Gazet jaargang 2 week 19 05052014

Page 1

RONSESE DIGITALE

COLUMBUS’

EI

JAARGANG 2 MET…

WEEK 19 MAANDAG 5 MEI 2014 5

6

7

8

9

UPDATE ZONDAG 11 MEI 2014

LENOUVEAUGAZETESTARRIVÉ AAN ALLE MAMA’S FIJNE MOEDERDAG GEWENST

10

11 


VAN

 2 2014 WEEK 19

MET DE

ACTUEEL

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

Echt actueel moet je in dit nummer van gAZet week 19, reeds verschijnende op de eerste dag van deze week, met een korrel zout nemen, want… met nr.18 verschenen we pas vorige vrijdag, drie dagen geleden! Je herkent de items, niet nodig ze nogmaals te titelen, wél aangevuld met DF-Ronse naar… 1914/1918 en in verdere UPDATES met andere Ronsese actualia… Dins, woens, donder, vrij en zater plus… zon!


 3 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR Siegfried Sassoon and World War One


VOETTOCHT NAAR ISTANBUL TREKT OP MAANDAG 12 MEI 2014 DOOR RONSE

4  2014 WEEK 19

Naar aanleiding van 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog en 50 jaar na de eerste migratiegolf uit Turkije, wordt er een tocht van Ieper naar Istanbul georganiseerd. Iedereen kan samen of individueel een deel ervan of de gehele tocht ondernemen. Vertrokken wordt op 8 mei 2014 vanuit Ieper en met op 15 mei 2014 aankomst te Brussel. Vanuit de Europawijk zullen we daar ook een officieel moment voorzien en zetten we de tocht verder naar Istanbul. ‘We’ is de VZW JORSALA (www.jorsala.org) en heeft de steun van het ACV dat mee zal stappen op de trajecten Ronse – Geraardsbergen, Brussel – Namen en op Italiaans grondgebied van Bolzano naar Trento. ACV-PROJECT: ‘VAN SOLIDARITEIT WORD JE BETER’ De verschillen tussen wij mensen worden met de dag groter. We worden steeds meer tegen elkaar opgezet vanuit het verschillend zijn. Rijk tegen arm, jong tegen oud, Vlamingen tegen Walen, Noord tegen Zuid. We kijken steeds minder naar wat ons bindt. Dàt hoeft niet zo te zijn! Een samenleving zonder verdeeldheid, is een keuze. En dus roept het ACV op om meer te kiezen voor solidariteit. Want solidariteit, daar wordt iedereen beter van. In Ronse vertrekken wij aan het jeugdhuis De Fiertel tussen 9.30 en 10 uur. Voor meer info: Lutgard De Coensel (0479 98 10 37) en Erik Van Laecke (0473 58 38 28) Meegedeeld door Erik Van Laecke, regio-verantwoordelijke ACV Ronse.

DINSDAG WERD DOOR DE LEERLINGEN VAN KSO GLORIEUX EEN CHEQUE VAN 4088 EURO EN 74 EUROCENT OVERHANDIGD AAN DE MENSEN VAN… LEVENSLOOP RONSE.

LEVENSLOOP RONSE


FOTOGRAFIE DAMIEN VAN WAMBEKE:

ANDRÉ DE WOLF VIERDE ZIJN VIJFTIGSTE PRIESTERJUBILEUM

5  2014 WEEK 19


 6 2014 WEEK 19


 7 2014 WEEK 19


DE CRYPTE F

A

C

E

L

I

F

T

8  2014 WEEK 19

Spreker Eddy Couckuyt: “Ik schaam me vóór vanavond nog géén voet in deze crypte te hebben gezet!” … “Neem me niet kwalijk, maar het is de eerste maal dat ik hier binnenkom!” … “Vergeef mij dat ik als spreker vanavond voorheen de crypte van Ronse links liet liggen, zovele andere in Europa bezocht ik wél!” … “Ik weet dat het onvergeeflijk is dat deze crypte het tot nu zonder mijn bezoek moest stellen!” … jaja meneer den député van toerisme Oost-Vlaanderen, dàt hebt U nu reeds… vijf keer té veel gezegd … had gemaakt dat U onze crypte vooraf wél had bezocht!?!

Bij het woord… duivel gekomen, aarzelde schepen Agnes Van Crombrugge en fluisterde haast… “het kwade” en glimlachte aansluitend minzaam en durfde de ogen effe opslaan! Ochgottekes toch, binnen al het internationale waarmee ze Ronse… het goede wou bezorgen, leek ook zij namens het stadsbestuur te geloven dat Sint-Hermes alle toeristisch soelaas gaat brengen en de controversiële DUS spraakmakende figuur van de duivel, daarvan komt de naam zelfs niet over de weldra van de politiek afscheid nemende lippen!?! Een Amerikaan in Brussel zal NIET naar de crypte komen kijken, hoe welogend die er thans ook bijligt, maar open in Ronse een internationaal duivelsmuseum met alles er op en er aan, wel, dàn, gaan we spreken zie…


Conferentie BDW en JMDD ivm WO II vrijdag 25 april 2014 Ondanks vele activiteiten die avond was er in De Branderij een talrijk publiek om een bekende Gentse prof te aanhoren alsook oud-Ronsenaar Jean-Marie De Dijn die reeds negen jaar onderzoek verricht naar WO II en er de eerste maal mee naar buiten kwam. In Ronse, naast de woning die hij voorheen in de Zuidstraat betrok. Conferentie bijde buren dus… Professor Bruno De Wever gaf via slides een overzicht van 60 jaar academische studies rond politieke houdingen en vertaalde deze in kleurbeelden: van wit tegen zwart, naar grijs (met verwijzing naar een zeer belangrijke Nederlandse studie), naar een gekleurd verleden (een recente tentoonstelling te Gent). Traditioneel wordt aangenomen dat 2,5 % van de bevolking betrokken was in verzet én idem dito bij collaboratie. Jean-Marie begon met volle vaart door te stellen dat hij enerzijds het meest had geleerd van amateur historici en anderzijds door deze cijfers voor Ronse te betwijfelen. Hier was veel minder collaboratie en veel meer verzet! Hij merkte op dat slechts enkele specifieke collaborateurs minder misschien wel 100 slachtoffers minder aan verzetszijde hadden ‘opgeleverd’. Hij benadrukte via diverse voorbeelden van zgn. alternatief verzet, zowel bij latere weerstanders zoals een Marcel Massez (stichter van OF) als bij onbekenden, dat er veel meer verzet is geweest dan tot op heden aangenomen, laat staan onderzocht. Maar zelfs met de nieuwste onderzoeksmethoden zal er altijd een dark number aan verzet blijven bij gebrek aan bronnen. LEES VERDER OP BLZ.58.

9  2014 WEEK 19


10 2014 WEEK 19

Monaco Andorra Vatikaanstad Liechtenstein San Marino Luxemburg Landenbourg Vrijheid Ronse ‌ allemaal VRIJHEDEN!


ACADEMIE FEEST!

11 2014 WEEK 19


UITNODIGING: ERKENNING CC DE VERVERIJ ALS CULTUURCENTRUM CATEGORIE B – ZIE OOK BLZ.86 Graag nodigen het stadsbestuur en de cultuurdienst van Ronse u uit op donderdag 8 mei om 16 uur in CC De Ververij (Wolvestraat 37 te Ronse). Je krijgt er meer uitleg en de nodige toelichting bij de erkenning van CC De Ververij als Cultuurcentrum cat. B.

FIETSGRAVERING ZATERDAG 17 MEI 2014 Op zaterdag 17 mei 2014 kan je in het stadhuis terecht om je fiets te laten merken. De gemeenschapswachten voorzien je fiets van je rijksregisternummer, zodat die beter beschermd is tegen diefstal. Kom tussen 9 en 11 uur met je fiets naar het stadhuis en neem je identiteitskaart of SIS-kaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie.

Inschrijven is verplicht via het webformulier op www.ronse.be

Volgend weekend:

LEVENSLOOP RONSE

12 2014 WEEK 19

Het slotevenement van LEVENSLOOP RONSE komt nu wel heel erg dichtbij... Geheel Ronse is stilaan in de ban van dit evenement. Ook badmintonclub WIT-WIT Ronse droeg deze week nog zijn steentje bij en schonk een bedrag van 500 euro. Met dank aan de (jeugd-)trainers die ‘gratis’ training gaven en hun vergoeding afstonden en aan alle aanwezigen op het jaarlijks eetfestijn! Ook de kosten die zaterdag zullen uitgespaard worden doordat er wegens LEVENSLOOP geen training kan gegeven worden (o.a. huur zaal, vergoeding trainers) werd doorgestort aan het evenement. Zaterdag & zondag is het dan aan de spelers van de club om de uitdaging om 24 uur lang in beweging blijven tot een goed einde te brengen. Naast de steun voor LEVENSLOOP RONSE zet WIT-WIT zich ook al jaren in voor de integratie van sporters met een verstandelijke handicap. We zijn dan ook fier te melden dat we na de Belgische Kampioenschappen en de Special Olympics in Athene nu ook een delegatie zullen afvaardigen naar de Europese Kampioenschappen (die dit jaar in Antwerpen georganiseerd worden). Deze kosten worden door WIT-WIT gedragen i.s.m. De Ronde Tafel van Ronse. Ondermeer Ronsenaar Celien Van Parijs zal er de kleuren van Ronse en België verdedigen in het badminton. Meer info over deze spelen : http://www.specialolympics.be/nl/europesespelen/

UPDATE DONDERDAG 08 MEI 2014 met een allereerste reactie op de vernieuwde gAZet:

KLAAR VOOR UPDATE(S)

Dag beste Willy, Ik zie je nieuwe gAZet-formule wel zitten en ik hoop van harte dat je er vooral voor jezelf inderdaad een zeg maar ‘gezonder’ resultaat mee kan behalen. Wat je doet is in de eerste plaats natuurlijk een uiting van je gebleven jongensachtigheid en je enorme energie en liefde voor jouw stad maar is zeker en vast van groot nut voor Ronse en de Ronsenaars, waar ze ook zijn (toch een geweldig ding zeg, dat internet; ik blijf toch ergens Platonist want ik kan er op een manier niet bij dat ik bijvoorbeeld op vakantie in Hongarije op een scherm ‘dingen’ uit Ronse e.d.m. kan volgen ...).


13 2014 WEEK 19

KIESBRIEF

GÉÉN STREEP DOOR RONSE

WEG MET DE N60


aanwerving van twee vrijwillige onderluitenanten. Meer informatie omtrent het takenpakket, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan je vinden op www.ronse.be of www.brandweer-ronse.be. Elke kandidatuur moet per aangetekende brief aan de burgemeester gericht worden, Grote Markt 12 met volgende bijlagen: uitgebreid curriculum Vitae, een kopie van

INZAMELACTIE TAXUSSNOEISEL VAN 15 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2013 Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met de stad Ronse en het recyclagepark mee aan de strijd tegen kanker. Als je je taxushaag snoeit tussen 15 juni en 31 augustus, kan je het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval helemaal gratis doneren in je container- of recyclagepark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel kankerpatiënten. Vergroot de hoop. Verklein de kanker. Alle informatie over haagdonatie vind je op www.vergrootdehoop.be. OPROEP TOT MEDEDELERS OM VROEGER DAN VOORHEEN KOPIJ ANNEX FOTOMATERIAAL IN TE STUREN. DANK VANWEGE DE REDACTIE.

14 2014 WEEK 19

Op stap met de gids ! Hierbij wordt Ronse op een originele wijze in de kijker gezet. Een enthousiaste ploeg stads- en natuurgidsen staat klaar om je te begeleiden langsheen de mooiste plekjes van Ronse. De meeste wandelingen duren twee à drie uur. De deelnameprijs bedraagt 3 euro, tenzij anders vermeld. Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info omtrent de wandelingen en praktiVRIJZINNIG CENTRUM DE BRANDERIJ sche afspraken kan je vinden op Dinsdag 13 mei 2014 om 20.00u. www.ontdekronse.be

het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld), een nationaliteitsbewijs en een uittreksel uit het strafregister, ten vroegste uitgegeven op 30 april 2014. De kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 23 mei 2014. De poststempel geldt als bewijs. Voor meer informatie omtrent deze vacature kan contact worden opgenomen met de stedelijke brandweerdienst op het nummer 055 23 28 75 of De stedelijke brandweerdienst van via ronse@bvlar.be of brandweer@ronse.be. de stad Ronse gaat over tot de VACATURE ONDERLUITENANT

WF

WILLEMSFONDS RONSE organiseert een lezingreeks over euthanasie met als spreker J.J. De Gucht (foto).

'EUTHANASIE: KEUZEVRIJHEID DOORHEEN DE HELE LEVENSLOOP’ Jean-Jacques De Gucht is 30 jaar en werkt ondermeer rond ethische thema’s. Toegang: 2 euro (leden WF Ronse) – 3 euro (niet-leden), vooraf inschrijven is noodzakelijk bij Isabelle Raevens 0476 35 64 56 of op willemsfondsronse@gmail.com. Locatie: De Branderij, Zuidstraat 13. Ook vestigen wij uw aandacht op de activiteit van dinsdag 03 juni 2014 om 20 u.: In het kader van onze reeks rond de “Verlichting” komt Dirk Verhofstadt ons zijn nieuwe boek ‘Atheïsme als basis voor de moraal’ voorstellen.

Zondag 18 mei 2014: VERHALENWANDELING IN HET MUZIEKBOS: welke mythen, sagen en legenden bestaan er in en rond het Muziekbos? Zondag 1 juni: UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (deel 1): mooie architectuur en bitterzoete verhalen uit het salon van de textielbaron en uit de personeelsvertrekken in het sousterrain. Zondag 8 juni: BEZOEK KLOOSTER ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID: het klooster, met bijhorende kapel uit 1934, zijn ware pareltjes van art déco. Zondag 22 juni: UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (deel 2): bezoek aan het kasteel De Malander en domein Sint-Hubert. Inschrijven kan via de Dienst Toerisme: Hoge Mote, De Biesestraat 2 | Tel. 055 23 28 16 | toerisme@ronse.be - www.ronse.be of www.ontdekronse.be


15 2014 WEEK 19 MET DE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com week 19 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; fotode medewerkers staan bij hun blz. vermeld graaf onbekend; gAZetGRAfiek | BLZ.02: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; davende auteurs zijn verantwoordelijk voor hun tra naar The Muppets ; logo Circle of Friends | BLZ.03: egen foto | BLZ.04: ingezonden kopijen; kopijen kunnen foto’s Lieve De Ruyck; eigen foto’s; fotograaf onbekend | BLZ.05: foto worden ingekort en/of passages kunnen Damien Van Wambeke | blz.06: logo/foto Circle of Friends | BLZ.07: eiworden geresumeerd gen foto | BLZ.08: foto Damien Van Wambeke | BLZ.09/11: eigen foto’s | → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.12: stadsberichten; i.v.m. LEVENSLOOP RONSE; UPDATE | BLZ.13: verschenen kunnen in reply ge-e-maild worgAZetGRAfiek | BLZ.14: stadsberichten; bijdrage door Isabelle Raevens | den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.15: eigen foto; gAZetGRAfiek | BLZ.16: COLOFON met eigen foto | BLZ.17: eigen foto’s; werk van Mark Manders | BLZ.18/19 eigen foto’s | AUTEURSRECHTEN BLZ.20: gAZetGRAfiek | BLZ.21/44: gAZetGRAfiek; eigen foto’s | BLZ.45/46: ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN foto’s Damien Van Wambeke | BLZ.47/78: logo/foto’s Circle of Friends in BBIE DEPONERING (i-Depot) een bijdrage door Christophe Cnudde | BLZ.49: inzet eigen foto; foto Willy Deventer is international author met COF; gAZetGRAfiek | BLZ.50: bijdrage ‘t Ronssies geklapt; logo BUUNIE CAE-code 109987598, aangesloten bij (verwerkt) door Willy Deventer | BLZ.51/53: bijdrage ‘t Ronssies geklapt; SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens rebus door daventra; eigen foto’s; daventra naar The Muppets; excell sheet graficus/kunstschilder met TheArtServerdoor An & Loes Deventer | BLZ. 54/72: eigen foto’s (BLZ.55: inzet foto code 22912 alsook uitgever bij de KoninkDamien Van wambeke) | BLZ.73: gAZetGRAfiek; eigen foto’s; cartoon door lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder daventra | BLZ.74: bijdrage (in herneming) door Tijl Rommemaere; illustratie uit gulden boek stad Ronse door Willy Deventer (in herneming) | BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.75: gAZetGRAfiek; cartoon door daventra | BLZ.76: bijdrage C.D.; eigen foto’s | BLZ.77/85: gAZetGRAfiek; eigen foto’s /(ook van oude foto’s en materiaal op te nemen waarover geen duiop BLZ.81: werk leerling academie) | BLZ.86: HET RODE OORTJE; bijdrage delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er C.D. (herneming); gAZetGRAfiek; uit de pers… | BLZ.87/88: gAZetGRAfiek | zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem EXTRA BLZ. (dus BLZ.89/90): eigen foto’s; bijdrage door Sylvie Van Overmeeren… dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- = = VAN VOLGENDE WEEK AF KUN JE GAZET STEUNEN MET EEN VRIJE BIJDRAGE = = ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

16 2014 WEEK 19

GAZET WEEK 19 TELT 88 BLZ. EN 191 BEELDITEMS + 2 EXTRA BLZ. in update van vrijdag 9 mei 2014

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 20 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

MET DE

VAN

COLOFON

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… | gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in jouw mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de… gAZetFAMilie!


17 2014 WEEK 19 Hierboven ‘vos,muis, riem’ van MARK MANDERS, NL-kunstenaar die in Ronse leeft en werkt en tot eind mei 2014 exposeert in A’pen. De vos is de duivel van het dierenrijk! Theater Zuidpool (Berchem A’pen) speelt FAUST met Jan Decleir op tekst van PJERO ROOBJEE uit Ellezelles, de kunstenaar achter de zonnewijzer voor onze bib. Ronse blijft het bestaan NIETS te doen met de figuur van de duivel, nochtans van alle tijden, alle continenten en alle culturen!

MET DE

VAN

DUIVEL

Links de duivel van de Passerelle, het zijn er twee feitelijk, langs weerskanten één. Neen, zoek ze niet op onze Passerelle over sporen, want gezien in Doornik, de Passerelle over de vaart, nabij het stadscentrum. Onderaan 2 x duivelslang … in de kathedraal en deze is volop in zware stabibiteitsrestauratie. ‘Ronse’, duivel geketend aan stadspatroon, spreekt de naam duivel niet uit, zoals je las op pagina 8! Nochtans ongelijk, kijk naar ‘t nabijgelegen Ellezelles dat her & der wél uitpakt met HUN heksen. Ze zijn er fier op, zoals… ze dat in Beselare (blz.25) ook zijn!


EEN STUKJE

RONSE DEZE WEEK 19 DINSDAG 06 MEI 2014 19:24 PAGINA 18 MIEZERIG VERSUS GELE BOTERBLOEMEN


NIET NOODZAKELIJK KOMEN ALLE KATERNEN ZOALS A, B, C, D, E ENZ. WEKELIJKS AAN BOD! VOOR EEN LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD moet dit een nieuw concept worden. De digitale sites van kranten passen dat reeds toe, wanneer er nieuws is, online komen. Ook nationale weekbladen doen het, bezijden hun gedrukte en verspreide uitgaven. Tot vorige week, ‘n paar updates niet te na gesproken, blikte gAZet één weekblad in mét deadline op vrijdagmiddag. Da’s verleden tijd. We hebben geen genummerde edities meer, we hebben edities onder een weeknummer, deze week lezen we op de almanak week 19. gAZet verschijnend tijdens week 19, van maandag t/m zondag, deze week van 05 mei t/m 11 mei. Met, indien mogelijk en indien opportuun, dagelijkse updates. Daarmee staat onze blz. met de C van COLOFON, bijna leeg, op het einde van de weekrit en naargelang wordt het COLOFON aangevuld. Alles wat absoluut nodig is, eerder. Beloofd! Dit systeem laat uitgever, de productie en de medewerkers toe soepeler te werken en naargelang, nieuwsmatig of dossiermatig, toe te voegen. Soms bundelen, resumeren, weglaten weer, foto’s groeperen op één pagina… nieuws is rekbaar! Arbeidsintensiviteit 24 per etmaal is dat nooit, één plus één is hier géén twee! Tenslotte is gAZet totaal onafhankelijk, vrij van eigengereidheid zijn we net niet. We zeggen wat op onze lever ligt, we tonen wat de moeite waard is, we brengen wat ons wordt medegedeeld, indien welvoeglijk (terecht stout mag), indien actueel, indien ter glorie van Ronse, welke figuren de sjerpen ook dragen. We zijn niemand schatplichtig, we kunnen meningen vertolken mits daar zelf achter te staan, we verdedigen ‘de goede zaak’, lees: wat goed is voor elke Ronsenaar, nu, morgen en in de toekomst. Glazen bollen hebben we niet, we willen wel graag kijken naar wat de geschiedenis ons leerde en verwachten we van jeugd frisse vitaliteit, van éminences grises is dat wijsheid. Weet wel dat het verstand met de jaren komt én met de jaren wegebt weer. Smeden terwijl we het verschil kunnen maken, wereldverbetering onder onze kerktoren, de wereld ons dorp tenslotte. Raar maar waar, beste lezer: ook jij alle succes gewenst met LENOUVEAUGAZETESTARRIVÉ! Bij leven en welzijn leren we jou om te gaan met deze ‘nieuwe’ formule. Sire lezer, geef ons 100 dagen!

19 2014 WEEK 19 KATERN MET DE

VAN

EDITORIAAL

M O G E L IJ K S

1E L K 2E D A3G V4A N 5D E 6W E E 7K


20

gAZet nrs.16, 17 & 18 waren onze laatste uit een reeks van 70 edities sinds 04 januari 2013, in opvolging van weekblad –AZ destijds, overnemer passe-partout eindigend week 52 van 2012, gAZet in pampers; rechtsonder en van deze week 19 af gAZet in ‘n nieuwe outfit, plots puberend, de nieuwe formule het ei van Colombus?


21 2014 WEEK 19 KATERN MET DE

VAN

 het logo dat je als gAZet lezer kent én wat verwijst naar vervolg van beeldmateriaal bij FOTOGAZET. In ons nieuw concept blijven we dit logo hanteren, omdat we na de A van ACTUEEL per nieuwsitem slechts één of maximaal twee (én als daarmee de kous af is) pagina’s voorzien. Het vervolg staat dan onder de F van FOTOGAZET … let dus op dit logo. Per nieuwsitem staat deze ster  onder F waarin het cijfer/getal verwijst naar de pagina onder A.

3

FOTOGAZET


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

22 2014 WEEK 19

BERT WAS ONZE GIDS IN HET MEMORIAL MUSEUM TE PASSCHENDAELE VOORBIJ BESELARE


23 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

SAMEN MET ONZE DAGGIDS JOHAN LUISTEREN NAAR WAT BERT ALLEMAAL TE VERTELLEN HEEFT.


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

24 2014 WEEK 19


25 2014 WEEK 19

In BESELARE zijn ze fier ‘n heksendorp te zijn; je hebt er de heksenstoet, de heksenschuur, de heksenwandeling en zelfs een HEKSENGAZET! MAQUETTE VAN DE AAN FLARDEN GESCHOTEN KERK VAN ZONNEBEKE

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


26 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

27 2014 WEEK 19

WAANZIN IN ALLE MATEN EN KLEUREN


28 2014 WEEK 19

OORLOG IS OOK EEN MACHINE DIE GERIEF SCHAFT AAN LATERE GENERATIES!

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


29 2014 WEEK 19

HELP,

OORLOG!

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


30 2014 WEEK 19

De Amerikanen trokken na WO I duizenden houten huisjes op, bestaande uit twee kamertjes beneden, hier de keuken en twee kamertjes boven. Om er mensen te laten in wonen wiens huizen tijdens de oorlog waren kapot geschoten of gebombardeerd. DE STOOF IS… LEUVENS!

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


31 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

OORLOG

IS WAANZIN


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

32 2014 WEEK 19

JOHN MAC CRAE’S In Flanders Fields IS NIET BEPAALD ANTI-OORLOG!


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

33 2014 WEEK 19


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

34 2014 WEEK 19


35 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


36 2014 WEEK 19

Als zaden in het zand, beklijven jonge lijven, ouderkinderen, vergaand voor verdwaasde despoten… Als er duivels en lafaards bestaan, zijn zij het, zieke geesten in de gedaanten van dié staatshoofden, politici, officieren, heethoofden, vaderland onwaardig. Dus tóch gelukkig dat we méér individu zijn geworden, minus kuddegeest, middenvinger naar bevelen, geen waanzin is mijn leven waard, GÉÉN!


37 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

HET GRAF VAN DE JONGSTE GESNEUVELDE NABIJ IEPER onze gids Johan: V.J. Sprudwicks carrière bestond erin geboren te worden, op te groeien, een opleiding naar WO I te doorlopen en op de eerste dag van inzet te sneuvelen…

15 JAAR!


38 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

Het reizigers logboek van zaterdag 03 mei 2014: na het Memorial Museum Passchendaele kaasplank in de oude kaasmakerij Passendale; rondrit door Ieper Salient; bezoeken aan Polygoon Wood, Langemark, de Canadien, Carrefour des Roses en Essex Farm waar John Mc Crae zijn In Flanders Fields schreef en uiteraard naar The Last Post onder de Menenpoort te Ieper zelf. De reisgids was Stekenaar Johan Van Duyse die, naar hij aan de autocarmicro vertelde, op een opmerkelijke manier kennis maakte met zijn passie… WO I, hem leidende naar Australische verwanten van in de Westhoek gesneuvelden en uitmondende in het bezoeken van ALLE slagvelden van Nieuwpoort tot… Gallipoli!40 2014 WEEK 19

ONZE GIDS JOHAN: “DE LAATSTE TIJD KOMEN ENGELSEN OOK DE DUITSE BEGRAAFPLAATSEN BEZOEKEN”. DE JONGENS DIE HIER LIGGEN, ZIJN EVENGOED GESNEUVELD VOOR DE WAANZIN VAN STAATSHOOFDEN, VAN POLITICI, VAN DE LEGERLEIDING, VAN HEETHOOFDEN ZEG MAAR DIE TE LAF WAREN OM HUN ROBBERTJES PERSOONLIJK UIT TE VECHTEN EN LIEVER MILJOENEN MET DE MORBIDE GRIMLACH ONDER DE GROND OORLOGDEN!

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


41 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…


IEPER THE LAST POST

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

60 jaar blaast Antoine Verschoot The Last Post, hij is 88, onze 88 pagina’s aan hem opgedragen.

42 2014 WEEK 19

Ronsenaar Paul Vandenhoecke die op de achtergrond toekijkt, telt één jaar méér!


43 2014 WEEK 19

MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

DE POLITIE TELDE ZATERDAGAVOND 03 MEI 2014… 4 000 TOEHOORDERS AAN DE IEPERSE MENENPOORT.


MET DAVIDSFONDS RONSE NAAR…

44 2014 WEEK 19

Jeugd, dynamiek, casual, vrolijk, oud, stijf, pak, schuw, decoraties, Duitsers in basreliëf, Engelsen set in stone; foto’s Loes Deventer.


FOTOGRAFIE DAMIEN VAN WAMBEKE:

ANDRÉ DE WOLF VIERDE ZIJN VIJFTIGSTE PRIESTERJUBILEUM

45 2014 WEEK 19

5


FOTOGRAFIE DAMIEN VAN WAMBEKE:

ANDRÉ DE WOLF VIERDE ZIJN VIJFTIGSTE PRIESTERJUBILEUM

46 2014 WEEK 19


47 2014 WEEK 19

6


Een lezer in UPDATE: “Waarom liggen die met hun koppekes nu niet zoals op hun logo?” … idd fijntjes opgemerkt! Christophe Cnudde van COF reageerde met: “De lezer heeft inderdaad gelijk en ik had bij mezelf ook die opmerking gemaakt. Jammer dat we niet anders lagen. Maar laat ons stellen dat de COF voor deze projecten de 'koppen bij elkaar hebben gestoken' ;-)” … en Louis tongde voor OK!

18’14

G

48 2014 WEEK 19

UIT ONZE LAATSTE EDITIE VAN GAZET IN KLEEDJE ÉÉN, AANGEVULD OOK, MAAR WEL ANDERE FOTO!


49 2014 WEEK 19 UIT GAZET NR.18 VAN VORIGE WEEK


50 2014 WEEK 19

7


51 TRAKTEERT Z’N LEZERS OP ‘N PAAR VRAGEN UIT

‘T GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI VAN ZATERDAG 26 APRIL 2014 IN CC DE VERVERIJ… Op de blinde kaart van onze stad zie je 25 locaties aangeduid. Je krijgt 15 locaties in het dialect opgegeven. Schrijf naast elke locatie het overeenstemmende nummer vanop de kaart (op vorige pagina – of als je gAZet bladerend leest op de pagina links). gAZet trakteert je met één oplossing bij wijze van voorbeeld…

Outrepasreele is nummer 10 op de kaart!

10


52 2014 WEEK 19

‘t GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI WAS EEN ORGANISATIE VAN DE WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT. OP VOLGENDE BLZ DE UITSLAG. Dit was o.a. een vragenblad van tijdens ‘t GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI: boven met als vraag LOS DEZE REBUS OP en onder met als vraag SELECTEER UIT VOLGENDE VOORNAMEN DEZE VAN DRIE BEKENDE RONSENAARS VAN WELEER… Mo°ngskie, Tavi, Toni, Karie, Julien, Gasto°ng, Mieli, Cyriel, Fieto°r, To°rie, Snaarie, Gaarie of Tuurie. SUCCES!


DE OFFICIËLE VOLLEDIGE UITSLAG VAN ‘T GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI VAN ZATERDAG 26 APRIL 2014 | PROFICIAT AAN ALLE DEELNEMERS…


54 2014 WEEK 19 FACELIFT DE CRYPTE

8


55 2014 WEEK 19 Meneer den député toerisme Oost-Vlaanderen Eddy Couckhuyt flapte er ook nog totaal ondoordacht uit (zie ook blz.08) dat de grote Ronsese textielbaronnen… art-déco-paleizen optrokken!?! Maar man toch, hooguit directeurs en hogere kaderleden betrokken huizen in interbellumstijl. Textielbaronnen woonden noch ‘s zomers noch ‘s winters in artdéco optrekjes!?! Villa Carpentier staat in artnouveau stijl (Victor Horta) en de Malander, Portois (COC), Vandewiele-Henrist (zie blz.78) enz. hebben NIETS met art-déco te maken!!!

 Schepen Agnes Van Crombrugge: “Deze replica van een oude weegschaal danken we aan onze stadsschrijnwerkers…”. De crypte is een aankleding rijker.

FACELIFT DE CRYPTE


56 2014 WEEK 19

Jean-Marie De Dijn zorgde destijds met zijn DE FONTEIN voor replica’s van deze in ons land zéér unieke zonnewijzer. Geraken we van bezuiden de collegiale niet meer in de crypte (het heet een neo-ingang te zijn geweest – zie blz.81 & 82), dan zal deze trap thans nog onder zoldering weldra toegang geven tot de Hermeskerk zodat je van daaruit zónder naar buiten te moeten de crypte kan betreden…

FACELIFT DE CRYPTE

Behoort de storende elektrische bedrading niet tot een aloude crypte, deze gotische puntboog al evenmin…


57 2014 WEEK 19

9


VERVOLG VAN BLZ.09

Veel materiaal is immers ondertussen definitief verdwenen. Via enkele voorbeelden van verzetsstambomen, onder meer van de nog levende verzetsleider Georges Vancoppenolle en van de enkele jaren geleden overleden bekende liberaal Roger Vercruyssen, gaf De Dijn inzicht in verbanden tussen erkend verzet en alternatieve vormen ervan. Daarnaast waren dichte familieleden dikwijls onafhankelijk van elkaar bezig in andere verzetsgroepen. Het is een fenomeen dat alleen kan verklaard worden vanuit de doorwerking van vooroorlogse levensbeschouwingen. Kort legde hij theoretisch uit dat de oorlog een crisisituatie is die de belangen op materieel en zingevingsvlak scherp stelt. Het is op dat essentieel belangenvlak dat politieke handelingen zich situeren en breder en dieper moeten worden onderzocht. Zo moeten onder meer de banden van verzet met accomodatie (oa werken voor de Duitsers) en zeker de woekerhandel eindelijk worden onderzocht. Hij gaf een analyse van twee oorlogsrelevante voornamen die hem als tip waren gegeven door Marie-Mathilde Ketels-Lefèbvre en waardoor hij op het familiaal onderzoeksspoor is gekomen. Professor Bruno De Wever kwam enkele malen tussen door onder meer te wijzen op het belang van nieuwe definities van verzet, het beloftevolle van deze familiale aanpak en op het feit dat Jean-Marie geen historicus, maar filosoof is en de zaken dus anders benadert. Jean-Marie besloot met de overweging dat door het feit de oorlogshandelingen zeer sterk familiaal waren gekleurd, ook het oorlogsleed zeer sterk was geconcentreerd, zoals in het voorbeeld van de familie Bourlez waar zowel vader Leon als zoon Marcel (enig kind!) overleden (in een Duits kamp resp. Wodecq). Nu duimen dat we niet te lang meer moeten wachten op de eerste publicaties. N.V.D.R.: elke Ronsenaar die nog zaken thuis liggen heeft inzake WO II, mag die steeds deponeren in het stadsarchief in de Kasteelstraat en/of dat melden aan Jean-Marie De Dijn.

jean.marie.dedijn@skynet.be

58 2014 WEEK 19


59 2014 WEEK 19

10

ERIC DEVOS, CHEF ERFGOED, HIELD DE CAUSERIE DE OUDE VRIJHEID EN DE VRIJHEID VAN LANDENBOURG…


Eric Devos, onze chef Erfgoed, had het in De Brouwerij over de tweemaal Vrijheid die Ronse kende. De Vrijheid in het stadscentrum rond de Hermes- en Martinuskerk zeg maar, van oostkant Wijnstraat tot Bruul, Hoge Mote, achterzijde stadhuis, vanop grondgebied Familia tot [de Plaas] is in ons collectief geheugen minstens in verwijzing nog immer aanwezig. De mantelzone voor de papen, zo’n vijf à zes hectaren groot, ruw geschat. Landenbourg daarentetegen is lang geen parate kennis meer…

CURRENDE IN

CONCERT

60 2014 WEEK 19

Lees verder op blz.66…

VRIJDAG 16 MEI 2014 TE 20 U. IN DE

HERMESKERK RONSE Clemens & Thomas Erik Van Nevel en CURRENDE zijn niet aan hun proefstuk toe. De meer dan 40 CD-opnames zijn daarvan getuige. Het ensemble valt ook niet in één categorie onder te brengen. Het is een grote pleitbezorger van de Vlaamse polyfonie, maar voert met even grote overtuiging de vroeg-barokke muziek van Schütz of Monteverdi uit. En ook de hoog-barok is hen zeer vertrouwd. ’n concertprogramma in de aanloop naar

DE RORE FESTIVAL RONSE 2015 Sint-Hermeskerk, Kleine Markt Ronse 16 euro | 14 euro (-21, 55+, groepen) reservaties via telefoon: 055 23 28 01 of reservatiescultuur@ronse.be


61 2014 WEEK 19

gAZet is De ‘Nieuwe’ Vrijheid NIET vergeten!


62 2014 WEEK 19

KRITISCHE NOTA VANWEGE LOES DEVENTER (ONZE REEKS LAND- & KAARTBOEK 1684) Dit werkstuk van wijlen Henri Bockstal is niet helemaal eerlijk! Beter zou geweest zijn dat deze kaart correct werd opgemaakt naar het land- & kaartboek dd. 1684 met toevoeging van de apart opgetekende VRIJHEID i.p.v. gewoon ingevoegd! In de 53 kaarten (er zijn er overigens

wel 54!) werd die VRIJHEID nergens opgetekend daar dit geen deel uitmaakte van de specifieke opdracht van de landmeters Daniel de Smet & Lieven Hoeleman! Daarom is, zie vlg. pagina en voorheen in vele edities van gAZet, die VRIJHEID in mijn bijdragen een… gat!


63 2014 WEEK 19

 COPYRIGHT BY LOES DEVENTER


64 2014 WEEK 19


Bemerk andere straatnamen, huisjes die tegen de collegiale aanschurken (zie voorheen in gAZet), tussen deze en de oude Martinuskerk een kerkhof‌

65 2014 WEEK 19

ď ľ


66 2014 WEEK 19 Bernard Decraene secretaris GOKRTI leidde Eric Devos in…

(VERVOLG VAN BLZ.60)

… en vergeleek enkele Vrijheden op het Europese vasteland. De Vrijheid (tout court) en de Vrijheid Landenbourg op Ronses grondgebied kadert in de reeks van Liechtenstein (waar een Ronsese dame prinses werd), Andorra, San Marino, Monaco, Vatikaanstad (nog géén Ronsese paus, maar dat komt wél) en zelfs Luxemburg (waar een Ronsese scholier wellicht ooit groothertogin wordt). Eric Devos schetste onze beide Vrijheden die vooreerst, laat dàt duidelijk zijn: niet bepaald zeggen dat iedereen binnen die Vrijheid zomaar kan doen wat zij/hij zomaar wil. Deze enclaves betekenen dat er vrijstelling van handelen is t.o.v. de bestuurlijke macht die de Vrijheidsgrenzen omringt, in Ronse dus vrijstelling t.o.v. het Ronsese stadsbestuur van weleer, tegenover de kasteelheer ook, heer van Ronse. De Vrijheid centrum Ronse was het gebied van de geestelijkheid, 1315 geeft het eerste overgebleven spoor ervan. Oude broecke start dan in 1432, telt 25 hectaren en ‘verbastert’ tot… Landenbourg. Zie in 2013 bij onze artikelreeks omtrent het land- & kaartboek van 1684 te Ronse op tekst van Loes Deventer (uniefscriptie)/zie ook blz.62. Voor verdere uitleg slaan onze in deze materie geïnteresseerde lezers het best de Annalen van GOKRTI erop na, want het viel tijdens de causerie op dat Eric Devos het achterste van zijn tong niet wou laten zien, meer nog, met nog enkele notitiepagina’s op de causeriedesk plots zijn spreekbeurt afrondde! WORDT VERVOLGD?, zeker weten, want dààr gebaarde Eric evenmin van: dat ‘Ronse werkt aan een… De ‘NIEUWE’ Vrijheid, zoals momenteel in kiespamfletten wordt aangehaald, zéér voorzichtig én, OPVALLEND, zónder enig spoor over ‘t jongste tracé voor de N60. BREEKPUNT?

De oude kapel voor de heilige Maria…


ACADEMIE FEEST!

11

67 2014 WEEK 19


ACADEMIE FEEST!

Filip Brys, op de grote foto ergens achter de klank- en lichtschakelaars, is sinds vele jaren de verdienstelijke directeur van ‘onze’ academie…

68 2014 WEEK 19


ACADEMIE FEEST!

69 2014 WEEK 19


ACADEMIE FEEST!

70 2014 WEEK 19


ACADEMIE FEEST!

71 2014 WEEK 19


ACADEMIE FEEST!

72 2014 WEEK 19


73 2014 WEEK 19 KATERN MET DE

uit eerbiedigheid (respect) voor Brussel hebt ge de "ring rond de stad" !!! verdient Ronse niet dezelfde eerbied ???? Wat een "prachtig-Not !!!!" panorama van in de stad daar hoog in de verte van de Kapelle te Wittentak waar myn grootvader Alphonse Canoo als smid voor den eersten oorlog dagelyks van in de Beekstraat de kapelle straat omhoog trok voor maanden om die yzeren afsluiting rond de kapelle te zetten maaR MISSCHIEN IN DE TOEKOMST NOG MOOIER MET EEN AUTOSTRADE ,WAT EEN PRAchtige breughel panorama voor RONSE!!!!

stop that insanity!!!!! jean aLPHONSE LOUIS \vANDEREECKEN

Inderdaad Ronsese Jean uit Amerika… echt wel om jouw voet te zetten in al wat politiek is, maar bij deze Herneming gaat het over een andere voet, deze die we laatst zochten in onze maandenlange kop/voet-actie...

VAN HERNEMING…

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

 De voet was het lage balkon van ons mooiste art-déco huis in de Sint-Sauveurstraat nabij het atelier van Manders (zie blz.17) en de kop was een siernokpunt aan ons station. Kop & voet dateren van ons nr.16. ZIE BLZ.76 & VLG.


We hernemen onze pagina J uit gAZet nr.46 van 15 november 2013… Wij Ronsenaars waren zodanig gebrainwasht over de komst van de N60 dat er aanvankelijk niemand wakker van … lag. belangrijke doorbraak Maar langszaam ging hetN60? dagen… PERSMEDEDELING vanwege Tijl ROMMELAERE, voorzitter N-VA RONSE

J 74 2014 WEEK 19 46’13

missing link wegwerken, zodat het doorgaand verkeer uit Ronse weggehouden wordt en de Vlaamse Ardennen vlotter bereikbaar zijn. Diverse varianten/ tracés werden afgewogen. Daarbij werd niet alleen onderzocht wat verkeerstechnisch de beste oplossing zou zijn, maar werd ook gekeken naar de effecJe merkt het, ook in… ten op het landschap, de landbouw, het 1996 was er ‘grijze rook’, erfgoed en het woonklimaat. Het tracé op een vrijdag de 13e nog wel, maar dat is alweer dat nu op tafel ligt, is de meest gunstige 17 jaar geleden! Lukt het NU? oplossing. Het ontwerp houdt maximaal rekening met landschap- en natuurvoorwaarden, ondermeer door te kiezen voor ondertunneling. Ook gaat de Vlaamse Landmaatschappij nu uitzoeken welke bijkomende compenserende maatregelen er nodig zijn voor natuur- en landschapsgebieden.

N-VA Ronse is zeer tevreden met de belangrijke evolutie in het dossier van de N60. De Vlaamse regering heeft zopas het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vastgesteld. De Vlaamse regering heeft nu gekozen voor het meest gunstige traject en in december volgt nog een openbaar onderzoek. “De beslissing van de Vlaamse regering betekent een zeer belangrijke Het GRUP is nog niet definitief. In december volgt een openbaar onderzoek doorbraak in het dossier van de N60. Het dossier bleef decennialang aanslepen en waarbij iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren kan indienen. nu komt het eindelijk in een stroomversnelling. Dat is ongetwijfeld mede dankzij Het plan zal te raadplegen zijn op www.ruimtevlaanderen.be. de Ronsenaars die jarenlang hebben geijverd voor het oplossen van deze missing link”, aldus Wim VANDEVELDE, OCMW voorzitter. “Dit is een cruciale evolutie Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS (N-VA): “Al jarenlang voor een betere ontsluiting van onze stad en een verhoogde leefbaarheid van de is de N60 een bron van studie en discussie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Alle verkeer stadskern en dat in het belang van alle Ronsenaars”. In het verkiezingsprogramma wordt er vandaag nog recht door het centrum van Ronse gestuurd, wat nefast is heeft N-VA Ronse zich geëngageerd om voor onze stad het noodzakelijke lobbyvoor zowel de leefbaarheid als de vlotte verkeersdoorstroming. We hebben nu werk te leveren. Deze doorbraak is mede bewerkstelligd door de N-VA ministers een degelijk tracé voorgesteld waar iedereen nu nog opmerkingen, adviezen en in de Vlaamse regering. Wij bedanken dan ook in het bijzonder Vlaams minister bezwaren zal kunnen op indienen. Maar de belangrijkste stap is vandaag gezet: van ruimtelijke ordening, Philippe MUYTERS, voor zijn inspanningen in dit dossier. met dit GRUP geven we het startschot om de verkeersproblematiek in de regio aan te pakken.” DE PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING LUIDT: Vandaag, 8 november 2013, heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde CREVITS (CD&V): gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het wegwerken van de ‘missing “Voor de realisatie van de missing links in Vlaanderen wordt vandaag opnieuw een link’ van de N60 in Ronse voorlopig vastgesteld. De realisatie van die ontbrekende belangrijke stap gezet. Met de aanleg van 5,5 km nieuwe weg langs de N60 willen schakel is belangrijk voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de we de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de regio Ronse verhogen. We regio en voor een vlottere doorstroming. halen het zware verkeer weg uit het centrum van de stad en zorgen voor een De N60 verbindt Gent met de Franse stad Valenciennes. In de loop der jaren is de weg uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken (met middenberm). Momenteel is er ter hoogte van Ronse echter een ontbrekende schakel of een ‘missing link’: de verkeersstroom moet door het centrum van de stad Ronse en de capaciteit en de weginrichting zijn daar niet op voorzien. Daarom wil de Vlaamse regering deze

vlottere doorstroming op de N60, die daarmee zijn rol als ontsluitingsweg kan vervullen. Dit project is door de Vlaamse regering vroeger al geselecteerd als PPS project. Het project kan nu eindelijk, na vele jaren van discussie en studie, worden uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd op het terrein.” LEES HIEROVER EVENEENS DE SCHEVE KOLOM OP BLZ.L


UIT ONS NR.16 JG.02

C 75 2014 WEEK 19 16’14

 

COPYRIGHT GAZET BY


76 2014 WEEK 19

Germain De Rouck komt in onze volgende nummers weer aan bod…

Onze laatste vragen i.v.m. kop & voet krijgen deze week eindelijk een oplossing…


77 2014 WEEK 19

UPDATE DONDERDAGMIDDAG 08 MEI 2014 Enkele lezers vragen in hun e-mail wààr GROEN blijft (en met hen ‘Stef’…) in die hele hetze rond en tegen (en sommigen ook vóór…) de N60. Iemand schrijft: “He gAZet ik dacht aan dit: * de NVA wil in RONSE eindelijk een viaduct = maar zegt NIETS over de – immense - milieuschade + de rest (toeristische schade want allermooiste zicht definitief kapot + eeuwenlang religieus patrimonium bedreigd zoals je schrijft....) * de NVA wil in ANTWERPEN de OVERKAPPING van de ring nu zeker overwegen + OMWILLE van milieuschade = twee verschillende partijen? + bovendien zwijgt de NVA van Ronse in alle talen over het feit dat deze weg toch én niet wordt doorgetrokken (de lezers weten waar) én zgn. nu al niet meer bestaat = mensen die niet kunnen lezen? QED?” Uit een andere betrouwbare bron vernomen, mondeling: een buitenlandse aannemer kreeg contractueel de grote urbanisatiewerken in A’pen toegewezen, maar door het succesvolle protest aldaar zit de overheid met de handen in het haar (contractbreuk) en probeert ze, vandaar die plots grote haast voor ‘onze’ N60, de aannemer te sussen met het feit dat hij weldra in Ronse… héééél véééél beton mag komen gieten!?!

Uit gAZet nr.08 jg.01 zoals ons station ooit in Brugge stond, het nog oudste resterende van het vasteland!


In het Antoniuscollege verdwijnt weldra waardevol erfgoed, zomaar! 

Waar nu die blokkendoos staat, stond voorheen het kasteel VandewieleHenrist (1905). Deze blokkendoos is een ware opfrissing voor Ronse (ze frissen er nóg aan op!), toch?

78 2014 WEEK 19

In afbreken en laten verkommeren is ‘Ronse’ ongemeen sterk! 

Onze redactie mag zich, feitelijk ongelukkig, het was beter ter plekke gebleven, tooien met enkele recuperaties. Zo’n 10% van de blauwe hardsteen kwam naar Hogerlucht, de rest werd camion per camion naar een groot gat in de Pays des Collines gevoerd, het moois van het kasteel ligt er gewoon begraven. Dus blijft, voor intimi… Henrist enigszins overeind!


De variant op de bovennok van de middenbouw van ons station, kant officiĂŤle voorzijde (want station Ronse staat achterste voren; tja, vanwege Ronsese zotten zeker?).

79 2014 WEEK 19

ď ľ


80 2014 WEEK 19


 Dit is nog eens pure nostalgie, MAAR dat dradenspel op die zijmuur, kan dat niet anders?

81 2014 WEEK 19

NOSTALGIE NAAR de doorgang in dit poortgebouw vanuit de [Poepestroete] waar doorheen voorheen het Museum voor Folklore te ontdekken viel… ‘t deurtje vonden we nog eens open en voila, meteen de camera in aanslag. Volgende pagina was voorheen de ingang naar de collegiale (trappen op) én naar de crypte (trappen af)… NEERDALEND TER CRYPTE, toepasselijk, niet?

MET DE

VAN De leerlingen beeldende kunst van onze academie waren duidelijk nostalgisch naar de winter (die er in feite geen was, vandaar die niet echt gekregen sneeuwvlokken), zoals je ook op blz.71 & 72 reeds kon zien…

NOSTALGIE


82 2014 WEEK 19


De Grote Markt voorbije editie. Wijnhandel Verplancken werd geel! T.o.v. de Amerikaanse sleeën op volgende bladzijde, zijn de auto’s… menselijker geworden. De kerstboom van toen moet nog groeien tot z’n huidige embonpoint. Wààr was de obelisk? Misschien moest de kroon van Ronse, koningin van de Vlaardennen worden opgepoetst, kroon die met de komst centrumtracé N60 zal (figuurlijk) verdwijnen. Men kan nog telefoneren in een publieke telefooncel en het “burgerlijk hospitaal” is nog ziekenhuis, nog géén TIO3!

83 2014 WEEK 19


ď‚ƒ

84 2014 WEEK 19

De van de perkboord losgekomen zavelstenen wil de schepen van openbare werken, ondanks bede in gAZet, blijkbaar NIET weghalen of zo herstellen dat vandalen omstaande auto’s NIET kunnen beschadigen, GEEN ruiten kunnen inslaan en rijdende automobilisten NIET kunnen bedreigen. Locatie: koorkant collegiale bezijden de Molenbeek!


NAAR VERLUIDT, WORDT HET EERSTE WE VAN SEPTEMBER 2014 BIJ 70 JAAR BEVRIJDING VOOR RONSE EEN EVENT OM U TEGEN TE ZEGGEN…

85 2014 WEEK 19

MET DE VAN

WORDT VERVOLGD!

De N60 aldus vlakbij WITTENTAK is er ‘n VLOEK voor | Jean-Marie De Dijn…


RDV kaart ook HART(D)SLAG aan, gehouden op 16 en 17 mei 2014 in CC De Ververij (locatie Zuidstraat). De VIEZE MANNEKES van Xavier Demets (zie gAZet nr.13 van 28 maart 2014) maken in mei eveneens hun opwach-ting in RDV en XAV mocht op de Gentse Stripbeurs gaan strip… pardon gaan signeren. RDV brengt verder fotoreportages uit de basisschool Sancta Maria (04 april 2014), De Ronde van Vlaanderen doorheen Ronse (06 april 2014) en Judoclub Samoerai Ronse die De Ronsese studente Sarah Parent is Gentin april 2014 drie Belgische kampioenen se student-ondernemer 2014 geworden huldigde en annonceert de intussen jaardank zij haar ontwerp van een drieledig lijkse herdenking voor Gilbert Malrait (Malbadpak, de ‘ZIKINI’, van zipper + bikini… fait zal een zetduiveltje zijn) en wel op Een zipper is een rits en dus kan een badvrijdag 23 mei 2014. pak tot een bikini worden opengeritst… Julien ‘Buuntchies-Neutschies’ is als afsluiter de Tête d’histoire… … brengt in OES RONSE dit: “Protest hier, protest daar. Heel Ronse protes-teert. De een tegen de N60, de ander tegen de Ronde in het Malanderpark, en nog een ander tegen de ver-nieuwing van de Vrijheid. Ronsenaars zijn altijd notoire schenenschoppers geweest, en dat is een traditie welke in ere dient gehouden te worden. Waarom wordt er trouwens niet geprotesteerd tegen die flitspaal opde Rijksweg richting Ronse? Volgens insiders is dit een list van geslepen Maarkedalisten, die geld van de Ronsenaars willen ontfutselen en dit doorsluizen naar Oudenaarde, ter bescherming van hun stadsgrenzen”…

… brengt de meimaand op Wittentak waar iedere donderdag om 18.30 uur ‘n eucha-ristieviering plaats vindt, uitgezonderd op 29 mei 2014 en dat is Hemelvaartdag. K&l brengt eveneens de bidactie in het kader van LEVENSLOOP RONSE, ‘BIDWEEK VOOR DE HOOP’ tot 09 mei 2014. Zie gAZet nr.18 voor de agenda.

PROFICIAT MET

zUPDATE DONDERDAG 08 MEI 2014 17:35: De fiere ploeg van CC De verVerij voor het behalen van het Cattest als Cultuur Centrum Ronse, dit samen met Deinze en Oostende. Dit betekent op jaarbasis liefst € 130 000 werkingsmiddelen méér én daar kan reeds één en ander mee worden gedaan. Meer nieuws hieromtrent in WEEK 20 van gAZet, poseren alvast op de foto, naast de schepenen Agnes Van Crombrugge . en Joris Vandenhoucke: Filip Brys, Jan Leconte, Ingrid Ballegeer, Yves Beaucamps, Emilie Bercez, Sophie De Potter & manusje-van-alles Danick .. Deweerdt. Vanwege dit weekblad alvast succes!

RONDOM EN de streekkrant STAKEN DEZE WEEK NIET IN ONZE BRIEVENBUS!

C

Michael Nyman The Cook, The Thief, his wife and her lover

HET RODE OORTJE

86 2014 WEEK 19


87 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 19/2014

NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ.

VOLGENDE WEEK 20 WEER…


GAZET WEEK 19 2014

88

WENST ALLE MAMA’S EEN FIJNE MOEDERDAG


EXTRA

2014 WEEK 19

W

E

L

K

O

M

UPDATE VRIJDAGMIDDAG 9 MEI 2014 MET HET GROEIEND TENTENDORP VOOR LEVENSLOOP RONSE LOCATIE ‘t ROSCO

WEER OF GEEN WEER, DIT WEEKEND ONDERNEEMT RONSE ACTIE TEGEN KANKER MET EEN EERSTE EDITIE VAN LEVENSLOOP RONSE het engagement van de stad Ronse en haar inwoners is fabuleus; bij opmaak van dit bericht zijn er 109 teams met meer dan 3 000 lopers/wandelaars - EEN ABSOLUUT NATIONAAL RECORD - geregistreerd, samen met meer dan 70 vechters (mensen die ooit te horen kregen: “Je hebt kanker!”) en staat er reeds over 222 222 euro op de teller voor de missie van

STICHTING TEGEN KANKER je bent het hele weekend welkom en volgende sleutelmomenten zijn ABSOLUUT interessant:  de openingsceremonie op zaterdag 10 mei 2014 om 15.00 u.  de kaarsenceremonie op eveneens zaterdag 10 mei 2014 om 21.30 u.  en de slotceremonie op zondag 11 mei 2014 om 14.30 u.


JEUGDLITERATUUR IN DE BIB, méér vlg. week 20 van…

EXTRA

2014 WEEK 19

AFSLUITINGSFEEST BIB 2014… (presentator was Donaat Deriemaeker die ook LEVENSLOOP RONSE huidig WE aan elkaar gaat praten) … greep plaats op donderdag 08 mei 2014 met o.a. lokale en nationale uitslagen boekenkeuzes, auteur Jef Aerts die zingt en gitaar speelt, hobo ook, klappen, roffelen, waven, BIBspel ‘Gevaar in de BIB’, prijzenregen zo voor literatuur als voor tekeningen en finaal bijpraten tijdens de receptie vanwege het stadsbestuur, over KJV ook én met deze tip in gedachten: wees er vlug bij voor 2014/2015 en schrijf je vandaag reeds in voor het volgend leesjaar… Wil je erbij zijn en heb je vriendjes of vriendinnetjes die van boeken en lezen houden, breng ze mee!

HET IS ECHT LEUK OM BOEKEN TE LEZEN!

TREFFEND HOE DEZE JONGE KERELS GAZET WEEK 19 WAARIN WO I EN WO II AFSLUITEN MET HET V-TEKEN, ONGEVRAAGD, ONVERMOED, DES TE MEER WELKOM!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.