Gazet jaargang 1 nummer 51 20122013

Page 1

gAZet jg.01 nr.51 vrijdag 20 december 2013 met 91 blz. en 233 beelditems inclusief 51 pagina’s FOTO-

HOEEINDEJAARTRONSE?

nr. 51 2013

JG.01 NR.51

BLZ.D HET KERSTEKIND IN ONZE COLLEGIALE, ZIE OOK BIJ FOTOGAZET

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… NIEUW: EEN PROEVE VAN AGENDA…

WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

. .


51’13

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: SHOOT! medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is gAZet WORDT VOORAL élke vrijdag 11 uur één week lang

alliene vuir Ronse…

GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


LEVENSLOOP… Hallo, de kerstman heeft op suggestie van een lezeres een kado gebracht onder de vorm van een soort AGENDA aangevuld met een… ADDENDA en waar onze lezers in ‘n notendop (bij gAZet groeien dergelijke dingen zoals het spreekwoordelijke wolvenbrood en het zal spoedig een… notenDOP worden!) én kunnen vinden wat er in deze gAZet als events zijn opgenomen (de blz. wordt vermeld; aangevuld met extra waarheen’s) én wat er best als ‘n soort to do’s eveneens in jouw… agenda komt, bvb. het verwerven van leuke zaken die ‘ergens’ te verkrijgen zijn. Meteen staat hier voortaan op pagina B ook ‘n soort… inhoudstabel, want wat hier gepubliceerd wordt, krijgt verder beslag in deze editie van gAZet en/of in FOTOGAZET ook… Het is een proeve, we proberen het, dit ding zal dus groeien en gaandeweg trachten we het te verbeteren ook, toegankelijkheid is in internetland samen met gebruiksvriendelijkheid… topprioriteit. We zijn bij deze eerste stappen nog niet aan chronologie toe, maar mét beeld kan de lezer direct in ‘t wit van de ogen zijn/ haar event vinden om er bvb. de locatie of het beginuur van op te snorren. Schiet dus (nog) niet op de pianisten, wij doen ons best en arbeidsintensief… wordt het zeker!

staat op de KERSTMARKT:

ZIE BLZ.J

WIJKCENTRUM AAN ‘T SPOOR: 21.XII KINDERATELIERS (van 4 tot 7 jaar 15.15 >16.15 u. | van 7 tot 12 jaar van 14 tot 15 u.). Zie blz.N.

Zondagvoormiddag 22 december 2013: bij de GESCHIEDKUNDIGE KRING RONSE, vroeger genaamd GOKRTI, van 9.00 tot 12.00 u. in de Vanhovestraat 45: ANNALEN 2013 – ZIE BLZ.Y

VUURWERK In Ronse mogen vuurwerk en voetzoekers, zowel op privaat als op openbaar domein, alleen gebruikt worden na aflevering van een vergunning door de burgemeester. Het is een goede raad om op Oudejaarsavond de dieren in de weide binnen te halen. Dierenhouders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren.

DONDERDAG 26 DECEMBER 2013

80 JAAR FILATELIE RONSE

MIDDERNACHTMIS.

51’13

zaterdag 21.XII postzegelhappening | Hoge Mote | geleid bezoek in het museum te 11 en te 15 uur. De ‘litho’ door Michel Provost is tegen 40 euro Er is te Ronse slechts één middernachtmis en (slechts 50 genummerde én gesigneerde die valt te beurt aan de Sint-Pietersparochie, exemplaren beschikbaar) te verkrijgen. Alle info Lorettestraat, 24.XII te 0.00 uur. (zie blz.i) blz.D).

BIJ DAVIDSFONDS ISBN 978-90-5826831-0 | (zie ook blz.G)

organiseert DAVIDSFONDS RONSE opnieuw ‘VLAANDEREN ZINGT KERST’. Iedereen is van harte welkom in de Sint-Hermeskerk om 15 u. ACHTERAF WORDT JE EEN DRANKJE AANGEBODEN.


ZALIG PRETTIG VRO UBLIEM GEZEG SCHITTEREND LEUK WARM UITZONDER N LIEFDEVOL

k prettig fantastisch blij mooiste blij deugddoend liefdev

prachtig broederlijk diepgaand zalig fijn zalig vrolijk hem

2013

rolijk prettig fantastisch blij mooiste blij heilzaam vredig VANWEGE HET TEAM VAN

diepgaand gezellig fijn vreugdevol hemels herderlijk spett


RONSESE FILATELIE BESTAAT S P E C I M E N S P E C I M E N S P E C I M E N

S P E C I M E N S P E C I M E N MICHEL PROVOST BRACHTEN WE IN ONZE NUMMERS 47 & 48

JAAR

51’13


SLECHTS 50 GENUMMERDE EXEMPLAREN, GESIGNEERD DOOR KUNSTENAAR MICHEL PROVOST… 51’13


KERST- & NIEUWJAARSKAARTEN: SCHRIJVEN MET SYMBOLEN

dag herdenken, verovert ook de… kerstboom onze contreien. De drukkers/uitgevers hadden er meteen een bladvullend onderwerp bij én dat ongemeen te versieren viel met kaarsen, vogeltjes, engelenhaar, slingers, strikken, pakjes enz. (de lichtjes op een elektriciteitssnoer kwamen er later aan…). (Uit de cursus BEELDVORMING, EEN PROEVE TOT Deze landen hebben zich alleszins als eerste Nieuwjaarskaarten spraken met symbolen, zoVISUALITEITSLEER, zesde herwerking 1995, door toegespitst op het produceren en verdelen veel is zeker. Een… varkentje bvb. voorspelde Willy Deventer, thans docent emeritus LUCA School van prentkaarten (postkaarten heet slecht voorspoed gedurende een goed en vet nieuw of Arts – campus Gent - Associatie KULeuven) Nederlands te zijn!). Het zenden per post van jaar. Tegelijkertijd spotte men op die manier Feestwensen sturen per post ving aan rond de kerst- & nieuwjaarskaarten begint in dezelfde ook wat met de geadresseerde, het voordeel eeuwwisseling 1900/1901. Ook al gaat het periode. De meer begoede klasse, de kleine met de buil vangen… heelwat prentkaarten ter sturen van prentkaarten rond deze eindejaars burgerij en ook de middenstand namen het gelegenheid van de eindejaarsperiode toonden en van oudsher feestperiode tengevolge meer voortouw. Vooral voor de middenstand en de overvloedige feestmalen. Engelse puriteinen flexibele media achteruit, een ‘fysieke’ prentbourgeoisie was een prentkaart een handig voelden meteen grond om tegen deze voorstelkaart krijgen blijft gewoon… feestelijker. Naast alternatief voor brieven waarin feestwensen lingen van exuberante feestdissen overgoten Trees Demeulemeester die bij Davidsfonds werden geformuleerd. Niet iedereen was even met exquise dranken te protesteren. Ook een Leuven het gerenommeerde kijk- en leesboek geletterd en de illustratie, nog later de foto’s verliefd koppeltje kon voor hen niet door de Warme wensen voor de koudste dagen – 100 op de prentkaarten, werd gekozen om uit te jaar kerst- en nieuwjaarskaarten uitbracht (zie drukken wat men wilde zeggen als wens. Naam beugel. Gelukkig stond Engeland (en eveneens ‘n tikkel Nederland) alleen met die stelling en verder), is er ene meneer Storme uit Gent die en adres van de bestemmeling op de recto zijn er prachtige en prettige voorbeelden oververwoed prentkaarten verzamelde. Gazet van (vooraan) en de naam van de afzender op de geleverd naar onze dagen toe. Wat strakker en Antwerpen sprak hem over zijn favoriete theverso (achteraan), volstonden. Je moet je minder frivool ogen de prentkaarten waarop ma’s die het kerstgebeuren in het algemeen voorstellen dat de rompslomp even gereduwat belerend de wijzers van een klok midderen de gezelligheid rond de kerstkribbe in het ceerd leek als thans i.v.e. fysieke brief een enacht aangeven. De overgang van oud naar bijzonder zijn. Op de volgende pagina brengen mail te sturen naar iemand. nieuw werd ook afgebeeld door een oud we enkele kaarten uit het hoger geciteerde E-mails verschillen van elkaar, zo ook de boek ter promotie van dit in deze geschenken- prentkaarten van weleer en van nu: formaten, vrouwtje dat plots pakken jonger werd en tot een schoonheid omgetoverd. Zie hiertoe de tijd ongemeen interessante boek (inclusief de kleuraanwendingen (druk, papier, …), versiebekende prenten waarin gezichtsbedrog… cover en de dédicasse voor onze webmaster). ring en illustratie, enkelvoudig of mits ril- & Tot daar de inleiding. plooiwerk, iedere prentkaart was anders. Sommige waren overdadig gekleurd (zie verReeds in de tweede helft van de 19e eeuw der), andere dan weer verfijnd decoratief. Er begon men prentkaarten te sturen. De echte bestonden er op zijde, geborduurd of in reliëfdoorbraak hiervan ligt rond 1900 én waarbij druk (zie ook onze gAZet nr.18 over de WAK de wereldexpo te Parijs een belangrijke rol expo in CC De Ververij 2013), eventueel afgespeelt. Deze massamanifestatie betekende voor veel drukkerijen en uitgeverijen het start- werkt met glittertjes, kant, linten enzomeer. Vele taferelen keerden op menige kerstkaart schot om zich op het drukken en verspreiden bvb. terug. Favoriete thema’s waren het kerstvan kleurige prentkaarten toe te leggen. Niet gebeuren zelf, de gezellige taferelen die zich voor niets zegt de mensheid algemeen dat rond de kerststal thuis afspeelden, sneeuwde drukkunst dé belangrijkste uitvinding is. pret, engeltjes, bloemenkransen waarin mareReeds in 1900 schatte men de productie van takken verweven, kerstbollen en noem maar prentkaarten op één miljard stuks. Dat zal op. Alleen de meer wereldlijke kerstman (door heden ten dage, ondanks internet enz., het veelvoud zijn. Welk land in Europa met de eer Coca-Cola voor het Westen heruitgevonden!) mag pronken als allereerste prentkaartland, is kwam voor op Skandinavische prentkaarten, geen evidentie, maar de pioniers waren beslist o.a. in Noorwegen en Zweden. Pas na WO één waarvan we in 2014 de honderdste verjaarDuitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Engeland.

51’13 Sommige taferelen kregen dan weer een sadistische ondertoon waarbij een griezelige demon figureert die een stout kind eens onder handen neemt. Vele Ronsenaars liggen van dergelijke duivels met horens, klauwen, pijlstaarten en bokkenpoten allang niet meer wakker en de trouwe lezers van gAZet zeker niet. Vroeger cf. Sinterklaas werden ongehoorzame of op school slecht presterende kinderen te kijk gezet in de hoop dat ze hun goede voornemens gingen verbeteren. Prentkaarten tenslotte hadden ook nog een ander nut: vaak haalden de mensen ze ook later nog eens boven om erover te vertellen. Daartoe plakten ze ontvangen prentkaarten in een soort album, ter tijdverdrijving tijdens de donkere en koude, maar binnen oh zo gezellige wintermaanden. Ergens anders in dit weekblad biedt het gAZet team zalige, vrolijke, liefdevolle, deugddoende, warme, leuke, prettige, fantastische, blije, de mooiste, broederlijke, diepgaande, fijne, hemelse, gezellige, vreugdevolle, herderlijke, sublieme, warme, uitzonderlijke wensen aan voor misschien ‘n…

WITTE kerst!


51’13 Met grote bewondering voor deze houtsnede van gewezen collega in de Hoge Raad voor de hervorming van het Hoger Kunstonderwijs Gerard Gaudaen (1927-2003), bij leven directeur van de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Willy Deventer

1993

ď ľ


51’13

1921

PIMPOMPUULEKIE DE KLOEF DE VOS IS DE DUIVEL VAN HET DIERENRIJK

1914

RONSE BY NIGHT ZOU NIET MISSTAAN ALS ACHTERGROND VOOR EEN OF ANDERE PRENTKAART…


51’13

1899 2003

1959

1912 1913


Beste Levensloopsympathisant! Vooreerst willen we jou en je familieleden, vrienden, kennissen onze allerbeste kerst- en nieuwjaarswensen overbrengen: warmhartige kerstdagen, een vreugdevolle jaarswissel en een voorspoedig 2014 waarbij gezondheid voorop staat. We willen je ook uitnodigen om een bezoekje te brengen aan onze Levensloopchalet op de Ronsese kerstmarkt. Je vindt er onze kaarsenzakjes maar ook een hap, drankjes en enkele Levensloopartikelen. Je ontdekt ons waar er veel volk staat…

51’13 de kerstmarkt open op zaterdag 21 december van 10 tot 12 en van 14 tot 17u., op zondag 22 december van 14 tot 18 u. Openingsuren tijdens kerstvakantie: zie www.ontdekronse.be

MUST Werken UITZONDERLIJK OPEN op zaterdag 21 december Naar aanleiding van de postzegeltentoonstelling ‘Textiel in Ronse en in de Filatelie’ in het MUST – MUSeum voor Textiel is de ‘afdeling werken’ van het MUST uitzonderlijk en gratis open van 10 tot 17 u. Begeleid Museumbezoek om 11 en om 15 u. INFO: Toerisme Ronse, De Biesestraat 2, T 055 23 28 16 – toerisme@ronse.be www.ontdekronse.be

Als je de bijgevoegde kerstflyer wilt verspreiden onder je mailvrienden dan kan je op onze dankbaarheid rekenen. Lieven, Sylvie, Dirk, Joris, Tine, Danielle, Rudy, Yves, Nathalie, Marielle, Peter, Eva, Steven, Fabienne, Jo, Nele, Kathleen & Joris.

Toerisme Ronse verkoopt leuke geschenkartikels Toerisme Ronse zal dit jaar niét aanwezig zijn op de kerstmarkt. Wel van harte welkom op de dienst toerisme in de Hoge Mote. Kom eens rondsnuisteren in ons infokantoor en ontdek er naast ons assortiment gastronomische mandjes ook tal van nieuwe geschenkjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van afgewerkte zakdoekjes, handdoeken, geweven in ons MUST – MUSeum voor Textiel, sleutelhangers en wijnsets van Ronse en nog veel meer… Koop een leuk Ronses geschenk en promoot op deze manier je eigen stad! Toerisme Ronse is tijdens

UITNODIGING VOOR HET OPTREDEN VAN WILLEM VERMANDERE OP 25 JANUARI IN DE PAROCHIEZAAL TE ETIKHOVE TE 20 UUR. VLAAMSE MUZIEKREUS IN DE REGIO! Kaarten in voorverkoop: 15 euro en aan de kassa: 20 euro. Reservatie kaarten: GSM 0473-34 43 50 of GSM 0477 71 51 78 of via curieusinmaarkedal@gmail.com.


UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/20

51’13

2100m © BY LOES DEVENTER

43 RONSE

St.-CORNELIS STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

10 

IN 1684 EN NU…

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie vlg. pagina’s met o.a. de georeferentie…


Het Nassaukasteel zie bij FOTOGAZET en in gAZet nr.50 alsook in vorige nummers (button VORIGE EDITIES op onze HOME bij gazetronse.be)

De oude Sint-Cornelis werd diagonaal verplaatst naar de huidige gelijknamige straat…

51’13

10

10


51’13

ZONNESTRAAT

HERMESKERK

10 KASTEELSTRAAT Foto’s onderaan (groter zie FOTOGAZET), v.l.n.r.: SINT-CORNELISSTRAAT met kijk naar de Wijnstraat toe, de kledingzaak voorheen bekend als ‘Au Louvre’; vanuit… met kijk op het Fabriekstraatje (Georges SNACSKE Canse woonde hier – onder de pijl); doorgaand richting ‘kasteel’… voorbij het voormalige Politiebureau (na verhuis vanuit het stadhuis, thans Politiekegevangenenstraat, zie gAZet nr.50); bij A de villa Snoeck, gebouwd op de inrijpoort van het Nassaukasteel, zie eveneens bij FOTOGAZET…

HOOGSTRAAT

OSWALD PONETTESTRAAT

A 10


n

gAZet 49’13 51’13

SPORTGALA RONSE Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert de sportraad opnieuw het Sportgala in ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241 te Ronse. Op deze avond worden de ‘Trofee voor sportverdienste’, de ‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ en de ‘Sportclub’ uitgereikt. Individuele sporters of sportinitiatieven, die niet aangesloten zijn bij de sportraad en zich toch wensen kandidaat te stellen voor één van de trofeeën, kunnen contact opnemen met de stedelijke sportdienst. Dit kan op het nummer 055 33 99 20, vóór 31 december. De inkom voor dit gala is gratis. Vrijblijvend kan een gift gegeven worden voor de actie Levensloop. Er dienen wel vooraf kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst.

SLUITINGSDAGEN Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode zullen de stadsdiensten enkeLe dagen gesloten zijn. In regel zijn alle stadsdiensten gesloten op 25 & 26 december 2013 en op 1 januari 2014. Bijkomende brugdagen zijn vrijdag 27 december 2013, alsook donderdag en vrijdag 2 en 3 januari 2014. Hieronder vind je een overzicht van de sluitingsdagen van het stadhuis, de bibliotheek, het recyclagepark, het zwembad, de cultuur- en jeugddienst en toerisme. De stedelijke diensten (stadhuis) zijn gesloten: van woensdag 25 december t.e.m. vrijdag 27 december 2013; van woensdag 1 januari 2014 t.e.m. vrijdag 3 januari 2014. De bibliotheek is gesloten: van dinsdag 24 december t.e.m. zaterdag 28 december 2013; van dinsdag 31 december 2013 t.e.m. zaterdag 4 januari 2014. Het recyclagepark is gesloten :

van maandag 23 december 2013 tot en met zaterdag 4 januari 2014. Het zwembad is gesloten: voor onderhoudswerken van zaterdag 7 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014. De cultuur- en jeugddienst zijn gesloten: van maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014. De dienst toerisme is gesloten: van dinsdag 24 december vanaf 12 u. t.e.m. zondag 29 december 2013; van woensdag 1 januari t.e.m. zaterdag 4 januari 2014.

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BAEKELANDT – TIBERGIJN Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, deelt de stad Ronse mee dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend door Baekelandt Frederic en Tibergijn Rosita, Hoogdeurnestraat 63 te 9600 Ronse. Het voorwerp van de aanvraag is 45041/7108/6/E/3 Klasse 1 : P1AN Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie) – Hoogdeurnestraat 63, 9600 Ronse Ronse 2 afd, sectie C, ZIE VERVOLG BIJ HET RODE OORTJE


51’13

In de HERMESCOLLEGIAAL greep zaterdag 14 december en n.a.v. 20 JAAR SCHOLA GREGORIANA ROTHNACENSIS (inzet het huidige mannenkoor - zie ook volgende pagina)

dat qua moment en aankleding annex herderkes en andere bij nachte, een… kerstconcert was ook. Voor dit lustrumconcert werd een beroep gedaan op het Orlandusensemble uit Oostende (koor en kamerorkest) o.l.v. Peter Ledaine en lustrumvierend stichter en dirigent Dominique Wybraeke zette welgevooisde klanken bij door eveneens ‘zijn’ Gemengd Gregoriuskoor op de steigers schuiven. Op het programma, dat in één ruk en zonder tussenapplaus doorging, stond naast Gregoriaanse gezangen werk van Gauntlet, het 17e eeuwse Vlaamse kerstlied Nu syt wellecome, het 13e eeuwse Veni Emmanuel, Durante, Corelli, Kirkpatrick, Er is een kindeke…, Tim Breckpot toverde bij L’Inverno van Vivaldi een adembenemede solo uit zijn viool, Gruber met Stille Nacht mocht uiteraard niet ontbreken, Purcell, kippenvel bij Benda’s concerto in e en het Allegro con brio op dwarsfluit gebracht door Els Van den Borre, Holst en Mendelssohn-Bartholdy. Pas na de Glühwein was het concert afgelopen…


51’13

V.l.n.r. de jubilerende SCHOLA GREGORIANA: Jef Mores (die het concert aan elkaar praatte) | Bruno Godon | Paul Beatse (die in het huis van Hugo Claus woont op Maarkedal) | Leon De Weird | Hugo Martens | André Delbar (van ‘t Ronssies geklapt) | Guido Degroote | Maurice Schorens (emeritus pastoor Kluisbergen) | Denis Messiaen | Erik Vandereecken | Herman Kerkhove (ex-voorzitter GOKRTI) | Norbert Vanderkimpen (als Ronsenaar ooit stationschef te Oudenaarde) | Dominique Wybraeke (de stichter-dirigent) | Ruben Verniest (de junior onder de senioren) | José Haustraete (foto koor Hermeskerk)

n.a.v. die 20 jaar schreef Z.E.H. Deken Michel T’joen dit stuk poëzie… | Als een huis van adem | zijn Gregoriaanse gezangen | bron van eeuwen | ver en diep | opwellend langs vele lagen | tot ze ons zuivert | heelt | in heldere stroming. Ze schenken rust aan rustelozen | en schroomvol stem en klank | - van Kyrie tot Gloria - | aan wat de vroegste lovers wensten: | ‘Alleluja! | Al wie ademt, looft de Heer!’ | Proficiat en namens ‘Ronse’ dank voor zoveel muzikaliteit. Op de volgende pagina kreeg Dominique Wybraeke de bloemen terwijl Samuel glundert…


© RAF VERNIEST

51’13

Glunder Bloemen Applaus Voor Dominique Wybraeke


51’13

FOTO COLLEGIALE RONSE ZATERDAG 14.XII.2013 TIJDENS HET GREGORIANACONCERT


51’13

FOTO COLLEGIALE RONSE ZATERDAG 14.XII.2013 TIJDENS HET KERSTCONCERT


51’13

DE COLLEGIAAL VOLGELOPEN…


51’13

EN ALLES VAKKUNDIG OPGENOMEN DOOR TREFPUNT (ERFENIS GERMAIN DE ROUCK), BEELD ÉN KLANK…


51’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN? En de kop die… voet geworden is, wààr staat deze doodskop, symbool voor ‘t jaar 2013 dat bijna verleden tijd is. Wààr?

VORIGE WEEK ONZE TE ZOEKEN VOET, NOG GROEIENDE TER PONTSTRAAT 187,

thans kerstboom ter Grote Markt, zie blz. 69, 70, 73, 74 & 75. KERST RONSE 2013

Het kruis dat we vorige week als kop zochten, valt alleen te lezen tegen de lucht; tegen de drukke en donkere achtergrond niet. Noch in frontaal, noch in profiel. Deze kapel staat aan Schavaart. We zochten er ook reeds de voet van en brachten de ingewerkte kop in FOTOGAZET. De kapel herbergt O.-L.-Vrouw van Lourdes met Bernadette Soubirous.


51’13

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 16 DECEMBER 2013 18:06


49’13 51’13

REDACTIE ENGELEN BINNEN BUITEN


“d’Oude School”… weldra wéér in de kijker! (ZIE OOK BLZ.i)

51’13 Bernard Decraene: “Mag herinnerd worden aan een belangrijke zondagvoormiddag op 22 december 2013 voor de GESCHIEDKUNDIGE KRING RONSE, vroeger genaamd GOKRTI. Van 9.00 tot 12.00 u. in de Vanhovestraat 45. 1/ Er is de afhaling door de leden van de Annalen 2013 (cover hieronder, ons vriendelijk meegedeeld door drukkerij DUBAR – zwart-wit kaft voor 2013, Frédéric?). De zeer grote meerderheid betaalde vroeger het lidgeld en recupereert dan 5 euro. Wie het lidgeld nog niet vernieuwde, kan dat alsnog ter plekke regelen: 20 euro. Iedereen kan intekenen voor 2014: 25 euro (met retour van 5 euro bij afhaling omstreeks Kerstdag 2014). De ereleden betalen graag 30 euro. 2/ Primeur en vernissage van het Nassaukasteel van Eddy Adams. De kunstenaar staat ter beschikking van de belangstellenden. Zie verder in deze gAZet. 3/ Presentatie van de dagbladselecties over het recentere Ronse. Pierre Vanwynen. 4/ Voorvisie onze www.gokrti.be”

Frédéric Dubar: “In bijlage de kaft en ons logo welke je reeds zo mooi in beeld hebt gebracht in het verleden. Weet men dat de officiële benaming van ons logo luidt: 'La femme sauvage nue, dans la nature'? (een naakte wilde vrouw uit de mythologie)”.


51’13

DONDERDAG 26 DECEMBER 2013 organiseert Davidsfonds Ronse opnieuw “VLAANDEREN ZINGT KERST” Iedereen is van harte welkom in de Sint-Hermeskerk om 15 u. ACHTERAF WORDT U EEN DRANKJE AANGEBODEN.

Dit kan via telefoon 055 33 99 20 en vóór 31 december 2013. Op zaterdag 25 januari 2014 or- De inkom voor dit gala is gratis. ganiseert de sportraad opnieuw Vrijblijvend kan een gift gegehet Sportgala in ’t Rosco, Leuze- ven worden voor de actie sestwg 241. Op deze avond Levensloop. Er dienen wel voorworden de ‘Trofee voor sportaf kaarten afgehaald te worden verdienste’, de ‘Jeugdtrofee bij de sportdienst. voor sportverdienste’ en de trofee ‘Sportclub’ uitgereikt. FIETSGRAVERING OP Individuele sporters of sportiniZATERDAG 18 JANUARI tiatieven, die niet aangesloten zijn bij de sportraad en zich toch Op zaterdag 18 januari 2014 kan je in het stadhuis terecht wensen kandidaat te stellen om je fiets te laten merken. De voor één van de trofeeën, gemeenschapswachten voorkunnen contact opnemen met zien je fiets van je rijksregisde stedelijke sportdienst. ternummer, zodat die beter

SPORTGALA RONSE

beschermd is tegen diefstal. Kom tussen 9u en 11u met je fiets naar het stadhuis en neem je identiteitskaart of SISkaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie. Inschrijven is verplicht via het webformulier op www.ronse.be

OPROEP

DE MANNEN, HUN BOLLEN, HUN KERSTBOOM, ZIE BLZ.71

… organiseert op de kerstmarkt van Ronse van vrijdag 20/12 tem zondag 22/12 een 'vrij podium‘: iedereen die iets van zijn kunnen wil laten zien, kan zich hiervoor inschrijven op volgend adres : helene.vandamme@icloud.com woord-schilderkunst-straattheater-muziek-beeld enz.


UIT DE PERSMAP…

PETER DECORDIER

51’13

ONZE PAGINA VAN VORIGE WEEK

ALLE INFO: Peter DECORDIER peter.decordier@telenet.be – 0475 31 77 23


51’13

Reeds voor de 9de keer is er op de Grote Markt een sfeervolle kerstmarkt met 35 chalets vol geschenk- en decoratieartikelen. Ook voeding en drank ontbreken niet. Er is ook heel wat muzikale animatie voorzien voor groot en klein. Openingsuren en programma:  Vrijdag 20 december 2013 van 18 tot 24 u. 18 u.: opening kerstmarkt | 19 – 22 u.: Rudy Rambour 20 – 21 u.: Seniokra | 21.30 – 22.30 u.: Fauve Debuysscher (zang) en Sara Steurbaut (piano)  Zaterdag 21 december 2013 van 14 tot 24 u. 16 – 17 u.: The Young Talents | 17.30 – 20.30 u.: Stroete Dweilers | 20.30 – 21.30 u.: Blush 21.30 – 22.30 u.: Lady Angelina  Zondag 22 december 2013 van 13 tot 19 u. 16 – 17 u.: Tutti Frutti Saxofoonkwartet 17 – 18 u.: Dance Crush Toerisme Ronse is tijdens de kerstmarkt open op zaterdag 21 december van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.; op zondag 22 december van 14 tot 18 u.


14 Hoi, de gAZettenaars!!! Bij deze gefeliciteerd met de 50ste uitgave van gAZet. Editie die me weer een paar uurtjes aan de gang heeft gehouden. Ik zie dat ‘n paar van mijn fractals niet misstaan in de uitgave. Hier mijn verdere commentaar… DE SCHEVE KOLOM: HAHAHA!!! Koppigaard!!! Pas nu snap ik waarom je ‘t per se bij MAAR 50 BLZ. wou houden. Jouw analyse van mijn Icosahedron heb je weer eens goed gezien. Putje bij paaltje, he… Blz.G: aangenaam kennismaking met het werk van mijn ex-klasgenoot, Eddy Adams. Leuke maquette heeft hij gemaakt. De afwerking mocht echter met iets meer zorg zijn uitgevoerd, maar misschien komt dat nog. Blz K: We hadden het hier al over, maar sjonge, hoe belachelijk zien die dubbelnamige straatnaamborden er uit als je er ‘n hoop van bij elkaar publiceert!?! Ik ga er van uit dat jaaaaren geleden er toch iemand een ontwerp ter goedkeuring aan het stadsbestuur moet hebben voorgelegd. Ik ga er van uit dat de producent dat toch óók moet opgemerkt hebben én ik ga er dan òòk van uit dat de Ronsenaars et les Renaisiens het toch óók moeten opgemerkt hebben. Maar neen dus, behalve een wakkere geest van ergens op Hogerlucht, dankzij zijn gAZet! Indien overwogen wordt om die straatnaamborden te vervangen, dan vrees ik voor een peperdure rekening ... waar al die onachtzame Ronsenaars/Renaisiens zullen moeten voor opdraaien. En dàt zie ik dus nog niet zo gauw gebeuren. Maar zoals het er nu bij staat en hangt, is het inderdaad lachwekkend… en bij het vervolgens aanschouwen van die TWEE panelen op De Kloef kreeg ik al helemaal de slappe lach! Geldt hier niet de leuze ‘De aanhouder wint’ ... al is het dan in de dwaasheid? Blz P: Ontwerp ‘Uniglope’ ... schitterend gedaan, verhelderende toelichting ook, klasse! Blz P: Beleggen in goud heb ik nog niet gedaan, een gouden uurwerk heb ik ook niet, Goldfinger heb ik gezien, een gouden vulpen heb ik gehad en die van ‘Tien voor Taal’ op TV gezien ook. Echter nooit van het goud van Dergneau gehoord en al evenmin van wat een ‘golden shower’ is. Wat dat laatste betreft vertelt Wikipedia me dat ... A golden shower is slang for the practice of urinating on another person for sexual pleasure, as part of urolagnia. Pfffff niet voor mij hoor! In een volgende e-mail vervolgt beke met… Dat je die ‘Golden Shower’ prent in het kerstnummer durft te geven... daar twijfel ik geen seconde aan. Maar, hahahaaaaa, de zustertjes, broeders en priesters die gAZet lezen, zullen gaan blozen ... of ... toch weer niet, hahahaaaaa. We hebben de laatste jaren al zoveel van hun fantasieën (ik blijf beleefd) gehoord. Maar ‘k heb inderdaad weer iets bijgeleerd met dat goudkleurig pisstraaltje! Anno 2013 moet dit kunnen, vind ik toch… ‘Goud van Dergneau’ viel me achteraf te binnen wat het was. Beke gaat verder in een volgend bericht: Hoi Willy, (natuurlijk heb je dit bewuste bericht niet gekregen want ik stuurde hem per vergissing naar mijn… huisdokter!!!!!!!!!!!! Ik heb me ondertussen bij hem al verontschuldigd. Hierbij de inhoud van dat bewuste bericht) NATUURLIJK weet ik wat Goud van Dergneau is. Mijn vader kocht geregeld een juweeltje voor mijn moeder en ik hoor het haar nog zo goed zeggen: “Juuuulll, ‘t es weire goud van Dergeau zeikers?” “Moar nie Vonne (Ivonne n.v.d.r.), tei bekans mienen leeste frank gekoost, omdaak’a° zu giere zie!” “Kom hier, ga° wietie, da ‘k a° ne dieken pieper geive”!

51’13

1984 van Orwell en de camera’s van Brother Luc nabij de Grote Markt… ZIE OOK BLZ.86


51’13

S P E C I A L E

E I N D E J A A R S W E N S E N Hiernaast links de wensen vanwege Bertrand Vande Kerckhove en rechts deze van zijn fractalspitsbroeder die in Nederland een trouwe gAZetlezer is: “Veel dank voor de Gazetten en hierbij onze goede wensen voor Kerst en het Nieuwe Jaar, Ed & Will Algra”

V A N

S P E C I A L E

Raf Mastin (van wie we volgende week in ons eindejaarsnummer enkele van zijn opmerkelijke Ronsefoto’s brengen): “Enkele weken terug verscheen er in Gazetronse een artikel, namelijk een brief afkomstig van Jan Vandereecken uit Amerika, oude bewoner uit Ronse. Ik heb zijn broer Armand Vandereecken onlangs ontmoet en hem verteld dat zijn broer Jan een brief gestuurd heeft naar Gazetronse”. Met Armand, broer van “Jan” aka Jean aka John neemt gAZet asap contact op… Jan/ Jean/John schreef laatst naar gAZet (hij is zijn Nederlands wat verleerd, we geven het zoals we het krijgen van hem – onze webmaster Loes ontmoette vorige week in de USA… Herman Deschaumes, 58, die in Austin woont en na 40 jaar USA alleen nog wat Ronses spreekt…) – zie bij HET RODE OORTJE

G A Z E T L E Z E R

S


51’13

… om

SANTA CLAUS te volgen…

Al meer dan 50 jaar hebben NORAD en zijn voorganger, de Continental Air Defense Command (CONAD) de kerstman gevolgd...

In 1958 zetten de regeringen van Canada en de Verenigde Staten het binationale commando voor luchtverdediging op dat de North American Aerospace Defense Command heet. Bekend als NORAD, werd de traditie voor het volgen van Santa Claus overgenomen. Sindsdien hebben vrijwilligers bij NORAD meegewerkt om te reageren op alle telefoontjes en e-mails van kinderen van over de hele wereld. Santa Claus kan van 24 naar 25 december gevolgd worden via het internet en wel op www.noradsanta.org. Miljoenen mensen, groot en klein, willen weten waar hij zich die 24 uur op onze aardkloot bevindt en waar hij nog naartoe zal reizen... Media van over de hele wereld vertrouwen op NORAD als betrouwbare bron om online updates te geven over de reis van de kerstman die niet nalaat om… 2 000 000 000 cadeaus te droppen!

De traditie begon in 1955 in Colorado Springs. Op een Sears Roebuck & Co affiche (zie links onder) opdat kinderen naar de kerstman zouden kunnen bellen, stond een… verkeerd telefoonnummer! In de plaats van Santa Claus te bereiken, kwamen de kinderen terecht bij de… CONAD ‘hotline’!? De directeur van de operaties in die tijd, kolonel Harry Shoup, zette zijn personeel aan het werk om met radarcontrole de heilige man vanuit de Noordpool over de hele wereld te kunnen volgen. Een traditie was geboren en werd door het internet ‘werkelijker’ dan ooit te voren.

Het is een jaarlijks groot succes!


51’13

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om de reis van de Kerstman te volgen bij Google Earth of op Google Maps. Dit kan op de hiervoor ingerichte website die Google in samenwerking met NORAD net als voorgaande jaren heeft opgezet. Het volgen van de Kerstman kan direct op de homepage van noradsanta.org mits je Google Earth hebt geïnstalleerd en je ziet dan hoe snel de pakjes worden rondgebracht. Er is ook een Google Maps kaart waarop de Kerstman gevolgd kan worden. Door op de Kerstman of een van de pakjes te klikken zie je meer informatie over de huidige locatie, en ook staan er een aantal video's op waarvan je er eentje hieronder ziet. Verder is de Kerstman zo modern als hij is ook aanwezig op Twitter, Facebook en zelfs Google+. De Kerstman ook mobiel gevolgd kan worden. Door bvb. de kaarten app op de iPhone te openen en te zoeken naar Santa zie je zijn precieze locatie. Heb je geen beschikking over een computer dan is er nog de optie om de Kerstman te emailen op noradtrackssanta@gmail.com - je krijgt beslist antwoord. Opgelet: alles gebeurt Tijdens de volle 24 uur van 24 december a.s.!

De kerstman voor Coca-Cola…

DE GESCHIEDENIS VAN DE KERSTMAN Geschiedenis

… en met dergelijke slide neemt NORAD tot over 364 dagen afscheid van de Santavolgers jong & oud …

De kerstman, de in een rood kabouterpak met witte biezen gestoken grijsaard, is een bekende en geliefde verschijning aan het einde van het jaar. Men zegt dat hij op kerstavond in een door (acht) rendieren getrokken arrenslee door de lucht vliegt en kado’s in klaar gehangen kerstsokken stopt. Er bestaat echter geen historisch bewijs dat de kerstman ooit heeft bestaan. Waarschijnlijk is hij een verchristelijkte versie van verschillende heidense zeegoden zoals bvb. Poseidon of Neptunes. Of hij zou gestolen kunnen zijn uit de oude Duitse mythologie. Zo was Thor (de god van de donder, maar eveneens de god die voor bescherming, gezondheid en landbouw stond) een bejaarde man, joviaal en vriendelijk, gedrongen, met een lange witte baard die in een wagen reed en in noordelijke streken zou wonen. Hij was zeer geliefd en eigenlijk de god van de gewone mens. Zijn element was vuur, zijn kleur rood. De open haard in elk huis was aan hem gewijd en naar verluidt, daalde hij erin af via de schoorsteen. Men gist dus naar de afkomst van de kerstman. Komt hij niet van de Noordpool? Heeft hij geen vestiging in Finland? Of is hij gewoon verzonnen door Walt Disney? Wel, of de

kerstman van de Noordpool komt, is niet te achterhalen. Voor zover bekend, heeft niemand daar ooit sporen van ontdekt. Volgens de Finnen heeft de kerstman zelfs een officiële vestiging in hun land. En is Disney pas veel later ‘Santa Claus’ gaan gebruiken in hun strips en films.

Hoe het waarschijnlijk begon… Uiteindelijk lijkt het er wel op dat de kerstman uit Nederland komt. Toen de Nederlanders naar Amerika emigreerden, stichtten zij in 1611 de vestiging Nieuw Amsterdam. Deze vestiging werd nog geen veertig jaar later voor een appel en een ei verkocht en is nu over de hele wereld bekend als New York. De Nederlanders brachten Sint-Nicolaas mee (we zeggen nu Sinterklaas) en hebben de Amerikanen hem geadopteerd. Hij werd zelfs de beschermheilige van… New York.

Van St._er_Klaas naar St._A_Claus Sint Nicolaas werd rond 1773 als eerst door de media vernoemd als St. A Claus (St. er Klaas). Langzaamaan veranderde zijn oorspronkelijke look,

VERVOLG OP BLZ.91


HET MEERJARENPLAN 2014 – 2019 EN HET BUDGET 2014 BEVAT VOOR N-VA RONSE DE JUISTE ACCENTEN

51’13

Naar aanleiding van de vaststelling van het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2014 situeerde fractievoorzitter Brigitte Vanhoutte het standpunt van N-VA Ronse. De gemeenten hebben het vandaag de dag niet gemakkelijk. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over de financiële moeilijkheden en de noodzaak van drastische ingrepen om het hoofd boven water te houden. Tijdens de campagne en ook in het voorjaar 2013 heeft de N-VA aangegeven dat Ronse voor moeilijke tijden staat. Een gezond financieel beheer vraagt dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. ‘Wij hebben steeds aangegeven dat we de tering naar de nering moeten zetten. Dat is noodzakelijk zodat we toekomstige generaties niet opzadelen met een onbetaalbare erfenis’, aldus Brigitte Vanhoutte.

V IJ F C R U C I A L E A S P E C T E N De N-VA heeft het meerjarenplan en het budget 2014 getoetst aan 5 cruciale aspecten: De mate waarin er werk wordt gemaakt van de financiële leefbaarheid van onze stad. De creatie van voldoende beleidsruimte voor noodzakelijke investeringen. Een stad die niet kan investeren, gaat immers achteruit en dat kunnen we ons niet veroorloven. De inzet op besparingen, maar geen blinde besparingen op de kap van de allerzwaksten of ten Brigitte Vanhoutte koste van waardevolle initiatieven. Met andere woorden verstandige correcties rekening wordt in 2015 schepen. houdend met de huidige tendensen en het feit dat iedereen zijn steentje dient bij te dragen. De garantie voor een efficiënt en optimaal bestuur en een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Ronsenaars. Het afbouwen van de onzichtbare korte termijn kredieten, de zogenaamde commercial papers, en omzetting naar zichtbare lange termijn kredieten.

EEN KENTERING IN HET OCMW 'De verandering is eveneens ingezet in het OCMW. De correcte en integere benadering van persoonsgebonden dossiers, wars van elk cliëntelisme of gepamper, leidt al na bijna 1 jaar nieuwe aanpak in Ronse tot aantoonbare resultaten' stelt Wim Vandevelde, voorzitter OCMW. Intenser onderzoek inzake sociale fraude en domiciliefraude leidde tot een significante afname van het aantal leefloners (-13%) en van de financiële ondersteuning (-24%) en dit zonder dat er sprake is van sociale afbouw.

EEN GOED EN AMBITIEUS MEERJARENPLAN ‘De N-VA fractie stelt vast dat de meerderheid moeilijke keuzes heeft durven te maken. Er zijn besparingen doorgevoerd en er wordt beleidsruimte gecreëerd voor noodzakelijke investeringen. Tenslotte kunnen we de 5 cruciale aspecten terugvinden in de voorliggende teksten’, geeft Brigitte Vanhoutte aan. De N-VA fractie beseft dat het geen eenvoudige jaren zijn, maar heeft vertrouwen in de huidige bestuursploeg om met onze stad daadwerkelijk vooruit te gaan. Vandaar zal de N-VA fractie het meerjarenplan en het budget 2014 loyaal met de coalitiepartners uitvoeren.

BOMMELSFEESTEN Voor de avondstoet van de 64° Bommels zal de Zonnestraat van het rondpunt aan de Neerhofstraat richting Wijnstraat vanaf 18 u. gesloten zijn voor alle verkeer. In de Neerhofstraat, een deel van de SintCornelisstraat, in de Jan van Nassaustraat en de A.L. Van Hovestraat zal vanaf 15 u. een parkeerverbod gelden. In deze straten wordt de stoet opgebouwd. Op de parking aan het Aimé Delhayeplein, ter hoogte van de schrijnwerkerij De Wolf en in de centrumstraten waar de stoet zal voorbij komen, geldt vanaf 16 u. een parkeerverbod. Het parcours van de stoet en parkeermogelijkheden in de buurt kan je vinden op www.ronse.be Tijdens de bommelsfeesten zijn een aantal… LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE


51’13

98 jaar!, proficiat vanwege Arwen, Loes, Annelies, Ben, Els, An, Didier, Rita & Willy.

RONSE Uw Stad vermeldt in haar editie voor 2014 géén honderdjarigen. Er zijn 142 Ronsenaars tss 91 en een volle eeuw oud, onder wie 35 mannen. Adriën Deventer is er één van, hier op de foto op 18 december 2013, de dag van zijn 98e verjaardag. In totaal zijn we in Ronse met precies 25 555 inwoners, onder wie 12 987 vrouwen tegenover 12 568 mannen. 3 830 inwoners zijn maximaal 10 jaar.

… is onmisbaar voor elk Ronses gezin dat op gebied van hygiëne goed wil functioneren. Hou hem bij de hand, hij kan door het gaatje aan de spijker, raadpleeg hem tijdig…

We komen op RONSE Uw Stad vlg. week terug, bvb. op aangeven van lezers dat er bij de artsen géén melding is van al dan niet geconventionneerd!

Van station tot naar omhoog de Kruisstraat op, een interessante luchtfoto van Uw Stad…


INZICHT viel deze week in de brievenbus, Ronses kwartaalmagazine, nr. 49 reeds, voor Ronsenaars vandaag & morgen. Het brengt ons als extra op andere berichtgeving het planten van 12 voetbalvelden vol streekeigen groen; nieuwe straatnamen in de Zone Klein-Frankrijk; vzw PONT werd als bedrijvenvereniging opgericht; UNIZO (dat gAZet foto’s ging bezorgen, maar dat niét deed!) stelt Awardsgala Vlaamse Ardennen voor (‘n Uitbreiding vanuit Ronse). De acheologische sporen op de site PONT WEST wordn toegelicht. Op De persmededeling i.v.m. de N60 krijgt volgende week in gAZet een vervolg.

… meldt één middernachtmis en wel in de kerk van Sint-Pieter dinsdag 24 dezer te 0.00 uur. De Sint was op De Klijpe en het waren de grootouders die er een klaasontbijt kregen, tot groot jolijt van de kinderen, hun juffen en uiteraard Klaas & Pieten.

51’13

Bepaald NAPOLEON in dit nummer van gAZet omdat deze week de top enzoveel werd vrijgegeven van de meest belangrijke mens ooit ter wereld én de… mensheid plaatste Napoleon Het verlaten ziekenhuisgebouw (het is Bonaparte op nummer… twee. De Corsicaan is tenminste van vlees en bloed, wat niet iedereen voormalige verplegersschool en dus géén ziekenhuis n.v.d.r.) in Ronse een van de numero uno (sic!) zijnde Jezus Christus wil gezegd hebben. Napoleon was ‘n herbergt behalve Batmangraffiti nog meer kunstwerken van de mysterieu- gevaarlijk man, je moest hem niet als oppoze Pete One (die we reeds met foto en nent hebben, terwijl alsmaar meer en meer de al in gAZet brachten n.v.d.r.). Onze fo- stelling veld wint dat… religies pas gevaarlijke tograaf ging er vandaag een kijkje ne- stuff zijn. Tja, wat er onder het mom van godsdienst niet al mis ging én gaat op deze aardmen en kwam met deze buit terug… kloot, is genoegzaam bekend. Vermits reeds die je dan breed uitgesmeerd in HLN genoeg Jezussen in dit kerstnummer, piloteren vindt. Tiens, tiens, na de fotoclub en wij l’empereur naar de troon waar ie feitelijk gAZet heeft deze krant blijkbaar de thuishoort. Voorwaar een mens die onmogepareltjes ontdekt die huizen in… “d’ Oude School”! WORDT VERVOLGD… lijk weg te cijferen valt. ERE WIE ERE TOEKOMT…


The Rubettes Jukebox jive

HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.d

(e-mails van Jan/Jean/John uit Boston:) “beste Willy “ben gerust, zet maar myn briefje (zie hieronder) in AZ (hij zal… gAZet bedoelen) als ge daarin plaats over hebt. hier een vroege koude winter vervrozen sneeuw. De 16de December 1940 leverden de Duitsen 500 kg kolen "voor de nuiew (?niuew?)-geborene warm te houden (zoals ge kunt zien begin ik een beetje myn nederlands te betwyfelen en te verliezen) Jean - Altuus Ronseniere-Altuus Vloeming Zijn e-mail van 15 dezer: VERVOLG VAN zondag BLZ.V 15 december 1940 vloog de duitse hakenkruis Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse gAZet vlag over het stadhuis op de markt, vindevogel was en laat dat óók dàt de bedoeling zijn. Hopelijk zijnburgemeester dat en op 59 canfyn straat was Marie niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebArmande Celeste Leopoldine Canoo, ouderdom 36 bende, gewerkt hebbende), maar ook anderen diejaren, wel in de keuken in het vriezend huis (de duitsen eens de kriebel dan wel de afkeer zouden kunnen krijgen namen al de kolen) gans den dag bezig met vervrozen om naar Ronse af te zakken. Alleen of met de familie, handen te werken als koeponkuister thuiswerker voor mogelijks een groep vrienden. Geacht stadsbestuur,firma óók de waal van op den elzeelse stnwg tot +/- 20 via gAZet (of vinden jullie het maar niks?) kan ‘Ronse’ uren ( elektriek-licht verboden!! want over 't hoofd aan citymarketing doen. Alleen al maar door te maken passeerden misschien engelse dat onze stad er proper uitziet, dat wat er allemaal te bombardiers!). DAN: 't is tyd, gaat rap beneden de Vervolg van uitstraling blz.g krijgt en niet gebuisd te wordoen valt, brede straat op de ninoofse stnweg het derde huis naar de den om waardevol erfgoed én waar toeristisch wat mee (BOMMELSFEESTEN) stad toe van aan den hoek ( nu het tweede huis want te doen blikafwendend den hoek cafe plaza is af gebroken) clementientje de artikels uitvalt het algemeente laten verkommeren. Mijn beste Linda, i.p.v. de stadsgidsen te verbieden vroedvrouw gaan halen. 23u45 in de keuken reglement op de gemeentelijke doorheen de koeren en stegen te laveren, zou jeclementientje: hen Armande 't is een maaneke, kyk ne administratieve sancties (GAS) daarbij juist moeten aanmoedigen! Dan zouden er keer véél hoe dat hy pedaleert, 't gaat een nachtrudderke vroeger dan dieHet van gAZet alarmerende bij zyn. hoofdeke is wit gelyk sneeuw ! van toepassing. betreft artikel echo’szyn, tenslotte jouw bazen zijn toegekomen en zoudenzondag ook 23u45 ronsische tyd in de keuken neem ik myn 26 over vermommingen en artikel jouw vrienden uit de vorige coalitie die er nu niet meer lief mamaatse weer mee naar die keuken gelyk ieder 27 over het gebruik vande broek gekregen, allez, bijzijn tijdig ‘n pak slaag voor jaar tot dat het myn tyd is van by haar te gaan toch optijdens zijn minst wakker geschud dat bvb. Énnachtrudderke altuus Ronseniere-altuus vloeming het voorwerpen Koer Devos en Koer Decroly en de Snoecksteeg zalig kerstfeest in myn stad willy en familie francoise feestelijkheden. Meer informatie méér dan… kanker hebben!? en familie vind je op www.ronse.be. PROFICIAT JAN/JEAN/JOHN MET JOUW VERJAARDAG

z

 Het ‘andere kasteel’ van Anvaing en het vervolg van de relieken in de collegiale worden verschoven naar gAZet nr.52

5113

Heeft Ronse koning en koningin van de Bommels, richtte de koningin van de Vlaamse Ardennen in 1963 het WK wielrennen in (organisatie Het Onafhankelijk Wiel) en de hele wereld zag de keizer van Herentals verliezen van ene Benoni B. Bovenstaande foto behoort tot het collectief geheugen van de mensheid, werd te Ronse geschoten op de Glorieuxlaan (ongeveer ter hoogte inrit AZ Glorieux nu) en showt… RIK VAN LOOY die bij het verschijnen van. deze gAZet… 80 jaar wordt. De filatelie van Paul De Dobbeleer heeft in dit nummer dus een lustrumcollega. Proficiat Rik, Ronse is je niet vergeten!

.

… brengt Axel De Bock en Daphne Van Driessche als erejonker & eredame Bommelsfeesten 2014 zodat ze voor de uitgave 2015 zullen doorstoten als toekomstige koning en koningin van de Bommels. Het huidige koningspaar Jeremy en Penelope Haines werden dan gekroond en zullen tijdens de komende Bommelsfeesten in januari (zie blz.g) voorgaan. De verkiezingsavond liep nogal chaotisch door het zo goed als uitsluiten van de grote kanshebbers voor de zege Werner Waelkens en Sandra Onijn (een onderdeel van Werners kostuum werd als ongeldig attribuut aanzien!!) en de smsstemronde diende te worden overgedaan!? De jonkers behoren tot de Bollekies (Daphne bracht vijf dagen voor haar deelname nog een… bolleke ter wereld - proficiat) terwijl het regerende koningspaar (het Belgische hangt staatsie nog niét in de trouwzaal!?) namens The British Guards een geslaagde playbackact neerpootte…

.

..

… landde deze week niét in onze brievenbus!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 51 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.A: eigen foto’s; foto’s Loes Deventer; gAZetGRAfiek BLZ.B: diverse i.v.m. nieuwe rubriek AGENDA&ADDENDA, zie op de pagina; gAZetGRAfiek BLZ.C: kerstwensen vanwege gAZet BLZ.G/I: een opmerkelijk boek, zie op de blz. BLZ.J: bijdrage door Levensloop; bijdrage door Curieus in Maarkedal; bijdrage door de Dienst Toerisme Ronse BLZ.K/M: bijdrage door Loes Deventer; eigen foto’s i.v.m. toponiem Sint-Cornelisstraat BLZ.N: bijdrage Sportdienst Ronse; bijdrage Wijk aan ‘t Spoor… BLZ.O/X: eigen foto’s behalve blz.Q BLZ.Y: eigen foto; bijdrage door Bernard De Craene en Frédéric Dubar van GOKRTI BLZ.Z: eigen foto; stadsberichten; bijdrage door Davidsfonds Ronse; bijdrage Rons’Art BLZ.a: bijdrage door Peter Decordier i.v.m. Ronse Op Scène (eigen foto’s) BLZ.b: eigen foto’s BLZ.c: bijdrage Beke dot com(mentaar); foto… Willy DEVENTER stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

… door Els Deventer BLZ.d: fractal van beke en diverse wensen… BLZ.e/f: aangaande de kerstman, zie op de pagina BLZ.g: bijdrage door N-VA Ronse en stadsbericht i.v.m. de Bommelsfeesten BLZ.h: eigen foto; i.v.m. RONSE Uw Stad plus de afhaalkalender 2014 (wordt vervolgd) BLZ.i: uit de lokale pers (o.a. INZICHT) BLZ.HET RODE OORTJE: vervolgen en berichten uit de lokale gedrukte pers; foto uit gAZet nr.04; gAZetGRAfiek COLOFON: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; olie op canvas door Willy Deventer (Vader, moeder en kind, detail) OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.51 van 20 december 2013; 91 blz. inclusief 50 blz. FOTO GAZET & 233 beelditems PAGINA 40: ik ben de KERSTFEESTDUIVEL FOTOGAZET: 41/56 eigen foto’s | 57 olie op canvas door Willy Deventer | 58 eigen foto | 59/63 bijdrage door Thomas Deriemaeker | 64/76 eigen foto’s | 77/81 bijdrage door Thomas Deriemaeker | 82 eigen foto’s en bijdra-

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

COLOFON gAZet 51’13

door Lut De Cremer | 83/84 eigen foto’s | 85 uit ons archief Bobbejaan Schoepen te Ronse | 86 foto Els Deventer; eigen foto | 87/88 eigen foto’s | 89 fractal van BEKE aka Bertrand Vande Kerckhove | 90 KERSTWENSEN van jouw digitaal weekblad | 91 vervolg Geschiedenis van de kerstman van blz.f (*)

(*) BRON: Vlaamse Gemeenschap/ scholen.

FLASH… OLIE OP PANEEL DOOR WILLY DEVENTER (1972)


gAZet jg.01 nr.51 vrijdag 20 december 2013 ď ľ


40


FOTO

41 51’13


FOTO

42 51’13


FOTO

43 51’13


FOTO

44 51’13


FOTO

45 51’13


46

FOTO

51’13

… ondertraps


Ben je geen organist, geen koorzanger, geen torenbeklimmer, dan ken je deze draaitrap in de Hermestoren niet! Jawel, gAZet geeft af en toe INzicht waar ‘n sterveling die er niet wezen moet nooit komt. Kijk effe mee…

47

FOTO

51’13

… boventraps


FOTO

48 51’13


FOTO

49 51’13


FOTO

50 51’13


FOTO

51 51’13


Hoge en lage tonen, we bevinden ons bijna tussen oud en nieuw, klavieren tussen jong en oud, tussen… overleven en overleden, tussen hand- en voettoetsen, homme quatre, tussen God, zijn plaatsvervanger op aard en de mensen beneden, op hun kerkstoelen (“amaai mijn zere rug!”), zij met z’n allen die wat hoger opkijken, ter zingende en muziekmakende soortgenoten, de klok tikt verder, alleen tijd is wat er bestaat, alles is…

TIJD!

FOTO

52 51’13


FOTO

53 51’13


FOTO

54 51’13


FOTO

55 51’13


FOTO

56 51’13


57

FOTO

51’13

(Willy Deventer – olie op canvas:) JOZEF

EN MARIA IN DE ADVENTSTIJD…


58 51’13

EN IN DE KERSTTIJD (kerststal in de collegiale – polychroom gips halfgroot)

FOTO


FOTO

59 51’13

VERLOREN SCHOUW…

GEZIEN DOOR THOMAS…


FOTO

60 51’13

CONCEPTUELE KERSTSTAL (heb j’hem?)


FOTO

61 51’13

SCHOUW-SPEL…


FOTO

62 51’13

DE EENZAME DUIF BIJ WILLY NAESSENS


FOTO

63 51’13

OPNAMES VOOR WITSE


FOTO

64 51’13

Het Nassaukasteel door Eddy Adams in veelvoud, zie ook de volgende pagina’s en op blz.Y


Nelly deelt stralend in het geluk van haar man Eddy, de jongste tijd helemaal benomen door de finishing touch aan ‘zijn’ kasteel van Ronse…

FOTO

65 51’13


Eddy Adams samen met Ludwine Witzoreck die recent een paper schreef over het Nassaukasteel…

FOTO

66 51’13


FOTO

67 51’13

Naargelang de (visuele) bron, gaf Eddy Adams ‘zijn’ kasteel twee inkomversies mee die in de maquette kunnen gewisseld worden: de verlaagde versie (Uvorm) hier en rechts straat- en binnenkoerzijde van de hoge versie (rechthoek).


Met al die gladde kerstsfeer vanwege traditie, MOETEN we toch ‘iets’ triviaal in gAZet zetten ook (gniffel) en voilà, nabij de dubbele borden uit ons vorig nummer, PAL IN HET CENTRUM, staat dit… openbaar (sic!) toilet. Óók dit is Ronse!

FOTO

68 51’13


Belofte uit nr.50 maakt schuld: landschap langsheen de Paillartstraat…

FOTO

69 51’13


In de ochtend van donderdag 12 december 2013 werd deze ‘kerstboom’ weggehaald van bij Jean-Paul Vandenhove in de Pontstraat 187 en ter Grote Markt geplaatst. Het was niet zo evident om de stedelijke werkhuizen, transport Vancauwenberghe, kraanwerken Gheysens en Good old Frans Meyer (de bomenzager) op dezelfde golflengte te krijgen. De kerstboom werd voor het derde jaar op rij versierd door de stadsdiensten.

FOTO

70 51’13


FOTO

71 51’13


Woensdag 18 december 2013 Kleine Markt: de bestelwagen van de stad, de doos met kertsballen, de mannen die deze in de kerstboom aldaar gaan hangen: links Geoffrey DEKEYSER en Jens DELUSINNE rechts.

FOTO

72 51’13


FOTO

73 51’13


FOTO

74 51’13


FOTO

75 51’13


FOTO

76 51’13

WACHTHOUT?


FOTO

77 51’13

‌ is een jaarlijkse 'designerexpo', die dit jaar al voor de negende maal werd georganiseerd in de Oude Zeepfabriek in de Fostierlaan. Drijvende kracht is Elisabeth Leenknegt (beter bekend onder haar label Elisa Lee). Hierbij enkele snapshots door Thomas Deriemaeker.


FOTO

78 51’13


FOTO

79 51’13


FOTO

80 51’13


FOTO

81 51’13


FOTO

82 51’13

Beste gAZet, op woensdag 18 december ging de Warmste Week van Music for Life van start. Dit jaar steunt Music For Life meer dan 700 goede doelen. Ken je personen die een actie willen starten voor een goed doel, laat hen a.j.b. weten dat ook ‘VLEUGELS VAN HOOP’ vzw geselecteerd is als één van de geregistreerde goede doelen. Ze kunnen tevens een plaat aanvragen en maken van de week vóór Kerst de Warmste Week. Onze hartelijke dank! Namens het VLEUGELS VAN HOOP team, Lut De Cremer uit Ronse.

De redactie koos onderstaand (idd. flou) beeld van Ronse om op de HOME bij gazetronse.be en bij azronse.be de winterillustratie te zijn… (onze webmaster Loes: “Ik zal pas zaterdag 21.XII de herfstfoto vervangen”!)

Vleugels van Hoop


Vanuit de SINT-CORNELISSTRAAT kijk je naar de Wijnstraat, het Schipstraatje naar de collegiale zie je net niet. De kledingzaak onder de toren heette voorheen ‘Au Louvre’, wat stond voor gedegen mans- en vrouwenkleding. Waar de auto’s staan, werden de huisjes afgebroken en tegen de gevel van voorheen textielfabrikant HENRIST wou wijlen schepen Albert Decordier heraldische items laten schilderen, cf. de Breughelmuur achter het koor van de Hermeskerk én de Fierteltaferelen die hij op de blinde zijgevel van destijds slagerij Hans Dekeyser wou laten schilderen. Alleen de Breughelmuur is er gekomen, intussen weer ‘maagdelijk’ wit!

FOTO

83 51’13


FOTO

84

 SNACSKE

51’13

 TEXTIELBARON HENRIST FABRIEKSSTRAAT   VOORHEEN POLITIE AAN DEN DRAGONDER… 


BOBBEJAAN SCHOEPEN

En inderdaad is de duivel nooit ver weg!

… had na zijn optredens te Ronse zijn vaste stek (én een logeerbed) in café DEN DRAGONDER in de Sint-Cornelisstraat. In zijn gloriejaren als rondtrekkende vedette, na eerst in de Christen Volksbond en later in Zaal Familia, bleef ie ‘bij Nelly’ over de vloer gaan en was er een graag geziene gast. Foto’s uit ons gAZet archief voor Ronse, let op de roeste niet... Wie weet daar nog wat over ??????

FOTO

85 51’13


FOTO

86 51’13

c

BIG BROTHER IS WATCHING YOU

STERKE FOTO DOOR ELS DEVENTER VAN ONZE WEBMASTER - °RONSE 1984


FOTO

87 51’13

… ons medegedeeld door Thomas: windschade nacht van 20 op 21 dezer op de kerstmarkt, men is de schade aan het herstellen…

RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 19 DECEMBER 2013, IN DE VOORAVOND WORDT NOG MET MAN & MACHT GEWERKT AAN EN IN DE 35 CHALETS DIE OP DE GROTE MARKT DE TRADITIONEEL GEWORDEN KERSTMARKT ZULLEN VORMEN. TOT VANAVOND?


FOTO

88 51’13

We gaan stilaan uit dit nummer met dit…

KERSTTAFEREEL (Hermeskerk, hoofdaltaar)… alover volgende speciale kerstboom…


Oh Christmas tree, Oh Christmas tree! Thy leaves are so unchanging Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, Thy leaves are so unchanging Not only green when summer's here, But also when it's cold and drear. Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, Thy leaves are so unchanging! Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, Such pleasure do you bring me! Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, Such pleasure do you bring me! For every year the Christmas tree, Brings to us all both joy and glee. Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, Such pleasure do you bring me! Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, You'll never be unchanging! A symbol of goodwill and love You'll ever be unchanging Each shining light Each silver bell No one alive spreads cheer so well Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, You'll ever be unchanging

FOTO

89 51’13


ZALIG PRETTIG VRO UBLIEM GEZEG SCHITTEREND LEUK WARM UITZONDER N LIEFDEVOL

k prettig fantastisch blij mooiste blij deugddoend liefdev

prachtig broederlijk diepgaand zalig fijn zalig vrolijk hem

2013

rolijk prettig fantastisch blij mooiste blij heilzaam vredig VANWEGE HET TEAM VAN

diepgaand gezellig fijn vreugdevol hemels herderlijk spett Volgende week ons nr.52 ‌ ter nieuwjaarke zoete zoete zoete!


VERVOLG VAN BLZ.f door toevoeging van elementen uit allerlei culturen (rendieren, arrenslee en elfjes) en het duurde nog ruim twee eeuwen voor de Santa Claus ontstond zoals wij die allemaal kennen. De schrijver Washington Irving, alias Diedrich Knickerbocker, vermeldde St.-Nicholaas in zijn boek A History of New York. St.-Nicholaas wordt omschreven als een persoon die door de stad rijdt op een paard. Irving herzag echter zijn boek. Hij veranderde het paard in een… karretje! Dat werd de basis voor een populair gedicht over "Santeclaus" geschreven door Clement Moore in 1821: Twas the night before Christmas. Het ging over een roodwangige in bont geklede St. Nick die met een arrenslee reed, getrokken door acht vliegende rendieren en die zich door de schoorsteen wrong en de kousen van de kinderen vulde met speelgoed. Hij deed Santa Claus ook lachen en gaf hem allerlei leuke trekjes en snuiten mee. In 1822 kregen de rendieren namen: Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donner, Prancer en Vixen. Rudolf was er toen nog niet bij. Dat de kerstman de schoorsteen beklimt, zou ook uit 1841 kunnen komen. In dat jaar huurde J.W. Parkinson een man in die de schoorsteen van zijn winkel beklom. Tekenaar Thomas Nast zette vanaf 1860 Santa op papier voor de kerstnummers van het Harper's Magazine. Hij is er waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat de kerstman van de Noordpool lijkt te komen. In 1925 verscheen in de kranten dat Santa Claus niet op de Noordpool kon wonen vermits rendieren daar niet konden grazen. Dus moest hij in Fins Lapland wonen. ‘UncleMarkus’, Markus Rautio, die een zeer poplulair kinderprogramma had op de radio, onthulde dit geheim voor de eerste keer in 1927: Santa Claus leeft op Lapland's Korvatunturi – ‘De Orenberg’ en dat is een berg waar de oren van de kerstman uitsteken. Met deze oren luistert hij naar de kinderen of ze braaf zijn.

Commercialisering kon niet uitblijven In 1930 kreeg de tekenaar Haddon Sundblom de opdracht van The Coca-Cola Company een serie advertenties te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode (zie een voorbeeld op blz.f). Niet helemaal vreemd, omdat in die jaren Coca-Cola bekend stond als een ideale dorstlesser voor met name de zomerperiode en niet zozeer voor de koudere dagen. De opdracht was een menselijke, gezellige dikkerd met een mooie baard te ontwerpen in de bedrijfskleuren rood en wit. Nu had Sundblom een

gepensioneerde buurman, ene meneer Prentice die zeer goed aan de vereisten voldeed. Tevens was hij een zeer vrolijk type die een zeer aparte lach had die klonk als Yo-ho-ho. Vanaf de eerste dag was deze Santa Claus een hit. Nog steeds is het beeld dat door Sundblom is geschapen hét gezicht én de figuur van de kerstman. Ondanks het feit dat dit beeld eigenlijk exclusief voor Coca-Cola bedoeld was, werd het door de jaren heen zo'n gemeengoed dat The Coca-Cola Company besloot dat Santa Claus voor iedereen in de wereld was en er vrij gebruik van mocht worden gemaakt.

En hier werd Rudolph geboren… Robert L. May creëerde rond 1939 het negende rendier, Rudolph. Op een mistige kerstavond, terwijl het zicht steeds slechter werd, riep Santa de hulp in van Rudolph. Hij had immers een lichtgevende rode neus en kon zo de weg verlichten. In eerste instantie is Rudolph door zijn mederendieren verstoten uit de rendierengroep omdat hij zo'n opvallende neus had. Maar door zijn hulp op die mistige nacht werd hij de bekendste uit de groep van… negen Santatrekkers. In 1949 schreef Johnny Marks het liedje Rudolph the Red-Nosed Reindeer én doet het nog steeds goed.

Hoe ging het dan verder? Door de eeuwen heen kwamen al deze gebruiken ‘n beetje bij elkaar en werd de leeftijdloze, tijdloze, onsterfelijke, witbebaarde man gecreëerd die pakjes uitdeelt met kerstmis. Sinds 1950 zou Santa te Napapiiri verblijven, dichtbij ROVANIEMI in Fins Lapland, waar hij zijn bureau heeft geïnstalleerd. Wat betekent de kerstman in de rest van de wereld? DENEMARKEN Deense families worden bezocht door de ‘Julemand’ die ook een zak draagt en getrokken wordt door rendieren. Zijn helpers zijn de ‘Julenisser’, de elfjes die op de zolderkamer wonen en die dol zijn op kinderen en dieren. Op kerstavond wordt daarom een bakje zoete pap op de zolderkamer gezet om de ‘Julenisser’ gunstig te stemmen en ze hopen dat het leeg is de volgende morgen. ZWEDEN Zweedse kinderen wachten ongeduldig op ‘Jultomten’. Dat is een kabouter wiens slede getrokken wordt door de ‘Julbocker’, dat zijn de geiten van Thor. Hij is in rood gekleed en draagt een dikke zak op zijn rug. FINS LAPLAND De Finse Lappen hebben geluk. Zij wonen namelijk vlak bij de kerstman (denken ze!). Hun kinderen zijn opgegroeid met bezoeken aan de goede oude man met de witte baard. Eerder werd gezegd dat de

blkerstman op de noordpool woonde maar in 1925 brachten de kranten groot nieuws. De grasetende rendieren konden helemaal niet leven op de Noordpool. Vandaar dat de goede oude man in Fins Lapland woonde, in de 'orenberg' om precies te zijn. De oren die uit de berg staken, waren die van de kerstman, zodat bij naar alle kinderen in de wereld kon luisteren. Hij hoorde het dus als er iemand niet zoet was. Binnen in de berg woonden ook zijn helpers, de drukke elven. Zij waren zeer verstandig en hielpen de kerstman, die in Finland ‘Joulupukki’ heet, speelgoed te ontwerpen dat kinderen en volwassenen bestellen per e-mail of sneeuw-mail. Maar men zegt ook dat hij sinds 1950 een paar kilometer ten noorden van Rovaniemi in Fins Lapland zou verblijven. Daar waar de weg van Rovaniemi naar Sodankylä de noordpoolcirkel (napapiiri) snijdt, vind je het dorp van de Kerstman, met zijn kantoor en een klein winkelgallerijtje. DUITSLAND In Duitsland spreken we van Christkindl (kerstekindje) en die brengt cadeautjes op kerstmisavond. Hij rijdt op een muilezel en komt binnen door sleutelgaten. Vaak is het Christkindlein ook een in wit gekleed meisje. In Duitsland worden de legenden rond SintNicolaas, Santa Claus en Christkindl echter door elkaar gehaald. Hier reist Sint-Nicolaas ook rond met een helper die gekend is onder de naam Knecht Ruprecht, Krampus, of Pelzebock, een soort zwarte piet dus. Duitse immigranten in Amerika droegen hun positieve kerstgebruiken met zich mee. Zo legden ze hooi in de schuur voor de ezel van het kerstekindje op kerstavond en op kerstmisdag stond er een mand gevuld met gedroogde appelschijfjes, snoep, walnoten en gemberbrood klaar. Het Duits ging zich mengen met het Engels en het dialect ‘Christ-kindle’ van het Duitse woord ‘Christ-kindlein’ werd ‘Kristkingle’ of ‘Kriss-kingle’. Uiteindelijk verving deze Kriss Kringle het kerstkindje totaal en werd het een substituut dat verwant was met de kerstman ofte Santa Claus. Tegen het einde van de negentiende eeuw was Kriss Kringle de populairste kerstfiguur in Pennsylvania. OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND In deze alpenlanden brengt "Christkindl" de geschenken. Net zoals in Duitsland is in sommige steden ‘Christkindl’ een mooi meisjesengeltje dat uit de hemel gezonden werd om geschenken te brengen. VERENIGD KONINKRIJK Engelse kinderen wachten op ‘Father Christmas’ die voor hun voorvaderen Kerstmis zelf was. FRANKRIJK Ook in Frankrijk worden de geschenken gebracht door Père Noël of het kerstkindje zelf. ITALIË

Hier krijgen de kinderen ook geschenken op driekoningendag, maar de schenker heet hier ‘La Befana’. La Befana is een soort goedaardige heks. Zij weigerde naar Bethlehem te gaan met de drie wijze mannen wanneer zij haar deur voorbijkwamen omdat ze niet klaar was met vegen. Nu gaat ze van deur tot deur in de hoop dat ze het Kerstekindje kan vinden. Overal waar ze komt, laat ze een geschenk achter. RUSLAND Hier werden de cadeautjes oorspronkelijk gebracht door Baboesjka (van die poppetjes…). Het verhaal gaat dat Baboesjka (grootmoeder) drie rijk geklede reizigers onderdak, eten en een warm bed gaf. Achteraf bleken het de drie wijzen te zijn die onderweg waren naar Bethlehem. Baboesjka ging hen achterna met een mand zwart brood en cadeautjes voor het kindje. Toen zij daar aankwam, was iedereen echter al vertrokken. Ze legde haar giften in de kribbe en ging terug naar huis, waar zij al snel door engelen werd gehaald. Maar in Rusland is de huidige kerstman gekend onder de naam ‘Father Frost’. Gewoonlijk wordt hij getekend vergezeld van zijn kleindochter, het sneeuwmeisje ‘Snegurochka’ met een eeuwig groene boom in een traditionele Russische slee. De Russische kerstman wordt eerder geassocieerd met nieuwjaar dan met kerstmis. EXTRA HONGARIJE Op Kerstavond leggen Kerstengeltjes de cadeautjes oningepakt onder de boom. POLEN In Polen zouden de geschenken van de kinderen van de sterren komen. SYRIË In Syrië komen de geschenken voor de kinderen van de jongste kameel op 6 januari t.t.z. driekoningen. MEXICO, PUERTO RICO, ARGENTINA, BRAZILIË, DE PHILIPPIJNEN en SPANJE In deze Spaans sprekende landen geven de Drie Koningen zelf de geschenken aan de kinderen. Wist je dat in elke Mexicaanse kerststal steevast een… duivel aanwezig geeft? GHANA In de Afrikaanse republiek Ghana komt ‘Father Christmas’ uit de jungle. AUSTRALIË Op de Nerang rivier in Australia rijdt hij op waterskies en draagt hij witte baard en rode zwembroek. BRAZILIË In Brazilië is hij ‘Grandpapa Indian’ of ‘Vovo Indo’. CHINA In China heet de kerstman ‘Dun Che Lao Ren’ wat eigenlijk ‘Oude Kerstman’ betekent. HAWAII In Hawaii komt hij met de boot aan natuurlijk!

91


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.