Gazet jaargang 2 nummer 03 17012014

Page 1

gAZet jg.02 nr.03 vrijdag 17 januari 2014 met 78 blz. en 148 beelditems inclusief 42 pagina’s VREDESEILANDEN

ZIE OP PAGINA d

DAAN

FOTOJG.02 NR.03

TE RONSE…

HOENIEUWJAARTRONSE? DOOR TE BOMMELEN TIENS !

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… . . . .. . . .

WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

En OF ze er toe doen!!!

.

Des . burgemeesters

Lucworst… ZIE BLZ.X

GEDICHTENDAG BLZ.C


03’14

VERJAARDAGSGEDICHT (zie verder bij gedichtendag 2014 op blz.C en vlg.)

Je bent niet 007 en twee nullen eraf is ook niet waar! Maar zet je een nul achter de zeven… 70 en zie: je ware leeftijd is daar! 70 jaar lang zijn zoveel gebeurtenissen de revue gepasseerd én nog lang is de voorstelling niet voorbij! Zoveel is al gezegd en zoveel is al gedaan, maar één ding blijft onveranderd: jij maakt zon én tij! Met alle 70 jaren zie je er 60 uit, dus oogt het voor jou zó slecht nog niet… én ik weet het bijna zeker: er zit nog héél véél creativiteit in ‘t verschiet!

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

Rest mij nog te zingen zovele lieve dingen, alvast 70 dikke kussen waarop niét valt af te dingen!

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

A

VOOR INSIDERS!


03’14

In dit ‘ballonnennummer’ mag Daan Hugaert (die we op TV zien naast Witse, in Thuis …) ook zíjn ballon opblazen. Hij doet dit in een theaterstuk waarmee hij toert en ook Ronse aandoet voorjaar 2014. We hebben het er nog over in een volgende gAZet…

B


03’14

De GEDICHTENDAG vindt plaats op donderdag 30 januari 2014 (zie gAZet nr.02 voor het volledige programma). Op de volgende blz. brengen we enkele (Ronse gerelateerde) gedichten zoals ‘Ronse’ (laatste strofe; zie gAZet nr.02), ‘Levensgedicht’, ‘Gezondsheidsgedicht’, ‘Schoolreisgedicht’, ‘dialectgedicht’ op deze blz. & vervolg op blz.D én op blz.F een ‘Tavigedicht’ (op muziek) en het ‘Laureatengedicht’ van de vorige…

LEVENSGEDICHT … en op blz.A vond je een ‘Verjaardagsgedicht’!

DIALECTGEDICHT 

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

Ronse geschuuhderd IDEE, RONSSIES & VOORDRACHT: RITA CLAUS OP TEKST VAN WILLY DEVENTER (COPYRIGHT BY gAZet 2013)

1/ Genoeven ga°re aalemoele tuupe Kek ne kier doer wuik schuun vo°k Allei, komde mei, tchegoere op scho°k? 2/ Endelek endelek endelek endelek Zoeten me giesteren nog mei de zo°ne Vandoege reigent ‘t weire woeter in de to°ne 3/ Moar nie getruird, me goen op staap Langs Ronse zien schuunste pleeken Tuupe goen m’er hier ‘n toewveil vaan ontdeeken… 4/ Loet oes moer begienen bo°ven de Kruissies Gien brieër panorama dan vanuit ‘t Park Mala°nder Alliene vuir Ronssiese schuuhders en vuir gien andere

10 zijn onze kinderjaren 20 denkt men reeds aan paren 30 moet men zijn getrouwd 40 is men reeds te oud 50 gaat men al aan ‘t zakken 60 krijgt men opgemakken 70 kan men wel nog leven 80 is ons toegegeven 90 neemt ons ‘t leven af 100 rust men reeds in ‘t graf…

GEZONDHEIDSGEDICHT HOU BORST EN VOETEN WARM VOED MATIG UWEN DARM HOU D’ACHTERPOORT GOED OPEN EN LAAT DE DOKTERS NAAR DE KLOTEN LOPEN…

SCHOOLREISGEDICHT Wij reizen om te leren Door héél het land Om als wij wederkeren Te hebben méér… verstand!

C


(VERVOLG VAN BLZ.C)

8/ Vaan Malander verhuist ie noer ‘t Schavoert En Kapeele Wietentaak kan ‘t ie nie vergeijten, in de Muilebeike ei ‘t ie a°tuust gekluihrd woeter geweijten 9/ Zuifs oes kierkho°f op Huugerleûcht ees ‘t schuuhderen wierd Soudang zie graaf, die dreive, den dolmen, die ouwe buumen Aales woer da nen schuuhder moar kaan van druumen…

10/ En waan ees ‘t er te zien vaanop Pessemiersbreûge? Kek zeeg: d’eizerieje Paassereele van oezen Beerie Cordie 5/ We goen hem vo°hen azuu nen kleûrreijken kadei En uit ‘t veere Breûge kwam mei den tra°n oess stoessie Zienen schuuhderseijzo° ei ‘t ie juijst neire gezejt 11/ Complet aan den anderen kant, want… En ie goe begienen, ‘n menuutjie zeeg, opgelejt! Van Den Hoeze op staap noer den gruuten bo°s 6/ De kunsteniere pakt mei zwier zienen doewk Woer daat er muziejk ees én de guizen luupen d’er lo°s! En uuk zien beûsto°s en zien tuuwbekies kluihren 12/ Pa°zen me uuk nen kier op oezen tunnui En kek meijnsen, na° goet goen gebuihren… In oes a°genste Louise Marie geleihn… 7/ We goen eem Ronse ka°ken schuuhderen, En uuk Loreete is vuir artiesten en eechte zeihn Want oes staad ees eecht fantaastiess in de vierve 13/ Eede ga°re a° ghuurt van den bierg Spieneese? Zuu schuune da mien herte ‘t zou bestierven En uuk de Dureene ei hier schuuwnste gaat uitgesmeiten… Den Groenen Buum en ei nog gienen ienen schuuhder gespeiten

Ronse geschuuhderd

14/ De Muilie ten Huutond stoet er uuk noog Mei de Fieto° zeittegen z’eem weire in ‘t wiet Ie ees weire schuuhderaachtig gela°k oof da de ziet… 15/ Rond Hensdoele ees ‘t er wrie veijl groen én… Vanop de Koeremontse Stiewieg zuhk schuu ziecht Woerdaa den schuuhder zien uuhen op de Kla°pe riecht 16/ Uuk ‘t center vaan Ronse mag ‘t er za°n Cambietze Va°ver en kek ne kier doer: Mooties wa°f! Mei schuune… pleeken weiten z’ie Ronse gienen bla°f 17/ Ziede oezen kuinsteniere nog stoen aan zienen eijzo°? Ie ees aan ‘t tiekenen… Sint Heermees en Sint Martieskierken En tuus begient ie ostemblieft mei zien kluihren te wierken… 18/ … Mo°vie, blauw, groewn, geijl, oranzjie en ruud Ronse da ees en stad noer a°re én uuk noer mien herte En niemand, moer uuk niemand maag doer oet op… terten!

03’14

D

Het volledige schilderij dat in ‘t stadhuis hangt op de vlg. blz.


03’14

E


F

TAVIGEDICHT & LAUREATENGEDICHT…

accordeon Oh, Ma Rosemarie voor Och, Ro'nsse...

03’14 DOOF ZIJN ik voel het wel ik hoor het niet en toch bespelen mijn vingers zachtjes ik wil het wel ik kan het niet de snaren van een harp stilletjes neuriën op het ritme van de muziek terwijl de leegte in mijn hoofd plaats maakt voor kleine melodietjes die langzaam voortkomen uit de kloppingen van ons hart

ik probeer het wel maar het lukt me niet…

v

LAURA VAN RENTERGHEM MOCHT TIJDENS DE WAS GESIGNEERED VERNISSAGE VAN DE MAURICE BOUCHEZ IN HAAR WINNEND GEZIJN RONSES WOORDENBOEK… DICHT VOORDRAGEN…

2013

… en zie op blz.53 voor ‘n strofe BOMMELSGEDICHT…


TIO3 Crysalis Tentoonstelling

Moving Textiles De tentoonstelling ‘Moving Textiles’ in TIO3 te belicht enkele activiteiten die het voorbije jaar plaats vonden binnen het Crysalis project van het Textiel Innovatie Centrum TIO3. Ze laat stuk voor stuk projecten zien die op verschillende manieren iets hebben in beweging gezet, mensen hebben gemobiliseerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan met het medium textiel. Zo toont deze tentoonstelling hoe hedendaagse wevers zich laten inspireren door de erfgoeddatabank met oude weefstalen van de Stad Ronse. Hoe jonge ontwerpstudenten ideeën putten uit een bezoek aan de tentoonstelling van de Nederlandse modeontwerpster Iris Van Herpen. Hoe kunstenaars elkaar uitdagen door samen te werken over de landgrenzen heen. Daarnaast illustreert de tentoonstelling ook hoe het project vaardigheden uitbreidt door het aanleren van nieuwe technieken. En tenslotte kom je ook te weten hoe jonge starters worden ondersteund. De Moving textiles tentoonstelling en alle andere Crysalis activiteiten kwamen tot stand dankzij de steun van Stad Ronse en het Europese interreg IVa 2 zeeën programma. Samen met zijn drie andere partners: University for Creative Arts Rochester, Cité de la Dentelle et de la Mode Calais en Ply-mouth College of Art werkt TIO3, Textile Open Innovation Centre aan de heropleving van textiel binnen de regio. Het Crysalis project wil de toegang tot textielkennis verbeteren door zowel textielerfgoed als innovatie bij het publiek te brengen. Hiernaast wil het een grensoverschrijdend platform creëren voor dialoog en uitwisseling tussen textielstakeholders, het ondernemerschap aanmoedigen en textielexperts samenbrengen om het economisch potentieel hiervan te verkennen. Nog tot september 2014 zal het Crysalis project activiteiten organiseren gaande van Skills Tours, conferenties, tentoonstellingen, expert workshops tot Young Professional Programs. Meer info omtrent Crysalis vind je terug op www.crysalis-network.eu. INFORMATIE OVER TIO3 TIO3 is een volledig vernieuwd gebouw met een hedendaagse, strakke architectuur dat onderdak biedt aan een evenement locatie, businesscenter en textiel innovatie centrum. Binnen het Textiel Innovatie Centrum willen we mensen INSPIREREN door hen in aanraking te brengen met nieuwe materialen, nieuwe processen en nieuwe technologieën op het vlak van textiel. Naast inspireren willen we ook een platform creëren voor EXPERIMENT. Ontwerpers, kunstenaars en studenten kunnen zelfstandig aan de slag in ons Fab(ric) Lab. Dit lab bevat verschillende, professionele, textielgerelateerde machines die ondersteuning bieden bij het creëren van een professioneel prototype. Wil je als ontwerper met je prototype naar de markt, dan kan je terecht bij het Textiel IncubatieCentrum. Voor professionele BEGELEIDING bij de start van een nieuw bedrijf.

03’14

G


03’14

SOLIDARITEITSACTIE HAIYAN 5 051 doden, 1 602 vermisten, méér dan 18 000 gewonden, méér dan een miljoen vernielde huizen, nog steeds 11 miljoen mensen in nood … De tyfoon Haiyan richtte ongeziene verwoestingen aan op de Filipijnen. Met KSO Glorieux willen wij onze steun betuigen aan de vele slachtoffers en daarom ondernemen wij, de leerlingen van 4 Handel, ACTIE! Vrijdag 10 januari 2014 te 13.15 u. laten we in de tuin van onze school

500

gekleurde ballonnen op. De rode, blauwe, gele en witte balonnen (de kleuren van de Filipijnse vlag) werden aan de leerlingen en leerkrachten verkocht. De opbrengst van onze actie gaat integraal naar het inzamelfonds HAIYAN 21-21, gelanceerd door de leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.

De leerlingen van 4 Handel zijn: Khulsoom Abbas | Yasser Abbas | Davina Declercq | Mortada Mehend Hadj | Celine Kabirian | Orion Kanyonyo | Alexandre Karamanoukian | Delphine Loprete | Laura Meeus | Sarah Nadirou | Mèher Oucham | Sofia Oundjeli | Ulrike Provost | Henry Van Den Daele | Amber Van Geert

H

Op de valreep bij HET RODE OORTJE in onze vorige editie, bracht gAZet de links staande teksten. Intussen is het ballonnen oplaten een feit. Onze reporter was ter plekke en vanwege het KSO Glorieux zelf kregen we nog aanvullend beeldmateriaal ge-emaild. Waarvoor dank. We zetten deze actie graag in witte, gele, rode en blauwe verf…


DIT WAS ONZE

02’14

VERVOLG VAN HET RODE OORTJE Voor zo’n barstje in de muur, zouden wij reeds moord en brand roepen; wat moet dat voor de Filipijnse bevolking dan niet zijn na de natuurramp HAIYAN!?

Samen met hun titularis Sarah Van Laethem waren de leerlingen van 4 Handel allemaal present: Khulsoom Abbas | Yasser Abbas | Davina Declercq | Mortada Mehend Hadj | Celine Kabirian | Orion Kanyonyo | Alexandre Karamanoukian | Delphine Loprete | Laura Meeus | Sarah Nadirou | Mèher Oucham | Sofia Oundjeli | Ulrike Provost | Henry Van Den Daele | Amber Van Geert

83

03’14

I


DIT WAS ONZE

Deze en vorige pagina ZIJN EEN UPDATE VRIJDAGNAMIDDAG 10 JANUARI 2014 campus KSO-Glorieux: ballonnen oplaten voor de slachtoffers van de natuurramp in de kleuren van de Filipijnse vlag.

02’14

OP BLZ.

84

HAIYAN

Helaba, eentje kon echt niet wachten, LOL!

03’14

J


03’14

K


03’14

L


HAIYAN HERE WE COME (1)

03’14

M


HAIYAN HERE WE COME (2)

03’14

N


HAIYAN HERE WE ARE . . .

ZIE DE CAMPAGNE VREDESEILANDEN IN RONSE OP BLZ.d

03’14

O


HAIYAN HELLO FROM RONSE

03’14

P


03’14 DE KOP DIE WE VORIGE WEEK ZOCHTEN, WAS DEZE BLAUWSTENEN VAAS DIE BOVEN DE INGANG VAN ONS INFO TOERISME KANTOOR TROONT, TERWIJL ANNELIES LENOIR DE RODE LOPER AAN HET LEGGEN IS, WANT RONSE IS TOERISME…

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

Q


EEN CENTRALE AANMELDINGSPROCEDURE VOOR DE INSCHRIJVINGEN VOOR HET BASISONDERWIJS IN RONSE Bij de inschrijvingen voor het basisonderwijs in Ronse wordt voor het eerst gewerkt met een centrale aanmeldingsprocedure. Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan of die naar een nieuwe school zullen gaan, worden uitgenodigd om hun kind aan te melden via een centrale website. Daarmee treedt Ronse toe tot de groeiende club van steden en gemeenten die op deze wijze het vernieuwde inschrijvingsbeleid aanpakt. Aanmelden hoeft niet wanneer er al een broertje of zusje op de school zit of wanneer een van de ouders een personeelslid is van de school. Deze kinderen hebben immers voorrang op alle anderen en zijn in de loop van januari reeds ingeschreven. Voor alle andere ouders is aanmelden wel aangeraden. Wie niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in mei. Het kan dat sommige leerjaren in sommige scholen dan reeds volgelopen zijn. Het LOP Ronse heeft om verschillende redenen gekozen voor een centrale aanmeldingsprocedure:  Het vermijdt wachtrijen of kampeertoestanden aan de school  Binnen het vernieuwde Vlaamse inschrijvingsbeleid is dit systeem voor alle betrokkenen duidelijker dan bij rechtstreeks inschrijven  Er zijn geen dubbele aanmeldingen mogelijk  De regels zijn dezelfde voor iedereen  Door de toepassing van het criterium ‘wie het dichtst woont’ in plaats van ‘wie er eerst bij is’, is er meer kans op bereiken van een evenredige sociale mix

03’14

R

De voet die we vorige week zochten, is deze onderstaande ‘zithomp’ voor een vermoeide toerist of shopper ALS de drie “penissen” niet spuiten! Deze falussen (deze in Köln bvb. symboliseert de plek waar vroeger de rosse buurt was én, had Ronse die?) waren ook getuige van de 67e Bommelstoet die er zaterdagavond voorbij trok…

Hoe gaat aanmelden te werk? Surf naar het adres www.ronse.be/kies-je-basisschool. Daar zijn verschillende nuttige pagina’s te vinden, nl. de lijst van de basisscholen, het aantal vrije plaatsen per geboortejaar/leerjaar per school, alle nodige info over de aanmeldingsprocedure… en natuurlijk het registratieformulier zelf. Om het kind aan te melden moet dit formulier ingevuld worden. Het aanmelden dient te gebeuren in februari; het kan de hele maand lang. Als alle resultaten verwerkt zijn, ontvangen de ouders in maart per post een toewijzingsbericht. Dit is als het ware het ‘toegangsticket’, waarmee ze in april hun kind in de toegewezen school kunnen inschrijven. Bij het invullen kiezen de ouders uit de lijst een school voor hun kind. Omdat het nooit 100% zeker is dat er overal voldoende plaats is, wordt aangeraden om drie scholen te kiezen, in volgorde van voorkeur. Het systeem volgt bij de toewijzing altijd de aangeduide voorkeur. In de meeste gevallen zal het kind dan ook toegewezen worden aan de school van eerste keuze. Alleen als er te veel kandidaten zijn voor eenzelfde leerjaar van eenzelfde school, wordt een ander criterium toegepast, nl. de afstand tussen het officiële woonadres van het kind en het schooladres. Wie dichter woont bij de school heeft voorrang op wie verder woont. Zo vermijden we situaties waarbij mensen die naast een school wonen nog voorbijgestoken kunnen worden door ouders die er net iets vlugger bij zijn. De uitdaging zal zijn om alle ouders te bereiken. Het LOP heeft met ondersteuning van de stad Ronse veel brochures en affiches laten drukken en verspreiden. Ouders van jonge kinderen worden ook mondeling ingelicht, via organisaties zoals Kind & Gezin, de kinderopvangdiensten, het Sociaal Huis, de integratiedienst, het schoolopbouwwerkteam, de welzijnsorganisaties…. Ook de media kunnen helpen om bekendheid te geven aan het initiatief.

VOLGENDE WEEK EEN NIEUWE OPGAVE KOP/VOET, OVER NAAR DE BOMMELS NU…


03’14

S

 Op haar spruit trotse jonkvrouw 2014 toekomstige Bommelsvorstin editie 2015…  De zijn Lucworst kussende Dupont; RONSE BOMMELDE WEER… de Oostduinkerkse babbelutten; en niet bepaald ter Kleine Markt, waar symbolische stadssleutels alom… vanwege Kleve deze pankarte muurt, ook al  Ex-voorzitter Bommelsraad was de Kleve delegatie met één koppel uit Guy Devos (het allereerste persoonze zustergemeente maar mager neelslid van weekblad –AZ in 1970) en vertegenwoordigd om ten stadzijn Anita; straatdweilers… binhuize ter Grote Markt dan de honnenskamers! neurs waar te nemen en naar de  Alsook... ‘prijsuitdeling’ te mogen… De avondstoet kreeg bezoek van Pieter (inzet) en andere De Croo’s ( n.v.d.r.) en op de volgende blz. alvast deze items terwijl onze FOTOGAZET op jouw bezoek wacht in onze tweede editiehelft:  Al Bommelend proberen obscure figuren hun slag te slaan, The beauty and the beast…  Al bij al maar ‘n matige belangstelling ter Grote Markt na de ochtendstoet en bij het podiumgebeuren; gelukkig dat er marktgangers waren… (hier mag aan gesleuteld worden, n.v.d.r.)  RosseMoustacheTrotse moeder op haar twee koningskids die ten tweede male het Bommelse vorstenpaar mochten vormen, broer Jeremy en zus Penelope…

RONSE BOMMELDE!


03’14

T

 … spetterend

vuurwerk voor ‘t eerst vanachter het stadhuis i.p.v. ervoor om de Bommelsnacht van zaterdag op zondag pas goed in te zetten…


03’14

Al Bommelend proberen obscure figuren hun slag te slaan, The beauty

and the beast?

U

ď ľ


03’14

V

Al bij al maar ‘n matige belangstelling ter Grote Markt na de ochtendstoet en bij het podiumgebeuren; gelukkig dat er marktgangers waren…


03’14

RosseMoustacheTrotse moeder op haar twee koningskids die ten tweede male het Bommelse vorstenpaar mochten vormen, broer Jeremy en zus Penelope…

W

 Op haar spruit trotse jonkvrouw 2014 toekomstige Bommelsvorstin editie 2015…


03’14

De zijn Lucworst kussende Dupont; de Oostduinkerkse babbelutten; symbolische stadssleutels alom…

ex-voorzitter Bommelsraad Guy Devos (het allereerste personeelslid van weekblad –AZ in 1970) en zijn Anita; straatdweilers… binnenskamers!

X


03’14

Zie de volledige Watkynemuur op blz.77

KIR OFTE KUNST IN RONSE Elke week brengt gAZet een kunstwerk of opmerkelijk design-object dat in de Ronsese straten te ontdekken valt. Wil je zelf een Ronses kunstwerk in de aandacht brengen?, aarzel niet en stuur ons een berichtje... Het mag gaan over kunst, opmerkelijk design, beelden, schilderingen, enz. met als voorwaarde dat het vanaf het openbaar domein zichtbaar is. Thomas Deriemaeker

#2 - DE ZOTTENMUUR Locatie: Oude Vesten; kunstenaar: Watkyne (Jacques Vandewattyne - inzet). Om nog even in de Bommelsfeer te blijven kijken we naar... De Zottenmuur, een bas-reliëf van negen bij negen meter waarop allerlei kleurrijke Bommelfiguren in een soort gemouleerde/polychrome plexi zijn aangebracht. Ontwerper Watkyne is een kunstenaar uit het naburige Ellezelles. Hij staat aan de basis van de Folk-Art waarin de (populaire) locale tradities in alle mogelijke kunstvormen tot uiting komen. Verder ijverde hij voor le Sentier de l’Étrange in het onder de taalgrens liggende Pays des Collines (dat steevast op de foto’s van RONSE DEZE WEEK in de achtergrond staat) en de Heksensabbat in Ellezelles. De oorspronkelijke Zottenmuur stond helemaal aan de andere zijde van de Oude Vesten (dus op de gevel uiterst rechts op deze oude prentkaart) maar moest daar plaatsruimen voor de verbreding van de straat.

Y


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 14 JANUARI 2014 17:23 Je bemerkt dat de dagen stilaan langer worden en rond 20 januari bevinden we ons halverwege het stookseizoen… De dag hiervoor was het… ZOTTE MAANDAG!

03’14

Z

Het programmaboekje van CC De Ververij

VOORJAAR 2014 viel onlangs bij een 2000-tal abonnees en geïnteresseerden in de bus. Indien je ook een gedrukt exemplaar wenst, kan je dit aanvragen bij de Dienst Cultuur.


Aansluitend op RONSE DEZE WEEK van vorige blz. dit schilderij door Xavier Collet (overloop stadhuis) dat Ronse in het Fierteldal weergeeft, 19e eeuw, de Hermestoren nog met stompe i.p.v. puntige spits. Links een belleman die eveneens het beeld van belleman Jean-Marie Cardon (inzet) oproept… gAZet wenst hem en zijn familie alle sterkte in deze pijnlijke periode…

03’14

a


UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/22++

03’14

b

2100m © BY LOES DEVENTER

47 RONSE

DEURNEMEERS STRAAT | RUE | STRASSE | STREET Zoals gesteld in onze DE SCHEVE KOLOM zijn er een aantal rubrieken en voorgenomen artikels opgeschort ingevolge dit overgangsnummer van gAZet & ook ‘DeurneArtistiek’ brengen we eveneens volgende week wat het land- & kaartboek van 1684 betreft… Een collector’s item van de Durenneschool is als… baksteen én dus een stuk keramiek zijnd best…

IN 1684 EN NU…

ARTISTIEK!

 Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie vlg. pagina’s met o.a. de georeferentie…


03’14

DE BOMMELS HEBBEN ENKELE DAGEN GELEDEN “ZOTTE MAANDAG” GEVIERD IN VEEL CAFÉS, OOK IN ONZE HISTORISCHE BESCHERMDE CAFÉS OP DE GROTE MARKT ZOALS DE HARMONIE EN LOCAL UNIQUE. SPECIAAL VOOR ELKE GEÏNTERESSEERDE EN ZELFS OOK VOOR ALLE SYMPATHIEKE ZOTSKAPPEN BRENG IK GRAAG DE HARMONIE MET ZIJN PRACHTIGE TEGELTABLEAUS VOOR HET VOETLICHT. DOOR DEZE ‘BEPERKTE GAZET’ DOE IK DAT UITGEBREID VOLGENDE WEEK. IK BEN ISABELLE DE VLEESCHAUWER…

c


DE SENEGALESE RIJST OP EIGEN BENEN Er is geen tijd te verliezen. Want terwijl voedsel schaarser wordt en de klimaatverandering het landbouwers extra lastig maakt, krijgen boeren en boerinnen niet de ondersteuning die ze verdienen. Nochtans zijn er kansen zat voor de landbouw. Daarom werkt Vredeseilanden samen met boeren, bedrijfsleiders, politici en wetenschappers om dat potentieel te realiseren. Zo slaan boerenorganisaties in Senegal de handen in elkaar om te zorgen dat hun regio genoeg rijst produceert. Zo zijn ze niet langer afhankelijk van geïmporteerde rijst, waarvan de prijs en de beschikbaarheid onzeker is. Voor de boerenfamilies is dit dé kans om hun land te voeden en een goed inkomen te verdienen. KOOP EEN GADGET Het hoogtepunt van de Vredeseilanden campagne vindt plaats op 17, 18 en 19 januari 2014. Dan gaan 10.000 vrijwilligers van Vredeseilanden weer de straat op om de bekende gadgets van Vredeseilanden aan supermarkten, in straten en op pleinen aan te bieden. In Ronse vind je ze bij DELHAIZE, de COLRUYT en MATCH. Waaronder Chiro Ronse, Scouts Ronse (Ridders van de Fiertel), KAIPB, Sint- Antoniuscollege, parochie SintMartinus en vele vrijwilligers zullen helpen. Dit weekend is er dus ook Vredeseilanden campagne te Ronse. Vrijdag: 16.30 tot 20 u.: Atheneum verkoopt nabij de warenhuizen (en mogen erna in het jeugdcentrum genieten van een lekker hapje en drankje - er is ook spelmateriaal voorzien). Zaterdag: 9 tot 19 u.: chiro & ridders van de Fiertel verkopen nabij de warenhuizen.

03’14

d

Het logo van Vredeseilanden verwijst naar de ‘mens-in-een-cirkel’ van de Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo Da Vinci (1452-1519). In die tekening bracht Da Vinci alle elementen samen die volgens hem de ideale mens voorstelden. De mens als zelfstandig en onafhankelijk wezen, maar ook de mens die zich sociaal opstelt, die aandacht heeft voor de wereld en voor zijn medemensen. De mens die vooruitziet, die bouwt aan zijn toekomst. De mens die in zijn vooruitgangsstreven verschillende elementen tot één geheel verweeft: kunst en techniek, filosofie en wetenschap, rede en emotie. Het Vredeseilanden logo is ook tijdens de jaarlijkse campagne niet weg te denken. De bekende Vredeseilandenmannetjes worden dan door duizenden vrijwilligers als sleutelhangers verkocht in warenhuizen en op straten en pleinen.


03’14

.

e

.

… en terwijl Fabrice (dus pa, ma én zoon staan in deze gAZet, hehe – zoek maar!) effe wegkeek, had onze fotograaf zijn pin … te stekken; het heet een primeur te zijn, de kersverse pin van CD&V.

Op initiatief kwamen alle adviesraden woensdagavond 15 januari 2014 samen in CC De Ververij, samen met het college en de vrijwilligers van toerisme. Omwille van dit overgangsnummer brengt gAZet uitgebreid verslag in ons volgend nr.04. Toch effe ‘n paar primeurs die er te rapen vielen, dit naast de voorstelling van adviesraden ‘vers van de pers’! De koekjes in BUUNIE vorm (zie logo ‘t Ronssies geklapt) werden in twee gedaanten voorgesteld…

TE NOESTE WEIKE …stellen we deze BUUNIE KOEKJES, sablé met mand in chocolade én de ‘gewone’ speculaas, aan onze lezers voor…


HET RODE OORTJE

03’14

f

‘HERMES IN CONGO’

In de collegiale assisteerde pater-scheutist Fernand Degroote Z.E.H. deken Michel T’joen bij de zondagsmis, vorige zondag 12 januari 2014 (foto boven). Nadien hield de deken vergadering in zijn dekenij met schepen Agnes Van Crombrugge en het Fiertelcomité. Er werd besloten om een Ronsese delegatie naar Lisala in Congo te sturen, geleid door kanunnik André De Wolf (rechts op de foto onderaan). Dit ter gelegenheid van de de eeuwfeestplechtigheid aldaar ter ere van Sint-Hermes, jawel, onze schutspatroon! Een project om de bouw van een 'Complexe scolaire du Centenaire St Hermès’ te helpen financieren (de VERVOLG VAN BLZ.V zusters vangAZet ZvB kennen met hun brocante/antiekverkoop – zie gAZet nr.41 – Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse een pertinente navolging). Door de beperking van dit overgangsnummer, en laat dat óók dàt de bedoeling zijn.dus Hopelijk zijn dat brengt gAZet pas volgende week uitgebreid verslag in onze kolommen… niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebbende, gewerkt hebbende), maar ook anderen die wel eens de kriebel dan wel de afkeer zouden kunnen krijgen om naar Ronse af te zakken. Alleen of met de familie, mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur, óók via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ aan citymarketing doen. Alleen al maar door te maken dat onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal te doen valt, brede uitstraling krijgt en niet gebuisd te worden om waardevol erfgoed én waar toeristisch wat mee te doen valt blikafwendend te laten verkommeren. Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden doorheen de koeren en stegen te laveren, zou je hen daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zouden er véél vroeger dan die van gAZet alarmerende echo’s bij tenslotte jouw bazen zijn toegekomen en zouden ook jouw vrienden uit de vorige coalitie die er nu niet meer bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor de broek gekregen, allez, toch op zijn minst wakker geschud dat bvb. Én Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg méér dan… kanker hebben!?

Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. In uitvoering van het decreet van 23 december 2011betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), werd het ontwerp van wijziging van

het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 4 oktober 2013. Elk ontwerp van wijziging wordt voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM. Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 20 december 2013 tot en

z

‘t ROSCO - 25 JANUARI 2014 Op zaterdag 25 januari 2014 vindt om 20 u. het Sportgala plaats in het sportcomplex ’t Rosco. Dit gala is een organisatie van de sportraad en de sportdienst. Op deze avond worden Trofee voor sportverdienste, de Jeugdtrofee voor sportverdienste en de Trofee voor Sportclub uitgereikt. Naast de huldigingen zijn er optredens van de plaatselijke sportclubs Dance Crush, Muay Thai Kickboxing en Royal Hermes Hockey. FOTO: als hoofdact zal het acrobatisch gezelschap Cirq’ulation Locale ongetwijfeld een indrukwekkende . show brengen. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door The Recup Boys. Een avond om niet te missen!

.

.

De inkom voor deze sportavond is gratis. Vrijblijvend kan een gift gegeven worden voor de actie Levensloop. Vooraf dienen . er wel kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst, Leuzesesteenweg 241. Meer info op 055 33 99 21 of via sport@ronse.be

.

met donderdag 20 februari 2014. Iedereen kan bezwaren en opmerkingen indienen bij de OVAM - dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of emailen naar aadriaen@ovam.be. Het is de bedoeling om een verslag op te maken van de reacties en dit samen met het aangepaste ontwerp van wijziging aan de Vlaamse regering

over te maken uiterlijk eind februari 2014.

MEDEGEDEELD DOOR DE INFORMATIEDIENST VAN STADSBESTUUR RONSE.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 03 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); illustratie (in herhalend spiegelbeeld door Willy Deventer); foto Els Deventer; logo Vredeseilanden; eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.A: bijdrage Ude Vande Kerckhove; gAZetGRAfiek BLZ.B: foto Els Deventer BLZ.C: eigen foto’s; logo BUUNIE door Willy Deventer; gAZetGRAfiek BLZ.D: eigen foto’s, detail schilderij door A. Decatelle; gAZetGRAfiek BLZ.E: olieverfschilderij door A. Decatelle BLZ.F: eigen foto; foto Damien Van Wambeke BLZ.G: bijdrage vanwege TIO3 Ronse BLZ.H/P: deels eigen foto’s, deels foto’s door Lieve De Ruyck; logo KSO Glorieux; logo Vredeseilanden; gAZetGRAfiek BLZ.Q: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.R: bijdrage stadsbestuur; eigen foto; gAZetGRAfiek BLZ.S: eigen foto’s; foto Damien Van Wambeke (inzet) BLZ.T/U: eigen foto’s BLZ.V: eigen foto BLZ.W: eigen foto’s; foto’s Damien Van Wambeke BLZ.X: foto Damien Van Wambeke; eigen foto’s BLZ.Y: eigen foto; bijdrage door Thomas DeWilly DEVENTER stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

Riemaeker (KIR); illustratie in het Gulden Boek van de stad Ronse door Willy Deventer naar een detail uit de Zottenmuur door (inzet) Jacques Vandewattyne… BLZ.Z: eigen foto BLZ.a: detail uit veelluik door Xavier Collet overloop stadhuis; inzet Jean-Marie Cardon BLZ.b: bijdrage door Loes Deventer i.v.m. het kaartboek uit 1684 toponiem Deurne…; eigen foto BLZ.c: bijdrage door Isabelle De Vleeschauwer (tegeltableaus Harmonie) BLZ.d: bijdrage door Gregorio De Groote namens vredeseilanden.be (afd. Ronse) BLZ.e: eigen foto’s; logo BUUNIE door Willy Deventer; logo ‘ampersant’ (CD&V) op pin… BLZ.f: HET RODE OORTJE: bijdrage door zuster Renelde; stadsberichten COLOFON: eigen foto; gAZetGRAfiek VIA GAZETRONSE.BE kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet:

03’14

g

OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.03 van 17 januari 2014; 78 blz. inclusief 42 blz. FOTO GAZET & 148 beelditems PAGINA 36: ik ben de SPAARVARKENDUIVEL FOTOGAZET: 37/38 foto’s door Thomas Deriemaeker | 39/43 eigen foto’s | 44/53 mix van eigen foto’s en foto’s door Damien Van Wambeke | 54/59 foto’s door Damien Van Wambeke | 60 eigen foto; foto vanwege Damien Van Wambeke alsook 61 | 62/64 eigen foto’s | 65/68 foto’s door Damien Van Wambeke | 69/71 foto’s door Isabelle De Vleeschauwer | 72 foto door Damien Van Wambeke | 73/76 eigen foto’s | 77 foto door Thomas Deriemaeker | 78 bijdrage beke (fractaal) en eigen foto naar tekening door Geert Malfait

FLASH

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

WERKEN HOEK OUDE VESTEN EN ELZELESTRAAT Vanaf donderdag 16 januari 2014 starten bouwwerken op de hoek van de Oude Vesten met de Elzelestraat. Vanaf de Elzelestraat is het verboden om in te rijden naar de Oude Vesten en dit tot 20 maart 2014. De omleiding gaat via de Olifantstraat en de Zuidstraat voor het verkeer dat komt van het Depoorterplein en via het rond punt Veemarkt en De Biesestraat voor het verkeer dat komt uit de richting Elzele.


gAZet jg.03 nr.02 vrijdag 17 januari 2014 ď ľ


36 ENZ.

ENZ. ENZ.

ENZ. ENZ. ENZ.

ENZ. ENZ. ENZ. ENZ.

DIT IS PAGINA 36 VAN GAZET NUMMER 03 JAARGANG 02 EN IK BEN DE … SPAARVARKENDUIVEL. TJA, RONSE IS ER NOG LANG NIET OM DE EIGEN TOPDAGEN KWALITATIEF ÉN KWANTITATIEF TE VERKOPEN. OOK IN DE BOMMELSGELEDEREN WAAIT ER ONVOLDOENDE WIND EN WAAIEN ER ONVOLDOENDE MIDDELEN VANUIT HET STADHUIS OM NET DIÉ KNAL AAN DE EVENTS TE GEVEN. DAARBIJ Z’N BEST DOEN, IS LANG NIET GENOEG. ZOWEL FIERTEL ALS BOMMELSFEESTEN ZIJN IN DATZELFDE BEDDEKE ZIEK. MAAR JA, ZIJ DIE HET KUNNEN EN WILLEN WETEN WORDEN TERZIJDE GELATEN OF AAN DE KANT GESCHOVEN. LEVE DE KLEINSTEDELIJKHEID ZO VAN IK WEET HET BEST! NIEMAND HOEFT BOOS TE ZIJN DAT GAZET HET DURFT TE ZEGGEN I.P.V. VAN ZIJ DIE HET ZOUDEN MOETEN WETEN! STIJL PLZ.!


FOTO

37 03’14

RONSE BOMMELDE WEER…


FOTO

38 03’14

RONSE BOMMELDE WEER…


FOTO

39 03’14

Koning Jeremy Haines is aan het nadenken of hij bij zijn formidabele speech niet wat vergeten te zeggen is…

RONSE BOMMELDE WEER… een 41 pagina’s laaaange Bommelse FOTO GAZET… Stap eens uit die oubollige kitcherige onRonsese (cf. onPersoonlijke) vestimiteiten! Creëer bvb. eigen konings- & prinsenpakken, mét stijl, die origineel zijn i.p.v. lelijke banale gedateerde gebiesde o-v-e-r-g-o-r-d-ij-n-e-n. ONDER ANDERE!!!


FOTO

40 03’14

Jong gedaan is ouder geleerd!


FOTO

41 03’14

Jong geleerd is ouder gedaan!


FOTO

42 03’14

Zot geleerd is zotst gedaan! (insteker)


FOTO

43 03’14

Zot doen is zotst aanleren! (variante)


FOTO WAT VOORAFGING…

The queen is cute, maar haar jurk ‘n draak!

44 03’14


FOTO

45 03’14

De burgemeester mag zijn woordje placeren…


FOTO Dupont gaat de stadssleutel afgeven aan de Bommelskoning…

46 03’14


FOTO

47 03’14

Dan moet Luc zijn micro afgeven…


FOTO Hij hoort en ziet in gedachten de bui (pardon: de Lucworst) al hangen…

48 03’14


FOTO

49 03’14

Hij ziet even groen als het vlak achter hem…


FOTO

50 03’14

Luc ziet hem hangen…


FOTO

51 03’14

Liever mijn worst kussen dan de grond, denkt Dupont…


FOTO

52 03’14

Wat een burgervader toch lijden kan!


Een stukje Bommelslied, door Ephrem Delmotte © (1905-1997) Vi van onzen Vorst Met hem zijn wij zo vrij Vi van onzen Vorst Met hem zijn wij zo blij Leve de Bonmoss van alhier Die zijn altijd op de zwier En vi van het goê bier Vi van het goê bier!

53

FOTO

03’14

Ter trouwzaal wachten de beveragedames tot de burgemeester (mét ‘n flinke hulpbeet vanwege zijn tweede schepen) zijn Lucworst (bijna) verorberd heeft…


FOTO

54 03’14

Aftreden is altijd een beetje ‘doodgaan’: het afscheidnemend Bommelspaar anno 2013 Chris & Barbara.


The British Guards hebben hĂşn dansmariekes, die zelfs over een teamspiritkreet beschikken!

FOTO

55 03’14


FOTO

56 03’14


Fiere vrouwelijke British Guards (hier en op blz.58).

FOTO

57 03’14


FOTO

58 03’14


FOTO Het handtekenen van het Bommelsraadse Gulden Boek is één van de officiële geplogenheden…

59 03’14


FOTO

60 03’14

Van de tekenaars in Bommelsdienst…


FOTO

61 03’14

De ‘koninklijke opvolgers’ voor 2015: Axel De Bock en Daphné Van Driessche.


62 03’14

De herauten blazen, het koninklijk gevolg is daar, LEVATE!


FOTO

63 03’14

Prins(es)jes, muziek, fanions, drank, reporters‌


De maquettes vanwe- FOTO ge kids mooier dan de echte vanwege ‘profs’? De reuzen mét Angélekie ter Ronsese filatelie (zie gAZet nr.52).

64 03’14


FOTO

65 03’14


Politie én boeven: drie (of vier?) thuishorend in, of liever bij, de “amigo’s”?

FOTO

66 03’14


FOTO

67 03’14

Geen Alice in Wonderland, maar Martine in Frivoolland!


FOTO

68 03’14

Vuurwerk ten stadhuize, zonder dat er politici aan te pas kwamen!?!


FOTO

69 03’14


FOTO

70 03’14

Oooooooooooooooooooooohhhh!


FOTO

71 03’14


Moeder Musical Spileers, de gescheipene van… gedoene wierken én “de ballonnen bij KSO Glorieux dàt was pas …” – INDERDAAD!

FOTO

72 03’14


FOTO

73 03’14

De vier reuzen… (Angélekie ees ziejk!)


FOTO

74 03’14

De vier reuzen (2)… (Angélekie ees noog autuust ziek!)


FOTO

75 03’14

De ruis Freemie Mootie… (hoge bloeddruk?, anders……………..

…)


FOTO

76 03’14

‌ sparen opdat de enige echte nar Christophe De Smet weer zou mogen aantreden in 2015? (en andere instekers)


FOTO

77 03’14


We eindigen dit overgangsnummer van gAZet terecht met alweer een puike… beke.com(mentaar) op wat er in ons vorig nummer 02 van 2014 stond. Onze lezers weten intussen dat we graag én binnen de editie links hebben, maar ook verwijzen naar vorig(e) nummer(s)

… en het beeld rechts geeft reeds ‘n kopstoot naar ons volgend ‘volwaardiger’ nummer 04 van onze tweede jaargang. Tot…

FOTO

78 03’14