Gazet jaargang 1 nummer 38 20092013

Page 1

gAZet jg.01 nr.38 vrijdag 20 september 2013 58 blz. & 185 beelditems inclusief 25 pagina’s FOTO GAZET

nr. 38 2013

Zie blz.EXTRA Zie op blz.U:

SEPTEMBERTRONSE?

JG.01 NR.38

http://www.youtube.com/watch?v=NcjwwGcpYiM

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

RODE BOL, RODE LIPPEN, ‘t RODE PAARD, RODE PETANQUE CLUB, RODE LANTAARN, RODE BIPS, ‘t RODE OORTJE, RODE WIJN, ‘t RODE KRUIS…

HET OOG VAN RONSE


A

Reeds vallen bladeren op de grond, op ‘n paar uithoeken nog wat groen, getuigen van een beste zomer, maar het wordt herfst 2013. Gerard Cox zong er over zovele jaren geleden, bij het afgaan van de zomer een steeds terugkomend liedje. Reeds in gAZet nr.37 gebracht en op vlg. pagina de lyrics én ‘n ‘jongere’ versie. We kijken uit naar de volgende editie van zomeren, maar eerst nog thàt indian summer, waarna de kille soms witte winter. Brrrrrrr, maar gezellig bij het haardvuur, met… ‘n neutje en XmasPuddinG, hmmmmmmm!

38’13

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD http://www.youtube.com/watch?v=WCG5Xj8aeKo

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is SHOOT! élke vrijdag 11 uur één week lang gAZet WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

Wie deze RODE BOL ziet, symbool voor ‘met hart voor Ronse’, kijkt doorheen het redactiehek - zie hoger, steeds op afspraak!

Als je deze stempel  bemerkt in de eerste helft van GAZet, weet dan dat dit item een ‘vervolg’ krijgt in de FOTO GAZET!

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


Na nana nana Na nana nanana nana Na nanana na na nanana nana Na nana na nana nanananananana Je hebt er maandenlang naar uitgekeken De koude winter wou maar eerst niet om Traag en langzaam kropen langs de beken Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon De nachten kort, de dagen lang De ochtend vol van vogelzang Het scherpe, hoge zoemen van een mug Dan denk je: ha, daar is ie dan Dit wordt minstens een zomer van een eeuw Maar lieve mensen, oh wat gaat het vlug 't Is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo wat in mei Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen Maar voor je ‘t weet is heel die zomer Al weer lang voorbij

http://www.youtube.com/watch?v=W0sILRaPdvo

De wereld was toen vol van licht en leven Van haringgeur vermengd met zonnebrand Een parasol om het felle licht te zeven En in je kleren schuurde zacht het zand We speelden golf en jeux de boule we zonden zalig in een stoel we dreven met een vlot op de rivier

We werden weken lang verwend, maar ach aan alles komt een end, nu zit ik met mijn dia's in de regen hier 't Is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo wat in mei Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen Maar voor je 't weet is heel die zomer Al weer lang voorbij Na nana nana Na nana nanana nana Na nanana na na nanana nana Na nana na nana nanananananana Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen 'k Heb 's nachts al lang weer m'n pijama aan Dan had je eens in juli moeten komen Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand

B

Na nana nana Na nana nanana nana Na nanana na na nanana nana Na nana na nana nanananananana (Gerard COX)

En 's morgens vissen in de zon En zwemmen zover als je kon We voeren met een boot een end op zee 't Is jammer dat het over ging 't Is allemaal herinnering Daar doen we dan de hele winter maar weer mee… 't Is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo wat in mei Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen Maar voor je 't weet is heel die zomer al weer lang voorbij…

38’13

RONSE,

12

VERWEVEN Onderaan links ‘t beeld van Ronse dat we tijdens de herfst op onze websites gazetronse.be en azronse.be plaatsten…

MET TEXTIEL! DOOR THOMAS DERIEMAEKER

SCHERING EN INSLAG Na alle afleveringen uit onze textielreeks is het maar de vraag of we nog wel weten wat dat is… weven? We geven hier een beknopte inleiding. Het echte werk kan je zien in het unieke Museum voor Textiel in Ronse. Een bezoek aan het MUST is een… must voor elke Ronsenaar. Wie nog nooit langsging of voor wie het jaren is geleden kan de schande enigszins beperken door zich te laten verwonderen tijdens het textielweekend eind september. Volgens Van Dale is weven ‘draden tot een weefsel ineenvlechten’. De draden lopen in twee richtingen. De ketting of schering is de vaste richting, de inslag is de bewegende richting. Lees verder blz.Y

RONSE DEZE WEEK NAAR 21 SEPTEMBER 2013 TOE, DE HERFST BEGINT, ZOALS WE HET OP SCHOOL LEERDEN… ZOALS HET VOORTAAN OP GAZETRONSE.BE ZAL STAAN, DRIE MAANDEN LANG…


C 38’13

http://www.youtube.com/watch?v=-owzK3hkKZw


D

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/8

2100m

38’13

© BY LOES DEVENTER

31 RONSE

WAATSBRUG

STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

67 TREIN!

1684: waetsbrugghe velt STOP! Thans loopt de Waatsbrugstraat door en gaat de T boven op het einde over in de Paul-Henri Spaakstraat. Links richting TIO3 en rechts directie Paterskerk en Blauwesteenstraat. Waatsbrugstraat mondt uit in ‘n recent gebouwde nieuwe wijk die inmiddels vol villa’s staat. Rechts en dan meteen links afbuigen kom je uit aan het begin

van de wandel- & fietsweg richting Rotterij, aangelegd op de oude spoorwegbedding Ronse-Brussel. Links op de foto kwamen de sporen weer gelijkgronds met een kleine wegel als overgang, want de macadam eindigde hier. Verder rijden kon niet, het was “demi-tour” geblazen…

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zoals deze week op de volgende pagina…


O E 38’13

67


VRAAG: Vind jij dat Leo Vindevogel de doodstraf verdiende? Ik vind dat geen enkele staat het recht heeft om iemand te doden, behalve dan, maar ook daar heb ik mijn bedenkingen bij, in een echte oorlogssituatie. Nu ben ik geen jurist. Mijn basisopleiding is wijsbegeerte, naast sociologie, theologie en wat pedagogie. Ik voel me dus niet bevoegd om een strafmaat aan te geven over de oorlogshandelingen van Leo Vindevogel. Maar dat hij een laat ons zeggen duidelijke maatschappelijke straf moest krijgen omwille van een reeks politieke handelingen, staat als een paal boven water voor wie op een eerlijke en indringende manier die tijd bestudeert. Nochtans hangt vooral het eerste proces voor de Krijgsraad met haken en ogen aan elkaar, een werkelijke rechtsstaat onwaardig. In feite had Vindevogel procedurieel moeten worden vrijgesproken, hoewel ik dat maatschappelijk gezien natuurlijk een grote onrechtvaardigheid had gevonden. Ik heb wel respect voor het feit dat de man zich nota bene zelf heeft aangegeven op de dag van de bevrijding, en niet zich bij de rest van de familie heeft gevoegd die met een reeks andere collaborateurs naar Duitsland zijn vertrokken net voor de bevrijding. Tegelijk is het misschien ook een daad van hoogmoed? Dat is iets dat ik persoonlijk werkelijk niet kan begrijpen. Die man was decennia lang een onverdroten werker en had best een vlot leesbare polemische pen, want in het algemeen werd er in het interbellum in de pers van Ronse wat vrolijk rond gescholden tussen de politieke partijen via hun respectievelijke pers. Zo heb ik zowat alle edities doorgenomen van den Toetie, ’t Volk van Ronse of het blad van de Kristen Volksbond. Je houdt het niet voor mogelijk hoe die Vindevogel, het was dan nog een tijd zonder computer, iedere week reeksen kolommen zat vol te schrijven, naast zijn andere politieke activiteiten. Overigens in de jaren 1936 en 1937, in het kader van zijn politieke aanvallen op Rex en VNV, was hij voortdurend een hevige voorstander van de democratie, en, uiteraard vanuit zijn katholicisme, viel hij geregeld de nazi’s aan die in Duitsland het katholicisme en andere christelijke religies bekampten. Het kan verkeren, want door de Duitsers zelf werd hij één van hun meest getrouwe medewerkers genoemd en hij zou nog Hitler verdedigen in zijn weekblad; begrijpe wie kan. Op dat vlak ga ik in een apart artikel eens trachten aan te tonen dat Vindevogel de facto zijn katholiek geloof heeft verloren tijdens de bezetting, hoe mooi christelijk geïnspireerd hij nadien met de dood voor ogen zijn geestelijk testament heeft ingevuld. Zo vind ik het op de rand van de politieke waanzin, of noem het maar

persoonlijke hoogmoed, hoe Vindevogel tijdens de bezetting en tot op het einde, in zijn weekblad en dikwijls in ellenlange artikels bleef opkomen voor de Duitse bezetter. In Ronse was er immers tot aan de Duitse inval een politiek zeer rijk palet aan pers. Tijdens de bezetting viel dit allemaal in één klap weg, behalve Toetie. Geef toe dat het op zijn minst komisch zeg belachelijk overkomt dat jij als Vindevogel nog alleen publiek een politieke mening mag ventileren in dergelijke politieke crisistijd. Het getuigt toch ook van een absoluut gebrek aan zin voor werkelijkheid wanneer Vindevogel zich later op zijn proces voor zijn pro-Duitse artikels tijdens de bezetting beroept op het grondwettelijk recht op persvrijheid. Het Openbaar Ministerie zei op de zitting voor het Krijgshof terzake ook terecht dat het dacht te dromen toen het deze opmerking hoorde. Kort gezegd: de opkomst van én sluikpers én van het algemeen verzet heeft extreem veel te maken met de voortdurende, gedrukte letterlijk éénzijdige publicaties van de collaborateur Vindevogel. Vergeten we niet dat de Ronsenaars wel dit weekblad geregeld moesten kopen om op de hoogte te blijven van vooral de regelingen omtrent de voedselbevoorrading; daar waren onder meer heel veel lezers bij die voor de oorlog enkel de socialistische De Verbroedering lazen en Toetie verketterden. De politieke schuld en zeker ook verantwoordelijkheid van Vindevogel voor veel miserie, spreek maar uiteindelijk over het lijden in Duitse gevangenissen en kampen, is werkelijk verpletterend. Dat niet willen inzien, is ideologische geschiedschrijving bedrijven. In Ronse ben ik al geregeld mensen tegen gekomen, ook bestuursleden van de Geschiedkundige Kring, die een rehabiliatie van Vindevogel verlangen. Zij weten duidelijk niet waarover zij spreken, hoewel, ik herhaal, een doodstraf niet had mogen plaats vinden, maar dan om levensbeschouwelijke redenen. Hoe dan ook is de verkeerde straf aan Vindevogel na de oorlog geen vrijbrief voor zijn gedrag tijdens de oorlog. Die denkfout is redelijk algemeen, maar betreurenswaardig.

van de honderden die hem tijdens de oorlog om hulp zijn komen vragen, zijn opgedaagd om daarover te getuigen; géén één. Er was natuurlijk een druk vanuit verzetsmiddens om dit soort rechtsgang tegen te houden, niet direct de meest democratische instelling, denk ik. Hoeveel van zijn decennia oude medestanders van de Volksbond zijn voor hem komen getuigen: ik zie er géén. Dat is natuurlijk meer te begrijpen. Enerzijds was er de strijd om het lijfsbehoud van deze groepering zelf die de schaduw van Vindevogel letterlijk mordicus moest trachten af te gooien. Christelijk was die houding hoegenaamd niet terwijl men zich toch de Kristen Volksbond bleef noemen. Anderzijds zaten er talloze Volksbonders in de gevangenis, voor een groot deel in het zog van de leider meegesleurd in diverse vormen van collaboratie. Zelfs Gustaaf Depoortere, bekend als een integer man, moet onder meer om reden dat zoveel dichte familieleden van hem toen ofwel nog gevangen ofwel al veroordeeld waren, zijn staart hebben ingetrokken. Kan men hem dat kwalijk nemen? “Het hemd is nader dan de rok”, zegt het spreekwoord. Ik schrijf er later eens een apart artikel over.

Men kan in de overgeleverde notulen van het proces, en meer specifiek in het gerechtsdossier van Vindevogel zelf, zien dat Vindevogel zich vrij overtuigend heeft verdedigd. Bij nader inzien is dat niet zo, zodat ik op die manier durf zeggen dat zelfs het openbaar ministerie de zaak Vindevogel niet tot op het echte bot heeft uitgezocht. Ik geef één prangend voorbeeld. Vindevogel heeft op beide processen met verontwaardiging gewezen dat de sluikpers hem niet om politieke redenen aanviel, maar vanuit vuile motieven. Het ging om de samenslaap met een vrouw op het stadhuis. Die aantijgingen uit het sluikblad Ronse Vrij – Renaix Libre kan men ook nu nog lezen, op internet via de website van het Soma. Het ging om Leona Hantson die ik reeds vermeldde. Hoewel eigenlijk een ideologische tegenstreefster van Vindevogel is het duidelijk dat er ergens tijdens de bezetting een grote chemie is ontstaan tussen de strenge Opvallend is de waardigheid waarmee Leo Vindevokatholiek en grote gezinsvader Leo Vindevogel en gel zich heeft verdedigd. Hij heeft werkelijk niemand Leona Hantson, voorheen een militante van de mee in bad willen trekken. Ook bijvoorbeeld in ande- Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Om het kort re collaboratiedossiers waarover ik beschik tracht hij te houden: ze is na een door Vindevogel alleen opde volle verantwoordelijkheid op zich te nemen. Een gesteld examen met kilometers lengte voorsprong merkwaardige moed in dergelijke tijd. Dat staat in de eerste geworden en werd zowaar secretaris van schril contrast met de afwezige houding van de men- het COO, in een tijd dat van vergelijkende examens sen waarvoor hij heeft gewerkt. Het is toch van een sowieso geen sprake was. Nadien heeft Vindevogel onwezenlijke tristesse om de totale eenzaamheid van er op korte tijd voor gezorgd dat haar voorzitter de man in zijn verdediging te zien. Zijn advocaten werd ontslagen. Dat betrof de bekende socialistische hebben hem uitstekend verdedigd, in zoverre zij al politicus Adolphe Demedts waarmee Leona al snel in niet het woord werd afgenomen tijdens het eerste de clinch lag omdat zij volgens hem teveel naar de proces door de bij wijlen honds-dolle voorzitter van pijpen van Leo danste. Hij werd uiteraard vervangen de Krijgsraad. Maar hoeveel Ronsenaars, door een getrouwe vazal van Vindevogel, Octaaf 

F 38’13

GEWEZEN RONSENAAR

JEAN-MARIE DE DIJN Het verzet in de Wereldoorlog Twee (te Ronse): een familiaal verhaal? EEN THEORETISCH-HISTORIOGRAFISCH PROJECT


OORLOGSBURGEMEESTER LEO VINDEVOGEL PROFESSOR BRUNO DE WEVER

 Goebeert, drukker van Toetie en een belangrijke Volksbonder. Het spreekt voor zich dat op dergelijk spectaculair en publiek gebeuren ergens reactie moest komen, al was het minstens via geruchten. De als authentiek te begrijpen verontwaardiging van Vindevogel over de sexuele allusies is misschien een maskering van mogelijke intieme handelingen. Ik sluit die inderdaad niet uit zodat ook niet uit te sluiten valt dat haar dochter Emmy zijn dochter kan geweest zijn. Nog in de jaren negentig zou Leona Hantson, die na de oorlog scheidde van haar man die ook een socialist was, het in een interview opnemen voor Vindevogel. Zijn zgn. verontwaardiging is zeker een maskering van ongeoorloofde politieke handelingen die niet zijn onderzocht in de aanloop van dit proces en er ook niet werden behandeld. Je kan uiteraard van Vindevogel niet veronderstellen dat hij zichzelf nog eens extra ging beschuldigen. Al kreeg Vindevogel de grootst mogelijke straf, zo waren er wel meer dossiers die politiek gezien hadden moeten bestudeerd en dus beoordeeld worden. Ideaal gezien zouden alle bestaande gerechtsdossiers van vervolgde of veroordeelde collaborateurs te Ronse moeten worden bestudeerd om over deze problematiek een grondige conclusie te kunnen maken. Zo heb ik onder meer in het collaboratiedossier van Frans De Tollenaere, een leerkracht tekenen aan het Koninklijk Atheneum die de affiche maakte voor de Fiertelommegang, een lijst terug gevonden die hij in opdracht van Vindevogel heeft opgesteld en waarbij hij bij elke leerkracht de politieke gezindheid noteerde. Los van het feit of daar ernstige consequenties zijn uit voort gevloeid voor de als Engelsgezinde genoteerden, vind ik dergelijke opdracht zeker een reden te meer voor bestraffing. Anderzijds is Ronse door de aanstelling van Vindevogel aan een echte ramp tijdens de bezetting ontsnapt. De enige kandidaat van de Duitse bezetter scheen immers Maurice Ponette te zijn. Hij werd ook ter dood veroordeeld, maar kon onder meer door een geschikte onderduikstrategie zijn leven redden, in tegenstelling nota bene met Leo Vindevogel die zich vrij en vrank zelf heeft aangegeven bij de rijkswacht van Ronse op de dag van de bevrijding – il faut le faire! Maurice Ponette kwam uit een politiek nest dat hem veel politieke kansen had kunnen geven, want hij was de kleinzoon van burgemeester Oswald Ponette en ook zijn ouders waren politiek actief geweest. In tegenstelling tot hun Franstalige oriëntatie koos hij voor een radicaal Vlaamse koers, wat uiteraard zijn goed recht was en een opmerkelijke beslissing in dat milieu in die periode. Hij was ook extreem intelligent, als ik me niet vergis is hij zelfs drie jaar eerder dan normaal naar de universiteit getrokken. Vooral was hij echter een onwaar-

schijnlijke ijdeltuit en intrigant, en daar bovenop reeds zeer vroeg want van in 1940 lid van de Algemene SS Vlaanderen. Hij was ook nog eens corrupt. Met hem zou Ronse van in het begin van zijn burgemeesterschap zo goed als zeker zijn afgegleden naar een stad in het begin van de tijd van het Wilde Westen en/of naar een halve politiestaat/stad. Zo liep hij in augustus 1944 nog rond met een kleine bende zwarten te Ronse, hij alleen als leider gewapend met een mitraillette, om allerlei zgn. beschermingsmaatregelen te nemen. Dat terwijl men van Vindevogel niet kan zeggen dat hij niet dag en nacht heeft gewerkt om de essentiële bevoorrading van de stad te verzekeren. Ponette is er trouwens in geslaagd om zowaar eerherstel te krijgen, hoewel hij zijn verering en trouw aan Hitler tot op het einde van zijn leven heeft uitgesproken, ook publiek, zodat tot op heden zijn dossier voor het Krijgsgerecht niet kan worden ingezien. Die luxe als het ware heeft Vindevogel duidelijk niet gehad.

G 38’13

De keuze van die dag ondergraaft ten andere ook de gehele biografie. Het is duidelijk, ook door allerlei verklaringen op de blog van Verstraete, dat het hele boek naar die dag is toe geschreven. Anders gezegd; de mijns inziens verantwoorde kwaadheid omwille van die terechtstelling is bij Verstraete en zoals gekend bij heel veel Vlaamsnationalisten, in feite een woede omwille van de veroordeling zelf. Dat betekent dus ten gronde dat er in de hoofden van Verstraete en companie nog steeds geen plaats is voor een nuchtere, ietwat afstandelijker kijk op de oorlogsgebeurtenissen en dat natuulijk steeds weer de collaboratie op zich blijft vergoeilijkt. Op die manier is er dus voor wat alleszins Ronse en haar recente oorlogsverleden betreft nog steeds geen verHoewel men de grootste reserves moet hebben tezoening mogelijk. Dergelijke datum is dus de ontgenover vele aspecten van de gevoerde procesvorkenning van de wil om de feiten veelzijdig te beming, vind ik volkomen naast de kwestie het blijven- spreken en de zoveelste poging om het eigen gelijk de gerucht als zou men Vindevogel met dergelijk te hanteren en halen. Overigens heb ik om vonnis het zwijgen hebben willen doen opleggen. Ten vanzelfsprekende tijdsredenen nog weinig Ronsese eerste had hij zelf alle tijd om te spreken, hoewel hij collaborateurs in leven kunnen vinden, maar geen wel geen toegang meer had tot archieven zoals dat één van hen wou iets als excuses aanbieden. Vanvan de stad. Ten tweede hebben zijn advocaten zelf zelfsprekend mag iedereen een biografie over Vinenkele malen gewezen op opvallende contacten van devogel schrijven, en die ook voorstellen in de het Ronsese textielpatronaat met de Duitse bezetter, Volksbond. Langs de andere kant zijn er blijkbaar nota bene nog vóór de Belgische capitulatie. Volgens alleen maar gelijkgestemde sprekers uitgenodigd en mij moet men deze redenering echter omdraaien; dus geen intellectuele of politieke tegenstanders waarom hebben zovele Ronsenaars, inzonder in het van de collaboratie, zoals ik. Verstraete weet impatronaat, zoveel zelf gezwegen? De bekende naoor- mers perfect dat ik nota bene een doctoraat over logse liberale politicus Raoul Hantson, bijvoorbeeld, de bezetting te Ronse voorbereid en dus geacht ben was met zijn medezaakvoerder Jules Delaunois en ‘iets’ van Vindevogel te kennen. Zo is er ook al geen diverse kennissen in het verzet, maar zij hebben met werkelijke verzoening of minstens vergeving mogehun bedrijf duchtig geleverd aan de bezetter. Hebben lijk. In feite moet ik daar zelfs niet zijn, terwijl ik ovezij daar oorlogswinsten op betaald, hebben zij dat rigens door mevrouw Verstraete gevraagd ben om alleen maar gedaan om hun werknemers in Ronse te zeker niet te komen vermits ik me uiteraard gewelhouden, welk soort - al dan niet militair - textiel heb- dig kwaad heb gemaakt over het misbruik door Verben zij geleverd, edm? Men kan er allerlei vragen bij straete van mijn collegialiteit. Dat bedrog wil hij niet stellen, maar antwoorden hebben zij alvast publiek erkennen ... Het zouden de weerstandsgroepen nooit gegeven. Over de moorden en aanslagen door moeten zijn die democratisch gezien ook hun aanhun verzetsgroep van het Geheim Leger is er ook deel in de verzoening moeten opeisen. Ook zij zounooit een publieke verantwoording afgelegd. En als ik den, ook na al die lange tijd, hun duidelijke fouten goed ben ingelicht, was Raoul Hantson nota bene moeten kunnen toegeven naast een verantwooraanwezig op de executie van Vindevogel. Je kan dat ding van hun gezamenlijke activiteiten tijdens de opvallend of zelfs misplaatst noemen. bezetting en kort na de bevrijding. Het verzet heeft tot op heden namelijk nagelaten de vele aanslagen Ik moet nog iets belangrijks zeggen over Vindevogel op eigendommen, zoals vooral op boerderijen, en en de voorstelling van zijn biografie op 25 september natuurlijk op Ronsenaars zelf, te motiveren. Ook 2013. Het is de verjaardag, om zo te zeggen, van zijn het verzet te Ronse is dus door een gebrek aan terechtstelling in 1945. Ik vind de keuze van die dag transparantie over zijn activiteiten verantwoordeniet zomaar ongelukkig, maar een pure provocatie. VERVOLG OP BLZ.H


tijd overleden, die mij samen met zijn eveneens overleden echtgenote Anna Deworm ook enkele zeer belangrijke inzichten heeft doorgegeven. De rest heb ik dan zelf afgeleid en opgezocht. Grappig is dus dat mijn onderzoek uiteindelijk gaat over de organisatie van vertrouwen en solidariteit, terwijl ik net door deze eigenschappen van mensen die de bezetting hebben meegemaakt en er nadien over hebben nagedacht, op die weg ben gezet. Ik verwijs ook naar een manuscript dat ik heb liggen over verzet in architectuur, via de liberale architect José Vandenbossche, met enkele gebouwen in 1941. Het is misschien in de loop van de bezetting niet spectaculair te noemen, maar intellectueel is dat een zeer oorspronkelijke vorm van verzet. Het centrale thema solidariteit is me anderzijds met de paplepel thuis, op het college van Dendermonde en op de afdeling wijsbegeerte van de universiteit te Gent ingegoten. Dat onderwerp in dergelijke prangende context grondig en letterlijk eigenzinnig te kunnen bestuderen is natuurlijk een levenskans. In het algemeen moet ik ook de vele Ronsenaars bedanken, waar ik hen ook heb kunnen vinden, die met mij in intimiteit hun oorlogservaringen wilden delen. Soms ging zelfs mijn zoon eens mee op interview, en soms groeide daar een soort vriendschap VRAAG: wat is de meest positieve ervaring die uit voort. Jammer genoeg zijn velen van hen om evidente redenen overleden zodat zij nooit mijn je tijdens je onderzoek hebt meegemaakt? onderzoekresulaten zullen kunnen lezen. Uiteraard Het is bijzonder verrijkend geweest op intellectueel vlak, ook al omdat ik heel veel inzichten uit mijn ver- kwam ik soms zaken te weten die ik omwille van uiterst respect nooit kan vrijgeven. Ik ben wel geschillende opleidingen en interesses hier heb kunnen verwerken. Als gast van pakweg 25 jaar oud had schrokken hoe eenzaam sommige bejaarden wel kunnen zijn, terwijl je goed weet dat in de stad zelf ik nooit dergelijk parcours kunnen afleggen. Ik ben ten andere ook niet opgeleid als historicus hoewel ik hun kinderen en kleinkinderen leven. Tja, we hebben nu té veel welvaart zeker? van kindsbeen af ontzettend veel heb gelezen, ook geschiedenis. Eerlijk gezegd heb ik dat ook uiteinEén zaak wil ik nu nog voor een deel opgeven omdat delijk niet direct als een tekortkoming ervaren, wel zij me werkelijk heeft gepakt, én als mens én als integendeel, want ik geef op diverse vlakken totaal onderzoeker. Ik heb dit verhaal volledig zelfstandig nieuwe perspectieven op die tijd. Zo ben ik er in ge- achterhaald. De toen bekende Ronsese fotograaf slaagd verschillende nieuwe bronnen van verzet te Marius Modeste Marcel Vancoppenolle woonde met ontginnen, en bronnen zijn de essentie van histozijn groot gezin en zijn broer Maurice Marius op de risch onderzoek, wat eerlijk gezegd een fundamenVrijheidsplaats 17 (nu Fr. Rooseveltplein). Het waren tele prestatie is. Tegelijk kon ik zonder mijn grondige hevige Duitsgezinden en zeker drie leden van deze opleiding in de filosofie nooit een toegepaste polifamilie werden door het Krijgsgerecht veroordeeld. tieke theorie hebben kunnen ontwikkelen. Ik verTijdens de oorlog was er in de Zandstraat in Zulzeke wees reeds naar die voornamen (zie gAZet nr.37 kamerverhuur boven een café (het huis bestaat n.v.d.r.), waarbij ik graag zeg dat twee cruciale tips nog). Op een dag - vermoedelijk reeds in 1942 - zijn terzake kwamen van mevrouw Ketels-Lefebvre, die daar vier Joden uit het Antwerpse beland; een vader, nota bene zelf een broer had die erkend werkweige- moeder, hun dochter (die waarschijnlijk nog leeft) raar was. Zonder haar geheugen en medewerking en hun nichtje, waarvan de ouders in Auschwitz zijn was ik zeker en vast uiteindelijk nooit op dat famiomgekomen. Op een bepaald moment zijn zij daar liaal spoor gekomen, dat zo beslissend blijkt in de dringend moeten vertrekken omwille van een opbouw van de diverse soorten verzet te Ronse. Ze bedreiging tot verklikking, nota bene door een verwees me onder meer naar de bekende liberaal Ronsenaar die bij de bevrijding publiek rond liep Roger Vercruyssen, ondertussen op zeer hoge leefmet een band van de ... weerstand. Jammer genoeg

VERVOLG VAN BLZ.G

delijk voor een niet verzoening tot op heden. Ik meen dat een echt sereen debat over het oorlogsverleden inderdaad niet gemakkelijk is, maar enkel kan plaats vinden indien van beide kanten de hand in eigen boezem wordt gestoken. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, want welke mens kan heel zijn leven recht door zee gaan, dan Mozes die dan nog de Rode zee voor hem geopend zag. Het is moeilijk als mens zich min of meer rechtlijnig door te spartelen door de enorme stromingen van een tijd. Onmiskenbaar heeft ook een sterk karakter als Leo Vindevogel zich mee laten slepen. Eén zaak mag daarbij natuurlijk nooit worden vergeten. Het waren wel de Duitsers die ons land zijn binnen gevallen, zonder enige uitnodiging, en dat hoewel het een militair bezettingsregime installeerde toch duidelijk één soort politiek propageerde, het nazisme, dat een afschuwelijke levensbeschouwing was. De grootste bewijslast of verantwoording inzake de politieke houding tijdens de bezetting ligt hoe dan ook bij de collaborateurs. Alle rechtvaardigingen van die Duitse inval door collaborerende Vlaamsnationalisten achteraf, zijn intellectueel compleet flauwe kul of puur bedrog.

ken ik diens naam niet. Hoe zij hem hebben leren kennen, is niet geweten, maar het was Marius Vancoppenolle die deze vier Joden naar het huis in het centrum van Ronse heeft geleid. Grappig is dat deze man als fabriekswachter zelf een verklaring had moeten ondertekenen waarin hij opgaf geen Jood te zijn! Om evidente redenen was het daar te gevaarlijk. Ze zijn dan naar een tweede familie op het platteland van Ronse gebracht waar zij met succes zijn ondergedoken tot aan de bevrijding. De post voor deze Joden bleef evenwel toekomen op de Vrijheidsplaats waardoor de familie Vancoppenolle de bevoorrading van deze Joden mee verzorgde. Het is onwaarschijnlijk, maar de ondergedoken vader is zelfs eens bij een reis naar Brussel, naar daar ondergedoken familie, gearresteerd aan het station van Ronse en er door een lid van deze familie Vancoppenolle weer uitgehaald. Ook in dat tweede gastgezin was er langs één zijde zéér veel collaboratie, zij het niet in het kerngezin zelf waar deze Joden verbleven. Het was een boerenhof waar nog meerdere mensen woonden; die hebben dus allemaal goed kunnen zwijgen. Collaboratie of niet, deze mensen hebben vier mensenlevens gered, van mensen die zij voordien nooit hebben gekend. Ik denk dat bij een volgende herdenking van de bevrijding van Ronse de nog overlevenden door de gemeenschap van Ronse eens kunnen geëerd worden. In dat geval kan ik het hele geval ten gronde documenteren. Mogelijks leeft nog één redster, een geredde en nog enkele getuigen. Ook voor heel België is dit denkelijk wel een uniek geval.

VRAAG: Wil je nog iets kwijt aan onze lezers? Zeer graag want er is nog heel wat mogelijk én dringend onderzoek te verrichten omtrent de Tweede Wereldoorlog in Ronse. Vooreerst wil ik iedereen die ook maar de minste documentatie, papieren, foto’s, eigen herinneringen of memoires edm. heeft, oproepen dat allemaal zo snel mogelijk te overhandigen aan het stadsarchief van Ronse, dat het dan natuurlijk zo snel mogelijk moet ontsluiten. Daar kan dat dan voor alle komende generaties van onderzoekers definitief veilig worden bewaard. Ik ga er immers van uit dat dit de laatste oorlog ooit was op onze bodem, wat het belang van dergelijk onderzoek extra onderstreept.

H 38’13 periode, is een stuk persoonlijke frustratie. Dat heeft allicht ook te maken met de schaduw die het proces van Vindevogel over Ronse heeft geworpen. Ik denk dat die lacune ook schatplichtig is aan de ogenschijnlijke desinteresse van de Geschiedkundige Kring van Ronse waarin - het is algemeen geweten maar eveneens algemeen gezwegen – traditioneel diverse mensen aan verbonden waren/zijn met dichte banden met de collaboratie te Ronse. Op die manier is op zijn minst de indruk gewekt dat daar een feitelijke censuur heerste ten opzicht van lokaal oorlogsonderzoek, inzonder over indringende materies. Ik wil tenslotte ook van harte danken de vele mensen van het stadsbestuur van Ronse die me geholpen hebben in mijn jarenlang onderzoek, naast mijn promotor professor Bruno De Wever die het onderzoek, met zijn enorme evolutie, al kent vanaf pakweg 2005. Dat bronnenonderzoek is nu bijna af, zodat ik stilaan moet beginnen schrijven. Ik moet natuurlijk ook voldoende tijd en energie vinden om alles af te werken, ook de talloze oorlogsstudies die naast het doctoraat zelf staan. Zo heb ik onder meer over het oorlogsdagboek van Germain De Rouck, dat ik ook ontdekte en dat helaas achter mijn rug in de Ronsese Annalen werd gepubliceerd, een studie liggen van momenteel liefst 1 700 bladzijden. Ik heb dus al duizenden bladzijden aan manuscripten allerhande liggen. Wie gaat dat allemaal lezen, en vooral voor het eerst uitgeven?

Zoals in gAZet nr.37 gezegd, hebben wij hoger staand zogezegd interview… van Jean-Marie De Dijn op zijn redactie woordelijk gepubliceerd (deel een vorige week; deel twee hier dus). Naar aanleiding van de expo ‘Deportatie en genocide, een Europese tragedie’ (zie ook nog blz.P tot S) vernamen wij in de coulis-sen van de expo dat het lang een uitgemaakte zaak zou zijn dat het niet Leo Vindevogel is geweest die Ronsenaars voor 2 500 Belgische frank van dat moment per hoofd… aan de bezetter zou hebben verraden. Wie dan wel?, is geen spek voor de bek Anderzijds heb ik ik een enorme massa documentatie van onze redactie! Niet dat we per se koud en warm verzameld maar de ervaring leert me met zekerheid tegelijk willen blazen, maar gAZet… reikt aan in dat interviews met hoogbejaarden, soms ook met dergelijke materie, niet… geeft aan, laat staan… kinderen of andere dichte familie, voor mij van uibeweert (ten stelligste)! Een duidelijk verschil. terst groot belang kon zijn. Soms leverden zij me één ogenschijnlijk detail aan dat een bijzonder licht wierp Zijn er lezers die om een of andere reden contact willen met de auteur van dit artikel en/of over zijn op eerder onduidelijke situaties. Dat klaarblijkelijke doctoraat, dan kan dit via onderstaande link: tekort aan belangstelling voor het inzamelen van jean.marie.dedijn@skynet.be informatie over deze zo belangrijke en nog levende


I

gAZet 38’13

HERMES WIJNCLUB RONSE ZET NIEUW SEIZOEN IN

voorbije jaar was dit de Château Musar-Hochar 2007, een rode wijn uit Libanon, die slechts €11 kostte. WIJNCLUB HERMES is geen dure, exclusieve club. De bedoeling is wijnen te appreciëren, Elke vierde donderdag van de maand, 19.45 uur, komt de WIJNCLUB HERMES samen in een lo- de smaken en aroma’s te leren omschrijven, de gepresenteerde wijnen blind te proeven… Een kaal van De Ouistities (scoutisme), Ninoofsesteenweg. De club, die momenteel Yves Dufour minibusje brengt de wijnliefhebbers na de degustatie veilig thuis. Geïnteresseerden kunnen (vooraan derde van links) als voorzitter heeft, houdt iedere keer een interessante ontmoeting inlichtingen inwinnen bij voorzitter Yves Dufour (yves@orta.be) of pr-man Piet Sustronck met degustatie, waarbij ook externe prominenten uit de wijnwereld worden uitgenodigd. Op (piet.sustronck@pandora.be). Lidmaatschap kost €200 per volledig jaar. Men kan ook per het einde van het seizoen (maand mei) wordt een ‘coup de coeur’ door de leden gekozen. Het proefavond betalen (25 euro). Van onze medewerker Damien Van Wambeke.

e SEPTEMBERFEESTEN HEEL LOUISE-MARIE OP ZWIER… OF DE 76 Het volledige programma op de link onderaan links en hierna een programma overzicht: VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013: kinderanimatie met poppentheater Pedrolino | fuif DE NACHT VAN LOUISE met de dj’s RECON, MR. T en DJ007 – ZATERDAG 21 SEPTEMBER: petanque wedstrijd | kaartavond voor jong & oud – ZONDAG 22 SEPTEMBER: 27e rommelmarkt | aperitiefconcert met de Koninklijke Fanfare De Bijenkorf | eetfestijn met kalkoenpavé annex kroketten op het menu | muziekfantarefestival | optocht van de reuzen Sarel, Tiele en Den Bels (foto) | straatanimatie | doedelzakshow met The Ghent District Highlanders | opstijgen warme luchtballon | gouden appelsienworp | kermisbal met DJ007 | vuurwerk | http://www.louisemarie.be/nl/agenda/september.html

MAANDAG 23 SEPTEMBER: eucharistieviering voor overleden parochianen | 76e sortie van de Koninklijke Bierfluiters | HEEL LOUISE-MARIE OP ZWIER… Je komt toch ook? Zegge het voort…


J

RONSE HAD DRIE PAARDEN… HET ZWARTE PAARD

A

38’13

CHEVAL ROUGE OswaldPonettestraat 94 (foto Callebaut, Geert, 23.11.2009 ©Stadsbestuur Ronse) - 18e eeuw…

HET WITTE PAARD

VOLGEND SPEELSEIZOEN BESTAAT PETANQUECLUB COC 20 JAAR! Dàt zal gevierd worden. Zestig leden telt de club momenteel en de jeugdige belangstelling groeit gestaag. Getuige de jonge koning van dit jaar. Lees en kijk verder…

B B A

Ronse had in those were the days liefst drie paardencafés. ‘Het Witte Paard’ op de FancyFair bij de paters (zie Barrière de Fer in de FOTOGAZET) was het WE vóór de Fiertel met Roger Cnockaert als leadzanger dé attractie (naast de visput met ma en tante Leene – zie bij 1684 en FOTOGAZET), terwijl ‘t Wit Paard kruispunt Hogerlucht/Ommegangstraat/ Weitstraat (Nukerke) tot voor ‘n paar jaar dé uitgaansbrasserie was, tot in de late uurtjes, soms te horen (en zeker in die van Luc, hallo Luc!) tot in onze slaapkamer. Er rechtover, volop grondgebied Ronse en hoe kan dàt ook anders… zuu zwart of muurkie’s duuvo°: ‘t Zwart Paard.

HIER BEGON PETANQUECLUB COC – zie verder…

B ER WERD EEN MOORD GEPLEEGD, HIER STOND CAFÉ ‘t ZWART PAARD HET BRANDDE AF EN WERD MET DE GROND GELIJK GEMAAKT…

… dus waren de outfits in het rood… - De actuele situatie foto dinsdag 16 september 2013: snack, tea-room en sandwicherie ALAISE


Josse Willems was zaterdag 14 september 2013 een zéér tevreden voorzitter van…

DE LAATSTEN ZULLEN DE EERSTE ZIJN

K 38’13

.. . .

. .

.

… en dit is het voltallige bestuur van PETANQUECLUB COC: voorzitter is Josse Willems | secretaris: Jackie Nicaise | bestuursleden: Eddy Tranoy & RODE LANTAARN Marcellin Dejonghe | spelersafgevaargezomercompetitie 2013: Francis De Ridder. den: Marianne Verniers & Jean Geenens.


L

DE UITSLAG VAN DE ZOMERCOMPETITIE 2013 PETANQUECLUB COC-RONSE:

BIJ DE HEREN: 1/ Guillaume De Meyer (met 334 punten – zie foto) 2/ Christian Couckhuyt 3/ Maxime Vanhoolandt

38’13

1/Annick Spijs en drank stonden klaar om dàt te vieren!

BIJ DE DAMES: 1/ Annick Baecke (met 329 punten – zie foto) 2/ Thérèse Delcoucq 3/ Martine Roos

1/Guillaume


M 38’13

De vier indoor petanque banen en buiten zijn er tweemaal drie… Hieronder één van de borden voor de puntentelling…


N

Eddy, gij sloeber, ikke ook sloeber…

38’13

Reeds een jaar geleden zag de eerste editie van de Kleine Marktfeesten het licht. Toen nog georganiseerd door het

jongerencafé The Clubman. Namen zoals Peter Luts, Jan Vervloet en Yves Segers kleurden de affiche van deze editie. Verder stonden dansoptredens en talloze plaatselijke talenten op de agenda. Het was een dag vol animatie en plezier, waar er ruim 300 bezoekers op afkwamen. De basis voor een jaarlijks evenement was gelegd! Op zaterdag 21 september zal de tweede editie van de Kleine Marktfeesten plaats vinden op de Kleine Markt van Ronse. De Kleine Marktfeesten bieden geheel kosteloos een programma aanwaar zowel jong als oud zijn hart aan kan ophalen. KIJK/LEES VERDER BIJ FOTO GAZET BLZ.54 & 55


O

SCOUTSGROEP RIDDERS VAN DE FIERTEL Beste Hierbij zijn jullie allen welkom op de overgang van de 'Ridders van de Fiertel‘. Van 11.00 uur af zal dit feest doorgaan op Carrick in de Walenweg en wel op zondag 22 september 2013. Na de leidingsvoorstelling kunnen jullie genieten van een a volonté worstenBBQ aan de prijs van €13 voor volwassenen en €8 voor kinderen tot 12. Er is ook gedacht aan vegetariërs , gelieve dit dan door te geven bij de reservatie.

http://www.youtube.com/watch?v=9EU7HBbEYho

Je kan reserveren op oudercomite@scoutsronse.be Voor meer informatie kan u ons bereiken op groepsleiding@scoutsronse.be Hopelijk tot dan! Stevige linker, de groepies…

38’13

HOU JE JONG ... op dinsdagnamiddag tussen 13.30 & 15.30 u.in sportcomplex 't ROSCO Leuzesesteenweg in Ronse, waar je meer info krijgt.

De senioren 55+ van badmintonclub WIT-WIT Ronse sporten er na het verlof terug op los, en gelijk hebben ze. Mannen en vrouwen spelen gemengd wedstrijden, naargelang hun mogelijkheden. Wie zich aangetrokken voelt deze leuke bende te vervoegen kom eens een kijkje nemen…


ZOALS BELOOFD, BRENGT GAZET NOG ENKELE BEELDEN VAN DE OPENING EN TENTOONSTELLING DEPORTATIE EN GENOCIDE, EEN EUROPESE TRAGEDIE met flinterdunne commentaar, de rest vul je zelf in, want sprekende beelden…

De opmerkelijke aankomst aan CC De Ververij…

P


Q 38’13 We ‘citeren’ deze nieuwkaarskaart uit vol oorlogsjaar 1943. In het prachtige boek van Trees Demeulemeester en Majke Jongen (zie COLOFON) lezen we: WOII raast in alle hevigheid en Europa maakt zich klaar voor een nieuwe oorlogswinter. Toch tracht de burgerbevolking zo normaal mogelijk te leven en zelfs tijd en geld vrij te maken om elkaar een “gelukkig en zalig nieuwjaar” toe te wensen. Dit boek vol kerst& nieuwjaarskaarten van 1899 t/m 2011 is een schat van een uitgave en in geschenkenmaand december een kado om te overwegen…

Op het laatste van de oorlog en op hun einde lopende deportaties… getranstransporteerden allemaal opgeknoopt in de treinwagons. Hierboven een tekening waar de verbranding van lijken op volle toeren draait, getuige de dikke rookpluim uit de schouw. Al deze beelden kon je op de expo bekijken én meenemen in de prachtig uitgegeven brochure tegen de symbolische prijs van twee euro!


R

gAZet 38’13

“Niet kijken, schat, we zijn hier vlug weg”!

Standrechterlijke willekeur, de rechtsstaat vèr weg… een laatste berustende blik, vervolgens de dood!


S 38’13

We mogen ons in 2013 terecht afvragen of dergelijke beelden op de jeugd die we met… horror hebben opgevoed, überhaupt nog wel impact hebben?


T 38’13

De ene gevangene MOEST de andere te lijf gaan. Na verloop van krijgsgevangenschap werden mannen, zoals vorige week in gAZet gesteld… STREPEN!


U


V 38’13

25 508 VERVOLG STICHTING NEDERLANDSE DIALECTEN

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

In Ronse is er een werkgroep ‘t Ronssies geklapt die deel uitmaakt van de Cultuurraad. Als een lezer wil meewerken en/of belangstelling heeft in de Stichting Nederlandse Dialecten (bvb. meewerken a/h Vlaamse Dialecten Woordenboek e.a.), e-mail naar gazetronse@gmail.be voor verdere info en met als uitbreiding het jou toesturen van bvb. invulformulieren enz.

… alsjeblieft! Met zoveel bezoekers (clicks in het vakjargon) waren ze woensdag 18 september reeds bij het schrijven van dit artikel voor het voorbije nummer 37 van jouw lokaal digitaal weekblad gAZet! Da’s ‘n heel pak en er komen er gegarandeerd nóg bij! Toch moet dit aantal gerelativeerd worden, anders zou men gaan denken dat iedere Ronsenaar, we zijn ongeveer met zoveel, gAZet reeds leest!? Dat kan niet en wel om volgende mogelijke redenen… Eerst zeggen dat er zo’n 25 490 van bovenstaand aantal klikten vanuit België. Andere landen reikten slechts enkele bezoekers aan: Nederland, Spanje, GB, Zwitserland, VS, Oekraïne én zelfs Mali! Zitten daar Ronsenaars momenteel? Het kan, maar deze bezoekers zullen wel niet hebben gezorgd voor een gemiddelde lees- of bezoekersduur – ook dàt kunnen we uit de statistieken afleiden – van liefst 8 minuten & 18 seconden!? Als een Ronsenaar of uitgeweken Ronsenaar twee keer naar gAZet surft, zijn dat uiteraard twee clicks. Stel dat iedereen dat doet, tja, dan zijn er ineens ‘maar’ 12 754 lezers meer. Feit is dat nog maar ‘n gedeelte Ronsenaars gAZet kent én volgt. Vervolg bij HET RODE OORTJE.

L’OEIL DE MOSCOU


Dame Edna is, ook al is ‘haar’ succes tanende, wellicht de best bekende travestie ter wereld. In talloze televisieshows zette ze beroemdheden de wacht aan en nog het meest moest haar immer stilzwijgende huishoudster Madge Allsop (rol: Emily Perry) het bekopen! ‘Hij’ werd er zelfs voor vereremerkt en dan hebben we het over de aka van Dame Edna, nl.‘sir’ Barry Humphries, een Australische acteur …

http://www.youtube.com/watch?v=ZltX_e4-HxU

STEEK WAT PLUIMEN IN ZIJN GAT!

W 38’13

Zoals vorige week op de kop&voetblz. aangekondigd in gAZet met de hiernaast herhaalde beide foto’s van Dana International (kleur) en Conchita Wurst (zwart wit), de eerste ‘t Eurosongfestival 1998 gewonnen hebbende en de tweede in 2014 voor Oostenrijk deelnemend als (bebaarde) travestiet, organiseert vzw FIRON een heuse travestieshow op vrijdag 18 oktober 2013 in Zaal Volksbond, Zonnestraat 27, Ronse.

LES FOLLES DE GAND met een super de luxe travestieshow, boordevol glitter, glamour, humor, prachtige kostuums, muziek én dans. Lani Love, Boopsie, Jennifer en Miss Michelle, vier adembenemende travesties, in volle actie. Zij brachten ook dit jaar dagelijks uitverkochte voorstellingen tijdens de Gentse Feesten. Kaarten in voorverkoop à € 15 (zitplaatsen) in alle dagbladwinkels in Ronse. Deuren open vanaf 19u00. Alle info op www.sterrenfestivalronse.be


http://www.youtube.com/watch?v=hdx_kRMuoTA

.

X 38’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

Eerste stadsburger Lieven Dhaeze werd in het ziekenhuis opgenomen. gAZet wenst hem vlug weer beterschap. Lieven, hou er jouw koppeke bij zodat je vlug weer op beide voeten staat.

STADSBERICHTEN Door het overlijden van gewezen schepen Robert Dussart, zie blz.11:00, vielen de stadsberichten wat later dan gewoonlijk in onze mailbox. Bij nazicht blijkt dat ze volgende week nog voldoende actueel zijn. Vanwege het gAZet team.

Boven deze breuklijn het ‘nieuwe’ been!

De kop die we vorige week zochten, er zijn er zo enkele van datzelfde kaliber, want… lantaarnpalen op voorheen De Kloef. Neen, in jouw eigenste (stads-)tuin staan er zo geen chique! De voet die we zochten, was er eentje aan “gene” zijde van de N60, een onlangs gerestaureerde sculptuur in een park van Valenciennes (als hint stond ons VB ofte Vreemde Eend in de bijt logo in des jongelings zandstenen kuit)! Het beeld heette recent gerestaureerd, want vandalen – die kom je idd overal tegen – hadden zijn linkerbeen warempel geamputeerd. We brengen in FOTOGAZET nog enkele beelden van deze slim fit twink met de facetrekken van… Serge Gainsbourg! Welke voet zoeken we deze week, hint bij de architectsignatuur, metselwerk met nauwelijks verticale voeg, gaat er ‘n belletje rinkelen? Deze gracieuze lippen, zijnde een fossiel in ‘n eveneens arduinen aka blauwstenen bouwonderdeel, vinden we op een andere plek in onze stad, maar waar? Ze zijn niet meteen kop, maar behoren kop toe. Zoeken maar…


ď ´ De kettingdraden vertrekken van de boom.

VERVOLG VAN BLZ.B De kettingdraden worden op een weefmachine uit elkaar getrokken zodat er een opening (gaap) ontstaat waardoor een schietspoel kan vliegen. Deze opening wisselt voortdurend. De schachten, een soort kaders waardoor de kettingdraden worden gehaald, zorgen voor deze beweging die we ook binding noemen. Foto hiernaast: vaatdoeken weven in het MUST met de Ronsese kleuren. Foto eronder: zo zag een getouw er honderd jaar geleden uit. De beweging van de inslagdraad is aangegeven in geel. De schietspoel gaat heen en weer . Foto volgende pagina links: de kettingdraden worden door de schachten uit elkaar getrokken. De eenvoudigste binding is een scheiding tussen even en oneven draden: de helft boven, de helft beneden.

RONSE,

12

VERWEVEN

MET TEXTIEL! DOOR THOMAS DERIEMAEKER

Y

. 38’13


Z 38’13

Voor het riet ontstaat een opening: de gaap. Het riet dient om de draad uiteindelijk aan te drukken. Door de opening komt de inslagdraad.

De ‘djaksto°k’ jaagt de schietspoel door de gaap.


EXTRA 38’13 Vorige week brachten we winnaar Lieven Vandergheynst en tweede plaats Hendrik Braet. Anneke Kestelyn vervolledigt het podium Ronsenaars met een absoluut NIET getruceerde zwart-wit foto waarin

1

Hendrik

Lieven

2 3 je de Oudenaardse Walburgakerk herkent. Anneke is lid van Fotoclub Ronse. Hendrik werkt in Ronse en Lieven is ‘n verwoed Ronses fotograaf…


11:00

… brengt in een eerste aflevering de verering van onze stadspatroon ook in Normandië.

Deze week geen exemplaar van dit alle-bussen weekblad in onze brievenbus gevonden.

ROUVILLE

Deken Michel T’Joen: “Trouwe lezers (van Kerk & Leven n.v.d.r.) zullen zich herinneren dat we vorig jaar een reeks artikels hebben gewijd aan de verering van Sint-Hermes buiten Ronse. Goede vrienden die vaak in Normandië met vakantie gaan en er ook van het cultureel en kerkelijk erfgoed gaan genieten, deden zich de moeite om twee kerken die daar toegewijd zijn aan Sint-Hermes grondig te bezoeken en ons een integrale fotoreportage te bezorgen”. Reeds twee van deze foto’s, ‘n beeld van Hermes en de kerk die zijn naam draagt waarin het zich bevindt, staan in de jongste Kerk & Leven. Rouville is de locatie, zijnde een dorp met nauwelijks 600 inwoners en zo’n 34 km boven le Havre gelegen. Dus toch wel ‘n RONSE brengt het overlijden van Robert Dussart eind rijden vanuit Ronse (321 km). Wordt vervolgd. met deze tekst: Erevoorzitter van het OCMW en PS: van een duivel is hier blijkbaar geen sprake… ereschepen van Ronse Robert Dussart (76) is gisteKerk & Leven brengt ook de kloosterjubilea van enren overleden. Ronse rouwt om een sociaal bewokele zusters van Barmhartigheid, o.w. algemeen gen man. Robert Dussart was behalve oud-politicus overste zuster Cecile D’heer (zie vorige gAZet) en (ere)voorzitter van talrijke verenigingen van zijn geheeft het verder over de droom van een parochie, boortestad. Dussart was ook voorzitter van het cenzijnde die van parochieherder Luc Claus die ‘zijn’ Sinttraal kerkbestuur van Ronse. Deken Michel T‘Joen: Pieter nu reeds 10 jaar geleden té vlug ontviel… “We waarderen Dussart om zijn onvermoeibare in“Die nacht had ik een droom, een droom van een zet voor onze bevolking. Persoonlijk verlies ik in hem parochie, waarin mensen elkaar willen ontmoeten en één van mijn dichtste raadgevers en medewerkers. een deel van hun levensweg samen wilden gaan…”! We kunnen alleen onze grote dank betuigen voor ‘Fieste boa de Poeters’ (zie blz.43) wordt reeds volop zijn werk als kerkmeester … zijn dienstbaarheid is aangekondigd voor 06 oktober 2013 met weeral het van onschatbare waarde”. Voor zijn inzet voor alle voorgaan van herder André De Wolf met zijn eigenkerkfabrieken in Ronse kreeg hij in 2010 platina opste… Meesse in ‘t Ronssies. 10.30 u. vrijhouden dus. gespeld door aartsbisschop André-Joseph Leonard. De uitvaartplechtigheid heeft woensdag 25 september om 11 uur plaats in de Sint-Hermeskerk. Nadien ZET 10 OKTOBER 20 UUR IN wordt Robert Dussart begraven op het ereperk van CC DE VERVERIJ IN JOUW AGENDA: Hogerlucht. HERMAN KERKHOVE SPREEKT Bisschop Luc Van Looy ging , bij zijn jongste bezoek VOOR HET DAVIDSFONDS OVER aan Ronse (zie gAZet nrs.35 & 36), Robert groeten op zijn ziekbed. Dussart was een sp.a boegbeeld. CYPRIAAN DE RORE

Deze week geen exemplaar van dit alle-bussen weekblad in onze brievenbus gevonden…

NIET VERGETEN: vrijdag 20 september te 19.30 u. in CC De Ververij , Wolvestraat, de conferentie van Ph. Despriet, dé lezinggever uit West-Vlaanderen. Ter correctie : de conferentie gaat niet over de Argonne (Verdun) maar over de Thiérache en Avesnois (sortement Vlaamse Ardennen en/of Pays des Collines), een naburige regio, een 100-tal km van Ronse. De streek Thiérache is een natuurgebied dat zich uitstrekt over de Aisne en de Frans-Belgische Ardennen. Het is een streek met een apart karakter. Het landschap bestaat uit bossen, riviertjes, glooiende weilandschappen en akkers die door hagen zijn omzoomd. Rond Vervins vind je zo 'n 60 versterkte kerken. De streek heeft ook 50 watermolens. Hartelijk welkom. Gratis toegang. Verfrissing (aangeboden) tijdens pauze. Berard Decraene, secretaris. PS: de Argonne-aankondiging genereerde uit ‘n telefonisch misverstand. Allicht misschien ook ‘n beetje mijn fout. Waarvoor excuses.

GOKRTI 20 SEPTEMBER Net vooraleer online te gaan, viel INZICHT in onze brievenbus. De cover start in beeld en tekst met Ronse Run op 22 september. Beide middenpagina’s gaan over preventie voor een veilig Ronse annex aanpak van overlast door de beruchte GAS boetes! Ronse stelt in november van borsten te houden en plaatst een heleboel events in de kijker (laatste blz.). Wéér ‘n logies bij, 2015 met Cypriaan, volgende 20 oktober trage weg wandelen, de vrijetijdspas moet hernieuwd, het plan BBC (neen, geen Britse Marcel Vanthilt in aantocht!) ofte werk maken van de… Beleids- & BeheersCyclus passeren de revue – enz.


http://ww.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4

HET RODE OORTJE L’OEIL DE MOSCOU VERVOLG VAN BLZ.V

Dus kijken/lezen er ook mensen van buiten Ronse gAZet enlaat laatóók dat dàt óókde dàtbedoeling de bedoeling zijn. Hopelijk zijnniet dat en zijn. Hopelijk zijn dat niet alleen ex-Ronsenaars (hier geboren, gewoond hebbende, gewerkt hebbende), maarhebbende), ook anderen die ook wel bende, werkende of gewerkt maar eens de kriebel die danwel weleens de afkeer zouden anderen de kriebel dankunnen wel de krijgen afkeer om naar Ronse af krijgen te zakken. of met familie, zouden kunnen om Alleen naar Ronse af de te zakken. mogelijks vrienden. Geacht stadsbestuur, óók Alleen of een metgroep de familie, mogelijks een groep vrienden. via gAZet (of vindenóók jullie maar kanjullie ‘Ronse’ Geacht stadsbestuur, viahet gAZet (ofniks?) vinden ons aan citymarketing doen.aan Alleen al maar door te maken maar niks?) kan ‘Ronse’ citymarketing doen. Alleen onze stadteer proper uitziet, dat wat er allemaal te aldat maar door maken dat onze stad er proper uitziet, doendat valt, brede uitstraling krijgt envalt, nietbrede gebuisd te worwat er allemaal te beleven uitstraling den omen waardevol erfgoed waar toeristisch mee krijgt niette buizen omén waardevol erfgoed wat én waar te doentonnen valt blikafwendend laten verkommeren. toeristisch mee te doen te valt, blikafwendend te Mijn beste Linda, i.p.v. totaal de stadsgidsen verbieden laten verkommeren, naar AF tetelaten gaan. doorheen deLinda, koereni.p.v. en stegen te laveren, je hen Mijn beste de stadsgidsen te zou verbieden daarbij juist de moeten aanmoedigen! zouden doorheen koeren en stegen te Dan laveren, zou er je véél hen vroeger dan dieaanmoedigen! van gAZet alarmerende echo’s bij daarbij juist moeten Dan zouden er véél tenslotte jouw zijngAZet toegekomen en zouden vroeger danbazen die van alarmerende echo’sook bij jouw vrienden de vorige coalitie die er niet meer tenslotte jouwuitbazen zijn toegekomen ennu zouden ook bijzijn tijdig ‘nuit pakdeslaag voor de broek gekregen, allez, jouw vrienden vorige coalitie die er nu niet meer toch zijn‘n minst wakker geschud dat hebben bvb. Én bij zijnop tijdig pak slaag voor de broek Koerallez, Devos enop Koer en de Snoecksteeg gekregen, toch zijnDecroly minst wakker geschud dat dan… hebben!? bvb. Én Koer Devos en Koerméér Decroly enkanker de Snoecksteeg

méér dan… kanker hebben!? ‘Ronse’ kan er dus best maar voor zorgen dat het middels ons digitaal medium alsmaar een bank vooruit schuift in de klas van Meester Toerisme én wat er volgt. Dit brengt mij, wat ik reeds beloofde… bij dat TV-programma STOP DE PERSEN! Amerikanen voorspellen dat er over pakweg 10 jaar geen kranten meer zullen gedrukt worden, ook in Europa niet! Men zal het nieuws, ook het lokale, via internet krijgen (of de sozie ervan). gAZet kun je bezwaarlijk ‘n zweetdief noemen van de inhoud van de lokale alle-bussen. Kijk, mss wel uitzonderlijk, maar 58 pagina’s gAZet nr.38 komen echt waar noch uit de streekkrant noch uit RONDOM (ALS we die hier reeds in de bus krijgen!?). Gedrukt heeft zijn beperkingen én zijn broodheer Mister Pub doet ellebogend en ondergordelend opeis van alle plek. Tja, dan schiet er ergens nog ‘n Ronse foto over (moeten die collega’s bijzonder zwaar selecteren, zeg, chapeau, alsmaar opboksen tegen ruimtebeperking! Het feit aggregatie is er ten dele, zie i.v.m. het overlijden van Robert Dussart, maar juist mét aggregatie (het geven van nieuws uit andere bronnen…

z

. . .

.

I.V.M. HIERBOVEN IN TELEGRAMSTIJL HIERONDER

gAZet gedrukt? . . .

.

De mensen blijven mij maar de kop afzagen waarom gAZet niet gedrukt wordt! Kijk, een goeie raad van nonkel Willy: “Koop je een goeie kleurprinter, zorg dat er veel inkt inzit en steek papier in de papierlade, surf naar gazetronse.be en zet de site in printversie, duw tenslotte op de juiste knoppekes…”!

38’13 … verzameld) ontstaan in Amerika reuze digitale pers (sic!) concerns die ook naar de Europese markt lonken. De ruimte ontbreekt alweer om daar verder diep op in te gaan, maar de les was er wel. Lees toch maar enkele begrippen, quotes mss: digitale pers en infotainment, onderzoeksjournalistiek, pay walls, voorbeelden als BUZZ, MediaPart, Peter Vandermeersch met: “Lezen lezers wat ZIJ willen of wat WIJ willen dat ze lezen?”, méér dan 60% van een newspaper gaat naar… paper, distributie en print, moet er nog zand zijn? Er ontstaan nieuwe vormen van journalistiek, zoals gAZet het zag per 04 januari 2013: ‘t is een vriend die jou het nieuws vertelt en dat blijft geen dode letter, want de uitgever toont n.a.v. het kaartboek 1684 en Waatsbrug zijn… geboortehuis! gAZet brengt dingen waarvan je nu denkt dat zo’n nieuws als verteld door je buur, onverwacht is. De wereld wordt gestaag zó ons dorp dat het jongen van zijn kat belangrijker wordt dan ons druk te maken in chemische wapens én waar we tenslotte tóch niks kunnen aan doen. Heb j’m?

zoek het op!, hoogst interessant… INMIDDELS 300 JAAR GEDRUKT NIEUWS | de gedrukte pers zit in een existentiële crisis | DE DIGITALE PERS REVOLUTIE VALT NIET MEER TE STOPPEN | facebook is een nieuwe vorm van journalistiek… het nieuws dat vrienden je vertellen, én vrienden van vrienden, dà’s pas nieuws | LEES PROFESSOR BILL GRUESKIN VAN DE COLOMBIA UNIEF UIT DE US | is het Mediahuis de laatste constipatie van de katholieke (sic!) perszuil? | THE HUTTINGTON POST | aggregatie = nieuws overnemen én passender herschrijven | NIEUWS PAS LOSLATEN NA LOGARITMEN? | nog méér dan gedrukte, zullen digitale nieuwsbrengers de luis in de pels van de overheid zijn… DE VIERDE MACHT IN DE DEMOCRATIE | reeds 700 000 ABONNEES voor de digitale versie van… THE NEW YORK TIMES | . . . . . .


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

COLOFON gAZet 38’13

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot COLOFON: voor Het Volk 1965 door Willy Deventer; eigen foto; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.38 van 20 september 2013; 58 pagina’s inclusief 25 pagina’s FOTOGAZET… PAGINA 33: “Ik ben de draakduivel van …”! FOTOGAZET: 34 Gustave V. 90 jaar | 35/37 textiel door Thomas | 38/40 door Jean-Marie | 41 eigen foto RONSE panorama | 42 door Bertrand Vande Kerckhove | 43 eigen foto’s | 44 foto’s Dirk Dewulf | 45/52 eigen foto’s | 53 bijdrage het MOU | 54/55 bijdrage Leendert | 56 uit FOCUS | 57/58 eigen foto’s MET IN TOTAAL 185 BEELDITEMS. Hiernaast een eerste schets voor een figuurtje in Het Volk door Willy Deventer 

http://www.youtube.com/watch?v=gNnGehN6CQk

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 38 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto Lieven Vandergheynst; lippen door Daventra; foto jean-Marie De Dijn; gAZetGRAfiek BLZ.A: eigen foto’s; hart door W.D.; gAZetGRAfiek BLZ.B: eigen foto; fotograaf onbekend; bijdrage Thomas Deriemaeker BLZ.C: eigen foto’s; maker/fotogr. onbekend BLZ.D/E: eigen foto’s; 1684, bijdrage Loes Deventer; gAZetGRAfiek BLZ.F: foto Jean-Marie De Dijn mét bijdrage BLZ.G: foto FD; foto Ugent fac. Lett. & Wijsb. BLZ.H: bijdrage Jean-Marie DE Dijn (ook G) BLZ.I: foto Damien Van Wambeke; bijdrage door comité septemberfeesten Louise-Marie BLZ.J/M: eigen foto’s; deels bijdrage Petanque club COC BLZ.N: eigen foto’s; foto-archief –AZ/WD; bijdrage Kleine Markt Feesten BLZ.O: bijdrage WIT WIT; bijdrage Ridders van de Fiertel (scouting) BLZ.P/T: eigen foto’s; deels uit Reizende Expo Deportatie en genocide…; postkaart uit Warme wensen voor koude dagen, uitgave Davidsfonds Leuven isbn 978-90-5826-831-0 BLZ.U/V: bijdrage SND; BUUNIE door WD; LZ.W: bijdrage vzw FIRON; foto Cultuurraad BLZ.X: eigen foto’s; lippen door Daventra BLZ.Y/Z: bijdrage Thomas Deriemaeker BLZ.EXTRA: pagina opgebouwd met medewerking van het MOU en de drie fotografen van het winnend podium BLZ.11:00: uit de lokale pers; bijdrage door Bernard Decraene (GOKRTI) BLZ.HET RODE OORTJE: foto Eddy Adams; eigen foto; gAZetGRAfiek

Willy DEVENTER stichter/uitgever/ hoofredacteur van gAZet geeft jou trouwe lezer weer RDV volgende vrijdag 11 uur én… vergeet ‘de muziekjes’ niet…

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be


gAZet jg.01 nr.38 vrijdag 20 september 2013 ď ľ


33

DIT IS PAGINA 33 VAN GAZET NUMMER 38 EN IK BEN ALS DRAAK VERMOMD! JE ZOU MIJ DE DRAKENDUIVEL KUNNEN NOEMEN. OVER DE HELE WERELD HEB IK ONTELBARE COLLEGA’S. IK STA AAN HET BEGIN VAN DE N60 EN 100 METER VERDEROP ALSOOK 100 METER HOGER STAAT ER DUS ÉÉN VAN MIJN COLLEGA’S. LUXEPAARD, WANT VERGULD, CF. HET GOUDEN PAARD. MAAR EVENZEER GEFOLTERD ZOALS IK, IN DE BUIK GEPRIKT, DOET GEEN DEUGD, AUW ZEG… ZEGT DIE OPEN BEK ALSMAAR, AAAAAAUW! IK STIK HAAST ONDER DES AARTSENGELS PO… VOETEN. VOLGENDE WEEK SCHUIVEN WE OP TOT DE STAART VAN DE N60 EN ONZE KLOON IN RONSE KOMT DAARNA ALS DERDE AAN DE BEURT: “DERDE KEER, GOEDE KEER” HEB IK HEM GEZEGD. SPREUKEN EN GEZEGDEN HEBBEN ZO HUN RECHTEN, TOCH? ZEG EMMEKKE, GA EENS VAN MIJNEN BUIK AF…

E - TELT KI ZOOOOOO…


90 Een man van negentig is al eens gediend met ‘n onscherpe foto, ook al is voor elke rimpel hard gewerkt en goed geleefd, op zich geen schande, dik integendeel. Ronses kunstmecenas Gustave Vanbalberghe wordt volgende donderdag 26 september 2013 90 jaar (°Pecq 1923) en gAZet wil met hartelijke felicitaties daartoe beslist op tijd zijn. Hopelijk kan zijn Carmen enkele luciede momenten beleven om haar compagnon de vie haar typische lach te geven, begrijpend! Gustave goeie vriend, ad multos annos. Willy.

FOTO GAZET

34 38’13

Het moeten niet altijd kaarsjes zijn! Ons redactiebos, woensdag 18 september 2013 om 12.20 uur…


FOTO GAZET

35 38’13

HET LIJKT WEL OORLOGSTUIG, MAAR JA, OOK SCHIETSPOELEN DIENEN OM MEE TE SCHIETEN!


FOTO GAZET

36 38’13

EEN KAMSLAGER (DA’S GÉÉN NAZI KAMPSLAGER!) TROK DRAAD VOOR DRAAD IN DE GAATJES VAN FIJNE METALEN HEVELS…

HET HEVELGAT IS IN HET RONSES… DE LIECHE 


FOTO GAZET

VOLGENDE WEEK GEVEN WE IN FOTOGAZET NOG ENKELE ANDERE WEEFPATRONEN UIT HET WEEFATELIER MUST

37 38’13


FOTO GAZET

Vrijdag 20 september 2013 16:59 Beste Willy Ik heb het je al gezegd; ge zijt en blijft een deugniet ofte sloeber: DER JM....!!!! Dank voor alles, en ook het grapje rond het interview zelf (zie voorgaande ...). Mag ik je wel vragen, wat ik al meedeelde, maar je hebt natuurlijk ongelooflijk veel te doen, om volgende zaak recht te zetten. Op p. 38 zijn beide foto’s van mijn kameroet en genealogenexpert Pierre Van Wynen. En zet er misschien ook bij dat deR HOED van Pierre is! Nog één vraag: wil je AUB op de getuigenis van de Joodse onderduiker bijplaatsen: “getuigenis Joodse onderduiker ten gunste van collaborateur Marcel Vancoppenolle” (met duidelijk volgende vermelding van de BRON van deze foto’s: “BRON: Auditoraat-Generaal, dossier Marcel Vancoppenolle”). Ik had dat ook gevraagd. Dit is juridisch en wetenschap-pelijk de juiste manier van werken: ik wil geen problemen allerlei. Hoe dan ook een indrukwek-kende staaltje van wat ik humanitair verzet noem, en dat bij zgn. zwarten... Benieuwd hoe mensen daar ook op gaan reageren? (…) Die vermelding van jou van ‘iemand’ die het gerucht verspreidt inzake 2.500 frank beloning voor verklikte Ronsenaars; ik heb er nooit van gehoord noch iets van gelezen. Men mag mij dat wel eens komen zeggen met bewijzen, zeg. Ik heb één naam van een mogelijke Ronsese medewerker-verklikker aan de Geheime Feldpolizei te Oudenaarde, maar het heerschap werd officieel nooit veroordeeld - en kan ik dus het krijgsgerechtdossier zelf niet inzien. Tof wat je als jongeling daar allemaal deed bij de Poeters!!! Hoe een leven toch rijk gevuld kan zijn. Hartelijks en gun je maar wat rust (en Koerkes edm AUB blijven opvolgen!!! ), DeR Jean-Marie

DER JEAN-MARIE?

38 38’13


VRIJHEIDSPLAADS nu ROOSEVELTPLEIN

FOTO GAZET

39 38’13


FOTO GAZET

40 38’13


38’13

http://www.youtube.com/watch?v=UFr2dnFLFhY

FOTO GAZET

41

WAT NA HALF SEPTEMBER, HET DONKERT REEDS NA ACHTEN, NOG KOEIEN OP DE WEI, ENKELE STRAATLICHTEN AAN, SINT-HERMES CENTRAAL OP DEZE HERFSTFOTO, REEDS VERLICHT OOK…


Deze week geen Glorieuxroute (uitgesteld tot volgende week) en evenmin beke.com, hoewel Bertrand Vande Kerkchove een ferme duit in het zakje doet met onderstaande lineaire kaart van Ronse centrum. Bemerk o.a. deze zaken: de benaming Brul kom tweemaal voor, ook rechts van de Zwarte Zusters thans t.h.v. Blokker; de latere naam Steenbrugge (nu Aimé DelHayeplein is afgeleid van de… Steen Brugghe beneden nu de Wijnstraat; Camme Landt staat er ook op vermeld eveneens Het Helleken helemaal rechts. Er is een kerkhof tussen Hermes- en (oude) MartensKerk…

FOTO GAZET

42 38’13

Pieter Tietelmans (°1501 Hasselt) was deken van Ronse van 1539 tot 1566.

Het kasteel van Nassau valt hier goed te zien, mét dreef naar boven nu de Wijnstraat. Er staan zoals nu bomen op de Grote Markt, eveneens dat huisje in het midden.

Waar nu +/- SintSebastien is, staat er een omwald gebouw. Kijk eveneens de Molenbeek lopen…

Op nu het Guissetplein stond er een molen. Er is een Oude Cleyne Markt en de dekenij staat ergens anders. Het hospitaal staat aan de Hoge Mote en ook het Spillegem bestaat reeds. Er is nog een Brulmolen (nu De Kloef) en de Bredestraat is duidelijk breder dan de Marijve en de weg naar Elzele is er ook. Let eveneens op de Pieterskerk ten noorden v/d collegiale…


FOTO GAZET

43 38’13

http://www.youtube.com/watch?v=8KTSuVUJ9eQ

TER PATERS KERKE SCHIETEN ZE GOED OP MET KLINKERS EN MET KASSEIEN… Waar is de tijd van Pater Osmundus, van de paters Michel en Sixtus, van broeder Pietje ook, Amedé, naaister Maria van Nukerke, het slotklooster, introibo ad altere dei, de Antoniusnovenen met kitcherige draperieën van bij Dewaele tot in de nok boven donderpreken ter kansel (kerk vol)? Waar is de tijd van de Fancy-Fairs (In Het Witte Paard met Cnockaert en voor ‘t frietkot zelfgemaakte mayonaise van bij de Clausen), van de Chiro, de cinema met Catharina Valente (zaal vol!) en waarvoor ik de lokplakkaten schilderde (zie hierna)? Waar is de tijd van de estaminet Barrière de Fer annex frietkot met van die vette in ossenwit gebakken frieten in een puntzak, zelfgedraaide mayonaise erop? Waar is de kersttijd van de middernachtmissen met Maria… Anny (het woord eucharistie moest nog worden uitgevonden!) en met druppende verfborstels besmeurd gezwart dik bruin papier dat tot een kerstgrot werd omgetoverd, de kapellekesgang elke maand mei, de bedelbroeder? Tja, wààr is dié tijd, zeker niet de tijd waar de kleinste belhamel het woord FUCK verstaat!?! Hallo bruine pater Petrus? Hallo pater Rembertus, favoriete biechtvader omwille van maar drie Onze Vaders en drie Wees…

HISTORICUS PATER PETRUS OP STAP IN DE JUBELFIERTEL… en kijk eens in de achtergrond!?!


FOTO GAZET

44 38’13

Ik was 15 en per geschilderd filmbord kreeg ik van Pater Michel… één gratis filmticket! Één keer kreeg ik ‘n couponneke stof van bij… Dewael; m’n ma liet er ‘n kostuum uit maken. Woensdagnamiddag klaarde ik de wekelijkse klus in zo’n twee uur. Daarna bij broeder Pietje bokes eten in de patersrefter. Daarna huiswerk…

FOTO’S DIRK DEWULF

DEW

http://www.youtube.com/watch?v=CiHlrhFjNug


FOTO GAZET

45 38’13

SCHEPEN IGNACE MICHAUX REIKTE NAMENS HET STADSBESTUUR DE BEKERS UIT…


HIER LIEP DE TREIN RONSE-BRUSSEL

FOTO GAZET

46 38’13

WAATSBRUGSTRAAT


FOTO GAZET

47 38’13

OP DE DREEF NAAR DE REDACTIE STAAT …


FOTO GAZET

48

38’13

Bij de foto’s op deze FOTOGAZET pagina: onze stedelijke buitendiensten verdienen alle lof voor de prachtige bonte bloemenruikers in het centrum van de stad… het moet niet altijd op kwaaie hint vanwege gAZet zijn dat ze een door hun bazen verwaarloosde en aan zijn lot overgelaten koer (DEVOS) stante pede moeten gaan afsluiten (lees: de verdere verloedering aan het oog van de weer indommelende bevolking onttrekken). De drie vier soorten bloemen spelen als ruiker een trio met vlug opgerolde kabels en een lantaarn op het pleintje voor de aloude Martenskerk (zie ook blz.49) … Tiens, kabels!?, zou dat voor een nieuwe (?) kroeg zijn, een crypte semi ondergronds wat verderop en hier d’r eentje om het ter edele gerstenat binnen te wandelen?

MAAR HIER STAAN DE NETELS IN BLOEI!


FOTO GAZET

49 38’13

‘T WIT PAARD STOND LEEG, STAAT LEEG EN ZAL BLIJKBAAR NOG LANG LEEG STAAN!?


FOTO GAZET

50 38’13

Als deze restauratie tot een goed einde kan worden gebracht‌

zal dat van het schoonste zijn dat Ronse te bieden heeft!


OKRA Ronse bezocht het naburige SaintAmand-les-Eaux…

FOTO GAZET

en hier enkele foto’s van de best indrukwekkende abdijtoren, ‘restant’ van een kloosterbolwerk om U tegen te zeggen. Bemerk de drakenduivels met een extra onderaan …

DRAKENDUIVELS, HIERBOVEN IN ZANDSTEEN EN HIERONDER IN BRONS BIJ HET BEELD VAN SAINT-AMAND – LES-EAUX IS ‘N DAGUITSTAP WAARD

51 38’13


FOTO GAZET

52 38’13

LE FILS PRODIGUE (VALENCIENNES) WERD DOOR VANDALEN HET LINKERBEEN GEAMPUTEERD (ZIE GELE PIJL). INMIDDELS WERD HET BEELD HERSTELD EN STAAT (OF LIGT) WEER IN HET PARK PLUMECOCQ …

 JONGELING, SCHETS DOOR WILLY DEVENTER


FOTO GAZET Als dank voor de medewerking bij het bekend maken van de resultaten van de MOU fotowedstrijd en waarbij liefst drie Ronsenaars de hoogste drie schavotjes delen, plaatst gAZet volgaarne de MOU affiche voor het aflopende zomerseizoen en het nakende winterseizoen.

‘Oudenaarde’, ‘Ronse’… bezoekt jullie!

(zie vorige gAZet alsook blz.EXTRA in dit nummer)

53 38’13


facebook verscheen, Ronse kom uit uw kot! Hierbij willen we ook de mogelijkheid geven aan de jeugd om nog eens weg te gaan. Want de laatste tijd horen we maar al te vaak dat jongeren vinden dat er te weinig te beleven valt. Ten slotte is het ons doel met de Kleine Markt Feesten Ronse op de kaart te zetten en ook bezoekers van buiten Ronse aan te trekken. We hebben eens stad met veel potentieel, waar we erg trots op mogen zijn en dus promoten we deze ook met veel plezier.

FOTO GAZET

54 38’13

PROGRAMMA

Er vinden doorlopend optredens plaats van uiteenlopende artiesten. 's Avonds wordt de dag afgesloten met het optreden van een live coverband en dj sets van nationaal bekende dj’s. Achter elk evenement schuilt natuurlijk een organisatie met een enthousiast team. Dit jaar bestaat dit team uit enkele erg gedreven en ambitieuze jonge Ronsenaars. Dit zijn Leendert Vanden Heule, Laurens Stockman, Astrid Stockman, Dries Vandermeulen en Joran Vuye. De Kleine Markt Feesten is meer dan zomaar een openbaar evenement. Met onze organisatie streven we enkele doelen na. Allereerst proberen we met het evenement de verloedering van de plaatselijke kleine markt tegen te gaan. Vele Ronsenaars vonden dit vroeger het gezelligste pleintje van Ronse en dit zouden we graag opnieuw zo hebben. Jammer genoeg zien we de laatste jaren de ene horecazaak na de andere sluiten op de kleine markt. Deze leegstand zorgt ervoor dat vele Ronsenaars hun weg naar het klein marktje niet meer vinden. Nochtans heeft dit gezellige plein zeker zijn charmes. Vervolgens hopen we met ons evenement de bevolking samen te brengen en mensen naar buiten te krijgen. We vinden het als jongeren die opgroeien in een digitale cultuur belangrijk om sociaal contact te onderhouden en om te gaan met je medemens. Zoals er onlangs nog een nieuwe pagina op de sociale netwerksite

Zoals reeds hiervoor vermeld gaat het evenement door op zaterdag 21 september. Om 11:00 start het evenement met een heuse barbecue met een capaciteit van 200 bezoekers. Vorig jaar kwamen 150 bezoekers eten. Deze barbecue duurt tot 14:00. Ondertussen zal plaatselijke legende Maria met haar accordeon rondlopen en de bezoekers entertainen. Om 14:00 start het eerste optreden met de jongerenband Blush. Deze zullen een live optreden geven met zang en gitaar tot 15:00. Tussen 15:00 en 16:00 zal een plaatselijke djembéband voor de nodige sfeer en afwisseling in ons programma zorgen. Om 16:00 kan u genieten van een eerste dj-set gebracht door Red Bull tot 17:00. Deze dj zal draaien vanuit een heuse Red Bull defender truck. Tijdens de voorgaande optredens zal er randanimatie voorzien worden in de vorm van grimme, springkastelen, enz… Vervolgens houden we een korte pauze tussen 17:00 en 18:00 wegens de kerkdienst die zoals gewoonlijk doorgaat in de Sint-Hermeskerk. Om 18:00 start een van de hoofdoptredens van de dag, een live coverband die al enkele jaren een vaste waarde is op de Gentse feesten. The Amazing Flowers, deze zullen optreden tot 19:30. Een van de volgende hoogtepunten is het optreden van dj Dave Lambert met live saxofoon door Sakso. Dave Lambert is zonder twijfel een van de meest invloedrijke dj's in de Belgische house scene. Samen met een van de betere live saxofonisten van het land heeft hij al op de grootste evenementen gestaan, zowel in het binnen- als buitenland. Sensation White, Tomorrowland, Cityparade, Laundry Day, Ibiza en veel meer! 19:45 – 20:45 Hierna volgt alweer een nationaal bekende dj, Di Maro, hij zal spelen van 20:45 tot 21:45. Net zoals vele dj’s die de revenu passeren, stond hij ook al op de stage van Tomorrowland! Tussen 21:45 en 22:45 zal radiopresentator en dj X-tof van TOPradio het feest verderzetten. Alsof het nog niet genoeg was volgt hierna het Gentse dj trio Les Mecs Eclectics van 22:45 tot 24:00. Met zoveel ervaring kan het niet anders dat iedereen uit zijn dak zal gaan. Ten slotte sluiten we deze mooie dag af met dj Sir Lanka. Een een jonge talentvolle dj die volop bezig is met hem op te werken. Deze is trouwens opgegroeid in Ronse maar draait nu in alle grote clubs in Gent zoals Culture Club. We hopen dat de tweede editie van de Kleine Markt Feesten, zoals voorgaande editie een succes zal worden. Met gunstige weergoden aan onze zijde verwachten we de kaap van 500 bezoekers dit jaar zeker te halen. Indien het weer zou tegenzitten hebben we voldoende tenten voorzien om de hele kleine markt af te dekken. Graag nodigen we jullie allemaal uit om de dag zelf zeker langs te komen en te genieten van de optredens. Foto’s nemen van op het podium is zeker toegestaan mits dit is aangevraagd. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar leendert.vdh@gmail.com.

website: www.kleinemarktfeesten2013.be facebook: www.facebook.com/KleineMarktFeesten


FOTO GAZET

55 38’13

WAAR IS DAT FEESTJE?, OP DE KLEINE MARKT IS DAT FEESTJE!


FOTO GAZET RONSE…

uit de vigerende FOCUS, bijlage bij KNACK, uitgave Roularta Media dat ook de streekkrant uitgeeft…

56 38’13


FOTO GAZET “Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen…” (zie blz.B) en de vogels, ze zaaien niet, ze maaien niet en tussen de granen van tuinen en akkers naar de voederzakjes en overdekte eethuisjes vanwege mensen toe, zijn er de bessen van de Lijsterbes… Heus niet alleen voor Lijsters! Sommige mensen lijden onder de seizoenswissels winter>lente & zomer>herfs…

57 38’13

… én krijg je ook reuma, slaap met rood textiel, Thomas leerde ons waarom! Voila, met de bolide op blz.58 eindigen wij deze ‘RODE’ gAZet in het…

ROOD!

WAATSBRUGSTRAAT


58

&FOTO GAZET ZEGGEN JOU GRAAG TOT VOLGENDE WEEK…

EN JE HOORT NOG VAN HEM!