Gazet jaargang 2 nummer 18 02052014

Page 1

gAZet jg.02 nr.18 vrijdag 02 mei 2014 met 20 blz. en 70 beelditems…

20 pagina’s hadden we gezegd voor ons 70e nr. met gAZet in kleedje één, vanuit de pampers… pubert gAZet voortaan verder, maar eerst is dit een… LUI LUI LUI LUI nr.18 jg.02!

JG.02 NR.18

INMEILEGTGAZETRONSEEENEI! BEGIN MEI 2014 KOMT DE NIEUWE… GAZET AANFLADDEREN (ZIE BLZ.A)

Z

v

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

ZIE BLZ.L

GÉÉN STREEP DOOR RONSE!


18’14

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

LENOUVEAUGAZETESTARRIVÉ! Hallo lezers, toen ik het begrip weekblad van weekblad –AZ van weleer (door mij gesticht in 1967) van gedrukte naar digitale pers doortrok januari 2013, nam ik mij voor om ergens in schoonheid te eindigen. Zou het einde 2013 zijn (mijn eerste belofte aan mijn gezinsleden), zou het met nummer 100 zijn? Kijk, ‘we’ hebben de knoop doorgehakt, bij leven en welzijn, om bij nummer 70 (niet te stoppen, maar…) een doorstart te geven, einde huidige gAZet formule. Onze titel hierboven zal dus waarheid worden begin mei 2014. Dus géén stop, wél anders! Het formaat blijft én met print- dan wel bladerversie, het begrip weekblad blijft behouden omdat we wekelijks online komen met nieuwe zaken, maar de hanteerbaarheid zal eerder slaan op ‘n… INSTAPKRANT, waar je elke dag van de week naartoe kan om het jongste Ronsese nieuws dan wel een artikel of vervolg van een reeks artikelen te vinden, annex updates. Gaandeweg leggen we je ook in nr.17 en in het allerlaatste nr.18 van de huidige formule uit hoe het allemaal in zijn werk zal zitten. Ik ben ‘n rondje ‘wijzen’ aan ‘t raadplegen en jij beste lezer mag zeker een duit in de zak doen, de ideeënronde komt graag bij jou langs. Een idee voor direct of een idee dat we naar de toekomst kunnen meenemen, dank daarvoor. Dus zal de onderstaande slogan vervallen (‘élke week 11 uur één week lang!’), misschien vervangen door ‘élke dag van élke week instapklaar’? Dus zijn dit nummer (16) en

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

de nummers 17 & 18 volwaardige nummers volgens het oude recept. Ik moest ergens een symbolisch getal vinden: ik werd onlangs 70 en 52 nummers jaargang 2013 plus 18 nummers jaargang 2014 maakt 70 ‘oude’ gAZet’s in totaal. Hop naar een even volwaardige gAZet, maar anders, toegankelijker, overzichtelijker, geconcentreerder. De rubrieken DE SCHEVE KOLOM, kop & voet eindigen en het land- & kaartboek Ronse anno 1684 door webmaster Loes is aan zijn laatste toponiemen toe. Het OVERZICHT zal alle pagina’s weergeven bij wijze van visuele inhoudstafel en de inhoud zal dag na dag opschuiven van nieuw naar oud(er) naar out (lees: out naar de voorgaande jg.-bundel). De redactiedruk zal nooit meer op één vooraf vooropgestelde weekdag liggen. Naargelang zal er iedere dag én bij opportuniteit worden bijgeladen. Telkens je daartoe behoefte voelt om jouw opkomende nieuwsgierigheid te bevredigen, zal je naar gAZet kunnen surfen om de jongste bijdragen te vinden: de recentste stadsberichten, Thomas die met zijn artikel online wil, Damien die weer een fotoshoot klaar heeft staan, Loes die een persklaar item op onze lezers af wil laten, Bertrand die weer commentaar debiteert, Rita en/of ik die een reportage schreven, een interview klaar hebben én jij lezer die, LEES VERDER OP PAGINA C


18’14

 Dit was ons allereerste nummer van gAZet met datum 04 januari 2013. We verlaten deze formule en dus kiezen we ervoor om af te sluiten zoals we begonnen zijn: met 20 bladzijden (waarvan er 15 hiernaast in thumbnail staan). gAZet nr.18 verschijnt volgende vrijdag omstreeks de klok van elven. In WEEK 19 brengen we onze lezers een andere publicatieformule…

B

LENOUVEAUGAZETSERAARRIVÉ… ZIE VOLGENDE PAGINA’S


18’14

C

PERSBERICHT STAD RONSE (woensdag 30 april 2014)

DE HOGE WINDE: INFONAMIDDAG

OUDERMIS(BE)HANDELING OP WOENSDAG 7 MEI Dan organiseert het Dienstencentrum De Hoge Winde een infonamiddag over een problematiek die iedereen raakt, namelijk ouderenmis(be)handeling. Dit fenomeen is niet altijd makkelijk te detecteren. Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling wil tijdens deze toelichting hulpverleners en familieleden hierin ondersteunen. Dit is dus een warme oproep aan kinderen en kleinkinderen om samen met hun ouders en grootouders aanwezig te zijn en zich te informeren over deze problematiek. De infonamiddag heeft plaats om 14 uur in het Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256. Info bij Machtelt Stroobants op het nummer 055 20 70 73 of via hogewinde@ronse.be. Voor deze infonamiddag van start gaat, schenkt het Dienstencentrum De Hoge Winde trouwens nog een deel van de opbrengst van de voorbije Paasmarkt, een bedrag van 235 euro, aan LEVENSLOOP RONSE. VERVOLG VAN BLZ.A individueel of namens welke vereniging ook, een opmerkelijke bijdrage wil gepubliceerd zien die ons Ronsenaars vooruit helpt. Wat staat er te gebeuren, wat gebeurde er en willen we heet van de naald in onze kolommen zetten (de lay out en de manier van tekst en foto’s verwerken blijft onveranderd creatief), wat orakelt de agenda, wie blaast er van de toren of schreeuwt het van de barikaden, zeg maar, het zal zoals van oudsher in gAZet staan, opgefrist, even jong-ogend kleurrijk, toegankelijker, absoluut informerend, beschouwend, duidend, schreeuwend als dàt moet!


KASTEEL MALANDER

BOECKHAEGE

!!!MÉT EN ZÓNDER DE N60 TER SCHAVAART!!! S I M U L A T I E

18’14

D


18’14

E


WAK

18’14

F

VAN VRIJDAG 25 APRIL TOT ZONDAG 4 MEI

Meer info: wak.ronse@gmail.com - www.wakronse.blogspot.be - www.facebook.com/ronse.ronsart

De voorbije jaren is de Week van de Amateurkunsten een vaste waarde geworden in het culturele landschap van Ronse. Vanaf dit jaar is de organisatie in de handen van de werkgroep Rons’Art van de cultuurraad. Het lokale artistieke talent kan dit jaar aan de slag onder de vlag ‘de Groote Kunst’, een verwijzing naar de alomtegenwoordige herdenking van de Groote Oorlog die een eeuw geleden begon. Dat oorlogsthema werd nog meer gespecifieerd naar ‘Bunkers’. Alle deelnemers zijn volledig vrij bij de interpretatie van het thema. Op deze manier kan er elk jaar een frisse en boeiende tentoonstelling aangeboden worden. PROGRAMMA: Vrijdag 25 april 20 u. VERNISSAGE (CC De Ververij) Zaterdag 26 april  van 10 u. tot 18 u.: de Kunstbom ontploft in het centrum van Ronse  van 14 u. tot 22 u.: tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (CC De Ververij)  om 19.30 u.: ’t Gruut Ronssies Wuirdenspui (CC De Ververij) Zondag 27 april van 14 u. tot 18 u.: tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (De Ververij) Woensdag 30 april en donderdag 1 mei  van 14 u. tot 18 u. en donderdag tot 22 u.: tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (CC De Ververij)  om 19 u.: start ‘De Opsluiting’ (Schilderkunst)  om 20 u.: start ‘De Opsluiting’ (Toneel) Vrijdag 2 mei van 14 u. tot 18 u.: tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (CC De Ververij) Zaterdag 3 mei  om 10.30 u. optocht Stedelijke Harmonie en ‘Last Post’ Stadhuis en Bruulpark  van 14 u. tot 18 u.: tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (CC De Ververij) Zondag 4 mei van 14 u. tot 18 u.: FINISSAGE tentoonstelling ‘Bunkers’ en Cadavre Exquis (CC De Ververij)


18’14

Een lezer in UPDATE: “Waarom liggen die met hun koppekes nu niet zoals op hun logo?” … idd fijntjes opgemerkt!

G


PERSBERICHT CIRCLE OF FRIENDS Wij hebben met onze vriendengroep Circle of Friends (COF) twee activiteiten georganiseerd: een fuif op 29 maart 2014 en een driedubbele melocake/chocorotsenverkoop (29/30 maart 12/13 april & 26/27 april 2014). Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee melo/chocoverkopen te organiseren, maar door het succes van de eerste ‘bakte’, hebben we vlug beslist om er nog een derde tussenin te organiseren (29/30 maart en 26/27 april waren initieel gepland). Voor de eerste twee verkopen hebben we gewerkt met bestellingen vooraf. Deze kwamen veelal uit de eigen vriendenen kennissenkring, maar ook via onze facebook-promotie. Wij konden de bestellingen amper bijhouden en vervaardigden op deze beide weekends, op artisanale wijze, liefst 2 000 stuks melocakes. Deze werden verkocht in porties van 7 of 16 stuks, dit naast zakjes chocorotsen. De laatste verkoop werd er niet gewerkt met bestellingen, daar de melocakes reeds zo populair waren geworden dat wij nooit aan de vraag zouden kunnen voldoen. Wij beslisten de laatste 1 000 stuks aan de man te brengen in het principe van 'first comes, first served' en 'OP=OP' op en wel de HANDMADE WITH LOVE BEURS in het weekend van 26/27 april. IN TOTAAL WAS CIRCLE OF FRIENDS DUS GOED VOOR DE PRODUCTIE VAN 3 000 MELOCAKES! Op het einde van onze activiteiten zijn wij dan ook fier om met onze vriendengroep een leuk bedrag van 3 000 euro te kunnen schenken aan LEVENSLOOP RONSE. De cheque werd op woensdag 30 april 2014 overhandigd. Ik wens hierbij de leden van onze COF-groep te danken voor hun inzet, doorzetting en teamgeest. Dit is het resultaat en de verdienste van de hele groep, bestaande uit : Clint Van Dooren (teamkapitein), Ira Van Schelstraete, Tess Van Dooren, Hendrik Martens, Aurélie Lammens, Joke Joos, Marine Noclain, Niels Sappin, Jordy Goebeert, Dimitri De Tavernier, Glen Gheerolfs, Tim Dhaemer, Elke Schietecat, Lorenzo Deconinck, Natalie Deraedt, Jara Heyrick, Julie Limborg, Ellen Van Wetter en Christophe Cnudde. Ook een heel speciaal woordje van dank aan Natalie Deraedt die heeft ingestaan voor de logistieke steun aan onze groep. Wij mochten voor al onze bakmomenten gebruik maken van haar cafetaria Time-Out (sporthal 't Rosco) waar een grote oven en de nodige frigo's ter onze beschikking werden gesteld. Als laatste wens ik tevens nog eens al onze sponsors te vernoemen, die gezorgd hebben voor de financiële injectie zodat wij met COF al deze projecten konden verwezenlijken: VERZEKERINGEN WIM BAERT (hoofdsponsor) - CV & Sanitair Gheerolfs Sven - Gerko Parket BM Bouw - Bakkerij Peter & Sofie - RAAK - Patrice Dutranoit - Meubelen Makri - Tuinmachines Dom's - Kapper Patrice Ceuterick - Tuindesign Wim Delrue & Gastro-Marin en een speciaal woord van dank gaat naar lokaal digitaal weekblad gAZet voor de talrijke publicaties. Dit is zowat het verhaal van de COF-projecten in een notendop. Bijkomende informatie over Circle of Friends en hun werking voor LEVENSLOOP RONSE via 0477 840 465. Met vriendelijke groeten vanwege Christophe Cnudde en zulks in naam van Circle of Friends.

18’14

H


18’14

I

PERSBERICHT ONDERWIJS RONSE Sinds eind april is de aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs Ronse (inschrijvingen voor schooljaar 2014-2015) volledig afgerond. De ouders die in februari konden aanmelden, kregen in de tweede helft van maart de toewijzingsbrief en konden in april inschrijven in de toegewezen school. Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen hadden eerder al kunnen inschrijven, in januari. 201 ouders hebben hun kind aangemeld (dit is precies even veel als het aantal ingeschreven broers en zussen). Het LOP beschouwt dit zeker als een succes voor een eerste jaar. De voorbereidingscampagne, met folders, posters en mondelinge informatie via de scholen en alle andere partners zoals de pers, heeft blijkbaar goed gewerkt. Het was vooral uitkijken naar de mate waarin ook indicatorleerlingen aangemeld zouden worden, d.i. kinderen van gezinnen die beantwoorden aan een sociale indicator (bv. schooltoelage, geen diploma secundair onderwijs). Dit was het geval voor 33% van de aangemelde kinderen. Dit resultaat valt in grote mate te danken aan de inspanningen van de begeleiders en partners: de dienst diversiteit van de stad, het team schoolopbouwwerk van Samenlevingsopbouw, het OCMW, de CLB’s, Kind & Gezin...

Opmerkelijke causeries van Jean-Marie De Dijn en Eric Devos en pastor André De Wolf vierde 50 jaar priesterambt…

Zoals verwacht vormden de instappende kleuters de meerderheid (124 of 62%), maar die meerderheid is toch kleiner dan verwacht. Alle ouders van kinderen met geboortejaar 2012 waren bij voorbaat aangeschreven. Ongeveer 1/3 was reeds ingeschreven als broer of zus, nog eens 1/3 heeft aangemeld. We ‘missen’ dus nog een derde, al mogen we ervan uitgaan dat hiervan de meesten al zijn ingeschreven in het Franstalig onderwijs of in scholen in andere gemeenten.

… vervolg in gAZet week 19…

Bernard Decraene secretaris GOKRTI leidde Eric Devos in…

185 (92%) van de aanmeldingen konden toegewezen worden, 163 (81%) daarvan aan de school van eerste keuze. 16 kinderen konden niet toegewezen worden. In de meeste gevallen was dit omdat er maar één schoolkeuze ingevuld was.

De partners binnen het LOP willen volgend schooljaar vooral verdergaan op de ingeslagen weg, mits wat kleine aanpassingen. Er is in elk geval de overtuiging dat de doelstellingen (meer sociale mix, administratieve vereenvoudiging, school in de buurt) effectief gerealiseerd worden door het systeem.


18’14

Hierboven De Oude Vrijheid volgens Henri BOCKSTAL, ere-secretaris GOKRTI en heropening gefacelifte crypte volgende week 19 in… gefacelifte gAZet…

J


18’14

K


18’14

‘t Gruut Ronssies wuirdenspui vond plaats in lokaal 105 van de academie… vervolg in week 19 van gAZet…

‘t

UU

L


18’14 … was de uiteindelijke winnaar

… Xavier Saey surveilleert en Nadine Notebaert besteekt…

M


18’14 Een uitgebreid podium van prijswinnaars samen met Rita Claus (‘t Ronssies geklapt) en Isabelle Raevens (Willemsfonds Ronse).

N


O

18’14 In november 2006 verschijnt het vierde album, getiteld The Player (PIAS), dat binnen een jaar De werkgroep RONSE OP SCENE heeft de voorbije weken niet stilgezeten en is druk bezig geweest goud behaalt. De gelijknamige single wordt met de organisatie van hun feestweekend op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2014. Schepen louter op basis van het aantal betaalde downvan Feestelijkheden Ignace Michaux: “Door de samenwerking met het organisatiebureau Pete’s loads een hit in de Ultratop 50. In de twee single Promis Q verkent Stuyven verder Promotions zijn er extra financiële mogelijkheden en medewerkers bijgekomen, waardoor we de grenzen van de artistieke correctheid en slaat een brug tussen dance en Duitse schlager. meer kunnen aanbieden aan de aanwezigen dan de voorbije jaren. één ding is zeker : de voorIn de tussentijd verzamelt Daan de ene (Zamu-)award na de andere, wordt zijn singel ‘Housebije weken waren alvast zeer intensief om een en ander uit te werken. Het is onze bedoeling wife’ door de luisteraars van Studio Brussel uitgeroepen tot ‘Beste Dance-plaat allertijden’. om er een echt volksfeest van te maken met optredens voor jong en oud. Bovendien wordt Heeft hij een zeer succesvolle single uit. Kortom een allround artiest die ook uitblinkt met RONSE OP SCENE volledig gratis en we kunnen bovendien meer aanbieden aan de bevolking in ver- sublieme concerten en tegenwoordig ook zonder drank, wat hij ongetwijfeld zal laten zien en gelijking met de voorbije jaren. Dan kunnen we alleen maar trots zijn dat we dit in Ronse gaan horen tijdens RONSE OP SCENE. Een topper dus!!! kunnen doen!”. Op zaterdag 30 oogst 2014 staat al om 21 u, opnieuw een topper gepland, met name ROB DE e De Werkgroep RONSE OP SCENE gaat dit jaar volop voor amusement en veel volk. Aan de artiesten NIJS. Terwijl menig artiest na zijn 70 verjaardag op zijn lauweren gaat rusten, z’n gitaar opbergt of op zijn minst muzikaal gewoon een stapje terug zet, gaat Rob verder met zijn succesvolle muzal het niet liggen. Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke: “Zowel op vrijdag als op zaterdag zijn vier tot vijf optredens gepland. Waar we de voorbije jaren focusten op één grote naam, kie- zikale levensmissie. Dat succes dankt hij aan zijn passie, perfectionisme en talent. Elk optreden geeft hij zich helemaal. Zijn stem heeft in de loop van de jaren alleen maar aan diepgang gezen we nu voor verschillende grote namen. De nadruk ligt daarbij op hun ambiancegehalte. wonnen. Dat constateerde ook de pers die aanwezig was bij het optreden in een volgelopen Vandaar ook dat we elke dag een opvallende coverband willen programmeren. Met dit feest Lotto Arena te Antwerpen, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. ‘Een stomende kroniek van willen we de Ronsenaars in grote getale een fantastisch weekend bezorgen, maar mikken we een opmerkelijke carrière’ schreef Gazet van Antwerpen. Het Nieuwsblad kopte ‘70 en nog toch ook op de bredere regio rond Ronse. Dat dit evenement voor extra uitstraling zal zorgen geen beetje sleet’ en wat gezegd van de titel op jongerenplaneet.be: ‘fenomenale Rob de Nijs’? voor onze stad, is nu reeds duidelijk”. Dat het de organisatoren echt menens is met hun feestweekend mag al blijken uit de eerste na- Tijd heeft geen vat gekregen op de zanger en zijn werk, luidt het unanieme oordeel. Dit jaar men die bekend worden gemaakt. Zo zal Daan op vrijdag 29 augustus optreden. Eind jaren tach- gaat hij slechts enkele festivals doen. Ronse is er een van!!! Vanzelfsprekend begeleid door z’n fantastische Pur Sang-band. Natuurlijk worden de hits gespeeld, maar de zanger verrast zijn tig belandt Daan Stuyven met de groep Citizen Kane in de Humo's Rock Rally-finale. Met Runpubliek ook graag met schitterende albumtracks uit zijn indrukwekkende loopbaan. Een nieuwe ning Cow proeft hij daarna even van het succes dankzij de radiohit Gasoline On Fire. Pers en publiek hebben het niet begrepen op het album Modern Times van zijn volgende groep Volt en tournee met de veelzeggende titel: VAN ALLE TIJDEN. Want dàt is Rob de Nijs. Voor velen ongetwijfeld jeugdsentiment. Daarna nog meer sfeer op de grote Markt van Ronse want wat het nieuwe muziekproject blijft zonder gevolg. Hij blijft intussen aan de slag als grafisch vormhebben Will Tura, De Kreuners, Clouseau, Christoff, K3, Gorki én Louis Neefs gemeen? Ze gever in de muziekindustrie en ontwerpt CD-hoezen voor tal van groepen. Stuyven laat de muziekwereld nooit helemaal los. Begin 1997 ontmoet hij ex-dEUS-gitarist Rudy Trouvé met wie hij hebben allemaal hun plekje in CAFÉ FLAMAND. Een live-show waar Miguel Wiels en Peter Van de Veire het publiek meesleuren door 50 jaar Nederlandstalige hits uit Vlaanderen. Mét één de experimentele rockband Dead Man Ray opricht. De groep debuteert op het muziekfestival van de beste live-bands van dit moment (Manneke Paul, Café Clijsters, Peter Live). Het enige De Nachten in Antwerpen en zal de volgende jaren de Belgische cultscène beheersen.[2] Stuyvens creatieve honger en zijn zwak voor popmuziek leidt tot de eerste solo-CD Profools, die moment dat het publiek in het Engels brulde tijdens de vorige twee jaar, was het moment dat de band ophield: “We Want More!”. in 1999 onder de naam "DAAN" wordt uitgebracht. Het is een neerslag van eigen songs die hij tussen 1993 en 1999 opgenomen heeft. De invloed van Dead Man Ray is nog duidelijk voelbaar, Na twee jaar vernieuwt een goed restaurant zijn kaart ook wel eens. Net als CAFÉ FLAMAND. Deze zomer brengen ze een vernieuwd repertoire, een nieuw decor, nieuwe kostuums én al staan er enkele elektronische stukken in de tracklist. hetzelfde enthousiasme. Miguel en Peter brengen verschillende en verrassende gastartiesten De tweede CD, Bridge Burner (2002), betekent de grote doorbraak voor zijn soloproject. Dit is mee: Kris Wauters (zo krijg je toch nog een béétje Clouseau deze zomer), Niels Destadsbader, enerzijds te danken aan het feit dat Daan Stuyven kiest om meer in de richting te gaan van Free Souffriau, Gunther Neefs, Tom Dice, Belle Perez, Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Clara elektronisch getinte dansmuziek. Anderzijds besluit Dead Man Ray rond deze periode om een Cleymans, … tijdelijke rustpauze in te lassen. Daardoor kan Stuyven zich meer op dit project concentreren. Dé hoofdbezorgdheid: het publiek. Want hoe komt het dat iedereen vanaf noot één luid meeHet dansnummer Swedish Designer Drugs groeit intussen uit tot een clubklassieker en de zingt én zélf de kans krijgt om wereldberoemd te worden op het podium van CAFÉ FLAMAND frontman verzamelt stilaan een liveband rond zich, bestaande uit topmuzikanten als Isolde tijdens “Zingerke Zing”? Hoe zorgt DJ Flamand ervoor dat het publiek ook kan dansen op Lasoen (drums, vibrafoon en achtergrondzang), operazanger Gregory Frateur, Jeroen Swinnen (synthesizer en achtergrondzang), Steven Janssens (gitaar), Otti Van Der Werf (basgitaar), en Jo Vlaamse hits? Wat gebeurt er als Miguel Wiels zélf achter de microfoon staat? En wat heeft Peter Van de Veire met die blonde van K3? Je krijgt een vlammend antwoord op het podium Hermans (trompet en achtergrondzang). In 2004 komt Victory uit. Stuyven gaat verder de weg op die hij met Bridge Burner insloeg maar verlegt zijn artistieke grenzen door te experimenteren van… RONSE OP SCENE. met Rock en Dance. Ook deze cd blijkt een schot in de roos: Stuyven haalt goud en wint boven- Mede-organisator Peter Decordier : ‘We zijn bijzonder blij met deze eerste namen van de dien de ZAMU Award voor beste album van 2004.[3] De titelsong Victory en het instrumentale affiche van RONSE OP SCENE 2014. De voorbije jaren heeft het team van Peter Dhooghe reeds dansnummer Housewife halen eveneens goud en bezorgen hem live een sterke reputatie. Hij fantastisch werk geleverd om dit evenement uit te bouwen en ook talent uit Ronse een kans te speelt op talloze festivals, onder andere Rock Werchter 2004 waar hij een jaar later op het geven. Dat blijft ook dit jaar de bedoeling. Ik wil dan ook een warme oproep doen aan bands en hoofdpodium betreedt.[4] artiesten met roots in Ronse om een seintje te geven, zodat we ze kunnen opnemen in onze 

PERSTEKST: AFFICHE RONSE OP SCENE KRIJGT VORM

RONSE OP SCENE


HET RODE OORTJE

18’14

HRO

 programmatie. E-mail naar : peter@dequbus.be. Daarnaast willen we samen met de werkgroep nog een extra tandje bijsteken om Ronse ook op muzikaal en evenementenvlak op de kaart te zetten. Afgaand op de vele reacties zijn de Ronsenaars er alvast klaar voor en dat doet ons plezier. Het is eveneens fantastisch vast te stellen dat ook zelfstandigen en ondernemers in de Hermesstad willen meewerken om RONSE OP SCENE gratis te maken en verder uit te bouwen”. ALLE INFO: Peter Decordier (foto) – peter@dequbus.be – 0475 31 77 23

z

.

.

.

.. RONSE DEZE WEEK ZONDAG 27 APRIL 2014 09:39 (VORIGE WEEK IN AVONDGLOED, HIERBOVEN BIJ OCHTENDGLOREN)


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

18’14

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 18 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer vlg. blz.); foto via COF; logo uit de medewerkers staan bij hun blz. vermeld www.geenstreepdoorronse.be; gAZetGRAfiek de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.A: gAZetGRAfiek ingezonden kopijen; kopijen kunnen BLZ.B: gAZetGRAfiek; eigen foto’s; 15 worden ingekort en/of passages kunnen pagina’s in thumbnail uit gAZet nr.01 jg.01 worden geresumeerd BLZ.C: bijdrage door Pascal Van Overmeire; → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet stadsbericht; vervolg door Willy Deventer verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- BLZ.D/E: gAZetGRAfiek den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.F: bijdrage door WAK RONSE 2014 BLZ.G/H: bijdrage door COF AUTEURSRECHTEN BLZ.I: foto’s Damien Van Wambeke; eigen ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN foto’s; bijdrage door Nadine Thienpont BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.J: eigen foto naar kaart door Henri Willy Deventer is international author met Bockstal (causerie De Oude Vrijheid door Eric CAE-code 109987598, aangesloten bij Devos – inleiding door Bernard Decraene); SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens foto’s Damien Van Wambeke graficus/kunstschilder met TheArtServerVIA GAZETRONSE.BE BLZ.K/N: eigen foto’s code 22912 alsook uitgever bij de Koninkkun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; BLZ.O: bijdrage door Peter Decordier printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.HET RODE OORTJE: eigen foto rechts), beide buttons onderaan op internet: manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder COLOFON: eigen foto …; gAZetGRAfiek BVBA AbyZ consult & projects Gent. OVERZICHT met 19 blz. uit gAZet jaargang Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) 02 nr.18 van 02 mei 2014; 20 blz. & 70 beeldmateriaal op te nemen waarover geen duiitems delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft PAGINA 20: HET DUIVELSGEBAAR dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokhttps://www.facebook.com/Ronse.uituwkot ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen Willy DEVENTER of om er het copyright van te kunnen vermelstichter, uitgever & hoofdredacteur den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. geeft jou trouwe lezer weer afspraak E V E N T C A L E N D A R B IJ

COLOFON

N60 R

volgende vrijdag 11 uur voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

www.dezeweek.be Vervolg De Nieuwe Vrijheid in week 19 van gAZet…


gAZet jg.02 nr.18 vrijdag 02 mei 2014


20 ZOALS AANGEKONDIGD DEZE LAATSTE DUIVELSPAGINA TSS GAZET EN (DEZE WEEK ZONDER) FOTOGAZET MET HET WERELDBERUCHTE

DUIVELSGEBAAR … OOK DOOR DE GROTEN DER AARDE ALSOOK DOOR MINDERE GODEN GEPANTOMIMEERD…