gazet_jaargang_1_nummer_9_01032013

Page 1

gAZet jg.01 nr.09 vrijdag 01maart 2013 | 21 blz. & 80 beelditems

nr. 09 2013

HOME

RONSEÓÓKWOONSTAD!

JG.01 NR.09

http://www.youtube.com/watch?v=VIyq4wQD1rU illustratie tegen stenen; vlg. week meer over Picturale en de nieuwe gevel nabij het COC

CULTURELE EVENEMENTENKALENDER ZIE BIJ

ZIE BLZ.A

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

stenen… erin gekrast, er poëzie in gebeiteld, 100 jaar geworden (en meer!), stenen biggen…

Door Londen en vooral door Milaan gedicteerd, fashionweeks, dé modekleur wordt vieuxrose!

GEHOORD OVER DE RADIO

alliene vuir Ronse…


A

DE KLOEF

GROTE MARKT Zondag kwam een echte Ronsenaar op bezoek, ‘n koffie drinken, wat bespreken. Het ging al

vlug over gAZet en ons ‘gedoe’ rondom De Kloef, die groene stadstuin! De man deed zijn beklag, als volgt: wat willen ze er in Ronse van… mei a° da gees mieden in ‘t staad? Eeme nog gie groen genoech? We gaan in het AN verder, de man vervolgde: vroeger was er Duquin (nu Makri op de Leuzesesteenweg nvdr) en dan kwam die parking, manlief, alles wat gemakkelijk was om dicht bij alles te parkeren. Er kon van alles met De Kloef gebeuren, maar het laatste wat wij dachten was dat de stad daar nog maar eens gras zou zaaien, voor ‘n stadstuin zogezegd. Met wat huizekes erbij heette de… kloef af! De man had ons standpunt in gAZet gelezen en trad het volmondig bij, met wat extra uitleg van onzentwege nóg… volmondiger! We nemen eventjes over om onze blz.I – zie aldaar – wat in te leiden en aan te knopen met wat gAZet reeds schreef en toonde omwille van die Kloef, aanloop vindend in die UNIZO/JCIavond omtrent citymarketing voor Ronse. Die neerkwam op weeral wonen, stadspersoneelse neuzen in dezelfde richting zetten, groen aan het begin en aan het einde van elke straat en ervan dromen dat de… R van Ronse even hoge ogen zou gooien als die… A van A’pen. Kous, sorry, kloef af! Géén vragen, wél gulzig hunkeren naar een natje en een droogje en stil afdruipen, blik op oneindig! Ronse mist dé kans in pakweg 100 jaar om eindelijk eens wat te laten zien. De stad toont een leegstand van jewelste en wat is de reactie: terugplooien op nóg méér woningen. De bezoeker dacht na zijn koffie zoals wij: dat er nog altijd maar op één van die bomma/ bompa-kloefvilla’s is ingetekend. Klinkt zoiets… realistisch?, want alle in dezelfde richtingkijkers zullen van de andere richting die gAZet voorstelt en menigeen beaamt, onze aanbreng… onrealistisch vinden. Niets ‘on’, àlles kan en geld is er ook, alleen moet men weten wààr het op ‘n goed idee wacht! Op gras en op wonen inzetten, staat gelijk aan…

© copyright zie

de oude Sint-Martenskerk tot wéér kerk restaureren! Heb j’hem?

COLOFON achteraan...

Zie dus ook blz.I

http://www.youtube.com/watch?v=h4-lKMGII_k

09’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

gAZet geeft van deze week af de link naar

productie: Willy Deventer

www.deze-week.be die een gratis digitale kalender brengt van alle culturele evenementen in Zuidoost-Vlaanderen…


Goeie morgen, middag of avond, beste lezer

B

TALENTENJACHT IN RONSE Op 10 mei vindt in Ronse de tweede editie van Urban Move plaats. De dag staat dan helemaal in het teken van jongerencultuur met veel muziek en sport. Nieuw dit jaar is een heuse talentenjacht. Urban Move Talents wil jongeren van 14 tot 22 jaar uit Ronse en omgeving de kans geven om op een groot podium te spelen, met een professionele geluidsinstallatie (P.A.) en belichting. Urban Move Talent biedt tevens de kans aan de artiest(en) of groep om door een professionele vakjury beoordeeld te worden. De artiest(en) of groep die hier als winnaar worden aangeduid, krijgen de kans op een podiumplaats tijdens het jaarlijkse stadsfestival Ronse Op Scène (!) 2013. Jongeren die wensen deel te nemen aan Urban Move Talents, moeten minimum drie liedjes brengen, met een maximum van 20 minuten. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 29 maart inschrijven via de Dienst Cultuur.

Destijds als stichter en als eerste verantwoordelijke uitgever van weekblad –AZ, richtte ik mij tot onze lezers om een of ander van ons weekblad onder de aandacht te brengen. Ik mag dat nu ook doen tot de trouwe lezers van lokaal digitaal weekblad gAZet! Volgende week publiceren we reeds nr.10 en, vermits we ons hebben voorgenomen om élke vrijdag 11u één week lang online te gaan… dus 52 weken per jaar, is dit geen te veronachtzamen klus. Sinds 20 december 2012 ben ik, geen 23 meer als destijds voor –AZ, maar bijna… 70!, dagelijks in de weer voor gAZet! Een mens moet al eens kunnen verpozen en daarom zullen telkens rond elk tiende nummer (10, 20, 30…) wat minder items dan gewoonlijk hun weg naar ons weekblad vinden. We gingen tot 34 pagina’s, maar de nrs. 09, 10 en 11 staan mordicus gepland op… 21 pagina’s. Vanaf nr.12 gaan ze mij hier op ‘onzen’ berg weer moeten intomen, want gAZet heeft stof van hier tot in… Tokio (maar net tot voorbij onze stadsgrenzen is al lang genoeg!). Nog dit: heb je op donderdag graag een vooruitblik (info uit de inhoud, één préféré blz. annex een overzicht van de eerste 25 blz.), stuur dan onverwijld jouw e-mailadres naar gazetronse@gmail.com http://www.youtube.com/watch?v=WFvcgJ8uKoM

09’13

Dit was de voet (poten feitelijk) die we vorige week zochten: die van ‘onze’ duivel die met Hermes (voorheen met paard, alleen nog met paardenkop nu) in de altaarnis van de rechter dwarsbeuk van de collegiale staat. Links de voet die we deze week zoeken, een… verweerde voet ??


Wat men hieronder wél vergeten is, is dat de kasteelvrouwe Ernestine van Van horen zeggen: de familie Cambier Nassau-de Ligne de bouw van had de geestelijke overheid gevraagd de eerste kapel van Wittentak bekostigde, zie om de kapel van Wittentak NOOIT te iiiiiiiiiiiiiiiiiigAZet nr.08 gebruiken voor bvb. huwelijken. De familie Cuvelier strikte echter toenmalig deken Jozef Van Melckebeke door op Wittentak een gewone mis aan te vragen. De deken kwam, de familie was er ook en… een koppel schreed binnen in… huwelijksoutfit, zij in het wit, hij met chapeau buse…

Lopen de kerken verder leeg, de buitenbanken vóór de kapel van Wittentak zitten bij de noveen goed vol, want het is er dan hartje zomer én zalig toeven!

C 09’13


D 09’13

Armand Demeulemeester kan de meester van Wittentak worden genoemd. Hij had er, voorbij ‘t Mariaoord en de draai hogerop directie Zandstraat (nóg hogerop) en Fiertelmeers (naar beneden – let op het mooie uitzicht aldaar) zijn woonst annex atelier. Armand zal voortleven doorheen zijn ‘abstracte kunst’ (zie hierboven, hoewel landschap-ingegeven), eerder dan met zijn figuratieve periode, de abdij van West-Vleteren met Armands Kruisweg ten spijt… Spijtig is dat hij zich van zijn kleurspeciale en vormeigen composities heeft verwijderd om zich aan Bijbelse kunst (!) te wagen. Het zal in zijn penseelpollekes gekriebeld hebben zeker om ene… Leonardo…

M

… naar de kroon te steken, figuurlijk dan. Te herinneren valt ‘n denigrerende uitspraak van kunstpaus (de pausfunctie is wereldnieuws nu) Jan Hoet toen hij voor de TV-camera’s zijn licht liet schijnen op een expo in de SintBaafscrypte (onder de kathedraal - ze heet de grootste van het avondland en onze crypte staat op nummer twee) en een groot schilderij van Armand waarop het rood overheerste, vrij smalend en meelijwekkend de grond inboorde! Degustibus et coloribus, maar ja, kenners en kennen zijn soms twee. Armand moet gedacht hebben dat hij met dat decoratieve abstract niet hogerop kon en dus riep hij Adam, Eva, Christus enz. ter hulp. Jammer, gewoon jammer. Zijn zoon Jan is ook kunstschilder en woont in Tunesië en zijn kleinzoon Simon Demeulemeester, zoon van Jan, was… zetelmoderator Unizo/JCI waaruit onze Kloefreeks ontsproot! Zie de andere kunstenaars in aanzet op wijlen Armand komen we terug - op blz.P & Q en vlg week volgen er meer… Hiernaast nog eens het oude situatieplan van de vroegere kapel Ten Wittentak (inderdaad ‘ten’, want ‘ter’ plekke, hoek Molekensstraat = M & Kapellestraat = K), want de huidige kapel uit 1891 (zie vorige en volgende pagina) staat zo’n 500 meter hogerop de heuvel gebouwd. Het vervolg van Ronse uit het land- en kaartboek 1684 en Ronse nu, brrr het gaat over waar de drie galgen stonden, krijg je op blz.K & L.


1901

gAZet

E

09’13

1914 1926 ZELFS INGELIJST… DE INWIJDINGSSTEEN…

VIND JIJ NOG EEN OUDERE DAN DEZE , LEZER?

1937

STEENTJES WITTENTAK

1929

GRAFFITI (KRASSEN) VAN TOEN!

1903 1932


gAZet

F

09’13

STEENTJES RONSE ZONDAG 12 JANUARI 2013 08.30 http://www.youtube.com/watch?v=zLy9BFIhbRo

MAANDAG 28 JANUARI 2013 13:52

ZATERDAG 02 FEBRUARI 2013 10:18

MAANDAG 11 FEBRUARI 2013 13:21

De vorige acht nummers van gAZet brachten we iedere week RONSE DEZE WEEK in beeld. gAZet zal dat blijven doen, want kijk eens wat mooi overzicht dat oplevert én je kunt de op- of neergaande temperaturen van 1 tot 8 volgen…

ZONDAG 10 FEBRUARI 2013 13:45


G

http://www.youtube.com/watch?v=-G4EQjFUZOc

09’13

OPROEP Ook Ronsenaars zijn niet verstoken van enige verzamelwoede. Wil je de andere lezers van gAZet laten meegenieten van jouw collectie of collector items, Steve Carlier is, zoals vorige week aangezet, sommelier in het fameuze RITZ aan de Place Vendôme in Parijs. Uit goede bron weet gAZet dat Jacques Brel ooit in het RITZ van… Ronse overnachtte. Grootnichten en Brusselaars alleen Marguerite leeft nog - van Rita Claus vertelden altijd dat ze op een fancy-fair nog door… ober Jacques Brel werden bediend. Steve is Ronsenaar

OPROEP neem dan onverwijld contact op met de redactie van gAZet zodat we kunnen afspreken om jouw passie naar onze kolommen te leiden.  Deze big in steen geniet van ‘t leven! en zoon van Veronique Desmet en stiefvader Antoine Segers, beiden wonende op Hogerlucht. Steve woont aan de rand van Parijs en heeft evenveel tijd nodig als hier een pendelaar naar Brussel om tot in het RITZ te geraken. gAZet plant een reportage met hem op latere datum. Het RITZ (inderdaad van waaruit Lady Di haar dood tegemoet reed), is voor herstelling dicht. Steve

… sliep hier 

RONSE PARIJS volgt nu in opdracht van het RITZ extra cursussen. Hij poseert met z’n echtgenote Patricia (boven). Samen hebben ze drie zonen: Mathis, Niels en Joris. Steve, succes verder, man!


H 09’13

Op 28 september 2012 overleed de toen oudste inwoner van Ronse, bijna 105 jaar oud.

Robert Deruyver

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

PUB001

werd te Gentbrugge geboren op 15 december 1907 en werd door het

 Hierboven twee gedichtendagstenen ingebed in het trottoir: die van 2007 midden de Stationsstraat bijna t.h.v. het Feestpaleis; die van 2011 bijna aan de vroegere –AZ (nr. 9). Rechts de steen die ooit symbool was  én effectief als steen verkrijgbaar n.a.v. Open Monumentendag 2003 (illustratie in ‘t Gulden Boek door Willy Deventer). Vervolgen we deze wat door allerlei stenen ingegeven gAZet nr.09 met de… stenen Kloef, zoals hij er als reuzenplein had kunnen bijliggen. Ei, kasteel, den, masker, kubus, schrijn… waarom niet na de echte de grootste maanbol op aard?

ZIE BLZ.I

stadsbestuur ten stadhuize ontvangen toen hij 100 werd (zie tekening in het Gulden Boek door Willy Deventer). Robert, zie zijn handtekening, woonde jarenlang aan de Blauwesteen. Dus tekende de illustrator een uit blauwe steen uitgehouwen 100! De familie verkiest om van Robert géén foto voor gAZet vrij te geven, beslissing die wij absoluut respecteren.


gAZet komt nog even terug op, de geschiedenis zal dat  uitwijzen, de verkeerde invulling van deze KLOEFVLAKTE zo pal midden het…

CC DE VERVERIJ

IIIIIIIIBIBLIOTHEEK HOGE MOTE  VRIJHEID  DE BROUWERIJ

09’13

G

F B A

C 280m

E   ZELFDE SCHAAL 

bij goed weer eens op de gradins van het open amfitheater te laten gaan zitten!? Bij het plan: de rode lijnen geven de mogelijkheden weer om op het plein te geraken (hellende oprit vanuit de Vee-

GEEF BVB. AAN GENT MIDDEN DE STAD IN VOLLE CENTRUM EEN VRIJ PLEIN DAT IN TOTAAL (GROEN) BIJNA HET DUBBELE IS VAN HET SINT-PIETERSPLEIN (BORDEAUX) IN ROME, ZEKER WETEN DAT GENT DAT NIET VOOR… WONEN & WANDELEN ZAL VRIJGEVEN! REKEN MAAR DAT DE ARTEVELDESTAD DAAR VÉÉL MÉÉR ZAL UITHALEN DAN ONZE HERMESSTEDE DOET! J A M M E R V O O R R O N S E !  IN VERHOUDING TOT DE KLOEF IS DIT - IN zat, bvb. dat de woensdagGENT DAN - HET SINT-PIETERSPLEIN (BLAUW). & zaterdagDE KLOEF IS LIEFST 7 TOT 8 KEER GROTER DAN markt met ‘T GENTSE SINT-PIETERSPLEIN! MOET ER NOG ZAND ZIJN? De Kloef één Markt). De inrit/uitrit voor de ondergrondse parkeergarage kon liggen nabij de Pelgrim-, Brede- en Delghuststraat. De vlakken A + B + C zouden het bovenste grote plein vormen (ca. 75000 m²). De erbuiten liggende delen van De Kloef zouden kunnen worden ingevuld door bestemmingen zoals een onkruidtuin (D; jep, uniek!), ‘n waterpartij (E) & een groene buffer naar de noordzijde toe (F en G). Troeven

en onveranderlijke locatie had kunnen hebben. Zie ook gAZet nr.08 over… De Kloef! WD

ROME: HET VATICAAN

D

GROTE MARKT 

… stadscentrum. Voor een stad als Ronse een godsgeschenk om eens te laten zien dat we hier ballen aan ons lijf hebben. Een unieke kans voor spraakmakende ECHTE citymarketing! ‘n Reuzenkans om iets in onze stad neer te poten dat zelfs een internationale uitstraling had kunnen hebben. Maar neen, Ronse laat de kans voorbij gaan door WEER op… WONEN in te zetten. Inderdaad een ferm gemiste kans, dé mogelijkheid van het laatste uur om een groeiend en bloeiend Ronse aan onze kleinkinderen na te laten, i.p.v. oma’s en opa’s in hun Kloefvilla én

DE KLOEF

I

Lees over de archeologische opgravingen op De Kloef in de GOKRTI Annalen 2012


J

Rita Claus van werkgroep ‘t Ronssies geklapt gaf vorige week weer Ronsiesse les, ditmaal aan de leden van Ziekenzorg Sint-Hermes. Voorheen gebeurde dat aan de jonge entrepreneurs van de Jonge Kamer Ronse (JCI), aan enkele klassen van het Koninklijk Atheneum, aan de ondernemende vrouwen van MARKANT en op de TOAST LITERAIR van het Davidsfonds. Ze verzorgde samen met andere leden van de werkgroep 20 afleveringen op AVS televisie. Xavier Saey (foto rechts) is de voorzitter van werkgroep ‘t Ronssies geklapt, die onderdak vindt bij de Ronsese Cultuurraad. Officieel werd van start gegaan op de kerstmarkt anno 2011 waar het logo, ontworpen door Willy Deventer, voor het eerst werd voorgesteld (zie de lokale en dagbladpers van toen). Luitige Ronsiesse Leesen kunnen worden aangevraagd bij de leden van de werkgroep: Xavier Saey, Rita Claus, Annie Vanherpe, Roseline Bauters, José Bruneel, André Delbar, Nicole Debrie, Nadine Notebaert, Paula Waeremoes en Isabelle Bockstal.

ZIJN RONSES IS NIET BEST, MAAR HIJ IS DÉ BEZIELER VAN DE WERKGROEP

Deze sticker  kunnen handelaars, die met hun Ronsese klanten… Ronssies willen spreken, bekomen bij BURO SAEY om hem op hun etalage of deur te kleven.

09’13

ZIE BLZ.J

© BY gAZet RONSE

??


K

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER Vervolg van vorige week; we waren van 1684. Bovenaan de huidige ‘Kruisgekomen aan de Kapel Ter Heide. straat’, waar heden ten dage nog steeds geen huizen mogen gebouwd worden (zie foto 2013 blz.L), stond de zogenaamde JUSTITIE VAN DE STAD Bij het binnenkomen van Ronse vanuit het noorden stond de galg strategisch opgesteld, als een niet mis te verstane waarschuwing aan de bezoekers uit den KAPEL TER HEIDE ANNO 2013 vreemde: opgepast, recht rijden in Ronse, Op de Kleine Heide vonden we deze kawant je ziet wat er je te wachten staat als pel met Franstalig opschrift. Blijkbaar je buiten de lijnen kleurt: opknoping aan wordt ze binnenkort verbouwd (grapje!). deze galg! Zie hiernaast de locatie zoals aangegeven in het kaartboek (bemerk het woord Gherechte) en de actuele situatie: waar de parking is vóór de huizen, stond de galg (zie rechts een remake van één van de galgentekeningen uit 1684). JUSTITIE V/D VRIJHEID Deze galg bevond zich in het centrum van de stad ter hoogte van de huidige Bruul, toen ‘Brul’. Locatie rechts onderaan, de galg stond ongeveer tussen het beeld en de grote rode beuk aan de vijver (zie pijl op de actuele foto op de volgende blz.). BEMERK OOK DE MOLENBEEK, DE HOGE JUSTITIE SAINT-SAUVEUR MOTE EN DE Stond deze galg net over de grens met SCHIETPAAL Saint-Sauveur, om Ronse binnen te ko(TOEN men vanuit het zuiden, is ze toch nog in REEDS!). het kaartboek bijgetekend (bemerk de benaming ‘Stockt’). Locatie hiernaast rechts alsook foto huidige situatie op de vlg. blz.

09’13

03

DE GALGEN OF JUSTITIES

HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg) Ronse was ook goed en wel voorzien van galgen, de zogenaamde Justities; er zijn er drie getekend in het land- en kaartboek


De gele cijfers op de intekeningen van galgen op deze pagina komen overeen met de cijfers op de plattegronden van 1684, zie vorige pagina.

BOVEN DE KRUISSTRAAT STOND DAAR DE GALG! http://www.youtube.com/watch?v=L8aF3MmSDDQ

DE SAINT-SAUVEURSTRAAT NAAR BENEDEN RIJ- DEN, NET VOORBIJ DE DRAAI EN DE INRIT VOOR DE 04 STOOKT GEPASSEERD, BIJ HET BEGIN VAN DE KLIM NAAR SAINT-SAUVEUR, STOND RECHTS DE GALG.  HIERNAAST DE PLAATS VAN DE GALG OP DE BRUUL. VLG. WEEK: WATERMOLENS

L 09’13


gAZet zal blijven zagen: DOE DIE VLAG WEG, hij staat in het beeld van één van dé toeristische views van Ronse! Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om bepaald dààr een vlag neer te poten!? Gent zet geen vlag op de Sint-Michielshelling pal voor de drie beroemde torens!?! Dus schrijft gAZet een brief naar Luc Dupont!

M 09’13

gend bevel te geven om die vlag daar weg te laten halen. Hij kan elders beter dienst doen! We maken van de gelegenheid gebruik om u te melden dat er lezers zijn die ons vragen om ook de wildgroei van borden en plakkaten in vraag te stellen. gAZet wil dat ter plekke gaan bekijken. U leest het dan toch ook in onze kolommen? Ziezo geachte heer burgervader, wij rekenen erop dat u de nodige maatregelen wilt treffen en gAZet én Ronse zijn er u dankbaar BRIEF AAN BURGEMEESTER LUC DUPONT voor. We zullen onze lezers (effectief gestuurd én fysiek én per e-mail) informeren omtrent uw antGeachte heer burgemeester woord, én in woorden, én Reeds ‘n paar weken klagen we in in daden! gAZet aan dat er midden de brug Met voorname hoogachting... naar de Hoge Mote toe een hinderWalter Kerckhove is lijke vlag staat die, zeker als hij wappert, een uniek gezicht op de voorganger van een gezellig authentiek stukje Luc Dupont. De Ronse verloedert! Dit kan niet, huidige burgedit mag zelfs niet: geklasseerde meester, aan zijn gebouwen en cultuurhistorische derde legislatuur gezichten op typische (stads-) begonnen, liet zich hoekjes mogen bedekt, ingenomen voor de eregalerij noch gehinderd worden door voor van burgemeesdie gebouwen of gezichten vreemde ters in de invoorwerpen. kom van het Wij van gAZet en we menen de tolk stadhuis nog te zijn van het merendeel van de niet vereeuwigen. bevolking, vragen u dan ook drin-


DE PRINS VAN DE LEEGTE

Theatervoortstelling met leerlingen van KSO Glorieux op 1,2 & 3 maart in OLC KSO Glorieux, Glorieuxlaan 30 inkom: € 5

REGIE: NELE FURNIERE Personage: gespeeld door : Bea Brenda Verhellen Elke Fauve Debuysscher Kaatje Ann-Sophie Onyn Bjorn Wout Desmytere Nicolas Goran Vandenbossche Stephanie Sofie De Grauwe Guillaume Kjell Vandenbossche Bram Jérôme Vandermarliere Gael Emma Van Heuverswyn Brenda Elise Myncke Leen Sara Steurbaut Elise Amina Belhadi Emiel Kenneth Cardon Seppe Emmanuel Karamanoukian Muzikale ondersteuning: Arnaud Soetens

Emmanuel Karamanoukian: Ik heb vooral geleerd om te durven acteren en mezelf te zijn. Het was een ervaring die ik zeker niet zal vergeten. Ook heb ik ‘n paar toffe vrienden gemaakt! Kjell Vandenbossche: Het toneel was voor mij een manier om in contact te komen met anderen. Ik heb fantastische mensen ontmoet en heb me echt geamuseerd. Dit toneel was een ervaring om nooit te vergeten. Ann-Sophie Onyn: Toneel is... nieuwe vrienden maken, vrijdagavonden doorbrengen op school, leerkrachten van een andere kant leren kennen... en vooral beseffen hoe eng Wout niet kan kijken. Wout Desmytere: Er is één iets wat het stuk mij geleerd heeft. Iets wat heel erg belangrijk is in het leven. En dat is : spelen met een rechte rug , en het hoofd naar achter. Sara Steurbaut: Wat heeft toneel voor mij betekend? Het is een leuke manier om mijn vrijdagavonden door te brengen met vrienden. Er is bij iedereen wel een hoekje

N 09’13 af - bij de een al wat meer dan bij de ander - en het is fijn om mensen rondom jou te hebben die zich daar niet voor schamen, die niet bang zijn om zichzelf te zijn. Dit bevordert de sfeer enorm! En natuurlijk is het ook leuk en spannend om op een podium te staan: je overwint je angst en het geeft je zelfvertrouwen een boost! Elise Myncke: Toneel is... in de huid van een ander kruipen, repeteren, tips krijgen, maar vooral... nieuwe vrienden maken, veel lachen en mooie herinneringen bewaren. Goran Vandenbossche: Voor mij is toneel een leuke belevenis waarbij we veel lachen en plezier maken maar ons ook volledig inzitten om er een super voorstelling van te maken! Fauve Debuysscher: Elke vrijdagavond repeteren met vrienden, leerkrachten bij hun voornaam noemen, samen repeteren aan iets moois en vooral: veel lachen! Emma Van Heuverswyn: Het schooltoneel was een unieke ervaring om nooit te vergeten. We hebben veel leuke momenten beleefd en het was een plezier om er bij te zijn. Ook vond ik het enorm leuk om de rol van Gaël te spelen. De goede samenwerking en fantastische inzet van ons allemaal leidde tot een geweldig resultaat. Amina Belhadi: Ik heb nieuwe mensen leren kennen, wat altijd leuk is. Ik vind het een heel leuk team. We kunnen altijd lachen. Het is leuk om er te zijn, soms wel vermoeiend, maar er is wel altijd een leuke sfeer. Ook heb ik geleerd om beter te acteren en meer zelfvertrouwen op te bouwen. 


Schapenkop opendeurt

O

april elke ma te 13:30 met een cursus ‘handig rekenen met procenten’ opfrist. 09’13

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

In geen van de vijf brievenbussen die we voor deze rubriek controleren, stak een De Streekkrant. Excuus!

Brengt twee reportages over de cathechese in Sint-Antonius en Sint-Martinus.

Brengt nieuws omtrent het al dan niet werken in eigen regio. 60% van de werkende bevolking in de Vlaamse Ardennen werkt op minder dan ‘n half uur (< 25km) van huis, zo’n 30% binnen het kwartier (< 15m).16% heeft méér dan één uur nodig om de werkvloer te bereiken. Schepen van mobiliteit Wouter Stockman zegt: “Het is een goede zaak dat mensen werk vinden in hun streek, maar dan moeten ze daar ook comfortabel naartoe kunnen”. Verder heeft RONDOM het over Leerpunt in de Vanhovestraat dat t/m half

(vervolg acteursimpressies van blz.N) Brenda Verhellen: Ik ben eigenlijk heel impulsief in dit avontuur gestapt. Ik wou eens iets speciaals voor mijn laatste jaar op het KSO. Nooit gedacht dat ik door de audities zou geraken! Maar nu, zoveel maanden later, zet ik mij samen met alle anderen in om er 3 dagen na elkaar telkens een topvoorstelling van te maken! Samen toeleven naar dat ene moment waarop we er samen gaan staan en hopelijk gaan schitteren, zorgt voor een speciale band. Zelfs na de opvoering stopt dit avontuur niet, want de vriendschappen zullen blijven! Jérôme Vandermarliere: Verschillende rollen spelen die mijlenver van jezelf staan, nieuwe vrienden maken, nieuwe uitdagingen aangaan, in dit geval is dat leren ARTICULEREN. Na 10x dezelfde zin te herhalen was het nog steeds niet goed (voor de regisseuse ) maar ja, ik kom uit West-Vlaanderen... en vooral... Schitteren op het podium!!! Kenneth Cardon: Ik zag het vanaf de eerste repetitie meteen zitten om deel uit te maken van dit fantastisch project. Ik heb aan dit stuk heel veel vrienden en een ontzettend leuke toneelervaring overgehouden. De Prins van de leegte is een stuk met een sterk scenario vol dubbele bodems, gemaakt door een ploeg om U tegen te zeggen. Zowel de regisseuse, de decorontwerpers, de cast en crew verdienen nu al een staande ovatie!!! Sofie De Grauwe: Toneel betekent voor mij: nieuwe mensen leren kennen op een leuke manier, mooie

MET DANK AAN BERNADETTE VANOVERTVELDT

DE PRINS VAN DE LEEGTE

PUB002

Verblijven in eigen land wint aan populariteit. De gastenverblijven met een kamer-en-ontbijtformule schoten de afgelopen jaren dan ook als paddenstoelen uit de grond. Ook in Ronse is heel wat veranderd op het vlak van verblijfstoerisme. Eén van de vaste waarden is ‘Hoeve De Schapenkop’ in de Maagdenstraat 36. Zonder overdrijven één van de meest kindvriendelijke B&B’s van de ruime regio. Misschien zag je uitbaters Vero en Bert al aan het werk in het VTM-programma ‘Met vier in bed’ of in ‘Vlaanderen Vakantieland’ op één. Naast een gastenverblijf met 7 kamers houden ze er ook nog heel wat dieren op na. Ze kregen zowel het label ‘De Groene Sleutel’ voor hun milieuvriendelijke manier van werken als het toegankelijkheidslabel A+. Wil je als nieuwsgierige Ronsenaar zélf eens ontdekken wat doorgaans alleen voor toeristen is weggelegd, dan kan je ‘De Schapenkop’ met een bezoekje vereren tijdens hun opendeurweekend op 2 & 3 maart 2013 van 10u tot 18u… gAZet brengt alvast verslag uit!

Volgende week in gAZet meer over theater in Ronse vroeger en nu…

herinneringen maken met die mensen en er 2 jaar erna nog altijd mee lachen. Twee jaar geleden heb ik ook meegedaan en ik denk nu nog altijd terug aan die mooie herinneringen. En zo'n herinneringen wil ik dit jaar terug.

Dagblad Het Nieuwsblad ruimt plek om Ronse 74 vreemde nationaliteiten toe te dichten. Allusie daarop in onze… STUUTEN VAN BUUNIE op blz.J.


IN DE TIJD VAN BRUNO EN ZIJN ‘CAFÉ AMOUR’ DROEGEN DE DAMES…

ROKKEN!

… MAAR MET AL DIE SOORTEN S C H O T S E W H I S K Y IN ‘THE ROADHOUSE’ DRAGEN DE MANNEN ER NU…

N A A R

ROKKEN!

T H E M U P P E T S

http://www.youtube.com/watch?v=p8MZIy-a7z0 Remember: 2e-handsbeurs 10 maart in mét proeverij vindt plaats op dinsdag 26 de Congreszaal Glorieux (zie gAZet nr.07). maart 2013 om 19.30u in Wijkcentrum Aan ’t Spoor, Grote Marijve 133, Ronse. Dit is een initiatief van Gezinsbond Ronse, i.s.m. Wijkcentra Ronse, Femma Ronse en de Herboristenvereniging. Toegangsprijs: O L I Ë N & A Z IJ N E N 5.00 euro (ter plaatse te betalen). VerdeDeze culinaire informatieavond over het re inlichtingen via deze mailbox: gebruik van olie en azijn in de keuken en p.vanavermaete@gmail.com

gAZet 09’13

P


Q

Onweer boven de Vlaamse Ardennen 09’13

ONNODIG DEZE GLAZEN NOG TE BESTELLEN, DE VOORRAAD IS VOLLEDIG UITGEPUT!

Roger Cnudde is in Ronse een bekend kunstenaar die liefst landschappen schildert en stevig afwerkt met het plamuurmes. Hij heeft zijn atelier aan de Savooistraat nabij Louise-Marie en is ook lesgever. gAZet komt uitgebreider terug op deze kunstenaar van eigen bodem. Helemaal rechts eveneens een long drink glas dat destijds door de minionderneming ANONYM (zie gAZet nr.06) werd uitgebracht, samen met de voorheen getoonde Valentijnglazen en ook met het Fiertelglas dat je op blz.R kunt zien). Valentijnglazen, Bommelglazen en Fiertelglazen zijn bedrukt met ontwerpen door Willy Deventer.


Opkomende zon in Ronseland

Olieverfschilderij van kunstschilder Albert Noël die beroepsmatig fotograaf was en één van de eerste koningen van de Bommels op Zotte Maandag; gAZet komt zeker op deze echte kunstenaarsziel terug! Rechts het Fiertelglas van destijds mini-onderneming ANONYM (trommel – fluitje door Willy Deventer)

G A

B

C

D

E

09’13

ONNODIG DEZE GLAZEN NOG TE BESTELLEN, DE VOORRAAD IS VOLLEDIG UITGEPUT!

RONSE DEZE WEEK (zondagmiddag 24 februari 2013) toont bij A: Internaat Vlaamse Ardennen; B: TIO3 (voormalig stedelijk ziekenhuis); C: het inmiddels zo goed als aan diggelen geslagen Paramedisch Instituut en D: het secretariaat ervan (met ‘n glimp van het oud hospitaal van de Zusters van Liefde en thans rustoord), letter E: staat tussen twee stroken groen (De Kloef), F: ingang bos Vandaele (Ellezelles) en G: Paterskerk F

R


INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 09 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; naast het vieux-rose is ook rood vaste prik in modeland… BLZ.A: samenwerking met deze-week.be BLZ.B: over dit en de vlg. twee nummers; materiaal Thomas Deriemaeker; eigen foto’s… BLZ.C: Wittentak, eigen foto’s BLZ.D: reproductie schilderij door Armand Demeulemeester BLZ.E: Wittentaksteentjes, eigen foto’s BLZ.F: eigen foto’s AUTEURSRECHTEN BLZ.G: eigen foto’s; foto’s via Veronique ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Desmet; photo Ritz Paris BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.H: eigen foto’s; illustraties in Gulden Willy Deventer is international author met Boek Ronse door Willy Deventer CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.I: verdere statements over De Kloef; eiSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens gen foto graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.J: eigen foto’s; logo’s ivm opdracht voor code 22912 alsook uitgever bij de KoninkLuitige Ronsiesse Leesen lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.K/L: eigen foto’s en materiaal vanwege manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Loes Deventer; illustratie door WD BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.M: eigen foto’s Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.N: foto en teksten vanwege Thomas materiaal op te nemen waarover geen duiDeriemaeker delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft BLZ.P: cartoon van februari door Daventra dus niemand willen duperen, maar, indien er (o.a. naar The Muppets van Jim Henson) zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.Q: olie op canvas van Roger Cnudde dan asap contact op met onze redactie via (ook bekend van ‘t Beukennootje) gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.R: olieverf door Albert Noël ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.S: COLOFON of om er het copyright van te kunnen vermel- OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. nr.09 van 01 maart 2013; 20 blz./77 illustr.

www.gazetronse.be voor Bladerversie op dubbele blz. en voor Printversie = PDF op enkele blz. klikken); zie de iconen hiernaast  

H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, mààr met mondjesmaat, advertentieruimte ter beschikking van het bedrijfsleven, de overheid, instanties, particulieren enz. → de inhoud van advertenties en betaalde mededelingen valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de inlasser → 3 kolom publiciteit per blz.en max. 20% pub in één nummer van gAZet! → per nummer & per kolom = € 50 BTW.e → 2/3 kol./meerdere inlassingen: -5/-10% → tarief = kant & klaar inlassingmateriaal → opmaak advertentie: prijs vlg. contract MERCHANDISING

→ diverse items mét dit logo…

S 09’13

O. A. I N D I T N U M M E R : √ Demeulemeester, Cnudde, Noël enz. … √ oude Sint-Martinus wordt géén kerk… √ Wittentak en steentjes Wittentak… √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ Brel sliep in het Ritz van Ronse en ‘n… √ Ronsenaar werkt i/h Ritz van Parijs… √ voet twee volgt voet een op… √ dit nummer 09 is wel een stenen… √ cartoon van februari… √ leuke muziekjes her en der, luister… √ werkgroep ‘t Ronssies geklapt… √ mét de stuuten van Buunie uiteraard… O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ figuur van de maand… √ De Ronsenaar wou –AZ K.O. slaan… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ de tienden van Ronse, wablief? √ waar en hoe Glorieux allemaal?... √ De nacht van de 16e januari… √ Albin Rollet, Marcel Kekebos ea … √ van fractaal ‘S’ naar fractaal ‘A’… √ interactief nieuws kasteel van Nassau…

<gAZetGRAfiek>

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG!

<gAZetGRAfiek>

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

Willy DEVENTER stichter /uitgever van digitaal weekblad gAZet geeft je hier volgende vrijdag om 11u weer r-d-v…


gAZet jg.01 nr.09 vrijdag 01 maart 2013