Gazet jaargang 2 week 24 09062014 pptx

Page 1

RONSESE DIGITALE

BERLING

JAARGANG 2 MET…

WEEK 24 MAANDAG 09 JUNI 2014 09

10

11

12

13

14

UPDATE ZONDAG 15 JUNI 2014

15


2  2014 WEEK 24

16

MET DE

géénvlekopronse

VAN

ACTUEEL

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

géénstreepdoorronse

BERLING BERLANG BERLING BERLANG BERLING BERLANG BERLIN

OOK TE RONSE WERELD BLOEDDONORDAG OP ZATERDAG 14 JUNI 2014 | ZIE BLZ.69


HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid, omdat Hij steeds op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid. REFREIN Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; toont ons zijn aanschijn van licht. Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons opgericht. REFREIN Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan; die ons een hemels Paasmaal bereidde en zonder vrees door de wereld laat gaan. REFREIN Laat alle volken uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd, laat, Heer uw naam bezongen wezen in aller Deze lyrics van ‘n  eeuwen eeuwigheid. hymne die voorREFREIN heen steevast

werd gezongen toen Keerie zijn binnenkerkelijke ronde maakte, zaterdagmis 17 u De aan Hermes geketende duivel ligt op dit vaandel ‘Sint-Hermes, bid voor ons’ manifest . op de voorgrond als vertrappeld door het paard… http://www.youtube.com/watch?v=2qLWw2zXg0k

3  2014 WEEK 24

VERBODEN TIJDENS DE FIERTEL: ontblote bovenlijven (zeer goed weer is daar de directe aanleiding voor); ook transistorradio’s zijn verboden, maar evenmin gevaar daartoe, want die dingen zijn achterhaald en omgezet in individueel dan wel collectief geluid… ( hier een zeer ouwertje)


4  2014 WEEK 24

De banier van Sint-Hermes (SH ) waarbij de beide H-voeten elk een kruis vertonen, kruis dat de belleman met elke voet maakt als hij met trage plechtige processietred de komst van de Fiertel (= het schrijn) aankondigt…

Sint-Hermes op ‘n steigerend ros, trekt de teugels aan, de wind wappert door manen en mantel. Here duivel blijft het rustig bekijken, bemerk de manke poot, anders zou hij geen duivel zijn! De drietand wijst ten hemel, in het Gent van de bisschop zijn eveneens vele duivels te vinden (*), de draak boven ‘t Belfort priemt in des duivels… kruis (sic!).

Onderaan de drie Ronsese kerken zoals ze ooit naast of op een boogscheut van elkaar stonden: v.l.n.r. de Petrus, de Hermes en de Martinuskerk.

De diepdruk met als titel ‘Fiertel 1860 met smekende Vader Glorieux’ door Willy Deventer van 12 mei 1989 toont ons ‘n deel van de Fiertelprocessie. Links onderaan begint de stoet met de Fierteldragers (zij die het Hermesschrijn dragen). De Ronsese deken loopt met de zilveren/vergulde Hermesarm waarin Het was n.a.v. de Fiertel de relieken van de Romeinanno 1860 dat Glorieux, se martelaar zitten. Dan volgen op bezoek in Ronse van trommel(&)fluitje, de boogwaaruit hij was verbannen, zich voor de voeten schutters van de Sint-Hervan de Gentse bisschop mesgilde en grand ornat. wierp om hem te smeVroeger gingen in de proken naar Ronse te mogen terugkeren cessie palmwuivende meisbij zijn zusters en jes van Sancta Maria mee, broeders. Maar gehuld in een oranje zijden de kerkvorst bleef ongevoegewaad én Vader Stefaan lig voor smeekModest Glorieux met een bede van de vader echte koe aan de leiband! der armen… (Palmwuivende meisjes én Glorieux mét zijn koe verdwenen uit de processie…)

(*) denk alleen maar aan het Geeraard de Duivelsteen!


5  2014 WEEK 24

Deken Michel T’Joen schreef in de brochure van 2010 dit: “Al 1150 jaar brengt martelaar Sint-Hermes in onze stad en regio, een boodschap van hoop en verzoening. Hij staat symbool voor de dodelijke onverdraagzaamheid die hem het leven kostte. Daartegenover stelt hij de goede boodschap van de eenheid, die ieder jaar zovelen, tijdens de grote Ommegang op Drievuldigheidszondag, in beweWilly ging brengt”. Devos & Collin in Behoet mine zinnen: Sint-Hermes in Ronse en Sint-Dimpna in Geel: dé Deventer twee heiligen die zich in Vlaanderen gespecialimaakte als seerd hebben in het uitdrijven van de waanzin. Volgens de legende beiden onthoofd en verillustrator zo volgens aangeroepen tegen alles wat in dat hoofd misgaat. Beiden houden de ongeveer 222 ilduivel aan de ketting en in beide lolustraties in drie caties werden de pelgrims opgevangen door kapittels ipv door Gulden Boeken van de kloosterorden. Kapittel stad Ronse en deze ilRonse = 9e-10e eeuw & kapittel Geel lustratie tekende hij in = 1532.

‘t vigerende Gulden Boek voor de viering in 2010 van 1150 jaar relieken van St.-Hermes in Ronse (860-2010). Bij deze gelegenheid publiceerden Eric Devos samen met Ludo Collin (kanselier & bisschoppelijk gedelegeerde, bevoegd voor culturele zaken in het bisdom Gent en gewezen Ronsenaar) het boekje “Behoet mine zinnen”… met deze tekst op de achterflap:

7 juli 860… voor velen onder ons is deze datum bijna niet te vatten, té abstract om er zich iets bij voor te stellen. Het is nochtans op dàt moment dat een feit plaatsgreep waarbij een heilige en een kleine woongemeenschap letterlijk in elkaar opgingen: de aankomst van de relieken van SintHermes in Ronse. Sindsdien hebben beiden elkaar nooit meer losgelaten… ONDANKS HET FEIT DAT DE TEKENINGEN IN HET GULDEN BOEK VAN DE STAD STAAN, BERUST HET COPYRIGHT VOLLEDIG BIJ DE ILLUSTRATOR: WILLY DEVENTER RONSE…

© HOGERSTAANDE ILLUSTRATIE DOOR WILLY DEVENTER IS ‘N WAAR PORTRET VAN DE HEILIGE HERMES TE PAARD ÉN DE DUIVEL AAN HEM GEKETEND, ZOALS ZE BOVEN ‘T HERMESALTAAR VAN DE COLLEGIALE STAAN. JE ZIET ZE NU EENS IN CLOSE UP…


6  2014 WEEK 24 V.l.n.r./v.b.n.o.:

de zomerkermis wordt de zaterdag ervoor op gang geschoten; de Fiertel komt uit zijn nis…;

de burgemeester verzoekt om toelating om met Hermes de km-lange tocht te mogen aanvatten;

UIT DE FIERTEL DIE IN 2013 UITGING OP ZONDAG 26 MEI…

bij de kleine ochtendprocessie zijn de pompiers & Hermes te paard plus geketende duivel reeds present, de duivel hier in morgengrime…;

onder escorte trekt de Fiertel de Kruissens naar omhoog en dan…

BERLING BERLANG de hele dag langs Vlaardense wegen…


V.b.n.o./v.l.n.r.: de Fiertel gaat de dreef naar de kerk van Louise-Marie omhoog; komt voorbij de kapel van Lorette; houdt op de middag halt aan de Groene Boom (“à l’arbre vert le saint prend un verre”)!

7  2014 WEEK 24


8 ďƒ 2014 WEEK 24

V.b.n.o./v.l.n.r.: op weg naar Wattripont voor de overhandiging van de peperkoek; de fiertel-bloem bloeit; Hermes te paard met duivel in borduurwerk op het schrijn (zie volgende pagina); de Fiertel wordt de kerk van Rozenaken weer buitengedragen, de laatste tocht naar Ronse kan aanvangen‌


Borduurwerk toegeschreven aan Ernestine de Ligne, echtgenote van Jan van Nassau, heer van Ronse (recent gerestaureerd)

9 ďƒ 2014 WEEK 24


10 2014 WEEK 24

V.b.n.o./v.l.n.r.: aan Ekkergem wacht de geestelijkheid op … de duivel (in avondgrime); Hermes valt van ‘t lange wachten bijna in slaap op z’n paard…; de herauten trompetten de Fiertel Ronse binnen, de trommel trommelt en het fluitje fluit en … BERLING BERLANG … de Fiertel is ei zo na weer thuis (belder Adriën Gheerolfs was 80 jaar!)…


11 2014 WEEK 24 v

v v


12 2014 WEEK 24

In 2013 was wijlen Jean-Marie Cardon nog van de partij‌


13 2014 WEEK 24 ZOMERKERMIS EN BRADERIE RONSE De zomerkermis zal plaats vinden van zaterdag 14 juni 2014 tot en met maandag 23 juni. Op woensdag 18 juni wordt de kermis omgetoverd tot een waar pretpark! Bij aankoop van een polsband ter waarde van € 15 kan je doorlopend van 14.30 u. tot 22 u. genieten van alle hieronder vermelde attracties. De polsbandjes zijn bij deze attracties te verkrijgen vanaf zaterdag 14 juni. Voorwaar een leuk initiatief met als… kleine attracties: draaimolen Circus World, Vliegmolen, Trampoline, Buggys, Mini scooter, Pony’s en draaimolen Palais Magique en als… GROTE ATTRACTIES: G-Force, Pop Corn, Auto scooter, Lachpaleis, Rups, Booster alsook de Florida. Op maandag 23 juni, de laatste dag van de kermis, vindt ook de braderie plaats, van 8 tot 20 uur. Ze gaat door in volgende straten: Stationsstraat, Guissetplein, J-B Dekeyserstraat, Kerkplein, K. Vandendoorenstraat, Abeelstraat, Hoogstraat, Oude vesten, Rooseveltplein, Peperstraat, Stefanieplein, Wijnstraat en= Churchillplein. Naar aanleiding van de braderie is zondag 22 juni 2014 een koopzondag en openen de meeste handelaars hun winkeldeuren. KOOP IN RONSE!

FIERTEL Wie zomerkermis en braderie zegt, weet dat het fiertelen geblazen is in en rond Ronse. Elke eerste zondag na Pinksteren, op Drievuldigheidszondag met name, wordt het M schrijn met de relieken van Sint-Hermes, de schutspatroon van onze stad, op en rond de grenzen van Ronse gedragen. Goed voor een ommegang van zo'n 32,6 km. De traditie wil dat iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, zo wordt beschermd tegen geestesziekten. (VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA)


Neem alvast een kijkje op fiertel.be, een website in het teken van de Fiertelommegang. Je komt er meer te weten over de oorsprong en betekenis van de Fiertel, de historie, legende en voorstelling van Sint-Hermes die te paard samen met een duivel wordt afgebeeld (zie elders in deze gAZet alsook in gAZet WEEK 21), de indeling en opbouw van de historische processie en het uurrooster van de Fiertelommegang alsook van de plechtige processie.

14 2014 WEEK 24 Weet ook dat door de evtl. aanleg van het tracé N60 de Fiertelommegang ‘bedreigd’ wordt in zijn uitstraling door betonnen constructies over ‘t Schavaart en ter Groene Boom…

SLUITINGSDAGEN JUNI 2014

De stedelijke diensten stadhuis, jeugd, cultuur & bibliotheek zijn gesloten op : maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag) maandag 16 juni (Fiertelmaandag) maandag 23 juni 2014 (braderie of 9e kermisdag = lokale feestdag) De sporthal en het zwembad zijn gesloten op zondag 8 en maandag 9 juni (Pinksteren en Pinkstermaandag) alsook op zondag 15 juni (Fiertelzondag).

 De Fiertelommegang is een historische gebeurtenis en het belangrijkste evenemente in Ronse. Het is een gezonde traditie waar jaarlijks meer dan 5 000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten aan deelnemen. De ommegang wordt afgesloten met een historische stoet door de centrumstraten en deze stoet start om 17.30 u. en kan telkens op heel wat kijklustigen rekenen. Dé zware trekpleisters voor Ronse op gebied van “véél volk” zijn immers deze Fiertelommegang, de Bommelsfeesten en de Braderie (9e kermisdag en slotdag van de Hermesnoveen). De Fiertel is zo ongeveer de zomeropener te Ronse en deze palmboom op ‘de rups’ (kermisfoto rechts) getuigt daarvan…


15 2014 WEEK 23

TELEGRAM

= = DAMES EN KINDEREN EEN VERGOEDING KRIJGEN VOOR HUN = =

DANK


16 2014 WEEK 24

Heilige Hermes geneest de zotten buiten Ronse, maar laat ons Ronsenaars zotter blijven dan ooit!

ď ľ


VANUIT HET STADHUIS…

V/D PERS

Hallo Lieve Verfaille… WE WILLEN IN RONSE…

13

17 2014 WEEK 24

HELEMAAL NIET!

(update vrijdag 13 juni 2014 10:30)

Bemiddelaar aangesteld voor het project doortrekking N60 - Ronse Vóór de realisatie van het project N60 – Ronse werd door het Vlaams Gewest een bemiddelaar aangesteld. Een bemiddelaar geeft de betrokken bewoners en eigenaars heldere informatie, luistert naar de verwachtingen van alle partijen, analyseert de problemen en probeert de standpunten te verzoenen. Lieve Verfaillie neemt deze taak op zich en is het eerste aanspreekpunt voor eigenaars en bewoners die betrokken zijn bij het project N60. Zij zal de belanghebbenden de nodige informatie geven over het project en is de schakel tussen particulier en overheid. Lieve Verfaillie zal in juli en augustus op woensdag aanwezig zijn in het stadhuis. Zij kan belanghebbenden ontvangen en te woord staan van 9 u. tot 12 u en is te vinden in het bureau van de technische dienst (stadhuis - Grote Markt 12) op volgende dagen: OP WOENSDAGEN 2, 16 EN 30 JULI 2014 EN OP WOENSDAGEN 6 EN 20 AUGUSTUS 2014. Naast deze momenten kan ook steeds een afspraak gemaakt worden met Lieve Verfaille via 0492 91 54 44 of via bemiddelaar@mow.vlaanderen.be Meer info over de taak van de bemiddelaar kan je vinden via www.ronse.be GEMEENSCHAPSWACHTEN HELPEN MEE OM CORRECT TE SORTEREN... Afgekeurde PMD-zakken die na de ophaling blijven rondslingeren vormen een doorn in het oog van inwoners, passanten en winkeliers. Daar wil de stad wat aan doen. In de week van 10 juni zijn de gemeenschapswachten van start gegaan met een sensibiliseringsactie over afval sorteren. In de week voor de afvalophaling bussen zij duidelijke sorteerinstructies huis aan huis. In de week daarna zullen ze nagaan waar er PMD-zakken bleven staan en waar nodig aanbellen bij de mensen om meer toelichting te geven. Tijdens de zomermaanden wordt deze actie gestaakt. In september gaan de gemeenschapswachten weer van start, om eind november te evalueren wat het effect is van de actie. Meer info over deze actie : Stessens Mieke – Gemeenschapswachtcoördinator – 055 23 28 03 gemeenschapswachten@ronse.be


(ZIE BIJ COLOFON)

journaille!!!

VERSCHEEN REEDS IN GAZET NR.17 VAN VRIJDAG 25 APRIL 2014 OP DE HOME & OP DE VOLLE BLZ.G!!!

18 2014 WEEK 24

s

En dan is er een blogger, zie blz.80 van gAZet WEEK 23, die wél put uit wat (eveneens digitaal) weekblad gAZet maakte i.v.m. de N60 -gAZetGrafiek (*)maar nog met géén komma het bestaan van gAZet gemeld heeft, wij bijna aan onze… 80e week van verschijnen toe zijnde!?! TUUPE VUIR RO°NSSE heet dat dan! (*) Deze prent onder CECI N’EST PAS UNE SOLUTION is NIET van géénstreepdoorronse, sorry, maar van gAZet zelf, bovendien handig verknipt zodat de bron (gAZet dus) er niet meer bijstaat! Da’s neigend naar dié journalistiek waar men volgend resumerend woord voor uitgevonden heeft:


GELIEVE RONSE NIÉT MET EEN N60 TE BEVRUCHTEN… 2014 WEEK19 24 AANDACHT! Er is ons gemeld dat bladeren naar de volgende pagina trager verloopt; gewoon wat geduld hebben ajb…

DE HOUDBAARHEIDSDATUM VAN DIT HUWELIJK IS VERSTREKEN…


DE STEDENBOUWKUNDIGE EN POLITIEKE GEVOLGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN VAN DE BOUW VAN EEN VIADUCT VOOR DE N60 Een interview met filosoof en doctorandus geschiedenis Jean-Marie De Dijn gAZet: Jean-Marie, je hebt nu reeds enkele opgemerkte ‘open brieven’ geschreven… is er volgens jou enige vooruitgang te merken in het verzet tegen de N-60? Na blijkbaar weken windstilte of aarzelen, is ook blogger en schrijver-doet-het-al Stef Vancaeneghem ter elfder uur op de verzetsboot gesprongen, en hoe! Vooral zijn eerste tekst vond ik heel sterk, want bijzonder plastisch geschreven, denk maar aan het beeld van Wittentak tot Zwartentak. Dat houdt anderzijds ook in dat op ongebonden persvlak te Ronse iedereen momenteel tégen deze viaduct is. Al dit soort blogs en internetfora worden druk gelezen. Dat is dus een machtig wapen van verzet. gAZet: Inderdaad, Jean-Marie, niet vergeten dat het gAZet was die als eerste op de bres sprong namens de lokale pers… EN HOE! Wat vind je van de actiegroep géénstreepdoorronse? Ze hebben een aanspreekbare naam. Ligt niet alleen goed in de oren, maar geeft ook de ernst van de zaak aan. De actiegroep pakt de zaak alvast zeer goed aan. Dat zijn duidelijk mensen op niveau en geen zootje naïevelingen die je kan weglachen. Ze gaven ook een aantrekkelijke flyer uit, nota bene verdeeld over heel de stad. De website is inhoudelijk zeer overtuigend en is ook uiterst verzorgd gemaakt. Misschien moeten er wel de namen bij van degenen die de petitie ondertekenen? Dat is enerzijds positief belangrijk omdat mensen graag namen zien, van zichzelf, van hun buren enzovoort en natuurlijk heel graag van de BV’s waarmee de groep nu ook deels uitpakt. Anderzijds is een naamopgave ook negatief of qua afwezigheid belangrijk omdat we zo allemaal kunnen zien wie dus niet meedoet. Ik denk - positief - aan alle vroegere activisten tegen bijvoorbeeld het stort van Louise-Marie, maar ook vroeger tegen de vervuilende verbrandingsoven van Ronse; beide zaken die terecht én met succes werden bestreden. Alle jeugdbewegingen zouden nu ook massaal moeten reageren, de dokters edm. Het is negatief gezien zeker zeer belangrijk te weten welke politici van Ronse zich niet willen of beter zich niet durven te uiten tegen die viaduct. gAZet: Vind je dat verzet inderdaad wel voldoende, want inderdaad, wat met die opvallende stilte van de pure politiek te Ronse? Uiteraard moeten de politieke partijen van Ronse eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen en niet als egels met stekels zwijgzaam rond de hete brij blijven lopen. Het is toch werkelijk opvallend dat nadat de kritiek op die viaduct te Ronse losbarstte, alleen Luc Dupont iets gezegd heeft ter zake. Hij deed dat jammer genoeg met een standpunt PRO VIADUCT en vooral met een argument dat een nuchter en goed opgeleid mens zoals hij absoluut onwaardig is, al ben ik er absoluut zeker van dat hij onder vier ogen tégen die viaduct is, want de negatieve impact ervan maar al te goed begrijpt. Misschien heeft hij een dubbele agenda en wil hij van het verzet te Ronse gebruik maken om méér voordelen voor Ronse te verkrijgen van de Vlaamse regering? Nu goed, tenminste is er nu door publiek gebeuk minstens één bestaande politieke partij op de boot gesprongen: Groen en nog wel via haar Vlaams volksvertegenwoordiger. Politica Elisabeth Meuleman kwam hier zaterdag te Ronse haar steun betuigen maar hield tegelijk de wind uit de zeilen van haar groene schepen, Wouter Stockman. Het argument is dat

20 2014 WEEK 24

hij gebonden is aan een bestuursakkoord. Wel, wel, wel. Twee opmerkingen ter zake. Mogen Twee opmerkingen. Mogen we dat bestuursakkoord in zijn volledigheid dan op internet geplaatst zien zodat iedere burger dan kan proberen te begrijpen waarom iemand daaraan is gebonden? En ten tweede, als dit akkoord klaarblijkelijk betekent dat schepen Stockman zijn mond moet houden inzake de waanzin van deze viaduct, dan is het simpelweg een slecht akkoord en dan moet hij zijn mond helemaal niét houden. Het is nota bene dezelfde politica Meuleman die - overigens zeker terecht - pleit voor een beter onderwijs om onder meer méér mondige burgers op te voeden (ook op dat vlak bereid ik voor allicht volgend jaar een boek voor). Weer even denkend aan burgemeester én advocaat Luc Dupont: hoeveel echtscheidingen heeft hij reeds begeleid, in het geval van onomkeerbare ontwrichtende spanningen uiteraard na oorspronkelijke beloftes en dromen van eeuwig samenzijn? Dan moet dit college van burgemeester en schepenen niet eens scheiden, maar puur rationeel en op rechtvaardige wijze een ander akkoord sluiten, namelijk in het belang van de bevolking en niet in van zichzelf - en uiteraard publiek! Daarom ook al mijn eerdere oproep aan schepen Stockman om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en het schepencollege van binnenuit van standpunt te doen veranderen. In die zin valt de stellingname van Vlaams parlementslid Meuleman misschien dubbel te lezen. Namelijk eveneens als een puur politieke poging om hier te Ronse de meubels van haar partij te redden, waarbij ik uiteraard niet twijfel aan het feit dat Groen te Ronse althans binnensmonds fors tegen deze viaduct is.

gAZet: Vind je een soort verzet vanuit het schepencollege echt zinvol? Mensen zijn niet verkozen om de voordelen van een schepenpost zoals de zeer behoorlijke wedde, het soort maatschappelijk aanzien dat ermee gepaard gaat enzovoort, maar om iets te doen voor de bevolking, of liever nog voor het algemeen belang van deze bevolking. Dàt is het ideaal. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe schepen Ignace Michaux. Een zeer vriendelijke en gedienstige jongeman en je ziet hem overal, bovendien als moeders mooiste (dat laatste zal wellicht te maken hebben met een ludieke wedstrijd in gAZet tijdens jaargang 01 2013 n.v.d.r.). Maar welke standpunten wil hij uitdragen? Hij is nu iemand van een jonge generatie die bij uitstek zou geroerd moeten worden door de zgn. zachtere waarden, zoals zorg voor gezondheid, en in het algemeen de zorg voor onze volgende generaties. Wanneer je zoals ik in het onderwijs geregeld jonge mensen ontmoet, dan hebben zij steevast na enige tijd de mond vol over de zorg omtrent de opwarming van de aarde. Zo’n viaduct is op veel ecologische vlakken een achterhaald idee. De youngster Michaux is dan nog intensief bezig met de vaderlandslievende verenigingen. In september wordt er liefst drie dagen gefeest voor de bevrijding van Ronse van het juk van de Duitsers in WO II. Je kan je toch niet voorstellen dat hij voor een juk als dié viaduct kan kiezen en dus de facto gaat… collaboreren met betonboeren of wie dan ook een ‘echt’ belang mag hebben in die waanzinnige viaduct, tegen het algemeen belang van de bevolking van Ronse in. Hij als eerste, want als aanstormend politieke verschijning zou hij in principe de perfecte bondgenoot moeten zijn van iemand als Wouter Stockman. Bovendien ben ik er 100 % zeker van dat in zijn hart en onder vier ogen geen enkele van de wat oudere schepenen in dienst echt is gewonnen voor deze N-60, of het moet iemand van de N-VA zijn! gAZet: we weten Jean-Marie waarop je aludeert, want inderdaad heeft de N-VA als eerste én als enige partij een persbericht gestuurd naar de lokale pers, persbericht om EINDELIJK de komst van de N-60 met veel bombarie en prio’s aan te kondigen (zie voorheen in gAZet). Echter gaan we ons niet begeven op het louter politieke pad… VERVOLG OP BLZ.25


12 heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

Het spreekt vanzelf dat we in gAZet NOOIT iemands persoonlijke bijdrage gaan vermelden; lezersgiften blijven VOLKOMEN ANONIEM, gegarandeerd!

VAN

21 2014 WEEK 24

MET DE

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 24 TELT 76 BLZ. EN 181 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 24 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer affiche Fiertel anno 2014; eigen foto | BLZ.02: eigen foto’s; campagne Rode Kruis; gAZetGRAfiek; logo N60 door Guy Fourneau; vlaglogo door de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Willy Deventer | BLZ.03: eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.04: diepdruk nr. 02 uit een reeks van vijf met als onderwerp Glorieux weer te Ronse ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen n.a.v. een Fiertel… door Willy Deventer | BLZ.05: Hermes/paard/duivel illustratie in Gulden Boek stad Ronse dr Willy Deventer | BLZ.07/12: mix worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet van eigen foto’s met foto’s door Damien Van Wambeke e.a. (gAZetGRAverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- fiek) | BLZ.13/15: eigen foto’s; stads berichten | blz.16: houtsnede door E. Vermorcken; gAZetGRAfiek | BLZ.17: stadsberichten; gAZetGRAfiek | den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.18: uit de blog van Stef Vancaeneghem (inmiddels door S.V. aangeAUTEURSRECHTEN Past; gAZetGRAfiek | BLZ.19: gAZetGRAfiek; logo dr Guy Fourneau; uit ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN bijdrage door C.D. | BLZ.20/23: stadberichten; eigen foto’s; breiwerk door BBIE DEPONERING (i-Depot) Denise; logo Brasil 2014; scherm één; gAZetGRAfiek | BLZ.24/27: eigen Willy Deventer is international author met foto’s; gAZetGRAfiek; bijdrage LETS Vlaamse Ardennen | BLZ.28/29: eiCAE-code 109987598, aangesloten bij gen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.30: stadsberichten; uit bijdrage C.D. | SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.31: overzicht; gAZetGRAfiek | BLZ.32: affiche B.K. Kunstacademie graficus/kunstschilder met TheArtServerVlaamse Ardennen; het Rode Kruis; gAZetGRAfiek; eigen foto’s | BLZ.33/ code 22912 alsook uitgever bij de Konink46: FOTOGAZET met eigen foto’s, o.a. van werken leerlingen expo B.K. lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, Kunstacademie Vlaamse Ardennen; gAZetGRAfiek | BLZ.47/62: eigen manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.63: gAZetGRAfiek | BLZ.64: eigen foto’s | BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.65: fotografie Els Deventer | BLZ.66/68: bijdrage door Kringwinkel; Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.69: bijdrage door het Rode Kruis | materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.70: eigen foto; fotograaf onbekend; foto’s via stadsbestuur en via delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Jean-Marie De Dijn | BLZ.71/74: bijdrage door Thomas Deriemaeker (lodus niemand willen duperen, maar, indien er go facebook op pagina 71) | BLZ.75: eigen foto; fotograaf onbekend; zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem bijdrage door Garageverkoop Hogerlucht | BLZ.76: eigen foto’s… dan asap contact op met onze redactie via gAZet wenst alle medewerkers, vooruitblikkers, bijdragende lezers en alle gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- lezers een zonnige Fiertelommegang en een kermis mét [flosj]; santé! ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 25 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

14

22 2014 WEEK 24

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


23 2014 WEEK 24

WK VOETBAL OP GROOT SCHERM IN RONSE

Alle wedstrijden van de Rode Duivels en de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2014 zullen in Ronse gratis te zien zijn op groot scherm. Er is animatie voor en na de wedstrijd met DJ Biceps. GROEPSWEDSTRIJDEN RODE DUIVELS:

 dinsdag 17 juni (18 u.): België - Algerije: Churchillplein (station)  zondag 22 juni (18 u.): België - Rusland: Guissetplein  donderdag 26 juni (22 u.): Zuid-Korea - België: Grote Markt. Als de Rode Duivels de groepsfase overleven Voor de (natuurlijk!) worden alle daaropvolgende wedstrijden gelegenvan de nationale ploeg uitgezonden op de Grote heid is deze duivelsjurk Markt! De finale van het WK voetbal op zondag verbrijgbaar via… http://www.partykostuums. 13 juli zal worden uitgezonden op groot scherm nl/catalogsearch/result/? op het Guissetplein tijdens de Guissetfeesten. q=sexy

Meer informatie bij de dienst evenementen : 055/23 27 28 evenementen@ronse.be

MET DE

VAN

DUIVEL

 MET ONZE EXCUSES aan Luc Vandevelde, vader van Rode Duivels kinesist Bernard Vandevelde, dat de familienaam ons verkeerd doorgegeven werd én door de informatiedienst stad Ronse én door KVVV Ardennen, inmiddels in gAZet WEEK 23 rechtgezet middels een EXTRA UPLOAD!


Ze beginnen zichtbaarder in het straatbeeld Te komen, de tricolore hoesjes Om er de buitenspiegels Mee aan te kleden En nooit voorheen Speelde de marketing Zo in om die dekselse Rode Duivels op te voeren, Tot in tricolore worsten Toe, verpakt per drie en‌ Daarbij die duivelse BBQ Saus niet vergeten, Ter nationale trots, Brasil 2014, Ronse speelt mee!

12

24 2014 WEEK 24 AANDACHT! Er is ons gemeld dat bladeren naar de volgende pagina trager verloopt; gewoon wat geduld hebben ajb‌


VERVOLG VAN BLZ.20 Toch vlug dit: het is geen geheim dat ik weinig sympathie heb voor het moderne Vlaamsnationalisme. In het interbellum en zelfs vroeger was ik zeker een Vlaamsgezinde geweest, geen nationalist, want de Vlaamse cultuur in brede zin stond effectief onder enorme druk van de Franstaligen en dat was een onmiskenbaar maatschappelijk en moreel onrecht. Het mag bijna een wonder heten dat er nog Vlaams wordt gesproken! Ik kan me niet van de gedachte ontdoen dat de viaduct voor N-VA Ronse niet zozeer een instrument is met een economische logica, maar met een zuiver ideologische reden. In feite wil N-VA Ronse door die doortrekking van de N60 - misschien verklaart dat eveneens het stilzwijgen van het Vlaams Belang omtrent dit tracé van de N60 - én waarvan zij zeer goed weten dat die nooit verder loopt aan de grens met het Waals gewest, bereiken dat Ronse letterlijk met een betonnen navelstreng verbonden is aan de rest van Vlaanderen. Die doortrekking en dus viaduct is aldus een louter symbolische, want ideologische uitdrukking van een decennialange droom om Ronse als Vlaamstalige stad te poneren én een dam op te werpen tegen het Waalse hinterland net over de taalgrens, want geef toe: de doortrekking van de N60 is een utopie, want botst als het ware op een muur die de chicane net voorbij ‘t Rosco toch wel degelijk is, of niet soms?wwwwwwwwwwwwwwwwww gAZet: Hoe zie je het verband tussen de lokale poltiek en de Vlaamse regering die uiteindelijk de macht in handen heeft? Het is een grote verdienste van digitaal weekblad gAZet om quasi als eerste te hebben uitgebracht dat de Vlaamse regering op de allerlaatste werkdag voor de verkiezingen van 2014 definitief het tracé N60 mét viaduct heeft goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat veel mensen daar verontwaardigd over zijn. Ik denk dat net deze snelle beslissing voor de meerderheid van de bevolking van Ronse een bewijs is van een politiek van opgedrongen feiten, met andere woorden van een pure machtspolitiek of een politiek die geen rekening houdt met het algemeen belang van de bevolking. Het is de facto een zuivere Sovjetpraktijk en je ziet maar hoe burgers ook in een democratie alert en wakker moeten blijven. In concreto lijkt het me van essentieel democratisch belang om absoluut te weten te komen wie dit punt op de agenda van de Vlaamse regering ter stemming en goedkeuring heeft gebracht. Niet alleen welke minister hiervoor verantwoordelijk was én van welke partij. Laat ons asjeblieft niet naïef wezen: zonder lokale politieke druk vanuit Ronse zou deze snelle agendering en dus beslissing er niet zijn gekomen. De zaak is heel duidelijk: indien de Ronsese politici niét willen dat dit onding er komt, dan zal het er ook niet komen. Zich hier verschuilen achter ‘Brussel’ is intellectueel oneerlijk en gewoon een kleuterklasargument. Het is dus van het allergrootste lokaal belang om te weten te komen welke plaatselijke politieke druk er op Brussel speelde. Het zijn dan deze politici en bepaald deze politieke partijen van Ronse die politiek en moreel verantwoordelijk zijn voor een doorbreken van een normaal democratisch beslissingsproces waarbij dus het volk, via klachten, persoonlijk of met actiecomité’s, een noodzakelijke tegenstem kan laten horen. Door deze snelle agendering, zijn er dus zeker politieke krachten in Ronse die totaal niet geïnteresseerd zijn in hun eigen bevolking, maar uitsluitend in het eigen grote gelijk. Gelijk dat wij als ongelijk zien. Deze snelle beslissing van de ‘hogerstaande’ Vlaamse regering is dus in de eerste plaats een grote lokale politieke ramp wat betreft de ernst en de eerlijkheid van de politici van Ronse. Betreft het hier de N-VA die pretendeert een Vlaamse volkspartij te zijn (de N-VA liet een loftrompet voor EINDELIJK de komst van de N60 in de lokale pers verschijnen – zie hoger), dan negeert men vanuit of via Brussel datzelfde volk, want laat evenmin te Ronse zelf na zich in het debat te gooien, laat alleszins géén stem meer horen! Van logica of consequentie gesproken. Een goede onderzoeksjournalist heeft aan die regeringsbeslissing een vette kluif (iets voor Simon Demeulemeester van Knack misschien?). Ondertussen zitten alle mensen die tegen deze

25 2014 WEEK 24 viaduct zijn wel minstens tijdelijk met de zwart gebakken peren. Politiek taktisch gezien is deze snelle beslissing een mooie zet, strategisch zou dit wel eens voor dezelfde lokaal betrokken politici en zelfs voor de hele huidige politieke kaste van Ronse op een echte ramp kunnen uitdraaien. gAZet: Wat bedoel je met een politieke ramp op langere termijn? Gouverner c’est prévoir, zegt een spreekwoord. Nu moet je met spreekwoorden altijd opletten, want situaties en dus ook beslissingslogica veranderen, maar dit lijkt me toch een blijvende politieke waarheid. Ik denk dat werkelijk geen enkel betrokken politicus te Ronse, en dat is blijkbaar niet de meerderheid maar zelfs de voltallige meerderheid van de gemeenteraad (...), de negatieve consequenties van deze viaduct op langere termijn publiek althans niet goed inschatten. Bij wat echter de gevolgen van deze snelle Brusselse beslissing zullen zijn, denk ik aan het volgende… Noem deze beslissing gerust een Pyrhusoverwinning. In de hele moderne politieke geschiedenis van Ronse is er nog nooit zo’n grote afstand geweest tussen wat de klasse van de verkozenen – publiek – wil en wat de bevolking wil, enerzijds wél en anderzijds géén viaduct. Het is toch op zich opmerkelijk hoe geen enkele politicus noch politieke partij in het openbaar een debat wil aangaan over de noodzaak van deze doortrekking, dit nadat alle kritiek plaatselijk begon open te barsten. Alleen de burgemeester zei iets, zoals ik reeds opmerkte, maar onder het niveau van deze man die toch zeer ernstig heeft trachten te besturen sinds meer dan tien jaar en bovendien een door de wol geverfde advocaat is, iemand die dus het klappen van de discussiezweep kent en weet dat er altijd argumenten bij een tegenpartij bestaan. Net door deze afstand volstrekt te negeren met deze absoluut overhaaste en zeg maar achterbakse beslissing twee dagen voor de verkiezingen, scheppen deze Vlaamse regering en natuurlijk ook dit schepencollege dat deze beslissing ondersteunt, een nog veel grotere politieke afstand met de bevolking. Mensen zijn toch geen onnozelaars. De politieke klasse lacht eigenlijk met alle tegenstemmen door op zo’n manier beslissingen te nemen, nota bene in zo’n zwaarwichtig dossier dat immers gevolgen heeft voor talloze decennia en dus honderdduizenden Ronsenaars. Van een kloof met de burger gesproken en eigenlijk ook, alhoewel je dat beleefdheidshalve zogenaamd niet zou mogen zeggen, van pure domheid gesproken. Concreet gezegd, betekent dit dat alle huidige Ronsese politici die achter deze beslissing blijven staan, voor altijd zullen herinnerd worden als achterbakse en domme politici die het vertrouwen van de bevolking kwijt raakten door de komst van de N60 door te hebben gedrukt! Dat is een molensteen om de nek van de lokale politieke mandatarissen en een mogelijke voedingsbron voor… anti-politiek. Deze generatie politici is dus in één klap haar geloofwaardigheid kwijt én door lokaal niet te willen debatteren met het verzet tegen deze viaduct én door dit debat dan nog eens in de kiem trachten te smoren door een overhaaste beslissing van de Vlaamse overheid te ondersteunen die zij zo goed als zeker zélf heeft uitgelokt. Deze egel- of ezelstelling is nochtans geen natuurwet: debatteer, luister en denk na. Er is dan maar één beslissing mogelijk. Weg met dat onding! gAZet: Wat denk je van het argument van de waardevermindering van onroerend goed in enkele getroffen straten?Het is al opmerkelijk genoeg dat lokale politici daar geen oor naar hebben, om maar te spreken met welk soort arrogantie deze mensen momenteel de stad besturen. Sowieso zouden er ook al een pak huizen moeten worden afgebroken. Nochtans wordt de zaak op immobiliair vlak nogals het ware te rooskleurig voorgesteld én zijn er ook demografische en politieke consequenties die Ronse sterk kunnen verkleuren. ZIE VLG. BLZ.


 De impact van zo’n gigantisch ding als die viaduct zal véél verder gaan dan min goede afstraling op de aanpalende straten. Je moet rekenen op een totale waardevermindering van alle huizen en andere eigendommen van de Kruisstraat aan de ene kant tot ver in de regio De Klijpe. Dat betreft dus niet tientallen, maar eventjes honderden en honderden woningen; een werkelijk hallucinant resultaat. Die globale waardevermindering zal op langere termijn oplopen tot in de tientallen miljoenen euro’s, waarbij de waardevermindering relatief het grootste zal zijn voor de zgn. betere huizen zoals villa’s bvb. Die gaan gewoon spectaculair in waarde dalen en voor nog slechts een habbekrats van de hand gaan: een ideaal scenario voor huisjesmelkers die er kamerbidonvilles van gaan kunnen maken. Er zijn echter bijkomende en zeer drastische aspecten aan die zeer brede waardedaling verbonden. Puur moreel gezien, gaat de verleiding groot zijn om te gaan bedriegen, want ongetwijfeld gaan Ronsenaars verhuizen uit de brede strook van de viaduct net omwille van dat onding en wie wil nu minder voor zijn woning krijgen als hij zou kunnen? Je kan je voorstellen wat dat op vlak van immobiliën gaat meebrengen aan informatiestrategie, zeg maar liegen of bedriegen om kandidaat kopers er niet van te weerhouden om toch maar de eigendom aan te kopen. Er is fundamenteel nog iets anders op til. Rond 1990 trachtte het toenmalig stadsbestuur mits een (illegale) inschrijvingsstop zogenaamde vreemdelingen maar eigenlijk bewoners uit Brussel van Arabisch-culturele origine te weerhouden om in Ronse te komen wonen. Tevergeefs, en of dat een goeie dan wel een slechte zaak was, laat ik in het midden. Niet alleen was dit een politiek en moreel zeer twijfelachtige politiek, nochtans vanuit een socialistische meerderheid gepredikt en gestuurd, maar vooral was dit een economisch goede zaak voor de Ronsenaars die hun effectief leegstaande huizen zo tenminste nog konden verkopen. Ik ben in 1992 in Ronse aangekomen en keek ook mijn ogen uit in verband met die leegstand. Dat had ik toen in Vlaanderen nog nergens op zo’n grote schaal gezien. Wat gaat er nu aan gelijkaardigs gebeuren indien die viaduct er toch komt? Niet alleen gaan, om van die viaduct af te geraken, enerzijds Ronsenaars hoe dan ook zelf verhuizen, elders in de stad of gewoon naar randgemeenten zoals Saint-Sauveur bvb., zeker en vast wordt het voor elke Ronsenaar die bijvoorbeeld een huis erft in de brede strook rond die viaduct, ik herhaal dat het niet over tientallen maar wel degelijk over honderden eigendommen zal gaan, veel moeilijker tot quasi onmogelijk om te verkopen aan een normale marktprijs. Aan wie? Zeker niet aan andere Ronsenaars, of die moeten al zeer wanhopig naar een woning op zoek zijn om daar te willen gaan wonen en het compromis alleen maar maken omwille van de zeer lage want gekelderde prijs. Voor Ronsenaars wordt een brede zone rond die viaduct een soort vervloekte gordel. Anderzijds, wie gaat van buiten Ronse daar willen komen wonen? Zeker en vast niet de broodnodige jonge en/of kapitaalkrachtige mensen die reeds enkele tientallen jaren afkomen op Ronse enerzijds omwille van de lagere prijzen (dat is natuurlijk zeer goed op zich) en anderzijds net voor de natuur in en om de stad. Er is toch geen vreemde zeg niet-Ronsese kat meer die in een brede straal rond deze viaduct nog iets zal willen kopen (of bouwen n.v.d.r.)! En het is nog erger. Bewuste mensen zoals de jonge en/of kapitaalkrachtige lui zullen de extreem negatieve symboolwaarde van die viaduct naar de volgende waarde inschatten. Het zal voor allen immers duidelijk zijn dat een stadsbestuur dat zo’n dom stedenbouwkundig project verdedigt want onder meer zijn mooiste zicht vernietigt voor uiteindelijk geen enkel nut, en dan nog op slinkse wijze, gewoon in het geheel niet te vertrouwen is en dat er dus nog meer zij het kleinere aanslagen mogen worden verwacht op de schoonheid en integriteit van Ronse. Met zo’n krankzinnige stedenbouwkundige ingreep is het vertrouwen op dat vlak voor Ronsenaars én voor vreemde kandidaat inwoners in één slag weg. De Stadstuin kan dan in z’n functie van tuin dan een schrale pleister op een houten been zijn. En toch is er één groep van aan Ronse vreemde bewoners die honderd percent zeker zal komen wonen en dus kopen, en wel massaal, net zoals gebeurd is rond 1990. Iedereen weet dat de woningmarkt te Brussel al jaren onhoudbaar is; uit de pan gevlogen prijzen tegenover een

26 2014 WEEK 24

uiterst schrale bewoning wat beschikbare ruimte in en buiten betreft. Het zullen er tallozen uit Brussel zijn die op de instorting van de onroerende markt in de brede zone rond de viaduct zullen afkomen. Net zoals reeds is gebeurd begin jaren negentig, en op basis van de bestaande familiale en andere netwerking vanuit Ronse zelf én omdat men het nadeel van zo’n viaduct uiteindelijk wel kan relativeren tegenover de nog veel grotere negativiteit van de drukte van een stad als Brussel (je kan er gif op innemen dat minstens één of meerdere makelaars zich ter zake reeds aan het warmlopen zijn). Diegenen die te Ronse geloven in de afschaffing van de taalfaciliteiten zijn dromers en zelfs indien dit zou gebeuren dan nog blijft de sociologische werkelijkheid die van een stad met veel Franstaligen en veel Ronsenaars, al dan niet genaturaliseerd, van zgn. Arabische afkomst. Het resultaat zal een feitelijke verarabirisering van Ronse zijn. Ik vind dat persoonlijk wel een interessant perspectief, want heb van kindsbeen af een grote interesse gehad in de Arabische cultuur. Zo vind ik nog steeds het Alhambra te Granada het mooiste gebouw van Europa en Arabisch is een superieure poëzietaal. Je weet immers nooit welke culturele en economische output op termijn zo’n massale inwijkingsinput kan geven (de redactie laat Jean-Marie De Dijn dit zeggen voor eigen conto!). Dergelijke evolutie zal anderzijds zonder twijfel een dynamiek op zichzelf krijgen zodanig dat pakweg heel het deel van Ronse tussen de Zonnestraat, de Kruisstraat en tot ver in De Klijpe binnen zeg maar 15 jaar na inplanting van deze viaduct zo goed als een overwegend Arabische wijk zal worden. Daarbij is het zeer waarschijnlijk, reeds gelet op de grootte van de huidige Arabisch-Belgische bevolking van Ronse en de net door de inplanting van de viaduct geschetste kloof tussen bevolking en politici, dat er een aparte ArabischBelgisch getinte politieke lokale lijst zal worden opgericht. Je kan denken hoe groot die op slag zal worden. Ik geef het hier op een blaadje: de eerste multiculturele burgemeester wordt een baby van die viaduct! gAZet: Dat zijn inderdaad verrassende vooruitzichten, maar hoe realistisch schat je dat nu echt in? Ik herhaal dat men moet vooruitzien in de politiek en ik denk dat ik daar in Ronse zelf op verschillende vlakken heb aan meegedragen. Ik geef twee voorbeelden. Zo heb ik in 1999 de idee van een groot stadspark met randbebouwing op de Kloef politiek erdoor gekregen mits acties via De Fontein. Schepen Yves Deworm was daar aanvankelijk in de pers in zijn reactie helemaal tegen en wilde uitdrukkelijk vasthouden een volledige sociale bebouwing. Jaren nadien stond hij wel op de cover van het stadsmagazine Uitzicht te blinken met zijn burgemeester met de woorden erbij dat dit het belangrijkste stedenbouwkundig project uit de geschiedenis van Ronse was (een hele reeks mensen en organisaties werd eveneens bedankt, behalve De Fontein – ach, ja!). Anderzijds was ik ondanks de aanwezigheid van talloze architecten de enige die met de wedstrijd voor de heraanleg van de Grote Markt had voorgesteld, ook via De Fontein, om een straat of verbinding te verwezenlijken tussen Grote en Kleine Markt via de opening van de Harmonie. Voor mij de logica zelve, onder meer op basis van een eenvoudige helicopterstudie van een plan van Ronse, maar je moet het willen inzien. Omgekeerd is om Yves Deworm nu eens te parafraseren die viaduct het meest bedreigende stedenbouwkundig project uit de geschiedenis van Ronse. En er is natuurlijk de parallel met het begin van de jaren negenti, parallel die ik hierboven schetste. gAZet: Wat wil je nog kwijt aan de lezer? Het is nu Pinksteren geweest. Zou de Heilige Geest of hét inzicht minstens bij… VERVOLG BLZ.66.


27

DIT BLOKJE  13 STEMT OVEREEN MET HETZELFDE BLOKJE OP PAGINA 01 EN WIL ZEGGEN DAT DEZE PAGINA OP 13 JUNI 2014 OFWEL WERD GEPLAATST BINNEN GAZET WEEK 24 OFWEL EEN HEROPLADING IS VAN EEN DEZE WEEK REEDS VERSCHENEN BLZ.

OOK TE RONSE WERELD BLOEDDONORDAG OP ZATERDAG 14 JUNI 2014 | ZIE BLZ.69

2014 WEEK 24

EEN PAAR UPDATES KUNNEN NOG VOLGEN, DEZE LETS UPDATE HIER ALVAST… MAANDAGAVOND 16 JUNI 2014 is er een extra infomoment rond LETS(en). Is LETS(en) misschien ook iets voor jou...? Je komt alles geheel vrijblijvend te weten over het hoe, wat, waar, waarom, enz... Er is ook tijd voor al jouw vragen... Ben je vrij aanstaande maandag...? E-mail ons dan en we sturen jou de concrete gegevens door! www.LetsVlaamseArdennen.be

09

Just Give Me A Reason

10

11

12

13

14

GAZET WEEK 23 LEES JE VIA DE HOME BIJ VORIGE EDITIES…

15


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 10 JUNI 2014 21:12

28 2014 WEEK 24


RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 11 JUNI 2014 08:15

29 2014 WEEK 24


HET RODE OORTJE

13

30 2014 WEEK 24

KIDS-ID

… TIJDIG AANVRAGEN! Staat de vakantie voor de deur en ben je van plan om met je kinderen een reisje te maken naar het buitenland? Vergeet dan niet dat kinderen een Kids-ID nodig hebben voor reizen binnen Europa. Deze Kids-ID kost 6 euro, is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van drie weken. Als je te lang wacht met het aanvragen van de Kids-ID, moet je deze via een dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan vasthangt (109 of 173 euro), is dit geen aanrader! De Kids ID kan worden aangevraagd bij de dienst bevolking. Wees er dus tijdig bij. Dit spaart je extra kosten! Voor meer informatie kan je terecht op de website ronse.be of bij de dienst bevolking op 055 23 27 86 of via bevolking@ronse.be.

Gemeenschapswachten helpen correct sorteren… De week van 10 juni 2014 gingen de gemeenschapswachten van start met een sensibiliseringsactie over afval sorteren. De gemeenschapswachten merken op dat het aantal afgekeurde PMD-zakken dat blijft rondslingeren op straat, de laatste tijd toeneemt.

z

Daarom zullen zij duidelijke sorteerinstructies huis aan huis bussen, telkens in de week vóór de afvalophaling plaatsvindt. In de week daarna zullen ze nagaan waar er PMD-zakken bleven staan en waar nodig aanbellen bij de mensen om meer toelichting te geven. Tijdens de zomermaanden wordt deze actie gestaakt. In september gaan de gemeenschapswachters weer van start, om eind november 2014 te evalueren wat het effect is van de actie op de properheid van de straten. Heb aandacht en begrip voor deze actie, dank…

.

LEES DE BLOG .. VAN LUC DE MEDTS VIA DEROONSENIERE.BLOGSPOT.BE

www.stefvancaeneghem.be is in zijn blog tégen de komst van de N60, wittentak wordt zwartentak…


31 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 24/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 25 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


32 2014 WEEK 24 MET DE

OOK TE RONSE WERELD BLOEDDONORDAG OP ZATERDAG 14 JUNI 2014 | ZIE BLZ.69

VAN

FOTOGAZET


12

33 2014 WEEK 24

BEELDENDE KUNSTEN EXPO 06|06 > 22|06|2014 KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN … met op de expo/vernissagevloer leerlingen, leerkrachten, ouders, familie, vrienden, sympathisanten en uiteraard ook jouw gAZet present…


34 2014 WEEK 24

… en in aanwezigheid van de burgemeester  leidt cultuurschepen Joris Vandenhoucke vele werkjes en werken in, hier en daar een parel inhoudend, art touché, voor wie het ziet…


35 2014 WEEK 24


36 2014 WEEK 24

… let op de waterval!


37 2014 WEEK 24

… en toen waren ze nog met drie (hoeden)!


38 2014 WEEK 24

RONSE  VAN BORSTEN…


39 2014 WEEK 24

… EN VAN DUIVELS OOK? JA, TOT NU TOE NOG VAN DE RODE DUIVELS, MAAR VAN DÉ RONSESE DUIVEL, DE ENIGE ECHTE EN WARE!?!


40 2014 WEEK 24

… grisaille…


41 2014 WEEK 24

… fotokunst van mise-en-scène?


42 2014 WEEK 24

… om bij weg te dromen, toch?


43 2014 WEEK 24

… aan de namaak herken je de meester!


44 2014 WEEK 24

… je zal van koffie maar sterretjes kakken!


45 2014 WEEK 24

… zegt het zo en…

iemand anders ziet dan dit!


46 2014 WEEK 24

De zomer is er, de palmbomen op exotische stranden wenken voor sommige Ronsenaars, deze tekening droomt ervan in het grijs, met permissie door gAZet in een rechthoek wat bijgekleurd, op naar 21 juni en volop zomer, weerkundige zomer, kalenderzomer, seizoenszomer, zomerzomer ‌ ALS de zon maar schijnt, op de palmboom daar Ên op de inlandse eik hier, ZOMEREN ZAL HET!


Méér dan ooit zijn we nationaal in een voetbalgekte geduikeld, ons elftal MOET scoren, onze keeper mag ze NIET binnenlaten… - ook ons Ronse mag en wil niet achterblijven. Voetbal verdomme!

47 2014 WEEK 24


Local Unique heeft de uniekste, de grootste van de markt althans, de meest Ronssiese (met DRIE SSS’en, S.V., Maurice Bouchez weet-je-wel!?!)… terwijl ‘de stad’ zelf z’n best doet om her en der de… DRIE kilometer DRIEkleurige puntvlagjes op te hangen…

23

48 2014 WEEK 24


WIJ FOORREIZIGERS VOELEN ONS TELKENJARE ZÉÉR WELKOM VANWEGE DE RONSENAARS EN IN GOEDE SAMENWERKING MET DE LOKALE OVERHEID…

49 2014 WEEK 24

14


50 2014 WEEK 24

EEN DELEGATIE VAN DE FOORREIZIGERS POSEERT SAMEN MET EEN DELEGATIE VAN HET STADSBESTUUR O.L.V. SCHEPEN IGNACE MICHAUX VOOR EEN KERMISATTRACTIE DIE ZO GOED ALS KLAAR IS MET DE OPBOUW, ZIE OOK VOLGENDE PAGINA…


51 2014 WEEK 24


Oeps, groot probleem, de zwiepende kermisarm zou indien zoals voorzien opgesteld, té dicht bij de kraanarm komen die ter Grote Markt staat opgesteld voor bouwwerken nabij de hoek met de Hospitaalstraat…

52


53


54 2014 WEEK 24

Vorige week een ouwe autoCAR voor het stadhuis en nu PIX CAR… waar we van het zwevende ouwertje in het midden op de volgende blz. een close up maakten…


55 2014 WEEK 24


56 2014 WEEK 24

DE (ONVERBETERLIJKE) RONSESE STEM UIT AMERIKA‌ beesten zomer kermis en fiertel 14-24 juni,ik zal daar zyn invisible aan de boks autos voor de post en aan de cerpentiene aan den hoek van de midi en ik kan de beignettes en de frieten met een sausieske en picalilly smaken in myn gedachten die ik ging gaan halen voor mama en tante, eenvoudige maar onvergetelyke herinneringen, en het muziek van de kermis die we konden horen in ons keukentje in de beekstraat, ik doe myn ogen toe en ben daar weer ogenblikkelyk, en alzo blyft het leven dat weg is nog altyd in 't leven jean (Vandereecken) altuus ronseniere-altuus vloeming

't is te hopen dat N60 niet doorgaat, dat zou een schande zyn

ď ľ


SPECIALE ACTIE OP WOENSDAG 18 JUNI 2014 TER ZOMERKERMIS RONSE! Al wie een bandje koopt van 15 euro, (van 2 tot 92 jaar zei Eric Vanderhauwaert), mag op alle draaimolens zitten onbeperkt van 14 tot 22 uur. Je koopt ze aan een draaimolenkraam (*).

57 2014 WEEK 24

(*) De Ronsese scholen speelden reeds in op deze unieke actie, aangeboden door de verenigde foorreizigers in samenwerking met het… kermiscomité!

€ 15


58 2014 WEEK 24

De PALMBOOM (zie blz.14) van die ouwe getrouwe rups steekt nog in de coulissen, toch is het lekker warm, te zien aan de blote bovenlijven van de werkers (tot het elfde uur vanavond, minstens!)‌

ď ľ


Dat heet hier dus zo goed als af en nóg 31 andere attracties wachten op de duizenden kermisgaanders…

59 2014 WEEK 24


Idem dito hier…

60 2014 WEEK 24


61 2014 WEEK 24 … en gAZet wenst jong en oud een leuke kermis toe, voor de foorreizigers goeie…

S

A

N

T

É

… zaken en zoals er een zei: “Het weer IS alles”! Deugddoende Fiertel ook en denk…


62 2014 WEEK 24

… er aan: wie Fiertelt moet vroeg opstaan, uitgeslapen en fit zijn, dus nu zaterdag bij valavond: “Voor nu lekker slapen en voor Fiertelmorgen gezond weer op” (naar Sonja Barend).


AANDACHT

Converting document 09

10

11

12

13

14

63 2014 WEEK 24

… beste lezer! Als je naar gazetronse.be surft om gAZet te lezen en je bemerkt in het midden van jouw scherm al over beide pagina’s heen een grijze rechthoek met daarin Converting document, probeer daar niets aan te doen… dit wil gewoon zeggen dat wij, terwijl jij kijkt en leest, een recentere versie aan het opladen zijn. Deze rechthoek verdwijnt vanzelf als alles opgeladen is en je krijgt meteen de versie in UPDATE te zien….

15

 Let eveneens op de divers gekleurde blokjes, met datum en al afkomstig xxvan pagina één… én die aangeven wanneer er een update was!

Converting document

KLIK JE HIER OP, KRIJG JE DE PDF-VERSIE

(PRINTVERSIE)


87 64 2014 WEEK 24

FOTO

13’14

OPROEP! Destijds brachten we wekelijks vraag/oplossing van een merkwaardige of vreemde voet in Ronse, later met annex van kop, KOP&VOET dus. REMEMBER? Rear window is een film van Alfred Hitchcock met Grace Kelly in de hoofdrol en wiens prinsessenrol thans gespeeld wordt in een biografische prent met Nicole Kidman als wijlen de vorstin van Monaco. De familie Grimaldi liet weten NIET achter die filmprent te staan… Aan de enclave DE STOOKT vonden en publiceerden we dit wat bizarre raam. Indien geen foto, zou het zo uit een hedendaags naturalistisch kunstwerk kunnen komen. Ronse heeft nog rare vensters zat, deuren, totale gevels, hekkens en noem maar op. ZIE JIJ ERGENS ZO’N… RAAR DING ZITTEN, HANGEN OF STAAN, geef ons een seintje, onze fotograaf komt graag langs. We doen dit niet meer in afleveringen, maar brengen bvb. één reportage van de meest vreemde en opvallende en best gekke deuren in jouw digitaal weekblad. Nu loeren we op vensters, lezers, keep eyes open, laat ze maar komen. DANK!

= = sturen naar gazetronse@gmail.com = =


12

65

2014 WEEK 24

FOTOGRAFIE ELS DEVENTER

We mogen niet vergeten, gAZet niet, noch jij kritische lezer, dat de ESCHERTRAP in het Antoniuscollege IN GEVAAR blijft! DIT JUWEEL MOET BLIJVEN BESTAAN, MOET!


VERVOLG VAN BLZ.26 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Zou de Heilige Geest of hét inzicht minstens bij de CD&V zijn neergedaald? Volgens mij is dat niet eens nodig? want van de meeste schepenen ben ik er rotsvast van overtuigd dat zij tégen die doortrekking en zeker tégen die viaduct zijn. Het gaat dus over moed en natuurlijk over een manier om ‘n zeker gezichtsverlies bij verandering van standpunt te overwinnen. Maar er is toch niks op tegen om een werkelijk oerdom gedacht te laten vallen, temeer daar schepen en CD&V-er Jan Foulon in 1999 zelf zijn politieke carrière is mee begonnen door overigens zeer druk bijgewoonde acties tégen die N60. Zo kan ik in het bijzonder wel niet die jonge schepen Michaux inschatten en zou ik wel eens willen weten of hij ook al denkend een jong mens is die vrijuit én natuurlijk voor het algemeen belang of in zijn termen ‘het vaderland’ kan denken, of gewoon toch een product is van een partij met zogenaamde strakke partijdiscipline en daarmee eigenlijk een ouderwetse en uiteindelijk tot uitsterven soort politicus verwordt. Iemand zou zich ook moeten gooien op het uitspitten van de aanleiding van die overhaaste beslissing van de Vlaamse regering, twee dagen voor de recente verkiezingen. NOG DEZE OVERWEGINGEN. Heel deze discussie brengt een ernstige politieke crisis mee, waarvan het einde misschien niet in zicht is. Dat is democratisch en rationeel gezien ook een interessant gebeuren. Wie weet welke dynamieken er nu allemaal niet kunnen ontstaan. Tegelijk zijn we inzake het landschap van Schavaart momenteel enkel bezig in termen van ofwel economisch gebruik (via het leggen van een viaduct) ofwel van het behoud ervan. Er is een soort compromis mogelijk dat geregeld toeristen dus volk en geld naar Ronse kan brengen. Al in de jaren negentig zat ik te dromen van de organisatie van LAND ART of landschapskunst net op de Schavaart. Te weinig tijd edm. ervoor, maar Ronse heeft een bekwame cultuurdienst en groendienst enzoverder: die kunnen ten dienste staan van internationale topkunstenaars gespecialiseerd in deze materie. Wie nog in België doet dat? Gebruik dus deze fenomenale buurt niet alleen voor het behoud van een daadwerkelijk in Vlaanderen uniek uitzicht, maar ook voor een geregelde toegevoegde waarde die in harmonie of minstens niet in tegenspraak is met de buurt. Zo’n soort kunst lijkt me alvast mooier dan wat bloembakken hangen aan of klimop planten tegen een viaduct en kan perfect een tweejaarlijkse klassieker worden. Ook vind ik het eigenaardig dat nog hoe dan ook in termen van zwaar vrachtvervoer over de weg wordt gesproken. De toekomst van substantieel vrachtvervoer is aan het water en het spoor. Er was een goederenstation in Ronse en dat kan terugkomen: er is zelfs nog voldoende plaats voor. In die optiek zou zeker de spoorlijn naar Henegouwen en dus ook naar .... Valenciennes ofte Noord-Frankrijk nooit mogen worden opgegeven (momenteel in deplorabele staat). Vervoer per water betekent een kanaal, voor Ronse een oude en toen niet gerealiseerde droom. Water betekent eveneens een grote bron van mogelijkheden tot ontspanning. Op dat vlak is er echter een bijkomende en allicht levensnoodzakelijke strategische optie op lange termijn. Door de onafwendbare stijging van de zeespiegel, verwacht wordt immers één meter hoger dan nu binnen minder dan 100 jaar, stijgt natuurlijk ook onafwendbaar het waterniveau van het gehele Belgische waterstelsel. Als dat geen maatschappelijk probleem van de eerste orde is, én een stevig argument om het Waals Gewest mee te krijgen ter realisering van? Met meer lokale waterbekkens en structurele dijkverhogingen komen we daar moeilijk mee weg. Een mede-oplossing is zeker zij- of ringkanalen bij te bouwen, zoals bijvoorbeeld bij ons van de Schelde naar Ronse, en men heeft niet noodzakelijk een groot landbouwverlies vermits men op de inlandse dijkhellingen intensief aan geiten- en schapenkweek kan doen (betere beestjes dan die teveel gas producerende koeien) . Zo treft men een reeks vliegen in één klap. Dàt lijkt me strategisch politiek denken; niet een idee van 40 jaar geleden ‘eindelijk’ willen realiseren, en dan nog eens tegen de eigen bevolking én tegen elke traditie in. LEES MANCHETTE OP BLZ.70 J e a n – M a r i e D E D IJ N

66 2014 WEEK 24 TER INFORMATIE AAN GAZET EN AAN JEAN-MARIE DE DIJN… Vanuit het stadsbestuur proberen we zo open mogelijk te communiceren over het gevoerde beleid. Ook over de N60… In het kader hiervan lezen we in gAZet in het interview met JM De Dijn de oproep om het bestuursakkoord op het internet te plaatsen. Dit bestuursakkoord staat reeds sinds december 2012 online. Dit was toen het nieuwsbericht hierover : http://www.ronse.be/algemeen/bestuur/nieuws/bestuursploeg-ronse-2013-2018 Elke burger kan het document nog steeds raadplegen of downloaden via de website www.ronse.be (doorklikken naar Bestuur / Beleid / Beleidsplannen) Dit is de rechtstreekse link : http://www.ronse.be/sites/stadronse/files/Bestuursakkoord_Ronse_20132018.pdf Jean-Marie De Dijn van zijn kant dan weer… raadt de Met vriendelijke groeten,

Erwin Huyghe Communicatie

lezers idd. aan om dit bestuursakkoord omtrent de N60 zéér aandachtig te lezen EN VOORAL TE LEZEN WAT ER NIET STAAT!?! Wordt zeker vervolgd!

KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN BLAAST NIEUW LEVEN IN OUDE MATERIALEN MET DE LANCERING VAN EEN “OBJET TROUVE”LIJN Op zaterdag 21 juni 2014 kunnen klanten vanaf 10 u. de collectie ontdekken in de drie vestigingen van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen. De ganse dag door worden de klanten getrakteerd op koffie en taart en kunnen ze een kijkje nemen achter de schermen in de ateliers van Oudenaarde en Ronse waar de ontwerpen worden vervaardigd. INZETTEN OP HERGEBRUIK Regelmatig ontvangt De Kringwinkel moeilijk verkoopbare goederen, in het bijzonder textielproducten en meubilair. Een tweede leven geven aan deze goederen is de opzet van de “objet trouvé”-lijn: nieuwe gebruiksvoorwerpen creëren met recuperatiemateriaal en zo bijdragen tot een meer duurzame samenleving. ARBEIDSZORG IN DE STREEK De collectie wordt vervaardigd door arbeidszorgmedewerkers afkomstig uit de streek onder begeleiding van een instructeur. Omwille van persoonsgebonden redenen kunnen deze personen niet of niet meer werken onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermd arbeidscircuit. Door het werk binnen De Kringwinkel leren ze welomlijnde taken uit te voeren aangepast aan hun mogelijkheden en beperkingen. Deze arbeid op … (LEES AL OVER DE FOTO’S OP VLG. PAGINA HET VERVOLG OP BLZ.68)


67 2014 WEEK 24

RONSE OUDENAARDE ZOTTEGEM

KRING WINKEL 


 maat biedt hen een zinvolle tijdsbesteding en de mogelijkheid tot sociale interactie op de werkvloer. “OBJET TROUVE”: TIJDLOOS DESIGN Na een samenwerking met TIO3 voor het vinden van een ontwerper voor het uittekenen van de lijn werd gekozen om samen te werken met Sarah Patoor, een freelance textiel designer (http://www.sarahpatoor.com/). Zij ontwikkelde de prototypes voor de textiellijn alsook de naam van de collectie. In elke winkel zal zich vanaf 21 juni 2014 een stand bevinden met de verschillende ontwerpen uit de collectie, waaronder kussens, lampen, kinderstoelen en kindertafels. Voor de lampen en de kussens wordt oud textiel als basismateriaal gebruikt dat wegens beschadiging niet meer kan verkocht worden. Dit textiel wordt herwerkt tot nieuwe tijdloze kussens en sfeervolle lampenkappen in het naaiatelier van De Kringwinkel van Oudenaarde. Kerkstoelen en onverkoopbare meubels worden op hun beurt in het houtatelier van Ronse herwerkt tot hippe kinderstoelen en tijdloze kussens en sfeervolle

68 2014 WEEK 24

lampenkappen in het naaiatelier van De 15 Kringwinkel van Oudenaarde. Kerkstoelen en onverkoopbare meubels worden op hun beurt in het houtatelier van Ronse herwerkt tot hippe kinderstoelen en kindertafels. In het najaar wordt de collectie uitgebreid met nieuwe ontwerpen met het zicht op de eindejaarsperiode. Datum: zaterdag 21 juni van 10 tot 17.30 u. in de…  Kringwinkel Oudenaarde, Doornikse Heerweg 79b verkoopstand in winkel + bezoek achter de schermen van het naaiatelier  Kringwinkel Ronse, A.L. Vanhovestraat 14 verkoopstand in winkel + bezoek achter de schermen van het meubelatelier  Kringwinkel Zottegem, Heldenlaan 77 verkoopstand in winkel. Meer info: De Kringwinkel Vlaamse Ardennen: www.kringwinkelvlaamseardennen.be Anne Cnudde - Coördinator, kringloop.acnudde@skynet.be, 0499 26 79 01 Céline Morris - communicatieverantwoordelijke, kringloop.cmorris@skynet.be, 0491 34 80 20

OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 24


14 juni 2014‌

WERELD BLOEDDONORDAG

= = medegedeeld door Jo LEROY, secretaris Rode Kruis Ronse-Kluisbergen = =

ga naar ronse.rodekruis.be

12

69 2014 WEEK 24


13 VERVOLG VAN BLZ.66. gAZet: Je zei, Jean-Marie, dat er blijkbaar nog politieke gevolgen zullen zijn op langere termijn? Jean-Marie De Dijn: Ik heb in een open brief aan schepenen Jan Foulon en Wouter Stockman reeds aangegeven dat hun geloofwaardigheid uiterst aangetast wordt indien zij zich niet consequent gedragen en dus afstappen van hun openlijke of minstens verborgen steun aan dit project. Groen zal sowieso kopje ondergaan in Ronse indien die viaduct er door komt, hoe parlementslid Elisabeth Meuleman nu ook tracht te sussen, maar Jan Foulon heeft in 1999 nota bene zijn politieke loopbaan gelanceerd met een grote actie tegen die doortrekking. Tja. En dat voor een ex-topjudoka , een sport waar fair play hoog in het vaandel staat. Er is nochtans meer. Gelet op de grote kloof van onbegrip en ook wantrouwen tussen politici en bevolking denk ik dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen er al gevolgen zullen zijn, tenminste indien die viaduct en de rest er dan effectief liggen of men er al aan zal zijn begonnen. Het is zeer waarschijnlijk dat er meer onthoudingen in de zin van proteststemmen zullen zijn. Dat laat politici eigenlijk eerder koud. Ik denk echter dat het soort burgerinitiatief zoals van de actiegroep géénstreepdoorronse op termijn zou kunnen uitmonden in een lokale partij voor een eerlijke want echt met het algemeen belang en dus met het welzijn van het volk verbonden gemeentepolitiek. In de eerste plaats de N-VA zal daar het slachtoffer van zijn omwille van de manifeste vluchtigheid van haar huidig kiespubliek, maar zeker ook de CD&V zal zeer zware klappen incasseren net omdat een burgemeesterschap een extra verantwoordelijkheid inhoudt, die hier dus ten sterkste niet wordt waargemaakt, wel integendeel. Als je nu naar het politieke landschap van Ronse kijkt, dan zie je alleen maar partijen die ook op Vlaams politiek niveau overal bezig zijn. Nochtans zijn er talloze gemeenten met zuiver lokale lijsten. Ik denk dat deze door de traditionele partijen volstrekt genegeerde en zelfs getorpedeerde discussie over de doortrekking N60 naar dit lokaal hertekend partijlandschap gaat voeren. Het is hoe dan ook opmerkelijk dat niet alleen de partijen die in het Ronsese schepencollege zitten zwijgen en knikken (en achter de schermen zeker lobbyen pro viaduct) maar dat ook de oppositie zwijgt in alle talen, onder meer in het eigen dialect. Waarom dienen woorden zeg het eigen Ronses dialect indien men er geen gebruik van wil maken? Het is onmogelijk dat dit gebeuren zonder lokale politieke gevolgen zal blijven net door het extreem megalomane aspect van die viaduct, als een daadwerkelijke en ook structurele aanslag op het algemeen belang van de Ronsenaar. Kunnen of willen sommige mensen dat niet inzien op basis van de vele argumenten zoals de mooie simulaties van de viaduct, dan zullen ze dat wel ervaren wanneer hij er ligt. Alleen, dan is het te laat want zo’n enorm gedrocht krijg je eigenlijk nooit meer weg, tenzij door grondverzakkingen. Stel je dat maar eens voor, WAT EEN NEGATIEVE PUBLICITEIT VOOR DE STAD.

70 2014 WEEK 24

BESTAAT ER EEN N60 … cf: reeds meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over ATLANTIS, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. De bewoners waren goede ruiters en vooral vaardige zeelieden, die een machtige vloot van 1200 schepen bezaten waarmee ze alle oceanen doorkruisten. Ze beschikten bovendien over een hoge kennis van bouwkunst, astronomie, astrologie, wiskunde enzovoort. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films en liederen gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het louter fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag? http://users.telenet.be/wouter.wylin/atlantisring/atlantisite.htm


De ‘Maatschappij der Dragers van de Sint-Hermes’ stuurt deze foto de facebookwereld in. gAZet wil de niet facebookvolgers trakteren op deze en vlg. foto’s die ‘n stuk voorbereiding van de Fiertel laten zien. Een bijdrage van onze medewerker Thomas Deriemaeker en waarbij een echte Ronsenaar géén verdere uitleg behoeft…

13

71

2014 WEEK 24 als je (bij-)gelooft dat vrijdag de 13e ongeluk brengt, dan dringend hier ‘n gebed komen doen, want stadspatroon Hermes geneest tegen zothoofdigheid!

03


De ‘Maatschappij der Dragers van de Sint-Hermes’ stuurt deze foto de facebookwereld in. gAZet wil de niet facebookvolgers trakteren op deze en vlg. foto’s die ‘n stuk voorbereiding van de Fiertel laten zien. Een bijdrage van onze medewerker Thomas Deriemaeker en waarbij een echte Ronsenaar géén verdere uitleg behoeft…

13

72

2014 WEEK 24


De ‘Maatschappij der Dragers van de Sint-Hermes’ stuurt deze foto de facebookwereld in. gAZet wil de niet facebookvolgers trakteren op deze en vlg. foto’s die ‘n stuk voorbereiding van de Fiertel laten zien. Een bijdrage van onze medewerker Thomas Deriemaeker en waarbij een echte Ronsenaar géén verdere uitleg behoeft…

13

73

2014 WEEK 24


De ‘Maatschappij der Dragers van de Sint-Hermes’ stuurt deze foto de facebookwereld in. gAZet wil de niet facebookvolgers trakteren op deze en de vorige foto’s die ‘n stuk voorbereiding van de Fiertel laten zien. Een bijdrage van onze medewerker Thomas Deriemaeker en waarbij een echte Ronsenaar géén verdere uitleg behoeft…

09

13

74

2014 WEEK 24


Van HOGERLUCHT gesproken… Op zaterdag 14 juni 2014 is er van 10 tot 16 uur buurtbrocante, door de organisatoren hier…

12

75 2014 WEEK 24

GARAGEVERKOOP genoemd… Wandel onze straat op en neer en snuister ‘n hebbeding, voor moeders kermis!

DE AAP KOMT UIT DE MOUW… feitelijk blijft ie in onze redactiehall, want reeds jarenlang onze gast als afgedankt kermiszitje voor kids, de [flosj] proberen te pakken, teken uit de Chinese dierenriem ook, allez, heb een goeie kermis en vergeet de Ronsese [smoeltaarten] niet, hij hier trekt er reeds een, LOL; smoeltaart = tarte de semoule, griesmeel… (zie gAZet WEEK 25)


15

76 2014 WEEK 24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.