Gazet jaargang 2 week 23 02062014

Page 1

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 2 MET…

WEEK 23 MAANDAG 02 JUNI 2014 02

03

04

05

06

07

UPDATE ZONDAG 08 JUNI 2014

DE KAPEL

08


2  2014 WEEK 23

4

MET DE

géénvlekopronse

VAN

 32

VADERDAG ZIE BLZ.85

ACTUEEL … dites du style pompier  22

 31

 38

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

géénstreepdoorronse


06

3  2014 WEEK 23

De hoster van ons digitaal weekblad gAZet heeft een nieuwe tool in zijn statistieken gebracht en deze willen we onze lezers wat graag meedelen. Je ziet een grafiek van gAZet WEEK 22, vorig nummer dus, met een leesoverzicht van de gebrachte pagina’s. De N60 pagina ‘de fiertelkoets’ scoort het hoogst met iets meer aandacht dan de beide beginpagina’s. Duidelijk is dat de blok anti N60 pagina’s als blok/piek hoog scoren. De gemiddelde leesduur voor dit nummer was rond de 6 minuten (da’s PER surfbeurt!). Aantal surfers geven we niet meer per week, want uiteraard zijn er uitschieters (gAZet WEEK 22 is er trouwens zo een!) en er zijn dalers (vakanties bvb.). Dit is dus niet representatief voor de gehele werking van gAZet zelf, maar we willen wel een referentie geven en dat is het aantal surfers over jaargang 2013 en gemiddeld kwam dit uit op liefst (bijna) 12 000 lezers/leesbeurten PER NUMMER. Alsjeblieft… Misschien leuk om weten bij wijze van voorbeeld is dat gAZet WEEK 22 voor 84% via desktop werd gelezen, voor 13% werden we bekeken via tablet en 3% surften misschien nog het nieuwsgierigst… mobiel! Dank, beste lezer…

RONSE

... brengt deze week enkele foto's van verschillende vormselvieringen in Ronse; Sint-Martinus krijgt twee foto's: eentje met Nederlands- en een ander met Franssprekenden. Schepen Agnes Van Crombrugge krijgt ten tweede male een open doekje en ziet nu ook haar volledige speech trouwzaal stadhuis ontvangst medewerkers Fiertel afgedrukt (na deze bij de heropening crypte in een vorig nummer van het parochieblad). Daar gAZet tekstueel iets bracht uit deze afscheidrede (in 2015 luidt schepen Ignace Michaux de Fiertelbellen), geven we hierna de betrokken passage weer alwaar best ASAP aan... DE DUIVEL wordt gedacht, om met deze folkloristische figuur én van Ronse zijnde, op de internationale scène door te breken, want Mister Devil is van alle tijden, van alle culturen en dus ook van alle continenten. I.p.v. een "missing link” te zoeken voor een afkeurenswaardig N60 tracé, zou 'ons' stadsbestuur beter inzetten op expansie van het Fiertelgebeuren (omdat men dat blijkbaar ook zo nodig wil, toch?). Bon genoeg 'eigen’ bla bla bla, die episode dan maar, dixit 'ons' Jeske: "Voor wat de UNESCO-ERKENNING betreft, liggen de zaken ingewikkelder. Daarvoor werd in 2001 een begeleidende werkgroep opgericht, die de ontwikkelingen in het dossier moet helpen begeleiden. (...) Aanvankelijk werd gestreefd

naar een erkenning van de Fiertel als apart element, maar wijzigingen in internationale spelregels maakten dit quasi onmogelijk. Een piste die nu bewandeld wordt, is de erkenning als "best practice" of het beste voorbeeld waarop andere elementen in de wereld hun werking en organisatie afspiegelen (tik bij google maar eens duivel, diable, devil, Teufel etc. in, amaai… Hermes! - n.v.d.r.). Het opmaken van een sterk dossier is echter een opdracht van lange adem. Concreet werd een stappenplan uitgewerkt dat o.m. bestaat uit een grondige studie van de Ommegang en van de Hermescultus. Parallel wordt een inventaris opgemaakt van gelijkaardige elementen (de duivel o.a. - n.v.d.r.!?!) die in onze gewesten bestaan. Een basisvoorwaarde om een stap verder te zetten is dat er internationaal kan geclusterd worden (voila zie - n.v.d.r.) en om dat te kunnen doen (EN NU KOMT HET...) moeten we de Fiertel kunnen (en willen Agnes, WILLEN - n.v.d.r.) positioneren in een ruimer grensoverschrijdend kader en moet in die zin een samenwerkingsverband ontstaan". Aanbreier vanwege gAZet: de Hermescultus binnen Europa (Eric Devos is daar druk doende mee) is één valabel punt om de zaak open te trekken, maar het aan Hermes gekoppelde fenomeen duivel speelt internationaal in een hogere (sic!) klasse om het eens brasilmatig uit te drukken. We geven dit dus mee aan deze paragraaf vanwege de schepen: "DE vooruitzichten zijn dat het studiewerk tegen einde van dit jaar zal afgerond zijn". Waarvan akte! Wat RANDEEVOE brengt, lees je op blz.56.


4  2014 WEEK 23

GééN60 GééN60 


ALLEEN CD&V EN N-VA KOPSTUKKEN HEBBEN HET OVER DE NOODZAAK (SIC!) DOORTREKKING

UIT

5  2014 WEEK 23

N60

… met alle nefaste gevolgen voor Ronse vandien; de Vlaamse overheid, ‘ons’ stadsbestuur, weerlegt onze & andermans kritiek op dàt tracé

NERGENS!?!

… volgt hierna een overzicht van onze jongste ANTI N60 toppers weer…


6  2014 WEEK 23


7  2014 WEEK 23


8  2014 WEEK 23 “IK ZAL DAT EENS NAKIJKEN…”

… en deze ‘leukerd’, top blikbanger uit gAZet WEEK 22 hernemen we nog eens in full size!

… VOOR INGEZETENEN (sic!)

RONSE, ZONDAG 15 JUNI 2014


9

OFWEL

2014 WEEK 23

... want in politiek Ronse gonst het van de geruchten, de speculaties, de opsnuivers, de halve waarheden en de hele leugens misschien, maar naar verluidt uit wat men noemt “doorgaans goed ingelichte bron”, zou zou

OFWEL

zou…

De N60 is een financiële kater voor de vlg. generaties | reeds 3,2 miljoen euro voor studiekosten ref.-ontwerp | ref.dossier raming € 165 000 | nog zo’n 25 woningen moeten onteigend worden | te verwachten schadeclaims voor o.a. verstoring waterhuishouding, grondverschuivingen enz. | totale investering liefst 665 000 000 euro’s wat neerkomt op 26 miljard oude Belgische franken … NOU MOE! | bovendien: door PPS (*) haalt de overheid deze bedragen UIT de begroting en wordt de schuldenlast naar de volgende generatie doorgeschoven … LEUK!

géén streep door Ronse geenstreepdoorronse.be info@geenstreepdoorronse.be www/fb.com/geenstreepdoorronse Eikelstraat 24 te 9600 Ronse +32 496 57 26 21

DUIVELSE N60 VIADUCT

(*) PPS = Publieks- Private Samenwerking

IN TELEGRAMSTIJL UIT DE FOLDER DIE WELDRA IN IEDERE RONSESE BRIEVENBUS ZAL VALLEN…

Wil jij evenmin een streep door Ronse? | wil jij géén viaduct al over één van de mooiste plekken van Ronse? | wil je dat het authentieke landschap van de Vlaardennen intact blijft? | wil je overheidsmiddelen voor Ronse op een zinvoller manier doen bestemmen? | laat je stem dan horen en onderteken de petitie op geenstreepdoorronse.be | het voorliggende tracé biedt geen meerwaarde voor Ronse en ontsluit de industriezone Klein-Frankrijk helemaal niet | Ronse kent geen dringende verkeersproblematiek, Vlaanderen heeft elders investeringen nodig om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen!?!

… groene Wouter zijn schepenambt bij CD&V/ Groen voor bekeken houden om zijn politieke carrière bij Groen te vrijwaren van die

… als Groen de partij CD&V/Groen en zoals ze opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 NU verlaat, zou de overblijvende CD&V wel eens een opvolger in eigen gelederen kunnen aanduiden om Wouter op te volgen en dan gonst het alweer enz. dat ene Patrice de opdracht zou aanvaarden. GROOT ?


DERDE OPEN BRIEF AAN WOUTER STOCKMAN zaterdag 31 mei 2014 (derde brief, beste keer?)

10 2014 WEEK 23

Jawel, Wouter, het is reeds de derde open brief aan jou omtrent die domme viaduct. En NEEN, Wouter, je mag zeker GEEN ONTSLAG nemen, zoals al die geruchten daar op wijzen. Het is fantastisch dat je blijkbaar je verantwoordelijkheid opneemt, dat je beseft dat principes hebben ook principes houden is en dat je duidelijk begrijpt dat het algemeen belang van Ronse nu eens helemaal niet door dit schepencollege wordt verdedigd – wel integendeel!. Maar het halsstarrige en onredelijke JA van dit college voor de viaduct kan je ook doorbreken BINNEN dit college.

N60

Verander zeker niet meer van mening en blijf dus tegen deze viaduct, en wel op een politieke manier en met de politieke wapens die je hebt: voer vanaf nu binnen het college strijd! Er was eens een film, Twelve Angry Men van Sidney Lumet uit 1957. 11 van de 12 juryleden willen zéér overtuigd de verdachte van een moord schuldig verklaren en hem dus veroordelen tot de elektrische stoel. Eén jurylid twijfelt, met name Henry Fonda (hij is één van de acteurs)! Hij wordt eerst meewarig aangekeken, nadien zelfs hard aangevallen, maar hij zal uiteindelijk iedereen kunnen overtuigen dat er geen bewijsmateriaal is tegen de beschuldigde, en de volledige jury zal de verdachte dus vrijspreken… Wouter, speel jij eens de Henry Fonda in de jury van het Ronsese schepencollege. Angry of kwaad zijn je collega’s zeker niet, en twee en straks drie van hen zijn zelfs juristen. Zoals ik de meesten van hen ken, zijn ze in hun harten zeker en vast tegen die viaduct. Ze zijn alleen begrijpelijkerwijze bang om gezichtsverlies te lijden nadat al decennia lang die doortrekking beschouwd wordt als dé absolute redding voor Ronse!? Overtuig je collega’s schepenen stuk voor stuk van de juiste overtuiging. Laat hen absoluut niet toe er nog één bijkomende schepen bij te nemen die allicht zeker een JA zegt, want daarmee zou dit schepencollege hoe dan ook elke politieke geloofwaarheid verliezen. Laat hen zeker niet toe een doodsvonnis maar wel een… levensvonnis over Ronse uit te spreken. Heb je de moed en overtuiging om nu toch het juiste ideaal te gaan verdedigen, dan heb je ook meer dan voldoende moed en overtuiging om er voor te gaan. En je vindt het juiste bewijsmateriaal tegen die domme viaduct immers reeds bij vrij brede publieke opinie! Stand by and break through! In zekere zin is dit dé kans van je leven om aan jong en ouder van Ronse te tonen hoe een mens en dus ook een politicus voor rechtvaardigheid en redelijkheid kan en moet opkomen, en dat cynisme en lafheid geen idealen zijn voor de publieke zaak. Daarmee kan je dus een onvoorstelbaar en vooral DUBBEL POLITIEK VOORDEEL DOEN. Doen, Wouter, DOEN VOOR GROEN RONSE! Weg grijs! Jean-Marie de Dijn


11 2014 WEEK 23

ZIE VOLGENDE PAGINA

COMMENTAAR HIERBIJ VOLGT MIDDELS EEN BIJDRAGE VANWEGE ADELIN DEVOS… (VERSCHOVEN NAAR GAZET WEEK 24)


DRIE BUURTEN VIEREN SAMEN FEEST IN DE MARIJVE… VERVOLG VAN VORIGE PAGINA (AFFICHE):

Op zaterdag 7 juni 2014 bruisen de buurten in Ronse: alle inwoners van de stad en omstreken kunnen dan letterlijk en figuurlijk komen proeven wat de verschillende buurten in Ronse in de aanbieding hebben. In de buurten Scheldekouter, Prinskouter en Marijve-Ninove wordt reeds lang aan buurt- en opbouwwerk gedaan door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en dit in samenwerking met de stad Ronse. Na het grote succes vorig jaar in de Prins-kouter is nu de wijk Marijve-Ninove aan de beurt. In en rond Wijkcentrum AAN’T SPOOR zal op zaterdag 7 juni 2014 van alles te beleven vallen voor jong en minder jong. Zoals de traditie het voorschrijft, organiseren wij, samen met het buurtfeest, een rommelmarkt. Speciaal hiervoor worden dit jaar zowel de Grote Marijve als de Zenobe Grammestraat voor alle verkeer afgesloten. Vanaf 10 uur speur je hier naar verborgen schatten. Je kan je nog steeds inschrijven in één van de buurtcentra om deel te nemen als verkoper. Onze rommelmarkt is méér dan een brocante: je kan er ook terecht bij diverse infostands van verschillende Ronsese diensten en organisaties. Zo vind je er op dat moment alle informatie over het Ronses jeugd- en kinderaanbod tijdens de zomervakantie. Je kan er kennis maken met de sociale moestuinders van De Lochting, de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen (tWEB), De Vrolijke Kring, Kaboes, de Herboristen, LETS, nASR, enz... Je komt er ook meer te weten over de activiteiten en projecten van het buurtwerk: Babbelonië, Buurtspeelpleinen, de vrouwengroep, de wijkbrugfiguren, Onderwijsopbouwwerk, ... en natuurlijk kan je opnieuw je smaakpapillen verwennen met een Congolese beignet, een Marokkaans gebakje, een Tunesische pannenkoek...en een typisch Ronses brood dat ter plekke wordt gemaakt. We hopen snel te kunnen genieten van de zon op ons terras, dat we deze keer met bar en al gewoon op de parking en op straat installeren. Zo ook het podium van waarop de hele dag verschillende artiesten met Ronsese roots optreden. Klassiek, volks, jazz, reggea, singer-songwriter ... voor en door Ronsenaars! Afsluiten doen we met LOUIS BASTIN, een Ronsese kunstschilder met roots in Verviers én in grote jazzorkesten. Een openingsdans is verzekerd! Daarnaast geven we ook podium aan een nieuwe Ronsese reggeagroep, een jonge buurtbewoner uit de Scheldekouter die zijn trompet laat schallen, de djembé groep ... en hopelijk nog wat onaangekondigde gasten die het vrij podium willen bestijgen. Kom maar, hop! Maar je ziet niet alleen muzikanten op het toneel verschijnen: naast een initiatie Zumba is er ook een voorstelling van het naai atelier. In een modeshow zullen verschillende modellen (allemaal vrijwilligers) de naai- en stikwerken tentoonstellen die in het wijkcetrum tijdens het jaar vervaardigd werden. Benieuwd welke traditionele kleding … enz.! KINDERDORP & KINDERTHEATER Op het schoolterrein naast het wijkcentrum zal een heus kinderdorp worden opgebouwd. Naast het gebruikelijke springkasteel, schminkstand en reuzenspelen, zal ook de voetbalkooi worden opgesteld. Dit onder het goedkeurend oog van onze monitoren van… Street Action. Er is ook opnieuw plaats voor kindertheater. Deze keer komen Jan Pladijs en z'n makkers van vzw Jeuk een kinderfuif organiseren. We dansen er op los en presenteren jullie de nieuwste kinderhits en laten oude liedjes opnieuw tot leven komen... Of wat dacht je?, bij Jempy Jumpy gaat jong en oud altijd uit te bol! Wil je graag op een andere manier je beentjes strekken en tegelijk meer te weten komen over de laatste projecten van de stad? Dan kan je mee op wandel met een professionele stadsgids die je meer vertelt over de Stadstuin, TIO3, het oud hospitaal, ... Een feestmaaltijd ontbreekt ook dit jaar niet. We laten een traiteur aanrukken die voor 150 eters barbecue zal voorzien (die voor iedereen toegankelijk is!). Voor 7 euro kan jij ook aanschuiven. Voor kleine eters is

12 2014 WEEK 23

… is het slechts 5 euro. Schrijf je wel op voorhand in! Vanaf 18u kan je dan mee aanschuiven aan de ‘lange tafel’ die we gewoon in het midden van de straat opstellen; zoals vroeger zo vaak gebeurde tijdens straat- en buurtfeesten. Allemaal samen aan één tafel, zó willen we leven in Ronse! VERVOLG OP PAGINA 56 (HET RODE OORTJE).

ZOMERKERMIS EN BRADERIE RONSE De zomerkermis zal plaats vinden van zaterdag 14 juni 2014 tot en met maandag 23 juni. Op woensdag 18 juni wordt de kermis omgetoverd tot een waar pretpark! Bij aankoop van een polsband ter waarde van € 15 kan je doorlopend van 14.30 u. tot 22 u. genieten van alle hieronder vermelde attracties. De polsbandjes zijn bij deze attracties te verkrijgen vanaf zaterdag 14 juni. Voorwaar een leuk initiatief met als… kleine attracties: draaimolen Circus World, Vliegmolen, Trampoline, Buggys, Mini scooter, Pony’s en draaimolen Palais Magique en als… GROTE ATTRACTIES: G-Force, Pop Corn, Auto scooter, Lachpaleis, Rups, Booster alsook de Florida. Op maandag 23 juni, de laatste dag van de kermis, vindt ook de braderie plaats, van 8 tot 20 uur. Naar aanleiding van de braderie is zondag 22 juni een koopzondag en openen de meeste handelaars hun winkeldeuren. KOOP IN RONSE!

SPREEK JE VAN DE ZOMERKERMIS TE RONSE, DAN BEDOEL JE GELIJK DE… FIERTEL Elke eerste zondag na Pinksteren, op Drievuldigheidszondag met name, wordt het schrijn met de relieken van Sint-Hermes, de schutspatroon van onze stad, rond de grenzen van Ronse gedragen. Goed voor een ommegang van zo'n 32,6 km. De traditie wil dat… (VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA)


Neem alvast een kijkje op fiertel.be, een 28 website in het teken van de Fiertelommegang. Je komt er meer te weten over de oorsprong en betekenis van de Fiertel, de historie, legende en voorstelling van Sint-Hermes die te paard samen met een duivel wordt afgebeeld (zie elders in deze gAZet alsook in gAZet WEEK 21), de indeling en opbouw van de historische processie en het uurrooster van de Fiertelommegang alsook van de plechtige processie.

13 2014 WEEK 23 Weet ook dat door de evtl. aanleg van het tracé N60 de Fiertelommegang ‘bedreigd’ wordt in zijn uitstraling door betonnen constructies over ‘t Schavaart en ter Groene Boom…

PROJECT MER - REALISATIE MISSING LINK "DOORTREKKING N60" Het agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen brengt ter algemene kennis dat een gebundelde kennisgeving / project MER (Milieu Effecten Rapport) van 9 mei tot en met 7 juni 2014 ter inzage ligt op het stadhuis van Ronse. Doelstellingen van het kennisgevingsdossier:  Informatie verschaffen over de te bestuderen effecten  Aangeven wat de intenties van de MER studie zijn  Reacties verzamelen waar de dienst MER rekening kan mee houden bij de opmaak van richtlijnen. Deze kennisgeving ligt ter inzage op het stadhuis van Ronse, Loket Wonen-Bouwen & Milieu, Grote Markt 12. Je kan het dossier ook digitaal raadplegen via de website van MER-Vlaanderen met als dossiernummer PR2049. Opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met 7 juni 2014 ingediend worden bij het stadsbestuur per brief of elektronisch aan de hand van het formulier dat te vinden is op http://www.mervlaanderen.be/.

 … iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, zo beschermd wordt tegen geestesziekten. De Fiertelommegang is een historische gebeurtenis en het belangrijkste evenemente in Ronse. Het is een gezonde traditie waar jaarlijks meer dan 5 000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten aan deelnemen. De ommegang wordt afgesloten met een historische stoet door de centrumstraten en deze stoet start om 17.30 u. en kan telkens op heel wat kijklustigen rekenen. Dé zware trekpleisters voor Ronse op gebied van “véél volk” zijn immers deze Fiertelommegang, de Bommelsfeesten en de Braderie (9e kermisdag en slotdag van de Hermesnoveen).

SLUITINGSDAGEN JUNI 2014 De stedelijke diensten stadhuis, jeugd, cultuur & bibliotheek zijn gesloten op : maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag) maandag 16 juni (Fiertelmaandag) maandag 23 juni 2014 (braderie of 9e kermisdag = lokale feestdag) De sporthal en het zwembad zijn gesloten op zondag 8 en maandag 9 juni (Pinksteren en Pinkstermaandag) alsook op zondag 15 juni (Fiertelzondag)


14 2014 WEEK 23

TELEGRAM

= = DAMES EN KINDEREN EEN VERGOEDING KRIJGEN VOOR HUN = =

DANK


Dit is de duivel aan de voeten van de heilige Amandus in de kerk van Russeignies, zijaltaar rechts (zie ook vlg. blz.), met opengesperde hellemuil als een schoothondje ogend, maar niets is wat het lijkt, zeker i.v.m. de duivel niet. Beiden verwachten de zondag na Pinksteren collegiaal bezoek: de fiertel van St.Hermes en de duivel is dan nooit ver weg‌

15 2014 WEEK 23

ď ľ


De duivel komt in de kerk van Rozenaken tenminste twee keer voor, aan de voeten van Amandus en op het glasraam bij Sint-Hermes‌

16 2014 WEEK 23


DE NIEUWE EVENT BROCHURE VAN CC DE VERVERIJ KWAM UIT, EFFE GRASDUINEN…

17 2014 WEEK 23

NA ZIJN BROER RAF IN 2013…


18 2014 WEEK 23


PAK ER JOUW AGENDA MAAR EVEN BIJ…

19 2014 WEEK 23


20 2014 WEEK 23 DEZE BROCHURE IS GRATIS TE BEKOMEN BIJ EN VIA CC DE VERVERIJ WOLVESTRAAT


TER VRIJHEID WERD DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTUURRAAD GEHOUDEN… (LEES INLEIDENDE TEKST OP BLZ.28)

21 2014 WEEK 23


Du… STYLE POMPIER (inspired by) CABANEL: DUIVEL (gevallen engel)

22 2014 WEEK 23

 William-Adolphe Bouguereau: LES ERINYES

Monument van de de gesneuvelden van WO I door De Vreese/Vaerewyck/Sinia… Elke Ronsenaar kent dit monument, dat in het hart van de Vrijheid, tussen twee kerken – de Sint-Hermeskerk en de oude Sint-Maartenskerk – opgetrokken is. Ontworpen door Godefoid Devreese, met als architect Valentin Vaerewyck en gebeeldhouwd door Oscar Sinia, werd het op 3 juni 1923 plechtig onthuld door kroonprins Leopold. De toenmalige burgemeester, Oscar Delghust, nam de honneurs waar. Maar hoe komen de Ronsenaars nu aan de naamgeving “bluuten pompier”? Laten we beginnen met: POMPIER. ZIE VLG. BLZ.

“Ja ja nen pompier, maar ‘t is nen bluuten” (Leo Vindevogel)


23 2014 WEEK 23

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA Eind 19e eeuw ontwikkelt zich een officiële academische kunststijl, art of style pompier. Deze stijl kent vooral veel aanhang bij de rijke bourgeoisie en dankt zijn naam aan het feit dat op schilderijen vaak helmen voorkomen, die doen denken aan de brandweerhelmen uit die tijd. De style pompier kent een heropflakkering tijdens de jaren twintig van vorige eeuw. Zo werd het monument van de gesneuvelden in die stijl opgetrokken.

(LEES HIEROVER OP BLZ.26 & 28)

Bij de onthulling van het monument is een groot deel van de Ronsese bevolking geschandaliseerd van het feit dat een (bijna) naakte man het monument gestalte geeft! Commotie alom! Zowel voor de onthulling als voor het protest komen heel wat Ronsenaars op straat om hun genoegen/ongenoegen te laten blijken! Het is Leo Vindevogel, toen nog lang geen burgemeester, die zegt: “Ja ja nen pompier, maar ‘t is nen BLUUTEN”!


07

24 2014 WEEK 23

WIE BEN IK?

Ik ben een Romeins soldaat, Martinus, ik ben geboren in 316 in Pannonië (Hongarije). Later ben ik gaan wonen in Patria (Italië). Omdat mijn vader legerofficier was, moest ik als 15-jarige ook een militaire loopbaan volgen, dit was toen verplicht. Mijn vader was ongelovig, ik bekeerde mij tot het Christendom toen ik 18 jaar was. Daarna bleef ik nog twee jaar in het leger. Martinus is dus mijn naam, ik heb een Latijnse naam, het is de verkleinvorm van Marcius. Marcius wil zeggen: hij die van Mars komt. Mars is ook de god van de oorlog. Mijn naam heeft ook verband met de Griekse naam Marnamai, wat “ik strijd” betekent. Sommige hebben mijn naam als cognomen, een soort bijnaam. In Rome had ik drie namen, een voornaam (praenomen), een persoonsnaam (nomen

VERVOLG OP VLG. BLZ.


 gentile) en een cognomen, een naam waarvoor ik bekend sta: “Hij die van Mars komt”. In Polen heet ik Marcin, in Frankrijk Martin, in Hongarije heet ik Marton, in Vlaanderen Maarten. Ik heb een vriend, hij heet Quintus Flaccus Horatus, zijn cognomen is Flaccus, wat ‘langoor’ betekent. Zijn vriend heet Marcus Tallius Cicero. Cicero wil zeggen… erwtvormige wrat. Geef mij dan maar Martinus als naam. Vijf pausen hebben mijn naam overgenomen: paus Martinus V was zelfs geen priester! Maar ik ben heilig verklaard, dank zij mijn vroom leven. In Amiens sneed ik mijn mantel in twee stukken en gaf een deel aan een bedelaar. Zo werd ik de patroonheilige van de bedelaars. In 360 kreeg ik van Hilarius, bisschop van Poitiers, een stuk grond om een klooster te bouwen.

Het eerste klooster in Gallië…

07

25 2014 WEEK 23

… In Frankrijk ben ik een nationale heilige, gevierd op 11 november. Dit omdat ik de derde bisschop van Tours was in 371. In 372 bouwde ik een klooster voor 80 monniken, en is nu de beroemde abdij van Marmoutier. Ithasius en de meeste collega’s bisschoppen brachten de meeste ketters ter dood. Ik was hier tegen en smeekte Maximus te stoppen met deze praktijken. Ik was meer dan 80 jaar toen ik op 8 november 397 stierf. Ik blijf nog in de gedachten van de gelovigen. 117 kerken in België dragen mijn naam. Eén gemeente heeft mijn naam, als patroonheilige van de bedelaars, gekozen: Sint-Martens-Latem.

Ik zie niet echt het verband…


08

Oorspronkelijk in 1100 een romaanse kerk, in 1500 vernieuwden ze deze kerk in lokale gotische stijl met een vierkante toren met kenmerkende achthoekige bekroning. Deze 15-eeuwse toren staat zeer waarschijnlijk op de oude grondvesten en werd onderaan gedeeltelijk opgetrokken met ijzerzandsteen vanuit Doornik de rest van de toren is een mooi voorbeeld van deze gotische baksteenarchitectuur. Deze oude Sint Martinuskerk was ‘n twee beukige hallenkerk en had drie kapellen. Als gevolg van de bevolkingstoename eind 1800, werd er een uitbreiding uitgevoerd met een derde beuk, dit ging ten koste van deze 3 kapellen en een imposant transept (dwarsbeuk). ZIE VERVOLG OP BLZ.28.

26 2014 WEEK 23

ď ľ


27 2014 WEEK 23

Toelichting werking Werkgroep Beiaard

Tekst van Dominique Wybraeke, gebracht door Lucienne Vandenabeele (foto) LEES VERDER OP BLZ,29

ď ľ


VERVOLG VAN BLZ.26 - De oude Sint-Martinuskerk werd recent aangekocht door de Ronsese zakenman Serge Crucke en grondig gerestaureerd om er een winkelcentrum in onder te brengen. De bedoeling is om in de kerk een soort PASSAGE te creëren, een doorgang vanuit De Vrijheid naar de Grote Markt. Voor de invulling van de PASSAGE wordt gedacht aan een artisanale bakkerij, een groentewinkel, restaurant, tearoom en fietsenhersteldienst. Op de eerste verdieping boven deze originele PASSAGE wordt een polyvalente ruimte voorzien, deze locatie kan gehuurd worden voor bijeenkomst, recepties, feestjes enz. Bea Demeulemeester, projectleider van deze unieke herbestemming, verwacht dat de opening van De Passage kan plaatsvinden eind 2014/begin 2015…

08

28 2014 WEEK 23

‘DE CULTURELE VRIJHEID’ THEMA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTUURRAAD VAN 4 JUNI 2014

Zoals elk jaar werden de culturele verenigingen uitgenodigd op de algemene vergadering van de Cultuurraad. Die avond werden de aanwezigen verwelkomd op de kiosk in het Bruulpark door de voorzitter van de Cultuurraad, Marc De Turck. Thomas Deriemaeker bedacht een te volgen parcours langs verschillende locaties binnen de Vrijheid. Proficiat daarvoor! De werkgroepen van de Cultuurraad zorgden voor enige animatie bij elke locatie. Zo ontving Rons’Art het publiek in de Sint-Hermescrypte en in de oude Sint-Martinuskerk. Werkgroep Cypriaan de Rore gaf uitleg over de zuil Cypriaan de Rore. Onze stadsbeiaard werd door de werkgroep Beiaard in de kijker gesteld. In het Sint-Hermeskoor bracht de werkgroep Gedichtendag poëzie met ‘De monniken van Sénanque’. En niet beter dan aan ‘den bluuten pompier’ vergastte de werkgroep ’t Ronssies geklapt de aanwezigen op wat weetjes. De avond werd afgesloten in de Brouwerij, CC de Ververij. Waar een terecht fiere schepen van Cultuur, Joris Vandenhoucke, (sinds 1 januari 2014 hebben we een volwaardig cultureel centrum) de aanwezigen uitnodigde voor de receptie. De invulling van de algemene vergadering werd enorm geapprecieerd, dit was te horen aan de vele positieve reacties.


29 2014 WEEK 23 ( blz.27) In naam van de Werkgroep Beiaard heet ik u hartelijk welkom op de luisterplaats van waar de beiaard uit onze Sint-Hermestoren het best beluisterd wordt. Ik verontschuldig hier Dominique Wybraeke, onze stadsbeiaardier, die op dit ogenblik examens afneemt in de Muziekacademie van Merelbeke. Sinds de stichting van ‘ Het Stedelijk Beiaardcomité’ in 1986 heeft onze Werkgroep drie belangrijke aspecten uit de beiaardcultuur voor zijn rekening genomen: Ten eerste: een beiaard moet bespeeld worden. Sinds het vertrek van de legendarische Ephrem Delmotte uit Ronse in 1963 hing de beiaard er verweesd bij. Hij werd niet meer bespeeld, wat het verval alleen maar in de hand werkte. Ondanks een voorlopige herstelbeurt in 1978 door Precisie Mechaniek uit Ronse bleef de toestand van de beiaard precair, er moest dringend een beaardier komen. In de persoon van Ludo Van Malcot, dominee en organist van de protestantse kerk, werd een aspirant-beiaardier gevonden. Delmotte gaf hem zijn eerste lessen. Ten tweede: nu er een bespeler was gevonden moest er vanaf 1986 aandacht komen voor het verloederde instrument, de beiaard, een typisch stuk Vlaams erfgoed dat hing te verkommeren in de toren. Onder impuls van het Beiaardcomité kon de Stad warm worden gemaakt voor de restauratie ervan, meer nog, voor de uitbreiding van het klokkenbestand van 45


 naar 49 klokken. Dit heeft van onze beiaard een volwaardig instrument gemaakt. Ook naar de privésector toe werkte het beiaardcomité aanstekelijk, want de Ronsese textielreus Associated Weavers bekostigde in 1994 een extra luidklok, de Koningin Paolaklok, die met haar 2355 kg meteen de zwaarste klok in de toren werd. Wanneer in juni 1995 de gerestaureerde beiaard werd ingespeeld had het instrument een gedaanteverwisseling van formaat ondergaan: alle gecorrodeerde klokken waren gezandstraald én bovendien

gestemd ( dit voor het eerst in hun bestaan - ze werden gegoten in de jaren ’20 en 30’ van de 20e eeuw), de klokkenstoel was helemaal nieuw én gegalvaniseerd en ook de cabine en het klavier waren vervangen. Door het wegnemen van corrosie, maar vooral door de stembeurt en de klankanalyse, was het klankidioom van het instrument er enorm op vooruitgegaan. Van stadswege werd Ludo Van Malcot, die intussen de Mechelse Beiaardschool voltooid had, aangesteld tot stadsbeiaardier…

30 2014 WEEK 23


MX ACTION GROUP PRESENTEERT

STARS VAN MONSTER MANIA MET STUNTKID11JAAR van 7 tot 9 juni 2014 op parking Atheneum Van Grotenbruelstraat: zaterdag 7 juni 20 uur | zondag 8 juni om 16 uur & maandag 9 juni om 16 uur. www.monstermania.be voor verdere INFO…

ALLERJONGSTE AANWINST van deze show is de 11-jarige JEFFREY DELPORTE die als jongste auto-acrobaat met een eigen wereldrecord vermeld staat in het Guiness Record Book, dit jeugdig talent weet als geen ander met een normale seriewagen op twee wielen te rijden en spreidt daarbij een ongelooflijke rijvaardigheid & precisie tentoon. TOEGANG: € 15 volwassenen, € 10 kinderen tot 12 jaar.

28

31

2014 WEEK 23


1-2-3… 123 JAAR GELEDEN… bracht paus Leo XIII de encycliek Rerum Novarum uit. De uitgangspunten van deze encycliek waren gebaseerd op de sociale ingesteldheid die de Kerk beoogde. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, eigendomsrecht…, allemaal geen loze begrippen, die ook 

32 2014 WEEK 23

Op Hemelvaarthoogdag werd Rerum Novarum gevierd (uit gAZet WEEK 22) en nu zondag gedenken we met een hoogdag… Pinksteren, destijds FANCY FAIR bij de paters op de Barrière de Fer … Wie heeft daar nog tekst en foto’s over? Ga er nu kijken en je ontdekt een volledig ontmanteld klooster. Tja, alles evolueert… (SCHILDERIJ DOOR EL GRECO – DETAIL)


(VERVOLG VAN VORIGE PAGINA) vandaag (en soms nog meer) aandacht verdienen. Het ACW Ronse hield met een marktactie en een plechtigheid in de Hermeskerk de doelstellingen van Rerum Novarum levendig. Centraal lag de klemtoon dit jaar op de samenleving binnen het buurtschap: een warme buurt, een veilige buurt, een duurzame buurt, een zorgzame buurt. De bezoekers van de zaterdagmarkt konden hun voorkeur binnen deze actie nog kracht bijzetten. De marktgangers kregen een vetplantje met een passende boodschap mee. De peiling wijst uit dat de Ronsenaar wel degelijk verlangt naar een buurt die sterk is op velerlei gebied! Tekst en foto’s Damien Van Wambeke.

33 2014 WEEK 23


34 2014 WEEK 23

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 23 TELT 87 BLZ. EN 209 BEELDITEMS

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 23 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAfiek; fostichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer to TIO3; uit stadsbericht; eigen foto | BLZ.02: uit diverse bijdragen, zie verder; gAZetGRAfiek; eigen foto | BLZ.03: gAZetGRAfiek; uit de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun KERK&leven | BLZ.04: gAZetGRAfiek | BLZ.05: uit Het Nieuwsblad | BLZ.06/09: gAZetGRAfiek | BLZ.10: bijdrage Jean-Marie De Dijn | ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.11: uit de info expo tracé N60 CC De Ververij; bijdrage i.v.m. buurtfeest Marijve | BLZ.12/13: stadsberichten | BLZ.14/16: eigen foto’s | worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.17/20: eigen foto’s uit de brochure programmatie CC De Ververij verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- najaar 2014 | BLZ.21/30: eigen foto’s | BLZ.31: bijdrage Stars van Monster Mania | BLZ.32/33: bijdrage door Damien Van Wambeke | BLZ.34/35: den tegen voorafbetaling van €25 per foto gAZetGRAfiek | BLZ.36: bijdrage door KVVV Ardennen | BLZ.34: bijdrage AUTEURSRECHTEN door KAIPB-Ronse; gAZetGRAfiek; scherm één; logo Brasil 2014; logo ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN facebook | BLZ.38: stadsbericht; gAZetGRAfiek | BLZ.39: gAZetGRAfiek | BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.40/43: bijdrage ‘géénstreepdoorronse’ x gAZetGRAfiek | BLZ.44: Willy Deventer is international author met gAZetGRAfiek | BLZ.45/47: eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.48: bijdraCAE-code 109987598, aangesloten bij gen door LETS; bokdrage door Acedemie Vlaamse Ardennen | BLZ.49/ SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens 53: eigen foto’s; logo ‘gezonde gemeente Ronse’; gAZetGRAfiek | graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.54/55: bijdrage TIO3 i.v.m. SKILLS TOUR; gAZetGRAfiek | BLZ.56/ code 22912 alsook uitgever bij de Konink57: gAZetGRAfiek; uit bijdrage door C.D. | BLZ.58/59: gAZetGRAfiek; eilijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, gen foto’s | BLZ.60/61: tekst/beeld uitleg “dites du style pompier”; eigen manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder foto | BLZ.62/75: logo TIO3; eigen foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.76: eigen BVBA AbyZ consult & projects Gent. foto’s; schilderij leerling van de Academie Vlaamse Ardennen | BLZ.77/ Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) 84: eigen foto’s; bijdrage door ‘géénstreepdoorronse’; gAZetGRAfiek | materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.85: eigen foto van affiche ‘Pinksteren’ door El Greco; fotograaf onbedelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft kend; uit de KBC-scheurkalander; gAZetGRAfiek | BLZ.86: PPt gemaakt dus niemand willen duperen, maar, indien er voor de brochure programmatie CC De Ververij najaar 2014 = zes illuszich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem traties uit het Gulden Boek van de stad Ronse door Willy Deventer | dan asap contact op met onze redactie via BLZ.87: print screen overview van gAZet WEEK 23 | een eerste upload gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- van gAZet WEEK 24 wordt verwacht op woensdag 11 juni 2014 in de nm. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 24 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

08

35 2014 WEEK 23

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


KVVV ARDENNEN speelt in buurgemeente MAARKEDAL en heeft op sportief vlak nauwe banden met KSK Ronse en voorzitter Jean-Marie Vandendriessche. In de (jeugd-)elftallen zitten meerdere spelers afkomstig uit Ronse en de ploegkinesist is Ronsenaar Bernard Vandevelde én hoofdkinesist van de Rode Duivels. Zie inzet. Verder geniet KVVV Ardennen jaarlijks de steun van trouwe sponsors waaronder Garage Fiers, Bocova, Associated Weavers, … Schatbewaarder is Mario Flamée én inwoner van Ronse.

05

36 2014 WEEK 23

Op 05 juni 2014 00:41 schreef Ludo Stockman <ludo@neonomen.be>: beste mensen van de pers…

In het voorbije weekend bereikte de Oost-Vlaamse 2de Provincialer KVVV ARDENNEN een overeenkomst met Lander Van Steenbrugghe (foto) die eerder aan het werk was als profvoetballer bij Zulte Waregem, OH Leuven, KSV Roeselare, KV Oostende en Eendracht Aalst. De jonge vader van Lilou woont in Oudenaarde en zegt het leven als profvoetballer vaarwel maar blijft uiteraard zeer ambitieus en bij KVVV ARDENNEN heeft hij de unieke kans om in hetzelfde elftal uit te komen als zijn broer Jens en dit tot grote vreugde van vader Van Steenbrugghe. Met deze overeenkomst van minimaal twee jaar onderstreept Lander dat hij geen ééndagsvlieg wil zijn bij KVVVA en wil hij een voortrekkersrol spelen om jongere spelers intens te gaan begeleiden samen met de trainersstaf van KVVVA onder leiding van trainer Pascal Jouret.

ZIE OOK BLZ.38

Voorzitter Luc Ysebaert is uiterst tevreden met deze nieuwe aanwinst en onderstreept hiermee dat KVVVA een ploeg blijft met hoge sportieve ambities. “Het is uiteindelijk het familiale karakter en de unieke sfeer die Lander over de streep getrokken heeft om voor KVVVA te kiezen en voor KVVVA is het dé kans bij uitstek om te leren van iemand die op het hoogste niveau gevoetbald heeft. Door de blijvende relaties van Lander met ploegen uit de hoogste nationale reeksen, zullen er in de komende voorbereidingsperiode een aantal ploegen afzakken naar Etikhove om U tegen te zeggen.” Op donderdag 26 juni 2014 stelt het Bestuur van KVVVA Lander voor aan de eigen supporters op de spelersvoorstelling in de kantine op het A-terrein vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom en na de ploegvoorstelling kan de WK wedstrijd Zuid-Korea – België gevolgd worden in een unieke Braziliaanse sfeer vanaf 22.00 u. Voor meer uitleg: bij Luc Ysebaert op +32 476 26 08 92 & Ludo Stockman op +32 478 807 435


37 2014 WEEK 23

ACTIE VOOR GEZONDE VOEDING. LEERLINGEN KAIPB-RONSE Wij leerlingen van het tweede jaar van het Koninklijk Atheneum van Ronse kregen lessen natuurwetenschappen over gezonde voeding. Tijdens deze ontdekkingstocht leerden we meer over additieven. Hierbij was al snel de link gemaakt naar de voedingsreus Coca Cola. Deze kiest vandaag de dag nog steeds om de bruine kleur te bekomen voor de kleurstof E150D. Dit is een karamelkleurstof die schadelijk blijkt te zijn voor de gezondheid. Deze wordt gemaakt met o.a. suiker en ammoniak. De verhouding van deze kleurstof is in niet steeds hetzelfde in verschillende landen in de wereld (= de maximale hoeveelheid wordt aan banden gelegd door wetgevingen) . Doordat deze kleurstof in vele voedingsstoffen aanwezig is, is het voor de modale consument (vooral ook kinderen) niet moeilijk om de dagelijks aangewezen hoeveelheid te overschrijden. Wij namen reeds contact op met Coca-Cola om te vragen waarom ze deze kleurstof blijft gebruiken. Hierop was het antwoord dat deze kleurstof door de Europese Commissie is goedgekeurd voor gebruik. Ook was hun antwoord dat het in vele voedingsmiddelen aanwezig is. Als jongeren willen we een betere toekomst en leggen we ons zo maar niet neer bij beslissingen die worden genomen over onze gezondheid. Ga je dood van 1 blikje cola? Ga je dood van 1 sigaret? Iedereen weet dat roken ongezond is. Roken is een keuze! Als consument laat de voedingsindustrie ons weinig keus. Daarom besloten we Facebook pagina op te richten om deze kleurstof in de schijnwerpers te stellen. https://www.facebook.com/pages/No-E150D-inCola/1426056160995983?fref=ts Contactpersonen voor het tweede jaar. Britt De Wolf Email: britt.dewolf2@gmail.com Telefoonnummer: 0498 50 34 00 Raluca Solomon Email: solomonraluca@hotmail.com Telefoonnummer: 0498 72 96 70

MET DE

VAN

DUIVEL Tickets voor Brasil 2014 gaan moeizaam over de toonbank, terwijl de Brazilianen…

 … massaal beginnen op te komen tégen dergelijke geldverspilling in hun arm land!


WK VOETBAL IN BRASIL MET ONZE RODE DUIVELS OP GROOT SCHERM

05

RONSE, BERICHT AAN DE SPORTLIEFHEBBERS… Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië staat voor de deur... Net als heel België is ook Ronse trots op de Rode Duivels en op Ronsenaar Bernard Vandevelde die als kinesist aan de slag is bij de nationale ploeg. De prestaties van de Rode Duivels op het WK in Brazilië kunnen dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan! Alle wedstrijden van de Rode Duivels en de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2014 zullen in Ronse te zien zijn op groot scherm. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Stad Ronse (dienst evenementen) en de horeca-uitbaters. Alle fans van de Rode Duivels kunnen de uitzending op het reuzenscherm gratis bijwonen. Animatie voor en na de wedstrijd met DJ Biceps.  Groepswedstrijden Rode Duivels: - dinsdag 17 juni (18 u.): België - Algerije: Churchillplein (station) - zondag 22 juni (18 u.): België - Rusland: Guissetplein - donderdag 26 juni (22 u.): Zuid-Korea - België: Grote Markt  Als de Rode Duivels de groepsfase overleven (natuurlijk!) worden alle daaropvolgende wedstrijden van de nationale ploeg uitgezonden op de Grote Markt!  De finale van het WK voetbal op zondag 13 juli zal worden uitgezonden op groot scherm op het Guissetplein tijdens de Guissetfeesten. Meer informatie : - Dienst evenementen : Dhr. Eric Vanderhauwaert | 055 23 27 28 evenementen@ronse.be - Bevoegde Schepen : Dhr. Ignace Michaux | 0472 93 07 73 ignace.michaux@ronse.be

In gAZet nr.17 van onze vorige jaargang 2013 belichtten we in de rubriek beroemde leerlingen van het Ronsese Atheneum hoofdkinesist van onze Nationale voetbalploeg Bernard Vandevelde…

(FOTO LE SOIR)

38 2014 WEEK 23


39 2014 WEEK 23

Heilige Hermes geneest de zotten buiten Ronse, maar laat ons Ronsenaars zotter blijven dan ooit!


40

05 ACTIES GEEN STREEP DOOR RONSE - ZATERDAG 7 JUNI - 10U - ZAAL HARMONIE - GROTE MARKT RONSE 2014 WEEK 23 h a l l o b e s t e l e z e r v a n g A Z e t , d e z e m e d e d e l i n g m o e t u o n g e t w ij f e l d i n t e r e s s e r e n

Recent is het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen.

Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier... Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april 2014 af. Verschillende particulieren, organisaties en ook ‘Géén streep door Ronse’ hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam aan bod in de regionale pers en zéér uitgebreid in gAZet en in de blog deroonseniere. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt het gepresenteerde tracé onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Intussen ligt er al zelfs een projectMER ter inzage waartegen de bewoners inspraakreacties kunnen formuleren. Men kan zich afvragen of de te respecteren procedures gevolgd worden.

NEEN DUS! Het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook reeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 300 likers opgebouwd. Het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tégen de politici zijn, maar doen wél een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op leefbaarheid, milieu, landschap en cultureel erfgoed… Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald, is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.

Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen, neemt ‘Géén streep door Ronse’ enkele nieuwe initiatieven:  vrijdag 6 juni 2014: verspreiding via Bpost van een informatieflyer over geheel Ronse (10325 brievenbussen)  zaterdag 7 juni 2014: lancering van de website www.geenstreepdoorronse.be waarop sympathisanten een petitie kunnen ondertekenen (bekijk nu al in première de testsite www.testwebsite.be/n60ronse )  zaterdag 7 juni 2014: persconferentie - 10u - zaal Harmonie Grote Markt Ronse  zaterdag 7 juni 2014: 10u30 flyeractie op de Grote Markt van Ronse Voor de persconferentie van zaterdag 7 juni 2014 om 10 u, in zaal Harmonie, Grote Markt Ronse, waarop wij ons standpunten, plannen en initiatieven kort zullen toelichten, valt de toezegging van o.a. Elisabeth Meuleman en Guillaume Devos te noteren.

Namens het actiecomité: Bart Tsiobbel, Fiertelmeers 129, 9600 Ronse – op de volgende blz. ontwerp van de flyer…


05

41 2014 WEEK 23


05

42 2014 WEEK 23


05

43 2014 WEEK 23


44

DIT BLOKJE  06 STEMT OVEREEN MET HETZELFDE BLOKJE OP PAGINA 01 EN WIL ZEGGEN DAT DEZE PAGINA OP 06 JUNI 2014 OFWEL WERD GEPLAATST BINNEN GAZET WEEK 23 OFWEL EEN HEROPLADING IS VAN EEN DEZE WEEK REEDS VERSCHENEN BLZ.

2014 WEEK 23

ENKELE PAGINA’S ZIJN NOG IN VOLLE VOORBEREIDING OF WACHTEN OP EEN REPORTAGE DIE NOG MOET PLAATSVINDEN, EEN IN TIO3 BVB. EN OOK UPDATES VOLGEN GESTAAG… ZONDAG

08

08 JUNI 2014

Wanneer het COLOFON is ingevuld (blz.35), is het vigerende nummer van gAZet compleet…

02

03

04

05

06

07

GAZET WEEK 22 LEES JE VIA DE HOME BIJ VORIGE EDITIES…

08

BIJ DE LETS KUNNEN WE VEEL MEER DAN LETSEN EN KLETSEN. Velen onder ons zijn zeer creatief bezig en maken ontelbare creaties zelf. Wij nodigen jullie allen heel graag uit op onze eerste ‘Home made’ avond. Je kan er allerlei vinden, brei- en ander handwerk, lekkere dessertjes, tekenen & schilderen, keramiek, kalligrafie, hapjes en drankjes, bloemstukjes enz... vanaf 1 kassei tot….kasseien. Maak jij ook lekkere, mooie, aparte, speciale, interessante,… dingen? Beman dan je eigen standje of kom gewoon even langs. Vrijdag 06 juni 2014 van 20 tot 22:30 u. in TREFPUNT PRINSKOUTER, Spinstersstraat 36. Tijdens deze LETS ontmoeting kan je de standjes met al onze HOME MADE producten bezoeken en genieten van ‘n gezellig samenzijn!

ZIE OOK BLZ.48


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 05 JUNI 2014 11:30

45 2014 WEEK 23


Het tracé van de N60 op aanraden van Adelin Devos & C° langsheen de spoorweg Gent>Ronse en hier net de tunnel ingaand ii(rechts; niet op de foto) hebben we reeds gebracht in gAZet nr.17 WORDT VERVOLGD?

05

46 2014 WEEK 23


05

Nu bloeit de vlierbessenstruik, geurig, hmmm; pluk wat vlierwaaiers, spoel een (witte) wijnfles uit. Laat goed uitlekken. Vul ze goed

47 2014 WEEK 23

op met de vlierbloesem. Vul de fles met azijn naar keuze. Laat drie weken licht nemen op de vensterbank. Maak verse mayo & werk af met een flinke scheut… VLIERBLOESEMAZIJN. Meng met grijze garnalen… H e e r l ij k !


Beste LETSers en sympathisanten Deze vrijdag 06 juni 2014 gaan we op de "HOME-MADE toer" en laten de LETS-ers zich van hun creatieve, cullinaire en hun.... kant zien! WEES ERBIJ, ALS LETSER... ... om kennis te maken met elkaar op een andere manier en die je misschien nog niet van elkaar kende... ... om te snuisteren, op zoek naar een geschenkje voor een dierbare... ... om iets leuks te vinden voor man- of vrouwlief, zoon of dochter... ... om nieuwe of leuke dingen te ontdekken die je misschien zelf ook wil leren... ... om er gewoon eens tussenuit te zijn... ... om het LETSen eens op een andere manier wil leren kennen... ... om ideeën op te doen om zelf te gaan LETSen... ... om Kasseitje te verdienen... ... om Kasseitjes uit te geven... ... om samen met je vriendin, buur, collega eens langs te komen om op een leuke manier kennis te maken met LETS... ... om jezelf eens te verwennen met een zelfgemaakte lekkernij of een of ander creatief (kunst-) werkje... ... om de zelf gemaakte spulletjes van ‘lekkers’ tot 'mooi' te… 'verLETSen' ... om zoooooooooooooooooooveel meer wat LETS nog kan bieden.... WEES ERBIJ, ALS SYMPATHISANT... ... om kennis te maken met wat LETS te bieden heeft... ... om te zien hoe leuk en gevarieerd LETS en het LETSen wel is... ... om eens een vrijblijvend babbeltje te slaan met ons LETSers... ... om te zien wat je allemaal kan doen met de complementaire munt, de "Kasseien"... ... om eens te zien dat LETS echt voor iedereen toegankelijk is… ... om jezelf te verwennen door aan te sluiten bij LETS waardoor je dingen kan doen of 'laten' doen ... ... om een gezellige en leuke babbel te doen met jonger en ouder... ... om ideeën op te doen wat LETS voor jou kan betekenen... ... om te ontdekken dat je via LETS heel wat zaken kan aanschaffen, van ‘lekkers’ tot ‘mooi’,... zonder euro's uit te geven!... ... om ............................... (zelf invullen) KOM DUS ZEKER EENS VRIJBLIJVEND LANGS...!!! Wanneer?... VRIJDAG 6 juni vanaf 20 tot 22.30 uur Waar?: ‘Trefpunt Prinskouter’, Spinstersstraat 36 NOTEER OOK ALVAST IN JE AGENDA ONS ‘LETS ZOMERFEEST’ op ZONDAG 29 JUNI 2014 (vanaf ong. 14 uur tot...) met een gevarieerd programma voor jong en oud! Mvg vanwege het bestuur LETS VLAAMSE ARDENNEN vzw "... Ik LETS..., ...Wij LETSen..., ...Jij ook...?...“ - www.LetsVlaamseArdennen.be www.facebook.com/LetsVlaamseArdennen - Een "Vind-Ik-Leuk" aanvinken helpt het LETSen vooruit…

06

48 2014 WEEK 23


49 2014 WEEK 23


RONSE TEKENT IN OP GEZONDHEID

… maar de N60 wordt wél ‘t zoveelste blunderboek…

Gezonde burgers zijn tevreden burgers met een hogere kwaliteit van leven. Daarom heeft de stad Ronse beslist om het charter van gezonde gemeente te ondertekenen. Ronse engageert zich om werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en om de komende jaren een gezonde levensstijl te promoten bij de burgers.

CHARTER GEZONDE GEMEENTE Sinds de lancering in april vorig jaar hebben reeds heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen het charter van Gezonde Gemeente ondertekend. Steden en gemeenten die het charter ondertekenen, verklaren een beleid te zullen ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Daarnaast is er de intentie om de nodige capaciteit, budget en deskundigheid voor gezondheidsacties te vergroten. Met een groeimeter kunnen de steden en gemeenten jaarlijks nagaan hoe ver ze al staan en wat ze nog kunnen verbeteren.

50 2014 WEEK 23

GEZONDHEIDSACTIES IN RONSE Gezien er in Ronse reeds verschillende initiatieven genomen zijn rond gezondheid, denk maar aan de succesvolle actie rond borstkankeropsporing “Ronse  borsten” in november vorig jaar, leek het voor iedereen een logische stap dat ook Ronse zou instappen in het principe van Gezonde Gemeente. Ook dit jaar worden er gezondheidsacties op het getouw gezet in Ronse: zo wil men werken aan valpreventie bij senioren: ouderen bewust maken van valrisico’s, hen leren hoe ze vallen kunnen voorkomen en er zo voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door het project BOEBS, of ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’. Een essentieel onderdeel van dit project is dat de ouderen zelf de kans krijgen om mee na te denken en te beslissen over mogelijke activiteiten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Ronse werkt aan een lokaal gezondheidsbeleid. Hou zeker en vast het logo van Gezonde Gemeente in de gaten. Telkens je het ziet verschijnen, betekent dit dat er een activiteit plaatsvindt in de stad die wil bijdragen aan de gezondheid van de Ronsenaars, mannen én vrouwen, van jong tot oud.


51 2014 WEEK 23


… en de dichtste medewerkers mochten eveneens op de foto: Sarah Reyntens, Machtelt Stroobants & Eveline Van Quaille, samen met een glunderende stadssecretaris Linda Vandekerkhove (links)…

52 2014 WEEK 23


Woensdag 04 juni 2014 19:30

TOESPRAAK DOOR SCHEPEN JAN FOULON Ik wil u van harte welkom heten op deze avond. Een avond heel bijzonder voor onze stad Ronse. De stad Ronse tekent in op gezondheid, ondertekent vandaag het charter van ‘gezonde gemeente’. Ons lokaal bestuur maakt van gezondheid een strategische beleidsintentie en neemt daarom gezondheid op in het meerjarenplan. Niet alleen komt het bestuur op regelmatige basis samen met de adviesraad waarin het thema gezondheid besproken wordt. Ook volgen onze ambtenaren regelmatig vormingen over gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook naar het personeel toe zijn er tal van initiatieven en acties ondernomen door het beleid ( voorbeeld: RONSE RUNT ). Alle acties en projecten van het lokaal bestuur zijn georganiseerd volgens de principes van projectmatig werken. Het lokaal bestuur stemt de acties en de projecten onderling op elkaar af zodat ze voor de doelgroep duidelijk passen in het algemene lokale gezondheidsbeleid. Meteen zien we dat alle acties en projecten waarvoor wij als stad staan passen in de “ groeimeter gezonde gemeente” . Een groeimeter ons aangereikt door Logo Gezond +. Met een groeimeter kunnen de steden en gemeenten jaarlijks nagaan hoe ver ze al staan en wat ze nog kunnen verbeteren. Dankzij het decreet lokaal sociaal beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse gemeenten inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het werd echter ook duidelijk dat een duidelijke langetermijnvisie op gezondheid in heel wat gemeenten ontbrak. Geïnspireerd op de successen in de zorgregio Gent met het groeilabel ‘Gezonde Gemeente’ wou het VIGeZ met de hulp van de Logo’s Vlaamse steden en gemeenten vanaf 2013 helpen, adviseren en ondersteunen met de format ‘Gezonde Gemeente’. Omdat de format ‘Gezonde Gemeente’ de lokale autonomie hoog in het vaandel draagt, is de format niet vast omlijnd. Het is veeleer een materiaalkoffer waarin bestaande en nieuwe projecten elkaar versterken en lokaal in een verschillend tempo uitgerold kunnen worden. We krijgen met deze format de mogelijkheid om op eigen tempo en volgens eigen noden te evolueren naar een gezonde gemeente. Samen met Logo Gezond + hebben we nagekeken hoever Ronse staat met al onze projecten, uitgevoerd in het verleden en met ons lokaal gezondheidsbeleid. Niet alleen hadden we de succesvolle actie rond borstkankeropsporing ‘Ronse  borsten’, ook dit jaar worden er gezondheidsacties op het ge touw gezet. Zo willen we werken aan de valpreventie bij senioren : ouderen bewust maken van valrisico’s, hen leren hoe ze vallen kunnen voorkomen en er zo voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door het project BOEBS, of ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’. Een essentieel onderdeel van dit project is dat de ouderen zelf de kans krijgen om mee na te denken en te beslissen over mogelijke activiteiten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Ronse werkt aan een lokaal gezondheidsbeleid. Hou zeker en vast het logo van Gezonde Gemeente in de gaten. Telkens je het ziet verschijnen, betekent dit dat er een activiteit plaatsvindt in de stad die wil bijdragen aan de gezondheid van de Ronsenaars, mannen én vrouwen, van jong tot oud. Beste aanwezigen, wij kunnen u dus met vreugde laten weten dat we onze charter zeker en wel verdienen. Het charter is een document waarin we als gemeente onze intentie om werk te maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid publiek maken. Het vormt de start van een autonoom traject van onze gemeente. Logo Gezond + kan ons hierin ondersteunen volgens de gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Steden en gemeenten die het charter ondertekend hebben, worden gestimuleerd om het logo Gezonde Gemeente consequent te gebruiken op hun activiteiten. Daarom voorzien ze voor ons naast het digitaal aanleveren van het logo en de huisstijl voor elke deelnemende gemeente en stad een pakket gepersonaliseerde vlaggen. Dit betekent dat op deze vlaggen niet alleen het logo ‘Gezonde Gemeente’ zal staan maar ook de naam van Ronse. De eerste officiële charters werden ondertekend op het symposium Gezonde Gemeente van 23 april 2013 in Mechelen. De stad Ronse kan nu ondertekenen!! Momenteel hebben reeds vele Vlaamse gemeenten en steden beslist om het charter te ondertekenen en zich in te zetten voor de gezondheid van hun inwoners. In de regio van Logo Gezond+ vzw staat de teller op 24 gemeen-

53 2014 WEEK 23

ten en steden, net over de helft dus. Met onze stad Ronse erbij staat de teller nu op 25. Het charter ligt te wachten op de handtekening van ons bestuur. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , Jo Vandeurzen (foto) en de voorzitter van VIGeZ Inge Vervotte hebben reeds ondertekend. Voor we de betrokken personen vragen om te ondertekenen willen we kijken naar een video boodschap van minister Jo Vandeurzen. Hij kon spijtig genoeg niet aanwezig zijn bij deze ondertekening. (videoboodschap) Schepen JAN FOULON


05

54 2014 WEEK 23

 INGE CLAUS van POINT

OF VIEW in de Priestersstraat was onze enige Ronsese deelneemster aan SKILLS TOUR in TIO3.

DE KAPEL 


PERSBERICHT

05

TWAALF JONGE ONTWERPERS VERZAMELEN IN TIO3 RONSE VOOR SKILLS TOUR. Deze week werd in Ronse het startschot gegeven voor de Skills Tour, een organisatie van CRYSALIS in samenwerking met TIO3. Gedurende een volledige week wordt een selecte groep van jonge ontwerpers uit gans Europa op een creatieve manier uitgedaagd en nieuwe vaardigheden en technieken op vlak van textiel bijgebracht. Voor deze vijfde en laatste editie heeft TIO3 besloten om de bekende Belgische ontwerpster Anita Evenepoel uit te nodigen om deze creatieve week te begeleiden. Anita Evenepoel, (67; zie foto) is een uitzonderlijke dame. Met haar gedurfde textielcreaties schopte ze het tot op de internationale modescène. Ze is naast textielontwerpster ook materiaalspecialiste en experimenteel modeontwerpster. De hele week neemt zij deze internationale groep jonge getalenteerde designers onder haar hoede. De groep zal experimenteren met het ontwerpen van 3D sculpturale kostuums in relatie tot het menselijke lichaam. Hiervoor zullen ze gebruik maken van innovatieve materialen en technieken. Wie graag de resultaten bewondert, kan terecht op het Closing Event van het project CRYSALIS in september 2014. CRYSALIS is een Interreg IV2 Zeeënproject, dat gecoördineerd wordt door TIO3. Het is een project waarin men tracht kennis en traditie met technologie te combineren. Meer informatie vindt u op www.tio3.be en www.crysalis-network.eu . Vrijdagvoormiddag 6 juni 2014 tussen 10.00 en 12.00 uur presenteren zij hun werk aan een jury en laten ze dus hun werk van de voorbije week bewonderen. Locatie: Fab(ric) Lab TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse.

Meer info: Sofie De Ville, projectmanager sofie.deville@tio3.be 0478 78 86 65

TIO3 in de verte en met telelens gezien van aan de Passerelle (Outre Passerelle)…

55 2014 WEEK 23


HET RODE OORT JE BRADERIE

06

VERVOLG VAN BLZ.12 Deze diverse programmatie, voor oud en jong, met hapjes van over de hele wereld, maar vooral uit Ronse; wil het diverse en open karakter van de wijk Marijve-Ninove in de schijnwerpers plaatsen. Kom mee proeven van de gezellige en gemoedelijke sfeer, ga mee uit je dak tijdens de diverse optredens, ga op zoek naar het ultieme prulletje op de rommelmarkt...en breng vooral je vrienden, je buren, je familie mee en breng leven in de stad! De vrijwilligers en buurtwerkers verwachten u. De stad rekent op u! Ien Ronse ee dat iet! Met vriendelijke groet, Barbara Verhaeghe

barbara.verhaeghe@samenlevingsopbouw.be

Op maandag 23 juni 2014 van 8 tot 20 uur. De zomerkermis wordt jaarlijks afgesloten met de braderie, die plaats heeft in de volgende straten: Stationsstraat, Guissetplein, J-B Dekeyserstraat, Kerkplein, K. Vandendoorenstraat, Abeelstraat, Hoogstraat, Oude vesten, Rooseveltplein, Peperstraat, Stefanieplein, Wijnstraat en Churchillplein.

z

De braderie is een organisatie van de Unie der HanTEL 055 33 02 67 | M 0491 344 121 delaars, die ook op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag MEER INFO: 22 juni 2014 speciale verkoopdagen aan braderiehttp://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/feest-in-de- prijzen organiseert. marijve/3dfb3d0e-ae15-4424-811b-a486ff0b7b92 EEN LEUKE TEASER:

http://www.youtube.com/watch?v=7BI98feoNPM Met vriendelijke groet ook vanwege… Zaineb, Marilène, Serap, Fati, Geertje, Mohamed & Dries.

… pakt in nr. 58 van juni 2014 eveneens met de duivel uit en nog wel in een cartoon van dark. Berling berlang en ‘t gaat regenen op zondag 15 juni 2014! De jazzgroep High Voltage . musiceert en Hilde Rogge vertelt. De drie tenoren (incl. de sopraan) van Rons’art komen in beeld en tekst weg met een cultu-rele revolutie terwijl beiaardier Dominique W. (*) met muziek de zeden verzacht. Yves Lenoir speelt in de de eerste viool en op de bierfeesten van Fiertel .. Oudenaarde gaan alle kelen zéker open… Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover Sint-Amandus is de tête d’histoire… en gAZet brengt hem in beeld op blz.16, maar dan op een altaar in de kerk van Rozenaken, mét duivel! (*) D.W. zie je op onze blz.27 (scherm).

56 2014 WEEK 23


05

57

MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 23/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 24 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


WE KREGEN EXTRA DANK VOOR DEZE REPORTAGES

07 06

58 2014 WEEK 23

MET DE

VAN

FOTOGAZET

GROEN WERPT…

OP TEGEN DE

KOMST VAN

TRACÉ

N60 ZIE BLZ.77 & VLG.


TEKST VOLGT… mààr het zal in volgend nummer zijn!

37

59 2014 WEEK 23


06

60 2014 WEEK 23

 D

U I V E L S

22

STYLE POMPIER

AFGELEID EN MIDDELS LEO VINDEVOGEL: “BLOTEN POMPIER”

Twee gevallen engelen, de bovenste door Alexandre CHABANEL zelf (zie zijn zelfportret rechts), de onderste duivel, naar onze tijd vertaald (mét tattoo), door een… fotograaf ‘gekopieerd’… ZIE HIERVOOR BIJ BLZ.22


STYLE POMPIER

AFGELEID EN MIDDELS LEO VINDEVOGEL: “BLOTEN POMPIER”

06

61 2014 WEEK 23

Alexandre Chabanel

NYMPHEN EN SATERS door William-Adolphe Bouguereau, (1873; fragment).


06

54 TIO3 en de duivel blijft inspireren‌

62 2014 WEEK 23


TIO3 en Ronse blijft textielstad…

06

63 2014 WEEK 23


TIO3 en zo’n aftandse modine heeft ook wat…

06

64 2014 WEEK 23


DE KAPEL

De voorbije internationale muziekwedstrijd (dit jaar voor zang) Koningin Elisabeth deed ons denken aan dé kapel in Waterloo waar de finalisten opgelijst worden om zich op de finale van het fameuze concours voor te bereiden. Elf jonge ontwerpsters en één jonge ontwerper, samen twaalf, gingen deze week als het ware samenwonen om met gedurfde en nieuwe materialen aan de slag te gaan, vorm, textuur, kleur, gevoel, functie, modieus, oogstrelend, gefilosofeer, relativerend, humor, “zit het goed?”, er IS over nagedacht… Anita Evenepoel, (67; foto) is een uitzonderlijke grande dame van de textiel. Met haar gedurfde textielcreaties schopte ze het tot op de internationale modescène. Ze is naast textielontwerpster ook materiaalspecialiste en experimenteel modeontwerpster. Ze woont in Turnhout, haar atelier heeft ze in Antwerpen. “Twee Franstalige Brusselaars, vier Engelsen en zes Vlamingen gingen de challenge aan om de voorbije dagen onder haar vleugels te vliegen textiel te creëren. ‘t Zijn stuk voor stuk getalenteerde designers die ongemeen creatief hebben omgesprongen met vorm, kleur en nieuwe innoverende materialen. Dat laatste was hét belangrijkste issue van deze workshop (en waarmee Anita ervaring heeft, ook al kwam ze voor het eerst naar Ronse daarvoor). TIO3 is een bijzondere plek (misschien té fragiel, want we moesten enorm opletten met de witte vloer en dit vooral bij het verven) en we werkten hier dagelijks tot 22 … 23 uur zelfs. Ik logeerde in de Schapenkop, terwijl mijn pupillen het onder elkaar elders qua B&B uitvochten. Naar huis gaan was er niet bij, evtl. man en kinderen moeten kunnen worden losgelaten zodat de focus uitsluitend op deze textiel workshop kon blijven liggen”. De héle … “kapel” lang, voegt gAZet er aan toe, naar blijkt was iedereen best tevreden over deze laatste (!) en geslaagde workshop SKILLS TOUR. Jammer dat de interesse van buiten af quasi nihil was!

06

65 2014 WEEK 23


TIO3 en de bekende Belgische ontwerpster Anita Evenepoel is één en al smile, missie volbracht, nog vlug iets vastleggen…

06

66 2014 WEEK 23


TIO3 en kleur nooit ver weg…

06

67 2014 WEEK 23


TIO3 en de presentatie van de ontwerpen door de textieldesigners‌

06

68 2014 WEEK 23


TIO3 en de kapel werkt, lacht, overlegt en fotografeert‌

06

69 2014 WEEK 23


TIO3 herbergt stijl‌ en ook AVS kwam dat filmen!

06

70 2014 WEEK 23


TIO3 naald, draad en naaien‌

06

71 2014 WEEK 23


TIO3 is Ronses eigenste en enige ‘wolkenkrabber’…

06

72 2014 WEEK 23


TIO3 zet ‘n resem doorsneden vilten vlakken op elkaar en schept per vingerknip een heuse sculptuur, zelfs voor buiten…

06

73 2014 WEEK 23


TIO3 zet ‘n resem doorsneden vilten vlakken op elkaar en schept per vingerknip een heuse sculptuur (fragment)…

06

74 2014 WEEK 23


TIO3 ligt in een klein park aan de rand van het stadscentrum van Ronse‌

06

75 2014 WEEK 23


07

76 2014 WEEK 23

48

Vrijdagavond 06 juni 2014 hield cultuurschepen Joris Vandenhoucke de openingstoespraak voor de expo beeldende kunsten leerlingen Academie Vlaamse Ardennen – wordt vervolgd in gAZet WEEK 24.


… en wie trouwde er daar in… “Het mooiste stadje van Vlaanderen”???

77

07

TERWIJL…

THOMAS CLAUS (‘zoon van’; zie blz.86) ELISABETH DEMEULEMEESTER (Vlaams parlementslid voor GROEN).

P R O F I C I A T


TERWIJL… in de grote bovenzaal van de Harmonie de persconferentie doorging van de actiegroep géén streep door Ronse, bijgewoond door zo’n 30 aanwezigen… (teksten volgen in update)…

07

78 2014 WEEK 23

(Els Carlier, echtgenote van flyer ontwerper Guy Fourneau:)

“We moeten bij deze actie tégen de N60 vooral ook jonge mensen sensibiliseren om NÉÉN te zeggen en te blijven NÉÉN zeggen!


DEZE FOLDER ZIT OOK IN JOUW BRIEVENBUS (BLZ.41/42)

07

79 2014 WEEK 23


Zaterdag 07 juni 2014 10 uur, Harmonie, toespraak door Frank Vercleyen (inzet) namens ‘géén streep door Ronse’… Welkom op de persconferentie van het actiecomité ‘GÉÉN STREEP DOOR RONSE’. We zijn een burgerbeweging die als doel heeft Ronse te informeren over wat hen boven het hoofd hangt. We willen Ronse wakker schudden. Bevolking zeker, ook al liggen er (Stef Vancaeneghem, blogger:) Ik al veel wakker van de N60. poneert Politici zeker. We voelen ons onheus behandeld. We zijn verontwaardigd!

08

80 2014 WEEK 23

ga niet akkoord daar waar dit actiecomité dat Ronse geen verkeersproblematiek zou hebben. Al de rest kan mijn sympathie wegdragen…

WE HEBBEN RECHT OP INFORMATIE. VERVOLG OP VLG. BLZ.


08

81 2014 WEEK 23

 Die krijgen we niet. We hebben recht op antwoord op onze bezwaren. Die krijgen we niet van het stadsbestuur. Ook al werd ons dat beloofd door de schepenen Michaux en Vandenhoucke. Onze bezwaren worden gewoon van tafel geveegd in een haastig besluit van de Vlaamse regering. En we hebben heel wat vragen bij die haast van de Vlaamse regering. Waarom moet alles zo snel gaan? Zit er misschien een addertje onder het gras? Is men bang dat Europa de PPS financiering zal terugfluiten? We krijgen géén antwoord op al onze vragen:  Is er zicht op doortrekking naar Wallonië?  Is er nagedacht over alternatieven?  Is er een ernstige studie van de ecologische gevolgen voor de waterhuishouding, voor het 


 erfgoedlandschap, voor het leefgebied van de vuursalamander?  Bestaat er een studie die aantoonbaar maakt dat deze doortrekking nuttig is?  Hoeveel extra arbeidsplaatsen zal het opleveren ?  Wat is de verwachte meerwaarde uitgedrukt in Euros voor de plaatselijke economie ?  Wat is de verwachte meerwaarde uitgedrukt in Euros voor de lokale horeca ? Onze vraag is helder en duidelijk: is er nog gezond verstand in Ronse? De doortrekking van de N60 biedt geen antwoord op de problemen die Ronse vandaag moeten bezighouden: sociale achteruitstelling, werkgelegenheid, kansarmoede. Het groen en de natuur moeten wijken. We geloven niet in het financieel en economisch rendement van de N60. Het zal alleen maar overlast bezorgen – stank en lawaai van optrekkende vrachtwagens. De meeste bewoners gaan toch verder de Kruisstraat gebruiken om naar hun woonst te gaan. Het vrachtverkeer naar Klein Frankrijk zal niet verminderen.

82

08 van die doortrekking. Iedereen moet weten 2014 WEEK 23 dat er een monsterachtig viaduct komt over de Schavaart, dat de weg niet in tunnels zal liggen, maar in een open bedding, dat het traject vlakbij ‘t ROSCO komt met alle kwalijke gevolgen van dien. Deze oplossing is buitensporig duur en beantwoordt niet meer aan de huidige visie op groen en mobiliteit. Deze oplossing zadelt Ronse op met een blok aan het been en trekt een betonnen streep door het prachtigste uitzicht van de Vlaamse Ardennen.

We zijn blij dat we van alle kanten steun krijgen. Sommigen wilden hier zelfs aanwezig zijn om die steun in levende lijve te bevestigen. Want Ronse moet wakker worden: als we de Vlaamse regering laten doen, dan wordt onze schone stad ‘met uitzicht’ volgegoten met beton. Denken dat de N60 er toch niet zal komen, is niet voldoende. Iedereen moet zich uitspreken TEGEN de N60. Zodat politici inzien dat ze geen vrij spel krijgen.

Het woord graag aan Elisabeth Meuleman, verkozen Vlaams parlementslid voor Groen, waarna graag het woord aan Thomas Claus, schrijver en kunstenaar, Om elke Ronsenaar correct te informeren heeft het bewoner van de Vlaamse Ardennen en vriend van actiecomité ‘géén streep door Ronse’ in elke brievenMichael Borremans. bus van Ronse een flyer gebust (zie blz.41 en 42 n.v.d.r.), met een duidelijke beschrijving van de bedreigingen OPROEP TOT FLYERACTIE OP DE MARKT.


Ook al ben ik van Oudenaarde, ik leef enorm mee met de actie van de Ronsenaars tégen de nutteloze doortrekking van de N60. Die is voor niets nodig. Ik werd net herkozen als Vlaams parlementslid voor Groen en het is in ‘t Vlaams parlement dat ik mij als politica en inwoner van deze mooie Vlaamse Ardennen zal blijven verzetten TÉGEN de N60! (Op vraag vanwege Marc De Venter – HLN:) Zelfs een alternatief is hier niet nodig, ik pleit voor helemaal géén doortrekking van de N60. Onze Groene schepen Wouter Stockman ligt eerlijkheidshalve gebonden aan een bestuursakkoord opdat hij als schepen zou kunnen ijveren om het lokale stadsbestuur een groene toets te kunnen geven en geloof mij, dààr is en blijft ie hard mee bezig!

07

83 2014 WEEK 23


Hallo Willy Deze Bekende Ronsenaar is Thomas Claus, zoon van Hugo en reeds ettelijke jaren inwoner van Ronse. Heeft drie jaar geleden een eerste boek gepubliceerd, werkt nu aan een tweede boek. Heeft ook een tijdlang gewerkt als beeldend kunstenaar. Vandaar de link met Michael Borremans, die ons in contact bracht. Groetjes Frank (Vercleyen)

84

Ik sluit mij aan bij wat 08 Elisabeth Meuleman komt 2014 WEEK 23 te zeggen, want ik voel mij, zoniet van m’n bed gelicht, als iemand die het in Keulen hoorde donderen toen ik recent vernam wat ‘men’ met ons mooie Ronse zinnens was: er pardoes een streep door trekken!?! Ook ik zeg openlijk NÉÉN tegen dit tracé, ‘géén streep door Ronse’ kan op mijn support rekenen, beloofd!


07

PROFICIAT AAN ALLE VADERS, VAN RONSE, VAN DAARBUITEN… Spokane USA staat ook bekend voor… HUWELIJKSfaciliteiten!

85 2014 WEEK 23

Frank Bomans zou in THUIS zeggen dat hét op den ALMANAK staat! Ziehier de tekst voor Sinksenzondag 08 juni 2014 op de scheurkalender:

V A D E R D A G Net als moederdag vond ook Vaderdag zijn bakermat in de USA. Toen Sonora Smart Dodd uit Spokane, Washington, in 1909 naar een moederdagpreek zat te luisteren, dacht ze aan haar vader. Die had haar en haar broers en zussen sinds de dood van hun moeder, die bij de geboorte van haar zesde kind was overleden, helemaal alleen opgevoed op zijn boerderij. Ze wou hem laten weten hoe belangrijk hij voor haar was en organiseerde de allereerste Vaderdag uit de geschiedenis, nl. in Spokane op 19 juni 1910. Andere steden volgden en in 1966 werd de derde zondag van juni uitgeroepen tot nationale Vaderdag. In België wordt Vaderdag op de tweede zondag van juni gevierd !


06

17

FRAGMENTEN UIT ZES TEKENINGEN DOOR WILLY DEVENTER IN HET GULDEN BOEK VAN RONSE…

86 2014 WEEK 23


08

87 2014 WEEK 23

WEEK 23