Gazet jaargang 2 week 38 19092014

Page 1

RONSESE DIGITALE ZIE BLZ.17

JAARGANG 02 MET…

WEEK 38 VRIJDAG 19 SEPT. 2014 19

20

UPDATE ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014

ZIE BLZ.27

21


2  2014 WEEK 38 DUPONT NAAR HET HOL VAN DE…

zie blz.41.

FOTO (DETAIL) FABRICE GEVAERT

VAN

MET DE

ACTUEEL

met de R van Ronse…


Wat is dat toch in Ronse met het verkeerd gebruik van de Belgische vlag? Zie vorige week deze militair: hij droeg eerst de kleuren verkeerd, er moet hem wat in het oor gefluisterd zijn, want tegen dat er bloemen werden neergelegd in de Engelsenlaan, zat z’n ‘tricolore’ perfect! Kijk hiernaast, drie dagen expo ‘70’ in De Brouwerij, een nationaal vaandel om “U” tegen te zeggen, maar kijk, van boven naar ver onder (foto sluitingsuur vorige zondagavond): VERKEERD! Eerst het zwart plz., vervolgens geel en rood EN NIET OMGEKEERD!!! Ook symboliek heeft zijn rechten…

… EN NÉÉN, WE HEBBEN DEZE FOTO NIÉT OMGEDRAAID!

Goed zo  !

3  2014 WEEK 38

Jouw zwart  moet bovenaan, militair!


REINIGEN VAN GRAFZERKEN

Licentie Creative Commons - Naamsvermelding 2.0 Unported

Bij het stadsbestuur van Ronse kan je terecht voor het occasioneel reinigen van grafzerken. Om van deze dienst gebruik te maken, moet je een aanvraag indienen bij de Technische Dienst. Deze prijzen variëren naargelang de soort grafzerk en omvatten de administratiekosten en het reinigen van de grafzerk ZELF. De betaling gebeurt vooraf. Meer info: Technische Dienst, 055/232 758 of via td@ronse.be

De Ronsese PARTYBAND QUESTION speelde ooit samen met Arno…

11 OKTOBER 2014 VRIJHOUDEN

4  2014 WEEK 38

… want dan viert de PARTYBAND QUESTION uit Ronse zijn 40-jarig bestaan met een optreden in Zaal Harmonie, aanvang 22.00 uur. BIJ DEZE GELEGENHEID PAST HET EVEN TERUG TE KEREN IN DE TIJD.

De groep ontstond toen ondergetekende enkele muzikale vrienden rond zich verzamelde in 1974. Op 19 april van dat jaar werd een eerste optreden gegeven in Zaal Familia te Ronse. We besparen je de namen van de verschillende muzikanten die kwamen en gingen, maar eind 1974 kwam een eerste vaste kern samen die voor 3/4e nog altijd samen muziek speelt. Xavier Derycke, Luc De Rooze, Michel Dentant en myself Peter Dhooge namen toen, na lang en vlijtig repeteren, de eerste singles op. Alleen Luc De Rooze speelt niet meer bij de band, na een zwaar verkeersongeval was dit voor hem jammer genoeg niet meer haalbaar. In 1976 werd de groep aangezocht door Benedetto Artibano om de studio in te trekken. "Arti" was ook de man die Jo Lemaire & Flouze ontdekte en haar eerste singles verdeelde. De singles I had enough / Be My Baby en Vibrations / You're right in 1976 / '77 / 78 ( opkomst van de punk rock ) werden ingeblikt met Artibano als producer. De groep evolueerde later naar een all round rock party band. Er volgden optredens overal te lande, samen met o.a. Arno, The Pebbles, Jo Lemaire , Stagebeast, Alain Buro en Plastic Bertrand, The Kids, en vele anderen, allemaal heel populaire Belgische artiesten en groepen. Onze groep treedt heden ten dage nog steeds op, maar nu met een bezetting van 10 man, waarbij de frontzanger en stichter van de band Peter en Liselotte als frontzangeres een repertoire durven aanpakken dat niet alleen rock, maar ook andere populaire genres omvat en zulks uit de jaren '60/'70 tot de hedendaagse pop/rock. Hierna de huidige bezetting: Luc Delcoigne - piano/orgel | Michel Dentant - gitaar | Karel Wellekens - gitaar | Philippe Roelant - Bass | Xavier Derycke - drums/zang | Alain Delhaye - sax/klarinet/percussie | Joachim Vanhoecke - trompet | Filip Demeyer - bariton sax | Liselotte Van Dooren - zang | Peter Dhooge – zang | De groep kan ook putten uit bekende gastmuzikanten/trompetisten of trombones als Peter Delanoye, Ben Fleerakkers, Dirk Demeulemeester en Pieter Lamotte. Verdere info bij Peter Dhooge en op de volgende pagina een groepsfoto van de Ronsese PARTYBAND QUESTION. Peter Dhooge 


5  2014 WEEK 38

40 JAAR PARTYBAND QUESTION

HIER DE BAND BACKSTAGE


40 JAAR PARTYBAND QUESTION HIER DE AFFICHE

6

2014 WEEK 38


40 JAAR PARTYBAND QUESTION

7

2014 WEEK 38

HIER DE VOLLEDIGE BAND IN REPETITIE OUTFIT


8  2014 WEEK 38

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


9

2014 WEEK 38

HIER LEADZANGER PETER DHOOGE WITHOUT ORCHESTRA


10 2014 WEEK 38 ONTHULLING GEDENKSTEEN MARCEL NACHTERGAELE

IN TWEE JAAR TIJD…

100e LID BIJ LETS VLAAMSE ARDENNEN

PRESIDENTIEËLE EER VOOR ONZE NATUURPIONIER…

Michel Hendryckx 2012

Marcel Nachtergaele mag wel de pionier der pioniers van de natuuren de milieubeweging in de Vlaamse Ardennen worden genoemd. Hij overleed begin 2012. Om hem te eren, wordt op zondag 21 september 2014 om 10 uur een gedenksteen in Balegemse steen onthuld in het Bos Ter Rijst in Schorisse (Maarkedal)!

STEEN NUMMER 100 INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK…

Presidentieel bezoek voor natuurpionier … Dit eerbetoon aan Marcel krijgt onverwachts hoog bezoek. Europees President HERMAN VAN ROMPUY kende Marcel persoonlijk. Echtgenote en tevens ook politica Geertrui Windels was goed bevriend met deze voortrekker van de natuurbescherming in de Vlaamse Ardennen. De Europees President en zijn echtgenote zullen zondag informeel aanwezig zijn op de onthulling van deze gedenksteen. Natuurpionier… Het meeste tijd en energie stak Marcel indertijd in de Wielewaalafdeling Schelde-Leie. De Wielewaal is de voorloper van het huidige Natuurpunt. Marcel was een echte ‘natuurpionier’, voor velen ook een persoonlijke vriend. Marcel was er ook bij als de Stichting… 


 Omer Wattez werd opgericht. De Stichting en het latere Milieufront konden vaak op hem een beroep doen voor informatie. Marcel had een speciaal boontje voor het Bos Ter Rijst in Schorisse. Daarom wordt ook daar een prachtige gedenksteen in Balegemse steen geplaatst. Uitnodiging We nodigen u van harte uit om 10 uur aan de ingang van het Bos Ter Rijst te Schorisse, Bosgatstraat, Maarkedal. Parkeren langs de weg. Na een wandeling in het mooie bos volgt om 11 uur de feestelijke onthulling van de Balegemse zandsteen en komen enkele sprekers kort aan het woord. Ook Ronsenaars zijn hartelijk welkom… Dit is een organisatie van… Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus Milieufront Omer Wattez en het Agentschap voor Natuur en Bos Meer informatie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus, Guido Tack, guido.tack1@telenet.be, 0474 90 02 30 of Griet Buyse, Agentschap voor Natuur en Bos, 0499 59 33 65, griet.buyse@lne.vlaanderen.be

HALLO GAZET Beste Willy en andere harde werkers… Jullie doen het fantastisch en dit elke week opnieuw! Je moet het maar doen!!! Een dikke proficiat en duim op om telkens weer heel interessant nieuws uit Ronse te brengen. Wij blijven vurige fans en supporteren voor GAZET RONSE. Van harte, R.D. & C°

Zie in UPDATE blz.93>98.

11 2014 WEEK 38


12 2014 WEEK 38 Beste Ronsenaar, Iedere stad en gemeente in de Vlaamse Ardennen heeft een schat aan cultureel erfgoed. We hebben het eens niet over de historische gebouwen, maar over de verhalen, gebruiken, tradities en rituelen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Of over andere sporen uit het verleden: gekoesterde voorwerpen van vroeger of foto’s, films en boeken. Nu reeds doen steden en gemeenten inspanningen voor het rijke erfgoed in onze streek, maar het is een veel sterker verhaal als dit samen gebeurt en uitmondt in een gemeenschappelijk initiatief. Daarom hebben dertien steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen beslist om samen te werken rond de ERFGOEDDAG 2015.

Princess Charlotte

Herinnering aan volgende activiteit: vrijdag 19 september 2014, in CC De Ververij Wolvestraat, lokaal 105 om 19.30 uur… UNIEK IN RONSE: gynaecoloog Prof. Dr. André Van Assche (Gasthuisberg, KULeuven - Koninlijke Academie Geneeskunde) over de tragische zwangerschap Charlotte van Wales, eerste vrouw van Leopold I. Stellingen: medische fout? Gevestigde waarden versus nieuwstormers? Generalisten vs specialisten? Monopolies vs open wetenschap? Historici vs medici? TOEGANG GRATIS. Decraene Bernard secretaris GOKRTI

 VOORSTELLING  BOEKENPAKKET en hernieuwing lidmaatschap nu zaterdag 27 september 2014: Basisschool Glorieux, St.-Pietersnieuwsstraat van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Voor een geslaagde erfgoeddag zijn we nog op zoek naar jouw favoriete traditie, een vergeten recept, naar een straf verhaal over het leven van alledag, over figuren die in het collectief geheugen gegrift zijn. We zijn op zoek naar een grote diversiteit aan verhalen, praktijken en gebeurtenissen die onze regio rijk is, van de seizoensarbeid tot het volksleven, van recepten tot ambachten. Ken je een straf verhaal uit het verleden van onze streek? Heb je bijzondere jeugdherinneringen die niet verloren mogen gaan? Schrijf deze in enkele regels neer of vertel het ons via onderstaande gegevens. Verras ons en misschien wordt jóuw herinnering ónze inspiratie voor de activiteit op… ERFGOEDDAG 2015.

Contactgegevens: stad Ronse | Dienst Archief en Erfgoed | Kasteelstraat 96 | 055 31 76 62 | edevos@ronse.be

SCOUTING

Hiedereen van harte uitgenodigd op onze overgang (startdag) nu zondag 21 september 2014 op ons terrein Carrick, in de Walenweg te Ronse. Om 11.30 u. starten we met de leidingvoorstelling. Uitzonderlijk bij aankomst dit jaar zal er een glas bubbels of fruitsap voorzien zijn omdat we ons nieuw lokaal en sanitaire blok feestelijk willen inhuldigen. Hierna kan iedereen genieten van de lekkere worsten barbecue van het oudercomité. Verschillende soorten worst, groentjes en compot à volonté! Volwassenen 13 euro & kinderen (tot 12 jaar) 8 euro Veggies geven graag vooraf de maaltijd een seintje. oudercomite@scoutsronse.be Tot dan?

MELDINGSPLICHT KOELTORENS Exploitanten van ‘natte’ koeltorens, waarbij de koeling gebaseerd is op de verdamping van water aan de lucht, hebben conform het legionellabesluit van 09.02.2007 een meldingsplicht van deze installatie bij het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Dergelijke torens 16/


Open Bedrijvendag Zondag 5 oktober

FOTO-OPROEP ‘RONSE UW STAD 2015’

Op zondag 5 oktober 2014 kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van zes Ronsese bedrijven en/of organisaties. OPEN BEDRIJVENDAG is uitgegroeid tot het grootste ééndagsevent in Vlaanderen en Ronse doet mee! Het college van burgemeester en schepenen zal om 10 u. op de Grote Markt het startschot geven. Daar zullen een aantal fietsen gratis ter beschikking staan, maar je kunt natuurlijk ook thuis met de eigen fiets vertrekken. Wie de fietsroute volgt, wordt niet enkel langs de bedrijven geleid, maar kan ook genieten van de mooie uitzichten van de stad. Je kunt een plannetje met de fietsroute ophalen op de Grote Markt of bij de deelnemende bedrijven. Van 10 u. tot 17 u. maken zij je wegwijs in… Alsico: Zonnestraat 223 Pinehouse: Charles De Gaullestraat 7 Biozendo Infraroodcabines: Neerhofstraat 2 Garage Vanhauwere: Ninoofsesteenweg 322-324 Solva voor Pont-West: Doorniksesteenweg Ysmolenhoeve: Kanarieberg 1 STADSWANDELINGEN… Maak die dag ook van de gelegenheid gebruik om de stad te ontdekken. Schrijf je in voor een wandeling langs de nieuwe stadsprojecten. De wandelingen starten om 10 u. en om 14 u., aan de ingang van CC De Ververij, Wolvestraat 37 en duren ongeveer anderhalf uur. Vooraf inschrijven voor deze wandeling is nodig en kan via toerisme@ronse.be of via 055 23 28 16. Wil je weten welke bedrijven buiten Ronse nog allemaal deelnemen, neem dan een kijkje op www.openbedrijvendag.be.

13 2014 WEEK 38

Elk jaar valt in de maand december het boekje ‘Ronse Uw Stad’ bij de Ronsenaars in de bus. ‘Ronse uw Stad’ is het gratis infomagazine van de stad Ronse met informatie over de werking en samenstelling van het stadsbestuur, adressen van de stadsdiensten, verenigingen enz. enz. enz. Heb jij in je digitale schuif nog enkele mooie foto's van het stadscentrum, de omgeving of één van de vele evenementen liggen? Wil je die foto graag delen met anderen? Stuur dan je (digitale) foto door naar communicatie@ronse.be. De mooiste foto's worden in het magazine gebruikt. Wie weet haalt jouw foto wel de cover van Ronse uw Stad 2015! Foto’s inzenden kan tot en met vrijdag 24 oktober. Bij publicatie van je foto krijg je geen vergoeding, maar wel een correcte naamvermelding in het magazine. En natuurlijk het feit dat jouw foto bij meer dan 25.000 mensen in de bus valt! Uiteraard behoud je je rechten op de foto.

RONSE

UW

STAD

2015


RONSE‘44|’14

F

I

L

14 2014 WEEK 38

M We hernemen deze en volgende pagina uit gAZet WEEK 37…

zonneman in VTV is de zoon van Guy Dekeyser & Stéphanie Verbruggen.

ZIE ZONNEMAN EVENEENS OP BLZ.56.


15 2014 WEEK 37

zonneman

‘Leo Vindevogel’

Eric Zonneman (zie de blz.45 tot 47) speelt in de huid van  Achiel Dekeyser één van de hoofdrollen in VTV’s “ten oorlog”! Dit doen ook Johan De Bisschop (links) en Wim Van Coppenolle die de affiche showen op VTV’s persconferentie om het nieuwe toneelseizoen op gang te klinken. Achteraan bemerken we Luc Provost, Rebecca Verhellen, Kristof De Venter, Patrick Oufflin, Donaat Deriemaeker (voorzitter), Geert Desmijtere (regie), Pieter Cardon (chef decor), Maarten Michels (ondervoorzitter) én (ook) toneelschrijver Stef Vancaeneghem. NOV/2014

‘’Eric Zonneman’

‘’Georges Vancoppenolle’


/12 vormen immers een mogelijk risico voor de volksgezondheid aangezien zij een bron van verspreiding van de Legionellabacterie kunnen zijn. Deze “natte” koeltorens zijn veelvuldig aanwezig in de industrie waar koeling van lucht of proceswaters een noodzaak is. Melden van een koeltoren kan online met het digitale meldingsformulier via www.zorg-en-gezondheid.be/koeltoren.aspx Verdere informatie vind je terug op de website van het Agentschap www.zorg-engezondheid.be

Drents Heideschaap/licentie GFDL

OFFERFEEST

OFFERFEEST OP ZATERDAG 4 OF ZONDAG 5 OKTOBER 2014 In het kader van het Offerfeest kan enkel wettelijk geslacht worden in het slachthuis van Ronse. Registra-tie en inschrijving is verplicht en kan op de Dienst Diversiteit in het stadhuis. Nodig bij de inschrijving: identiteitskaart en/of adresgege-vens van het gezinshoofd. De slachtbijdrage bedraagt 15 euro per schaap. PERIODE 1 Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 september 2014 tijdens de ope-ningsuren van de dienst. De volgorde van het slachten in het slachthuis wordt nadien door loting bepaald. De volgorde van inschrijving heeft in deze periode dus geen belang! PERIODE 2 Van maandag 22 september tot en met vrijdag 3 oktober 2014 tijdens de openingsuren van de dienst. Deze inschrijvingen worden in volgorde van aanmelding toegevoegd aan de lijst.

16 2014 WEEK 38 OVERLEGVERGADERING ‘MOBILITEIT BINNEN ZUIDELIJK STADSDEEL’. Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 23 september 2014 een overlegvergadering over de mobiliteit binnen het zuidelijk stadsdeel tussen de Leuzesesteenweg, Viermaartlaan, de spoorweg en Elzeelsesteenweg (kwartier Molendam). Door de aanwezigheid van de spoorweglijn is dit stadsdeel gedeeltelijk afgescheiden van de rest van de stad en minder toegankelijk. Recent werden er een aantal woonuitbreidingsgebieden ingevuld en er zijn nog een aantal verkavelingsprojecten gepland. Het stadsbestuur ontvangt regelmatig meldingen over te hoge snelheid, passage van vrachtverkeer en sluikverkeer. Om een beter zicht te krijgen op de bestaande mobiliteit en mogelijke verkeersproblemen door de nieuwe ontwikkelingen, werd door het stadsbestuur een studiebureau aangesteld. Op basis van verzamelde informatie en de nodige verkeerstellingen, heeft het studiebureau een mobiliteitsstudie opgemaakt waarin mogelijke verbeteringen worden voorgesteld. Het stadsbestuur wil graag de mening van de betrokken bewoners en gebruikers horen bij de verschillende scenario’s. Daarom wordt een informatieve overlegvergadering georganiseerd op dinsdag 23 september 2014 om 19u30 in TIO3 (Oscar Delghuststraat 60). Alle inwoners en betrokkenen zijn van harte welkom! Meer informatie bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid TEL 055 23 27 76 of mobiliteit@ronse.be KWARTIER MOLENDAM (met de Passerelle) – bekijk dit werk uit het CC in het groot op blz.90.


TUUPE TEGOERE is… … moet THUUPE TCHEGOERE zijn, zie vlg. blz.

… een nieuw collectief van geëngageerde Ronsenaars die verbonden zijn door één liefde: H Ú N STAD R O N S E ! Deze apolitieke en pluralistische ‘beweging’ wil met geestige en gevatte activiteiten de Ronsenaars samenbrengen, met als doel de fierheid voor…

17 2014 WEEK 38

aan te wakkeren. Iedereen is meer dan welkom om zich aan te sluiten bij TUUPE TEGOERE. Vrijdag 19 september 2014 stellen we ons collectief voor in de Wijnstraat. We vallen er meteen met de deur in huis en stellen tegelijk onze 9600kledinglijn voor. Op onze sweaters (in twee kleuren) dragen we wat ook in ons hart zit: 9600, ónze postcode. Zo heb je meteen een idee van wat je van ons kan verwachten. Deze voorstelling gaat door in nummer 6 (idd. een cijfer met een… duivels tintje!), dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot pop up-winkel: één avond lang kan iedereen de truien komen passen en uiteraard ook bestellen.

De sfeer en het idee achter de 9600-lijn goten we afgelopen weekend reeds in een fotosessie. Plaatselijke commerçanten en 


18 2014 WEEK 38

 figuren uit Ronse hesen zich in de pulls en pronkten met 9600 op de borst. Deze foto’s zijn van zijn Fabrice Gevaert. Extra informatie via

Aaron Demeulemeester op 0477 72 62 69 of via aaron.arc@hotmail.com.

Groeten vanwege… Astrid, Yassin, Kevin, Ivanna, Jonathan en van Aaron zelf!

Hallo Astrid, Yassin, Kevin, Ivanna, Jonathan en Aaron, ‘jongens’ toch, het is niét TUUPE TEGOERE in ‘t Ronses dialect, maar THUUPE TCHEGOERE (zie woordenboek Maurice Bouchez op blz. 234). Laten we alsjeblieft éénvormig Ronses gebruiken en niét met ons dialect aanmodderen zoals het de een of de andere goed uitkomt!?! Dus graag de verandering naar THUUPE TCHEGOERE! gAZet rekent dààr sterk op…


19 2014 WEEK 38

Dus… THUUPE TCHEGOERE!


20 2014 WEEK 38

THUUPE TCHEGOERE!


21 2014 WEEK 38

Foto Petra Vanovermeeren

… die weer een paar foto’s in primeur prijsgeeft; zie ook vlg. blz., zie ook blz.34.


EXPO FOTOCLUB RONSE (man en boom, een foto van Chantal de Cordes)

22 2014 WEEK 38

ď ľ


EXPO FOTOCLUB RONSE (als vrijende bomen, een foto van Roger Coussement)

23 2014 WEEK 38


BUURTCENTRUM

Aan ‘t SPOOR Grote Marijve 133 | 055 20 61 79 Barbara.verhaeghe OF zaineb.chekrad BIJ @samenlevingsopbouw.be

AGENDA’S SEPTEMBER 2014 VAN… BUURTCENTRUM

PRINCEKOUTER Spinstersstraat 36 | 055 30 53 66 dries.meuret OF fati.hbili OF mohammed.baghbali BIJ @samenlevingsopbouw.be

24 2014 WEEK 38 RONSE / OOST-VLAANDEREN

BUURTCENTRUM

‘t WIJKSKEN Scheldekouter 612 | 055 21 03 29 marilene.de.fruytier OF serap.orhon BIJ @samenlevingsopbouw.be


25 2014 WEEK 38

RONSE RUN En in Koer Devos heeft de wind… RUN gehouden, deze blauwe wand ligt nu plat en de open waterputten zijn voor kids weer zomaar bereikbaar, op gevaar van…

verdrinking!

Zondag 21 september organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke Sportraad voor de derde keer RONSE RUN. Na de geslaagde editie van vorig jaar met meer dan 500 lopers (zie foto) - wordt het nieuwe parcours door het centrum van de stad en De Stadstuin behouden. Je kan dus nog steeds kiezen voor 5 of 10 km. Er is dit jaar opnieuw een KIDSRUN voor kinderen van 6 - 8 jaar. De kostprijs bedraagt 7 euro (alle afstanden) en omvat deelname, toegang randanimatie, tijdsregistratie en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt. Online inschrijven kon tot en met zondag 14 september 2014 via www.ronse.be mààr de dag zelf kan eventueel nog ter plaatse (C.O.C.) ingeschreven worden tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je dan wel 9 euro (en zonder goodiebag). Meer informatie omtrent het parcours, parkeer- en verkeersverbod kan je vinden op www.ronse.be

op zaterdag 20 september 2014 Op zaterdag 20 september 2014 kan je in het stadhuis terecht om je fiets te laten merken. De gemeenschapswachten voorzien je fiets van je rijksregisternummer, zodat die beter beschermd is tegen diefstal. Kom tussen 9 en 11 uur met je fiets naar het stadhuis en neem je identiteitskaart of SIS-kaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie. Inschrijven is verplicht via het webformulier op www.ronse.be


26 2014 WEEK 38


27 2014 WEEK 38

OP OPEN  MONUMENTENDAG MET ART DECO REVISTED… Toen in 2013 aan het begin van de nieuwe gemeentelegislatuur de Cultuurraad opnieuw werd samengesteld, had het bestuur de ambitie om een specifieke werkgroep rond kunst in het leven te roepen. Het was de bedoeling om kunst in de kijker te plaatsen en op een laag-drempelig wijze naar de Ronsenaars te brengen. De cultuurraad stelde immers vast dat er heel wat mensen in hun vrije uurtjes bezig zijn met het creëren van kunst. Ieder jaar opnieuw zag men bij de WAK, de Week van de AmateurKunsten, dat er heel wat talent is onder de Ronsenaars en dat er nog veel te ontdekken valt. Vaak wordt er aangegeven dat… je als kunstenaar pas bestaat, als anderen het werk zien. Kunst mag dan een allerindividueelste expressie zijn van de allerindividueelste emotie, met name het diepste van de gedachten naar boven laten borrelen, toch komt het maar in volle ontwikkeling als het gezien wordt, als het kan bekoren en ontroeren, al eens shockeren ook, aanklagen. De Cultuurraad wil de kunstenaars stimuleren om uit het atelier te komen en biedt hen een forum en een mogelijkheid om naar buiten te treden de toeschouwer/toehoorder tegemoet. Op een dergelijke manier kunnen kunstenaars in dialoog treden met collega’s en ook andere personen ontmoeten. Deze ambitie maakt de werkgroep Rons’Art, de jongste werkgroep in

de cultuurraad waar. Anderhalf jaar verder hebben de initiatiefnemers bewezen dat ze heel wat in hun mars hebben. Ze hebben hun creatieve stempel kunnen drukken tijdens tal van evenementen. Het hoogtepunt was natuurlijk de organisatie van de WAK 2014 in het teken van de Groote Oorlog. Iedere kunstenaar kreeg de vrijheid om rond het thema: ‘BUNKERS’ iets uit te werken. In 2015 komt er zeker een nieuwe editie. Deze keer onder het motto van: ‘de kleine kunst’.

Met het project ‘Art Deco revisted’ op Open Monumentendag hebben Hélène Vandamme, Tony Van Den Bossche en Thomas Deriemaeker, de drijvende krachten achter Rons’Art , de artistieke en creatieve kunstenaars een gepast forum gegeven in het prachtig kader van het museum MUST WONEN. Tevens hebben zij, in samenwerking met de dienst Toerisme; het museumplein in een warme sfeer van het interbellum kunnen herschapen. Zelfgemaakte hapjes en drankjes en een live band bezorgden de talrijke aanwezigen - waarvan velen in gepaste kleding - een pracht van een Open Monumenten Dag. Kunstenaars, creatieve geesten, artistieke scheppers en kunstminnende toeschouwers die geboeid zijn door Rons’Art en hun steentje willen bijdragen, kunnen contact opnemen met Tony, Hélène of Thomas. Hen kennende, staat er nog heel wat in de steigers en zijn er tal van verrassende en kunstzinnige ideeën aan het rijpen, wachtend op de oogst van een nieuw project.


28 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG


29 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG


30 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG


31 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG


32 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG

Na een overdonderend succes dàt smààkt nààr mèèr, lopen de tafeltjes leeg…


33 2014 WEEK 38

OP OPEN MONUMENTEN DAG

… en de cast poseert voor de groepsfoto…


34 2014 WEEK 38

Foto Anneke Kestelijn.

OP OPEN MONUMENTEN DAG


RONSE‘44|’14

F

I

L

M

Wordt vervolgd... … stond in gAZet WEEK 37 en de foto’s waarvoor hier geposeerd wordt, zijn van MALEK AZOUG met zijn prachtige expo BEYOND BORDERS IMAGES in De Brouwerij n.a.v. ‘70’ en OMD (zie vlg. blz.).

35 2014 WEEK 38

Deze veteraan is een nog levende ‘lander in Normandië’ (zie ook blz. 42), een Amerikaan die vanuit het UK het vasteland binnenviel om de Duitse Atlantic Wall in te nemen en zo het einde van WO II in te leiden. Het is Isaac C. Philips alias “Curtis”. De Franse president kende hem de medaille ‘La Légion d’Honneur’ toe. Hij is na de oorlog gehuwd met een Belgische en woont in de Ardennen. Hij poseert hier voor zijn zwart-wit foto…


MALEK AZOUG, BEROEPSMILITAIR EN FOTOGRAAF VOOR DE MILITAIRE PUBLICATIES ZOALS VOX – hij maakt vele buitenlandse reportages zoals in Polen (zie vlg. blz.), ex-Joegoslavië, Congo, Rwanda, Somalië, Afghanistan, Libanon, Benin enz. Sinds november 2012 is hij werkzaam als fotograaf voor minister van defensie Pieter De Crem alsook voor de chef van defensie. Deze tekst wordt in UPDATE nog aangevuld… BEYOND BORDERS IMAGES was deze expo…

36 2014 WEEK 38


37 2014 WEEK 38


38 2014 WEEK 38

Op de SEPTEMBERFEESTEN, traditioneel met autoshow van de lokale dealers op onze Grote Markt, kwam de wielertoeristenploeg van WTC DE LINDE hun sponsor GEMCO een bezoekje brengen‌


39 2014 WEEK 37

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


40 2014 WEEK 38 naar buikgevoel…

“Ik voel me nie goe!”

GééN60 GééN60 (NAAR) GEHOORD OVER DE RADIO, MAANDAGMORGEN…

in tijden van zware besparingen en belastende offers vanwege jij en ik, kiest de overheid ter wille van debudgettering (lees: om een feitelijk bedrieglijke begrotingstruc toe te passen) resoluut voor PPS (Publiek Private Samenwerking – uitleg op blz.92) en da’s nu juist bij de huidige schaarste van geld de investeringen (dus óók de N60) véél méér geld doen kosten!?! HEBBEN JIJ EN IK DIE BEDRIEGERS NAAR BRUSSEL GESTEMD, JA?


AGENDA & AGENDA: DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014 PRO & ANTI N60 DEBATAVOND PANEL VERSUS PUBLIEK / MODERATOR REFTER KA-IPB, ROYERSLAAN 39 TE 19 UUR - IEDEREEN WELKOM Een panel van voor- en tegenstanders zal onderling én met het publiek in dialoog gaan, vragen beantwoorden, duiding geven en inzicht verschaffen in alles wat met het goedgekeurde N60-tracé te maken heeft. Verschillende experten op het gebied van mobiliteit en stadsplanning, alsook enkele lokale ervaringsdeskundige(n) en mensen uit de politiek en ondernemerswereld zijn hiervoor uitgenodigd. Elk panellid zal zijn visie op een heldere manier kunnen presenteren. Het debat zal in goede banen worden geleid door een moderator. Nadien is er ruimte voor vragen uit het publiek. Volgende gesprekspartners hebben hun deelname bevestigd:

•Kobe Boussauw, expert mobiliteit RUG •Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, auteur ‘Vlaanderen in de knoop, een uitweg uit de ruimtelijke wanorde’ •Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid Groen •Filip De Bodt, N42 / N41 / Climaxi •Luc Dupont, burgemeester Ronse •Johan Browaeys, VOKA

Burgemeester Luc Dupont komt naar dit debat!

Al wie met vragen en grieven zit, is méér dan welkom ! Stuur dit bericht door aan uw familie, kennissen en vrienden ! Op zondag 2 november 2014 om 10 u. organiseren wij een geleide wandeling. Het parcours zal jullie leiden langs de mooie omgeving van het Schavaart. Onderweg zal tal van info en duiding worden gegeven waarom dit mooie stukje natuur niet mag worden verminkt! Na de wandeling is er om 12u in TC Park, Spinsterstraat 117 te Ronse een barbecue. De details zullen in een volgende nieuwsbrief medegedeeld worden. Hou deze datum vrij! De petitie tegen de doortrekking van de N60 en de realisatie van de "missing link" door Ronse werd ondertussen al door meer dan 1000 sympathisanten ondertekend. Waarvoor onze hartelijke dank! Als je kandidaat bent… We hebben besloten deze absurde plannen voor de doortrekking van de N60 aan te vechten voor de Raad van State. We geloven immers een redelijke kans te maken op schorsing of nietigverklaring van dit GRUP. Aan dergelijke gerechtelijke stappen hangt evenwel een prijskaartje. Daarom stellen we voor om deze kosten gezamenlijk te dragen. Indien elk van ons een bedrag van 10,00 euro (of meer) overmaakt, dan beschikken we

41 2014 WEEK 38 over de nodige fondsen om dit dossier grondig voor te bereiden. Doe het voor uzelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en voor de volgende generaties Ronsenaars! Wij zijn u hier allen bij voorbaat dankbaar voor. U kan uw bijdrage overmaken naar BE46 0017 2872 7936 ten name van Geen streep door Ronse. Wij danken allen die reeds een bijdrage hebben overgemaakt naar onze ‘oorlogskas’! VERVOLG OP BLZ.42.

k‘speile mei zuuj!


De Vlaamse regering MOET van Europa ook wegenbouw opnemen in de begroting. Wil men besparen, dan MOET de N60 als allereerste sneuvelen!

ACTIECOMITÉS… ROND ZUID-OOST-VLAAMSE WEGEN SLAAN HANDEN IN ELKAAR! Naar aanleiding van de publicatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan rond de N60 te Ronse slaan verschillende actiecomités en milieugroepen de handen in elkaar. Géén streep door Ronse (N60), Actiecomité N42, vzw ’t Uilekot, Raldes (N41) en vzw Climaxi willen elkaar helpen in de juridische strijd tegen de drie wegen die Zuid-Oost-Vlaanderen doormidden zouden snijden om een zogezegde ‘ontsluiting’ te realiseren. Volgens de leden van de diverse actiecomités vertonen de drie dossiers nogal wat gelijkenissen! Er wordt al jaren over gediscuteerd, tracés worden verlegd en hertekend, wat betekent dat er géén maatschappelijk draagvlak is om deze projecten te realiseren. In ongeveer alle dossiers wordt met cijfers gemanipuleerd en gegoocheld om te bewijzen dat de bestaande wegen onveilig of onleefbaar zouden zijn. Wat de N42 betreft, wordt beweerd dat er teveel ongevallen zijn op het oude tracé in Sint-LievensEsse/Steenhuize, terwijl cijfers uit parlementaire vragen het omgekeerde aantonen!

42 2014 WEEK 38

Politici hebben het in kranten over onleefbaarheid en verkeersdrukte terwijl de cijfers dit sterk relativeren: in Ronse rijden tijdens de spitsuren géén 1500 wagens door de Kruisstraat, zoals burgemeester Dupont zegt, maar zijn er tussen de 900 en 1500 verkeersbewegingen… fietsers en co inbegrepen! In de drie gevallen heeft men het over ontsluiting en economische ontwikkeling terwijl de realiteit het omgekeerde toont: de N60 moet doorgetrokken worden naar Valenciennes, zeggen politici, maar in Wallonië wenst men geen meter nieuw tracé aan te leggen. De N42 moet recht getrokken of verbreed worden in Oosterzele en Herzele, maar in Geraardsbergen stopt hij in een trechter…

Wij allen stellen ons vragen over de zogezegde economische ontwikkeling. Heel wat specialisten stellen dat economische ontwikkeling net niet bevorderd wordt door wegenaanleg. Anderen stellen terecht vragen bij de houdbaarheid van dit economisch model. Voor de deze wegen wordt massa’s geld uitgetrokken: 11 miljoen euro voor de omleiding in Herzele, 165 miljoen euro voor de N60 Ronse en een waarschijnlijk nog hoger bedrag voor de aanpassing van de N42 tussen Wetteren en Zottegem (aanpassing rotonde E40, mogelijke ondertunnelling aan ’t Vosken…! Met deze centen zou men échte sociale, economische en ecologische ontwikkelingen kunnen lanceren voor het zuiden van Oost-Vlaanderen. Hoeveel mensen kan men met dergelijke sommen aan het werk helpen? Hoeveel kinderen naar school sturen? Hoeveel wachtlijsten voor gehandicapten of ouderen wegwerken? Hoeveel besparingen kan men schrappen? De Vlaamse regering wil alvast de N60 realiseren via PPS-constructies buiten de begroting om (zie vorige pagina). Eurostat eist vandaag dat deze financiering in de begroting van de Vlaamse Regering komt. De actiecomités hopen dat hiermee het doodvonnis is getekend voor deze megalomane projecten. De drie dossiers raakten verwikkeld in juridische procedures: wat de N42 betreft, is men met onteigenen gestart, maar een vijftiental gezinnen/bedrijven verzetten zich tegen de onteigening. Voor de N60 is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt dat eveneens aangevochten wordt bij de Raad van State. Een aantal zaken (beperken van fijn stof, in stand houden van Europees beschermde natuurgebieden) zijn bovendien in tegenspraak met de Europese regels. De actiecomités willen er op wijzen dat zij niet aan de basis liggen van de juridische twijfels in het dossier: als de overheid (bewust) nalaat om een aantal dingen correct te onderzoeken, moet men de hete appel niet doorschuiven naar de inwoners die onteigend worden of een halve autostrade aan hun voordeur krijgen. Ondertekenaars: SARAH HUTSE - coördinator vzw ‘t Uilekot (0494 98 85 28) Filip De Bodt - vzw Climaxi (0496 71 84 72) Lena Rosseel & Johan De Kempe - Actiecomité N42 (0499 73 59 66) Frank Vercleyen - Actiegroep Geen Streep door Ronse (0473 26 12 81)

Dringende mededeling vanwege géénstreepdoorronse.


… hiervoor 42 pagina’s en hier deze rararara… INOG 10 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

43 2014 WEEK 38


PWA - DIBERON persconferentie van 12 september 2014 Goeie middag iedereen en welkom op deze voorstelling van de PWA-activiteiten. De toekomst van de PWA’s bevindt zich op een kantelmoment. In het kader van de zesde staatshervorming zijn de Gewesten sinds juli 2014 verantwoordelijk voor het beleid inzake PWA. In de regio worden in de nabije toekomst al initiatieven genomen om te kijken hoe de dienstencheque-activiteiten en de PWAactiviteiten leefbaar kunnen worden gehouden, al dan niet van elkaar gesplitst. Als PWA kijken we dan ook vol verwachting naar het standpunt van de nieuwe Vlaamse regering inzake de toekomst van het PWA-stelsel. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een nuttige functie hebben zowel voor werknemer als voor de klant. Spijts de weinige middelen en het niet optimale statuut van de PWA’s. Het mag wel eens gezegd, dat onze werknemers geen werkonwilligen zijn die een gemakkelijkheidsoplossing zoeken, zoals zo vaak wordt gedacht. Weliswaar staat ten opzichte van elk gepresteerde uur een PWAcheque ter waarde van 5,95 euro of 6,95 euro, maar de geleverde prestatie wordt door de RVA niet beschouwd als “werk”. Het zijn heel vaak mensen die door omstandigheden niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, maar die zich toch willen inzetten en willen werken. Ik wens hen hier uitdrukkelijk te danken voor hun werk en inzet. Door het organiseren van opleidingen, zoals specifieke beroepsopleidingen, opleiding in klantgerichte communicatievaardigheden, gericht Nederlandse taallessen voor anderstaligen doet PWA Ronse in samenwerking met de VDAB tal van inspanningen om deze werknemers terug naar het reguliere arbeidscircuit te krijgen. Er gaat momenteel een PWA-opleiding door die anderstalige werkzoekenden de basiswoordenschat in het Nederlands wil aanleren in functie van een job als huishoudhulp. Een gelijkaardige opleiding voorzien we voor het tuinonderhoud in het voorjaar van 2015. Wij blijven investeren in mensen! Wie kan op onze diensten beroep doen? Particulieren, alsook scholen, VZW’s, niet-commerciële verenigingen, openbare besturen en land- en tuinbouwbedrijven kunnen voor bepaalde niet-concurrerende activiteiten beroep doen op PWA-hulp. Naast onze dienstverlening voor

44 2014 WEEK 38

klein tuinonderhoud (o.a. gras afrijden, hagen scheren, spitten, onkruid wieden, bladeren opruimen), kinderopvang, administratieve taken en kleine klusjes (deze laatste activiteit is gelimiteerd tot 20 uur per jaar per klant), starten wij, in het kader van de bestrijding van de vereenzaming bij ouderen een ouderengezelschapsdienst.

Pensioengerechtigde ouderen uit Ronse kunnen vanaf september beroep doen op deze dienst. Tot het takenpakket behoren: wandelen, fietsen, occasionele hulp bij het nemen van de maaltijd, samen koffie drinken, uit de krant voorlezen, het bieden van gezelschap, kaarten, samen boodschappen doen, ophalen van medicatie bij de apotheker. Medicatie toedienen, huishoudelijke hulp en lichaamsverzorging verstrekken zijn niet toegestaan. We beschikken over een team van 6 gemotiveerde PWA-ers die een specifieke opleiding gekregen hebben rond onderwerpen zoals dementie, rouwverwerking, eerste hulp bij ongevallen en sociale vaardigheden. De kostprijs voor de klant bestaat uit een jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,45 euro en per uur de aankoop van een PWA-cheque van 5,95 of 6,95 euro. De PWA-cheques van 6,95 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Zoals reeds aangehaald is naast al deze PWA-activiteiten ook nog DIBERON (Dienstencheque Bedrijf Ronse) Sinds maart 2010 heeft het PWA-Ronse ook een eigen dienstencheque-bedrijf “DiBeRon” opgericht. Zoals reeds aangehaald wordt op deze manier aan PWA-ers de mogelijkheid geboden om door te stromen naar het reguliere circuit. Particulieren kunnen met dienstencheques een huishoudhulp inschakelen voor schoonmaak van de woning, was, strijkwerk, klein naaiwerk en koken. Om een goede dienstverlening te verzekeren aan de klanten krijgt het personeel extra begeleiding door externe job-en taalcoaching. Eén keer per jaar wordt eveneens extra beroepsopleiding voorzien. De opleidingen zijn specifiek gericht naar de schoonmaak en gaan bv. dieper in op kennis van schoonmaakproducten, hef- en tiltechnieken, eerste hulp bij ongevallen. Dit jaar wordt de klemtoon gelegd op de communicatie met klanten. Zo, ik kom stilaan aan het einde van mijn betoog. Ik wil dan ook graag afronden door onze werknemers nogmaals te feliciteren met hun inzet en te danken voor hun geleverde werk. Tenslotte wens ik ook nog de leden van mijn Raad van Bestuur te danken voor hun inzichten en het steeds opnieuw mee zoeken om een optimale werking en de overleving van onze instelling mogelijk te maken. Bedankt aan jullie allen.


45 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 38/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 39 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


46 2014 WEEK 38

Deze rode lantaarn hoort bij … zie blz.83.

MET DE

VAN

FOTOGAZET

‘De Amerikanen’ (zie uitgebreid in gAZet WEEK 37), kwamen eveneens naar de SHAPE-band-avond in het C.O.C. (zie ook blz.51 & 52).

LINDA

LINDA

LINDA

LINDA

LINDA

LINDA LINDA

LINDA


INHULDIGING GEDENKPLAAT MAJOOR MARCEL LERMUSIEAU

47 2014 WEEK 38

ZATERDAG 13 SEPT. 2014 (UIT GAZET WEEK 37:) Het stadsbestuur van Ronse nodigt de bevolking van harte uit op de inhuldiging van de gedenkplaat voor MAJOOR LHERMUSIEAU en de daaraan gekoppelde korte plechtigheid, gevolgd door een ontvangst op het stadhuis. De gedenkplaat wordt te 11.00 u. ter hoogte van de kerfmuur aan ‘De Stadstuin’ onthuld. Meer info bij schepen Ignace Michaux en ziehier door de lens van Patrick Aelvoet een fotoreportage...


48 2014 WEEK 38


49 2014 WEEK 38


50 2014 WEEK 38


51 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14 Patrick Aelvoet bezorgde ons ook foto’s van vrijdagavond

05 september 2014 van het optreden van de SHAPE-band n.a.v. 70 jaar bevrijdingsfeesten 03 september 1944 - september 2014.


52 2014 WEEK 38 MISS LIVELY

RONSE‘44|’14 … en de lead zangeres zullen onze lezers zeker herkennen van de inmiddels traditionele Memorial Gilbert Malrait op onze oude begraafplaats aan de Leuzesesteenweg (zie inzet).


EN DAN DE EXPO IN DE BROUWERIJ…

IN GAZET WEEK 39 VOLGT COMMENTAAR OP DEZE TENTOONSTELLING ONDER DE TITEL: EEN BLINDE BEVRIJDINGSTENTOONSTELLING?

53 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14


54 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14

UNCONQUERABLE Kaiser: “So you see you’ve lost everything.” King of the Belgians: “Not my soul!”


55 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14

HADDEN WE IN ONZE STAD EEN OORLOGSBURGEMEESTER (zie blz.15), DAN HAD ONS LAND OOK EEN OORLOGSKONING!


56 2014 WEEK 38 zonneman

RONSE‘44|’14

ENGELSEN RUKKEN RONSE BINNEN, DE WEGTREKKENDE DUITSERS DOEN DEZE ENGEL VALLEN IN DE ABEELSTRAAT, ERIC ZONNEMAN, 9 JAAR, ZIE OOK BLZ.14 & 15.


57 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14

ZEIK VOOR DE DUITSERS


58 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14


59 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14


60 2014 WEEK 38 ZIE GAZET WEEK 37 BLZ.42…

RONSE‘44|’14


61 2014 WEEK 38

RONSE‘44|’14

EN VAN DE ENE OUDE ZEEP GAAN WE NAAR DE ANDERE… EVENEENS EEN ANDERE EXPO, VAN ‘70’ NAAR OMD…


SPOREN IN DE TIJD is een Leaderproject van Leader Vlaamse Ardennen, met de steun van O-VL, Kunsten & Erfgoed, Fonds Filips, de locaties Zottegem, Brakel, Vloesbergen, Ellezelles en Ronse. SPOREN IN DE TIJD is een cultuurhistorisch onderzoek naar lijn 82, ‘de vergeten spoorlijn’, haar omgeving en de personen die er gebruik van maakten, o.a. vele mijnwerkers. In het kader van OMD. Organisatie TRAGE WEGEN VZW en de diensten TOERISME en ERFGOED. Zie voor deze lijn 82 ook in vorige edities van gAZet…

62 2014 WEEK 38


63 2014 WEEK 38

Deze bezoeker past, wellicht onwetend, perfect in het plaatje‌


Er was eens…

64 EERSTE KLAS  2014 WEEK 38 TWEEDE KLAS  DERDE KLAS  … en al op enen nacht stopte de minister van spoorwegen zovele schilders een pot verf in de hand en als ‘s morgens de reizigers de treinen namen, waren alle NMBS-drieën… tweeën geworden en voortaan was er alleen nog maar…

EERSTE KLAS  & TWEEDE KLAS 


werker komt op de trappen /2 staan en vraagt aan de man die bij ons binnen staat: “Ik wil uwen jongeheer voelen”. ‘Onze’ mijnwerker is gewillig, gaat op de tenen staan en de andere schuift, geil, met zijn hand zijn broek in om minutenlang diens kruis te bepotelen. De medereizigers zien de blauwe overal bewegen. “Voor de mannen zijn”, het woord ‘homo’ moest nog worden uitgevonden, ‘geil’ ook!

Uit de anecdotes (ook uit de film): “Mijn vader smeerde hem in met margarine en na een lange dag steenkoolmijn waste hij het vet uit de poriën en al het zwart was weg | de man met de pet stond seconden lang stil te luisteren op de aanstomende trein en jawel, hij hoorde hem nog, ‘keek zelfs om naar’, zo duidelijk was de tsjoeke tsjoeke tsjoeke in zijn hoofd… | Herman De Croo weer: “Vanuit station Michelbeke nam ik als student de trein naar de ULB Brussel” | station Ronse, begin jaren zestig, geverniste houten coupérijtuigen met venster te openen aan een brede riem, goed weer, de mijnwerkerstrein rijdt Ronse binnen, die naar Gent wacht en dààr zit ik op, tiener nog … Een mijnwerker staat met zijn rug naar het coupé naar buiten te kijken, het raam staat open (lees: zit naar beneden in de deur verzonken /1), een andere mijn-

65 2014 WEEK 38 1

2


66 2014 WEEK 38 Een beperkte D van Duivel in deze gAZet WEEK 38: 6, een duivelscijfer. Eveneens ‘duivel van dienst’ is ons aller Herman De Croo die als burgemeester van Brakel naar de vernissage kwam van de expo SPOREN IN DE TIJD met als laatste halte van lijn 82… Ronse, tevens eindstation. Hij poseerde gewillig bij de foto van het oude station van Michelbeke, thans in privé handen, maar Herman zou De Croo niet zijn of ie kon een perfecte beschrijving geven van ‘des dokters interieur’ én dat meneer de burgemeester één van de naamstenen naar eigen riante woonst wist te (laten) brengen…


Rechts Zowie Vangeel (Trage Wegen VZW) en Lien Urmel (Elder Erfgoedprojecten). Rechts patroonheilige van de mijnwerkers Sinte-Barbara (die met de toren‌).

67 2014 WEEK 38


De ex-minister van verkeerswezen had nog een sterk verhaal veil voor Luc Dupont die de inleiding weggaf: “Met onze paarden galoppeerden we naar Rozebeke en samen met de trein aldaar namen we op een asweg parallel met de sporen den départ en raad eens wie als eersten aankwamen aan het station van Michelbeke?: de paarden natuurlijk (en wij ook)!”

82

68 2014 WEEK 38


69 2014 WEEK 38


70 2014 WEEK 38


71 2014 WEEK 38


Wim De Wulf (zang/gitaar), Tom De Wulf (toetsenist) & Yves Meerschaert (drums).

72

ď ľ


73 2014 WEEK 38


74 2014 WEEK 38


Wim De Wulf (zang/gitaar), Tom De Wulf (toetsenist) & Yves Meerschaert (drums/inzet).

75 2014 WEEK 38


76 2014 WEEK 38 Julien Lejeune nodigt je uit om eens een kijkje te komen nemen in de nieuwe ALAIN AFFLELOU winkel, Stationsstraat 1 te Ronse

OCTURNE

055 60 97 74 | lejeune.julien@afflelou.net

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE, FOTO’S DOOR LOES!


NOCTURN

77 2014 WEEK 38


NOCTURNE

78 2014 WEEK 38

ONZE WEBMASTER LOES HAD VOOR DE FOTOREPORTAGE VAN DE NOCTURNE HAAR SPECIALE KIJKLENS OPGEZET…


Deze maand september liep de de tentoonstelling "Gulden boek vertellen Ronse", een initiatief van duivel-doet-bijna-al Willy Deventer, geboren en getogen Ronsenaar en die zelf doorheen tientallen jaren van de geschiedenis van deze gulden boeken het merendeel der illustraties op zich nam. Hij kreeg voor deze organisatie de steun van het stadsbestuur, zelf meer dan normaal een betrokken partij want natuurlijk niet alleen de bewaarder van deze gulden boeken maar er vooral de motor van. Het initiatief wordt een primeur voor het land genoemd en dat geloven we best want men zoekt maar ter zake het wereldwijde web af en men komt te ... Ronse terecht. Een primeur is wel een interessant maar uiteindelijk een formeel en niet op zich te verantwoorden gegeven en de vraag is dan of deze tentoonstelling ook een indringende inhoudelijke betekenis heeft? Daarop kunnen we volmondig ja antwoorden in een gelukkige overeenkomst met de titel zelf van de tentoonstelling; voorwaar eens een vlag die de lading dekt!

Dat de gulden boeken inderdaad mee vertellen over Ronse, over zijn eigen inwoners en bezoekers, staat vast minstens door de zekerheid dat het steeds het stadsbestuur zelf is die deze boeken laat aanvullen én door het feit dat zij door het stadsbestuur worden bewaard. Dat zij altijd en enkel daar aanwezig zijn, onderstreept het uitzonderlijk belang van deze tentoonstelling want in

20

79 2014 WEEK 38

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

een extrospectie door Jean-Marie De Dijn

In die maatschappelijke context heeft eigenaardig genoeg de naam of faam van de illustratoren, hoe goed zij hun werk ook hebben verricht, slechts een secundaire want puur dragende waarde, inderdaad ter opluistering van de aanwezige gasten zelf en het specifieke historische motief van hun aanwezigheid te Ronse. Dom gezegd; het esthetische aspect van deze boeken staat volledig in functie van hun officieel receptief-versterkend karakter en hebben feitelijk gezien geen gedeelde matschappelijk-esthetisch bestaan, dan uiterst uitzonderlijk in dit soort richtinggevende tentoonstelling (dus een goede ... primeur!). Krijgen de kunstenaars dus de eer van hun lokale overheid ingeschakeld te worden in dit luisterrijk lokaal gegeven, dan hebben zij paradoxaal genoeg voor de rest van de lokale en verdere maatschappij, waarvan het bestuur via verkiezingen nochtans de uitdrukking van is, door net de aard van dit werk geen enkele betekenis in een overdracht van noch esthetische genoegens noch mogelijke maatschappelijk zeg politieke boodschappen aan de bredere lokaliteit. Bovendien is het maar de vraag of enkele illustraties indien om een specifieke reden apart gewenst, ook buiten de stadhuismuren of een - al dan niet plaatselijke tentoonstellingsruimte waarde kunnen hebben indien uitzonderlijk drukmatig verspreid. Hebben zij vanzelfsprekend hun waarde op zich én om reden van het alvast belangrijk motief van de aanwezigheid van deze bezoeker aan het stadhuis én om reden van de verhoopte kunstzinnigheid van de illustratie, dan is de kern van de waarde van de illustraties fundamenteel gelegen in de zuivere betekenis van het geheel van de gulden boeken zelf. Het is immers de idee van een gulden boek die de belangrijkheid inhoudt van zichzelf en die elke werkelijke illustratie van een gebeurtenis overstijgt, maar tegelijk ook haar gedeeltelijke waarde geeft (hoeveel onderdelen het ook moge hebben, zo kan er maar één gulden boek zijn). Het is een feit dat eens het stadsbestuur gekozen heeft om sommige mensen of groepen te eren, onder meer door het neer te slaan in een materieel gegeven als een boek, dat de belangrijkheid van dit fenomeen meebrengt dat elke individuele illustratie slechts een deel van dat geheel kan zijn (in die zin is een tentoonstelling van gulden boeken van andere gemeenten slechts werkelijk zinvol op puur esthetisch vlak want

WILLY DEVENTER, CURATOR VAN GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

Tientallen jaren van gebeurtenissen met alle bijhorende illustraties in één maal tonen is vanzelfsprekend onmogelijk, hoewel dit toch is geprobeerd via een doorlopende dia-projectie die echter niet voldoende scherp was maar een bijna overdonderend en verdienstelijk overzicht inhield wie en wat daar op het stadhuis allemaal is ontvangen. Hoe dan ook heeft de bezoeker een heel groot zeg representatief aanbod aan gulden illustraties gekregen. Dat is jammer genoeg niet mogelijk ab urbe condita of vanaf de stichting van de stad Ronse zelf, waarmee ook is aangetoond dat deze gulden boeken een vrij modern fenomeen zijn, althans voor Ronse (een algemene wetenschappelijke studie van dit fenomeen bestaat naar onze kennis niet en er zijn dus geen vergelijkingspunten). De kijker krijgt dus historisch gezien een fragmentair beeld van de stad , een beeld dat echter naar de toekomst steeds verder zal uitdijen want de gulden boeken lijken werkelijk een verworvenheid. Interessant is dat doorheen de jubilea van lokale verenigingen die reeds actief waren voor het ontstaan van de gulden boeken zelf, er een achterwaartse tijdsprong kan worden gemaakt. Op die manier beslaan deze gulden boeken dus een stuk geschiedenis die ruim vooraf gaat aan hun eigen bestaan en zijn deze boeken archiefstukken die menig historicus op de weg kan zetten naar verder onderzoek. Wil men echter weten welke personaliteiten Ronse voor het tijdperk der gulden boeken hebben bezocht, dan moeten er andere bronnen worden bestudeerd. Tegelijk zijn er natuurlijk steeds personaliteiten geweest die als het ware door de mazen van het officieel stedelijke net zijn geglipt en Ronse hebben bezocht zonder een neerslag in deze boeken (zie onder meer ons artikel in Annalen van de Geschiedkundige Kring Ronse in 2005 over een bezoek van de bekende Nederlandse schrijver Gerard Reve aan Ronse, waarbij we een mogelijk motief van zijn bezoek aan Ronse hebben gereconstrueerd onder meer via een tekening van Gert Crispyn die ook een bijdrage aan een gulden boek heeft geleverd).

tegenstelling tot illustraties in boeken die uiteraard worden uitgegeven en dus min of meer massaal worden verspreid, zijn de gulden boeken letterlijk uniek en enkel op die plaats bewaard waar zij ook hun essentiële verbondenheid mee uitdrukken: op het stadhuis, de plaats waar op zijn best lokale verenigingen en personaliteiten, of bekende bezoekers worden ontvangen. De uniekheid der gulden boeken verhoogt nochtans op geen enkele mate hun marktwaarde die immers nul is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stripwereld waar duizelingwekkende bedragen worden neergeteld voor bijvoorbeeld eerste drukken of originele schetsen, wat omgekeerd ook de prestatie onderstreept van alle illustratoren die daar aan meewerken: hun werk kan dus immers per definitie niet worden ‘vermark’t! De belangrijkheid van de gulden boeken wordt dus enkel en allen bepaald door hun feitelijke en definitieve plaatsing in deze belangrijke lokale context van een democratisch apparaat zoals het zich geregeld opent voor eigen burgers en bezoekers doorheen gemeenteraden, musea edm, maar uiterst zeldzaam op deze manier.


zal men als vreemde aan die lokaliteit nooit een reeks inhoudelijke finesses kunnen vatten). Tegelijk is de belangrijkheid van dit soort ontvangsten net verhoogd doordat er een meer dan puur tijdelijk feestelijk karakter aan wordt gegeven. Los van mogelijke foto's van deze gebeurtenis, die zeker zullen bestaan want vanaf het begin van deze Ronsese gulden boeken bestond de fotografie al decennia, wordt een gulden boek pas echt gulden doorheen de illustraties. Een eeuwenlange en extreem rijke Vlaamse en Belgische traditie van schilderen, tekenen, etsen, ... en illustreren, allen op absoluut wereldniveau, werd hier eenmalig overwogen en nadien als het ware zonder reden want vanuit zelf begrepen traditie gemotiveerd toegepast om interessante bezoeken als het ware extra op te smukken. Zeker in een maatschappij waarin in tegenstelling tot de Arabische en Chinese culturen kalligrafie een zeldzaamheid is op officieel vlak, is de betekenis van een plechtige en officieel georganiseerde gebeurtenis versterkt door de kunstzinnige zeg plastische uitdrukking ervan. Enkel een tekst met de erbij horende handtekeningen van de relevante aanwezigen zou in deze traditie inderdaad te kort schieten (en het gebruik van een voetafdruk - zoals in filmfestivals - van een relevante genodigde is natuurlijk volstrekt buiten bespreking). In die zin is het feit dat deze tentoonstelling een primeur is, wetenschappelijk gezien eigenlijk lachwekkend en pleit het voor de snuggerheid van de bedenker ervan te Ronse (en, willen we toch graag toevoegen, in verder vertrouwen in 'bedenksels' van deze creatieve duizendpoot). Wetenschappers van diverse pluimage als kunsthistorici, sociologen en andere historici hadden reeds veel langer dit fenomeen der gulden boeken kunnen ontdekken en naar buiten brengen, zoals hier met de voorgestelde stukken zelf en bijhorende informatie, of dieper met specifieke studies. Op deze manier biedt dergelijke tentoonstelling een inkijk in wat een stadsbestuur van deze regionen belangrijk vindt om zelf formeel en semipubliek te ontvangen en geeft zij een inkijk hoe kunstenaars daarmee binnen een lange traditie mee omgaan. In die zin is het adjectief "gulden" perfect gekozen. Het is een ouderwets begrip en verwijst daarmee naar traditie, en het geeft ook voornaamheid weer want heeft de voorname associaties van goud, waarmee het ook verwijst naar de specifieke maatschappelijke betekenis van het fenomeen van stedelijke ontvangsten, een soort van gedemocratiseerde 'Blijde Intredes' (zie onze bespreking van het wandtapijt van Gaston Woedstad uit 1943 in het stedelijk museum in de Annalen van de Geschiedkundige Kring Ronse in 2006). Ondanks de materiële want specifiek maatschappelijke uniciteit van deze gulden boeken, is er ons inziens toch één belangrijke mogelijkheid om de letterlijk inzichtelijke beperking die met deze uniciteit gepaard gaat te overstijgen, niet slechts eenmalig door een tentoonstelling maar permanent, zij het op een grafisch iets minder kwalitatieve manier. De redelijk nabije WestVlaamse gemeente Anzegem heeft al veel jaren een zeer interessante fotowebsite die op haar eigen startpagina is gelinkt (zie de website van http://erfgoed.anzegem.be). Al bijna evenveel jaren hebben we her en der te Ronse hiervoor reclame gemaakt om deze idee ook eindelijk eens toe te passen voor onze eigen stad, want ... waardevolle primeurs mogen toch gerust nagevolgd worden?! Zonder de minste twijfel zou een aan Ronse

gewijde fotowebsite een blijvend en inslaand succes hebben bij haar inwoners en de verspreide Ronsenaars. En het is net hier in de verzamelde en publieke manifestatie van gebeurtenissen van mensen en groepen uit de moderne geschiedenis van Ronse dat eveneens meer kunstzinnige getuigenissen van de geschiedenis van de stad kunnen worden getoond. In deze fotowebsite is dus niet alleen plaats voor 'pure' foto's maar ook voor reproducties van alle bladzijden uit alle gulden boeken, naast ander relevant iconografisch materiaal aangaande Ronse, zoals schilderijen, kaarten, postkaarten, bidprentjes, e.d.m. Zo is deze belangrijke want noodzakelijke tentoonstelling tegelijk een hefboom naar 'méér', naar een permanente tentoonstelling via het unieke maar volstrekt ingeburgerde medium internet, en kan al dit iconografisch materiaal tegelijk een werking van verbondenheid inhouden voor al die Ronsenaars die om weet welke redenen ver van huis wonen, zoals in het buitenland. Het stadsbestuur van Ronse dat mee deze tentoonstelling organiseerde kan dus beginnen naar medewerkers te zoeken naar de opmaak van deze foto- of iconografische website. Men staat er misschien niet eens bij stil dat de tekenaars van de verluchte neergeslagen gebeurtenissen zelf allemaal Ronsenaars zijn, minstens van geboorte en overwegend ook van woonst - waarbij het woord "verlucht" lekker ouderwets mag klinken want verwijst naar de beroemde handschriften die dikwijls onwaarschijnlijk mooi werden versierd, in meer moderne termen geïllustreerd (zie zeker het fabelachtig verzorgde standaardwerk van professor Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen, uit 1998). Naar onze kennis is dergelijke selectie van medewerkers te Ronse nooit een punt van discussie geweest, althans niet openbaar. Het is niet onze bedoeling hier over die selectie na te denken, die in het algemeen nogal vanzelfsprekend lijkt, noch aan de kunstzinnigheid van hun bijdragen, al zijn er minstens bijzonder geslaagde portretten bij van bezoekers (o.a. het portret van de integere oudminister Vera Dua door Willy Deventer, dat zijzelf naar we ons goed herinneren flatterend noemt!). Hier zijn er zeker tal van gezichtspunten die door vooral kunsthistorici kunnen worden onderzocht. Dat de kunstenaars altijd Ronsenaars zijn en vooral ingezetenen, geeft wel een extra maatschappelijke betekenis aan de illustraties. Deze kunstenaars worden immers verondersteld het reilen en zeilen van de stad goed te kennen, vooral wat betreft de uitgenodigde mede-Ronsenaars en de eigen verenigingen, en natuurlijk de zgn. personaliteiten die juist naar Ronse zijn afgezakt juist om specifieke lokale of regionale problemen te bespreken. Het voorbeeld bij uitstek is dan het decennialange gepalaber omtrent de N-60, en het is dan ook geen toeval dat één van de illustraties daar net over gaat, allicht (...) al even geen toeval van de hand van 'elders' over hetzelfde thema woelwater zijnde Willy Deventer. Zijn de gulden boeken zoals gezegd onderdelen van het officieel maatschappelijk gebeuren van de stad Ronse, dan is de verhouding van de eigen bewoners annex illustratoren in de gulden boeken ten opzichte van deze of gene onderwerpen die de stad in haar geheel bezig houden, noodzakelijk zichtbaar in de manier van verwerken door deze illustratoren van derlijke thema's. Dat kan gaan van een gewone versiering en dus een als het ware waardenvrije maar feitelijke levensbeschouwelijke bevestiging van het gebeuren, zoals bij de diverse pagina's die in de jaren '50 zijn gewijd aan

20

80 2014 WEEK 38

Willy’s boutade luidde v.b.n.o. en tot slot van zijn rondleidingen: “DE N60

IS DE NIEUWSTE DUIVEL VAN RONSE…”


de huldiging van de eigen burgemeester Soudan. Die illustraties zijn van de meest systeembevestigende allure die men maar kan bedenken. Die verhouding kan natuurlijk veel ingewikkelder zijn, gaande van slechts door ingewijden begrijpbare hints en kritiek, tot eerder openlijke vraagstelling ten opzichte van bepaalde problematieken die door - meestal - personaliteiten worden aangekaart. In het algemeen kan men spreken van een totale verbondenheid der illustratoren bij de viering van eigen personaliteiten en verenigingen. In die zin zijn dergelijke illustraties de letterlijke beeldrijke bevestiging, soms gelardeerd of verbaal .. geïllustreerd met enkele woorden of zinnen, van de 'juistheid' van het uitnodigingsmotief van het stadsbestuur zelf, waarbij men als vanzelfsprekend kan aannemen dat nogal wat verenigingen zichzelf hebben uitgenodigd, denken we in het bijzonder aan jubilea. Binnen het beeldende medium van de gulden boeken is het dus voor de illustratoren alleen maar theoretischer wijze mogelijk om een eigen onderwerp te thematiseren, anders gezegd om zelf een persoon of vereniging voor te stellen die zou moeten officieel gehuldigd worden via dit medium gulden boek, indien de illustrator een blad zou ... overslaan en dus een witte bladzijde zou overlaten! Is van enig sarcasme of welk soort bitter verzet tegen de één of andere genodigde blijkbaar geen enkele sprake, en doet de illustrator op zijn hoogst aan vrijblijvende humor, dan is heel zijn activiteit een bevestiging van de feestelijkheid van de ontvangst, over wie of wat het ook moge gaan. Enige gegevens zijn hoe dan ook onbekend over illustratoren die een mogelijke illustratie weigerden. Anderzijds zijn illustratoren van gulden boeken geen bewoners van het eiland gulden boek. Zeker in de gevallen van Glenn Elet en Willy Deventer weet elke Ronsenaar of althans al diegenen die zich in het publieke debat mengen zoals formeel de uitnodigende politici in het stadhuis, dat deze heerschappen prikkelende tekeningen of andere vormen van kritische communicatie ook en zeker tegen leden van dit stadsbestuur of het stadsbestuur op zich niet eenmalig maar geregeld hebben gepubliceerd in andere media. Het pleit dus voor de openheid of mate van democratie van de respectievelijke stadsbesturen dat geen enkele van deze illustratoren het deksel op de tekenende neus heeft gekregen, althans in zoverre tot op heden bekend (maar zeker voor Willy Deventer is deze problematiek zeer manifest aanwezig gezien zijn leidende rol in het verzet tegen de plannen i.v.m. de N-60). Daarom ook heeft dit soort tentoonstelling een belangrijke bijkomende maatschappelijke functie: niet alleen worden beelden van een officiële openheid aangereikt, maar ook wordt de relatie openlijk getoond tussen de opdrachtgever want het officiële stadsbestuur en de uitvoerder of de illustrator en kan dat dus worden onderzocht als een graadmeter van lokale democratie! De enige maatschappelijke discussie die dan ter zake nog kan worden gemaakt, is die over de vraag welke verenigingen of personen 'werkelijk' moesten worden uitgenodigd - en natuurlijk, welke verenigingen dus niet werden uitgenodigd. Zo lijkt het voor verenigingen althans een ongeschreven maar duidelijke regel te zijn, dat zij per definitie worden uitgenodigd wanneer zij een zekere, respectabele leeftijd hebben verkregen, of een jubileum kunnen vieren. Een toegepaste inhoudsanalyse kan dus andere informele regels opgraven die op hun beurt kunnen worden belicht in hun specifieke motivatie. Eén fundamenteel motief voor eender welke uitnodiging ten stadhuize en in het gulden boek is overduidelijk; een betrokkenheid met de

stad Ronse zelf. Dat is de vanzelfsprekendheid zelve. Die betrokkenheid gaat ofwel naar binnenuit, in het geval van uitnodigingen aan eigen bewoners of verenigingen, of gaat naar buiten de stad met de uitdrukkelijke en publiek gekende bedoeling er een voordeel voor de stad zelf uit te halen, te weten bij de uitnodigingen aan de zgn. personaliteiten (die er dikwijls ook zéér positief op reageren zoals de korte lofbetuiging van Hugo Claus, en de zeer lange als het ware liefdesverklaring van gouverneur Herman Balthasar). Dit aspect der gulden boeken is dus een belangenkwestie, waarbij men niet de opportunistische vraag kan stellen of de 'geviseerde' personaliteiten eigenlijk niet tevens een soort replica of 'dubbel-origineel' van het echte origineel in het gulden boek zouden moeten kunnen krijgen. net zoals men officiële uittreksels uit de burgerlijke registers kan aanvragen, maar dan op een verzorgd want esthetisch niveau (men kan voor dat dubbel-origineel dan een eigen begripsnaam voor uitvinden). Zeker is het bijkomend cruciaal motief: er mag door deze ontvangsten ten stadhuize en hun opnames in de gulden boeken geen enkele maatschappelijke aanstoot worden gegeven, zeker op lokaal niveau. Er wordt een bepaalde status qua vast gehouden, die zeker ongeschreven want niet maatschappelijk of publiek gemotiveerd is maar werkzaam is en dus eigenlijk wel openlijk zou moeten gemotiveerd worden. Zo ontstond in de jaren '90 al geweldige commotie bij de vraag om een plakkaat omtrent Valère Depauw aan te brengen aan de stedelijke bibliotheek, wat op een krachtig officieel non stuitte zodat het dan 'maar' werd aangebracht op de gevel van de Kristen Volksbond. Nochtans is hij de schrijver van het te Ronse extreem geliefde TAVI, over alle ideologische grenzen heen, maar was hij tegelijkertijd ook veroordeeld voor collaboratie én grote vriend 'van'. Conclusie: de zgn. vaderlandslievende verenigingen worden wel ontvangen, voor gulden boeken of plakkaten e.d.m., zonder ook maar de minste bedenkingen bij de talloze misstappen van het verzet zelf doorheen terreur en woekerhandel, en dus worden zij wel geïllustreerd. Maar alles wat naar collaboratie ook maar kan ruiken wordt niet uitgenodigd en dus ook niet 'verlucht'. Nochtans hebben tekeningen en beelden allerhande een enorme potentie aan voorafgaand begrip en uiteindelijke verzoening, dikwijls veel krachtiger en dus blijvender dan woorden.

20

81 2014 WEEK 38

Is het inhoudelijk mogelijks niet al goud wat blinkt, de Ronsese illustratoren hebben ongetwijfeld verguld.

Jean-Marie De Dijn, filosoof en drs. Geschiedenis.


20

82 2014 WEEK 38

Willy Deventer besloot zijn ‘speech’ als volgt, wijzend op de drie vergrotingen op deze foto:

“Ware de burgemeester hier aanwezig geweest, ik zou hem nu gezegd hebben… beste Luc, permitteer mij als uitsmijter deze inside joke: voor deze drie schilderezels hadden we precies drie vergrotingen over en wel toevallig deze, ff nagedacht hoe we ze zouden rangschikken, maar kijk, van links naar rechts:

DE N60 IS… DE NIEUWSTE DUIVEL… VAN RONSE!” (Gelach in de zaal, zélfs van schepen Joris Vandenhoucke. De vergrotingen werden prompt door iemand aangekocht, maar kunnen bijbesteld worden”.)


Josse Willems, voorzitter van PETANQUECLUB COC RONSE, staat steeds model voor een, pardon Josse, ‘krach-tige kop’, een voorzitter waardig. In zijn tweejaarlijkse nu na-zomerspeech ging ie ten aanschouwe van zijn leden en de pers de filosofische toer op en proclameerde het verenigingsleven als het nec plus ultra van de mensenmaatschappij. Josse, we hebben het begrepen en we worden met z’n allen lid van Petanquecl… pardon van een vereniging. Drukker, print de lidkaarten, MASSAAL en dank aan bruggenbouwer Willems voor zoveel gratuite wijsheid. Op de volgende pagina’s het resultaat van de zomerkamp in- en outdoors langsheen de Nieuwebrugstraat…

83 2014 WEEK 38


20

84 2014 WEEK 38

LINDA DE WAEGENAERE WERD VOOR DE TWEEDE MAAL DE LAATSTE VAN DE… WAEGEN! DE JEUGD, DE ZOMERVROUW, DE ZOMERMAN…


De schepenen Ignace Michaux (links) en Joris Vandenhoucke (derde van links) maakten namens het stadsbestuur de dienst uit om de medailles, de prijzen, de bekers aan de juiste vrouw en man te brengen, de podia van PETANQUECLUB COC RONSE.

20

85 2014 WEEK 38

Pétanqueclub COC bijna 20 jaar | méér sport dan cultuur beroert de mensen | het verenigingsleven is een halt tegen maatschappijverzuring | pétanque heeft nét diè lage drempel, is voor alle leeftijden en dames hoeven niet alleen te breien, ze kunnen nóg leuker pétanquesporten…


DE KAMPIOENEN VAN DE ZOMERKAMP BIJ PETANQUECLUB COC RONSE ZIJN… JEUGD: 1/ SIMON AUGER (290ptn), 2/ ARNO VANHOOLANDT (282 ptn) DAMES: 1/ MARTINE ROOS (325ptn), 2/ SANDRA VALLEZ (307 ptn), 3/ COSETTE HANTSON (298 ptn) HEREN: 1/ PATRICK AUGER (350 ptn), 2/ RONALD SOUBRY (326 ptn), 3/ PIERRE ALLINCKX (322 ptn) EN OOK NAMENS GAZET PROFICIAT AAN ALLE DEELNEMERS EN AAN ALLE WINNAARS ALSOOK AAN HET BESTUUR ÉN AAN RODE LANTAARN LINDA DE WAEGENAERE…

86 2014 WEEK 38


Na de prijsuitreiking en de groepsfoto van de winnaars zochten duizenden bubbels uittocht uit de vele fluiten, toastjes allerhande rukten aan en de magen van de leden werden aan het grollen gebracht door BBQ-geuren die van buiten naar binnen kwamen waaien. De zomer zit er voor Petanqueclub COC op, het wintertornooi kan starten. Daar rollen de bollen weer en de kassa rinkelt met punten‌

87 2014 WEEK 38


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 38 TELT 100 BLZ. & 256 BEELDITEMS

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 39 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

21

88 2014 WEEK 38

MET DE

VAN

COLOFON

John Barrowman - Unusual Way

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 38 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto (detail) Roger stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer Coussement; foto Rons’art; gAZetGRAfiek | BLZ.02/03: eigen foto’s; foto’s Fonny Malrait; foto Fabrice Gevaert; gAZetGRAfiek | BLZ.04: stadsde medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun bericht; bijdrage Peter Dhooge | BLZ.05/09: bijdrage Peter Dhooge met op BLZ.08 met de B van… | BLZ.10/11: bijdragen LETS en ‘Schorisse’ ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen memorial Marcel Nachtergaele | BLZ.12/13: stadsberichten | BLZ.14/15: foto’s Fonny Malrait; foto Damien Van Wambeke; bijdrage Donaat Derieworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet maeker | BLZ.16: stadsberichten | BLZ.17/20: bijdrage Aaron Demeuleverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- meester met foto’s van Fabrice Gevaert | BLZ.21/23: bijdrage Fonny Malrait | BLZ.24: bijdrage Samenlevingsopbouw Ronse | BLZ.25: stadsbeden tegen voorafbetaling van €25 per foto richten, foto Thomas Deriemaeker, eigen foto | BLZ.26: eigen foto | BLZ. AUTEURSRECHTEN 27/31: bijdrage Rons’art | BLZ.32/34: eigen foto’s | BLZ.35: foto Fonny ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Malrait | BLZ.36/37: eigen foto’s | BLZ.38: bijdrage WTC De Linde | BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.39: met de L van | BLZ.40: eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.41/42: Willy Deventer is international author met bijdrage géénstreepdoorronse; BUUNIE door Willy Deventer | BLZ.43: CAE-code 109987598, aangesloten bij gAZetGRAfiek | BLZ.44: bijdrage Isabelle Raevens | BLZ.45: met de Z SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens van... | BLZ.46: met de F van…; eigen foto; foto Patrick Aelvoet | BLZ.47/ graficus/kunstschilder met TheArtServer52: bijdrage Patrick Aelvoet | BLZ.53/75: eigen foto’s; gAZetGRAfiek | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.76: bijdrage Julien Lejeune; eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.77/78: lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, eigen foto’s | BLZ.79/82: bijdrage Jean-Marie DE Dijn; eigen foto’s | BLZ. manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 83/87: eigen foto’s | BLZ.88: met de C van … | BLZ.89: gAZetGRAfiek BVBA AbyZ consult & projects Gent. met foto’s van Rons’art en Thuupe Tchegoere | BLZ.90: CC De Ververij | Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.91: eigen foto’s | BLZ.92: foto Damien Van Wambeke; bijdrage géénmateriaal op te nemen waarover geen duistreepdoorronse; gAZetGRAfiek | BLZ.93/98: eigen foto’s; foto Natuurdelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft punt | BLZ.99: overzicht gAZet WEEK 38 | dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.100: eigen foto’s; gAZetGRAfiek | spezich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem ciale foto’s zijn van/op: BLZ.04: lic. Creativedan asap contact op met onze redactie via Commons 2.0 Unported | BLZ.10: Michel gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- Hendrykx’12 | BLZ.16: Eadepoeltegroen NL. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


89 2014 WEEK 38 ONZE VOORUITBLIKKERS (*) KREGEN GISTEREN REEDS MET EEN INLEIDENDE TEKST NAAR GAZET WEEK 38 TOE BEIDE HIERNAAST STAANDE TEASERS IN HUN MAILBOX…

(*) wil je ook gratis vooruitblikker worden, geef dan jouw mailbox (of die van vrienden) op door een e-mail te sturen naar

gazetronse@gmail.com met de mededeling: GRAAG VOORUITBLIKKER.


21

90 2014 WEEK 38 ZIE BLZ.16

Schilderij op ‘de rotonde’ in CC De Ververij van de gecontesteerde Passerelle… – de overheid zou beter een fractie van het vele N60-geld besteden aan de uitbouw van ons cultuurcentrum, op vingerknip zouden we een polyvalente schouwburg hebben van niet 550 maar wel 1000 zitjes, een must (sic!) om dé zaal van de Vlaamse Ardennen te zijn!?! Dus géén N60 en zoveel mogelijk N60-geld besteden IN RONSE ZELF, voor ANDER dan WEGEN-beton!


Vanuit den Amérique viel deze zoniet zonderlinge dan toch wel speciale zending in onze brievenbus, inhoud foto’s van weleer, de brief zelf recto verso op de de envelop geschreven! Dàt kan maar van één iemand zijn, van iemand die zonder stars maar met juiste stripes de Belgische vlag nog kan schrijven (zie blz.03) en dat is, lees bij afzender… Méér in gAZet WEEK 39!

20

91 2014 WEEK 38

RONSE DEZE WEEK VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014 07:15 | DE LICHTEN BRANDEN NOG | DE MIST SLIERT DE STAD VAN LAAG TOT HOOG | WEER ZON VANDAAG? | WARM?


PPS z

André De Wolf roept gelovigen en ook andersdenkenden naar ‘zijn’

RONSSIESE MEESE BA° DE POETERS…

PS: hopelijk met correct Ronssies op de schermen!

wil zeggen Publiek Private Samenwerking, een samengaan van belangen van de publiekssector, de overheid dus (bvb. debudgettering, het vooruitschuiven van kosten = latere generaties zullen vele euro’s moeten ophoesten) en privé belangen van bvb. bedrijven, concerns, holdings etc. (bvb. zij bouwen een viaduct en ‘verhuren’ die tegen héél véél centen aan de overheid). Dus is er niet meteen een openbare investering, ‘wij’ laten ‘hen’ investeren en betalen op termijn de zaak terug. De privé sector is dus geldschieter, wat voor hen neerkomt op een royale belegging… kassa kassa en… ‘wij’, maar dan later… PING PING!

92 2014 WEEK 38

“Hoi lieve opa, tof dat je nu een tablet hebt. Hoef ik niet zelf meer langs te komen om je te groeten! Zou je voortaan ook mijn zakgeld via de bank willen overmaken? Dank je zeer, je kleinzoon Tim.” De opa via zijn tablet naar kleinzoon Tim: “Dag lieve Tim, ik heb nóg ‘n beter voorstel, want ik heb zopas in de Aldi een scanner gekocht. Ik zal je wekelijks een briefje van 100 euro e-mailen, je hoeft zelf niet meer naar de bank, gewoon uitprinten! Prettig weekend, opa.”

.

..

Hoi, opa…

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

HET RODE OORTJE

21


Regenweer was weggelegd voor de boswandeling in het Bos ter Rijst te Schorisse (Maarkedal) n.a.v. en voorafgaand aan de inhuldiging van de Balegemse steen mĂŠt een in memoriam tekst voor natuurpionier

Marcel Nachtergaele (zie blz.10 & 11).

21

93 2014 WEEK 38


De onthulling van de (Balegemse = gelijkt sterk op de Pierre de France cf. Hermeskerk Ronse) gedenksteen voor natuurpionier werd druk bijgewoond. Minstens 200 personen (en vlg. de organisatoren zijn er door het kille regenweer zo’n 100 thuisgebleven) gaven present alsook Europees president Herman Van Rompuy & eega Geertrui Windels. Herman wandelde mee in‌ Balegemse broek!

21

94 2014 WEEK 38


Twee kleinkinderen van Marcel, hun ouders op de achtergrond, brachten een streepje muziek ten gehore om hun grootvader natuurpionier Nachtergaele te herdenken. Applaus van de aanwezigen‌

21

95 2014 WEEK 38


21

96 2014 WEEK 38

 DE FILM VAN DE ONTHULLING: HERMAN VAN ROMPUY EN DE ZONEN VAN MARCEL/4


DE FILM VAN DE ONTHULLING: HERMAN VAN ROMPUY EN DE ZONEN VAN MARCEL/8

21

97 2014 WEEK 38


21

Wat jammer van witte letters op zo’n bleke steen; zwart was leesbaarder uitgevallen!

98 2014 WEEK 38


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 38

20

99 2014 WEEK 38

PLUS ZES PAGINA’S UPLOAD INHULDIGING STEEN MARCEL NACHTERGAELE = 100 BLZ.

Printscreen van de Ronsese straten die door Eandis zonder stroom zullen worden gezet bij een tekort van elektriciteit volgende winter…


100

2014 WEEK 38

INSMIJTER, inderdaad, eens géén UITSMIJTER, maar een INSMIJTER!?! Rarara, wat is dit?

Als je het niet weet, legt Herman het je vlg. week uit!