Gazet jaargang 2 week 34 21082014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 34 DONDERDAG 21 OOGST 2014 21

22

23

UPDATE ZONDAG 24 OOGST 2014

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

24


2  2014 WEEK 34

Detail van RONSESCHILD dat Germaan Bos in één van de Gulden Boeken van Ronse schilderde, hier pixelvergroot (“Germain!?”) hetgeen een andere kijk geeft op dit kleine meesterwerk! Zie blz.01 en 


3  2014 WEEK 34  Links v.b.n.o.: Gert Crispyn, Rik Delneste(n), Willy Deventer, Germaan Bos en Paul Cuvelier;

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE

 rechts v.b.n.o.: Glenn Elet, Michel Provost, Florent Devos, Chris Rotsaert en Anne Cuvelier.


23

4  2014 WEEK 34  MEER IN GAZET (VLG.) WEEK 35

Dit event is RONSE OPSCÈNE verschoven K L A S S I E K naar een latere datum, datum die nog moet worden bepaald!

WWW.GRAFOMAN.BE

Op Vrijdag 22 augustus 2014 om 20 u. … organiseert de Werkgroep Ronse Opscène samen met CC De Ververij RONSE OPSCÈNE KLASSIEK in de concertruimte van CC De Ververij in de Wolvestraat. Dit jaar staat Trio Kugoni op het programma. Kurt Bertels (saxofoon), Bert Koch (piano) en Nicolas Dupont (viool) vonden elkaar in gezamenlijk enthousiasme voor energievolle kamermuziek, verrassend klassiek en ’n fris 20e- en 21e-eeuwse repertoire. Gewone tickets kosten €8, voor een VIP ticket betaal je €20 (voorbehouden plaatsen, twee glazen cava / wijn en hapjesbord inbegrepen). Info & tickets: Cultuurdienst, 055/23.28.01, reservatiescultuur@ronse.be

Koninklijke ‘Renaix Philatélique Ronse’ start begin september boven café Harmonie Grote Markt weer met de verrassend interessante activiteit rond POSTZEGELS (verzamelen, ruilen, thema’s opbouwen enz.)…  MEER IN GAZET (VLG.) WEEK 35 In de eerste week van september verschijnt de nieuwe editie van de NIEUWSBRIEF. Met dit bericht willen wij de verenigingen verzoeken om ons hun activiteiten mee te delen, eveneens mogelijke wijzigingen. Graag tegen 03 september 2014 met correcte verenigingsnaam, activiteit met korte omschrijving, datum, uur en locatie niet vergeten, mogelijks… foto’s, logo enz. Verdere info via Hélène Vandamme van de Cultuurraad.  MEER IN GAZET (VLG.) WEEK 35

Wat komt professor Hans Hauben in Ronse doen?  MEER IN GAZET (VLG.) WEEK 35


5  2014 WEEK 34

aan. De taak van de brandweer is veelzijdig. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, blust de brandweer niet enkel branden, maar komt het ook tussen voor technische interventies zoals bijvoorbeeld het opsporen en bevrijden van personen en dieren in gevaarlijke situaties, duikopdrachten, het vrijmaken van de openbare weg na ongeval of storm, de vernietiging van wespennesten alsook de dringende medische hulpverlening.

Na een doorgedreven interne en externe opleiding (via de brandweerschool Oost-Vlaanderen) en een stageperiode bij BRANDWEER RONSE, kan de stagiair-brandweerman of -vrouw ingeschakeld worden voor de reguliere opdrachten van de brandweer. Daarnaast zijn er tal van specialismen waarin men zich kan verdiepen, zoals incidenten met gevaarlijke stoffen, duiken, bedienen en onderhoud van pompen en wagens, wespenverdelging en zo meer. Door een beurtelingse wachtdienst en een flexibel oproepsysteem, valt de brandweer vandaag de dag goed te combineren met het gezinsleven en vrije tijd. Daarnaast is er voor iedere interventie een wettelijk vastgelegde vergoeding, welke tot een bepaald bedrag belastingvrij is.

 Onze foto van vorige week en hierboven?, tja, we mogen eens lachen ook, he…

AANWERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERMANNEN & VROUWEN 2014 Alvorens BRANDWEER RONSE geïntegreerd wordt in de Brandweerzone Vlaamse Ardennen, werft het voor de laatste keer zelf brandweermannen & -vrouwen

ERFENIS MET WEINIG ZORGEN, OF TOCH? In Ronse ligt Maxime Vanmaercke op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is. Aan zijn bed zitten zijn vrouw, zijn dochter, zijn schoonzoon, alsmede de verpleegster. De stervende richt zich tot zijn dochter en zegt: “Heidi, ik wil dat jij de huizen in de Zandstraat neemt”! Tot zijn echtgenote: “Rita, ik wil dat jij al de kantoren en de residentiegebouwen in de Kruisstraat neemt”! Tegen de schoonzoon: “Pascal, jij krijgt de Floréal”! De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit allemaal hoort. Nadat Maxime overleden is, zegt zij; “Madame Rita, wat is uw echtgenoot een hard werkende man geweest, dat hij zoveel eigendommen heeft kunnen vergaren”! Rita antwoordt, verbaasd: “Eigendommen??? Maxime had het wel over zijn… gazettenronden, he!!!”

De brandweer is dus het ideale engagement, dat vriendschap combineert met een onevenaarbaar gevoel van voldoening. Zin om de rook in je kleren te ruiken of mensenlevens te redden? Kom dan eens luisteren naar wat jij kan betekenen voor de brandweer. Op donderdag 28 augustus 2014 om 19.30 uur organiseert BRANDWEER RONSE een infoavond in de brandweerkazerne, waar je met al je vragen terecht kan. Tot dan?

Illustratie uit Gulden Boek 02 door Marino Devos.


6  2014 WEEK 33

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit de lezersbijdragen verrijkte de redactie van gAZet alleen maarDankzij verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ zich met een semi-prof. scanner. Dank, lezers… JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


07 WEEK 34

Het verdriet van Ronse in XIV staties ď‚„


Waar de N60 bleef stille staan...

08 WEEK 34

I De wijzen van Ronse


09 WEEK 34

DIVIDE ET DE VLAAMSE REGERING: DE N60 IS NOODZAKELIJK VOOR RONSE

II

HET RONSESE STADSBESTUUR: HET IS DE VLAAMSE REGERING DIE DE N60 WIL DOORTREKKEN…


III

Men wil ons doen geloven dat de 27 huizen die te koop staan in de Kruisstraat is ingegeven door het zware vrachtverkeer dat voor hun deur naar boven kruipt of naar beneden dendert. 1/ is dit vrachtverkeer nodig om de industriezone Klein Frankrijk te bereiken (industriezoning die door het tracé N60 NIET ontsloten wordt); 2/ maar voorbij Broeke, een klein derde van de hele Kruisstraat dat loopt tot aan de L Wijnstraat/Zonnestraat, heeft géén last van dat zware verkeer én daar staan liefst 10 van de 27 woningen te koop … verhoudingsgewijs zouden er dat 25 moeten zijn, ‘maar’ 17 dus!?! MINDER dan waar het zwaar vrachtverkeer WÉL passeert … van een drogreden gesproken, tja, wolfijzers uitzetten en mikken met schietgeweren, OP DE RONSESE BEVOLKING!!!

WOLFIJZERS

10 WEEK 34


11 WEEK 34

IV

DE FORSE BESPARINGEN DE TOTALE ZINLOOSHEID DE MISERIE VAN JARENLANGE ELLENDE BIJ DE OPBOUW HET ANTI-VIADUCT KLIMAAT HET NON VAN WALLONIË GÉÉN ONTSLUITING VAN KLEIN FRANKRIJK DE STREEP DOOR RONSE… ZO VLAKBIJ HET STADSCENTRUM ENZ. ZIJN VOOR HET N60 TRACÉ…

WATERLOO


V

12 WEEK 34

WALLON CHECKPOINT CHARLIE


Van een bloeduitstorting geneest je oog spontaan…

13 WEEK 34

VI

… van deze betonbalk in je oog… NOOIT!

MON OEIL


14 WEEK 34

Stel dat de N60 er komt, dan beginnen de werken ten vroegste eind 2016 en dan wordt Ronse herschapen in een ware chantier met bergen verkeersellende – dat wordt ‘n makkie voor de SP.A om op één been (van de viaduct LOL) de… gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 te winnen –

zie ook statie XIV…

VII


15

Ons eerst een…

WEEK 34

VIII

Het schepencollege van Ronse is een doorslag van de Vlaamse regering is een doorslag van de federale overheid: N-VA zwaait de plak, CD&V moét braaf zijn en met wat blauw is Gwendolyn best content – in Ronse bovendien schildert oranje een extra likje groen … én wat nu met die onnuttige N60 juist zo sneu is voor die Ronsese groene heuvels en dalen…

komen afluizen en dan gezwind…

C A V A L I E R

S E U L


16 WEEK 34

É M I N E N C E G R I S E

IX

Stadhuis Ronse, n.a.v. de 11-juli-viering, een Ronsese politicus: “Reageren op ANTI N60? Waarom? Dupont, het stadsbestuur, de Vlaamse regering …

WIJ WACHTEN GEWOON TOT HET PROTEST TEGEN DE N60 DOODBLOEDT, DE N60 KOMT ER!”


17

X

MISSING LINK

WEEK 34

Het is verdomd misdadig de bevolking te doen geloven dat het N60 tracé dé missing link is. DAT IS HET NIET! Het zou strafbaar moeten zijn dat een Vlaamse overheid, mét applaus van het Ronsese stadsbestuur, zo’n MISLEIDENDE TITEL gebruikt: MISSING LINK! Als een brug halverwege twee oevers STOPT, dan verbindt ze de beide oevers NIET. Dat is ook het geval met dit tracé N60: het verbindt NIET de viervaks eindigend in Maarkedal/Vlaanderen met de viervaks die begint in Anvaing/Wallonië. Door dit missing linkDEEL ontstaat er een nieuwe ECHTE missing verbinding naar ‘de Waalse oever’ toe!

Noemt men dàt… OVERHEID!?!

MISSING

LINK


18 WEEK 34

22

MADAME SOLEIL

XI

RONSE CENTRUM

TRACÉ N60 IS HIER EVEN BREED ALS DE HELE DE MÉRODESTRAAT LANG IS!?!

Damn, we hebben het spijtig genoeg NIET op ‘pellicule’ staan, maar op de info/expo in het CC stond ergens een klein doch niet mis te verstaan bord waarop, hertaald:

WELKE TEGENKANTING ER OOK KOMT, HET VOORGESTELDE TRACÉ VAN DE N60 KOMT ER! Op gAZets erewoord!


19 WEEK 34

“Beste, De definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Missing Link N60 te Ronse van 04/06/2014 is op heden 14/08/2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De termijn voor de Raad van State begint dus vanaf nu te lopen. Slecht nieuws, maar was te verwachten! Mvg, Luc De Medts (géénstreepdoorronse)”

XII

(e-mail van 14 oogst 2014 naar de redactie)


20

XIII

WEEK 34

De tunnel zou 350 meter lang worden, dat is nauwelijks minder dan de treintunnel in Louise-Marie! De viaduct wordt begroot op 600 meter, dat is van aan ‘t Wit Paard tot aan de kliniek. Men wil doen geloven dat dit allemaal niets is, “MAAR 600 METER”, kom nou!


XIV

MET ONZE EXCUSES VOOR DE FOUT IN ONZE VOORUITBLIK WAAR ONDERAAN BIJ DE OPGAVE VAN DE 14 STATIES DIE IN DEZE GAZET WEEK 34 ZOUDEN VERSCHIJNEN NIET IX MOEST STAAN, MAAR WEL XIV, ZIJNDE DE (DUS DEZE) VEERTIENDE STATIE!!! SORRY! WIL JE EEN VOORUITBLIK OP DE VOLGENDE GAZET ONTVANGEN, WEKELIJKS IN JOUW EIGEN MAILBOX?, E-MAIL ONS DAT NAAR gazetronse@gmail.com.

KOMT ER IN RONSE IN 2018 SAMEN MET DE N60 WEER EEN…

21 WEEK 34

RODE BURGEMEESTER?


22 2014 WEEK 34

… hiervoor 14 staties en hier deze rararara… INOG 14 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

23


Mijnheer de Minister Sinds kort maakt u deel uit van een Vlaamse regering op zoek naar besparingen. Weet u, ook in mobiliteit en verkeer kunnen heel wat centen bespaard worden. Herinnert u zich de tijd toen het geld aan de bomen groeide? Toen had een heel ijverig minister-president het idee om geld te smijten tegen de oplossing van een aantal missing links in Vlaanderen. Vijf aansluitingen, voor elke provincie eentje.

Nu we enkele jaren verder staan, loont het de moeite om na te gaan of deze megalomane projecten nog per se gerealiseerd moeten worden. Het schrappen van deze missing links kan voor miljoenen euro's besparingen zorgen. Want vergis u niet, de PPSfinanciering zal door Europa verplicht opgenomen moeten worden in de begroting. Zo kan ik u al vertellen dat het doortrekken van de N60 in Ronse tot aan de grens met Wallonië niet de moeite loont. In Wallonië is men er immers stellig van overtuigd dat het geen zin heeft om deze N60 door te trekken. Geld voor zo'n doortrekking is er daar immers niet. Van een missing link is in dit geval dan ook geen sprake. U hebt nu de kans, meer zelfs: de verantwoordelijkheid Ronse als parel der Vlaamse Ardennen, een stad van rust, groen en verpozing, te behoeden voor een lelijke streep door haar unieke uitzicht. U die zo van Vlaanderen en de Vlaamse eigenheid houdt, u moet beseffen dat in dit geval een verandering van de plannen voor echte vooruitgang zorgt. Vooruitgang voor de levenskwaliteit van de Ronsenaars en de rest van de Vlaamse Ardennen. Gelooft u mij, meneer de minister, dat ik u dit voorstel doe vanuit de grootste bezorgdheid voor de toekomst van Ronse en het (financiële) welzijn van Vlaanderen. Wij zullen u dankbaar zijn! Met de meeste hoogachting. Frank Vercleyen (foto)

23 2014 WEEK 34

OPEN BRIEF AAN DE HEER BEN WEYTS, MINISTER VOOR MOBILITEIT EN VERKEER 

Geachte lezer van gAZet Gelieve kennis te nemen van de OPEN BRIEF van Frank Vercleyen (woordvoerder actiecomité ‘Geen streep door Ronse’) aan de minister voor mobiliteit en verkeer, n.a.v. de vergevorderde plannen om de N60 door te trekken dóór de stad Ronse. Alvast bedankt voor de aandacht. Vriendelijke groeten Namens het actiecomité Bart Tsiobbel Fiertelmeers 129 9600 Ronse


AGENDA & AGENDA: DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014 PRO- & ANTI N60 DEBATAVOND PANEL VERSUS PUBLIEK / MODERATOR REFTER KA-IPB, ROYERSLAAN 39 TE 19 UUR - IEDEREEN WELKOM Onlangs is het actiecomité "Geen streep door Ronse" opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen. Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier... Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april af. Verschillende particulieren, organisaties en ook "Geen streep door Ronse" hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam uitgebreid aan bod in de regionale pers. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Op 14 augustus verscheen de definitieve vastlegging van het GRUP in het Staatsblad. Het actiecomité "Geen streep door Ronse" heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook steeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder), Marc De Bel (auteur) en Merel De Vilder (actrice). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 800 likes opgebouwd. Op de website www.geenstreepdoorronse.be hebben intussen bijna 1000 sympathisanten de petitie ondertekend. Het actiecomité "Geen streep door Ronse" legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tegen de politici zijn, maar doen wel een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op: de leefbaarheid | het milieu | het landschap | het cultureel erfgoed. Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald, is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties. Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen neemt "Geen streep door Ronse" binnenkort enkele nieuwe initiatieven, zoals bvb. een debatavond op 25 september in de gebouwen van het KA-IPB, Royerslaan 39, 9600 Ronse enkele nieuwe initiatieven:

24 2014 WEEK 34 In het panel hopen we op de aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid departement Ruimte en departement Mobiliteit, het Vlaamse Parlement, de stad Ronse, Bond Beter Leefmilieu, Stichting Omer Wattez, experts RUG op gebied van mobiliteit en stadsplanning, alsook lokale ervaringsdeskundige(n) en mensen uit de bedrijfs- en ondernemerswereld e.a.! Indien je je geroepen voelt, beste lezer, meld je!

VANUIT SPANJE: Als geboren Ronsenaar vind ik het triestig mijn Schavaert te weten overbruggen. Ik lees alle weken via internet uw gazet... bravo. Ik kan u verzekeren dat de Belgen er niets van kennen van bruggen en viaducten. Laat ze maar even komen zien hier in het Spaanse Malaga. Viaducten zijn sterk in drogen grond zoals hier, niet in België! Daar is de grond veel te nat. Gegroet aan alle Ronseniers, jammer dat het daar… zo nat is. Anders bleef ikke daar. H.A.


do 14/08/2014 - 12:00 Walter Van Steenbrugge We leven in een maatschappij van bruggen en viaducten. Viaducten kunnen me niet bekoren, hoezeer de aquaducten van de Romeinen, hun verre neefjes, mij ook imponeerden tijdens ver vervlogen geschiedenislessen. Het Reyersviaduct, een gedrocht. De bevoegde minister wil het laten afbreken. Het HerrmannDebroux-viaduct, een kaakslag voor de hoofdstedelingen. De plaatselijke burgemeester wil het laten slopen. Het viaduct van Beez over de Maas, een glijbaan in de winter. Miserie verzekerd. Het viaduct van Vilvoorde, een lompe streep door het landschap. Het B401-viaduct in Gent, hoe akelig kan je bouwen? Viaducten ontkennen. Viaducten gaan voorbij aan de realiteit. Viaducten leven een eigen bestaan. Viaducten wanen zich verheven boven alles. Viaducten, ijdelheid van staal en beton. Een gapende vallei? Een drukke woonkern? Een bochtige baan? Enkele pijlers en een streep beton erover. Natuurschoon: niet gezien. Dorpskern: niet beleefd. Rechtdoor met een helse vaart. Op weg. Waar naartoe? Niet zo met bruggen. Bruggen verbinden. Bruggen reiken een hand. Bruggen gaan van oever tot oever. Gelijken vinden mekaar. Bruggen zijn idyllisch. Je neemt kiekjes op een brug, je leunt er schijnbaar ongeinteresseerd over de leuning, je loopt er van de ene naar de andere kant, je gaat je met je lief op een brug vermeien. Bruggen zijn op mensenmaat. Bruggen verleiden. Bruggen ademen. Of het nu de Blinde Ezelbrug of de Gruuthusebrug in, jawel, Brugge is, of een Genuese brug op Corsica, de bruggen over de Theems, de Golden Gate Bridge in California of de Ponte Vecchio in Firenze. Je loopt erheen. Je wil ze zien. Zelfs de Ponte dei sospiri in Venetië. Onze politiek huisvest te veel viaductenleggers en te weinig bruggenbouwers. Hardrijders naar het grote gelijk. Hun enige waarheid ligt aan de einder. De snelste weg erheen is rechtdoor. Geen afritten, geen zijwegen, laat staan kruispunten. Over alles en iedereen. Opzij, opzij, opzij. Wie niet mee is, is een achterblijver en een nietsnut. Armoezaaiers zijn zij die zich aan de oevers bevinden, op zoek naar het smalste punt tussen linker- en rechteroever. Die zich tot het uiterste rekken om de uitgestoken hand te vatten. En ja, bruggenbouwers worden wel eens drenkeling. Even wankel, vóór het verbinden. Maar drenkelingen worden gered en gekoesterd. Viaductenbouwers vallen te pletter en worden hoogstens betreurd. Het kan nog erger: ondertunnelen. Viaducten onder de grond. Zelfs niets meer te beleven. In de kilte en donkerte van de ondergrond. Niets te zien. Hoogstens een lichtje. Maar dan wel slechts op het einde van de tunnel. Ik stond onlangs aan de Pont du Gard. Twijfel overmande me. Is dit een brug of een viaduct? Indrukwekkend mooi. Imposant maar niet ongrijpbaar. Vele bruggen op mekaar. Ik weet het zeker. Hier waren bruggenbouwers aan het werk. (Zie COLOFON/de auteur is advocaat/foto) http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/blog/waltervansteenbrugge/140814-blog-waltervansteenbrugge-viaducten-standard

25 2014 WEEK 34 De Sint-Martenskerk is voor de schoonheid van Ronse uiteraard veel belangrijker dan een autostrade en een viaduct... Waarom stelt Dupont niet dat de viaduct als bezienswaardigheid véél toeristen zal aantrekken? Zou Ronse dan toch bestuurd worden door een bende randdebielen en volslagen idioten? Dat vraagt zich in een e-mail af… Luc De Medts van géénstreepdoorronse!?


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 34 TELT 59 BLZ. & 150 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 34 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer wapen Ronse door Germaan Bos; eigen foto’s van Gert Crispyn, Germaan Bos, Florent Devos (portret door Xavier Collet), de foto’s van Willy de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Deventer door Fabrice Donkerwolcke, andere foto’s via de kunstenaars of hun familie | BLZ.02/03: foto’s en vergrotingen zie bij BLZ.01 | BLZ.04: ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen stads- & diverse berichten | BLZ.05: bijdrage van Jonathan Jouret; bijdragen C.S. (Spanje); illustratie in Gulden Boek door Marino De Vos | worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.06: ‘met de B van’ | BLZ.07/21: 14 staties i.v.m. N60 in een staaltje verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- gAZetGRAfiek | BLZ.22: gAZetGRAfiek | BLZ.23/25: N60 op bijdragen van géénstreepdoorronse; H.A. (Spanje); uit blog Walter Van Steenbrugden tegen voorafbetaling van €25 per foto ge (publicatie mits vermelding van uitdrukkelijke erkenning dat de verAUTEURSRECHTEN strekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de VRT) | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.26: ‘met de C van’ | BLZ.27: bijdrage door Edwin De Brauwere | BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.28/30: stadsberichten; bijdrage A.D. | BLZ.31: foto Rosemarie Willy Deventer is international author met Seuntiens | BLZ.32: eigen foto | BLZ.33: bijdrage Dominique Wybraeke | CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.34: foto’s via Rosemarie Seuntiens | BLZ.35/37: eigen foto’s | SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.38/39: ‘met de L van’; ‘met de D van’: uit stadsbericht; uit ganzenspel graficus/kunstschilder met TheArtServermet illustraties van Watkyne; gAZetGRAfiek | BLZ.40/41: eigen foto’s | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.42: via géénstreepdoorronse; vervolg; bijdrage Josse Willems | lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.43: foto’s via Nicolas Dejehansart; foto via Patrick Aelvoet | BLZ.44: manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder eigen foto’s | BLZ.45: eigen foto; bijdrage Germain Van den Bossche en BVBA AbyZ consult & projects Gent. foto’s vanwege Anne Cuvelier en Rik Delneste | BLZ.46/47: eigen foto’s Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) en detail (zie hoger); foto via zoon Devos | BLZ.48: eigen foto’s | BLZ.49: materiaal op te nemen waarover geen duieigen foto; foto via Glenn Elet | BLZ.50/53: foto via Jan Leconte; uit de delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Gulden Boeken (eigen foto’s; scans Dubar) | dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.54: ‘met de Z van’ | BLZ.55: gAZetGRAzich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem fiek | BLZ.56/57: gAZetGRAfiek; eigen foto; dan asap contact op met onze redactie via bijdrage van José Plume; illustr. Daventra | gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.58: WEEK 34 | BLZ.59: illustr. M. De Vos. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 35 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

24

26 2014 WEEK 34

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


PERSBERICHT 19 OOGST 2014

VOETBALSCHOOL HATTRICK

27 2014 WEEK 34

VOETBALSCHOOL HATTRICK biedt voor het 3e jaar op rij techniek training aan voor voetballers en keepers van 6 tot 14 jaar en onder leiding van gediplomeerde en ervaren trainers. VOETBALSCHOOL HATTRICK onderscheid zich door haar individuele aanpak, er wordt getraind in groepen van min 6 tot max 8 voetbalspelers. Vorig seizoen mocht VOETBALSCHOOL HATTRICK meer dan 100 jonge voetballers en keepers verwelkomen op 8 campussen.

1/ DE HATTRICK PROTECHNICS METHODE VOOR VOETBALLERS

Graffiti & Passerelle…

Wat is dat toch met onze ‘persbroeders’ dat ze altijd moeten opscheppen met PRIMEURS, ook al zijn die bvb. afgeleid uit… gAZet. Wij zullen ook wel eens gniffelen zo van hehe dàt hebben wij nu eens lekker gebracht zie, maar andermans pluimen op onze hoed steken hoe dan ook: NO WAY! Wie het schoentje past, trekke het aan, maar we moesten deze week lezen dat ‘men’ het had geflikt dat het (nog immer aanhoudende) graffitispuitwerk in “d’Oude School” hoek Ninovesteenweg en Oscar Delghuststraat dankzij ‘men’ wereldkundig werd gemaakt, WERELDKUNDIG!?! Ah ja, door ‘men’??? Idem dito met illegale spooroverstekers t.h.v. de Passerelle: wat gAZet (idd. als allereerste, sorry!) als eerste bracht, werd met ‘n paar invalshoeken – LEES VERDER BLZ.42

De HATTRICK VOETBALSCHOOL heeft een eigen methode ontwikkelt, de Hattrick Protechnics Methode die gebaseerd is op het technisch ontwikkelen van de jonge voetballer. Wij hechten veel belang aan de één tegen één situatie. De Hattrick Protechnics Methode komt volledig tegemoet aan onze doelstelling: een individuele technische vorming via een uitgekiend lesprogramma, gegeven door gespecialiseerde trainers. Onze trainers zijn ook aandachtige toeschouwers op clinics georganiseerd door gekende professionele trainers of door de KBVB.

2/ HATTRICK PROSAVE METHODE VOOR KEEPERS De Hattrick Prosave Methode is ontwikkeld samen met Guy Martens, keepertrainer bij RC Genk en zijn assistent Frederic De Boever, tevens hoofdverantwoordelijke binnen VOETBALSCHOOL HATTRICK voor de keeperacademie. De methode is gebaseerd op de aanvallende en verdedigende taken van een keeper, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de meevoetballende kwaliteiten van de keeper, zoals in het modern voetbal steeds meer aan bod komt.

3/ LESMOMENTEN EN CAMPUSSEN VOETBALSCHOOL HATTRICK is niet alleen actief in Ronse, maar ook in Oudenaarde, Zottegem, Ingooigem, Machelen, Avelgem en Sint-Niklaas . Het lessenprogramma bestaat uit twee modules van 10 lessen van anderhalf uur en kost 220 euro inclusief verzekering en kledingpakket . De eerste trainingen starten begin september en gaan door op maandag, woensdag, donderdag en op zondagvoormiddag. Voor de lessentabel per campus zie website www.voetbalschoolhattrick.be

4/ INSCHRIJVINGEN Inschrijven kan eveneens via onze website www.voetbalschoolhattrick.be


EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN V/D BEVRIJDINGSFEESTEN

naar aanleiding van 70 jaar bevrijdingsfeesten van de Stad Ronse De werkgroep is al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen en fier kunnen wij opnieuw een mooi programma presenteren. 70 jaar Bevrijdingsfeesten Stad Ronse dat is….. optreden van de SHAPE International Band, expo ‘Ronse en oorlog’, herdenking aan het “Bevrijdingsmonument”, korte plechtigheid aan de gedenkplaat ‘Zonneman’, academische zitting, 50 oude militaire voertuigen in de stad, de Brandweer in folklore uniform en muziek van de Stedelijke Harmonie Brandweer Ronse, een taptoe met vijf muziekkorpsen en een slotmoment met alle deelnemende korpsen op de Grote Markt, een plechtige eucharistieviering ook, een Gala met onze Ronsese in Londen wonende sopraan Ann De Renais, … Woensdag 20 augustus 2014 vanaf 14 uur zit de werkgroep samen om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen, collegezaal tweede verdieping stadhuis. Vrijdag 22 augustus 2014 vanaf 14.30 uur zit de werkgroep samen met de aangesloten verenigingen van het Eenheidsfront in de annexe van het stadhuis. Beide activiteiten geven je een kijkje achter de schermen van deze belangrijke en absoluut memorabele herdenking van het einde van de Tweede Wereldbrand. Verantwoordelijke Schepen: Ignace Michaux; werkgroep: Eddy V., André O., Adelin D., Geert D. en Ignace M. in samenwerking met het Eenheidsfront Ronse en actieve militairen uit onze stad.

De bevrijdingsfeesten anno 2014 zelf… Vrijdag 5 september 2014 te 20 u.: concert van de Shape International Band, Task Force X in de stadsfeestzaal COC - toegang €5 Zaterdag 6 september te 16 u.: plechtigheid monument Bevrijding Engelsenlaan; aansluitend plechtigheid gedenkplaat ‘Zonneman’ Abeelstraat En ontbinding op de Grote Markt | te 20 u.: doortocht oude militaire voertuigen Colli-Mateur o.b.v. de Stedelijke Harmonie Brandweer Ronse, het Brandweerkorps in Folklorekleding & Rebecq Historical Association Taptoe op de Grote Markt met verschillende muziekkorpsen (gratis toegang ) | te 22 u.: slotceremonie met alle deelnemende Korpsen. Zaterdag 6 tot zondag 14 september: Expo ‘Ronse en oorlog’ in de Oude Brouwerij Dekeyser - gratis toegang | info: bevrijdingsfeesten@ronse.be

28


Vrijdag 29 & zaterdag 30 oogst 2014 GRATIS TOEGANG OP DE KLEINE MARKT

29 2014 WEEK 34

Tijdens het Slotweekend staan ook nog tal van activiteiten op het programma op de Kleine Markt. Er zijn dansoptredens, kinderanimatie en straattheater voorzien tussen 14 u. en 17 u. Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook de Kindermarkt Opscène georganiseerd i.s.m. Gezinsbond Ronse. Info: Werkgroep Ronse Opscène - Wolvestraat 37/0002 - 9600 Ronse 055 23 28 01 - cultuur@ronse.be - www.ronse.be www.ronseopscene.be

DIE DOMME BLONDJES TOCH Ergens in een kantoor in Ronse bemerkt een chef dat één van zijn bedienden tijdens het telefoongesprek dat ze voert alsmaar bleker wordt en het wenen nabij, inhaakt. De chef, ongerust, gaat tot bij haar en vraagt: “Slecht nieuws?” … “Maar ja”, stamelt ze, “mijn vader is overleden”! De bureauchef adviseert haar om het de komende uren wat kalmer aan te doen, meer nog: ze mag gelijk naar huis. “Liever niet, ik blijf verder werken, dat zal nog het best mijn gedachten verzetten”. Wat later bemerkt de bureauchef dat dezelfde bediende, een blondje nota bene, weer een nare telefoon aan het verwerken is, in huilen uitbarst en inhaakt! De chef spoedt zich bij haar en vraagt: “Toch niet wéér slecht nieuws”? “Toch wel”, huilt de blonde bureaudame, “slecht nieuws komt nooit alleen … nu belt mijn zuster dat HAAR vader óók overleden is”…

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014 Grote Markt 19.30-20.30 : Daydreamer 21.00-22.15 : Gorki 22.45-00.00 : Daan 00.30-01.45 : The Soulbrothers 01.45-02.30 : Squareelectric feat. Michael Schack Bruul 21.00-23.00 : DJ Biceps 23.00-00.00 : Demoniak 00.00-01.00 : DJ Daddy K 01.00-02.00 : David D

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014 Grote Markt 18.00-19.00 : Groep Arno Soetens 19.00-21.00 : Ronse Zingt 21.00-22.15 : Rob De Nijs 22.45-00.00 : Cafe Flamand 00.30-01.45 : Suarez 01.45-02.30 : 2 Fabiola Bruul 21.00-23.00 : 2 freaks on crack 23.00-00.00 : No Trixx 00.00-01.00 : Les Mecs 01.00-02.00 : Remastered DJ’s

RONSE OPSCÈNE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ EEN RIST SPONSORS


STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR SCHELDE EN MAAS IN OPENBAAR ONDERZOEK. Tussen 09 juli 2014 en 08 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 20162021 in openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan je de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Ronse relevant zijn. Via geo loketten kom je te weten welke acties in je buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden. Heb je zelf geen internet, dan kan je terecht aan de balie van de technische dienst op het stadhuis voor meer informatie. Volg alles eveneens via

ronse.be

30 2014 WEEK 34 WEGEN-

WERKEN

In de week van 18 tot 25 augustus 2014 zullen herstellingswerken uitgevoerd worden aan het wegdek in de Stationsstraat ter hoogte van ‘t J.B. Guissetplein. Hierdoor wordt de Stationsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het J.B. Guissetplein en de Charles de Gaullestr. Van 18 tot 31 augustus 2014 zullen rioleringswerken uitgevoerd worden op het kruispunt Glorieuxlaan/ Wolvestraat. Er worden verkeerslichten geplaatst waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. In de tweede fase zal gewerkt worden op het rijvak langs de Wolvestraat waardoor toegang tot de Wolvestraat niet mogelijk is. In de J. Bordetlaan, C. Meunierstraat en Elfnovemberstraat zal een aannemer in opdracht van het stadsbestuur de voetpaden herstellen en vernieuwen. Tijdens de werken wordt parkeerverbod ingevoerd waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Timing werken: J. Bordetlaan: 13.8 tot 17.10, C. Meunierstraat: 18.8 tot 17.10 en Elfnovemberstraat: 1.9 tot 31.10. In september starten weg- en rioleringswerken in de Fr. Bruneellaan. Meer nieuws hierover volgt.


OP DE AGENDA: BEIAARDCONCERTEN 2014

31 2014 WEEK 34

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.  GASTRECITAL (ZIE VERDER OP PAGINA 34) Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a.


OP HET MENU BIJ ROSEMARIE SEUNTIENS - stadsbeiaardier Eindhoven

ZONDAG 24 OOGST 2014 20 UUR: CONCERTO van A. Corelli | uit twee OPERA’S van G. Verdi | FRANSE CHANSONS van M. Fugain & Y. Duteil op een arrangement van de concertante zelf | SONATE van A. Vivaldi | RUSSISCHE BELLS op een arrangement van Rosemarie SEUNTIENS | ARIA van A. Scarlatti | CANTO OSTINATO van S. Ten Holt…

Het was reeds donker toen we in Ronse waren en deze verlichte Hermestoren stond verstomd te getuigen van het derde beiaardrecital op rij op zondagavond. We konden dus géén foto’s maken van alweer méér publiek op de zitjes die door de barre weersomstandigheden eens niet ‘aan de voet van‘ inneembaar waren doch, zoals je verder leest, een gezellige sfeer creëerden in de bovenzaal van het Hermesparochiesecretariaat. Beiaard in de toren, ramen open, Quattro Stagioni binnen, luisteren en genieten maar…

32 2014 WEEK 34


Beste beiaardliefhebber,

33 2014 WEEK 34

In naam van de Werkgroep Beiaard heet ik je van harte welkom op dit duplexconcert waar beiaard en fluitkwartet alternerend zullen musiceren. Wij zijn gelukkig dat het fluitkwartet Quattro Stagioni - net zoals vorig jaar - wil meewerken aan onze concertcyclus. Jana, Lies, Kara en Julie, van harte welkom!

Zoals je wellicht hebt gemerkt, wijkt het programma van vandaag af van het voorgeschreven programma in de beiaardbrochure. Reden hiervoor is dat we twee mensen willen gedenken die, zolang ze konden, de beiaardconcerten bijgewoond hebben van onder de luifel van café de Memling. Albert Wieleman en zijn onlangs overleden echtgenote Claire Noterman (zie hiernaast), wie heeft ze niet gekend? Een hartelijk woord van welkom aan hun kinderen en familie!

BEIAARDRECITAL NUMMER 3 HOMMAGE AAN ALBERT & CLAIRE … FERVENTE FANS VAN DE HERMESBEIAARD. Het was ondanks het wat gure weer, zeker voor augustus, een groot succes, dat derde beiaardrecital op rij. Telkens op zondagavond, bij “te doen” weer aan de voet van de Hermestoren waaruit de beiaardklokken beieren op de noten van muziekpartituren ‘voor elk wat wils’. Ruim 60 aanwezigen woonden het concert bij, niet buiten, maar binnen op de eerste verdieping van het dekenaal secretariaat. Het zaaltje zat eivol... We hebben graag gemusiceerd voor het echtpaar Albert & Claire WielemanNoterman, zeer gekend en geliefd in hun geliefde Ronse. Albert was jarenlang de opzichter van Jeugdclub Kobbe en later, samen met zijn echtgenote Claire, waren ze huisbewaarders op de parochie en woonachtig naast de Zaal Familia. Hun zoon Paul is penningmeester van het beiaardcomité. Veel dank en beste groet en hiernaast het inleidend woord voor deze wat speciale beiaard-zondagavond…

Een ouder verliezen, hoe bejaard ook, doet pijn. Pijn mag er zijn, maar moet op termijn plaats maken voor dankbare herinnering, ja, zelfs voor het oprakelen van grappige anekdotes. In die zin is het programma van vanavond opgebouwd, muziek kan helend werken.

We vangen aan met Jef Denyn, de man die de naam had dat hij zelfs bakstenen kon laten wenen. Ook Staf Nees en Eric Clapton illustreren ons verdriet. De grote Bach daarentegen is de eerste die met een troostende gedachte komt: ‘Slaap zacht, mijn liefste!’. Met Tschaikovski, Tarrega en Saint-Preux mijmeren we na en komen we tot bezinning, terwijl het ‘Those were the days’ een regelrechte vertaling is van wat onze Claire vaak zei: ‘ We hebben toch goede dagen gehad!’. De variaties op het overbekende forellenmotief van Schubert hebben het verloop van een mensenleven: de ene keer ritmisch gestresseerd of eerder uitgelaten, de andere keer droevig of rustig kabbelend. ‘ La Mer’ van Charles Trenet doet ons terugdenken aan de talloze vakanties in Westende, waar net zoals hier in Ronse waar de deur van huize Wieleman altijd openstond en waar gastvrijheid troef was. Het ‘ afscheidslied’ volgt hierop. Het heeft eigenlijk een verkeerde naam, want eerder dan van een afscheid leeft in het lied de gedachte van een terugzien. Eindigen doen we met Claude Debussy en dit op een positieve wijze. Hiermee bewijzen we eer aan de immer opgeruimde geest van Claire en Albert. We wensen jullie veel luistergenot!


Rosemarie SEUNTIENS bespeelt vlg. zondag onze Hermesbeiaard… ze is niet de eerste de beste! Ze werd in… KLOKKENDORP (NL) geboren en studeerde klassieke piano te Tilburg. Ze concerteerde niet alleen in Nederland (waar ze optrad voor koningin Beatrix), maar ook in België en in andere Europese landen en toerde door de USA met een concertreis. Daartoe ontwikkelde ze een concertformule voor reizende beiaard, ROAMING BELLS genaamd. Ze is ook te horen op CD.

34 2014 WEEK 34


35 2014 WEEK 34

126 trappen omhoog ter beiaard‌ en de Hermestoren lijkt, neigend richting toehoorders, zijn klankkleuren over hen uit te schudden (foto via ons autoraam).


RONSE DEZE WEEK MAANDAG 18 OOGST 2014 10:55 Met de klok mee vanuit A = Paters Kouter | B = de “vissershuisjes” (serviceflats) | C = feestzaal/sportzaal TID nu KSO Glorieux | D = rode beuk op de Bruul | E = achteruit stadhuis | F = “Amelinckxbuilding tss college en station | G = voormalige Nationale bank i/d Abeelstraat | H = kapeltoren Antoniuscollege | I = kapeltoren broeders van Glorieux met erachter voormalige tingieterij De Cock | J = de toren van de voormalige schoenfabriek Baert waar na weekblad –AZ en passe-partout RONDOM huist | L = toren oude Martinuskerk | M = huize Goditiabois in de Fostierlaan | N = voormalige feestzaal Sancta Maria nu ‘t Kapittel

F

H

36 2014 WEEK 34 M

J

G

L

E I D

K

N

C

A B


HETZELFDE RONSE DEZE WEEK MAANDAG 18 OOGST 2014 MAAR DAN TE 20:14

37 2014 WEEK 34


38 2014 WEEK 34

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


39 2014 WEEK 34

Uit gAZet één jaar geleden, toen nog bijgewoond door Mgr.Luc Van Looy, bisschop van Gent en nu…

MET DE

VAN

… donderdag 28 oogst 2014 is er de afsluitende Hermesviering in de crypte te 18.30 uur met eucharistie en historische uitleg na over Hermes en Fiertel door historicus Eric Devos.

Onderaan rechts op deze pagina ‘de duivel van Watkyne’ zoals Willy Deventer hem in het Gulden Boek zette, vanop de zottenmuur in basreliëf-plastiek naar waterverf hertaald… Links de duivel op ‘n ganzenbordspel ontworpen door de Elzeelse Maître Jaques én waarover gAZet binnenkort verder bericht…

DUIVEL


Neen, hieronder géén duivel (zie gAZet WEEK 35), rechts wél, uit de zéér rijke gotische Mariakerk van DENDERMONDE, een bezoek o-v-e-r-w-a-a-r-d, EEN ECHT MUSEUM…

40 2014 WEEK 34


41 2014 WEEK 34

‘Sappige’ duivels ter altare in de Mariakerk van Dendermonde, voor toeristen alleen geopend tijdens de vakantiemaanden, tenzij op afspraak. Géén bezichtiging tijdens de erediensten.


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.27 aangedikt, onder andere van onze burgervader die de verantwoordelijkheid volledig bij de NMBS legt. Net zoals wij van gAZet heeft men op luttele minuten tijd kunnen vaststellen dat er liefst zeven personen, ook oudere mensen, zomaar dat ene spoor Ronse-Gent-Ronse oversteken, op gevaar af door een trein te worden gegrepen. Wij hebben dàt gemeld, vele weken geleden reeds en ook de week nadien vastgesteld dat er qua toegangshinder NIETS werd gedaan, integendeel, het hoge onkruid werd zelfs uitnodigend weggemaaid!?! Onze fotograaf maakte van achter het aan de stadszijde wél gesloten hekken (maar zomaar omzeilbaar via de kaai van het voormalige goederenstation) mee dat een trein naar Gent in de remmen moest om twee kerels – die zich nog niet eens repten – te ontzien. Hallo opnieuw INFRABEL, valt er hier weldra een dode!?!

PETANQUECLUB COC RONSE z HAAR ORGANISEERT t.g.v. 20-JARIG BESTAAN EEN GROOT PETANQUETORNOOI MELI – MELO OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014 EN WAAR?: Taverne COC, de Malanderplein 7 en zulks op de binnen- & buitenterreinen. Iedereen kan deelnemen.

42 2014 WEEK 34

Prachtige prijzen – iedereen wint! START: 14.00 uur (drie ronden). MELDEN: vanaf 12.15 tot 13.40 uur! Maximum 78 deelnemers. Vooraf inschrijven is verplicht en alleen geldig na betaling van 5,00 € in Taverne COC (donderdag = sluitingsdag). Trofeeën geschonken door het stadsbe. stuur. Inlichtingen: Josse Willems 0472 57 16 27. . .

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!


43 2014 WEEK 34 MET DE V.l.n.r.: Anne Cuvelier, haar vader Paul Cuvelier – beiden met een illustratie in een Gulden Boek van Ronse – en het Gulden Boek werd ooit ontvoerd!

VAN

FOTOGAZET

ZIE BLZ.44 EN VOLGENDE…


44 2014 WEEK 34

Éminence grise (mss eerder barbu gris) van de expo GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE is ongetwijfeld Germaan BOS (77), die te Ellezelles als Germain Van den Bossche in de gemeenteboeken staat… Ateliernaam?, ‘t GOUDEN PALLET!


Anne Cuvelier die in Knokke woont, Germaan Bos landgoedt in Maclinoire/Ellezelles (inzet de Germain zoals we hem van bistrot Montmartre op de Kleine Markt hebben gekend – those were the days) en de andere inzet Rik Delneste(n) uit Kuurne, alle drie met werk in des Ronse Gulden Boeken, waarvan de expo start op vrijdag 29 oogst 2014 in het CC De Ververij.

45 2014 WEEK 34

ď ľ


LANDSCHAPPEN | STILLEVENS | PORTRETTEN | SURREALISME | ABSTRACT

46 2014 WEEK 34

Verborgen achter Maclinoire, privédreef (net gepast voor zijn 29 jaar oude BMW van wijlen zijn zoon…), kluizenaart haast Germaan Bos, samen met vrouw “Zeg maar Molly” van destijds de Franco Belge, eerst in de Stationsstraat rechtover weekblad –AZ (wij in nr. 9), later in de Wijnstraat. Tel daar twee honden en tien katten bij plus ‘n drietal ‘ateliers’, maar “Zonder mijnen hoed word ik aan den Delhaize in Ronse niet herkend”. Elke week 20 km auto, that’s it. Dé man van Montmartre op de Kleine Markt is daarentegen de pilsjes niet verleerd. Hij zet er twee naast onze cola. Hij rookt sigaretten (mag dat een foto publiceren van een brandende sigaret in een asbak?), hij: “Molly, doe de kaars branden, voor de sigarettengeur”. “Computer, wat is dat?”. gAZet op compudinges? – ik zal het eens aan mijn dochter vragen”! Daarentegen bezit hij pakken nummers van weekblad –AZ… Ephrem Delmotte heeft hij goed gekend en zegt Herman tegen vader De Croo. “In Ronse ben ik op 28 mei 1937 geboren, maar mijn ouders waren Oudenaardisten en aan de Schelde bracht ik mijn jeugd door. Ronses spreken kan ik dus niet. Ik ben telg uit een ware kunstenaarsfamilie en 9 jaar oud wist ik het al: IK WORD KUNSTENAAR! Hij studeerde te Gent (Carels Instituut) en te Oudenaarde (academie) en behaalde prijzen in Brussel, Nice & New York en won de eerste prijs Valerius De Saedeleer…


47 2014 WEEK 34

FLORENT DEVOS


48 2014 WEEK 34

WILLY DEVENTER | MICHEL PROVOST


GERT CRISPYN | GLENN ELET

49 2014 WEEK 34


22

50 2014 WEEK 34

Van de wellicht overleden illustratoren Marino De Vos en J.-M. & Oswald Waeterloos weten we verder niets. Welke lezer kan ons misschien helpen om over deze drie kunstenaars wat meer te vernemen? Graag ook een foto àls dat kan… Intussen geven we van de drie in volgorde van vernoemen een stuk illustratie… Zie ook blz.50 tot 52.

CHRIS ROTSAERT

Bij de afbeeldingen rechts, v.b.n.o.: Marino De Vos met een detail dat we op de volgende blz. sterk vergroten (Martinus deelt zijn mantel met een koude lijdende bedelaar – n.a.v. klassering ‘nieuwe’ Martinuskerk); J.-M. Waeterloos was architect en tekende hier in het Gulden Boek het nog in opbouw zijnde Stedelijk Ziekenhuis, “het hospitaal” genoemd t.o.v. “de kliniek” (op blz.51 het nieuwe stadhuis); Oswald Waeterloos tekende zeer klassieke illustraties, typisch voor de tijd van na WO II (je ziet van zijn hand op blz.52 een vergroting van het neo-gotische Hermesschrijn, het zgn. ceremonieschrijn)…


22

GEKLASSEERD!

51 2014 WEEK 34


PROMOOT DE KOMST VAN DE N60!

22

52 2014 WEEK 34


22

GAAT 28 OOGST UIT!

53 2014 WEEK 34


54 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 34/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 35 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


22

55 2014 WEEK 34

GééN60 GééN60 Kan worden aangevuld, inspiratie? … gazetronse@gmail.com...

de helaasheid der dingen! – politiekers steken pluimen liefst in eigen gat – er ritselt wat in de N60-Atlantis-lez-Anvaing – nutteloosheid troef – geld té veel – betongieten als tijdverdrijvende amuseleute – de 300 meter tunnel onder top Kruisberg zal voluit TUNNEL ALBERT ‘MOL’ CAMBIER worden genoemd – mataONE & peteONE & coONe ondertekenden reeds een contract om de pijlers van het viaduct vakkundig vol graffiti te spuiten – op de muur kant Wallonië waartegen de N60 een draai van 90 graden zal moeten maken, zal Brouwerij Moortgat een 20 m² pub aanbrengen: ‘een Duvel drink je met verstand, vooraleer je verlaat dit… land!’ – Wim N-VA speelt met de gedachte om voor Ben N-VA bij Stefaan P. een reuzegroot standbeeld te bestellen, voor halverwege het viaduct, kant Wittentak – in de winter op een glad viaduct naar beneden: ‘Ronse zien en sterven’ – om vanaf de N60 afrit Zonnestraat centrum Ronse binnen te rijden, wordt een… ARC DE TRIOMPHE gebouwd met friezen waarop ‘de goede werken’ van de N60 burgemeester en schepenen in bas-reliëf zullen worden uitgebeeld – ik ga voor de tunnel geen metafoor gebruiken, Ronse vind ik met de viaduct een lange lont hebben, maar omtrent dat hele N60 gedoe een zeer korte neus! (HB) – viaducten zijn misschien nuttig in de echte Ardennen, voor de Vlaamse variant bestaan er andere mogelijkheden en wie dié zoekt, vindt ze wel (AN) – ARM RONSE! (noch naam noch initialen aub) – Ronse mét viaduct én tunnels; stad zónder ballen (BB) – lees verder op blz.58


56 2014 WEEK 34

De vorige week (mogen we wel eindelijk schrijven?) geklasseerde

MARTINUSKERK werd in gAZet jaargang 01 in 2013 uitvoerig in de kijker geplaatst, ook nog op andere pagina’s dan deze vier.

WORDT VERVOLGD


RONSE/jumelage/HOENSBROEK 2014 WEEK57 34 IN GAZET WEEK 32 KAARTTEN WE VANUIT EEN ONTDEKKING IN EEN VAN DE GULDEN BOEKEN AAN… DE JUMELAGE OOIT VAN RONSE MET HOENSBROEK IN NEDERLAND. ONZE ALERTE LEZER JOSÉ PLUME, VOORMALIG POLITIECOMMISARIS & JG.01 IN GAZET GEBRACHT ALS GETALENTEERD JAZZMUZIKANT (SAMEN MET ZOON SERGE, VANDAAR TWEE PLUIMEN) BERICHTTE ONS HIEROMTRENT (LEES ZIJN E-MAIL ONDERAAN LINKS).

Hallo gAZet, het klopt dat er in het begin van de jaren ’50 een soort verbroedering bestond tussen RONSE en HOENSBROEK in Nederland. Ik meen mij te herinneren dat Hilaire Spiers (*) daar voor iets tussen zat. Het symfonieorkest van het Hollands-Limburgse Hoensbroek kwam in Ronse optreden en twee muzikanten ervan logeerden bij ons thuis. Mijn vader en broer waren immers lid van de stedelijke harmonie van de brandweer die eveneens een WE uitgenodigd werd naar Hoensbroek en er een concert verzorgden. Vermoedelijk had Hilaire Spiers, toen erevoorzitter van het ‘muziek van de pompiers’ en bedrijvig in de steenkolenbranche (Hoensbroek = steenkool n.v.d.r.), banden met gezagsdragers in Hoensbroek dat gelegen was in het hart van de Hollands-Limburgse mijnstreek. Meer details daarover moeten te vinden zijn in de archieven van de brandweer van Ronse. (*) W i e b e z o r g t g A Z e t e e n f o t o ?

JUMELAGESCHEPEN  IGNACE MICHAUX, REAGEERDE, ONDANKS ONZE VINGERWIJZING, TOT NU TOE NOG NIET!


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 34

plus UITSMIJTER op de vlg. blz.

gazetronse.be

23

58 2014 WEEK 33

VERVOLG VAN BLZ.54 70 jaar na de bevrijding moet Ronse alwéér worden bevrijd: VAN DE N60 BEGOT! (PR) – in de tijd van de waanzin van wijlen Germain De Rouck hekelde Ronse deze periode, met de N60 is de tijd van de waanzin back in town, man man man!? (AD) – nu jij?, lezer…


23

59 2014 WEEK 33

U I T S M IJ(25Toktober E 1966) R

de belangrijkste onder de duizenden handtekeningen in de naoorlogse Gulden Boeken is absoluut deze van