gazet_jaargang_1_nummer_6_08022013

Page 1

gAZet jg.01 nr.06 vrijdag 08 februari 2013 30 blz. & 114 beelditems

nr. 06 2013 HOME

IN AANTOCHT… zie op vele blz.

DOORGAANVOORRONSE! QUOTE VAN ‘N LEZER: Willy, jouw gazet is super interessant en ik realiseer mij dat er nog veel in Ronse is dat ik niet ken.

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… Elke vezel aan la môme was LIEFDE,

TRIGGER! van onder naar boven: ‘t gat in de Grote Markt, ‘t Spillegem, de Kloef en… zie blz.C,D,E,G,H,11:00

haar hart werd dan ook vele keren gebroken…

HET RONSESE EI VAN COLOMBUS, ZIE BLZ.A & F

JG.01 NR.06


DALIDA ZINGT IN

nr. 06 2013 A

http://www.youtube. com/watch?v=yfVZYFbB1uY en die deun uit zijn kindertijd bracht Bruno Verhoken bij Café Hotel Amour en gAZet bij Valentijn’13 zie blz.I,J,K,L,O,P, Q,R,S,T,1 & 11:00

Heilige Appolonia, aanbeden tegen tandpijn… l Geutelingen op steen, gieter op klompen…

© copyright zie COLOFON achteraan...

zie blz.Y

ha

Fractaal (Beke) in combinatie met Valentijn’13 logo (WD) 

GIGI L’AMOROSO… arriva, Gigi l`Amoroso, croqueur l`amour l`oeil de velours…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer


Zegden ze het… product Ronse? DEEL 2 | VERVOLG UIT gAZet NUMMER 05 | DEEL 3 VOLGT IN gAZet NUMMER 07 Waar waren we gebleven? Ah ja, waar jaarlijks zo’n ZES miljoen méér zit er niet in. Misschien ooit dat uit het zetelgesprek vanwege toeristen in en uitstruinen. Dan tussen de 32,4km (en geen 34 zoals beide organisatoren rechts boven, heb je natuurlijk toppers zoals voorheen verkeerdelijk gemeld, citymarketing klonk alsof alleen dé Parijs, the Big Apple e.a., maar die sorry) van Rome verwijderd en het stad zich moet verkopen (en men spelen buiten categorie. Sint-Pietersplein, in illo tempore! géén beklijvend product naar voRonse verkopen om wat het reeds Ronse zal dus moeten uitpakken ren schoof, toch zeker niet iets als heeft, is bewezen onzin. Niet de met iets gedurfd, iets spraakmadie… magische A van A’pen - LOL). winkel Ronse (inderdaad gaan kends, controversieel, wil het scoInderdaad kunnen enkele steden mensen naar de Makro omwille ren. Zelfs de ééndagskrakers WK63 zeggen dat de stad an sich een van de hypermarkt zelf), maar hét en WK88, zie gAZet nr.04, zijn niet toeristisch product is (sommige product van winkel Ronse dat het bij machte gebleken, ondanks de kunnen toeristisch wisselen voor aan de man/vrouw wil brengen is… saignante incidenten desbetreffend, bvb. economisch). In België staat CITYMARKETING, allez, voor om Ronse blijvend op net- en Brugge daarbij voorop (tegen de ‘dwergstad’ Ronse dan toch. Een trommelvlies te branden. VIER miljoen toeristen)! Het… dwerg, wil ie opgemerkt worden, Deze kolommen lopen stilaan vol, Brugge van het zuiden (Venetië moét dus op stelten! Wel, als we dus geven we bij de theorie ook dus, hehe) kan dat ook. Mensen Ronse op de spreekwoordelijke nog wat aanschouwing en pakken bezoeken die steden niet toevallig kaart willen zetten, moeten we we daartoe de… Kloef ter… voet! voor resp. de Bloedprocessie of het op… stelten zetten. Nog immer Zo’n sublieme verheven centrale het Carnaval mét majescuul, maar met de crypte (denk aan ‘t gezegde locatie, sorry heren lokale bewindóók voor de stad zelf. Gent (nog in de vete Ronse-><-Oudenaarde voerders van welk tijdperk ook, geen miljoen toeristen, weliswaar én die nog immer aanhoudt - later aan residentie en verticaal luieren met een piek tijdens de Gentse méér daarover, een hint vanwege (met dank aan Toon Hermans) Feesten - maar waarbij de ‘betere’ een lezeres, zèlf van Oudenaarde: prijsgeven, is bedroevend ARM van Gentenaars hun stad massaal de Ronsese crypte staat ONDER de geest (Sint-Hermes!). Een fLAUWE ontvluchten, dé keerzijde van de grond en het Oudenaardse stadplezante die meent het LAUWE medaille) heeft dat ‘n pak minder. huis BOVENgronds) uitpakken, dàt water te hebben uitgevonden, zal Gent moet het hebben van werkt niet (meer)! Géén kat noch mij in Het Nieuwsblad wel weer diversiteiten, maar die een grotere kater, behalve als de blokperiode onder de Hermesstola placeren, net (inter-)nationale weerklank heber dik achter volgt, komt overtallig niet geketend aan de muurhaken ben dan pakweg de Bruulconcernaar de Fiertel. 4000/5000 staprechtover het Hermes&Duivelten (lees blz.11:00). pers, wat niet te versmaden is, zul altaar, maar ga eens loeren naar de Keulen herbergt dan bvb. de Dom je gAZet nooit horen beweren, blz.C, D, E, F en G. Wordt vervolgd!

nr. 06 2013 B

gAZet verontschuldigt zich bij Hans Everaert die weliswaar als de kleinere broer van zijn vader zou kunnen doorgaan, maar daarom is… Guy nog niet de huidige voorzitter van JCI Ronse zoals verkeerdelijk in ons nummer 05 stond (Guy was dat wél in zijn jongere jaren)! Maken we dat goed met deze guitige foto van jou, Hans? Alsjeblief!


nr. 06 2013 C

zaterdag 02.II 10:18 en RONSE

TIO3 (voormalig ‘burgerlijk hospitaal’)

DEZE WEEK

voormalig ziekenhuis van de Zusters van Liefde

Josèphe Duvillers was met TAVI de laatste ‘kloefkapper’ van Ronse; z’n bijnaam was niet onterecht Djeef Kloe:f! hij had zijn zaak aan het einde van de Stooktstraat, voorheen 6e Wijk; hij was de grootvader van de Ronsese klarinettist… Bernard Duvillers! zicht boven de Canfynstraat naar de Oscar Delghuststraat…

Sint-Martinus

Collegetoren Jolytoren

DE KLOE:F loopt naar de Oude Vesten

stadhuis oude St.-Martinus St.-Hermes


BINNENKOER RICHTING KASTEELSTRAAT

NASSAU RONSE

C H A M B O R D

ca 57m

nr. 06 05 2013 U D

ca 72m

KASTEEL VAN NASSAU

ca 72m

ca 87m

Hierboven zien we de dwarsdoorsnede van het kasteel van Nassau tegenover dat van de collegiale Sint-Hermeskerk, resp. 71,85m tegenover ca. 87m lang. Het is de schuld van burgemeester F. Fostier dat het kasteel werd

afgebroken. gAZet komt hier later nog op terug omdat die… vermaledijde Fostier het niet verdient om een straat, laat staan ‘n laan, naar zijn naam genoemd te zien. Sorry voor zijn nazaten, zij treffen geen schuld!

Nassau-Ronse is qua plattegrond zo’n 40% en qua uitzicht ca. 60% van het beroemde kasteel van Chambord!


DE KERSTMAN IN MINSTENS VIJF NIVEAUS LAPLAND… ‘OUD’ KASTEEL…

JANUARIUS OF JANUS…

nr. 06 2013 E

RECTO VERSO TWEE FACES MOGELIJK

En nóg meer volgende week!

De Kloef kan de allergrootste (artificiële) KERSTBOOM ter wereld showen. In de ronddraaiende kerstbollen kan van alles gelokaliseerd worden, ‘n draaiende pub bvb. In en onder de grootste kerstmarkt op aard?

De Kloef kan de… renaissance worden voor het teloorgegane imposant kasteel van Nassau, nu eens niet in het dal beneden de Kasteeldreef, maar zoals het ‘n ‘burcht’ past op ‘t hoogste punt centrum stad!

De grootste kubus wordt met één hoek in De Kloef geboord, da’s geen kubus meer, maar op z’n Ronses en zotst gezegd een… kwiebus! Gelaatstrekken kunnen deze vondst oppunten!


Het ei van Colombus is een ei dat potsboem op tafel wordt neergepoot zodat het overeind blijft; kijk, hier op De Kloef hét Ronsese ei van Colombus als ‘n breedheupende toren mét belvédère al dan niet draaiend met view op…

Ronse staat reeds jarenlang synoniem voor het eerste carnaval van ‘t jaar; dus toont De Kloef een Ronses mombakkes zijnde het grootste masker van de vier windstreken nabij en ver...

Tegenhanger van Bommel luidt Fiertel: De Kloef met ‘t grootste schrijn ter wereld…

GOED VOOR HET GUINNESS BOOK OF RECORDS

EEN ONTHALENDE STAD MET HOED AF VOOR HAAR BEZOEKERS

En nóg meer volgende week!

nr. 06 2013 F


ZO HOOR JE OOK EENS WAT ANDERS VAN IEMAND… ANDERS!

Toen ik zo’n 15 jaar geleden leden door het stadsbestuur gecharterd werd om Johny Voners (met wijlen Nand Buyl acterend in Axel North, dat zich in Ronse afspeelde) in én omheen Ronse rond te leiden, kwamen we na wat omzwervingen aan op de Hotondberg. De dag zat er bijna op, de Axel North plekken waren gebedevaard en de nu

beter als Xavier ‘dagschotel’ bekende acteur zich van… Tournai naar Gent hoofddraaide, keek hij mij aan en zei gemeend: “Jullie van Ronse zijn goed gek om ook maar te proberen… toeristen naar hier te lokken! Het is hier zoooo mooi, het is hier zoooo rustig, zo’n gezonde lucht…

man, man, man, zwijg stil en genieten jullie inwoners van deze prachtstreek er zèlf volop van. Zó zou ik het doen!”

Voila, moraal van het verhaal: alle creatieve fantasieën ten spijt, gooi ze in de vuilbak, verticaal klasseren plz, weg met Ronse op de kaart te zetten, haal dat ouwe plan van die residentiële huizekes weer boven, indien geen aannemer failliet: Ronse huisje peis en vree! WD

Luupt er moer aachter mei a° kloe:fen in d’hand !

nr. 06 2013 G


Sanderus (zie zijn tekening in gAZet 05)

zei van het kasteel van Nassau te Ronse dat het in geheel Nederland zijns gelijk in fraaiheid niet vond!

Vanaf volgend nummer van gAZet brengen we iedere week interessante zaken uit de studie over Ronse van Loes © BY LOES DEVENTER - dus van veel vroeger in vergelijking met nu: waar stonden de galgen, de windmolens, de hoeven, resterende wegen enz.

Hiernaast het KASTEEL VAN NASSAU zoals het in 1684 getekend werd in het Landen kaartboek van de stad. Loes Deventer promoveerde met een studie van dat boek aan de Gentse Universiteit. Dit kaartboek (zie inzet) werd gered van de brandstapel na ‘t overlijden van Oscar Delghust. Die burgemeester had het naar zijn hoekwoning Zuidstraat/Oude Vesten… meegenomen! Zijn erfgenamen hadden geen notie van de grote waarde van dit boek en… Florent De Vos, de bekende Ronsese kunstenaar (later meer over hem), was net op tijd ter plekke om het onheil te voorkomen. Na diens overlijden schonk z’n zoon José het terug aan de stad. WORDT VERVOLGD

gAZet

nr. 06 2013 H


LILIANE SAINT-PIERRE heeft niks vandoen met onze Sint-Pieterskerk, noch met de oude, noch met de nieuwe en in de zestiger jaren van vorige eeuw zong ze nog niet over… SOLDIERS OF… maar…

LOVE

We zochten met z’n allen koortsachtig naar een… trigger om –AZ op de Ronsese perskaart te zetten en kwamen via Milo Decoster, manager van de in die tijd bekende Liliane (Saint-Pierre), uit bij de inderdaad Aalsterse zangeres die in die tijd soelaas zocht bij megastar Claude François (hij ajouteerde Saint-

nr. 06 2013 I

-AZ|NOSTALGIE…

Pierre bij Liliane – klonk volgens hem … op z’n Frans… internationaler!). De eerste gesprekken rond een show mét Liliane én mét Liliane in De Memling 


 waren met BOB (van De Memling; familienaam?) en met namens –AZ Dirk Dewulf van… BeoWULF, zie gAZet nr.03. Er werd een publiciteits-

karavaan georganiseerd, ondanks de onzekerheid (wat achteraf geweten een publiciteitsstunt bleek) of Liliane überhaupt wel zou optreden ingevolge een deficiëntie aan haar ogen. Maar mét zonnebril trad ze in een vol COC op voor zo’n duizend fans én dàt was voor –AZ een boost!

Sacha, je bent

1981

2012

Zoals gemeld in onze allereerste gAZet (nr.01 van 04 januari) exposeerde Ronsenaar Willy Deventer met Een hart voor Ronse in de Gentse Sint-Niklaaskerk n.a.v. 150 jaar Sint-Lucas Gent. Tussen 1981 en 2012 (laatste van 2012 was ‘100 jaar VTV’ – zie gAZet 07 ) tekende en schilderde hij méér dan 200 illustraties in inmiddels 3 Gulden Boeken van de stad. In gAZet zag je reeds enkele illustraties.

nr. 06 2013 J

LILIANE VROEGER EN NU

niet als al de anderen, maar mijn gevoel voor jou zal nooit Saint-Pierre veranderen; Liliane … én met ‘haar’ Sacha, leef jij nu Sacha vertrekwe voor ‘n maar je leven, ken paar bladzijden… de wereld duurt http://www.youtube.com/ maar even! watch?v=kII8P06Vwps 


Toon Hermans: “Wat?, een… roodborstje?… heb ik altijd al ‘n pikant vogeltje gevonden”! Dana Winner in Ik hou van jou: jij hoort bij mij, alléén bij mij, dat zijn die woorden die je eens tegen me zei…

http://www.youtube.com/ watch?v=6hpGsfibjAE

ICH BIN VON KOPF BIS FUSS AUF LIEBE EINGESTELLT

Marlène Dietrich SOULSISTER gaat voor… The way to your heart: I keep on searching for the way to your heart, Try to believe it's getting better, Please, take me all the way to your heart I want you, I want you (ohohoho)

http://www.youtube.com/watch? v=fzyKYekdKBk Ludwig von Beethoven : Für Elise

http://www.yo utube.com/wat ch?v=_mVW8t gGY_w Franz Listz: Liebestraum

Jacques Brel in Ne me quitte pas:

http://www.yo utube.com/wat ch?v=KpOtuoH L45Y

Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre - L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas

http://www.youtube.com/ watch?v=i2wmKcBm4Ik

nr. 06 2013 K

http://www.youtube.com/ watch?v=GypU1kGTyZk

Ein rätselhafter Schimmer, Ein je ne sais pas quoi, Liegt in den Augen immer Bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen Bei einem vis-à-vis Ganz tief in seine saugen, Was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst garnichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur: Ich kann halt lieben nur und sonst garnichts. Männer umschwirrn mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß Auf Liebe eingestellt, Ich kann halt lieben nur und sonst garnichts. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck, sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet es verzeihen, Ihr müßt' es halt versteh'n, es lockt mich stets von neuem, ich find' es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst garnichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur: Ich kann halt lieben nur und sonst garnichts. Männer umschwirrn mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß Auf Liebe

eingestellt, Ich kann halt lieben nur Und sonst garnichts. (Friedrich Holländer) – zie vlg. blz.

Claude Barzotti denkt veel aan Madame http://www. youtube.com /watch?v=2C G9eDfZRYE

ROBERT LONG / SCHATHEMELRIJK Het kan gebeuren voordat ik in slaap val en nog even je smoeltje bekijk, dat ik mompel: ‘Wat zijn we toch rijk.’ Meestal hoor je het niet, want je slaapt al. O, wij zijn schathemelrijk, mijn lief,maar misschien ben ik wel niet objectief. Tenslotte zijn we toch ook wel eens ontevreden, wat soms terecht is, maar veel vaker zonder reden, want al met al is er toch weinig ongerief. We kunnen zeggen, doen en laten wat we willen, honger en dorst is haast op elke hoek te stillen en er is zee en strand en polders, bos en hei en bovendien lig jij ’s nachts lekker dicht bij mij. Hé, wij zijn schathemelrijk, mijn schat en wij zijn bofkonten, weet je dat? Natuurlijk blijft er hier en daar wel wat te wensen, maar al met al zijn wij gefortuneerde mensen, want als we eerlijk zijn, dan hebben we toch zat? Vervolg op volgende blz.


 Wij hebben elektriciteit en gas en water. Ik heb veel vroeger en jij hebt nog heel veel later. We hebben vrienden en nog al ons eigen haar en bovendien houden we nog steeds van elkaar. Ja, wij zijn schathemelrijk, mijn hart en wordt er soms wel eens geharreward,dan gaat het nooit om geld of goed of obligaties, want onze rijkdom is veel groter en toch gratis. Je krijgt geen rente en je zet ook niets apart, want liefde koop je niet, al heb je een miljard. Tekst & muziek Robert Long. Deze song vonden we niet direct bij youtube, ie staat op zijn laatste CD getiteld ‘n Duivels Genoegen…

http://www.youtube.com/watch?v =EeOiGWcAqtw Want ik ga dood aan jou, dood aan jou, als ik niet vurig van je hou, ga ik dood aan jou

Bart Herman in

IK GA DOOD AAN JOU nr. 06 2013 L

Zo ga je deze actrice van ‘t Podium niet tegenkomen in de Ronsese straten, hier in haar glansrol van Nel in ‘Gebakken Banaan’. Achter deze tronie gaat een schat van een dame schuil, een GROTE dame van het Ronsese theater, die we volgende week extra voor het voetlicht in gAZet gaan brengen, een natuurtalent met een theaterpalmares dat eveneens buiten Ronse boekdelen spreekt in film en televisie  In GHETTO bracht Loes Deventer het lied van Marlène Dietrich (plaatsgebrek noopt ons wat van de Blauwe Engel én dat in Ronse verzameld wordt, naar ons volgend nummer te verschuiven), een beklijvend liefdeslied dat je reeds zag staan op blz.K  

nr. 06 2013 L


nr. 06 2013 M

HET MANNELIJK ONVERMOGEN van Toneelgroep Het Volk in een regie van Els Trio - productieleiding: Karen Wilpart - met: Wim Van Coppenolle, Pascal Baeke en Donaat Deriemaeker speeldata: 13, 14, 19, 20, 26, 27 april om 20:00 (zondag om 16:00) – zie meer info op http://www.teatervtv.be/

Tiana Badjie, Jelten Baguet, Sandrine Clement, Joris De Becker, Barbara De Ceuster, Philippe Declercq, Aurélie Decuyper, Loes Deventer, Ruben Illegems, Martine Libbrecht, Daniël Maes, Sonia Seré, Maurane Vallez, Anthony Vandekerkhove, Berthe Vandenhecke, Christophe Van Geluwe, Ann Van Nieuwenhuyze, Sophie Vermoere, Robbe Verplancken, Tonny Verplancken, Robin Béatse, Willemien Carteus, Kato Coppens, Manon Declercq, Kyara De Ridder, Loba Duthye, Miro Duthye, Aude Holvoet, Margaux Pieters, Widmer Van Der Bruggen, Tineke De Bleeker, Robin Devroe, Geraldine De Dobbeleer, Hanne De Geyter, Laura Everaert en Sophie De Roo… brachten in november/december 2012 GHETTO in een regie van Jan Vanaudenaerde. Ghetto is een indringend stuk met talrijke cast, avondvullend, zwaar ook én een ware uitdaging voor een amateur toneelgezelschap. Het interbellum (periode tussen WOI en WOII) decor van de vroegere feestzaal van Sancta Maria, Sophie Vermoere thans ‘t Kapittel, past dan ook volkomen zong in GHETTO als scène! De lichtvoetige toets kwam van enkele joodse een handpopspeler (Joris De Becker) die liederen zijn pop (Aurélie Decuyper) in woordenkramerij de vrije (sic!) loop liet! Ze geeft je de nodige adem om al het weerzinwekkends door te komen. Rétroviseur, OK?

Des mensen collectief geheugen, OK? Beide Duitsers, vooral voor vader (Tonny Verplancken) … een persoonlijke uitdaging - il faut le faire zal hij méér appreciëren dan het Duitse equivalent, spelen één en dezelfde rol en aldus kreeg Tonny de goed ingestudeerde hoekige draaipassen vanwege zoon Robbe. De jodenvriendjes(!)-van kregen een krachtige invulling, vooral van een gepakte (kun je dat überhaupt… spelen?) Philippe Declercq, maar ook Jelten Baguet verpatste z’n gestalte rijzig aan onderdanigheid. Bitte sehr! Sophie Vermoere (zie foto links) en Loes Deventer (zie vorige blz.) brachten zang in het spel, Loes zong Marlène Dietrich, die Duitsland ontvluchtte voor wat haar volk de wereld wou en zou aandoen. Zie vervolg op blz.Y


nr. 06 2013 N

bovenste foto’s: v.l.n.r. Gert Crispyn, tweemaal Alexandra Baekeland en Fabrice Donkerwolke


VALENTIJN NAMENS DE UNIE DER HANDEKAARS

c

FLUITJE IS ‘N… VROUWTJE! Waren ‘trommel-fluitje’ in de Fiertel van weleer… mannen - stoere waren het niet, veeleer smalle ventjes - dan gaven in de Fiertel 2012 voor het eerst vrouw én man présence! Els Fluitje en Dominiek Trommel werden als koppel bereid gevonden om het bekende Fierteldeuntje vooraf te laten klinken aan de aloude Sint-Martinusgilde, de… mannen in pitteleer en niet tengevolge een hartjesregen, maar wel vanwege echte natte druppels… sous parapluie!

nr. 06 2013 O

In deze gAZet nr.06 geven we ‘n eerst exclusief Ronses recept, genaamd

COALITIEOMELET! De liefde van de man gaat door de maag…

Hier gaan we (voor twee personen en de nodige ingrediënten staan onderstreept):

neem zes scharreleieren en kluts ze in een kom annex ‘n paar draaien van de pepermolen – snij twee/drie ORANJE tomaten in schijven van ongeveer anderhalve cm - verhit wat (bak-)boter of olijfolie in een koekenpan en fruit de schijven tomaten - een mix van vaste vetstof en olijfolie behoedt het bakvet tegen ‘zwarten’) - giet er de ORANJEGELE eierstruif overheen en af en toe zacht roeren (de tomatenschijven moeten geheel blijven - pel de tomaten niet, anders worden ze bij het roeren… puree; verteer je de pel niet, verwijder ze tijdens het eten) - bak intussen handgesneden dus verse goudGELE frietjes - neem BLAUWE borden (diè kleur is als een ingrediënt en MOET meespelen, anders niet Ronses!) en garneer ze elk met de mengeling ei + tomaat, schik er wat frietjes bij, draai er i.p.v. zout… ZWARTE peper overheen en werk het geheel met verse grof geknipte… GROENE peterselie.

E E T S M A K E L IJ K ! (VOOR EEN TÊTE-Á-TÊTE THUIS OP VALENTIJN OF OP VALENTIJNSAVOND)


Edwin YSEBAERT is nu Ronsenaar! De bekende én omstreden radiomaker Edwin Ysebaert woont in Ronse. Hij heet de pionier te zijn van emoradio en startte in 1990 met het Eenzame Harten BurO (zie logo onderaan de kolom) waarin hij luisteraars vrijuit over hun gevoelens liet praten. Dàt was nieuw! Rond dit programma, Edwin heeft Radio2 reeds lang geleden gewisseld voor de geschreven pers. Hij geeft geen interviews meer noch rond EHBO, noch over zijn werk rond Ann Christy (zie blz.11:00). Misschien kruipt hij daartoe wel eens in de spreekwoorde.

LIEFDE IS EEN… MUST!

Helemaal in de sfeer van Valentijn willen we je onderstaande afbeelding uit de boudoir van het Museum voor Textiel (MUST) niet onthouden. De versiering van het kamertje dateert uit de tijd van de Franse Revolutie en de Verlichting eind 18de eeuw. Toenmalig deken van het Sint-Hermeskapittel, de Nederlander Leemput was erg vooruitstrevend en vervuld van de verlichte ideeën. In het kamertje werden bijeenkomsten met de lokale intelligentsia georganiseerd. Wat die precies inhielden, weten we natuurlijk niet, maar misschien heb je wel een idee… De frivole versieringen van de boudoir zitten vol symboliek. Boven de schouw zien we duidelijk een liefdestafereel: een hart doorboord door een pijl, wat weinig aan de verbeelding overlaat. Het is een verwijzing naar de mythologie uit de klassieke oudheid. De Griekse liefdesgod Eros (of zijn Romeinse evenknie Cupido) beschoot mensen met pijl en boog. Wie geraakt werd, was op slag verliefd! Eros werd soms afgebeeld met een brandende fakkel, een symbool voor (seksuele) begeerte dat we hier ook terugvinden. De brandende harten verwijzen naar een erg vurige liefde én vaak ook naar de liefde voor Christus, wat natuurlijk beter paste bij ‘de bewoner van’.

c

nr. 06 2013 P

lijke pen mét foto’s uit de al even spreekwoordelijke schoendoos. Goed nieuws is dat hij spontaan aanbood om zijn ervaringen als nieuwbakken Ronsenaar met onze lezers te delen, dank je wel, Edwin. Ook Tijl Rommelaere, die zijn zitje in de OCMW-raad tengevolge de stadhuisvaudeville datum 02 januari moest afstaan omdat hij nu eenmaal z’n Y niet zomaar kan ruilen voor ‘n eXtra X, is aan zo’n huiswerk bezig. Ook Adriën Pessemier, Ronsenaar/Hollander/opnieuw Ronsenaar en thans vanuit ‘t Hulftken gemoved naar een stek in Zingem, zal zijn wel en wee omtrent Ronse prijsgeven in enkele gAZet kolommen. We rekenen erop, zonder druk te willen zetten, laat staan ‘n exclusieve, dat zij fairplay zullen spelen en niet andere lokale publicaties maar onze lezers de primeur zullen laten. Wordt vervolgd…

CAFÉ HOTEL

AMOUR IN RONSE… ging reeds drie jaar geleden dicht. Bruno Verhoken strikten we voor een interview… Lees verder op blz.R


nr. 06 2013 Q

Charles Aznavour zingt in IL FAUT SAVOIR, als liefhebben en bemind worden niet meer op het menu staan, leeftijd, handicap, …, dit: (Engelse versie) you’ve got to learn to leave the table when love is longer being served and show them all that you are able to leave without saying a word! http://www. youtube.com/ watch?v=SCb 1aM-Brv8

We zouden bijna denken dat het om een toiletdeurtje gaat. Die hebben in stripverhalen (en vroeger in het echt) ook zo’n hartje. Het zal toeval zijn, maar net onder de St.-Martenstoren staat een werftoilet (zie inzet) met… een hartje! Waar komt dat hartje toch vandaan? Dat er een gat in de deur zat, lijkt zeer logisch: een beetje verluchting kan nooit kwaad. Wie gesteld was op zijn of haar privacy hing – bij gebrek aan ‘n Twitteraccount – een zakdoek uit het hartje: niet storen! Het hartje zelf verwijst waarschijnlijk naar het kaartspel. Bij publieke toiletten werden dan speelkaarten opgehangen om het dames- van het herentoilet te onderscheiden. Aanhangers van Freud zien een heel andere betekenis in het gebruik van een toilethart: e e n g e s t i l e e r d e k o n t !


nr. 06

In een vorig leven, 2013 hij begint straks c R weer ‘n nieuw, want hij wordt 40 en… life begins at fourty, was hij de bedenker, de bezieler en de grote manitoe van café hotel amour op de Grote Markt te Ronse, in de Engelsenlaan 21 Ronse oude Rome, dus TEL 055 21 53 03 met de BUREAUMATERIAAL wereld…

AMOUR

(Vervolg van blz.P)

Alleen die twee heb ik van

SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN

CAFE HOTEL AMOUR

mee naar huis genomen…

I N L IJ S T I N G E N … aan zijn… zijde! Begon het op een trein tussen Ronse en Oudenaarde, net vanonder de tunnel en met zicht op grasgevende weiden, op weg naar de job in Brussel, die ingave… café hotel amour… dan bleek achteraf, hij stond reeds achter de toog, dat het feitelijk kwam van die… amour uit z’n kindertijd. Moeder Verhoken-Devos werkte in Kortrijk, paps runde de begrafenisonderneming, dus nam ze kleine Bruno tot z’n drie jaar elke dag mee naar zijn onthaalmams Jacqueline die de plaat Gigi l’Amoroso

van Dalida grijs draaide. Kleine Bruno op de arm, danste ze de kamer rond. Daaraan terugdenken in zijn eigen… amour als dàt lied eindelijk eens in de vroegere Rome weerklonk (en hem toen en nu nog kippenvel geeft): vanwege die mama Jacqueline kreeg hij die… croqueur l’amour te pakken, zie blz.A. Hem dié naam uit het hoofd praten, NO WAY! Bruno voelde die ingeving dus geïnspireerd en ging door met… amour voor aanvankelijk een praatcafé. 2001 was het startjaar, de rode pluche was nieuw, gezelliger kon

gewoon niet, zo voelde dat bij uitbater Verhoken aan. Zeer geinig waren uiteraard de mannen, vijftigers, met gouden kettingen omhangen, hemd open op V met krullend nog donker borsthaar daar vanachter, die dik ‘n uur alle aanwezige dames monsterden om uiteindelijk door te hebben dat… café hotel amour niét was wat ze dachten dàt het was en met stille trom, staart tussen de benen, haha, richting Poststeegje verdwenen… VELE ANDERE ANEKDOTEN IN DE VOLGENDE EDITIE VAN gAZet!

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com


Zo’n 162 dames waren doende rond deze voting én met  resultaat! Een lezeres van gAZet verbond haar stem aan deze voorwaarde: voor mij mogen ALLE SCHEPENEN aan mijn Valentijntafel zitten zodat ik ze nóg maar eens kan overtuigen om géén gifstort toe te laten in Louise-Marie.

IGNACE M. WIM V. JAN F. JORIS V. WOUTER S. RUDI B.

© BY gAZet RONSE

AND THE WINNER IS…

Een lezeres gaf via FACEBOOK aan dat de verkozen schepen één van de op hem stemmende dames effectief zou mogen uitnodigen voor ‘n diner… Mits drie voorwaarden gaat gAZet daar graag op in: 1. de verkozen schepen moet dit óók willen; 2. er moet onder zijn kiezers één dame worden gevonden die haar anonimiteit wil prijsgeven en 3. een restaurant moet bereid zijn om dat diner aan te bieden in ruil voor ‘n reportage in gAZet… Hallo?

PROFICIAT! nr. 06 2013 S


MAXIGLAZEN VOOR

nr. 06 2013 T

...en van het Sint-Antonius College een minionderneming, begeleid door JCI Ronse én vooral Ronny Lauwerier. Het opzet? In de huid kruipen van een ondernemer, van een

mini-onderneming… ANONYM In 1988-1989 organiseerden ‘n 20-tal zesdejaars uit de humaniora van toen nog Sancta Maria…

1250 LEZERS VOOR gAZet!

VOLGENDE WEEK EEN OPROEP!

We mogen na vijf nummers geredelijk aannemen dat momenteel zo’n 1250 lezers ons wekelijks volgen, gemiddeld. De Valentijn enquête rond de Ronsese schepenen van mannelijke kunne was er niet zomaar. Marketing knoopt aan de respons daaromtrent een aantal theorieën die ons op 1250 laten uitkomen. Dat aantal moet na de volgende 5 nummers, nr.06 hou je inmiddels ‘in de hand’, minstens verdubbelen. Die aanwascurve zal dan verder stijgen tot

een marktpositie tussen de 5000 en de 10000 lezers naar einde 2013 toe. Onze gAZet familie groeit dus gestaag aan, wat ook te merken valt aan de reacties. Eerst kwamen deze van mensen die rechtstreeks via de uitgever en zijn omgeving kennis maakten met gAZet. Vervolgens merkten we dat er reacties kwamen ‘van vrienden van’, dus uit tweede lijn. Nu komen reacties binnen van personen die we hier op Hogerlucht aan geen kanten kennen én zo hoort het. Dus hop naar weldra… 2500 lezers!

concept dat o.a. Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) nu nog ondersteunt. Een vijfkoppige directie (bijgestaan door deskundigen) leidde de onderneming, er werd een startkapitaal verzameld en na een kostenbaten analyse annex marktstudie werd gekozen om glazen te bedrukken met TrommelFluitje, een ‘zot’ alsook… Valentijnglazen, zie foto. De glazen kenden veel succes, tot zelfs op een beurs in Gent toe en mini-onderneming ANONYM werd afgesloten met winst én ‘n megafeest tussen de dinosaurussen in een Brussels museum. Zie vlg. blz.


AN DEVENTER IS VOOR JCI INTERNATIONAL SENATOR VOOR HET LEVEN…

nr. 06 2013 U

‘t Rosco zag Alix Gerniers, 19 jaar en hockeyster aanvalster bij de Red Panters de trofee van meest verdienstelijke sporter worden toegekend. Ze kwam zomer 2012 O.S. London uit voor

LUSTRUM

de Belgische ploeg hockey waarmee ze in Zuid-Afrika speelt. Daardoor kwam haar fiere vader de trofee in ontvangst nemen. Werd eveneens bekroond Clarisse Vandenabeele van Squashclub Ronse in de categorie jeugd. Lokale bladen die we op TWEE adressen niet krijgen, kan gAZet niet bespreken!

gen op het stadhuis en op 28 juni 2008 was het dan zover: Ronse Vijf jaar terug was An Deventer had een Ronsenaar die nationaal PRESIDENT VAN JCI BELGIUM, voorzitter was van een internationationaal voorzitter dus. Nadat nale beweging! ze directeur was geweest van De pers was uitgenodigd en wat de mini-onderneming in 1988/ deed de (lokale) pers?, haar… kat 1989 (zie de Valentijnglazen), sturen. Tja, een Ronsenaar die het trad ze zelf toe tot JCI Ronse. Ze tot nationaal president schopt van werd er de (eerste vrouwelijke) een nota bene door de Verenigde voorzitter van. An zou bij JCI inter- Naties (JCI international is de nationaal ‘carrière’ maken en in enige beweging die het embleem 2007 werd ze in Brussel verkozen van de UN mag voeren naast de tot NATIONAAL VOORZITTER. Voor- eigen blauwe JCI logoletters) op al burgemeester Luc Dupont stond handen gedragen beweging, er op dat An plechtig werd ontvan- vervolg op volgende blz. 


nr. 06 2013 V

 vervolg van vorige pagina so what?, wie heeft dààr oren naar? ALS Ronse dan al eens positief in het nieuws kan komen, geven de lokale persmensen forfait. Ah ja, tuupe vuir Ronse heet dat dan!? Bij de foto’s: op de vorige

blz. het portret van An die ‘n fiere vader Willy voor zijn oudste dochter in het Gulden Boek van de stad Ronse tekende; de lokale voorzitter Gregory Vanhove links

en nationaal JCI voorzitter An Deventer rechts, elk met hun resp. kettingen om de hals (waaraan hun naam én van al hun voorgangers); hierboven even poseren met enkele aanwezigen o.w. minister van staat Herman De Croo; bovenaan

rechts een al even fiere peter Adriën Deventer samen met Ignace Michaux bij het Gulden Boek en onderaan An tijdens haar speech met links op de foto burgemeester Luc Dupont. Foto’s Els & Ben Deventer.


nr. 06 2013 W

GEDICHTENDAG  De winnares van het Stadsgedicht Ronse 2013 is de jeugdige Laure Van Renterghem, die met haar vreugde geen blijf wist (ze omhelsde burgemeester en prominenten, alsof ze hun dichtste familielid was). Laure werd laureate in de categorie 15-17 jaar, met het gedicht DOOF ZIJN. Zij zal één van haar verzen in het straatbeeld vereeuwigd krijgen. In de categorie ‘volwassenen’ was er geen topwinnaar, wel twee genomineerden mét eervolle vermelding.  De werkgroep van de Gedichtendag (zetelend binnen de Cultuurraad), burgemeester Luc Dupont, cultuurschepen Joris Vandenhoucke en voorzitter van de Cultuurraad Marc De Turck flankeren de jeugdwinnaars, de volwassenen met eervolle vermelding en de hoofdwinnares Laure Van Renterghem (die haar winnaarsattest in de handen houdt). Het winnend gedicht Doof zijn handelt over muziek willen maken, zonder zelf te horen. Het thema 2013 was… muziek!

Lees ook blz.X


Ann Van Nieuwenhuyze, actrice bij ‘t PODIUM, droeg op de wandelroute een gedicht voor en liet zich assisteren door dans van Tineke Debleecker voor extra visuele kracht

Vera De Brauwer, één van de vroegere winnaars van Gedichtendag Ronse, droeg ook ‘n gedicht voor (zie detail van ‘haar’ steen als inzet trottoir hoek Rooseveltplein/Oude Vesten - GD’10). De locaties voor het voordragen van de gedichten waren omwille van de passende sfeer met grote zorg gekozen...

nr. 06 2013 X


nr. 06 2013 Y

IEDEREEN NAAR LOUISE-MARIE OP ZONDAG 17 FEBRUARI 2013 om een jaar van tandpijn gevrijwaard te blijven! Deze traditie wordt hervat, klein, fijn, maar authentiek! Eetfestijn van 11:30 af; gratis Appoloniawandeling doorheen ‘n winters Muziekbos (14:00; gratis); geutelingen naar believen vanaf 16:00. Steun met jouw aanwezigheid de acties tegen gifstorten in Louise…

Wordt Sinte Appolonia aanbeden om tandpijn te verzachten, dan zijn ‘haar’ geutelingen zoals ze in goed Vlaams zeggen: noer mienen tand!

Amandus gind al predikend rond tot zijn dood op 6 februari 676 of 684! De Amanduskerk in Russeignies herbergt tijdens de grote halte en voor het lof van de Fiertel de relieken van Sint-Hermes en de heilige figureert telkenjare in de Fiertelprocessie.

VERVOLG VAN BLZ.M Dé liefdessong van la Dietrich klonk a capella en rauw en gaf het publiek ‘n aanvoelen van het onzinnig onwezenlijke dat nog te gebeuren stond. Evenveel volle zalen voor evenveel voorstellingen: chapeau (lees: kepi af)! Volgende week lichten we over het nakende toneelseizoen ‘n sluier op…


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 06 van het lokaal digitaal weekblad gAZet HOME: gAZet & Valentijn’13 logo’s door WD (ook vlg. blz.); foto Thomas Deriemaeker BLZ.A: fractaal door Beke (Bertrand Vande Kerckhove) samen met Valentijnlogo WD http://www.dr-nicola-huber.de/appolonia.html eigen foto’s BLZ.B: foto Els Deventer BLZ.C: eigen foto’s; BLZ.D: eigen foto’s; werktekening en plan door Willy Deventer BLZ.E/F: twee paravans creatie WD AUTEURSRECHTEN BLZ.G: eigen foto’s; detail cartoon uit nr.05 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.H: uit de scriptie Land- en kaartboek van BBIE DEPONERING (i-Depot) Ronse uit 1684 door Loes Deventer Willy Deventer is international author met BLZ.I/J: archief weekblad -AZ CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.K: love songs op www.youtube.com SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.L: love songs op www.youtube.com; graficus/kunstschilder met TheArtServerfoto’s uit Ghetto door ‘t Podium; foto uit De code 22912 alsook uitgever bij de Koninkgebakken banaan door ‘t Podium; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.M: foto’s ivm Ghetto door ‘t Podium; VTV manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder brengt in 2013 Het mannelijk onvermogen BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.N: foto’s uit Le Père Noël est une ordure Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) door VTV - materiaal via Donaat Deriemaeker materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.O: gAZet recept voor coalitieomelet; delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft eigen foto’s; foto Thomas Deriemaeker dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.P: liefdesboudoir in Ronse (foto Thomas zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem Deriemaeker); Eenzaam Harten BurO op dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel, Willy Deventer.

www.gazetronse.be LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD [ALLIENE VUIR RONSE!] ELKE VRIJDAG OM 11.00 U… ÉÉN WEEK LANG

nr. 06 2013 Z

DE REDACTIE WENST AL HAAR LEZERS EEN PRETTIGE KROKUSVAKANTIE

O. A. I N D I T N U M M E R : √ JCI, UNIZO en een zetelgesprek… √ gedichtendag 2013 was geslaagd… √ blijft De Koef park én residentie?… √ Le Père Noël versus Ghetto… √ Liliane Saint-Pierre kortgerokt… √ Johnny ‘Xavier’ Voners over Ronse… √ Edwin Ysebaert v/EHBO is Ronsenaar… √ het verhaal van café hotel amour… √ de Bruulconcerten zijn passé…

O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ figuur van de maand gestrikt?… √ Vermeylenkring vroeger en nu… √ De Ronsenaar spelde –AZ de les!… Radio2; foto’s vanwege Bruno Verhoken √ nieuw toneelseizoen in ‘t verschiet… (café hotel amour, thans The Roadhouse) BLZ.Q: foto’s & artikel Thomas Deriemaeker; √ Marlène Dietrich in Ronse… http://people.plurielles.fr/biographie/charles- √ ‘uitgesteld nieuws’ en andere… aznavour-3768523-402.html MERCHANDISING BLZ.R: foto WD → diverse items mét dit logo… BLZ.S: eigen foto’s; verkiezingsfoto’s BLZ.T: eigen foto’s (o.a. in de expo Marollen Kruishoutem) BLZ.U: tekening Gulden Boek Ronse door Willy Deventer; foto’s Els & Ben Deventer BLZ.V: foto’s Els & Ben Deventer BLZ.W/X: artikel en foto’s Damien Van Wambeke (gedichtendag 2010 Rooseveltplein) BLZ.Y: foto vanwege Herman Guns BLZ.Z: COLOFON foto An Deventer extra toegevoegde blz: 1: love songs www.youtube.com; foto W.D. dubbele Elvis op blinde gevel in Milaan 11:00: foto’s & teksten Thomas Deriemaeker; love songs www.youtube.co OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.06 van 08 februari 2013; 30 blz./114 illustr.

Willy DEVENTER stichter /uitgever van digitaal weekblad gAZet vraagt om volgende vrijdag 11u weer op post te zijn…


Percy Sledge met When a man loves a woman

http://www.y outube.com/ watch?v=h5R CykW_yAU Whitney Houston kweelt… I will always love you And I will always love you. I will always love you. You, my darling you. Hmm. Bittersweet memories that is all I'm taking with me. So, goodbye. Please, don't cry. We both know I'm not what you, you need. And I will always love you. I will always love you.

When a man loves a woman Can't keep his mind on nothing else He'll trade the world For the good thing he's found If she's bad he can't see it She can do no wrong Turn his back on his best friend If he put her down

http://www.yout ube.com/watch? v=-WvXpgLtTwY

kanhttp://www.youtube.com /watch?v=jSHIpfA1UoA

nr. 06 2013 1

Céline Dion: I’ll love you more Take me back in the arms I love Need me like you did fefore - Touch me once again And remember when - There was no one that you wanted more

http://www.youtube.com/ watch?v=SMRs61AOduE

Elvis Presley: You were always on my mind Foto: Paul de Leeuw met Mika (VARA)

http://www.youtube.com/ watch?v=nPHCThqqt0s

Plaisir d’Amour

Paul de Leeuw zingt Ik heb je lief 'k heb je lief mijn hele leven 't is veel meer dan houden van 't is alsof je in mijn bloed zit ik zonder jouw niet leven (…) 'k heb je lief, 'k heb je lief, 'k heb je lief, wat moet ik zonder jou 't zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang 'k heb je lief, vier jaargetijden lang

Edith Piaf: Mon Dieu Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu !

door Nana Laissez-le-moi encore un peu, Mouskouri: Mon amoureux ! Un jour, deux jours, huit jours... plaisir Laissez-le-moi encore un peu d’amour ne A moi... - Le temps de s'adorer, dure qu’un De se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. moment, Mon Dieu ! Oh oui...mon Dieu ! chagrin Laissez-le-moi remplir un peu d’amour Ma vie... dure toute http://www.youtube.com/ la vie… watch?v=x0oMQu2id6I

Maybe I didn't hold you - All those lonely, lonely times And I guess I never told you Im so happy that you're mine If I make you feel second best Girl, Im sorry I was blind

http://www .youtube.co m/watch?v =WVRbtM9 EXmA


Den Bruul is dood,

leve den Bruul!

LOVE MUSIC

We eindigen dit Valentijnnummer met ons aller Ann Christy die nimmer kan worden vergeten in liefdesland, zij die té weinig tijd kreeg om liefde, love, amour, Liebe te geven, ook al gaf ze die tot haar laatste snik (als kleine môme zoals Piaf op de HOME, maar in Vlaanderen minstens even groot!).

HOMMAGE, ANN! ik zie niets met mijn ogen maar met jou aan mijn zij is de wereld vol kleuren voor mij want ik volg met mijn hand ieder deel van je wang en vind liefde, maar geen medelij (REFREIN UIT STILLE SCHREDEN)

U hoeft niet te vrezen! Er zijn géén plannen om den Bruul te verkavelen noch om er een openluchtzwembad in neer te poten. Al zou dat laatste niet zoveel inspanning vergen! Neen, de bomen die je de laatste tijd zag verdwijnen, gingen jammerlijk ten onder aan een slepende ziekte… Het gaat hier wel over dé zekerheid tijdens de Belgische kwakkelzomers: DE BRUULCONCERTEN. Nog altijd géén paniek, de concerten verliezen wél hun naam, maar niet hun… streken. Vermits er de afgelopen jaren tal van zomeractiviteiten zijn bijgekomen (Ronse Zingt, Vlaanderen Feest, de seniorennamiddag, Ronse OpScène, …) dekt de vlag niet langer de lading en dus gaat de cultuurdienst op zoek naar een nieuwe overkoepelende naam voor ALLE zomeractiviteiten in Ronse.

WAAR is het gat in de markt? HIER is het gat in de markt! KBC roept mét Ronse in de radiospot op om hét gat te dichten. Oesje, er lijkt toch wat uit dat Ronsese gat omhoog te walmen... Vreemd, hoogst vreemd!

Uiteraard doen zij daarvoor een beroep op jouw niet aflatende inspiratie annex hippe creativiteit! Laat de muzen komen om jouw geest licht van spreken te geven en stuur jouw eigen o-r-i-g-i-n-e-e-l-s-t-e spitsvondigheden als de geheide bliksem naar de Dienst Cultuur. E-mailen kan naar:

gregory.vandenhende@ronse.be

DOEN!

RONSE ZOMERT!

11:00


gAZet jg.01 nr.06 vrijdag 08 februari 2013 +5blz.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.