Gazet jaargang 1 nummer 33 16082013

Page 1

gAZet jg.01 nr.33 vrijdag 16 augustus 2013 31 blz. & 128 beelditems

FLARDENGAZET

nr. 33 2013

OOGSTRONSERESPECT? http://www.youtube.com/watch?v=57RIlznOpDM

 ZIE BLZ.31

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

MIDOOGST: PATATTEN PIEPEN BUUNIE presenteert nieuwe straatnamen voor Ronse…

ZIE VERDER…

JG.01 NR.33

GAZET IS NIET ECHT MET VAKANTIE én we verschijnen, maar… kalmpiesaan! Niets moet, wat aan komt waaien, mag. Effe stoom afblazen, wat graaien in de restjeston, een lekkere restant smaakt niet slecht! Hoeveel bladzijden?, de redactie ‘n zorg. Streven wordt het om ‘n ‘deftig’ OVERZICHT te kunnen inblikken. Als onze lezers ‘t maar weten én we laten ze ook weten dat we er na enkele FLARDENGAZETTEN begin september wéér staan… in alle glorie voor RONSE, dé beste van Vlaanderen (hangt ervan af WIE dàt zegt!), dé speciaalste ter wereld (idem dito), dé koningin van de Vlaamse Ardennen, ook al hangt Mathilde weldra ter trouwzaal…


RONSE

A 33’13

INITIATI EF RONSENAARS MET INITIATIEF... SCHRIJVEN GEDICHTEN OVER HUN STAD | ZE TEKENEN EN SCHILDEREN HUN STAD EN HAAR INWONERS | WAAROM EXPOSEREN ZE NIET EENS SAMEN IN GENT BVB.? | RONSE KAN MISSCHIEN DÉ VERZAMELSTAD WORDEN, WERELDCENTRUM VOOR VERZAMELAARS VAN ALLE SLAG | DAAROM BVB. VAN VAKANTIES & TRIPS NAAR HET BUITENLAND… DUIVELS MEEBRENGEN IN ALLE MATEN EN GEWICHTEN EN … EN …

© BY GAZET RONSE

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

WAT HEEFT CUVELIER MET VINDEVOLGEL TE MAKEN? ZIE VERDER…

COLOFON achteraan...

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer élke vrijdag 11 uur één week lang via

gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail)

PRODUCTIE:

ZIE BIJ

LEES VERDER IN DE SCHEVE KOLOM

© copyright zie

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

BUUNIE 08

Willy Deventer


B ZATERDAG 10 OOGST 22/03

33’13 Naast de zwerm perseïden die als vallende sterren rond mid augustus te zien zijn telken jare, wordt Ronse actueel weer pal overvlogen door het ISS met zes astronauten aan boord. Dit is een niet-flikkerende (want… dan heb je gegarandeerd met een lijnvliegtuig te doen) zéér klare zonreflecterende bol die aan ‘n gezwind tempo om het anderhalf uur overvliegt.

Het lijkt wat schoksgewijs te gaan, maar dat komt door de diverse temperaturen van onze dampkring, waar het ISS boven vliegt, in het luchtledige, zo’n 385 km boven onze aardkloot. Het ISS kan je uiteraard op het wereldwijde internet volgen, o.a. via de website van VRT-weerman Frank Deboosere, je kan er een boeiende rondleiding in volgen door de Nederlandse astronaut van dienst. Als ondergrond voor deze pagina een foto van webmaster Loes waarop de collegiale als een goudklomp vanuit de Sint-Hermesstraat (onder) en de Kleine Markt (rechts van) omhoog priemt. Een héle nacht lang hel verlicht en vanuit onze redactie immer een bewonderende blik ten deel vallend, ode aan gotische architectuur!


C

gAZet 33’13

smoekela°k, want… RONSIESSE KO°ST!

Aan de ronden glazen tafel (zie gAZet nr.32), patoeters in de peele mei pistuuft en niet vergeten: ‘n ferme lik… Ronsese CAMP mosterd erbij! CAMP = Rodebroekstr.

Het aardappelkuid verslapt, geelt en gaat liggen, tijd om patoeters te steiken! Nabij onze redactie groeien er enkele piepersstruiken en zaterdag 10 augustus werden de eerste twee struiken geoogst. Goed nieuws, kijk: blijkbaar ‘n goed patattenjaar, want bassin vol van twee struiken alleen reeds. Hier zijn het rode eerstelingen, smaken voortreffelijk in de schil, gekookt, zout hoeft niet, proef de pure smaak en laat dat zoutvat weg! Zondig liever met Ronsiesse pistuuft, ‘n lik mosterd daarbij, ‘n plak boerenpaté mag best én “trut”, gemixte appelmoes van renetten (denk aan Pieriebeuf van ‘t VP).Eet smakelijk en degusteer er nen Ronsiessen broa°nen bij. Lekkerrrrrrrrrrr!


9

8 

7

5 6

10

12

2

5

6

1

2

3

7

D

4

13

11 1

3

4

‘Weekblad –AZ’ werd op een zondag in de zeventiger jaren vorige eeuw meegevraagd op een ‘werkbezoek’ dat de Franse consul van het consulaat in Gent (Sint-Annaplein) bracht aan een kasteel in Noord-Frankrijk alwaar een afstammelinge van (Louis) Napoleon er o.a. echte Pablo Picasso’s op nahield! Ze hield voor het gezelschap dat voornamelijk uit Ronsenaars bestond, rondleiding in haar kasteel alwaar ook ene meneer… Citroën ‘grote baas van’ aanwezig was (*). Op de foto genomen op het bordes vallen te herkennen v.l.n.r. Rita Claus (1), Carine & Albert Decordier (2), Gustave & Carmen Vanbalberghe (3), de kasteelvrouwe was ook letterlijk een grande dame, de Kwaremontse kunstenaar Jean Oosternlyck (5; met snor), de Franse consul Grall (6) en weekblad –AZ uitgever (en ook uitgever van jouw gAZet) Willy Deventer (7). (*) Men vergeet nooit iemand met de naam Citroën de hand te hebben gedrukt! Deze foto publiceerden we bij het begin van onze eerste jaargang (januari 2013) en we gaven toen de namen die we konden geven. Na enkele omzwervingen op initiatief van Jef Mores (kinesist op rust en medestichter van JCI-Ronse): “Die foto is héél België rondgegaan”!, zijn we finaal geraakt tot 11 namen/identificaties én twee gissingen nog! Volg even mee: 1 = eerste JCI-Ronse-voorzitter Jos ‘t Kindt (woonde in de Kasteelstraat); 2 = Freddy Provost (Spinstersstraat); 3 = Jacky X (Péché Mignon Mont de l’Enclus); 4 = Bob Dewolf (Hoogstraat); 5 = Jean-Claude Vanneste; 6 = Jacques Moreau; 7 = Henri Decordier (op jonge leeftijd overleden bij een ongeval aan de Barrière de Fer en zoon van Albert Decordier – zie foto hiernaast, zie ook… BUUNIE); 8 = Jef Mores die zo charmant was om met ‘die’ foto de boer op te gaan, nogmaals dank, Jef; 9 = Frans Vandenbossche (eerste directeur van de ASLK Rooseveltplein; later voorzitter 11 juli comité); 10 = Paul Dubar; 11 = Alain Gijselink en bij 12 is het gissen of dat iemand van CRP zou zijn en bij 13 ene Herla? Vraagteken gezet bij correcte schrijfwijzen en de andere heren op de foto (nu meer dames dan heren in JCIRonse?; hallo i.v.m. Koer Devos cf. JCI-Kortrijk?) zouden mensen van Brussel zijn of toch mensen van hoofdbestuur JCI-Belgium die bij de oprichting hier op het bordes van ons Ronses stadhuis kwamen poseren met de kakelverse lokale JCI ploeg… Herken je nog personen of weet je hierover nog een en ander?, reacties zijn immer welkom op gazetronse@gmail.com.

FLARDENGAZET

Links ‘n overjaarse sticker van één van de Ronsese scoutsfamilies…

… en rechts weekblad –AZ in de Stationsstraat (nr. 9) totaal afgebrand!

gAZet graait wat in de oude doos en selecteert van deze week af enkele foto’s met naam en toenaam op de blz. FLARDENGAZET!

Wat gezegd van onze webmaster? Weinig kijkvolk! De peperkoek komt er eveneens aangewandeld en ‘t Rode KRUIS was nog in de KRUISstraat gevestigd! Volgende week o.a. het SCHUBERTCONCERT 1998…


E

http://www.youtube.com/watch?v=ZpLPxb-PZEY

gAZet 33’13

OPEN VLAKTE 

RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 10 OOGST 19:30 We kozen om Ronse deze week in beeld te brengen door twee foto’s met focus op het bovenste deel van de Bredestraat, vanuit ons redactieterras te zien achter De Kloef (die door de boomkruinen niet te zien valt). Links bemerken we een deel van het schip plus kerktoren en koor van de Paterskerk (Sint-Antoniusparochie aan de Barrière de Fer). Het witte huisje erboven staat aan de stadsgrens met Ellezelles waar wat lager de Fiertel jaarlijks de Brokelaerestraat naar beneden stapt. De grote schouw is die van de voormalige weverij en nu lofts Napoleon Annicq (Napoleon Annicqstraat – zie blz.G). Hier rechts zie je een fragment van de witte gevel Rustoord Glorieux op de Kammeland (voorheen ISE ofte Instituut Sint-Elisabeth – voor kinderverzorging en verpleegkunde). De foto op de volgende pagina (voor gAZet-bladers de foto hiernaast) is vanuit identieke hoek genomen, maar licht verschoven van onderwerp (geen Paterskerk meer, maar wel de Protestantse kerk) én ‘n paar uur eerder… 


F

http://www.youtube.com/watch?v=ys41prCEO_I

33’13

OPEN VLAKTE 

SCHELDEKOUTER

RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 10 OOGST 17:15  Vanuit de vorige (of links liggende) pagina een verschuiving wat naar rechts met nog net de Annicqschouw op de fotorand links. Ook een betere blik op de kleine fabrieksschouw van voorheen weverij Vanbutsele aan de Blauwe Steenstraat en een aanzet van de kliniek uiterst linksonder. Erboven de ‘rug’ van de Protestantse kerk en de omhoog kruipende huizenrijen zijn die van de Canfijnstraat. Bovenaan wél ‘n glimp van De Kloef (nu Stadstuin!). De hoeve bovenaan badend in eigen weide mét volle zon, ligt net buiten Ronse tegen het bos ‘Vandaele’. Voorheen kon je van de Tombelle…

… eerst door het bos en dan uitkomend op de weide een wandelpad volgen dat alover de binnenkoer van die hoeve langsheen de mestvaalt liep zo Ronse in, maar dààr heeft de landbouwer ‘n stokje (lees: een hek) voorgestoken en zijn wandelaars alover het erf persona nog grata en géén vriendjes met de… hondjes! Zie op de volgende pagina foto’s/plattegrondsduiding van dit alles… 


http://www.youtube.com/watch?v=h4-lKMGII_k

G

gAZet 33’13

C

D A

BIJ DE VORIGE PAGINA & BIJ DE FOTO’S ALSOOK OP DE KAART VOLGENDE PAGINA: A = FABRIEK (nu lofts) NAPOLEON ANNICQ B = WEVERIJ VANBUTSELE (Blauwe Steenstraat) C = PROTESTANTSE KERK (St.-Martinus rechts) D = PATERSKERK met klooster, feestzaal, school

B

OPEN VLAKTE 

E

Als de LANGEWEG niet naar beneden zou duiken en horizontaal doorlopen, krijg je de indruk dat hij recht bij de hoeve op die open vlakte onder bos ‘Vandaele’ (zie vorige blz.) zou uitkomen, alover Deurne (de Durenne)! Langsheen deze straat verkoopt STAD RONSE een perceel bouwgrond. Info: ronse.be.


Dàt is/dàt was/wordt dàt… Ronse!?

 PAGINA G A C

TIO3

H

DE HOOGSTE

gAZet 33’13

We laten de tekst nu reeds op jullie, lezers, los…

B

geef gerust opmerkingen, volgende week brengen we hem opgepunt én eigenzinnig geïllustreerd en kan je de betrokken pagina’s printen: DAT IS/WAS/WORDT DAT RONSE?…

WAAIENBERG

D

E

KATTENMOLEN

STAD RONSE laat weten langsheen de Langeweg een bouwterrein te verkopen. Info: ronse.be

 De Hotondheuvel is het hoogste punt van De Vlaamse Ardennen/Pays des Collines (na Voeren en de Kemmelheuvel het hoogste punt in Vlaanderen).  Ronse ligt in de Vlaamse Ardennen niet centraal, maar is er wel de KONINGIN van genoemd.  Ronse was de stad van wind- en watermolens (waarvan Molenbeek) en van bijna 200 soms 100 m hoge fabrieksschouwen (de stad quasi onleefbaar vervuilend), want…  Ronse was én blijft een TEXTIELstad mét TEXTIELmuseum en heeft drie TEXTIELreuzen: Staf, Manse DE RORE en hun dochter Angelekie.  Ronse heeft o.a. vanuit haar TEXTIEL gerelateerd verleden koeren en stegen…  Nog i.v.m. TEXTIEL werd in Ronse in de voormalige toren van wat ter stede nog altijd geldt als het burgerlijk hospitaal… TIO3 (Textiel Innovatie x 3 O’s zijnde ondernemerschap, opleiding en ontmoeting) ingericht. Zie vlg. blz.

DEURNE

CROIX OU PILE

DURENNE

Toeristen krijgen deze kaart van Ronse en directe omgeving mee ter toeristische dienst (A2 formaat). Ben je in de buurt, beste inwoner, ga er eentje krijgen…

TIO3

 OPEN VLAKTE


 Ronse had met De Kloef anders ingevuld, ‘t grootste evenementenplein van België kunnen hebben; De Kloef zou groter zijn geweest dan het Sint-Pietersplein in Rome! Nu komt er woningbouw om tweeverdieners aan te trekken!?  Ronse is de stad waar twee legendarische zelfs dramatische wielerwereldkampioenschappen plaats vonden: in 1963 viel Rik II (Van Looy) van zijn keizerstroon en in 1988 verloor Claude Criquelion een tweede wereldtitel door domweg voor de verkeerde uitvalsbasis te kiezen en door de nadars (en door Steve Bauer) ten val te komen. Niet de winnaars zijn voor Ronse’63 en Ronse’88 belangrijk, des te meer de verliezers!  Ronse kreeg vanuit Brugge per trein geleverd het oudste station van Europa (dat dan nog achterste voor werd neergepoot) en richting Gent verlaat je Louise-Marie (naar onze eerste koningin genoemd) doorheen een lange tunnel waarin Adolf Hitler ooit een nacht doorbracht.  Ronse heeft naast een Watkynestraat van de Elzeelse kunstenaar die er zijn pseudoniem aangaf een zottenmuur, want Ronsenaars zijn bijgenaamd ZOTTEN die…  … begin januari als eerste ten lande carnaval vieren: de Bommelsfeesten en ‘de zot’ zoals ook de stichter van… Zotte Maandag (nu dus Bommelsfeesten) Ephrem Delmotte gaan als reuzen o.a. mee in de avondstoet (de eerste zaterdag van januari volgend op de jaarwende).  Zo leverde Ronse in de persoon van ‘professor’ Delmotte aan koningin der badsteden Oostende hun stadsbeiaardier.  Ronse bezit na Gent de grootste romaanse crypte van Europa, maar die van Ronse is veruit de gaafste en meest homogene en 32 vrijstaande zuilen rijk (voor élke Fiertel-kilometer één, zie verder). Ze wordt wel eens een ondergrondse kathedraal genoemd, wat niet klopt, de crypte is eerder een sous-sol (half onder de grond) dan volledig ondergronds.  Ronse leverde met ir. Frédéric Bruneel de burgelijke ingenieur die de Noord-Centraal-Zuid treinverbinding voor Brussel concretiseerde, een huzarenstuk, dagelijks nog!  Stefaan Modest GLORIEUX was een Ronsese kapelaan die uitgroeide tot de vader der armen en broeder- en zusterkloosters stichtte (Ronse is de wereldzetel van de congregatie Zusters van Barmhartigheid); qua populariteit moet Glorieux onderdoen voor de Aalsterse Daens wat o.a. komt door de gelijknamige film van Stijn Coninckx (Oscar nominatie beste buitenlandse film) terwijl de binnenopnamen kerk Jan Decleir (Daens) lieten preken op de kansel van de Ronsese collegiale Sint-Hermes. Illuster is de nachtelijke overbrenging van een koe naar het sterk verpauperde Ronse, zodat Ronse als het ware zijn eigenste ‘heilige koe’… koestert.  Een andere bizarre figuur die ‘ten altare verheven’ wordt is … DE DUIVEL die geketend blijft aan de Romeinse martelaar Hermes wier relieken op drievuldigheidszondag 32,4 km rond de stad worden gedragen in een fiertel (schrijn), vandaar de jaarlijkse Fiertel die Ronsenaars én toeristen op bedevaart (lees: wandeltocht) zet! De relieken van de martelaar (?) die enkele botresten uit een voorarm zijn, kwamen in Ronse aan op 06 juli 860. Er zitten nog meer botresten in het reliekschrijn (o.a. schedel) maar wellicht van meerdere personen. Eric Devos werkt aan een nieuwe studie en liet reeds weten dat er over Hermes enkele totaal nieuwe inzichten komen tegen einde jaar.  Wat Ronse betreft, kunnen we naast het markante wielrennen zie hoger en de memorabele na-tour-criteriums op de Glorieuxlaan alsook de exploten heden ten jare van RONSE KOERST, niet omheen vele andere sporten. Ronse is misschien de enige locatie in ons land dat een boek 100 JAAR SPORT (in Ronse dus) heeft uitgegeven. Vermelden we ook de recent ontwikkelde sportinfrastructuur op het ROSCO, met een stadium dat voetbal tweede klassers op de grasmat zag dribbelen, met een Noorse piste, met indoor mogelijkheden en randlokalen voor conferenties tot ‘n kleine beurs toe. Denken we ook aan kleppers zoals Jacky Stockman en Pier Carteus (beiden overleden) e.a. die in het nationale sportnieuws kwamen…  Ronse staat bekend om zijn golvende natuur met extra veel bossen en zelf gelegen in een…

I

KERNLOZE MANTELWILG 33’13

http://www.youtube.com/watch?v=rC20KYQxtWs

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

1684

1967

1958

Volgende week verschijnt deze tekst óp punt gesteld!

… dal omringd door heuvels waaronder de bekende Muziekberg met natuurlijk het Muziekbos, met zijn geuzentoren een van de meest bezocht bossen van Vlaanderen plenty spannende verhalen…  In Ronse startte in 1967 weekblad –AZ dat eind vorige eeuw passe-partout werd! Groep weekblad –AZ werd zelfs een nationale titel.  Ronse heeft straatnaamborden waarop ‘ontstrate’ namen dubbel staan, wat ‘ze’ dan… faciliteiten heten! Ronse is een Vlaamse stad die dus met geen enkele andere gemeen-te kon fusioneren!?!  De grote kerk ofte Sint-Hermeskerk heeft een spits met matblauwe leien belegd en het kerkdak zelf met blinkende rode pannen…  Ronse is de stad van wijlen Eugène Soudan, oorlogsburgemeester Leo Vindevogel in 1945 geëxecuteerd, van TAVI en BUUNIE, van Flor Grammens ook en Ovide Decroly mag zeker niet vergeten worden, terwijl de naam Demalander voorkomt als kasteel, park en plein; baron Jean Cuvelier die Aalst harten leerde opereren (zelfs koning Albert II liet er zijn moteur repareren); Cypriaan de Rore (madrigalen; tweede standbeeld in Ronse), Etienne Verschueren (jazz) en Roland Cardon (marsmuziek & dirigent muziekkapel van de Rijkswacht) zijn dan weer bekende muzikanten.  In Ronse tiert welig de ART-DECO (interbellumstijl) terwijl het als enige een heuse Victor Horta villa heeft, opgetrokken in art-nouveau stijl ook Jugendstil genoemd…  Ronse gooide waardevolle neogotische gebouwen neer, liet ze neerhalen of keek bij verkrotting de andere kant op tot het dak instortte en weeral ‘n stuk neogotiek een vogel voor de kat betekende! Er staat gelukkig nog wat neogotiek in de stad of afbraak werd ergens anders in verbouwingen verwerkt.  In diezelfde afbraakgedachte citeren we het imposante kasteel van Nassau dat cf. Sanderus in de hele Nederlanden zijn ‘s gelijke niet had. In een vete met zijn voorganger en de laatste bewoner van het kasteel verklaarde 


VERVOLG VAN DE VORIGE PAGINA ‘burgemeester’ Fostier het kasteel vogelvrij zodat het nog steeds luidt dat het kasteel nog wel in Ronse staat maar dan over de stad verspreid (gAZet pleit ervoor om de straatnaam Fostierlaan te schrappen en bvb. te vervangen door de Weekblad –AZlaan die er parallel aan gelegen was eerst in de Stationsstraat 9 en later in de Abeelstraat 29).Ter plekke blijven er nog enkele kelders van het grote kasteel over, maar Ronse houdt de knip op de toegang…  Ronse haalde het wereldnieuws toen een

Willy Sommers en top of the bill Nathalia komen naar Ronse om de vakantie knallend af te sluiten. Vrijdag 30 oogst seniorendag met om 14.30 u. Grote Markt Willy Sommers live on stage. Eveneens van de partij zijn Marino Punk (accordeon) en de gouden ouwe…

gAZet 33’13 hits van The Golden Bis Band. Asjeblief! Deze concertdag sluit in samenzang VLAANDEREN ZINGT deze eerste duodag af, want daar piept zaterdag 31 oogst reeds door de indigohemel!

http://www.youtube.com/watch?v=f5RajLufzFY

moeder met vier van haar kinderen in een woningbrand omkwam, we schrijven maart 1971.  In de oude thans vrijwel verlaten academie staat een concertzaal landelijk bekend om haar perfecte akoestiek én waar nu nog van overal architecten komen naar… luisteren ‘waar het hem juist zit’!?  Op Hogerlucht staat ten top van een begraafpark een dolmen in lokale zavelsteen en het heet dat Ronse ten tijde van de Romeinen met heirbanen werd doorkruist én een Romeinse nederzetting had.  Ronse is de stad met liefst drie – we zullen het bij… plassende houden – penissen. We gaan niet vermelden wat die drie uit de kluiten gewassen (sic!) exemplaren hebben gekost. Véél, maar ja, voor zo’n eye catcher moet je als belastingbetaler wat overhebben, toch?  Het is geweten dat Ronse ooit aan de zee lag en er weldra in galaxytijd gemeten dan weer aan zal liggen. Ronse-bad!

€7,50 IS EEN WEGGEVER Zaterdag 31 augustus vangt de show aan na de middag en dit tot in de late uurtjes: muziek + dans + theater + kinderanimatie 16.30 u. percussiecollectief Drum Spirit 18.00 u. PDM Big Band, Acajazz, Eddy et Les Vedettes en TOP TOP TOP of he bill wordt…

WILLY DEVENTER IN HET GULDEN BOEK NR. JACQUES VANDEWATTYNE

Watkyne (hier zijn heks + duivel op de zottenmuur) kreeg in Ronse een straat naar hem genoemd…

J

OM 23 UUR:

ZINGT IN RONSE  Wist je dat Ronse nog niet zo heel lang geleden als bijna enige gemeente/stad in België belasting hief op bvb. door een bouwwerk ingenomen… lucht!?  Ronse heeft (op papier dan toch) jumelagebanden met Kleve (D), Sandwich (UK), Jablonec (Tsjechië), M’Saken (Tunesië) & Saint-Valérysur-Somme (F).  Ronse een opmerkelijk land- en kaartboek heeft waarin alle percelen

van de stad anno 1684 nauwkeurig werden opgetekend. De landmeters Daniel de Smet en Lieven Hoelman deden de metingen en tekenden het geheel uit op een aantal bladen vervat in een boek.  Ronse is ook de sukkelstad wat de doortrekking van de N60 betreft, een decennia oud bedroevend dossier dat rust, dat roest, onder het stof ligt, MAAR Kluisbergen en Maarkedal en uiteraard Ronse zelf zijn begonnen aan dat eeuwenoverschrijdende stof wegblazen. Echt?


K

De GLORIEUX ROUTE wordt vakantiematig vervolgd én n.a.v. onze nieuwe niet bepaald wekelijkse rubriek beke.com (zie blz.M) die handelt over de figuur van vader-architect Henri Cuvelier, met de architect dus van thans het AZ-Glorieux tussen Glorieuxlaan, Kammeland en Hogerlucht. Op de plek waar thans de kliniek staat (want zo leeft dat bouwwerk in 1952 ingehuldigd verder in de volksmond – la clinique voor de FF’ers - zie vorige gAZet!), stond tot eind de veertiger jaren een boerderij. WIE heeft daar nog een foto van? Zie op de volgende pagina een foto uit het 2002-jubileumboek (zuster Magdaleen, Luc Hantson & Willy Deventer) die de locatie zelfs als… Rue du Loup opgeeft! 

BEBAT

inzamelactie gebruikte batterijen.

Zoals je wellicht weet zorgt Bebat ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Ronse heeft zich ingeschreven voor de grote BEBAT-inzamelwedstrijd en maakt zo kans op een unieke en milieuvriendelijke speeltuin! Hiervoor rekenen we op jou... Recycleer mee en ga op zoek naar al je lege batterijen en gebruikte zaklampen. Breng ze tussen 15 augustus en 15 september 2013 naar een BEBAT inzamelpunt zoals…

33’13

LIEVEN DHAEZE & JORIS STOCKMAN (0476 43 17 14) (0479 70 91 68)

BETREFFENDE LEVENSLOOP RONSE 2014

BEBAT

… jouw supermarkt of containerpark... in de stad. Indien Ronse het meest aantal kg* lege batterijen en zaklampen heeft ingezameld, is de speeltuin van ons! En daar kunnen onze stad, onze kinderen en ook de natuur alleen maar beter van worden! * Het totaal aantal kilo’s wordt berekend in functie van het aantal inwoners van de gemeente.


gAZet

L

33’13

Uit het 2002-jubileumboek… Waar nu de campus vzw Werken Glorieux ligt (het domein met kliniek, parkings, kinderverblijf, rustoord, verzorgingshuisjes n.v.d.r.), was er tot na WOII niets anders dan akkerland, weiland en bebossingen op de hellingen van de wijk Hogerlucht (en een bakstenen elektriciteitsgebouw hoek Kammeland/Hogerlucht n.v.d.r.).

Architect henri Cuvelier koos een rustige en gezonde omgeving uit om voor zijn zonen Jean (zie gAZet nr.32 n.v.d.r.) en Emile de Polyclinique St. Hermes op te richten. De grond werd verworven in 1945. Een naar de toekomst georiënteerd project kon worden opgestart

(wat toen onmogelijk in het 2002-jubileumboek kon verschijnen, n.v.d.r., is dat de gelden voor dit grootse verzorgingsproject vooral kwamen van de Zusters van Barmhartigheid ‘provincie’ Nederland!). In de jaren 1945 en 1946 kreeg de polikliniek vorm op de tekentafel. Het zou een ziekenhuis worden van 200 bedden (thans 400 n.v.d.r.) met radiologie, labo, twee operatiezalen, sterilisatielokaal, keuken, kapel, consultatieruimten, wasserij, boerderij – die bestaat niet meer – en ziekenwagenhall. Architect Henri Cuvelier kon rekenen op het tekentalent van zijn zoon Paul, eveneens architect, om het ambitieus project voor zijn beide zonen-artsen tot een goed einde te brengen. VERVOLG OP BLZ.HET RODE OORTJE


M 33’13

WAT HEEFT CUVELIER MET VINDEVOGEL TE MAKEN? BESCHRIJVING BRUNEELLAAN 3… Autogarage gebouwd volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van architect Henri Cuvelier voor de broers Alfred & Leo Vindevogel die een dubbelwoonst hadden om de hoek in de Oswald Ponettestraat. Later vervoerfirma Van Herpen (opgericht 1935). Opgetrokken uit baksteen met één bouwlaag afgezet door staande pannen & plat dak. Drie rechthoekige poorten gescheiden door pilasters, begrensd door hogere hoekpilasters met art-decobekroning; rondboogdeurtjes onderaan. Afdekkende sheddaken. Erfgoed Ronse. Foto woensdag 14.VIII.2013.

Nog dit ter aanvulling… Voor mijn ouders kwam het bezoek van ‘den ouwe Kuj’, die hun plots kwam vertellen dat hun zoon verder moest studeren om architect te worden, een complete verrassing! Ze konden hun oren niet geloven en bovendien zagen ze dat financieel echt niet goed zitten. Voor hen was het duidelijk dat ik definitief gedaan had met schoollopen, want ik had een diploma. M’n wil had ik wél kunnen doordrukken ... nee geen ‘facteur’ noch huisschilder worden... want dat hadden ze ooit in mijn plaats bedacht! Dat leek hen veel beter dan fabrieksarbeider. Maar na Henri Cuvelier aan hun tafel zouden ze het eten uit hun mond sparen om mij alle kansen te geven. Henri Cuvelier was opgetogen toen hij mijn ouders’ goedkeuring vernam en dus reed ie met mij door Ronse en omgeving om samen met mij enkele van zijn realisaties te bekijken. En zo kwamen we ook bij… ZIE VERDER BLZ.HET RODE OORTJE

BEROEMD!

De beide heren architecten Cuvelier hebben in feite mijn leven voor een groot deel bepaald. Op de Rijkstechnische School (RTS) kreeg ik gedurende vier jaar tekenles van Paul Cuvelier en hij vond dat ik best aanleg had voor architecturaal tekenwerk. Hij lichtte dienaangaande zijn vader, Henri, in en die was het die mijn ouders kwam opzoeken om me naar Sint-Lucas Gent te sturen. Begot, om architect te worden, MAAR ‘Beke’ was ondertussen ingeschreven bij een aannemersbedrijf dat in die periode een bouwwerf had ongeveer rechtover de woning van Henri Cuvelier (Hoek Stationsstraat /Politiekegevangenenstraat – de Monico n.v.d.r.). ‘k Werkte daar als hulpbekister en ‘den Henri’ vond dat ik daar helemaal niet op mijn plaats was ... haha, “het manneke heeft er de ‘carure’ niet voor“, zei hij... en hij had nog gelijk ook. Hoe het me nadien verder vergaan is, weet ook

gAZet reeds zo’n beetje, want architect ben ik nooit geworden. Directeur broeder Urbain liet mij het eerste A.H. niet overdoen (‘k had geen herexamen wiskunde afgelegd) en me verwees me naar het tweede jaar Bouwkundig Tekenen. Hij vreesde dat ik de zeer slechte mentaliteit van het vorige 1e A.H. op de nieuwe rekruten zou overdragen. Cuvelier was razend ... niet op ‘den Urbain’, maar op mij... en prompt verbood hij me om mijn bromfiets nog langer op zijn binnenkoer te plaatsen.

RONSE

SPEL

ONSE

INLEIDING BIJ ‘N NIEUWE RUBRIEK. gAZet heeft BEKE aka Bertrand Vande Kerckhove, yep, die van de fractalen in vorige gAZet’s en voorheen wonende Stijn Streuvelsstraat 27, gevraagd om feedback te geven op het vorige nummer van gAZet, hieronder dus op nr.32. Daar waar hij het opportuun en verhelderend vindt alsook een toegevoegde waarde, mag hij aan de slag. Neen, géén wekelijkse verplichting, als het aanleiding geeft, gewoon. Veel mag, niks moet, diè strekking! Daar gaat nr.01!

http://www.youtube.com/watch?v=Hf2tZ66tMX4

(mentaar)

01


N 33’13

RONSE ziet dat het lekker zit en de wereld ziet dat het bij Ronse gebeiteld zit! Een greep uit de huiswerkton… Zet culinair Ronse op de horecakaart door i.p.v.  vierkantige… zeshoekige frieten te serveren… ontwerp een breisteek (‘n eigen brei opgezet, is  weer in!) typisch voor Ronse, voor ‘n groene trui enz. broed een spel uit (zie blz.M), typisch Ronse, maar  met internationale envergure en slaagkansen… jammer van de gemiste kans i.v.m. ‘t Kloefplein,  maar wie weet daagt er overmorgen ‘n idem dito op…

 onze grootste internationale troef is… DE DUIVEL, bijgeloof is gone en de jaren vijftig nóg langer…  die CC De ververij moet rapper vooruit dan nu het geval is én het ligt NIET aan Jan, maar aan alleman!...  RONSiTUUR (groene confituur, probeer het uit!)…  bakkers bak koeken met de duivel, BUUNIE, Tavi, kloefen als vorm (mag ook in chocolade)…  maak dat er weer (echte!) paté van Hans is…

VERVOLG VAN DE SCHEVE KOLOM Ik wil maar zeggen dat we TUUPE VUIR RONSE niet alleen moeten denken, schrijven, zeggen, orakelen, maar dàt begrip TUUPE ook moeten menen, erin geloven, er iedereen toe aanzetten én liefst beginnen bij JEZELF. In 1967 zette ik met weekblad –AZ Ronse op de Vlaamse/Belgische mediakaart, ik startte, welhaast met tram zeven rijdend, met het eerste volwaardige uitsluitend digitale weekblad gAZet (mijn knipoog in de rétroviseur is overduidelijk), ik kaartte eerst met succes dé internationale trigger die de duivel voor Ronse KAN worden aan, maar werd door één (blauwe) schepen en met hatelijke blikken vanwege linksen én rechtsen naar af gefloten (dat boekje doe ik nog wel eens open), ik heb voor nog enkele levens ideeën zat op velerlei gebied en ik denktank om alle personen die ooit ook maar iets negatiefs deden tegen Ronse in kaart te brengen: positiefs puren uit ‘negatieve’ geschiedschrijving, het reeds positieve houden we liever positief. We diepen RONSE MONDIALE VERZAMELSTAD later verder uit…

VERGROOT

WORDT BIJ LEVEN EN WELZIJN VERVOLGD

Illustraties bij het kaartboek 1684 voor beide volgende pagina’s: BOVENSTE & ONDERSTE TROGSTRAAT

= = = het moeten niet altijd duivels zijn, ‘n engel is ook goed (waterverf op verso behangpapier door Willy Deventer) = = =


O

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/3

33’13

2100m

26

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummers wordt bestudeerd welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het landen kaartboek reeds in 1684 werden vermeld. De kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. De vier toponiemen liggen deze week bij elkaar en de DE NUMMERING IS ALFABETISCH. © Deze kaart komt voor in de scriptie van Loes Deventer tot het behalen van de graad van licentiaat i/d Geografie, optie Landmeetkunde. Deze kaart mag onder geen enkele vorm worden gekopieerd. Alle rechten voorbehouden.

03 01

RONSE

BAKKEREEL ( STRAAT – RUE – STRASSE – STREET )

In deze aflevering van het kaartboek 1684 geven we deze vier straatnamen gebaseerd op toponiemen uit de 17e eeuw. Zo bestonden dus… Biest (we geven telkens het toponiem van 1684 tussen haakjes: Biest cauter), Blokstraat (‘t block), Borrekens (‘t borreken), Braambos (Breembosch meersch), Fortuinstraat STRAAT (den fortŭijn berch), Grote bergSTRASSE - STREET kouter (grootten berch caúter), Hul (hul), IJsmolenstraat (ijsme ŭlen cauter), Kleine bergTROGSTRAAT (65) EN DE kouter (cleijnen berch caúter),

RONSE

BIERINK RUE BIERINK

DE WAAIENBERG (66) OP BLZ.O

ZIE VOLGENDE PAGINA.


P 33’13

WIE WIND ZAAIT, ZAL STORM OOGSTEN!

RONSE

WAAIENBERG ( STRAAT – RUE – STRASSE – STREET )

66

RONSE

TROG

STRAAT – RUE – STRASSE – STREET

65

 Kleine Heidestraat (Cleijne heijde), Klijpestraat (Clijpet Meulen), Mahautveld (het mehaeŭelt), Malaise (pachtgoet vande mallaise), Maneschijn (maenschijn), Molekensstraat (t’ mŭleken), Ronsemeers (Ronssche meersschen), Ruddersveld (Rŭdders velt), Savooistraat (Cleijnen ende grootten Sauele), Schoonboeke (hooch schoonboecke),

Slagkotstraat (Slachkot), Stooktstraat (Stockt), Tombele (Tombeele), Zomerij (Somerije) en dus in deze aflevering… BAKKEREEL (Backereel caúter), BIERINKSTRAAT (Bierijnck), TROGSTRAAT (Boŭenste troch/onderste troch) & WAAIENBERG (waeijenberghe).


Het lijkt niet zo, omdat beide kerktorens niet evenver van de cameralens staan, maar dixit Thomas is wat wij hier in Ronse de kliene kierke noemen…

… netto één volle centimeter groter dan de Hermescollegiale die we ter stede steevast als… de gruute kierke  bestempelen! Waarvan acte!

Q

gAZet

1 cm

33’13

 Silhouet van de TB fabrieksschouw

E

C A

D

B

Was dit vroeger de aanzet van een eerste/kleinere fabrieksschouw?

A = Beekstraat; B = CC de Ververij; C = deze oude gebouwen worden verder gesaneerd en gerestaureerd om nadien in het gehele architecturale plan te worden opgenomen; D = de tank zie gAZet nr.31; E = de Wolvestraat draaiend vanuit het centrum en de Glorieuxlaan…

RONSE krijgt nieuwe straatnamen! ‘n Primeur: 08 BÉBERT PASSERELLE

MADAME‘6’

PASSAGE

(*) (*) Heb j’hem, Linda?

© BY GAZET RONSE

BOULEVARD

‘k Mag nie vergeiten mien a°gen ploete, voilà zie


CULTUURAKROPOLIS CC DE VERVERIJ Heet het dat kunst de allerindividueelste expressie is van de allerindividueelste emotie (geen sprake van een bewuste daad noch een gebaseerd op kunde – zie in de vensteropening rechts), dan is niet alleen kunst wat OP de muren staat als graffiti, maar ook het SPEL van vermiljoen rode U-vormige poutrellen om de bouwvalligheid van deze oude muur tegen te gaan… KUNST?

R 33’13

Willem Kloos is de voorman van de TACHTIGERS die dat zei van die allerindividueelste enz.!

http://www.youtube.com/watch?v=gQK9k42ongU


DAT

GEEN

HEMELS

DETAIL

IS

S

!?!

gAZet 33’13

http://www.youtube.com/watch?v=RV1S5ZuPl1E

ALS

REEDS GEMERKT OF JE ZULT HET MERKEN: TEXTIEL RONSE & GEVERFD EFFE MET VAKANTIE! MAAR DE TB HIER RUIKT NOG NAAR TEXTIEL, NIETWAAR, PETE?

Het meest hilarische kerkmoment uit mijn kindertijd was wel toen we op een avond van een niet nader bepaalde zaterdag vorige eeuw eens voor de verandering naar de Paters naar de mis gingen. Het was een weinig opwindende dus saaie bedoening als altijd tot het moment van de communie uitreiking. Op zich is dat plezant want dan wordt het mensen kijken, maar het werd ronduit hilarisch toen de assistent communie uitdeler uit de coulissen stapte… in zijn haast of uit gewoonte wie zal ‘t zeggen had ene pater Michel (Goossens n.v.d.r.) slechts zijn HALVE voorgeschreven garderobe aangetrokken en verscheen hij met slechts het halve witte plisé koorkleed boven zijn gewone clergy grijze broek! Dàt was géén zicht en we lagen half in een deuk… Een ander kerkelijk modemoment in mijn kinder-kerk-herinneringen dat hieraan ook wel kan tippen was die keer maar in SintHermes dan en waar ene zuster ZVB Félicité (Provost n.v.d.r.) op een bepaald moment met rasse schreden naar voren ging daarbij de brede middengang verkiezend om haar eigenste catwalk uit te proberen. Ze vergat daarbij dat ze over de chauffagerooster moest stappen en ze deed warempel Marilyn Monroe na. De filmstar in witte plisé in de film van Billy Wilder boven een New Yorks metrorooster en La Félicité in het grijs hier bij ons. De pater en de zuster blijven op mijn netvlies gebrand!

ZETEL

38

Donderdagavond was in de TV-docu over MM die waaijurkscéne te zien, de echte in New York (zwart-wit) die nooit werd gebruikt én deze in kleur uit de studio die de film The seven year itch wél haalde!


T

CULTUURAKROPOLIS

CC DE VERVERIJ

De gustibus et coloribus non disputandum est! Je moet het zien! Je moet het WILLEN zien! Je wilt ervan houden OF je hart bloedt!?! (zie vlg. blz.)

gAZet 33’13


U 33’13

… en niets zal ooit hetzelfde blijven!

Cultuur Akropolis CC De Ververij Ronse…

http://www.youtube.com/watch?v=9z8tpaxaipU


GRAFFITIKUNST OP DE SITE VAN

CCDEVERVERIJ

ZO WEINIG GEAPPRECIEERD, VAAK VERGUISD, MAAR INDIEN NIKS BESCHADIGEND, GENIETBARE GRAFFITIKUNST, YEP: KUNST!

V 33’13


W

gAZet 33’13

BIG BROTHER IS WATCHING

YOU


Op deze witte catwalk wandel jij zondag 25 oogst misschien mee, mét hart voor Ronse, mét interesse voor de Ronsese Cultuurakropolis. gAZet wandelt óók mee en brengt van het geheel een exclusieve reportage. Doe je zondagse goed aan, trek ‘n knipoog, gebaar cheese en je staat de week erna in gAZet! JE KOMT TOCH OOK?

http://www.youtube.com/watch?v=83bmsluWHZc

Deze ingelijste lach ingang CC De Ververij inderdaad liefst overdraagbaar!

X 33’13 Zondag 25 augustus 2013: wandeling met gids Thomas in/om CC De Ververij. Start 14 u. a/d Hoge Mote. Deelname 2 euro, ter plaatse a/d gids betalen. Inschrijven via toerisme Ronse: 055 23 28 16 of info@ronse.be


Neen, Ronse heeft géén strand, maar het zomert en ten noorden van de collegiale hebben we een intieme tuin, zéér gepast om aan de voet van de Hermestoren, de beiaard in concert te beluisteren. Vergeet nu zondag 18 augustus niet, ter ere van Ghislain (zie hiernaast), noch de volgende beiaardrecitals op zondag 25 augustus (gastconcert door Nathalie Debienne uit Frankrijk) en het slotconcert op 02 september met Stefano Colletti eveneens uit Frankrijk. Telkens 20 u.

Dominique Wybraeke, stadsbeiaardier & voorzitter Beiaardcomité. We hadden het over Flor Grammens in een vorig gAZet nummer, hij die bij leven met kwast en verfpotten de ridicule Ronsese straatnaamborden te lijf zou zijn gegaan, een don Quichotte waardig en kijk, hier staat ergens langsheen de Blauwe Steenstr. ‘zijn’ kapelleke nog overeind…

Ghislain was een der trouwste genieters van hetgeen beiaardklanken kunnen voortbrengen en dan nog met een klokkenspel vanuit een toren van zijn geliefde stad Ronse. Want een echte Ronsenaar was hij, de vaandeldrager van de Ronsese atletiekwereld. Vooraleer er sprake was van een vernieuwing van de Sint-Hermesbeiaard was Ghislain er reeds bij wanneer Ephrem Delmotte vanuit Oostende in de oude beiaard nieuw leven kwam inspelen, gepaard gaand met de oprichting van een beiaardcomite in 1986. In de archieven van dit comité vinden wij voor het eerst de handtekening terug van Ghislain Blanquart en wel op blz. 45 van het eerste bezoekersregister. Hij bezocht op 8 januari 1991 de vroegere beiaard met een delegatie die hij had uitgenodigd. Het was L'Ecole Speciale de Français de Moscou. Uit de Sovjetunie dus en dat in het kader van een uitwisseling van student-atleten met Athletic Assa Ronse. Ludo Van Malcot was de gelegenheidsbeiaardier voor een demonstratie en toenmalig voorzitter Adelin Devos de cicerone voor de Franstalige begeleiding. Daarna ging Ghislain met een delegatie atleten van Ronse op tegenbezoek naar Rusland waar hij eerder reeds, in juli 1990, het Brevet van Looptrainer van de Sovjetunie had behaald. Tijdens een van zijn reizen naar Rusland werd hij verkozen tot Ereburger van Moskou, een uitzonderlijke titel en dàt voor een Ronsenaar. Daar in het verre Rusland wisten ze Ronse wel liggen (van gezond chauvinisme gesproken n.v.d.r. – zie i.v.m. blzA, M & N) ! Vijf maand later, op 8 mei 1991, was hij opnieuw bij de aanwezigen op de toren en de beiaard bij een bezoek geleid door het Stedelijke Beiaardcomité. Hij vergezelde een Roemeense delegatie i.v.m. de actie Ronse helpt Roemenië. Ze slaagden erin een volledige vrachtwagen met hulpgoederen te schenken aan de stad Campina in Roemenië. Bezielers daarvan waren Dr Hospied, Germain De Rouck en voorzitter Adelin Devos. Weeral was deze laatste de gids en was het Ludo Van Malcot die een demonstratie gaf op de beiaard. Luk Seynaeve, betrokken bij de actie, was eveneens aanwezig. En zo verder heeft Ghislain dan, in zijn zeer bescheiden stijl, van op afstand, de afbraak gevolgd van de oude en de installatie van de nieuwe beiaard, om vervolgens regelmatig te genieten van de beiaardconcerten van Ludo en later begeesterd te worden door een zeer gedreven en begaafd jonge, dynamische Dominique Wybraeke, de huidige stadsbeiaardier. Het is Dominique die zondagavond 18 oogst ter ere van Ghislain Blanquart te localiseren in de Blauwe Steenstraat de beiaard bespeelt…

Y 33’13

GHISLAIN († 18.06.2013) BLANQUART EN DE BEIAARD…

ZOMERRECITAL DOOR DOMINIQUE WYBRAEKE MMV FLUITKWARTET QUATRO STAGIONI – ZONDAG 18 OOGST TE 20.00 UUR GRATIS TOEGANG


http://www.youtube.com/watch?v=wiZvYvqUhro

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

gAZet

Z

33’13

BEEKSTRAAT

Als je bij de kop en de voet die we deze week zoeken - beide foto’s hierboven - eventjes je ogen wat dichtknijpt, dan lees je het geheel mét de bijgevoegde neus als een lachend gezicht! Maar wààr staan beide in Ronse? De kop die we vorige week zochten, is de directeurswoning van thans NOORDBOOM, gelegen langsheen de Beekstraat, niet meer toegankelijk vanuit de Veemarkt/Bruul, maar te bereiken via een brug over de Molenbeek vanuit de Ninovestraat. Links van de woning die met de site CC De Ververij eigendomsgrens vormt, zie je onderaan het witte betonnen wandelpad, onze… catwalk van blz.X. Met de boom die we als te zoeken voet voorschotelden in onze vorige editie, was vroeger wat speciaals aan de… voet! Deze thans uit de kluiten gewassen plataan (bekend als camouflageboom omdat zijn schors aan een militair camouflage uniform doet denken, met tinten zacht groen en bruin) had naast de stam, die er thans nog staat, als ‘n zevenarmige kandelaar ZEVEN DIKKE… BENEN. Op zeker ogenblik dreigden die te scheuren en, een gevaar zijnde voor mens en auto, werden ze geveld. Je kan nog holtes zien waaruit de ‘scheuten’ groeiden. Wààr?, langsheen thans de de Rorestraat, voor de… FF’ers rue de Rore!?!

ALBERTPARK

Bewaart een lezer daar soms een foto van?


HET RODE OORTJE VERVOLG VAN BLZ.L … de kliniek op Hogerlucht te staan. “Kijk manneke, dàt is ook een van mijn projecten. ‘k Had hier gemakkelijk enkele miljoenen (oude Belgische franken) onrechtmatig in mijn zakken kunnen steken, maar ik heb dàt niet gedaan… niet gedaan uit zelfrespect én uit respect voor het beroep”. Ik was danig onder de indruk. Stel je voor, ‘k was toen slechts 16/17 jaar jong en over gemakkelijk… miljoenen BEF kunnen verdienen, had ik nog nooit eerder horen spreken. Het leek me allemaal overweldigend en duizelingwekkend. Moraal van ‘t verhaal: Meneer Henri Cuvelier was héél streng maar ook zéér rechtvaardig ! Post Mortem : “Chapeau, Monsieur Cuvelier !”

VERVOLG VAN BLZ.L Na lange en zware onderhandelingen met het Ministerie van Wederopbouw, werd het project goedgekeurd op 29 april 1947. De bouwaanvraag werd, één maand na de indiening, positief onderschreven door het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse op 20 juni 1947 (*). De aanbestedingsplannen werden in een hoog tempo voorbereid en de aanneming werd toegewezen aan Odon Brunin van Quevaucamps. Volgens het werfboek werden de werken op 7 mei 1948 gestart. Door de moeilijkheidsgraad van de betonwerken ging aannemer Brunin gedurende de uitvoering in faling (wààr hebben we dàt nog gehoord n.v.d.r.?). De speciale betonstructuren waren een zekerheid voor de nodige stabiliteit op de helling van Hogerlucht (regio Ronse is bouwscheurgevoelig n.v.d.r.) en een bescherming tegen de kwelmgrond en de meersen van Broecke. Na de faling werd het contract overgenomen door aannemer De Jaegher.

Sjonge, jonge, gAZet liet me weer effe wegdromen. Blz.H van gAZet nr.32: ijsmolenstraat of Ijsmolenstraat of Ijsmolenstraat? Nog maar een geluk dat ze’r in ‘t Frans niet rue du Moulin à Glace van gemaakt hebben. Haha ... de Slagkotstraat ziet er uit als recht naar hét slagveld. Slagkotboulevard was nóg hilarischer geweest!!! En onze redactie vervolledigt BEKE met:

RONSE

IJSMOLEN BOULEVARD

33’13

Het is volop de tijd van de dahlia’s en hier  staan er ‘n paar soorten in olieverf geschilderd op de achterkant van Unalitkarton door (de toen 14-jarige) Willy Deventer…

KUNST UIT EIGEN STREEK… “Ik kan reeds melden dat de verhuis van KUES van COC naar CC De Ververij aanslaat! We hebben reeds meer dan 100 DEELNEMENDE KUNSTENAARS. Groet, Hendrik Braet”. Onze gAZet lezers vinden ZIE GAZET VLG. WEEK… elke week hun eventcalendar bij www.dezeweek.be

DU MOULIN À GLACE

http://www.youtube.com/watch?v=xvWLMkxSwIo

STADHUIS RONSE ZOMERREGELING: elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u. – woensdagnamiddag gesloten – open op de zaterdagen 27 juli en 10 & 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u. – ronse.be – 055 23 27 14


INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 33 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook initiator/producer/uitgever: Willy Deventer vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek de redacteurs staan bij hun blz. vermeld BLZ.A: fotografen onbekend; eigen foto’s; hoofdredacteur: Willy Deventer gAZetGRAfiek; vergroting uit ‘engel’ door WD de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun BLZ.B: eigen foto; ruimtefotografie; gAZetingezonden kopijen; kopijen kunnen GRAfiek worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.C: eigen foto’s worden geresumeerd BLZ.D: eigen foto’s; archieffoto’s → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, BLZ.E/F: eigen foto’s 9600 Ronse BLZ.G/H/I: eigen foto’s; foto via Thomas D. BLZ.J: eigen foto; stadsbericht i.v.m. R.o.S. AUTEURSRECHTEN BLZ.K: eigen foto’s; fotograaf onbekend ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.L: uit 2002 jubileumboek 50 jaar kliniek BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.M: eigen foto’s; fotografen onbekend Willy Deventer is international author met BLZ.N/O/P: bijdrage Loes Deventer kaartboek CAE-code 109987598, aangesloten bij 1684; eigen foto’s; gAZetGRAfiek SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.Q: eigen foto’s; BUUNIE 08 door WD graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.R/Y: eigen foto’s m.m.v. Thomas Deriecode 22912 alsook uitgever bij de Koninkmaeker ; inzending Patrick Aelvoet lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via); manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder COLOFON; expressieve schets naar model BVBA AbyZ consult & projects Gent. door Willy Deventer; eigen foto Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang materiaal op te nemen waarover geen dui01 nr.33 van 16 augustus 2013; 31 pagina’s delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft en 128 beelditems… dus niemand willen duperen, maar, indien er PAGINA 31: “Ik ben de meisjespopduivelin…”! zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok| ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen een zalige dan wel ‘n leuke hoogdag of om er het copyright van te kunnen vermelgewenst aan onze vooruitblikkers, den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. MARIA HEMELVAART, dat vieren wij

Expressievere verwerking bij bisteren naar model door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

VOORUITBLIK 33

vandaag donderdag 15 augustus 2013… Uit de inhoud van gAZet nummer 33: beiaardconcert ter ere van wijlen Ghislain Blanquart, hét uithangbord van Athletic Assa Ronse | BUUNIE strip nr.08 | petoeters in de peele, pistuuft en Ronsiesse mo°sterd | 

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be

COLOFON gAZet 33’13

VOLGENDE WEEK…  einde week 35 Sommerse Ronse op Scène topact Nathalia | graffiti ter cultuurakropolis CC De Ververij (vervolg) | Ronse deze week doorheen twee brillenglazen… | dat WAS, dat IS en WORDT dat Ronse? | wat hebben Henri Cuvelier en Leo Vindevogel met elkaar te maken? | architect Henri Cuvelier en ‘zijn’ polyclinique Saint Hermes (zeg maar de kliniek) | de dahlia’s bloeien weer | boulevard du moulin à glace met gniffel vanwege beke.com | onze laatste zetel 38 met pater Michel en zuster Félicité… | een FLARDENGAZET waardig: één pagina ouwe getrouwen | kaartboek 1684 met vervolg toponiemen… | wààr twinkelen en lachen kop & voet samen? | HET RODE OORTJE en als afsluiter ter pagina 31 deze week ‘n meisjespopduivelin!

Willy DEVENTER stichter/uitgever/ hoofredacteur van gAZet geeft jou trouwe lezer weer RDV volgende vrijdag 11 uur én… vergeet ‘de muziekjes’ niet…


gAZet jg.01 nr.33 vrijdag 16 augustus 2013 ď ľ


31 DIT IS PAGINA 31 VAN GAZET NUMMER 33. IK BEN DE MEISJESPOPDUIVELIN, VOOR ‘N MEISJE ‘N MONDVOL NAAM. MISSCHIEN SPEELT DAT KLEINE MEISJE DAT VORIGE WEEK HET SPEELGOEDMASKERTJE KREEG TOEBEDEELD, OOIT WEL MET MIJ? BEN IK DAAR GESCHIKT VOOR ALS DAT MEISJE DRIE JAAR ZAL ZIJN? WE ZIEN WEL, TIJD ZAT! ZOALS JE ZIET, BEHOOR IK TOT DE LICHTING DEVIL ENTERTAINMENT, ONTSTAAN NADAT VERSTANDIGE MENSEN EINDELIJK NIET LANGER IN DIE ZOGEZEGD NAARGEESTIGE DUIVEL… BIJGELOOFDEN. DUIVELS BEHOREN TOT FOLKLORE, MAAR LEG DAT HEDEN TEN DAGE MAAR EENS UIT AAN EEN KORANADEPT. IK BEN AMUSEMENT, ‘N COLLECTOR’S ITEM OOK. NET ZOALS RELIGIE IS DE DUIVEL(IN) DOOR MENSEN BEDACHT. ENGELEN ZOGEZEGD MET ALLEEN MAAR GOEDE EN IK DAARENTEGEN MET ALLEEN KWADE KANTEN!? DAT GELOOF JE TOCH ZELF NIET? GOED IS DAT RELIGIE VOOR EEN KUNSTDOORBRAAK ZORGDE, ZO OOK VOOR MIJ, WANT ZOALS JE ZIET, KOM IK NIET ALLEEN IN DE KUNST TEN TONELE, MAAR OOK ALS SPEELGOED. IK BEN DE MEISJESPOPDUIVELIN ÉN IK WIL SPELEN!