gazet_jaargang_1_nummer_5_01022013

Page 1

gAZet jg.01 nr.05 vrijdag 01 februari 2013 28 blz. & 87 beelditems

ZONDER

WOORDEN

DOORGAANVOORRONSE!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

… de lichtregel parking KSO Glorieux/Sancta Maria voor GEDICHTENDAG 2013; lees erover in nr.06

nr. 05 2013 HOME

ZIE BLZ.Q

lichtgever! de dagen lengen zienderogen, de Kelten vieren IMBOLC, zie blz.A & R

JG.01 NR.05


Twee februari betekent LICHTMIS!; op de HOME lichtende tekst voor gedichtendag 2013; la confrontation des idées jaillit la lumière (zie blz.E); glasramen doen ‘t licht van buiten kleurrijk naar binnen stromen… (blz.D, J, K, R, S)

© copyright zie COLOFON achteraan...

verantwoording beelditems zie COLOFON achteraan

nr. 05 2013 A

NEUTRAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer


gAZet

Met dit beeld nemen we (voorlopig?) afscheid van Meneer Winter, mét hoed op, noblesse oblige. Deze terracotta oogt leuk onder zijn witte pots met onderaan een witte vacht als was het ‘n bontkraag van hermelijn. De grote foto is een detail uit de kleinere inzet die wat van de… Vandewiele-Henrist-blauwsteen laat zien. In ‘n volgend nummer méér daarover, want blijkbaar is dààr enige belangstelling voor. Wordt vervolgd…

nr. 05 2013 B


LAATSTE EN BIJNA VERDWENEN GETUIGE VAN DUITSE WEGWIJZER WOII BEMERK DE UMLAUT

nr. 05 2013 C

john vandereecken

21:22 (51 minuten geleden) aan mij aalei maaneke hoe goeit doer nog op huugerleucht bouven de klieneeke? hier aales noog rydelek goed mor ouder, ien de 70's. ge probert vaan ien www.gazetronse.be te goen mor kaan niet verder dan het eerste blad woerop ik het nacht panorama van ronse ziet met st hermes gans verlucht zal nog enkele dingen proberen maar ik wil verzichtig zyn want als ik iets misdoe is het soms moeilyk van Op de hoek Beekstraat/Ninovestraat gevel van Alain Vandenhole richting Brussel, staat nog leesbaar een Duitse wegwij- dat te corrected want ik bezig de computer niet te veel en ben daar niet te zer geschilderd daterend uit de Tweede Wereldoorlog. We proficient in, zo ik ben benaauwt van werden er destijds op attent gemaakt door een naar Boston fouten complementen aan Francoise, uitgeweken Ronsenaar, nl. Jean Vandereecken. We stuurhet is goed te horen u allemaal nog den hem de link voor gAZet en lees in het Ronses dat goed zyd beste wensen van 't manhij nog kan schrijven, wat hij uit de US te melden heeft‌

neke van boven de canfyn straat uit obamaland

jean vandereecken altuus ronseniere-altuus vloeming


Titten & Patatje uit de TV-reeks De filosoof van Hagem komen aan bij weekblad –AZ, Stationsstraat 5

De drempel van weekblad –AZ, in het Ronssies: de zeule, bij de uitbraak in ‘t midden gebarsten, nu opgesteld in een tuin als memorabel souvenir uit de vele harde, maar ook leuke momenten… Stationsstraat nr. 5

nr. 05 2013 D


nr. 05 2013 E

Achter deze gevel gelegen aan de ‘Marmezoek’ in Ronse, rond deze tafel met deze vijf aangezetenen, werd op een zonnige zondag zomer en congé payé 1967 –AZ verwekt: rechtsboven het echtpaar Vandenhaute-Dekeyser waarvan Brusselpendelaar Albert zijn beklag kwam doen dat die tunnel in Louise alsmaar gesloten bleef (zie de vorige nummers van gAZet) en dat het lokale weekblad De Ronsenaar maar géén oren noch horen had om het beklag van de vele ‘sardienen’ in de kolommen (van Jan verroken, want dààr ligt het, bij ‘Mister Oudenaarde’!) te verwoorden; het echtpaar Deventer-Henrist waarvan vader Adriën reeds 97 werd in december jongstleden, ouders van Willy Deventer, die van weekblad –AZ de allereerste uitgever zou worden. Achter deze gevel kwam dus

de zaad- bij de eicel: Willy Deventer bedacht voor het door Albert Vandenhaute aangekaarte nieuwe weekblad voor Ronse de naam (nieuws en reclame van A tot Z en met het oog op edities bezuiden Ronse nog taalneutraal ook) en tekende er het logo dat miljarden en miljarden keren door drukpersen werd gereproduceerd. Eerst in Unitas Oostende, vervolgens bij Cornelissen in Geel, dan dichterbij bij De CuyperRobberecht in Zele (Dendermonde) en tenslotte op de persen van dagblad Het Volk in de Gentse Forelstraat alwaar Willy Deventer postscolair tijdens zijn stage een basis had verworven én gelegd betreffende technische kennis, vertrouwdheid met ‘het lood’ van toen en niet te versmaden, er relaties had opgebouwd die eerst BVBA Artigrafo (toen was het nog PVBA van PersonenVennoot…) en later de NV ten goede zouden komen om het bestaan van weekblad en weekbladgroep te bestendigen. Zonder de protagonisten op deze bladzijde van gAZet, zonder de gevel waarachter en de tafel waarrond ze zomer 1967 zaten, zouden geen –AZ, noch passe-partout, noch RONDOM en noch gAZet bestaan of ooit bestaan hebben.  Hiernaast de twee overblijvende getuigen: Adriën & Willy Deventer


-AZ ging met de post, gAZet met internet

POSTKAART IN ZICHT!

nr. 05 2013 F

We sturen vanuit Louise een…. postkaart naar zusterstad Kleve…

zijn eerste regio-optreden was in Saint-Sauveur

voorheen dé naam van BRT, nu bij VRT de naam van een café!


nr. 05 2013 G

zie ook blz.11:00

PICTURALE zegende de stad met alreeds ‘n drietal vergrote boekillustraties n.a.v. evenveel PICTULES. Uiterst links uit de tweede PICTURALE van 2005 een illustratie van Klaas Verplancke; locatie een blinde gevel nabij het rondpunt aan bibliotheek en Veemarkt, richting Brussel. 2010 gaf deze illustratie van Carll Cneut en we vinden deze olifant mét vlinders beneden de… Olifantstraat richting TIO3. Op de volgende blz. ligt deze kat languit te… vissen en dit op de gevel van de bibliotheek langsheen ‘t water van de Hoge Mote. Deze poes of kater is van de hand van Kristien Aertssen (editie 2007). PICTURALE 2013 loopt van 23.II tot 24.III.


 blz.G

nr. 05 2013 H

Aan diegenen die deze fouten kunnen corrigeren: Ronsischen tripel/dubbel/bommel is slecht Nederlands, het moet RONSESE zijn!; … helemaal bovenaan: geklasseerde monumenten hiernaast: DOE DIE VLAG WEG, hij staat pal mag men nooit bedekken; ter gelegenheid van de Fiertel in beeld van dé Ronsese toeristische kiek… bvb. gaat Ronse hier cultuurhistorisch al eens in de fout!


N.A.V. GEDICHTENDAG RONSE

VERSTAAN

nr. 05 2013 I

(door Alf Deyl)

Dicht zit in gedicht En zon in zonnebloem De buurvrouw heeft gewicht Haar ridder steekt in Koen! Ding leest in hebbeding En walletjes toont wal Heksen vormen heksenkring Omdat de duivel komen zal!

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_

Ronse deze week! MAANDAG 28 JANUARI 2013 13:52

+32 55 20 60 03

Blauw klinkt vlug van gauw Groen rijmt nooit op rood Geel past niet bij mouw Bruin toch wel bij brood! Dat heb je dan met goeiedag Aan ‘t einde van de nacht Als ‘t even van haar mag De bruid hoedt kinderdracht! Als jij vanuit dit lied Nóg niets hebt verstaan Dan heb jij helemaal niet Een poot om op te staan!

En is jouw leven wind Kortom wat buiten is Weet binnen in elk kind Dat het dé toekomst is!

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

De stad Ronse brengt een kaart uit met de trage wegen in het noordoostelijk stadsdeel tussen de Ninovesteenweg en de Kruisstraat. Schepen van milieu Wouter Stockman en schepen van toerisme Agnes Van Crombrugge herinneren eraan dat dit project reeds loopt van 2009 en dit in overeenkomst met landschapsbeheer Vlaamse Ardennen wat het onderhoud van deze o.a. kerk- en veldwegen betreft. Ze blijven alleen traceerder mits herhaald gebruik en niet vergeten dat de meeste ervan gewoon verdwenen zijn. Ook The Roadhouse waar vroeger café hotel Amour gevestigd was, wordt in de streekkrant voorgesteld: op z’n Amerikaans met blues, rock, poolen, diverse whisky’s, lives van local bands en af en toe live jimming…

KVG viert op 02 maart 14u in ‘t Kapittel haar 50e verjaardag.’De Kluiver’ verzorgen de muzikale animatie. Toegang gratis voor leden, niet-leden betalen €5. Inschrijven verplicht via dany.vanavermaete@skynet.be. Meer info op www.kvg-ronse.net ‘Uit het dekenaat’ (Ronse/Kluisbergen/ Maarkedal) is een nieuwe rubriek in de lokale kolommen. Woensdag 23 januari waren protestantse en katholieke christenen samen in de Sint-Pieterskerk in oecumene. Zelfs het koor die avond was in dubbele zin één-gevormd: het SintPieterskoor met dat van OKRA én met versterking met protestantse gelovigen.

In (‘n) volgend nummer brengt gAZet twee Ronsese atletiekdames voor het voetlicht…

Januari 2013 = 10 jaar holebihuwelijk in België én dus ook in Ronse…

Engelsenlaan 21 Ronse TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL en SCHOOLGERIEF LEDERWAREN, GESCHENKEN en FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N


de verdwenen Sint-Pieterskerk 

gAZet

nr. 05 2013 J

 blok van armoede op het grasperk voor de bibliotheek…

  twee brandglasschilderingen van ren en aan armen wordt soep bedeeld; Michiel Leenknecht: Vader Glorieux, voor zijn broeders gaat Stefaan Modest dé Daens van Ronse, onderricht kinde- een koe halen op de boerderij van zijn

vader in het naburige Sint- doktersbevel behoeven hij en zijn medewerkers verDenijs, koe die hij ‘s nachts se melk; rechts bedrijft hij socialisme avant la lettre: zelf naar Ronse loodst; op niet bedelen, maar spinnen & weven… lees blz.L


nr. 05 2013 K

Boven en onder twee glasramen van glazenier Michiel Leenknecht (zie ook blz.L); links glasraam door Willy Deventer getiteld ‘Lippen op elkaar!’.


harde kaft) haar bewondering voor ‘onze’ zusters genoeg in de verf en reeds in 1995 schreef ze: “Een gesticht voor krankzinnigen was een vreselijk iets, op zondagnamiddag kon je voor vijf centen naar de gekken komen kijken”! Ronse dat de heilige Hermes aanbad om bezetenheid door de duivel en dus krankzinnigheid te voorkomen en te genezen, stuurde zijn dochters dus uit naar het toen wel verre Nederland. Het boek brengt op een zeer leesbare wijze het werk en het (evoluerende) leven van de zusters, zowel in NL als in Ronse en elders in Vlaanderen op verrassende wijze in tekst en beeld. Die hele wereld gaat voor de lezer open, héél merkwaardige lectuur. Het logo van de zusters, een ontwerp van Willy Deventer, wordt gelinkt aan

€19,95 (zie COLOFON) B O E K R E C E N S I E

DE BURGH VAN

BARMHARTIGHEID Oktober 2012 verscheen in Nederland een ook voor Ronse merkwaardig boek (zie hierboven). Marjo de Louw is de auteur en opdrachthouder is de Nederlandse provincie van de Zusters van Barmhartigheid, ooit door Stefaan Modest Glorieux in Ronse gesticht (zie ook elders in deze gAZet). De oplage is beperkt (2000ex) en de verspreiding is in controlled circulation en in de boekhandels regio Eindhoven (NL). gAZet

kreeg inzage in een exemplaar en geeft hierbij het ISBN nr. mee: 978-90-8194 99-0-3. Het is een uitgave Kerkelijke Instellingen Erfgoed Glorieux (KIEG) waarvan Ed Smolders bestuurder is. Het werd uitgegeven n.a.v. de 100 jaar aanwezigheid van de zusters op het landgoed huize Den Burgh. Reeds in 1853 en dus slechts acht jaar na de stichting van de congregatie door S.M. Glorieux vertrokken veertien zusters naar Nederland om er te helpen in de psychiatrische instelling, Reinier van Arkel genoemd, en dit in Den Bosch. De actuele provinciale overste zuster Wilfrieda Voets zet in het boek (onder

zie één van de diepdrukken op blz.Q alsook dit logo in de logoreeks blz.P

de zeven werken van barmhartigheid en de vijf diepdrukken n.a.v. 150 jaar ZvB hier in Ronse zelf uitvoerig gevierd (later meer daarover) van dezelfde Willy Deventer worden weergegeven en belicht. Het boek geeft ook de fakkel door aan de komende (leken-) generaties zodat het werk bestendigd wordt en nooit ophouden zal te bestaan zolang er zieken zullen zijn, armen, problematische jeugdigen en er onderwijs zal worden verstrekt van op een christelijk geïnspireerd platform met alle oog voor zeer hoge kwaliteit.

nr. 05 2013 L

MICHIEL LEENKNECHT woonde en werkte in Kwaremont en ik heb hem enkele malen bezocht in zijn huis en atelier. Hij was een zacht en innemend man en wat van hem, behalve glazenier, niet genoegzaam bekend is, is zijn schilderwerk. Hijzelf wou meer met zijn glas-in-lood naar buiten treden en dàt werk is inderdaad fenomenaal, maar zijn vele schilderijen zijn niet te versmaden. Als het gelegenheid geeft voor gAZet, een andere keer graag. Michiel was geen Ronsenaar dus, geboren in Rumbeke (1912) en te Oudenaarde ontslapen (1985). Volgde artistiek onderricht te Lille (F) en aan de academies te Gent en Antwerpen. De bekende Gustave Van de Woestijne had Michiel nog in de leer. Vanuit Kwaremont alwaar hij een oeuvre opbouwde van niet alleen glas- en schilderkunst, maar ook als etser en tekenaar (o.a. portretten), doceerde hij te Tielt (Rijksmiddelbare School) en in 1952 werd hij directeur van de kunstacademie in Oudenaarde. Het dubbele Glorieux glasraam (blz. J) hing bij de broeders van het T.I.D. en het ronden glasraam (blz.K) staat thans buiten in het KSO Glorieux. Het glasraam met weefgetouw maakte Michiel voor het met pensioen gaan van Gabriël Claus, ooit technisch directeur bij de Ets. Van Butsele aan de Blauwe Steen, naar een oeroud weefgetouw dat in het folkloremuseum staat. Willy Deventer in zijn boekdeel ‘Glorieux in 50 blikvangers’ (2002).


Vorige zondag 27 januari zou Luc Claus 74 jaar geworden zijn. Hij overleed op 04 september 2003. ‘Zijn’ Sint-Pietersparochie betreurt hem nog steeds. Op zjjn begrafenis belde de bellenman met de Fiertelbellen z’n lijkbaar de kerk in, dàt gaf menigeen kippenvel,

ook al zomerde het volop die september! Ronsenaar Luc Claus, in 1964 priester gewijd, kwam naar Ronse terug nadat hij als onderpastoor van zijn parochie in Hofstade bij Aalst afscheid had genomen. Sinds 1987 was hij pastoor van de Sint-Pietersparochie. In 2001 kwamen daar ook nog Onze-Lieve-Vrouw van La Salette in LouiseMarie en Sint-Pieters in Schorisse bij. Luc zal altijd verbonden blijven met de nieuwe Sint-Pieterskerk (zie foto’s), waarvan hij de bouwheer was. Maar bovenal staat hij bij parochianen en vrienden bekend als de man die het charisma bezat om iedereen met zijn of haar gaven te laten meewerken aan de opbouw van de kerkgemeenschap. 13e

Luc Claus wordt door deken Michel T’joen gefeliciteerd  met zijn vereremerking vóór de start van de Fiertel 2003.

nr. 05 2013 M

Luc Claus

1939-2003

zie ook blz.11:00


nr. 05 2013 N

Zegden ze het… product Ronse? Ik wil, wat het zetelgesprek betreft op vrijdag 18 januari georganiseerd door UNIZO i.s.m. JCI aanknopen bij mijn editoriaal in gAZet nr.01 blz.C, ik citeer mezelf: “Ook al werd Ronse wakker in de afgelopen 45 jaar en zal ‘t weldra nóg wakkerder worden, er blijven pijnpunten zoals de uitblijvende doortrekking van de N60, het niet vinden van ‘n nieuwe opzienbarende toeristische troef, de enorme leegstand van huizen, er verlaten té veel kinderen Ronse om school te lopen in… Oudenaarde én we blijven zowat de armste locatie van OostVlaanderen!”. Einde citaat. Het zetelgesprek was, achteraf bekeken, alleen een opwarmer voor de receptie met glaasjes uit en uit het vuistje. Zoals een ober of serveerster haar natjes of droogjes, warm of koud, ronddraagt, zo etaleerden de panelzitters van dienst, zie elders en zie ook gAZet nr.04, hun… product. Stadssecretaris Linda kon niet genoeg herhalen dat de neuzen van haar stadspersoneel (zijzelf is top van de piramide) in dezelfde richting wijzen en dat dààr juist de goeie resultaten van de ‘verkoop’ van het… product Ronse te connoteren vallen. Dirk de projectontwikkelaar hield de toehoorders zijn successen van bouwondernemen voor. Jerry van UNIZO vond die A van Antwerpen absoluut geweldig én lichtend voorbeeld van een spraakmakende citymarketing.

De moderator zat duidelijk verveeld met de matte aanbreng van wat citymarketing volgens het boekje zou moeten zijn. Hij laveerde wat tussen de wisjewasjes, liet achteraf zelfs geen gelegenheid om vragen te stellen. De boot afhouden, heet dat dan! Je hoeft geen marketeer te wezen om te begrijpen dat er bij dàt panel verkeerdelijk werd omgesprongen met het begrip… city(+)marketing (waarover het zetelgesprek zou gaan, aldus toch zwart op wit aangekondigd op de uitnodiging). Een stad is uiteraard een product zoals alles ook op zichzelf als een product kan worden omschreven. Echter is niet de stad zèlf het belangrijkste, wat ze van oudsher ook in petto heeft, maar welke uitdaging ze op het publiek kan loslaten, hoe en met feeling voor timing. De stad is zèlf het hoogspringen: met een sintelbaan, matten om de atlete op te vangen (de lat niet vergeten!), de entourage en behoeften van de sporter, noem maar op. Dààr bleef men op vrijdagavond 18 januari steken in CC De Ververij: bij de sport hoogspringen op zich en een… Tia Hellebaut (we hebben een veelbelovende Hanne op Hogerlucht!), die was er helemaal niet! Waarom niet?, omdat Ronse geen trigger (van formaat) heeft - zie aanhef, lees: géén! Toch geen die bij machte is om méér … (vul zelf in) dan wie/wat nu komt naar (zie blz.11:02)

Het ging over hoogspringen en de klok Tia Hellebaut werd niet geluid!

Bij de foto: Linda Vandekerkhove, stadssecretaris; links van haar Dirk Oosterlynck; links op de foto zit Jerry Crombez en rechts in zwart pak zit Simon Demeulemeester van Knack, tevens moderator van dit zetelgesprek; lees meer over de heren Oosterlynck en Crombez op blz.T; de toespraken werden gehouden door de beide voorzitters van de organiserende verenigingen: Johan Michels voor UNIZO Ronse en Guy Everaert voor JCI Ronse A=SINT-HERMES B=OUDE SINT-PIETERS C=NU OUDE SINT-MARTINUS

B

A

D

E D=NASSAUKASTEEL E=PRINCEKOUTER

C


CARTOON VAN JANUARI

nr. 05 2013 O

.

… en wuure mei nief wierk!!

RONSE


nr. 05 2013 P

JAAR JCI RONSE

EEN FERME GREEP UIT DE LOGO’S & EMBLEMEN ONTWORPEN DOOR WILLY DEVENTER

o.a. Adelahuis Westhoek - gezinslogo - Den Buugoerd Gand voit Metz - 125 jaar Sint-Lucas Gent - internationale tekst- & tekenwedstrijd S.M. Glorieux en andere…


Links diepdruk door Willy Deventer waarop de Fiertelprocessie voorkomt en rechts een illustratie van hem in het Gulden Boek van de stad…

Ook reeds de geruchten opgevangen als zou de Fiertel van 2015 uitzonderlijk vanop 34 km van ROME vertrekken om dan plechtig aan te komen op ‘t Sint-Pietersplein & misschien in de aanwezigheid van de paus???? Hiernaast links de duivel zoals hij gerestaureerd, gebrodeerd staat op het schrijn (Fiertel = reliekenkist). Hiernaast rechts Sint-Hermes en de duivel gezien door het kunstenaarsoog van Michel Provost (bemerk linksboven deze reproductie de Romeinse keizer met link naar… Rome!)

nr. 05 2013 Q

Hierboven de iténéraire zoals hij er vanuit en weer naar de SintHermescollegiale uitziet, 32,4km lang!


nr. 05 2013 R

glas in lood in de neo-gotische Sint-Martinuskerk

oude postkaart van de nieuwgebouwde Sint-Martinuskerk, dit op een drassig weiland waar peter Alfons Deventer  ooit nog met de zeis gras maaide om het nadien te hooien…

LICHTFEEST| LICHTMIS VROUWENDAG… Pieter Louwerse schreef in 1887 het gedicht ‘Vrouwendag’, waarin moeder (minstens) op die dag de baas is thuis. Tuinders beginnen op de dag van 02 feburari altijd met het voorbereidende werk voor de moestuin… De lente komt!

LICHTFEEST: 02 februari is de dag van Lichtmis: een religieuze feestdag waarop de Opdracht van de Heer in de Tempel wordt herdacht: het zuiveringsoffer dat Maria volgens joodse voorschriften veertig dagen na de geboorte van haar zoon Jezus moest brengen. Was het Sint-Maartenfeest op 11 november 40 dagen voor Kerst, valt Lichtmis er 40 dagen na. Orthodoxe kerken vieren Lichtmis volgens de door hen gebruikte Juliaanse kalender op 15 februari. De oude Kelten vierden IMBOLC: halverwege de winter, met de lente in aantocht, betekent het ‘in de buik’ of ‘in de melk’ en heeft te maken met de geboorte of het zogen van lentelammeren. Dit als teken van eerste nieuw leven halverwege de winter. Brandende kaarsen benadrukten dat de dagen gingen lengen. Traditiegetrouw werden kaarsen gewijd en er processies mee gehouden vóór de mis: vandaar de combinatie licht & mis tot Lichtmis. De spreuk ‘Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm’ slaat op de traditionele pannenkoekenbak op die dag (maar ‘pannetje’ heeft in aloud Nederlands taalgebruik ‘n betekenis met dubbele bodem)... Lichtmis werd tot in de 17e eeuw ook wel Vrouwendag of Lieve-Vrouwedag genoemd (Maria, Onze-Lieve-Vrouw). Vanaf de 15e eeuw werden in Amsterdam de burgemeesters op deze Vrouwendag gekozen. Zie ook blz.S.


GLASRAMEN, DAT IS ALS…

… SCHILDEREN MET LICHT

De Sint-Martinuskerk van Ronse herbergt zéér prachtige glasramen van het atelier van G. Ladon en C. Ganton-Defoin uit Gent. Ze werden in het schip van de kerk geplaatst tussen 1914 en 1928 en geschonken door belangrijke industriële families van Ronse. In de komende nummers van lokaal digitaal weekblad gAZet komen we op die kerk en haar glasramen terug. Voor ongeletterden waren glasramen, samen met beelden en bas-reliëfs, muurschilderingen, zowel binnen als buiten het kerkgebouw en vanwege herkenbare symboliek, dé stripvehalen avant la lettre… gAZet zal het dan ook hebben over dé doodzonde i.v.m. Sint-Martinus!

nr. 05 2013 S

THEATER RONSE Zoals aangekaart in gAZet nr.03 op blz. 11:00 zal gAZet en wat de lokale pers niet meer deed de laatste jaren, de toneelvoorstellingen recenseren. De amateurgezelschappen VTV (VoorTaalenVolk) en de jongste van beide doch ook reeds vele jaren op de bühne ‘t PODIUM, brengen zelf enkele stukken (gAZet heeft het dus niet over de gastgezelschappen) per toneelseizoen en daarover willen we onze lezers berichten met tekst en beeld. In het kader van ons… UITGESTELD NIEUWS willen we aanknopen bij de

vorige seizoenstop van beide gezelschappen. Voor VTV was dat met Le père Noël est une ordure en ‘t Podium bracht het gewaagde GHETTO voor het voetlicht. In Ghetto werd het bekende liefdeslied van Marlène blauwe engel Dietrich gezongen: Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe Eingestelt en in het kader van ‘ons’ Valentijnnummer.06 méér daarover. Foto boven Le Père en hiernaast foto uit Ghetto.


V.l.n.r.: Sammy Khiter, Bettina Vancoppenolle, Melissa De Roeck, Kenny Vervaeck, Lina Aelvoet en Robin Devroe.

nr. 05 2013 T

Vervolg van blz.N

Dirk Oosterlynck is zaakvoerder van Patrimundo en projectontwikkelaar van o.a. appartementen Saint Martin aan de Sint-Martinuskerk en van de Orangerie in de Fostierlaan.

Jerry Crombez Damien Van Wambeke is de stichter van kunstgroep Jakhals, thans Ritmo. Midden boven de artistieke leiding van Ritmo. Midden onder Damien in vroegere tijden. Kunstgroep Jakhals werd officieel opgericht in oktober 1973 (nadat er reeds eerder een paar jaren gevendeld werd, maar dan eerder in Chiromiddens; ook daar hoorde Damien reeds bij). Hij leidde Jakhals tot in 1998 (dus 25 jaar). Tot vijf en een half jaar terug bleef het Jakhals, achtereenvolgens geleid door Kristof De Venter en de huidige leider Sammy Khiter. In 2007 werd het uiteindelijk RITMO‌

is lid van de UNIZO vormingsdienst. We laten de heer Crombez zelf aan het woord: “Ik werk sinds 1987 voor UNIZO en sinds 1997 dus voor UNIZO vorming. Ik heb me zeer lang bezig gehouden met lokaal economisch beleid; tussen 1997 en 2000 vooral over de realisatie van het Mercurius Project en in het bijzonder met centrummanagement. Wij hebben samen met onze lokale UNIZO afdelingen in diverse steden en gemeenten mee invulling gegeven aan het centrummanagement. Ik ben ook de eindredacteur van het boek Handleiding voor het gemeentelijk economisch beleid en medeauteur van Het werkboek lokale economie van de provincie Antwerpen. Ik ben trouwens met Bart Wallays Vlaanderen rond getrokken over hoe een economisch beleid gestalte te geven met onder meer het handelspandenbeleid van Ronse als voorbeeld. Zowel voor de verschillende UNIZO afdelingen als voor de schepenen en ambtenaren.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal in jaargang 01 nummer 05 van het lokaal digitaal weekblad gAZet HOME: gAZet & tereelvderuuwre logo’s door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s BLZ.A: foto Willy Deventer; foto Mark Kelly http://flickr.com/photo/64036275@N00/37930 3466 BLZ.B: eigen foto’s BLZ.C: foto’s An Deventer BLZ.D: foto Luc De Rammelaere; eigen foto’s BLZ.E: archief weekblad -AZ; eigen foto’s; logo Willy Deventer BLZ.F: archief weekblad –AZ; eigen foto’s; AUTEURSRECHTEN oude postkaart via Thomas Deriemaeker ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.G: eigen foto’s BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.H: eigen foto’s; foto uit RONSE uitgegeWilly Deventer is international author met ven door drukkerij EMKA Kruishoutem CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.I: eigen foto’s; logo Willy Deventer SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.J: uit boekdeel ‘Glorieux in 50 blikvangraficus/kunstschilder met TheArtServergers’ door Willy Deventer code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.K: eigen foto’s lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.L: scan cover boek De Burgh van Barmmanager Atelier 92/94 Ronse en co-founder hartigheid, uitgave ZvB Eindhoven (NL) - het BVBA AbyZ consult & projects Gent. boek kan tegen de prijs van 19,95 euro (in Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) meer evtl. verzendkosten) besteld worden bij materiaal op te nemen waarover geen duiATELIER 92/94 9600 Ronse, liefst e-mailen delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft naar willy.deventer@gmail.com en vooraf te dus niemand willen duperen, maar, indien er voldoen op meegedeelde girorekening zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.M: eigen foto’s; fotograaf onbekend (uit dan asap contact op met onze redactie via archief E.H. Luc Claus Ronse) gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.N: foto uit RONSE uitgegeven door ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen drukkerij EMKA Kruishoutem of om er het copyright van te kunnen BLZ.O: cartoon van januari door daventra vermelden. Confraterneel, Willy Deventer. BLZ.P: logodesign & emblemen door Willy Deventer; foto An Deventer BLZ.Q: diepdruk door Willy Deventer, zijnde de tweede van een reeks van vijf verhalende leven & werk van Vader S.M. Glorieux; eigen foto; illustratie in Gulden Boek Ronse door

Willy Deventer; Hermes & duivel van Michel Provost gemaakt voor de affiche van het toneelstuk 'De gok van Hermes' van Stef Vancaeneghem BLZ.R: foto’s An Deventer; foto uit het familiearchief van Willy Deventer; oude postkaart via Thomas Deriemaeker BLZ.S: eigen foto’s; affiche VTV meegedeeld door Donaat Deriemaeker, Maarkedal; foto op de facebook pagina van ‘t Podium; bij R & S: https://inventaris.onroerenderfgoed .be/dibe/relict/28749 BLZ.T: foto’s van Damien Van Wambeke BLZ.U: COLOFON - foto An Deventer extra toegevoegde blz: 11:00: fotograaf onbekend (archief E.H. Luc Claus Ronse); tekst en foto van Thomas Deriemaeker 11:01: foto An Deventer 11:02: Valentijn voor mini-onderneming (JCI) door Willy Deventer 11:03: foto Els Deventer; eigen foto’s 11:04: reeds 5 nummers van lokaal digitaal weekblad gAZet zijn verschenen… OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.05 van 01 februari 2013; 28 blz./87 illustr.

nr. 05 2013 U

→ facturatie ‘medecontractant’ en bedrag voorafgaand aan de verschijning te voldoen MERCHANDISING → diverse items mét dit logo…

O. A. I N D I T N U M M E R : √ JCI, UNIZO en een zetelgesprek… √ Picturale en over Michiel Leenknecht… √ de Fiertel naar Rome?… √ nach Brüssel en Jean Vandereecken… √ Damien Van Wambeke alias Jakhals… √ duiding gAZet (vervolg)… √ 10 jaar terug overleed E.H. Luc Claus…

O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ hoe verliep gedichtendag?… √ Julien Buunie UU… √ De Ronsenaar spelde –AZ de les!… √ nieuw toneelseizoen in ‘t verschiet… H O E A D V E R T E R E N I N gAZet ? √ mini-onderneming en Valentijn… → ATELIER 92/94 te 9600 Ronse stelt, mààr √ ‘uitgesteld nieuws’ en andere… met mondjesmaat, advertentieruimte ter In februari wordt op de HOME beschikking van het bedrijfsleven, de overLENOUVEAUAZESTARRIVE heid, instanties, particulieren enz. vervangen door → de inhoud van advertenties en betaalde DOORGAANVOORRONSE! mededelingen valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de inlasser → een volledige pagina inlassen is, behoudens negociatie, quasi uitgesloten, dus max. 3 kolom publiciteit per blz.; max. 20% pub! → per nummer & per kolom = € 50 BTW.e → 2/3 kol./meerdere inlassingen: -10% → tarief = kant & klaar inlassingsmateriaal → opmaak advertentie: prijs vlg. contract

Willy DEVENTER stichter /uitgever van digitaal weekblad gAZet geeft je hier volgende vrijdag om 11u weer afspraak…


De wijwaterbak v/d oude St.-Pieterskerk. Burgemeester Luc Dupont speldt E.H. Luc Claus de stadsmedaille op die je bovenaan ziet, samen met de medaille van Sint-Hermes; het was Lucs allerlaatste Fiertel…

Vervolg PICTURALE van blz.G & H Heb je het gemerkt? Boven de centrumstraten moest de kerstverlichting plaats ruimen voor… schommels. Je hebt je waarschijnlijk ook afgevraagd wat die dingen daar hangen te doen. Het heeft alles te maken met hét festival voor de illustratiekunst, de Picturale. Het vindt binnenkort voor de vijfde keer plaats in Ronse. Centrale gast Kaatje Vermeire heeft iets met schommels. De

11:00 Ronsese schoolkinderen mochten daarom ‘wiepen’ versieren. Ze hangen nu overal in het centrum te kijk. Bij de start van de Picturale zal de vierde muurtekening onthuld worden. De exacte locatie houden we nog even geheim…

Kijk omhoog, Ronsenaar, er hangt een gedicht tegen het licht!


TEREELVDER UUWRE (vervolg duiding waarom digitaal weekblad gAZet?) DOORGAANVOORRONSE! In gAZet nummer 03 vertrokken we van het groot aantal dissonanten die weerklonken bij de opstart op 04 januari, reeds ‘n maand geleden, van ons digitaal weekblad alliene vuir Ronse! We hadden het over de voordelen om digitaal te gaan, en deze kunnen we er nog aan toevoegen: gaan gedrukte weekbladen voorbij (oud papier, kachel aanmaken, om er zoals een lezer ter appreciatie meldde en in vrij goed Ronssies… oom er de vies in te droeien), dan zijn digitalers blijvers in die zin dat ze per pc telkens kunnen worden opgevraagd en bekeken. We zijn nog van niets zeker wat gAZet betreft, eerlijk is heerlijk, maar als een jaargang verstreken is, zou een nuttige merchandising er kunnen uit bestaan dat we de hele jaargang bundelen. Wie weet en mits voldoende belangstelling (o.a. van bibliotheken en andere archiveringen, ik denk aan de GOKRTI bvb.) een boekdruk op landscape A4 formaat nummer per nummer en pagina per pagina fysiek bladerbaar. Ook kan alle materiaal (en misschien meer, zo’n soort the make of) gebundeld worden op elektronische dragers (CD-Rom’s; stick…) zodat jaargang per jaargang kan verzameld worden (of bij wijze van bon onder de volgende kerstboom kan gaan liggen). Deze collector’s items zouden kunnen worden gesponsord en aldus zou

onze geliefde stad Ronse iets hebben wat andere steden (nog) niet hebben. Ook zou er kunnen worden samengewerkt om in deze bundel met plenty informatie omtrent Ronse markante artikels uit andere lokale media in te lassen. Kortom één grote uitgave als interessante aanvulling bij wat de GOKRTI reeds jarenlang jaarlijks in december uitgeeft: de onvolprezen Annalen. De Annalen plus gAZet & C° samen, kijk: daarmee heb je Ronse 2013 bvb. in de hand. Van merchandising gesproken, kan er ook wat kleins het daglicht zien, bvb. in de vorm van T-shirts met deze bedrukking op:

Ook andere gadgets kunnen volgen: ijsemmers, met gAZet bedrukte glazen (zie vlg. nummer i.v.m. Valentijn), schrijfgerief, bloc notes, enz.! Iets anders nu. De plotse en voor de uitgever, redactie en webmaster totaal onvoorziene uitgave van gAZet, noopte (doch met genoegen) om te beginnen vanuit het rijke archief omtrent –AZ en ten huizen Den Buugoerd voorhanden, daterend uit ‘n… vorig leven van onze uitgever. Aldus konden en blijkbaar ter voldoening van menig lezer , nooit eerder ge-

toonde laat staan gepubliceerde foto’s uit de beginjaren van weekblad –AZ en van 45 jaar geleden, worden vrijgegeven. Menigeen zal zich als kleine pagadder of aankomende jeugd op de reeds gepubliceerde foto’s herkennen. Dat gaf ons een voorraad munitie om van wal te steken, wachtende op wat steeds meer en meer gaat binnenkomen van wat er nu en in de toekomst allemaal te gebeuren staat. De attente lezer zal reeds hebben gemerkt en da’s zonder ‘n dikke nek op te zetten dat we graag items brengen van enig niveau. Geitenkeuringen en vinkenzettingen, met alle respect en… il faut de tout pour faire un monde, maar da’s geen gAZetvoer, dat was het voor elk wat wils in de –AZ van weleer! We leven in een totaal andere tijd nu, toch? gAZet bracht dus óók… uitgesteld nieuws én zal dat nóg brengen ook als de mededeling alsnog opportuun blijft of ergens een aanknopingspunt heeft in 2013. gAZet heeft nooit en zal nooit pretenderen volledig te willen zijn qua nieuwsgaring en nieuwsbrenging. Bvb. omwille van het hoger staand ‘niveau’ kan dat al niet! Zoals we in nr.03 reeds aangaven in het eerste deel van dit artikel: we brengen wat we willen brengen ietwat eigengereid. Moet kunnen! Zijn er reeds enkele kunstenaars de

11:01 revue gepasseerd, vooral ‘beeldende’ tot nu toe, ook een pianist reeds en zullen we ook andere talenten onder de spots brengen (literatuur; muziek in al zijn geledingen …) en brengen we ook sportcultuur, culinaire issues, cultuur tout court ofte alles wat niet door moeder natuur wordt voortgebracht, dan is het voor onze uitgever ook zaak om ook zijn oeuvre (lees verder op blz.11:02)

LOES DEVENTER IS ONZE WEBMASTER


TEREELVDER (vervolg van blz.11:01 duiding waarom weekblad gAZet?) UUWRE DOORGAANVOORRONSE! te brengen, werk dat veelzijdig is: schilderwerk, illustraties, cartoons, diepdruk, logodesign en, je zal het reeds hebben opgemerkt: óók elke gAZet is als het ware een kunstwerk van zijn hand, een uit zijn losse pols gevloeide lay out, inderdaad eveneens eigengereid, why not? Samen met het werk van bevriende en gAZet genegen kunstbroeders en kunstzusters geeft hij vorm aan een wekelijks product dat mag gezien en kan gekoesterd worden door een aangroeiende schare lezers.

Volgende week en in aanloop naar 14 februari toe, zetten we gAZet in het teken van…

gAZet wil niet alleen positief zijn (soms is een belerende vinger wel nodig, we willen niet voor braverds noch voor mietjes doorgaan), maar ook speels: met plezante nieuwe werkwoorden, zaken zien, weten en ontdekken én brengen, instinkers allerhande, linken naar voor en naar achter, een item nooit alleen op z’n uppie laten, alert en bij de pinken zijn, gedurfd uit de hoek komen ook, opmerkelijk combineren (wij Deventers hebben daar een reputatie te verdedigen), bühne geven aan wie vergeten werd,

verdient om naar voor te worden geschoven, hulp bij achterom kijken (van die rétroviseur weetje-wel), feedback waar nodig, ontspannend ook, halsreikend uitkijken naar wat te gebeuren staat, al is dat soms vrij vooruit op gebeurtenissen, herdenkingen, enz.! Jouw lokaal digitaal weekblad brengt het 52 maal en voor zover mogelijk THEMATISCH. Kortom: gAZet brengt een én ander met enige envergure én niét op z’n doetjes, maar op z’n… gAZet’s! Deal?

AZ HERBOREN ALS GAZETRONSE.BE Op de website www.gazetronse.be kondigt uitgever Willy Deventer de geboorte van zijn jongste projecttelg aan. Een blog van 19 bladzijden lang en 70 plaatjes zwaar. Lezers vinden het neutraal digitaal weekblad elke vrijdag om 11 uur met nieuws en reclame van A tot Z onder hetzelfde motto van het gedrukte weekblad AZ, dat 45 jaar geleden op 6 januari 1968 voor de eerste keer verscheen. ‘In 1967 presenteerde ik als stichter Weekblad -AZ aan Ronse, mét de borst vooruit. In 2013 geef ik het startschot van Digitaal Weekblad gAZet, alliene vuir Ronse, mét de... buik vooruit', zegt auteur Willy Deventer.

11:02

ERRATUM 04 door omstandigheden buiten onze wil om, kon vóór het online zetten van nr.04 géén extra correctie worden doorgevoerd; derhalve verscheen nr.04 met nogal wat fouten en onvolkomenheden en herplaatsten we deze gAZet op woensdag 30 januari als ’04 bis’ op internet; EXCUUS! Vervolg van blz.N Ronse te lokken! Zoals de inmiddels weer uit Ronse geweken Adriën Pessemier tijdens de voorvorige legislatuur opmerkte: met wàt precies een stad zich (liefst internationaal) verkoopt, doet er in eerste instantie niet toe, zaak is één trigger te bedenken om dàn alle neuzen en niet alleen die van het stadspersoneel in dezelfde richting te laten wijzen. Plaatsgebrek noopt ons om dit item in volgende gAZet nr.06 verder uit te werken, met steeds een positieve insteek voor Ronse. Willy Deventer.


P OPROEP OPROEP OPR Digitaal weekblad gAZet doet een oproep aan de Ronsenaars en gewezen Ronsenaars om in eigen huis te zoeken of er wat rond de duivel te vinden is. Ronse is onlosmakelijk met de duivel verbonden, hij staat er zelfs verheven ten altare! Hij is de demon die onze patroonheilige uit door hem bezeten mensen wil drijven én waarvoor o.a. ook de Fiertel uitgaat. Deze week een opmerkelijke instinker aangaande de Fiertel, want om het in deze Armstrongse tijden te herinneren: gaat de tour de France al eens in Engeland gaan starten, dan

goes the Fiertel… Giro? Allez, zo ongeveer dan toch én bovendien: MISSCHIEN! Dus heb je wat liggen, laten zien! Niet het zoveelste plaasteren ruitertrio Hermes/ paard/duivel door-slagbeeld dat tengevolge een overvloed van gips, wellicht overgebleven van ‘n hamstertijd tengevolge ‘Korea’, maar iets ‘apart’, iets wat nóch buur, nóch tante, nóch klein pierke in petto hebben! Ben je naar het buitenland gereisd en werd je daar door een of andere duivel verleid én als je dat zelf wel wilt: aan gAZet melden. Van harte dank en alles blijft vàn jou, wij willen het alleen maar publiceren en duiden in een groter geheel…

11:03

P OPROEP OPROEP OPR

heb je meubelen?... én heb je duivels gerief??

Zoals je helemaal bovenaan ziet, azen wij niet alleen op chique bedoeningen!

Digitaal weekblad gAZet doet een tweede oproep alleen aan de in Ronse wonende personen die hun medestadsgenoten een glimp in hun interieur willen gunnen, zo van kijk: IK WOON ZÓ! Helaba, natuurlijk denken we aan inbrekers en dus géén gevels noch personen op de foto, geen namen of adressen, alles volkomen anoniem. Ook niet zoals in ‘Komen Eten’ op slaap- en badkamers gaan snuffelen, neen, alles netjes in de woongedeelten, de hele kamer(s) of een detail eruit (zie foto als voorbeeld). gAZet komt zèlf de foto’s schieten, dus wat we van tussen 1, 2, 3, 4 muren (zie onderstaande rubliekslogo) van de Ronsese interieurs laten zien ooit, staat echtig waarachtig echt in Ronse!


LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD ALLIENE VUIR RONSE ! 11:04

A

5

B DOORKLIKKEN LUKT HIER NIET! (zie hiernaast helemaal rechts)

surf naar www.gazetronse.be en je ziet het scherm A zoals hierboven; klik bij A op HIER en lees de gAZet van de lopende week; klik je bij A op VORIGE EDITIES dan krijg je scherm B zoals hierboven te zien, klik dan op de gewenste vorige edities en lees‌


gAZet jg.01 nr.05 vrijdag 01 februari 2013