Gazet jaargang 2 week 20 12052014 pptx

Page 1

RONSESE DIGITALE

BEELDHOUWER STEFAAN PONETTE EN LEVENSLOOP RONSE

JAARGANG 2 MET… UITSLAG BLZ.7

WEEK 20 MAANDAG 12 MEI 2014 12

14

15

16

17

UPDATE ZONDAG 18 MEI 2014

… MAAR IS ER HIER NOG HOOP VOOR ??????

13

18 


2  2014 WEEK 20

MET DE

Luc De Medts blogt… RONSE, Vlaanderen… Geboren en getogen "Roonseniere". Met een rot karakter en toch ook met een groot, gouden… voor zijn streek, zijn geboortestad en voor alle Roonseniers!

deroonseniere.be speldt je niets op de mouw!

VAN

ACTUEEL

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

Er is niets actueler voor Ronse dan ‘HET TEGENHOUDEN VAN’ het voorgestelde tracé van de N60!


3

OP EEN PLANNING STAAT DAT DIT JUWEEL IN CENTRUM RONSE MOET VERDWIJNEN!?! 2014 WEEK 20

ER LOPEN OP ONZE REDACTIE REEDS VERBOLGEN REACTIES BINNEN MET GROOT MISPRIJZEN VOOR DEZE ZOVEELSTE HOLD UP OP RONSE!


4

GA JE AKKOORD, LEZER, DAT DEZE ZOGENAAMDE ESCHERTRAP TEGEN DE VLAKTE GAAT? 2014 WEEK 20

EEN LEZER E-MAILT AANGESLAGEN TE ZIJN OM ZOVEEL VERNIELZUCHT IN ZO’N KLEINE STAD, ALSOF WE ERFGOED OP OVERSCHOT HEBBEN!


5

NEEN ANTONIUSCOLLEGE, DEZE ARCHITECTUUR MAG IN ONS GEHEUGEN NIET GAAN VERVAGEN… 2014 WEEK 20

“WELKE EIGENAAR, ARCHITECT, STEDELIJKE ADMINISTRATIE BESTAAT HET OM DERGELIJKE PRACHT AAN DE PIKHAMER TEN PROOI TE GOOIEN!?”


IN RONSE IS HET ENE STUK VERDWENEN ERFGOED HET ENE OOR NOG NIET UIT

 6 2014 WEEK 19

FOTO’S UIT HET SINT-ANTONIUSCOLLEGE, FOTOGRAFIE VAN ELS DEVENTER ZONDAG 4 MEI 2014:

OF ALWEER EEN…

MAURITS CORNELIS ESCHER (Leeuwarden 1898 – Hilversum 1972) was een Nederlandse kunstenaar, die bekend is om zijn houtsneden & gravures en lithografieën, waarin hij vaak speelde met wiskundige principes. Zijn gravures verbeelden vaak onmogelijke constructies, studies van oneindigheid en in elkaar passende meetkundige patronen & vlakverdelingen die geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen. Veel van de werelden die hij tekende zijn ontworpen rond onmogelijke objecten. Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg hij in bredere kring erkenning als kunstenaar, vooral in de VS. Vanaf 1960 wordt Eschers grafische werk gebruikt in wetenschappelijke (leer-)boeken.

SCHUIFT HET ANDERE BINNEN!?!

In een auditorium van thans LUCA School of Arts associatie KULeuven gaf Willy Deventer als docent beeldvorming zijn laatste college over M.C. Escher & dochter Els stond in de coulissen klaar voor een kleine receptie samen met de allerlaatste studenten. AD 1999!


 7 2014 WEEK 20 TRAKTEERDE Z’N LEZERS OP ‘N PAAR VRAGEN UIT

‘T GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI VAN ZATERDAG 26 APRIL 2014 IN CC DE VERVERIJ… EN DIT IN ONS VORIG NUMMER VAN WEEK 19 – HERE ARE THE RESULTS FROM THE RONSSIES GEKLAPT JURY: DE REBUS ZEI “DEN BLUUTEN POMPIER”… TERWIJL DE VOORNAMEN BIJ DE DRIE FOTO’S VAN WIJLEN BEKENDE RONSENAARS V.L.N.R. DEZE WAREN: MIELI (PROUSTI) – JULIEN (BUUNIE) – TONI (PATEI) … EN HIERONDER DE 15 JUISTE GETALLEN BIJ…

9 18 5 19 3

21 10 22 14 15

7 13 2 6 24


8  2014 WEEK 20 I.V.M. DE

KIJK VERDER…

… ‘T IS VOOR EEUWIG, ZULLE!


DRINGENDE INFO VOOR ONZE LEZERS: Stadsdiensten uitzonderlijk gesloten donderdagnamiddag 15 mei 2014 Uitzonderlijk zijn alle stadsdiensten gesloten op donderdagnamiddag 15 mei vanaf 13 uur. Die namiddag organiseert de stad Ronse een vormingsmoment voor alle personeelsleden. Het betreft niet enkel de diensten in het stadhuis, maar ook alle buitendiensten. Zo zijn in de namiddag de bibliotheek, het recyclagepark, het zwembad, de sporthal, de musea en de cultuur- jeugd- en sportdienst gesloten. Ook het stedelijke kinderdagverblijf sluit vanaf 13 uur de deuren. Een overzichtje van alle andere sluitingsdagen in mei en juni vind je via deze link op de website van de stad : http://www.ronse.be/algemeen/bestuur/nieuws/sluitings dagen-mei-juni-2014.

209 LETS 2014 WEEK VLAAMSE ARDENNEN

Infomoment 'START TO LETS‘ gratis inkom VRIJDAG 23 MEI 2014 20 U.

LETS of voluit Local Exchange and Trading System brengt opnieuw leven in de eeuwenoude gekende burenhulp en ruilhandel, maar dan in een modern jasje. JEF rijdt het gras af bij Mia... Mia maakt confituur voor Jo... Jo geeft Ben bijles... Ben gaat met de hond wandelen van Jan... Jan helpt An bij computerproblemen... An geeft het teveel aan groenten en fruit uit haar tuin door aan Pol... Pol helpt Rita bij een klusje... Rita deed samen met Gil de grote kuis en gaf de overschot aan keukenspullen en werkmateriaal aan JEF... en zo is de LETScirkel rond!

AANSLUITEND (K)LETSKAFFEE VAN 20 TOT 22.30 UUR (GROEPSACTIVITEIT + (K)LETSKAFFEE OP 6 JUNI 2014) Locatie: Wijkcentrum ‘aan 't Spoor’ - Grote Marijve 133 Breng gerust vrienden, buren of kennissen mee, iedereen is welkom! Het ruilen van diensten, kennis en/of materialen/goederen... LETS(en) is... sociaal, duurzaam, economisch, ecologisch, is een alternatief om goedkoper te gaan leven en zoveel meer...

Ter kennismaking met LETS en met het LETSen in de regio Vlaamse Ardennen... vrijblijvende uitleg rond LETS en met een antwoord op al uw vragen! Aansluitend op het infomoment is er steeds een (K)LETSKAFFEE voor de leden waar ze elkaar (vrijblijvend) kunnen ontmoeten en beter leren kennen bij pot en pint of bij fruitsap en thee. Je kan dus gerust na de info de sfeer eens opsnuiven en vrijblijvend een babbeltje slaan met de ‘ervaren’ LETSers... Passen deze data niet voor jou... en/of wil je op de hoogte blijven van onze infomomenten en groepsactiviteiten ...? Geef een seintje, we houden je op de hoogte! Contact: Letsvlaamseardennen@gmail.com | 0472 28 76 40 www.LetsVlaamseArdennen.be | www.facebook.com/LetsVlaamseArdennen en een... VIND-IK-LEUK aanvinken, helpt het LETSen vooruit in onze regio!


10

2014 WEEK 20

AOMDA, de American Overseas Memorial Day Association Belgium brengt voor de vijfde maal hulde aan het graf van 2nd LT Gilbert A. MALRAIT. Het gebeuren heeft plaats de vrijdag vóór de Memorial Day, in de USA gehouden op de laatste maandag van de maand mei. Graag nodigen en verwelkomen we alle Ronsenaars op deze USA Ceremony waarbij we hen graag bijstaan tijdens deze gedenkdag in de hulde aan hun dierbaren, de gesneuvelde Amerikaanse militairen. (De Werkgroep Gilbert A. Malrait)

PLECHTIGHEID VAN VRIJDAG 23 MEI 2014 Plaats: Stedelijke Begraafplaats langsheen de Leuzesesteenweg (“oud kerkhof”). Aan het graf van 2nd LT Gilbert A. Malrait verzamelen om 17:00; 17:15: aankomst van de genodigden en opstelling; 17:30: aanvang plechtigheid door de Color Guard en welkom door Eddy Vercruysse; 17:35: toespraak door Jerome W. Sheridan, president AOMDA Belgium; 17:39: hulde aan het graf, plaatsen van Belgisch en Amerikaans vlagje, bloemenhulde; 17:51: Taps, Belgisch en Amerikaans volkslied gezongen door Kim Lively; 17:55: dankwoord door Jerome W. Sheridan en namens het Stadsbestuur. 18:00: einde plechtigheid. AANSLUITEND OP HET STADHUIS VOORBEHOUDEN AAN DE GENODIGDEN: naar aanleiding van deze vijfde huldiging door AOMDA van ‘onze’ Gilbert Malrait zal een korte plechtigheid doorgaan in de trouwzaal van het stadhuis met volgend uurschema: 18:15: aankomst genodigden op het stadhuis; 18:30: ontvangst in de trouwzaal, intrede van de Color Guard, verwelkoming namens het stadsbestuur; 18:40: Flag Folding ceremonie door een delegatie van de USAAF met de originele ‘Burial Flag’ die op de kist lag van Gilbert tijdens het weekend van 18 tot 20 augustus 1950 (de kist van Gilbert stond toen in de inkomhal van het oude stadhuis van Ronse zie gAZet jg.01 2013); duizenden Ronsenaars e.a. brachten toen een laatste groet aan de jongste Ronsese held; 18:45: dankwoord door Philippe Vanderdonckt, voorzitter werkgroep 2nd LT Gilbert A. Malrait en dankwoord door Ignace Michaux, schepen van Vaderlandslievende Verenigingen; 19:00: einde plechtigheid. Aansluitend: receptie aangeboden door het Stadsbestuur. Info: www.2ltmalrait-gilbert.net, YouTube & Facebook.


11 2014 WEEK 20

VANDALEN trokken als een wervelwind door onze stad en besmeurden de Franstalige teksten van o.a. handelszaken. Ze denken daardoor de Vlaamse zaak te dienen (of de ravage is net geïnspireerd uit een hoek waarvan men het niét zou verwachten, oppassen dus om meteen te culpabiliseren), maar bereiken net het averechts effect. We verwijzen naar een tekst als vrije inzending én op autoriteit van de inzenders die onze lezers vinden op volgende blz.


12

2014 WEEK 20

Beste mensen van de pers, naar aanleiding van het voorbije vandalisme in Ronse, hebben wij volgende reactie die we graag zouden laten verschijnen in jullie krant. Omdat wij de moedertaal van elke Waal of Franssprekende van onze streek respecteren, zijn we eens te meer het slachtoffer geweest van vandalen (dit samen met 60 andere zaken). Wij danken ons Frans- en Nederlandstalig cliënteel voor 33 jaar, vertrouwen in onze zaak. Wij hebben met de meeste klanten een meer vriendschappelijke dan wel commerciële band. Wij kunnen niet aannemen dat door de fout van een paar niet-Ronsenaars (want zo zijn wij Ronsenaars niet!) die hun wetten willen komen opleggen, de rust in onze vredige stad verstoord wordt. Er mag volgens hen géén reclame gemaakt worden in de twee landstalen! Wij commercanten hebben de Walen ook financieel nodig (zij vertegenwoordigen bvb. 40% van ons eigen klantenbestand)! Bedenk maar eens wat al onze winkels en warenhuizen, onze kliniek enz. zonder het Waals interland zouden zijn!? Het is niet omdat de N60 niet effectief over de grens met Wallonië wordt doorgetrokken, dat de mensen van Ellezelles, Saint Sauveur, Dergneau enz. niet naar Ronse zouden komen winkelen. Steun ons hierbij en koop in Ronse! Wij doen dit in onze naam, maar denken dat veel andere Ronsenaars er evenzeer baat bij hebben. Met vriendelijke groet, Jacqueline en Xavier Saey.


13

2014 WEEK 20

MARIE-THÉ BREITTINCK

UPDATE ZATERDAG 17 MEI 2014 11:00:

EEN ONGEWONE THEATERVOORSTELLING Marie-Thé typisch en Guy Van der Aa dramatisch op de planken van de Zuidstraat…

ÓÓK VANAVOND VOO RSTELLING 20 UUR… voor als je… Vlaamse schlagers midden oorlogsdramatiek verwacht, afstevent op een onmogelijke liefde schoonmoeder-schoonzoon, ontjaste patatten over de Bühne wil zien rollen, de geur van oude jute zakken wil snuiven, één uur lang jezelf wil zitten te bevragen…


VACATURE ONDERLUITENANT

het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld), een nationaliteitsbewijs en een uittreksel uit het strafregister, ten vroegste uitgegeven op 30 april 2014. De kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 23 mei 2014. De poststempel geldt als bewijs. Voor meer informatie omtrent deze vacature kan contact worden opgenomen met de stedelijke brandweerdienst op het nummer 055 23 28 75 of via ronse@bvlar.be of brandweer@ronse.be.

MARIE-THÉ BREITTINCK VANAVOND IN HART(D)SLAG De stedelijke brandweerdienst van de stad Ronse gaat over tot de aanwerving van twee vrijwillige onderluitenanten. Meer informatie omtrent het takenpakket, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan je vinden op www.ronse.be of www.brandweer-ronse.be. Elke kandidatuur moet per aangetekende brief aan de burgemeester gericht worden, Grote Markt 12 met volgende bijlagen: uitgebreid curriculum Vitae, een kopie van

INZAMELACTIE TAXUSSNOEISEL VAN 15 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2013 Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met de stad Ronse en het recyclagepark mee aan de strijd tegen kanker. Als je je taxushaag snoeit tussen 15 juni en 31 augustus, kan je het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval helemaal gratis doneren in je container- of recyclagepark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel kankerpatiënten. Vergroot de hoop. Verklein de kanker. Alle informatie over haagdonatie vind je op www.vergrootdehoop.be. OPROEP TOT MEDEDELERS OM VROEGER DAN VOORHEEN KOPIJ ANNEX FOTOMATERIAAL IN TE STUREN. DANK VANWEGE DE REDACTIE.

14 2014 WEEK 19

Op stap met de gids ! Hierbij wordt Ronse op een originele wijze in de kijker gezet. Een enthousiaste ploeg stads- en natuurgidsen staat klaar om je te begeleiden langsheen de mooiste plekjes van Ronse. De meeste wandelingen duren twee à drie uur. De deelnameprijs bedraagt 3 euro, tenzij anders vermeld. Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info omtrent de wandelingen en praktische afspraken kan je vinden op www.ontdekronse.be

Zondag 18 mei 2014: VERHALENWANDELING IN HET MUZIEKBOS: welke mythen, sagen en legenden bestaan er in en rond het Muziekbos? Zondag 1 juni: UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (deel 1): mooie architectuur en bitterzoete verhalen uit het salon van de textielbaron en uit de personeelsvertrekken in het sousterrain. Zondag 8 juni: BEZOEK KLOOSTER ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID: het klooster, met bijhorende kapel uit 1934, zijn ware pareltjes van art déco. Zondag 22 juni: UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (deel 2): bezoek aan het kasteel De Malander en domein Sint-Hubert. Inschrijven kan via de Dienst Toerisme: Hoge Mote, De Biesestraat 2 | Tel. 055 23 28 16 | toerisme@ronse.be - www.ronse.be of www.ontdekronse.be – zie vlg. blz.


Elk jaar organiseert Toerisme Ronse geleide wandelingen. Hierbij wordt Ronse op originele wijze in de kijker gesteld! Onze enthousiaste ploeg stadsgidsen staat klaar om de bezoeker te begeleiden langsheen de mooiste plekjes van Ronse. Naast de toeristische troeven van Ronse zoals de vernieuwde Sint-Hermescrypte, het MUST met zijn werkende weefgetouwen, de art-déco huizen, de vele mysterieuze verhalen van het Muziekbos komt ook minder bekend erfgoed aanbod voor het publiek. Zo staan dit jaar een aantal landhuizen uit het rijke textielverleden van Ronse op het programma die wegens hun geschiedenis en interieur uitzonderlijk in de kijker worden gesteld. Hou je liever van de groene omgeving van Ronse dan is de ‘Verhalenwandeling’, de ‘Trage Wegen dag’ en de ‘Nacht van de duisternis’niet te missen! Een unieke gelegenheid om Ronse op een boeiende manier te ontdekken, individueel of met het hele gezin. Heb je zin in één van deze wandelingen: neem alvast een kijkje op www.ontdekronse.be en schrijf je snel in! Like Toerisme Ronse op facebook: https://www.facebook.com/toerisme.ronse INFO Toerisme Ronse Hoge Mote, De Biesestraat 2, TEL 055 23 28 16 toerisme@ronse.be | www.ontdekronse.be

15

2014 WEEK 20


UITZONDERLIJK EN HOOGSTAAND CONCERT IN DE SINT-HERMESKERK TE RONSE EN IN DE CHRISTUS KONINGKERK TE GENT! Toon op Toon, Kalliope en de Flanders Baroque Players brengen het meesterwerk HOHE MESSE van J.S.BACH onder leiding van Sabine Haenebalcke Haar beide kamerkoren, Toon op Toon uit Ronse en Kalliope uit Gent, concerteren voor de gelegenheid samen. De Flanders Baroque Players, sedert 2000 een vaste formatie met een bezetting van 25 professionele muzikanten, bespelen op meesterlijke wijze hun authentieke barokinstrumenten. De solisten, Hilde CoppĂŠ, Inez Carsauw, Vincent Lesage en Lieven Termont zullen hun reputatie als barokspecialisten alle eer aandoen. Het concert te Ronse vindt plaats op vrijdag 23 mei 2014 om 20.30 uur in de Sint Hermeskerk. Aangezien de plaatsen niet genummerd zijn, kan u best tijdig aanwezig zijn! Info en kaarten op www.hohemessebach.be of op 0474 98 01 92. In Gent concerteren we op zaterdag 24 mei 2014, eveneens om 20.30 uur in de Christus Koningkerk, Rerum Novarumplein (achter het UZ). Hier zijn de plaatsen genummerd. Info en kaarten op www.hohemessebach.be of op 0486 72 42 78 Kaarten: 20 euro in voorverkoop (25 euro aan de kassa); jongeren van 12 tot 25 jaar: 15 euro in voorverkoop (20 euro aan de kassa); tot 12 jaar: gratis.

16

2014 WEEK 20


SAVOOISTRAAT AFGESLOTEN VOOR AANLEG NIEUWE DUIKER

17

2014 WEEK 20

Vanaf 26 mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de duiker over de Molenbeek in de Savooistraat (N454) te Ronse. De Savooistraat gaat tot halverwege september volledig dicht, ook voor voetgangers en fietsers. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via N425 Ommegangstraat, N60b Kruisstraat, N48b Glorieuxlaan en N48 Ninovestraat. Fietsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Beekstraat en de Gebroeders Dopchiestraat. De werken zullen tot half september duren. Bij slecht weer kan de planning wijzigen. De huidige brug over de Molenbeek is in zeer slechte staat en zorgt voor een onveilige wegversmalling. De nieuwe duiker zal breder zijn, zodat er extra ruimte is voor voetpaden. De bekisting gebeurt in verschillende fases omdat het beton telkens moet uitharden. De werken zijn zo gefaseerd dat de langste uithardingsperiode in het bouwverlof valt. Als de duiker volledig af is, wordt het nieuwe wegdek aangelegd.

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG UTEXBEL Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door Utexbel, César Snoecklaan 30, 9600 Ronse. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/8829/3/E/17 Klasse 1: P1WV textielververij en weverij – wijziging lozingsvoorwaarden milieuvergunning klasse 1 BD 05/04/2012 - MB 23/05/2013 (tot 22/12/2021) voor Seleen: 85 µg/l en Vanadium: 160 µg/l. Deze aanvraag gaat over de vestiging, César Snoecklaan 30 , 9600 Ronse, 2de afd., sectie D, nr(s) 0690A, 0691E 2, 0693E, 0704A, 0705C, 0706P 2, 0706W 2, 0706X 2, 0706Y 2, 071502, 0715S, 071602, 0716E 7, 0716F 7, 0716G 7, 0716Y 6, 1500B, 1500C, 1500D, 1500E, 1501A, 1507D, 1507E, 1508D, 1508E. De volgende Vlaremrubriek is van toepassing op deze aanvraag: 3.4.3: lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer 100 m³/h. Van 9/05/2014 tot 8/06/2014 kan het dossier ingekeken worden op de milieudienst, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 08.06.2014. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, die de vergunning verleent. De Deputatie beslist ten laatste vier maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan echter wel verlengd worden.

ZIE VERVOLG LEVENSLOOP RONSE BIJ HET RODE OORTJE


18 2014 WEEK 20

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Vorige week was dit onze inleidende tekst

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 19 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto Els Deventer; stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer foto’s LEVENSLOOP RONSE; logo BUUNIE door Willy Deventer; gAZetGRAfiek | de medewerkers staan bij hun blz. vermeld BLZ.02: via Luc De Medts; via géén streep door Ronse; gAZetGRAfiek; | de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.03/05: foto’s Els Deventer | blz.06: eigenfoto; werk van Maurits ingezonden kopijen; kopijen kunnen Cornelis Esscher (uit de website van); foto’s Els Deventer | BLZ.07: eiworden ingekort en/of passages kunnen gen foto; logo BUUNIE door Willy Deventer; gAZetGRAfiek | BLZ.08: eigen worden geresumeerd foto’s; gAZetGRAfiek | BLZ.09: bijdrage LET’s; stadsberichten | BLZ.10: → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet bijdrage door Patrick Aelvoet; gAZetGRAfiek | BLZ.11: eigen foto’s | BLZ.12: verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- eigen foto; bijdrage door Saey Buro | BLZ.13: eigen foto; bijdrage Planden tegen voorafbetaling van €25 per foto chée Carrée | BLZ.14: stadsberichten; eigen foto’s | BLZ.15: stadsbericht; bijdrage C.D.; gAZetGRAfiek | BLZ.16/17: bijdragen Toon op Toon (16) en AUTEURSRECHTEN via LEVENSLOOP RONSE (17) | BLZ.18/19: eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.20: ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN bijdrage door Luc De medts & vanuit accendis.nl; gAZetGRAfiek | BLZ.21: BBIE DEPONERING (i-Depot) gAZetGRAfiek | BLZ.22/23: foto uit pub CD&V verkiezingen 2012; bijdrage Willy Deventer is international author met door Luc DeMedts; gAZetGRAfie | BLZ.24/25: bijdrage door Jean-Marie de CAE-code 109987598, aangesloten bij Dijn; eigen foto’s | BLZ.26: bijdrage door Luc De Medts; foto stad Ronse | SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.27: bijdrage door Jean-Marie de Dijn | BLZ.28/29: bijdrage door Luc graficus/kunstschilder met TheArtServerDe Medst en via géén streep door Ronse; gAZetGRAfiek | BLZ.30: diverse code 22912 alsook uitgever bij de Koninkvia <google>; gAZetGRAfiek | BLZ.31: eigen foto’s | BLZ.32/33: fotograaf lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, onbekend; ‘logo’ naar dat van de stad Ronse; gAZetGRAfiek | BLZ.34/36: manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder eigen foto’s | BLZ.37/39: eigen foto’s | BLZ.40/41: foto’s An Deventer | BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.42/45: eigen foto’s; bijdrage Nadine Notebaert | BLZ.46: bijdragen Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) door de Stedelijke Raad der Bommels en door het Stedelijk Fiertelcomité | materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.47: eigen foto; naar tekst J.L. | BLZ.48: bijdrage van lezers (identiteit delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft ter redactie gekend) | BLZ.49: HET RODE OORTJE met naast eigen tekst bijdus niemand willen duperen, maar, indien er drage via LEVENSLOOP RONSE | BLZ.50: met de Z van Ziehier… | BLZ.51: zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem UPDATE met bijdrage van Thomas Deriemaeker | BLZ.52: alle de 52 dan asap contact op met onze redactie via pagina’s van gAZet WEEK 20 in een volledig overzicht… gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

19 2014 WEEK 20

GAZET WEEK 20 TELT 52 BLZ. EN 120 BEELDITEMS

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 20 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


20

2014 WEEK 20

De messen worden, om de N60 tégen te houden, weer geslepen, zo liet de actiegroep GÉÉN STREEP DOOR RONSE weten. Vele handen gaan aan de ploeg. Lees er naast gAZet ook de enige journalistiek blog ‘die er toe doet’ op na, nl. bij www.deroonseniere.be.

LOL zelf ook een fake poster maken? http://www.accendis.nl/verhofstadt


21 2014 WEEK 20

Al wiennnn voor eenn Ronsese politicus stemt die

vóór 25 MEI 2014 voogan

WIL JIJ

de komst van de N60… niét afzweert, stemt vóór de N60!

!

STEMMEN OM RONSE MET DAT DUIVELSE TRACÉ VAN DE N60 MIDDEN DOOR TE KAPPEN?, STEM DAN VOOR EEN RONSESE POLITICUS (van welke partij ook!) DIE MORDICUS VÓÓR DIE N60 IS ÉN BLIJFT!?! PS: OPVALLEND IN HET VERKIEZINGSDRUKWERK (van welke partij ook!): DE N60 WORDT VAKKUNDIG WEGGELATEN!?! ORANJE, GROEN, BLAUW, ROOD NADA!


DE RONSENAARS HEBBEN HUN LOT OMTRENT DE N60 IN EIGEN HANDEN:

22 2014 WEEK 20

door voor een Ronsese politicus te stemmen die voorafgaand aan zondag 25 mei 2014 trouw blijft zweren aan de komst van de N60, wil vanuit het stemhokje dat Ronse door die N60 doorbroken wordt! Naar het schijnt, heeft de kiezer altijd gelijk! Wil je géén streep door Ronse, stem dan voor geen enkele Ronsese politicus die zich publiekelijk niet overduidelijk uitspreekt tégen de komst van de N60! IN HET VERLEDEN HEBBEN WE ALTIJD VOOR DE DOORTREKKING VAN DE N60 GEPLEIT EN WE BLIJVEN DAT OOK VERDER DOEN…

Een idee van deroonseniere.be, blog door Luc De Medts: de burgemeester zal zijn naam dan veranderen van Luc Dupont in Luc Duviaduc…


POLITIEK RONSE SPREEK DAN TOCH! POLITIEK RONSE MAG NIET LANGER ZWIJGEN!

23 2014 WEEK 20

KLEUR BEKENNEN AUB…


24

2014 WEEK 20

de N60 embrassade van Jean-Marievoor Janneman & Wouterke…

ANNEX ZIJN PUBLIEKE BRIEF AAN HEN BEIDEN


25 2014 WEEK 20

nauwelijks met toen. Zie je dat trouwens zelf zitten, een viaduct zo vlak aan je eigen deur? En ook Wouter heeft jaren vlakbij dat gebied gewoond; kun jij erbij dat het zo drastisch vernietigd dreigt te worden? Die viaduct IS ER NU NOG NIET. Wouter was erbij toen ik in 1999 met DE FONTEIN de eerste actie organiseerde omtrent een park op de Kloef (*), waarmee een politieke doorbraak werd geforceerd te Ronse. Dat park IS ER NU WEL; het was een goed idee, maar politiek ook niet vanzelfsprekend omdat er andere belangen lang doorwogen. Niets is dus onmogelijk als Ronsenaars hun verantwoordelijkheid krachtig opnemen, op welk niveau zij zich ook bevinden, als wakkere burger of als verkozen politicus. Wouter is als het ware een oude GROENE. Jan was minstens eenmaal een héél sterke groene. Wie gaat jullie later nog geloven wanneer jullie NU de stem niet gaan verheffen tegen die waanzin op het Schavaart?

Mensen mogen van gedacht veranderen, moeten soms. De argumenten tegen een doortrekking N60 annex viaduct zijn sinds 2000 nog versterkt, want ook economisch is het hele project van geen enkel nut meer. Ook de oude argumenten van jou, Jan, met je actie in 2000 staan nog stevig als een huis. Wouter is de verpersoonlijking van de groene Ronsenaar; wanneer horen wij hem nu eindelijk? Meer nog, wat is de essentie van ‘n groene beweging in zijn geheel indien zij nu niet in actie komt? VRIJDAG 09 MEI 2014

PUBLIEKE BRIEF AAN DE SCHEPENEN JAN EN WOUTER: RED RONSE EN RED JULLIE POLITIEKE CARRIÈRE Beste Jan, Beste Wouter (alfabetisch geordend) In de momenteel te bekijken film ‘DIPLOMATIE’ van de Duitse veteraan Volker Schlöndorff, wordt de Duitse militaire gouverneur van Parijs, generaal Dietrich von Choltitz, door Hitler opgedragen om deze wondermooie stad te vernietigen vóór het in de handen zou vallen van de snel naderende geallieerde troepen. Volker twijfelt sterk en besluit uiteindelijk het waanzinnige bevel te negeren. In plaats van vernietiger wordt hij omgekeerd de redder van Parijs. Er is een grote gelijkenis met jullie, schepenen Jan Foulon en Wouter Stockman. Zwijgen jullie nu over het waanzinnig Vlaams voorstel voor de viaduct op Schavaart en keuren jullie daarmee goed wat wordt voorgesteld, dan ben jij Jan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen je langverwachte burgemeestersjerp kwijt en zal GROEN domweg niet eens meer bestaan, Wouter in de achterplooien van de politiek verdwenen zijnde. Ik verklaar me nader. Jan, je bent nota bene bekend geworden en als politieker ook zo gelanceerd als degene die het protest aanvoerde tegen het tracé van een N60 dat passeerde langs Wittentak, zulks kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Het tracé nu verschilt

Politiek kapitaal is iets dat je opbouwt, zoals persoonlijke geloofwaardigheid. In één slag kunnen jullie beiden, Jan en Wouter, dat allemaal verliezen. Leg het de volgende keer maar uit aan de kiezers. De mensen hebben een geheugen en gegrinnik en drastisch stemmenverlies zullen jullie verdiende loon zijn. Tegen die tijd kan de viaduct zonder ernstige tegenstem er immers liggen; het zal zelf onweerlegbaar het bewijs leveren van zijn monsterachtigheid. En Groen in zijn geheel heeft dan helemaal geen krediet meer, want welk milieudossier kan te Ronse zwaarder zijn dan deze betonnen waanzin?

(*) gAZet blijft het qua Kloef oneens: géén stadstuin, maar wel een (inter-) nationaal plein!

Er is geen reden om te zwijgen, of om zogenaamd alleen aan ‘Brussel’ de verantwoordelijkheid toe te kennen. Zeker niet met jullie bevoegdheden als schepenen, jullie geschetste achtergronden, jullie grote energie, jullie ... Geen gezichtsverlies is jullie deel wanneer jullie eindelijk durven zeggen wat de meerderheid van de bevolking puur rationeel en uit liefde voor zijn stad goed weet. Stoppen jullie dus mee deze waanzin en redden jullie zo jullie eigenste Ronse. Alsjeblief!

Jean-Marie de Dijn filosoof en drs geschiedenis en Ronsenaar, nu in hart en onderzoek, vroeger ook in daden.


N60: IS WOUTER STOCKMAN EEN LEUGENAAR OF EEN BEDRIEGER? Zelfs een klein kind in Ronse weet dat je slechts "gescheipene“ mocht worden indien je plechtig beloofde Luc Duviaduct braaf naar de mond te praten. Heb je toentertijd ook, net zoals Faust, je groene ziel erbij verkocht ? Je houding van de laatste maanden doet me dit veronderstellen ! Samen trokken we enige tijd geleden aan hetzelfde zeel om het gifstort in Louise-Marie tegen te houden. Nu kan het je ineens geen barst meer schelen dat je stad naar de verdoemenis wordt geholpen. Ik neem even het -vandaag binnengewaaide- verkiezingspamflet "GROENKRANT" erbij.

Vroeger was er geen sprake van een "streep door Ronse" te trekken. Vroeger was er ook totaal geen sprake van een tien tot twintig meter hoog en honderden meters lang viaduct.

26 2014 WEEK 20

Slechts enkele weken geleden... Ik ben daarnet even in het archief van de Gemeenteraad gedoken (saaie literatuur). Volgens punt 9 van de notulen van de Gemeenteraad van 17.03.2014 GINGEN ALLE PARTIJEN AKKOORD IVM DE DOORTREKKING VAN DE N60. Dit zal de reden zijn waarom geen enkele partij reageert op onze oproepen. Ze hebben allen "JA" gezegd en kunnen nu dus moeilijk "NEEN" zeggen. Wat echter sterk opvalt : nergens wordt er een woord gerept over een "viaduct". Alhoewel dit viaduct zeer duidelijk zichtbaar was op de plannen die werden getoond tijdens de Infomarkt op 15.03.2014 in "De Ververij".

Kernlid Groen Ronse, Arnaud Dentant, schrijft: "Wouter Stockman zet zich al een kwarteeuw in voor een groener Ronse (sic!). Als schepen staat hij een autoluw centrum voor. Hij strijdt tegen onverantwoorde stortingen bij het Muziekbos, tegen bedrijven die de milieuwetgeving aan hun laars lappen en schaamteloos in de Molenbeek dumpen".

Werden de lokale politici opzettelijk misleid ?

Over de N60 geen woord ! Zwijgen kan een vorm zijn van schuld bekennen. Zwijgen kan ook een vorm van lafheid zijn. Zwijgen betekent meestal instemmen...

In het bestuur van onze stad zitten blijkbaar enkele notoire milieucriminelen, die voor een leugen en voor bedrog zeker niet terugdeinzen. Want toen enkele politici de vraag werd gesteld of ze ervan op de hoogte waren dat er viaduct zou komen, vielen ze uit de lucht. Ze beweerden allen dat ze voor de doortrekking van de N60 hadden gestemd en niet expliciet voor het bouwen van een viaduct door onze mooie natuur! Het plannetje van Luc Dupont en zijn handlanger Jan Foulon, lijkt dus goed te zijn geslaagd...

Op de site van Groen Ronse stel je letterlijk : "Met mobiliteit willen we de stad geven aan de mensen die er dagdagelijks leven. Dit volgens het STOP-principe : Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat personenvervoer. Leefmilieu heeft te maken met niet alleen het groen in en rond de stad maar ook met de leefbaarheid van de omgeving." Wat ben je nu Wouter ? Leugenaar of bedrieger ? Politieke verantwoordelijkheid nemen, is meer dan opdraven bij Levensloop... Je deed dit aan de zijde van je spitsbroeder Luc Duviaduct. Was dit om je veiliger te voelen ? Had je vrees dat er iemand met een slagroomtaart zou gooien ? Denk even goed na wat je kiezers verwachten van je : politieke eerlijkheid of kruiperige schijnheiligheid ! Heb je de moed om hierop te reageren, dan zal je reactie hier integraal worden gepubliceerd.

WOENSDAG 30 APRIL 2014

N60: HOE LAAG KAN JE VALLEN ALS POLITICUS IN RONSE? Een veel gehoorde reactie bij Ronsische politici is, dat ze nu moeilijk "neen" kunnen zeggen tegen de missing link in de N60. Gewoon omdat ze in het verleden "vóór" de realisatie ervan gestemd hebben. Ze verliezen dan wel minstens één belangrijke factor uit het oog. Vroeger beschikten ze niet over de informatie die er nu is.

Moeten we hieruit besluiten dat al onze lokale politici al ziende blind zijn ? Of werden onze politici moedwillig bedrogen of om de tuin geleid ? En zo ja, door wie ?

Mani Pulite ("propere handen") of Pontius Pilatus? In de pers laat Luc Dupont (zou "Luc DuVIADUCT" geen betere naam zijn?) optekenen dat de "Vlaamse regering over dit dossier beslist en niét het stadsbestuur". Zijn handen zijn dus proper en hij wast ze dan ook in alle onschuld... Verder stelt hij dat "we in het verleden wel altijd voor de doortrekking hebben gepleit en blijven dat ook verder doen". En dan het toppunt van cynisme : "dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid (!) en de economische heropleving van onze stad om zo maar van koers te veranderen". De burgemeester en feitelijke leider van de coalitie CD&V-Groen! durft dus het woord "leefbaarheid" in de mond te nemen! Eeuwen geleden werden ketters voor minder tot de brandstapel veroordeeld... Oproep! Daarom deze oproep aan ALLE Ronsese politici: bedenk dat het beter is ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! Enkel een politiek front kan dit onheil nog afwenden. Neem jullie verantwoordelijkheid op ! Stop met struisvogel spelen ! Waarom is er nog een oppositie in de Gemeenteraad ? Om monddood te zijn en het te blijven!

Luc De Medts in zijn blog op www.deroonseniere.be


‘ONZE’ VIADUCT PENSÉE UNIQUE OF PENSÉE IMMOBILISÉE? EEN NOODZAKELIJKE BEVRAGING VAN ONZE POLITICI. MEI 2014, werkstuk door Jean-Marie de Dijn. In Ronse staat op een felle helling een waarlijk geniaal gebouw. Iets voorbij de kliniek op Hogerlucht aan de rechterkant wanneer je naar boven klautert, vind je een huis van architect Frank Delmulle. Of het ook mooi en zelfs gerieflijk is, doet hier niet ter zake. Zaak is dat de inplanting van het gebouw niet beter kan. Niet alleen ingewerkt in de heuvel zelf en zo nagenoeg vanaf de straat onzichtbaar, maar als je het toch ziet, kijk je letterlijk dwars door het bovendeel van het gebouw heen. Een totaal ongewone ervaring, maar de vanzelfsprekendheid zelf. De reden van deze ingreep is even eenvoudig als verfijnd. Okay, hier moest een woonfunctie komen, maar dan met uiterste waardering voor het milieu, voor de unieke omgeving. Stoort het huis dus al niet op zich, dan geeft het als het ware door zijn eigen constructie de toeschouwer de goesting om verder te kijken en om te genieten van wat nauwelijks wordt geweerd. Stedenbouwkundig zo mogelijk nog straffer is het gebouw van Optiek Joost in de Peperstraat van dezelfde architect. Daar is Delmulle er zowaar in geslaagd in een lang bestaande aaneengesloten huizenrij een definitieve opening te scheppen, weliswaar met een bewegende trap. Het is een opening naar licht en lucht binnen de typische stedelijke bouwmonotonie die zoveel Belgische steden in hun centra overheerst. Ronse noemt zich al jaren “stad met uitzicht”. Dat de voorgestelde viaduct op het nieuwe tracé van de N60 deze pretentie definitief zal vernietigen, staat als een paal boven water. Net de omgeving van Schavaart en Wittentak schenkt ons één van de mooiste vergezichten van heel Vlaanderen. Men moet geen architect zijn om dit te beseffen. En bovendien is de eigenlijke verkeersreden van deze viaduct, een zgn. noodzakelijke aansluiting met Valenciennes, ondertussen hopeloos achterhaald. Nergens is sprake van een effectieve ontsluiting van de industriezone Klein-Frankrijk en de 5,5 km voorziene viervaksweg botst bijna letterlijk op een muur grens met Wallonië (lees: op een scherpe bocht van ‘n goeie 45 graden) en op een even letterlijk NON vanwege de Walen zelf! “Jamais” orakelt burgemeester Crucke van Dergneau! Thuis hadden we geen auto, de noodzakelijke verplaatsingen gebeurden met de autocar met de basketclub. Ik dacht toen dikwijls vanuit het hogere buszicht: waarom al dat beton niet ineens overspannen? Zo veel lawaai, zo veel ruimte die wordt afgenomen, zo veel contacten afgebroken tussen mensen en tussen dieren en zoveel dieren die sneuvelen! Het is in zijn geheel natuurlijk volstrekt onbetaalbaar, maar plaatselijk in steden is men er reeds mee bezig. Feitelijk o.a. in de USA (zie vorige gAZet de voorbeelden van onze uitgeweken Ronsenaar Jean Vandereecken) en de ringoverkapping is hét thema van de verkiezingen te Antwerpen geworden: alle Antwerpse politici springen ineens op deze boot. Ook te Ronse naderen dezelfde verkiezingen en verschillende Ronsenaars hebben zich kandidaat gesteld. Wat horen wij van hen over deze ze viaduct? Overkappen gaat natuurlijk niet, maar is niet de eenvoudigste vorm van overkapping de … afkapping ervan, of simpelweg het afvoeren van dit gedrochtelijk plan!? Het lijkt alsof er te Ronse op politiek institutioneel vlak een pensée unique heerst; wie hoort één politicus een standpunt tegen deze waanzinnige viaduct innemen? Terwijl men bij de man en vrouw in de straat informeel geen enkel begrip voor deze hele nutteloze en bedreigende onderneming ontmoet. Is Ronse nog een democratie? Je hoort ook al geen publiek afkeurend geluid bij natuurbewegingen of de milieuraad, en zelfs niet eens bij de groene politieke beweging/partij: welke bestaansreden hebben die organisaties dan nog? De institutionele pers kan moeilijk op zich een standpunt aannemen. Momenteel zijn er in Ronse twee, drie alternatieve persorganen die wél geregeld standpunten innemen vanuit een grote betrokkenheid op hun

27 2014 WEEK 20

stad: de gAZet die u nu leest en de bloggen van ex-journalist Stefaan Van Caeneghem en van ex-weekblad –AZ medewerker Luc De Medts (zie elders in deze editie n.v.d.r.). Het standpunt van gAZet was na het verschijnen van de plannen van de N60-waanzin duidelijk: weg met dit onding! Iedereen die de blog van Van Caeneghem af en toe volgt, weet én dat hij zichzelf een groene jongen noemt én dat hij iedere scheet die Ronse zou kunnen bedreigen opblaast tot een gasbom. Maar al weken is op diens blog géén letter over de N60 te lezen.... Welk belang speelt dit opvallend zwijgen? Waarom deze publieke op uitzondering van gAZet en De Medts bestaande lokaal-politieke pensée unique? Is het denken te Ronse soms gestopt en laat men hét maar over aan ‘Brussel’? Geldt er voor alle zgn. groene bewegingen en geïnteresseerden ineens een pensée immobilisée? Waarom zijn alle politieke partijen zo zwijgzaam over dit onderwerp? Zwijgen is altijd instemmen. Het gaat hier niet minder dan om het meest bedreigende project in de geschiedenis van Ronse ooit, met niet eens meer een bewezen nut. En alle relevante publieke betrokkenen zwijgen. En dat in een democratie. Het lijkt wel alsof Ronse door Vlaamse beton-onzin en politieke stilte bezet is en alleen gAZet nog een noodzakelijke a.h.w. verzetsstem laat horen, in krantenstijl dan. Het is fijn om komende september liefst drie dagen bevrijdingsfeesten te organiseren, wat 70 jaar geleden WO II betreft. Hoe gaan we ons echter in ons eigenste leven NU bevrijden van de waanzin van DIT Vlaams project? Om die reden heb ik aan gAZet de volgende idee voorgesteld, zeg maar op zijn Antwerps. Alle Ronsese partijen en in het bijzonder de kandidaten voor 25 mei vragen we om hun duidelijke mening over deze viaduct. De bedoeling is duidelijk. Het is niet zo dat alleen maar de Vlaamse overheid beslist en bovendien komt er binnenkort toch een nieuwe Vlaamse regering (die nota bene, lees er de nationale pers op na, DRASTISCH ZAL MOETEN BESPAREN – wel, schrap die N60, 3 500 000 euro’s voor de voorbije studies zijn op zich reeds wraakroepend, 3 500 000 euro da’s jouw en mijn lieve belastingsgeld, lezer – n.v.d.r.). Indien los van plaatselijke klachten bij deze Vlaamse overheid ook de plaatselijke publieke opinie, niet in het minst bij de politici, zich niet kan vinden in dit zo bedreigende project, dan kan niet anders dan dat de Vlaamse overheid géén verlenging N60 en géén viaduct zal aanleggen. De verantwoordelijkheid moet dus duidelijk gesteld worden. Alle politieke partijen en alle huidige verkiezingskandidaten moeten hun standpunt ter zake weergeven: voor of tegen een viaduct, en waarom!? Wie weigert (duidelijk) te antwoorden, die stemt dus vóór. Iedere Ronsenaar kan daarmee rekening houden op de verkiezingsdag van zondag 25 mei 2014. Iedere instemmende politicus en partij is dan ook later verantwoordelijk voor alle maatschappelijke problemen die het gedrocht zal veroorzaken, INDIEN het er toch ooit zou komen. Voor onder meer de C(hristen)D&V betekent dit de vernietiging van een eeuwenlange traditie van Wittentak, voor GROEN de vernietiging van een unieke biotoop en voor iedereen de vernietiging van een uniek stuk Ronse. Misschien moeten we wel zo link of opportunistisch zijn om te lobbyen om het voorziene budget voor dit monster van een viaduct te behouden en het te gebruiken om er eindelijk ons kanaal mee aan te leggen tussen de westelijke stadsrand en de Schelde, via Wattripont edm. Samen met een treinstation dat ook weer aangepast goederenstation kan worden, is water het vervoermiddel van de toekomst. Zelfs een kleine ring naar Klein Frankrijk is niet eens nodig gelet op mogelijk kleiner plaatselijk vrachtvervoer naar station en kanaal. En bovendien krijgen de Ronsenaars en de andere betrokken gemeenten er een enorme troef bij, want water betekent ook altijd een grote bron van ontspanning. Ik verwijs naar De ‘Nieuwe’ Vrijheid waar gestoeft wordt met het méér blootmaken weer van de… Molenbeek. Jean-Marie, omtrent jouw oproep van hierboven kon gAZet op blz.20 & 21 niet duidelijker zijn. We blozen geenszins om te zeggen waar wij al eens de mosterd halen…


ZONDAG 27 APRIL 2014 IN DE BLOG DEROONSENIERE.BE

N60: WAAROM DE DOORTREKKING ZO DRINGEND IS... Kwam ook bij u de vraag op waarom de doortrekking van de N60 en het realiseren van de "missing link" ineens zeer dringend lijken te zijn ? Dan heeft u zich deze vraag zeer terecht gesteld! Uit welingelichte bron vernemen wij, via het gekweel van een winterkoninkje op onze schouder, dat de uitvoering van dit tracé was beloofd aan het consortium dat de Oosterweelverbinding (met de spraakmakende brug ‘Lange Wapper’) zou realiseren in Antwerpen. Omdat dit project onder massaal protest (wel twintig actiecomités die tegen waren) werd begraven en er uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van een tunnel, zag dit consortium een opdracht ter waarde van ettelijke miljarden (!) Euro's aan zijn neus voorbij gaan. Bevreesd voor een enorme schadeclaim wegens contractbreuk, heeft de Vlaamse regering toen het consortium gepaaid met de stellige belofte dat zij de "missing link" van de N60 in Ronse zouden mogen aanleggen. "Money makes the world go round", of helpt onze mooie stad naar de knoppen, of toch niet? Nu wacht ik vol ongeduld op de koolmeesjes, roodborstjes en botvinken om me dit verhaal te bevestigen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd !

28 2014 WEEK 20


29 2014 WEEK 20 MET DE

VAN

DUIVEL

ZIE VOLGENDE PAGINA…

RONSE | OUDENAARDE | ZOTTEGEM Tien jaar geleden opende De Kringwinkel Vlaamse Ardennen haar derde winkel in Zottegem-Elene. Dit na Ronse en Oudenaarde, waar ‘Zottegem’ één geheel mee maakt! Door de toenemende stroom van goederen en klanten bleek de ruimte al snel niet meer te voldoen. In 2010 werd uitgeweken naar een nieuwe ruimte in hartje Zottegem, in de Heldenlaan. Met de verhuis nam de Kringwinkel een nieuwe start onder de leiding van de winkelverantwoordelijken Ida Bruelman en Annemie De Lobel. Er werd gekozen voor een winkelruimte in de winkelstraat om zo ook voorbijgangers aan te spreken. De grote etalage spreekt passanten aan om ook binnen een kijkje te komen nemen. Ida Bruelman: “Wij zien veel vaste klanten, maar ook toevallige voorbijgangers springen door de centrale ligging binnen en staan vaak versteld van het aanbod. Vaak zijn het mensen die ons nog niet kennen of die niet weten waar De Kringwinkel voor staat. LEES VERVOLG OP BLZ.52


30

2014 WEEK 20


31 2014 WEEK 20 KATERN MET DE

VAN HERNEMING…

BOKS ZOVEEL MOOIS VAN RONSE NIET WEG MET ÉÉN WELGEMIKTE MOKERSLAG. DIÉ N60 IS EEN SLAG ONDER DE GORDEL VAN ELKE RONSENAAR!


Het Nieuwsblad: “Het is de Vlaamse regering die over dit dossier beslist en niet het stadsbestuur”, reageert burgemeester Luc Dupont. “Maar wij hebben altijd voor de bespoediging van de doortrekking gepleit en zullen dat eensgezind blijven doen. Dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid en de economische heropleving van de stad om zomaar van koers te wijzigen”. Het tracé IN Ronse is slecht, Luc, liever ROND Ronse én als er over aller hoofden wordt beslist dat er toch ‘n doortrekking komt!

R 32 2014 WEEK 20 15’14


J 33 2014 WEEK 20 15’14


GÉÉN VIADUCT OVER DEZE STAD, NERGENS!

34 2014 WEEK 20

RONSE IN BEELD: ZATERDAG 10 MEI 2014 19:59


GÉÉN VIADUCT OVER DEZE STAD, NERGENS!

35 2014 WEEK 20

RONSE IN BEELD: ZATERDAG 10 MEI 2014 20:00


GÉÉN VIADUCT OVER DEZE STAD, NERGENS!

36 2014 WEEK 20

RONSE IN BEELD: ZATERDAG 10 MEI 2014 20:02


37

2014 WEEK 20


38

UPDATE DONDERDAG 08 MEI 2014 17:35:

2014 WEEK 20

De fiere ploeg van CC De Ververij op de vorige en volgende pagina tijdens het persmoment om het behalen van het C-attest als Cultuur Centrum Ronse kond te doen. Samen met Deinze en Oostende (zie op blz.39 in onze koningin der badsteden een merkwaardige verwijzing naar Ronse!) behaalde onze koningin van de Vlaardennen (die door de komst van de N60 van haar sokkel zal worden geblazen) dit attest. Om de werking van onze cultuurdienst te optimaliseren. Dit betekent op jaarbasis liefst € 130 000 werkingsmiddelen méér, best bruikbaar één en ander... Naast en samen met de schepenen Joris Vandenhoucke en Agnes Van Crombrugge poseren en klinken: Filip Brys, Jan Leconte, Ingrid Ballegeer, Yves Beaucamps, Emilie Bercez, Sophie De Potter & duiveltje-doet-al Danick Deweerdt.

Vanwege gAZet proficiat!


39 2014 WEEK 20


40 2014 WEEK 20

GR-paden zijn lange afstandspaden die hele streken en landen doorkruisen. Ze maken praktisch altijd gebruik van openbare wegen, grint- en veldwegen, bosdreven en kerkwegeltjes. Ofschoon ze een internationaal wandelnet vormen, zijn ze allemaal op dezelfde manier bewegwijzerd. Wit-rode verftekens (of stickers) op

bestaande steunpunten zoals elektriciteitspalen, weidepalen, bomen… Zo verbinden de GR 5A en GR 5 Oostende aan de Noordzee met Nice a/d Middellandse zee. Deze gaat al over Ronse en komt van Antwerpen. Vlaanderen telt ongeveer 2 500 km GR wandelpaden en Wallonië zelfs iets meer met 2 700 km. Deze…


41

2014 WEEK 20

paden staan beschreven in een loopgids, een handige wandelgids met volledige routebeschrijving, afdrukken van stafkaarten en velerlei praktische gegevens. Hier ziet u nabij de gaanderijen in Oostende deze paal tussen strand en de weg naar ‌ en staat Ronse daar zomaar te blinken. Nu weet je waarom als je deze zomer aan zee

bent en kun je op de bijhorende kaart de wandelroute van Antwerpen alover Oostende naar Ronse overschouwen. Begin niet te stappen in je bikini of zwemslip. Wandelen is niet strandjutten! Verdere info bij vzw GR-PADEN, Vanstralenstraat 40, 2060 Antwerpen.


87 42 2014 WEEK 20

FOTO

13’14

OPROEP! Destijds brachten we wekelijks vraag/oplossing van een merkwaardige of vreemde voet in Ronse, later met annex van kop, KOP&VOET dus. REMEMBER? Vorige week brachten we in uitgesteld relais de laatste oplossingen. Op blz.30 krijg je er nog ‘n glimp van… Rear window is een film van Alfred Hitchcock met Grace Kelly in de hoofdrol en wiens prinsessenrol thans gespeeld wordt in een biografische prent met Nicole Kidman als wijlen de vorstin van Monaco. Aan de enclave DE STOOKT vonden en publiceerden we dit wat bizarre raam. Indien geen foto, zou het zo uit een hedendaags naturalistisch kunstwerk kunnen komen. Ronse heeft nog rare vensters zat, deuren, totale gevels, hekkens en noem maar op. ZIE JIJ ERGENS ZO’N… RAAR DING ZITTEN, HANGEN OF STAAN, geef ons een seintje, onze fotograaf komt graag langs. We doen dit niet meer in afleveringen, maar brengen bvb. één reportage van de meest vreemde en opvallende en best gekke deuren in jouw digitaal weekblad. Nu loeren we op vensters, lezers, keep eyes open, laat ze maar komen. DANK!


43 19 2014 WEEK 20 EXTRA

AFSLUITINGSFEEST BIB 2014… (presentator was Donaat Deriemaeker die ook LEVENSLOOP RONSE huidig WE aan elkaar gaat praten) … greep plaats op donderdag 08 mei 2014 met o.a. lokale en nationale uitslagen boekenkeuzes, auteur Jef Aerts die zingt en gitaar speelt, hobo ook, klappen, roffelen, waven, BIBspel ‘Gevaar in de BIB’, prijzenregen zo voor literatuur als voor tekeningen en finaal bijpraten tijdens de receptie vanwege het stadsbestuur, over KJV ook én met deze tip in gedachten: wees er vlug bij voor 2014/2015 en schrijf je vandaag reeds in voor het volgend leesjaar… Wil je erbij zijn en heb je vriendjes of vriendinnetjes die van boeken en lezen houden, breng ze mee!

HET IS ECHT LEUK OM BOEKEN TE LEZEN!

TREFFEND HOE DEZE JONGE KERELS GAZET WEEK 19 WAARIN WO I EN WO II AFSLUITEN MET HET V-TEKEN, ONGEVRAAGD, ONVERMOED, DES TE MEER WELKOM!


AFSLUITINGSFEEST BIB 2014 1ste deel : KJV Werking | Uitslag nationaal en plaatselijk

44

2014 WEEK 20

2de deel : VOORDRACHT KJV auteur: Jef Aerts geschenk auteur | bedanking begeleidsters (bloemen) 3de deel : JEUGDBOEKENWEEK Bibspel: ‘Gevaar in de bib’ (filmpje) Prijsuitreiking ( winnende klassen) 4de deel : TEKENWEDSTRIJD Prijsuitreiking tekenwedstrijd :’Leuke, originele verkeersborden’ 5de deel : RECEPTIE bijpraten | mogelijkheid tot inschrijven KJV 2014-2015. Presentatie : DONAAT DERIEMAEKER

DE KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN (KJV) Dank zij jullie bestaat de KJV en dank zij jullie is het vandaag feest. De KJV is een groepje enthousiaste lezertjes die per schooljaar 10 boeken lezen en gezamenlijk bespreken. Diezelfde boeken worden gelezen over heel Vlaanderen en duizenden kinderen werken hieraan mee. Op 4 mei vond het Nationale Afsluitingsfeest plaats in de Warande in Turnhout met een 1500-tal KJV-juryleden en begeleiders in aanwezigheid van 45 auteurs en illustratoren. In de bib van Ronse hebben we een begeleide werking voor de groepen 3, 4, 5 en 6. Door het grote aantal inschrijvingen zijn bepaalde groepen gesplitst. 1x groep 3 (3e en 4e leerjaar) 2x groep 4 ( 5e en 6e leerjaar) 1x groep 5 ( 1e en 2e middelbaar) 2x groep 6 (3e en 4e middelbaar) Inschrijvingen Een tip voor de vlugge : schrijf je vandaag al in voor het volgend leesjaar. Wil je erbij zijn en heb je vriendjes of vriendinnetjes die van boeken en lezen houden, breng ze mee…


Presentator Donaat stelt enkele prijslezers voor‌

45

2014 WEEK 20


.

RONSE

www.bommelsfeesten.be BRAINSTORMDAG BIJ DE STEDELIJKE RAAD DER BOMMELS Naar jaarlijkse traditie hield de Stedelijke Raad der Bommels hun ‘Brainstormdag’ en dit op zondag 27 april 2014. Hoogtepunt op de agenda was het uitwerken van onze briljanten editie van onze bommeldriedaagse, meer bepaald de 65e Bommelsfeesten van 2015. Nieuwe ideeën en voorstellen kwamen naar voor en zullen worden uitgewerkt. Bij de editie 2015 zullen de feestelijkheden worden gecentraliseerd naar het midden van de Grote Markt, in de omgeving van de obelisk. De Stedelijke Raad der Bommels wenst via deze weg ook alle creatievelingen te danken die een voorstel en/of ontwerp hebben ingediend met het oog op de realisatie van een nieuw ‘Bommeldecor’ aan het feestpodium. NAMENS DE STEDELIJKE RAAD DER BOMMELS DELUSINNE DOMINIQUE ONDERVOORZITTER PUBLIC | RELATIONS OFFICER

ILLUSTRATIE IN HET GULDEN BOEK DOOR WILLY DEVENTER

PERSCOMMUNIQUE

46 2014 WEEK 20

ALLE MEDEWERKERS VOOR DE FIERTEL 2014 VERGETEN NIET AANWEZIG TE ZIJN VANAVOND VRIJDAG 16 MEI 2014 OP DE ONTVANGST IN DE TROUWZAAL VAN HET STADHUIS  vanavond te 19 uur…  de fiertel stapt dit jaar op zondag 15 juni…  figuranten die dag afspraak sportzaal KSO Glorieux te 15 uur (ruime parkeergelegenheid)  zie uitnodiging met de GSM-nummers van alle groepsverantwoordelijken…  algemene leiding: Yves Lenoir 0495 80 24 58


Het valt op dat de laatste jaren de bevolking steeds meer in verzet komt tegen plannen en beslissingen van de overheid. Dat de gewone burger al niet erg hoog oploopt met de politici is bekend. Maar volgende positieve tendens is thans merkbaar: jan-modaal wil opnieuw deelnemen aan het politieke gebeuren. Het rode bolletje in het stemhokje lijkt plots onvoldoende! Jij en ik willen wegen op de politieke besluitvorming, zeker lokaal. Wat goed is laten we gebeuren, maar plannen voor iets desastreus worden aan de schandpaal gezet met erboven vier letters: N.E.E.N.! Een historicus: “Zo is immers de democratie ontstaan. Rijke handelaars in Athene zaten zich in de vijfde eeuw voor Christus niet murw te suffen over de schone idealen van de polis, ze wilden in de eerste plaats beslissen over wat er met hun zuurverdiende drachmes gebeurde. Dat onze democratie via vertegenwoordigers zoiets moeilijk maakt, ligt voor de hand. Maar de laatste tijd maken onze bestuurders het soms wel erg bont. Om hun grootste plannen (de Lange Wapper b.v.) verkocht te krijgen, moeten ze zich verschuilen achter vuistdikke studies en onophoudelijke cascades van cijfers (cf. de verkiezingen). Waar zijn al die georkestreerde rookgordijnen voor nodig? Wie leest er een MER-rapport van meer dan 100 bladzijden? Menig argeloos burger laat zich vangen aan mooi gepresenteerde PowerPoints, wordt misleid door een kleurige flyer en is machteloos tegen de ronkende prietpraat van een handige salesjongen die werkt voor een studiebureau”. De burger is mondig geworden, weet zich te informeren en is géén doetje meer. JIJ EN IK ZEGGEN DE POLITIEK DE WACHT AAN! Wordt vervolgd!

RONSE DEZE WEEK 20 VRIJDAG 16 MEI 2014 07:45

47

2014 WEEK 20  stop de afbraak van erfgoed in Ronse!  géén ‘muur’ tussen Ronse en het hinterland!  onze stadspolitiekers zijn typische Ronsenaars: “Alleen de… zotten veranderen NOOIT van gedacht”!  GÉÉN VIADUCT OVER DEZE STAD!


gAZet HELP! Wij wonen in de Elzeelsesteenweg. Naast ons kwam ‘n paar jaar geleden een vrijgezel wonen. Sedertdien zijn er niets anders dan problemen. De kleine tuin werd nooit verzorgd en wat nog veel slechter is: 15 à 20 grote zwarte vuilzakken liggen in een kot met open deur te stinkende voor dood! Nog nooit een vuilbak buiten zien staan voor de ophaling! Daardoor komen er ratten tot in onze veranda en kunnen wij onze achterdeur onmogelijk nog open laten, want massa's vliegen, insecten en ander ongedierte zijn ons deel! Bij goed weer kunnen we nooit meer buiten eten. Vandaag stel ik ook vast dat er op onze tweede verdieping insijpeling is van water, dit ten gevolge een mankement aan zijn plat dak. De muur werd bruin en staat beschimmeld en de plinten rotten. Wij gingen herhaaldelijk klagen bij de burgemeester en de milieudienst, echter zonder gevolg! Die smerige onleefbare rotzooi blijft maar voortduren. Blijkbaar kan die buur gewoon doen waar hij zin in heeft: NIETS doen dus! “We kunnen er niet veel aan doen!”, antwoordt de politie steevast! Wij hebben in de loop der jaren zelf veel aan ons huis gewerkt, maar straks moeten wijzelf nog opdraaien voor mensen die geen enkele verantwoordelijkheidszin kennen. RONSE STAD MET UITZICHT? Het is een schande er te moeten gaan aan denken om Ronse na 65 jaar voor properder oorden te wisselen.

IDENTITEIT VAN DEZE BETROUWBARE BRIEFSCHRIJVER TER REDACTIE GEKEND.

E-MAIL VAN EEN RADELOOS LEZERSPAAR!

gAZet is nu niet bepaald het medium om vanwege een slordige buur rattenplagen in de veranda ernaast aan te klagen, maar het zal jouw veranda maar wezen!?!

48

2014 WEEK 20


HET RODE OORTJE LEVENSLOOP RONSE 2014 (want men suggereert reeds een tweede editie!?!, niet té veel van het goeie voor een kleine stad als de onze?) eindigde op moederdag met een monsterscore van méér dan 300 000 euro, da’s omgerekend in oude Belgische franken zo’n dikke 12 miljoen! En dàt opgehoest vanwege 25 000 inwoners. De opbouw naar verliep in quasi zomerse temperaturen, maar de weergoden van vorig weekend, levens lopen of niet, lieten zich niet van hun beste kant zien. Het weer zat met kanker, maar al bij al viel het nog mee. Op en rond ‘t Rosco optimisme en fierheid troef dus. Minder goed verliep het de immer sympathieke Steven Spileers (foto rechts) die, tijdens de opbouw van het tentendorp, met een plotse hernia moest worden afgevoerd. Spoedig herstel Steven, want organiseren is iets, toch ook een dikke pluim voor alle fondsenwervers (we lieten ze in gAZet ruim aan ‘t woord én in beeld én ze waren ons er dankbaar voor), alle medewerkers en alle toeschouwers die regen en wind trotseerden om er voor en bij te zijn. STICHTING TEGEN KANKER vzw doet in Ronse een goede zaak, want kankeronderzoek is nuttig én kost véél centen. Hopelijk en dàt zullen wij Ronsenaars wel nooit weten, is de bijdrage van onze Hermesstede lucratief en dienen onze vele gelden misschien net voor die ene oh zo belangrijke doorbraak. Laat ons hopen, laat het ons geloven. LEVENSLOOP tegen kanker kwam, deed het en het kerncomité ging met de laatste (ere-) ronde lopen... HOP NAAR DE VERKIEZINGEN NU…

49 2014 WEEK 20

Méér dan 100 ploegen zamelden geld in en dat ging van 17 000 euro (I LOVE STARS - zie voorheen in gAZet - tot 10 euro… wie het kleine niet eert, is het grote niet weert).

z

.

LEVENSLOOP RONSE ..


50 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 20/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

VOLGENDE WEEK 21 WEER…


51 2014 WEEK 20 HET LAATSTE VAN WEEK 20 VERSCHIJNT IN DE LOOP VAN ZONDAG 18 MEI 2014 OVER DE OPENSTAANDE POORT MUST:

DUIDING

in de aanloop naar de renovatie van De ‘Nieuwe’ Vrijheid zullen de poorten en hekkens van Brouwerij en MUST nu dagelijks opengezet worden. Zo kan de Ronsenaar al volop gebruik maken van de shortcuts tussen Priestersstraat en Bruul, terwijl de toeristen op ontdekking kunnen langs de verschillende binnenpleintjes.

OVER DE LELIJKE BEDRADING IN DE CRYPTE: omdat de verlichting in de renovatie van de bovenkerk is opgenomen (en er daarbij subsidies te vangen zijn) is de vroegere plafondverlichting nog niet vernieuwd. Dat is dus nog even wachten. Die spots zijn nu wel beter gericht. Ter vervanging van oude TLverlichting en om de nieuwe panelen en consoles uit te lichten, werden wel al nieuwe state-of-art armaturen voorzien. Ook de typische vloerverlichting bij elke zuil is wat kleiner geworden, dit ter juistere sfeersetting.

OVER FIJN STOF EN LAWAAIHINDER: wat als binnen 20 jaar de meerderheid van de wagens elektrisch rijdt? Een argument dat zowel voor als tegen de nieuwe N60 kan gebruikt worden ;-) …

OVER DE FOTO VAN DE GROTE MARKT ZONDER OBELISK: de Obelisk werd op dat moment (1998) gerestaureerd door het Gentse architectenbureau Bressers. Sindsdien werkt de fontein ook terug. Misschien herinneren sommige mensen zich nog dat de bassins tot voor 15 jaar nog als… bloembakken werden gebruikt!

THOMAS DERIEMAEKER OMTRENT WEEK 19 IN GAZET (UPDATE VRIJDAG 16 MEI 2014 13:30)


VERVOLG VAN BLZ.29 Na een bezoek aan de winkel komen de meesten terug, als klant of als brenger van herbruikbare spullen.” Ondertussen behoort De Kringwinkel Zottegem tot de vaste waarde in de winkelstraat. Om dit te vieren en al de klanten te bedanken die onze werking steunen door in De Kringwinkel te kopen of goederen te schenken organiseert de winkel een groot muzikaal feest op zaterdag 24 mei 2014. Vanaf 10u is iedereen welkom! Tijdens het winkelen door kan men genieten van een drankje en een hapje en kan men zich uitleven op diverse volksspelen. Voor de kinderen is er een speciale kinderhoek. Mis ook zeker de verkoop niet van Delfts Blauw, een mooie collectie die menig verzamelaar zal bekoren.

Er valt ook heel wat te winnen! Aan de kassa kan je een korting tot -30% bekomen bij het gooien met de dobbelsteen. Aan de verjaardag wordt ook een facebook-fotowedstrijd gekoppeld. In de winkel wordt een speciale fotoshoot gepland waar iedereen aan kan deelnemen. De foto’s worden gepost op facebook. De foto met de meeste likes wint een waardebon van 50 euro. EEN DAG OM NIET TE MISSEN! Datum: zaterdag 24 mei 2014 van 10 tot 17.30 u.

Natuurlijk is er geen feest zonder muziek! Vanaf ’s morgens staan er verschillende optredens gepland: 10 u. – Els & Bootsen | 12 u. – Daydreamer | 15 u. - The Family Band

Plaats: Heldenlaan 77, 9620 Zottegem – óók voor Ronsese Kringwinkelklanten…

2014 WEEK 20

52 2014 WEEK 20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.