Gazet jaargang 1 nummer 29 19072013

Page 1

gAZet jg.01 nr.29 vrijdag 19 juli 2013 30 blz. & 145 beelditems

nr. 29 2013

HET LEEK EFFE RONSE PLAGE, MAAR ‘T IS HET NIET – ZIE BLZ.L

84 VINDEVOGEL ZIE BLZ.X

VAKANTIEINRONSE?

JG.01 NR.29

http://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI

gAZetGRAfiek

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

TWEE RONSENAARS VOOR BELGISCHE ARTSEN ZONDER GRENZEN BLZ.A, Q/V

IN DIT NUMMER OOK NOG… LIEDJES MAMA RUBBENS, TEXTIEL 08, KAARTBOEK 1684, TOUR DOOR RONSE, KOER DEVOS… ENZOVOORT

Philippe, roi des Belges…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

ZIE BLZ.B


STERK BLIJFT DAT ONZE OVERHEID, IN BESCHAVINGSREGIO ABSOLUTE AKLASSE, MILJOENEN EURO’S MOET SPENDEREN AAN SENSIBILISATIE OM ONZE HABITAT GEWOON PROPER TE HOUDEN. Zie bij HOEK V/D WEEK hieronder rechts ‘n paar visuele prikkers op het prikbord. We gooien met z’n allen tonnen en tonnen troep achteloos weg. Onlangs zag ik een jongeman die net z’n pak friet ophad de inpak frommelen en op de stoep laten vallen, een vuilbak op TWEE METER van hem!? Netheid begint bij zichzelf en het kleinste stukje papier ook bewaar je correct voor de eerste vuilbak die je op je weg tegenkomt. Zoniet… thuis wegdoen!

A 29’13

gAZet is niét het orakel van Ronse; wie ‘n wikipediaatje wil doen: SHOOT!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer élke vrijdag 11 uur één week lang via

gazetronse.be & azronse.be en op de blog azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail)

PRODUCTIE:

HAÏTI, GUINEA, ANGOLA, CONGO, ZUIDSOEDAN, BURUNDI, ETHIOPIË, BANGLADESH & OOST-TIMOR – ZIE BLZ.Q T/M V

© copyright zie COLOFON achteraan...

In andere regio’s hebben ze dan weer ande sensibilisering nodig zoals dit kleine boekje om HIV/AIDS tegen te gaan door steeds veilig te vrijen. Ronsenaars Mieke & Steven Opsomer lieten het ons zien. Ze werken voor Artsen zonder Grenzen.

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

Willy Deventer

Ach, één peukje denkt de argeloze weggooier, maar zo klinkt het miljoenen keer per jaar. Al die kauwgum, al die blikjes enz. vormen gauw ‘n troep van jewelste! Het doet er toe dat JIJ hét verschil maakt. Opgeruimd staat… NETJES!

VLAAMSE OVERHEID


21 JULI: NATIONALE FEESTDAG

ROUTE Of Rotary Ronse die ‘massaal’ naar Brussel trekt voor de troonswissel Albert naar Philippe alle festiviteiten zal bijwonen, weten we niet. Premier Di Rupo heeft een taskforce van 25 mensen in het leven geroepen om de troonswissel op 21 juli voor te bereiden. Het programma krijgt stilaan vorm. Zo zullen koning Filip en koningin Mathilde een deel en waar volk wordt verwacht - van de route in Brussel te voet doen om de bevolking te groeten. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van de kanselarij van de premier, van ‘t Koninklijk Paleis, van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Defensie én van het crisiscentrum. De grote lijnen van de troonswissel liggen al vast, want een echte kroning wordt het niet! In de namiddag willen het oude en het jongste koningspaar vanop het balkon van het paleis samen de menigte groeten. ’s Avonds zijn Philippe en Mathilde op het Feest in het Park in Brussel. Vanuit een open limo groeten ze de bevolking. De route zullen ze zelfs voor ‘n stuk te voet doen.(daar waar 49% van de Vlamingen verwacht worden). Koning Albert zal na de troonsafstand terugvallen op een dotatie die rond de 925.000 euro per jaar zal liggen, het bedrag dat de nieuwe vorst voorheen opstreek. Koning Philippe mag 11,5 miljoen euro van de civiele lijst incasseren, maar moet daar wel een pak kosten van betalen! Bij zo’n gebeurtenissen gaan de grappenmakers steevast aan de slag en we noteer- OEPS, enkelvoudige knoop der er reeds eentje: zou Herman De Croo

PHLIPPER NAAST MATILLE…

zeggen!

15

Vader Glorieux in beeld (6)

Onze redactie was halve dag te gast bij de aan de Normaalschool en vervulde achtereenvolgens broeders een aantal opdrachten: ten eerste in het lager onderwijs en daarna ook in het technisch onderwijs te ‘van GloPuurs, Bornem & Lebbeke. Te Ronse was hij van 1989 rieux’ te tot 1995 directeur van de basisschool Glorieux. Lourdes Broeder Gustaaf Tistaert kende een lange onderOostakker en we ontdekten rond de vawijsopleiding. Na de normaalschool te Oostakker der der armen nog een en ander. Op de volgde hij eerst de opleiding regent, zijnde de oude volgende pagina zien we drie broeders, letterkundige afdeling aan de Sint-Thomasnormaalofficieel genaamd van O.-L.-V. van Oostschool te Brussel. Na zijn legerdienst studeerde hij akker, van wie we hier reeds enkele wetenswaardigheden weergeven. Óók om- aan de faculteit van psychologie en pedagogische wedat deze volgelingen van Glorieux iets tenschappen te Leuven waar hij in 1961 afstudeerde. met Ronse te maken hebben. Maar be- Hij werd dan leraar aan de St.-J. Berchmansnormaalschool te Oostakker en werd op vraag van de KU te ginnen we op deze pagina met de broeder-kunstenaar die deze beelden maak- Leuven assistent waarna hij gewoon hoogleraar werd. Hij promoveerde op een uiterst interessant thema: te, namelijk broeder José (Peter Janssens). Deze broeder heeft destijds, voor- evaluatie en constructie van interscolaire proeven in aleer naar Belgisch Congo af te reizen, onderwijs. Hij was de grondlegger van de interdiocesane proeven van wiskunde en moedertaal en redieerst nog vier jaar in Ronse verbleven. geerde deze proeven meer dan dertig Thans geniet hij in Lourdes van ‘n rustige jaar. Te Ronse is hij lid van de Raad oude dag. van Bestuur van VKORR. Broeder Broeder Willem (West-Vlaming Omer Tistaert leidde ons in Lourdes rond Dedeyster) arriveerde in Ronse in maart waarvoor héél véél dank.  1966 en hield het in Ronse vol tot het einde van de broeders alhier, dus tot in december 2011. In Ronse heeft broeder Willem zich vooral bezig gehouden met het onderhoud van de gebouwen (zowel klooster als de school). Voor die opdracht kon hij rekenen op twee helpers. Hij was ook verbonden aan de JAKHALSgroep van Damien Van Wambeke. Broeder Gabriël Delbecke genoot een onderwijzersopleiding, slaagde in 1954

Liggende broeder in de tuin en Petrus met attributen door sculpteur broeder José die vier jaar in Ronse woonde…

B


Broeder Perboyre (Raymond De Rycke; Gent 1888 -1954) is de schilder van een opmerkelijke kruisweg in de grote kapel van de Glorieux site te Lourdes Oostakker. Hij genoot na zijn opleiding als schilder enkele jaren academische vorming en had z’n professionele bezigheid aan de technische scholen Glorieux te Oostakker. Anekdote is dat hij overleed als hij de gestorven Christus aan ‘t schilderen was… Deze J.C.-figuur is echt ‘n man van vlees & bloed binnen een compact contour …

C 29’13

V.l.n.r. de broeders Willem, Tistaert & Gabriël …

Auguste Delfosse (zie gAZet nr.23) schetste in 1852 dit portret van juffrouw Antonia Depoorter, ‘n Gentse textielfabrikante die ook in Ronse investeerde, óók in financiële steun t.o.v. de goede werken en de armoedestrijd van Glorieux én omwille van… óók morele steun met de vader der armen werd… beklapt!; soelaas enerzijds én begin van alle ellende voor Stefaan Modest, want wié kan tegen roddels op, wie tegen de… duivel? Zie gAZet nr.17.

Zie ook blz.W ‘Oostakker’ herbergt ‘n heus missiemuseum, ook dit portret van een Glorieux-missiebroeder:

… en Glorieux in serigrafie, ITprint & Smyrna!


D 29’13

http://www.youtube.com/watch?v=snPrHBSctGM

BROEDER EDESIUS schreef over leven en werk van Vader Glorieux het opmerkelijke boek EEN NAAM OM NOOIT TE VERGETEN; op de broederbegraafplaats Lourdes Oostakker ligt hij samen met de Ronsese weldoener nabij de R4…


E 29’13


F 29’13

Als hierboven Glorieux op pellicule staat, de enige wellicht, dan zijn de bustes niet helemaal hém; hier gelijkt hij zelfs sterk op… Germain Derouck!


G

Ten noorden van de collegiale door een storm verwoest… de aloude  Sint-Pieterskerk!

gAZet 29’13

A

A

B

Broeder Willem (zie blz.B) werkte deze maquettes uit…

A B

B

‘T ZOGENAAMDE MODELINSTITUUT (B)

B

C Volgens een tekst van broeder Gabriël (zie blz.B) met verslag van bestelling, thema’s & plaatsing van dit glasraam in de grote kapel bij Stefaan Glorieux te Lourdes, is dit glasraam (1927) van Henri Coppejans, glasschilder in de Kalversteeg te Gent.

D ‘t Modelinstituut valt nog duidelijk in z’n kruisvorm te herkennen; C = de arcaden (zie gAZet nr.30) en D = dak en bovenverdieping van het huis van de deken a/d Hermesstraat (gAZet nr.27)


H F

29’13

G A

B

D

C

L

E K

M

N

O … 1684 van de brandstapel redde en Loes Deventer inspiratie gaf voor haar scriptie die week na week in gAZet in (aangepaste en vooral actueel geïllustreerde) afleveringen aan bod komt | I = de andere hoek Zuidstraat/Oude Vesten met het flatsblok waar voorheen de Patria stond | J de grote zaal van de Patria is er nog (thans meubelen Miel Duquin) | K = torentje Spillegrem | L = vanwaar de panoramafoto HOME gAZet nr.28

Q

RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 13 JULI 20:23 A = kerk van de Arme Klaren (die van de eieren voor goed weer destijds), thans Effeta (opvang aidspatiënten) | B = loods die nog eigendom geweest is van weekblad –AZ (planning zelf drukken), gelegen kop Rode Broeckstraat | C = kerk Wit-Geel kruis in de Olifantstraat | D = café COC voorheen meesterwoning Portois | E = hoekhuis aan het de Malanderplein (voorheen kleding broers Debusschere) | F = skyline huizenrij Bordetlaan | G = Martinuskerk | H = torentje hoekhuis Zuidstraat/Oude Vesten waar burgemeester Oscar Delghust woonde en Florent Devos het land- en kaartboek Ronse… De rekkems links onder letter zijnde de plek van de panoramafoto HOME nr.28

L

K

 Hierboven de

nieuwe ingang van ‘de kliniek’

D

H

I

J

E

P

werd genomen én onze redactie vaag te zien is noordflank Ronse | M = Brandweer | N = voorheen vredegerecht , nu regionaal landsch. | O = flatsblok aan P = Bruul | Q = flatsblok langsheen de Ambrosiusstraat

O


I

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

DE BUITENSTAD VAN RONSE TEN TIJDE VAN 1684 (vervolg)

29’13

23 HET HYDROGRAFISCHE NETWERK Zoals in gAZet nr.10 aangekondigd, zouden we terugkomen op de Ronsese waterlopen die in 1684 door de stad liepen. Onder waterlopen worden beken, grachten en sloten die het stadsgebied doorkruisen, verstaan. De belangrijkste waterlopen, van de 58 stuks die door Ronse stroomden, zijn de Meulebeek (9 968 m lang), de Sint-Martensbeek (3 972 m lang), de Klijpebeek (3 453 m) en de Vloet (2 415 m). In 1684 bedroeg de lengte van de waterlopen te Ronse 53 222 meter en telde het hydrografische netwerk 34 bronnen. Langsheen de waterlopen waren, zoals besproken in diverse vorige edities van gAZet, zie aldaar, tien watermolens gelegen, waarvan verscheidene met spaarvijver. Van de tien watermolens waren er acht langs de oevers van de Meulebeek gelegen. Deze Meulebeek thans Molenbeek zien we bij de landmeters Daniel de Smet en Lieven Hoelman van 1684 wél getekend, maar geen enkele beek wordt in naam vernoemd op de door hen getekende kaarten…

HET HYDROGRAFISCHE NETWERK

© De publicatie van deze kaart is in gAZet een absolute primeur. Ze komt voor in de scriptie van Loes Deventer tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geografie, optie Landmeetkunde. Deze kaart mag onder geen enkel beding worden gekopieerd en zulks onder geen enkele vorm. Alle auteursrechten strikt voorbehouden.


 De Stookt

J

Evenmin staat de Vloedbeek op de kaarten geschreven, maar hier herkennen we ze aan de langsgelegen percelen onder de benaming

Beneden de Langeweg ligt  de Marmezoek

A

29’13

2 3

‘vloet’

1

(Vloet is met t; Vloedbeek met d)

De houten Christus met één voet uit dit kapelleke bevindt zich in de crypte, ‘gered’  door Albert Cambier (†)

Hiernaast zie je hoe drie bronnen in ‘n grotere beek lopen…

De Weerstandstraat nabij de hoeve Bouche 

STADSGRENS (C) WAAR DE BEEK NABIJ DE MARMEZOEK IN DE SINT-MARTENSBEEK LOOPT

1

B De Meesterschool (1) & de Meisjesschool (vrij net) op de Durenne (2)

2

Hierboven loopt de Vloedbeek in de Molenbeek; de Vloedbeek situeert zich tussen de Maagdenstraat en de Industriezone Klein Frankrijk.

vanop Stooktstraat

A FIERTEL

op grens Deurnemeers / rue le la Durenne

C vanop Albert Demanezstraat

B


LIEDJES VAN MAMA LÉONA (VERVOLG)

K

DE BOERENKNECHT

Na WOI gingen vele meisjes uit onze kroostrijke gezinnen dienen bij ‘n madame, terwijl de jongens boerenknecht werden. Meestal was dat voor kost en inwoon en of er ook geldelijke loon aan te pas kwam, hing Het leven ging zijn gang… en ook toen kon ja- af van de goodwill van baas of bazin. De boerenknecht leerde hard werloersheid tot alles leiden én zelfs tot MOORD! ken alsook… schone manieren, zijn baas den boer eiste immers alle resMaar meer dan vandaag liet zo’n gebeurtenis pect, HIJ stelde (zich soms boven) de wet. Wie is die knecht, welk stade stadsgenoten onverschillig. De schandpaal tuut heeft ie, wat zijn zijn stoutste dromen? Dit lied daarover, een jonge bestond niet meer, toch werden buren en ken- Ronsenaar begin de jaren twintig van vorige eeuw in boerendienst… nissen geïnformeerd en wel… DOOR ‘N LIEDJE! 1/ Vrienden ik moet u iets gaan vertellen. Niets mocht erin ontbreken: de plaats van ge- Maar gij moogt het niet verder uitbellen. Op ons hof valt er hier veel te werken. beuren, naam van dader en slachtoffer, het Dat kunt gij merken op mijn persoon. motief voor de moord. Ook wijze raad alsook Driehonderd kiekens heb ik te verzorgen. de zedenles kwamen in elk couplet aan de En dan rapen gaan trekken voor morgen. beurt. Zeven koeien en een peerd en drie varkens zonder steert. Zing je mee?, anders Hedwin Rubbens kan dat! Zie dat is toch ‘t vertellen weerd.

LIEFDESDRAMA IN DE KAPELLESTRAAT

Liefde drama in de Kapellestraat

29’13

MINDERHEDEN TELLEN MEE!

REFREIN: En ons peerd heeft maar een oge. En ons giete die staat drooge.

(Plaisir des bois) 1/ Stad Ronse wordt gestoord

Door een wreede moord. In de buurt Kapelleweg. Als men zich vergeet. En geen plichten kweet. Dan op ‘t laatst wordt het wreed. (HET REFREIN GEVEN WE IN HANDSCHRIFT )

2/ Julienne Riegard was vroeger niet raar.

Maar waarom bleef zij niet braaf. Door de tussenkomst van een ander man. Neemt haar leven een einde dan.

2/

3/ Na steeds voor het slot.

Benijd geen anders lot. Liefde is één, maar niet gemeen. En gij moordenaar. Uwe plaats wacht daar. In ‘t gevang misschien levenslang.

LIEVEN DHAEZE & JORIS STOCKMAN (0476.43.17.14) (0479.70.91.68)

3/

En de meid ja sapristie. Dat is eene popemie Want zij wascht haar met poudre de riz. LEES VERDER BLZ.O.


L 29’13

http://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI

Deze hoorndame én kop die we in vorig nr. zochten staat pal tegenover de ingang van de… Athené Royal hoek Bruneellaan en Coupl’Voie; de voet is die waarop Florent Devos z’n Bommelszot staat in het fonteinwater op het Winston (stations) Churchillplein. Kop en voet van deze week… én?

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN? EEN MAKKIE…

http://www.youtube.com/watch?v=XjVNlG5cZyQ

hierboven heb je dat peukje van blz.A reeds…


M

Op de binnenkoer van het museum was er 11 juli vertelling met muzikale omlijsting: een blijkbaar strijdvaardige kanunnik André De Wolf en Daniël Vandenhoucke in ‘t Ronssies, Freek Neirynck die in het Gents een lans kwam breken voor onze dialecten en dan ‘vergat’ Jonathan Jouret… de werkgroep ‘t Ronssies geklapt aan te kondigen!?!

gAZetGRAfiek

gAZet speelt met de gedachte om weldra i.v.m. de 11 julivieringen (!) anno 2014 bepaalde démarches te ondernemen!


N

Het wassen van geverfde strengen in de beek aan de Bruul. 29’13

PUBLIEKE TELEFOON VERDWIJNT IN RONSE!

GEVERFD

(DEEL 1)

Achter de vroegere fabriekshal van de TB (zie vorige gAZet) op de site van CC De Ververij vind je nog de oude waterbekkens. Een ververij had immers heel wat water nodig om te functioneren. Om één kilogram draad op klassieke wijze te verven, is er 5000 liter water nodig. Dat is meteen ook één van de redenen voor de teloorgang van deze bedrijven. Toen het eigen grondwater begon te zakken (een probleem in geheel Ronse), moest men stilaan gaan overschakelen op stadswater. De enorme waterrekeningen zorgden voor een onhoudbare situatie. Bovendien is dit grote waterverbruik in combinatie met de vele chemische kleurmiddelen erg milieubelastend. Wereldwijd wordt ieder jaar meer dan 55 miljoen ton textiel geverfd, waardoor 25 miljard m³ kleurstof wordt verbruikt! Omdat niet alle kleurstof gefixeerd kan worden, is watervervuiling vanwege de texVandaag staan er nog méér dan 3.500 openbare tielindustrie een wereldwijd milieuprobleem. Bovendien wordt telefooncabines in België, maar tegen eind 2015 moeten ze weg! het in heel wat gebieden uiterst moeilijk om te beschikken over Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Televoldoende en betaalbaar proceswater van goede kwaliteit. communicatie hief in mei jl. de wettelijk verplichte Verschillende wetenschappers onderzochten daarom milieudienstverlening voor openbare telefooncellen op. Het jaarlijks onderhoud van de telefooncabines kost vriendelijke technieken om textielvezels te verven. Enkele van Belgacom €1000 per cabine. De hoge kosten staan de belangrijkste ontwikkelingen zijn het gebruik van superkriniet meer in verhouding tot het magere gebruik ertisch CO2, digitale printtechnieken en het toepassen van plasvan. Vorig jaar werden de telefooncellen gemiddeld ma- en nanotechnologie. 14 minuten per maand gebruikt en bij de helft van de cellen zelfs nog geen zeven minuten. In 1997 lag Bij het superkritisch CO verven wordt gebruik gemaakt van 2 het gemiddelde gebruik nog op 15 uur per maand! samengeperst CO2 onder hoge druk (100 à 300 bar). Het is een Ook in Ronse verdwijnen ze, bvb. de telefooncel oplosmiddel voor kleurstoffen en vervangt water als kleurstofaan het station en aan de post op de Grote Markt. We bellen mobiel, toch? drager. De kleurstof wordt in dit oplosmiddel geïnjecteerd

08

Het systeem Annicq (één van de Amerikaanse patenten van Annicq, zie vlg. blz.).

RONSE,

VERWEVEN

MET TEXTIEL!

DOOR THOMAS DERIEMAEKER

waarna deze vloeistof doorheen de textielpakkingen (bobijnen, weefselboom) wordt gepompt tot de kleurstof egaal verdeeld is opgenomen door het textielmateriaal. Na het verven wordt de luchtdruk in de verfmachine verminderd. Het geverfde textiel wordt uit de verfmachine gehaald zonder bijkomende droogstap. Het verven van textiel kan gebeuren op strengen of op bobijnen. Gekleurde strengen moeten nog verder tot draad gesponnen worden. Voor het verven op bobijn ontwikkelde de Ronsese fabrikant Joseph Annicq een speciaal procédé. De man nam 


FOTO’S: DE KAPELLESTRAAT NAAR BENEDEN EN NAAR OMHOOG…

(VIERDE STROFE VAN DEN BOERENKNECHT) 4/ Van de zoon moet ik ook nog eens spreken. Want hij zit ook nog vol rare streken. Hij durft mij somtijds onder zijn handen pakken. En dan krijg ik al op mijn smoel. Maar de dochter, die ziet mij geerne. Van haar krijg ik ook appels en peeren. Zie het wordt nu mijnen tijd. ‘K heb het u nu al gezeid. Salut, merçi, bonsoir, tot op nen anderen tijd.

http://www.youtube.com/watch?v=2PEG82Udb90

VERVOLG VAN BLZ.K

 wereldwijd patenten op zijn techniek. Het principe bestaat erin de verf onder druk door de gewikkelde draad te persen in twee richtingen: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dat leidde tot minder verfgebruik en een betere hechting. Deze techniek werd wereldwijd gedeponeerd én toegepast.

WOLVESTRAAT

O 29’13

08 WOLVESTRAAT

vervolgt volgende week…


RONSE

?RONSE

P

WANNEER REED DE TOUR OOIT DOOR RONSE

Volgende zondag, ze kondigen géén… Drache National aan, maar een National Ensoleillé, laat Parijs het dan tóch in Brussel… druppelen, want ter Champs-Élysées komt de TOUR aan, bovendien le centenaire in aantal, niét in jaren! Die dikke voorbije eeuw trok de TOUR enkele keren door Ronse en we brengen hier, op bijdrage van Bertrand Vande Kerckhove twee affiches waarop we dat duidelijk kunnen zien.

óók dàt is Ronse – zie gAZet volgende week…

Hierboven de affiche van de TOUR 1956 met de rit van Luik naar Rijsel die op een eveneens zonnige warme dag door Ronse reed en er weer uit richting Leuze. Er was een ontsnapping van vier renners en we herinneren ons een lachende Fred De Bruyne die zichtbaar genoot van de aanmoedigingen van de ontelbare supporters langs de weg, tja, nog géén Michel Wuyts op antenne, he! Hij won de spurt en België kende een ritzege in de TOUR. Op de andere affiche de TOUR 1995 die de Kruissens omhoog reed, een wat grijze dag, de renners haspelden die rit af van Duinkerken naar Charleroi en het was de (Oost-)Duitser Erik Zabel die de rit won. Een Italiaan fietste in het geel door Ronse, maar het was een Spanjaard die te Parijs op het hoogste schavotje mocht klimmen, Ivan versus Miguel…

http://www.youtube.com/watch?v=PtDShF1sMFc

1995

29’13R

OP DE VORIGE PAGINA:

MIEKE BEKLIM DIE (ZAND-)BERG

MIEKE & STEVEN

29’13 2006-2007: ZUID-SOEDAN – Pibor: beheer van de gezondheidszorg voor de Murle bevolkingsgroep 2007-2008: RDC – Lubutu: heropbouw en algemeen beheer van het ziekenhuis 2008: ETHIOPIË – Shashemane: ondervoedingsurgentie; behandeling van ongeveer 30 000 kinderen met zware ondervoeding 2008: HAÏTI – Gonaïves: urgentie tengevolge van cycloon en overstromingen 2009: BANGLADESH – Dacca: opstarten van missie in de sloppenwijken van Dhaka (hoofdstad) rond ondervoeding van kinderen en jonge vrouwen; 2010: BURUNDI – Gitega: algemeen beheer van ziekenhuis gespecialiseerd in het chirurgische en sociale herstel van vrouwen met obstetrische fistels 2012: BURUNDI – Kirundo: ondersteuning van het ziekenhuis; malariaproject. Hierboven geven Mieke en Steven steeds de periode op, gevolgd door het land, dan de locatie en de opdracht voor AzG. Op de vorige en volgende pagina’s geven we de via beide interviews verkregen informatie bij de door de redactie weerhouden foto’s. Over AzG kun je verder lezen op deze website:

RONSENAARS VOOR…

“Ook al hebben we het dààr, vergeleken met Ronse, allemaal vrij primitief, tóch hebben we het dààr beter dan de mensen voor wie we ijveren; dàt is vaak een echt probleem”!

2000 t/m 2012, leven en werken voor ARTSEN ZONDER GRENZEN…

DE WERELDWIJDE OPDRACHTEN VAN OPPIE & MIEKE OPSOMER…

2000: OOST-TIMOR – Baucau: algemeen beheer van het ziekenhuis 2001: GUINEA – Kissidougou: gezondheidszorg voorzien in de vluchtelingenkampen (vluchtelingen van Sierra Leone en Liberia) 2002: ZUID-SOEDAN – Tanyang: ondervoedingsurgentie 2002-2004: ANGOLA – Kuito: ondersteuning van het ziekenhuis; ondervoeding, pediatrie, tuberculose, malaria en de gezondheidscentra 2004-2005: RDC – Kisangani: coördinatie van de projecten in de Oost-Provincie: project slaapziekte, project urgentie team, project gezondheidscentra, project seksueel overdraagbare ziekten en preventie HIV 2005-2006: ANGOLA – Kuito: ondersteuning van het ziekenhuis; tuberculose en HIV project (de andere projecten werden reeds overgedragen aan het ministerie van gezondheidszorg) plus opstarten satellietprojecten in andere provincies van het land

http://www.msf-azg.be/nl


S 29’13

“Je bent voor lange tijd ver van huis, maar elke locatie schept ons ook een thuis, waar het niet alleen gedreven werken is, maar wat ons ook veel menselijke vreugde brengt”.

“Ongedierte is vaak ons deel. Hierboven zie je een kakkerlak met vlak daarachter een aansteker om de grootte van die beesten weer te geven. Van een muis zijn we minder bang, die kennen we in Ronse ook en kijk, deze is nog ‘n heel fotogenieke ook, mét oog voor de camera”. Steven heeft een verantwoordelijkheidsfunctie, is de chef zeg maar, terwijl Mieke in de verpleging werkt. Steven is zoals gezegd afkomstig van Ronse, hij is er geboren ook (1971); Mieke is van tegen Antwerpen, Haasdonk meer bepaald, het noorden van het Waasland. Als ze in Ronse zijn, zoals tot september 2013, wonen ze in het voorouderlijk huis van kleermaker Albert Opsomer.


T

gAZet 29’13

“Door onlusten vernield, daarna weer netjes opgebouwd; nonnenbillen en gumoofkes laten toesturen, maar die snoepjes in Onze-Lieve-Vrouwvorm (liefvrouwkes genoemd), wilden ze niet opeten… Maria mag je niet opeten”! Steven op de Congostroom. Zelf varen noch autorijden màg absoluut NIET. Hét moet mét een lokale chauffeur. 


U

gAZet 29’13

WAAR OOK TER WERELD, KIDS ZIJN IMMER GAAF EN SNOEZIG!

“Nadat ze van die vagina fistels waren genezen (veroorzaakt door bvb. té veel, té lange en té zware zwangerschappen), had ik – vertelt Mieke – onze familie in Vlaanderen opgetrommeld om damesonderbroeken te sturen, liefst gemaakt van natuurlijke vezels, want zij kennen alleen… synthetische… en kijk hoe trots en gelukkig ze waren om er eentje te mogen uitkiezen, bovendien géén gène om er nog mee te poseren ook”. “Kerstdag vergeten we niet en watten stelt dan sneeuw voor en vanuit het thuisland gaan er kerstballen mee in onze valies”.


V 29’13

Na de dagtaak in huiselijke kring... Het huishouden wordt voor ze gedaan, immers mensen genoeg én dan kunnen Mieke en Steven des te intenser bij hun werk blijven. Een vracht wordt aangeleverd, een paalwoning rechtgezet en Blue Lagoon is er ogenschijnlijk nooit ver weg, maar denk er het romantische maar van weg. Steven geeft uitleg aan mevrouw de minister die op bezoek is en als er ergens een kamp van AzG wordt neergepoot, stroomt het vlug vol vanwege de lokale bevolking. De ‘tamtam’ doet het nog steeds om de behoeftigen ervan te verwittigen dat humanitaire hulp op hen wacht en dan komen ze ook in dichte drommen afzakken naar ‘t AzGkamp. We konden niet alle foto’s plaatsen en samen met wat tekst nog vervolgen we vlg. week.


De nog steeds zeer actieve club van gepensioneerde TID-leerkrachten telt momenteel in haar rangen drie collega’s die ouder zijn dan 90 jaar. Marcel Dewispelaere werd geboren in 1916 en verblijft in een rusthuis te Grimbergen. De andere twee 90-plussers werden tijdens een reünie op de Kluisberg gefeliciteerd omwille van hun kranigheid. Het zijn Frans De Ruyck en Etienne De Praetere, die allebei de goede geest van de vroegere school en van de voorbeeldige collegialiteit prezen. Voorzitter van de seniorenorganisatie, Damien Van Wambeke, kon hen in ‘n kort vraaggesprek

vraaggesprek enkele anekdoten ontfutselen. Een 20-tal opgedaagde collega’s waren getuige van de viering, een initiatief dat aan de andere maandelijkse activiteiten werd toegevoegd. De TID-senioren, die o.m. in juni ook een bedevaartsdienst in de Kapel Wittentak hielden, tellen 48 aangesloten leden. Op de foto links Frans De Ruyck (zie gAZet nr.28) en Etienne De Praetere.

TID-SENIOREN VIERDEN HUN 90-PLUSSERS HET VOORMALIGE TECHNISCH INSTITUUT DE POORTER WAS EEN GLORIEUXSCHOOL genaamd naar zijn weldoenster textielfabrikante Antonia Depoorter. Zie blz.C.

 Damien Van Wambeke is voorzitter van de TID-senioren.

W 29’13


X 29’13 DEZE TEKST VANWEGE EEN LEZER PAST WONDERWEL OP DIT VERBERGENDE DOEK ALS ACHTERGROND… DUIKT ALSTUBLIEFT ONDER… Vertrouwelingen van Leo Vindevogel, wellicht realistischer dan hijzelf, raadden hem aan om einde oorlog ondanks alles onder te duiken. Ze hebben op Leo ingesproken opdat hij effe van het toneel zou verdwijnen, het zekere voor het onzekere nemend, maar niets mocht baten! “Ik heb niemand wat misdaan tijdens mijn oorlogsburgemeesterschap, waarom zou ik mij dan moeten verstoppen?” moeten zo ongeveer zijn woorden zijn geweest. Zoals de geschiedenis vertelt, liep het anders af. Zijn kroostrijk gezin moest man en vader afgeven en zoals in gAZet van vorige week stond, maar dan netjes omgedraaid: “Als je mij vraagt: was de dood van Leo Vindevogel een politieke moord?, dan zeg ik: JA!”.

ZETEL

38

EN ZETEL 39 EN ZETEL 40 EN ZETEL 41 EN …

WE HADDEN NIETS ANDERS VERWACHT DAN DAT LEO VINDEVOGEL IN ONZE KOLOMMEN DE NODIGE AANDACHT VAN LEZERS ZOU KRIJGEN… ‘n Paar ZETELS 38 schuiven we op om de reacties rond de omstreden burgemeester van Ronse van 1941 t/m 1944 expressie te geven. We resumeren ze tot bevattelijke getuigenissen en verhalen…

EEN EERLIJK MAN Ik heb mijn moeder mij altijd weten voorhouden dat Leo Vindevogel een eerlijk man was met het hart op de juiste plek, bezorgd om medemensen…

DE KOOI MET DODE VOGEL Na de oorlog was het in Ronse de gewoonte dat als de verkiezingen naderden de socialisten in stoet voorbij de Volksbond trokken en de kattenkoppen voorbij het Feestpaleis. In de eerste rode stoet die uitdagend voorbij Den Taap passeerde, stapte een man op, die treiterig een vogelkooi meetroonde waarin ‘n… dode vogel lag. Om met Vindevogel te kunnen spotten, hadden ze ‘n vogel de kop omgewrongen, een vogel die volkomen onterecht tot de doodstraf veroordeeld was!?! Een andere lezer bezorgde ons wat op blz.Y staat!

AGENT GEORGES STOCKMAN In het huis hierboven in nr. 84 woonde Leo naast zijn broer onderwijzer Alfred (Fredje) Vindevogel. Let eens op: voor de deur stond bij de fotosessie een… WITTE auto en wat verderop zijn thans werken bezig en de container is van de firma… VINDEVOGEL! Vanuit nr. 84 ging Leo Vindevogel tijdens de oorlog dagelijks te voet naar zijn bureau in het Ronsese stadhuis en agent Georges Stockman was daarbij zijn vaste begeleider, als het ware zijn bewaarengel. Nu gaat Luc Dupont van het Mouroitplein zónder agent naar …

VAN DIE DOKTER, VAN DIE VEEARTS… (zie COLOFON) Ik heb altijd dit onthouden: ik ben in Ronse een aangelande, tijdens de oorlog was er in onze gemeente een arts die Vlaamse jongemannen vanwege de Duitsers moest keuren om manu militare naar Duitsland te gaan werken. Al die moeders en vaders ook die hem kwamen smeken om hun zoon op papier toch maar een kwaal aan te meten opdat hij niet zou moeten vertrekken. Voor ‘n paar kon ik dat doen, zei die arts, maar niet voor alle 25 jongens die onze gemeente op dat moment telde. Bleef er een gesneuveld achter, WAS DÀT STEEVAST MIJN SCHULD! 


Y 29’13

RECTO VERSO

Het valt bij hogerstaand pamflet op dat het, ongedateerd, uitsluitend gericht is aan heren! Valère Depauw is de schrijver die inspiratie kreeg van Octaaf De Badts (zie gAZet nr.08) en TAVI neerzette! Omtrent Leo Vindevogel kreeg gAZet een rist reacties die we over enkele zetels 38 verdelen deze week. We brengen dus beeldmateriaal dat er toe doet omtrent deze omstreden oorlogsburgemeester.


HET RODE OORTJE 29’13 STADHUIS RONSE ZOMERREGELING: elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u.; woensdagnamiddag gesloten; open op de zaterdagen 27 juli en 10 & 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u.; ronse.be – 055 23 27 14

http://www.youtube.com/watch?v=R0pvWOXZczI

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

OKRA DANST RONSE

AANGAANDE LEO VINDEVOGEL BEREIKEN ALWEER REACTIES ÉN FOTO’S ONZE REDACTIE…

www.dezeweek.be

AFLOSSING VAN DE WACHT BIJ OKRA DANST: “In de wereldgeschiedenis was er Alexander De Grote, was er Karel de Grote, maar in de geschiedenis van de Ronsese OKRA-dansgroep DE BINGO’S was er Germaine Degroote”. Zo begon de OKRA-voorzitter, Damien Van Wambeke, zijn afscheids- en dankrede voor de leidster van de plaatselijke dansgroep. Germaine Degroote heeft jarenlang de dansgroep, onderafdeling van OKRA Ronse, met veel voldoening geleid en tot ongekende hoogten gebracht. Als vaste danspartner had zij Jacqueline Elet, die eveneens bij de hulde betrokken werd. De man achter de draaitafel was én is nog steeds John Fourneau, de man van Germaine. Alle drie blijven ze lid van de 30koppige groep, maar de fakkel van de leiding wordt nu doorgegeven aan nieuwkomers: Mireille en Marina, OKRA-danslesgeefsters uit Merendree. Alle betrokkenen werden vanuit OKRA met een geschenk bedacht. Bij de inzet: V.l.n.r.: Monique Huysman (afvaardiging bestuur), Germaine Degroote, Jacqueline Elet, Mireille (nieuwkomer), Marina (nieuwkomer) en John Fourneau de echtgenoot van Germaine Degroote. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130715_00658850&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– COLOFON Als je dit leest, is Ronse zo INFO & VERANTWOORDING ongeveer één week met vakantie. gAZet van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) 29’13 Prettige vakantie gewenst jullie materiaal in jaargang 01 nummer 29 van het allen. Wij zorgen voor JOUW lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse VERVOLG VAN BLZ.Y gAZet wel! Zo ongeveer was dat HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook ook het geval met de vlg. blz.); foto Mieke&Steven; eigen foto’s; veearts die paargAZetGRAfiek den moest BLZ.A: foto’s Mieke&Steven; uit campagne goed- dan tegen zwerfvuil Vlaamse Overheid wel zou afkeuren: BLZ.B: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; fotograaf voor boeren onbekend was ‘n paard BLZ.C/D/E/F/G/H: eigen foto’s aan de bezetBLZ.I/J: eigen foto’s; bijdrage Loes Deventer ter kwijt een land- & kaartboek van Ronse 1684 regelrechte BLZ.K: eigen foto; bijdrage Hedwin Rubbens ramp. Weeral: voor hun BLZ.L: eigen foto’s paard dat dan BLZ.M: foto’s Damien Van Wambeke; toch naar den Duits moest, DÀÀR ZOU DE gAZetGRAfiek VEEARTS VOOR BOETEN!?! BLZ.N/O: eigen foto’s; bijdrage Thomas Deriemaeker Á CHARGE, Á DÉCHARGE… BLZ.P: eigen foto; bijdrage Bertrand Vande Het valt ons bij de reacties op, dat deze eerder à décharge klinken wat Leo Vindevogel beKerckhove treft, dan wel à charge! Mijn eigen vader BLZ.Q/R/S/T/U/V: foto’s Mieke&Steven ondervraagd, die de oorlog als jongeman van BLZ.W: bijdrage door Damien Van Wambeke 25/30 jaar heeft meegemaakt, gaf hij aan dat BLZ.X/Y: via lezers (zetel 38); eigen foto’s… Leo Vindevogel door zijn onbetwistbaar BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via); opportunisme en zoals in ons vorig nummer OKRA foto’s door Damien Van Wambeke gesteld door onze gesprekspartner, PECH had, gewoon pech. NOOIT MEER OORLOG??? COLOFON; naar levend model door Willy Nr.29: Ronsenaars Mieke & Steven Deventer; foto An Deventer werken wereldwijd voor Artsen zonder OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang Grenzen | ook gAZet is tegen zwerfvuil | Terwijl je 01 nr.29 van 19 juli 2013; 30 pagina’s en bijzonder gestoffeerde Glorieux leest, 145 beelditems… bijdrage van onze reporters in Lourdes kli(n)kt er uit gAZet! PAGINA 30: de glasraamduivel Oostakker | textiel 08 | kaartboek Ronse gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang via 1684 | koppen & voeten | vervolg Leo Vindevogel met zetel 38, 39, 40 … | 100 jaar TOUR en wanneer reed die door Ronse? | Philippe roi des Belges | gAZet is niet het orakel van danswissel bij OKRA Ronse staat bij… HET RODE OORTJE Ronse; wie ‘n wikipediaatje en vergeet na het overzicht wil doen, SHOOT! de duivel van pagina 30 niet! potlood naar levend naaktmodel door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

gazetronse.be

ZETEL

38

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet ziet je hier volgende vrijdag 11.00 uur weer?


gAZet jg.01 nr.29 vrijdag 19 juli 2013 


30 DIT IS PAGINA 30 VAN GAZET NUMMER 29. IK BEN DE GLASRAAMDUIVEL. MIJN LEUZE IS, ZOALS JE KAN LEZEN: GENOT ZONDER GOD! MAAR KIJK, DE AARTSENGEL PRIEMT ZIJN ZWAARDPUNT TUSSEN MIJN TWEE OGEN EN MIJN VERVAARLIJKE BEK, MIJN SPITSE KRULLENDE HORENS, MIJN SCHERP GEKLAUWDE POTEN, MIJN MOORDENDE ZWIEPENDE STAART DIE MET ÉÉN PRECIES GEMIKTE ZWEEPSLAG WEL 666 TEGENSTREVERS INEENS DOODT, VERMOGEN PLOTS NIETS MEER. NADA! UITGETELD BEN IK… W EL K E L E Z E R S T U UR T E R ‘ N A N D E R E D U I VE L I N?