Gazet jaargang 1 nummer 31 02082013

Page 1

gAZet jg.01 nr.31 vrijdag 02 augustus 2013 27 blz. & 99 beelditems

FLARDENGAZET

nr. 31 2013

OOGSTRONSERESPECT? … IS ONZE NIEUWE HOME SLOGAN VOOR DE OOGSTMAAND; RONSE OOGST ZEKER GEEN RESPECT ALS HET EEN BESCHERMD MONUMENT ZOALS KOER DEVOS NI VU NI CONNU LAAT OPROTTEN!!!

WEG MET DE F VAN FACILITEITEN! ZIE BLZ.F

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN! gAZetGRAfiek

RONSE & textiel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden én dit nummer 31 is daar zwaar getuige van…

JG.01 NR.31

GAZET IS NIET ECHT MET VAKANTIE én we verschijnen, maar… kalmpiesaan! Niets moet, wat aan komt waaien, mag. Effe stoom afblazen, wat graaien in de restjeston, een lekkere restant smaakt niet slecht! Hoeveel bladzijden?, de redactie ‘n zorg. Streven wordt het om ‘n ‘deftig’ OVERZICHT te kunnen inblikken. Als onze lezers ‘t maar weten én we laten ze ook weten dat we er na enkele FLARDENGAZETTEN begin september wéér staan… in alle glorie voor RONSE, dé beste van Vlaanderen (hangt ervan af WIE dàt zegt!), dé speciaalste ter wereld (idem dito), dé koningin van de Vlaamse Ardennen, ook al hangt Mathilde weldra ter trouwzaal. Nà september!

OP STERVEN NA DOOD. GAZET IS IN ROUW! ZIE BLZ.B


SCHERING (foto) waartussen bvb. met een schietspoel de inslag komt, vandaar de zegswijze ‘schering en inslag’ doelend op een volkomen volwaardig volledig veelvuldig regelmatig ingevuld item én waarbij we hier op blz.A willen aankondigen dat ‘onze’ Thomas deze week voor een opmerkelijk dossier heeft gezorgd horende bij TEXTIEL RONSE aflevering 09 waarbinnen GEVERFD deel 2 – zie blz.G.

A 31’13

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer élke vrijdag 11 uur één week lang via

gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail)

PRODUCTIE:

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

Willy Deventer


gAZetGRAfiek

B

EN AAN TOM DEPUTTER

Ronse, gAZet nr.31 van vrijdag 02 oogst 2013 Geachte mevrouw Vanhoutte Geachte heer Deputter

vormen voor de nobele en zoals we in onze gAZet promoveert julen stegen. Géén dank!

zie ook bij HET RODE OORTJE achteraan…

OPEN BRIEF AAN BRIGITTE VANHOUTTE

pelt - en roept jullie op om tandem te zaak: RED KOER DEVOS. Please! Meer nog kolommen van nr.30 reeds suggereerden: lie tot coulissenschepenen voor koeren

31’13

Jullie beiden zijn toekomstige schepenen, geel treedt eerder aan dan blauw, so be it, maar er kan reeds hard gewerkt worden, er is KOER DEVOS aan de winkel! Steek jullie nek boven het maaiveld uit, gAZet zal publiceren wie er ook maar op jullie durft te schieten, mét tekst, uitleg én zo mogelijk foto!

‘Ronse’ is een schoolvoorbeeld om historisch waardevolle zaken te laten verkommeren om, na lang genoeg wegkijken, plots hypocriet te jammeren: NIET MEER TE REDDEN! Een vogel voor de kat. Met de pastorie van Sint-Martinus, in zijn historische context wellicht hét mooiste bouwwerk dat Ronse ooit had en neem dat van een emeritus docent kunsthogeschool grif aan, ging het idem dito. Lang genoeg de andere kant opkijken tot het dak instort. Brigitte, Tom, in Koer Devos groeien de bomen reeds door de daken, als dàt geen vijf NA twaalf is!?! Deze OPEN BRIEF is aan jullie beiden gericht – de respectieve wederhelften zullen er niet wakker van liggen dat gAZet jullie aan elkaar kop-

DOOR

Laten we nog eventjes bij KOER DEVOS blijven waarvoor mogelijke bestemmingen zat. ‘Ronse’ zoekt partners (zie DE SCHEVE KOLOM hiernaast), wel, absorbeer volgende hint. JCI KORTRIJK pakte recent een verpauperde straat aan en toverde de gevels, een sponsor verfartikelen onder de arm (*), om tot fleuriger leven met... grijs, wit, steenrood, geel en speciaal voor Tom mag ‘t kleurtje van z’n pullover er gerust bij. Ter stede hebben we... JCI RONSE! We helpen in deze OPEN BRIEF reeds ‘n baksteen door een oproep te doen naar iedereen die... Devos heet of naar uitgeweken Devos-telgen: laat je niet kennen, welke Devos ook ooit zijn naam als koer verdiende (sic!), Bovendien adopteert gAZet KOER DEVOS tot het weer levensvatbaar is. gAZet heeft 0 euro inkomsten, dus betreft het een morele adoptie, PERS SUPPORT, mét respect voor RONSE (zie HOME van deze gAZet), ALS Ronse respect betoond voor KOER DEVOS. Lees meer in onze volgende editie, want... WEEKBLAD GAZET LAAT KOER DEVOS NIET LOS! Dank bij voorbaat en met vriendelijke groet (*) die verfproducent verdiende intussen het veelvoud terug van wat hij in die Kortrijkse straat heeft gesponsord!

MUZIEKBEPERKING IN DIT ROUWNUMMER!

gAZet is voortijdig (hoewel!) in rouw. Jawel! Den aanstaande dode heeft de laatste adem nog niet uitgeblazen, hij staat nog overeind zelfs, maar de doodsklokken luiden reeds: KOER DEVOS is om zeep, bijna het spreekwoordelijke hoekje om!

http://www.youtube.com/watch?v=kyFyAqLtHq8

Hou het bij KOER DEVOS niet voor bekeken, ook de Snoecksteeg en Koer Decroly moeten blijvend... bekeken worden!


Niks tegen het kunstwerk an sich, smaken zijn vrij, toch wel onbegrijpelijk dat een buurt zo’n depri grijs item koos ter ‘opfleuring’ van het plein boven de Zenobe Grammestraat en de Grote Marijve!? Een lege bank, rails die naar een zwarte tunnel rijden, een man met Romeinse ogen, zijn haar getrokken, ‘n tollend hemellichaam!

C 31’13

Uit 23 werken kozen 120 buurtbewoners in 2001 dit symbolische schilderij van kunstenaar Rudy Roos. Hij won de wedstrijd die Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met de bewonersgroep van de buurt uitschreef om deze blinde muur op te fleuren. Gesigneerd: RONSE, stad met uitzicht!


D

De kop die we vorige week zochten is het statige hoekhuis Zuidstraat/Oude Vesten waar bij leven burgemeester Oscar Delghust woonde. Eens had hij voor persoonlijke studie het land- en kaartboek van Ronse 1684 naar deze woning meegenomen en ze lag er bij zijn dood nog. Nadien stookten zijn erfgenamen ‘n groot vuur met allerlei boeken, documenten en het was daar en toen dat Florent Devos (inzet) het van de brandstapel kon redden. Na het overlijden van Florent schonk z’n zoon José (inzet) het terug aan de stad Ronse…

gAZet 31’13

J.D.

1684

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

F.D.

WELKE KOP & VOET ZOEKEN WE DEZE WEEK?

De voet die we zochten, is van één van de penanten die in de Oswald Ponettestraat het park van een prestigieus pand afsluiten; misschien wel de mooiste vrijstaande woning van de binnenstad!? De penanten zijn qua vormgeving van pure art-decostijl, behalve in hun unitaire materiaalkeuze daar waar ‘volle’ art-deco het van diverse materialen moet hebben én in liefst differente colorieten.


E

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartkoek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE

31’13

2100m

24 Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In dit en volgende nummers wordt bestudeerd welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek reeds in 1684 werden vermeld. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. DE NUMMERING IS ALFABETISCH

grootten ende cleynen berchcauter

Š Deze kaart komt voor in de scriptie van Loes Deventer tot het behalen van de graad van licentiaat i/d Geografie, optie Landmeetkunde. Deze kaart mag onder geen enkel vorm worden gekopieerd. Alle rechten voorbehouden.

69 24

18 29


Mocht Flor Grammens nog halverwege de onderste helft van de Blauwesteen wonen, hij pakte verf en borstel en ging de toer van Ronse doen…

F 31’13

Tja, wat dacht je, gAZet kon het niet nalaten om bij de paste up zie vorige pagina die allerzotste straatnaamborden bij elkaar te brengen én er zijn nog van die billenkletsers… Ien Ronse ees daat iet!

NIÉT KOER DEVOS, LAAT EERDER DIE FACILITEITEN OPROTTEN! En neen da’s niet aan politiek doen, da’s doodgewoon gezond verstand aandragen… EEN RONSENAAR LIJKT WEL EEN GEPATENTEERDE DWAZERIK, AAN WIE ALLES TWEE KEER MOET WORDEN GEZEGD, WIL HIJ HET VERSTAAN!?

VOILA, DAT ZIJN FACILITEITEN ÉN ZE ZIJN DUS… ZOT (MAAR RONSE IS DAT AL), RIDIKUUL, BULLSHIT, TE DOM OM DOOD TE DOEN, PERTINENT BELACHELIJK EN LACHWEKKEND, GOED VOOR EEN GEKKENHUIS (SINTHERMES VERMAG NIET TE GENEZEN DUS, NÓG NIET!), MERDE ZEG!


G 31’13

10

RONSE,

VERWEVEN

MET TEXTIEL!

DOOR THOMAS DERIEMAEKER

GEVERFD

Foto huidige toestand van de oorspronkelijke machinekamer (boven) en de stookruimte (onder). De machinekamer werd later als kantoorruimte heringericht. Nu zijn alle overbodige elementen weggehaald en zijn vakwerkliggers, bogen en de raampartij in het dak volledig gerestaureerd.

(DEEL 2)

HERBESTEMMING VAN INDUSTRIEEL ERFGOED: C C D E V E R V E R IJ (ZIE OOK AFLEVERING 05 OVER VERLOFTING) Over CC De Ververij werd in vorige afleveringen van dit lokaal digitaal weekblad al heel wat geschreven. De nieuwe cultuursite van Ronse is dan ook een mooi voorbeeld van een herbestemming van industrieel erfgoed. Het complex zal centraal staan tijdens de Open Monumentendag in september. gAZet nr.31 biedt je al een vooruitblik. Met de mechanisatie van de textielsector werd ook meteen een nieuw gebouw geïntroduceerd: de fabriek. Vooral de centrale aandrijving van alle machines door één krachtbron, een stoommachine, zorgde voor de aanpassing van de vorm van de gebouwen. Fabrikanten bij ons keken naar Engeland, waar de industrialisatie begon. Daar gebruikten ondernemers eind 18de eeuw al waterkracht voor het aandrijven van machines. VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA.


 Dit is meteen ook de reden waarom een fabriek in Engeland een ‘mill’ wordt genoemd. Naderhand werd de waterkracht vervangen door stoom. Het idee speelt om op termijn achter De Ververij – bij een waterverval op de Molenbeek – opnieuw een waterrad te installeren om groene stroom op te wekken. ‘Modern’ materiaal zoals gietijzer zorgde dan ook voor een heel nieuw fabrieksconcept. De fabrikanten wilden veel grote machines naast elkaar plaatsen en dat maakte het noodzakelijk om grote oppervlaktes te overspannen. Eén van de problemen die daarbij optraden was de lichtinval. Een breed gebouw krijgt centraal onvoldoende natuurlijk licht binnen om te kunnen werken. Als oplossing laat men het licht van boven komen. In

H 31’13 het typische Sheddak (ook wel Raekemdaken of zaagtanddaken genoemd). De oorspronkelijke Sheddaken zijn op verschillende plaatsen gereconstrueerd om de natuurlijke lichtinval in de leslokalen en in de tentoonstellingsruimte te bevorderen. De ontwerpers van De Ververij behielden overal de ijzeren zuilen 

Achterzijde van de stookruimte en de open ruimte, voorheen één fabriek, waar de stadsschouwburg moet komen.

10

Dit is het betonnen pad dat je op blz.O beter kunt zien, vanuit de tegenovergestelde gezichtshoek…


gAZet

I 31’13

10

De stille getuigen van de vroegere stookruimtes met ketels van de Gentse ketelbouwer MengĂŠ.

De gerestaureerde dakstructuur in de voormalige machinekamer.


 en vakwerkliggers die zo typisch zijn voor deze fabrieksgebouwen. De vormgeving van de fabriek was in de beginjaren zeer sober en doelmatig. Vanaf het einde van de 19de eeuw krijgen heel wat fabriekscomplexen architecturale en prestigieuze details zodat de fabriek – zeg maar de façade – dienst deed als een visitekaartje voor de fabrikanten en ook op facturen in beeld werden gebracht. Later komt gAZet op dergelijke huisstijlen terug. Die vormgeving is ook sterk

te zien in de machinekamer. Deze ruimtes kregen de bijnaam ‘Kapel van de industrie’ vanwege hun opvallende verering van de industrie en de machtige machines die daarachter schuilgingen. Ze waren vaak betegeld met faience en voorzien van sierlijke balustrades en glasramen. Naast de machinekamer lag het ketelhuis. De hoogte van de gebouwen geeft een idee van de omvang van de vroegere stookketels. Zie de volgende pagina’s.

RONSE kwam voor in de beide voorbije uitzendingen op VRT (foto presentator Herman Van Molle; foto VRT) van de…

J 31’13

patroonheilige van een Vlaamse stad; de vorige keer met de naam van ‘de hond’ van de CANVASCRACK. renner die met het been ging lopen omdat Één keer waar ene Bauer en ‘onze’ Criquelion uit hun rol gezocht werd naar tuimelden. Waardoor er gezocht werd naar een kledinglijn die te Maurizio Fondriest maken had met een (gAZet nr.05).

WORDT VOLGENDE WEEK VERVOLGD

10


10

K

Leven is weven en sterven is aan God zijn stuk afgeven… is ‘n spreuk uit de oude doos!

31’13

LIEVEN DHAEZE & JORIS STOCKMAN (0476 43 17 14) (0479 70 91 68)

BETREFFENDE LEVENSLOOP RONSE 2014

 Ten tijde van GLORIEUX zat er ene DUPONT in de Ronsese gemeenteraad en één van zijn collega’s was MOUROIT (voor insiders…)!

Een ietsiepietsie GLORIEUX maar in deze zomeraflevering, beide afbeeldingen genomen op de Glorieuxcampus te Lourdes Oostakker (zie gAZet nr.29 & 30). We zien wel voor ‘t volgend nummer en weeral: in september volle gas ter Glorieuxroute!

GRATIS PICKNICK (MITS ZELF FOOD ETC. MEEBRENGEN)

TOETERNIETTOE (ZIE BLZ.P)


L

gAZet 31’13

10


M

Voorbeeld van een stoomketel (voor 1900) van de fabrikant Victor Hantson (appreteur). 31’13

Het ijzer komt uit het Engelse Skinningsgrove. Daar wordt ijzer gewonnen uit ijzerzandsteen… die hier ook overvloedig voorkomt. Naar het schijnt werd ooit overwogen om ook van de ijzerzandsteen onder de Muziekberg ijzererts te winnen. Economisch is dit echter niet haalbaar.

Voorbeeld van een stoomketel (vóór 1900) van fabrikant Victor Hantson (appreteur).  Naderhand werd overgeschakeld van steenkool naar stookolie. De grote stookolietank blijft bewaard. 

10


N 31’13

10 Vroeger was er al een watermolen (Velghe) aan de Beekstraat. In de toekomst wordt er misschien een modern waterrad geplaatst? En kijk, dàt is het nu juist in Ronse: op bepaalde locaties héél goed bezig, bank vooruit zou de schoolmeester buiten de vakantie zeggen, maar voor andere zaken dan weer lijkt het er helemaal niet toe te doen. Over het ene is nagedacht, het andere kan de pot op!?!

Één oude foto, reeds twee fabrieksschouwen.  Er waren er bijna 200 in het oude Ronse. Nu te tellen op twee handen!


O

gAZet 31’13

Ronse staat gepubliceerd in de Bradt guides ! Zie vooral het artikel in Flanderstoday via de link http://www.flanderstoday.eu/ content/bradt-publishes-firstever-travel-guide-dedicatedflanders Het heet dat het de allereerste keer is dat Bradt een gids voor Vlaanderen publiceert en… HIER OOGST RONSE BIJVAL!

10

Een nieuw aangelegde betonbaan loopt centraal door de terreinen van CC De Ververij. Aan de linkerkant verrijst het park en aan de rechterzijde komen alle gebouwen. Rechts bemerk je de foyerruimte van de toekomstige schouwburg. Naast het betonpad loopt een waterpartij. Het hoogteverschil wordt opgevangen door verschillende ‘sluizen’ met watervalletjes. De vijf waterbekkens blijven bewaard en maken deel uit van het park. Heel wat planten en dieren hebben hun stek al gevonden in het nieuwe park. Tussen de bassins door kronkelt een nieuw wandelpad. Dat passeert ook langs een (aan te leggen) klein openluchttheatertje (nog één!; hopelijk deze keer a correct one; hallo dames & heren architecten!?!). Het ontdekken waard tijdens Open Monumentendag in september!  Gereconstrueerde sheddaken (CC De Ververij Ronse).


British Picnic QUIZ EN SPEL Wie picknick zegt moet ongetwijfeld denken aan het idyllische tafereel dat zich afspeelt op een groene vlakte. Waarbij verteer en het delen van voedsel en drank centraal staan. Maar natuurlijk is deze iets wat Engelse traditie uitgegroeid in een ideaal moment om even te ontsnappen aan het dagelijkse drukke leven

en wat tijd te delen met vrienden en gelijkgestemden. Wanneer?: zaterdag 03 oogst 2013 15.00 u. Waar?: aan het Station van Ronse, Churchillplein 6, 9600 Ronse Gratis Organisatie Toeterniettoe (WJNH - regio Vlaamse Ardennen) Contact: activiteiten@toeterniettoe.be Meer info bij: www.toeterniettoe.be Door iedere deelnemer mee te nemen:

P

- koffiemok, theetas of bijhorende instrument om de dorstigen te laven - laken om op te zitten - iets lekkers om te delen (cupcakes, taart, 31’13 biscuits (langs hier noemen ze dit koekjes) , … - typisch Engels/Brits kledingstuk! of outfit / attribuut (T-shirt met Engelse vlag, een vlaggetje van de UK, …) WEL JONG NIET HETERO REGIO VLAAMSE ARDENNEN - frisbee, cricket, voetbal, rugbybal,... (maar da’s dan optioneel).

toeterniettoe

10

Notities van een wever uit de jaren stillekes!


Q 31’13

Dit is die ĂŠne draad die van de schietspoel afwikkelt telkens deze door de twee schuin opengetrokken vele draden van beide scheringen door schiet en wat dus om beurten van links naar rechts en vervolgens weer van rechts naar links geschiedt.

10


R 31’13

10

KONDIGT IN DIT EERSTE OOGSTNUMMER NU REEDS AAN:

27 29 SEPTEMBER 2013

Het laatste weekend van september is er de eerste editie van het Textielfestival Ronse (vanaf nu tweejaarlijks); voor meer info surf naar textielfestival.be. Vooral het kunstenparcours is de moeite: het gaat om textielkunst uit de collectie van het MUHKA, verspreid over de stad. WORDT VERVOLGD.


S

CC De Ververij

KANT BEEKSTRAAT

31’13

RONSE ZOU DEZE SCHOUW MOETEN HEROPBOUWEN ALS CULTUURSIGNAAL! 

B

A

H G

H = de raekemdaken zelf zijn weg, maar de metalen onderbouw staat nog voor ‘n heel stuk overeind (foto)

F J

C

I

H I = de woning van de fabrikant werd tientallen jaren geleden afgebroken en deze muren bij J sluiten thans nog een deel van de site met de straat af. De volledige site is thans ingenomen door het Cultureel Centrum DE VERVERIJ…

D

‘T LIED VAN SPIENEESSEMEESTDAG (uit het boek van Maurice Bouchez ‘t Ronssies in guiren en kluiren)

E A

B

ZICHT OP DE TEINTURERIES BELGES (TB) site vóór

10 C

de (gedeeltelijke) afbraak in de loop van de vorige eeuw: A = de voormalige machinekamer (waarna bureaus, thans onder vernieuwd dak zie blz.I) met ernaast… B = de stookruimte (zie blz.G) /zie C links en bovenaan… D = de Wolvestraat loopt langs de Sint-Ambrosiusstraat (de heilige Ambrosius was de patroonheilige van de wevers, zie het Ronssies liedje hiernaast) E = zicht op de woningen die er nóg staan (zie vlg. week) F = de tank (zie blz.M & N) waardoor bovenstaande foto er een is van na het stoken met steenkool, maar de fabrieksG = schouw bleef overeind

Va°andoeg’ ees ‘t oezen oeven En muirgen oezen daag. En me za°n hier a°tsegoere O°p Seint-Ambrosius’ daag. En me zeingen a°, gela°k va° giest O°p Seint-Ambrosius’ fiest. En me zeingen a°, gela°k va° giest Vivan Seint-Ambrosius’ fiest! In de Paterskerk aan de Barrière de Fer wordt er op 06 oktober weer een zondagsmis opgedragen in het Ronssies, kaderend in de parochiefeesten van de Sint-Antoniusparochie. We houden onze lezers op de hoogte.


Wat kan Ronse mooi en gezellig zijn op een zomerse zondagavond in een prieeltje gezeten hét monument van Ronse bekijken in zijn ondergaande zontooi terwijl luisterend naar beiaardklanken en het echtpaar Wybraeke op scherm nog zien tokkelen en peddelen ook. Volgende uitgave op zondag 04 oogst 20 uur zelfde locatie met muziek van Will Ferdi, Willem Westerop, Martini Il Tedesco, Ludwig Van Beethoven, Edward Loos e.a. gebracht door de Genkse stadsbeiaardier Jos Wauters (inzet).

Voorzitter Dominique Wybreake en Joris Vandenhoucke, Michel T’Joen, Adelin Devos, Gilles Vanliefde, Emilie Bercez, Ludo Van Malcot, Antoine Bourlez, Bruno Godon, Hans Van De Walle, Chantal Willems, Bérénice Verhellen, Lucienne Vandenabeele, Paul Wieleman, Georgette Eeckhout, Christiaan Besard vormen de Werkgroep Beiaard van de Stedelijke Adviesraad voor Cultuur van Ronse.

INFORMEERT: ZONDAGEN 11 OOGST ROBIN AUSTIN (USA) | 18 OOGST DOMINIQUE WYBRAEKE | 25 OOGST NATHALIE DEBIENNE (FRANKRIJK) | 02 SEPTEMBER STEFANO COLLETTI (FRANKRIJK) | 20 UUR


De buitenste boog van een regenboog is steeds rood, behalve bij de veel zwakkere binnenste regenboog (die zelden te zien is) waar de kleuren omgekeerd liggen. Om Een hemelregenboog te kunnen Waarnemen - hij is er nooit echt behoef je een gordijn waterdruppels, de donkere achtergrond van een wegtrekkende onweerswolk bvb. en opkomend zonlicht…

U

RONSE DEZE WEEK: MAANDAG 29 JULI 2013 21:18 31’13

x

RONSE DEZE WEEK: ZATERDAG 27 JULI 2013 22:08 

RONSE DEZE WEEK: ZATERDAG 27 JULI 2013 22:13 

x x De voorbije week donderde er onweer over de stad, bakken regen, oplichtende flitsen. In wijzerzin: het onweer trekt voorbij, een regenboog ontstaat zonder echt te bestaan, het is gewoon illusie door lichtweerkaatsing in regendruppels volgens de wetten van Isaac Newton; een lichtflits bij donkere hemel en een regendouche; de fotograaf schrikt bij het geknetter, de uitdeinende rode lijn is het lichtanker van de Mobistar… mast (zie X op de foto’s). Nog vermelden dat op De Kloef van de deels opgetrokken modelwoning de reeds gemetselde puntgevels en het verbindende houtwerk gewoon in elkaar zijn gedonderd!?!


V 31’13

Wie déze ooit verdiende (we zijn midden de grote vakantie!), steekt de vinger op! Één punt = één bekertje grenadine! Sluiertipjes zijn… mademoiselle Cambier… Pieriebeuf… Freyda… “ROOD” - ““VUUR””… en deze pagina met de V van … ??? Dank je wel alsjeblieft!

PS: OP ONZE OPROEP AANGAANDE DIE POTVIS, KWAMEN ENKELE REACTIES BINNEN. DEZE ZIJN NOG NIET VERWERKT EN WORDEN VOOR EEN LATERE GAZET AANGEVULD EN UITGEWERKT!


HET RODE OORTJE We schrijven 1969 en dus het jaar dat Eddy Merckx z’n eerste Tour gaat winnen. Voor Kluisbergen zijn Marc Larue (broer van de garagehouder ooit hoek Generaal de Gaullestraat/Collegestraat) en Roger Delmeire (later directeur te Ronse Gemeenschapsonderwijs) onze lokale reporters! Voor weekblad –AZ had ik een PERSKAART ontworpen voor achter de autovoorruit. Een dubbele arend op blauwe grond met in het rood PERS PRESSE en om het wat officiëler te maken nog zo’n schuine streep erdoor. Niks erkend, zeker nationaal niet, laat staan in het buitenland. Marc & Roger willen de aankomst in het Parc des Princes te Parijs meemaken en op de slotdag tuffen ze ter capitale de France. File in Parijs, “we gaan dienen arrivé nooit halen”. Staan daar twee Franse zwaantjes langs de kant. Marc doet teken naar de –AZ PERSKAART, één gendarme komt effe luisteren en het volgende beeld is er een van twee Franse zwaantjes die onze beide verslaggevers-van-na-hun-uren escorteren doorheen la ville soleil op dat ogenblik, zwaailichten aan, sirenes loeiend. Eddy Merckx won zijn eerste TOUR en ‘onze’ Marc en Roger waren er vanop de tribune getuige van. Those were the days! Hallo Marc & Roger, nog in goeie doen? Vanwege Willy Deventer, jullie ‘baas’ van-tijdens-mijn-uren.

ZETEL

38

Frankrijk gebruikt de zeshoek cf. haar grenzen als landlogo…

31’13

Er komt doorheen ons open redactieraam zo’n papieren vlieger binnenwaaien met dit: “… toeristisch kwartier nagedacht over de mogelijkheid en de wenselijkheid om het MUST te verhuizen naar CC De Ververij (derde fase; optioneel deel) en de vrijgekomen ruimte in de HOGE MOTE om te bouwen tot een volwaardig bezoekerscentrum anex info- en toeristisch bureau. De realisatie hiervan wordt afhankelijk gemaakt van de financiële mogelijkheden.“ Er dwarrelen meteen geruchten onze redactie binnen dat de HOGE MOTE hiervoor zwaar zal betoelaagd worden voor de provincie O.-Vl. en nog wel met ‘n paar miljoen euro. Asjeblief! En KOER DEVOS dan!?!

STADHUIS RONSE ZOMERREGELING: elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u. – woensdagnamiddag gesloten – open op de zaterdagen 27 juli en 10 & 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u. – ronse.be – 055 23 27 14

Er liep vanochtend 02 oogst een bericht binnen dat FACEBOOK een UITkalender herbergt genaamd RONSE, Uit Uw Kot…

Ronse heeft kennis gemaakt met een ‘rampenplan’: het niet mogen gebruiken van besmet leidingwater. De door de overheid i.s.m. de watermij georganiseerde waterbedeling is vatbaar voor een beter draaiboek om te voorkomen dat ettelijke flessen plat water TOP BRONNEN plots in… nachtwinkels verhandeld worden; daar waar dit Brakelse merk er voorheen niet in de rekken te vinden was!?! Zie blz.A.


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 31 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.A: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.B: eigen foto; fotograaf onbekend; met medewerking van Thomas Deriemaeker; gAZetGRAfiek; wapen Ronse ets W.D. BLZ.C: eigen foto’s; kunstwerk van Rudy Roos BLZ.D: eigen foto’s; gAZetGRAfiek Nr.31 met onder andere… BLZ.E: Loes Deventer geeft weer inkijk in open brief i.v.m. Koer Devos e.a. | ‘haar’ land- en kaartboek van Ronse 1684… Grammens | koppen & voeten | wie BLZ.F: én wij houden er een ziek broertje aan steekt z’n vinger op? | een zwaar die stupide faciliteiten aan over… (E en F beuitgebouwde textielbijdrage vanwege treffen eigen foto’s) Thomas deel 10 | zetel 38 met Marc & BLZ.G/J: bijdrage Thomas Deriemaeker met Roger… | Ronse deze week in wijzero.a. foto’s van Stephan Deriemaeker zin | het openingsconcert beiaard zit BLZ.K: eigen foto gAZetGRAfiek; materiaal erop | grijze opfleuring kop Gramuit de Glorieux permanente expo in Lourdes me/Marijve!? | toponiemen in ‘t landBLZ.L/O: bijdrage Thomas Deriemaeker met & kaartboek van Ronse uit 1684 door gAZetGRAfiek Loes | Dupont en Mouroit samen in de BLZ.P/Q: eigen foto’s; gAZetGRAfiek gemeenteraad van Ronse 1843 | Ronse BLZ.R/S: bijdrage Thomas Deriemaeker in de CANVASCRACK en in de Britse BLZ.T: foto’s Thomas Deriemaeker BRADT | picknick aan ‘t station | e.a. BLZ.U/V: eigen foto’s BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via); COLOFON; expressieve schets model door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.31 van 02 augustus 2013; 27 pagina’s en 99 beelditems… PAGINA 27: “Ik ben de nonduivelin…”! gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang

MET DE VAN RONSE

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen, SHOOT!

COLOFON gAZet 31’13 Expressievere verwerking bij schetsen naar model door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

In dit nr. bewust beperkt tot…

blz.B!

Willy DEVENTER stichter /uitgever Onze gAZet lezers vinden elke van lokaal digitaal weekblad week hun eventcalendar bij gAZet zegt je tot volgende www.dezeweek.be vrijdag 11.00 uur weer…


gAZet jg.01 nr.31 vrijdag 02 august 2013 ď ľ


27 DIT IS PAGINA 27 VAN GAZET NUMMER 31. IK BEN DE NONDUIVELIN, DUIVELS ECHT GESCHILDERD ALSOF IK TER KOER DEVOS PERSOONLIJK DE WACHT HOU EN EROP TOEZIE DAT ER GEEN ONVERLATEN DIENEN BAZAR HIER KOMEN OPRUIMEN, LAAT STAAN RESTAUREREN. OVER MIJN LIJK! VANUIT MIJN ‘GLASRAAM’ HOU IK MIJN OGEN WIJD OPENGESPERD EN LAAT DIE BRIGITTE EN DIENEN TOM MAAR KOMEN AANDRAVEN (WELLICHT DE ALLEREERSTE KEER DAT ZE HIER EEN VOET GAAN TERTEN), MIJNEN KOP ZAL ÉÉN HELLEMOND WORDEN WAARUIT IK HEN BRIESEND UIT DIT BELTPARADIJS ZAL WEGPESTEN. BTW: ‘T PODIUM (BESTAAN DIE NOG?) HAD HIER BETER DE BELT AKA DE KROMME BANAAN OPGEVOERD, GEEN DECOROPBOUW NODIG GEHAD, METEEN AVEC LES PIEDS DANS LE PLAT, HA HA HA HA HA HA .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.