gazet_jaargang_1_nummer_8_22022013

Page 1

gAZet jg.01 nr.08 vrijdag 22 februari 2013 30 blz. & 89 beelditems

nr. 08 2013

HOME ZIE & LEES BLZ.L…

HET OUDE POORTGEBOUW KASTEEL VAN NASSAU TE ZIEN OP EEN AQUAREL DOOR JM CELS UIT 1840 WK’88 zie blz.11:00/01

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

TOCCATA JOHAN SEBASTIAN BACH http://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY

gAZet INTERACTIEF zie blz.B

DOORGAANVOORRONSE!

JG.01 NR.08

gAZet direct in jouw mailbox of… dan toch een gedrukte versie of… een jaarboek!?!

BOECKHAEGHE


A

Exact 190 jaar geleden gesloopt!

08’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

ZO ONGEVEER ZOU HET KASTEEL VAN RONSE NU NABIJ DE SKYLINE VAN RONSE STAAN

KASTEEL VAN NASSAU ( KAS T E E L VAN R O N S E )

1630 /+1823 © copyright zie COLOFON achteraan...

IMMER IN RONSE BEGRAVEN, CONCESSIE VERLENGD! BLZ.U,V,W,Z

RONSE IN BEELD  ZONDAG 10 FEB’13 13:45

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer high five staat ook deze week voor ‘n leuke ontmoeting tussen gAZet en haar lezers door derde keer op rij muziek via links naar www.youtube.com hier & daar te posten zodat tijdens ‘t lezen van gAZet +/- gepaste muziek kàn weerklinken; het sonore wordt nog uitgebreid!


B

CONTACT MET ONZE TROUWE LEZERS… 08’13

gAZet BLIJFT GRATIS

ren in de vorm van PDF of zelfs JPEG. Wil je dan uit gAZet één of andere pagina of een gedeelte van het weekblad gAZet blijft élke week GRATIS surfbaar via www.gazetronse.be. Op deze met iemand delen, om welke reden ook (bvb. jouw buurvrouw staat in website staat sowieso het lopende gAZet of jullie vereniging staat en venummer alsook kunnen er zo’n 4/5 dette enz.), dan kan dat. Ook makkevorige nummers staan. Voor nóg oulijker als je gAZet zelf wil uitprinten, dere nummers (iemand wil bvb. in geheel of één of meerdere pagina’s. september een nummer uit januari Deze dienst kàn überhaupt worden raadplegen of later zelfs vanuit 2014 aangeboden, maar gratis kan hier niet. eentje verschenen in 2013), dan kan gAZet zou voor deze dienst een JAARdat uitsluitend via de website… abonnement kunnen aanbieden ten www.azronse.be. Kwestie van orgabedrage van 24,95 euro, vooraf te nisatie én het overzichtelijk houden voldoen. Bedrijven kunnen zelfs een van vooral www.gazetronse.be, dé ruggengraat van de gAZet publicaties. factuur krijgen, aftrekbaar… Dus wil je gAZet iedere week rechtstreeks op jouw computer via jouw mailbox, dan zou dat weldra kunnen, misschien zelfs met terugwerkende kracht tot ons eerste nummer van 04 januari 2013. Hiermee krijg je de mogelijkheid om lokaal digitaal weekblad gAZet onmiddellijk na verschijnen binnen de minuut in jouw computer te krijgen. De Nog andere lezers blijven naar de mogratis gAZet via www.gazetronse.be loopt via het news paper programma gelijkheid vragen om een gedrukte van ISSUU en dat impliceert draaiende versie van weekblad gAZet te kunnen bekomen. Dit kan ook, mits er iedere pagina’s, leuk…maar die ook ergens week minimum 20 kopers zouden zijn. een voor sommige lezers storende Zo’n gedrukte versie zou kunnen aanglans meekrijgen. Omwille van het weekblad effect eveneens twee pagi- geboden worden tegen de stukprijs van 6 euro. Inderdaad is dat t.o.v. bvb. na’s aan elkaar geklit! Voor iemand die het blz. per blz. wil, bestaat de mo- een STORY iets meer dan ‘t dubbele, maar de STORY is na een week… uitgelijkheid dat we per e-mail iedere week direct na verschijnen gAZet stu- verteld en jouw eigenste weekblad

ÉLKE WEEK 11:00 ÉÉN WEEK LANG! WIL JE gAZet DIRECT Hogerstaande slogan beduidt dat gAZet verschijnt ten laatste élke vrijdag rond 11.00u – diverse keren stond gAZet reeds op donderdagavond online, één keer kwamen we binnen het spreekwoordelijke academisch kwartier op jouw pcscherm. In deze rubriek, voortaan HIGH FIVE gAZet INTERACTIEF genaamd, willen we contact houden én leggen met onze lezers. Gewoon als het opportuun is. We willen het deze week hebben over ‘n paar bijkomende mogelijkheden om gAZet te lezen én als er belangstelling annex engagement voor is…

IN JOUW PC?

‘n GEDRUKTE gAZet?

gAZet ga je niet zomaar bij het oud papier gooien, daarentegen zal/kan je het bijhouden om aldus een volledige jaargang en nadien jaargang per jaargang over jouw en ‘ons’ Ronse te kunnen opbouwen. Naar de toekomst een waardevol collector’s item. Zo’n gedrukt exemplaar zou bvb. op zaterdag kunnen bekomen worden in ‘n paar winkels in de stad, zeker ook bij Saey Buro (makkelijk parkeren). Je moet het wel gaan halen, voor die prijs zit postzending er niet in. Je zou dan zo’n abonnement gAZet gedrukt voor jezelf kunnen nemen, het cadeau geven kan ook. Per maand zou vooruit betaald worden (24 euro per vier en voor een maand met vijf nummers 30 euro). Voor wie?... Voor jezelf als je absoluut een gedrukt exemplaar wilt hebben, voor de buurvrouw die geen computer heeft, voor een ouder die in een verzorgingstehuis verblijft en aldus op haar/zijn oude dag wekelijks in contact wil blijven met haar/zijn geliefd Ronse. gAZet overweegt om één of beide hoger beschreven diensten aan te bieden; wordt vervolgd! HEB JE…

BELANGSTELLING VOOR OFWEL gAZet RECHTSTREEKS IN JOUW MAILBOX EN/OF WEKELIJKS EEN GEDRUKT EXEMPLAAR IN JOUW HANDEN?, E-MAIL ONS DAN:

www.gazetronse.be


TAVI is voor VTV immer een kaskraker; hier logo door Willy Deventer.

Theater VTV vierde in 2012 zijn 100e verjaardag. De lokale theatervereniging werd plechtig op het stadhuis ontvangen en Willy Deventer tekende voor die gelegenheid het Gulden Boek. Zijn persoonlijke insteek was vooral kleur & textuur van de voorhang. Totdat de feestzaal en dus ook de toneelzaal van de Kristen Volksbond in 1991 in vlammen opging (het interieur was helemaal van hout!), scheidde dit doek het toneel van de zaal. Het was vlak gespannen

C 08’13

(dus niet het open plooiendoek uit de illustratie), vrij mat en van kleur ongeveer zoals hieronder: zo’n petroleumblauw! Openend ging het omhoog en dus niet opzij. Door de spots van toen beschenen, kreeg het een unieke blauwgrijze illuminatie, alleen in de Volksbond te zien! Ook van WD: de programmabrochure voor De nacht van de 16e januari, zie ook in COLOFON bij blz.C.


U ZAG HET REEDS OP DE HOME EN OP BLZ.C DAT ER NAAST HET VIERNOTENPICTOGRAM EEN LINK STAAT NAAR ‘N GEPAST MUZIEKJE: GEWOON KLIKKEN EN LUISTEREN TERWIJL JE LEEST & KIJKT

http://www.youtube.com/watch?v=cUTxxLvB9Ng

Vanuit de achteraan het rode pannen! Hoe komt dit? De toren is, als een soort stadhuis gelegen belfort (Ronse heeft er geen apart zoals Gent of Kortkantoren, valt deze kijk rijk bvb.) eigendom van de stad zelf, terwijl de rest via de stad betoelaagd, eigendom is van de kerkfabriek! op de Sint-Hermescollegiale te bewonderen. Vooral vanuit dit gezichtspunt valt er je, beste lezer, wellicht een unicum op dat, we zouden niet weten waar, nergens in Vlaanderen zijns gelijke kent. De dakbedekking van de toren is in zwartgrijze leien, deze In de vorige eeuw werden ongeveer gelijktijdig de van schip, dwarsbeuk en dakbedekkingen vernieuwd, echter vanuit een andere koor alsook de instantie en dus blijkbaar ook door een andere aanzijkappellen in gelakte nemer. Wijlen Albert Cambier, die in die periode niét

D 08’13

in Ronse verbleef (sic!), moet, toen hij het debacle voor ‘t eerst zag, zowat uit zijn vel gekomen zijn van onbegrip en colère. Het kwaad (?) was echter geschied! Ronse heeft sindsdien iets speciaal: een ‘grote kerk’ in twee dakkleuren; moet kunnen.

Het stadhuis is het in 2013… 50 jaar oud. Het werd op de Grote Markt op de plek waar het vorige stond neergepoot. gAZet komt hierop zeker terug, ie guiren en kluiren! Was de zonnewijzer in het de Malanderpark van de hand van Michel Claus, dan zijn de zware bronzen poorten werk van kunstsmid Marcel Claus, oom van Rita Claus, echtgenote van de uitgever. Het ouderlijk huis, nu nog bewoond door dochter Marie-Gemma én zijn atelier bevinden zich in de Neerhofstraat nabij het grootwarenhuis Delhaize. Inzetten: de toren van Sint-Hermes zag er ooit zo uit: met stompe spits én hoektorens door Antonius Sanderus in zijn Flandria Illustrata begin 17e eeuw en rechter inzet zonder spits noch hoektorens op deze oude prentbriefkaart.


E 08’13

te bewonderen vallen. Op de grote foto onderaan bemerk je in de linker bovenhoek de Sint-Hermescollegiale die misschien een minder creatieve toren heeft dan de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde, eveneens in hooggotiek, maar als geheel van kerk aan Het was Willy Deventer die, als lid van de toenmalige Koninklijke Museumcommissie, aan voormalig schepen voor cultuur Suzy Ary (zie inzet), suggereerde om de deels kapotte arduinen zuilen van het oude stadhuis (zie boven midden) in ruïnelook herop te richten nabij de bibliotheek en haar polyvalente

zaal. Hijzelf vereeuwigde deze remake in één van zijn illustraties in het Gulden Boek (zie vlg. blz.). De zuilen lagen op de Bruul nabij het museum en vanuit horizontale verrezen ze weer naar verticale positie zoals ze niet alleen vanuit gras maar ook vanuit witte sneeuw…

evenwichtiger proporties voldoet én een vertrek heeft vanuit een deels Romaanse crypte! Later meer daarover…


F 08’13

De Sint-Hermeskerk op een postzegel van filatelie Ronse voor 1979 en in het werk van Willy Deventer. Hierboven op de tekening in het Gulden Boek van de blauwstenen zuilen van het oude stadhuis zie je in slechts ‘n paar lijntjes de Ronsese collegiale (zie ook vorige blz.). Links figureert de Sint-Hermeskerktoren als belfort van waaruit dagelijks beiaarddeuntjes weerklinken en bij concerten volop beiaardklanken vanwege onze klokken weergalmen. Direct rechts de toren n.a.v. 125 jaar Sint-Gregoriuskoor. Op twee diepdrukken van de vijfdelige reeks over het leven van Vader Glorieux staat de toren twice afgebeeld: hier op het Fiertelluik alsook op etsplaat nr. 1 (Glorieux met koe naar Ronse). Bemerk de aanzet van de spitse toren vs. de stompe van toen. Het werkje onderaan rechts schilderde…

Willy Deventer als jonge knaap vanuit het raam van het RTS (zie blz.P) in de Jan van Nassaustraat (zie de poort in de Vanhovestraat in gAZet nr.07) waar hij avondles tekenen en schilderen volgde bij Florent Devos (houtskool), Gilbert Vanliefde (schilderen) en Albert Decordier (schilderambachten). De opdracht zal gouache geweest zijn in wit/zwart/grijstinten.

 ERNESTINE VAN NASSAU-DE LIGNE, BEWOONSTER VAN HET VAN NASSAUKASTEEL, ZOU DE BRODERIE GEMAAKT HEBBEN VOOR HET OUDSTE SINT-HERMESSCHRIJN. ZIE BLZ.U


voorzien van alle nodige logistiek (te openen openingen, podia die naar omhoog kunnen komen, allerlei bekabeling enz.) IS OP ZICH VOLDOENDE OM VOOR RONSE AAN CITYMARKETING TE DOEN! Ronse zou aan Vlaanderen, aan hinterland Wallonië, zelfs aan Noord-Frankrijk een…

DE KLOEF IS GROTER DAN DIT PLEIN… Z I E

V O O R A L

B L Z. I

EVENEMENTENPLEIN

Bekijk hierboven vanuit de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome het beroemde Sint-Pietersplein dat tot aan de grens van Vaticaanstad, zie gele stippellijn, 5 hectaren groot is. De Kloef zouden we kunnen meten als een driehoek met een grootste zijde van ca. 690m (Spillegem naar hoek Delghust- & Bredestraat) en met een basis van 240m (Delghuststraat)

wat uitgerekend neerkomt op 690 x 240 gedeeld door twee = 8,28 ha. De Kloef is dus minstens anderhalve keer het grootste plein van Rome. Dus neem er het aansluitende plein op Italiaans grondgebied dan maar bij (tot aan de oranje stippellijn)… dàt is de grootte van ‘ONZE KLOEF’. Alleen met een plein van deze grootte, effen geplaveid en onder de bevloering

The Google Science Fair is an online science competition open to students ages 13-18 from around the globe. We're looking for ideas that will change the world. To get started, all you'll need is a Google account.

PUB004

kunnen hebben aanbieden dat totnogtoe 100km straal vanuit Ronse zijn ‘s gelijke niet kent! Wat doen de vorige stadsbesturen van Ronse?, ze geven De Kloef vrij voor… bewoning! Zelfs niet voor uitsluitend een soort Central Park, NEEN, óók én wééral voor... BEWONING!?! Nogmaals: bewoning is géén uithangbord, dàt is géén citymarketing, tenzij voor een…

(vs.) SLAAPSTAD!

(lees gAZet nr.07!). Ik ben nu ook niet van gisteren en gedane zaken hebben weinig keer, laat staan politieke arrangementen, dus weet ik dat wat gAZet in vorige en huidig nummer(s) aanbrengt, NIET zal worden gerealiseerd, aan geen kanten. Daarentegen: dromen mag en dat gaan we nu tot slot van de reeks zegden ze het product… Ronse? (zie gAZet nr.04 t/m 08) eens lekker doen (kijk ook op de volgende pagina’s). Een braaf idee zal nooit hoge toppen scheren, zelfs in het Vaticaan niet! Een trigger is iets controversieel, iets gedurfd, iets spraakmakend, iets ongelooflijks, iets stout! Ook daarom kan wonen geen optie zijn voor welk

G 08’13

begin van citymarketing dan ook! De geschiedenis staat bol van realisaties die zonder wat durf nooit zouden zijn opgericht. Nemen we één voorbeeld: de Eiffeltoren. Toen Gustave zijn plannen ‘aan Parijs’ bekend maakte, verklaarde men hem met zijn naar omhoog geplooid ijzer goed voor gek. Guy de Maupassant en Emile Zola gingen zelfs van deur tot deur om een petitie TEGEN te laten ondertekenen! Uiteindelijk bouwde men de Eiffeltoren met een compromis: na de worldexpo waarvoor hij symbool zou staan, dus na welgeteld één jaar, moest hij worden afgebroken. Kun je je Parijs indenken zónder? Ging het om het geld?, NEEN, geld is er ALTIJD, als het project maar genoeg mensen in de gordijnen jaagt. WANT PAS DAN IS EEN IDEE, een TRIGGER, als citymarketing project veelbelovend. Als het tegenstand opwekt, als er hevige pro’s en nog vuriger anti’s zijn. Ronse zal het nooit (mag dat, nooit zeggen?) uitproberen, want men zet in op… kuieren, op wonen, op ingetrapte deuren, Ronse zet in op… BRAAF! Bon, we zullen maar weer foldertjes gaan drukken voor de crypte (mooi, maar géén toerist extra!), we zullen die chaotische Fiertelprocessie maar weer door de centrumstraten sturen (géén stoepstaander extra!), we zullen maar weer onder ons bommelen, want uit… Holland komen alleen majoretten annex muziekband! Zet mij maar in de hoek, want ik wil niét braaf zijn! gAZet uitgever Willy DEVENTER


IN RONSE GING SCHANDALIG VEEL VERLOREN. VOOR RONSE ZOU EEN GESCHIEDSCHRIJVING VAN PERSONEN KUNNEN GESCHREVEN WORDEN, NAAST ZIJ DIE IETS TEN GOEDE DEDEN VOOR DE STAD, ZEKER VAN DE STUKKEN ONBENUL DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE TELOORGANG VAN ZOVELE JUWELEN. ZOUDEN DEZE PARELS ER NU NOG STAAN, INDERDAAD GERESTAUREERD, MEN ZOU NIET EENS NAAR EEN TRIGGER BETREFFENDE CITYMARKETING MOETEN ZOE-, KEN… GESNEDEN BROOD! KIJK ALLEEN MAAR NAAR DE ZUIDSTRAAT,WEG AL DAT MOOIS!

De uitgebalanceerde neogotische PATRIA, gesloopt; de mooie GEVELS er rechtover, verdwenen, de PASTORIE van SintMartinus, wellicht het mooiste neogotische bouwwerk van Ronse, laten instorten; de WINTERVILLA van de familie Portois, vervangen door een oerlelijk appartementsblok en…

… de stenen vazen van Portois staan bij gewezen melkman Jacques Verkimpen, ergens voorbij Zulzeke dorp langsheen de weg naar Berchem!

H 08’13


DOORSTEEK VANUIT OSCAR DELGHUSTSTRAAT NAAR DE ONDERGRONDSE PARKINGS NIVEAU 1 EN NIVEAU 0 (GELIJKGRONDS VERLORENSTRAAT)

DE KLOEF

I 08’13

 GROTE MARKT

= HUIDIG TERREINNIVEAU

Onder het plein een overdekte hoge ruimte van ca. 60000m², te voorzien voor allerhande activiteiten, mogelijks met directe uitbreiding van die activiteiten via openingen naar het erboven gelegen plein…

PARKEERGARAGES met een niveau gelijkstraats (Verlorenstraat) en erboven een tweede niveau dat ook vanuit de Delghuststraat bereikbaar is; plaats voor liefst 2000 auto’s; elk P-probleem meteen opgelost!

 PELGRIMSTRAAT

Bovenaan een enorm vlak plein dat voor allerlei evenementen geschikt is (zie diverse mogelijkheden in kaderstuk onderaan deze blz.)

 VERLORENSTRAAT

100m

Als voorbeeld een ei van 100m hoog (het hoogste ter wereld?), met bovenaan belvédère in ‘n paar etages, view op centrum Ronse…

ALLERLEI: ANTIEK- & ROMMELMARKT / KINDERMARKT / LABYRINTH / KAMPEN / JAMBOREE / JEUGD- & MASSAMANIFESTATIES / MEETINGS / (VLAAMSE) KERMIS / HISTORISCHE EVOCATIES / BIER- & WIJNFEESTEN MEIBOOMPLANTINGEN / HELIKOPTERVLUCHTEN / BALLONVAARTEN / APOTHEOSES / LEGEROEFENINGEN (MILITAIRE) TAPTOES / (RELIGIEUZE) PLECHTIGHEDEN / VAKANTIESPELEN / enz. CULTUUR: FESTIVALS MUSICALS / THEATER / OPERA / CONCERTEN / CINEMA & TV- UITZENDINGEN OP GROTE SCHERMEN 3D-EXPO / KRIJTKUNST / enz. ONTSPANNING: DE GROOTSTE CIRCUSSEN KUNNEN HIER STAAN / RODEO’S DANSFEESTEN / DUIVELSFEESTEN / enz. NATUUR: VOGELMARKT / BLOEMENMARKT / BLOEMENTAPIJT PARADES / enz. SPORT: AANKOMST WIELERWEDSTRIJDEN / KAATSWEDSTRIJDEN / PÉTANQUE / SCHAATSEN

NIEUW VLAK GABARIET GROTE KLOEFPLEIN

VARIANTEN MET DE HEROPBOUW (1) VAN HET KASTEEL VAN NASSAU  OF DE HOOGSTE KERSTBOOM  TER WERELD (2)

100m

ROLSCHAATSEN / LANGLAUFEN (kunstsneeuw) / TURNFEESTEN / (diverse) BALSPORTEN / AUTO- & MOTORSPORT (stunts) / SCHIETSPORTEN / ATLETIEK / PAARDENSPORT / HONDENSPORT / REUZESCHAKEN PARACHUTESPRINGEN / TORENKLIMMEN (in/op de reuzekerstboom bvb.) / SNELWANDELEN / TENNIS / VOGELS enz. NIJVERHEID: TENTBEURZEN / AUTOMARKT / EETFESTIJNEN / AMBACHTEN / GEWONE & GESPECIALISEERDE MARKTEN / AFHURING DOOR BEDRIJVEN e.a. / KERSTMARKT / BRADERIES / enz. RECREATIE: HISTORISCHE, INDIANEN-, COWBOY- & ANDERE THEMADORPEN / REUZE BBQ / NATURISME (onder voorbehoud) / enz.

KORTOM EEN REUZENPLEIN MET 100 EN ÉÉN MOGELIJKHEDEN! ZIE BLZ.11:00/02

(1) bouwpromotor Dirk Oosterlynck zei dat hij oude gebouwen desnoods zou afbreken én heropbouwen… (2) zie andere varianten in gAZet nr.06


Elke Ronsenaar weet dat haar/zijn station ooit dat van Brugge was, bewijs op onderstaande tekening. Je kan er BRUGES op lezen. Misschien ben je vergeten dat, om

J.B.

S.C.

God weet welke reden, dàt station van Brugge in Ronse konteverkierd staat, met de voorgevel langs de sporen (zie inzet met ‘n ouwe postkaart!). De NMBS heeft

grootse en ingrijpende plannen met het stationskwartier, later meer daarover. Op het Stationsplein was vroeger gevestigd café restaurant hotel RITZ…

J 08’13

KWAM BREL VANUIT http://www.youtube.com/watch?v=o6Pc-Z_r5jQ PARIJS IN HET RONSESE RITZ LOGEREN… DAN IS EEN JONGE RONSENAAR SOMMELIER IN HET RITZ VAN PARIJS… Vraag aan onze lezers: wàt is er op deze prent, toen het station van Ronse nog in… Brugge stond, mis met dit treintje!?! 

http://www.youtube.com/watch?v=XpbTI4zN1FY


A

OP DE VOLGENDE PAGINA’S VERVOLGT LOES DEVENTER HET RELAAS ENZ. VAN HET RONSESE KAARTBOEK UIT 1684 EN WAARNAAR NOG ZOVEEL IN HET RONSE VAN NU VERWIJST. HIER ALVAST HET CENTRUM VAN HET OUDE RONSE, ALLES BUITEN DEZE KAART IS DEN BOERENBUITEN!

B C

Ter oriëntatie: A = voet van de Kruisstraat B = thans de Bruul C = collegiale D = Grote Markt E = de Kloef F = Hoogstraat

http://www.youtube.com/watch?v=OIPfulWW7d0

Massale opkomst uitvaart Hans Roels, betreurde medewerker van de parochie Sint-Pieter. Belleman van de Fiertel voorop, werd zijn kist de kerk binnengedragen. Guillaume De Vos en Hans Van de Walle zongen liederen.

Wil je ELKE DONDERDAG in jouw MAILBOX een VOORUITBLIK op de KOMENDE gAZet? Wil je liever vriend dan vijand zo’n vooruitblik gunnen?, e-mail ons jouw (en andere als je dat wilt/mag) e-mailadres! Onze mailboxen op blz.A…

OPLOSSING VLG. WEEK!

RONSE UW STAD Actiecomité Leefbaar Louise is boos voor de goedkeuring afvalstort OB&D langsheen de Schorissesteenweg en vraagt burgemeester Luc Dupont dat hij de werken zou doen stoppen!

08’13

E

D F

K

Is een uitgave van Het NieuwsbladRONDOM in samenwerking met het stadsbestuur. De editie 2013 is uit. Vol Ronsese overheidsinfo. Indien niet ontvangen in jouw brievenbus: vraag jouw exemplaar bij de receptie v/h stadhuis!

gAZet is ongemeen interactief, want een lezeres suggereerde om iedere week, enkele edities ver, een Ronsese ‘voet’ (let op de aanhalingstekens) te plaatsen met de vraag van welk beeld (…) de ‘voet’ afkomstig is. Oplossing verderop in dit weekblad of al eens in een volgend nummer of t.b.v. een prijsvraag! Ziezo, goed idee, bij deze aangekaart en van wie is deze ‘voet’? De oplossing distilleer je dit keer uit DE SCHEVE KOLOM verderop hier in gAZet nr.08. Zie hint hiernaast…


L

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

DE GEBRUIKTE LANDMATEN In het land- en kaartboek van 1684 werden volgende landmaten gebruikt: Aalsterse roede = vierkante roede (r²) = 30,74 m²; 100 r² = 1 dagwand = 3073,60 m²; 400 r² = 4 dagwand = 1 bunder = 12294,40 m²; lengte van de Aalsterse roede = 5,54 m; 1 voet² = 0,0768 m²; lengte van de voet = 0,2772 m.

DE GEBRUIKTE MUNTWAARDEN In het land- en kaartboek van 1684 werden de muntwaarden pond, schelling en denier gebruikt: 1 pond = 20 schellingen = 240 deniers. Het gaat hier om ponden parisis (Parijse ponden), waarvan de huidige nominale waarde niet te schatten is, omdat de levenswijze door de jaren heen zoveel veranderd is. We kunnen wel vermelden dat een metselaar in Sint-Martens-Latem in 1643 één pond parisis per werkdag verdiende. Als we er van uitgaan dat beide landmeters, van het land- en kaartboek Ronse 1684, 655 dagen op het terrein werkzaam waren en daarvoor 3 008 ponden parisis ontvingen, dan verdienden beide landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, ca. 2,3 keer zoveel als bovenvermelde metselaar.

DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN In het land- en kaartboek van 1684 werden verscheidene afkortingen gebruikt: landmaten: B / b = bunder, D / δ = dagwand, R = roede; muntwaarden: pôn = pond, β (s) = schelling, dr = denier; n° = perceelnummer.

DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT DE STARTFASE De vernoemde landmeters vingen hun meting te Ronse aan in de uiterste noordwestenhoek van de stad en zij beëindigden hun werk in het zuidoosten van het stadsgebied. Op basis van de aanvangsen einddatum, kennen wij het aantal tussenliggende dagen, nl. 981 dgn. Hiervan hebben beide landmeters ca. 655 dgn. effectief op het terrein doorgebracht, dit door o.a. zon- en feestdgn. waarop niet gewerkt moest worden. Aan de hand van de stadsopp. kunnen we bepalen dat ze gemiddeld drie bunder drie dagwand 24 roeden (= 4 ha 68 a 68 ca) per werkdag hebben opgemeten. Hieruit kunnen we besluiten dat ze hun opdracht met een bekwame spoed hebben uitgevoerd. Volgens de overeenkomst tussen het stadsbestuur en de betrokken landmeters bedroeg de aanbestedingsprijs één pond vijf schellingen parisis per bunder. Als we deze prijs vermenigvuldigen met de totale opp. van de opgemeten buitenstad bekomen we een totaalbedrag van 3 008 ponden parisis.

staande waarden door elkaar delen, kennen we de gebruikte schaal:

221,76 0,08

1 2772

08’13

02 De grenzen van de kaartbladen zijn gebaseerd op straten, voetwegen, waterlopen of perceelsgrenzen. De hoofdwegen worden aangeduid door een dubbele lijn,

voetwegen door een puntlijn. Iedere kaart is ook voorzien van een noordpijl, waarbij het noorden aangeduid is door een gestileerde lelie. Op de kaarten zijn ook de bronnen en de verschillende waterlopen aangeduid. Deze laatste door een dubbele lichtjes kronkelende lijn die achteraf met verdunde blauwe inkt is bijgekleurd. De grachten, de plassen, de vijvers en de waterreserves zijn voorgesteld door kronkelende concentrische lijntjes.

HET VOORSTELLEN OP KAART De kaarten van het land- en kaartboek werken met een soort metrieke schaal waaronder volgend opschrift staat: ‘Maete van 40 aelstersche Landt Roen naer proportie van welcken dese caerten tot 53 ghetrocken sijn.’ 40 Aalsterse roeden bedragen 221,76 m en zijn voorgesteld op de kaart door acht cm. Als we boven-

LEES DOOR OP VOLGENDE BLZ.


M Vervolg van vorige blz. Elk kaartblad is ingedeeld in wat wij op heden ‘wijken’ of ‘sectoren’ zouden noemen met elk een toponiem. Deze ‘wijken’ zijn afgebakend met een dikke bruine streep. Binnen iedere ‘wijk’ krijgt elk perceel een volgnummer, telkens beginnend bij n°1. De stadsgrenzen zijn, indien deze niet bepaald worden door een weg of een waterloop, met een streeplijn van dezelfde dikte als de perceelsgrenzen getekend, met volgend opschrift bij: ‘Gescheet van Ronsse ende Ellezelles’’ (zie bovenaan). Belangrijke of merkwaardige bomen zijn ook als herkenningspunten aangeduid. Als vb. kunnen we aanhalen: * Daar waar de huidige ‘Drielindenstraat’ en de ‘Bremstraat’ samen komen, staan drie bomen getekend, vermoedelijk drie linden die later hun naam aan de aanpalende straat gaven. Hoeve De Drie Linden

* Op het ‘gescheet van Ronsse ende Ellezelles’ is de belangrijke boom ‘Tombeele’ getekend (). Naar deze boom wordt nog via de huidige Tombele (), via de kapel Tombelle en tijdens de Fiertel verwezen. LEES VERDER OP VLG. BLZ.

08’13


N 08’13 TEREELVDERUUWRE deze week nu ook eens in een… kolom vóór het COLOFON, voor inkomende allerlaatste berichten…  Omtrent het kasteel van Nassau laat een lezer ons weten dat een jonge Ronsenaar ooit een paper ofzo maakte over het kasteel; gAZet heeft reeds contact met de persoon in kwestie… WORDT VERVOLGD!  Alweer omtrent het kasteel laat een andere lezer ons weten dat hij een maquette van het kasteel van Nassau aan het opbouwen is, op vrij grote schaal (lijkt op een grote tafel te kunnen), foto reeds in ons bezit, maar belofte maakt schuld en die was om nog wat te wachten vooraleer er een afbeelding van te publiceren. WORDT DUS EVENEENS VERVOLGD!  Magazine RONDOM viel net in onze brievenbus en omtrent Ronse staat dit te lezen: blij, bang, boos… ook kinderen ervaren emoties, alleen het verwoorden ervan lukt nog niet; je maakt kennis met het psychisch leven van een baby vanaf zijn eerste levensmaanden; dinsdag 23 april om 19.30u in de bibliotheek a/d Soudansquare.  Leuke lezersreactie: “Wat ik een heel sterk punt vind aan gAZet is vooral de perfecte combinatie van (overvloedig) beeldmateriaal en gebalde tekst. Jongeren vinden uiteraard vlugger de weg naar zo’n concept. En dat moet de bedoeling zijn. En... het is toch maar weer eens een authentiek Ronsisch “product”, dat niet alleen de hartenklop van onze stad registreert, maar ook een bijzondere bovenlokale uitstraling kan hebben!”

VERVOLG VAN VORIGE BLZ. In het programma van de Fiertel staat het volgende opgenomen: ‘Kapel van Tombelle (Sint-Pieters Ellezelles)  stilstand van de Fiertel waar er gebeden wordt’. ZIE VOLGENDE BLZ.


O

VERVOLG VAN VORIGE BLZ. 08’13

De kapel volgens Sanderus

Een andere voorgestelde kapel is de Kapel Ter Heide (in het land- en kaartboek opgetekend als ‘Cappelle ter heyden’). Deze werd in 1662 opgericht als gevolg van de contrareformatie op initiatief van kanunnik Christophe De le Tenre. De kapel stond er t.h.v. de Kleine Heide (straat) t/m 1797. Volgende week komen we op het item van de Kapel Ter Heide terug…

In het land- en kaartboek zijn ook de kapellen getekend, zo zien we hieronder de voorstelling van de kapel ‘ten Wittentack’.

De oude kapel in 1890… De Kapel O.-L.-V. van Wittentak betekent… dat een tak met witte bladeren een Mariabeeldje bedekte. Daarbij bidden, deed de builenpest wijken en in de 17de eeuw werd de bouw van een kapel op de plek van de witte tak door Ernestine van Nassaude Ligne (zie inzet; zie blz.V) gefinancierd. De kapel werd aldus een soort buffer om deze besmettelijke ziekte uit Ronse weg te houden. Ter vergelijking tonen we hier resp. het heiligdom van Wittentak volgens Sanderus (Flandria Illustrata), de oude Kapel van O.-L.-V. van Wittentak rond 1890 (fotograaf onbekend) en hoe kapel ten Wittentak er anno 2013 op z’n winters bijstaat...

03 De kapel anno 2013… 500m hogerop gebouwd!

VLG. WEEK: DE GALGEN (JUSTITIES)


http://www.youtube.com/watch?v=jUtUFvlElYk

06

07

PÊLE-MÊLE 1

Pêle-mêle is een reeks pagina’s waarin we wat aandacht geven aan items die in enkele vroegere nummers van gAZet, nu de zeven vorige dus, reeds aan bod kwamen. gAZet zal die paginareeks dus af en en toe brengen, geel is de markeringskleur! Het betreft bvb. aanvullend materiaal, of een tekst of beeld waarvoor toen geen plaats was, een of andere reactie van een lezer, iets cool tegengekomen op onze reportagetochten dat relevant blijkt te zijn voor het reeds gebrachte item, een correctie of verduidelijking misschien, name it… We geven bij enkele foto’s in pêlemêle (denk aan de fotokaders bij oma en opa…) een aantal nummers, zijnde de voorheen verschenen edities van gAZet. Dus weet je waar zoeken bij www.gazetronse.be (de jongste 4/5 nummers) of bij www.azronse.be voor nòg oudere nummers… Op deze pêlemêle blz.1: links boven een interview met Ann Christy door –AZetters BeoWULF & Bob v/d Memling; eronder hommage aan wijlen Jenny Derouck (tussen links Roberte VandenhauteDekeyser en Anita Declercq alias mevrouw Devos - Guy staat rechts op de foto). Bij de doorstart van gAZet vernamen we dat Jenny jammer genoeg overleden is. Rechts boven reageerde Eddy Adams op zijn foto als Bommelskoning (carnaval Kleve) en André Roekeloos was de gedreven directeur van de RTS die nimmer zonder… stoeferke zou zijn verschenen!

gAZet

P

08’13

07

07


PÊLE-MÊLE 2

gAZet

Q

08’13

A B

01 02 03 04 05 06 07

staat en je bemerkt de drie niveaus van waarop de wekelijkse panoramafoto’s worden gemaakt: ofwel vanop het balkon (A), ofwel op het grote terras (B), ofwel op het benedenterras. Zoals bij 30 jaar weekblad –AZ cf. ‘t Schubertconcert van 1997 hoopt gAZet verder dit jaar naar buiten te komen met o.a. een concert van eigen bodem… WORDT VERVOLGD!

02

 De Hotondmolen nog met wieken, zoals hij er nu bijstaat en ervoor zonder mantel! Rechts ingevolge onze interieuroproep een variante van… paard en kar, ervoor, erachter en hier er op! 

FRANZ SCHUBERT door WILLY DEVENTER

gAZet brengt als kleine verpozing in het drukke werk sinds 20 december 2012, datum waarop we van start gingen, wat achtergrond over het reilen en zeilen om dit lokaal digitaal weekblad gerealiseerd te krijgen; elke week vergasten we onze lezers een ‘vers’ panorama van onze stad (hierbij twee van vorige zomer: toen een bevreemdende lucht zich plots boven Ronse samenpakte en om het contrast nog groter te maken, onder deze letters een totaal ander beeld van dezelfde locatie; locatie die je telkens ziet vanuit de fotograaf van dienst, maar kijk, je ziet nu ook eens waartegen die foto-

http://www.youtube.com/watch?v=sXGgKiYSVuE

C

04


PÊLE-MÊLE

3

gAZet

R

08’13

01  Albert Vanden-

haute, ideegever voor een nieuw weekblad te Ronse, ligt op Hogerlucht begraven, naast zijn vrouw Roberte Dekeyser (1922-2001). Willy Deventer schilderde deze  blauwe engel (gouache) alsook

01

deze blauwe dame (olie; in onze nrs.06 & 07 stond blauwe engel… Marlène Dietrich)! Deze duivel  (of sater) kreeg vorige week slechts ‘n minuscuul plaatsje toebedeeld, in nr.08 dus wat groter, want dit bronzen…

12 cm (meet het beeldje!)

07

Film Marlène vrijdag 22 feb. op CANVAS

 De N60 zoals Willy Deventer

Handelaars die nog Ronses spreken, kunnen deze sticker op hun deur kleven; verkrijgbaar bij Buro Saey.

06

… beeldje in Weens brons werd door een koppel uit Ronse in ‘n Wetterse antiekzaak aangekocht. Merkwaardig is dat de figuur niet ook op zijn staart, maar uitsluitend op z’n beide poten rust!

hem in 1996 in het Gulden Boek tekende en toegegeven, burgemeester Oscar Delghust kreeg bij de aankondiging van de reeks over het Ronses kaartboek van 1684 een wat wazige foto… met deze toch wat betere foto rechtgezet! 


04 03

PÊLE-MÊLE 4

I.v.m. vorige nummers van gAZet wijst Willy Deventer links boven de plek aan waar Georges Cans (Snacske van weekblad –AZ) begraven ligt, vlak bij de bel op de begraafplaats van Hogerlucht. Rechts boven burgemeester Marcel Vanderhaeghen zoals hij in de eregalerij van het stadhuis hangt, geschilderd door André Tahon. Onder hem de grafsteen van ‘zijn’ stadssecretaris Marcel Geenens wiens asurne werd begraven op het ereperk voor burgemeesters, schepenen en hun echtgenoten alsook stadssecretarissen. Ligt ook op het ereperk: schepen Albert Decordier. Links TAVI Kloef, de ‘echte TAVI (zie VTV).

07

gAZet

S

08’13

Niet op het feitelijke ereperk, maar op een klein ereperk voor hem alleen (en zijn echtgenote), ligt de illustere Eugène Soudan op Hogerlucht begraven, op de top van het heuvelachtige begraafpark. Hij was de enige burgemeester die voorheen ook minister was.


gAZet zal blijven zagen: DOE DIE VLAG WEG, hij staat in het beeld van één van dé toeristische views van Ronse! Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om bepaald dààr een vlag neer te poten!? Gent zet geen vlag op de Sint-Michielshelling pal voor de drie torens, Kleve zal géén vlaggen zetten voor hun hoofdmonument!

T 08’13

BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN

PUB002

Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03

I N L IJ S T I N G E N

_LOGODESIGN _WEBSITES_ Twee _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ illustraties omtrent _PORTRETTEN_LAY OUT_ jumelagestad _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ Kleve (DE) in +32 55 20 60 03 via www.abyzadviez.com het Gulden Boek abyzadviez@gmail.com door Willy Deventer.

PUB001

05


TOT ONGEVEER DEZE STREEP LOOPT HET HUIDIGE SNOECKSTEEGJE

(1) had met Jan van Nassau niets meer van doen (2) baljuw werd later burgemeester

38m

ZWARE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN BOVEN HET KASTEEL VAN RONSE (1), WANT DOOR EEN VETE TUSSEN DE LAATSTE BEWONER GEWEZEN BALJUW (2) VANHOVE DIE HET KASTEEL NIET MEER KON ONDERHOUDEN EN FOSTIER DIE ALS NIEUWE BALJUW VAN DE STAD RONSE PERTINENT WEIGERDE HET KASTEEL TE…

GEPLAATST OP BLZ.U, WANT IDD ‘N KASTEEL OM U TEGEN TE ZEGGEN! gAZet

U

08’13

… KOPEN, VERKLAARDE HET KASTEEL… VOGELVRIJ NAAR DE RONSENAARS TOE, DIE HET NAAR BELIEVEN EN VOOR EIGEN GEWIN KONDEN AFBREKEN. PROGRESSIEVE (sic!) FOSTIER GUNDE ZIJN POLITIEKE AARTSRIVAAL CONSERVATIEVE VANHOVE NIET DAT ZIJN GEWEZEN WOONST OVEREIND BLEEF EN WASTE ZOALS EEN ECHTE PONTIUS PILATUS ZIJN HANDEN IN ZOGEZEGDE ONSCHULD. OP WAT SOUSBASSEMENT NA (zie gAZet nr.07) ALSOOK ENKELE KELDERS (huizen Snoecksteegje en onder Villa Snoeck) WERD ALLES AFGEBROKEN. DE MATERIALEN WERDEN GERECUPEREERD ZODAT HET GEZEGDE, DAT HET KASTEEL IN RONSE IS BLIJVEN STAAN, MAAR DAN WEL OVERAL IN DE STAD VERSPREID, BEWAARHEID WORDT. OPGERICHT IN 1630 VERDWEEN HET DEFINITIEF UIT HET STADSBEELD IN 1823.


In 1630 begon Jan van Nassau van de katholieke tak van de Nassaus (dus verwant met de Nederlandse en de Luxemburgse vorstenhuizen) aan de bouw van een groots kasteel te Ronse. Hij had daartoe een 20 hectaren groot terrein gekocht van de laatste descendanten van de Granvelles, invloedrijke staatslieden in dienst van de Habsburgsers. Niet geheel begrijpelijk dat een ‘vorst’ zo’n burcht, het kasteel oogde meer als een burcht dan als een château de plaisance, beneden in een dal bouwde i.p.v. op een heuvel binnen of buiten de stad. Nu ja, de Princekouter, genoemd naar deze prinsen van Oranje van toen, lag inderdaad buiten de stadskern van toen (zie de kaart waarop de kasteeldreef naar de vrijheid loopt, t.t.z. naar de directe omgeving van de drie kerken van toen: Sint-Pieter (gesloopt; grondvesten herbouwd door wijlen Albert Cambier), SintHermes als collegiale (hoofdkerk; grote kerk) en de eerste Sint-Martinuskerk, thans in restauratie voor andere profane doeleinden dan voorheen een… garage!

08’13

(KASTEEL VAN RONSE)

1630 /+1823 komt gAZet op het fenomeen Wittentak terug, dit met allerlei anekdotes – als dank omdat in Ronse een vreselijke builenpest in 1639 eindelijk bezworen werd. Het kasteel in U-vorm en in late wat strenge renaissancestijl verrees vanuit een rechthoekige plattegrond met buitenafmetingen 58m breed en 72m diep op een as +/- oost-west. Een poortgebouw kant oost stond centraal in een soort wal zodat de U alleen via de doorgang in het poortgebouw kon worden bereikt. Aan de overkant lag het bordes de centrale binnenkoer begrenzend. Vanop deze binnenplaats steeg men via de acht treden van het bordes de uitgebreide woonvleugel binnen met een centrale kapel aan de achterzijde. Vier corpulente hoektorens stonden op elke hoek van de rechthoek. Het kasteel werd opgetrokken in rode baksteen met natuursteen voor arcaden, ramen, profiellijsten en hoekstenen. De schikking van de kamers was vrij symmetrisch, met twee grote appartementen in de hoeken en de belangrijkste publieksplaatsen, de toegangspoort en de kapel, op een centrale as. De kapel was twee verdie-

pingen hoog en voorzien van een galerij op de eerste verdieping en van een uitgebouwde apsis in het midden van de achtergevel. De grote salon bevond zich op de verdieping boven de hall en gaf uit op de kapel. In de inkomhall hingen de geschilderde portretten van de hele stamboom van de Nassaus. Een portret van Jan van Nassau en zijn gezin (zie detail onderaan), geschilderd door Antoon Van Dijck in 1634, hing in de linkerantichambre.

een gedetailleerde beschrijving en daaruit weet men welke meubels, schilderijen en tapijten er aanwezig waren. De heer van Ronse Jan, voluit Jan VIII van Nassau-Siegen, gaf met de bouw van het kasteel en de rijkelijke stoffering ervan, aan dat hij het met de baronie van Ronse eerlijk meende én Ronse wel degelijk zijn stek was. Als kolonel van het Duitse leger en later generaal van de cavalerie in Vlaanderen, verbleef hij echter vaak buiten Ronse, onder an-

Van de vroegere inboedel bestaat

 LEES OVER HAAR BLZ.F

De bouw van het kasteel van Nassau duurde van 1630 tot na de pestepimie 1635/1636. Jan van Nassau was gehuwd met een de Ligne (de de Lignes bewonen het kasteel van Beloeil waar de toerist al eens een Luxemburgse autonummerplaat met slechts ‘n paar cijfers ziet staan… familiebezoek!) en het was de edele dame van Nassau-de Ligne die de eerste kapel van Wittentak liet bouwen – later

V

KASTEEL VAN NASSAU

dere in Brussel waar hij stierf op 29 juli 1638. Zijn weduwe Ernestine Yolande de Ligne D'amblise bleef toch op het kasteel wonen tot aan haar overlijden in1663. Na haar dood verbleven de heren van Ronse elders dan in het somptueuze kasteel. Deze erfgenamen van Jan van Nassau waren verstrikt geraakt in langdurige en complexe processen over het eigendomsrecht van o.m.. de baronie en uiteindelijk werd de baronie verkocht aan de graven van de MérodeWesterloo (1745-1795), die er nooit verbleven hebben, hun blijde intredes niet te na gesproken! ZIE OOK VOLGENDE BLZ.


Op 26 juni 1794 werd de baronie van Ronse beëindigd en stond het kasteel te koop. Baljuw Alexandre-Louis Vanhove kocht het kasteel, maar had onvoldoende middelen om het kasteel naar behoren te onderhouden. Hij dacht met een gedrukte prijs het stadsbestuur van Ronse als koper te vinden, maar baljuw Fostier weigerde de aankoop en het verval van het kasteel van Ronse werd ingezet. Vader Glorieux had voor zijn tewerkstellingsplan van wevers in ‘zijn’ SintPieterskerk een voorbeeld, want in het kasteel werd ten tijde van keizer Napoleon de eerste voor die tijd moderne textielindustrie ingeluid en wel in de kelders van het kasteel. Nadat de gebroeders Lousberg uit Gent (zie aldaar de Lousbergkaai

waar langsheen de voormalige gebouwen van dagblad Het Volk stonden) van 1803 af zo’n twintig jaar de eerste grote katoenweverij in het kasteel had ondergebracht, liet burgemeester Fostier in een politieke vete met zijn voorganger Vanhove en om deze tot en met te kleineren en te raken het kasteel in 1823 slopen! Zulks door het door iedere Ronsenaar die bij de pinken was eigenhandig en voor eigen gewin te laten afbreken en weghalen. De Ronsese bevolking was in die tijd zéér arm en alles wat niet te heet of te zwaar was, werd met kruiwagens of met paard en kar weggevoerd. Op ‘n aquarel door Jean-Marie Cels, naar de natuur gemaakt in 1840, dus 17 jaar nadat Fostier het kasteel als een volleerde Pontius Pilatus aan het

de Ronsese klussers had uitgeleverd, zien we – met dank aan een lezer die de prent instuurde – wat er van het kasteel nog overblijft. Nu zou men geld geven om een dergelijke ruïne te kunnen instanhouden, maar de tijd was daar toen niet rijp voor. Alhoewel, kijk maar naar wat er met de villa Carpentier van Victor Horta aan het gebeuren is, hebben wij dan anno 2013 nog altijd niets geleerd? De familie Vanhove had immers tijdens het ancien régime loyaal de heer van Ronse gediend, terwijl de familie Fostier voor progressief doorgin. Ze hadden zeker gen langetermijnvisie en feitelijk zou de Fostierlaan, sorry bewoners, anders moeten gaan heten! Het 20 hectaren groot terrein werd verkaveld en het was notaris

BEMERK DE UNIEKE WAARDE VAN DIT DOCUMENT: EEN ZICHT OP HET POORTGEBOUW (DE ACHTERZIJDE). DÀÀROP STAAT THANS DE VILLA SNOECK.

W 08’13

Charles Snoeck die in1844 de erfenis van Vanhove regelde. Hij zag kans om zelf een groot aantal van die verkavelde percelen in te kopen, waarop hij kleine huizen bouwde met als fundament de vroegere kelders van het kasteel en aldus ontstond het beluik ‘t Snoecksteegje (zie gAZet nr.07). Voor zichzelf liet hij deels met afbraakmateriaal van het kasteel en op de sousbassementen van het voormalige poortgebouw de vandaar genaamde - ZIE VERVOLG OP BLZ.Z


Het college (eerst Sint-Antonius…, daarna Maria…, thans KSO Glorieux) heeft een respectabele theatertraditie. Het begon in 1975 toen Gaby Verzele De kleine prins regisseerde. Meer dan twintig producties volgden, telkens totaalspektakels waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten de theatermicrobe te pakken kregen én doorgaven. Begin 2003 was er nog Dank u, meneer Glorieux als sluitstuk van het herdenkingsjaar aan Stefaan Modest Glorieux (1802-1872). Dieter Spileers gaf toen gestalte aan de vader der armen en Jürgen is nu een rijzende bühnester waarop gAZet beslist terugkomt. Toen werd het stil, maar begin 2010 namen een aantal jonge leerkrachten de draad weer op en startte het creatieve proces van het stuk De directeur van je dromen. Na het succes van die voorstelling volgt nu de voorstelling Prins van de leegte. Omtrent het stuk… Wat hebben jeugdtoneel en een eeuwenoude mythe vandaag de dag nog met elkaar gemeen? Je komt het te weten in Prins van de leegte, naar het gelijknamige boek van Karel Verleyen. Bjorn schrijft zich in voor het zomerkamp van het Oost-Vlaams Jongeren Theater en wil absoluut doorstoten naar de finale in Gent. Prins Theseus is vastbesloten om de stad van zijn vader te bevrijden van de onaanvaardbare losprijs die Athene aan

X 08’13

… ofte een collegetraditie helemaal terug van weggeweest!

de volledige kast van Prins van de leegte Kreta moet betalen. Twee charmante, innemende jongemannen die zonder moeite meisjes en vrouwen om hun vinger winden, zullen onvermijdelijk vele harten breken. Wat is hun ware bedoeling en de kostprijs van hun overwinning? Prins van de leegte belooft een spannende, ontroerende en zelfs choquerende voorstelling te worden. Bereid je alvast voor op een uitvoering die je blik op de wereld zal veranderen!

De schouwburgzaal van CC De Ververij liep vorige zaterdag vol voor “Edith”, ‘n aangrijpend stuk over het leven van de

Prins van de Leegte, theatervoortstelling met leerlingen van KSO Glorieux op 1,2 en 3 maart 2013, OLC KSO Glorieux, Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse. Kaarten: € 5, voorverkoop a/h onthaal of via 055 23 38 92.

http://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM

foto: Sophie Peirsman

Gaby Verzele regisseerde ettelijke schooltoneelvoorstellingen met leerlingen van het vrij secundair onderwijs.

Franse chansonnière Edith Piaf verteld door haar weduwnaar, Théo Sarapo. Het gezelschap Compagnie Lowie gaf het allerbeste en ‘n schitterende Gudrun Roos zette een krachtige Piaf neer. De laatste noten van Non, je ne regrette rien waren nog niet uitgestorven of de zaal veerde recht voor ‘n staande ovatie, aangevende: nóg van dat!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 08 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto’s Loes Deventer BLZ.A: eigen foto’s (> kasteel op blz.U) BLZ.B: HIGH FIVE ofte gAZet interactief… BLZ.C: logo/illustraties door Willy Deventer; in De nacht v/d 16e januari speelde An Deventer als advocate de hoofdrol en haar huisgenoten Rita, Els en Ben speelden eveneens mee; de brochure voor deze voorstellingen op 23, 24, 29 en 30 maart 1996 wordt aanzien als een van de beste ooit door VTV op haar trouwe AUTEURSRECHTEN publiek losgelaten: de pleiterstoga van meesALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ter Bernard Van Den Daele stond model voor BBIE DEPONERING (i-Depot) de pentekening door Willy Deventer… Willy Deventer is international author met BLZ.D: eigen foto’s; CAE-code 109987598, aangesloten bij http://www.delcampe.be/items?reWriteUrl=Y& SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens cat=9265&submitted=Y&startedtodaynorenew graficus/kunstschilder met TheArtServerval_dd=28&sort=id_enchere_DESC&sessionT code 22912 alsook uitgever bij de Koninkoken=sslLogin_ac11cdac3c8a2723be22b3ac lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, 85fe2fa5&language=F&searchString=&page= manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 6&useAsDefault= BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.E: eigen foto’s Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.F: illustraties door WD; postzegel materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.G/H: fotograaf onbekend; eigen foto’s; delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft oude postkaart dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.I: drie varianten en een rist mogelijkhezich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem den voor een reuzenplein locatie De Kloef dan asap contact op met onze redactie via BLZ.J: illustraties via Thomas Deriemaeker; gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- foto Desmet (o.v.); ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.K: oude centrumkaart via Loes Deventer; of om er het copyright van te kunnen vermel- logo VOET VAN door WD den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. BLZ.L/M/N/O: tekst Loes Deventer; eigen foto’s BLZ.P/Q/R/S: pêle-mêle, zie vorige gAZet’s BLZ.T: OPROEP: doe die vlag weg! BLZ.U/V/W: kasteel van Nassau: onuitgegeven inkleuring; aquarel met o.a. poortgebouw

door J.-M. Cels (1840) via Eddy Adams; uit RONSE uitgave EMKA Kruishoutem BLZ.X: KSO Glorieux speelt Verleyen; foto met dank aan Gaby Verzele; aanbreng materiaal door Thomas door Deriemaeker BLZ.Y: COLOFON BLZ.Z: keramiek door Nicole Vandenbossche uit 1971, appartementsgebouw hoek Elzelestraat en Decrolylaan 11:00/01: CANVAS zond RONSE’88 uit… OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.08 van 22 februari 2013; 30 blz./89 illustr.

Y 08’13

O. A. I N D I T N U M M E R : √ nog meer over ‘t kasteel van Nassau… √ De Kloef had één groot plein moeten… √ wat blijft er nog over v/d rue du Midi… √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ Brel sliep in het Ritz van Ronse en ‘n… √ Ronsenaar werkt i/h Ritz van Parijs… √ de Sint-Hermeskerk staat in het… √ midden van het oude centrum Ronse… H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? √ zoek wiens voet waar staat… → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, √ KSO Glorieux zet een traditie verder… mààr met mondjesmaat, advertentieruimte √ high five ofte gAZet interactief… ter beschikking van het bedrijfsleven, de √ Kruisstraat is… “Avenue de course”! overheid, instanties, particulieren enz. O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): → de inhoud van advertenties en betaalde √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… mededelingen valt onder de uitsluitende √ Wittentak in vele jaren en stenen… verantwoordelijkheid van de inlasser √ cartoon en/of figuur van de maand… → 3 kolom publiciteit per blz.en max. 20% √ bijna 105 jaar geworden… pub in één nummer van gAZet! √ De Ronsenaar wou –AZ K.O. slaan… → per nummer & per kolom = € 50 BTW.e √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… → 2/3 kol./meerdere inlassingen: -5/-10% √ oproep via collectie varkentjes… → tarief = kant & klaar inlassingmateriaal √ Cnudde, Demeulemeester, Noël e.a.… → opmaak advertentie: prijs vlg. contract √ de tienden van Ronse, wablief? VOLG gAZet OP… → TWITTER → FACEBOOK → GOOGLE TOT VOLGENDE WEEK → LINKEDIN → www.gazetronse.be (voor VOOR ‘N NIEUWE het nieuwe en de 4/5 vorige nummers) en op iiGAZET! www.azronse.be (voor de nóg oudere nrs.) → www.gazetronse.be (voor Bladerversie op dubbele blz. en voor Printversie = PDF op enkele blz. klikken); zie de iconen hieronder::


genaamde Villa Snoeck optrekken (zie gAZet nr.07; zie verder). De oorspronkelijke tongewelven in het souterrain van het poortgebouw en de één meter dikke witgekalkte bakstenen muren alsook de deurgaten met sponning in vaal groenachtige zandsteen, zijn eveneens bewaard gebleven. Keramiekster Nicole Vandenbossche, zuster van de huidige bewoner – zie verder, had er ten tijde dat ze de ouderlijke villa bewoonde, haar kunstatelier. Zie een werk van Nicole Vandenbossche.  Bij erfgoed Vlaanderen (zie link) staat deze tekst te lezen omtrent de Villa Snoeck beneden de Kasteelstraat: Achterin de omhaagde tuin, oude villa gebouwd op de funderingen en souterrain van het poortgebouw van het in 1823 gesloopte kasteel van Ronse. Gebouwd in 1850 door notaris Charles Alexander Snoeck voor zijn zoon, de bekende musicoloog César Snoeck die hem in 1862 opvolgde als notaris en hier zijn oude instrumentencollectie onderbracht. Huidig voorkomen volgens kadastergegevens van de jaren 1870. Sinds 1948 in het bezit van de familie Vandenbossche. Beschrijving: Breukstenen muurtje en fraai ijzeren toegangshek tussen gietijzeren zuilen axiaal op de Kasteelstraat. Oorspronkelijk woonhuis van drie en één verspringende travee met twee hoge bouwlagen boven het behouden XVIIsouterrain onder mansardedak (leien) met dakkapellen. Hoge plint (wat wij als sousbassement aangeven) van

Z

VERVOLG VAN BLZ.W 08’13

zandsteen afgelijnd door een halfronde lijst. Bovenbouw opgetrokken uit baksteen met verwerking van conglomeraat van ijzerzandsteen in de panelen van de benedenverdieping en borstwering; bakstenen spiegels op de bovenverdieping en het hoofdgestel. Getoogde vensters in geprofileerde natuurstenen omlijsting met oren op doorgetrokken kordon. Centrale trap van acht treden en balusterleuningen. Oorspronkelijke deurvensters op de verhoogde begane grond verbouwd tot vensters door eigenaar architect José Vandenbossche. Omlopend hoofdgestel met kroonlijst op klosjes. Rechts aanleunend verbouwd lager gedeelte en appartementen in plaats van vroegere vleugel met voortrapgevel, door Snoeck gebouwd op de plaats van de rechtse hoektoren. Achterliggende beboomde tuin op plaats van de vroegere binnenplaats van het kasteel, aan drie zijden nog begrensd door oude muren of funderingen. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/28703

Foto boven rechts de Kasteelstraat omstreeks 1900. Midden keramiek door Nicole Vandenbossche, hoek Elzelestraat en Decrolylaan (1971).


GEZIEN OP

IN 2013

25 JAAR GELEDEN:

Uiteraard heb ik woensdagavond ook gekeken naar canvas, uitzending vanwege BELGA SPORT over het wereldkampioenschap wielrennen voor profs op de weg anno 1988. Locatie: Ronse, YES… 25 jaar nà het exploot van Benoni Beheyt op de Glorieuxlaan! Plaats van afspraak in ‘88: de Kruisstraat (Kruisberg… Kruisweg!) Jaarsymboliek: 88… als twee paar wielen van evenveel rennersfietsen op HUN… kop, Claude Criquielion = z’n kop gekost, Steve Bauer = kop van jut!

DE VLOEK VAN RONSE Dat hij in Barcelona’84 een wereldkampioenschap won, nobody cares, maar dat hij er één verloor, BLIJFT WERELDNIEUWS!

Zoals het een nationale zender past en verder ebbend op, laten we toch maar eens chauvinistisch zijn, de weg van goeie televisie, gaf canvas een heruitzending over het fenomeen Ronse én wereldkampioenschappen, lees: DE VLOEK VAN RONSE! Het Ronse van nu was eveneens te zien, ergens minder fraai waar men de uitspraak “marginaal” best had gedeleted én… ook in Knokke of Sint-Martens-Latem zal wel ergens een stoep te filmen staan waar tussen de dallen door… gees en piesbloomen groeien! ZIE VLG. BLZ.

11:00

MAURIZIO FONDRIEST WK’88 Je kan niemand een titel afnemen die hij wint door het noodlot van derden. De winnaar van de Lotto heeft alleen schuld aan het feit dat hij… deelneemt, niet aan het feit dat hij de juiste cijfers op zijn biljet heeft staan!


 Dit had best de uitslag kunnen zijn, want ook Cricri zat op z’n tandvlees! Onder  strafpleiter Piet Van Eeckhaut die met een Ronsese dame is gehuwd, ooit in Ronse wonende aan de… Marmezoek! (zie gAZet nr.05)

Graag een aantal vaststellingen. Niet gedreven door emotie, zeker niet door die van toen noch van ter plekke, kan CriCri onmogelijk gelijk krijgen én heeft de wedstrijdjury van toen correct gehandeld (trouwens bevestigd door de rechtbank en dààr Marc Uyterhoeven wél ongelijk gevend: we leven in een rechtsstaat en ook over sportperikelen moét een rechter het laatste woord kunnen krijgen). Stel dat een renner alléén voorop rijdt en op 100 meter van de eindstreep valt en hij breekt zijn been of hij valt dood (niet ongewoon in de sport!) of zijn ketting slaat in zijn wiel en staat te voet en de achtervolgers rijden hem voorbij, wordt hij dan wereldkampioen?, NEEN! Dus evenmin als Steve Bauer hem over die vermaledijde betonblokken (een schuine plint – zie tekening vlg. week – zou de laatste 250 meter over uitstekende zaken zoals betonblokken of voeten van nadarafsluitingen moeten staan zodat ‘n renner hooguit wat evenwicht verliest, maar zelden zou vallen) doet struikelen door van zijn lijn af te wijken. Van Looy werd te Ronse in 1963 niét gediskwalificeerd (sorry, Rik!) wat én terecht met de Canadees wél gebeurde. Cricri heeft trouwens van Ronse geleerd dat hij met Steve de open vlakte en niét de wegkant moest kiezen, want ook daar was hij in 1988 ontactisch, toch? Ander paar mouwen is het Pontius Pilatus spelen (zie als dusdanig burgemeester Fostier ergens anders in dit weekblad!): Claude gaf duidelijk en ik meen volkomen eerlijk aan dat [Cruuc] hem naar de rechtbank stuurde (maar [Cruuc] ontkende!) en zijn sponsor keek de andere kant op als diezelfde rechtsgang ter sprake kwam! Cricri moest het maar zelf doen, wat hij deed en er ‘n paar miljoen BEF bij inschoot! Ondergetekende kan er trouwens van meespreken hoe de organisatoren van toen een onderschreven woord laakten vanwege chantage van een derde!). Maar laat ons nog even bij canvas blijven dat dan toch afsloot door Eddy Planckaert te laten lachen dat hij Ronse… om het met een Facebookterm te zeggen… leuk vindt en de Kruisolympos was, is en blijft van het wielrennen! Waarom dan die Ronde van Vlaanderen (museum en aankomst) in Oudenaarde? Waarom dan geen derde keer = goede keer, georganiseerd door RONSE KOERST, met aankomst op het 75000m² grote Kloefplein (hallo Luc Van Den Abeele, moet er nog… kaas zijn?). D à t z o u p a s … R O N S E [ R E N A I X ] z ij n ! DOOR WILLY DEVENTER, UITGEVER VAN GAZET

VERDEDIGDE STEVE BAUER…

11:01

MET DANK AAN CANVAS

Als ge centrum Ronse neemt, grauw en grijs, beetje marginaal, Kruisberg avenue de course, die schilderij, dienen berg voor u… heel mooi! Als ge in Ronse komt, dan voelde koers… dan leeft dat, het is precies of de wielersport dààr neergedaald is, dat ze dààr de fiets uitgevonden hebben en dat ze dààr beginnen koersen zijn! Dàt gevoel krijg ik bij Ronse, dàt is zo plezant aan Ronse en dan komen de verhalen vanzelf, want…

Ronse is goed, Ronse is goed!


gAZet jg.01 nr.08 vrijdag 22 februari 2013