Gazet jaargang 2 week 31 01082014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 31 VRIJDAG 01 OOGST 2014 01

02

UPDATE ZONDAG 03 OOGST 2014

03


2  2014 WEEK 31

MET DE BLZ.11

VAN BLZ.32

ACTUEEL

BLZ.05


Met als hint: [den taap] … WIE?, WAAR?, WANNEER?, HOE?, WAAROM? … vertel het aan:

INTERBELLUM 1965

3  2014 WEEK 31


4  2014 WEEK 31 NEEN AAN DE NIEUWE VLAAMSE REGERING WAT DE DOORTREKKING N60 BETREFT!!!

GééN60 GééN60 Van een lezer doorgekregen uit : de economische voortekenen (66% slechter dan verwacht!; óók over de radio donderdag) zijn ver van gunstig en daar de nieuwe Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD reeds voor 2015 een begroting in evenwicht wil, is het maar zeer de vraag in welke geldverslindende projecten het mes zal moeten worden gezet? Wat valt weg: de N60 in Ronse?, de N8 Ieper-Veurne?, de R4 rond Gent?, de Brusselse Ring?, 32 hogere bruggen over het Albertkanaal?, … ZIE BLZ.08


5  BEIAARDCONCERTEN 2014 2014 WEEK 31 OP DE AGENDA:

 OPENINGSCONCERT ZOMERRECITALS Gastconcert Kenneth THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, zondag 03 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Mozart, Bizet, Chopin, Strauss e.a.  QUATRE-MAINSCONCERT Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse, samen met Els VAN DEN BORRE, zondag 10 oogst 2014 te 20:00 met… Telemann, Kleber, Händel, Gershwin, Ephrem Delmotte e.a.  ZOMERRECITAL Dominique WYBRAEKE, stadsbeiaardier van Ronse en het fluitkwartet Quatro Stagioni, zondag 17 augustus 2014 te 20:00 met… Bach, Tchaikovski, Mozart, Debussy, Ephrem Delmotte e.a.

BEIAARDRECITAL

KENNETH THEUNISSEN (GENT/HASSELT) OP DE HERMESBEIAARD ZONDAG 03 OOGST 2014 TE 20 UUR zitjes voorzien eveneens programma

 GASTRECITAL Rosemarie SEUNTIENS, stadsbeiaardier van Eindhoven Nederland, zondag 24 augustus 2014 te 20:00 met… Corelli, Verdi, Vivaldi, Scarlatti e.a.  GASTRECITAL Jean-Pierre HAUTEKIET, stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, zondag 31 augustus 2014 te 20:00 met… de Groote, Scotto, Kent, Sturdy, Siegel, Charles e.a.

 SLOTCONCERT gastrecital van Quentin LERICHE, aspirant-stadsbeiaardier van Douai in Frankrijk, naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG, zondag 07 september 2014 te 20:00 met… Mozart, Fauré, Charpentier, Cobb, Carrara, Monti e.a.


6  2014 WEEK 31

HERMESBEIAARD ZONDAG 03 OOGST 2014 TE 20 UUR

CONCERTANT TE RONSE 


7  2014 WEEK 31

START SEIZOEN ZOMERRECITALS met als opener een gastrecital door KENNETH THEUNISSEN, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt en dit op zondag 03 oogst 2014 te 14 uur met volgend programma: 1/ BAROK – Arioso & Bist du bei mir (J.S. BACH) | 2/ KLASSIEK – G-moll sinfonie KV 550 (W.A. Mozart) en L’Arlésienne (G. Bizet) | 3/ ROMANTIEK – Étude opus 10-3 (F.F. Chopin) | 4/ UIT WENEN – Second Waltz (D. Shostakonich) & BanditenGalopp (Polka) & An der schöne blauen Donau (J. Strauss jr) | 5/ ROCK – Music was my first love (J. Miles) | 6/ POSTLUDIUM – Cavalleria Rusticana (P. Mascagni).

CONCERTANT TE RONSE


ZIJN ZIJ

Deze blz. was de bijlage bij onze vooruitblik van donderdag 31 juli 2014, gedropt in de mailbox van onze grote familie ‘vooruitblikkers’ (*)

8  2014 WEEK 31

(*) om de wekelijkse vooruitblik te krijgen volstaat het om naar gazetronse@gmail.com desbetreffend een e-mail te sturen!

DE

BETON BARONNEN DIE RONSE MORDICUS…

LEES GAZET WEEK 31


9

Het is niet omdat gAZet - in casu de uitgever en/of alle medewerkers van dit onafhankelijk, digitaal en lokaal weekblad - over een politieke partij schrijft, in welke zin dan ook, dat we daarmee willen zeggen voor deze partij dan wel voor een andere partij te hebben gestemd. Laat het voorgaande vooral duidelijk zijn ten opzichte van volgende stelling, ter redactietafel komen aanwaaien…

VOORAL DE

WIL MORDICUS DE DOORTREKKING VAN DE N60

E N H E T W A A R O M Z I E E N L E E S J E O P D E V O L G E N D E B L A D Z IJ D E N …


10

… gaf de aanzet voor N-VA Ronse en zetelt i/d provincieraad

… (links) is voorzitter van het OCMW en zetelt aldus als zogenaamde zevende schepen in het college van burgemeester & schepenen … (rechts) zetelt in de gemeenteraad en zal per 01 januari 2015 – over zo’n vijf maanden dus – huidige schepen Agnes Van Crombrugge (CD&V) opvolgen voor de N-VA

… zetelen in de Ronsese gemeenteraad … (links) is er de voorzitter van (en aldus de eerste burger van de stad!) (eigen foto’s vs beeldmateriaal uit o.a. verkiezingspropaganda)

V.l.n.r.: Paul Carteus, Wim Vandevelde, Brigitte Vanhoute, Lieven Dhaeze, Angélique Syroit, Aaron Demeulemeester & Frederik Vandenbossche zijn, gezien hun politieke signatuur en hun mandaat namens de N-VA in Ronse en in de provincie, absolute voorstander van de komst tracé N60!

B

E

T

O

N

B

A

R

O

N

N

E

N


11 2014 WEEK 31

VAN ONDER NAAR BOVEN: RONSE… DE N60 RIJDT ZICH OP DE GRENS MET WALLONIË VAST TEGEN EEN SPREEKWOORDELIJKE MUUR… VIA EEN FIKSE LUS EN EEN GAATJE VERDEROP IS ER NET NOG EEN DOORTOCHT NAAR LEUZE… WANT WALLONIË ZEGT NON TEGEN DE DOORTREKKING VIERVAKS N60…


Tekst bij de vorige en volgende N60 pagina’s, in telegramstijl, als een moderne bad poem, kris kras door elkaar, woordwolk bijna, van vernomen uit welingelichtheid…

12 2014 WEEK 31

De stadhuislippen blijven op elkaar, ondanks Luc Dupont in Portois bij lancering RonseOpScène aan gAZet zei dat er weldra (sic!) uitleg zou komen | de N-VA heeft het gedaan, met Muyters’ coup de foudre net vóór de recente verkiezingen? (zie elders), met uitsluitend N-VA’ers die aan gAZet’s mouw trekken “not amused” te zijn met onze tegenkanting komst tracé N60 | du jamais vu in de persgeschiedenis, van de lokale zeker: zoveel gepubliceerde ANTI en géén spat speeksel noch letter annex komma om de PRO te duiden!?! | N-VA zou net dàt statement zoeken dat Wallonië stigmatiseert in hun NON tegen de N60 (zie voorheen Jean-Luc Crucke in deze kolommen) om met een spreekwoordelijke MUUR – een CHECK POINT CHARLY haast – waartegen een Vlaamse doortrekking van de N60, opgevoerd als missing link doch wetende geen echte link te kunnen zijn, zich te pletter rijdt… een nog duidelijker grens-op-alle-vlakken te etaleren: “Kijk beste mensen: dit is Vlaanderen en achter deze muur ligt alleen maar Waalse koppigheid en misprijzen voor de Vlaamse eigenheid” | aldus ‘gijzelt’ de N-VA de coalitiepartners van CD&V/Groen en Blauw (ook al stapte de voorzitter van Groen-Ronse recent op, net omwille van dàt N60 tracé) om andere dan puur economische belangen | dus zijn de ware betonbaronnen de N-VA mandatarissen voor provincie (1) en stad (6), toch? | in herinnering brengen we opnieuw dé pagina uit een vroegere gAZet (nr.46 van jg.01) waar uitsluitend de N-VA fier als een gieter dat super tracé van de N60 aankondigde (zie volgende pagina) | gAZet kwam er via een pientere lezer op uit dat de Walen voorheen OUI zegden tegen de doortrekking van de N60 door op hun grondgebied, op zo’n 200 meter waar hún viervaks N60 nu stopt, in ‘n 750 meter lang en liefst 50 meter breed stuk N60 te voorzien, met alles er op en er onder (lees: een weg- én een spoorwegbrug), dat daar nu ligt als een soort Atlantis en waarvan gAZet de gêne (weer) blootlegde | in het blauw van de tekst gaande over de weerlegging (voor 99,9% dan toch) vanwege de Vlaamse overheid van de… bezwaren, opmerkingen en adviezen (zie verder; zie gAZet WEEK 32 voor deel 2) valt duidelijk op te maken dat de Vlaamse overheid (lees: vooral die van de N-VA) lak heeft aan deze… bezwaren, opmerkingen en adviezen en zoals er in CC De Ververij op een plaat nabij de inkomdeur rechts waar het tracé aan het Ronsese publiek kond werd gedaan overduidelijk te lezen stond (verdomd jammer dat we daar géén foto van hebben gemaakt): géén enkel bezwaar zal verhinderen dat dit tracé van de N60 er komt, basta (allez, iets in die aard!)… | WORDT VERVOLGD


We hernemen onze pagina J uit gAZet nr.46 van 15 november 2013… Wij Ronsenaars waren zodanig gebrainwasht over de komst van de N60 dat er aanvankelijk niemand wakker van … belangrijke doorbraak lag. Maar langzaam ging hetN60? dagen… PERSMEDEDELING vanwege Tijl ROMMELAERE, voorzitter N-VA RONSE

J 13 2014 WEEK 31 46’13

missing link wegwerken, zodat het doorgaand verkeer uit Ronse weggehouden wordt en de Vlaamse Ardennen vlotter bereikbaar zijn. Diverse varianten/ tracés werden afgewogen. Daarbij werd niet alleen onderzocht wat verkeerstechnisch de beste oplossing zou zijn, maar werd ook gekeken naar de effecJe merkt het, ook in… ten op het landschap, de landbouw, het 1996 was er ‘grijze rook’, erfgoed en het woonklimaat. Het tracé op een vrijdag de 13e nog wel, maar dat is alweer dat nu op tafel ligt, is de meest gunstige 17 jaar geleden! Lukt het NU? oplossing. Het ontwerp houdt maximaal rekening met landschap- en natuurvoorwaarden, ondermeer door te kiezen voor ondertunneling. Ook gaat de Vlaamse Landmaatschappij nu uitzoeken welke bijkomende compenserende maatregelen er nodig zijn voor natuur- en landschapsgebieden.

N-VA Ronse is zeer tevreden met de belangrijke evolutie in het dossier van de N60. De Vlaamse regering heeft zopas het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vastgesteld. De Vlaamse regering heeft nu gekozen voor het meest gunstige traject en in december volgt nog een openbaar onderzoek. “De beslissing van de Vlaamse regering betekent een zeer belangrijke Het GRUP is nog niet definitief. In december volgt een openbaar onderzoek doorbraak in het dossier van de N60. Het dossier bleef decennialang aanslepen en waarbij iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren kan indienen. nu komt het eindelijk in een stroomversnelling. Dat is ongetwijfeld mede dankzij Het plan zal te raadplegen zijn op www.ruimtevlaanderen.be. de Ronsenaars die jarenlang hebben geijverd voor het oplossen van deze missing link”, aldus Wim VANDEVELDE, OCMW voorzitter. “Dit is een cruciale evolutie Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS (N-VA): “Al jarenlang voor een betere ontsluiting van onze stad en een verhoogde leefbaarheid van de is de N60 een bron van studie en discussie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Alle verkeer stadskern en dat in het belang van alle Ronsenaars”. In het verkiezingsprogramma wordt er vandaag nog recht door het centrum van Ronse gestuurd, wat nefast is heeft N-VA Ronse zich geëngageerd om voor onze stad het noodzakelijke lobbyvoor zowel de leefbaarheid als de vlotte verkeersdoorstroming. We hebben nu werk te leveren. Deze doorbraak is mede bewerkstelligd door de N-VA ministers een degelijk tracé voorgesteld waar iedereen nu nog opmerkingen, adviezen en in de Vlaamse regering. Wij bedanken dan ook in het bijzonder Vlaams minister bezwaren zal kunnen op indienen. Maar de belangrijkste stap is vandaag gezet: van ruimtelijke ordening, Philippe MUYTERS, voor zijn inspanningen in dit dossier. met dit GRUP geven we het startschot om de verkeersproblematiek in de regio aan te pakken.” DE PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING LUIDT: Vandaag, 8 november 2013, heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde CREVITS (CD&V): gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het wegwerken van de ‘missing “Voor de realisatie van de missing links in Vlaanderen wordt vandaag opnieuw een link’ van de N60 in Ronse voorlopig vastgesteld. De realisatie van die ontbrekende belangrijke stap gezet. Met de aanleg van 5,5 km nieuwe weg langs de N60 willen schakel is belangrijk voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de we de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de regio Ronse verhogen. We regio en voor een vlottere doorstroming. halen het zware verkeer weg uit het centrum van de stad en zorgen voor een De N60 verbindt Gent met de Franse stad Valenciennes. In de loop der jaren is de weg uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken (met middenberm). Momenteel is er ter hoogte van Ronse echter een ontbrekende schakel of een ‘missing link’: de verkeersstroom moet door het centrum van de stad Ronse en de capaciteit en de weginrichting zijn daar niet op voorzien. Daarom wil de Vlaamse regering deze

vlottere doorstroming op de N60, die daarmee zijn rol als ontsluitingsweg kan vervullen. Dit project is door de Vlaamse regering vroeger al geselecteerd als PPS project. Het project kan nu eindelijk, na vele jaren van discussie en studie, worden uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd op het terrein.” LEES HIEROVER EVENEENS DE SCHEVE KOLOM OP BLZ.L


14 2014 WEEK 31 Ronsenaars altegader, koop een kaars bij BONDZONDERNAAM en steek ze spoedig aan, want…

ik wens je… géén tracé N60 zoals de Vlaamse overheid ÉN het Ronsese stadsbestuur, de N-VA op kop en GROEN bengelend aan de spreekwoordelijke staart, ons door de strot wil rammen! Het heeft… géén naam dat zogenaamde economische voordelen moeten worden begrepen als puur politiek. Blauwe Albert (De Cordier) zei altijd: “Politiek is het vuilste dat er bestaat”. We gaven hem gelijk tegen beter weten in, we geven hem gelijk, wetende dat… (zie elders in deze gAZet). bondzondernaam.be


15 2014 WEEK 31

DE N60 VOLGENS… DE RONSESE VLAG! GROEN WIT WIT

Wij Ronsenaars zijn fier op onze groene long, genaamd koningin van de Vlaamse Ardennen! Wij zijn groen gewoon, wentelen ons in groen, wandelen er in, wonen en leven en fietsen ons uit in het groen, we hebben groene vingers, ook de stad zelf spikkelt & prikkelt van het groen (*), om nog maar te zwijgen van al dat groen dat rondom ons de heuvels opklimt: Louise, groene begraafplek hellend Hogerlucht op, richting Elzele, Pays des Collines, Wittentak en Schavaart… Zijn we met z’n allen dat groen wel waard? Als je duizend handtekeningen (of zijn het er intussen beduidend meer, Frank?) onder de petitie géénstreepdoorronse telt… NEEN dus. Want wij Ronsenaars laten ons voor het vele groen hier graag complimenteren, maar er zelf één poot naar uitsteken, oh maar, da’s nou net té veel gevraagd!?! Dus blijven we met 25 000 van de 26 000 ingezetenen op ons gat zitten (sic!) en bij dàt tracé van de N60 kijken we de andere kant op… de N60 viaduct binnen in het wit van onze ogen en we doen er niets aan, we laten begaan, betijen troef! (*) getuige het wekelijkse Ronse-in-beeld vanop ons redactieterras…

… is de kleur van het licht! Het zou de lichtinval binnen het stadhuis moeten zijn. Gekleurde politici zouden immer klaar wit moeten spreken, geen gebroken wit, geen eierschelp. Soms doen ze dat wel, maar bij de N60 vertikken ze het gewoon. Ze spreken… zwart, want ze zeggen niets, reactie laat staan uitleg, blijft achterwege, in een verdacht duister hoekje. Waarom? Met openbaarheid van bestuur wordt dus alleen gedweept, kleur dat bolletje rood in het stemhokje, liefst achter mijn partij en nog liever achter mijn naam… en verder zwijg je! Dat zeggen ze evenmin, maar je ziet het hen denken. Zijn het geen 25 000 Ronsenaars die reeds maanden op uitklarend wit wachten (laat die maar op hun luie kont zitten, quantité négligeable), dan zijn er wél duizend (of méér) die hun lamp boven de korenmaat willen houden. Bvb. staat elders in deze gAZet WEEK 31 dat het stadsbestuur over het tracé N60 advies heeft uitgebracht bij de Vlaamse regering, wel, ‘stadsbestuur’, stuur dat eens gewoon door ter publicatie in de Ronsese pers (*). Doen!

(*) Niet met een link of verwijzing naar, neen: puur tekst (en dus uitleg)!


Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “MISSING LINK N60 TE RONSE” DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.7 § 7 en artikel 4.6.5 §1, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, en op de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft; Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, artikel 27, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 13 februari 2004 en artikel 29, §2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 13februari 2004; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij decreet van 19 juli 2013, artikel 8, § 1, eerste lid; Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan Oudenaarde; Gelet op het plan-milieueffectenrapport (plan-MER), goedgekeurd door de dienst MER van het departement LNE op 10 juni 2013, waarbij het milieueffectenrapport tevens de passende beoordeling en elementen in functie van de watertoets bevat; Gelet op de watertoets die opgenomen is in detoelichtingsnotavan het RUP; dat met het watersysteem rekening is gehouden bij de opmaak van het grafisch plan en de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften; dat uit één en ander kan besloten worden dat het plan geen betekenisvolle negatieve impact zal hebben op het watersysteem; Gelet op de beslissing van de dienst Veiligheidsrapportage van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 26 juni 2013 over de toepassing van artikel 12 van de Seveso II-richtlijn, waarbij wordt aangegeven dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden en er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen dient te worden in het kader van de opmaak van voorliggend gewestelijk RUP; Gelet op de plenaire vergadering gehouden op15 juli 2013 over het eerste voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Missing Link N60 te Ronse” en op het verslag van de plenaire vergadering met de uitgebrachte adviezen; Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 23 september 2013 over het tweede voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk

telijke afweging is opgenomen in de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; Overwegende dat in functie van de realisatie van de Missing link N60 rond weg te Ronse een reservatiestrook is voorzien op het gewestplan Oudenaarde over een afstand van ongeveer 5,5 km met een nieuw tracé, losstaand van de bestaande N60; dat voor dit te ontwerpen gedeelte verschillende alternatieven werden onderzocht in het planmilieueffectenrapport, waaronder in een eerste fase het nulalternatief en zes verschillende alternatieven; dat daaraan na de terinzagelegging van de kennisgeving nog twee inspraakalternatieven zijn toegevoegd;

uitvoeringsplan “Missing Link N60 te Ronse” en op het verslag van de plenaire vergadering met de uitgebrachte adviezen; Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) over het tweede voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Missing Link N60 teRonse”, gegeven op23 oktober 2013; Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Missing Link N60 te Ronse” door de Vlaamse Regering op 8 november 2013; Gelet op de aankondiging door de Vlaamse Regering van het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 11 februari 2014 tot en met 11 april 2014; dat er tijdens het openbaar onderzoek 96 bezwaren, opmerkingen en adviezen werden ingediend; dat advies werd uitgebracht door de gemeenten Ronse, Kluisbergen en Maarkedal en door de provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op advies nummer 56.422 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerstelid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende dat in het bindend deel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het trajectdeel van de N60 tussen de E17 te Zevergem en de grens met het Waalse gewest geselecteerd werd als primaire weg type 1; dat dit wegvak in de loop der jaren stelselmatig is uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken met middenbermtussen De Pinte en Nukerke (Maarkedal); dat de weg ter hoogte van Ronse nog niet als een primaire weg functioneert; dat de verkeersstroom verloopt door het centrum van de stad en de capaciteit en de weginrichting niet aangepast zijn aan deze van een primaire weg; dat de ronde punten een te kleine diameter en capaciteit voor het vrachtverkeer op de N60 hebben; dat de N60 momenteel bijgevolg een ontbrekende schakel, ook missing link genoemd, bevat ter hoogte van Ronse; Overwegende dat de neerslag van de ruimte-

Overwegende dat vervolgens een trechtering werd uitgevoerd, waarbij werd onderzocht en beoordeeld welke alternatieven als redelijke alternatieven te beschouwen zijn; dat na deze trechtering uiteindelijk 3 alternatieven, met name het alternatief 2 (gewestplantracé), het alternatief 3 (bestaande tracé N60) en het alternatief 23 (in het plan-MER het milderend alternatief genoemd, met een ligging tussen de 2 andere alternatieven in) overbleven; dat voor deze alternatieven eveneens verschillende uitvoeringsvarianten werden onderzocht; Overwegende dat specifiek met betrekking tot de geboorde tunnel in het planmilieueffectenrapport wordt gesteld dat het geen redelijk alternatief betreft omdat de mogelijke milieuvoordelen van dit alternatief niet opwegen tegen de te verwachten milieunadelen, in combinatie met de zeer grote meerkost; dat meer bepaald wordt gewezen op de noodzaak om voor de realisatie van de tunnel de watervoerende laag en de onderliggende kleilaag in de getuigenheuvel die de basislaag vormt van de watervoerende laag, te doorsnijden; dat tevens wordt gewezen op de zeer zware bemaling die moet worden uitgevoerd bij de realisatie van een dergelijke tunnel; dat daardoor significante effecten zullen ontstaan op de lokale waterhuishouding; dat tevens wordt gewezen op het verhoogd risico inzake grondverschuivingen tijdens de aanleg van de tunnel; dat om die redenen het alternatief van de geboorde tunnel als niet redelijk wordt beschouwd; Overwegende dat er uit de afweging tussen de alternatieven blijkt dat de drie alternatieven op het vlak van mobiliteitseffecten evenwaardig zijn; Overwegende dat alternatief 3 op het vlak van aantasting van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologisch patrimonium significant slechter scoort dan de andere alternatieven; dat dit a fortiori het geval is bij verrekening van de mogelijke milderende maatregelen; dat de varianten 3A en 3H significante effecten van verdroging in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied vermijden maar leiden tot significante effecten op het onroerend erfgoed die zeer moeilijkof niet kunnen worden gemilderd;

16 2014 WEEK 31 Overwegende dat slechts één enkele variant (2Aa) van alternatief 2 géén lokale grondwaterverstoring veroorzaakt in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied met significante effecten door verdroging op Europees beschermde habitats tot gevolg; dat die variant evenwel vanuit milieuoogpunt significant slechter scoort dan uitvoeringsvariant 23-1A; Overwegende dat uitvoeringsvariant 23-1A uit de planMER vanuit milieuoogpunt als de meest aangewezen variant naar voor komt omdat die de minst negatieve effecten voor zowel de aantasting van natuurwaarden enerzijds als van erfgoedwaarden anderzijds als gevolg heeft; Overwegende dat het ontwerp-GRUP een concrete vertaling geeft van de resultaten van het plan-MER, met inbegrip van milderende maatregelen; dat hierover toelichting is opgenomen in de toelichtingsnota, onder meer in de milieuverklaring; Overwegende dat vanuit de milieubeoordeling verschillende milderende maatregelen worden geformuleerd; dat de maatregelen op planniveau rechtstreeks zijn doorvertaald in het GRUP, hetzij op het grafisch plan, hetzij in de ste- 

NOMENCLATUUR: Voor de "neofieten" (en andere!) onder ons, hieronder een verklarende woordenlijst, handig bij het lezen van deze ‘BESLUITEN’... MER = Milieu Effecten Rapport; LNE = Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; RUP = Ruimtelijk UitvoeringsPlan; GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan; GRB = Grootschalig Referentie Bestand (geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen); PPS = Publiek-Private Samenwerking; DBFM = Design, Build, Finance en Maintain (of ontwerp, de bouw, het 30-jarig eigenaarsonderhoud en de financiering); RSV = Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; SBZ = Speciale BeschermingsZones; SBZ-H = Speciale BeschermingsZones Habitat; VEN = Vlaams Ecologisch Netwerk; VLM = Vlaamse LandMaatschappij; Vergeef het me indien ik wat vergat te vermelden! Luc De Medts


 denbouwkundige voorschriften; dat het onder meer gaat over de aanduiding van bufferzones, maatrege-len voor geluidswering, waterbeheer, specificaties over ontworpen wegniveau, herinrichting voor land-schapsherstel; dat hierover toelichting is opgeno-men inde toelichtingsnota; Overwegende dat de maatregelen die betrekking hebben op het project-niveau of die overeenkomstig de regelgeving op het niveau van de vergunningverlening worden vastgelegd zoals bijvoorbeeld boscompensatie of de concrete realisatie van het landschapsherstel en de landschapscompensatie in het projectMER en in het proces op projectniveau verder zullen geconcretiseerd moeten worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen daarover; dat een concrete beoordeling van deze aspecten immers pas kan gebeuren op het ogenblik dat het ontwerp op projectniveau beschikbaar is, hetgeen op het niveau van het planmilieueffectenrapport nog niet het geval was; dat in voorliggend RUP wel reeds proactief voorzien wordt in de aanduiding van zones voor implementatie van deze maatregelen en de verplichting om deze maatregelen te realiseren, onder meer door het opleggen van de verplichting om bij de vergunningsaanvraag voor de weginfrastructuur inzicht te geven hoe wordt voldaan aan de verplichtingen inzake natuuren landschapsherstel en -compensatie; dat derhalve alle mogelijke garanties voorhandenzijn dat de uitvoering van deze milderende en compenserende maatregelen kan en zal gebeuren, ook op het projectniveau; Overwegende dat in het voortraject een watertoets is uitgevoerd; dat hierover toelichting is opgenomen in de toelichtingsnota; dat met het watersysteem rekening is gehouden bij de opmaak van het plan en de bijbehorend stedenbouwkundige voorschriften; dat uit één en ander kan besloten worden dat het plan, mits de in het plan opgelegde maatregelen, geen betekenisvolle negatieve impact zal hebben op het watersysteem; Overwegende dat een landschapszorgplichtnota werd opgemaakt; dat deze nota de effecten op de aangeduide ankerplaats weergeeft; dat na analyse van de effecten en het opstellen van milderende maatregelen kan geconcludeerd worden dat bij de opmaak van het RUP voor de realisatie van de missing link N60 de beperking van de schade aan de erfgoedwaarden binnen de aangeduide ankerplaats als uitgangspunt is meegenomen; dat in het RUP de bestaande reservatiestrookvan het gewestplan wordt geschrapt om een nieuw tracé aan te duiden voor de realisatie van de missing link dat de schade aan de erfgoedwaarde beperkt; dat daarnaast in het RUP voorschriften worden opgenomen die ertoe leiden dat bij de uitvoering van het RUP maatregelen moeten worden

genomen om de impact op het landschap te beperken, te milderen, te herstellen of te compenseren; Overwegende dat op het gekozen tracé bestaande goedgekeurde verkavelingen voorkomen; dat deze verkavelingen moeten worden opgeheven omdat zij de beoogde realisatie van de missing link N60 verhinderen; dat de op te heffen verkavelingen zijn aangeduid op het verordenend grafisch plan en vermeld zijn in de toelichtingsnota; Overwegende dat in de opmerkingen, bezwaren en adviezen enerzijds bemerkingen gemaakt worden van algemene aard en anderzijds bemerkingen die specifiek betrekking hebben op bepaalde thema’s of onderdelen van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; dat deze bezwaren, opmerkingen en adviezen bij de behandeling thematisch of per onderwerp gegroepeerd worden:  1. TOELICHTINGSNOTA – CORRECTIES Overwegende dat op basis van de bezwaren, opmerkingen en adviezen de toelichtingsnota op verschillende plaatsen werd bijgesteld, zonder inhoudelijke gevolgen; dat op basis van de bezwaren, opmerkingen en adviezen tevens een aantal andere wijzigingen werden doorgevoerd die wel inhoudelijke gevolgen hebben; dat deze wijzigingen hierna worden besproken;  2. ALGEMENE BEMERKINGEN Overwegende dat in een aantal bezwaren, opmerkingen en adviezen wordt opgemerkt dat de grafische plannen niet overeenstemmen met de realiteit; dat bijvoorbeeld bepaalde gebouwen of vijvers niet zijn ingetekend op het grafisch plan; dat het GRB niet als ondergrond werd gebruikt; dat in navolging van deze opmerkingen, bezwaren en adviezen de onder-grond van het grafisch plan werd vervangen door het meest recente beschikbare GRB; dat dit geen inhoudelijke aanpassingen aan de planopties als gevolg heeft; dat anderzijds in antwoord op deze bezwaren, opmerkingen en adviezen kan worden gesteld dat de op het GRB aangegeven bebouwing mogelijk beperkt kan verschillen van de effectieve op het terrein aanwezige bebouwing; dat in de toelichtingsnota in tekst en kaart inzicht wordt gegeven in de bestaande toestand van het gebied en de bebouwingstoestand; dat de feitelijk bestaande bebouwing en niet de op de gehanteerde ondergrond aangeduide bebouwing derhalve bepalend zal zijn in het beoordelen van concrete vergunningsaanvragen; dat die eventuele verschillen geen gevolgen hebben voor de toepassing van voorliggend plan; dat de bestemmingen van het grafisch plan en niet de aan- of afwezigheid van gebouwen bepalend zijn voor de toelaatbaarheid van bepaalde activiteiten; Overwe-

gende dat in één bezwaar wordt gesteld dat in paragraaf 3 het besluit houdende de voorlopige vasttelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Missing link N60 te Ronse" naar een niet bestaand decreet wordt verwezen; dat deze materiële vergissing in functie van de definitieve vaststelling werd rechtgezet;  3. SPORTZONE RONSE Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen voorstellen worden gedaan om het gebied voor wegeninfrastructuur beperkt op te schuiven ter vrijwaring van de plannen van de stad Ronse voor een sportzone; dat de ligging en breedte van de zone voor weginfrastructuur werd bepaald in functie van de mogelijke wegaanleg conform de ontwerpeisen die aan primaire wegen worden gesteld, dat het daarom op deze plaats niet mogelijk is het de ligging en breedte van de zone voor weginfrastructuur aan te passen zonder het horizontale en/of verticale wegalignement in het gedrang te brengen; dat het plan tevens in functionele en landschappelijke inpassing voorziet en daartoe ook de nodige ruimte intekent, ook ter hoogte van de sport- en recreatiezone aan de Leuzesesteenweg; dat om al deze redenen niet op het voorstel kan worden ingegaan;  4. ERFGOEDLANDSCHAP - ZORGPLICHTNOTA Overwegende dat in een aantal bezwaren, opmerkingen en adviezen wordt gevraagd om de afbakening van het erfgoedlandschap aan te passen; dat er een feitelijke onverenigbaarheid zou zijn tussen de voorschriften voor zones voor wegeninfrastructuur en functionele en landschappelijke inpassing enerzijds en de voorschriften voor het erfgoedlandschap anderzijds; dat op basis van deze bezwaren, opmerkingen en adviezen het tunneldak, enkele bestaande woningen en de werfzone uit het erfgoedlandschap werden gelaten; dat het plan-MER heeft uitgewezen dat de tunnel inopen sleuf moet worden aangelegd; dat het landschap op het tunneldak derhalve heraangelegd zal moeten worden; dat zowel het grafisch plan als de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied voor wegeninfrastructuur werden aangepast; Overwegende dat sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen wijzen op het feit dat de tijdelijke werfzone aan de Zandstraat in het erfgoedlandschap is gelegen en het meest westelijke deel ervan inderdaad waardevolle landschapselementen waaronder een meidoornhaag omvat; dat in antwoord op deze bezwaren de werfzone aan de Zandstraat uit het erfgoedlandschap wordt gehaald; Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen gesteld wordt dat de zorgplichtnota die bij de toelichtingsnota gevoegd is niet volledig is; dat de

17 2014 WEEK 31 zorgplichtnota op basis van de bezwaren werd aangevuld en verder verduidelijkt; dat deze als bijlage wordt toegevoegd bij de toelichtingsnota; dat deze nota alle effecten op de aangeduide ankerplaats weergeeft; dat na analyse van de effecten en het opstellen van milderende maatregelen kan geconcludeerd worden dat bij de opmaak van het RUP voor de realisatie van de missing link N60 de beperking van de schade aan de erfgoedwaarden binnen de aangeduide ankerplaats als uitgangspunt is meegenomen; dat in het RUP de bestaande reservatiestrook van het gewestplan wordt geschrapt om een nieuw tracé aan te duiden voor de realisatie van de missing link dat de schade aan de erfgoedwaarde beperkt; dat daarnaast in het RUP voorschriften worden opgenomen die ertoe leiden dat bij de uitvoering van het RUP maatregelen moeten genomen worden om de impact op het landschap tebeperken, te milderen, te herstellen of te compenseren;  5. OP TE HEFFEN VERKAVELINGEN Overwegende dat in een advies wordt gevraagd om de op te heffen verkavelingen op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften; dat het gedeeltelijk of volledig opheffen van een verkaveling geen bestemmingswijziging inhoudt; dat de op te heffen delen van bestaande verkavelingen, overeenkomstig de decretale bepalingen, worden aangeduid op het grafisch plan; dat die verkavelingen eveneens worden vermeld in de toelichtingsnota bij de opte heffen voorschriften;  6. PLANNIVEAU - PROJECTNIVEAU Overwegende dat een aantal bezwaren, opmerkingen en adviezen betrekking hebben op de concrete realisatie op het terrein, waarbij aspecten aan bod komen die niet tot de inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan behoren, of betrekking hebben op initiatieven die niet direct tot de bevoegdheidssfeer van de ruimtelijke ordening behoren omdat ze betrekking hebben op bestaande van kracht zijnde sectorwetgeving, of omdat ze zich situeren op het schaal- en detailniveau van de concrete uitvoering; dat deze bezwaren, opmerkingen en adviezen derhalve geen aanleiding geven tot aanpassingen aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, maar aan bod zullen komen hetzij bij de opmaak van de concrete uitvoeringsvoorstellen en de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, hetzij bij de opmaak en goedkeuring van het project-MER, hetzij in het recht- 


soonlijke en de financiële waarde van de betrokken eigendommen; dat in sommige bezwaarschriften wordt aangegeven dat indien toch wordt overgegaan tot onteigening deze zo snel mogelijk dient te gebeuren; dat de motivatie voor de tracékeuze werd opgenomen in het toelichtingsnota; dat deze motivatie werd aangevuld op basis van de bezwaren, opmerkingen en adviezen; dat voorliggende gegewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geen onteigeningsplan bevat; dat onteigeningen die in het verleden gebeurden op basis van een onteigeningsplan op basis van het gewestplantracé, op basis van de toen geldende bestemming en op basis van de toenmalige beleidsinzichten; dat deze onteigeningen vooral plaats vonden in het zuidelijk deel van het gewestplantracé, daar waar het nieuwe tracé het gewestplantracé volgt; dat het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel eveneens percelen aankoopt, maar dit op uitdrukkelijke vraag van eigenaars en dus via vrijwillige verkopen; dat Agentschap Wegen en Verkeer over eigen onteigeningsbevoegdheden beschikt in functie van concrete projecten; dat daarom deopmerkingen over onteigening zonder voorwerp zijn; Overwegende dat in een aantal bezwaren, opmerkingen en adviezen gesteld wordt dat het plan voor een waardevermindering van hun woning of bedrijf zou zorgen; dat wat de mogelijke waardevermindering betreft verwezen kan worden naar de decretale voorziene mechanismen zoals onder meer de mogelijkheid voor het bekomen van planschade; dat deze mechanismen desgevallend een billijke vergoeding garanderen zodat ter zake binnen voorliggende goedkeuringsprocedure geen specifieke maatregelen vereist zijn; dat deze bezwaren, opmerkingen en adviezen derhalve

geen aanpassingen vereisen van het ontwerp; dat als bijlage bij het RUP een register is opgenomen van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn, dat hiermee de nodige toelichting wordt verstrekt over mogelijk effecten op de waarde van eigendommen en de bijbehorende wettelijke regelingen;  8. OPENBAAR ONDERZOEK EN INSPRAAK Overwegende dat in sommige opmerkingen, bezwaren en adviezen opmerkingen worden geformuleerd over de doorlopen procedure, de wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp en informatieverspreiding waarbij onder meer wordt verwezen naar het ontbreken van voorafgaande inspraakmomenten, bijlagen van het plan-MER die niet raadpleegbaar bleken op de website, de wijze waarop de bevolking betrokken wordt bij de opmaak van het GRUP, de publicatie van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad; dat in antwoord op deze opmerkingen, bezwaren en adviezen kan worden gesteld dat, in overeenstemming met de bepalingen inartikel 2.2.7 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft onderworpen aan een openbaar onderzoek dat binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling werd aangekondigd door (1) een aanplakking in elke gemeente waarvan het grondgebied door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of ten dele wordt bestreken, (2) een bericht in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in het Vlaamse Gewest worden verspreid, (3) een bericht dat driemaal door de openbare radio werd uitgezonden en gepubliceerd werd op de teletekstpagina’s van de

DE STUUTEN VAN BUUNIE

© by gAZet 2014

 -streeks overleg met eigenaars en gebruikers in de aanlegfase zelf; Overwegende dat op basis van bezwaren, opmerkingen en adviezen een indicatief lengteprofiel werd toegevoegd in de toelichtingsnota; Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen wordt gesteld dat het plan te vaag zou zijn of dat er zelfs informatie zou worden achtergehouden; dat mede door de manier van financiering van het project niet duidelijk zou zijn welke ruimte er effectief door de wegeninfrastructuur zal worden ingenomen; dat het gebied voor wegeninfrastructuur te ruim is ingetekend; dat in antwoord op deze bezwaren, opmerkingen en adviezen kan worden gesteld dat in de toelichtingsnota is aangegeven op welke manier het gebied voor wegeninfrastructuur werd afgebakend; dat deze zone aanzienlijk minder ruim is dan de reservatiestrook die thans is ingetekend op het gewestplan; dat de afbakening gebeurde op basis van enerzijds het gekozen tracé en de ruimtelijk vertaalbare milderende maatregelen die het plan MER aangeeft voor dit tracé; dat bij de afbakening van het gebied voor wegeninfrastructuur een bredere strook wordt ingenomen dan de uiteindelijke ruimte die effectief gebruikt wordt voor de infrastructuur; dat het plande globale principes vastlegt met waar vanuit het plan-MER noodzakelijk de garanties voor de uitvoering van de ruimtelijk vertaalbare milderende maatregelen; dat bepaalde vrijheidsgraden in het GRUP nodig zijn om in een later stadium te komen tot een optimale uitvoering van het project; dat tevens rekening moet worden gehouden met de vereisten inzake wegveiligheid en de bouwtechnische vereisten; dat daartoe de nodige ruimte wordt voorzien; dat bijgevolg het gebied voor wegeninfrastructuur niet verder kan worden ingeperkt; Overwegende dat sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen vragen om de gronden die niet gebruikt zullen worden in functie van de aanleg van de weg zo snel mogelijk vrij te geven in functie van andere activiteiten; dat het voorschrift gebied voor wegeninfrastructuur aangeeft dat voor gronden die niet benut zijn in functie van de wegeninfrastructuur de voorschriften van de naastliggende bestemming toegepast kunnen worden; dat deze bezwaren, opmerkingen en adviezen derhalve geen aanpassing aan het ontwerpplan vereisen;  7. ONTEIGENING EN WAARDEVERMINDERING Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen in algemene zin wordt aangegeven niet te kunnen instemmen met de voorgenomen onteigening; dat daarvoor onder meer verwezen wordt naar het tracé dat wijzigde ten opzichte van het gewestplantracé en de emotionele, de per-

18 2014 WEEK 31 VRT en (4) een bericht op de website van het departement Ruimte Vlaanderen; dat deze aankondiging ook in overeenstemming was met de in artikel 2.2.7§ 2 vereiste voorwaarden en vermeldde op welke gemeenten het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betrekking had,waar het ontwerp ter inzage lag en wat de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek was; dat er geen wettelijke verplichting bestaat tot een individuele kennisgeving van het openbaar onderzoek aan de eigenaars van percelen; dat het dossier, naast de wettelijk voorziene locaties, bijkomend raadpleegbaar was op de website www.ruimtelijkeordening.be en bij de het departement Ruimte Vlaanderen op de locaties Brussel en Gent; dat omwille van een verhuis van de diensten van het departement Ruimte Vlaanderen in Gent een bijkomende bekendmaking gebeurde over de adreswijziging; dat een verduidelijkende bekendmaking niet in strijd is met de geldende regelgeving; dat het plan-MER gedurende een korte periode niet downloadbaar was van de website omwille van een technisch probleem; dat het dossier evenwel gedurende de volledige periode van het openbaar onderzoek volledig raadpleegbaar is geweest voor de burger zoals decretaal vereist is;  9. ZONE SCHERPENBERG Overwegende dat de provincie haar advies, inzake de uitsluiting van de zone Scherpenberg uit haar gefaseerde aanpak voor de reconversie voor 

10


 zones voor weekendverblijven, steunde op de stukken van de plenaire vergadering terwijl in die fase van het planningsproces louter een voorontwerp van het GRUP N60 voorlag dat, zoals in casu, nog kan worden aangepastalvorens de Vlaamse Regering het plan voorlopig vaststelt ineen ontwerp-RUP; dat de provincie voorbarig handelde door het aangepaste bestek, met uitsluiting van de zone Scherpenberg, meteen te lanceren zonder de voorlopige vaststelling door de Vlaamseregering af te wachten; dat in casu het bestek op 12 september 2013 werd gelanceerd met andere woorden  10. FINANCIERING EN KOSTPRIJS Overwegende dat in sommige bezwaren en opmerkingen gesteld wordt dat de aanleg van de N60 een nutteloze investering is tegen een extravagante kostprijs; dat de bijkomende onteigeningen er toe zouden leiden dat tracé 23-1A aanzienlijk duurder zal zijn dan tracé 2Aa; dat tevens wordt gesteld dat de optie om te werken via een PPS / DBFM procedure onaanvaardbaar zou zijn; dat de realisatie van de nieuwe infrastructuur noodzakelijk is voor de verbindingsfunctie van de N60 en omwille van de verkeersveilige aanleg van een in hetRSV als primaire weg geselecteerde weg; dat in de toelichtingsnota de motivering is opgenomen voor het infrastructuurproject en het plan; dat in het planmilieueffectenrapport in deel 11 – Hoofdstuk 3 – Mens, bovendien ook rekening is gehouden met de mate waarin onteigeningen vereist zijn; dat ook uit die beoordeling blijkt dat het aantal bijkomende onteigeningen van woningen bij de keuze voor variant 23-1A beperkt is; dat ook de bijkomende kosten die daarmee gepaard gaan bijgevolg beperkt zijn in verhouding tot de totale projectkost; dat bovendien de inname van landbouwgrond beperkter is bij realisatie van variant 23-1A; dat hoe dan ook de concrete financiële beoordeling zal gebeuren op projectniveau aan de hand van de ontvangen offertes; dat de regelgeving inzake overheidsopdrachten garandeert dat op dat ogenblik een marktconforme prijs zal worden bekomen; dat het plan zich tot slot niet uitspreekt over de wijze waarop het project moet worden gerealiseerd; dat het bezwaar met betrekking tot de realisatie middels PPS / DBFM bijgevolg niet dienend is in het kader van het voorliggend besluit; Overwegende dat in sommige bezwaren en opmerkingen de financieringswijze van het project in vraag wordt gesteld; dat het onlogisch is omde kost van een investering, waarvan de baten over een periode van tientallen jaren zijn gespreid, toe te rekenen aan één enkel begrotingsjaar; dat een DBFM-financiering toelaat om de begrotingsimpact over een langere periode te spreiden, dat dit leidt tot een grotere voorspel-

baarheid en dus transparantie van de kosten; overwegende dat een DBFMproject toelaat om alle kosten in aanmerking te nemen, ook deze die na de oorspronkelijke investering gemaakt moeten worden; overwegende dat synergie en innovatieve werkwijzen de prijs kunnen drukken; dat de wijze van financiering geen onderdeel uitmaken van de stedenbouwkundige-planologische afweging;  11. RELATIE RSV Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen het nut van de N60 in vraag wordt gesteld; dat de N60 in het RSV ten onrechte geselecteerd zou zijn; dat daarbij verwezen wordt naar de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen; dat in antwoord op deze bezwaren, opmerkingen en adviezen kan worden gesteld dat het RSV de N60 als een deels te ontwerpenprimaire weg voorziet; dat het RSV ook vermeldt dat dezeweg dient voorzien te worden als een 2x2; dat de uitvoeringsvoorwaarden voor een primaire weg verder aangegeven worden in het RSV: voorwaarden inzake ontwerp-snelheid, afstand tussen aansluitingen, kruispuntvoorkeuren, toegangen; dat de doelstelling daarbij het garanderen van de verbindingsfunctie op gewestelijk niveau is; dat het RSV hierbij duidelijk stelt dat alle mogelijke maaregelen en ingrepen moeten worden doorgevoerd die deze functie kunnen optimaliseren, zoals het realiseren van nieuwe tracés; dat voor primaire wegen type I zoals de, deels te ontwerpen, N60 de verbindingsfunctie op Vlaams niveau primeert; dat primaire wegen I wegen zijn die noodzakelijk zijn om het net van hoofdwegen te complementeren; dat de primaire wegen eerste categorie schakels vormen tussen hoofdwegen daar waar de omrijfactor voor “drukke” vervoersrelaties van gewestelijk belang te groot wordt; dat in bepaalde gevallen de maaswijdte in het hoofdwegennet dermate groot is of de omvang van de vervoersstromen van die aard is dat er een behoefte aan een tussenschakel bestaat; dat deze primaire wegen I dus vooral vervoer van gewestelijk niveau dat nu gebruik maakt van lokale en secundaire wegen moet opvangen en op die manier de verkeersleefbaarheid van het lagere wegennet en de kernen die erdoor doorkruist worden zal verbeteren; dat in deze bezwaren, opmerkingen en adviezen ten onrechte wordt uitgegaan van een één-op-één verhouding tussen de verschillende wegencategoriseringen in het RSV en wet van 1956; dat de selectie van een primaire weg inderdaad het streven inhoudt om deze weg te laten functioneren op een bovenlokaal niveau met een sterke nadruk op een hoge afwikkelingskwaliteit voor doorgaand verkeer; dat dit echter niet zonder meer te vereenzelvigen is met het statuut van

autosnelweg uit de wet van 1956; dat de voorgestelde inrichting voor een primaire weg categorie I volgens het RSV het volgende gamma omvat: autosnelweg/stedelijke autosnelweg, autoweg (2x2 of 2x1) of weg (2x2 of 2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling; dat dit zeer goed te begrijpen is vanuit de doelstelling van die categorisering, namelijk een optimalisering van het wegennet, die zeer duidelijk intentioneel is; dat in het RSV geen sprake is van ‘inrichtingsprincipes’ maar wel van ‘ontwikkelingsperspectieven’; dat de categorisering van een weg als ‘autosnelweg’ volgens de wet van 1956 daarentegen steeds ex post gebeurt, op grond van de vast te stellen gerealiseerde afwikkelingskwaliteit;  12. TRACÉKEUZE Overwegende dat er in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen wordt gesteld dat bepaalde alternatieven of effecten niet zouden zijn onderzocht in het plan-MER; dat het plan-MER een door de dienst MER goedgekeurd rapport is; dat een kennisgeving van dit plan-MER ter inzage werd gelegd van 10 juli tot 22 augustus 2008; dat een bijkomende terinzagelegging werd voorzien van 12september tot en met 12 november 2008; dat tijdens de richtlijnenvergadering de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak en onderzoeksmethodes van het plan MER werden vastgelegd; dat in de richtlijnen werd bepaald welke alternatieven als redelijke en te onderzoeken alternatieven moeten worden beschouwd; dat deze alternatieven werden onderzocht, in overeenstemming met de richtlijnen; dat de gebruikte methodes en beoordelingen conform zijn met de gemaakte afspraken vastgelegd in de richtlijnen en de richtlijnenboeken; dat uit de goedkeuringsbeslissingvan de dienst MER blijkt dat het plan-MER opeen wetenschappelijke wijze werd opgesteld door een team van erkende MER-deskundigen; dat het planMER werd goedgekeurd op 10 juni 2013; Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen gevraagd wordt waarom wordt afgeweken van het bestaande gewestplantracé; dat de reden waarom wordt afgeweken hiervan niet voldoende wordt gemotiveerd zou worden in het GRUP; dat in functie van derealisatie van de missing link N60 de mogelijkheden werden onderzocht, met inbegrip van het gewestplantracé; dat in overeenstemming met de bepalingen van het decreet natuurbehoud en met deverplichtingen inzake milieueffectenrapportage alternatieve tracés werden onderzochten afgewogen; dat bij het onderzoek en het bepalenvan mogelijke alternatieven is gebleken dat voor de alternatieven buiten het gewestplantracémogelijke bestemmingswijzigingen nodig zouden

19 2014 WEEK 31 zijn; dat ter voorbereiding en als onderbouwing van een op temaken RUP het plan-MER de effecten van de missing link op het milieu heeft onderzocht en het plan-MER ook de verantwoording in zich had voorde verfijning of schrapping van de huidige reservatiestrook, die op het gewestplan staat; dat uit het onderzoek naar de milieueffecten, en meer bepaald de passende beoordeling inzake de mogelijke significante effecten op denabijgelegen speciale beschermingszones, is gebleken dat de realisatie van het gewestplantracé allerminst evident zou zijn; dat verder ontwerpend onderzoek van de diverse uitvoeringsvarianten van het gewestplantracé dit bevestigde; dat slechts één enkele variant, variant 2Aa genoemd, van het gewestplantracé géén lokale grondwaterverstoring in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied veroorzaakt, met significante effecten door verdroging op Europees beschermde habitats tot gevolg; dat naast het feit dat het gewestplantracé het hoogste potentiële risico op aantasting van habitatsin zich draagt door de ruimtelijke situering in de onmiddellijke nabijheid ervan, er zich ook nog andere ernstige nadelen voordoen; dat naar gevoeligheid voor grondverschuiving deze variant 2Aa van het gewestplantracé het slechtste van alle redelijke haalbaar geachte varianten scoort; dat deze variant sowieso zeer negatief voor grondwaterhuishouding scoort in relatie tot fauna en flora; dat door de ligging van deze variant in de bronzones van de Kuitholbeek en de zijloop van Kuitholbeek moeilijk te vermijden valt dat afstromingswater in die bronbeken terechtkomt; dat daarnaast deze variant ook zeer moeilijk landschappelijk inpasbaar blijkt te zijn en bovendien een groter deel van de definitief aangeduide ankerplaats doorsnijdt; dat inzake landbouw het gewestplantracé een grotere impact zou hebben op een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied; dat om al deze redenen het aangewezen om in toepassing van het voorzorgsprincipe het gewestplantracé te verlaten in de omgeving van de top van de getuigenheuvel; Overwegende dat in sommige bezwaren, opmerkingen en adviezen wordt gesteld dat de tracékeuze onvoldoende gemotiveerd werd; dat in voorgaande behandeling van de bezwaren, opmerkingen en adviezen reeds werd aangegeven waarom in de omgeving van de top van de getuigenheuvel het gewestplantracé werd verlaten; dat in het plan-MER, goedgekeurd LEES VERDER OP BLZ.30 VAN HET RODE OORTJE…


20 2014 WEEK 31

RONSE DEZE WEEK WOENSDAGAVOND 29 JULI 2014 met grazende koeien op hellende weiden op honderden meters van de stadskom…


21 2014 WEEK 31 E

F

C G D B I MET DE KLOK MEE: A/ DE SCHIETTOREN (goed weer) | B/ DE JOLYTOREN | C/ DE MARTINUSTOREN(S) | D/ DE FLAMANTTOREN | E/ DE BELGACOMTOREN | F/ KERKTOREN SAINT SAUVEUR | G/ DE ABVV-TOREN | H/ DE STADHUISTOREN | I/ DE SCHIETTOREN (slecht weer)…

A

J

RONSE DEZE WEEK WOENSDAGAVOND 29 JULI 2014 met de zogenaamde “vissershuisjes” (J) voor kwieke bejaarden…

H


22 2014 WEEK 31

VERS V/D PERS KOMEN EVENEENS NAAR RONSE: GORKI | SOULBROTHERS | SUAREZ | DADDY K | DAVID D | WOUT | &…

GRATIS

2 FABIOLA

GRATIS

GRATIS VRIJDAG 29 OOGST 22:45/00:00 DAAN | ZATERDAG 30 OOGST 19:20/21:00 RONSE ZINGT + 21:00/22:15 ROB DE NIJS + 22:45/00:00 CAFÉ FLAMAND | IN JULI 2014 = ZATERDAG 05/07 19:00/20:15 PENTOC SICK + 20:30/21:45 REENA RIOT + 22:00/23:15 MARBLE SOUNDS | DONDERDAG 10/07 20:30/21:30 DE KEMELS 2.0 + 21:30/22:30 BAND OF WILLIES + 22:30/24:00 DJ BICEPS | (MEER NIEUWS IN VLG. GAZET’S)

M O G E L IJ K G E MAAK T DOOR VELE SPONSORS


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 31 TELT 55 BLZ. & 157 BEELDITEMS

02

23 2014 WEEK 31

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 31 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer eigen foto; foto Kenneth Theunissen | BLZ.02: foto’s Fonny Malrait; foto Kenneth Theunissen; eigen foto’s verwerkt in gAZetGRAfiek | BLZ.03: de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage vlg. gegevens COLOFON gAZet WEEK 32 | BLZ.04: gAZetGRAfiek met bijdrage van lezer F.D.; logo TRENDS | BLZ.05: eigen foto; foto ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen Kenneth Theunissen; foto uit bijdrage Erwin Huyghe | BLZ.06/07: foto’s Kenneth Theunissen; eigen foto | BLZ.08: gAZetGRAfiek; eigen foto’s vs. worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet foto’s uit bvb. verkiezingsgrafiek | BLZ.09: gAZetGRAfiek; logo N-VA | verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- BLZ.10: gAZetGRAfiek; eigen foto’s vs. foto’s uit bvb. Verkiezingsgrafiek | BLZ.11: gAZetGRAfiek; eigen foto’s | BLZ.12/16: gAZetGRAfiek; illustratie den tegen voorafbetaling van €25 per foto uit het Gulden Boek dd. 1996 door Willy Deventer; uit BZN; Buunie door AUTEURSRECHTEN Daventra | BLZ.20/21: eigen foto’s | BLZ.22: stadsbericht | BLZ.23: eigen ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN foto’s | BLZ.24/25: foto’s Patrick Aelvoet; stadsberichten; notulen scheBBIE DEPONERING (i-Depot) pencollege; gAZetGRAfiek; eigen foto | BLZ.26: met de B van Bijdrage | Willy Deventer is international author met BLZ.27: met de L van Link | BLZ.28/29: gAZetGRAfiek; foto’s uit verkieCAE-code 109987598, aangesloten bij zingspropaganda; uit bijdrage C.D. | SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.30: Z en F met eigen foto’s en graficus/kunstschilder met TheArtServerfoto Fonny Malrait | BLZ.31/44: focode 22912 alsook uitgever bij de Koninkto’s Fonny Malrait | BLZ.45/53: eilijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, gen foto’s; oude prentbriefkaart |  medewerkers én lezers maken dit weekblad tot manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.54: gAZetGRAfiek; fotograf. wat het is via gazetronse.be BVBA AbyZ consult & projects Gent. onbekend | BLZ.55: overzicht…  productie: Willy Deventer | contact via… Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-)  mailbox: gazetronse@gmail.com materiaal op te nemen waarover geen dui GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrozich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem trole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | dan asap contact op met onze redactie via onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokcamerabewaking naar meldkamer 24/24 ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r ‘k Zwere welken ede? stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

MET DE

VAN

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 32 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

COLOFON

De liefde die’k U breie!

gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


TE DEUM T.G.V. 21 JULI 2014 NATIONALE FEESTDAG

REAGEERT…

JEAN LATEN WE OP ONZE LEZERS STEEDS LOS IN ONGEKUISTE VERSIE!

VORIGE WEEK 30 IN GAZET EN JEAN

willy ik heb juist naar AZ (het is nu wel gAZet, he, Jean!) gekeken en ik zie de prachtige portretten van den 21 juli van binnen st hermes kerk ik ben daar dagelyks binnen in myn gedachten maar het is byna gelyk ik daar eigenlyk in de kerk stond want de photos zyn zo natuurlyk.ik kon het altar van st hermes zien en(een geheimtje) in 1992 op ons laatst bezoek by tante marguerite heb ik een van die grote "chandeliers" die direct onder sthermes staan een van die zilvere bladeren een zeer klein beetje geplooit om VOOR ALTYD MYN TEGENWOORDIGHEID IN MYN ST HERMES TE VERZEKEREN en die vlag die in den hoek staat die met de fiertel jaarlyks mee gaat rond myn stad in myn armen genomen want ik wist dat het ging de laatste maal in ronse zyn want tante had gezegd dat ze niet lang meer gingt leven EN DAAR!!!! NU IS MYN GEHEIMTJE VAN MYN HART!!!! ik heb ook boven op den preekstoel geweest voor eenmaal in myn leven als een ronsenaar moest ik dat doen!!!! en verder in de kerk op dezelfde kant als sthermes (op de rechterkant) waar het "koor" (??choir?) is drie keer aan die kleine bel getrokken een voor tante,een voor mama en een voor my!!! een beetje moeite met myn rug (sciatica nerve) zeer pynlyk voor te stappen ,hoop dat ik dat kan kwyt geraken beste wensen Jean altuus ronseniere-altuus vloeming

24 2014 WEEK 31 OPPERVLAKTEDELFSTOFFENPLAN INZAGE

Zomerconcerten beiaard Ronse In augustus en begin september weerklinkt de beiaard van de SintHermeskerk weer over de stad. Elke zondagavond staat om 20 uur een beiaardconcert gepland. De prachtig heraangelegde binnentuin naast de kerk (ingang crypte) fungeert als luisterplaats. Je krijgt er een gratis programmaboekje en bovendien is de beiaardier te zien op groot scherm. DE TOEGANG IS GRATIS.

Dit jaar staan naast beiaardiers van eigen bodem (Ronse, Gent & Hasselt, Oostende & Veurne) ook internationale beiaardiers op het affiche: één Franse beiaardier (Douai) en één Nederlandse (Eindhoven) zullen de Ronsese beiaard laten weergalmen. Het volledige programma kan je volgen via gAZet en/of nalezen of downloaden via www.ronse.be. ZIE OOK DE BLZ.05/07

Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26.III. 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wordt bekendgemaakt dat het voorontwerp van het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan principieel werd vastgesteld door de Vlaamse Regering. Over het principieel vastgestelde voorontwerp wordt van 01 augustus 2014 tot en met 30 september 2014 een raadpleging van de bevolking georganiseerd. Gedurende de termijn van de raadpleging ligt het voorontwerp ter inzage op de dienst Wonen & Bouwen in het stadhuis en is het bovendien raadpleegbaar via de website http://www.lne.be/AOD2. Elke burger heeft de kans om opmerkingen op het voorontwerp te formuleren. De opmerkingen dienen ten laatste op 30 september 2014 bij de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse overheid toe te komen per e-mail op natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be of per post naar Vlaamse Overheid - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen - Koning Albert II-laan 20, bus 20 - 1000 Brussel De opmerkingen moeten een duidelijke vermelding bevatten van de auteur en zijn of haar adres en tevens een verwijzing naar de specifieke titel of passage uit het principieel vastgestelde voorontwerp waarop ze betrekking hebben. Zitdag pensioenen voor zelfstandigen RSVZ - INASTI - Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ & INASTI) meldt dat er uitzonderlijk geen zitdag zal gehouden worden op dinsdag 12 augustus 2014. De volgende zitdagen in het Sociaal Huis van de inspecteur van het RSVZ/INASTI gaan terug door, elke 2e dinsdag van de maand in het Sociaal Huis, van 9 tot 10 uur.


ROMMELMARKT CURIEUS STOOKT. (deze pagina = notulen schepencollege)

Op zondag 10 augustus 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur en zeker tot het einde van de activiteiten ingevolge de rommelmarkt CURIEUS STOOKT aldaar, parkeerverbod in te voeren op het Joseph Wautersplein, in de Hector Denis- en de Ernest Solvaystraat, telkens ter hoogte van het Joseph Wautersplein. Voornoemde maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeerstekens E1. Eveneens op zondag 10 augustus 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur en zeker tot het einde van de hierboven genoemde activiteiten, zal op het Joseph Wautersplein verkeersverbod gelden. Het verbod zal aangeduid worden door middel van verkeersborden C3 op schraag. Eveneens op zondag 10 augustus 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur en zeker tot het einde van de hierboven genoemde activiteiten, zal in de Hector Denisstraat en in de Ernest Solvaystraat alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Deze maatregel zal aangeduid worden met het verkeersteken C3 met een onderbord vermeldend : ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

BIS-BEURS 2014 Samen met private partner BVBA Avaronne zal de stad Ronse het project ‘De Stadstuin’ op De Kloef promoten op de BIS-BEURS 2014. WORDT VERVOLGD

Voorzien wordt in een huldeconcert ter ere van musicus en stadsbeiaardier wijlen Ephrem DELMOTTE op 18 april 2015 in zaal COC. Meer nieuws volgt.

25 2014 WEEK 31

Aanvraag doortocht Belgian Westhoek Classic. Gelet op de nota 2014/045 bis van de dienst mobiliteit en duurzaamheid over de aanvraag tot doortocht van de Belgian Westhoek Classic; Gelet op de twee uur durende doortocht tussen 20.40 en 22.35 uur; Overwegend dat er bij vorige doortochten van autosportwedstrijden een aantal klachten kwamen over geluidshinder van buurtbewoners die langs het parcours wonen; Overwegend dat de politiecommissaris Dirk De Jonghe het parcours heeft goedgekeurd; Aanvulling: het parcours wordt aangepast door de organisatoren met advies van commissaris Dirk De Jonghe (wordt vervolgd); BESLIST:

Het schepencollege kan akkoord gaan met de aanvraag voor de doortocht van de Belgian Westhoek Classic op vrijdag 19 september 2014.

Weekblad gAZet laat geen gelegenheid voorbij gaan om de illustere figuur van ‘onze’ Ephrem DELMOTTE in de kijker te zetten, getuige hierboven onze pagina uit gAZet nr.04 jg.02 op blz.T – zie voorheen in andere edities van gAZet. DELMOTTEHUIS 


heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

26 2014 WEEK 31 Het spreekt vanzelf dat we in gAZet NOOIT iemands persoonlijke bijdrage gaan vermelden; lezersgiften blijven VOLKOMEN ANONIEM, gegarandeerd!

VAN

MET DE

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


27 2014 WEEK 31

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


03

Hadden we het in deze ‘gele’ gAZet over de N60 alweer, volgende WEEK 32 vervolgen we met op vele soorten kaarten deze… gele weg, alternatief voor het thans boven ons hoofd (en het Schavaart) hangende tracé N60, opgevoerd in 2008. DE N60 WORDT DUS VERVOLGD… Zoals bemerkt: géén D van Duivel deze WEEK 31, maar, ragegevoelig, gaat de duivel volgende WEEK 32… PLANKING!

28 2014 WEEK 31


HET RODE OORTJE LETS

29 2014 WEEK 31

De Minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Philippe MUYTERS

Je kan het zo gek niet bedenken of het past wel binnen LETS... een klusje waar je een paar extra handen bij kan gebruiken..., fruit/groenten uit de tuin op overschot..., bijles voor zoon of dochter..., breien, naaien, verstelwerk..., muffins voor een verjaardagsfeestje..., samen eten..., enkele helpende handen op een feestje..., kleren De geweren zijn gewoon van partijschouder veranderd… van jezelf of de kinderen..., een bureaustoel of een kastje..., plantjes die je anders toch maar op de composthoop gooit,... dit is maar een klein voorbeeld van "Vraag" en "Aanbod" binnen LETS... Alles in ruil voor enkele (virtuele) "Kasseien"... Wil je er alles over te weten komen, vrijblijvend...? Schrijf je dan in via volgende website voor een Infomoment! Passen de data niet; geef dan een seintje, we houden je op de hoogte van de volgende infomomenten. De Minister-president van de Vlaamse Regering, Volgende LETS momenten op Geert BOURGEOIS vrijdag 29 augustus 2014 en Vlaams minister bevoegd voor het beleidsvrijdag 12 september 2014 domein Landbouw en Visserij het beleidsveld telkens te 20 uur. Leefmilieu en Natuur, met inbegrip van de Dit is de link naar LETS: https://docs.google.com/forms/d/1ha3H1cA natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid en het beleidsveld Ruimtelijke Ordening xJsfNnScxtuAvpX6V0g46KzUf9LQO5KZu_dQ/ viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link Joke SCHAUVLIEGE

z

.

door de dienst MER op 10 juni VERV OLG 2013, verschillende alternatieve tracés VAN BLZ.19 werden geëvalueerd; dat na trechtering van een groot aantal alternatieven uiteindelijk 3 alternatieven, met name alternatief 2, alter. natief 3 en alternatief 23, in het plan-MER het milderend alternatief genoemd, met een ligging tussen de 2 andere alternatieven overbleven; dat voor deze alternatieven eveneens verschillende uitvoeringsvarianten werden onderzocht;

.

Hierboven zijn we gekomen aan de helft van de volledige tekst, de andere helft lees je in gAZet WEEK 32 – afspraak aldaar…


30 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 31/2014

NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

AC MILAN IN RONSE!

VOLGENDE WEEK 32 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


In de Wijnstraat gaapt een gat, dus de mogelijkheid om onverhoeds een foto te schieten die voorheen niet kon: de Hermestoren vanuit tegenlicht opgelicht, te hernemen kiek bij ondergaande zon, mét westerlicht op…

VAN

31 2014 WEEK 31 MET DE

FOTOGAZET

ZIE BLZ.32 EN VOLGENDE…


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

32 2014 WEEK 31

Uit onze vooruitblik van donderdag 31 juli 2014, gedropt in de mailbox van onze familie ‘vooruitblikkers’ (*) stond over de foto’s van deze FOTOGAZET deze inhoudsopgave: sone OUTDOOR had ter 'stadstuin' op De Kloef veel jong schoon volk in de navel ... mét plenty pic's van Fonny wie anders dan Malrait... (*) om de wekelijkse vooruitblik te krijgen volstaat het om naar gazetronse@gmail.com desbetreffend een e-mail te sturen!


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

33 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

34 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

35 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

36 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

37 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

38 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

39 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

40 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

41 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

42 2014 WEEK 31


sone.OUTDOOR

STADSTUIN

43 2014 WEEK 31


44 2014 WEEK 31


… ter locatie STADSTUIN op De Kloef, het eigenste Spillegem van Ephrem DELMOTTE én tegenover de nieuwe straat naar zijn naam, is het Café De Kloef reeds maanden gesloten, maar wat verder…

45 2014 WEEK 31


… ter locatie Veemarkt is de nochtans succesrijke voormalige brasserie THE BEERTEMPLE na lange tijd leegstand en probeersels onder de gedaante van “V-MARKT” weer open…

46 2014 WEEK 31


47 2014 WEEK 31

25 Ephrem DELMOTTE in velerlei gedaanten, ontegensprekelijk verbonden met ‘zijn’ bonmoss, na te Ronse stadsbeiaardier te Oostende, eveneens een koninginnestad, Vlaardennen versus badsteden, Lisette…


48 2014 WEEK 31


49 2014 WEEK 31

Ons prikbord bij HET RODE OORTJE van gAZet WEEK 31 vorige editie…

Isabelle & Christophe vertellen onze lezers meer over ARTISANNE, producten uit onze Vlaamse Ardennen, volgende keer in gAZet WEEK 31 32 … ontegensprekelijk de mooiste hoek van Ronse, ‘navel van’! MAAR…

… excuus bouwheren, excuus architecten, EEN… excuus urbanisatie, MAAR UUTVERCOREN deze nieuwe gevels spelen PLEKJE! vloekend TEGEN de authenticiteit van het oude stadslandschap… JAMMER IN DE VRIJHEID!


50 2014 WEEK 31


02

51 2014 WEEK 31


52 2014 WEEK 31 02

In de benedenstad van Ronse (veel vroeger spraken de Ronsenaars idd van een benedenstad en een bovenstad – de bovenstad begon op wat thans het Rooseveltplein is), in casu beneden de Wijnstraat kant voorheen De Vrijheid, werden enkele panden op rij afgebroken. Benieuwd welke architectuurinvulling (cf. blz.49) hier een bouwtoelating gaat krijgen!?!

31

Dat brengt met zich mee dat ‘n ongeziene skyline ontstaat, niet dat die an sich verrassingen in petto heeft, maar het doet een voorbijganger toch wel kijken, zo overdag (12:25) als ‘s nachts (zie volgende blz.). Vanuit de Wijnstraat heb je aldus deze doorkijk naar de Watermolenstraat, nabij… Auxilior!


53 2014 WEEK 31 02

En dit is dan vanuit dezelfde gezichtshoek de nachtelijke impressie‌ een klomp goud tegen de nachthemel, vrijdagavond 01 oogst 2014 om 22:33


Blz.14 e.a.

02

U I T S M IJ T E R :

54 2014 WEEK 31

Idd verdient de Ronsenaar, oud of jong, zwaar of dun, een ferme joekel voor de kont, voor zoveel berustende lankmoedigheid bij de komst van die absoluut overbodige N60!

ď ľ


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 31

gazetronse.be

03

55 2014 WEEK 31