Gazet jaargang 1 nummer 34 23082013

Page 1

FLARDENGAZET

gAZet jg.01 nr.34 vrijdag 23 augustus 2013 32 blz. & 174 beelditems en extra 8 pagina’s FOTO GAZET

nr. 34 2013

OOGSTRONSERESPECT? Bisschop van Gent Luc Van Looy sluit woensdag 28 oogst het Sint-Hermesjaar af. Zie blz.B.

Thomas nodigt je uit op de catwalk… Zie blz.B CC DE VERVERIJ WORDT DE RONSESE CULTUURAKROPOLIS

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

>>>RONSE, KOM UIT UW KOT – BLZ.11:00<<< http://www.youtube.com/watch?v=xj63x-Z_lOI

JG.01 NR.34

gAZet komt stilaan uit vakantie zoals iedereen van ons. Niet alleen personen, maar ook allerlei instanties beginnen aan hun najaarsleven! Niet dat de zomer voorbij is, bijlange niet, maar ‘t zomervet is van de zonnesoep. Treuren?, liefst niet, ook haardvuur en vroeger donker (lees vroeger kaarslicht) incarneren charme. Houtrook rond het huis, verkleurende bossen en struiken, wild op tafel, chrysanten en niet alleen op zerken, oenen van pompoenen, kloefen met rapen, Sint-Ambroos, terug naar school… Een door elkaar gehutselde greep van najaarspret, terwijl Mathilde wat speciaal kijkend ter trouwzaal zal worden gezet…

ZIE BLZ.33

ONWEER BOVEN RONSE ER IS BLZ.K NIEUWS, JAWEL, OP BLZ.K…

LATE INSTEKER IVM VORIG NUMMER… VOOR INGEWIJDEN!


A

DAT WAS|IS|WORDT RONSE|ZIE VERDER

34’13

http://www.youtube.com/watch?v=lw-gjgbgJTg

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

DE GEUZEN TOREN

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

I.V.M. GAZET NR.35 ZIE BLZ.M

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer élke vrijdag 11 uur één week lang via

gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail)

PRODUCTIE:

Willy Deventer


KOM IN ONZE GAZETLENS CHEESEN…

ZONDAG 25 OOGST is het zover: om 14 uur aan de Hoge Mote babbelt gids Thomas Deriemaeker de TB/CC wandeling aan elkaar …

gAZet zal er ook zijn en we brengen in ons volgend nummer verslag uit. Inschrijven kan op 055 23 28 16 Woensdag 28 oogst liturgische herdenking marteldood van Sint-Hermes. Dit jaar een speciale herdenking omdat Mgr. Luc VAN LOOY, bisschop van Gent en die we hier samen zien met de voormalige paus Benedictus XVI RATZINGER, zal voorgaan in de eucharistie én op het stadhuis ontvangen wordt. Traditioneel wordt de Hermesfiertel, voorafgegaan door de belder, plechtig van de collegiale naar de crypte overgebracht door de Fierteldragers. Sint-Hermesgilde en Fiertelcomité volgen. De mis in de crypte wordt gezongen door de Schola Gregoriana van de

Hermescollegiaal. Na de mis zegening met de Hermesrelieken waarna terugkeer naar de kerk. De Hermesverering sluit voor 2013 af op zondag 01 september met een plechtige eucharistieviering te 11 uur in de collegiale met traditionele slotprocessie waarna zegen met de relieken. Yves Lenoir, voorzitter van het Stedelijk Fiertelcomité, hoopt dat beide plechtigheden door de trouwe vereerders van onze schutspatroon druk zullen worden bijgewoond. Zie bij flanderstody.eu/content/hermeshealer meer over Ronse en Sint-Hermes als gekkengenezer…

OOK JOUW CATWALK ZONDAG 25 OOGST? 

B 34’13


C 34’13

Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen. Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, De in kaden vastgeklonken waterkant, De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand Door zolderramen, langs de lucht bewegen. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat. Dit heb ik bij mijzelve overdacht, Verregend, op een miezerige morgen, Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

Uit de bundel: 'Quiet though sad' (1947) ...

VRIJDAGAVOND 16 AUGUSTUS ‘13

DE DAPPERSTRAAT

DRAMATIEK BOVEN RONSE DEZE WEEK ... van Jacobus Cornelis Bloem en van wiens gedicht zoveel te doen is weer de laatste tijd, zowel over VRT radio als bij MarcelOnTour…


D

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/4

34’13

2100m © BY LOES DEVENTER

27 Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummers wordt bestudeerd welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het landen kaartboek reeds in 1684 werden vermeld. De kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen.

Met de straat met alleen maar muziek én bos in, effe uitblazen tussen al die toponiemen annex straatnaamborden door! Pffff…

RONSE

MUZIEKBOS ( STRAAT – RUE – STRASSE – STREET ) 42


E

D

gAZet 34’13

H B

A

F

D

E

G

musicq

bosch

C

B A

E

1684

C

F

LORETTE

A = BOEKZITTING B = GENDARMERIE C = KANARIEBERG D = KRUISPUNT OMMEGANGSTRAAT E = MOLENBEEKBRON F = VANUIT HET VP VOOR HET BOSSPEL G/H = BRONNEN  GEUZENTOREN


F

http://www.youtube.com/watch?v=Pep6nREBpS8

34’13

Geus is afgeleid van het gueux (Frans), wat betekent armoezaaier of schooier. Het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden niét Spaansgezind was. De oorsprong van de benaming 'geus' ligt bij een uitspraak van Charles de Berlaymont: “Ce ne sont que des gueux (‘t zijn maar bedelaars)”. Hij wilde landvoogdes Margaretha van Parma duidelijk maken dat zij zich niet hoefde te bemoeien met het Eedverbond der aristocraten, die onder leiding van Hendrik van Brederode haar in 1566 ‘n smeekschrift aanbood. De tegenstanders van de Spanjaarden, in het begin voornamelijk calvinisten, namen het scheldwoord over en veranderden het daarmee van een pejoratieve in een positieve benaming. Nog altijd wordt de benaming geus/geuzen in die zin gebruikt. In onze contreien staat de locatie Sint-Maria-Horebeke bekend om haar geuzenpopulatie. Ze hebben er een goed draaiende gemeenschap met kerk en al…


Vul desnoods zelf aan… HET

MUZIEKBOS STAAT VOOR volop beuk | dus beukennootjes in de winter | blauwe kousjes in de lente | sagen en legenden en de vervaarlijke peitie louwtie achter elke boom | de Geuzentoren (van de vorige blz.) | het Fiertellopen aan ‘de gendarmerie’ | bosspelplek voor het VP van vroeger | dé boek (†) | dus ook de Boekzitting | de oorsprong van de Molenbeek | die ‘slordigste’ bladzij uit het land- en kaartboek anno 1684 (zie blz.E) | de fit-o-meter | longenvolle boslucht… en wandelen, wandelen en nog eens wandelen!

G 34’13


H 34’13

VOOR DEZE MOOIE MUZIEKBOSFOTO’S VAN ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2013 DANKEN WE ZEER ONZE GELEGENHEIDSFOTOGRAAF LAURA

In Geraardsbergen zijn de straatnaamborden evenmin grafisch verantwoord, maar tegenover het ronduit ridicule van de Ronsese exemplaren, hebben ze iets pittigs: onder de officiële benaming twee dialectversies: de bovenste is deze Het had evengoed in Ronse kunnen gebeuren, die de mannen gebruiken, de onderste die van de dames! Lach maar mee, HILARISCH Zie ook gAZet nr.32 én via via met dank aan onze ‘correspondent ter plekke’. http://www.youtube.com/embed/G0PekTUmBdY?feature=playerembedded

!


I

Händel | Work | Telemann | Rathgeber | Nees | Winkler | Paubon | Fauré | Henri | Schubert | Sheridan | Webber | ABBA GHISLAIN BLANQUART LUISTERDE

VANUIT DE http://www.youtube.com/watch?v=ykKNC6NjgMc BEIAARDHEMEL MEE…

BEIAARD CONCERT

BEIAARDIER DOMINIQUE WYBRAEKE LEIDT IN

mmv fluitkwartet met Lies Leroy, Julie Anthoons, Jana Vermeir en Els Van den Borre…


J Naast de Europese, de Vlaamse en de Belgische wappert noordwaarts de Ronsese vlag…

‘n 80-tal beiaardfans waren zondagavond 20 uur komen opdagen om zich binnen de vier nieuwe roestvormende hekkentjes te koesteren in klokken& dwarsfluitklanken. De poptoetsen kwamen van Lloyd Webber, Sheridan van Brotherhood of man (Save all your kisses for me - winnend lied Euroviesongfestival 1976, die HETE zomer, weet-je-nog?) én ook van ABBA en… weduwe Ghislain Blanquart zoende achteraf beiaardier Dominique Wybraeke met Thank you for the music… (De beiaardier was in de tuin op TV-scherm te zien)

http://www.youtube.com/watch?v=4069PUk3aM0


De vele enthousiaste levensloopvrijwilligers werden donderdag 22 oogst om 20u in ’t Rosco uitgenodigd!

K 34’13

Voor een inleiding met een overzicht van waar het nu staat en mét toelichting van de website. Vrijwilligers konden kennis maken met de verantwoordelijke van hun comité en wisselden onderling ideeën uit; de volgende vergadering van elk comité werd vastgelegd. WORDT VERVOLGD.

Het volgende beiaardrecital 25 oogst 20 u. is er een door

Nathalie Debienne Deze soliste en studiegenote van onze stadsbeiaardier werd geboren in Saint-Amand-les-Eaux in het noorden van Frankrijk. Ze behaalde in Douai haar beiaarddiploma in 1996 en haar meestergraad in 2001. Ze is docente beiaard aan de muziekacademie van haar geboorteplek. Voor Ronse koos ze volgend programma: van HAENDEL Carillon; van GRIEG zes kleine werken (Volksweise, Die Prinzessin e.a.); het Preludium nr. 5 van VAN DEN GHEYN gevolgd door ‘n giga van COUPERIN; Sonate nr. 2 (driedelig) van GALLUPI alsook het Preludium van BACH. Daarna gaat Nathalie Busson-Debienne de hedendaagsere toer op met filmmuziek van MENKEN: Something there en The beauty and the beast (beide Walt Disney) om te eindigen met Franse chansons, hoe kan het ook anders en waarbij o.a. CHARLES TRENET (Y a d’la joie) & AZNAVOUR (Hier encore) naast Amsterdam van JACQUES BREL worden gespeeld. Jawel, dit alles op des Ronses beiaard. GRATIS TOEGANG Zondag 01 september is er de afsluiter met Stefano Coletti, eveneens uit Frankrijk, hij die de beiaardpartij speelt in de film BIENVENU CHEZ LES CH’TIS. Volgende week meer daarover in gAZet…

(0479 70 91 68) LIEVEN DHAEZE & JORIS STOCKMAN (0476 43 17 14) BETREFFENDE LEVENSLOOP RONSE 2014


L

gAZet 34’13

MACHTIG MACHTIG GEWOON MACHTIG ONZE HERMESTOREN EN ZEKER BEKEKEN IN TOTAAL ONVERWACHT PERSPECTIEF… SUPERBE GOTIEK, RITMISCH OPGAAND SPEL VAN LIJNEN, VLAKKEN EN VOLUMES, EEUWEN LANG GEKOESTERD EN NOG EEUWEN TE GAAN…


In dit nummer van gAZet doen we een proef met een nieuwe ‘rubriek’ zijnde FOTO GAZET waarmee we bedoelen dat de vele foto’s een plek krijgen achter de obligate duivelspagina, voorheen steevast de laatste blz. van de editie. Het kan een uitbreiding worden van een artikel, ‘n soort the making-of… of ‘n item dat op zichzelf staat enz.! Kijk verder…

AANDACHT LEZERS VAN GAZET: VOLGEND NUMMER IS HET LAATSTE AUGUSTUSNUMMER, JAMMER, MAAR DE GROTE VAKANTIE ZIT ER OP!OP WEINIG NA BRENGEN WE IN EEN TOTAAL VAN 25 PAGINA’S BIJNA UITSLUITEND EEN FOTO GAZET VAN DE TB/CC-WANDELING – ZIE HOME EN BLZ.B – ZEG HET VOORT!

M

gAZet 34’13


N 34’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

 De kop die we vorige week zochten, is van hét art-decohuis ‘uit de A-D-boekskes’ boven de Decrolylaan. De voet stond wat verderop, spie Aatstraat en Langeweg. Daar waar ene Urbain zijn duizendzonnenstoel zet, clever, want het gras wordt door ‘ze’ gemaaid!


X

Nog geen winter, maar wel bijna twee september én school!

Kortom, na een felle winter kregen we, hoe laat op het jaar ook, een aangename zomer, tot ‘n record van 35° warm! Hier een winterse speelplaats op de campus Glorieux. Onderaan het Glorieuxcomplex met… bovenaan het klooster ZvB met kloostergang en dubbele kapel en verder de scholen Sancta Maria en het KSO Glorieux voor secundair onderwijs. Het voormalige TID, thans KSO staat nauwelijks op de foto.

Zoals reeds eerder verteld en door ieder van de 25 000 Ronsenaars geweten, is er heelwat S.M. Glorieux ter stede. We zien hier het klooster, de scholen, ‘t voormailg TID complex en de site van de kliniek. ZvB heeft ook nog kleine groepen zusters in de stad, een vinger in Poverello en het rustoord Leonard in Louise-Marie. De Glorieuxroute is dus lang én gestoffeerd. Vorige week hadden we het over de bouwplannen voor de kliniek (oplevering 1952) en we vervolgen met een tekst uit het JUBILEUMBOEK (Flamée/ Hantson/Deventer). Daar het ziekenhuis niet kon worden opgestart zonder voldoende mankracht en verpleegkundigen, vroegen de gebroeders artsen Cuvelier hulp aan de zusters van Vincentius A Pau-

O 34’13 zich te Ronse en had net het hele scholencomplex ‘Sancta Maria’ opgericht. De bisschop bepaalde dat het ziekenhuis “Kliniek der Zusters van Barmhartigheid” zou heten. In de volksmond werd meestal gesproken van de “Kliniek Hogerlucht”. In Wallonië sprak men van de “Clinique Sancta Maria”. Op 01 juli 1952 besliste de congregatie om zusters en novicen in te zetten om het gebouw mee te helpen afwerken en inrichten. Het afwerken gebeurde onder grote tijdsdruk. Het werd voor de congregatie een zware last, niet alleen financieel, maar ook organisatorisch. (…) Via het alom gekende kleine wegeltje tussen het moederklooster (Kruisstraat) en de kliniek, trokken dagelijks tientallen zusters en novicen naar de werkvloer. Ze hielpen voornamelijk mee aan het schilderen en inrichten van alle kamers, gangen en diensten. Vervolg in gAZet nr.36. Moeder Callixta was de eerste overste van de kliniek 

TID

X

‘t TID complex bovenaan fotobreed behoort nu toe aan KSO Glorieux

Vaag te zien het op het dak geschilderde RODE KRUIS om bombardiers aan te geven dat hier een hospitaal was (WOII).

lo (de zusters van Gijzegem, Ninovestraat, n.v.d.r.). De bisschop van Gent, Mgr. Karel-Justinus Callewaert besliste daar echter anders over en vertrouwde het beheer toe aan de zusters van Barmhartigheid. Het moederklooster bevond

 Mgr. Karel-Justinus Callewaert & het ZvB logo door Willy Deventer


P 34’13

DE WOLVESTRAAT ZWIEPT LANGSHEEN RONSES CULTUUR KROPOLIS CC DE VERVERIJ

A

http://www.youtube.com/watch?v=hMny-NswNvQ


Q 34’13


R 34’13

In de ruimte van waaruit de grote TB-fabrieksschouw de hoge hemel introk, hangt deze stille getuige, een arbeidsmededeling, tot fossiel verworden, boodschap verweerd en uitsluitend nog begrijpbaar ter Eeuwige Jachtvelden‌


S

http://www.youtube.com/watch?v=OSAR2C60Jk8

34’13

T E X T I E L P L A T E A U

IN WIJZERZIN: NÓG EEN AMFITHEATER, IN AANBOUW EN NU WAT BETER HISTORISCHWETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERD? MET ZO’N WATERPARTIJEN VALT BEST WAT TE DOEN. DE PIJL WIJST NAAR DE HEL VAN DE DUIVEL (ZIE BLZ.32), WANT UIT DE MUREN KOMT ZO DE ZWAVEL ZWETEN…


T 34’13

In wijzerzin: aanzet van ‘n graffiti; loensend in blauw…; de gorilla óók in blauw; terugkomende elementen; ‘n betteke Ronses Brugge; de zon van ‘32’; déze zijn nog echt!


FLARDENGAZET U 34’13

Uit de oude doos: tweemaal Paul Debusschere & Rita Claus in twee verschillende Fiertelprocessies als graaf & gravin van Wattripont. Hieronder Rita met Dany Limbourg als Guujtie mei zie wa°f in een TAVI van vorige eeuw. Ernaast Rita met Damien Van Wambeke in

Le Mariage de Mlle Beulemans - eveneens VTV en 1900 en…

Waarmee we het Schubertconcert voor ‘n volgende keer houden!

DEZE

GEKRUISTEGOD (WATTRIPONT) ZOU IN RESTAURATIE ZIJN! DE MOEITE WAARD???


DE LAZARUS VAN RONSE

ZETEL38

VLG. WEEK LAATSTE TEKST

KUES… vindt plaats van vrijdag 4 oktober (opening19 u.) tot maandag 7 oktober van 9 tot 12 u. Zaterdag & zondag 5 & 7 oktober open van 11 tot 18 u. Zo’n 30 exposanten méér dan in 2012 schreven in voor de editie 2013. Was… Hendrik BRAET (*) (foto) vorig jaar nog een ‘waarnemer’, voor 2013 kreeg hij de touwtjes in handen én bestelde het spreekwoordelijke nieuwe kleedje mét succes ofte 105 deelnemers & dus… VOLZET!

V

KUNST UIT EIGEN STREEK Hendrik rekent erop dat elke exposant het beste van zichzelf brengt. Deze namen springen bij de inschrijvers naar voor: Jean-Paul Soudan, An Kesteleyn alsook José Raevens die de week die komt samen met eega Josianne Eeckhout in de CC ‘n retrospectieve krijgt voor 40 jaar métier! KUES kent geen selectie, iedereen benut evenveel ruimte en ook hobbyclubs exposeren.

34’13 STADSBERICHTEN – ZIE OOK BIJ HET RODE OORTJE  WEGENWERKEN IN DE ZONNESTRAAT Op maandag 26 augustus 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltering op de N36 Zonnestraat te Ronse. De werken zullen drie maanden duren. Slecht weer kan de timing verlengen. De werfzone loopt van aan de rotonde met de César Snoecklaan tot net voorbij het kruispunt met de Rozenaaksestwg. Over de volledige lengte wordt ‘n nieuwe asfaltverharding aangelegd. Over lokale stroken wordt de rijweg volledig opgebroken en heraangelegd tot op de fundering. De werken zullen gebeuren in verschillende fasen. Gedurende de werken wordt, naargelang de fase, het doorgaand verkeer volledig of deels omgeleid. Voor de bewoners blijft het fietsverkeer en plaatselijk verkeer steeds mogelijk. Meer info over de verschillende fases kan je terugvinden op de website ronse.be

Ik ben een oude man intussen, maar als kortebroekvent leerde ik bij de Paters Franciskanen de mis dienen. Ik moest daarvoor bij Pater Sixtus zijn op de Steenweg naar Ellezelles. Ik wachtte op hem in de grote spreekplaats van het klooster. Intriobo ad altare dei! De Pater wou wellicht mijn incasseringsvermogen uittesten en confronteerde mij met de volgende overigens waar gebeurde gebeurtenis. Milieuvergunningsaanvraag “Hier in deze spreekplaats” zo begon de Pater  PISTOOLSCHUTTERS RONSE vanachter zijn fijn brilmontuurke “worden onEen milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteze overleden Paters en Broeders opgebaard, ren van een schietstand - klasse 1 werd ingediend te midden van zes brandende kaarsen. De door Schietstand Pistoolschutters Ronse, Gefusilmensen uit de buurt of die hen kennen, kunleerdenlaan 27 te Ronse. nen dan de stoffelijke resten komen begroeDeze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd in ten. In het slotklooster achter die verste deur Peperstraat 1, RONSE 3 AFD, sectie E, nr(s) 0748D. daar mogen géén vrouwen binnen! Nu was Van 07.08.2013 tot 06.09.2013 kun je het dossier een Broeder (dat is nen Pater maar dan zonder inkijken op de milieudienst, stadhuis, Grote Markt priester te zijn) plots overleden en hij lag hier 12 te Ronse. Gedurende deze periode kunt u bezwaren of opmerkingen mondeling indienen. U kunt uw waar wij nu zitten afgelegd zoals ze dat hier in bezwaren ook schriftelijk overmaken door middel Ronse zeggen. (*) Hendrik is zelf een verdienstelijk amateur fotograaf en exposeert mee… van een brief gericht aan het College van BurgeNa een dag en een nacht kwam een van onze meester en Schepenen, Grote Markt te Ronse. Broeders ‘het lijk’ tegen in de kloostergang! Hij stond daar verdwaasd te kijken, zijn armen slap langsheen zijn gestalte in die lange witte tabbaard en op blote haast blauwe voeten. Onze… LAZARUS was warempel uit de doden opgestaan. Hij zou schijndood zijn geweest en weer wakker geworden!” Dit echt gebeurd verhaal heeft zo’n indruk op Cultuurakropolis in gAZet nr.33: de definitie van wat kunst eigenlijk is, lijkt me iets te kort door mij gemaakt dat ik het (gelukkig voor mij) nog de bocht. Volgens mij had het moeten zijn: “Het heet dat kunst de allerindividueelste expressie is kan navertellen. Het kan misschien passen van de allerindividueelste emotie van bezielde gedachten” ... en dat de willekeurige ‘compositie’ voor de zetel 38 van de gazet. van de vermiljoen rode U-vormige poutrellen hieraan zou voldoen, lijkt mij meer dan twijfelachPater Sixtus is er allang niet meer en dienen tig!? Ik zou onder die poutrellen nog volgende tekst willen schrijven: “Felix qui potuit rerum cognoscere (Gelukkig is hij die de reden der dingen kan herkennen)". Broeder… Lazarus zal wel een tweede én dàn Dat kan Beke aka Bertrand Vande Kerckhove zelf doen volgende zondag, want ook hij neemt deel wél definitieve dood zijn gestorven! aan de TB/CC-wandeling met Thomas Deriemaeker. JIJ KOMT TOCH OOK? Zie blz.B. God hebbe hun ziel.

02

(mentaar)


W

gAZet 34’13

Terwijl de allernieuwste straat in Ronse zijn straatnaam kreeg, zijstraat beneden de Kruisstraat genaamd Loozebeekstraat, is men begin Stooktstraat vanuit de Deurnestraat volop bezig met de sanering van de ‘cowboybaan’ die naar de Stookt naar omhoog kronkelt. Uit menige kindertijd komen die ouwe getrouwe kinderkoppekes weer bovenpiepen, terwijl op de Marmezoek de rioolbuizen wachten

RIJENLEG

WAAIERLEG


X 34’13

DE

MOSKEE

IN DE HERMES VAN WYNGENESTRAAT HEET DE GROOTSTE VAN OOST-VLAANDEREN TE ZIJN. ZE WERD RECENT ZWAAR HERBOUWD EN VAN EEN KOPEREN KOEPEL VOORZIEN (zie volgende pagina), VRIJWEL DOOR DE EIGEN HANDEN VAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP VAN RONSE. GAZET HEEFT NOG GEEN CONTACT GELEGD OM OOK BINNEN EENS OVER DE… TAPIJTEN TE MOGEN KOMEN, WELLICHT LUKT DAT WEL EENS… TUSSEN VANWYNGENE EN TWEEBRUGGEN DENDERT DE TREIN RONSE>GENT>RONSE OVER EEN DOORROESTE (!) NMBS-BRUG!


Y 34’13


Vorige week lieten we de tekst DAT WAS/IS/ WORDT DAT RONSE? op onze lezers los en er kwamen wat interessante reacties binnen, o.a. géén melding dat Ronse voor de moslimgemeenschap de grootste moskee van onze provincie heeft. We werken verder aan de tekst zodat we hem pico bello als FOTOGAZET kunnen brengen zodat je deze kunt printen en dan heb je een magnifieke aanbreng naar vrienden enzo toe wat Ronse niet allemaal voorstelt. Je mag alsnog reageren, want gAZet interactief, dààr doen we het voor, tuupe vuir Ronse…

Z 34’13

DAT WAS/IS/WORDT DAT RONSE? in FOTO GAZET editie 36

HERMES VAN WYNGENESTRAAT


RONSE,

KOM UIT UW KOT

dat aantal stijgt dagelijks. Met een bereik van > 2.500 personen per week staat het als ‘n paal boven water dat er voor de pagina een draagvlak is. Volgens de recentste paginastatistieken, valt het op dat de pagina een leeftijdsbereik heeft van 13 tot 65 jaar, een absolute topper! TOEKOMST In de toekomst is het de bedoeling dat er een evenement rond ‘Ronse, kom uit uw kot’ komt. Momenteel ben ik met bepaalde mensen bezig om de krijtlijnen van dat evenement uit te tekenen. Meer kan ik hierover nog niet kwijt. Onze droom is ook om tegen de volgende zomer een eigen ‘Ronse, kom uit uw kot’-app te hebben. De app zou een kalender, een deelfunctie, een incheckfunctie, … bevatten. Vermits ‘Ronse, kom uit uw kot’ een privé-initiatief is, reken ik vooral op vrijwilligers (lees: ‘milde weldoeners’).

11.00

PERSTEKST: RONSE KOM UIT UW KOT! Valt het je ook op dat Ronse bruist van de activiteiten? Valt het je ook op dat je telkens dezelfde personen ziet op die activiteiten? Heb je ook het gevoel dat enkel jouw vrienden en kennissen uitgaan in Ronse? OORZAAK Hoe komt het toch dat we telkens dezelfde personen zien? Eén van de oorzaken is dat de Ronsenaars niet (goed) zijn ingelicht over wat er te doen is in onze stad. Ze krijgen via tal van kanalen uitnodigingen voor evenementen waardoor ze de bomen door het bos niet meer zien. Ronse heeft nood aan één platform, waar alle activiteiten worden gecentraliseerd, en liefst met een uitnodigende naam en een laagdrempelige toegang. KOM UIT UW KOT De aanleiding voor de opstart van de pagina ‘Ronse, kom uit uw kot’ was de belachelijk kleine aanwezigheid van Ronsenaars op de openluchtfuif Sone Outdoor. De inkom was gratis, de prijs van de drank democratisch, het weer ronduit schitterend en de locatie uniek. Met andere woorden: geen enkele reden om thuis te blijven. Op 1 augustus jl. heb ik, David Vandekerkhove, besloten om de pagina ‘Ronse kom uit uw kot’ op te starten. De werking bestaat uit twee luiken:  Organisatoren kunnen via een privébericht hun activiteit aan de pagina kenbaar maken. De pagina zorgt er dan voor dat de activiteit de nodige reclame krijgt.  Ronsenaars krijgen via updates op Facebook de activiteiten die in Ronse doorgaan te zien. Op de pagina ‘Ronse, kom uit uw kot’ is er ook een handige kalender waar alle activiteiten chronologisch vermeld staan. Het is echter niet de bedoeling dat de pagina systematisch activiteiten gaat (op)zoeken. Enkel de ingestuurde activiteiten krijgen de nodige ruchtbaarheid, met uitzondering van de activiteiten die uitgaan van de stad Ronse zoals Bommels, Fiertel… D RAAGVLAK Op drie weken tijd hebben 624 mensen de weg naar de pagina gevonden. En

 David Vandekerkhove Langeweg 16 | Ronse 0494 34 64 73 vandekerkhove.david@g mail.com de link naar facebookpagina ‘Ronse, kom uit uw kot’ is… https://www.facebook.co m/Ronse.uituwkot


ZIE BLZ.33

34’13

Hierboven kopie van de zonnewijzer uit het de Malanderpark (privé bezit); over hiernaast links méér in een volgende editie van gAZet…

De gladiolen (twaalf apostelen) zijn er volop en hier staan een paar exemplaren in olieverf geschilderd op de achterkant van Unalitkarton door (de toen 14-jarige) Willy Deventer…

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij www.dezeweek.be

Draag jij Ronse een warm hart toe? Ben jij het organisatorisch talent die onze stad wil meehelpen onderdompelen in de gezellige ambiance van het Bommelsgebeuren? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon om je kandidatuur te stellen als Raadslid van de Stedelijke Raad der Bommels. Dit kan via het sollicitatiedocument dat terug te vinden is op de website bommelsfeesten.be of ronse.be. Alle kandidaturen worden discreet behandeld.

STADHUIS RONSE ZOMERREGELING: elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u. – woensdagnamiddag gesloten – open op de zaterdagen 27 juli en 10 & 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u. – ronse.be – 055 23 27 14

http://www.youtube.com/watch?v=OSAR2C60Jk8

HET RODE OORTJE


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDS– bisschop Van Looy komt het Hermesjaar afsluiten | slordige musicq bosch schets in INFO & VERANTWOORDING Ronses land- & kaartboek van 1684 | van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) het beiaardconcert was ter nagedachtenis materiaal in jaargang 01 nummer 34 van het van beiaardfan Ghislain Blanquart | KUES | lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse aangekondigd: FOTOGAZET mét eerste HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook proeve… | de moskee in de Hermes Van vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek Wyngenestraat is de grootste van OostVlaanderen | FLARDENGAZET met uit de BLZ.A: foto Laura; gAZetGRAfiek (TB/CC) oude doos Fiertel en Tavi en … | Ronse, kom BLZ.B: eigen foto’s; fotograaf onbekend uit uw kot, weet dat David Vandekerkhove BLZ.C: eigen foto’s het gezegd heeft | de teintureriesbelgesBLZ.D/E: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; duivel op pagina 32 | boter (lees: Koer bijdrage Loes Deventer land- & kaartboek van Devos) op het bolleke van de schepen van Ronse uit 1684 © by Loes Deventer openbare werken | Ronse deze week… van onze zomer kunnen we moeilijk klagen | BLZ.F/G: foto’s Laura; BLZ.H: foto’s Laura; via Thomas Deriemaeker Glorieux alomtegenwoordig in Ronse | enz. aangekondigd: de l’Arbre de Malander… alsook bijdrage Ude Vande Kerckhove BLZ.I/J: eigen foto BLZ.K: eigen foto’s; foto via Dominique Wybraeke; bijdrage Joris Stockman BLZ.L/M/N: eigen foto’s BLZ.O: eigen foto; fotograaf onbekend BLZ.P/T: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.U: eigen foto’s; fotograaf onbekend BLZ.V: stadsberichten; beke.com; KUES… BLZ.Z: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.11:00: bijdrage David Vandekerkhove BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via); COLOFON; schets naar model door Willy Deventer en waterverf uit verbeelding door  Willy Deventer (14 jaar); eigen foto OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.34 van 23 augustus 2013; 32 pagina’s en 174 beelditems en als extra 8 pagina’s FOTOGAZET (Koer Devos; eigen foto’s) met gAZetGRAfiek… PAGINA 32: de teintureriesbelgesduivel…!

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang

VOORUITBLIK|34 TB/CC WANDELING, gids is Thomas Deriemaeker | graffiti & van alles op Ronses cultuurakropolis | Koer Devos is niét de Dapperstraat van Ronse |

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be

COLOFON gAZet 34’13 Schets naar vrouwelijk naakt door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

Willy DEVENTER stichter/uitgever/ hoofredacteur van gAZet geeft jou trouwe lezer weer RDV volgende vrijdag 11 uur én… vergeet ‘de muziekjes’ niet…


gAZet jg.01 nr.34 vrijdag 23 augustus 2013 ď ľ


32 DIT IS PAGINA 32 VAN GAZET NUMMER 34. IK BEN DE TEINTURERIESBELGESDUIVEL. DE NAMIDDAGSE CATWALKERS (EN ANDEREN) ZULLEN MIJ ZONDAG ZIEN. IK ZAL HEN NIET ZIEN, MIJN OGEN ZIJN UIT HUN OOGKASSEN GEROLD, IK KON ZE NOG NET MET MIJN MOMBAKKESCONTOUR OPVANGEN, ZIE JE DAT? MIJN HORENS BLIJVEN OP SCHERP, OOK AL VERGA IK VAN DIE HELSE ZON. HET WORDT WAREMPEL NIET ZWART, MAAR WIT VOOR M’N OGEN. OCHARME, ‘T IS GELIJK DAT IK DE HEMEL ZIE. WIE ZONG DAT OOK WEER: MET JOU WIL IK DE HEMEL ZIEN? JUIST JA, LILIANE SAINT PIERRE, WEERAL ZO’N SINTEPIETERSFAN. DA’S TOCH ZIJ DIE WEEKBLAD –AZ OP GANG ZONG, ZELF LUISTEREND NAAR MILO DE (KERK-) COSTER? ALLEZ, TOT ZONDAG DAN, HEB OOK JIJ RDV MET MIJ? WIL MIJ MAAR NIET BENADEREN, OPGEPAST VOOR DE PRIKKELSTRUIK, VÓÓR! CU! http://www.youtube.com/watch?v=zowpOAvI1w4


CF. ‘BOTER OP ZIJN HOOFD HEBBEN’!

FOTO GAZET

33 34’13

Zal SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN Rudi BOUDRINGHIEN de volle verantwoordelijkheid op zich nemen als een spelend kind met compleet vrije toegang tot de… ruïne KOER DEVOS

VERDRINKT IN EEN OPEN WATERRIOOL???


FOTO GAZET

DE STAD HEEFT OVERDUIDELIJK SANERINGSPLANNEN, ENKELE BAKSTENEN STAAN REEDS KLAAR! Kinderen kunnen zomaar naar binnen én pardoes de zoldering op hun kop krijgen.

34 34’13


FOTO GAZET

 VOORHEEN MERTENS KOLEN

‘SLEUTEL’ OP DE DEUR!

35 34’13


FOTO GAZET

In een open brief alarmeerde gAZet Brigitte Vanhoute (N-VA) en Tom Deputter (Liberale Unie) omtrent Koer Devos. Tom reageerde fervent en hoopgevend, van Brigitte echter (nog) geen reactie!?

36 34’13


34’13

DE RATTENBLOK HEEFT ZICH IN RONSE VERPLAATST!

FOTO GAZET

37

IK WOON HIER GRAAG !!!

.

KUNST, ABSOLUUT CONCEPTUEEL!


Wat rebelse of avontuurlijke kids kunnen in alle krotten ongehinderd binnen om zich te… verongelukken !?!

… een lezer suggereerde om hier nog bovenstaand logo aan toe te voegen! Bij deze… ZATERDAG 24 OOGST 10:00

FOTO GAZET NEEN, meneer de schepen, ‘n paar inderhaast afgekieperde nadars zijn noch alibi, noch excuus!

38 34’13


FOTO GAZET !!RONSERONSERONSERONSERONSE RONSERONSERONSERONSERONSE

RONSERONSERONSERONSE

RONSERONSERONSERONSE

RONSERONSERONSE!!!!!!

RONSERONSERONSE RONSEronse

RONSE kan hier een toeristische troef van maken. Koer Devos was véél té lang een onuitgespeelde kaart, kaart die dreigt in de brand te blijven als er niet ONMIDDELLIJK wordt opgetreden! Maar gAZet heeft het… aangekaart, hopelijk nog intijds!

39 34’13


Best jammer dat we deze 34e editie van gAZet met alweer ‘n wanklank moeten afsluiten! Een stad die verkrotting zwaar beboet tegenover haar eigen inwoners, maar als overheid straal voorbijgaat - behalve met enkele holle woorden in een coalitie-akkoord - aan EIGEN VERKROTTING, dàt is pas hemeltergend!

FOTO GAZET

40 34’13

De bomen groeien gezwind vanuit de kelder doorheen (sic!) de daken!