Gazet jaargang 2 week 35 28082014

Page 1

RONSESE DIGITALE

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

CO-PRODUCTIE

STAD RONSE &…

JAARGANG 02 MET…

WEEK 35 DONDERDAG 28 OOGST 2014 28

29

30

UPDATE ZONDAG 29 OOGST 2014 gAZet nog steeds zonder internet! Blz.50

STARRING GERMAAN BOS | GERT CRISPYN | WILLY DEVENTER | ANNE & PAUL CUVELIER | FLORENT DEVOS | MARINO DE VOS | GLENN ELET | RIK DELNESTE | MICHEL PROVOST | CHRIS ROTSAER&T | J.-M. & OSWALD WAETERLOOS | EN ANDEREN… | TENTO/VERHAALLIJN/PROJECTIE/MEMO…

31


2  2014 WEEK 35

… de vakantie is voorbij, voor de meesten dan toch; heb je een of meerdere edities van gAZet moeten missen?, niet getreurd!, want met…

... deze klik op onze HOME via…


29

3  2014 WEEK 35

MOBISTAR GIJZELT GAZET … WANT ZES DAGEN LANG GÉÉN INTERNET! LEES OP PAGINA 50

gazetronse.be

… heb je àlle VORIGE EDITIES van gAZet onder muisbereik – zo’n 490 vakantiepagina’s wachten op jou!


4  2014 WEEK 35

-tele titel zonder enige duiding laat staan een artikel. Dergelijke grafische/journanalistieke stemmingmakerij was aan de Marcel van zijn generatie

Hoe moeten we dit soort grafiek/jounalistiek noemen? De school herbegint (in het Frans klinkt het als la rentrée des classes, héél mooi: de klassen worden weer met scholieren gevuld, of ze nu leerlingen dan wel studenten zijn) en in de pers verschijnt er een stemmingsbeeld daaromtrent. Een soort reminder voor wie kinderen noch kleinkinderen heeft of het aspect schoollopen compleet is ontgaan. Ik deed het als één van de eersten in Vlaanderen in 1965, ik deed een post scolaire stage bij het toen nog bestaande dagblad Het Volk, toen 220 000 exemplaren oplage. Ik was ertoe geïnviteerd door hoofdredacteur Marcel Deceulener en die was rond eerste september met vakantie. Dus zag ik mijn kans schoon, trommelde de clichémakers samen, vroeg aan een vliegende (lees: gemotoriseerde) sportreporter om mij van een of andere koers een kasseifoto te bezorgen en plaatste bovenstaande prent op de “dén één” van zowel de titels Het Volk als De Nieuwe Gids en De Antwerpse Gids. Zoals verwacht was Deceulener boos op mij om van zijn afwezigheid gebruik te maken om zo’n hoogstandje, nieuw in de Belgische pers, gepubliceerd te krijgen. Het heette toen dat je niet zomaar in een dagblad een prent kon plaatsen met zo’n lut-

hoofdredacteurs van kranten (nog) niet besteed! Dit is pagina één van DE NIEUWE GIDS van woensdag 1 september 1965 met dus linksonder en naargelang de krantentitel en de editie in wisselende steunkleuren hét te visualiseren item van die dag! ER werd nog in “type” (hoogdruk) gedrukt, weetje-wel. Het digitale tijdperk was nog een verre droom, zelfs nog géén droom! Maar dan moet het internet vanwege Mobistar wél werken en geen 24/48 uur uitvallen zoals deze week het geval is!?!


Dit ongemak belooft tegen de heropening van de Ronsese scholen, ook de naburige Academie Vlaamse Ardennen, voorbij te zijn. Het éénrichtingverkeer in het onderste deel van de Wolvestraat, van aan de Ambrosiusstraat, is tijdelijk opgeheven. Alleen verkeer naar en van de Academie, alsook naar het CC De Ververij i.v.m. de expo

5  2014 WEEK 35

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE mag inrijden. OPPASSEN EN STAPVOETS RIJDEN. Dank!


29

6  2014 WEEK 35 WEGENWERKEN

Zoals voorheen in gAZet aangekondigd, duren deze wegenwerken nog tot 31 augustus 2014 (rioleringswerken uitgevoerd op het kruispunt Glorieuxlaan/ Wolvestraat). Er worden verkeerslichten geplaatst waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. In de tweede fase zal gewerkt worden op het rijvak langs de Wolvestraat waardoor toegang tot de Wolvestraat niet mogelijk is. Dit is thans het geval, het CC noch de Academie valt vanuit het Antonia Depoortereplein te bereiken. Knap vervelend voor de Academie (inschrijvingen) en voor de seizoenopener in het CC De Ververij (expo GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE). Academie/CC zijn bereikbaar, ook met de auto, zie blz.05 vanuit Hogerlucht annex bovenste deel van de Wolvestraat. Naar verluidt, is aan kant Beekstraat, voor voetgangers ook een toegang. Zie onderaan en bij FOTOGAZET.

HALLO, … HEBBEN ZE HIER ONZE INTERNETKABEL STUK GEMAAKT?


AANDACHT I.V.M. DE TOEGANKELIJKHEID

CC DE VERVERIJ…

7  2014 WEEK 35

Men kan het CC De Ververij op donderdag en vrijdag resp. 28 en 29 augustus 2014 uitsluitend bereiken als voetganger (via de normale weg of via de Sint-Ambrosiusstraat), als voetganger extra via de Beekstraat en met de auto door Hogerlucht naar beneden en verder de Wolvestraat binnen te rijden om via voorheen eenrichtingverkeer - tijdelijk opgeheven – het CC De Ververij bereiken… In het onderste deel Wolvestraat stapvoets rijden a.j.b.!

 PAGINA 01

gAZet WEEK 34 werd voor de rubrieken N60 (o.a. onze 14 staties, van blz.07 t/m blz.25) alsook voor de bijdrage i.v.m. GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE (van blz.43 t/m blz.53) goed gelezen, zoals je kan zien uit onderliggende grafiek met per pagina weergave van het surfgedrag van onze lezers. Zoals reeds eerder gemeld, geven we liever de gemiddelde kliks over de hele jaargang (ter info: over 2013 zo’n 11 900 lezers gemiddeld per editie van gAZet!) dan de pieken en dalen (sommige vakantieperiodes bvb.) per nummer. Wat we wel kwijt willen over gAZet WEEK 34, vorig nummer dus, zijn dit: gemiddeld werd ons digitaal weekblad per lezer zo’n 9 minuten gelezen (dat gaat dus van 1 seconde tot liefst 18 volle minuten!); 78% lazen gAZet op hun computer (desktop/laptop), 15% op hun tablet en 7% mobiel (iPhone of Smart); naast België (zo’n 99%) telden we vorige week lezers in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het UK, Hongarije, Cyprus en de VS.

 PAGINA 58

LEESGEDRAG


8

PROJECTIE VAN ALLE PAGINA’S UIT DE GULDEN BOEKEN OP DE EXPO

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE OP SAMENSTELLING VAN WILLY DEVENTER

E E N O R G A N I S A T I E S T A D R O N S E & C C D E V E R V E R IJ / C O - S P O N S O R :


9  2014 WEEK 35

STAAT DE DUIVEL NU VOOR DAN WEL ACHTER?


RAAM

10

CC / DE VERHAALLIJN 

 REUS MAX

FOTO’S ILLUSTRATOREN 

GULDEN BOEKEN  01 T/M 04

 JUMELAGE ‘EEN HART VOOR RONSE’  LL. ILL.

‘BLAUW BLOED’ 

FIGUREN 

EILAND MET DRIE SCHILDERSEZELS / TWEE PUPITERS TECHNIEK VS. ONDERWERP / BUNDELTJES TEKST / SPREKERS VERNISSAGE EN NOCTURNE DE OUDSTE ILLUSTRATIES

 STAD RONSE ZAALPLAN

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE SAMENSTELLER: WILLY DEVENTER

EEN ORGANISATIE STAD RONSE / CC DE VERVERIJ

 DOORLOPENDE PROJECTIE MET ZITJES

CO–SPONSOR:

www.ronse.be | www.gazetronse.be

VERENIGINGEN 

I.V.M. OORLOG 

 I.V.M. 11 JULI

FIERTEL  KUNSTENAARS 

 PORTRETTEN / DE BOMMELS

Z IJ N T E K O O P O P D E Z E E X P O , P E R S T U K , B T W I N C L . : de 100 ingelijste illustraties ca. 34 x 44 cm tegen € 50,-- | de 12 vergrotingen 60 x 80 cm tegen € 80,-- | op bestelling: de niet ingelijste illustraties (zie daarvoor de projectie) tegen € 75,-- | een inlijsting en/of vergroting kan door diverse personen of verenigingen verschillende malen worden aangekocht mits wachttijd | de ingelijste compilatie van illustraties door Willy Deventer ‘Met een hart voor Ronse’ tegen € 666,-- | alles met certificaten van echtheid


11

CO-SPONSOR:

gazetronse.be

EXPO IN CC DE VERVERIJ VAN 28 AUGUSTUS T/M 21 SEPTEMBER 2014 met illustraties van Germaan Bos, Gert Crispyn, Willy Deventer, Anne & Paul Cuvelier, Florent Devos, Marino De Vos, Glenn Elet, Rik Delneste, Michel Provost, Chris Rotsaert, J.-M. & Oswald Waeterloos en anderen…

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE… Gewone boeken vertellen gebeurtenissen allerhande, Gulden Boeken kunnen ook tekeningen tonen van wat plaatsvond. In Ronse is dat zo, in Gent bvb. niet, daar staat in Gulden Boeken alleen tekst. In de allereerste Gulden Boeken (Venetië…) stonden zelfs alleen maar namen, van edelen en pas in de adel verheven notabelen. Een soort inventaris dus met krullen geboekstaafd en gebruik van gouden inkt, al eens verlucht zoals monniken dat in manuscripten deden: het

sierlijke van bloem en blad, wat landschap, een metaforisch dier, kopje portret… Zo ontstond het Gulden Boek zoals we het in Ronse eveneens kennen: “verlucht”! Vijf zijn het er, van na Wereldoorlog Twee, hoewel in het allereerste er twee pagina’s staan van vóór de beurscrash eind twintiger jaren: 3 juni 1923 met de signatuur van Son Altesse Royale le prince Léopold (de latere koning Leopold III) en op 18 oktober 1924 die van zijn moeder Elisabeth, S. M. la Reine des Belges; hij aan ‘den bloten pompier’, zij bij de tuberculosepatiënten van Eynsdaele. De cover van dit eerste Gulden Boek: LIVRE D’OR DE LA VILLE DE RENAIX (pour les Flamands la même chose!). Zie verder voor de andere covers. Op deze expo gaat het vooral om de Gulden Boeken ZIEN én wat er in staat. Jarenlange verzuchting van vele Ronsenaars, ALS ze het bestaan van onze Gulden Boeken kenden of vermoedden! Thebaans op gang geblazen per vernissage van 28 oogst 2014, 20 uur, CC De Ververij, Wolvestraat. Drie volle weken tentoonstelling, alleen op vrijdagavond, zaterdag- & zondagnamiddag, seizoenopener, t/m 21 september 2014. GULDEN BOEKEN BEHOREN TOT HET MAATSCHAPPELIJK, HISTORISCH EN ARTISTIEK PATRIMONIUM VAN ONZE STAD EN MAKEN DEEL UIT VAN HET CULTUREEL ERFGOED VAN RONSE. Op deze pagina’s vertellen we het getoonde/geziene na, de inhoud Gulden Boeken hertaald in een doorlopende tekst. Van feestelijk Ronse meestal, want Gulden betekent goud, denk aan Gouden Bruiloften: het goud roep feest op - ellende valt in een Gulden Boek zelden te bespeuren - dient dààr niet voor! Goudopdruk, gouden snee boven, rechts en onder. Heeft iets van een bruiloft ook: meestal ter signatuur gelegd in de Trouwzaal van het stadhuis, huwen is het gevolg van liefde, toch?... Gulden Boeken betuigen hun liefde aan de stad, ónze stad, doorheen werkbezoeken van ministers, plechtige ontvangsten allerhande, leve de honderdjarigen, jumelages, aan stad of stadsbestuur gelinkte events, politieke afzwaaiers en nieuwkomers, de bellen van de Fiertel en de confetti van de Bommels en vele andere verenigingen over de stadhuisdorpel en de trappen op… Gulden Boek nummer 01, na 1923 en 1924 niets meer tot 1 juni 1947, bijna drie jaar na de bevrijding van Ronse en deze bladzij vertelt ons dat minister Paul Struye en oud-minister August De Schryver de ‘antieke’ processie van de Fiertel bijwoonden. Tekening vermoedelijk door Oswald Waeterloos, tonende het (ceremonie-) schrijn zónder 


2/ het geraamte (…) van martelaar Hermes, schutspatroon van Ronse. De duivel is meteen op het appèl en ààn de ketting! De verhaallijn van deze tekst loopt niet chronologisch en kan onmogelijk alle namen bevatten van zij die ooit in de Gulden Boeken signeerden. We schakelen eerst over naar de andere ondertekenaars van koninklijken bloede en dat zijn achtereenvolgens koning Boudewijn (25 oktober 1966), prins Albert (19.X.1969; de latere koning Albert II), koningin Paola (21.III.2000) en de prinsen van Luik, Philippe (de huidige koning Filip) en Mathilde (27.III.2007). Koningin Elisabeth zet bij de eerste steen van het hospitaal op 28.VI.1952 ten tweede male (hier een rode penseel-) handtekening in een Gulden Boek. Ondergetekenden herinneren zich die zonnige dag, opgetrommeld om met Belgische vlaggetjes te staan zwaaien voor hare majesteit met het voorkomen als van de Reine de l’Escaut daar op dat rond punt langsheen de N60, mét voileke! N60 die eveneens ‘n paar keer in de Gulden Boeken voorwerp is van ontvangst annex illustraties en handtekeningen. Van blauwen bloede signeren in onze Gulden Boeken eveneens prins Frédéric de Mérode (zie verder), graaf H. Pierlot, wijlen de gravin van Wattripont, baron Gaston de Gerlache de Gomery (l’expédition antartique 1957-1958) en graaf & gravin Jacques Pirenne plus kinderen plus kleinkinderen, een… blauwe invasie dus! Liefst 69 ministers zetten ‘hun poot’ in een en/of ander Gulden Boek van onze stad, de nu volgende alfabetische lijst mag u gerust overslaan, hoewel de moeite waard om er enkele fameuze kleppers in te ontdekken (alsook misschien te detecteren wie te Ronse nooit op de afspraak was – lees: waarvan dan toch in de Gulden Boeken nergens weerslag van te vinden is). Sommigen kregen ‘n heus portret! Paul Akkermans, Edward Anseele, Eddy Baldewijns, Oscar Behogne, André Bertouille, Geert Bourgeois, Gustave Breyne, Jacky Buchmann (staatssecretaris), Auguste Buisseret, Willy Calewaert, Willy Claes, Daniël Coens, Jos Daems (staatssecretaris), Hector De Bruyne, Willy De Clercq, Pieter De Crem, Herman De Croo, Léon De Mundeleer, Jos De Saeger, Alfred De Taeye, August De Winter, Rudi Demotte (Waals minister-president), Paula D’Hondt, Erik Derycke, August Deschryver,

12

Roger Dewulf, Luc D’Hoore, Vera Dua, Gaston Eyskens (als eersteminister), Hendrik Fayat, Charles Hanin, Pierre Harmel, Charles Héger, Camille Huysmans, André Kempinaire, Marino Keulen, Renaat Landuyt, Albert Lavens, Edmond Leburton, Wilfried Martens (eerste-minister), Joseph(-Jean) Merlot, Paul Meyers, Henri Moreau de Melen, Louis Namèche, Louis Olivier, Jean Pede, Kris Peeters (Vlaams minister-president), Leo Peeters, Karel Poma, Jef Raemaeckers, Jean Rey, Antoon Spinoy, Steve Stevaert, Paul Struye, Leo Tindemans (minister van Staat), Louis Tobback (minister van Staat), Annemie Turtelboom, Achilles Van Acker, Kathleen Van Brempt, Luc Van Den Brande, Jacques Van der Schueren, Adolphe Van Glabbeke, Dirk Van Mechelen, Robert Vandekerkhove, Luc Vandenbossche, André Vlerick, Arthur Wauters, Freddy Willockx en Jos Wyninckx. Begon de na-oorlogse geschiedenis van onze Gulden Boeken met de Fiertel van 1947, in alle Gulden Boeken zou er slechts ‘n handvol illustraties aan deze toch wel voornaamste Ronsese gebeurtenis worden gewijd, terwijl de Bommelfeesten (en dus van veel latere datum dan de eeuwenoude Fiertelommegangen) ter Trouwzaal liefst zo’n 14 keer een… open Gulden Boek kregen. De eerste vermelding annex illustratie van Marino De Vos dateert van 11 januari 1960 onder de titel: ZOTTE MAANDAG, het hof der Bonmos wordt ten stadhuize ontvangen. Anekdote: precies door ‘de Bommels’ werd het jongste Gulden Boek ooit ‘n paar dagen ‘ontvoerd’!

De Ronsese jumelagesteden doen hun intrede in een Gulden Boek en wel in 1950 met Hoensbroek in Nederland. “Hoens… en dan?”, want deze verzustering werd verder nooit hard gemaakt, ook al stoelde zij op… harde steenkool, want in Nederlands Limburg de Hoensbroekse steenkoolmijnen en ter stede ene Hilaire Spiers Charbon, een kleine oefening in Franse prononciation! In volgorde van getelde aandacht in de Gulden Boeken komt Jablonec Nad Nissou in Czech Republik op de eerste plaats met 13 illustraties annex handtekeningen, gevolgd door Kleve (Duitsland) met 7, Sandwich (UK) met 5, M’Saken in Tunesië (en dus de enige jumelage in een ander werelddeel: Afrika) met 4 keer. Tot nu toe is er voor het Franse (Saint-)Valéry-sur-Somme welgeteld 


13

3/ één vermelding opgenomen. Het stadsbestuur belooft onze jumelages nieuw leven in te blazen, hetgeen absoluut nodig lijkt!

Luc Van Looy en de Belgische aartsbisschop André-Josèphe Léonard ‘zegenden’ (+) de betrokken Gulden Boeken met hun signatuur…

De gouverneurs Roger De Kinder (BSP), Herman Balthazar (SP.A) en zijn opvolger de inmiddels overleden André Denys (Open VLD) kwamen naar Ronse; dat deed huidig gouverneur Jan Briers (N-VA) ook, tijdens de Fiertel van 2013 nog wel, maar deze Fiertel noch onze provinciechef werden in het Gulden Boek een bladzij gegund! Er valt te noteren dat het vast bureau van de provincie Oost-Vlaanderen een bezoek aan Ronse bracht alsook een delegatie van de provincieraad en op gemeentelijk vlak staan er enkele bezoeken van stads- & gemeentesecretarissen geacteerd.

Zijn we actueel in 2014 op 28 oogst voor de eerste keer dit jaar aan een illustratie in het vigerende Gulden Boek toe (n.a.v. deze vernissage/expo nota bene), dan werd er voorheen op geen blad meer of min gekeken: de prijzen literatuur staan als volgt vermeld: in 1958 Elie(n) Saegeman (met ‘Het huis bij de rivier’), in 1959 Micheline Huysman (met ‘Flamme Haute’), in 1960 Joseph Annemans (met gewoon vermeld: prijs literatuur; is hij [de kaak]?) en tweemaal voor Bertien Buyl in 1962 en 1964.

Voor de niet zo meteen aan elkaar te koppelen belangen van de 11 juli viering (feestdag van de Vlaamse Gemeenschap) en de ontvangsten i.v.m. onze beide wereldbranden, V-dagen incluis, valt wél een perfecte balans te noteren, namelijk 14 keer voor beide herdenkingen: 1302 versus WO I en WO II en aanverwanten! Hoeft het gezegd dat de burgemeester die ook via de Gulden Boeken het meest van hem liet/laat spreken Eugène Soudan (BSP) is, zelfs als zijn medegevangenen (“Ses compagnons de misère”) die samen met hem Buchenwald overleefden (zelfs twee keer) op bezoek kwamen en plechtig ten stadhuize worden ontvangen. In talrijke bladzijden Gulden Boek liet hij zich als burgervader verder fêteren en finaal uitzwaaien… De volgende steden détacheerden hun burgemeesters voor een bezoek aan Ronse: Antwerpen (Lode Craeybeckx), Assen, Hoensbroek dus ook – zie hoger, Kleve, Pomerol (jawel, i.v.m. wijn!), Rambervillers, Saint-Josse-ten-Node (Guy Cudell), Maastricht en Tourcoing. Ook een schepen van de stad Brugge vertoefde te Ronse, met eveneens een aandenken in het Gulden Boek én i.v.m. het oudste station van Europa dat van… Brugge naar Ronse ‘spoorde’. Ook de wethouders van Hoensbroek kwamen naar Ronse. Uiteraard gaven de burgemeesters en/of bestuurders van onze jumelagesteden present. Ook kerkelijke leiders kwamen naar Ronse: de Gentse bisschoppen Karel Justinus Calewaert, Leonce Albert Van Peteghem,

Er zijn ook eminente sprekers met in 1951 rond 100 jaar stichting van de Rijksmiddelbare Scholen te Ronse bvb. en in 1959 in het Koninklijk Atheneum met Maurice Garçon over ‘Invasions Célèbres’. EG-commissaris Karel Van Miert kwam binnen onze stadsmuren, de ondervoorzitter van de kamer Marcel Philippart, eerste burger van het land en streekgenoot Herman De Croo, volksvertegenwoordiger Michel en de Belgische ambassadeur in Moskou, Arthur Wauters. Ook letterlijke reuzen maakte hun opwachting (spreekwoordelijk dan, want ze wachtten dan maar vanwege wat groot uitgevallen voor de onvoldoende hoge plafonds in het stadhuis buiten op het bordes): de reuzen Ephrem (Delmotte; °20.VI.1992) en MAX (de zot van Ronse; °23.IV.2005) en bij 60 jaar reuzen (ook met Staf en Manse) en dragers mochten deze laatsten zeker naar binnen voor speech, signatuur, glas van de vriendschap… Beide volgende ‘reuzen’, echte Ronsese kleppers van formaat, kregen een erepagina in een Gulden Boek: enerzijds Vader Stefaan Modest Glorieux bij de inhuldiging van zijn monument in 1973, uitbeelding met bedelaar en jongere door Florent Devos en die voordien in 1971 ook Ovide Decroly in brons vereeuwigde ten gevolge ‘een hulde aan’. Vergeten we de honderdjarigen niet, die voor het eerst op datum opduiken in onze nobelste geschriften: Gustaaf T’Kindt in 1957 (°Nukerke 26.II.1857) én van mannelijke kunde nog wel, want de 


14

4/ dames Malvina Callewaert, Flore A.H. (zuster) François, Elvire Spileers, Malvina Thienpont, Georgine Vandewalle zouden alleen nog Robert Deruyver als man een eeuwfeest gunnen en de aldus laatst genoteerde luistert naar de naam van Laure Verstraeten…

Slowakije alsook de consuls van Frankrijk en Tunesië.

We geven hierna de namen vrij van de te Ronse ontvangen kunstenaars mét aandenken in één van de Gulden Boeken: Hugo Claus (literatuur & beeldende kunst; 1987), Roger Raveel (1994) en Armand Demeulemeester (1980; kunstschilders) en van de tekeningen van James Ensor werd een expo opgezet. Roland Cardon sluit deze rij als musicus af en waarbij u terecht kritisch opmerkt: er zijn er velen vergeten, kunstbroeders die misschien naar Ronse afzakten, maar, ondanks ontvangst misschien, géén Gulden Boek waard waren!

…we zetten diversen verder met… de voorzitters van de internationale bond van journalisten en toeristische schrijvers; de opening van twee kantoren terzelfdertijd van de toenmalige ‘stadsbank’ het Gemeentekrediet; in 1969 samen met de wielrenners (zie hoger) Miss België Louise… ‘Belgique’; een handtekening van Jan Verroken in 1974 (we zouden hier iets willen schrijven, maar we doen het niet); Matthieu Ricard als tolk van de Dalai lama; de OMD voorzitter (Open MonumentenDag); une médaille des affaires étrangères voor onze Ephrem Delmotte (opgespeld door consul géréral de France Jéamme); filiaal confrerie gastronomique La Triperie d’OR (“eet smakelijk”); de prijs Oscar Delghust uitgereikt aan Albert Cambier voor zijn traktaat ‘Het Sint-Pieters en Sint-Hermesstift’); vredesapostel Joseph Boncour kwam in Ronse nota bene spreken over ‘Souvenir de la Troisième République’ en ene generaal Catroux kwam ons hier onderhouden over leven & werk van zijn kompaan Maréchal Lyautey.!

De sport werd véél méér gekoesterd: nationaal kampioenschap wielrennen voor liefhebbers; na-tour-criterium met wijlen Laurent Fignon; de krabbels van Lucien Van Impe, Marc Sergeant, Ferdi Van den Haute, Dag Otto Lauritzen (de naamklanken alleen al) met onderschrijving van MISTER CRITERIUM Raymond Van De Putte; het judotornooi van Maastricht; de voorstelling van cuvée WK’88; Eurosport met delegaties uit Portugal, Denemarken, Griekenland, Engeland en Italië; SK Ronse speelde kampioen; het criterium met Rik Van Looy en Eddy Merckx in 1969; 100 jaar voetbal in Ronse; FC Club Ronse en Assa Ronse met 50e lustrum; Atletiek Assa als Belgisch kampioen cross-country tussen 1952 en 1955, met eerbetoon aan Marcel Vandewattyne en zijn medecrossers; de nieuwe koersfiets van Maurizio Fondriest, wereldkampioen op de weg te Ronse (remember de onfortuinlijke Claude Criquielion); chef sport van LE SOIR Herbauts voor Assa Ronse (1960); het fameuze WK’63 dat Rik van Looy verliezende van Benoni Beheyt alleen UCI-voorzitter Adriano Rodoni met zijn handtekening naar het Gulden Boek stuurde (10 oogst 1963), 25 jaar badminton WIT-WIT en wat denk je van de… 8ième concours régional de chevaux in 1953! Tot daar de sport, ook al vallen er bij ‘diversen’ - lees verder - nog wat sportexploten te… vissen! Volgen de personen die Ronse aandeden mét CD nummerplaat: de ambassadeurs van Tunesië, Tsjechië, Italië, Roemenië, Indië en

De Ronsese BR’s én artsen Émile Cuvelier, Oscar Delghust en Robert Vandenhende kregen hun gezamenlijke pagina en…

Volgt een enorme lijst van verenigingen waarna we besluiten met de stad Ronse gerelateerde gebeurtenissen die ooit de Gulden Boeken haalden: de Lions; ABVV en ACV; “25 jaar kliniek” (pas in 1973!); i.v.m. postzegels…; het Sint-Gregoriuskoor; de jaarbeurs; judoclub Samoerai; de Ronde Tafel; de Protestantse Gemeente van Ronse; de GOKRTI (Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde); het Vermeylenfonds, de JCI (Junior Chamber International); de kapperskring; het vrijzinnig centrum; het beiaardcomité; de… Koninklijke Lijnvissers van de Molenbeek; ZvB (de Zusters van Barmhartigheid); kerkfabriek Sint-Martinus; de KWB; Jakhals (o.a. vlaggenzwaaien); SIF; trefpunt Prinsenkouter; de oud-leerlingenbond van het Sint-Antoniuscollege; 15 jaar Vrijzinnig Centrum; 85 jaar haarkappers; 75 jaar Rood Kruis; de persbond van Ronse viert enkele jubilarissen; afscheid van Robert Dussart als voorzitter van het lokale Rode Kruis; 100 jaar Koninklijke Corporatieve van Slagers en Spekslagers van Ronse en omgeving; 125 jaar Sint-Gregoriuskoor; 


5/ 75 jaar studentenclub Laetitia; 35 jaar JCI; An Deventer nationaal voorzitter van JCI Belgium; bij de 60e uitgave van de Annalen; Ziekenzorg Sint-Antonius (Patersparochie); 100 jaar Landelijke Gilde; het Nationaal Congres van de Koninklijke Bond der Belgische Wipschutters; 100 jaar Davidsfonds; 500 jaar aloude koninklijke SintSebastiaan; 25 jaar beiaardcomité; 100 jaar VTV (toneelgroep Voor Taal en Volk); KVG; 25 jaar badminton WIT WIT; de Rotary; 50e lustrum Koninklijke Maatschappij der Gedecoreerden; La Royale Oeuvre des Automobiles pour Invalides de Guerre hebben een nieuwe voorman: Hilaire Spiers; het Korps der Burgerlijke Vrijheid; José Baeyens is de nieuwe president Koninklijke Aloude Gilde Sint-Maarten; 100 jaar Brandweer; 100 jaar Harmonie Sint-Cécilia; ‘Steeds Hoger’ (accordeon groep; 1959); 25 jaar de Clubmannekes alsook 25 jaar de Bollekies; 100 jaar Nationale Bank en discontokantoor; 100 jaar SintMartinuskerk; 110 jaar Koninklijke Fanfare; 60 jaar Harmonie De verbroedering; Royale Antique Gilde Saint Martin heeft een nieuwe keizer: Paul Hannecart; (bij 40 jaar in 1961) nieuwe vlag voor het lokaal Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden; Poolse weken; nationaal voorzitter Rode Kruis Frédéric de Mérode bij Ronse als meest verdienstelijke Oost-Vlaamse gemeente (1950); Jean de l’Arbre de Malander hoofdman de l’Antique Confrerie Saint Hermes (1952); Roger Gijselings nieuwe voorzitter van de Royale Antieke Gilde Sint-Sebastiaan. Bemerk dat deze laatste gilde onder divers gespelde benamingen in de Gulden Boeken staat opgeschreven!? Hierboven staan ook sterk Ronse gerelateerde items en hieronder zijn ze dat absoluut, de stad vergeet zichzelf in de Gulden Boeken uiteraard niet, ook al zijn er nogal wat gemiste kansen om het Gulden Boek daadwerkelijk boven te halen en aan te vullen… Maar vooraleer daartoe over te gaan, eerst vertellen hoe deze expo uiteindelijk tot stand kwam. ‘Ronse’ had zich met de tijd de verwerpelijke attitude aangemeten om zijn gasten te ontvangen en deze wél het Gulden Boek voor te schotelen, mààr waarin ze onder een potloodlijntje hun handtekening mochten zetten!?! Rond 1985 vond wijlen schepen Albert De Cordier dit welletjes en hij bekwam een budget om én de

15

achterstallige illustraties bij te benen én voor de volgende ontvangsten te maken dat het Gulden-Boek-van-dienst kon gesigneerd worden onder een tekening met verwijzing naar de gebeurtenis van die dag. Albert klampte daarvoor Willy Deventer aan, geboren en getogen Ronsenaar, op dat moment docent Hoger Kunstonderwijs te Gent en manager van Atelier 92/94, bureau voor o.a. grafische vormgeving. Aldus maakte Willy Deventer tussen midden de jaren tachtig van vorige eeuw en verder in een tijdspanne van bijna 30 jaar méér dan tweehonderd tekeningen in welbepaald drie Gulden Boeken (zie verder). Alle illustratoren, behalve de onbekende en niet gesigneerde verluchtingen, zijn, met tussen de haakjes hun aantal illustraties in één van de Gulden Boeken: 1/ Willy Deventer (40 + 126 + 56 =) 223 illustraties (GB 03, 04 & 05); 2/ Oswald Waterloos (48 + 9) = 57 ill. (GB 01 & 02); 3/ Marino Devos = 34 ill. (GB 02); 4/ Germaan Bos = 9 ill. (GB 03); ex-aequo: Glenn Elet = 9 ill. (GB 05); 6/ Michel Provost = 5 ill. (GB 05); ex-aequo: J.-M. Waeterloos = 5 ill. (GB 01); 8/ Chris Rotsaert = 2 ill. (GB 05); 9/ Anne Cuvelier = 1 ill. (GB 03); ex-aequo: Paul Cuvelier = 1 ill. (GB 04); ex-aequo: Nesten = 1 ill. (GB 04); ex-aequo: Florent Devos = 1 ill. (GB 04); ex-aequo: Gert Crispyn = 1 ill. (GB 05); 14/ onbekend (o.v. 2 + 1 + 1 + 16 + 3=) = 23 ill. (GB 01, 02, 03, 04 & 05); 15/ zonder illustratie = 7 gebeurtenissen (maar mét handtekeningen in GB 01) Deze cijfers en getallen en optellingen komen van volgend overzicht: AANTAL BLZ./HANDTEKENINGEN & BLZ./ILLUSTRATIES:  GB 01 = J.-M. Waeterloos = 5 illustraties Oswald Waeterloos = 48 illustraties (onbekend = 2 illustraties)  GB 02 = Oswald Waeterloos = 9 illustraties Marino De Vos = 34 illustraties (onbekend = 1 illustratie) kregen géén illustraties = 7 gebeurtenissen  GB 03 = Anne Cuvelier = 1 illustratie Germaan Bos = 9 illustraties (pseud. van Germain Van den Bossche) 


6/ Willy Deventer = 40 illustraties (onbekend = 1 illustratie)  GB 04 = Paul Cuvelier = 1 illustratie Florent Devos = 1 illustratie Nesten = 1 illustratie (pseudoniem van Rik Delneste) Willy Deventer = 126 illustraties (onbekend = 16 illustraties)  GB 05 = Michel Provost = 5 illustraties Glenn Elet = 9 illustraties Willy Deventer = 57 illustraties Chris Rotsaert = 2 illustraties (onbekend = 3 illustraties). DE GULDEN BOEKEN VAN DE STAD RONSE Er zijn vijf ‘na-oorlogse’ Gulden Boeken van de stad, dit zijn hun covertitels en de illustratie/ handtekeningen-jaren van tot (zo mogelijk met exacte datum):  GULDEN BOEK 01 (in foedraal = doos) zwart (vergane kleur) goudopdruk / gouden snee: LIVRE D’OR DE LA VILLE DE RENAIX 3 JUIN 1923 – 12 JANUARI 1957 met twee interbellumillustraties: 1923 (prins Léopold ‘Bloten Pompier’) en 1924 (koningin Elisabeth ‘Heynsdaele’) Na-oorlogs = 1 JUIN 1947 – 12 JANUARI 1957  GULDEN BOEK 02 zwart (behouden kleur) goudopdruk / gouden snee: STAD RONSE / VILLE DE RENAIX GULDEN BOEK / LIVRE D’OR 5 FEVRIER 1957 – 30 DECEMBER 1964  GULDEN BOEK 03 zwart (vergane kleur) goudopdruk / gouden snee:

STAD RONSE / GULDEN BOEK 20 MAART 1965 – 11 OKTOBER 1980

16 2014 WEEK 35

 GULDEN BOEK 04 (ROOD) rode cover met goudopdruk en gouden snee: STAD RONSE / GULDEN BOEK (géén datum) 1981 – (géén datum) 2002 eerst voorkomende datum = 16 april 1981 laatste voorkomende datum = 27 november 2002

 GULDEN BOEK 05 (GROEN/vigerend) in foedraal; donker olijfgroene cover met gulden opdruk: GULDENBOEK en met witte opdruk STAD RONSE en gulden snee: (géén datum) 2003 – tot/met donderdag 28 augustus 2014 (*): als eerst voorkomende datum = 6 MAART 2002 (*) de genodigden en aanwezigen kunnen het Gulden Boek signeren; het vigerend Gulden Boek is daarmee verre van volge(-onder)tekend!

Volgen ten slotte de Ronse gerelateerde ontvangsten en hun weerslag in de respectieve Gulden Boeken… Inhuldiging reanimatie Stedelijk hospitaal; eerste spadesteek stedelijk zwembad; 50 jaar stedelijk speelplein De Pagadders; Ronse laureaat meest ondernemende stad 2002; brandweerkorpsen Ronse en omliggende slaan de handen in elkaar; de nieuwe stadssecretaris is Linda Vandekerkhove (29 januari 1986); 750 jaar Keure; opening polyvalente zaal & videotheek in de BIB (19 januari 1996); open deur in de stedelijke kribbe; afscheid burgemeester Orphale Crucke; uittredende gemeenteraadsleden anno 1994; afscheid van stadsontvanger Freddy Aelvoet; opening van de polyvalente zaal naast de BIB; aankopen KOBBE en C.O.C. (Cultureel- & Ontspannings Centrum); installatie gemeenteraad anno 2001; er is een nieuwe stadsbibliotheek; TV-spel INTERLAND België (Ronse – Nederland met Assen); Floréal/Germinal; de Gentse overheden op bezoek; Elst/ Ronse en de aanvoerleiding van drinkwater; klank- & lichtspel De Tijd van de Waanzin; inrijden van de Vlaamse Ardennenroute; eerste steen 


7/ van de huisvuilverbrandingsinstallatie (wellicht het langste woord in deze ‘inventaris’); opening stedelijke kinderkribbe; verbroedering Ronse met Mont de l’Enclus; afscheid van de Oost-Vlaamse gouverneur Herman Balthazar; de ‘ent’, mensgericht ondernemen; bezoek van de gemeentesecretarissen; uittredende gemeenteraad anno 2006; Ben ten Hove vastgoedontwikkelaar; incubatiecentrum TIC (Textiel & Technisch Innovatie Creatief); oudste journalist van België Marie-Mathilde Ketels-Lefèbvre 90 jaar; opening CC De Ververij (29.IX.2012); MUST; de nieuwe gemeenteraad 1995 en 2001; Hotond oriëntatietafel + toeristisch pad Valerius De Saedeleer; 1100e verjaardag relieken Sint-Hermes te Ronse (1960); borstbeeld Albert I in het… Albertpark; burgemeester Jacques Piessevaux stafhouder van de Oudenaardse balie; uittredende gemeenteraad van 1964; expo des Nerviens (1958); Congolezen op studiereis door België (1956); commissaris-generaal voor toerisme Haulot; hulde aan broeder (van Glorieux) Emmanuel; afscheid van vrederechter Gaston Van Driessche; de reeds vermelde hulde (in meervoud) van burgemeester Eugène Soudan; 1957 de schepenen plus de raadsleden plus Jacques Piessevaux, Marcel Vanderhaegen (oud-burgemeester) met o.a. gemeenteraadslid Roger Cnockaert en een Oost-Vlaams onderzoek vanwege député Vandenberghe van de… toeristische provinciale banen! Annemie Neyts-Uyttebroeck was te Ronse alsook Rik Boel als voorzitter van de Vlaamse Cultuurgemeenschap. De Gulden Boeken bevatten in totaal zo’n 420 pagina’s waarin zo’n 373 ontvangsten allerhande staan opgetekend en voor bijna het volle pond geïllustreerd zijn. Dus sieren (ook al durfde men al eens doorheen de tekening te ondertekenen!) enkele duizenden handtekeningen deze Gulden Boeken én op donderdag 28 augustus 2014 n.a.v. de plechtige opening, met intro door schepen van cultuur Joris Vandenhoucke en toelichting vanwege expo-samensteller Willy Deventer, mogen de genodigden en ook alle aanwezigen hun handtekening zetten onder of volgend op de jongste illustratie, verluchting nummer 373! De 13 met naam bekende illustratoren hanteerden om de Gulden Boeken te illustreren diverse tekenkundige technieken; we sommen de meeste op: in het begin waterverf en aquarel met teksten in

17

calligrafie en sierschrift met pen; grafiet- en kleurpotloodtekeningen; pentekeningen; dan zien we gouache oprukken, stiften worden gebruikt, kleefletters aangewend en ook klevers, ‘n paar foto’s en zelfs drukwerk fleuren als beelditem enkele bladzijden op. De artistieke stijlen variëren van klassieke Gulden Boeken sierwerk met bvb. één grote soort manuscript initiaal (lettrines) in de linker bovenhoek en met bloem- en plantrijke decoratieve kaders. De meer nostalgische krulletters gaan stilaan plaatsmaken voor strengere schriftuur, de zogenaamde gotische letter verandert in moderne typografische letterfamilies zoals de Helvetica en meer actuele schriftuurstijlen. Kortom: de stijl verandert naargelang de tijdsgeest en evolueert van compositorisch ‘gevuld’ ouderwets (en dat woord gebruiken we NU) naar asymmetrische bladvullingen met gedurfde contrasten i.p.v. meer weke en wat romantische overgangen...

Eindigen we tenslotte met enkele opmerkelijke pagina’s die ons vandaag de wenkbrauwen doen fronsen: Minister Edward Anseele, voornoemd, kwam in 1956 de… automatische telefooncentrale inhuldigen (sic!; het lijkt des Oude Belgen wel); ooit bestonden… les anciens étudiants Renaisiens de l’université de Louvain (spreekbeurt te Ronse over ‘La Belgique dans le Monde’); Eugène Moreau de Melen, toen senator, kwam ons in 1952 voorhouden dat er Belgen waren… ‘au combat en Corée’ (Korea) en finaal deze uitsmijter, zet je schrap: de heren (nemen we aan) Scheurs, Draye, Allard, Kofferschlager, Van Crombrugge, Vrancken en Neirynck, allen leden van de… politieke afdeling van het onderzoek voor de nationale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken in de Vlaamse en de Waalse gewesten… kwamen ter plekke de toestand van Ronse inzake gebruik der talen onderzoeken OP UITNODIGING VAN HET STADSBESTUUR van toen: 10 april 1951. Slik! Jawel, al het hogerstaande vonden we in de vijf Gulden Boeken van onze stad Ronse, in eer en geweten én met de gratuite binnenpretjes, Willy Deventer (samensteller van de expo Gulden Boeken vertellen Ronse) en Rita Claus (lid van de cultuurraad) 


18

DE TEKENINGEN HIERNAAST/VOLGENDE BLZ. ZIJN DUS V.L.N.R./V.B.N.O. VAN…


19

NESTEN

MICHEL PROVOST

WILLY DEVENTER

PAUL CUVELIER

GERT CRISPYN GERMAAN BOS

GLENN ELET FLORENT DEVOS


20 2014 WEEK 35

ONZE BEIDE DAMES ILLUSTRATOREN CHRIS ROTSAERT: OPENING CC DE VERVERIJ & KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN ANNE CUVELIER: RIJKSONDERWIJS TE RONSE

EXPO

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE CC DE VERVERIJ VAN 28 OOGST T/M 21 SEPTEMBER 2014, TELKENS OP VRIJDAG AVOND EN ZATERDAG + ZONDAGNAMIDDAG.


Van deze wellicht overleden illustratoren hebben we verder geen gegevens, laat staan een foto. Dan maar extra beeldmateriaal van hen: de nar (Marino De Vos), het nieuwe stadhuis (J.-M. Waeterloos) alsook…

21 2014 WEEK 35

100 confetti’s voor de eerste 100-jarige van wie we via de Gulden Boeken mét portret kennen in Ronse: de op 07 februari 1857 te Nukerke geboren Gustaaf T’Kindt, hier beeld vanwege illustrator Oswald Waterloos die ook met waterverf Lorette schilderde.

 en deze is de 100e!


22 2014 WEEK 35

De expo in de grote rekkemzaal van het CC De Ververij

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE = EEN ONUITGEGEVEN EXPO EN RONSE LOOPT MET DE PRIMEUR WEG!

in de steigers; prachtige ruimte, basic met sfeer en lichttoetsen, welkom langs deze dàn voor jou geopende deur, bezoeker…


WILLY DEVENTER

“Speciaal voor de Gulden Boeken ontwikkelde ik een gespikkelde daverlijn als een soort eigen ‘handelsmerk’. Ook meegeven dat dé uitdaging voor een illustrator is niet te mogen mislukken, ze moèt meteen juist zitten die tekening. Ergo opgepast voor vlekken, vergissingen in de tekst… dus een werkje in opperste concentratie en niet bepaald voor artistieke warhoofden, hoe verdienstelijk die ook zijn voor Vadertje Kunst!”

31

23 2014 WEEK 35

achterstallige illustraties bij te benen én voor de volgende ontvangsten te maken dat het Gulden-Boek-van-dienst kon gesigneerd worden onder een

ALBERT DE CORDIER

Of de trein, met een stationnetje volgeladen, de rit er van eerste tot laatste kwartier overdeed, staat niet bekend! En? Wie kan zeggen van waar diè trein Ronse binnenreed, vanuit Gent (oost) of vanuit Kortrijk (west), en?

LITHO BRUGGE

‘Ronse’ hanteerde tot 1985 de af te keuren gewoonte om zijn gasten te ontvangen en deze wél het Gulden Boek voor te leggen, mààr waarin ze onder een potloodlijntje hun handtekening moesten zetten!? Wijlen schepen Albert De Cordier vond dit welletjes en hij regelde een budget om én de

ZIJN HANDTEKENING 

PRENTKAART RONSE

tekening met verwijzing naar de gebeurtenis van die dag. [Blauwen Beerie] dites Passerelle klampte daarvoor Willy Deventer aan, geboren en getogen Ronsenaar en de rest hiervan lees je op blz.15. Ere wie ere toekomt: Albert nam, opdat deze expo, zovele jaren na zijn overlijden, zou lopen, enig…

INITIATIEF!

“TUUUUT” BLIES DE TREIN EN BRACHT ONS VAN BRUGGE NAAR RONSE PER SPOOR HET OUDSTE STATION VAN HET VASTELAND (dubbelbladillustratie door Willy Deventer in ‘t Gulden Boek van Ronse).


24 2014 WEEK 35 Blonde god van toen…

LAURENT FIGNON won de tour, kwam in het geel naar het na-tourcriterium in Ronse en signeerde zijn portret in ons Gulden Boek. Opgelet: dit is een zware vergroting van het origineel dat slechts 6 bij 8 cm meet!


25 2014 WEEK 35


26 2014 WEEK 33

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


27 2014 WEEK 35

GééN60 GééN60 Kwam Wim Vandevelde mij donderdagavond 28 oogst 2014 in het CC groeten met: “De betonbaron komt je toch een hand geven”, dan kwam de ene na de andere mij aan de mouw trekken met: “Ik wil die N60 niet”, “Weg met dat N60 tracé” enz.! Iemand zei: “Ronse moet de Zwarte Piet niet doorschuiven naar de Vlaamse regering, want als er één Ronsese politicus het (omgekeerde) cordon sanitaire doorbreekt en mét gezond verstand tegen ‘Vlaanderen’ zegt: RONSE WIL DEZE N60 NIET, besteed ons belastinggeld aan nuttiger items, dan kwam meteen meneer de uil met de mededeling dat het N60 verhaaltje uit is!”. Vervolg nodig? Willy Deventer

… pakt ons zwaar in het kruis met een calvarie van naar verluidt… één wéék géén internet!


28 2014 WEEK 35

XIVSTATIES N60

… heb je ze gemist in gAZet WEEK 34?, niet getreurd, surf als de bliksem naar…

gazetronse.be en klik via onze HOME op VORIGE EDITIES en kies gAZet WEEK 34 – (zie uitleg op blz.02 & 03). Hier en op de volgende pagina’s alvast een overzicht.


29 2014 WEEK 35


30 2014 WEEK 35


31 2014 WEEK 35


… hiervoor 14 staties en hier deze rararara… INOG 13 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

32 2014 WEEK 35


AGENDA & AGENDA: DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014 PRO- & ANTI N60 DEBATAVOND PANEL VERSUS PUBLIEK / MODERATOR REFTER KA-IPB, ROYERSLAAN 39 TE 19 UUR - IEDEREEN WELKOM Onlangs is het actiecomité "Geen streep door Ronse" opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen. Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier... Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april af. Verschillende particulieren, organisaties en ook "Geen streep door Ronse" hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam uitgebreid aan bod in de regionale pers. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Op 14 augustus verscheen de definitieve vastlegging van het GRUP in het Staatsblad.

33 2014 WEEK 35 In het panel hopen we op de aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid departement Ruimte en departement Mobiliteit, het Vlaamse Parlement, de stad Ronse, Bond Beter Leefmilieu, Stichting Omer Wattez, experts RUG op gebied van mobiliteit en stadsplanning, alsook lokale ervaringsdeskundige(n) en mensen uit de bedrijfs- en ondernemerswereld e.a.! Indien je je geroepen voelt, beste lezer, meld je!

WEGENWERKEN

Het actiecomité "Geen streep door Ronse" heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook steeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder), Marc De Bel (auteur) en Merel De Vilder (actrice). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 800 likes opgebouwd. Op de website www.geenstreepdoorronse.be hebben intussen bijna 1000 sympathisanten de petitie ondertekend. Het actiecomité "Geen streep door Ronse" legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tegen de politici zijn, maar doen wel een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op: de leefbaarheid | het milieu | het landschap | het cultureel erfgoed. Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald, is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.

In de Jules Bordetlaan, de Constant Meunierstraat en de Elfnovemberstraat zal een aannemer in opdracht van het stadsbestuur de voetpaden herstellen en vernieuwen. Tijdens de werken wordt parkeerverbod ingevoerd waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Timing werken: J. Bordetlaan: 13.8 tot 17.10, C. Meunierstraat: 18.8 tot 17.10 en Elfnovemberstraat: 1.9 tot 31.10.

Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen neemt "Geen streep door Ronse" binnenkort enkele nieuwe initiatieven, zoals bvb. een debatavond op 25 september in de gebouwen van het KA-IPB, Royerslaan 39, 9600 Ronse. (VERVOLG RECHTS BOVEN)

In september starten weg- & rioleringswerken in de Bruneellaan. Info volgt.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 35 TELT 73 BLZ. & 177 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 35 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer eigen foto’s e.a.; illustraties door Willy Deventer: Guldeb Boek 28.VIII.’14 en dagblad Het Volk 1965 | BLZ.02/03: gAZetGRAfiek; logo Mobistar | de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.04: illustraties door Willy Deventer in de dagbladen Het Volk en De Nieuwe Gids (1965) | BLZ.05/06: eigen foto’s | BLZ.07/17: eigen foto; ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen gAZetGRAfiek | BLZ.18: eigen foto’s; foto’s via Glenn Elet, José Devos, Rik Delneste, Nicolas Dejehansart, Fabrice Donkerwolcke | BLZ.19: illusworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet traties door acht kunstenaars in de Gulden Boeken | BLZ.20: foto’s via verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Anne Cuvelier en Fonny Malrait plus illustraties door Anne Cuvelier en Chris Rotsaert | BLZ.21: illustraties door Mariono De Vos en J.-M. & Osden tegen voorafbetaling van €25 per foto wald Waeterloos; gAZetGRAfiek | BLZ.22: eigen foto | BLZ.23: illustratie AUTEURSRECHTEN door Willy Deventer; foto via Lions Ronse; litho station Brugge; oude ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN prentkaart | BLZ.24/25: illustraties door Willy Deventer (o.a. portret van BBIE DEPONERING (i-Depot) tour-winnaar Laurent Fignon | BLZ.26: met de B van… | BLZ.27/32. Willy Deventer is international author met gAZetGRAfiek | BLZ.33: via géénstreepdoorronse; stadsbericht | BLZ.34: CAE-code 109987598, aangesloten bij met de C van… | BLZ.35: bijdrage door Erwin de Brauwere | BLZ.36/38: SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens gAZetGRAfiek | BLZ.39: met de L van | BLZ.40/45: eigen foto’s; foto via graficus/kunstschilder met TheArtServerRosemarie Seuntiens | BLZ.46: met de Z van… | BLZ.47: eigen foto | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.48/49: eigen foto’s; foto Els Deventer | BLZ.50: logo Mobistar | lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.51: gAZetGRAfiek | BLZ.52/54: gAZetGRAfiek; eigen foto | BLZ.55/ manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 58: foto’s Els Deventer | BLZ.59: illustratie door Willy Deventer; foto An BVBA AbyZ consult & projects Gent. Deventer; eigen foto | BLZ.60/61: foto’s Els Deventer | BLZ.62/63: foto Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) Fonny Malrait; eigen foto | BLZ.64: illustraties door Willy Deventer; gAZetmateriaal op te nemen waarover geen duiGRAfiek | BLZ.66/70: gAZetGRAfiek; illustratie door Michel Provost; eigen delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft foto’s | BLZ.71: via géénstreepdoorronse; dus niemand willen duperen, maar, indien er stadsbericht; bijdrage Josse Willems | BLZ. zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem 72 overzicht gAZet WEEK 35 | BLZ.73: illusdan asap contact op met onze redactie via tratie Oswald Waeterloos; fotograaf onbegazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- kend; eigen foto; signatuur Thoma Demets. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 36 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

31

34 2014 WEEK 35

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


PERSBERICHT 19 OOGST 2014

VOETBALSCHOOL HATTRICK

35 2014 WEEK 35

VOETBALSCHOOL HATTRICK biedt voor het 3e jaar op rij techniek training aan voor voetballers en keepers van 6 tot 14 jaar en onder leiding van gediplomeerde en ervaren trainers. VOETBALSCHOOL HATTRICK onderscheid zich door haar individuele aanpak, er wordt getraind in groepen van min 6 tot max 8 voetbalspelers. Vorig seizoen mocht VOETBALSCHOOL HATTRICK meer dan 100 jonge voetballers en keepers verwelkomen op 8 campussen.

1/ DE HATTRICK PROTECHNICS METHODE VOOR VOETBALLERS De HATTRICK VOETBALSCHOOL heeft een eigen methode ontwikkelt, de Hattrick Protechnics Methode die gebaseerd is op het technisch ontwikkelen van de jonge voetballer. Wij hechten veel belang aan de één tegen één situatie. De Hattrick Protechnics Methode komt volledig tegemoet aan onze doelstelling: een individuele technische vorming via een uitgekiend lesprogramma, gegeven door gespecialiseerde trainers. Onze trainers zijn ook aandachtige toeschouwers op clinics georganiseerd door bekende professionele trainers of door de KBVB.

Hallo lezer! Hier zou een update kunnen komen, maar, ook al kunnen we via de pc van een trouwe lezer en vanuit stick gAZET wel online zetten (met deze eerste update dus), onze hele computer infrastrucuur annex foto- & tekstarchief valt onmogelijk te verhuizen! Powerpoint (want met dit programma wordt gAZET van A tot Z gemaakt) plus de zendingen naar onze mailboxen die ons dus niet bereiken omdat MOBISTAR ons reeds dagenlang niet van internet voorziet, zijn vandoen om gAZET te updaten. Dus blijven bvb. de stadsberichten hangende en zullen de foto’s van onze medewerkers Thomas, Damien en Fonny omtrent de vernissage van GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE gisteravond pas in GAZet WEEK 36 staan… Àls het… MOBISTAR belieft om asap ‘hun’ gebroken kabel te detecteren én te herstellen (dàt is immers wat de helpdesk van deze operator ons telkenmale op de mouw spelt).

2/ HATTRICK PROSAVE METHODE VOOR KEEPERS De Hattrick Prosave Methode is ontwikkeld samen met Guy Martens, keepertrainer bij RC Genk en zijn assistent Frederic De Boever, tevens hoofdverantwoordelijke binnen VOETBALSCHOOL HATTRICK voor de keeperacademie. De methode is gebaseerd op de aanvallende en verdedigende taken van een keeper, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de meevoetballende kwaliteiten van de keeper, zoals in het modern voetbal steeds meer aan bod komt.

3/ LESMOMENTEN EN CAMPUSSEN VOETBALSCHOOL HATTRICK is niet alleen actief in Ronse, maar ook in Oudenaarde, Zottegem, Ingooigem, Machelen, Avelgem en Sint-Niklaas . Het lessenprogramma bestaat uit twee modules van 10 lessen van anderhalf uur en kost 220 euro inclusief verzekering en kledingpakket . De eerste trainingen starten begin september en gaan door op maandag, woensdag, donderdag en op zondagvoormiddag. Voor de lessentabel per campus zie website www.voetbalschoolhattrick.be

4/ INSCHRIJVINGEN Inschrijven kan eveneens via onze website www.voetbalschoolhattrick.be


EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN V/D BEVRIJDINGSFEESTEN

naar aanleiding van 70 jaar bevrijdingsfeesten van de Stad Ronse De werkgroep is al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen en fier kunnen wij opnieuw een mooi programma presenteren. 70 jaar Bevrijdingsfeesten Stad Ronse dat is….. optreden van de SHAPE International Band, expo ‘Ronse en oorlog’, herdenking aan het “Bevrijdingsmonument”, korte plechtigheid aan de gedenkplaat ‘Zonneman’, academische zitting, 50 oude militaire voertuigen in de stad, de Brandweer in folklore uniform en muziek van de Stedelijke Harmonie Brandweer Ronse, een taptoe met vijf muziekkorpsen en een slotmoment met alle deelnemende korpsen op de Grote Markt, een plechtige eucharistieviering ook, een Gala met onze Ronsese in Londen wonende sopraan Ann De Renais, … Woensdag 20 augustus 2014 vanaf 14 uur zit de werkgroep samen om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen, collegezaal tweede verdieping stadhuis. Vrijdag 22 augustus 2014 vanaf 14.30 uur zit de werkgroep samen met de aangesloten verenigingen van het Eenheidsfront in de annexe van het stadhuis. Beide activiteiten geven je een kijkje achter de schermen van deze belangrijke en absoluut memorabele herdenking van het einde van de Tweede Wereldbrand. Verantwoordelijke Schepen: Ignace Michaux; werkgroep: Eddy V., André O., Adelin D., Geert D. en Ignace M. in samenwerking met het Eenheidsfront Ronse en actieve militairen uit onze stad.

De bevrijdingsfeesten anno 2014 zelf… Vrijdag 5 september 2014 te 20 u.: concert van de Shape International Band, Task Force X in de stadsfeestzaal COC - toegang €5 Zaterdag 6 september te 16 u.: plechtigheid monument Bevrijding Engelsenlaan; aansluitend plechtigheid gedenkplaat ‘Zonneman’ Abeelstraat en ontbinding op de Grote Markt | te 20 u.: doortocht oude militaire voertuigen Colli-Mateur o.b.v. de Stedelijke Harmonie Brandweer Ronse, het Brandweerkorps in Folklorekleding & Rebecq Historical Association Taptoe op de Grote Markt met verschillende muziekkorpsen (gratis toegang ) | te 22 u.: slotceremonie met alle deelnemende Korpsen. Zaterdag 6 tot zondag 14 september: Expo ‘Ronse en oorlog’ in de Oude Brouwerij Dekeyser - gratis toegang | info: bevrijdingsfeesten@ronse.be

36


Vrijdag 29 & zaterdag 30 oogst 2014 GRATIS TOEGANG OP DE KLEINE MARKT

37 2014 WEEK 35

Tijdens het Slotweekend staan ook nog tal van activiteiten op het programma op de Kleine Markt. Er zijn dansoptredens, kinderanimatie en straattheater voorzien tussen 14 u. en 17 u. Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook de Kindermarkt Opscène georganiseerd i.s.m. Gezinsbond Ronse. Info: Werkgroep Ronse Opscène - Wolvestraat 37/0002 - 9600 Ronse 055 23 28 01 - cultuur@ronse.be - www.ronse.be www.ronseopscene.be

Deze update zal in de coulissen van

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014 Grote Markt 19.30-20.30 : Daydreamer 21.00-22.15 : Gorki 22.45-00.00 : Daan 00.30-01.45 : The Soulbrothers 01.45-02.30 : Squareelectric feat. Michael Schack Bruul 21.00-23.00 : DJ Biceps 23.00-00.00 : Demoniak 00.00-01.00 : DJ Daddy K 01.00-02.00 : David D

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014

blijven steken, want ‘onze’ operator geeft niet thuis bij het ons leveren van internet, een hele week lang niet!?!

Grote Markt 18.00-19.00 : Groep Arno Soetens 19.00-21.00 : Ronse Zingt 21.00-22.15 : Rob De Nijs 22.45-00.00 : Cafe Flamand 00.30-01.45 : Suarez 01.45-02.30 : 2 Fabiola Bruul 21.00-23.00 : 2 freaks on crack 23.00-00.00 : No Trixx 00.00-01.00 : Les Mecs 01.00-02.00 : Remastered DJ’s

RONSE OPSCÈNE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ EEN RIST SPONSORS


STROOMGEBIEDBEHEER29 PLANNEN VOOR SCHELDE EN MAAS IN OPENBAAR ONDERZOEK. Tussen 09 juli 2014 en 08 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 20162021 in openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan je de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Ronse relevant zijn. Via geo loketten kom je te weten welke acties in je buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden. Heb je zelf geen internet, dan kan je terecht aan de balie van de technische dienst op het stadhuis voor meer informatie. Volg alles eveneens via

ronse.be

38 2014 WEEK 35

UPDATE MAANDAG 01 SEPTEMBER 2014…

door de ‘gijzeling’ vanwege…

… die nota bene nog verder duurt, zagen wij ons genoodzaakt om naar mobiel 4G over te schakelen wat gAZet betreft. In dit kleine overgebleven kotteke kondigen we met de drie onderstaande foto’s aan dat we in gAZet WEEK 36 nog afkomen met Fiertel foto’s van Damien en met Gulden Boeken foto’s van Damien en van Fonny.


39 2014 WEEK 35

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


Doordat… ons van het internet haalde (“ergens een gebroken kabel en we vinden hem maar niet!”), kunnen we geen portret geven van de gastbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet!

OP DE AGENDA: BEIAARDCONCERTEN 2014

40 2014 WEEK 35

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.  GASTRECITAL (ZIE VERDER OP PAGINA 34) Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a. … Quentin is 19 jaar jong!


De ene beiaardier beluistert de andere, onze beiaardier met een en al oor voor de concertant van vorige zondag 21 oogst 2014. Ene Rosemarie Seuntiens uit Nederland die de beiaardklanken als geen ander aaneen weet te rijgen, dat je je soms afvraagt, niet naar het groot scherm kijkende maar auditief des te meer gefocust op de in elkaar wervelende klanken, met hoeveel handen en voeten ZIJ wel speelt!?! Onvergetelijk én warm onthaald door het weer talrijk opgekomen publiek, als we de concertant mogen geloven: “Waar ik speel, is het niet overal zo dat daar zoveel toehoorders op afkomen zoals hier in Ronse”. Haar mama was onder ons.

41 2014 WEEK 35


42 2014 WEEK 35

Buiten wordt het wat duister en het licht binnen kunnen we reeds zien doorheen de glasramen die met een tikkel koud noorderlicht de contouren van de loodstrepen tonen en ons de heiligenattributen laten lezen‌

ď ľ


43 2014 WEEK 35

Jean-Pierre Hautekiet

MELODIËN UIT DE OORLOGSJAREN

… is het thema van het beiaardconcert van nu zondag 31 oogst 2014 te 20 uur!

De toehoorders onder en rond de Hermestoren zullen vergast (!) worden op o.a. de ‘Peterburger Marsch’ van Frederiek de Groote; ‘Sous les Ponts de Paris’; de Colonel Bogey March uit 1914; Woods ‘Roses of Picardy’; in Engelse versie ‘The road to Passchendaele’ & ‘Battle of the Somme’; ‘Stars & Stripes forever’ van J.P. Sousa; ‘It’s a long way to Tipperary’; ‘The white cliffs of Dover’; ‘Ein Bizschen Frieden’ & uiteraard WE’LL MEET AGAIN (Vera Lynn)!

De Hermestoren is eigendom van de stad (aparte elektriciteitsmeter bvb. t.o.v. het kerkgebouw zelf = kerkfabriek) en is feitelijk het belfort van Ronse…

is de volgende beiaardier te gast op de Hermestokjes en pedalen. Hij is leraar orgel te Oostende en pianist-begeleider aan de academies van Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Hij is stadsbeiaardier van Oostende en Veurne en te Brugge is hij adjunct van Frank Deleu met wie hij een concerterend beiaardduo vormt ‘Bells for 2’.Dit is ook de titel van een CD in opdracht van Menen, uiteraard op de beiaard van deze stad. Met coloratuur sopraan Joke Cromheecke is hij dan het ‘Duo Caldo’. Hautekiet is organist koorleider aan de Oostendse Sint-Janskerk en is op de Oostendse beiaard aan het Wapenplein te horen met het volledig muzikale oeuvre van Oostendenaar James Ensor: ‘Het beleg van Oostende’. Niet vergeten dat onze eigenste Ephrem Delmotte nà Ronse jarenlang Oostends stadsbeiaardier was. Jean-Pierre is (een echte) cultuurambassadeur.


Van blz.44 naar blz.45… in zo’n tien minuten verandert véél…

44 2014 WEEK 35


45 2014 WEEK 35


46 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 35/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 36 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


47 2014 WEEK 35

Hallo molesteerders, plezierigplezant zeker!?! ZOU DE ENE BEVRIJDING MAAR DE ANDERE ZIJN!


48 2014 WEEK 35 Oeps, er ligt nog wat vakantiestof op!

Weekblad gAZet wenst iedere kleuter, scholier of leerling en elkeen die beroepsmatig betrokken is bij het onderwijs t/m het secundair een goede start per 1 september en de ouders of partners mogen dienaangaande hun wens zelf invullen (eerst eens ff links en rechts kijken, he)‌

.

ď ľ


29

Onze reus MAX heeft naar één september toe zijn boekentas reeds stevig omgord! 25

49 2014 WEEK 35


“GELUK IS VERDRIET DAT WAT UITRUST” (Brigitte Bardot)

GIJZELT

29

50 2014 WEEK 35

Mobistar VORIGE WOENSDAGMORGEN GING OP ONZE REDACTIE PLOTS HET INTERNETLICHT UIT!!! Géén e-mails meer, geen vaste foon, geen gesurf op het www!?! Enkele telefoons (met GSM) verder naar ‘onze’ operator maakten ons niets wijzer. Eerst ‘n paar uren, dan zou het wel een dag kunnen duren, het werd zéér grimmig met… 48 uur geduld en finaal: “We hopen dat jullie nu maandag 1 sept. wéér internet hebben”!?! Is MOBISTAR dan toch niet de bijdehandse operator waarvoor ze zich in talloze advertenties en TV-spots uitgeven??? Intussen is het, om gAZet online te updaten, enerzijds dikke shit en anderzijds gewoon niet te doen. Krijgt nog een staart!


I N C C D E V E R V E R IJ W O L V E S T R A A T R O N S E

29

51 2014 WEEK 35

NATIONALE PRIMEUR VOOR RONSE

NIET WÀT ER UIT GULDEN BOEKEN GETOOND WORDT, IS EEN PRIMEUR, MAAR DÀT DE INHOUD GETOOND WORDT, IS ABSOLUUT ONUITGEGEVEN! INFO: ronse.be gazetronse.be

PRINTING DUBAR | ZONNESTRAAT INKADERING SAEY | ENGELSENLAAN

IS CO-SPONSOR

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE … is een wandeling in tekst en beeld doorheen de 70 jaar sinds de bevrijding na WO II, een expo starring vijf Gulden Boeken, een selectie van 100 inlijstingen met fac simili’s anex 12 vergrote details van o.a. Fiertel, Bommels, koninklijke signaturen, vele verenigingen, 100-jarigen, 69 ministers passeren de revue, vijf jumelages, portrettengalerij, Ronse gerelateerde items… boven duizenden handtekeningen op 420 pagina’s die doorlopend worden geprojecteerd, tekengerei & onderwerpen van illustrator Willy Deventer, tevens curator van deze expo die met volgende 12 (gekende) collega kunstenaars voor de illustraties zorgden: Germaan Bos, Gert Crispyn, Anne & Paul Cuvelier, Florent Devos, Marino De Vos, Glenn Elet, Rik Delneste, Michel Provost, Chris Rotsaert, J.-M. & Oswald Waeterloos én de reus MAX! | VERNISSAGE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014 TE 20.00 UUR | DE EXPO LOOPT TOT 21 SEPTEMBER 2014 |


29

52 2014 WEEK 35

MET DE

VAN

FOTOGAZET ZIE BLZ.50 & VOLGENDE…


29

Één van de bolle narbellen van reus MAX; de bloemen van An waarin, idd. iets voor insiders, de R van Ronse in werd verwerkt, maar dan in het… Grieks!

53 2014 WEEK 35


29

54 2014 WEEK 35


29

55 2014 WEEK 35

An legt nog gauw een finishing touch aan het bloemstuk dat ze creëerde voor de vernissage GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE voor welke tentoonstelling…


29

56 2014 WEEK 35

… zo’n 150 personen opdaagden, seizoenopener ‘sector tentoonstellingen’ op donderdag 28 oogst 2014 tussen 20 en 22.30 uur, toen de concierge van het CC na de laatste bezoekers de TL’s mocht doven. Schepen voor cultuur Joris Vandenhoucke hield het inleidende woord en gaf dit, na duiding van het komende cultuurseizoen voor Ronse, door aan de samensteller van de expo GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE…


29

… Willy Deventer die nog wat instructies geeft aan suppoost “meester Roland” die reeds zijn witte handschoenen heeft aangetrokken, want naar Jan Publiek toe, zijn Gulden Boeken … ‘heilig’! Rita Claus kijkt geamuseerd toe.

Terwijl Joris spreekt, speurt Fonny Malrait wie/wat hij voor zijn camera kan strikken…

An Deventer was ‘in een ander leven’ nationaal voorzitter van JCI (een mondiale beweging van jonge entrepreneurs), werd daarvoor door het stadsbestuur plechtig ontvangen (gelegenheidstoespraak door Herman De Croo) en kreeg haar portret in het Gulden Boek én nu ook in de portrettengalerij op de tentoonstelling GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE.

57 2014 WEEK 35

Foto onder: Willy Deventer (die effe zijn colbert was vergeten!) verwelkomt zijn spitsbroeders Germaan Bos, Gert Crispyn en aanlopende Michel Provost. Monique [vaan oes bende] kijkt toe, terwijl de grootste artiest mét hoed van achter het bloemstuk lonkt, aaibare Wouter Stockman…


Nelly [vaan oes bende] heeft wat te vertellen, Ben Deventer lacht daardoor in zijn baard en ‘ome Herman’ Claus is één en al oor… en verder tóch nog iemand die kijkt naar GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE (LOL).

29

58 2014 WEEK 35


29

59 2014 WEEK 35

Willy Deventer illustreerde te Ronse niet alleen in drie Gulden Boeken van de stad. Hij illustreerde ook in het Gulden Boek van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux (“de kliniek”), in dat van het Beiaardcomité en ook studentenclub Laetitia heeft een tekening van hem in hun Gulden Boek staan. I.v.m. zijn illustratie links (genomen van een inmiddels kleur verloren foto, de gele kleurgang is met name door de tijd weggedeemsterd – anno 1963!!): “Dit is één van de illustraties die ik als student maakte in het Gulden Boek van de Studiekring, Hoger Kunstinstituut Sint-Lucas te Gent, thans Luca School of Arts (Associatie KULeuven). Ze wordt te Leuven bewaard bij KADOC. De illustratie is een kopie op papier met waterverf, opgewerkt met kleurpotlood. Ik klaarde de klus in acht uur! Ik was toen… 20 jaar! Het moest dienen voor een spreekbeurt over Pierro della Francesca…


29

Els Deventer schoot dit masker in de hand van reus ‘zot van Ronse’ Max en dacht: ik kruip ff in die buik… met op de vlg. blz. deze wat bevreemdende kiek als resultaat.

60 2014 WEEK 35


29

61 2014 WEEK 35


29

62 2014 WEEK 35

Vijf van de acht nog in leven zijnde illustratoren waren aanwezig op de vernissage van GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE, v.l.n.r. zijn dat Chris Rotsaert, Michel Provost, Gert Crispyn, Willy Deventer (schepen Joris Vandenhoucke en cultuurfunctionaris Jan Leconte vervolledigen de foto) en Germaan Bos. Glenn Elet liet zich verontschuldigen. Fonny Malrait bezorgde ons in extremis deze foto via stick en waarvoor dank.

ď ľ


29

63 2014 WEEK 35

IS CO-SPONSOR VAN EXPO GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE


29

Mgr. Luc Van Looy werd door Willy Deventer geportretteerd in het Gulden Boek n.a.v. zijn ontvangst ten stadhuize op 28 oogst 2013, precies één jaar geleden t.o.v. de vernissage GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE eveneens op een 28e augustus, gisteren dus. (PORTRET DOOR WILLY DEVENTER)

64 2014 WEEK 35


29

65 2014 WEEK 35

Willy Deventer besloot zijn ‘speech’ als volgt, wijzend op de drie van deze foto:

“Ware de burgemeester hier aanwezig geweest, ik zou hem nu gezegd hebben… beste Luc, permitteer mij als uitsmijter deze inside joke: voor deze drie schilderezels hadden we precies drie vergrotingen over en wel toevallig deze, van links naar rechts:

DE N60 IS… DE NIEUWSTE DUIVEL… VAN RONSE!” (Gelach in de zaal, zélfs van schepen Joris Vandenhoucke. De vergrotingen werden prompt door iemand aangekocht, maar kunnen bijbesteld worden”.)


De zot van Ronse, de nar (van ons BONMOSSHOF), ingevuld door bij ons weten wijlen [de klienen Butso°], kunstschilder Gies Cosijns (), recent door Christophe De Smet (per 01 september 2014 samen met echtgenote Isabelle uitbaters van Artisane), is cultuurhistorisch gezien een… DUIVEL! ‘t Is maar dat je weet wie je bent, reus MAX, want óók reuzen zijn DUIVELS!

29

66 2014 WEEK 35

REUS MAX RONSESE NAR NAAR EEN ONTWEWRP VAN MICHEL PROVOST


29

67 2014 WEEK 35


29

68 2014 WEEK 35

06


29

69 2014 WEEK 35


RONSE (werd) DEZE WEEK wat bleekjes wakker op VRIJDAG 29 OOGST 2014 07:30, nog aan het bekomen van de zware primeur voor de stad de avond ervoor, donderdag 28 augustus 2014, want… G U L D E N B O E K E N V E R T E L L E N R O N S E is voor onze stad een ware nationale primeur. Immers is niet wàt er getoond wordt een primeur, maar dàt het getoond wordt! Gulden Boeken spreken de taal van de stad, behoren tot haar cultureel erfgoed en zijn haar maatschappelijke, historische en artistieke getuigen, nu reeds te paard over twee eeuwen!

29

70 2014 WEEK 35

70 JAAR BEVRIJDING = 70 JAAR NA-OORLOGSE GULDEN BOEKEN die Ronse vertellen! Niét aan die eenzame koe die ‘s ochtends vroeg op Meerscheputte staat te grazen, maar aan bvb. ook jongeren. Nu maandag 01 september, hervatting van de leergangen en misschien zijn Ronsese scholen geïnteresseerd in één lesuur rondleiding doorheen deze informatieve en didactische expo die ons niet alleen veel van Ronse kan leren maar ook een breed spectrum omvat qua algemene know how. Groepen, verenigingen, scholen enz., boek jullie gepersonaliseerde rondleiding rechtstreeks bij de curator:

Willy Deventer via 0494 41 77 62 (foon; sms; voice-mail; voorwaarden). Uiteraard is het aantal van deze rondleidingen beperkt, wie eerst maalt, eerst haalt! Expo loopt t/m 21.IX.’14.


PETANQUECLUB COC RONSE z ORGANISEERT t.g.v. HAAR 20-JARIG BESTAAN EEN GROOT PETANQUETORNOOI MELI – MELO OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014 EN WAAR?: Taverne COC, de Malanderplein 7 en zulks op de binnen- & buitenterreinen. Iedereen kan deelnemen.

Prachtige prijzen – iedereen wint! START: 14.00 uur (drie ronden). MELDEN: vanaf 12.15 tot 13.40 uur! Maximum 78 deelnemers. Vooraf inschrijven is verplicht en alleen geldig na betaling van 5,00 € in Taverne COC (donderdag = sluitingsdag). Trofeeën geschonken door het stadsbe. stuur. Inlichtingen: Josse Willems 0472 57 16 27. . .

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

HET RODE OORTJE

71 2014 WEEK 35


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 35

31

72 2014 WEEK 35

gazetronse.be NIET WÀT ER UIT GULDEN BOEKEN GETOOND WORDT, IS EEN PRIMEUR, MAAR DÀT DE INHOUD GETOOND WORDT, IS ABSOLUUT EXCLUSIEF EN R O N S E S C H I E T E E N H O O G V O G E L A F !


73 2014 WEEK 35

U I T S M IJ(25Toktober E 1966) R

herinnert alle Ronsenaars aan de groots opgezette feesten van volgend weekend n.a.v. 70 JAAR BEVRIJDING. Zie blz.36.

de belangrijkste onder de duizenden handtekeningen in de naoorlogse Gulden Boeken is absoluut deze van