Gazet jaargang 2 week 33 13082014

Page 1

MOOTIE, GE ZA° WEIRE IEN OES ACHTEINGE GESTEIGHN! ZIE BLZ.10

RONSESE DIGITALE

14

JAARGANG 02 MET…

WEEK 33 WOENSDAG 13 OOGST 2014 13

14

15

16

17

UPDATE ZONDAG 17 OOGST 2014

DE BONMOSS

… en Duviaduc, tikkel jaloers, zette vlug een andere hoed op, slecht gegokt, hoewel… ‘de Wim’ bekijkt zijn doen en laten één én àl àlèrt, monkellacht! (Moeten er nog mosselen zijn?)

VAN RONSE DE HEKSEN

VAN ELLEZELLES (H) EXCITEREN DE RONSESE DUIVELS…

ONS MUST ONDER

1000 ZONNEN


2  2014 WEEK 33

SOCIAAL PROGRESSIEF ALTERNATIEF

VAN

MET DE

ACTUEEL

Dag gAZet, Dat is nu eenmaal de man die we nodig hebben... Pascal Smet / contra N-VA. Hij doet de viaduct werken stoppen! Die Brusselaars zouden dan toch slimmer zijn dan de Ronsenaars? Dus, niet aan beginnen… aan die N60. Pierre Van Wynen


GEBALDE UITSPRAKEN Luc De Medts stuurde ons vanwege het actiecomité… géénstreepdoorronse een e-mail met bijlage en zijn tekst is gebald: “Luc Dupont is van zijn eerste leugen niet doodgevallen! En van de voorlopig laatste ook niet: lees hier uit…

In een recent artikel in HLN (zie bij met de L van Link) brengen Thomas Vandewalle & Lander Deweer onder ‘Kruisstraat loopt leeg’ (Dupont: omwille van de N60) ‘n interview met de burgemeester die de zaligmaking van de N60 blijft verdedigen, daarbij op de vingers gekeken (zie elders in deze editie) door zijn N-VA colalitiepartners, want het is vooral Ben Weyts, N-VA-minister in de nieuwe Vlaamse regering die aan het zeel trekt wat de N60 betreft. Zie de stelling in gAZet WEEK 32 dat dit vooral is om beton dat voor A’pen was bestemd van Schavaart tot (en NIET verder; JUIST DÀÀROM!) de grens met Wallonië te laten vloeien. Zie de desbetreffende thumbnail onder de paginering… Nu luidt het dat de N60 er moet komen (“Het is dit tracé of geen tracé” orakelt de burgemeester; sic, want dan moeten we ons niet meer uitsloven, ook wij van gAZet niet, om vanwege lezers tracés te schetsen die er dan toch nooit gaan komen – verder geven we dus alleen Adelin Devos tribune omdat hij een interessante aanbreng doet wat de N60 van Gent tot grens Wallonië allemaal te betekenen heeft én we gaan hem pareren (we moéten!) met dezelfde argumenten die we nu gaan gebruiken om Luc Dupont z’n stellingen in HLN samengebald te weerleggen). Een eerste paragraaf vanwege HLN/Dupont, horende bij de foto uit de geciteerde krant waar op een groepje van zeven huizen er drie te koop staan: “Wie Ronse vandaag langs de Kruisstraat binnen rijdt, kan er niet naast kijken. Het ene na het andere huis staat er te koop.” – zo erg is ‘t nu ook niet, suggestie ontstaat dat de… hele Kruisstraat te koop staat, we zullen het dus maar bij een metafoor houden, OK HLN? Een allerminst gelukkige Dupont die namens het voltallige stadsbestuur spreekt: “Die leegstand/1 geeft al jaren een verkeerd imago aan onze stad. Met de doortrekking van de N60 hopen/2 we de situatie om te buigen. De meeste mensen/3 vluchten omdat de huidige verkeerssituatie niet leefbaar is. Tijdens de piekuren passeren hier gemakkelijk 1 500 voertuigen/4, waarvan 10 tot 12 procent zwaar verkeer. Dat is een autostrade in het midden/5 van de stad. Als/6 alles volgens plan verloopt, zijn we daar binnenkort/7 van af”.

3  2014 WEEK 33

N60 ook, KOMT ER GEEN KOMMA REACTIE, zie gAZet WEEK 32!?!). Bovendien moet de lezer ook dit onder ogen willen zien: a) niemand van op, om en bij de Kruisstraat, zeg maar 3/4e van de hele stad, zal naar de César Snoecklaan uitwijken (een laan plus omliggende straten die dàn zwaarder zullen worden belast) om bvb. naar Gent te snelHier volgt volgens de hoger staande cijfertjes onze commentaar: len en b) die naar zeggen van de /1: het leegstand imago van de stad is er een van bijna duizend woningen die te koop staan, de burgemeester 150 vrachtwaleegstand op de Kruisstraat is dus geen alleenstaand feit in de stad én maakt omgerekend 3% (DRIE gens tijdens het piekuur zijn PROCENT) van het totaal uit!?! dààr omdat ze gewoon IN DE /2: (de burgemeester is weer zeer voorzichtig, soms is dat een positief kenmerk, maar soms ook een STAD moeten zijn om hun goegebrek!): hij HOOPT/het stadsbestuur HOOPT de N60 te kunnen doortrekken; inzien zeker van zijn/ deren af te leveren; het vrachthun stuk had Luc moeten zeggen: met de doortrekking van de N60 ZULLEN WE DE SITUATIE OMBUI- verkeer dat NIET in Ronse moet GEN, wàt hij dus niét zei, ‘men’ HOOPT alleen maar! leveren, zwenkt boven op top /3: is daar studie over?, waren er neutrale interviews om de beweegredenen te kennen van de 27 Kruisstraat af richting Hotond mensen die in de Kruisstraat - nota bene de drukst bewoonde en langste straat van Ronse – ertoe enz.! hebben aangezet om daar hun woning te koop te stellen (eerste schepen Jan Foulon zou het als /5 De Kruisstraat in het midden makelaar moeten kunnen weten, kan Jan dat hard maken?), volgens Dupont zijn er dus pakweg 15 van de stad, haha, waarom luidt die opeens gezegd hebben: “Zeg, waar blijft dat tracé van de N60?, dàt duurt mij veel te lang, ik ga de naam van het actiecomité mijnen boel hier verkopen, nem zie”… zoiets? bepaald géénstreepDOORRon/4: heb jij ooit, beste lezer, BOVEN de Kruisstraat in de file gestaan?; wel is waar dat je op piekuren in se!?! Omdat het nieuw tracé bepaalde straten (wat dus niet alleen geldt voor onze Kruisstraat) enkele minuten moet aanschuiven eveneens midden door Ronse om jouw weg te vervolgen; 1 500 voertuigen per piekuur ter Kruisstraat?, no way, dàt KAN NIET, da’s loopt, een ECHTE autostrade pure volksverlakkerij… en verder, cf. de burgemeester, tegen 11% gerekend 165 ZWARE dóór het centrum van een stad, VRACHTWAGENS, in één piekuur ter Kruisstraat, we moeten Luc De Medts bijtreden: da’s geloven in op enkele honderden meter van jouw eigen leugens. Als onze weerlegging de situatie zwaar onderschat, wel, dat ‘men’ dan maar met het hart van Ronse. een betrouwbare weerlegging afkomt (maar dààr wringt de schoen net, op welke aanbreng tégen de ZIE VERVOLG OP DE VLG. BLZ.


4  2014 WEEK 33

RONSE OPSCÈNE

K L A S S I E K

WWW.GRAFOMAN.BE

Op Vrijdag 22 augustus 2014 om 20 u. … organiseert de Werkgroep Ronse Opscène samen met CC De Ververij RONSE OPSCÈNE KLASSIEK in de concertruimte van CC De Ververij in de Wolvestraat. Dit jaar staat Trio Kugoni op het programma. Kurt Bertels (saxofoon), Bert Koch (piano) en Nicolas Dupont (viool) vonden elkaar in gezamenlijk enthousiasme voor energievolle kamermuziek, verrassend klassiek en ’n fris 20e- en 21e-eeuwse repertoire. Gewone tickets kosten €8, voor een VIP ticket betaal je €20 (voorbehouden plaatsen, twee glazen cava / wijn en hapjesbord inbegrepen). Info & tickets: Cultuurdienst, 055/23.28.01, reservatiescultuur@ronse.be

Een tracé blijven voorstaan dat zoooo dicht bij het stadscentrum ligt, grenst aan het ongelooflijke. Het stuk tracé achter de winkels ten westen van de César Snoecklaan kan absoluut worden verdedigd, ook dat het verderop de nieuwe bedrijvenzone ontsluit. Maar de filo (sic!) NAAR César en VOORBIJ Pont is onaanvaardbaar voor elk weldenkend mens, Ronsenaar of niet . De top van de Kruissens aandoen, ‘t Kruispunt Ommegangen Zandstraat MOET vermeden worden. Van waar de viervaks N60 nu loopt (lees: aan huize Depraetere), moet er richting Hotond worden afgebogen. Een viaduct op het Schavaart (ook al zei Luc ons om deze viaduct met veel groen van bomen in te pakken!) is een misdaad, een ‘bergpas’ (zie gAZet WEEK 32) zou mss een uitkomst kunnen bieden en het tracé zou dan niet met les pieds dans les plâts van Demalander, Madonna noch Saint Hubert gaan staan. Alsico op zijn wenken bediend ook, MAAR 1 en MAAR 2… MAAR 1/ er is geen… LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE


STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR SCHELDE EN MAAS IN OPENBAAR ONDERZOEK. Tussen 09 juli 2014 en 08 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 20162021 in openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan je de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Ronse relevant zijn. Via geo loketten kom je te weten welke acties in je buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden. Heb je zelf geen internet, dan kan je terecht aan de balie van de technische dienst op het stadhuis voor meer informatie. Volg alles eveneens via

ronse.be

5 ďƒ 2014 WEEK 33 WEGEN-

WERKEN

In de week van 18 tot 25 augustus 2014 zullen herstellingswerken uitgevoerd worden aan het wegdek in de Stationsstraat ter hoogte van ‘t J.B. Guissetplein. Hierdoor wordt de Stationsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het J.B. Guissetplein en de Charles de Gaullestr. Van 18 tot 31 augustus 2014 zullen rioleringswerken uitgevoerd worden op het kruispunt Glorieuxlaan/ Wolvestraat. Er worden verkeerslichten geplaatst waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. In de tweede fase zal gewerkt worden op het rijvak langs de Wolvestraat waardoor toegang tot de Wolvestraat niet mogelijk is. In de J. Bordetlaan, C. Meunierstraat en Elfnovemberstraat zal een aannemer in opdracht van het stadsbestuur de voetpaden herstellen en vernieuwen. Tijdens de werken wordt parkeerverbod ingevoerd waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Timing werken: J. Bordetlaan: 13.8 tot 17.10, C. Meunierstraat: 18.8 tot 17.10 en Elfnovemberstraat: 1.9 tot 31.10. In september starten weg- en rioleringswerken in de Fr. Bruneellaan. Meer nieuws hierover volgt.


BOETEN IN WEST-VLOANDEREN

6  2014 WEEK 33

Komme kik do gistern ut het ‘Krutvat’ in Ieper en stoat er do ne fliekk e boete te schrieven. ’k Zeggen tegen em: awel ist ol daje te doen et? Sukklors pakken die stille stoan in platse van die die te rap rien? Woarop dat ie een nieuw brieftje pakt en were begunt te schrieven. Smaad aan de politie zeker? En ie stikt da brieftje tuschen de rutewaschers. ’k Zeggen tegen em: gaon we dadde azo spelen, kleingjeestig vintje??? Wie peizje gie wel dajje zied???? Woarop dat ie were een brieftje pakt en begint te schrieven en were tussen de rutewascher stikt. 'k Zegge tegen em: 't is niet om dajje e blow uniformtje draagt dajje moe peizen daj gie olles meugt doen é, scheve lavabo, strandjanette, onderkruper... En were pakt ie een brieftje en begint te schrieven en were stikt ie dat tussen de rutenwascher. Pffffffffffffffff , ‘k zin mien karre gedroaid zeg, ie mochte schrieven zo vele dat ie wilde, 't was toch mien oto niet .......'k wosse kik met de velo!

BEZUIDEN RONSE:

En in het Frans kreeg gAZet er ook eentje binnen: LA DIFFÉRENCE ENTRE LE COURAGE ET LE CULOT Le courage, c'est rentrer soûl au milieu de la nuit, de voir ta femme qui t’attend avec un balai en main et lui demander : - T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles quelque part? Le culot, c'est rentrer soûl au milieu de la nuit, entouré d'un nuage de parfum, du rouge à lèvres sur les vêtements, de voir ta femme qui t'attend avec un balai en main, lui taper sur les fesses et dire : - T'énerve pas, c'est ton tour!

AVV-VVK (Alles Voor Vlaanderen – Vlaanderen Voor Kristus)

IN WALLONIË! Een foto van het graf van Odon, op het kerkhof van Anseroeul. De Standaard publiceerde op 08 augustus 2014 een stukje uit zijn dagboek. gAZet zal daarop nog terugkomen in onze ‘buren-reportages’! Odon wordt voorgesteld als… “Een boerenzoon uit Maarke-Kerkem die vanaf de eerste oorlogsdag een klein, heel menselijk dagboekje bijhield.” Eigenlijk was hij toen al met zijn familie verhuisd naar Anseroeul. Hij is gesneuveld en eerst begraven aan het IJzerfront en later met zijn grafsteen naar de begraafplaats van Anseroeul in Wallonië overgebracht. Zijn grafsteen zou de enige op Waals grondgebied zijn met als opschrift AVV-VVK (zie gAZet WEEK 32 en hieronder). Het moet niet altijd direct en alleenlijk over Ronse gaan noch uitsluitend in het Ronssies, lees rechtsboven en kijk maar… (en eens lachen mag ab-so-luut, want gezond!)…

Rechts: cartoon NÉMAN

HET GAZET TEAM WENST ALLE LEZERS ‘N ZONNIGE HOOGDAG VAN MARIA TEN HEMEL GEVAREN. LEZERSBLADZIJ

DE PARABEL VAN DE BLINDEN (vrij naar Breughel)


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 33 TELT 33 BLZ. & 112 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 33 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer fotograaf onbekend; foto Damien van Wambeke; eigen foto’s; logo 1000 zonnen; uit partituur bonmosslied door Ephrem delmotte | BLZ.02: bijdrage de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Pierre Van Wynen; gAZetGRAfiek | BLZ.03: gAZetGRAfiek; vanuit bijdrage door Luc De Medts | BLZ.04/05: stadsberichten; gAZetGRAfiek | ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.06: bijdrage Gineke Vandepladutse; foto Thomas Deriemaeker; cartoon door Néman; bijdragen van lezers | BLZ.07/08: met de C van… & worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet met de B van… eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.09: bijdrage Ouistiti’s verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Ronse | BLZ.10/11: eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.12: met de L van… | BLZ.13: HRD, logo 1000 zonnen; gAZetGRAfiek | BLZ.14: bijdrage door den tegen voorafbetaling van €25 per foto Jonathan Jouret; met de F van… eigen foto; Brandweer Ronse uit één AUTEURSRECHTEN v/d Gulden Boeken: illustratie Marino De Vos | BLZ.15/24: eigen foto’s – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.24/29 bijdrage Ouistiti’s Open Scouting Ronse | BLZ.30: eigen foBBIE DEPONERING (i-Depot) to’s | BLZ.31: met de Z van… | BLZ.32: eigen foto’s | BLZ.33: overzicht Willy Deventer is international author met van gAZet WEEK 33; gAZetGRAfiek… CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 34 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

17

7  2014 WEEK 33

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


8  2014 WEEK 33

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit de lezersbijdragen verrijkte de redactie van gAZet alleen maarDankzij verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ zich met een semi-prof. scanner. Dank, lezers… JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


OUISTITI’S START HAAR ZILVEREN JUBILEUMJAAR OP 13 SEPT. 2014 e

JEUGDBEWEGING 157 FOS Wil je een kijkje komen nemen hoe het er bij ons aan toe gaat? Kom langs op zaterdag 13 september van 14:30 tot 17:30 in ons lokaal Steenweg op Ninove 440. Onze verschillende takken zijn: * Bevers: voor de allerkleinsten geboren in 2008 2009 * Welpen: geboortejaar 2006 – 2007 * Wolven: geboortejaar 2004 - 2005 * Jong Verkenners / Jong Gidsen: geboortejaar 2001 - 2003 * Verkenners / Gidsen: geboortejaar 1998 - 2000 * Seniors: geboortejaar 1997. Toetreden tot "De Ouistiti's" kan op elke leeftijd! De activiteiten gaan door op zaterdagnamiddag van 14:30 tot 17:30. Na 17:30 is iedereen welkom voor een hapje en een drankje in onze Bar. Dit is het ideaal moment om kennis te maken met de Leiding, Stam of het Comité.

Kan je op 13 september 2014 niet langskomen? Bel het nummer 0475 96 51 73 voor meer info rond de inschrijvingen.

9  2014 WEEK 33 NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: 8 november geven e de 157 FOS Ouistiti’s een spetterend feest in feestzaal COC ter gelegenheid van het

25-JARIG BESTAAN!


10 2014 WEEK 33 Dit was in vorige editie onze geliefkoosde bladzij en kijk, het bonmosslied van… Mootie klaterde met de felste klanken uit het recital als kleurrijke confetti naar beneden… was het Trees Besard die daar vanonder haar wit kapje meeneuriede, dertien voor negen?

CHAPEAU voor Delmotte en bravo Els & Dominique én voor het arrangement én voor de quatre-mains (met zes ledematen, zes… de duivels van Ronse!). Ephrem zaliger, ge zijt wéér in onze achting gestegen!


OP DE AGENDA: BEIAARDCONCERTEN 2014

11 2014 WEEK 33

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.  GASTRECITAL Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a.


12 2014 WEEK 33

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


HET RODE OORTJE

14

13 2014 WEEK 33

ER STAAT VEEL TE VEEL IN GAZET!?!

OOK OP één GEZIEN DAT DE STRANDSTOEL VAN DUIZEND ZONNEN TER HOOGTE HET MUST STOND OPGESTELD EN LIEVEN AELVOET UIT RONSE WIPTE ZICH ALS EERSTE TER RODE ZONNE – MÉT PRUIK - ÉN GAAT MET ZIJN VRIENDIN NAAR JORDANIË.

PROFICIAT… ONS MUST ONDER 1000 ZONNEN !?!

Er zijn al eens lezers die hun beklag doen dat er té véél in gAZet staat… “We kunnen niet meer volgen”, zeggen ze dan. Tja, ‘t is ook altijd wat, he, voor iedereen goed doen?, VERVOLG VAN BLZ.04 vergeet het! Maar bon, vorige week zwoeren we op onze … ontsluiting naar de industriezoning Klein Franrijk toe en kleinkinderen dat we het deze WEEK 33 bij… 33 pagina’s MAAR 2/ de Walen willen van géén doortrekking van de N60 weten, zie voorheen ons interview met Jean-Luc zouden houden en voilà zie, alsjeblief… ‘slechts’ 33 pagiCrucke, MR-burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing! Dus na’s (*). wordt er liefst tegen 200 MILJOEN EURO (let maar op, dàt Dus schuiven we alweer op, o.a. jumelage van Ronse met zal het kostenplaatje worden – btw: ter redactie komt de Hoensbroek Nederland (jaren vijftig vorige eeuw) én waar mare binnenwaaien dat ‘de archeologische wereld’ reeds onze trouwe lezer José Plume op reageerde (zie UPDATE werd gecontacteerd om zich met spade en schraper en tekenpapier klaar te houden ZOU men op waardevolle gAZet WEEK 32); omtrent de N60 en voor ‘éminence grise’, archeologie botsen bij de werkzaamheden op het ‘divide et impera’ & ‘cavalier seul’ annex de vlg. vier blz. weerhouden tracé van de N60 – van… MACHTSMISBRUIK tekst BESLUIT incl. BUUNIE, zie dus gAZet WEEK 34; omgesproken!?) de Vlaamse regering MOET dringend nog wel besparen, maar 200 MILJOEN EURO PURE VLAAMSE LUXE trent de expo ‘Gulden Boeken vertellen Ronse’ weerhouwordt over Schavaart & C° uitgegoten (Jean-Luc Crucke: den we alleenlijk de affiche, zie elders, de rest is voor vol“In Vlaanderen moeten ze echt wel in het geld zwemmen gende editie; ‘RONSENAARS?’ schuift ook op; we hebben om mordicus zo’n onding als die 5,5 km van de N60 te ook nog wat omtrent de Passerelle, is voor WEEK 34; enz.! willen doortrekken, frontaal botsend tegen onze muur Tijdens deze vakantie had de redactie zich voorgenomen van NON, NON et à nouveau NON”). om per week 20 pagina’s uit te brengen en kijk, één keer /6: dat “we” (sic!) er spoedig vanaf zijn, jaja, we gaan gewoon een deel van meestal normaal en gezapig verkeer, zijn we daar (manu militare, anders verloren we een culide beide piekuren niet te na gesproken, van de Kruisstraat naire weddenschap) in geslaagd. De vakantienummers, dit naar de Zonnestraat verleggen, een Zonnestraat die inbegrepen, hebben tot nu toe een gemiddelde van liefst actueel zelfs meer verkeer lijkt te hebben dan collega 51 blz., tot spijt van. wie het benijdt: da’s 150% méér!!! Kruisstraat om de hoek!?! Zeggen dat ene Adriën mij begin vorig jaar zei: “Willy, je Lezer, wees gerust, het laatste woord is omtrent de doortrekking van de N60, die 5,5 km lange streep DOOR hebt nog voor twee weken stof om over Ronse te schrijven, Ronse, nog niet gezegd, geschreven, gedrukt noch dan ben je uitgeput”! Hallo Pessemier!?!

z

gedigitaliseerd. Hallo Adelin Devos, 33 blz. ‘maar’ in gAZet WEEK 33, jouw betoog – overigens een interessant werkstuk – is gescand en wacht op publicatie in WEEK 34.

(*) We hebben meer moeite moeten .. doen om zovele pagina’s te elimineren en naar volgende week te verwijzen dan dat we werk hebben gehad aan de hier weerhouden 33 stuks… ‘t Is maar ‘n weet!

… MAAR DAN ZONDER DIE N60 STREEP DÓÓR DE STAD!


14 2014 WEEK 33 MET DE

 Illustratie uit Gulden Boek 02 door Marino Devos.

AANWERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERMANNEN & -VROUWEN 2014 Alvorens BRANDWEER RONSE geïntegreerd wordt in de Brandweerzone Vlaamse Ardennen, werft het voor de laatste keer zelf brandweermannen & -vrouwen aan. De taak van de brandweer is veelzijdig. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, blust de brandweer niet enkel branden, maar komt het ook tussen voor technische interventies zoals bijvoorbeeld het opsporen en bevrijden van personen en dieren in gevaarlijke situaties, duikopdrachten, het vrijmaken van de openbare weg na ongeval of storm, de vernietiging van wespennesten alsook de dringende medische hulpverlening.

Na een doorgedreven interne en externe opleiding (via de brandweerschool Oost-Vlaanderen) en een stageperiode bij BRANDWEER RONSE, kan de stagiair-brandweerman of -vrouw ingeschakeld worden voor de reguliere opdrachten van de brandweer. Daarnaast zijn er tal van specialismen waarin men zich kan verdiepen, zoals incidenten met gevaarlijke stoffen, duiken, bedienen en onderhoud van pompen en wagens, wespenverdelging en zo meer. Door een beurtelingse wachtdienst en een flexibel oproepsysteem, valt de brandweer vandaag de dag goed te combineren met het gezinsleven en vrije tijd. Daarnaast is er voor iedere interventie een wettelijk vastgelegde vergoeding, welke tot een bepaald bedrag belastingvrij is. De brandweer is dus het ideale engagement, dat vriendschap combineert met een onevenaarbaar gevoel van voldoening. Zin om de rook in je kleren te ruiken of mensenlevens te redden? Kom dan eens luisteren naar wat jij kan betekenen voor de brandweer. Op donderdag 28 augustus 2014 om 19.30 uur organiseert BRANDWEER RONSE een infoavond in de brandweerkazerne, waar je met al je vragen terecht kan. Tot dan?

VAN

FOTOGAZET

ZIE BLZ.15 EN VOLGENDE… … en een anti-ouistiti is een ‘koperdraad’ die je vanuit de sleutel en terug, op binnendeuren bvb., rondom de deurklink draait nadat de deur op slot is… Aldus belet je inbrekers om met een… ouistiti jouw sleutel in het slot om te draaien of om hem uit het slot te duwen zodat met inbrekersmateriaal het slot kan worden opengemaakt.


15 2014 WEEK 33

RONSE, BEIAARDCONCERT, ZONDAG 08 OOGST 2014 20:01

10


16 2014 WEEK 33 mooie Concerto pour une Voix van Christian Saint-Preux. De indrukken die hij opdeed na het bezoek van een concentratiekamp in Polen resulteerden in deze gevoelsgeladen muziek. Bij velen zal de herinnering worden opgeroepen aan The Night of the Proms in het Antwerpse sportpaleis eind de jaren ’80. Theo Mertens, overbekend trompettist, vertolkte dit werk verschillende keren met meesterlijke souplesse en grote doorleefdheid. Het weze een warme hulde aan deze in 2003 veel te vroeg overleden trompetvirtuoos. Goede avond, beste beiaardliefhebber en hartelijk welkom in naam van de werkgroep Beiaard. Het wordt stilaan een mooie traditie dat gedurende de zomerconcertenreeks onze beiaard vierhandig wordt bespeeld. Andermaal staat stadsbeiaardier Dominique Wybraeke samen met zijn echtgenote Els Van den Borre in voor dit quatre-mainsconcert. Dat vierhandig spel een extra dimensie geeft aan het klankidioom van de beiaard, leidt geen twijfel. De beiaardier, die met beide handen en beide voeten het beiaardklavier bedient, krijgt in de persoon van de tweede beiaardier twee extra handen aangereikt. Op die manier kan een melodie plots en onverwacht inde hoogste regionen van de beiaard weerklinken of kunnen gebroken akkoorden op de kleine klokjesde lager gespeelde melodie guitig omkransen.Op de Country Dances van Ronald Barnes na is alle muziek die je vandaag hoort bewerkt, d.w.z. aangepast voor vierhandig beiaardspel. Händel en Telemann hebben nooit voor beiaard gecomponeerd, tóch hoor je ze vandaag! Overigens doen we naast de barok ook nog andere stijlperiodes aan, vooral dan muziek uit de 20e eeuw. Héél divers is het aanbod: van de speelse Hongaarse Dans van Wilhelm Popp over de lichtere muziek van de beiaardiers en generatiegenoten René Vanstreels en Ephrem Delmotte om dan in alle rust deze avond te beëindigen met het innig

Ik, Lucienne Vandenabeele, wens je veel luistergenot!


Vorige pagina vóór en op deze pagina beide solisten, Els en Dominique, die het extra applaus van de 50-tal aanwezige toehoorders binnen het noorderprieel (maar op het Klein Marktje tegenover de toren zitten nóg luisteraars op een caféterras, met nen Ronsesen Triple binnen mondbereik) én met de aankondiging dat het volgende recital, van nu zondag 17 augustus 2014 dus, ietwat zal worden aangepast omwille van het overlijden van ‘beiaard-fanvan-het-eerste-uur’ mevrouw Claire Wieleman-Noterman In de leeftijd van 88 jaar en vorige week in de collegiale ten grave gedragen.

17 2014 WEEK 33


18 2014 WEEK 33

RONSE, BEIAARDCONCERT, ZONDAG 08 OOGST 2014 20:08


19 2014 WEEK 33

En stilaan kwam, v.l.n.r./v.b.n.o., vanachter de voorbij vliegende wolken de ondergaande zon zich op de Hermestoren avonden‌

ď ľ


De gotische Hermeskerk heeft nog wat romaanse trekjes over…

20 2014 WEEK 33


21 2014 WEEK 33


22 2014 WEEK 33 Dat gAZet ‘verliefd’ is op de Hermeskerk, tiens, waaraan merk je dat wel, lieve lezer?

= PIJL


23 2014 WEEK 33


24 2014 WEEK 33

En boven al dat beiaardgeklok keek de Hermeshaan pal windrichting zuiden. Haantje de voorste, voorzitter van het OUISTITI oudercomité, is Philippe Uyterhaegen (zei verder op de vlg. blz.).

09


ZILVER VOOR DE OUISTITI’S

25 2014 WEEK 33


ZILVER VOOR DE OUISTITI’S

14

26 2014 WEEK 33

… en dit is een OUISTITI, een apensoort uit de Nieuwe Wereld (hier geschilderd door Georges Garrard: ‘A Marmoset = ouistiti = in Three Attitudes’, te vinden bij <google>) en die de inspiratiebron was voor naam & logo van de Ronsese (open) scoutsgroep…


ZILVER VOOR DE OUISTITI’S

27 2014 WEEK 33

… een stukje geschiedenis:

Op 29 januari 1989 kwamen Jean-Luc Devemie, Eddy Bataille, Eddy Dekeyser, Bernard Aelvoet, Tina Reygaert, Geert Reygaert, Olivia Vanderbecken, Frederic Van Maelsaeke en Christophe Delepee samen. Jean-Luc had een grandioos idee: hij wou een scoutsbeweging oprichten die we in Ronse nog niet hadden, één van de Federatie voor Open Scoutisme. De naam van de eenheid werd voorgesteld door Olivia en Geert: ‘De Ouistiti's’. Het logo werd ontworpen door Roland Henneghien. De grondleggers kozen nummer 157 omdat we bij de 156e ‘De Havik’ in de Pinte stage gelopen hadden. In april 1989 had een tweede bijeenkomst plaats in de jeugdherberg ‘De Fiertel’. Charles Vanderbecken werd verkozen tot voorzitter van het oudercomité, Corinne Dejonghe kwam erbij als takleidster van de bevers en Luc Ogez als lid van het oudercomité. Jean-Luc Devemie (‘Ondernemende Eland’) werd eenheidsleider met als assistenten Bernard Aelvoet (‘Enthousiaste Eekhoorn’) en Geert Reygaert (‘Gemoedzame Lynx’). Op een eerste vergadering in september 1989 mochten we een 40-tal kinderen verwelkomen. De dag werd succesvol afgesloten met 240 BBQ-eters. Al snel werden ‘De Ouistiti's’ een volwaardig begrip en tot op de dag van vandaag is onze eenheid nog steeds in expansie. WIE WEET WAAR DAT ZAL EINDIGEN?


ZILVER VOOR DE OUISTITI’S

28 2014 WEEK 33


ZILVER VOOR DE OUISTITI’S

29 2014 WEEK 33


14

30 2014 WEEK 33

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 11 OOGST 2014 08:33

UPDATES

DONDERDAG 14 OOGST 2014 18:00 Minister-president Geert Bourgeois van de Vlaamse regering heeft volgens ‘het stadhuis’ medegedeeld dat de Sint-Martinuskerk van deze week af doorgaat als een geklasseerd gebouw (de pastoorswoning bezuiden deze kerk – in neo-renaissance – werd reeds lang in de vorige eeuw geklasseerd én ging bepaald dààrdoor, vanwege opgerot, onder de slopershamer, voor zover er nog veel te slopen viel!?)

DONDERDAG 14 OOGST 2014 18:33

Luc De Medts van géénstreepdoorronse bericht ons dat de aanleg van de MISSING LINK N60 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. De actiegroep tégen de komst van deze zogenaamde ‘MISSING LINK’ (gAZet illustreert in WEEK 34 dit bedrog-op-zich!) kan nu de opschortingsprocedure bij de Raad van State opstarten… WORDT VERVOLGD!


31 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 33/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 34 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


UITSMIJTER

OF COURSE OOK IN RONSE…

32 2014 WEEK 33


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 33

33 2014 WEEK 33

OP JOUW PC…

AANDACHT LEZER! Na surfen naar gAZet via gazetronse.be en het aanklikken van VORIGE EDITIES (zie ovaal), krijg je voortaan dit beeld: géén editie/datum-balk meer om op te klikken, om VORIGE EDITIES te lezen alleen klikken op het  icoon van het vorige nummer dat je wil lezen. De iconen van de VORIGE EDITIES volgen zich op van boven naar onder, de laatste uitgaven bovenaan…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.