Gazet jaargang 1 nummer 37 13092013

Page 1

gAZet jg.01 nr.37 vrijdag 13 september 2013 50 blz. & 142 beelditems inclusief 18 pagina’s FOTO GAZET

nr. 37 2013

ook collaborateurs hebben mensen van den Duits gered, terwijl sommige verzetslui zich dankzij de oorlog heimelijk hebben verrijkt…

SEPTEMBERTRONSE?

en WITTE BONEN

http://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4

ZWART OF WIT … ÉN GRIJS WORDT VAAK VERGETEN!

NOOIT MEER OORLOG!

JG.01 NR.37

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

IIII II blz.X & 33 en volgende…

STREPEN STREPEN STREPEN STREPEN STREPEN


A 37’13

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie een wikipediaatje wil doen: medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is SHOOT! élke vrijdag 11 uur één week lang gAZet WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZet brengt het nieuws ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

via gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365


B 37’13

en WITTE BONEN

Augustus/september om vanaf zo’n maand later te oogsten, wordt er veldsla gezaaid. Héél lekker met eerst gekookte en vervolgens afgekoelde witte bonen. Met diverse soorten salami (“De zuiverste onder de vleeswaren”), plat, opgerold, in vier gevouwen op een schotel garneren en opdienen met ronde kruidenbroodjes. Deze Ronsemayo(naise) maak je daarvoor: haal de dooier uit ‘n kakelvers ei (consumptie binnen de drie uur na leggen zou het vetgehalte halveren!) en drop die in een slakom. Geef ‘n flinke strooi gemalen witte peper mee (volgens Indiërs blijft witte de beste peper én peper verlicht maagpijn). Wat gemalen nootmuskaat moet er ook bij én ‘n paar eetlepels Ronsese Camp’s mosterd. Start met ‘n scheut tafelolie en roer de eidooier, de mosterd, de kruiden door elkaar en dik/meng verder aan tot zo’n halve tot driekwart lier olie eveneens mayonaise is geworden. Lees verder bij HET RODE OORTJE 


De fotowedstrijd van het MOU (het MUseum van Oudenaarde) sloot zijn grote fotowedstrijd af met als thema 'Mijn mooiste plekje'. Ze gingen op zoek naar het mooiste plekje van de Vlaamse Ardennen. Dat ligt in - hoe kan het anders - Ronse! De winnaar is Lieven Vandergheynst met zijn foto "Muziekbos, o-

vergoten door de eerste zonnestralen". Hij gaat vaak wandelen en fotograferen in het Muziekbos. De 2e prijs gaat ook naar ‘Ronse’ met ‘n foto van Hendrik Braet uit de Harmonie. "Deze foto is genomen in café ‘de Harmonie’, Grote Markt, Ronse. Een café dat zijn geschiedenis uitademt maar niet gestagneerd is en o-

vervloeit in het eigentijdse. Het is een enorm warme ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Veel cafés bezocht hebbende, schreef ik een boek gemaakt i.s.m. het ‘Huis van Alijn’… achter de gevels over volkscafés in Gent, maar nog nooit ben ik zo gecharmeerd geweest als door dit café", aldus Hendrik Braet.

C 37’13

DE WINNENDE FOTO STAAT OP DE VORIGE PAGINA EN HIERONDER DE NUMMER TWEE - OP NUMMER DRIE ANNEKE KESTELYN, EVENEENS UIT RONSE – PROFICIAT AAN LIEVEN, HENDRIK & ANNEKE


Algemeen overste zuster Cecile D’heer hernieuwde samen met haar medezusters jubilarissen ZvB kloosterleven hun geloften en die klonken zo…

D

… BIJ 50 JAAR KLOOSTERJUBILEUM VAN ALGEMEEN OVERSTE

gAZet 37’13

(kruisteken) Allerheiligste Drieëenheid In allerdiepste eerbied Voor Uw oneindige en aanbiddelijke Majesteit Wijd ik mij aan U toe Opdat Gij Uw glorie In mij zoudt verwezenlijken, Zoals Gij wilt en zo goed als ik kan.

EERW. ZUSTER CECILE D’HEER

Daartoe wil ik mij verenigen En in gemeenschap leven Met de Zusters van Barmhartigheid, Om samen met hen me volledig toe te wijden Aan het welzijn van alle mensen. Daarom hernieuw ik mijn geloften Van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, Volgens de constituties van onze congregatie. Daarbij blijf ik vast besloten Volgens de inzichten van vader Glorieux, Goede werken te verrichten Als getuige van Uw goddelijke liefde En barmhartige goedheid, Vooral voor de armsten. Maria, Hulp van de Christenen, begeleid mijn trouw.

Algemeen overste van de zusters van Barmhartigheid zuster Cecile D’heer was vorige zondag zelf jubilaris (50 jaar ZvB kloosterjubileum), samen met deze medezusters: 70 jaar ZvB voor Marie-José Pot, Adèle Schols en Maria Van Coppernolle 60 jaar voor Wilfrida Voets (provinciaal overste ZvB NL) en voor Liberata Schepens en Clara Seems, beiden uit NL 50 jaar voor zuster Cecile (foto boven) en ook voor Hilda Gilles, Bernadette Hanskens en Madeleine Vancoppenolle

Diaken “meester Leo” De Croo feliciteert zuster Cecile D’heer…


E 37’13

De kapel van ZvB (Kruisstraat) is met familie & vrienden van de jubilarissen gevuld; provinciaal overste zuster Hildegard (zij leidt de Belgische ‘provincie’) slaat de maat tijdens de plechtige dankeucharistie. Een receptie volgde in de gangen en lokalen van het klooster (foto vorige blz. de algemene refter).

 DE JUBILARISSEN & HUN FAMILIE, VRIENDEN EN MEDEZUSTERS 


F

EXPORUIMTE ONDER REAKEMS VAN DE CULTUURAKROPOLIS CC DE VERVERIJ 37’13

http://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4

De jongste NIEUWSBRIEF van de Ronsese CULTUURRAAD, een adviesraad voor het stadsbestuur, opent de brief van 06 september met als jrg. 001 met deze foto (van gAZetduivel Damien Van Wambeke) tijdens de TB/CC wandeling van zondag 25 oogst 2013 en waarover we uitvoerig bericht hebben, o.a. in een vorige FOTOGAZET. Op de volgende pagina bekijken we samen met jou wat het nieuwe culturele seizoen in onze Hermesstede in petto heeft…


G

VOORWOORD DOOR MARC DE TURCK, VOORZITTER VAN DE CULTUURRAAD Na twee zonnige en bruisende vakantiemaanden met talrijke activiteiten maken onze verenigingen en de dienst Cultuur zich op voor een nieuw en spannend cultureel seizoen, met muziek en zang, theater, vormingsaanbod en een permanent tentoonstellingsaanbod van lokale en nationale kunstenaars. Tegelijkertijd met de afsluiter van deze mooie zomer, namelijk Ronse Opscène, start een reeks tentoonstellingen zoals de retrospectieve van de lokale schilders Josiane Eeckhout en José Raevens. Wij wensen onze verenigingen een creatief en stijlvol seizoen met mooie hoogtepunten die alle medewerkers veel plezier en voldoening geven. Al deze inspanningen maken van Ronse een aangename en vriendelijke stad die indruk maakt ook buiten haar grenzen. Namens de cultuurraad Marc De Turck.

37’13 van de bibliotheek. Rons’Art zorgt voor een tentoonstelling van de woorden tijdens de voorstelling ‘t Ronssies Woord 2013. Daarna worden de genodigden getrakteerd op een hapje en een drankje.

De NIEUWBRIEF laat ook cultuurschepen Joris Vanhoucke (foto) aan het woord.

NIEUWS UIT DE OKRA-HOEK Veel mensen denken bij het woord OKRA (vroeger: KBG, Kristelijke Beweging van Gepensioneerden) aan wat het 20 à 30 jaar geleden was. Mits een betere kennismaking zullen ze vaststellen dat de organisatie met de tijd is mee geëvolueerd. OKRA is niet enkel meer de koffietafel en de kaartnamiddagen van vroeger, maar heeft ook een uitgebreid aanbod van activiteiten zoals etstochten, wandelingen, petanque, dansinitiaties, kooknamiddagen, dagen buitenlandse reizen, hobbyclub, leesclub, uitgebreide feestvieringen, voordrachten, koor, enz. Kom maar eens kennismaken… UITNODIGING DINSDAG 24 SEPTEMBER van 14.00 tot 17.15 uur in het CM-gebouw (Sociaal Centrum), Parking Delhaize. Wat biedt OKRA die namiddag gratis aan? Een demonstratie dans en hapjes bereiden, ‘n expo over de diverse OKRA-activiteiten en de publicaties, een quizlijstje, een koffie of

frisdrank, een gezellige babbel… OKRA leren kennen houdt geen verplichting in. Kijken en kennismaken kost niks. ZEER WELKOM!!! Info: voorzitter Damien Van Wambeke, telefoon 055 21 16 74 of 0476 71 31 19; secretaris Terry Vandorpe, tel. 055 23 95 08 of 0473 54 64 98.

‘T RONSSIES GEKLAPT & RONS’ART SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR ZATERDAG 12 OKTOBER OM 11 UUR: BEKENDMAKING VAN " 'T RONSSIES WOORD 2013" De werkgroep 't Ronssies geklapt en de werkgroep Rons’Art nodigt iedereen uit om op zaterdag 12 oktober, vanaf 11 uur, voor de bekendmaking van " 't Ronssies woord 2013" bij te wonen. De bekendmaking en prijsuitreiking vindt plaats in de polyvalente zaal

COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER

Het moet ‘t Ronssies zijn!!!

De Schola Gregoriana Rothnacencis bestaat dit jaar 20 jaar en dat vieren wij met een kerstconcert in samenwerking met het ORLANDUSENSEMBLE van Oostende o.l.v. Peter Ledaine op 14 december in de Sint-Hermeskerk. De NIEUWSBRIEF heeft het verder nog over de 11 juli vieringen, de beiaardconcerten, VTV, SPlus Ronse, Davidsfonds Academie, Open Monumentendag, Gedichtendag en Levensloop Ronse 2014. Proficiat Hélène Vandamme.


H 37’13

TOESPRAAK DOOR SCHEPEN IGNACE MICHAUX Geachte Burgemeester, collega’s Schepenen en Raadsleden, Geachte Mijnheer Jozef Craninckx, Voorzitter van de Confederatie van politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België, Bestuur en Leden van het Eenheidsfront Ronse, Geachte aanwezigen, 1935 - Nazi-Duitsland stelde alles in het werk om in het door hun bezette gebied joden en tegenstanders van het naziregime te vervolgen, op te pakken en ze tenslotte uit te roeien in kampen. Alles gebeurde op een zeer gestructureerde manier. In het door de nazi’s bezette gebied overleefde slechts één op vijf joden de Tweede Wereldoorlog. Dit cijfer toont aan met welke gruwelijke efficiëntie het uitroeiingmechanisme werkte. Gevangenen werden in overvolle veewagons naar de kampen gebracht. De meesten onder hen vonden onmiddellijk de dood in de gaskamers. Diegenen die de eerste selectie overleefden verrichtten zware arbeid in vreselijke omstandigheden, gepaard met een tekort aan voedsel en geteisterd door ziekten. Wie te zwak werd wachtte de gaskamer. De meest schokkende experimenten zijn uitgevoerd op gevangenen, zonder enig mededogen of emotie. Weinigen overleefden de gruwel, allen bleven voor de rest van hun dagen zwaar getekend door hun ervaringen. De kampen zijn opgebouwd met maar één doel voor ogen: de vernietiging van talloze mensenlevens. In de expo zien we met onze eigen ogen tot wat een mens in staat is wanneer elke ethische gedachte wordt uitgeschakeld. Naar de buitenwereld toe werd dit voorgesteld als een werkkamp. Getuige hiervan is de bekende tekst “Arbeit macht frei”. In de realiteit was dit geen werkkamp, het was de hel op aarde, een plek waar alle menselijkheid zoek was. John Conway, een Brits wiskundige, zei ooit over de Holocaust: “De Nazi’s straften sommige mensen voor hun daden, anderen voor hetgeen ze weigerden te doen. Sommige mensen voor wie ze waren en anderen gewoonweg omdat ze bestonden”. Dit citaat drukt de zinloosheid uit van hetgeen daar plaatsvond. Het regime heeft hier niet alleen komaf gemaakt met haar tegenstanders. De meeste mannen, vrouwen en kinderen die hier de dood vonden werden vermoord, gewoonweg om de reden dat ze bestonden. Uit blinde haat tegen een volledige bevolking. Ondanks de gruweldaden die in de kampen plaats vonden slaagden de Nazi’s er echter nooit in om de menselijke kracht volledig te breken. Zelfs waar de straffen genadeloos waren, boden mensen verzet tegen hun beulen. Gewone mensen vonden hier de kracht om elkaar te steunen en te helpen tot het eind. Zelfs hier werden georganiseerde verzetsgroepen opgericht door de gevangenen. 'Deportatie en genocide, een Europese tragedie' is een onthutsende tentoonstelling over de concentratiekampen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze begint in 1933 en eindigt met een hoopvolle blik op de toekomst met de oprichting van de Verenigde Naties, een reactie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Daartussen leer je aan de hand van foto's, documenten en eigentijdse tekeningen over de vervolging en opsluiting van miljoenen communisten, verzetsstrijders, joden, zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen onder het naziregime. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die stierven....omdat ze geboren waren. Mijn dank gaat uit naar het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Vandaag gaan onze gedachten naar iedereen die het leven liet. Gedenken wij in het bijzonder onze stadsgenoten… Vandaag herdenken wij de 69e bevrijding van onze stad. Volgend jaar vieren wij samen de 70e bevrijdingsfeesten en dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2014. Ik hoop u dan ook allen daar opnieuw te mogen begroeten - Ik dank u voor uw aandacht.


I

PLANK Het moet niet iedere week over KOER DEVOS gaan (er is ons ter elfder ure bericht dat er wat veranderd is aldaar!). Kijk aan de Bruul maar even door een spleet tussen planken en knipoog naar KOER DECROLY die heet te worden afgebroken!?! Ronse zou bekend kunnen worden alleen reeds omwille van zijn textieltypische koeren (DEVOS, DECROLY en ook SNOECK) en identieke stegen GIJSELINGS en BARA. Benevens KOEREN DEVOS en OVIDE DECROLY (de gedenkplaat voor deze Ronsese ‘heilige’ staat wat verderop tegen de afbakening van de afspanning Sint-Sebastiaan ofte de Saint Sébastien - tja, we blijven Ronsenaars en Molière of wat er moet voor doorgaan is nooit ver weg, tot vervelens toe op de vele straatnaamborden ook nog – daar zijn we weer, LOL), staat vooral KOER SNOECK te verloederen. Niet vergeten dat KOER SNOECK toegang geeft, toch wat het publiek domein betreft, tot het enige wat van het beroemde Kasteel van Nassau nog bestaat en dus toegankelijk kan worden gemaakt… DE KELDERS! ZIE OOK VOLGENDE PAGINA

PLANK

37’13


J

NOG STEEDS GEEN REACTIE VANWEGE BRIGITTE VANHOUTTE (N-VA) OMTRENT KOER DEVOS!?! 37’13

IS ONS STADSBESTUUR OMTRENT… ONZE KOEREN ZOWAAR DE PEDALEN KWIJT!? HUISJE LEK? BOOMPJE SPEK!


Ronsenaar Koen VAN CAUWENBERGE zit voor het ogenblik in de USA (meerbepaald in New York) voor o.a. een graffiti project. Als graffiti kunstenaar luistert hij naar het pseudoniem… MATAONE. gAZet bracht reeds dit werk van hem (detail; Oude Vesten – zie gAZet nr.28) en heeft een afspraak voor een interview annex FOTO-GAZET van zijn werk. WORDT VERVOLGD.

VAN 27 TOT 29 SEPTEMBER

Elk jaar valt in de maand december het boekje RonseUwStad bij elke Ronsenaar in de bus, het gratis infomagazine van onze stad vol informatie over de werking en samenstelling van het stadsbestuur, adressen van de stadsdiensten, verenigingen enz. Heb jij in je digitale schuif nog enkele mooie foto's van het stadscentrum, de omgeving of één van de vele evenementen liggen? Wil je die foto graag delen met anderen? Stuur dan je foto(‘s) foto digitaal door naar communicatie@ronse.be. De meest sprekende en opmerkelijke foto's worden in het magazine gebruikt. Wie weet haalt jouw foto wel de cover van Ronse uw Stad 2014! INZENDEN KAN TOT WOENSDAG 30 OKTOBER. Bij publicatie van je foto, krijg je geen vergoeding, maar wel een correcte naamvermelding in het RonseUwStad. En natuurlijk het feit dat jouw foto bij meer dan 25.000 mensen in de brievenbus valt met één jaar lang bekijks! Uiteraard behoud je je rechten op de foto.

37’13

PETANQUECLUB COC - RONSE Op zaterdag 14 september a.s. hebben de finalewedstrijden plaats van onze zomercompetitie en dit op de terreinen van taverne COC (E. de Malanderplein 7 te Ronse) vanaf 14.30 uur. Na deze wedstrijden volgt om 19.00 uur stipt de huldiging van onze kampioenen en uitreiking van de trofeeën. Dit gaat eveneens gepaard met een receptie en dit tot 20.30 uur.

TEXTIELFESTIVAL RONSE Uit vele vorige nummers en ook uit deze gAZet weet iedereen dat Ronse een rijk textielverleden heeft. Ook dat vandaag nog textiel leeft in onze stad, dankzij zin voor ondernemen, creativiteit en innovatie! De Dienst Toerisme, CC De Ververij & TIO3 slaan de handen in elkaar en laten zien wat textiel in en voor Ronse betekent. Van vrijdag 27 tot zondag 29 september staan tal van activiteiten op het programma, noteer deze data alvast in jouw agenda! Een unieke gelegenheid om Ronse op een andere en creatieve manier te ontdekken mét het ganse gezin. Voor het volledige programma kan je terecht bij textielfestival.be

K

Na de stand van LEVENSLOOP 2014 tijdens de jongste septemberfeesten gaf de organisatie nog geen nieuws vrij!

FOTOOPROEP RONSE UW STAD

GRATIS BOUWADVIES IN RONSE De provincie Oost-Vlaanderen maakt gratis bouwadvies mogelijk in Ronse en 47 ander Oostvlaamse gemeenten. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van nieuws… de Provincie Oost-Vlaanderen wil hiervolgt meer mee bouwadvies toegankelijk maken voor alle OostVlamingen. Inschrijven kan via de website van OostVlaanderen (www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies) of door langs te komen op de dienst Wonen & Bouwen van de stad Ronse. De adviseurs nemen zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken. Je kan advies krijgen in Gent of in Ronse in het stadhuis (dienst Wonen en Bouwen) elke derde woensdagnamiddag van de maand tussen 13 u. en 16 u. De eerstvolgende zitdagen in Ronse gaan door op 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

zondag 22 september om 10.30 u. | concertzaal van CC De Ververij | zie blz.M (Marnixring)

Wat is bouwadvies? Bouwadvies is een gesprek op maat over de eigen bouw- of verbouwplannen. Professionele, onafhankelijke adviseurs overlopen de mogelijkheden en geven heldere en duidelijke informatie. Een bouwadvies behandelt onderwerpen als een goede oriëntatie voor jouw huis, isoleren, ventileren, energiezuinig verwarmen, hemelwater gebruiken, toegankelijkheid, zonne-energie ... Bouwadvies rendeert het meest in een zo vroeg mogelijke fase. VERVOLG BIJ HET RODE OORTJE


SEPTEMBER=DOORSTART NAJAAR VOOR GAZET…

een kluif zal aan hebben. We blijven het Ronsese nieuws meer van opzij dan in front of bekijken, wat eigengereid ook, best eigenzinnig, waarom niet. We durven sms- en e-mailBeste lezer, de vakantie is nu wel helemaal jargon te gebruiken, meer nog afkortingen die voorbij en ook gAZet zet zich schrap voor het men niet in een regulier nieuwsblad zal aannajaar. Hiernaast lees je hoe we de lokale treffen (yep, yup, idd, mss, asap, LOL, v/d, sic, gedrukte pers in the picture gaan zetten. enz.). Nergens hebben we gezegd dat een Hieronder het vorige week aangekondigde lokaal digitaal weekblad alliene vuir Ronse (het relaas van wat er op CANVAS te zien was omtrent de achteruitgang van de gedrukte ten Ronses dialect laten we evenmin los, maar we hanteren dat als een zoutvat, met mate dus) voordele van de papierbesparende digitale uitsluitend Ronse zo brengt alsdat we binnen media – zoals gAZet er een is. Nog immer vraagt men ons: “Waarom is er geen gedrukte middeleeuwse muren met torens en kantelen en nog liefst een slotgracht ook ophaalbrug gAZet beschikbaar”!?! Omdat onze opzet alinclusief… leven! We trekken het zo breed leen digitaal haalbaar is en op papier onbemogelijk open, vergeten daarbij onze naaste taalbaar. Ook blijft de algehele opzet a-commercieel, wat reclame-inkomsten zo ongeveer buren niet, de reikwijdte van onze pijlen ligt zelfs nóg verder, maar telkens trachten we in uitsluit. Say NEVER… never. Wat de dag van welke mededeling dan ook, op hoge uitzondemorgen brengt, weet kat noch kater. ring na, toch minstens dàt ietsiepietsie Ronse Enkele voorbeschouwingen, niet zozeer wat in te calculeren. inhoud betreft, dat ook, maar qua planning. Deze eerste jaargang van gAZet willen we VOL We hebben niet de organisatie, dat zal voor een andere generatie zijn, minstens ééntje maken, lees: 52 nummers. Nummer 52 valt met kerstdag en dan laten we één week vallen, jonger, om een dergelijke opzet als gAZet ook in andere steden ingang te doen vinden. Voor zodat ons eerste nummer van jaargang twee Oudenaarde bijvoorbeeld (het MOU liet ons bij leven en welzijn niet op 03, maar op 10 jaweten op méér Ronsese bezoekers uit te zijn, nuari zal uitkomen. Voor 2014 plannen we in hehe, Oudenaarde-Ronse, nóg zo’n spraakmatotaal 50 nummers. ker) dacht ik aan onze gewezen weekblad –AZ We gaan ook volop verder met de interactiemedewerker Giovanni Vancauwenberghe. Hij ve kaart te trekken. Ook lezers helpen de inhoud van gAZet mee bepalen. Glorieux, 1684, zou zoiets beslist hebben aangekund. Navraag textiel… zullen onze kolommen verlaten, maar naar hem doende, kreeg ik uit datzelfde Oudenaarde bericht dat Giovanni vorig jaar wees gerust, de aflossing van de wacht staat aan een slepende ziekte is overleden. Giovanni in de startblokken. was een weekbladazetter (idd vinden we graag nieuwe zelfstandige naam- alsook nieuwe Nu onze redactie de nodige updates voor de werkwoorden uit, mag het?) puur sang, de zetsecurity van archief en bestanden enz. heeft weten te realiseren, danken we Buro Saey dat engel (hehe) hebbe zijn mediatieke ziel. In dat TV-programma waarin gevraagd werd of we de Engelsenlaan als postadres mochten gebruiken. gAZet woonde én woont méér dan de drukpersen binnen de tien komende jaren zullen gestopt hebben met het op papier druktevoren op… Hogerlucht, inderdaad vanwaar ken van kranten enz., stellen vooral Ameriiedere week – uitgezonderd in dit nummer – kaanse deskundigen dat zulks ook voor Europa de terraspanorama’s op onze ondanks alles het geval zal zijn. De big boss van Het Nieuwsgeliefde stad in RONSE DEZE WEEK kruipen. blad lijkt dat niet te zullen geloven. Maar kijk, Ik als uitgever, mijn directe entourage, onze regelmatige en andere medewerkers en onze ik stel voor het daar volgende week verder over te hebben, het programma heb ik twee interactieven, hebben ideeën zat om intereskeer bekeken, vanwege zéér interessante sante, creatief geladen, spraakmakende Willy Deventer rubrieken en artikels te debiteren waar Ronse denkpistes.

L

gAZet en de Ronsese lokale pers van nr.37 af… Kort na onze start worden we regelmatig opgebeld door allerlei instanties, zelfs vanuit Frankrijk en Nederland, ter controle of we wel deze of gene allebussen-publicatie hn ontvangen. We kunnen het hier onmogelijk hebben over wat over Ronse in dagbladkolommen staat. We moeten ons beperken tot de lokale periodieke publicaties als daar zijn RonseUwStad, UITZICHT, ‘t RONSEnaarke, RANDEEVOE, RONDOM, de streekkrant en wij voegen daar omwille van de cultuur-historische inhoud KERK&LEVEN (want abonnement) aan toe. Tot vóór de vakantie gingen we op enkele kilometers van elkaar na of de geciteerde bladen tenminste in één van beide locaties in de brievenbus stak. Door omstandigheden kan dat binnenkort niet meer en daarom volgende… spelregels. Ter redactie hebben we vijf huisnummers mét brievenbus, paar opgaand van 92/94 (zie blz.A) tot 100. Als in geen enkele brievenbus (hoog én breed) géén specimen steekt van bvb. RONDOM, dan zetten we voortaan onder het logo van RONDOM bvb.: DEZE WEEK NIET IN DE BRIEVENBUS GEVONDEN! Uit wat we niet gekregen hebben – beloofd dat we het absoluut eerlijk gaan spelen – kunnen we ook geen korte inhoud op onze lezers loslaten. gAZet stoort er zich niet aan dat, behalve Fernand Devos in januari in Het Nieuwsblad, géén enkele ‘collega’ het bestaan van lokaal digitaal weekblad gAZet aan hun lezers heeft gemeld (tenzij we dat niet juist hebben). gAZet legt juist zijn paardenbril af (op ‘n paar persona non grata’s na)… Hallo betrokken perscollega’s, alle-bussen zijn ALLEBUSSEN en als jullie blad hier niet in 92 noch in 94, 96, 98 noch 100 steekt, dan hebben JULLIE een probleem… doch mét bewijs naar jullie distributie toe dat er wat fout loopt. Deal? Voilà, voor één keer gezegd én meteen van start zie!

37’13 ‘Kop van Ronse’ vervolledigen dit maandblad.

… brengt als trimestrieel Ronses magazine in pocketformaat wat er in de maanden september t/m november in Ronse allemaal te doen is. Verder krijgen […] belevenissen in Ronse, Open Monumentendag, VTV, de textielwandeling van 29 dezer, Davidsfonds academie (voorheen Universiteit Vrije Tijd), Nacht van de duisternis in het Muziekbos, de trage wandeling van 20 oktober e.a. enige redactionele (!) aandacht.

… deze week niét in de (referentie-) brievenbus gevonden!

… brengt het 60-jarig priesterjubileum van Hervé Vanderstraeten, gewezen onderwijsinspecteur en gewezen rector van de Zusters van Barmhartigheid. Het koorWE van Sint-Gregorius en ziekenzorg SintPieter die een schoenfabriek bezocht, worden in beeld gebracht. Ziekenzorg Sint-Antonius ging het in Nieuwpoort zoeken en daar staan ‘n paar foto’s van te kijk. Okra Ronse trok naar het net over de grens met Frankrijk gelegen Saint-Amand-les-Eaux.

… deze week niét in de (referentie-) brievenbus gevonden! … brengt in het septembernummer 2013 dat bvb. de schepenen Joris en mevrouw Vandenhoucke met vakantie gingen naar Firenze (inderdaad een stad met letterlijk én figuurlijk eten en drinken), terwijl Wouter Groen met zijn vriendin ter Adriatische Zee togen. RANDEEVOE laat Tourtafelbouwer Jean-Marie Waelkens zijn houten jubileum vieren en Levensloop Ronse 2014 passeert eveneens de revue. Er wordt stilgestaan bij één uit te blazen kaarsje op de taart door éénjarige CC De Ververij met cartoon van dark aka Hubert De Doncker ingebed. Theater VTV, een activiteitenagenda en Myriam Van Butsele als…

Met de R van RONSE


De kop die we zoeken, lijkt achter een reuze motorbril één oog te hebben, terwijl de ranke voet, met been en al … Zoek het maar uit!

.

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

Trav Dana International Diva won in 1998 voor Israel het EUROSONGFESTIVAL…

Omroep ORF (Austria) heeft voor ‘t Eurovisiesongfestival van 2014 CONCHITA WURST gekozen als landelijke deelname. La Conchita is een…

BEBAARDE TRAVESTIET Onze kop van vorige week zie dus blz.32 terwijl de voet die we vorige week zochten als… kop Cypriaan de Rore toont, van de hand van Roger Schrije (rechts) die we na datum tengevolge de nieuwe Rothnacum/Gokrti aan het woord lieten ‘over’ …

én zeer populair in Oostenrijk. Feitelijk gaat het om ene Tom Neuwirth. Als Conchita Wurst werd hij/zij vorig jaar tweede in de voorselecties voor ‘t Songfestival. Met welk liedje hij/zij zal deelnemen?... liefst nog enkele scheerbeurten overslaan! Waarmee jouw gAZet wil aankondigen dat er volgende maand in Ronse een travestieshow geprogrammeerd staat waarover meer in gAZet nr.38…

M 37’13 http://www.youtube.com/watch?v=Fv83u7-mNWQ

Vorige week zochten we als kop een waterduivel die, zie pijl, een aangekondigde Vreemde Eend (in de bijt) was. Je vindt onze kop ten… voeten uit op blz.32.


N

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/7

2100m

37’13

© BY LOES DEVENTER

30 RONSE

HEMELBERG STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

 hier stond de galg

19

o

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zoals deze week op de volgende pagina…


O 37’13

BROEKE

19


O HEMELBERG

19

KLINIEK ZvB

HOGERLUCHT

GROSSO MODO BINNEN DE RODE STIPPELIJNEN = ZvB

KAPEL (zie blz.D & E)   DE FABRIEKSSCHOUW VAN TB

SANCTA MARIA

T.I.D./BROEDERS

BIB COLLEGIALE 

(pijl) De georeferentie toont dat ‘1684’ wat de Hoge Mote betreft zoveel meter fout zit als er afstand is tssen de Hoge Mote en Saint-Sébastien!

Een kleine hapering aan een fototoestel maakte dat we deze 1684 pagina niet kunnen invullen met de Waatsbrugstraat (zal dus voor volgende week zijn)! Van de nood maakt gAZet een deugd en toont, knipoog naar de jubilerende algemeen overste van ZvB op ‘n paar andere pagina’s, de Glorieux sites zoals Sancta Maria (waarin de scholen van het vrij gesubsidieerd net), het voormalige TID (broeders van Glorieux) alsook de kliniek van Hogerlucht. Georeferentie met info op beide overlay’s…


 BOEKENTOREN

Q

KOELTORENS DOEL 

37’13

 SINT-PIETERSKERK GENT

 ‘MINARET’ SINT-PIETERSSTATION

MET 119 METER HOOG…

RONSE DEZE WEEK ANDERS… (zondagnamiddag 08 september 2013) vanuit de KBC toren aan Flanders Expo Gent gezien… van Muziekbos Lousie-Marie alover Ronse tot Centrale Ruien in drie schuiven gedetailleerd op volgende pagina

… HOGER DAN DE KBC-TOREN IN ANTWERPEN!


R

A

37’13

D B

C

F

E

G

RONSE DEZE WEEK ANDERS… VAN LENS TOT BVB. PUNT E = 30 KM VOGELVLUCHT…

H

I

A = MUZIEKBOS | B = DE BALLON LUCHTMACHTBASIS SEMMERZAKE BIJ… C = GAVERE | D = DE KRUISSENS E = DE HOTOND (zie blz. EXTRA) | F = HEYNSDAELE | G = DE KWAREMONT H = HET KLUISBOS | I = ELEKTRICITEITSCENTRALE VAN RUIEN (KLUISBERGEN)


S 37’13

E

B C

D

A

RONSE DEZE WEEK ANDERS…

F

G

BERTRAND EN UDE VANDE KERCKHOVE VLOGEN ENKELE DAGEN GELEDEN OVER RONSE MÉT DEZE FOTOKIEKJES VANUIT DE LUCHTBALLON… A = KSO Glorieux met links van de A de gebouwen voorheen TID en rechts van de A het vroegere Mariacollege B = het Sint-Antoniuscollege C = de aloude Sint-Martenskerk komt vanachter de collegiale piepen | D = Het Witte Paard (de brasserie is gesloten) | E = begraafplaats Hogerlucht (boven) | F = TIO3 G = Hogerlucht | H = de molen Ten Hengst OP DE VOLGENDE PAGINA: I = Louise-Marie | J = Muziekbos K = Industriezone Klein Frankrijk L / M ingang en uitgang van de spoorwegtunnel Ronse>Gent>Ronse

H


T 37’13

I

K J

M

L


U 37’13

05  gAZet nr.36 staat weer bomvol interessante nieuwsjes, weetjes, zoekertjes, foto’s alsook de toch wel uitzonderlijke tekeningen van Willy Deventer destijds in Het Volk ... al dateren deze uit de tijd van de Beatles! Bij blz.40 had ik toch wel een bedenking ... met name daar waar sprake is van de samenstelling van een stedelijke woonraad. Die woonraad, ooit toekomstige adviesraad, zou de smeekbeden die HERHAALDELIJK in gAZet verschijnen best wel kunnen gebruiken. Maar wat blijkt? Sinds enkele jaren loopt Willy Deventer (figuratief) luidkeels te bulderen met plannen inzake de bestemming van DE KLOEF... dé locatie voor een uit de kluiten gewassen project rond de Ronsese folkloristische duivel (jawel, het vriendje van heilige Hermes). Alles erop en eraan, erin en errond én een internationale trigger van formaat, want de duivel speelt en oogt internationaal, is van alle tijden, van alle continenten en van alle culturen. Een ‘geweldig’ advies dat toen al even ‘geweldig’ in dovemansoren weerklonk. En zeer recent hebben we de problematiek rond KOER DEVOS... en ook hier ziet het er naar uit dat met losse patronen wordt geschoten. Het nut van zo’n adviesraad stel ik dus toch wèl in vraag. Luisteren doen ‘ze’ blijkbaar toch niet!!!  Gisteren zijn dochter Ude, schoonzoon Jos en ik de Ronsese lucht ingegaan en we vonden het geweldig! Zie fotoverslag bij RONSE DEZE WEEK n.v.d.r.! Amper te geloven dat de lift-off in de Vlaamse Ardennen gebeurde ... “begot”, meer bepaald in Ronse en nog straffer... op amper enkele honderden meters van de gAZet redactie gelegen, meer bepaald op een weide aan de kruising van de Ommegangstraat en Hogerlucht! DJEEZES, niet te geloven dat de kans bestond dat we boven gAZet zouden molenwieken!!! Neen, ik heb vanuit de luchtballon niet kunnen roepen om te vragen of gAZet nr.37 klaarstomende was ... maar ‘t heeft weinig gescheeld! De wind zat richting +/- Z naar N en we vlogen dus boven Het Witte Paard, Etikhove, Nukerke, Mater en Oudenaarde om uiteindelijk in Heurne te landen... op een terrein dat in de wijk… ‘Beke’ gelegen is!?! Enkele gegevens v/d ballon: doekoppervlakte = 2.000 m² en weegt ca. 220 kg. De vliegsnelheid schommelde tussen de 25 en 27 km/u en we bereikten een hoogte van 1.158 m. Duur van de vlucht ca. één uur. Ik vond het opmerkelijk dat ze de ballon vrij snel rond zijn as kunnen laten draaien. Uiteraard heeft men de vliegrichting niet in de hand, want deze is hoofdzakelijk in functie van de windrichting en het ballonvolume. Alleen een aanrader als je een ballonvaart doet boven een stad of regio die je kent, anders ben je gauw op identieke vergezichten uitgekeken. DOEN. Hebben we ooit gedaan, Bertrand én boven… Ronse!  gAZet zal zeker op dergelijke figuren terugkomen, maar ik kon het niet laten ene Prousti aka Emile Duvivier en vlg. de postkaart zijnde commissionnaire et balayeur de rue even ter publicatie aan te dragen… (zie midden deze pagina).

(mentaar) IEDER HUIS IN RONSE ZOU ZO’N COMPENSATIE CHEQUE VAN 5 EURO VANWEGE TMVW MOETEN GEKREGEN HEBBEN…


Het verzet in de Wereldoorlog Twee (te Ronse): een familiaal verhaal? EEN THEORETISCH-HISTORIOGRAFISCH PROJECT. INTERVIEW MET

Jean-Marie DE DIJN O V E R Z IJ N D O C T O R A A T

( S E P T E M B E R / O K T O B E R 2 0 13) De journalisten zullen Jean-Marie De Dijn desgevallend nog andere vragen kunnen stellen; de grond van de zaak geeft de auteur in een eerste exclusief artikel in gAZet reeds zelf aan. Jean-Marie De Dijn is gewezen Ronsenaar (tot 2004) en licentiaat filosofie aan de UGent. Met zijn ILLUSTRALE was hij de ‘wegbereider’ (lees: de bestolene – zie vroegere gAZet’s) van de intussen bekende PICTURALE… (zie foto’s op de vlg. blz. en bij HET RODE OORTJE)

VRAAG: Wat is het thema van je doctoraat? In feite bestaat het doctoraat uit twee delen. Het eerste deel is een m.i. ontbrekende theorie over hoe de bezette mens nog aan politiek kon doen. Merkwaardig genoeg bestond er nog geen overkoepelende theorie omtrent politiek onder een bezetting. Wel zijn er veel studies gewijd aan de politieke houdingen verzet en collaboratie. Anderzijds zijn zogenaamde alternatieve vormen van verzet en collaboratie ook nooit ernstig genomen door de academici die zich al zo lang met die oorlog en de houding van een bezette bevolking bezig houden. Het tweede deel is een uitwerking van één van de zes politieke houdingen die ik onderscheid; het verzet. Maar ik ga ook vergelijken met collaboratie, én de banden tussen beide opzoeken. In het tweede deel ga ik meer bepaald de familiale organisatie na van het verzet te Ronse. Dat onderzoek concentreert zich natuurlijk op de bekende verzetsorganisaties, op de werkweigering in het algemeen en op een fenomeen dat bij uitstek familiaal gebonden is, relevante voornamen. Kort gezegd; als je tijdens de bezetting je zoon de voornaam Eddy of Johny edm gaf, was de kans zéér groot dat jij en je familie Engelsgezind waren én vooral dat er ook andere meer traditioneel gekende vormen van verzet voorkwamen: een nonkel die in het georganiseerd verzet zat edm. Het omgekeerde kwam natuurlijk ook voor hoewel duidelijk minder, al heb ik tot op heden geen enkele Adolf gevonden, wel bijvoorbeeld Siegfried (lacht).

VRAAG: Wat bedoel je eigenlijk met politiek onder een bezetting? Was politiek toch nog

mogelijk in die omstandigheden? Ik ga tot de essentie van het menselijk bestaan zoals ik het filosofisch zie. Dat betekent principieel een belangenanalyse: wat is voor een mens of groep belangrijk en hoe wordt dat belang verwezenlijkt, uiteraard met het besef van de ontmoeting op die persoonlijke belangenweg van talloze belangen van andere spelers. Cruciaal is dus op het publieke domein kunnen waarnemen de werking en dus spanning met of harmonie tussen, ten eerste het eigen belang (van een persoon, familie, van een duidelijke groep als de katholieke kerk enzovoort), naast het belang van de gemeenschap (in dit geval vooral bevoorrading, ook veiligheid,...) en natuurlijk tenslotte het belang van de bezetter zelf want die was hier alleszins niet uitgenodigd en wou ook duidelijk niet vrijwillig vertrekken. De verhoudingen tussen deze drie primaire belangen levert twee basispolitieke houdingen op met op hun beurt zes politieke houdingen. Er zijn twee democratische houdingen: verzet en accomodatie (ook aanpassing genoemd), die zelf worden onderverdeeld in wat ik politieke handelingen noem, zoals militair verzet, politiek verzet, edm. Denken we in het bijzonder aan de politieke handeling economische accomodatie binnen de accomodatie: men moest toch nog kunnen blijven verder leven en dus was men over het algemeen deels of geheel genoodzaakt om voor de Duitsers te werken, al dan niet in Duitsland zelf. Ik vind dat een nuchtere analyse maar ben te Ronse voor mogelijke interviews nog op weigeringen van vrijwillige arbeiders te Duitsland gestoten vanwege het klaarblijkelijke taboe erop – alleszins niet voor mij. Daarnaast onderscheid ik wat ik noem demofagische houdingen (deken T’Sjoen heeft me bij deze nieuwe naamskeuze geholpen). Dat komt van het Griekse fagein, zoals in onychofagie dat nagelbijten betekent. Het betekent hier het aanvreten van het belang van het volk of van de gemeenschap. In tegenstelling tot een democratische houding wil men dus voor de realisatie van een eigen belang, dat zich natuurlijk niet situeert op een strikt persoonlijk domein maar op een publiek domein zoals inzonder de economie, zich niets aantrekken van het algemeen belang. Concreet gaat het dan over de politieke houdingen collaboratie, oorlogsprofitariaat, verklikkingen en ook terreurverzet, die naargelang ook nog worden verfijnd tot specifieke politieke handelingen zoals bijvoorbeeld militaire collaboratie of woekerhandel. In se draai ik de oude manier van denken van de historici om waarin het altijd ging om de verhouding tussen de bezette bevolking en de bezetter. Bij mij gaat het uiteindelijk om één woord; solidariteit tegenover je eigen bevolking, of niet, en dat onder de situatie van een crisis als deze bezetting. Volgens mij kan je deze aanpak grosso modo ook uitwerken naar crisis-

situaties als nu in Griekenland, maar goed. Zo ken ik wat WO II betreft bijvoorbeeld geen enkele Belgische studie over het oorlogsprofitariaat van de boeren die massaal op de kap van de bevolking geld hebben verdiend, en m.a.w. profiteerden van een crisissituatie die zij natuurlijk niet zelf hebben veroorzaakt. De bevolking en ook in de regel het georganiseerd verzet waren daar nochtans en heel terecht razend op. Je krijgt vanuit deze theorie, die ik heb afgeleid uit een voorafgaande analyse van tienduizenden bladzijden nationale en lokale oorlogsgeschiedenis, een veel meer genuanceerd oorlogsbeeld, uiteraard bekeken vanuit het thema solidariteit. Zo kan je bijvoorbeeld principieel en dus ook concreet erkende verzetslieden vinden die tegelijk economisch profiteerden. Ik ken zeker vier tijdens en door de oorlog overleden Ronsese verzetsstrijders die tijdens de bezetting zelf reeds op één of andere manier waren gekend als oorlogsprofiteurs. Omgekeerd zal men naargelang de beschikbare bronnen ook collaborateurs ontmoeten die intens mensen in nood bijstonden. Je krijgt dus een veel meer geschakeerde visie op de bezetting die zonder de minste twijfel één enorme crisissituatie was, economisch en politiek gezien. Daarom dat mijn doctoraat niet alleen Ronse aangaat. In principe zijn de ontwikkelde ideeën toepasbaar op alle analoge bezette landen. Dat is inderdaad een grote ambitie maar die is doorheen de jaren studie organisch gegroeid.

V 37’13

hebben ingediend voor het bekomen van bvb. het statuut van erkend weerstander bij de sluikpers (er zijn nog statuten zoals werkweigeraar edm). Dat is een immens rijke bron. Daarnaast betekenen die voornamen een bron van één alternatieve vorm van verzet, net zoals er nog andere ‘rare’ verzetsvormen waren (bijvoorbeeld per sé willen huwen op de 11ste november, een nationale feestdag die van de Duitsers natuurlijk niet meer mocht worden gevierd, zoals de vader van Orphale Crucke deed met een tweede bevriend koppel). Het spreekt voor zich dat de vaders van de diverse oorlogs-Eddy’s en co voor deze naamgeving nooit een officieel statuut konden krijgen. Toch was het gevaar zeer aanwezig en valt dus dit soort verzet echt niet te ridiculiseren. Namen van net geboren kinderen verschenen elke week in de rubriek Burgerlijke Stand in het lokaal weekblad ’t Volk van Ronse. De zwarten lazen uiteraard ook deze krant, meer zelfs, het was de krant sinds oudsher van de Volksbond en dus was Leo Vindevogel er ook tijdens de oorlog de redacteur van, die nota bene zelf via vertrouwelingen allerlei lijsten liet aanleggen. Sommige voornamen zijn moeilijk eenduidig te interpreteren, maar er zijn duidelijke tendensen. Ik moet hoe dan ook statistisch werken, maar dat heeft valVRAAG: waarom zijn die voornamen zo bekuilen. Er zijn enkele voorbeelden van voornamen langrijk? waarin elke taalwetenschapper onmiddellijk zou beIn feite gebruik ik twee bronnen om verzet op te slissen om deze opvallende voornaam in de Duitse of zoeken. Ik gebruik vanzelfsprekend de bestaande daarentegen Engelse taalgroep onder te brengen, en bronnen van het georganiseerd verzet. Ik moet hier op die manier de politieke gezindheid van de ouders benadrukken dat ik al deze gegevens enkel heb kun- aan te geven, zonder evenwel de juiste individuele nen vinden door het harde opzoekingswerk van Noël achtergrond te kennen. Overigens is het traditioneel Deconinck die rond 1980 twee studies maakte rond de moeder die de voornamen geeft. Zo’n speciaal Ronse en omgeving tijdens WO II. Hoewel onze uitgeval is bijvoorbeeld Emmy Waterloos die in maart gangspunten en achtergronden zeer verschillen, had 1944 te Ronse werd geboren, en jammer genoeg ik zonder zijn veldwerk mijn doctoraat nooit kunnen ooit zelfmoord pleegde. Ze was de dochter van Leomaken. Concreet waren er in Ronse vier verzetsgroe- na Hantson, een innemende verschijning en een bepen actief; het BNB, het Geheim Leger, het Onafhan- kende socialiste, onder meer een ster in het socialiskelijkheidsfront en het Insoumis. Jammer genoeg ben tische toneel De Verbroedering voor de oorlog. Ze ik na vier jaar wachten en allerlei gevraag en gelobby werd tijdens de bezetting een leading lady van het niet kunnen of mogen doordringen tot het archief merkwaardige Eenheidstoneel, een samensmelting van het OF in Anderlecht. Niemand schijnt daar trou- van de toneelgroepen van de Kristen Volksbond en wens nog toegang te krijgen in dat privaat archief. het rode Feestpaleis, iets dat in feite onvoorstelbaar Een wetenschappelijke schande van de eerste orde was. Emmy kan je een traditionele vernoeming naar en zeer jammer voor mijn brede aanpak. Ik ben langs haar grootmoeder Emma Vanwingene noemen, de een andere bestaande bron toch wel wat te weten moeder van Leona. Een vernoeming die werd verengekomen over die verzetsgroep maar ook over gelst; van Emma naar Emmy. Tot mijn eigen verrasandere verzetsgroepen. Op de Dienst voor Oorlogssing wees Luc Vandevelde me op de volgende moslachtoffers heb ik namelijk zowat duizend dossiers gelijkheid die wellicht juist is. Emmy was toen onderzocht van Ronsenaars die een aanvraag VERVOLG OP BLZ.W


ven, maar wel de werkelijkheid van toen, uiteraard ondergronds. Ook heb ik het merkwaardige fenomeen vastgesteld dat zeer dichte familieleden klaarblijkelijk onafhankelijk van elkaars kennis in verschillende verzetsgroepen zaten. Geef toe dat in eerste insatntie wat bizar klinkt! Op zo’n moment besef je als onderzoeker natuurlijk dat hier bij uitstek een ideologische verbondenheid bezig is die als het ware over hun eigen hoofden heen verzetsmatig werkt. Dat is nu in het geheel het moeilijkste punt dat het laatste onderdeel uitmaakt van het familiaal gedeelte. Waarom waren net deze families bezig in verzet, of desgevallend in collaboratie? Dat is de cruciale levensbeschouwelijke of ideologische vraag. Helemaal kan ik me nog niet uitspreken maar voor Ronse schijnt zich de vraag naar verzet of collaboratie toe te spitsen op de figuur van Leo Vindevogel, of beter de vooroorlogse politieke krachtverhoudingen komen in de bezetting weer naar boven. Eigenlijk is dat als hypothese vrij vanzelfsprekend, maar het moet natuurlijk allemaal met grondig onderzoek worden aangetoond.

immers de voornaam van de echtgenote van Herman Göring, en zij was algemeen bekend als... toneelspeelster en was zelfs al door de nazi’s in 1934 benoemd tot Staatsschauspieler. Zo zie je maar. Nu is Leona Hantson, inderdaad naast haar merkwaardige toneelommezwaai die ook wel door andere socialisten werd gedeeld, 100 % zeker in 1941 een intimus van Vindevogel geworden, in het bijzonder als de nieuwe secretaris van het COO (huidige OCMW). Ze werd daarvoor al in de sluikpers hard aangepakt, en werd na de bevrijding een hele tijd door het COO geschorst als secretaris, een strijd die zij kon winnen. Ik hoop nog dat persoonsdossier te kunnen vinden. Uiteindelijk is het mijn bedoeling om alle persoonsgekende verzetsuitingen familiaal trachten te verbinden. Conreet is het tweede deel van mijn doctoraat een toegepast stamboomonderzoek, maar dan op de schaal van Ronse. Op zijn zachtst uitgedrukt enorm veel onderzoek, maar werkelijk bijzonder vruchtbaar.

VRAAG: welke inzichten levert die aanpak op? Vooreerst moet ik opmerken dat dergelijk onderzoek nationaal en internationaal gezien volstrekt nieuw is. De inzichten ervan zijn dus richtinggevend voor veel meer mogelijk onderzoek. Welnu, ik kan daar nu al redelijk overtuigd in zijn. Familie is dé belangrijkste sociale factor in verzet, en heel waarschijnlijk binnen de collaboratie ook. In feite is het wat verzet betreft Jean-Marie werd in 1963 geboren in Gent, groeide de evidentie zelf want wie kon men in dergelijke geop in Dendermonde en woont er, na ommetjes in vaarlijke tijd het meest vertrouwen dan eigen famiRonse (gedurende 12 jaar tussen 1992 en 2004) en lie! Van de werkweigeraars werd voorheen uitgeW-Vl. weer! In Ronse heeft hij eerst gewoond in de gaan dat zij werden gesteund door verzetsgroepen. Leopold Steurbautsraat en nadien in Zuidstraat 11 Dat is voor Ronse alleszins onjuist. Onderduikers doalwaar toen zijn studeerkamer tijdens de bezetting ken in de overgrote meerderheid onder in hun eigen het bureau mét... verhoorkamer was van de families, wat tegelijk voor de familie in kwestie een beruchte Feldgendarm Goliath - een lapnaam stevige financiële opoffering betekende vermits onuiteraard voor deze twee meter lange derduikers uiteraard geen voedselbonnen meer kreJOHANN STAMAYOR gen. Wel zie je zeer geregeld bij hen ook familiale zijnde zijn vermoedelijke naam. De Dijn deed vrij banden met het zgn georganiseerd verzet, maar ook veel vrijwilligerswerk te Ronse, in traditionele met alternatieve vormen van verzet. Uiteindelijk organisaties zoals ‘zijn’ De Fontein (o.a. redding toont mijn onderzoek principieel aan dat verzet toch Huis Joly) en andere acties i.v.m. Monumentenzorg; wel veel dieper in de maatschappij was ontwikkeld opstart eerste biënnale van jeugdillustraties in dan tot voorheen werd uitgegaan. De evolutie ervan België, toen ILLUSTRALE, in 2003; voorstel openbaar aantonen is wel een ander paar mouwen. Ik heb park op De Kloef met perifere bebouwing, 1999 – daarvoor een statistisch-inhoudelijk model voorge2000, tegenover volledige sociale plannen voor steld als hypothese maar moet die nog kunnen uitverkaveling middels De Nieuwe Haard (alle partijen werken ook. Tegelijk zijn de georganiseerde verzetsop Sp.a na waren ineens ‘mee’); de restauratie/ groepen voor een zeer belangrijk gedeelte bij wijze reconstructie dubbele zonnewijzer Hermeskerk (zie van spreken kralen van aangeschakelde families, vorige gAZet’s); de unieke kruiswegtentoonstelling uiteraard via schoonfamilie: je hebt talloze Ronsevan Edgard Tytgat in 2000 + allerlei organisaties naars die verzetsmatig in verschillende families waren verbonden. Ik ben soms tot tien van die familiale voor kinderen… - lees verder bij HET RODE OORTJE verbanden tegen gekomen. Onmogelijk om dat op (*) de redactie kreeg ten bewijze kopie van het e-mailverkeer een overzichtelijke grafische manier nog weer te getussen de auteur van dit artikel en J.-P. Verstraete.

WIE IS JEAN-MARIE DE DIJN?

W 37’13

kan op ingaan. Ik ken zelf enkele doctors in de geschiedenis die dergelijk archief gebruikt hebben voor de kern van hun doctoraat. Het is alvast zeker dat ook de toenmalige stadssecretaris Robert Delobel, officieel erkend weerstander maar een intrigant van de eerste orde en iemand die verantwoordelijk was voor een echte terreurdaad door zijn verzetsgroep, een essentiële rol heeft gespeeld in een alvast eerste grondige opkuis van het stadsarchief. Zelf heb ik eens per toeval een reeks belangrijke archiefdozen gevonden aangaande WO II te Ronse. Dat was zowel een moment van erg groot geluk, want daar zat natuurlijk bijzonder veel waardevol materiaal in, waaronder een zeer belangrijk dossier van Winterhulp met bijvoorbeeld alle behoeftige kinderen van Ronse die toen door andere genoemde Ronsenaars werden ondersteund. Tegelijk is die ontdekking de aanleiding geweest voor VRAAG: wat is de meest negatieve ervaring die een bijzonder jammere zaak van bedrog. Ik wist naje tijdens je onderzoek hebt meegemaakt? tuurlijk dat de Vlaamsnationalistische geschiedStuiten op daden van verklikking en moord is letschrijver Pieter Jan Verstraete bezig was met de terlijk adembenemend. Zo is er nog één moord die voorbereiding van een biografie over Leo Vindevozeer waarschijnlijk politiek vanuit het verzet is geïngel, die zoals iedereen natuurlijk weet zijn levensspireerd of beraamd maar waarvan ik wel verre aan- einde heeft gevonden naar aanleiding van zijn rol wijzingen heb maar geen enkel duidelijk motief. Het tijdens de bezetting. Onmiddellijk na mijn ontdekbetrof de moord op dagbladhandelaar Robert Coetking heb ik deze man collegialiter op de hoogte sier (°1888) op 15 april 1944. Hij was gehuwd en gebracht van deze belangrijke bron. De biografie woonde op de Steenweg op Elzele nr. 160. Niet ver wordt voorgesteld op 25 september in de Kristen vandaan want dichtbij de Kattemolen werd hij dood- Volksbond, decennialang de machtsbasis van Leo geschoten toen hij waarschijnlijk van zijn krantenVindevogel. In een reclamebrochure die hij op liefst ronde terug kwam op weg naar huis. Wie me hier nog 3.000 exemplaren heeft verstuurd, hij geeft het informatie over kan bezorgen; waarvoor dank (is mo- boek in eigen beheer uit, zegt Verstraete letterlijk gelijk via de redactie NVDR). Er zijn natuurlijk nog po- dat de ontdekking van het zgn verloren gewaand litiek gemotiveerde moorden gebeurd tijdens de oorlogsarchief zijn grootste ontdekking was én dat bezetting, maar die zijn wel minimaal gedocumenhij dit als eerste vorser kon raadplegen. Je moet teerd alhoewel geen enkele verzetsgroep na de oor- maar durven (*). Bovendien ondergraaft Verstraete log op een open en gefundeerde manier zijn aandeel met deze voorstellingsdatum het au serieux van zijn in bezettingsmooorden heeft besproken, laat staan eigen boek. Het is toch duidelijk, ook al afgaand op eventuele excuses heeft aangeboden: ook hier ging verschillende verklaringen aangaande Vindevogel in het immers over mensenlevens. Ik vind dat een zéér de oorlog op de blog van Verstraete, dat het niet belangrijke democratische tekortkoming. zozeer een biografie maar wel een hagiografie of Verklikkingen zijn een studie op zich, maar op dat soort heiligenleven wordt. Sowieso lijkt het me onvlak is zeker gekuist geweest in de Ronsese stadswaarschijnlijk dat iemand die bedrog nodig heeft archieven van toen, hoewel ik enkele gevallen ken. om zijn waar aan te prijzen, ook nog eerlijke waar Dat brengt me misschien tot de belangrijkste negakan afleveren. Wetenschappelijke onkreukbaartieve ervaring als onderzoeker: er is veel verdwenen heid is één en ondeelbaar. Ik ga al mijn mogelijke uit het stadsarchief van toen. Het meest cruciale is de theoretische en geschiedkundige tekortkomingen verdwijning van het politiearchief waarover ik moopen en bloot waar noodzakelijk steeds aangeven. menteel zowaar twee verschillende versies van één Ik heb trouwens altijd intellectueel zo gewerkt. betrokkene heb, maar waar ik nu niet verder WORDT VERVOLGD


X 37’13

ZIE OOK BLZ.Z


SEPTEMBER IS NET DE MAAND DAT JE BINNEN OP DE MUREN GROTE SPINNEN ZIET. HIER HEB JE EEN LEUK EXEMPLAAR…

behoorlijk licht. Er komen geen schadelijke stoffen vrij bij het maken van spinnenwebben zoals dat in de kunstmatige vezelindustrie wél het geval is. Het materiaal is bovendien biologisch afbreekbaar. Dat maakt spinnenzijde ideaal als

Y 37’13

NIEUWE GRONDSTOFFEN

RONSE,

11

VERWEVEN

MET TEXTIEL! DOOR THOMAS DERIEMAEKER

Voor we over textiel of over weven kunnen spreken, behoeven we grondstoffen. Natuurtuurlijke vezels worden als grondstof gebruikt: wol (laken), vlas, katoen en zijde. De grondstoffen en vezels worden geselecteerd op hun eigenschappen: warmtegeleiding, kreukbaarheid, sterkte... We bekijken in deze aflevering een aantal voorbeelden van hedendaagse grondstoffen voor de textielsector.

SPINZIJDE Spinnen maken zijden draden die cf. gewicht vijf keer sterker zijn dan staal (weerstaat tot 45 ton/cm²) en drie keer taaier dan Kevlar, wat je terugvindt in kogelvrije vesten. Bovendien is het twee keer zo rekbaar als nylon en tevens

toekomstig materiaal voor de industrie en de medische sector. Spinnen zijn vrij agressief en territoriaal en daarom moeilijk te fokken zoals zijdewormen. Bovendien maken ze maar vrij kleine hoeveelheden zijde aan. Onderzoekers proberen daarom al jarenlang kunstmatige 


 spinnenzijde te maken. Hoewel zijde gewoon bestaat uit eiwitten en water, blijkt dat erg moeilijk. Zijde lijkt gevormd te worden door een zeer precieze combinatie van chemie en het spinproces. Momenteel slaagt men er in om via de melk genetisch gemanipuleerde geiten de spinzijde na te bootsen. Kunstenares Jalila Essaidi (foto vorige pagina) experimenteerde met de spinzijde en menselijke huid. Door de zijde in de huid te verwerken, werd ze... kogelwerend. De afgevuurde kogels konden de huid niet meer doordringen. Hoewel ze geen levende huid (kon) gebruiken voor het experiment, stelt een dergelijke evolutie toch enkele ethische vragen. Wat als… een kogel met een snelheid van 329 m/s op de ‘huid’ wordt afgevuurd met ‘n .22 Long Rifle!?

Z

pap gemaakt. Deze oplossing kan heet door een smalle spleet worden geperst om cellofaan te maken, of door een spinneret (spindop) om rayongaren te spinnen. Hierbij wordt door middel van een zuur de cellulosestructuur weer hersteld.

SOJA Net als bamboe en maïs is soja een van die planten die tegenwoordig ook vaak in de textielindustrie worden gebruikt. Het hoge proteïnegehalte van soja - een eigenschap die intussen bekend is in de voedingssector - dient in deze nieuwe toepassingen om lange en fijne vezels te maken. Die vezels kunnen bijvoorbeeld perfect met katoen worden gecombineerd. Textiel op basis van soja voelt verbazingwekkend zacht en zijdeachtig aan, maar is BAMBOE wel sterker. Sojatextiel is bijzonder comfortaBamboe is een natuurlijke vezel die over verbel (zacht) en scoort uitstekend op het vlak van bluffende eigenschappen beschikt: zijn sterke de thermische uitwisseling. Dit materiaal is loten leveren een zijdeachtige stof op met uit- warmer dan synthetisch materiaal, maar bestekende absorberende eigenschappen en een schikt over veel betere ademende eigenschapgrote weerstand tegen UV-straling en bactepen. Dat zorgt dan weer voor betere droogeiriën. Toch is het in dit verband van belang om genschappen. Het is een volledig biologisch een duidelijk onderscheid te maken tussen afbreekbare vezel die gemakkelijk kan worden bamboevezel en bamboeviscose. Het gebruik vernieuwd. Het bedrijf Jules Clarysse uit Pittem van bamboe als textielvezel neemt immers de (W-VL) was de allereerste fabrikant om een grote principes over die ook van toepassing soja handdoek op grote schaal te produceren. zijn voor de omvorming van houtpulp in cellulosevezel. Deze vezel, die vlot met de natuur en wellness wordt geassocieerd, is bezig aan een sterke opmars in ons dagelijkse leven en wordt intussen in heel uiteenlopende producten gebruikt, van T-shirts over badhanddoeken en zachte kamerjassen tot hoofdkussens. Bamboeviscose wordt in het algemeen op een zeer milieu-onvriendelijke manier gemaakt, vanwege de chemicaliën en energiegebruik. Bovendien veranderen de eigenschappen van bamboe volledig door het oplosmiddel. Algemeen is viscose een vezel die zowel natuurlijk als kunstmatig kan zijn. Viscose, die aanvankelijk ‘kunstzijde’ en vervolgens ‘rayon’ werd genoemd, werd gecreëerd als reactie op de toenemende vraag naar betaalbare alternatieven voor zijde. De eerste versies werden reeds Bamboe is een uitheemse soort die ook bij gemaakt van boompulp. Viscose kan op basis ons (foto genomen te Ronse) goed gedijd, van bamboe, houtpulp of katoen worden gemaar die de overheid liefst uit ons landschap produceerd. Daarvan wordt een stroperige zou willen zien verdwijnen…

37’13

SEPTEMBERFEESTEN VERVOLG VAN BLZ.X


EXTRA

Exact één maand 37’13

(verschijningsdatum gAZet nr.37 vrijdag 13 september en zondag 13 oktober)

scheiden ons van weer volop

RONSE KOERST met de eigen…

 GARRY HAGGER MARIO DE CLERCQ 

De Grote Prijs Cyclocross met alle binnenen buitenlandse cyclocross vedetten schiet voor de editie 2013 over exact één maand uit de spreekwoordelijke startblokken. Luc Van den Abeele en de zijnen weten het nu reeds en bereiden dit Ronsese klasse sportevent, maar dan op bodem Kluisbergen (Hotond), minutieus voor. Weer of geen weer en misschien juist géén weer, maken van cyclocross een spektakel dat je ofwel vanuit je luie zetel één uur lang op TV kunt meemaken OF ter plekke om met andere duizenden wielerliefhebbers te delen in de (modderen andere spatten) die de renners kwistig uitdelen. Moet er nog… zand zijn!? Effe de VIP-brochure overlopen… Contact is er via 0495 22 68 80 (Luc) en 0473 38 12 81 (Dirk Van Eeeckhoudt) met resp. luc of dirk gevolgd door @ronse.koerst.be als mailboxen. De provincie, Ronse en Kluisbergen en de WVB werken mee. Bespreek tijdig plaatsen voor de formule ‘De Koetse’ (Kluisbergen) tegen 100 of de formule ‘St.-Hubert’ (Ronse) tegen € 125. DK = onthaal, shuttle h/t naar het parcours, Cava Bar a/d startzone, gereserveerde plaats, walking dinner ‘De Koetse’, met optreden van Garry Hagger (zie foto) einde voorzien om 21.00 u. SH = onthaal en brunch (apero, buffet vis & vlees, koffie – einde 14.00 u.), shuttle h/t naar het parcours, dessertenbuffet in ‘St.-Hubert’, einde 18.30 u. gAZet houdt je de komende weken op de hoogte van dit voor onze regio bijzonder prestigieus sportevent.


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.W - Jean-Marie De Dijn is licentiaat filosofie, kandidaat sociologie (beide UGent) en theologie (KULeuven) & geaggregeerde voor het onderwijs. “Ik heb onwaarschijnlijk inspirerende proffen filosofie gehad, inzonder Rudolf Boehm, een filosoof van mijns inziens absoluut wereldniveau (die mij mijn eerste doctoraat voorstelde, nl. de opmaak van een theorie over het verschil tussen .. leugen en bedrog, essentieel een onderzoek naar de relatie tussen waarheid en ... belangen - en zo komen we dus ook bij een centraal begrip van mijn huidig doctoraat omtrent WOII!). Is daar ook nog de eeuwige rebel maar diepe studax en mens- en vrijheidslievende Jaap Kruithof én ik mag mijn prof logica Diederik Batens niet vergeten”! In het Heilige Maagdcollege van Dendermonde heeft Jean-Marie enkele ongelooflijk goede, want extreem veeleisende en vaktechnisch superbekwame leerkrachten gehad (wiskunde A gevolgd… gelet op zijn veel grotere interesse in logisch denken). Hij vernoemt zijn leerkracht Nederlands Piet Moens, wiens intense lessen taalkunde nu niet meer in de zesdes zouden gegeven worden (het past niet bij de zgn. leefwereld van de jongeren!?!), maar die hem bvb. in dit onderzoek – na dertig jaar! – van onschatbare waarde waren. “Ja, ik durf zeggen dat heel mijn eigen veeleisend onderzoek alleen mogelijk was door de eisen en het eigen voorbeeld in mijn opleidingen secundair én filosofie”. De laatste negen jaar werkte Jean-Marie als godsdienstleerkracht ter vervanging van zieke, uitgebluste of zwangere leerkrachten (“ZIJN ER ANDERE nog in ons onderwijs??? = dan mag je ze citeren = DURF JE”?). De Dijn legt o.m. veel nadruk op inpassing van kunst, zeker passief (in bespreking ervan) maar ook actief beoefend door de leerlingen (“Ooit in Oostende heeft een klas een vooraf voorbereide kruisweg getekend in het zand op het strand; een unieke ervaring voor ons allen; met de vingers in het zand; nadien waste het water alles weg, maar alles zit voor altijd in geest en hart ...” (zie foto). Het wordt tijd dat ‘Ronse’ feeling kweekt voor binnenstads talent i.p.v. hen den boom in dan wel helemaal weg te jagen. Jean-Marie is één van die ‘slachtoffers’, zó denkt ‘Ronse’ daarover, terwijl de stadsboard niet in staat is, NOG NIET, om ook maar één komma te denken in de richting dat… ‘Ronse’ zelf nog het grootste slachtoffer is!!! Rechtvaardigheid, vindingrijkheid, schoonheid … moeten het steeds afleggen voor platte politiek! Een goed verstaander heeft slechts ‘n half woord nodig! Bovendien schieten alle politieke partijen, de een al meer dan de andere, de eigen mensen die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken genadeloos af. Alleen vrijwilligers in oh zoveel adviesraden (zie bij beke.com) mogen in een netjes afgebakende corridor lopen, gratis en voor niks én eigen kosten dragend, terwijl ook de Ronsese politici op het einde van elke maand … JAWEL!

Jean-Marie over de foto onderaan: “Mijn dochter Sarah met naast haar de terecht wereldberoemde mevrouw Andrée Geulen (°1921); als lid van het Comité de Défense Juive heeft zij ontelbare Joodse kinderen in België gered, en o.a. enkele in de streek geplaatst waarvan één te Ronse. Ik zeg eerlijk: ze gelooft in geen enkele religie, maar voor mij en vele andere mensen is zij een moderne heilige; de reden ligt voor de hand”.

VERVOLG VAN BLZ.K Dan kunnen de diverse aspecten van duurzaam bouwen gemakkelijk worden opgenomen in het plan. Duurzaam bouwen hoeft niet duur te zijn. Zo zal een bewuste oriëntatie van de woning zonder meerkost heel wat passieve zonne-energie opleveren. Het advies wordt gegeven door deskundigen van de MilieuAdviesWinkel. Waarom deze campagne? Bouwadvies is een zeer effectief instrument om bouwprojecten meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. De beslissingen tijdens de (ver-)bouwfase hebben immers een impact op lange termijn. Duurzaam bouwadvies is nuttig voor iedereen die wil bouwen of verbouwen en daarom gaan de stad en de Provincie voluit voor dit project.

http://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4

z

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

37’13

De tekst vanwege Jean-Marie De Dijn werd onveranderd en integraal weergegeven zoals die onze redactie bereikte. WORDT VERVOLGD.

(*) gAZet wil veel mensen, instanties en zelfs perscollega’s nogmaals zeggen dat Ronsisch(e)

FOUT NEDERLANDS is!? Het moet gewoon Ronses zijn of naargelang Ronsese. Wil je per se dialect schrijven, doe het dan met Maurice Bouchez’

RONSSIESE... VERVOLG VAN BLZ.A - ‘n Ferme scheut vlierazijn (zie gAZet nr.26) maakt van het mengsel echte handgemaakte mayonaise (wat druppels citroensap kunnen ook OF zelfs als extra). Nu de Ronsese (*) touch nog: maak er geen tartaremayo van (dragon is dus uitgesloten), maar voeg wat smaakneutrale gehakte peterselie of zelfs hysop toe (goed tegen astma) zodat je ten volle een… getikte (heb j’m?) Ronsemayo serveert!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 37 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; foto’s groenten http://www.groen.net/Article.aspx?id=7160 https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot gAZetGRAfiek UIT DE INHOUD GAZET/37: BLZ.A: eigen foto’s; hernieuwde aanhef deportatie en genocide, een Europese tragedie… BLZ.B/C: zie bij HOME; foto’s winnaar en tento in CC De ververij n.a.v. 69 jaar einde WOII | tweede prijs fotowedstrijd het MOU desbetreffende toespraak van schepen Ignace Michaux | BLZ.D/E: eigen foto’s; foto’s via de familie affiche (want nog open t/m zondag 15 september 2013) | algemeen overste zuster Cecile D’heer 50 jaar ZvB | D’heer; gAZetGRAfiek de cultuurraad schreef een nieuwe… nieuwsbrief bij de BLZ.F: foto Damien Van Wambeke openening van een nieuw cultureel seizoen | is het BLZ.G: uit Nieuwsbrief Cultuurraad verzorgd Ronsese stadsbestuur met onze koeren de pedalen kwijt? (illustraties bij Koer Ovide Decroly) | gAZet en het najaar en door Hélène Vandamme de collega’s van de lokale periodieke pers… | welke kop en BLZ.H: eigen foto; gAZetGRAfiek voet zoeken we nu weer en welke waren deze van de BLZ.I/J: eigen foto’s vorige editie? | 1684 met toponiem Hemelberg en Glorieux territorium annex gebouwen in centrum Ronse | vanuit de BLZ.K: stadsberichten; eigen foto’s KBC toren in Sint-Denijs-Westrem… RONSE DEZE WEEK BLZ.L: eigen foto anders en evenzo anders door Beke (van beke.com) BLZ.M: eigen foto’s bekeken vanuit een luchtballon | Jean-Marie bevraagt én BLZ.N/O/P: 1684 door Loes met eigen foto’s antwoordt omtrent zijn doctoraat verzet en collaboratie te Ronse tijdens Wereldoorlog Twee | fotoverslag van de BLZ.Q/T: eigen foto’s en bijdrage Bertrand Septemberfeesten | textiel Ronse met aflevering 11 over Vande Kerckhove voor Ronse deze week grondstoffen om ermee te kunnen weven (spinnen, soya, (anders) BLZ.U: eigen foto’s; bijdrage ‘beke’ Willy DEVENTER BLZ.V/W: bijdrage Jean-Marie De Dijn (WOII) stichter/uitgever/ BLZ.X/Y/Z: bijdrage Thomas Deriemaeker hoofredacteur van BLZ.EXTRA: bijdrage Ronse Koerst gAZet geeft jou BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via…) trouwe lezer weer COLOFON; VOOR Het Volk 1965 door RDV volgende vrijdag Willy Deventer; eigen foto; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 11 uur én… vergeet 01 nr.37 van 13 september 2013; 50 pagina’s ‘de muziekjes’ inclusief 18 pagina’s FOTOGAZET (deportaniet… tie en collaboratie WO II) & ergens tussenin… PAGINA 32: “Ik ben de waterduivel van …”!

COLOFON gAZet 37’13 bamboe… | Ronse Koerst weldra toe aan de Grote Prijs Cyclocross op de Hotond (i.s.m. Ronse & Kluisbergen) | DE SCHEVE KOLOM en HET RODE OORTJE | die van pagina 32 is de waterduivel (wees gerust: uit Valenciennes als VE – remember?) | een 18 pagina’s tellende FOTOGAZET over de tento in dit overzicht van gAZet nr.37 - met dank aan Marcel Gerardi (tachtig jaar) en Thoma Demets (zeven jaar), fan van zijn overgrootvader, Ronses oudstrijder… OPMERKELIJK: de fotowedstrijd van het MOU in Oudenaarde heeft een podium 1, 2 & 3 met… Ronsenaars! Proficiat vanwege gAZet.

E V E N T C A L E N D A R B IJ élke vrijdag 11 u. één week lang…

www.dezeweek.be


gAZet jg.01 nr.37 vrijdag 13 september 2013 ď ľ


32

DIT IS PAGINA 32 VAN GAZET NUMMER 37 EN ‘K BEN DE WATERDUIVEL VAN VALENCIENNES, YEP, N60 VAN GENT OVER RONSE TOT AAN “VALENCIJN” IN HET OUD-VLAAMS. IK BEN ÉÉN VAN DE VIER KLONEN OP ‘T WATTEAUXMONUMENT, SCHILDERSZOON DES STEDES. GERESPECTEERD! VORIGE WEEK HAD IK DE KOPZOEKERS BIJ HUN PIETJE. IK WAS DE ALLEREERSTE VREEMDE EEND (IN DE BIJT), WANT INDERDAAD NIET VAN RONSE. MAAR DEN DUIVEL TER ALTARE IN DE COLLEGIALE IS VAN MIJ WÉL FAMILIE. VOILÀ, DE LINK HEB JE. INDIEN NIET CONTENT, SPUUG IK JE ONDER, KLETSNAT!


STREEPJES IN CC DE VERVERIJ

GESTREEPT

(VERVOLG VAN BLZ.H)

FOTO GAZET

33 37’13

VIER DUIVELSE STREEPJES TEGEN DE MENSELIJKHEID!

De swastika, ook wel bekend als hakenkruis, is een symbool in de vorm van een kruis met aan alle uiteinden een haak. Het is een vaak gebruikt symbool, zo is het het heiligste teken uit het hindoeïsme en jaïnisme en wordt het tevens gebruikt in het boeddhisme. Het symbool (卐) komt echter ook voor op vroeg-christelijke graftomben in de catacomben bij Rome, op Griekse en Romeinse mozaïekvloeren uit de oudheid en op houten klompen van Noorse Vikingen uit de vroege Middeleeuwen. Vandaar dat je het ook kunt zien in de vloer van de kapel van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse (zie blz.E), kapel en klooster gebouwd tijdens het interbellum (dus vóór de Tweede Wereldoorlog, waarna het hakenkruis in westerse landen vooral een symbool van de nazi's geworden is). Zie hierover bij WIKIPEDIA met volgende link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_ %28symbool%29


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

34 37’13

ACHTERAAN ÉÉN STREEP JODEN, VOORAAN GESTREEPTE NAZI’S!


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

35 37’13

GESTREEPT ZOALS MAURICE “54388”


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

36 37’13

NA DE GOLVEN, DE KRULLEN, HET BEKHAAR, FROU FROU’S, DE PLATTE COUPE… ALLEEN NOG STOPPELENDE HAARSTREEPJES EN VAN SCHAAMTE DE… STREEP TUSSEN DE BENEN!


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET NA GESTRIPT… GESTREEPT!

37 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

38 37’13

REFLEXIES GESTREEPT

STREEPJESPET ASSORTI!


FOTO GAZET

39 37’13


FOTO GAZET

40 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

41 37’13

DE RAAMGRAFFITI IN HET CC SPELEN STREEPJESGESTREEPT MEE MET DE GENOCIDE TENTO!


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET INDERDAAD EEN UITWEG: ZELFDODING TEGEN ELEKTRISCH GELADEN STREPEN & STREPEN PRIKKELDRAAD!

MANNEN ZIJN STREPEN GEWORDEN!

42 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET !

43

37’13

EEN OVERLEVER, GESTREEPT


STREEPJES

FOTO GAZET

GESTREEPT

 SOLDATENBEGRAAFPLAATS VALENCIENNES (EIGEN FOTO)

MET POTLOODSTREPEN GETEKENDE UITGEMERGELDE LIJKEN, DOODOMARMEND EN HIERBOVEN ALS JONGE ZAADWIJZERS GESTREEPT IN SOLDATENGROND. ALLEMAAL TEN ONDER GEGAAN AAN DE WAANZIN VAN DESPOTEN EN DE ONKUNDE VAN OMHOOGGEVALLEN POLITICI!

44 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

STREEPJESVLAGGEN VLAGGEN AAN STREPEN STREPEN OP STREPEN

FOTO GAZET

45 37’13


FOTO GAZET

Voorzitter Jozef Craninckx geeft uitleg aan de CD&V delegatie o.l.v. Luc Dupont die zijn tricolore om houdt, de schepenen met hun sjerp in de hand…

… en waarom ontbreekt de Vlaamse vlag?

De burgemeester droeg weer zijn streepjesdas… … en Luc Dupont schreef in het bezoekerscahier, in groen op wit: “Een tentoonstelling om nooit te vergeten, opdat niemand ooit deze gruwel zou vergeten”.

46 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

47 37’13

HORIZONTALE STREPEN GEDEPORTEERDE RONSENAARS VERTICAAL GESTREEPT!

‘n Voorganger van burgemeester Dupont was krijgsgevangene en stierf veel later als minister van staat:

… WOONDE AAN DE LANGEWEG


FOTO GAZET

48 37’13

Ronsenaar Marcel Gerardi is 80 jaar. Hij is door de stad erkend vaandeldrager mét erediploma. Hij verloor zijn rechterarm in 1945 bij de ontploffing van een handgranaat. In 1945 was hij 12 jaar, een kind! Marcel is ook urnedrager in Brussel bij militaire herdenkingsplechtigheden. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem spelde hem twee van de op de foto gedragen medailles op…


FOTO GAZET

De overgrootvader van Thoma staat onderaan op de  krant, terwijl Thoma zijn leeftijd met deze streepjes schrijft:

IIII II

49 37’13


STREEPJES

GESTREEPT

FOTO GAZET

50 37’13

OP SCHRIJFSTREPEN UITGEDRUKT:

Toen ik steentje(s )  schreef in het gastenboek, was ik mij creatief nog niet bewust dat deze fotoreeks op streepjegestreept zou uitdraaien als onderbouw. Beter had ik dus… streepje(s) geschreven, vele streepjes maken één lange lijn! Nobody is perfect!

NAARGELANG BESCHIKBARE RUIMTE, WIL GAZET IN VOLGEND NUMMER 38 NOG ENKELE FOTO’S BRENGEN…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.