Gazet jaargang 2 week 32 08082014

Page 1

Als de politiek zwijgt, riskeert de bevolking

RONSESE DIGITALE

(spreekwoordelijke)

ZWARTE SNEEUW…

09

UPDATE

LEZERS, AANDACHT!

JAARGANG 02 MET…

WEEK 32 VRIJDAG 08 OOGST 2014

Onze webhoster one.com heeft in een websitevernieuwing de button VORIGE EDITIES veranderd. Bij VORIGE EDITIES klik je nu gewoon op soortgelijk beeld:

08

. . … om bevoorbeeld gAZet WEEK 31 te lezen… enz. enz. enz.

.

Jean V. krijgt zijn grondvesten te zien…

09

UPDATE ZONDAG 10 OOGST 2014

10


2  2014 WEEK 32


3  2014 WEEK 32

… geen

reactie!


4  2014 WEEK 32 NEEN AAN DE NIEUWE VLAAMSE REGERING WAT DE DOORTREKKING N60 BETREFT!!!

GééN60 GééN60 Zoals in onze VOORUITBLIK staat deze week (*), blijft gAZet zich verzetten tegen de komst van de N60, misschien nog ferventer dan het actiecomité géénstreepdoorronse (zie bij de L van Link), dat met deze actiebenaming eerder aangeeft niet dé streep door Ronse zo dicht bij het centrum te willen, daardoor mss marge latend voor een ander tracé. GééN60 is en blijft ons gAZet motto, omdat er nog niemand top Kruissens ooit een file meegemaakt heeft, dus is een doortrekking volsstrekt overbodig én pure (politiek geïnspireerde – zie gAZet WEEK 31) geldverkwisting…

LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE

(*) wie in het vervolg onze VOORUITBLIK wekelijks als primeur in zijn mailbox wil krijgen, e-mail dat naar gazetronse@gmail.com


met de A van Actueel…

5  2014 WEEK 32

MACHTSMISBRUIK (zie pagina 01: ALS DE POLITIEK ZWIJGT, RISKEERT DE BEVOLKING SPREEKWOORDELIJKE ZWARTE SNEEUW) We gaan er ons met gAZet niet over opwinden deze week, we vakantieluieren wat meer dan anders, we verschuiven enkele rubrieken en voorziene items naar volgende week. Dus gaat het vervolg van de tekst BESLUIT DOORTREKKING N60 naar WEEK 33 en bereiden we desbetreffende items voor zoals ‘éminence grise’, ‘cavalier seul’, ‘divide et impera’ enz. én mét randvermeldingen uit de nationale pers… We trekken naar het Schavaart voor insteek ter plekke en ‘de gele curve’ destijds in 2008 voorgesteld als mogelijk tracé, cf. het zogenaamde gAZet tracé, brengen we onder de welwillende aandacht van onze lezers. Eveneens ‘n paar andere geplande pagina’s stellen we uit tot volgende edities van gAZet. Dus kunnen we de inhoud voor dit nummer samenvatten in welgeteld acht punten:  de stadsberichten…  wat hiervoor tóch omtrent de N60 gAZet WEEK 32 gehaald heeft…  in een Gulden Boek ontdekten we een zustergemeente van Ronse… (waarna nooit nog iets van… Hoensbroek vernomen!?!)  Jean V. krijgt zijn tekst vanuit Pawtucket USA in gAZet uitgebeeld (zie FOTOGAZET)…  Kenneth tokkelde de beiaardconcerten in en Dominique & Els nemen de stokken over…  er wonen in de COLLEGIALE meer DUIVELS dan je zou denken (zie de D van Duivel)…  Ronse, daar ergens in de Westhoek… (zie FOTOGAZET)  RONSE DEZE WEEK…


BEIAARDRECITAL

DOMINIQUE WYBRAEKE & ELS VAN DEN BORRE OP DE HERMESBEIAARD ZONDAG 10 OOGST 2014 TE 20 UUR

6  BEIAARDCONCERTEN 2014 2014 WEEK 32 OP DE AGENDA:

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.  GASTRECITAL Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a.


Dominique Wybraeke, voorzitter van het Ronsese beiaardcomitĂŠ en nu zondag alsook de zondag na de hoogdag zelf concertant, leidde het eerste beiaardrecital in (meer reportagetekst is voorzien in UPDATE)

7 ďƒ 2014 WEEK 32


8 ďƒ 2014 WEEK 32 De klokken komen melodieus tot leven, nog wat anders dan luiden voor een kerkdienst, muzikaliteit troef, de klanken tuimelen als muzikale paaseieren over de opgekomen krans toehoorders, ze kunnen de concertant op groot scherm volgen (zie verder) en wijd hier vandaan bingbangen de toongedichten van Bach, Mozart, Chopin en andere Shostakovichen door de straten en dringen openstaande ramen binnen. Hoort!, de beiaard speelt‌


9  2014 WEEK 32 WE STAKEN ONZE MICRO ONDER DE NEUS VAN EEN WAT VERDEROP STAANDE WAT EENZAME TOEHOORDER EN ZONDER WELKE VRAAGSTELLING DAN OOK, ROLDE ER DEZE MONOLOOG UIT… (ZIE VOLGENDE PAGINA)


Cypriaan: tja, ik was weer bevoorrecht, daar leunend tegen de Hermesmuur, waar voorheen de gemakken stonden van de eveneens tegen de collegiale aangeschurkte huisjes, om naast de dagelijks weerkerende klanken op uur & stond, gratis nog wel te worden getrakteerd op een heus beiaardconcert. Zijn de toehoorders mensen van jaren, de concertanten blaken van jong geweld. Gezien hoe die jonge kerel met bril en velo bijna onopgemerkt achterom wandelde, een poos bleef staan om al dat klokkengeklater van tussen de haagbeuk te plukken en dan maar zijn weg vervolgde? Ik moet zeggen dat Kenneth de kunst verstond om het gekozen repertorium bijna als kantwerk, ten minste haakwerk, richting kloosterprieel te sturen. Hij nam ruim de tijd om het net gebrachte stuk te laten bezinken vooraleer hij zich waagde aan een nieuw werk uit een programma dat bestond uit barok, klassiek, romantiek, Wenen, rock zelfs en alles afgesloten met de Cavalleria Rusticana van Mascagni. Vooraleer Kenneth terug naar Gent vertrok, verzocht Dominique, concertant van nu zondag‌ de nog wat nakaartende (en niet vergeten de opruimende) toehoorders om ‘n verdiend

APPLAUS

10 2014 WEEK 32


11 2014 WEEK 32

Kenneth Theunissen vorige zondag op onze Hermesbeiaard‌


PROGRAMMA: Napolitaine (Telemann; arrangement van A. Lombaert) | de postkoets (J. Kleber; arr. R. Vanstreels) | concerto (Händel; arr. A. Lombaert) | Ständchen (Heykens; arr. R. Vanstreels) | Hongaarse dans (W. Popp; arr. Wybraeke-Van den Borre) | country dances 4+5 (R. Barnes) | summertime (Gershwin; arr. A. Elias) | plaisance dans la tranchée (A. Schmidt) | American patrol (F.W. Meacham; arr. A. Lombaert) | de bonmoss van Ronse (Ephrem Delmotte inzet; arr. Dominique Wybraeke) | la font de la Teula (J. Bonaterra; arr. A.M. Reverté) | concerto pour une voix (Ch. Saint-Prieux; arr. Wybraeke-Van den Borre)

12 2014 WEEK 32

DE BONMOSS

VAN RONSE

DE CONCERTANT(EN) VUIST(EN) BEIAARDKLANKEN OVER DE TOEHOORDERS, DICHT OVER HOOFDEN ALS PATERNOSTERBOLLEKES EN VERDER WEG DOORHEEN OPENSTAANDE RAMEN, HOOGZOMER!


10

13 2014 WEEK 32

EENZAAM STUK PENANT

Goede avond, beste beiaardliefhebber en hartelijk welkom in naam van de werkgroep Beiaard. Het wordt stilaan een mooie traditie dat gedurende de zomerconcertenreeks onze beiaard vierhandig wordt bespeeld. Andermaal staat stadsbeiaardier Dominique Wybraeke samen met zijn echtgenote Els Van den Borre in voor dit quatre-mainsconcert. Dat vierhandig spel een extra dimensie geeft aan het klankidioom van de beiaard, leidt geen twijfel. De beiaardier, die met beide handen en beide voeten het beiaardklavier bedient, krijgt in de persoon van de tweede beiaardier twee extra handen aangereikt. Op die manier kan een melodie plots en onverwacht in de hoogste regionen van de beiaard weerklinken of kunnen gebroken akkoorden op de kleine klokjes de lager gespeelde melodie guitig omkransen. Op de Country Dances van Ronald Barnes na is alle muziek die je vandaag hoort bewerkt, d.w.z. aangepast voor vierhandig beiaardspel. Händel en Telemann hebben nooit voor beiaard gecomponeerd, tóch hoor je ze vandaag! Overigens doen we naast de barok ook nog andere stijlperiodes aan, vooral dan muziek uit de 20e eeuw. Héél divers is het aanbod: van de speelse Hongaarse Dans van Wilhelm Popp over de lichtere muziek van de beiaardiers en generatiegenoten René Vanstreels en Ephrem Delmotte om dan in alle rust deze avond te beëindigen met het innig mooie Concerto pour une Voix van Christian Saint-Preux. De indrukken die hij opdeed na het bezoek van een concentratiekamp in Polen resulteerden in deze gevoels geladen muziek. Bij velen zal de herinnering worden opgeroepen aan The Night of the Proms in het Antwerpse sportpaleis eind de jaren ’80. Theo Mertens, overbekend trompettist, vertolkte dit werk verschillende keren met meesterlijke souplesse en grote doorleefdheid. Het weze een warme hulde aan deze in 2003 veel te vroeg overleden trompetvirtuoos. Ik, Lucienne Vandenabeele, wens je veel luistergenot!

VOLGENDE ZONDAG 10 OOGST 2014 GAAN DE VIER ROESTIGE HEKKENS VAN DIT VIP-PRIEELTJE ROND DE FONTEIN WEER OPEN VOOR HET BEIAARDRECITAL DOOR DOMINIQUE WYBRAEKE EN ELS VAN DEN BORRE


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 32 TELT 66 BLZ. & 160 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 32 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer eigen foto | BLZ.02/05: gAZetGRAfiek | BLZ.06/13: eigen foto’s; foto’s via Dominique Wybraeke en Jenneth Theunissen; haakwerk An Deventer de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun voor Arwen; Ephrem delmotte door Xavier Collet (veelluik verdieping stadhuis) | BLZ.14/15: met de C en met de B; eigen foto’s; gAZetGRAingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen fiek | BLZ.16: eigen foto’s uit de Gulden Boeken | BLZ.17: stadsbericht; eigen foto’s; gAZetGRAfiek; fotograaf onbekend | BLZ.18/19: eigen foto’s; worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet zie op de pagina’s | BLZ.20: scan Dubar | BLZ.21: met de D (bijdrage Elleverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Zelles) | BLZ.22/33: eigen foto’s | BLZ.34: foto via Adi Steurbaut; eigen foto | BLZ.35: met de L | BLZ.36: gAZetGRAfiek; bijdrage via C.D. | BLZ.37: den tegen voorafbetaling van €25 per foto kaart Toerisme Ronse; fotograaf onbekend; gAZetGRAfiek | BLZ.38: AUTEURSRECHTEN project 2008 i.v.m. de N60 | BLZ.39: met de Z | BLZ.40: met de F; eigen ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN foto; foto Thomas Deriemaeker | BLZ.41/45: foto’s Thomas Deriemaeker | BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.46: stadsbericht; bijdrage Ude Vande Kerckhove | BLZ.47/61: eigen Willy Deventer is international author met foto’s (51: zie aldaar/61: via Paul Vancoppenolle) | BLZ.62: Ellezelles | CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.63: eigen foto | BLZ.64: SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens Via een lezer | BLZ.65: via graficus/kunstschilder met TheArtServerBeiaardcomité | BLZ.66: tocode 22912 alsook uitgever bij de KoninkTaal overzicht WEEK 32 lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 33 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

10

14 2014 WEEK 32

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


15 2014 WEEK 32

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


GULDEN BOEKEN EXPO…

CC DE VERVERIJ EXPO’S NAJAAR 2014 DE SEIZOENOPENER IS

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE SAMENSTELLING WILLY DEVENTER

VERNISSAGE DONDERDAG 28 OOGST 2014 LOOPT T/M 21 SEPTEMBER 2014 info: cultuur@ronse.be met illustraties van, in alfabetische volgorde: Germaan Bos, Gert Crispyn, Willy Deventer, Ann & Paul Cuvelier, Florent Devos, Marino De Vos, Glenn Elet, Rik Delneste(n), Michel Provost, Chris Rotsaert & J.-P. en Oswald Waeterloos (deze illustratie )

Grote verbazing bij de inventarisatie van de vijf na-oorlogse Gulden Boeken…

RONSE HAD IN 1950 EEN ZUSTERGEMEENTE IN NEDERLAND !?! (zie volgende pagina)

16 2014 WEEK 32

met de H van Hoensbroek


17 2014 WEEK 32  het wapen van Hoensbroek op een postzegel

ONTDEK RONSE Ook tijdens de zomervakantie kan je genieten van het toeristisch aanbod ‘Op stap met de Gids’. Tijdens deze geleide wandelingen maak je als inwoner of bezoeker op een originele manier kennis met de stad Ronse. De meeste wandelingen duren twee à drie uur. De deelnameprijs bedraagt 3 euro, tenzij anders vermeld. Kinderen tot 12 jaar gratis. Het volledige programma kan je hier bekijken. Dit zijn alvast de wandelingen tijdens de zomervakantie.

Zondag 10 augustus 2014: RONSE ALL Deze formule biedt je de mogelijkheid om Ronse te ontdekken in een kortere tijdsspanne. ALLE toeristische troeven van Ronse worden in de kijker gezet. Je bezoekt in een notendop de Sint-Hermescrypte en het museum voor textiel, en je maakt een korte wandeling doorheen het gerenoveerde stadscentrum.

HOENSBROEK

Zondag 17 augustus: ART DECO Veel Art Deco woningen sieren het centrum van Ronse. Tijdens het interbellum kende Ronse een economische groei dankzij de textielindustrie. Kaderleden van toen lieten hun nieuwe woning optrekken in de meest modieuze stijl van toen... Art Deco. Maak kennis met prachtige staaltjes van deze verrassende architectuur. Zondag 24 augustus: UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (deel 2) Bezoek aan het kasteel De Malander en domein SintHubert. Mooie architectuur en bitterzoete verhalen, uit het salon van de textielbaron en uit de personeelsvertrekken in het Souterrain... een aanrader! Inschrijven/info bij de dienst Toerisme: Hoge Mote, De Bie-sestraat 2, tel. 055 23 28 16 toerisme@ronse.be - www.ontdekronse.be

Heerlen zou, mét onze zustergemeente van 1950 HOENSBROEK daarbinnen, in 1967 het wereldkampioenschap wielrennen op de weg organiseren, precies vier jaar later dan Ronse en waar Rik Van Looy van Benoni Beheyt de regenboogtrui verloor, terwijl het in Nederland feest zou zijn voor Eddy Merckx die Jan Janssen voor eigen publiek op de meet klopte met een half wiel. Eddy was er… 22!

is thans een plaats in Heerlen en telt op zich zo’n 20 000 ingezetenen. Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente, met burgemeester en wethouders (onze schepenen); sindsdien vormt ze een stadsdeel van Heerlen, in het ZuidLimburg van Toon Hermans (want vlak naast Sittard – zie voorheen in gAZet), NL.


18 2014 WEEK 32

FOTO DOOR ROMAINE

We zoeken links met Ronse: begin In de wapenschilden van Heerlen en Ronse zit eveneens 20e eeuw restte een overeenkomst in de er van de voorgespletenheid van het heen sterk renheraldisch dier: een tweederende steenvoudige leeuw (rood = kolenmijnen in Heerlen en zwart = HoensHoensbroek broek) en in Ronse, na de W van Willem, de (denk aan de dubbelkoppige arend! ‘zwarte mensen’ vanwege de 150 fabrieksschouwen in Ronse) alleen DE STEENBERG van de voormalige… Oranje Nassau III-mijn… die thans is ingericht als park. Vormt ‘n soort van barrière tussen Hoensbroek en Heerlen (waartoe de Gulden Boekse zustergemeente van Ronse tot 1388 behoorde en dus sinds 1982 weer. Dit kasteel van Hoensbroek moet weinig onderdoen voor ‘het mooiste uit de Lage Landen’ dat eveneens vanwege de hoger geciteerde Oranje Nassaus, heren van Ronse, nabij de Princekouter werd neergepoot. Zie als inzet de maquette van Eddy Adams. Misschien zocht Ronse na WOII toenadering tot Hoensbroek omwille van dit alles?


Uuk en kliene plus en gruute kierke!?! In Hoensbroek bevindt zich de kleine kerk (Sint-Janskerk; foto) bij de Markt waarvan de bouwperioden verschillen, variërend van de 13e tot de 18e eeuw; deze kerk fungeerde eertijds als kapel van het kasteel. Tegenover de kleine Sint-Jan staat de grotere Johannes Evangelistkerk (ook wel grote kerk genoemd), die pas later is gebouwd én nooit afgemaakt. Er waren bvb. plannen voor een kerktoren (zoals onze “grote kerk” er een heeft; foto rechts), maar die werd nooit opgetrokken.

UPDATE ZATERDAG 09 OOGST 2014: EEN LEZER WEET REEDS RAAD MET HET JUMELAGEVERHAAL RONSEHOENSBROEK… gAZet brengt het in WEEK 33.

Archief Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (NL).

09

19 2014 WEEK 32


20

De opening van het exposeizoen in CC De Ververij is er een 2014 WEEK 32 rond tekenkunst - van 29 augustus t/m 21 september 2014 loopt...

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE een co-productie van CC De Ververij en Willy Deventer, samensteller (Willy Deventer nam 222 van de 371 illustraties in drie de vijf na-oorlogse Gulden Boeken voor zijn rekening)

de 13 illustratoren zijn, in alfabetische volgorde: Germaan Bos, Gert Crispyn, Willy Deventer, Ann & Paul Cuvelier, Florent Devos, Marino De Vos, Glenn Elet, Rik Delneste(n), Michel Provost, Chris Rotsaert en J.-P. & Oswald Waeterloos de expo is open telkens op vrijdag tussen 16 en 20 uur en op zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur - de toegang is gratis Ronsese illustratoren vertelden stukken 'trouwzaalhistorie' (op hoge uitzondering na wordt het Gulden Boek in de Trouwzaal gesigneerd) in de diverse Gulden Boeken van de stad. Bij ontvangsten van politici (dus 'portretten van'), sporten andere BV's (Eddy Merckx, Hugo Claus, Roger Raveel e.a.), jubilerende instanties en verenigingen alsook jumelages, 100-jarigen, eminente sprekers (waaronder liefst 66 ministers, jawel!) enz. wordt hun ter ondertekening het Gulden Boek voorgelegd. Zo zetten ook prins Leopold, koning Boudewijn, prins Albert, de koninginnen Elisabeth en Paola, de prinsen van Luik Philippe & Mathilde hun handtekening in een of ander Gulden Boek. De stad zelf memoriseert in haar Gulden Boeken vele markante gebeurtenissen met stedelijke verankering... In een boeiende expo, kunst mĂŠt maatschappelijke inslag, kunnen alle Ronsenaars voor het eerst kennis maken met bijna 400 illustraties die Ronse op hun manier 'vertellen'. De Gulden Boeken zullen op de expo open liggen (elke expodag afwisselend op een andere pagina), zo'n 100 omwille van o.a. historiek geselecteerde fac simili's zullen ingelijst aan de wanden hangen, enkele spectaculaire vergrotingen zullen enige 'vervreemding' weten op te roepen, in pupiters zal het tekengerief van Willy Deventer alsook memorabilia die hij ooit gebruikte voor zijn illustraties, te bekijken vallen, alle illustraties zullen doorlopend op groot scherm geprojecteerd worden en een doorlopende tekst zal de inhoud van de vijf Gulden Boeken in proza omzetten... Voor de Ronsese verenigingen is een nocturne voorzien, op uitnodiging.


21 2014 WEEK 32

WALLONIE PICARDIE MET DE

VAN

De afschuwelijke heksen nodigen je uit op hun sabbat van 27 juni 2015

DUIVEL In het kleine, naburige Ellezelles, net over de taalgrens, zijn ze wat chauvinistischer en ‘stouter’ dan Ronse met hun spraakmakend cultureel patrimonium, want ze durven zich als Waalse heksengemeente (bij ons zijn dat Beselare en Laarne…) volop te profileren en i.p.v. van wij, afficheren ze wél de duivel (‘onze’ Agnes Van Crombrugge durft duivel niet eens uit te spreken, ze houdt het zedig bij “het kwade”)! Lees de volledige tekst na FOTOGAZET…


22 2014 WEEK 32


23 2014 WEEK 32


DUIVELS IN DE COLLEGIALE

24 2014 WEEK 32

Sterke vergroting van onze altaarduivel zoals Willy Deventer hem illustreerde in het vigerende Gulden Boek van Ronse, geketend aan Hermes, onze stadspatroon (stift & potlood op lavis)

ď ľ


25 2014 WEEK 32

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


26 2014 WEEK 32

Deze mantel, met parels bezet, zou een detail kunnen zijn uit het Van Eyckse Lam Gods, toch?

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


27 2014 WEEK 32

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


28 2014 WEEK 32

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


29 2014 WEEK 32 DUIVELS IN DE COLLEGIALE


30 2014 WEEK 32

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


31 2014 WEEK 32

DUIVELS IN DE COLLEGIALE


32 2014 WEEK 32 Let op de kraaien… er zit er zelfs een op de kap van een kliniekschouw!


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 07 OOGST 2014

Hierboven het kraaienveld door Vincent Van Gogh waaraan de foto links doet denken, want idd. is het glooiende weiland en de omliggende bebossing het geliefkoosde terrein van kraaien en kauwen en Meerscheputte, zoals de vroegere benaming weerklonk, trekt ‘s winters zelfs meeuwen aan…

33 2014 WEEK 32

hiernaast soortgelijke foto die we slechts met enkele pijltjes ter nomenclatuur willen bezoedelen, genomen te 19:15 en deze hier waar we de tekst opzetten te 19:42, zo’n halfuur later dus met nog méér verkleuring vanwege de alsmaar roder wordende ondergaande zon (teleopname): zonder/onder de pijltjes bemerk je uiteraard de kliniek (AZ Glorieux), waarop de Mobistar mast, steeds verlicht met ‘n paar rode lampen; de door Adi beschilderde ‘kubus’ is het bovenste van één van de liftkokers (zie de volgende pagina); vooraan de Kammeland; onder de pijltjes op blz.32: het plateau tss de Beau Site (zie verder) en het bos Vandendaele (Ellezelles) én waar het ‘zevenuurbos’ begint; het witte huizenblok van tuinwijk Scheldekouter (zie ook meer links ervan een stuk daarvan); locatie Beau Site, ‘n vroegere druk bezochte brasserie (het kenmerkende rood licht werd door de particuliere eigenaars weggehaald); de huizenrij van de Aatstraat (die aan de Passerelle begint – vroeger van op het Guissetplein!); de schouw van voorheen de Ets. Remi Vancaeneghem (grootvader van Stef)…


34 2014 WEEK 32 STEURBAUT

zie vorige pagina, ZO ZIE JE HET OOK EENS VAN DICHTBIJ…


35 2014 WEEK 32

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


HET RODE OORTJE LETS

36 2014 WEEK 32

VERVOLG VAN BLZ.04

gAZet is géén actecomité en we hebben inderdaad (én we blijven dat een BETER – maar evenmin noodzakelijk – tracé vinden dan het losse uit de pols vanwege de Vlaamse overheid, nota bene volgens Knack een doorslag van de A’pense Je kan het zo gek niet bedenken of het past stadswerking – zie gAZet WEEK 33) een zogewel binnen LETS... een klusje waar je een naamd gAZet voorstel geformuleerd, ons aanpaar extra handen bij kan gebruiken..., gereikt door een pientere lezer, namelijk dàt fruit/groenten uit de tuin op overschot..., vertrekkende van aan café DE OS, uitkomend bijles voor zoon of dochter..., breien, boven de Berchemsesteenweg, langsheen locanaaien, verstelwerk..., muffins voor een tie Klijpe (uiteraard gevoelig voor ene aldaar verjaardagsfeestje..., samen eten..., enkele helpende handen op een feestje..., kleren wonende Lieven Dhaeze) en zonder draaien of van jezelf of de kinderen..., een bureaustoel keren mét aansluitmogelijkheid op einde vierof een kastje..., plantjes die je anders toch vaksweg N60 op Waals grondgebied, liefst met maar op de composthoop gooit,... dit is een OUI dan met een NON vanwege…

z

maar een klein voorbeeld van "Vraag" en "Aanbod" binnen LETS... Alles in ruil voor enkele (virtuele) "Kasseien"... Wil je er alles over te weten komen, vrijblijvend...? Schrijf je dan in via volgende website voor een Infomoment! Passen de data niet; geef dan een seintje, we houden je op de hoogte van de volgende infomomenten. Volgende LETS momenten op vrijdag 29 augustus 2014 en vrijdag 12 september 2014 telkens te 20 uur. Dit is de link naar LETS: https://docs.google.com/forms/d/1ha3H1cA xJsfNnScxtuAvpX6V0g46KzUf9LQO5KZu_dQ/ viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

.

..

Conservatief N-VA staat dit betongieten voor! de andere helft van het BESLUIT tot de doortrekking N60 lees je in gAZet WEEK 33 – afspraak aldaar…


VANWEGE EEN LEZER, Zwitserse oplossing, géén in het oog springend viaduct, maar een langzamere afdaling via ‘n paar ‘haarspeldbochten’, ingebed in de glooiing van het hellend landschap en door struiken en bomen perfect camoefleerbaar, geen eyecatcher midden het landschap, om dit te zien moet je van het landschap weg naar beneden kijken. De lezer stelt voor, om zo min mogelijk beton te laten vloeien, dat een drievaksweg zonder middenberm voldoende is, immers is er in Ronse op de N60 NOOIT druk verkeer, het extra vak dient om de vrachtwagens trager dan de auto’s het Schavaart te laten oprijden, steeds met de mogelijkheid, wat men op een viaduct niet heeft, bezijden de weg… weg te vluchten indien nodig.

37 2014 WEEK 32

gAZet WEEK 33


38 2014 WEEK 32

(aangepaste UPDATE van vorige WEEK 31, zondag…)

Hadden we het in de ‘gele’ gAZet van vorige editie over de N60 alweer, volgende WEEK 33 vervolgen we met op vele soorten kaarten deze… gele weg, alternatief ook voor het thans boven ons hoofd (en het Schavaart) hangende tracé N60, opgevoerd in 2008. DE N60 WORDT DUS VERVOLGD… of wat dacht je?

gAZet WEEK 33


39 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 32/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 33 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


40 2014 WEEK 31 MET DE

VAN

FOTOGAZET

ZIE BLZ.40 EN VOLGENDE…

ONZE WEBMASTER KWAM IN DE WESTHOEK RONSE TEGEN…


41 2014 WEEK 32


09

DEZE WAND (in de IJzertoren te Diksmuide n.v.d.r.) BLIJFT IN DANK GEWIJD AAN DE DUIZENDEN VLAAMSE OUDSTRIJDERS EN BEDEVAARDERS DIE TROUW, MAAR ONGEKEND, DE EERSTE TOREN BOUWDEN, ZIJN DYNAMITEREN HEBBEN BELEEFD, UIT LIEFDE TEGEN HAAT HEM GROTER DEDEN HERRIJZEN EN TOEVERTROUWDEN AAN ALLEN DIE ZICH KINDEREN WETEN VAN HET VLAAMSE VOLK. Dit is de tekst die hierboven centraal in de wand staat…

42 2014 WEEK 32


43 2014 WEEK 32


09

44 2014 WEEK 32


45 2014 WEEK 32

nog maar eens bevestigd:

DE DUIVEL IS VAN ALLE TIJDEN, VAN ALLE CONTINENTEN & VAN ALLE CULTUREN … collectief geheugen van de mensheid en NEEN, HIJ BESTAAT NIET, kunstenaars hebben zovele eeuwen geleden duivels-zoals-wij-die-beeldmatig-kennen geconcipieerd als illustratiemateriaal bij teksten en in boeken… Niks meer, niks minder!


46 2014 WEEK 32

BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1 deelt de stad Ronse mee dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door Peter Marist – Régine De Bock, wonende te Ten Houte 18. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: Ten Houte 18 , 9600 Ronse, RONSE 3 AFD, sectie F, nr(s) 0007B, 0017F, 0022, 0023D, 0025D, 0046C, 0048A.

Van 31 juli 2014 tot 30 augustus 2014 kan men het dossier inkijken bij de dienst Wonen, Bouwen & Milieu, stadhuis, Grote Markt 12. De documenten kunnen ook geraadpleegd worden via de voor publiek beschikbare computers in de BIB. Gedurende deze periode van 30 dagen kunt u bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Bezwaren kunnen ook mondeling ingediend worden. De bezwaren moeten ingediend zijn ten laatste op 30 augustus 2014. Meer info via www.ronse.be. Doorklikken naar bestuur / openbare onderzoeken.

Eens een lekker streepje muziek  … virtuositeit!

Winter (fragment) Vivaldi blokfluit Erik Bosgraaf

Het voorwerp van de aanvraag is 45041/6344/5/E/2 Klasse 1: PLAN rundveehouderij. De volgende rubrieken van VLAREM zijn van toepassing op deze aanvraag: 9.4.3.c.2 (1), 15.1.1 (3), 17.3.6.1.b (3), 17.3.7.1 (3), 17.3.9.1 (3), 17.4 (3), 19.6.3.b (2), 28.2.c.1 (3), 45.4.e.1 (3), 45.14.3 (2)


47 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55

22


48 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


49 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


50 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


51 2014 WEEK 32

DAENS van Aalst, niet hij persoonlijk, maar acteur JAN DECLEIR die hem vertolkte in de film ‘Daens’ van Stijn Coninckx…

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55

DOOR KINA GENOMEN VAN HILVERSUM

Achter de predikant op de oude met een draaiende trap te beklimmen preekstoel, staat deze goede herder. Niet alleen jij, Jean, en gAZet dus ook ‘n paar dagen geleden, stonden hier! Ooit stond hier priester


52 2014 WEEK 32

Wie hamstert hier?

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55

ď ľ


53 2014 WEEK 32 DUIVELS IN DE COLLEGIALE

WELK?

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


54 2014 WEEK 32

WAAR?

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


55 2014 WEEK 32

DAAR?

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


willy ik heb juist naar AZ (het is nu wel gAZet, he, Jean!) gekeken en ik zie de prachtige portretten van den 21 juli van binnen st hermes kerk ik ben daar dagelyks binnen in myn gedachten maar het is byna gelyk ik daar eigenlyk in de kerk stond want de photos zyn zo natuurlyk.ik kon het altar van st hermes zien en(een geheimtje) in 1992 op ons laatst bezoek by tante marguerite heb ik een van die grote "chandeliers" die direct onder sthermes staan een van die zilvere bladeren een zeer klein beetje geplooit om VOOR ALTYD MYN TEGENWOORDIGHEID IN MYN ST HERMES TE VERZEKEREN en die vlag die in den hoek staat die met de fiertel jaarlyks mee gaat rond myn stad in myn armen genomen want ik wist dat het ging de laatste maal in ronse zyn want tante had gezegd dat ze niet lang meer gingt leven EN DAAR!!!! NU IS MYN GEHEIMTJE VAN MYN HART!!!! ik heb ook boven op den preekstoel geweest voor eenmaal in myn leven als een ronsenaar moest ik dat doen!!!! en verder in de kerk op dezelfde kant als sthermes (op de rechterkant) waar het "koor" (??choir?) is drie keer aan die kleine bel getrokken een voor tante,een voor mama en een voor my!!! een beetje moeite met myn rug (sciatica nerve) zeer pynlyk voor te stappen ,hoop dat ik dat kan kwyt geraken beste wensen Jean altuus ronseniere-altuus vloeming

56 2014 WEEK 32

ď ľ


57 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


58 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


59 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


60 2014 WEEK 32

voor JEAN, zie zijn e-mail op blz.55


09

Het zou Jean Vandereecken niet zijn, of hij heeft reeds gereageerd op gAZet WEEK 32. Jean heeft geen computer thuis, bindt zijn broekspijpen samen, wipt z’n velo op en peddelt naar de local library van Pawtucket… het hele traject denkende:

“’k Goe noer Ro°nsse” … want hij weet dat hij via gazetronse.be idd. in Ronse uitkomt, telkens weer. Lezers ter stede, we geven het hem na… (Zoals altijd met Jean z’n teksten, laten we ze ongekuist authentiek op jullie los, één van de charmes van gAZet, vanwege een Ronsese Amerikaan!)

willy zeer prachtige fotos van binnen st hermes .brengt al de herrineringen weder zo"vivid en real" byna gelyk ik daar lichamelyk ben,als ge aan het koor…

61 2014 WEEK 32 … klokje getrokken hebt ben ik zeker dat mama en tante marguerite dat gehoort hebben(tante zegde altyd "myn lief ronse") en het is surtout "appropriate" vandaag want vande morgen 5u42 rhode island time 23u42 gisteren donderdag Miriam hospital providence 1999, Marie Armande Celeste Leopoldine Canoo ronsenaar geboren aan de "rottery“ 13 juni 1904 overleden 8 augustus 1999 providence rhode island en die 15 jaren waren gelyk een bliksem verdwenen en we waren alle drie tezamen in de kerk,en ik kon hun horen spreken met my en elkander, de"power of these images" myn rug nog al goed vandaag heb van de morgen 9 miles op myn velo (14 1/2 km) rond Lincoln woods state park gereden en misschien dat zal helpen, ik betrouw de dokters niet, wil dat zoveel mogelyk vermyden want rug operaties zyn niet voor te lachen

Jean altuus ronseniere-altuus vloeming

en voor JEAN trokken we ook aan de koorbel…

volgende keer heb ik nog een "geheimtje" van in st hermes voor u en de pastoor


e

JEUGDBEWEGING 157 FOS

10

OUISTITI’S START HAAR ZILVEREN JUBILEUMJAAR OP 13 SEPT. 2014 Wil je een kijkje komen nemen hoe het er bij ons aan toe gaat? Kom langs op zaterdag 13 september van 14:30 tot 17:30 in ons lokaal Steenweg op Ninove 440.

Onze verschillende takken zijn: * Bevers: voor de allerkleinsten geboren in 2008 2009 * Welpen: geboortejaar 2006 – 2007 * Wolven: geboortejaar 2004 - 2005 * Jong Verkenners / Jong Gidsen: geboortejaar 2001 - 2003 * Verkenners / Gidsen: geboortejaar 1998 - 2000 * Seniors: geboortejaar 1997. Toetreden tot "De Ouistiti's" kan op elke leeftijd! De activiteiten gaan door op zaterdagnamiddag van 14:30 tot 17:30. Na 17:30 is iedereen welkom voor een hapje en een drankje in onze Bar. Dit is het ideaal moment om kennis te maken met de Leiding, Stam of het Comité. Kan je op 13 september 2014 niet langskomen? Bel het nummer 0475 96 51 73 voor meer infor rond de inschrijvingen.

NOTEER ALVAST INe JE AGENDA:

8 november geven de 157 FOS Ouistiti’s een spetterend feest in feestzaal COC ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan!! Meer info volgt ...

Aangaande de expo

GULDEN BOEKEN VERTELLEN RONSE voorziet het CC De Ververij i.s.m. Willy Deventer in een NOCTURNE op 18 september 2014 van 20 tot 22 uur en zulks voor Ronsese verenigingen…

ELLEZELLES… is wat fier met haar heksen (de Ronsese overheid daarentegen is over zijn duivels BESCHAAMD!, foei stadsbestuur!), ze steken ze niet onder stoelen noch banken, waar en wanneer en hoe ook, als ze kunnen, pakken ze er steevast mee uit. Heksen kom je in Ellezelles tegen op alle hoeken en kanten &… duivels ook!

21

62 2014 WEEK 32


63 2014 WEEK 32

Vroeger stond hier de aloude Sint-Pieterskerk en NIET de enkele lindenbomen!?! De ‘ruïne’ is fake, maar geeft een impressie op productie van wijlen Albert MOL Cambier…

Deze beide er niet toe doende struiken belemmeren alleen maar het zicht op de romaans/gotische collegiale! Weg ermee!


64 2014 WEEK 32

R O N S E N A A R S ?

gAZet WEEK 33


65 2014 WEEK 32

06

Ook in Gent dromen ze weg met beiaardklanken en ons ‘beiaardpaar’ gaat er eveneens concerteren, zie de bijhorende beelditems…


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 32

gazetronse.be deze week… 66 blz. en volgende editie WEEK… 33, hehe!; volgende week… 33 pagina’s en géén bladzij méér, verdomme…; zeg dat de uitgever het geproclameerd heeft!

Onze pagina’s rond de N60-problematiek annex de ‘schuldige’ betonbaronnen werden in gAZet vorige WEEK 31 druk bekeken!

09

66 2014 WEEK 32

BLZ.01

BLZ.55