Gazet jaargang 2 nummer 11 14032014

Page 1

gAZet jg.02 nr.11 vrijdag 14 maart 2014 met 45 blz. en 119 beelditems

DE BRUUL

EEN 9000 M² GROOT EVENEMENTENPLEIN?

ZIE BLZ.L (DEEL 5)

JG.02 NR.11

‘TNIEUWRONSEVRIJHEIDT… WORDT JAN FOULON BURGEMEESTER IN 2019 MÉT…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

… TRIGGERS ALS DE N60 EN DE VRIJHEID… HEEFT RONSE BALLS ÉN BRAINS ZAT DE KOMENDE VIER JAAR!?!

OF breekt ie zijn nek en vallen zijn ambities in de…

(open) MOLENBEEK?


11’14

ZIE OOK OP BLZ.45 ALS EXTRA PAGINA DEZE WEEK…

VOORAF

VANWEGE

AAN DE LEZERS

Iedere week een gAZet uitgeven zoals de laatste tijd, met vele tientallen pagina’s tegelijk, is zwaar labeur. Begonnen we in 2013 met 19 pagina’s (onze allereerste editie), vorige week in nr.10 jg.02 waren er dat liefst 99! Om dàt vol te houden, gaan we per maand van vier weken één en per maand van vijf weken twee… doorgeefnummers brengen. gAZet verschijnt dus wekelijks, maar af en toe brugmakend tss twee edities. Deze week brengen we zo’n doorgeefnummer, beperkt tot min. 28 blz. zodat onze overzichtspagina gevuld wordt met 25 volwaardige pagina’s. Voortaan kan je zo’n doorgeefnummer herkennen aan de blauwe (i.p.v. groene) ezelsoren op de HOME en voor de feitelijke pagina’s. Op de HOME is de ondertoon van de pagina dan niet wit, maar lichtblauw. We publiceren dus iedere week verder, maar af en toe eens… blauw blauw! Deze manier om voortaan gAZet te brengen, laat ons toe ofwel om wat stoom af te blazen, om al eens met vakantie te gaan of andere dingen te doen, om een dossier terdege voor te bereiden waarvoor méér dan ‘n week voorbereiding nodig is, ook om jullie eens wat tijd te gunnen naar één of meerdere van onze vroegere nummers te surfen om gAZet te kunnen bijhouden. Door deze werkwijze vermogen we ook om de week van een doorgeefnummer een aantal pagina’s rechtstreeks naar onze VOORUITBLIKKERS te e-mailen, pagina’s die alleen zij dan kunnen lezen en de gewone lezers niet. Door jouw mailbox naar gazetronse@gmail.com te e-mailen, word je automatisch… VOORUITBLIKKER. In zo’n sterk beperkt doorgeefnummer bepaalt de redactie welke vaste rubrieken ‘n weekje opschuiven of tóch verschijnen. Deze week geen TEGELTABLEAUS, geen HET RODE OORTJE, geen FOTOGAZET, geen KOP & VOET, geen PERSOVERZICHT… Onderstaand het verdere jaaroverzicht wat de verschijningsvorm van gAZet betreft mét de respectieve verschijningsdata telkens op vrijdag; één pijl = één doorgeefnummer, twee pijlen = twee doorgeefedities: (de week van een doorgeefnummer wordt vooraf niét bekend gemaakt)

MAART 2014 | 07 | 14 | 21 | 28 |  AUGUSTUS 2014 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |  SEPTEMBER 2014 | 05 | 12 | 19 | 26 |  APRIL 2014 | 04 | 11 | 18 | 25 |  OKTOBER 2014 | 03 | 10 | 16 | 24 | 31 |  MEI 2014 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |  NOVEMBER 2014 | 07 | 14 | 21 | 28 |  JUNI 2014 | 06 | 13 | 20 | 27 |  DECEMBER 2014 | 05 | 12 | 19 | 26 |  JULI 2014 | 04 | 11 | 18 | 25 | 


2 4

11’14

A

TRIGGERS VOOR DE KOMENDE

JAAR VOOR

RONSE

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

D E V R IJ H E I D

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!


 KLEINE MARKT = 862 M²

BRUUL EVENT = 9 000 M²

PERSONEEL V/H STADHUIS ZAL NIÉT MEER MOGEN PARKEREN OP DE PARKING ACHTERAAN ‘T STADHUIS!

STADHUISPARKING

OBELISK

GROTE MARKT = 10 078 M²

PEPERSTRAAT

POST

Met deze schetsen komt gAZet volgende week terug; nu gewoon meegeven dat de Kleine Markt 862 m² groot is, het evenenmentenplein Bruul op voorstel van gAZet meet zo’n 9 000 m² en de Grote Markt ter vergelijking is precies 10 078 m² groot, één hectare dus!

11’14

B


VOORHEEN TID NU…

 GENT

SCHIETTOREN SINT- SEBASTIAAN

11’14

GEPLANDE DOORSTEEK TSS BRUUL EN CC

BASISSCHOOL GLORIEUX

C

TERREIN CC DE VERVERIJ

TUSSEN DE ZES ZWARTE BOLLEN KRIJGEN WE EEN VLAK BRUULPLEIN (I.P.V. PARK) VAN CA. 9 000 M² (= 90% VAN DE GROTE MARKT!)

BRUSSEL  BIBLIOTHEEK MET POLY GEEL = STADSEIGENDOM VEEMARKT

O.V. & © BY

MOUROITPLEIN

PAYS DES COLLINES BRANDWEER 


 KRUISSTRAAT

11’14

D

 ZONNESTRAAT

PARKING FAMILIA DE CIRCULATIE BINNEN DE NIEUWE VRIJHEID | IN DEZE KLEUR ANDERS DAN NU

9 000 M² BIB

862 M²

Hinderbakken, snelheidsbeperking, minimum drie flitsers … maken het naar beneden rijden van de Wijnstraat zéér plausibel; men moet toch ergens UIT Ronse kunnen wegrijden, anders zal dat alover de Grote Markt zijn! OPTIE?

HOGE MOTE

CIRCULATIE UITSLUITEND VOOR BEWONERS, HULPDIENSTEN, LADEN & LOSSEN, CEREMONIES …

PERSONEELSPARKING STADHUIS

ROOSEVELT 

PEPERSTRAAT

10 000 M²

TUSSEN STADHUIS EN HARMONIE NIEUWE DOORSTEEK NAAR EN VAN STADHUISPARKING (ALLEEN VOOR VOETGANGERS & FIETSERS?)…


11’14

E

9 000 M²

862 M²

10 000 M²


11’14

INFOMARKT N60 ZATERDAG 15 MAART

F

Om het openbaar onderzoek rond de N60 zo goed mogelijk te laten verlopen en de betrokken inwoners zo veel mogelijk te informeren, organiseert het agentschap Wegen en Verkeer op zaterdag 15 maart 2014 een INFOMARKT. Deze markt zal plaats vinden in CC De Ververij, Wolvestraat. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal geven medewerkers van de verschillende overheidsdiensten uitleg bij de plannen van dit nieuwe tracé van de N60. Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur.  Meer informatie kan je vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.  De plannen zijn te raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Ruimtelijke Ordening…

De doorsteek van de N60 is van wezenlijk belang voor de aanpak van De ‘Nieuwe’ Vrijheid. Men mag in volle stadscentrum niet zomaar één mm veranderen als buiten de stadsmuren zo’n ingrijpende veranderingen voor de ruimere stadskern op het getouw staan. De N60 en De ‘Nieuwe’ Vrijheid van elkaar loskoppelen, getuigt van enge kortzichtigheid. gAZet zal de persvoorstelling van vrijdag 14 dezer aandachtig volgen én verslag uitbrengen in een aparte e-mail naar onze trouwe VOORUITBLIKKERS (zie VOORAF na de HOME van nr.11).

RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 12 MAART 2014 18:51


ARTIESTENSHOWS | CONCERTEN | MILITARY | TAPTOES CIRCUS | AUTOSHOWS | BOOGSPORT | START SPORTWEDSTRIJDEN | SPORTEVENTS | SCHAATSBAAN REUZE BBQ | THEMA EVENTS BVB. COWBOYDORP THUIS- & FAMILIEDAGEN | EVOCATIES | CAVALCADES EVENTS ONDER GROTE TENT ZOALS BEURZEN BVB. TURNFEESTEN | HELI-VLUCHTEN | FANCY FAIR KERMISATTRACTIES | KINDERSPELEN ENZ. ENZ. ENZ. ENZ.

Alleen de RODE BEUK, mooiste en meest centrale boom van Ronse, blijft staan. De wilde kastanjebomen zijn toch doodziek en moeten weg!

11’14

G

BRUUL EVENT

Hier komt weer water, zoals weleer… wassende vrouwen, zie vlg. week in gAZet…

kiosk LOGISTIEK 

PODIA

PARKEERMOGELIJKHEID als er géén evenementen zijn of bij de voorbereiding daartoe…

CC DE VERVERIJ  LOGISTIEK

 OP 9 000 M² KUNNEN MAKKELIJK 12 000 TOESCHOUWERS 

KLEINE & GROTE MARKT & DE KLOEF


11’14

DE MOLENBEEK LOOPT HIER ONDERDOOR

… Vaan Malander verhuist ie noer ‘t Schavoert En Kapeele Wietentaak kan ‘t ie nie vergeiten, In de Muilebeike ei ‘t ie a°tuust gekluihrd woeter geweiten…

H


11’14

KUNST IN RONSE #07:

SWIMMING STONES

I

LOCATIE: F.ROOSEVELTPLEIN

Het kunstwerk (met de vermoedelijke naam) Swimming Stones is een verwijzing naar de oorspronkelijk functie van deze hoek op de [Plaas]: een drinkplaats voor dieren. De drie massieve zuilen zijn gesculpteerd door de internationale Duitse kunstenaar Christian Tobin. Hij is sinds de jaren ’80 bekend om zijn monumentale ‘kinetische’ werken. Tobin gebruikt de fysische wetten van de hydrostatica: de kracht van het water zorgt voor de beweging van de stenen. De bovenste delen van de sculpturen liggen gewoon los en bewegen zonder enig mechanisme. Ze ‘zwemmen’ op ‘n dun laagje water op het gebogen bovendeel van hun sokkel. Er wordt voortdurend vers water in de opening tussen de bovenste & onderste steen gepompt zodat de loodzware steen zonder veel kracht tóch te verplaatsen valt. Een speciaal systeem van fijne straalbuisjes zorgt er via drukverhoging voor dat de ‘zwevende’ stenen ook uit zichzelf gaan bewegen. Dankzij de zwaartekracht glijden de stenen steeds terug naar hun evenwichtspunt. Een ware ode aan de natuurwetten en de transformatiekracht van kunst én aan des mensen beschouwende verbeeldingskracht en interpretatie, want deze drie ‘falussen’ worden in Ronse ook al eens benoemd als zijnde de drie waterende/spuitende penissen. In Keulen én waar destijds de rosse buurt was, staat er één; in Ronse staan er drie, bewegende dan nog, rosse buurt of niet. Die Ronsenaars toch. Addendum: we gaan niet publiek verklappen wat bepaald dàt kunstwerk aan de stad heeft gekost. Sssssssssssssst, ‘t is… kunst en Kunst Kost!

#8

INZAMELACTIE RECUPEL: 21 TOT 29 MAART Recupel organiseert in samenwerking met de stad Ronse, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt.

Breng jouw afgedankte elektro-apparaten naar één van de Recupel ophaalpunten. Je kan er, indien het apparaat nog werkt, mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kan je het gratis kwijt in het recyclagepark of in een elektrowinkel indien je er een nieuw toestel aankoopt. Tijdens deze actieweek nemen elektrohandels die de actie mee ondersteunen ook kleine (max. 25cm) afgedankte elektrotoestellen terug zonder aankoopverplichting. Een overzicht van de Recupel afdankpunten kan je vinden op www.samenrecycleren.be.


#8

11’14

J


11’14

K


Ge zaut va Ronse os…

DEEL 5

Ge za° vaan Ro°nsse a°s… en nu volgt een ‘bloemlezing’ in ieder zijn/haar Ronses:

ge nog ‘t roze huizeke van plezier gekend et op de Kruissies k ben de noeme kwijt... | ge de Makri noog geweten et an de Koeifieste | ter nog een oumaniekeshuis was op de moart | ge d'handosfure nog gekent ed in de Napouleoun Annicqstroete in de fabrieke van Annicq | ge nog de Jerry en C° et gekend in Peperstroete | ge nog commissies kost doen bao de Lamongs op de blauwe stien, de Stoukt en ien de Ruudemidistroete | ge nog in de vijver et weeste zweemen op den Bruul... | ge vroeger in Ronse binnenreed en nie exteem zwart van tvok was !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ge nog frieten weist eiten et in St Martesstrot woer da noi den blommeweikol ees, da waas een tante vaa Mady peizek van an de stoetie | g'au schoen'n ging loatn moeken bij Tuurke (de pépé van Vanden Bossche) op de Ninoofse boane... | ge t'wandolpad kent | ge oa Madleeneki een beeskie gegeiven et aan Wiettentaak | ge de Suzuki en de Rami gekent et | ge noog weist koaken et oonze dee koefe doon ontploofen een woer daa noa den Delhaize stoet | ge nog een pinte gedronken et op de Saveujstroete in de Welkom, bij zwarte Lola | nog noer de moutocross gingn op den Huutond ien pleeke van de veilocross.. | ge noog bui Adelin van den Toro op cafei geweist het op Klie Mortje | ge in deun taud van deun G&G ten drejen tchneuchties op de duire klopte voer neun buufstiek aachteur 't uitgoen! | ge noog noer tspelploan zij geweist oop de Dureene | ge aale revues van Tavi gezien eet | ge nog geweiten et dat t Ruuseveultplein twierichtingn waas meej een middenplein en os ge van de Peiperstroete kwoemt, stonde eest veur de ruje leucht en moest'er tuus aan peizen om over 't verkeerseiland noer links te droeien, want anders otte iet veurn (reechte deur de sansuniek) en ge kost uuk niet van de biblijotheike rechtendeure noer de Rue de Midi, ge moest rond den obelisk rauen.... en got veil mier pleeke op de Moert om te parkeirn meej au die eilandsies... | ge nog nen trein gepakt et nor Saint-Ghislain, veur daze den ijzerwieg een wieggedoen | ge bij Suf de zondagoevend noer den uitslag van den SK ging goen kijken | en dat waren ze weer uit de zowat volgende 70 berichten en onze préféré van deel 5 (als we plek hebben, méér in vlg. gAZet, ter bewaring voor ‘t nageslacht) is deze extra uitsmijter vanwege beke… ge in Ronse den AZet nog gekeind et,

DE REEST WAAS EMBALLAGE–PAPIER!!

11’14

L

JEAN VANDEREECKEN vertelt verder over hem & over Ronse, in ilo tempore…

MAANDAG 21 MAART 1955 reeds 59 jaren ronse verlaten als ik eerst op internet ging 10+jaren geleden vond ik Cyr (Cyrille?) VZR vrye zwermmers ronse ,lid VZR' student gent, wonent spillegrem. vraaagde my voor iets te schryven voor in VZR blad te drukken als het nog "available“ is en interessant, toelating voor gAZet MAANDAG 21 MAART 1955 +/- 19U30 TAXI 59 canfyn str-trompe-linde ninove-zuider station brussel, nacht trein naar gare st lazare parys-gare du nord-vroege trein naar le havre, compagnie transatlantique generale mid-morning vertrek S.S. LIBERTE ( voor den oorlog S.S. EUROPA, duitsland – zie foto’s) naar southampton- english channel-irish sea atlantic,6 dagen ongelooflyke storm, MAANDAG 28 MAART 1955 "crack of dawn" dark/light op de linker kant statue of liberty, recht uit wolkekrabbers-hudson river –new york city (mor meinse- lief juust gelyk ien de cienma op 't fiespaluis en de concordia en de familia!!) Jean altuus ronseniere- altuus vloeming

Hierboven het schip waarmee Jean emigreerde, versie SS Liberté (France) 


11’14

M

Met deze boot, hier nog afgebeeld als de Duitse SS Europa (inzet: de SS in vuurgevecht) emigreerden véél Ronsenaars naar de USA, zo ook Jean Vandereecken. ZIE VORIGE BLZ.


11’14

22 Blz.D: KLEINSTE MUSEUM VAN BELGIË IN RONSE!, zeker klein wat de afmetingen betreft, maar groots in het idee dat er schuil achter gaat. Ik denk dat precies dié kleinschaligheid mensen zal aantrekken ... al was het maar uit pure nieuwsgierigheid voor wat het te bieden heeft. In elk geval ... SUCCES ERMEE! Blz.F: ... ge Bridoe nog gekend et. En of! Hij was destijds de buurman van een van mijn nichten op de Engelsenlaan ... ge ‘t leef et van te zeegn: “Ronse en au de reest is Parking”. Wat een culot en bescheidenheid hebben die Ronsenaars toch (de redactie, Beke, hoopt dat het stadsbestuur evenveel chauvinisme aan de dag legt wat De ‘Nieuwe’ Vrijheid betreft), én ik zal er zelf nog eentje aan toevoegen: “... ge in Ronse den AZet nog gekeind et, de reest waas emballagepapier”. Wel Beke, deze stond niet op FB, maar we hebben ze ‘en vedette’ gezet aldaar, gezien? Blz.G: DE SCHEVE KOLOM. Toch iemand die z’n nek durft uit te steken. Herinner je een van mijn vorige e-mails “ ... zoals de cow-boys schieten ... wanneer je ‘t wit van de ogen ziet”! Blz.I: Volgende week ten stadhuize ... Zeer benieuwd naar het verslag van de vergadering met eerste schepen Jan Foulon. Beke: je leest het deels in deze en deels in volgende gAZet! Blz.K, L, M: Een rijke geschiedenis, 1930 en Ronse tweede textielstad van België. Interessant overzicht door de eeuwen heen. In het lager onderwijs (+/- 1952-1953) leerden we op school (Kon. Atheneum) dat Ronse DE belangrijkste textielstad was en wij, snotters van 9 à 10 jaar, waren daar toen heel fier over. ‘k Zou zo niet meteen weten welke stad ‘we’ achterna liepen. Gent, Beke, Gent! Blz.N, O, P, Q, R, S, T, U, V... De Vrijheid – studie heraanleg. Op het eerste zicht ziet de voorstudie er OK uit, met aandacht voor de punten waaraan een stedenbouwkundige studie moet voldoen. Tot daar alle lof voor de initiatief nemende instanties. De voorstellen worden hier in conceptvorm gepresenteerd, maar overleg met alle betrokken partijen zoals werkgroepen, opdrachtgevers, buurtbewoners en andere belanghebbenden moet duidelijk nog een vervolg krijgen. De vraag is dus of het huidig stadium van ontwerp het meest optimale is. Ik heb zo de indruk dat op het vakgebied van de verkeerskunde het voorstel van gAZet een (veel?) beter alternatief is. Of het kostenplaatje dan nog klopt, valt te bekijken. Ik merk weer dat gAZet strijdvaardiger dan ooit voor de dag komt, want op blz.57 zeg gAZet zelfs nog niet uitgepraat te zijn... en er misschien zelfs klappen zullen vallen, haha!!! Blz.W: Wijnstraat rijrichting veranderen. Precies ... DAT lijkt me de oplossing! Als ze schrik hebben voor een té vlugge rijstijl, deze paar opmerkingen: voorheen werd de Wijnstraat óók naar beneden gereden (gebeurden er spectaculaire ongelukken?), NU wordt dezelfde helling eveneens naar beneden gereden (dwars doorheen De Vrijheid – spectaculaire ongelukken?) en… hebben ze in Ronse nog nooit horen spreken over geschrankt opgestelde, zware betonnen (bloem-)bakken links en rechts op de straat. Slalommen verplicht, snelheid zéér beperkt. Blz.Y: Mozaïekkunst. Wat ziet die zonnewijzer er toch prachtig uit! Blz.a: Tegeltableaus. Isabelle De Vleeschauwer blijft ‘goed bezig’ en ‘k zou zeggen: [vuurtdoen]! Blz.c: Jean Vandereecken uit de V.S. Leuk hoe die man in zijn Ronses-Amerikaans schrijft en ... hij weet nog veel meer over Ronse dan ikzelf... al woon ik op een boogscheut en zit hij aan de andere kant van de wereld. 99 pagina’s zeg, verder dan a ben ik niet geraakt, kijk- én leesvoer voor een ander moment, maar het bovenstaande ferm genoeg voor een… doorgeefeditie. Asjeblief!

N

DONDERDAG 13 MAART 2014

PERSBERICHT

DELHAIZE EN DE STAD RONSE LANCEREN IN ABSOLUTE PRIMEUR DE WIJN…

‘CUVÉE RONSE’ Per verkochte fles gaat €1 naar LEVENSLOOP RONSE… Ronse - Delhaize en de stad Ronse lanceren samen een ‘Cuvée Ronse’-wijn die vanaf 13 maart 2014 in de rekken van de Delhaize supermarkt Ronse ligt. Meer concreet gaat het over een rode wijn (Côtes Du Rhône Villages) uit Frankrijk. Per verkochte fles gaat er €1 naar de werking LEVENSLOOP RONSE (stichting tegen kanker). Initieel worden er 1 500 flessen voorzien. ‘Cuvée Ronse’-wijn: is een officiële wijn van Ronse. Het is niet toevallig dat Delhaize en Ronse samenwerken aan de lancering van deze speciale Cuvée: de band tussen Delhaize en Ronse is altijd zeer positief geweest. De lancering van deze speciale cuvée zal deze alleen nog maar verder versterken. "Als wijnliefhebber doet het mij plezier om deze ‘Cuvée Ronse’ voor te stellen. De inspanningen van Delhaize om hiermee Ronse nog eens extra op de kaart te zetten, maar vooral het feit dat het project een goed doel dient, maken van dit wijnavontuur alvast een gesmaakt project", zegt Ignace Michaux, Schepen van de stad Ronse. Vanaf vandaag 13 maart 2014 is de wijn te koop in de Delhaize supermarkt in Ronse. De wijn ‘Cuvée Ronse’ is een een Côtes du Rhône Villages 2012 uit Frankrijk, wordt verkocht voor €5.29 euro per fles. Daarvan gaat €1 naar de werking van LEVENSLOOP RONSE. Er wordt gestart met een oplage van 1 500 flessen rode wijn, maar dit aantal kan indien nodig nog uitgebreid worden. De samenstelling (Grenache 70 % en Syrah 30 %) creëert een soepele en genereuse wijn met aroma’s van rode en zwarte vruchten. Ondersteuning van de werking van LEVENSLOOP RONSE Met de lancering van de speciale ‘Cuvée Ronse’ wijn willen Delhaize en de stad Ronse hun lokale samenwerking verder versterken maar tegelijkertijd werd er ook een goed doel aan deze lancering gekoppeld, namelijk Levensloop Ronse die zich inzet ten voordele van stichting tegen kanker.


Stefaan Ponette, Michel Provost en Adi Steurbaut exposeren in Villa Ferrant t.v.v. LEVENSLOOP RONSE. De helft van de verkoopprijs van hun werken gaat naar de Stichting tegen Kanker. Michel Provost sluit zijn ogen om des te beter de klanken op te vangen van HET ZANGKOOR, een schilderij van hem dat in Villa Ferrant zal worden verkocht.

11’14

O


11’14

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/28.1

P

2100m © BY LOES DEVENTER

55

68

RONSE

WINKELVELDEKE STRAAT | RUE | STRASSE | STREET Het zoveelste straatnaambord met tweemaal dezelfde straatnaam én waar het stadsbestuur van weleer ons alle Ronsenaars naar bezoekers en naar toeristen toe hoogst belachelijk maakt, zo van… “Ronsenaars zijn doortrapte dwazeriken, want om te weten of ze wel in de juiste straat beland zijn, hebben ze TWEEMAAL de straatnaam nodig om te begrijpen dat ze niet in de verkeerde straat staan”!?!

 TUNNEL

68

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie daartoe in de vorige gAZet nr.10...


11’14

 Tweemaal de Savooistraat  aan de vroegere “Statiestraat” gaat de Savooistraat over in de  Nitterveldstraat. Rechtsonder duik je Winkelveldeke in, toponiem ook vermeld in 1684, er staan welgeteld vijf (?) huizen.

Q

WAAR MEN GAAT LANGS RONSESE WEGEN, KOMT MEN MET GAZET ÓÓK MOOIS TEGEN… … maar ook banaals, zoals dit om ter gekst straatnaambord alweer!


11’14

R


11’14

Een solitair kreeg een eigen stoepje, de boom ging, de stoep bleef, getuigend…

S


11’14

WAAR MEN GAAT LANGS RONSESE WEGEN…

T


11’14

… KOMT MEN AL EENS EEN SPECIALE BRIEVENBUS TEGEN!

U


11’14

V

DE WINTER WAS ZACHT, MET LANG NIET ALLE BESSEN ZIJN DE VOGELS GAAN VLIEGEN…

DE TUNNEL LIGT  DAAR…


11’14

W

DE OCHTENDSTOND HEEFT GOUD IN DE MOND!


11’14

OP EN ROND DEZE BRUG - OP DE BUITEN STAAN MINSTENS… TWINTIG BORDEN; CAPTEER ZE MAAR ALS AUTOMOBILIST!

X


11’14

STATIONSSTRAAT LOUISE-MARIE VROEGER EN NU – ZIE OOK VOLGENDE BLZ.

Y


11’14

STATIONSSTRAAT LOUISE-MARIE VROEGER EN NU – ZIE OOK VORIGE BLZ.

Z


11’14

a

RONSE OP KLEVERKARNAVAL 2014

ROSENMONTAG!


ROSENMONTAG IN DE RONSESE ZUSTERSTAD KLEVE 03.III.2014 met PRINZ DIETER TIMMER STÖCKI DER TAKTVOLLE - Helau und Alaaf Narrenvolk! Kleurrijk, decibelsrijk, fantasierijk … - zo trokken liefst 70 praalwagens en groepen te voet door het centrum van onze jumelagestad tot Kellen in de bovenstad van ons aller Kleve. Kleve is voor Ronse dé buitenlandse partnerstad. De andere zustersteden zijn ofwel muurbloempjes of gecreëerd ter welzijn van één bepaalde schepen!?! Duizenden grote en kleine Carnavalisten stonden langs de kant van de weg . Steeds weer vlogen armen naar de hemel, in combinatie met een sterk Helau. Dan volgde een zoete zegen van meestal snoepgoed - zoals de vele volle verzamelzakken van de kinderen bewezen – ff remedie nog tegen de komende veertigdaagse vasten (én zo dààr nog wat van overblijft!?!). De Klever Rosenmontag optocht sleurde ook een zondagse Bedburg-Hauer Tulpensonntagsprinzessin en haar gevolg mee. Grasduin via onze man ter plaatse Patrick Aelvoet doorheen de fotoregen die we in onze vorige gAZet nr.10 reeds op onze lezers loslieten, dit keer zónder Angelsaksischrosse moustache voor de Queen Mum (mss iets voor insiders OF zéér aandachtige gAZetlezers…)!

Klever Kirmesplatz was weeral omgetoverd tot het grootste narren en dwaas bolwerk in db Neder-Rijn.

11’14

b

"Off and Gone"? Voor de vele feestvierders was het sluiten van de Warsteiner tent het einde van Rosenmontag. Voor de KleverKarnavalist: slechts een tussenstap tot de volgende sessie, deze van 2014/2015, van start gaat. En ja, na het carnavaleinde, 40 dagen vasten tot Pasen, omdat het in ieder geval de katholieke Kerk zegt. Het is meer dan ooit ook tijd voor de carnavalist om zich te bezinnen. Het geldverslindende carnavalmonster kan niet meer in deze omstandigheden, in deze tijd van vandaag. Misschien is het een reden om de relatie met de geloofsinstelling te heroverwegen. En waarom niet? De Beierse monniken, vlug in interpretaties, deden al heel vroeg afstand van hun vaste voeding tijdens de vasten en onderwierpen zich gretig aan het brouwen van een echt sterk bier. Dit maakt de Kerk, die er tijdens het carnaval flink van langs krijgt, ook ‘n beetje sympathieker...

ONZE PATRICK

De thema's van het KleverKarnaval zijn vaak verschillend, altijd immens kleurrijk, de wens en het verlangen naar verre oorden, de hang naar de lente, naar de zomer. Maar de overhand had de grote wil van de KleverKarnavalisten om het komende zich groots aandienende voetbalseizoen het WK voetbal in Rio de Janeiro - niets in de weg te leggen! Opnieuw en opnieuw werd het WK als thema weerhouden. Socceren met de hele wereld, het samen vieren met de hele voetbalwereld, dat is uiteraard geschikt voer voor Rosenmontag! Of het nu met landsvlaggen of kleine gekleurde vlaggen was of zelfs met in het doel opgeknoopte ballen, de KleveKarnavalisten wilden één gróte óverwinning. Op gevaar van het ingrijpen door der Polizei in de kantlijn, werd de geluidsterkte bij de voetbalpraalwagens evenwel sterk onder controle gehouden. Ook vaak in het doelwit: het Klever beleid. Deze sessie werd een ferme trap in de kont van de Stadhuis Story en de Nieuwe Klever Architectuur. Het had er een prominente plaats in de cavalcade én de praalwagenbouw loog er niet om! Reuze Lego baksteen maakten… "Klotzbau " overduidelijk. Verder hadden we nog ‘s werelds beste pizzamaker, de grootste badeend in concurrentie met het stadssymbool de zwaan (zie nabij het water aan onze Hoge Mote), de snelste paarden en de beste bezorging van brieven en drukwerk via een privé organisatie. Bijna een dozijn deelnemers kwamen uit Nederland, incluis een prehistorische mammoet (niet beter dan in Ronse?). Bij het huidige debat over de vraag of KleverKarnaval wordt uitgeroepen tot een World Heritage Site of niet… hadden de bewoners van Kranenburg een duidelijk standpunt: "Werelderfgoed Carnival We zijn er!" en ook vanuit Kranenburg kwam de Roze Horde in de provinciehoofdstad, zij het bescheiden. "We hebben nog steeds geen grote praalwagen, dus we moeten harder sparen, maar kan dat eigenlijk nog wel?" titelden ze. Het feit dat er minder praalwagens waren dan in de afgelopen jaren was naast financiering waarschijnlijk ook te wijten aan de verhoogde veiligheidsmaatregelen die voor de carnavalstoet werden uitgevaardigd. De reeds sinds jaren door de Ronssiese Bo°mo°ss Kuineing en Kuineingiene bevolkte Narrenboot was dit jaar eveneens im Klever Rosenmontagszug. De boot verdroeg omwille van zware averij minder bemanning. Doch geen gezeur im KleverKarnaval en zoals ze het in de… Bo°mo°ssfieste va Ro°nsse gewuine za°n luuptegen ze zo°t za°nde mei. Komt allen naar de Warsteiner tent (in Warstein woont eveneens Sint-Hermes, gAZet heeft het dààr later nog over…)! Gevierd en geschonken wordt op 3 maart vanaf 15.11 uur tot de after party trein. En dat deden de KleverKarnavalisten. Etwas gewäldig vol met the Disco Mucke. De


11’14

c

ONZE KONING


DOE MEE MET EARTH HOUR EN DOOF JE VERLICHTING!

11’14

d

Op zaterdag 29 maart 2014 is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Met Earth Hour wil WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Net zoals vorig jaar zullen weer honderdduizenden Belgen hun lichten doven tussen 20u30 en 21u30. Ook het stadsbestuur Ronse ondersteunt Earth Hour en zal in het weekend van 29 maart de monumentenverlichting doven. Meer informatie over Earth Hour vind je op www.wwf.be/earthhour.

ONZE KONINGIN

ď ľ


ONZE KNAPPE ENGELSE

11’14

e


11’14

ONZE SCHEPEN ONS PRINSENPAAR ONZE DUIVEL? ONZE KEIZER…

f


11’14

Goede vrienden van Ronse Komende zaterdag is uw dienaar te gast in het Radio2 programma ‘En Nu Serieus’ van 08.00 tot 10.00 uur n.a.v. Een Trooster. In dat programma ontvangen Christel Van Dyck en regisseur Jan Verheyen elke zaterdagochtend verschillende praatgasten aan hun ontbijttafel. Het programma is met 1 000 000 luisteraars één van de best beluisterde radioprogramma’s van Vlaanderen. Ik zal zeker niet nalaten reclame te maken voor alle resterende voorstellingen, dus ook deze in Ronse op 03 april 2014! Luisteren dus en/of opnemen! In bijlage stuur ik nog enkele recente recensies en een verzameling publieksreacties door. Binnenkort bij u! Ik kijk er naar uit! Genegen groet,

Daan Hugaert

GROTE ZAAL ZUIDSTRAAT DONDERDAG 03 APRIL 2014 20 UUR DAAN HUGAERT

DE TROOSTER

g


EEN FILOSOFISCHE INSTEEK! “De mensen zijn goudvissen, ze herinneren zich alleen het allerlaatste”! Troosten, het is niet iedereen gegeven. Bepaalde mensen kunnen het: ze zitten naast iemand, spreken een woord, geven een hand of hoeven maar te kijken, en ze troosten. Anderen slagen er nooit in; alle verwoede pogingen en goede bedoelingen ten spijt, het lukt hen niet. Op zich hoeft dat geen probleem zijn. We hoeven niet allemaal alles te kunnen, zolang we maar weten waar we aan toe zijn in de omgang met anderen. Dat helpt, het kan zelfs een troostende gedachte zijn. De moeilijkheden ontstaan wanneer we denken iets te kunnen terwijl het niet zo is. Dan beelden we ons iets in. We verbeelden onze identiteit door onszelf wijs te maken dat we tot vele grootse zaken in staat zijn, maar doordat dit succes zich alleen in ons hoofd – het imaginaire – afspeelt, wordt de relatie met de gewone wereld een lastige aangelegenheid. Dan kost het veel psychische arbeid – van verdringing en sublimatie tot pathologisch gedrag – om de wereld aan te passen aan onze wensvoorstellingen ervan. Welnu, de trooster is zo iemand. Hij wil goed zijn voor de mensen en hen door zijn clowneske fratsen gelukkiger te maken. Hij is, zo vertelt hij het publiek, een trooster. Hoewel de trooster alles heeft van een mislukkeling – alleen thuis bij zijn oude moeder, geen job, etc. – spiegelt hij zichzelf voortdurend voor dat het allemaal niet zo slecht is. Door de wereld te verdringen zoals deze zich aandient, slaagt hij er tijdelijk in te doen alsof hij ergens geraakt is. Zijn werkloosheidsuitkering noemt hij ‘een kunstsubsidie’, zijn optredens zal hij ongetwijfeld succesvol noemen, maar bij nader inzien leidt hij een volstrekt imaginair leven zodat hij zijn ‘succes’ alleen kan volhouden door de wereld volkomen te miskennen. Het gaat bijgevolg in het leven van de trooster van kwaad naar erger. In drie scenes ziet de kijker zijn gedrag steeds verder afglijden: eerst laat hij zijn oude moeder thuis achter, daarna komt het tot een handgemeen met zijn dossierbeheerster bij de VDAB dat uitloopt op een brute aanranding. Tot slot, wanneer hij als clown is ingehuurd voor een kinderfeest, loopt het na een aanvankelijk hilarische scène door een ongelukkige samenloop van omstandigheden helemaal verkeerd en wordt hij door de man des huizes in elkaar geslagen. Het ‘feest’ eindigt thuis. Hij zoekt troost bij zijn moeder, wast haar, maar houdt haar daarna onder water vast. De tekst eindigt met: ‘En terwijl ze haar hoofd onder water laat zakken, hou ik mijn moeder vast. En ik was mijn moeders haren, tot ze schoon zijn. Tot ze helemaal schoon zijn.’ Zoals eerder de trooster achteloos aan het publiek vertelt: ‘En ‘t enige dat van u achterblijft, dat is uw ziel, niet in kerkelijke zin natuurlijk, maar uw laatste woorden dus.’ De slotscène – de trooster naakt op het podium – heeft alles van een begrafenis: wie moet wie hier troosten? Acteur Daan Hugaert speelt de rol van zijn leven, zo lijkt het. Na wat zoeken in de aanvangsminuten om de juiste teneur te vinden, is in de voorstelling al gauw een interessante balans aanwezig tussen ironie en tristesse, wat het als kijker zowel bevreemdend maakt als naargeestig om naar de trooster te kijken, is dat je lach steevast gevolgd wordt door een zeker ongemak. De trooster lijkt alleen maar een clown, hij is het niet. Er valt niet te lachen om wat hij doet, het is barre ellende. De trooster lijdt aan zichzelf en weet niet langer het onderscheid te maken tussen wat er gebeurt en wat hij er van maakt. Dat omschreef Immanuel Kant ooit nog als ‘Wahnsinn’. Vandaag bestaan daar heel wat adequatere termen hiervoor, maar fundamenteel komt het er op neer dat hij de kloof die er bestaat tussen wie hij echt is en wie hij zou willen zijn, volledig ontkent. Het is natuurlijk ons aller streefdoel om dichter aan te leunen bij ons ‘ideaal-ik’ maar in een nietgetroubleerde verhouding tot de wereld, is de kloof tussen het ik en het ideaal-ik geen aanleiding tot pathologisch gedrag. Wat de trooster daarentegen doet, is zich in te beelden dat er helemaal geen kloof bestaat en dat wat wij doet, de mensen ook daadwerkelijk troost verschaft. Dat maakt van hem een gevaarlijk sujet en dat blijkt ook steeds meer doorheen de voorstelling. Hij slaagt er bijvoorbeeld in een brutale aanranding te omschrijven als iets wat niet anders kon, iets waar deze vrouw om vroeg. Dat quasi psychotische gedrag zorgt ervoor dat Een trooster een bijzonder bittere nasmaak nalaat bij de kijker, juist omdat Daan Hugaert er zo goed in slaagt het stuk als een licht vertier te brengen. Meer tragisch dan komisch is Een trooster daarom en het geeft de monoloog een diepgang mee die pas naderhand duidelijk wordt. De woorden van de tekst doen er echt toe want terwijl de komedie zit in wat wordt gezegd, schuilt de tragedie van dit stuk in wat wordt verzwegen. Alleen de oppervlakkige kijker zal van dit stuk genieten in de meest letterlijke zin van het woord… ZIE BLZ.i

11’14

h


11’14

i

DE SOCIALE MOESTUIN: SAMENWERKEN AAN VERSE EN GEZONDE VOEDING! In Ronse start een nieuw project om armoede te bestrijden: de sociale moestuin. Doel van de sociale moestuin is verse, ecologische groenten en fruit voor iedereen toegankelijk te maken. Want elkeen heeft recht op betaalbare en verantwoorde voeding… ‘De sociale moestuin’ is een initiatief dat werkt met vrijwilligers. Deze zullen, met ondersteuning van de medewerker sociale moestuin, samen tuinieren en groenten verwerken. De vrijwilligers krijgen verschillende vaardigheden mee zodat ze ook thuis aan de slag kunnen. ‘De sociale moestuin’ is mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en lokale partners als de Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw en de sociale kruidenier Kaboes. Deze partners zorgen voor de opleiding van vrijwilligers en geven gronden in bruikleen om te tuinieren. Financiële middelen komen van het 'Fonds bestaanszekerheid van de petroleumsector' . “We beginnen met vollegrondsteelt in de Volkstuinen de Kloef, daarnaast gaan we vooral groenten en kruiden in bakken telen. Op deze manier kunnen we snel een mooi resultaat halen en leren we de vrijwilligers dat je niet altijd een grote tuin nodig hebt om voor jezelf wat lekkers te kweken. De eerste resultaten zullen te zien zijn in de sociale kruidenier Kaboes en in de wijkcentra”, vertelt Stijn Ovaere, de medewerker van de sociale moestuin. Het CAW trok de Artevelde Hogeschool van Gent aan om het project en de impact ervan op de samenleving verder uit te werken. Intussen vindt het concept van de “sociale moestuin” al ingang in andere steden in de regio. Voor meer info: Stijn Ovaere – medewerker sociale moestuin | 0487 75 71 74 – stijnovaere@cawoostvlaanderen.be


11’14

j


11’14

AUDREY HEPBURN: “TO PLANT A GARDEN IS TO

BELIEVE IN TOMORROW” Het moment van deze persconferentie hier in Ronse kon niet beter gekozen zijn. Met de lente in zicht krijgen we terug volop zin om buiten te vertoeven en te werken in onze tuin. Meer en meer mensen, vooral ook jongeren, kiezen vandaag voor een stukje moestuin, gewoon voor het plezier, voor het fijne gevoel om iets te zien groeien en lekkere groenten en fruit te kweken die je in de supermarkt duur betaalt. Dank aan het CAW-Zuid-Oost-Vlaanderen en de partners van het project sociale moestuin om de vraag te stellen aan de Arteveldehogeschool om het project 'sociale moestuin' wetenschappelijk te ondersteunen. Het is voor onze opleiding Sociaal Werk een unieke kans om onze expertise over duurzaamheid en armoedebestrijding verder op te bouwen, te zorgen en te delen met het werkveld en onze studenten. We gaan hier graag op in omdat we overtuigd zijn van het innovatief potentieel van samen tuinieren om maatschappelijke problemen zoals klimaatsverandering, armoede en sociale uitsluiting aan te pakken. De ecologische voordelen van dit project liggen voor de hand. Het lokaal produceren van groenten en fruit verkleint de ecologische voetafdruk van onze voeding en beschermt de biodiversiteit. Het is indrukwekkend te zien hoe op enkele maanden tijd een eetbare tuin kan ontstaan, rijk aan leven (bijen, vlinders, vogels) en dit op een plek die er vaak monotoon en verloederd bij lag. Seizoensgebonden groenten en fruit vragen minder energie om te produceren en te bewaren. Door het respecteren van seizoenen alleen al, worden gigantische hoeveelheden CO2 uitstoot vermeden in verwarmde kassen. Lokale productie en consumptie betekent minder voedselkilometers dus ook minder vervoerskosten en minder uitstoot van broeikasgassen . De band tussen producent en consument kan niet korter zijn bij het eten van groenten en fruit van eigen kweek. Wat niet onmiddellijk wordt geconsumeerd kan verkocht, geruild of gedeeld worden. De sociale kruidenier, het LETS-systeem of het concept van een zelfpluktuin bieden hier mogelijkheden toe. Maar er is meer. Er is het begrip 'sociaal'. De sociaal-maatschappelijke impact die met een moestuin kan gerealiseerd worden, staat buiten kijf. We zullen in de loop van het komende jaar, aan de hand van een literatuur- en praktijkstudie en het bevragen van de deelnemers, de effecten in kaart brengen maar nu al staat vast dat het sociaal aspect en het feit dat een groep mensen samen aan de slag gaat er écht toe doet. Het gaat immers om een gemeenschapstuin waarbij het samen werken in de moestuin zowel het doel als het middel kan zijn om een andere doelstelling te bereiken. Wat het effect en de meerwaarde is zullen de moestuiniers ons na verloop van tijd zelf aangeven. Het kan gaan over het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding, een manier om het sociaal isolement te doorbreken, het versterken van de sociale cohesie, het gevoel ergens bij te horen, beter en gezonder eten en zich hierdoor beter in z'n vel gaan voelen. Het kan ook gezien worden als een vorm van sociale tewerkstelling of een manier om zich persoonlijk te ontplooien en bij te leren.

k

Maatschappelijke Dienstverlening Kortom, samen werken voor gezonde en verse Arteveldehogeschool voeding bevordert het welzijn van mensen, verbindt mensen over alle leeftijden en achtergronden heen. Opleiding Bachelor in het Tenslotte is er nog de economische dimensie. Koken en gezond eten kost geld. Een deel hiervan kan Sociaal Werk gerecupereerd worden door groenten en fruit van eigen kweek. Moestuinieren is dus budgetvrienProject sociale moestuin delijk. Bovendien zal men door het werken in de moestuin en het contact met de natuur toch wel even Persmoment stilstaan bij onze manier van consumeren. Kunnen we het niet met wat minder doen zonder aan kwaliteit in te leveren? En wat de 12 maart 2014 grond betreft, de (ecologische) waarde ervan zal stijgen omdat de vruchtbaarheid vergroot. Het gaat vaak om gronden die voorheen geld kostten aan de gemeenschap of de lokale overheid. Deze kost valt nu weg en er komen (gezins)inkomsten in de plaats. Vandaag zetten we de eerste stap in een traject dat we samen afleggen. De eerste zaadjes kunnen nu kiemen en we durven hopen op een duurzame en sociale oogst. Een smakelijk en gezonde oogst, met respect voor natuurlijke rijkdommen en evenwichten, open voor culturele invloeden en toegankelijk voor iedereen en in het bijzonder voor maatschappelijke kwetsbare groepen in de samenleving. En dit alles in een sfeer van gezelligheid en gedeeld plezier. De sociale moestuin zal ons talrijke voordelen bieden en nieuwe perspectieven in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. GROTE ZAAL ZUIDSTRAAT Griet Van Herck Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

DONDERDAG 03 APRIL 2014 20 UUR DAAN HUGAERT MET ‘EEN TROOSTER’

VERVOLG VAN BLZ.f

EEN TROOSTER met DAAN HUGAERT erom lachen. De lach alleen zou nochtans de kern van het stuk missen want alleen als tragikomedie doet het stuk wat de titel meegeeft: het slaat en het zalft, en misschien troost het ook wel, een beetje, en dan misschien in de zin zoals het fameuze traktaat van Boëthius, Over de vertroosting der wijsbegeerte: door inzicht te bieden in de donkere krochten van de ziel van een trooster, geeft Daan Hugaert ons het gevoel dat we ‘wijzer’ geworden zijn: niet slimmer in de zin van meer kennis, maar wijzer in de zin van meer bezonnen. Een trooster doet nadenken én ontroert. Moet theater nóg meer zijn dan dat? VOOR DE SPEELLIJST VAN EEN TROOSTER: http://www.daanhugaert.be/Werkdocumenten/Flyer%20Trooster%20Verso%20uitgesneden.jpg Ignaas Devisch (filosoof, UGent en Arteveldehogeschool)


Ik zeg je tot volgende week voor weer een ‘normale’ gAZet, méér dan de doorgeefeditie van deze week! Bij Leven en Vrijheid, bij palm en paasbloemen 

11’14

l


11’14

m

 PALM en  PAASBLOEMEN, hop naar LENTE, 21 maart 2014, verschijningsdatum van de volgende gAZet…


onze zusterstad Kleve (D) INHOUDS– I N F O & V E R A N T W O O R D I N G BLZ.g/h: bijdrage door Daan Hugaert BLZ.i/k: bijdrage door Stijn Ovaere van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 11 van het BLZ.l/m: eigen foto’s COLOFON: eigen foto; stadsbericht; gAZetlokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook GRAfiek; foto via Daan Hugaert stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer vlg. blz.); eigen foto; uit oude publicatie van de OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.10 van 14 maart 2014; 45 blz. & 119 de medewerkers staan bij hun blz. vermeld NV Merckx; gAZetGRAfiek beelditems de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.WOORD VOORAF bij deze doorgeefBLZ.45: DUIVELS PÊLE-MÊLE ingezonden kopijen; kopijen kunnen editie… PAGINA EXTRA: bijdrage door Bertrand worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.A: foto via ‘Ronse’; gAZetGRAfiek Vande Kerckhove met fractal van beke worden geresumeerd BLZ.B: eigen foto → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet BLZ.C/D: gAZetGRAfiek o.a. op stadsplan via De…FLASH deze week n.a.v. de voorstelling rond de doorsteek van de N60 behouden we verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- de Dienst Toerisme den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.E/F: De Vrijheid; foto via ‘Ronse’; eigen exclusief voor aan onze dierbare VOORUITBLIKKERS die deze extra pagina’s rechtfoto AUTEURSRECHTEN BLZ.G/H: gAZetGRAfiek; eigen foto’s; strofe streeks in hun mailbox zullen krijgen… ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN gAZetPLUS uit het gedicht Ronse geschuuhderd basisBBIE DEPONERING (i-Depot) tekst: Willy Deventer/Ronssies: Rita Claus Willy Deventer is international author met BLZ.I/K: bijdrage door Thomas Deriemaeker CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.L: bijdrage door Thomas Deriemaeker; SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens bijdrage door Jean Vandereecken graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.M: bijdrage door Jean Vandereecken met VIA GAZETRONSE.BE code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBundesarchiv . Bild 102-09251 Foto: o.Ang. | kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram Februar 1930 en Bundesarchiv . Bild 102manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 07567 Foto: o.Ang. | März 1929 (onder vuur) rechts), beide buttons onderaan op internet: BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.N: bijdrage door Beke; bijdrage door Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) Delhaize; gAZetGRAfiek materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.O: bijdrage Michel Provost; eigen foto’s; delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft foto via Adi Steurbaut dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.P/Z: bijdrage door Loes Deventer deel 2 zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem omtrent toponiem Winkelveldeke cf. het landdan asap contact op met onze redactie via en kaartboek uit 1684 gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.a/f: bijdrage door Patrick Aelvoet vanuit https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelWilly DEVENTER den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. stichter, uitgever & hoofdredacteur E V E N T C A L E N D A R B IJ COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

www.dezeweek.be

11’14

COLOFON

WEGENWERKEN DOORNIKSESTEENWEG Vanaf maandag 10 maart 2014 starten er asfalteringswerken op de Doorniksesteenweg net voorbij de Pontstraat tot aan het kruispunt met de Engelsenlaan. De Doorniksesteenweg wordt hier volledig afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding is voorzien via de Engelsenlaan voor het verkeer komende van Doornik en Ronse en via de Leuzesesteenweg en de Engelsenlaan voor het verkeer komende van Leuze. De Pontstraat blijft bereikbaar via het rond punt aan de Leuzesesteenweg. Het einde van de werken is voorzien tegen 21 maart 2014.


gAZet jg.02 nr.11 vrijdag 14 maart 2014 


44 Reeds 10 keer stond ik in een of andere vorm in jg. 02 van gAZet, tel me maar. Ik wil liefst 6 keer op De ‘Nieuwe’ Vrijheid…

… staan, zitten, liggen, hangen, zwemmen en altaren doe ik al, in de collegiale! Met mij zal Ronse de nationale pers halen, de internationale misschien. Kijk eens hoe… kleurrijk ik ben, ik ben puur folklore, ik ben van alle tijden, van alle culturen, van alle continenten én…

… ik ben surtout van RONSE!


11’14

EXTRA

Vervolg van blz.VOORAF. Óók voor dit vinden we bij doorgeefedities wat tijd: onze redactie barst uit haar voegen, gAZet moet dringend uitbreiden. Bertrand Vande Kerckhove tekende de zware (ver-)bouwplannen en zijn aka zette ze om in een ‘leesbare’ fractal.

En?