Gazet jaargang 1 nummer 36 06092013

Page 1

gAZet jg.01 nr.36 vrijdag 06 september 2013 40 blz. & 136 beelditems inclusief 12 pagina’s FOTO GAZET

nr. 36 2013

SEPTEMBERFEESTEN SEPTEMBERTRONSE? OPGELET VOOR DE

IN DE BIJT – ZIE BLZ.D

WANDELING OP DE DE RONSESE CULTUURAKROPOLIS ZIE BLZ.29

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

HOU DIEVEN BUITEN – LEES BLZ.I

… ofte een gAZet met nogal wat vraagtekens weer, bvb. wat onze eigenste Passerelle hier doet in NATIONAL GEOGRAPHIC én wie überhaupt dat pettenmannetje is dat er omhoog loopt???

JG.01 NR.36


A 36’13

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

Lees verder op blz.C

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

samengesteld door verschillende medewerkers

Inderdaad waren de copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer voorbije gAZet’s met élke vrijdag 11 uur één week lang via vraagtekens behept en gazetronse.be & azronse.be ook dit nummer en op de blog azronse.wordpress.com ontsnapt er niet aan… postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse 02 september werd als E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com schooljaar ingezet met GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail) een aantal vraagtekens PRODUCTIE: Willy Deventer hoe onderwijs moet zijn,

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

moet worden??? De septemberfeesten tonen óók dat er einde WOII weinig reden tot feesten was, met beelden niet geschikt voor gevoelige kijkers, maar wél waarheid! De gebruikelijke vraagtekens bij kop en voet die we wekelijks zoeken en vooraf een vraagteken omtrent de… vreemde eend (in de spreekwoordelijke bijt)???

Wat doet de passerelle zo plots in NATIONAL GEOGRAPHIC en omtrent onze vraagtekens aangaande Koer Devos nog maar bitter weinig soelaas!?! De TB/CC waar de hiernaast staande ??? in graffiti staan, uit welke hoorn des overvloeds zullen de nodige centen enz.


B 36’13

VERVOLG VAN ONZE HOME… Het was idd ff opkijken om in een advertentie van het mondiale en prestigieuze NATIONAL GEOGRAPHIC onze eigenste PASSERELLE te zien opduiken! Daar waar de treinen ooit zullen vertrekken/aankomen in dégradé weggephotoshopt. Onder een staalblauwe hemel van pakweg oktober, want dat pettenmannetje (WIE?) heeft reeds z’n jasje aan en wij verwachten, als je dé Franks moogt geloven, weldra 30 graden weer. De zomer kan niet meer stuk!!!

http://www.youtube.com/watch?v=zKrJvX_Ews4

SEPTEMBERTRONSE? ... is onze nieuwste maandslogan na OOGSTRONSERESPECT? en waar de voorbije maand instak, augustus als oogstmaand! Bij de nieuwste gAZet slogan knipogen we ff naar Toon Hermans met zijn wondermooie liefdeslied LENTE ME! Daarin zingt hij een creatieve liefdesballade als volgt: lente me, zomer me, SEPTEMBER ME en winter me. Knap van Toon! Het is de vraag of Ronse jou… septembert? En september jij Ronse voor wat het is, voor wat het doet, voor wat het behoedt? Zit ‘onze’ politiek goed? Kiest Ronse voor het landseigen Vlaanderen, ZONDER Vlaams vaandel in het stadhuis?

De Passerelle kwamen we hier reeds enkele malen tegen. Bij de te zoeken voet, bij BUUNIE zelfs, enz. De komende…

staan her en der in dit nummer van gAZet vervat. Al bladerend kom je ze tegen en voor wie alles op ‘n rijtje wil, brengt de website ronse.be soelaas. D’Amuseleute!


VAN VOLGENDE WEEK AF HERNEMEN WE VOLGENS HET BOEKJE DE GLORIEUXROUTE Op een oude manueel ingekleurde postkaart van vóór 1950 is Ronse te zien, gefotografeerd vanop het hoogste punt waar nu de kliniek staat, met volle zicht op cammelandt kouter (zie blz.Q & 25). Bemerk verder de kronkelige wegel die nu verdwenen is en liep waar nu de ‘vissershuisjes’ staan (bejaardenzorg). Op het net geoogste veld onderaan rechts staat nu de nieuwe inkom van de kliniek op niveau minus 2! De Glorieuxlaan is recent aangelegd en enkele rijhuizen staan er ook reeds. Er staan ook méér fabrieksschouwen dan er nu nog te zien zijn en het TID lijkt een bouwwerf. Beide gele pijlen komen met elkaar overeen wat onderwerp betreft: de voorgevel van het art-deco ZvB-klooster Sancta Maria. gAZetinterACTIEF, met dank aan een lezeres…

C 36’13

… laatste werk ‘s avonds is God te bedanken voor de verkregen genaden, vergiffenis te vragen over de schuld, waarmede we ons hebben beladen, en dan leggen we ons met een blij hart ter ruste, overtuigd dat een heerlijke dag, een waardevolle dag, voorbij is, een dag in dienende liefde van ‘t lijdende mensdom. FOTO HIERONDER: DE VROEGERE INGANG VAN DE KLINIEK KANT HOGERLUCHT ‘GELIJKVOERSE VERDIEPING’…


D

http://www.youtube.com/watch?v=pV5Oy2tFCC8

36’13

SEPTEMBERNEVEL OVER RONSE DEZE WEEK, DINSDAGVOORMIDDAG 02 SEPTEMBER 2013

IS OOK

PRESSTAINMENT

EN WERD HET GAANDEWEG, MET EEN LACH EN EEN TRAAN, KOMEDIE, TRAGEDIE, DE MUZIEKJES, SOMS OOK OM NAAR TE KIJKEN, IETS LEUTIG, WAT VOOR OPGETROKKEN WENKBRAUWEN, ‘N MOPTJE POL, DE STUUTEN VAN BUUNIE, EEN DOORDENKER, EEN OPSTEKER, EEN INSTINKER, GAZETINTERACTIEF, ‘N SOIT-DISANT-ARTIKEL, EEN GAZET OOK DÓÓR DE LEZERS… EN WE DOEN ER NOG EEN SCHEP BOVENOP MET…

… het logo de VREEMDE EEND in de bijt dat we al eens kunnen plaatsen, ietwat stiekem, bij tekst of beelditem dat wél Ronse oneigen is, mààr met ergens een link naar onze stad. DE WEEK NÀ PLAATSEN AANGEVEN! Dus OPGELET! http://www.youtube.com/watch?v=QNxei_GDerY


E

gAZet 36’13

Deportatie en genocide, een Europese tragedie


F

1944: DE ENGELSEN BEVRIJDEN RONSE… 36’13

GAZET DANKT VAN HARTE EEN RONSES ECHTPAAR OM ONS ARCHIEFMATERIAAL VOOR DIT EN VOLGENDE NUMMERS VAN GAZET TEN DIENSTE TE STELLEN.

 Bibliotheek van Amougies, vrijdag 06 september inauguratie te 20 u.; ook open op zaterdag 07 september 2013.


G DEPORTATIE EN GENOCIDE IN EUROPA EN IN RONSE

36’13

BIOGRAFIE LEO VINDEVOGEL

TENTOONSTELLING VAN HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSVETERANEN EN OUDSTRIJDERS.

In CC De Ververij van 07 tot 15 september 2013, open van 9 u. (op zondag 10 u.) tot 17 u. Deze rondtrekkende en merkwaardige expo geeft ‘n onvergetelijk beeld van de ellende uit de 20ste en 21ste(?) eeuw. Een 15-tal reuzengrote foto’s tonen de miserie van volkerenmoord en verplichte volksverhuizingen tijdens en na WO II. Het Eénheidsfront Ronse heeft er nog twee kasten aan toegevoegd over de lokale toestanden. Het Atheneum kreeg de tentoonstelling reeds te zien in 2011. Enkele leerlingen zorgden voor passende commentaar. Nu al zijn er 15 rondleidingen voorzien voor KSO GLORIEUX en voor de nieuwe generatie leerlingen van het ATHENEUM. De toegang is gratis. Vernissage op zaterdag 07 september 2013 in CC De Ververij om 11.30 u.. GOKRTI organiseert in dit verband een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen. Eerst was dit voorzien voor deze herfst, maar door gebrek aan Dossingidsen wordt het bezoek verplaatst naar de lente. Er zijn reeds contacten geweest met de reservatiediensten. Bernard Decraene van GOKRTI geeft ook uitleg i.v.m. de OPEN MONUMENTEN DAG te RONSE op 08 september 2013 met volgend programma: 1. Monument CC De Ververij in de kijker 2. Must – MUSEUM VOOR TEXTIEL 3. Sint-Hermescrypte, collegiale en toren 4. Wandeling: the best of Ronse – o.a.: kasteel van Malander en domein St.-Hubert. 5. De Brembosmolen 6. 40 jaar schilderwerk van Josiane Eeckhout en José Raevens in CC De Ververij (zie blz.R). Bij de onthulling van zijn beeldhouwwerk ‘CYPRIAAN DE RORE’, AAN HET PLANTSOEN TEN NOORDEN VAN DE SINT-HERMESKERK, sprak de beelhouwer op 16 april 2013 vol-

door Pieter- Jan VERSTRAETE Er zijn zoveel waarheden als er mensen zijn en de feiten uit de geschiedenis blijven absoluut een domein met ‘n eigen perceptie. Ook zijn er figuren en gebeurtenissen die omstreden waren en dat ook blijven. Sommige zekerheden worden zelfs omstreden ruim na datum. Het kan niet anders dan dat ook onze stad zijn controversies heeft: talenkwesties, faciliteiten en, in verscheidene kringen, nog immer de figuur Leo Vindevogel. Er zijn over deze oorlogsburgemeester al heel wat licentiaatscripties geschreven, bijna altijd en dit is hoogst opmerkelijk vanuit symphatiserende Vlaamse hoek. Er zijn, uiteraard, ook vlammend vijandige artikels geschreven. Eind september 2013 verschijnt er een monumentale biografie, voordien reeds aangekondigd in gAZet, die 700 pagina’s telt en geschreven werd door een GOKRTI-lid: de Kortrijkse historicus Pieter-Jan Verstraete. Benieuwd te lezen of deze auteur een afstandelijk-wetenschappelijke houding gewild en aangenomen heeft? Erg benieuwd. Het spreekt voor zich dat GOKRTI het tegenover zichzelf verplicht weet deze publicatie en de weerslag ervan op de voet te volgen. Bernard Decraene.

gende verduidelijking… Geachte Genodigden, Het beeld van Cypriaan de Rore, hier opgericht, is een memoriaal dat ontsproten is uit de wens van oud-conservator Albert Cambier. Albert was bereid dit beeld zelf te sponsoren en had in gedachte een natuurtrouwe weergave van de grote polyfonist te laten ontwerpen en realiseren. We zeggen 2009... Herman Kerkhove, toenmalig voorzitter van de bloeiende Geschiedkundige Kring van Ronse, bezorgde mij de nodige documentatie over de geschiedenis van Cypriaan de Rore om op basis ervan een paar voorontwerpen te tekenen. Hieruit ontstond stilaan het beeld. Plots en onverwacht overlijdt de oud-conservator in 2010... Vele maanden gaan voorbij, maar Herman wil en zal het werk van zijn vriend tot een goed einde brengen. Samen met de Werkgroep Cypriaan de Rore is hij er met glans in geslaagd. Via het College van Burgemeester en Schepenen bekomt hij de stedenbouwkundige vergunning. Zodat het beeld wordt vervaardigd uit een mono blok 

GESCHIEDENIS OORDEELT ZELDEN, ZE… VEROORDEELT DES TE MEER!


H

DÉ VLAAMSE TOPSPREKER PHILIPPE DESPRIET BIJ GOKRTI IN CC DE VERVERIJ VRIJDAG 20 SEPTEMBER 19U30 (VRIJE TOEGANG; LOKAAL 105) Philippe Despriet (°14 september 1949) studeerde architectuur en oudheidkunde. Hij verrichtte baanbrekend werk bij de Archeologische stichting voor Zuid-West-Vlaanderen. Hij leidde de opgravingen van het castrum in Helkijn en van de dwangburcht in Kortrijk. Bij Wikipedia vind je onder het item ‘Philippe Despriet’ dat ‘j’ een boeiende maniere van skryvn eit en dat j’ook leziegn oudt vo verenigien’. In echt ontroerend Westvlaams, zo staat het daar… Op aanraden van ons bestuurslid Eddy Desmet hebben we deze, uitzonderlijke en dus behoorlijk dure, spreker uitgenodigd op vrijdag 20 september in CC De Ververij over zijn favoriete onderwerp: ‘De Argonne’. De Argonne, ten zuiden van de Franse Ardennen, is een geografische eenheid tussen de Champagne en Lotharingen. Een bosrijk gebied tussen de Aisne en de Aire. Het werd een betwist grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland, zo liep de frontlijn van WO I gedurende vier jaar dwars door de streek. De belangrijkste plaatsen in de Argonne zijn: Beaulieu met resten van een benedictijnenabdij, Varennes waar Louis XVI° werd gearresteerd in 1791 en Sainte-Menehould, geboortestad van Dom Pierre Pérignon.

36’13 VERVOLG VAN BLZ.G

UIT ROTHNACUM

… sedimentaire Franse steen, en vandaag mag geplaatst worden, in welwillende samenwerking met de Technische Diensten der Stad, op de site naast de St.-Hermescollegiaal te Ronse. Een betere locatie kan men zich niet inbeelden daar de familie de Rore in de 16e eeuw nauw betrokken was bij de Collegiale met haar kapittel en school. Onder meer was een neef van Cypriaan eigenaar geworden van een herberg gesitueerd op het Klein Marktje, tussen het Schipstraatje en de Begijnhofstraat, binnen de ‘Vrijheid’ gelegen. Het monumentale werk weegt nagenoeg 700 kg. Bij het kappen van het beeld hielden we rekening met het prachtig geïllustreerd handschrift uit München van 1556 waarin Cypriaan de Rore, in opdracht van Albrecht V van Beieren geschilderd werd door de miniatuurschilder Muelich. Daar haalden we onze inspiratie om de buste van onze de Rore, weliswaar in moderne versie, toch natuurgetrouw te beeldhouwen. De Rore, geboren te Ronse in 1515, schreef onder meer madrigalen, motetten (religieuze liederen), en missen. Hij was en blijft tot op vandaag een bijzonder befaamd componist waarvan de werken internationaal geregeld succesvol worden uitgevoerd. We hebben aan zijn artistieke kwaliteiten gerefereerd door, in half verheven stijl, een compositie van Renaissance-instrumenten met elkaar in symfonie te verweven als eerbetoon aan de componist. De naam ‘de Rore’ of ‘de Rodere’ komt in de streek nog veelvuldig voor en is afkomstig van het woord ‘rooier’ dat: ‘hij die de kanten maait’ betekent. Vandaar het familie-embleem zijnde twee gekruiste zeisen midden een ovaal zegel. Hetzelfde embleem is vandaag terug te vinden in zowel de Crypte te Ronse als in de kathedraal van Parma (It.) waar Cypriaan werkte en overleed (1565). Vanaf nu stellen we dat de Stad Ronse met het beeld er een stukje cultureel erfgoed heeft bijgekregen. Tot slot richt ik graag een speciaal woordje van dank aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de Kerkfabriek van St.-Hermes en Eerwaarde Heer Deken T’Joen, aan de Technische Diensten der stad, aan cultuurfunctionaris Jan Leconte, aan huidig Bestuur van de Geschiedkundige Kring in de persoon van huidig voorzitter Jan Laleman, aan allen die achter het project stonden, en niet allerminst aan u, Geachte Toehoorders. Ik dank u. Roger Schrije 12 april 2013


gAZetGRAfiek

HELP

I 36’13

DIEVEN! HELP

gAZetGRAfiek

http://www.youtube.com/watch?v=GppcIjI17rM

Net zoals de leerlingen weer op de schoolReeds tien jaar geleden ontviel pastoor Luc Claus zijn Sintbanken zitten, de leerkrachten niet Pietersparochie. In de kerk waar hij voor gefotografeerd meer met vakantie en vele anderen weer staat, is er zondag 08 september zondageucharistie voor aan de arbeid, zo zijn de dieven weer op pad! hem. Zijn begrafenis werd gemarkeerd door de FiertelHopelijk waait de inbraakrage in Gent niet over bellen. Ten paradijze geleidden’m… naar Ronse, maar we kunnen er zelf héél véél lingelengelingelengelingelengelingelengelingelenge! aan doen! Veiligheidssloten, alarminstallatie liefst met bewaking/meldkamer, goede -spullen (een familiejuweel bvb. is onnoemlijk huisvader/huismoeder zijn bij het afvéél méér waard dan het zilver of goud waaruit sluiten, vindingrijk bij ‘t hiden het gemaakt is). Hou die schurken op afstand en van vooral emoliefst buiten. Weet dat als een dief langer dan drie minuten nodig heeft om bij jou binnen te geraken, hij de plaat poetst. Wees ook alert als wakkere burger, die (voor 99,9%) mannen slaan hun slag niet zomaar, maar voorbereid. Overleg met je buren, bij één komma verdacht zich vragen stellen, melden. Hef je luie gat op en hou je ooggaten goed open. Het helpt bij het buurtonderzoek. Pas je eigen niet te publiceren truken van de foor toe en da’s méér dan gewoon een hond nemen. Voorkom liever dan ze na hun snode onsportieve daad na te willen lopen, lukt niet, pakkans klein, recuperatie van gestolen goed zero. Dieven hebben ook helers, dieven hebben tipgevers, ben je getipt om wat dan ook: prijs! Dus géén geld in de spreekwoordelijke kous. Een bank blijft betrouwbaarder dan … Zie ook blz.40.


J

KLAVECIMBEL

36’13

CYCLUS OUDE MUZIEK IN DE CRYPTE

GUY PENSON zondag 8 september 2013, 20.00 u. In de crypte (Sint-Hermesstraat) Guy Penson (°Ronse) bouwde na zijn studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent (piano bij Claude Coppens en klavecimbel bij Johan Huys) zowel in België als in het buitenland een stevige reputatie op als klavecinist. Hij treedt regelmatig op in recitals en speelt samen met befaamde barokorkesten. In het kader van OPEN MONUMENTEN DAG speelt Guy Penson 17e & 18e eeuwse klavecimbelmuziek uit de Nederlanden, Frankrijk en Duitsland uit het oeuvre van Sweelinck, Couperin, Bach e.a.

INFO EN RESERVATIE:

WOLVESTRAAT | TICKETS: €12/€10 055/23.28.01 | reservatiescultuur@ronse.be

Goed idee de aangekondigde restyling, doe dan ook die afbakening stijl 1958 rond de waterput weg. Dank! Zie de crypte ook op blz.38 & 39.


TE RONSE IS HET TOP EVENT VAN DE

K

KIES VOOR GOEDKOPERE

GROENE ENERGIE VIA de (ook in Vlaanderen) OPEN MONUMENTEN DAG die dit jaar in feestoutfit steekt omwille van de 25e editie. Crypte, collegiale en toren zijn gratis te bezoeken/te beklimmen. Het MUST toont schatten op zolder. In de CC De Ververij is er de expo Genocide en Deportatie, een Europese tragedie (zie elders). Levensloop 2014 komt op tegen kanker en bemant een stand op de Grote Markt (zie vorige gAZet’s hierover), midden de traditionele AUTOSHOW die uiteraard niet mag ontbreken. Géén septemberfeesten zonder glimmende bolides die te Ronse namens zes garages die in totaal 10 merken representeren ter catwalk staan en dit voor de 42e keer! Bij de brandweer houden ze opendeur, het Rooseveltplein krijgt een modeshow op de trottoirs en LAP geeft er op de Grote Markt een LAP op. LAP dat zijn vrienden mét talent voor percussie en dus ritme. LAP laat in het midden of dan wel het publiek dan wel zijzelf er plezier aan beleven. LAP staat voor Leute, Amusement en Plezier, feitelijk driewerf hoera, maar ja, ‘t zou Ronse niet zijn, toch? Niet vergeten dat er op zaterdag 7 september de herdenkingsplechtigheid is voor 69 jaar bevrijd Ronse (zie programma op blz.G). Guy Penson en Ronsenaar bespeelt in de crypte op zondag 08 september zijn klavecimbel met oude muziek (zie blz.J). Tot daar de Ronsese SEPTEMBERFEESTEN in een notedop. Meer info op ronse.be

GROEPSAANKOOP

RONSE ZOEKT KANDIDATEN Tijdens het voorbije voorjaar ging TV-zender VIER op zoek naar "De Slimste Gemeente", een spannende TV-Quiz waarin telkens drie gemeenten tegen mekaar speelden. Na tien weken was het uiteindelijk Aarschot die met de titel ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen 2013’ ging lopen. Voor de tweede reeks nodigt Vier weer alle Vlaamse gemeenten uit om een quizploeg af te vaardigen. Een ploeg bestaat uit een man en een vrouw die inwoners zijn van de gemeente. Het laatste weekend van oktober nemen zij deel aan een provinciale selectie. De beste ploegen uit deze selectie gaan, aangevuld met de burgemeester, naar de opnames begin januari 2014. Voor deze preselectie is Ronse op zoek naar quiz-kandidaten die Ronse willen vertegenwoordigen. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zal door de stad een selectie gemaakt worden of een proef georganiseerd worden. Kandidaten kunnen zich tot eind september melden bij de communicatiedienst via mail (communicatie@ronse.be) of twitter (@inforonse). Een beetje quizervaring is gewenst, maar niet verplicht. Voor meer informatie kan je terecht bij de communicatiedienst van de stad: 055 23 28 04.

36’13

Wil ook jij besparen op je energiefactuur en daarbij jouw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Samen met ‘n heleboel andere gemeenten ondersteunt de stad Ronse dit initiatief. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot 4 december 2013 via deze website www.samengaanwegroener.be Na de stand van LEVENSLOOP 2014 tijdens de (doorklikken op provincie OostVlaanderen). Gratis infonummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 u. tot 17 u.). Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt volgt meer nieuws… de gemeente je graag verder. Tijdens de openingsuren van het stadhuis kan je je laten inschrijven bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid op 055 23 27 53 of via duurzaamheid@ronse.be). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. GROEPSAANKOOP DIT JAAR OOK VOOR BEDRIJVEN Ook bedrijven kunnen dit jaar deelnemen mits ze voldoen aan deze drie voorwaarden : een maximumverbruik van 100.000 kWh gas en 50.000 kWh elektriciteit; aangesloten zijn op het laagspanningsnet; jaarlijkse meteropname. Bedrijven kunnen alleen online inschrijven via: www.samengaanwegroener.be.

zondag 22 september om 10.30 u. | concertzaal van CC De Ververij | zie blz.M (Marnixring)


L

Waar is de tijd dat de meisjes het hink-stap-spel speelden, hier gefotografeerd op de vloer van INFO VALENCIJN, van de aarde naar de hemel én… terug! Op de volgende pagina een ouwe lei met ‘n paar griffels… 36’13

INTERESSE LEERCONTRACT GROEIT

SYNTRA Midden-Vlaanderen stelt ‘n vernieuwde interesse van ondernemers in het leertijdsysteem vast. Via LEERTIJD kunnen werkgevers een jongere van minimum 15 jaar aan gunstige voorwaarden opleiden in hun eigen bedrijf. De verklaring voor de toenemende interesse is terug te vinden in het groeiend geloof in duaal onderwijs waarbij leren én werken gecombineerd worden. De kans op tewerkstelling voor een afgestudeerde leerjongere is dan ook groot: 85% van de leerjongeren vindt meteen een job na haar/zijn opleiding. Sinds kort is LEERTIJD niet meer exclusief weggelegd voor jongeren die hun toekomst in een klassieke zelfstandige activiteit zien, zoals bakker, slager, garagehouder... Zo zijn de leertijdopleidingen ‘administratief medewerker’ en ‘logistiek medewerker binnen de zorginstelling’ na amper twee jaar tijd enorm succesvol gebleken. SYNTRA Midden-Vlaanderen speelt in op deze evolutie en gaat daarom dit jaar van start met de leertijdopleiding ‘verzorgende’. Ook binnen deze nieuwe zachtere sectoren is de interesse van de ondernemers-opleiders groot. Toch vindt het verhaal van het duaal onderwijs in Vlaanderen voorlopig niet dezelfde weerklank als in onze buurlanden. Dat het tij snel kan keren, bewijst ons Duitstalig landsgedeelte: het aantal leerjongeren vertienvoudigde daar op tien jaar tijd! Aan kwaliteitsvolle opleidingsplaatsen ontbreekt het ons alvast niet. Momenteel staan er binnen de provincie Oost-Vlaanderen 450 opleidingsplaatsen open voor een kandidaat-leerjongen of leermeisje. Dit is voor gemotiveerde leerlingen een uitstekende kans om via het leercontract hun diploma secundair onderwijs te behalen. Meer weten info over leertijd? Surf naar www.leercontract.com

Contact SYNTRA Midden-Vlaanderen David De Clercq - Coördinator LEERTIJD GSM 0474 42 95 22 | TEL 055 33 10 20 Website: www.syntra-mvl.be


M

Ververij Zuidstraat 19 te Ronse. Inschrijven kan via onderwijs.2030.ronse@gmail.com én overschrijven van 5 euro pp op rekeningnummer: BE 86 7375 1932 9050 t.n.v. Marnixring Ronse Taalgrens (met inbe-grepen na het debat een drankje op de Markt van Ronse). Er is een wedstrijd voor jongeren aan gekoppeld met een prijs t.w.v. 750 euro! Meer info? Facebookpagina: Onderwijs 2030 of onderwijs.2030.ronse@gmail.com

36’13

Op een lei schrijven met een griffel, dàt wàs fún!

Op de foto v.l.n.r. David Vandekerkhove (afdelingsvoorzitter), Wouter Marijsse, Davine Baert, Lorenzo Risack (secretaris) en Aaron Demeulemeester.

Oeps, ‘t obligate sponsje nog vergeten!

OOK GEÏNTERESSEERD IN HET ONDERWIJS? ALLICHT! VERVOLG VAN BLZ.K - Ofwel ben je een jongere en zit je er midden in. Ofwel ben je nog niet lang afgestudeerd en heb je een mening hoe het misschien beter kon? Ofwel ben je een ouder en ben je sowieso geïnteresseerd. Ofwel ben je grootouder en wil je weten hoe het met de kleinkinderen op school zal gaan. Sterker nog: je behoort tot het onderwijskorps. Ooit al eens nagedacht hoe het onderwijs er in 2030 zou kunnen uitzien? Weldra lichten we een tipje van de sluier… DEBAT OP ZONDAG 22 SEPTEMBER TE 10.30 U. CONCERTZAAL VAN CC DE VERVERIJ.


Weinigen zullen het weten, veronderstelt beke, tenzij ze zondag 25.VIII ook de TB/CC wandeling hebben meegemaakt. De uitvinder was James Watt (19 01 1736 > 25 08 1819). Dit centrifugale systeem kreeg dus ook zijn naam : ‘de bollen van Watt’. beke.com volgt op de volgende pagina…

N 36’13 De voet die we vorige week zochten, behoort tot de toren  van de protestantse kerk in de Bredestraat…

Onze kop van vorige week! Thomas legt de stoommachine uit én die twee rode bolletjes die roterend zakkend Welke kop of stijgend voor een en voet gelijke aandrijfdruk zorgen… zoeken we deze week? 

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?


O

JUFFROUW PROVOST DE PLEZANTSTE OP SCHOOL

36’13 STADSBERICHTEN – ZIE OOK BIJ HET RODE OORTJE  WEGENWERKEN IN DE ZONNESTRAAT

ZETEL38 ???

DE LAATSTE

Ik liep kleuterschool bij Zuster Amanda van de brand Zusters Van Barmhartigheid, een lager schooltje beneden de Ronsese witte muur, tegenover de villa van textielman Van Ceunebroeck. Het begrip kleuter werd wellicht nog niet gebezigd, ‘men’ zal gezegd hebben: bij de kleintjes! Bijna leerling dus! Ik had een liefje van aan de Aatstraat en ik zou met haar trouwen. Van zoveel gelijk was mijn wipneusje overtuigd! Er was een meidoornhaag langsheen de speelplaats, een wat hellend vlak dat zich bevond tussen waar de kleintjes bij de Zuster zaten en de leerlingen dan bij twee dames: juffrouw Elza (uit Leupegem – gemengd eerste en tweede studiejaar) en juffrouw Lea Provost, jawel, de zuster (!) van de apotheker op de Steenbrugge. Juffrouw Lea was schoolhoofd en had vanaf het derde studiejaar alleen meisjes in de klas! Onder de jongens maakten we uit de meidoornhaag vliegertjes. We braken tussen de meikevers takjes af, prikten die in elkaar tot we kwebbelend achter opgestoken vingers waarin zo’n ‘vliegertje’ stak, liepen, huppelend en lijfdraaiend de vliegarm daarbij capriolen makend. Maar ik speelde ook graag met de meisjes, met mijn liefje enzo. Telkens als juffrouw Lea dat zag, verbood ze het mij. Maar ik kon dat niet laten en op een keer sloeg de inquisitie toe: einde speeltijd plukte ze mij van tussen de dametjes, ze troonde me mee naar haar klas, mijn broek moest uit en ze deed mij ‘n rokje aan. Zo moest ik op het centrale rooster van de speelplaats gaan staan en na de bel beval ze iedereen om mij uit te lachen. De duivel (…) hebbe haar ziel!

http://www.youtube.com/watch?v=9hWAU-lJFaM

Septemberfeesten allemaal in Ronse te gebeuren staat, dan is er geen twijfel mogelijk: er zal altijd wel veel te tonen en te vertellen zijn, want Ronse leeft, leeft als blijkbaar nooit tevoren. Nee, hoor ... laat ‘ze’ maar denken ... zeker weten ... VEEL BROOD op de plank! Mijn boodschap aan deze hypochonders luidt dan ook: Wie doet het Willy Deventer na? Bertrand, ik bloos!

 Marcel, ook op onze Grote Markt, stopte vorige zondag in Geraardsbergen met zijn VanthiltOnTour én met zijn stoel 37.  Hiernaast ook onze laatste zetel 38 dan…

04  De heren en/of dames die denken dat gAZet weldra geen stof tot schrijven meer zal hebben, vergissen zich schromelijk. Blijkbaar weten of beseffen ze nog niet uit welk hout Willy Deventer gesneden is, weten ze niet dat weekblad -AZ destijds decennia lang elke week in de brievenbus stak, hebben ze geen benul over z’n eindeloos initiatief nemend vermogen én artistiek talent ook. En als je ziet wat er tijdens de

 Man, wat een prachtig portret van Luc Van Looy.  ‘k Had dat ‘event’ met die pastoor die zichzelf onder de witte Stelatex goot op Sint-Pieter willen zien gebeuren, temeer omdat het voorval zich op amper enkele honderden meters van mijn ouderlijke woonst afspeelde!?! Maar nee, naar het VP ging ik niet! Echt een scène die wonderwel in een film van Jacques Tati zou passen!

Op maandag 26 augustus 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltering op de N36 Zonnestraat te Ronse. De werken zullen drie maanden duren. Slecht weer kan de timing verlengen. De werfzone loopt van aan de rotonde met de César Snoecklaan tot net voorbij het kruispunt met de Rozenaaksestwg. Over de volledige lengte wordt ‘n nieuwe asfaltverharding aangelegd. Over lokale stroken wordt de rijweg volledig opgebroken en heraangelegd tot op de fundering. De werken zullen gebeuren in verschillende fasen. Gedurende de werken wordt, naargelang de fase, het doorgaand verkeer volledig of deels omgeleid. Voor de bewoners blijft het fietsverkeer en plaatselijk verkeer steeds mogelijk. Meer info over de verschillende fases kan je terugvinden op de website ronse.be Milieuvergunningsaanvraag  PISTOOLSCHUTTERS RONSE Een milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een schietstand - klasse 1 werd ingediend door Schietstand Pistoolschutters Ronse, Gefusilleerdenlaan 27 te Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd in Peperstraat 1, RONSE 3 AFD, sectie E, nr(s) 0748D. Van 07.08.2013 tot 06.09.2013 kun je het dossier inkijken op de milieudienst, stadhuis, Grote Markt 12 te Ronse. Gedurende deze periode kunt u bezwaren of opmerkingen mondeling indienen. U kunt uw bezwaren ook schriftelijk overmaken door middel van een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt te Ronse.

(mentaar)  Nogmaals over de foto’s en tekst van de afbraak van geklasseerde gebouwen in het Brusselse (gAZet van vorige week) cf. KOER DEVOS in Ronse!!! De gebeurtenis deed destijds in hoofstedelijke gelederen heel wat stof opwaaien. Geruchten deden zelfs de ronde dat het lot van de tien herenhuizen door bepaalde - niet nader te noemen instanties - gewild en georkestreerd was!?! Maar daar heb ik geen bewijs

van. Feit is dat deze woningen aanvankelijk moesten gerestaureerd worden. Wel, ze werden ‘ten gronde’ gerestaureerd. LETTERLIJK!!! Ik hoop nu maar dat Ronse met KOER DEVOS dezelfde… vossenstreken niet uithaalt, trouwens precedenten als ik die Jean-Marie De Dijn mag geloven die het hier vorige week had over zoveel verdwenen panden in mijn geboortestad. KOER DEVOS, HELPPPPPPPPPP!!


P

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/6

36’13

2100m © BY LOES DEVENTER

29 RONSE

HOGERLUCHT STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zoals deze week op de volgende pagina…

HOGERLUCHT/21 = ter hoogher lucht (1684) KAMMELAND/27 = cammelandt (1684) HEMELBERG/19 = hemels berch (1684)

21

 Ronsenaars weten dat ze voor zotten doorgaan, maar waarom laten wij ons door welke overheid dan ook FERM BELACHELIJK maken met straatnaamborden waar twee keer hetzelfde opstaat!?! Toeristen die het hier niet kennen, moeten denken dat wij pure dwazeriken zijn die het minstens twee keer nodig hebben om iets gezegd/begrepen te krijgen!?! HOU DAAR MEE OP! We willen beleefd blijven, anders leve… FLOR GRAMMENS (zie bij HET RODE OORTJE)!


Bij de georeferentie tussen BEMERK DIE STUPIDE RONSESE STRAATNAAMBORDEN WEER! ALSOF IETS ONS TWEEMAAL MOET WORDEN GEZEGD, WILLEN de kaarten van 1684 en een WE HET BEGREPEN HEBBEN!? GAAT NU EENS NIEMAND ZIJN GEZOND VERSTAND AANWENDEN??? recentere van de stad, bemerk je t.h.v. onze redactie (gele pijlen) een verschil van pakweg 50 m! Het domein was in 1684 reeds bebost. Op het hoogste punt stond een achthoekig gebouw in zandsteen dat diende als rustplaats (voor ‘n picknick van toen?), want het jachtterrein van ALS STRAATNAAM NIET IN 1684! de heren Regibo (thans Villa Madonna). In de vroegere boomgaard (zie de pruimen op hemels berch 1684 volgende week… blz.S), werden op aangeven van…

Q 36’13

GLORIEUXLAAN

KRUISSTRAAT

21

27 KAMMELAND

KLINIEK

… wijlen Romain Vande Vijvere (zie gAZet nr.11) sporen gevonden van een Romeinse heirweg. Van hieruit werd wijlen burgemeester Marcel Vanderhaegen soldaat, daarna verhuisden zijn ouders!

 KLINIEK

ZIE CAMMELANDT OP BLZ.25


R

SINT-HERMES TOT 2014 OPGEBORGEN…

gAZet 36’13

DE RELIEKENKARM IN ZILVER EN GOUD VAN MARTELAAR HERMES, SCHUTSPATROON VAN RONSE EN HIER GEDRA-

GEN DOOR Z.E.H. DEKEN MICHEL T’JOEN, wordt na twee bijzondere vieringen, op woensdag 28 oogst met bisschop Luc Van Looy en de Hermesjaar afsluitende eucharistieviering mét Fiertelprocessie in de collegiale van zondag 01 september tot 2014 opgeborgen in de sacristiekluis…

ZIE NOG DRIE FOTO GAZET PAGINA’S ACHTERAAN…

Cultuurschepen JORIS VANDENHOUCKE inaugureert de jubeltento van JOSÉ RAEVENS en eega JOSIANNE EECKHOUT


Uit onze redactieboomgaard (het weinige dat nog niet door bos is ingenomen!), deze zoete groene pruimen, Reine Claudes; je eet ze zoals Toon Hermans zijn perziken in Carré: hoofd voorovergebogen, open vingerhand rondom de delicatesse en het zoete sap de kin weten aftranen; bovendien onbespoten, PUUR NATUUR september, pruimentijd in eigen Hof van Eden, Jantje zag eens pruimen hangen!

Om je voor stenen te bukken, dan, is het op de Marmezoek té laat. De waaierkasseitjes van de Durennetijd zijn met z’n alle afgevoerd; op deze laatste der Mohikanen na! Jeugdsentiment troef, zoals die ene baksteen (inzet) van mijn bewaarschool… ZETEL 38!

S

gAZet 36’13


T

Graag breng ik hier nog ‘n paar bladzijden met mijn werk voor Het Volk & C° anno 1965, pas afgestudeerd Hogeschool Beeldende Kunsten (thans LUCA school of art). Je bemerkt de Beatlesstijl, toen in en nog eens in. The fab four on top, hun haarsnit op kop! Wat later tijdens mijn legertijd twee maand opleiding in het naburige Chièvres maakten mijn soldatenkunstbroeders onder mijn leiding het decor enz.

http://www.youtube.com/watch?v=e_cwWP5Qf1k

36’13

met als thema THE YELLOW SUBMARINE, mét gele papier maché duikboot on stage! Tja, (gelukkig) waren geweren en onder prikdraad modderkruipen niet voor deze rakkers weggelegd, evenmin voor de muzikanten onder de recruten die i.p.v. drill voor de slotshow naar believen mochten repeteren… (Willy Deventer). 


U

http://www.youtube.com/watch?v=JyMPRvSSUNY

36’13

Deze journalistieke gelegenheidsgrafiek cf. deze voor terug naar school vorige week in gAZet gepubliceerd, was dan voor moederdag anno 1965. (Mijn) tekenstijl van toen (links). Evenzeer (boven) een voorstudie voor een kuierend mannetje (Toon Hermans moest zijn Kuieren nog toondichten). Hieronder een illustratie voor een reclamefolder om Het Volk te lezen, met in de balloon ‘n paste up van de eigen krantrubrieken…

http://www.youtube.com/watch?v=a9_X2MFilaQ


http://www.youtube.com/watch?v=w3dpRN9sREI

V 36


http://www.youtube.com/watch?v=S1KOnK1a0_8

W 36


FOTO GAZET

B

27

C

de vlek/vlag van de duivel?

KLINIEK H

G

A

CAMMELANDT

D E F

27

Deze pagina, vervolg van de blz.P & Q, kondigt achter het OVERZICHT de FOTOGAZET aan, ook deze week omtrent de TB/CC wandeling 25.VIII en verduidelijkt nog ff de nomenclatuur: A is de Kruisstraat, bemerk de nog steeds bestaande knik t.h.v. de ingang klooster Sancta Maria ZvB | B staat waar bij de Fiertel Ekkergem staat, ingang Broeke (niet als straatnaam op de 1684-bladen !)| tussen C en D loopt thans de Glorieuxlaan en D is de Hoge Mote | t.h.v. E stond de TB en werd nu CC De Ververij (bemerk het waterbassin, in 1684!) | F is de Molenbeek mét de Beekstraat | G is de Dammekensstraat met eronder rood onderstreept het helleken (zeg nu nog dat Ronse niks met duivels vandoen heeft!) | de H van Hogerlucht…

25 36’13

A = KRUISSTRAAT B = BROEKE C = GLORIEUXLAAN D = HOGE MOTE E = TB/CC F = MOLENBEEK G = DAMMEKENS H = HOGERLUCHT


HET RODE OORTJE 36’13

Omwille van werken aan de waterleiding zal de watervoorziening onderbroken worden in de Wolvestraat, op Hogerlucht en Kammeland en zulks van maandag 09 september 21.00 u. tot dinsdag 10 september 04.00 u.! Zegge het voort…

z

FLOR GRAMMENS, burgerlijke ongehoorzaamheid siert… als het moet! Zie blz.P.

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij www.dezeweek.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

gAZet is een uitgave van

en brengt volgende week verslag uit van PANORAMA (CANVAS 05.IX) omtrent STOPPEN DE KRANTENPERSEN? ten voordele van de digitale media zoals gAZet er een is…


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 36 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; illustratie Daventra; gAZetGRAfiek https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot BLZ.A: eigen foto’s; met dank aan M. BLZ.B: eigen foto; flyer National Geographic; UIT DE INHOUD GAZET/36: onze Passerelle in National Geographic??? | studeren in gAZetGRAfiek de… klieniek | nieuw: Vreemde Eend (in de bijt) | PRESSBLZ.C: met dank aan M. TAINMENT | septemberfeesten in ‘t breed, ‘t lang en in ‘t… BLZ.D: eigen foto’s; gAZetGRAfiek mager! | GOKRTI nieuws vanuit Rothnacum | gAZet trekt La Vanhoutte alsook Le Doyen aan de oren voor spreekverBLZ.E/H alsook J: gastbijdragen zuim | Guy Penson komt klavecimbelen | stadsberichten voor BLZ.I: eigen foto; verkiezingsfoto; gAZetelk wat wils | studeren/werken met leercontract | de kop en GRAfiek voet van vorige en van (Ronse) deze week | beke.com | GEEF DIEVEN GÉÉN KANS | BLZ.K/M: stadsberichten; gastbijdragen; 1684 en Kammeland, Hogerlucht, Broeke, Hemelberg… eigen foto’s et les autres! | dé kassei van de Marmezoek… zeg dat het BLZ.N: eigen foto’s; bijdragen Bertrand en pruimentijd was | Willy Deventer in Het Volk & C° anno 1965 (deel 2) | Ronse op Scène doorheen de Dolce & Gabbana Thomas; gAZetGRAfiek van Thomas | bladzij HET RODE OORTJE | FOTOGAZET BLZ.O: bijdrage Ude Vande Kerckhove; TB/CC + de arm van Hermes + 35° op ons redactieterras, in beke.com; gAZetGRAfiek de schaduw, donderdag 05 september 2013 op het heetste BLZ.P/Q: 1684 door Loes met eigen foto’s … van die dag | de rouletteduivel op blz.36 van gAZet 36 | gAZetinterACTIEF | enzoverder… BLZ.R: eigen foto’s; bijdrage door Damien maar gAZet is NIET het orakel van Ronse, doe een Van Wambeke - ook FOTOGAZET BLZ.37/39 Wikipediaatje als je het nodig vindt en… SHOOT! BLZ.S: eigen foto’s BLZ.T/U: journalistieke grafiek voor Het Volk Willy DEVENTER & C° anno 1965 door Willy Deventer stichter/uitgever/ BLZ.V/W: bijdrage Thomas Deriemaeker hoofredacteur van BLZ.25: idem blz.P/Q gAZet geeft jou BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via…) trouwe lezer weer COLOFON; voorstudie cf. blz.T/U door Willy RDV volgende vrijdag Deventer; eigen foto; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 11 uur én… vergeet 01 nr.36 van 06 september 2013; 40 pagina’s ‘de muziekjes’ inclusief 10 pagina’s FOTOGAZET (TB/CC niet… wandeling zondag 25 oogst 2013 | de arm van Sint-Hermes met foto’s van Damien Van Wambeke | donderdag 05 september 35° in de schaduw!) en ergens tussenin… EVENTCALENDAR PAGINA 36: de rouletteduivel…

COLOFON gAZet 36’13

Voorstudie voor beelditem in Het Volk 1965 door Willy Deventer; ook toen waren high heels in!

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang

www.dezeweek.be

B IJ


gAZet jg.01 nr.36 vrijdag 06 september 2013 ď ľ


FOTO GAZET

ARTISTIEKE FOTOGRAFIE UIT TB/CC: LOES DEVENTER

29 36’13


FOTO GAZET

IN DE LOKALEN KUNNEN DE PLAFONDS NAARGELANG HET INSTRUMENT/DE INSTRUMENTEN … ELEKTRISCH QUA HOOGTE WORDEN AANGEPAST…

30 36’13


Bemerk de ADI STEURBAUT TOREN boven de kliniek:

EEN PLATTE ROSACE VOOR EEN BAL POPULAIRE 1900 AL DAN NIET ONDER KIOSK…


FOTO GAZET

32 36’13


FOTO GAZET

 PANORAMAFOTO VAN SANCTA MARIA TOT NOORDBOOM 

33 36’13


FOTO GAZET

34 36’13


FOTO GAZET

35 36’13


36

DIT IS PAGINA 36 VAN GAZET NUMMER 36. IK BEN DE ROULETTEDUIVEL. MET MIJ SPEEL JE ROOD OF ZWART. DUIVELSE KLEUREN, TOCH? ALLEEN JAMMER DAT EEN HEMELS WIT BOLLETJE BESLIST, MAAR DA’S MAAR SCHIJN! ALS JE MIJN 36 SPEELCIJFERS OPTELT: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 DAN BEKOM JE MIJN BEESTIG GOED (SIC!) GETAL… 666!


FOTO GAZET

37 36’13

hier volgen nog drie pagina’s FOTOGAZET waarop de HERMESARM en vedette staat… (zie gAZet nr.35 alsook blz.R in dit nummer…) Zoals zovele redacteurs is onzen deken ziek in hetzelfde bed! Da’s niet de diaken hieronder, maar de schuinblikker die de Hermesarm draagt. Bij een event kan er geen noot uit een klarinet klanken of de blazer wordt vermeld. Zo niet voor beeldende kunstenaars! Hij trok wél mijn eega opzij met iets in de aard van… “Jouw man heeft nogal een schoon portret van de bisschop getekend in het Gulden Boek”, maar lees onzen deken in zijn Kerk & Leven, nul komma nul vermelding, ik citeer: “De Bisschop tekende (ondertekende, meneer de deken, IK tekende…) tot slot, zoals aartsbisschop A.J. Léonard te krijgen. But nope, rien al eerder had gedaan (sic!), het de knots, nada! Niet echt ‘gulden boek’ van de Stad.” respectvol voor visuele kunPunt uit!!! Muziekuitvoerders stenaars! Daarom gooide Mizijn immer de gefêteerden, alleen chelangelo vanaf zijn Sixtijnse zij lijken applaus waard; beeldende kapel plafond… planken naar kunstenaars daarentegen zijn maar de paus! Lees het bij Ross King! dikke armoezaaiers, toch? Sukkels! (*) Van 11 juli gesproken, hallo Cultuurraad, gAZet zet jullie dames Destijds, als ik (en anderen) in het GB & heren de wacht aan dat er IN 2014 tekenden voor de academische zitting WEER EEN VOLWAARDIGE ACADEMIten stadhuize n.a.v. 11 juli (*), heb ik SCHE ZITTING TER TROUWZAAL van het steeds getracht om naast de spreker en stadhuis gehouden wordt. Mét Vlaams de leukerds van de muzikaal intermezzo’s óók de illustrator op de programmaflyer… Vaandel Vooraan, naast den toog! (ZIE BLZ.B)


FOTO GAZET

38 36’13


FOTO GAZET

39

36’13

De relieken (gebeente en niet het‌ geraamte zoals bij VanthiltOnTour in Ronse te horen viel!?!) wordt niet in dit, maar in een soortgelijk schrijn (= Fiertel) rond de stad gedragen op Fierteldag.


FOTO GAZET

40

36’13

HOU DIEVEN WEG! INSCHRIJVEN FIETSGRAVERINGEN Op zaterdag 21 september kan je aan het stadhuis opnieuw je fiets laten graveren. Dat betekent dat de gemeenschapswacht jouw rijksregisternummer aanbrengt op je fiets. Dit merkteken schrikt dieven af. Als je ooit te maken krijgt met fietsdiefstal, dan kan je fiets, wanneer hij gevonden wordt, gemakkelijker aan jou worden terugbezorgd. Omdat het merken van fietsen de laatste tijd veel succes kent, is het verplicht om er bij voorbaat voor in te schrijven via ronse.be. Wie niet op voorhand inschrijft, kan ter plekke onmogelijk geholpen worden. Wie geen internet heeft, kan gebruik maken van het internet in de openbare bibliotheek, in de wijkcentra, of kan zich aanbieden aan het onthaal van het stadhuis. Bellen naar de dienst gemeenschapswacht kan ook: 055 23 28 03. De volgende fietsregistraties zijn op zaterdag 21 september 2013 & op 18 januari, 17 mei & 20 september 2014, telkens tussen 9 en 11 u., aan het voorzijde van het stadhuis van Ronse. Breng jouw fiets, ID-kaart (of SIS-kaart) mee… RONSE ZOEKT KANDIDATEN V/D STEDELIJKE WOONRAAD Ligt ‘wonen in Ronse’ je nauw aan ‘t hart? Voel je je geroepen om ‘t woonbeleid hier mee vorm te geven? Ronse is op zoek naar kandidaten voor de stedelijke woonraad. De woonraad is een adviesorgaan met als taak het stadsbestuur te adviseren bij het nemen van beslissingen inzake wonen. Zowel inwoners, vastgoedmakelaars, sociale organisaties … kunnen deel uitmaken van deze raad. Jouw kandidatuur met motivatie richt je per brief of e-mail naar het Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse of via info@ronse.be (vóór 14 oktober 2013). Vergeet niet te vermelden dat het een kandidatuur woonraad betreft. Meer informatie bij onze huisvestingsambtenaar Andrée De Bruycker, 055 23 27 73 of abruycker@ronse.be Zie gebeurlijk ook op ronse.be

Ei zo na 14 uur op de klok, ei zo na 12 uur op de zonnewijzer ter redactie (hét échte uur!) en lees Celsius af van onze zuiderterras thermometer donderdag 05 september 2013 én volgens… Frank Ukkel Thermometerhut een record sinds OF zelfs óver 1961… want ei zo na…

35

°

… in de schaduw! Onze bewaarengel straalde dat het allemaal koosjer was! LOL