RONSE SPORT… Om de seniorenbeweging OKRA afdeling Ronse beter te leren kennen, om eventueel aan te sluiten, organiseert het plaatselijk OKRA-trefpunt een geanimeerde OPENDEURDAG OP VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014, VAN 9 TOT 17 UUR IN ZAAL ’T KAPITTEL, vlakbij de Sint-Hermeskerk. 55-plussers zijn er bijzonder WELKOM. (zie ook blz.29)


69 2014 WEEK 39

RONSE ZONDAGAVOND 21 SEPTEMBER, EERSTE DAG VAN DE HERFST

DE FOTO DIE WE VOOR DE VOLGENDE DRIE MAANDEN KOZEN VOOR ONZE HOME BIJ GAZETRONSE.BE …


26

70 2014 WEEK 39

PERSBERICHT – 24 SEPTEMBER 2014

750 EURO BOETE VOOR ILLEGAAL CROSSEN IN MUZIEKBOS In 2012 verbaliseerde het Agentschap voor Natuur en Bos een QUADRIJDER die illegaal en zonder kenteken aan het crossen was op de hellingen van het Muziekbos in Ronse. Nu, midden september 2014 werd uitspraak gedaan in dit dossier en werd door de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van de Vlaamse overheid een administratieve boete opgelegd van 750 euro aan deze quadrijder. Commentaar van gAZet: véél te weinig! Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een afgewogen visie inzake openstelling en recreatie in haar gebieden. Per gebied wordt een toegankelijkheidsregeling opgemaakt waarin vastgelegd wordt hoe de openstelling van een gebied geregeld wordt. Daarbij wordt in de mate van het mogelijke bekeken welke recreatiemogelijkheden er kunnen voorzien worden voor wandelaars, fietsers, ruiters en paardenmenners. Welke recreatiemogelijkheden aangeboden worden, is afhankelijk van gebied tot gebied. Cruciaal daarbij is de intensiteit van de verstoring per recreatietype. Sommige vormen van recreatie zijn onderling verzoenbaar op bepaalde plekken (zoals vaak wandelaars en fietsers), terwijl andere vormen dat niét zijn! Voor gemotoriseerde recreatievormen en voor wildcrossen is er in natuurgebieden géén plaats. Om de uitoefening van ongepaste recreatievormen te voorkomen en omdat de groep wildrijders te groot werd, ondernam het ANB recent een aantal werkzaamheden in enkele bossen van de Vlaamse Ardennen, zoals o.a. het Kluisbos, het Koppenbergbos en het Muziekbos, tégen ongepaste wildrecreatie. De natuurgebieden worden immers beschadigd. Zo zijn er extra afsluitingen geplaatst en een aantal bomen geveld om de doorgang te verhinderen. Het agentschap kreeg de voorbije maanden ook heel wat meldingen van andere recreanten die wildcrossen en het negeren van de toegankelijkheidsregels door andere natuurgebruikers aanklaagden. Het Agentschap voor Natuur en Bos treedt dan ook actief op tegen ongepaste recreatie en zal regelmatig patrouilleren in de probleemgebieden. De geplande acties kaderen binnen een nieuwe visie van het Agentschap voor Natuur en Bos om op een planmatige wijze te handhaven. Dat kan worden bereikt door meer nadruk te leggen op preventieve acties maar ook door het organiseren van gecoördineerde acties in samenwerking met de politie en het parket. gAZet: de quad in beslag laten nemen! INFO: Agentschap voor Natuur en Bos, Griet Buyse, 09 276 20 11, 0499 59 33 65, griet.buyse@lne.vlaanderen.be


HET RODE OORTJE

26

André De Wolf roept gelovigen en ook andersdenkenden naar ‘zijn’

RO°NSSIESE MEESE BA° DE POETERS…

PS: hopelijk met correct Ronssies op de schermen!

z

Member 100 wordt vandaag gevierd (zie gAZet voorheen).

.

..

71 2014 WEEK 39


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 39

28

72 2014 WEEK 39

gazetronse.be


26

LANGE ONE LINER:

73 2014 WEEK 39

ALS 200 AANWEZIGEN OP HET N60 DEBAT… een representatief staal zijn voor de gehele Ronsese bevolking, rekening houdende met het herhaald applaus voor ANTI TRACÉ N60 én met hoongelach, gebrul en duidelijk kwaad bloed vanuit de zaal én het op tafel kloppen van een ANTI panellid jegens de PRO’S, rekening houdend met een burgemeester die eerder leek aan te zitten aan een rouwmaaltijd dan zich verdedigend in een debat, dan valt misschien te concluderen DAT DE RONSESE BEVOLKING DE COALITIE (CD&V+Groen, N-VA en “de blauwe”) NIÉT MEER DRAAGT! Op z’n minst gaf dit N60 debat een MOTIE VAN WANTROUWEN TÉGEN DE HUIDIGE COALITIE te kennen; wie of welke coalitiepartner trekt er de stekker uit en wat dan?, onuitgegeven scenario’s voor Ronse!!!


26

74 2014 WEEK 39

KOBE BOUSSAUW FILIP DE BODT

N60 DEBAT

ELISABETH MEULEMAN ERIC GRIETENS

.

.


26

75 2014 WEEK 39

LUC DUPONT JOHAN BROWAEYS

N60 DEBAT

PAUL KERCKHOVE THOMAS MAES

. .


26

76 2014 WEEK 39

‘ZO GOED ALS RODE STOP TEGEN DE KOMST VAN DE N60’

… bij herhaling!


26

77 2014 WEEK 39

Afgegaan als een…

‘GROEN LICHT VOOR DE KOMST VAN BEPAALD DÀT N60 TRACÉ’


78

26 ALVAST ENKELE OPSTEKERS:mmm Luc Dupont: “Er is mij NOOIT om een referendum gevraagd!” 2014 WEEK 39 Paul Kerckhove kwam (ondanks: “Ik zetel hier niét ten persoonlijke titel, wél namens SP.a Ronse, SP.a Kluisbergen en SP.a Maarkedal”) overduidelijk zijn vroeger coalitiepartner, beiden de goedkeurders van dit N60 tracé, steunen. Loyauteit kan hier… electoraliteit betekenen! Elisabeth Meuleman kon niet duidelijker zijn: “Onze groene schepen Wouter Stockman heeft een persoonlijke mening omtrent de komst van de N60, maar hij zal ze aan niemand zeggen, IK KEN ZE, MAAR… hij wil zich loyaal blijven opstellen binnen de bestuursmeerderheid! M.a.w., Elisabeth van Groen, heb je tegen wel 200 toehoorders gezegd: WOUTER STOCKMAN IS TÉGEN DE KOMST VAN DE N60! Opmerkelijke ‘afwezige’, ondanks ‘n paar kopstukken stilzwijgend aanwezig waren in de zaal, of course without any question, was zijlijnkijker N-VA! Van profilering gesproken! Voorbarige conclusie misschien: zolang de Vlaamse overheid de N60 steunt, ondanks en buiten elke kiesbelofte van de overheersende coalitiepartner om fel in het rood te gaan in de eigen begroting, als de Raad van State geen gunstige uitspraak doet t.o.v. welke neen-actie-voerder ook én als de stad Ronse ooit de nodige bouwvergunningen wil afleveren aan die Vlaamse overheid om het N60 beton te laten vloeien, ZAL DE N60 ER KOMEN! Over zo’n 10 jaar? Nadat Dr. Ir. Kobe Boussauw zijn wetenschappelijk exposé had gegeven, wisten we het reeds: die arme (sic!) 5 500 meter extra N60 zijn volkomen overbodig. Ronse ligt niet in Ethiopië! Elisabeth Meuleman: “Ondanks de viervaks N60 langs Oudenaarde, zetten grote bedrijven in de industriezone aldaar hun personeel op straat! Welvaart in Ronse zal nooit helemaal gelinkt zijn aan een stuk viervaks N60 meer of minder”. APPLAUS… … HOONGELACH ‘t Anti kamp is té laat met het protest |‘t Pro kamp heeft de bevolking nooit adequaat ingelicht

== VERDER VERSLAG AL DAN NIET KOMST N60 IN UPDATE ==


26

GROOT N60 DEBAT RONSE 25 SEPTEMBER 2014 ROYERSLAAN 39 200 MAN I/D REFTER! Hallo Ronsenaar vooral, hét debat is gehouden, gisteravond, onder grote belangstelling. Ofwel was het (opgetrommelde?) publiek partijdig – gAZet wil beide kanten tonen en hun gelijk/ ongelijk weergeven – ofwel dragen de Ronsenaars de meerderheid van ‘hun’ CD&V+Groen en N-VA en ‘blauw’ niet meer. Of was het in het Atheneum bij valavond een mix van de twee? Who knows! Organisator géénstreepdoorronse verwelkomde en, samen met de moderator (die voor de gein tweemaal z’n pet opzette: die van vóór het ANTI N60 en dan achterstevoren – maar té laat zoals het later op de avond zou weerklinken – sinds de enkele maanden van protest en dus niet alleen vanuit gAZet; gniffel) de krijtlijnen voor het debat uittekenden! Dupont klom als allereerste het ‘schavot’ op, maar werd teruggefloten, want de dame en heren van het panel zouden samen met het publiek eerst twee PPt presentaties lezen en beluisteren… Stak van wal Thomas Maes (inzet) die in maart jl. het publiek doorheen de N60 expo in CC De Ververij gidste (het zogenaamde ‘eens’ luisteren wat de modale Ronsenaar er allemaal van vond) met vanuit dat CC hier ‘n soort résumé van wat de komst van ‘zijn’ N60 tracé nu allemaal inhoudt, annex stand van zaken… VERVOLGT BLZ.80.

Beste Luc, het wordt een kwestie van gezond verstand, van voor en tegen afwegen en niet halsstarrig blijven vasthouden aan opportuniteiten uit 1977, liefst 37 jaar geleden, toen een héél ander tijdperk dan nu! Als ‘Ronse’ de bouwvergunning weigert voor dàt tracé van de N60, dan komt het er niet, toch? “Stap vóór stap” zei je gisteren en “we moeten met iets beginnen”, wel, poepsimpel: realiseer of laat realiseren de Ronsese ZUIDERRING, draai de stappen gewoon om: EERST DE ZUIDERRING en dan zien we wel en ga jij geen burgemeester af zijn met die kwalijke [peitie lowtie] in je nek en een voetnoot in la petite histoire van Ronse als… Luc Duviaduc! Indien onmogelijk, wel, schrijf GROTE GESCHIEDENIS en pak jouw appels voor citroenen en hou de eer aan jezelf, treedt desnoods af en laat ‘jouw’ partij uitmaken wie elkaar NU gaat uitmoorden ter wille van die tricolore sjerp. ‘Gun’ hem desnoods aan coalitiepartner Por die jou gijzelende zijlijnkijkers de touwen in laat hén de sparadrap. Noblesse oblige, in deze aan twéé kanten!

79 2014 WEEK 39

WIE LAATST LACHT, BEST LACHT?


ontwikkelingsland. Kobe stelde vanuit de literatuur dat de aanleg van nieuwe wegen in eerste instantie hun insteek hebben bij opmerkelijk bestuur met het oog op herverkiezing van de bouwheren-politici, zo van: “Kijk wat ik, wat wij allemaal hebben gerealiseerd tijdens de voorbije legislatuur!”. Kobe toonde een kaart van Europa waar de groenste locaties een perfecte ontsluiting hebben versus de meest puper als zijnde minst ontsloten. Vele delen van Frankrijk, het Iberisch schiereiland, geheel Schotland en absoluut het vroegere OostHet heet vlg. Kobe (lees: de wetenschap) blok zijn tot fel purper ingekleurd. Ronse, dat de gemiddelde verplaatsing van een 100% actieve mens precies één uur en 12 zei Kobe, is dus perfect ontsloten en behoeft die extra peperdure milieubezwaminuten duurt. Dat was in het verleden toe, da’s heden ten dage ook zo én dat zal rende 5,5 km extra N60 niet! het in de toekomst blijven. Tenzij er mobi- Tot slot van zijn betoog prees de Dr. Ir. zijn boek als co-auteur aan waarvan je de liteitsfactoren opduiken die deze vastcover op een andere pagina kunt zien. stelling decimeren of integendeel doen Na een onderbreking voor bar en WC kon toenemen, ook al weten we dat we geen het debat eindelijk beginnen en het veroude Belgen meer zijn die ons moeten liep volgens in de cirkel geworpen vragen verplaatsen ter jacht en visvangst om in leven te blijven. Fenomenaal is dat, als de van aanwezigen (tijdens de voorbije pauze kon men een schriftelijke vraag overheid kilometers weg toevoegt (zelfs formuleren waaruit de organisatie een met verkeerssnelwegen, het correcte woord voor autostrades) aan haar wegen- selectie maakte - een 40-tal vragen werden afgegeven en slechts één ervan klonk net, die 72 minuten niét verminderen, in de richting van pro-N60, de 39 andere MAAR dat de automobilist zijn verplaatsingsgedrag aanpast door dan frequenter waren ingegeven vanuit anti-N60; ik zou als burgemeester voor minder een… of wat verder te gaan rijden, wéér haar/ rouwige face opzetten!), vanwege de zijn uur plus twintig minuten tegemoet! moderator en direct vanuit de zaal. Ook Kobe stelde dat het bewezen is dat een meer uitgebreide wegeninfrastructuur wel de panelleden piloteerden vragen naar elkaar toe. Hier een chronologisch degelijk problemen kàn oplossen. Zo speelde destijds Ethiopië z’n hongersnood overzicht van enkele opmerkelijke one kwijt, NIET door méér aanvoer vanuit het liners met de voornaam van de panelleden erbij. Daarom hier nog eens een buitenland bvb. van meer voedingsprooverzicht van de aanwezige debatteerducten, MAAR door de aanleg van méér ders, nu in opgave van de twee podiumtawegen. Wat er was aan voorraad of toefels, zeg maar twee kampen: vier anti’s levering kon makkelijker en vlugger ter plaatse geraken en de hongersnood stop- versus vier pro’s… Kobe Boussauw (zie hoger), Filip de Bodt te. Slim bekeken van dit ontwikkelingsVERVOLG VAN BLZ.80. Na Thomas Maes kreeg Kobe Bossauw (Dr. Ir. UGent) ruim de gelegenheid om wetenschappelijk onderzoek en mobiliteit onder de grote aandacht te brengen. Het publiek werd muisstil in de zaal. Een vaak verhelderend betoog, ook al vermag de wetenschap lang niet alles, maar vaak ook nefast voor de gedachte alleen nog maar aan een extra tracé N60 dóór Ronse! We pogen om wat er gezegd is enz. zowat chronologisch weer te geven, ook van het debat zelf, zie verder…

Filip De Bodt (van N42 / N41 / Climaxi), Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid Groen), Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, auteur Vlaanderen in de knoop, een uitweg uit de ruimtelijke wanorde) aan de ene zijde en burgemeester Luc Dupont, Johan Browaeys (VOKA), Paul Kerckhove (SP.a Ronse, SP.a Kluisbergen & SP.a Maarkedal) en Thomas Maes (ambtenaar projectleider agentschap wegen en verkeer en dixit de moderator “de bouwheer van de N60 dus”) rechts…

27

80 2014 WEEK 39

gelijk warm en koud blaast (zie ook bij blz.09). Lokaal heet het verder is Ronse weinig gediend met deze extra 5,5 km N60 en zou beter inzetten op meer creatieve projecten en gedurfdere innovaties (bvb. fietspaden) én zou Ronse bij Vlaanderen op de tafel moeten slaan om aldus een deel van de 200 miljoen euro grote koek (géén kater in het pro-panel die dit In het groen enkele opmerkingen vanwege bedrag naar de thans geafficheerde 165 gAZet, bvb. deze: we hebben het alsmaar miljoen trok, dus…!?!) voor andere doelover… TRAGE WEGEN en her en der, meer einden binnen te rijven, o.a. voor schodan de automobilist lief is, worden wegverlenbouw enz. én die fietspaden weer! nauwingen, bochtige trajecten in rechte Erik is tegen extra autowegen, want het straten en vele soorten verkeersdrempels verkeer steekt de industrie als luchtveropgeworpen enerzijds en anderzijds zou vuiler voorbij! Er zou een overcapaciteit men breder en met méér collega’s autozijn aan verkeer waarbij slechts 40% mobilisten sneller moeten gaan rijden!?! ervan echt nodig is en dus liefst 60% als De moderator liet vallen dat het debat extra verkeer moet worden aangezien. moet lokaal gevoerd worden en behoort Hier wordt uiteraard een gevoelige snaar als het ware tot een neo-liberaal discours. geraakt omdat de zogenaamde “zondagFilip werpt de ‘concurrentie’ op van de lo- rijder” die voor de verandering vanuit het caties in Zuid-Oost-Vlaanderen die vanuit heuvelachtige Ronse per se een vlakke de lokale overheid vragende partij zijn voor wandeling wil gaan maken in Damme… méér wegen, Ronse en Geraardsbergen geviseerd wordt. Maar… als we met z’n mét doortrekking naar Wallonië toe, maar allen iets willen gaan doen aan de op ons ook Aalst, Zottegem en Herzele… afkomende opwarming van de aarde, dan moeten we toch wel bij onszelf beginnen Elisabeth legt uit waarom zij en niet… Wouter Stockman in het panel zetelt, om- en ons kritische gaan afvragen welke van dat de eventuele doortrekking van dit stuk onze verplaatsingen met de auto kunnen N60 Vlaamse materie is en geen gemeen- vermeden worden. Vaak loopt het met wegenprojecten zo, telijke alwaar Wouter zich houdt aan de dat, ondanks de beloften vooraf, door afspraken binnen de bestuursmeerderbesparingen afgesproken infrastructuren heid, coalitie die Elisabeth bij de vorming geschrapt dan wel uitgesteld worden. Zo ervan mee op de sporen zette. Zie elders het in de persoonlijke kaarten van Wouter werd de bedongen geluidsmuur naast een woonkern en tegen het geluid van laten kijken én waaruit blijkt dat Groen, de nieuwste ring in Sint-Katelijne-Waver duidelijk met de meeste aanhang in de zaal want Elisabeth kreeg zelfs voor herha- doodleuk NIET geplaatst!?! WORDT VERVOLGD IN GAZET WEEK 40. lingen vele handen op elkaar, feitelijk te-


VERVOLGTEKST IN UPDATE

26

81 2014 WEEK 39

DIK ZES MAANDEN GELEDEN STAK GAZET VAN WAL MET HET EERSTE…

HOONGELACH…

Doctor ingenieur Kobe Boussauw gaf gisteren de nodige wetenschappelijk instinkers omtrent niet dan wél wenselijk déze extra 5,5 km N60…


27

82

2014 WEEK 39

25

KUNST UIT EIGEN STREEK EEN BEZOEK OVERWAARD!


Suzanne Faut uit Zottegem met ‘liefdesappel’ beter bekend als ‘pomme d’amour’ (maar hier in keramiek en hout)..

12

27

83

2014 WEEK 39

Nancy Devos uit Deux-Acren.


27

84

2014 WEEK 39

Anne Cuvelier was ook op de vorige expo in het CC, Gulden Boeken vertellen Ronse, met een illustratie vertegenwoordigd en ze toont op KUES ongemeen sterk werk, een fotografisch genre met achtergelaten plasticiteit, zie daartoe haar borstels op de portretfoto‌


Martin De Vreese verklaart zichzelf in de KUES brochure als hobbyfotograaf in hart en nieren en hier wellicht vanuit Avelgem tevens van‌ BORSTEN!

85 27


27

86

2014 WEEK 39

‘glas in lood’ van Nicole De Brie uit Ronse; ingekleurd bas-reliëf van Mia Willems uit Ronse…

‘Le temps des roses’, keramiek van Veronique Brunin uit Dergneau.


27

87

2014 WEEK 39

… van André Heddebaut uit Ronse.


Luc Van De Vijver uit Maarkedal.

27

88

2014 WEEK 39


Tony Van Den Bossche uit Arc-Wattripont met opmerkelijke mannetjes vanwege een opmerkelijk man. Hallo Tony!

27

89

2014 WEEK 39


AndrĂŠ Spitaels uit Brakel.

27

90

2014 WEEK 39

Raphael Mastin uit Ronse.

Hilda De Gelas uit Ronse.


Monique Cousaert uit Ronse.

27

91

2014 WEEK 39

JosĂŠ Roos uit Ronse.

Eddy Coppens uit Ellezelles.


Nico Maljers uit Ronse liet in de KUES brochure optekenen: “IK ben zelf nog volop bezig met mijn artistieke kunstontplooiing. Ik heb kunst leren waarderen. Het is in de schilderkunst dat ik eeuwige en onvergankelijke harmonie nastreef.”

27

92

2014 WEEK 39

… van André Heddebaut uit Ronse.


Anneke Kestelijn uit Ronse liet in de KUES brochure drukken dat het haar betrachting is om ‘beelden te maken die een ander niet ziet’. Ze volgt het vierde jaar fotografie in het PCVO te Oudenaarde en is lid van Fotoclub Ronse (zie op blz.26). Voor fotografie beschikt ze de laatste jaren over meer tijd én als de gezondheid het toelaat. Bij het werk dat ze toont, hoort volgende tekst: NET ALS DE ZON KWAM JIJ IN ONS LEVEN IN ONZE OGEN KON JE NIET MEER STUK EEN BESLISSING ONTSPRONGEN UIT VREEMDE TAAL KIEZEN KAN MEN NAMELIJK NIET VOOR GELUK EN ZO SCHITTER JE NAAST DIE ZON ALS PRACHT EN PRAAL…

27

93

2014 WEEK 39


28

25

‘n Groepje Walen vertrok aan Mont 2 Ellezelles richting Ronse, ‘langsheen het spoor’; onderweg dikte de stappende meute aan tot wel 200 wandelaars… Ter hoogte van Rotterijs “blaashuisje” was er opnieuw gesmaakte animatie: Geert en Johan riepen Rita aan haar venster en plots weerklonken Ronsese liedjes en over dat alles lees je meer in volgende editie van gAZet WEEK 40…

94 2014 WEEK 39


27

95

2014 WEEK 39

AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

… en als de dokter uit mijn contreien weet te blijven, zal er volgende week wéér gAZet zijn (Willy Deventer).