gazet_jaargang_1_nummer_7_15022013

Page 1

gAZet jg.01 nr.07 vrijdag 015 februari 2013 34 blz. & 111 beelditems

nr. 07 2013 HOME

Zeven maal gAZet geeft WOORDWoLK! ZIE BLZ.A,B,J,11:00

DOORGAANVOORRONSE! restjes ZIE BLZ.I,J,K,L

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

JG.01 NR.07

PLAATS AAN… de Ronsese graffiti waar voorheen ‘t kasteel van Nassau stond! Zie blz.G,H,M,X,Y

E E N B L I K A L S E E N S C H I L D E R IJ …

OP BLZ.O,P,W LEES JE OVER MARIE-THÉ


nr. 07 2013 A

IEDEREEN NAAR LOUISE-MARIE OP ZONDAG 17 FEBRUARI 2013 om een jaar van tandpijn gevrijwaard te blijven! Deze traditie wordt hervat, klein, fijn, maar authentiek! Eetfestijn van 11:30 af; gratis Appoloniawandeling doorheen ‘n winters Muziekbos (14:00; gratis); geutelingen naar believen vanaf 16:00. Steun met jouw aanwezigheid de acties tegen gifstorten in Louise…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

© copyright zie COLOFON achteraan...

Woordwolken zijn vooral de laatste tijd in, ook al bestaan ze reeds lang. Ze zijn zéér divers van aard. Hier enkele voorbeelden en gAZet heeft er nu ook een, zie daarvoor blz.11:00. Ook op blz.J in verband met Valentijn.

Zeven, sept, seven, sieben… een gelukscijfer (want ‘n geluksgetal bestaat uit… twee cijfers) als een ander, reeds zeven lokale digitale weekbladen gAZet gingen over de toog, reeds een goed verder gezet begin, de aanmoediging DOORZETTEN blijft nog altijd van lezers komen, JUIST DÀÀROM… Zie achteraan…


VARKENTJESOPROEP VLG. WEEK VTV / ‘t PODIUM VLG. WEEK

nr. 07 2013 B

ZIE BLZ.11:00

MAANDAG 11 FEBRUARI 13:21


RICHTING KASTEELSTRAAT

nr. 07 2013 C

RESTEN NASSAU KASTEEL

Tus-iiiiiiiiiiiiiiiiiii sen de Jan iiiiiiiii van Nassaustraat en de Van Hovestraat staan de resten van het KASTEEL van NASSAU, anno 2013 nog te zien: binnen ‘t gebied van de gele stippellijn is de zandsteen nog intact. Deze hoek is deze op het plan met rode pijl aangeduid

Onderaan de bruine plattegrond van het kasteel van Jan van Nassau staat dus de hoek van de poortopening zoals we kunnen zien op beide foto’s links. Dit poorthuis was met de twee zijvleugels van het kasteel verbonden door een lager gedeelte waarvan alleen de sousbassementen zijn overgebleven. Zie ook vlg. blz.


KASTEELSTRAAT

 JAN VAN NASSAU

KASTEELDREEF

nr. 07 2013 D

VAN HOVE 

gAZet brengt hem één keer en géén tweede maal, want deze burgemeester verdient géén staatsiefoto in de inkomhall van het stadhuis, evenmin een laan die naar zijn naam is genoemd, omdat deze FOSTIER het kasteel van Nassau vogelvrij verklaarde en het met Ronsese man en macht liet afbreken!!!!!!!!

Awoert Fostier, awoert!

Het kasteel werd dan wel vogelvrij verklaart (lees: bericht aan de Ronsenaars: BREEK HET AF!), het kasteel is wél in Ronse gebleven! De afbrekers die uit alle straten van Ronse met kruiwagen ofwel met paard en kar

kwamen opdagen om hun slag te slaan, sjouwden en vervoerden bakstenen, arduin, ramen, deuren, gebinten, kortom alles wat afbreekbaar én transportabel was, naar hun eigen stek. Zo wordt de stelling bewaarheid dat het kasteel na de afbraak nog steeds in Ronse stond, maar dan niet meer in wat thans de Van Hovestraat is…

Waar vroeger één van de kasteelhoektorens stond, staat nu nog de oude toegangspoort naar de vroegere RijksTechnische School (RTS) waarvan André Roekeloos (zie blz.Q) ooit de fiere directeur was.


RICHTING KASTEELSTRAAT

nr. 07 2013 E

A Vervolg van de blz.C&D en zie ook blz.F

A

De huidige ‘villa’ die er staat, door velen, óók Ronsenaars, aanzien als het kasteel van… Ronse, is qua oppervlakte van het vroegere kasteel van Nassau slechts 1,5%, want de opp. van de huidige villa kan bijna 69 keer in wat Jan van Nassau te Ronse liet neerpoten, nog afgezien van de hoogte, want… vijf bouwlagen en 37m hoge torens!

Komende vanuit de Vanhovestraat heb je bij het begin van de Jan van Nassaustraat rechtover de Sint-Cornelisstraat een smalle opening van zo’n meter tussen de rijhuizen: ingang van het Snoecksteegje. Het steegje is genoemd naar de Villa Snoeck, zie hierboven links en rechts alsook op blz.C, gebouwd op de grondvesten van het poortgebouw van het kasteel van Nassau (ook kasteel van Ronse genoemd). Waar het steegje doodloopt vallen deze ruïnes, óók van het kasteel te zien. Zie ook de volgende blz. en in gAZet nr.06 en vlg. nr.08


Een afbeelding van burgemeester A.-L. Vanhove, laatste bewoner van het kasteel van Nassau, hopen we voor volgende gAZet nr.08 op de kop te kunnen tikken!

nr. 07 2013 F

A

SNOECKSTEEGJE

B HUIDIGE VILLA SNOECK

A

FOTO A WERD RICHTING B GENOMEN EN FOTO B RICHTING A

ZIE EXTRA BIJDRAGE OVER HET NASSAUKASTEEL BLZ.11:01|2|3|4

‘n Paar weetjes nog in verband met het verloren gegane kasteel van Nassau, soms toepasselijk op één van de foto’s in deze gAZet gepubliceerd... Het kasteel van Beloeil waar de de Lignes wonen is tijdens de toeristische periode goed voor zo’n 5000 bezoekers alleen nog maar op zondagen. Ronse verloor met het kasteel van Nassau dé troef die het nu nog zou uitspelen. Inderdaad is zo’n trigger dan wél dé hefboom om met bestaand patrimonium aan citymarketing te doen! Ook in dit onbewoond huisje in ‘t Snoecksteegje is de kelder die van ‘t…

B … KASTEEL VAN NASSAU!


GRAFFITI IN RONSE

Het woord graffiti dekt, wat we nu op muren, treinstellen enz. zien, de lading niet. Etymologisch is graffiti het meervoud van graffito (denk aan de ‘s graffito in ons straatbeeld anno 1960…) van krassen, graveren (uit het Grieks), wat nog zelden het geval is. Eind deze zestiger jaren vorige eeuw nemen New Yorkse jongeren de gewoonte over van de straatjeugd uit Philadelphia om met… (vervolg vlg. blz.)

nr. 07 2013 G


(vervolg van vorige blz.) … een viltstift hun schuilnamen directo presto op bvb. metrowagons te zetten. Graffiti worden onderdeel van de hippopcultuur met TAG als signatuur of naamtekening (zie bij de foto’s). Een Throw-Up is dan weer ‘n grote uitgewerkte TAG. In New York werd de viltstift al snel vervangen door de spuitbus en

GRAFFITI IN RONSE

rijdende stellen van metro en trein werden de ideale dragers om een miljoenenpubliek te bereiken. Een volledig beschilderde wagon inclusief ramen noemt men een Whole Car. Begin de tachtiger jaren pas waait graffiti over vanuit de US naar diverse Europese steden (hoogtepunt tussen 1985 en 1995). Straatgraffiti worden veelal gemaakt met spuitbussen en zijn meestal bijzonder kleurrijk.

nr. 07 2013 H

Er is een tendens om daar kunst in te gaan zien én er zijn bekende graffiti… kunstenaars met elk hun eigen stijl! Vaak combineren (zie blz.M)


Een film is het nu, café…

Bruno was dus aan geen kanten van zijn voornemen af te brengen zijn praat- & muziekcafé café hotel amour te noemen. Je had op de Grote Markt van begin deze eeuw cafés van telkens ‘n ander pluimage, maar naast de volle en luidruchtige Harmonie bvb. was vooral een praatcafé op z’n plek. Bruno kreeg zelfs voorzetjes vanuit Gent met: zet jouw amour in Gent neer en succes verzekerd! Die Gentenaars kwamen zelfs de N60 afgeladderd om in de sfeer die Bruno wist te creëren ‘n paar babbelzieke uren te helen. De Rome stond te koop en hij kon eigenaar Johnny Duquin voldoende van z’n oren afzagen opdat hij het pand kon kopen i.p.v. huren. Het lukte en de pluche kon worden besteld. Bruno zocht theatersfeer, jawel met beide ouwertjes van The Muppets als wallpaper. Er kwam ook een klein podium voor occasionele optredens. Zo kwamen intussen kleppers zoals Raf Coppens, Bert Kruismans, Luc Alloo, Tom Waes en zelfs Gunther Lamote hun opwachting maken daar op die kleine bühne in amour… Het was ook de tijd van de Ronsese band Fist Funk met autochtonen of dan toch op de rand van zoals Dieter Limbourg (saxofoon), Serge Plume (trompet), Frank Waeterloos (guitar) en Joachim Vanhoecke (trompet). Maar de Grote Markt werd opengelegd, het rookverbod zat er aan te komen, het praatcafé moest ook omwille van de inkomsten plaats maken voor eerder een swingcafé, kortom, het originele concept kon niet meer worden gehonoreerd en de lust vervloog, het terras in de zomer vergde extra mankracht, het ik-Bruno-mijncafé ebde weg en drie jaar geleden eind 2009 was amour niet meer voor toujour! Lees verder op blz.L

BRUNO VERHOKEN

H E T

W A S

nr. 07 2013 I

W E E R

V A L E N T IJ N


http://www.youtube.com/watch?v=pKv1-DLoFj4 Sandra Kim & Frank Galan: Door veel van mij te houden H E T

W A S

W E E R

V A L E N T IJ N

Paul de Leeuw zingt in Ik heb je lief… 'k heb je lief mijn hele leven 't is veel meer dan houden van 't is alsof je in mijn bloed zit ik zonder jouw niet leven (…) 'k heb je lief, 'k heb je lief, 'k heb je lief, wat moet ik zonder jou - 't zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang 'k heb je lief, vier jaargetijden lang

nr. 07 2013 J

http://www.youtube.com/watch?v=jSHIpfA1UoA Raymond van het Groenewoud in…

JE VEUX L’AMOUR http://www.youtube.com/watch?v=L4Wi1Zk-iCw J’veux de l’amour, j’veux de l’amour - Waar ik ga, waar ik sta Voor ik sterf, voor ik verga, j’veux de l’amour (…) Je veux de l’amour - In een kano, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer (…) J’veux de l’amour, j’veux de l’amour, in die hel - Als ik kots in de goot, onder ‘t kwijl, hallef dood J’veux de l’amour (…) Je veux de l’amour, en ook geld, geld - Om kadootjes te kopen en aan iedereen te geven

(gAZet herneemt de song van Paul de Leeuw omdat de link in vorige gAzet nr.06 niet werkte, sorry!)

De vernissage van l’amour sacré, l’amour profane, expo van Koen Broucke in Light Cube Art Gallery in de Sint-Martensstraat, werd bijgewoond door TV-coryfee Jan Leyers en moraalfilosoof Etienne Vermeersch. De kunstenaar rekent in zijn werk af met de demonen… stad, nacht, hoogte, militaire stuff, kunstgeschiedenis en piano- en pianomuziek!

ALL YOU NEED IS LOVE, LOVE IS ALL YOU NEED…

Opdat ze van me houden http://www.youtube.com/watch?v=zLGWyfGk_LU

Er zijn ook WOORDWOLKEN voorbehouden aan de liefde, romantiek, I love you, passie, relaties, LDVD, droom des mensen van toen en nu.


nr. 07 2013 K

BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN VERZAMELING MARLÈNE DIETRICH IN RONSE FANTASIEARTIKELEN

PUB002

Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03

Frédéric Dubar verzamelde in zijn jeugdjaren allerlei omtrent la Dietrich! Boven rechts ‘n zeldzame afbeelding van de postkaart uit de eerste von Sternbergfilm van Marlène waarin professor Unrath de schooljongens betrapt met deze ‘pornografische“ kaart. Hij straft de jongens, neemt de kaart mee naar huis en blaast stiekem op de pluimpjes waardoor de dijen bloot komen. Hij wordt verliefd op de dame en gaat ernaar op zoek en het wordt zijn ondergang. Men heeft steeds gedacht dat deze kaart verloren was. Vervolg op blz.T

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

PUB001

I N L IJ S T I N G E N


Vervolg van blz.I Bruno Verhoken vertelt nog dat naast de 50-ers van vorige week er menigeen binnenkwam annex valies op wieltjes (vanwege hotel) en anderen van één tot twee uur of ‘n heel WE wilden huren (vanwege amour)! Den amour van Bruno is thans… The Roadhouse van Mario en zelfs Bruno gaat er al eens ‘n pint pakken…

Omwille van de fotocompositie bij gedichtendag in gAZet nr.06 kreeg je van deze steen slechts een fragment te zien, nu helemaal…

FORTUNA & MERCURIUS, twee bronzen ‘wachters’ die uit het herenhuis van de familie Baert-Lefebvre gelegen aan het Guissetplein komen, vormen nu boven de staatsietrap in het stadhuis een liefdespaar, voorheen dus achter de voordeur van deze imposante blauwstenen gevel. Bemerk voor Mercurius z’n vleugels en voor Fortuna haar hoorn des overvloeds. De handelszaak rechts was vroeger één van de cinemazalen waar stomme film begeleid werd door o.a. pianisten. Zie gAZet nr.03.

Tja, de poetsdame moet toch ergens de elektriciteitskabel voor haar stofzuiger ophangen!

nr. 07 2013 L EN ZIEHIER DE OPVOLGER VAN CAFÉ HOTEL AMOUR: THE ROADHOUSE, BLUES EN ROCKCAFÉ

Hete Ronsese duivel die hét aan… méér dan 30 per uur doet!


 blz.H - combineren ze korte teksten met afbeeldingen, variërend van korte parafen waaraan de maker door zijn collega's wordt

nr. 07 2013 M

In de loop der jaren zijn graffiti van het illegale circuit gedeeltelijk geaccepteerd door de maatschappij. Lees verder op blz.X)

 TAG

GRAFFITI IN RONSE

herkend) tot Pieces (grotere, met kunstzinnig gevoel uitgevoerde afbeeldingen). Vaak ziet men tientallen tags die dicht bij elkaar zijn neergezet.


DE VLOEK VAN RONSE

nr. 07 2013 N

Ze hadden het kunnen weten in 1988. De ontknoping van ‘t WK wielrennen in ’63 was reeds zeer dramatisch en als klap op de vuurpijl werd het wereldkampioenschap wielrennen op de weg ’88 verreden op… 28 augustus, het feest van Sint-Hermes. Dan moeten er wel zotte dingen gebeuren. Ruim 80 000 toeschouwers in Ronse en miljoenen televisiekijkers zagen hoe ChouChou CriCri in de dranghekkens werd gedrumd. Niet de foto van de winnaar op voorpagina’s daags nadien, maar wel die van de verliezer, grijnzend te voet met fiets aan de hand. Ronse vervloekt of zoals Marc Uytterhoeven het verwoordde: Ronse Renaît. In gAZet nr.04 kon je al meer lezen over de legendarische WK’s wielrennen die resp. 50 en 25 jaar geleden werden georganiseerd. Woensdag zendt CANVAS de Belga sportaflevering over het WK’88 opnieuw uit. Op het filmpjeskanaal YouTube kan je alvast een ‘reconstructie’ van de VRT-redactie zien in… Lego en Playmobil. NIET VERGETEN: Belgasport: met ‘De Vloek van Ronse’, CANVAS, 20 februari 2013 om 20.40 uur. http://www.youtube.com/watch?v=R7H1jVS2IBg

Het bestuur van het August Vermeylen Fonds (AVF) poseerde einde de zestiger jaren vorige eeuw in de kantoren van weekblad –AZ, Stationsstraat 9. Vlnr/vbno: Raoul Van Der Sijpt, Germain De Rouck, Walter Kerckhove (wellicht de enige overlevende van de groep!) en Roger Dussart; zittend: Nicole Deliveyne (echt. Van Der Sijpt), Lucienne Vancoppenolle (echtg. Dussart), Régina Schul (wed. Silberstein) die voor haar fotoreportage op wereldreis met een Pentax vanwege het AVF in de bloemen werd gezet, Jenny De Rouck (medewerkster –AZ) & Germain Debisschop, Het huidige bestuur van de August Vermeylen Fonds afdeling Ronse.

Deze blinde gevel in de Olifantstraat wacht op de vierde illustratie i.v.m. PICTURALE. De vorige drie zag je reeds in gAZet nr. 05


Marie-Thé, zoals ze het zelf op het naamkaartje schrijft van de band waarmee ze samen met haar echtgenoot en nog ‘n paar anderen toert (zie verder)… én theater… da’s één! Annex afgeleiden zoals woord en zang. gAZet ging haar thuis in Ronse opzoeken in haar zo geliefkoosde woonst waarvan ze nooit had durven dromen om in zo’n ziel van een oude stijlvolle woning te mogen leven. Een woning met een apart verhaal. Maar laten we eerst eventjes bij de bewoonster-van vertoeven, hond onder streelbereik. Marie-Thé Breittinck slaagde voor Studio Herman Tierlinck, maar haar ouders konden het zware collegegeld niet ophoesten. Dus bleef ze haar verder leven performen in amateurtheater, een woord dat Marie-Thé schuwt als een verderfelijke ziekte. Inderdaad, profs zoals ze willen genoemd worden, zijn op de planken niet altijd de allerbesten. Al mag Vlaanderen bogen op een rist klasseacteurs die zelfs tot in de VS hoge ogen gooien denk recent nog maar aan de rijzende ster van Matthias Schoenaerts - niet alles wat wordt opgediend, is daarom beter dan wat in de kleine stadszalen onder de spotlicht komt. Marie-Thé is afkomstig van het naburige Ruien en woont enkel jaren

nr. 07 2013 O

MARIE-THÉ in Ronse nabij het station. Ze houdt van wat ze noemt marginaal theater en speelde in NTG (dus moet ze wel van goede huize zijn!), PROKA (Zwarte Zaal) & Toneelboetiek (van/met Freek Neirynck). Ze is vol lof voor de… academie, intussen uit de Zuidstraat op de… toneelzaal na verhuisd naar CC De Ververij en inmiddels anders genoemd, maar voor Marie-Thé blijft het dé academie en met die dé haalt ze onbetwistbaar haar gelijk. Ze dankt in dat verband veel aan Anny Eggermont uit de Scheldekouter. Wéér een apart verhaal… Vervolg op blz.P


‘n Stuk waar Marie-Thé de beste herinneringen aan bewaart, is het door ‘t Podium gebrachte De gebakken banaan, zie beide foto’s rechts. Ze speelde een vrouwelijke clochard die samenhokt met ander straatvolk (Jocelyne Vancoppenolle & Loes Deventer). Ze zegt zelf én het is nog waar ook: van het beste wat er in Ronse van eigen bodem ooit te zien was!

MARIE-THÉ …leert nu ook piano spelen!

Op school blonk ze uit in poëzie en kwijt kunnen. Ze vindt dat er naast ‘t kaapte telkens de eerste prijs weg. Ze Podium en VTV, die stukken programwas gek op gedichten maken en meren vanuit hun traditie en beschikken over een uitgebreide cast, best voordragen. Ook al wil ze niet plaats is voor een intiemer soort opscheppen en wij zullen het maar in theater. Zal ze haar droom kunnen haar plaats zeggen: Marie-Thé is een grote dame van het Ronsese toneel verwezenlijken? We gunnen het haar. Intussen blijft ze niet bij de spreeken is een waar natuurtalent. Ze woordelijke pakken zitten en ook droomt ervan om voor Ronse in zeer overwogen en zelfs beperkte mate echtgenoot Jean-Luc Vanderkimpen is uit kunsthout gesneden en speelt een toneelgroep op te richten waar talentvolle toneelspelers hun ding gitaar en wel in MT MOON, zie blz. Q.

LEES VERDER BLZ.W

nr. 07 2013 P


Zegden ze het… product Ronse?

nr. 07 2013 Q

DEEL 3 | VERVOLG UIT gAZet NUMMER 06 | DEEL 4 VOLGT IN gAZet NUMMER 08

C

CARNAVAL IN KLEVE

A

In ons vorig nummer van gAZet brachten we enkele mogelijkheden hoe De Kloef er had kunnen bijliggen de komende tijd, invullend wat citymarketing voor Ronse vermag: de belangstelling voor de stad opkrikken, ons bekend weten tot in het buitenland toe (het noorden van Frankrijk ligt op de spreekwoordelijke – begint een stopwoord te worden, haha – boogscheut en Zeeland ligt op zo’n uur rijden!). Nogmaals: niet het Ronse van NU zal voor méér toeristen zorgen, wel het product dat Ronse in petto (moet, kan, wil…) hebben om ECHT aan citymarketing te doen. De werkgelegenheid zal aanzwengelen, in een branche waar toeristen van allerlei pluimage zich aanbieden zal er ook werk komen voor allochtonen die nu moeilijker aan een job geraken. Een trigger van formaat zal het eveneens noodzakelijk maken én top van vele agenda’s om Ronse te ontsluiten met de uiteindelijke doortrekking van de viervaks-N60 omheen Ronse én van, wat misschien nóg vlugger kan, een ‘serieuze’ weg vanuit Brakel (Herman man, werk aan de winkel, EINDELIJK! – LEES SCHEVE KOLOM). Hou nu a.j.b. eens op om alleen op… Lees verder blz.S

D

F

B E

In het begin van weekblad –AZ werden Willy Deventer en Guy Devos samen met hun eega’s door het Ronsese stadsbestuur uitgenodigd om het carnavalweekend in zusterstad Kleve te gaan meebeleven. Op de foto bemerken we naast Guy (A) en de uitgever (B) Germain De Rouck (C; Germain gaf voor ‘n volle Sitzung een speech in het Duits, zónder spiekbriefje!), Marcel Geenens (D; stadssecreatris en familiant van Willy Deventer; hij geeft hierboven een presentje aan de burgemeester van Kleve), André Roekeloos (E; directeur RTS; inkompoort van destijds zie je op blz.D), samen met de Bommelskoning van toen (onderaan met zwarte hoed) & dhr. Vanbutsele (F).

B D

E

C

Bij de kleurfoto’s onderaan: Aalst pakt op carnavalzondag uit met dé carnavalstoet te lande, gegarandeerd verslag in de journaals; Rosenmontag Köln is dan weer de grootste in Europa; niets kan tippen aan carnaval in Rio de Janeiro, de méér dan 100 doden zijn part of the deal!


nr. 07 2013 R

De Zilveren Johnny die tijdens de apotheose van het Ronsese ‘carnaval’ in het publiek wordt geworpen, is een vondst van MAKRIboss Johnny Duquin

uw verdeler van

BEKA | BELFORM DURLET | ETHNICRAFT H&H | HILDING | JOLI LAKEBOS | LATTOFLEX MAX DIVANI | MDR MOBITEC | NATUZZI NOLTE | RECOR STRESSLESS | THEUNS VAN DIJK | VELDA VINCENT SHEPPARD WISCHI | …

PUB105

… die, terwijl ‘zijn’ zilveren evenbeeld naast de toog van de bar van de meubelzaak de wacht houdt, poseert voor de foto’s van moeder en vader Duquin, stichters van de zaak. De Zilveren Johnny (zie gAZet nr.02) is een waardebon van 250 euro en nog negen andere gelukkigen vingen op zaterdag 04 januari 2013 telkens een fles Champagne. Hier zie je hoe Johnny Duquin één van de in zilverpapier gerolde prijzen in de hand heeft, klaar voor een gooi in ‘t grijpgrage publiek. Vie vaan ouzen Vorst…

DE KLIENEN BUITSOO (Vanbutsele) was in de beginjaren van Zotte Maandag de nar van dienst. Klein van gestalte (hier door X. Collet in zijn ‘retabel’ in het stadhuis van Ronse niet in de juiste proportie weergegeven; 1950) was ‘n merkwaardig manneke, door iedereen gekend, hij dook overal op en fietste met de velospelden over enkels en broekspijpen naar her en der. Willy Van Nerum zei destijds over hem: “Geift eem 500 frank en ie zet eem ie zienen bluuten!”. In narrenpak staat ie hier beter dan in… Adamskostuum, meent gAZet!.


 Op maandag 11 februari was deze Julien Buunie, als logo boegbeeld van ‘t Ronssies geklapt, te zien in IEDEREEN BEROEMD op de één bij VRT televisie. Ronse kwam met nog enkele andere items eens positief in het nieuws. (sticker voor op winkelramen, verkrijgbaar bij Saey Buro) Vervolg van blz.Q (en wordt in gAZet nr.08 vervolgd) … wonen in te zetten. Pak liever de leegstand aan, voorzie méér middelen om leegstand te weren enerzijds en terug te dringen anderzijds. Voor de inwoners van een stadsgemeenschap zijn alle mogelijkheden die voorhanden zijn of kunnen worden bijgecreëerd lovenswaardig, maar daarmee is de kous verre van af. Huisje wél tevree OK, maar citymarketing is een totaal ander ding. ‘n Mens wordt vooral gebiologeerd door zijn interesses, dààr ligt de knoop én om de Ronsenaars qua shoppen bvb. in town te houden en derden, als we dat zo kunnen stellen, naar Ronse te lokken. Die van achter de Kruissens doen het in Oudenaarde, laten we misschien met dat achterland (sorry Nukerke) beginnen.

nr. 07 2013 S

VLG. WEEK MEER OVER DE KLOEF

We hebben het in dit nummer van gAZet over het kasteel van Nassau, wel hierboven een heus… rattenkasteel boven de Kammeland, midden een woonbuurt, op steenworp van de kliniek, een echt schandaal dat zo’n onding verder kan blijven verloederen, ook al wordt er jaarlijks leegstandsgeld in de stadskas gestort!

Google Science Fair 2013

The Google Science Fair is an online science competition open to students ages 13-18 from around the globe. We're looking for ideas that will change the world. To get started, all you'll need is a Google account.

PUB004


nr. 07 2013 T

geeft aandacht aan Picturale en Kaatje Vermeire. Het wenst de nieuwe coalitie een vruchtbare legislatuur toe; ook proficiat met de nieuwe OCMW-raad… al is dat nog geen zekerheid… Wordt vervolgd. Het maandblad grapt met de nieuwe politiebewaking in Ronse (lees: de camera’s!) alsdat de staatstelevisie overweegt om de winterbeelden te vervangen door Ronse permanent in beeld op de staatszender en raadt aan eerst naar de kapper te gaan vooraleer naar de markt te gaan! Het bouwproject Villa Ferrant in de Engelsenlaan schijnt veel bijval te hebben. In de streekkrant lees je over de Ludiek wordt gesteld dat de staatsveiligGELUKSBOOM bij Kaboes. Bij de sociale kruidenier in de Vanhovestraat 43A werd heid het aantal migrerende bejaarden dat de invasie van Ronse heeft ingezet begin tijdens de nieuwjaarsreceptie de geluksboom aangeplant. Hij symboliseert 2014 met looprek en elektrische rolstoel het samengaan van Kiwanis, Lions, Ronde Ronse zullen arriveren. Hanneke Vagenende is 24 en trekt als Tafel en Rotary met de welzijnsorganisaties in hun collectieve strijd tegen de studente journalistiek naar Nepal en haar reisverhaal zal gedurende drie maanden armoede. Coördinator Stijn Delabie exclusief in RANDEeVoE verschijnen. voegde er aan toe dat ook de drempel Sportvereniging Kickbox Ronse (FMK) naar het OCMW toe wordt verlaagd. komt voor het voetlicht. Onbekend is onbemind en in het COC verneem je daar elke vrijdagavond meer over. brengt beiaardnieuws: zaterdag 16 maart zal een huldeconcert weerklinken om de geboortedag van wijlen stadsbeiaardier Ephrem Delmotte (1905-1994) te herdenken. Ook op zaterdag 16 dezer alsook op 2 maart bespeelt organist Dominique Wybraeke het Sint-Hermesorgel. In KERK&leven staat ook een verslag mét foto betreffende het jongste mosselfestijn op de Sint-Pietersparochie en dat zoals steeds op een ruime schare mosselfanaten (én vol-au-ventsnoepers) kon rekenen. Nieuw was de zelfbediening!

Originele aquarel door Stefan Be Block

In RONDOM lees je welke sportlaureaten Ronse koos in ‘t Rosco alsook de uitslag van gedichtendag: Laure Van Renterghem schreef het stadsgedicht 2013 en is dus dé laureaat. Andere prijzen gaan naar Suzan Ronse (cat. jeugd 15-17jr); Lisa Beatse en Cruelia B. winnen ex aequo in cat. 12-14jr; Liza en Fabiola wnnen in cat. 1e tot 3e leerjaar; voor het 4e tot 6e leerjaar staat geen laureaat ingevuld!

Vervolg van blz.K Toen in de jaren 80 van vorige eeuw Marlènes echtgenoot de jood Rudy Sieber in Australië overleed, vond Tweedehandsbeurs 10 maart 2013 men de kaart in zijn bureau terug. De Gezinnen verkopen zelf kinderkleding, familie schonk ze aan een museum in zwangerschapskledij, babyuitzet en speelgoed, op zondag 10 maart 2013 van Berlijn. Frédéric bewaart nog enkele 11 tot 16 uur i/d Congreszaal Glorieux, getekende/geschilderde portretten Glorieuxlaan, 9600 Ronse. Toegangsvan zijn voormalig idool en op de foprijs: €1.00; gratis voor leden v/d Geto’s zie blz.K zien we de galerij en enzinsbond. Inschrijven voor standplaats: kele persoonlijk door de diva gesigneerde foto’s (zie ook hierboven). p.vanavermaete@gmail.com


UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

nr. 07 2013 U

DOOR LOES DEVENTER

GENT 

Uittreksel uit de kaart van het Bisdom Gent uit de 17e eeuw door Iohannes & Cornelius Blaeu, gefotografeerd op expo ‘Schatten uit het archief van SintBaafs en Bisdom Gent’.

AALST 

gAZet brengt de komende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse, bestaande uit 53 kaartbladen. Dit boek werd in de eerste plaats opgemaakt voor het berekenen van de belastingen op het grondgebied, voornamelijk om fiscale fraude tegen te gaan (toen al!). In de serie die hierover volgt, komen het ontstaan van het boek, de uitvoering van de opdracht en de beschrijving van de buitenstad van Ronse ten tijde 1684. We hebben het over de belastingsvrije gronden, over de verschillende woningtypes en over het voorstellen van belangrijke, merkwaardige of eerder doodgewone zaken. We brengen onderweg vergelijkingen tussen toen en nu en we sluiten af met de huidige staat van het boek en hoe het in 2006 het onderwerp van mijn scriptie werd.

HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE SITUERING VAN RONSE IN 1684 Na herhaaldelijke verwoestingen in de strijd om Rijksvlaanderen tussen de graven van Vlaanderen en die van Henegouwen werd Ronse in 1322 definitief bij het Land van Aalst, deel uitmakend van het Graafschap Vlaanderen, gevoegd. Op kerkelijk vlak behoorde Ronse, na de reorganisatie van de bisdommen in 1559 en dat tot het Concordaat van 1801, tot het bisdom Mechelen. In 1684 was Ronse gelegen binnen de grenzen van de Spaanse Nederlanden (16211713). Ronse ligt op 3°36’ oosterlengte en op 50°45’ noorderbreedte. Wanneer men de uittreksels van de kaart van het Bisdom Gent uit de 17e eeuw bekijkt (zie kaart links), krijgt men een goede situering van het zeventiende-eeuwse Ronse, in die tijd deel uitmakend van het Bisdom Mechelen.

HET ONTSTAAN VAN HET BOEK

 RONSE

01 Op deze uitvergroting uit de grote kaart staan Rozenaken en Ronse even groot vermeld. Rozenaken zou vorige eeuw een Waalse gemeente worden, Russeignies genaamd.

Het stadsbestuur van Ronse gaf op 29 augustus 1681 opdracht aan de landmeters Daniel de Smet, fs. Arents, uit Ronse en Lieven Hoelman uit Brakel om de stad Ronse perceel per perceel op te meten en in te tekenen. Het intra-muros gedeelte zijnde de oude stadskern genaamd ‘Vrijheid’ – en een Henegouwse enclave gelegen op het gehucht ‘Audenbroecke’ – gesitueerd ten noordoosten van het stadscentrum, ter hoogte van de huidige ‘Landenbourgstraat’ – werden bij de opmeting niet opgenomen. Bij elk grootschalig kaartblad hoort een tabel waarin de eigenaar, de VERVOLG OP VOLGENDE BLZ.


VERVOLG VAN VORIGE BLZ.

KASTEEL 

 GROTE MARKT

 Guissetplein

 Coupl’Voie

oppervlakte en het bedrag van aanslag per perceel zijn weergegeven. Het bedrag van aanslag is hier berekend naargelang de kwaliteit van de bodem: heide en bos werden bvb. minder geschat dan akker of weiland. De gegevens, gebruikt voor het berekenen van de grondbelastingen, bleven in gebruik tot in het begin van de 19e eeuw. Bij hun opdracht hebben de landmeters niet alleen noodgedwongen een kwantitatieve selectie onder de bestaande plaatsnamen moeten uitvoeren, maar ze hebben die plaatsnamen ook systematisch vervlaamst, wat niet altijd een goed resultaat opleverde. Als voorbeeld lichten we het volgende toe: het gehucht ‘Ter Biest’, zoals ‘t voorkomt in het land- & kaartboek (zie rechts), staat op de kabinetskaart van de Ferraris uit de 18e eeuw vermeld onder het toponiem ‘Le Joncquoy’. Zie in het midden twee kaarten waarop de vermelding Le Joncquoy duidelijk te lezen valt. Op het huidige straatnaambord staat Biest / Biest, (zie foto in de rechter bovenhoek) en die vertaling steunt op… het land- en kaartboek van 1684, daar waar beter Biest / Joncquoy gebruikt zou worden. De oppervlakte van de buitenstad – extra-muros – bedroeg 2959 hectare verdeeld over 3823 percelen. Het resultaat van de opmeting leverden beide landmeters af op het stadhuis op 05 mei 1684.

nr. 07 2013 V

RONSE

02

SAINT-SAUVEUR

VOLGENDE WEEK: de gebruikte landmaten, muntwaarden en afkortingen; de startfase en eerste deel ‘voorstellen op kaart’…


MT speelt Camille Claudel, de opmerkelijke en feitelijk bizarre vriendin van beeldhouwer Rodin die durfde zijn signatuur te plaatsen in/op andermans werk en dat dus ook bij ‘zijn’ Camille deed. Dàt is van Auguste bekend, hij zag zijn leermeesterschap aldus beloond naar de feitelijke maker toe om het als eigen werk in het Parijs van toen voor te stellen. MT speelt samen met Martine Liebbrecht, Mia Verstraete in een regie van Monique Bellens, leerkracht ‘academie’. In De rok vertelt is MT… Bertha, een uit de doden opgestane textielarbeidster uit Ronse, stuk dat ook werd opgevoerd in de Scala in Gent. En toen kwam Linde is een film waarin MT optreedt naast Matthias Sercu. Ook speelde ze ooit met Liesbeth dochter van Brigitte Minne en met Mirthe dochter van Jan Leconte. Marie-Thé was graag in gAZet komen zitten met haar hond naast haar en kijk, ze straalt met haar trouwe brave viervoeter bij haar in het salon… Rechts op de foto één van de opmerkelijke stijlvolle glas-in-lood deuren die het huis-met-ziel van Marie-Thé rijk is (en het woord… rijk is op z’n plaats!). Er zijn niet alleen de deuren, ook de bovendeurse panelen zijn kunstig ingelegd met o.a. ergens een soort médaillon dat we met ons reportagekodakske niet behoorlijk konden kieken! Terwijl we nu toch met haar habitat bezig zijn, nog deze paar anekdotes daaromtrent: vooraleer naar Ronse te verhuizen, waren Marie-Thé en haar Jean-Luc (periode Valentijn zegt dit veel!) in het Oudenaarde waar ze woonden, op zoek naar een woning “Met een ziel”! Wel te vinden, maar niet te betalen! Tot ze, waar ze nu woont, op een huizenjacht naar binnen gluurde en vrouwelijk intuïtief aanvoelde: hier is het, dàt wordt het. En het werd het! Volgende anekdote: bij het naar hun hand zetten van het interieur, wilden ze een boodschap achterlaten voor de volgende bewo-

MARIETHÉ

Vervolg van blz.P ners die na hen zouden komen en kijk, ergens een muur, we verklappen niet welke, de intimi van Marie-Thé en Jean-Luc zullen het wel weten, is eerst behangen met allerlei documenten (“Wie zijn wij” bvb.) als doorgeefluik naar de volgende bewoners toe én daarna pas behangen met de obligate wall paper! Mooi, toch? Om af te sluiten willen we het over MT Moon hebben, de blues-jazz band waarover eerder in dit artikel sprake. Jean-Luc (Vanderkimpen) houdt er de guitaar, Glenn Elet (yes, de cartoonist) zit aan de drum, Micky Cordaro eveneens gitaar, Erwin Deroubaix (eveneens lid van De Gevluigode Mandolinen) bas gitaar, Denis Tenteniez is de toetsenist and of course is de leading lady niemand minder dan Marie-Thé zelf, immers… MT Moon (“Schoon, he?”)! We brengen blues, verklapt MT, op het randje van (“schone”) jazz. 21 april rdv met MT Moon in CC De Ververij en natuurlijk komt gAZet daar zeker op terug. Uitsmijter i.v.m. Marie-Thé (“Ik ben in blijde verwachting”): niemand minder dan de Franse…

Yolande MOREAU die met de gebroeders Dardenne samenwerkt (bekend van hun in Cannes gelauwerde films) wil een beroep doen op Marie-Thé om mee te spelen in de film Villa Marguerite, een oorlogsverhaal waarin een boerenmeisje welstellend wordt en spioneert bij de Duitsers…

nr. 07 2013 W


Vervolg van blz.M

nr. 07 2013 X

GRAFFITI IN RONSE Zo bevinden zich graffiti als kunstuiting in scholen en clubhuizen. Ook wordt een speciale vorm van graffiti, Reverse Graffiti, steeds meer gebruikt als vorm van buitenreclame. Men kan soms graffitiworkshops volgen, bijvoorbeeld in buurthuizen en tijdens festivals. In andere delen van de maatschappij worden graffiti minder gewaardeerd. In de wereld van het openbaar vervoer moeten hoge kosten worden gemaakt om de graffiti te verwijderen (zie blz.Y)


nr. 07 2013 Y

ď ´ blz.X - van het plaatwerk, de deuren en de ramen van het rijdend materieel, vooral als de graffiti-artiest de technieken van autospuiters heeft toegepast.

GRAFFITI IN RONSE IN DE

VANHOVESTRAAT NABIJ LEERPUNT


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 07 van het lokaal digitaal weekblad gAZet HOME: gAZet & Valent14n’13 logo’s door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s BLZ.A: AbyZ woordwolk door Willy Deventer; eigen foto (WD dacht a/7 overzichten en het kleinste broodkorstje viel minuten daarna uit de broodzak…) BLZ.B: gAZet woordwolk door WD; wijzende hand door WD uit –AZ-archief; foto Loes Deventer BLZ.C: eigen foto’s; plan kasteel van Nassau dankzij Albert Decordier (+) – zie ook gevel… AUTEURSRECHTEN BLZ.D: eigen foto’s (voor C,D,E met dank aan ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Eugène Vandenbossche) BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.E: stuk ruïne kasteel van Nassau e.a. Willy Deventer is international author met eigen foto’s CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.F: plan door WD; eigen foto’s SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.G/H: eigen foto’s (graffiti Vanhovestr.) graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.I: eigen foto’s; logo café hotel amour via code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBruno Verhoken lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.J: auditieve links naar youtube.com; manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.K: foto’s collectie Marlène Dietrich door BVBA AbyZ consult & projects Gent. en van Frédéric Dubar Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.L: eigen foto’s; foto bronzen devil with materiaal op te nemen waarover geen duihard dick vanwege Frédéric Dubar delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft BLZ.M: eigen foto’s (graffiti Vanhovestr.) dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.N: foto vroegere Vermeylenfonds uit zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem archief weekblad –AZ, naamaanduiding met dan asap contact op met onze redactie via dank aan ere-burgemeester Walter Kerckgazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- hove; Ronse vervloekt door Thomas DR ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.O/P: eigen foto’s (Marie-Thé) of om er het copyright van te kunnen BLZ.Q: foto’s carnaval in Kleve uit archief vermelden. Confraterneel, Willy Deventer. weekblad –AZ; http://www.tvoost.be/nl/studiotvoost/artikels/ee n-zondag-vol-show-en-amusement/ http://www.merkuronline.de/aktuelles/welt/fotostreckerosenmontag-deutschland-86517.html

www.aboutbrasil.com BLZ.R: eigen; foto’s vanwege Johnny Duquin BLZ.S: logo Buunie door WD; eigen foto’s; advertentiehttps://www.googlesciencefair.co m/en/2013/?utm_medium=login&utm_source =gmail&utm_campaign=gsf2013 (<google>) BLZ.T: lokaal persoverzicht; illustratie vanwege Frédéric Dubar BLZ.U/V: Loes Deventer en haar scriptie ingediend a/d UGent tot het behalen van de graad van licentiaat in de geografie, optie Landmeetkunde met als titel Bespreking van het land- en kaartboek van Ronse daterend uit 1684 en geometrische verwerking van de ruimtelijke informatie – academiejaar 20052006 (zie afspraak en foto onderaan rechts) BLZ.W: eigen foto’s (Marie-Thé) BLZ.X/Y: eigen foto’s (graffiti Vanhovestr.) BLZ.Z: COLOFON extra toegevoegde blz: 11:00: gAZet woordwolk door Willy Deventer 11:01: kasteel van Nassau gevelcoupe opmeting door WD; kleurill. uit RONSE uitgave EMKA Kruishoutem; oude gevelplaat met postume dank aan Albert Decordier 11:02: zie 11:01; tekening van Sanderus 11:03: eigen foto’s en zie 11:01 11:04: eigen foto’s met dank aan mevrouw en Jacques Béatse (langs deze weg heel veel beterschap gewenst, Jacques…) OVERZICHT van de 7 reeds verschenen nummers van lokaal digitaal weekblad gAZet OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.07 van 15 februari 2013; 34 blz./111 illustr. MERCHANDISING

→ diverse items mét dit logo…

nr. 07 2013 Z

O. A. I N D I T N U M M E R : √ graffiti is een kunstvorm… √ Marie-T grande dame Ronses theater… √ Ronsese collectie Marlène Dietrich… √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ Ronse vervloekt… √ nabreiers betreffende Valent14n’13… √ ‘t Vermeylenfonds vroeger en nu… √ jumelagecarnaval vroeger in Kleve… √ reeds 7 gAZet nummers over de toog… O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ station Ronse was ooit station Brugge… √ cartoon en/of figuur van de maand… √ VTV en ‘t Podium… √ bijna 105 jaar geworden… √ De Ronsenaar wou –AZ K.O. slaan… √ ‘uitgesteld nieuws’ en andere…

… nog effe mijn scriptie nakijken om onze lezers het 2e deel te kunnen brengen, afspraak volgende vrijdag 11:00Onderstaand een doorsnede met v.l.n.r. de zuidervleugel; het poortgebouw links en naar de Kasteeldreef en het stadscentrum gericht, is niet te zien, evenmin de kapel rechts; de binnenplaats daarentegen wel; je kan ook binnenkijken in de kamers van de U-onderkant ofte westervleugel…

11:01

zie vergroting van deze afbeelding vlg. blz.

Omdat in vorige gAZet nr.06 dit gevelplan van het kasteel van Nassau verwerkt was in de collegiale, was deze opmeting niet naar behoren te lezen én op aanvraag publiceert gAZet hier alléén dit gevelplan. Destijds kreeg de uitgever vanwege wijlen Albert Decordier grote bladen ter studie over het kasteel van Nassau om en waaruit dit gevelplan voortkwam annex zeer benaderende waarden van lengte, breedte en hoogte.

Hierboven een 18e-eeuwse voorstelling waarbij het kasteel een soort aanhangsel vormt van het centrum; bemerk de collegiale en daaronder de oude Sint-Martinus


11:02

Bovenaan de tekening door Sanderus in zijn Flandria Illustrata en waarin hij het kasteel van Nassau omschreef als… dat het in geheel Nederland zijns gelijk in fraaiheid niet vond! A = Sint-Hermes; B = Sint-Pieter (ruïne zichtbaar op autoriteit van wijlen Albert Cambier – zie foto linkerbovenhoek; de kerk waar Glorieux zijn goede werken startte); C = oude Sint-Martenskerk (ontwijd; toren en houten dakgebinte resten; thans in restauratie); D = kasteel van Nassau waarvan de tuinen (Princekouter) reikten tot voorbij de huidige Spinsterstraat…

HET KASTEEL VAN NASSAU TELDE 365 RAMEN, EVENVEEL ALS ER DAGEN IN ÉÉN JAAR ZIJN! COUPE

DU

CHÂTEAU

DE

RENAIX


11:03

TWEEMAAL DEZELFDE FOTO

ZUIDERVLEUGEL (OOSTVLEUGEL NOOIT AFGEBEELD?) - GELE LIJNEN POSITIE VILLA SNOECK

DETAIL PLATTEGROND TUSSEN TWEE WITTE PIJLEN HET POORTGEBOUW

Dit zou de impact zijn van het kasteel van Nassau als ‘t er NU nog zou staan, gezien vanop ‘t Stephanieplein… De rode pijl toont aan waar de nok van het kasteeldak zou komen; beide hoektorens zouden achter de huizenrijen links en rechts van de huidige Kasteelstraat komen te liggen; de huidige villa Snoeck (volg de gele kromme pijl) staat hieronder afgebakend.


11:04

Boven de Wijnstraat staat deze gevel van papierwaren Béatse. Met dank aan Jacques en mevrouw Béatse was het mogelijk om twee bomen, ‘kleinkinderen’ van bomen die de echte kasteeldreef van beneden nu de Kasteelstraat tot de bovenstad af-

op blz.F). Jacques Béatse haalde deze know how bij wijlen Albert Cambier (“En als hij het al niet wist!?”) die omkwam in de brand van zijn woning in Saint-Sauveur, waarbij zijn waardevol archief enz. jammer genoeg verloren ging…

de huizen bovenaan de huidige Kasteelstraat 

zoomden. De toegangspoort onder het schild van 1699 zou de eerste toegangspoort tot de oude stad zijn geweest. De huidige Kasteelstraat loopt dus niet volgens de kasteeldreef die destijds vanuit het kasteel van Nassau naar ‘t centrum liep (zie rode pijl


REEDS 7 LOKALE DIGITALE WEEKBLADEN gAZet ZIJN VERSCHENEN!

In totaal hebben we het van begin januari 2013 tot medio februari over… 189 blz. en zo’n… 627 stuks beeldmateriaal. Dat is reeds… ‘t ien en ‘t ander én daat alliene ouver Ronse! Meer nieuws over wat we met gAZet nog van plan zijn, volgt; immers groeit deze jongeling sinds 20 december 2012 (inside infomation) gestaag én met succes én onder algemene goedkeuring. Ook de gAZet familie groeit week na week, nummer na nummer, blz. na blz.

Ook in de toekomst, bij leven en welzijn, verschijnt gAZet… ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG! - Veel kijk- & leesplezier.


gAZet jg.01 nr.07 vrijdag 15 februari 2013