Gazet jaargang 1 nummer 26 28062013

Page 1

gAZet jg.01 nr.26 vrijdag 28 juni 2013 27 blz. & 85 beelditems

nr. 26 2013

HET IS ZOVER: dit is ons eerste vakantienummer! Een vakantienummer betekent een beperkt aantal pagina’s, minimaal 19, maximaal 27 zoals dit nummer. In september gaat gAZet er weer volop tegenaan. Prettige vakantie én, indien op reis: behouden thuiskomst in Ronse weer!

ZETRONSEVOORAAN!

JG.01 NR.26

HET IS ZOVER: DE VLIERSTRUIK BLOEIT EN… HET IS ZOVER: Ronse wil tuupe één TEAM zijn! Zie blz.R

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

HET IS ZOVER: DE DIPLOMA’S ZIJN ER WEER!

 BLZ.K LEVENSLOOP TEGEN KANKER

de vlierbloesem zuiveren, NIET wassen (*)

… SPOEL EEN (WITTE) WIJNFLES UIT. LAAT GOED UITLEKKEN. VUL ZE GOED OP MET DE VLIERBLOESEM (*). VUL DE FLES MET AZIJN NAAR KEUZE. LAAT DRIE WEKEN LICHT NEMEN OP DE VENSTERBANK. MAAK VERSE MAYO & WERK AF MET EEN FLINKE SCHEUT… VLIERBLOESEMAZIJN. MENG MET GRIJZE GARNALEN… H E E R L IJ K !


GEEF TOE: COMFORTABELER DAN DIE ZWEEDSE BANK BIJ MARCEL!

© copyright zie

COLOFON achteraan...

A 26’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

VOOR VOLGENDE WEEK STAAT REEDS EEN ANDER VERHAAL KLAAR; OOK VOOR JOU ZIT ZETEL 38 LEKKER…

38

http://www.youtube.com/watch?v=-jBXT8N18wc

ZETEL

Het gebeurde in de tijd van de lires, maar daarom niet minder waar! Zeker ben ik ervan dat ik dit verhaal van onze buren mag geloven! Samen met een ander koppel kozen ze Sicilië om hun zomervakantie van vóór de euro in te vullen. Eens op het eiland, wagen gehuurd, genoten ze van de mediterrane gerechten, typische dorpspleintjes, uitnodigende winkeltjes. Het is voorbij één van die trekpleistertjes dat zich volgend tafereel afspeelt… Na een rijkelijke Italiaanse tafel in ‘n afgelegen restaurantje willen onze vakantiegangers nog een souvenir voor thuis op de kop tikken. Langs een godvergeten eenzame kronkelweg vinden ze een godvergeten boetiek met godvergeten postuurtjes. Eens de boetiek binnen, levert onze buur (inmiddels reeds lang overleden!) in zijn platste ‘Ronssies’ commentaar op alles en nog wat en dus ook op de verkoper: “Waa verkuupt dienen onnuuzeliere hier aalemoele, he kluutzaak mei oa schieve taute, hoeveil moe daa scharmeinko° (*) hier koosten? Waa nen wietie zeide ga° en woer dade ga° guild tuirt vuiren vroegen!?” én nóg van dat fraais! Beide dames van ons gezelschap bescheuren zich van het lachen, ze kopen voor de verdere leute zo’n prul en na betaald te hebben, zegt de verkoper doodleuk met een uitgestreken gezicht: “Zijn jullie van Ronse, IK ben afkomstig van… Oudenaarde!”. Onze buurman achteraf tegen ons: “Was er toen ‘n afgrond geweest, ik sprong er gelijk in van schaamte”. Met rode oortjes droop ons viertal af en de winkelier had niet alleen binnenpretjes, maar tevens een smile van… Sicilië tot… hier! Dus, op reis, opgelet: denk immer aan… ‘Oudenaarde’! (*) onze redactie werkte het Ronssies van onze lezeres ietwat bij…

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

ZEG HET met www.gazetronse.be en www.azronse.be een bloem, met een zoen, en op de blog bij azronse.wordpress.com voor of na de noen, tegen jouw kapoen, postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse zelfs tegen een hoen… E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com Moet je gewoon doen! ZEG GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend HET met een bloem, met een onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s) zoen, voor of na de noen, tegen productie: Willy Deventer jouw kapoen, zelfs tegen een hoen… MOET JE GEWOON DOEN!

Paeonia (Paieon was een Griekse oudheidsgod!), pioenroos of gewoon PIOEN, da’s DEZE bloem!


B

Pastoor Maurice Schoorens van dekenij Ronse met standplaats Berchem (Kluisbergen) vierde zijn priesterjubileum. Tijdens het schoolfeest afdeling wijk Aatstraat van het Sint-Antoniuscollege (“bij de paters”) kwamen op 15 juni onder het thema ‘Bommels’ de Bommelkoning & Bommelkoningin op bezoek…

BOVEN DUS EEN WERPSPOEL (de thuiswever werpt zijn spoel doorheen de schering en inslag van links naar rechts en van rechts naar links); ONDERAAN DE SCHIETSPOEL DIE MECHANISCH… over en weer schiet op een industrieel weefgetouw.

Thomas Deriemaeker die met zijn textielserie noodgedwongen een week moet passen, zal later uitleggen dat de huidige weefgetouwen een ‘mechanische’schietspoel zoals hierboven afgebeeld niet eens meer nodig hebben… | Extra ‘TEXTIEL’ vanwege de redactie op blz.V

… verscheen deze week in ieders brievenbus en dit staat er in: Ronse ondertekent gedragscode invasie planten (uitheemse planten tegengaan en de eigen biodiversiteit bevorderen); hoe correct parkeren in de stad?; Ronse kaart de bestrijding van o.a. distels aan (ga in deze gAZet maar eens kijken wat er op blz.N staat!); Ronse op scène krijgt in het stadsmagazine uiteraard volle aandacht op de twee middenpagina’s; de stad zoekt brandweerlui M/V (dat is een job op vrijwillige basis); bij Vanthilt On Tour wordt alleen stilgestaan met een bladvullende coverfoto van de ingang van deMarcel-tent; het gaat in INZICHT verder over… afwezigheidstoezicht als je met vakantie gaat, ondernemen met een arbeidshandicap, graag verwaarlozing vermijden (door onkruid wieden in voortuinen, een lik verf op de ramen…), ‘De Vrijheid’ van Ronse en het masterplan daarrond, ‘de verklaring van Ronse’ en een waaier van evenementen in de kijker…

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be

(*) de verzuring wordt volgende week vervolgd…

‘N WERPSPOEL (van handgetouw) tegenover schietspoel (van mechanisch weefgetouw) , in het Frans navette à main of navette cintrée, was de kop/voet die we vorige week zochten. Welke kop dan wel voet zoeken we deze week? Beide driehoeken zijn hints bij én ‘n witte kop én een witte voet !?!?!

http://www.youtube.com/watch?v=k-JPueMjVXA

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

26’13


C

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

DE BUITENSTAD VAN RONSE TEN TIJDE VAN 1684 (vervolg)

20 HET GRONDBEZIT (vervolg)

Eigenaar

AKKER [ha]

WEIDE [ha]

BOS [ha]

26’13 TOTAAL [ha]

PRIJSIJE

P

S

D

AANTAL PERCELEN

Sint-Hermeskapittel

Vervolg zie volgende pagina.

(**) in 1431 was de kapelanie ‘O.-L.-V. ter Kapellen eigenaar van de CAPELLE MEULEN (cf. gAZet nr.10)

WILLY DEVENTER

Zuivere eigendom 120,85 35,23 5,17 161,25 496 2 10 99 HET GRONDBEZIT VAN DE GEESTELIJKE INSTELLINGEN Proostdij 0,5 0 0 0,5 1 6 6 1 Het Sint-Hermeskapittel te Ronse had een Tresorie 15,47 2,53 11,82 29,82 103 13 5 19 zeer ingewikkelde structuur, met diverse ‘leden’, zoals de proostdij, de tresorie en Gemene kapelanen 9,85 1,97 0 11,82 30 16 2 6 de kapelanieën, die ook apart bezittingen hadden. Van het totale eigendom van het Kapelanieën (*) kapittel en zijn ‘leden’, namelijk 317,27 Sint-Jacob 0 0,88 0 0,88 0 3 1 1 ha, behoorde 50 % zuiver aan het kapittel Sint-Michiel 8,76 0 0 8,76 48 10 7 10 als kanunnikengemeenschap toe; van de ‘leden’ waren de tresorie en de kapelanie Sint-Jan-Baptist 20,62 9,09 0,56 30,27 78 10 4 7 van Sint-Jan-Baptist met elk negen proAlle heiligen 0,87 1,87 0 2,74 20 16 2 3 cent de belangrijkste bezitters. De talrijke kapelanieën hadden samen 36 % van het O.-L.-V. ter Kapellen (**) 11,29 0,39 0 11,68 39 15 7 9 kapittelbezit in eigendom. Deze kapelaO.-L.-V. in Crypte 3,65 0 0 3,65 14 0 0 3 nieën waren godsvruchtige stichtingen met welbepaalde eigendommen, waarvan O.-L.-V. Puttemans 2,95 1,25 0 4,2 11 4 0 5 de bedienaars, ‘kapelaans’ geheten, door O.-L.-V. in Sint-Matens 0,35 0 0 0,35 0 18 9 1 het kapittel aangesteld waren en de verplichting hadden een aantal missen per Sint-Maria-Magdalena 6,68 1,32 0,77 8,77 26 4 6 14 week aan een bepaald altaar te lezen en Sint-Simon en Judas 8,84 0 0 8,84 30 19 10 11 de koorgebeden van het kapittel “zoveel mogelijk” bij te wonen. In de tabel op Maria Antiqua 5,01 2,12 0 7,13 43 9 11 6 deze bladzijde wordt het grondbezit van Sint-Servaas 0,98 0 0 0,98 4 10 0 1 het Sint-Hermeskapittel weergegeven. Naast het grondbezit van het Sint-HerSint-Martens-in-Crypte 4,65 1,6 4,81 11,06 21 12 1 7 meskapittel hadden ook nog andere Sint-Hermes 0 1,32 0 1,32 6 0 0 1 geestelijke instellingen grond in eigendom. Van de geestelijke instellingen was, Sint-Steven 4,69 1,04 1,48 7,21 17 18 9 7 na het Sint-Hermeskapittel van Ronse, de Sint-Pieter en Paulus 4,45 1,59 0 6,04 24 10 6 7 aloude abdij van Maagdendale te Oudenaarde de grootste grondbezitter (69 ha TOTAAL (Sint-Hermeskapittel) 230,46 62,2 24,61 317,27 1025 0 2 218 in 27 percelen), gevolgd door het hospi(*) kapelanie = stichting waarvan de geldmiddelen of goederen gebruikt worden om zielmissen te lezen in een bepaalde kapel taal van Ronse (52 ha in 61 percelen).


20 Vervolg van vorige pagina.

Van de geestelijke instellingen was, na het Sint-Hermeskapittel van Ronse, de aloude abdij van Maagdendale te Oudenaarde de grootste grondbezitter. 

12

“Als ik ooit moet worden geportretteerd - zei Stefaan Modest Glorieux ooit – dan moet het tussen een weeskind zijn en een oude bedelaar”. Zo zien we Glorieux midden beiden op de diepdruk door Willy Deventer (links midden; zie gAZet nr.24) en zo ook boet-

D

gAZet 26’13

http://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA

Hierna volgden het hospitaal van Oudenaarde (19 ha, waarvan vooral bos), de Ronsese armeninstellingen (Sint-Pieter: 11,50 ha in 20 percelen; Sint-Maarten: 7,62 ha in veertien percelen) en het klooster van Elsegem (7,2 ha in elf percelen). Opvallend was de kleine gemiddelde perceeloppervlakte – behalve voor de abdij van Maagdendale en het hospitaal van Oudenaarde – die slechts ongeveer 0,5 ha bedroeg. Wellicht was die kleine gemiddelde oppervlakte het gevolg van diverse schenkingen in de loop der tijden; het kapittel van Ronse lijkt dus ook niet van oudsher zoveel bezittingen gehad te hebben. De pastorieën van Ronse kwamen er niet al te best vanaf, zoals dit vaak het geval was voor de gewone zielzorg; het SintHermeskapittel, dat de pastoors benoemde, zorgde echter wel voor hun wedde. Wat de armeninstellingen betrof, dient nog gezegd dat hun statuut gemengd burgerlijk-geestelijk was, zodat hun indeling bij de geestelijke instellingen op een subjectieve keuze berust.

Misschien de enige foto (in sepia tinten) die ooit van Vader Glorieux werd gemaakt staat onderaan links. Daarvan zijn alle artistieke interpretaties afgeleid om Glorieux in portret te vatten: in beeld, glasraam, schilderij, tekening…

seerde Florent Devos hem naar brons in het Bruulpark (zie de kop van Glorieux hierboven, detail uit het driepersoonsmonument). Boven links zoals Paul De Bruyne hem in keramiek zag (achteraan in de SintHermeskerk). Grote foto: Glorieux met brevier (detail) door A. Lannoo. Zie verder op vlg. pagina…


Het document hieronder is zeer merkwaardig. Het is ‘n sepialavis onder de hoofding Beroepschool De Poorter (*) Ronse en onderaan de melding van beide congregaties die Glorieux in Ronse stichtte: de Broeders van O.L.V. van Lourdes (Oostakker) en de Zusters van Barmhartigheid. Deze prent verscheen in het jubileumboek van 1999 van de Oud-LeerlingenBond van het Sint- 

(*)

E

gAZet 26’13

ROUTE

Eerste én originele buste van Vader Glorieux door Frans Van Havermaat, Boetseerwerk. Vader…

Het moet gezegd: Glorieux lijkt een knappe oudere man, golvend haar, lange neus, spitse lippen, minzaam!

Schedel van Vader Glorieux zoals hij te Oostakker wordt bewaard. Zie gAZet nr.25.

http://www.youtube.com/watch?v=r1nNdTyDZEs

12

Vader Glorieux in beeld (3)

(*) Antonia De Poorter is Glorieux weldoenster. Hilarius gaf in 1896 de opdracht aan de Brusselse bronsgieterij Peterman de opdracht om er een bronzen buste van te gieten met als resultaat (zie foto hierboven) dat aldus dé buste der bustes ontstond, alle volgende - én

ze vallen niet te tellen - van dit werkstuk afgeleid. Zo in België als in het buitenland…

 Antoniuscollege (auteur en samensteller Jan Mores, archivaris) en emeritus collegeleraar Jan schrijft: “Niemand betwist dat E.H. Glorieux een hele omwenteling in Ronse heeft teweeggebracht … Zou Glorieux ook moeten gerekend worden tot de grondleggers van het … college? De verschillende brieven en documenten door E.H. Glorieux nagelaten, maken melding van een college dat hij bestuurde tussen 1829-1844”.


Carmen & Gustave op bezoek bij Solange, weduwe van Jacques Vandewattyne

GUSTAVE & CARMEN VANBALBERGHE-VERHAEGHE Z I J N

M E C E N A S S E N

F 26’13 http://www.youtube.com/watch?v=-YQhmSsEST4

In een verslag aangaande de Réserve Précieuse van de universiteit ULB (Université Libre de Bruxelles) lezen we in 2005 dat… de heer en mevrouw Vanbalberghe van Ronse, actieve en genereuze vrienden van de universiteit, het voornemen hebben geformuleerd om gaandeweg het totaal van hun collecties te schenken aan de Réserve Précieuse (waardevolle reserve). Van nu af omvat het FONDS VANBALBERGHE een belangrijke documentatie van boeken en archieven gefocust op de geschiedenis van stad Ronse. Meer nog beschikt het FONDS VANBALBERGHE over boeken en documenten over kunst, Franse literatuur, schilderijen en collectievoorwerpen. Gustave wist gAZet daarbij te vertellen dat er intussen 300 brieven van zijn oom Frits Sabbe uit Wannegem-Lede en die tevens kunstschilder en beeldhouwer was én bovendien goed bevriend met Albert Servaes (de artiest met zijn destijds rauwe en dus gecontesteerde Kruisweg – zie afbeelding) aan ‘t FONDS VANBALBERGHE werden toegevoegd. Ook een Bijbel uit 1725! Onderaan een foto van de binnenkoer van de Réserve Précieuse.


G

DE SCHEPEN VOOR JUMELAGE ANTWOORDT… 26’13

Nadat gAZet een OPEN BRIEF aan burgemeester Luc Dupont had geschreven met het verzoek om die storende vlaggenmast annex vlag te laten verwijderen van de brug naar de Hoge Mote – verzoek dat werd ingewilligd, de kiekjes van één van onze meest idyllische hoekjes zijn weer stok- én doekvrij – stuurden we ‘n OPEN BRIEF naar jumelageschepen Ignace Michaux, tevens tweede schepen.

… OP DE OPEN BRIEF IN GAZET NUMMER 16

Uit zijn antwoord maken we op dat de jumelagepartners van Ronse niet allemaal even actief deelnemen aan het jumelagegebeuren. Met sommigen zijn er zelfs geen vriendschappelijke betrekkingen meer, waardoor een evaluatie zich opdringt. Het wapenfeit van ‘n jumelagecomité met personen uit alle stadsgeledingen – ook de lokale pers dus – zal misschien uitmonden in ‘n jumelagefeest én daar kijkt gAZet naar uit! De jumelageschepen had ook oren naar deze verzuchting: waarom het op gebied van jumelage steeds zó ver gaan zoeken!? Het GrootHertogdom en Nederland zijn onze naaste buren en Ronse heeft daar géén jumelagepartner! In die zin kwam gAZet er bij een regiotrip in Nederlands (Zuid-) Limburg op uit dat Sittard (zie ons nr.16) nogal wat links heeft naar Ronse toe, ook al hebben wij verre van ‘n Toon Hermans zoals zij daar hebben. We zullen onze lezers hierover verder informeren. Op de volgende pagina gaan we over naar ‘n andere OPEN BRIEF, ditmaal gericht aan cultuurschepen Joris Vandenhoucke…


H

We geven het antwoord op onze derde OPEN BRIEF in gAZet vanwege schepen Joris Vandenhoucke onveranderd weer… - gestuurd per e-mail!

Beste Willy, In bijlage vindt je het antwoord op je open brief. Mvg Joris

26’13

Zijn kunstenaars “Koning in eigen land ?” Dank aan Willy De Venter om mij als bevoegde schepen van Cultuur een antwoord te laten geven op deze moeilijke vraag. Mensen moeten meestal veel hogere bergen verzetten in hun habitat om geapprecieerd te worden dan buiten hun eigen leefwereld. Toch mag ik stellen dat er in Ronse nog altijd een chauvinistische sfeer leeft en dat men eigen werk sterk waardeert. En dit is niet alleen in de kunstenaarswereld. Op allerlei terreinen binnen de vrijetijdssector wordt er aan socio-culturele vorming gedaan; vaak op vrijwillige basis. Ronse is een stad met een sterk verenigingsleven. Als ik 9 jaar terug, de bevoegdheid van schepen van cultuur onder mijn hoede kreeg moest ik op verkenningstocht om me te informeren over het draagvlak in onze stad. Door de diensten en verenigingen werd ik ingelijfd in de brede waaier van kunstenaars en bezielers die het artistieke in Ronse aan de liefhebber willen presenteren. We werkten ondertussen met de dienst cultuur verschillende initiatieven uit zoals JONG TALENT, waar we jonge kunstenaars de kans gaven zich te ontplooien tijdens een solotentoonstelling. Ook verschillende Ronsische iconen kregen een platform om zich rond verschillende thema’s in de kijker te stellen. Dit gebeurde in samenwerking met de stad; in Brouwerij Dekeyser of op het stadhuis. In onze nieuwe tentoonstellingzaal in CC De Ververij organiseren we verder gelegenheden om de lokale kunstenaar een open tentoonstelling te geven en de eer te geven die iedere kunstenaar verdient. Want kunst is er voor iedereen. Joris Vandenhoucke, bevoegde schepen voor Cultuur

“Het artistieke aan de LIEFHEBBER willen presenteren” gaat volgens mij, beste Joris, NIET samen met jouw quote “Kunst is er voor iedereen”! Zoals je evenmin kunt zeggen: Godsdienst is er voor iedereen, kan je dat namens kunst of Kunst evenmin. Kunst is er inderdaad voor personen die zich door kunst aangesproken voelen, die er ontvankelijk voor zijn. Stuur ik aan op élitair?, NEEN. Iedereen, wie zij of hij ook is (afkomst, status, opleiding, er al dan niet ingerold worden…) KAN involved zijn voor het kunstgebeuren (OF zelf aan kunst gaan doen). Kunst wordt NOOIT gemaakt voor… IEDEREEN, maar kunst sluit niemand onder iedereen uit om ervan te genieten!

Politici straffen een niet haalbaar voorstel onmiddellijk af. Blokkeringspolitiek heet dat! Bij politici valt vooral TUSSEN de lijnen te lezen. Zo ook bij Joris! In zijn antwoord breekt onze bevoegde schepen voor Cultuur vooral ‘n lans voor zijn kunst- & cultuurbeleid ZONDER in te gaan op de hamvraag vanwege gAZet: nu CC De Ververij elk mobiel kunstgebeuren naar zich toe haalt én wat de initiële bedoeling was, vul dan de voormalige brouwerij Dekeyser in als een permanent museum met ‘eigen’ kunstenaars. Géén steriel gebeuren beoogt gAZet daarbij, maar naast een op te bouwen collectie (waarvoor betreffende reeds overleden kunstenaars - óók van véél vroeger - de boer zal moeten worden opgegaan) een wisselend dynamisch ‘iets’. Een initiatief kortom dat andere steden ons spoedig zullen benijden én het Ronsese voorbeeld zullen volgen. Schrijf niet alleen “chauvinistisch”, DURF het uiteindelijk ook te zijn! Terzake: de schepen zegt daar NIET neen tegen in zijn antwoord! Dus kwam onze OPEN BRIEF aan op le moment propice ofte suprême én kij-

.

ken ALLE lokale kunstenaars, of ze nu in Ronse geboren en/of getogen zijn of er ooit gewoond hebben of er momenteel wonen uit naar bepaald diè invulling van brouwerij Dekeyser. DANK JE WEL, BESTE JORIS. Van de gelegenheid maak ik gebruik om de feitelijke trouwzaal van ons stadhuis effe door te lichten. Naast de obligate monarchiepic’s en de verdure (zie elders) waarvan men bij de binnenhuisarchitectuur blijkbaar nog geen weet had, hangen daar twee… WINTERSE paints alsof Ronse pal aan de noordpoolcirkel grenst! Van Gies Cosijns (n.b. Kwaremont en op Bommelsnar na ooit Ronse?) en Berten Speeckaert ‘siert’ (sic!) niet bepaald met hun beste werk (én wat nooit moet) de trouwzaal. HUWEN, een woord dat warmte inhoudt nota bene en géén ijzig kil bleek bladerloos doods landschap! Hang daar weldra iets fleurigs, iets passender, iets vrolijks, iets opbeurends. Kies… chauvinistisch bij ‘n paar van de eigen kunstenaars én wie zoekt, hij vindt én… nogmaals dank om weldra een start te geven aan… BROUWERIJ = EIGEN KUNSTENAARS!!!


I 26’13

ASPIRANT-WIELRENNERS koersten te Ronse de…

Bij de sfeerfoto’s: de bel voor de laatste ronde wacht in de captatiewagen; drie meisjes van 14 (oudste categorie op de GP) wachten ‘n straat vóór de kerels (zie ook foto onderaan) op het startsein; enkele 14-jarigen draaien de aankomstweg op; de langste golvende lijn van ‘n lekker parcours; lokale Ruben Bordon kreeg materiaalpech en…

GROTE PRIJS 40 JAAR WTC DE LINDE ZATERDAG 22 JUNI ‘KLEIN FRANKRIJK’ … kon aldus zijn kansen niet verdedigen. Jammer voor Ruben! Ondanks slecht weer, werd de organisatie beloond met liefst 156 deelnemers, daar waar er maximaal zo’n 130 werden verwacht bij normale weersomstandigheden. Ondanks de jonge leeftijden van 12, 13 en 14 jaar ging het er serieus aan toe. WTC zag in de hoogste categorie zelfs een winnaar uit Nederland die buiten… categorie fietste, zó sterk zelfs dat hij het deelnemersveld dubbelde tegen 35,7 km per uur. Asjeblief! Zie blz.R & S.


KEN JIJ LA CHAPELLE BRANCHE BLANCHE??? http://www.youtube.com/watch?v=C_vLvC3K2S8

AANBOD VAN… = BLZ.K VRIJHOUDEN… ZIE BLZ.K

J

PROGRAMMA NOVEEN WITTENTAK: elke dag mis te 7 uur en te 19 uur: rozenkrans te 18.40 uur (vervolg van vorige week) 26’13 vrijdag 28 juni: ochtendmis parochies Montde-l’Enclus; avondmis parochies Maarkedal opgeluisterd door het Maarke-Kerkemkoor. zaterdag 29 juni: avondmis parochie O.L.V. De Klijpe, opgeluisterd door het parochiaal Klijpekoor zondag 30 juni: avondmis opgeluisterd door lokale solisten maandag 31 juni: 18u Lichtprocessie van de kapel boven aan de Kruisstraat (in de berm onder Boeckhaege) naar Wittentak alwaar te 19u pontificale slotmis voorgegaan door Mgr. Luc Van Looy, Bisschop van Gent, opgeluisterd door de Stedelijke Harmonie van Dinsdag 25 juni werd in ‘t ROSCO het event LEVENSde Brandweer. LOOP van de Stichting tegen Kanker op gang getrokVerdere info: dekenaat-ronse.be

Van de gelegenheid maakt gAZet gebruik om, getipt door een lezer, het meertalige bord nabij de Kapel Wittentak aan te kaarten. Vraag maar eens aan een Ronsenaar waar la… Chapelle Branche Blanche in Ronse te vinden is!?! Komaan, we mogen idd. eens lachen, maar blijf ook in het Frans gerust bij Wittentak en doe het omgekeerd: LA CHAPELLE WITTENTAK (witte tak = rameau blanc)! Ook in het Engels sloop wat fouts en dit zou correcter zijn: … where in 1439 an oak stood in wich a statue of Maria en dus niet dat de eik dichtbij een Mariabeeld stond! “Juist is juist” zei ene… Maurice!

ken; voor publiek dan…

Zo’n 40 à 50 personen waren komen opdagen om Lieven (Dhaeze) en de zijnen uit de startblokken te helpen. De sprekers zie je hierboven: inleiding door Tine Verdonckt, vanwege de Stichting Mieke Van Croonenburg en ‘t verhaal met onuitgegeven “nooit voorheen getoonde foto’s” van Lieven Dhaeze. Lieven werd verzocht om voorzitter te worden van het 2014 event LEVENSLOOP voor Ronse (Lieven is voorzitter van onze gemeenteraad - zie gAZet nr. 15) en co-voorzitter is tandarts Joris Stockman. Dinsdagavond werd de zoektocht verder gezet naar personen die willen toetreden tot het organisatiecomité (gele T-shirts; zie de foto op vlg. pagina), als vrijwilliger hun steen willen bijdragen, voordien en/of op ‘t event in mei’14 zelf én zelfs erna (witte T-shirts) en personen die kanker Onderstaande tekst wordt ons door hebben gehad of hebben en die erbij willen zijn, worden met een Hedwin Rubbens (*) gesuggereerd als een correcte mauve (purper; lilla - de kleur van de hoop, heette het vanwege vertaling uit het Nederlands: Lieven) T-shirt gekleurd. Allemaal kwestie van emotie, inleving, La chapelle du Rameau Blanc. engagement, motivatie, duidelijkheid, organisatie tenslotte… LEVENSLOOP (zie ook gAZet nr.25) is een internationaal concept A l’origine la chapelle a été construite cinq ontstaan doordat darmchirurg Gordy Klatt de eerste… RENAY FOR cents mètres plus bas, à l’endroit où se trouvait en 1439 un chêne ombrageant une statue LIFE organiseerde in de V.S., Tacoma, Washington (1985). 24 uur loopt hij rondjes om geld in te zamelen voor de American Cancer de Marie. Autour de cette statue, le rameau Society. 25 jaar later vindt LEVENSLOOP plaats in 20 landen buiten se colorait de blanc. Selon les dévots de de V.S. o.a. Frankrijk, Luxemburg, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland. MilRenaix, ce serait grâce à l’intercession de la joenen mensen zetten zich vrijwillig in in de strijd tegen kanker. Sainte Vierge que la peste au début du 17e In 1924 ontstond de schoot voor dit event in België en dat was de siècle fut maîtrisée. Nationale Liga tegen Kanker. Later wordt deze opgesplitst in een (*) Hedwin Rubbens bezit zowel een Frans- als een Nederlandstalig onderwijsdiploma en was fin de Vlaamse en Franstalige entiteit. Onder het motto Samen voor het carrière directeur van de Franstalige Vrije Basisschool Leven, met als doel maximale vooruitgang bewerkstelligen in de Saint-Vincent de Paul in de Adolf Demetsstraat.

VERVOLG OP BLZ.L


K

http://www.youtube.com/watch?v=92cwKCU8Z5c

MINDERHEDEN

OP DIT GROEN NAAST HET ROSCO ZAL IN 2014 LEVENSLOOP PLAATS VINDEN

Over deze KABOESKIES zie blz.J & L

TELLEN MEE!

26’13

LIEVEN DHAEZE ALS VECHTER-VOORZITTER JORIS STOCKMAN ALS CO-VOORZITTER ORGANISATIE TREKKEN DE KAR MET VELE VRIJWILLIGERS!


L

GEMEENSCHAPPELIJKE PERSMEDEDELING (*) De bestuursploeg bouwt eensgezind verder aan de toekomst Na de verkiezing van de nieuwe OCMW-raad op de gemeenteraad van maandag 24 juni 2013 behouden CD&V – Groen, N-VA en Liberale Unie de meerderheid in de OCMW-raad en kan Wim Vandevelde na de zomer terug aan de slag als OCMW-voorzitter. De toekomst is verzekerd en de bestuursploeg zet zich de komende jaren verder enthousiast en gedreven in voor onze stad.

Goede verstandhouding De CD&V – Groen, N-VA en Liberale Unie keken steeds met volle vertrouwen aan tegen deze procedureslag. Wij zetten ons in voor de toekomst van de stad met de focus op een gedeelde en gedragen visie en klare afspraken. Er is een goede verstandhouding in de meerderheid en de vaste wil om samen te besturen in het belang van de Ronsenaars. We hebben samen vanuit de ervaring, deskundigheid, vernieuwing en creativiteit het evenwichtig en ambitieus bestuursakkoord: ‘Ondernemende stad midden in het groen’ gesloten. Dit vormt de basis van ons bestuursengagement waardoor we verder vooruit gaan met onze stad. Een administratieve fout zal niet verhinderen dat we op basis van een goed akkoord Ronse verder zullen besturen. De meerderheid blijft aan zet in de OCMW-raad Nadat de Raad van State de verkiezing van de OCMW-raad op de installatievergadering van 2 januari vernietigde, organiseerde het gemeentebestuur een nieuwe verkiezing op 24 juni 2013. De vernietiging kwam er na een klacht van de grootste oppositiepartij. Daardoor kon de N-VA niet langer participeren aan de verkiezing en verliest men twee OCMW-raadsleden waar men initieel electoraal recht op had na de verkiezingen van 14 oktober 2012. Het arrest van de Raad van State laat echter voldoende ruimte zodat de huidige bestuursploeg de meerderheid in de OCMW-raad behoudt. De Raad van State is immers niet ingegaan op de vraag voor onbestuurbaarheid. Hetgeen de expliciete bedoeling was van de klacht en van de gerechtelijke procedure.

Zoals vroeger in gAZet medegedeeld en zoals de bevolking het recent ook uit de lokale pers vernam, heeft de Raad van State uitspraak gedaan op klacht van sp.a tegen de bestuursWim Vandevelde blijft OCMW-voorzitter meerderheid omwille van het feit dat NV-A Het OCMW-decreet creëert voldoende ruimte opdat Wim Vandevelde na de zomer terug aan de géén vrouwelijke kandidaten op hun lijst voor slag kan als OCMW-voorzitter. Dat is dankzij het vertrouwen en de eensgezindheid tussen de de OCMW-mandaten had geposteerd, wat meerderheidspartijen, alsook de steun onder de partijleden om vanuit de bekommernis voor de wettelijk niet kan! We willen het geen twee toekomst van Ronse de samenwerking te laten primeren. keer herhalen als het hiernaast reeds in onze In tussentijd zal Patrice Dutranoit (CD&V) de komende maanden het OCMW- voorzitterschap POLITIEKE TRIBUNE staat (cf. gAZet nr.23); we op zich nemen. Als OCMW-raadslid was hij de laatste maanden nauw betrokken bij de werking brengen hierboven een foto genomen op van het OCMW en het uitgestippelde beleid. Daarmee zijn de continuïteit en het goed bestuur Fiertelzaterdag waarop links Patrice Dutranoit verzekerd. De voorbije zes maanden werd al heel wat gerealiseerd in het OCMW en dat willen (als lid Fiertelcomité) en rechts Wim Vandewe absoluut verder zetten. velde (in zijn uniform van Fierteldrager) staan. (*) Op 24 juni 2013 naar de pers gestuurd namens de bestuursploeg gevormd door: Patrice is tot na de zomer waarnemend voorzitter van het Ronsese OCMW, hij volgt dus tijdelijk Wim op die tot aan de uitspraak effectief voorzitter was van de OCMW-raad, tevens zevende schepen.

26’13 VERVOLG VAN BLZ.J & K

… tegen dé ziekte die kanker heet, wordt dat dan Stichting tegen Kanker. De pijlers zijn: 1. wetenschappelijk onderzoek; 2. preventie & opsporing; 3. sociale hulp voor patiënten (en hun naasten). De lezer moet weten dat er in België alleen per dag 170 kankerdiagnosen vallen, wat neerkomt op zo’n 62 000 gevallen per jaar! Vrijwel iedereen kent in zijn omgeving, familie, vrienden, buren… iemand met kanker. 170 nieuwe zieken per dag komt neer op zo’n halve procent van de bevolking. Kanker STIJGT bij ons (o.a. door het steeds ouder worden) terwijl de mortaliteit DAALT met zo’n 3% ‘s jaars. ‘We’ zijn dus op het goeie spoor, maar aflaten mogen we nooit! LEVENSLOOP wordt sinds 2011 ook in ons land opgezet en in Vlaanderen beet Sint-Truiden de spits af. Was Ronse voor de bevlagging met de regenboogcolore (verdraagzaamheid jegens holebi’s) de eerste in onze regio (zie gAZet nr.20), dan organiseert Ronse, na Aalter dit jaar nog de tweede LEVENSLOOP in O.-Vl. En zit daarmee weer op de voorste bank! LEVENSLOOP is een 24/24 gebeuren – kanker slaapt nooit! – en wordt door vechters (krijgers, zij die kanker krijgen en er tegen vechten), orgaisatieleden en een rist vrijwilligers… op scène gezet. Het masterplan van de Stichting is om in 2020 reeds 30 locaties te hebben waar LEVENSLOOP… loopt, vijf ervan in onze provincie! “DOE JE MEE?” vroeg Lieven na zijn (in muisstilte) beluisterd verhaal (zie gAZet nr.25) van zíjn strijd én die van zijn naasten (zijn oudere donorzus van stamcellen die hij nu zijn… tweelingzus noemt, zijn vriendin Sylvie, want Lieven verloor in 2005 zijn echtgenote aan borstkanker, zijn dichte familie, zijn goeie vrienden) tegen zíjn kankermonster waarvan hij NIET wou verliezen … hij moest nog voorzitter van de Ronsese gemeenteraad worden (gelach). Een veelvoud van de eerste wat onzeker opgekomen aanwezigen zal nodig zijn om het… (VERVOLG BIJ COLOFON…)


RONSE DEZE WEEK: MAANDAG 24 JUNI 2013 16:15… WÉÉR GRIJS, NOG EENS GRIJS, ANDERMAAL GRIJS!?! Vanuit het noorden gezien, bemerk je op de noordflank van de Sint-Hermestoren, rechts van de grote galmgaten, een kleine uitbouw van de beige zandsteen (aangegeven met deze droehoek ). Deze lichte uitbouw dient om de draaitrap binnen in de noord-westhoek van de toren de nodige ruimte te geven om naar boven te kunnen kronkelen zodat een torenklimmer netjes op het balkon geraakt met uitgang linksonder van het rechtertorentje (Belgische vlag). Van aan dat balkon heb je rondom de toren een verbluffend uitzicht op Ronse en de weidse omgeving. Tussen de vier kleine torens (toch goed voor 14 meter totale hoogte elk) en de basis van de hoge spits, kan je immers doorwandelen tot aan het muurtje dat de uitgang van de draaitrap naar dat balkon afsluit.

Hieronder ten noorden van het centrum (de foto RONSE DEZE WEEK toont steevast de stad naar het zuiden toe gezien) ligt een spiksplinternieuwe straat in aanleg – meer nog in aanbouw van woningen dan van de macadam zelf – luisterend naar de welluidende naam Etienne Verschuerenstraat. Zie de Ronsese BV onderaan rechts uit het boek van José Plume (zie gAZet nr.24). Op de volgende pagina gaan beelden van/uit deze nieuwe straat naadloos over in het vervolg van de tweemaalPLUMEstory…


N 26’13 Villa nr.9 van het grondplan 

In het groen achteraan loopt de Molenbeek… De Etienne Verschuerenstraat is een doodlopende zijstraat van de Dammekensstraat. Hij staat nog niet op het plan (type onderlegger) die toeristen bij de infobalie meekrijgen. Beneden is de straat door een verhard pad verbonden met de Ledeganckstraat. Zie A op de foto linksonder.

B

http://www.youtube.com/watch?v=J7u9x50GGGs

A

B verbindt naar de Wolvestraat en A en B vormen feitelijk de Vuurkruisenstraat die uitkomt aan de glascontainers in de Wolvestraat. Malse klaver, stekelige, maar mooibloemige distels, valse margrieten, enz., sieren thans de stoepen… Zie ook vlg. pagina…

JOSÉ PLUME IN DOORLOOP… Het was vader Plume vooral die gAZet deed verzeilen in de nieuwe straat genoemd naar zijn goede vriend en muzikale collega Etienne Verschueren… We vervolgen de reeks over vader+zoon=PLUME met deze doorloop die José Plume verder belicht: hij speelt klarinet en saxofoon | vader Noël is trompettist en zoon Serge wordt dat ook | oom Léon speelt ook trompet, maar dirigeert gedurende 20 jaar ‘de pompiers’ en die van ‘de Verbroedering (negen jaar) | goeien ami is Ephrem Delmotte en Ronsese Doris (†) zingt jarenlang op Plumes tonen | allemaal bekenden: Georges Torque (violist; vader van Marto BUUNTCHIES), Omer Spileers (violist; vader van André ZIEKENBOND), Roger Vanderkerken (vader van Gilles JUDO) 


Vervolg van blz.N Aan het einde van de Vuurkruisenstraat, beneden ‘t Van Beverenplein, krijg je dan deze aanblik van eveneens ‘n muzikaal item in Ronse: de MUZIEKBERG! Eerst loop je voorbij aan deze knotwilg op de hoek van een groot, netjes onderhouden grasplein waar kinderen ravotten en ‘n speeltuig ter hunner beschikking hebben. In het lommer van een boom wat verder houden zo’n tiental dames in lange gewaden en bleke hoofddoeken, oma’s en hun dochters met peuters in de kinderwagen, theekrans. Men moet inderdaad weten te leven en als er eentje vermoedt dat le cher mari (in hun rootstaal kunnen we het niet schrijven) thuis zal komen voor etenstijd, dan sjeezen ze vlotjes weg, elk in hun monovolume…

O

http://www.youtube.com/watch?v=8TjcMeFMcnU

26’13

ONDER DE MUZIEKBERG GAAN WE VERDER MET…  Robert Devos (eveneens muzikant; nonkel van Adelin SAVUIJTCHIE) | José stapt ook mee in de harmonies van Avelgem, Moeskroen en Geraardsbergen | 16 jaar is José en speelt als “snootie” naast klepper Roland Cardon in de JAZZ JUNIORCLUB | evenzeer als kakkernest vijf jaar bij de GOLDEN RIVER JAZZ BAND (op verzoek van Arthur BELASTINGEN Wauters) | voordat Mootie de koningin van de Vlaamse Ardennen ruilt voor de koningin der badsteden trekt José gages in Oostende | allemaal José PLUME: de Dixieland Revival, de Dixiestompers, de New Cavalero Brass en van 1967 tot liefst 2006 de WESTMUSIC CLUB | 1000 en méér optredens, in B, in NL, in DE en onder de clair de lune in Maubeuge (FR) | SABAM GALA , Casino’s Knokke en Spa, Hilton Brussel, Cursaal Oostende, Casino van Deauville in Frankrijk, in kerken en onder chapiteaus , méér in la Wallonie dan in Vlaanderen én José mét LIEFDE VOOR MUZIEK, jazztunes por favor | Ronse en Montmartrefeesten (mét fiston Serge!) | 1984 en TV optreden n.a.v. de Slag om de Ardennen (Eurovision) | Nancy & Ronald Reagan (zie gAZet nr.23) | LP’s 7 & CD’s 5, asjeblief! | musiceren met Nico Gomez (vader van Raymond van het Groenewoud) | galabals in Palace Kluisbos | daarnaast opklimmen tot politiecommissaris te Ronse, zoals ze daar zeggen: IL FAUT LE FAIRE, blaas het José Plume maar na! VOLGENDE WEEK VERVOLGEN WE MET SERGE PLUME WEER.

de oude liedjes van mama Léona Rubbens-Vandenhoeke (19111987)… Bij pintje dek (toen met ‘n koekje) waren we voor het lied Onzen Druppel gekomen bij het tweede couplet dat vanop de foto van het cahier van Léona verder gaat als volgt: En had van zijn leven Nog geen dokteur gezien Zijn druppel brandewijn Die was zijn medecijn Hij dronk op zijn minste wel een g’heel dozijn Als hij op sterven lag Was ‘t door den ouderdom Hij riep voor ‘t laatste geef mij maar een klakske De derde en laatste strofe staat uit het cahier bij HET RODE OORTJE…


http://www.youtube.com/watch?v=wCtBVPnKDIA

P 26’13

Ze spelen het met 10, Het Mooiste Moment… Op de foto zijn ze (nog) met negen, tenzij je de buste meetelt, wie weet!? Mathias, Febe, Maarten, Stéphanie, Alexandra, Daniel, Françoise, Karen, Ringo en Jocelyne…

Het Mooiste Moment Margo heeft alles: ze heeft een statuut als vedette, een jong succesvol vriendje, een persoonlijke schrijver, een full time assistent en een trouwe hartsvriendin. En een midlifecrisis! Die midlifecrisis stijgt naar een hoogtepunt wanneer ze zich als ongenaakbare ster van het theater ontfermt over een jonge debutante, Eva. De onzekere Eva blijkt echter een eerzuchtige intrigante te zijn met slechts één doel: Margo van haar voetstuk halen en zelf de top bereiken. Zo slaagt ze er in om Margo's vriendje , haar toneelprijs én carrière in te pikken. Wat gebeurt er als twee diva's tegenover elkaar komen te staan? Dan ontpopt de ene zich tot een schorpioen en ligt de andere als een vogelspin op de loer. Regie: Gert Crispyn Productieleiding: Geert Desmytere 16, 23, 24, 29 en 30 november 2013 (vrijdag & zaterdag 20 uur - zondag 16 uur) in Christen Volksbond, Zonnestraat 27 Ronse

TONEEL SEIZOEN 2013 2014 (zie ook volgende pagina)

Het seizoenabonnement kost €25 en kan besteld worden door storting van dit bedrag (of een veelvoud) vóór 15 september 2013 op 799-5075963-52 (IBAN nummer: BE64 7995 0759 6352 - BIC code: GKCCBEBB) van Theater VTV, 9600 Ronse. Absoluut naam en postadres vermelden. Na ontvangst betaling worden de abonnementen thuisbezorgd. Als abonnee: exclusieve uitnodiging naar onze seizoenopener met receptie en eerste kans tot reserveren.


Q

VTV’S SEIZOENOPENER… WALTER BAELE in… Het lamme dorpje M suddert onder een loden zon. Tot de rust brutaal wordt verstoord door het alziend oog van Google Street View. Postbodes krabbelen recht uit een gracht, een agent duikt op in lingerie en de burgemeester maakt een nummertje. De bewoners van M gaan vastberaden in het verzet. De beelden van Google Street View tonen het leven zoals het in M zeker niet is! Het Nieuwsblad: “Meer dan een bandana, een bril of een hoed heeft Baele niet nodig om in enkele seconden een nieuwe fantasiewereld te doen opengaan, en dat is al twee decennia zijn sterkte. De mimiek en de timing van de man van 1001 typetjes volstaan om het publiek de slappe lach te bezorgen zonder dat er een woord wordt gezegd. Wat we geleerd hebben? Dat Walter Baele gewoon onweerstaanbaar blijft”. Need we say more? 2011 en 2012 waren grand cru jaren waarin Walter genomineerd werd als beste TV-acteur voor zijn rollen in Tegen de Sterren Op (met spraakmakende imitaties van o.a. Prins Filip, Elio Di Rupo, Greet De Keyser, Mgr. Léonard,…). Hij kreeg ook unaniem lovende commentaren op z’n vertolkingen in de musicals Spamelot (van Monty Python; regie van Stany Crets) en Robin Hood. Deze seizoenopener is uitsluitend voor VTV-sponsors, VTV-abonnees en VTV-leden op vrijdag 27 & zaterdag 28 september 2013 om 20 uur in de Christen Volksbond, Zonnestraat 27, Ronse.

Het leven zoals het zeker niet is

!

26’13

MARIANNE van PETER DE GRAEF V o l g e v e n m e e ! Stel, ge neemt een land waar het niet zo denderend draait…

Crisis, ontslagen, morrende mensen, politieke steekspelen, afgunst, doelloos geweld,... Enfin, ge kent wel zo een land. Nu, dat land smijt ge plat. Helemaal. Alleen het Koninklijk paleis laat ge staan. En daar zet ge een paar mensen in die het opnieuw mogen proberen. Dat is ongeveer de vraag die Prins Egoon op zijn bord krijgt in Marianne! Voor zijn verjaardag krijgt hij van de koning, zijn vader, een koninkrijkje cadeau ter grootte van een flinke aardappelakker. Hij krijgt ook een beul, een nar, een secretaresse en een poetsvrouw ter beschikking. En dan nu: regeren! Maar hoe moet dat? En waarom? Egoon weet het allemaal niet zo goed. Daarom neemt zijn hofhouding het van hem over en stuurt hem wandelen. Met alle gevolgen van dien. Oorlogen, absurde decreten en wetsvoorstellen. Veel heen en weer gepalaver, veel gebatminton ook… Egoon moet ondertussen maar op zoek naar... een prinses. Maar waar vindt ge die? En hoe moet ge daarover regeren? Ondertussen gaat het van kwaad naar erger in het koninkrijkje,... tot Egoon ineens weer voor de deur staat. Marianne is een absurde en hilarische sprookjeskomedie over macht en zelfontwikkeling. Wanneer de temperamenten de boel op stelten zetten in een mensenziel moet die ziel op eigen kracht weer aan het roer zien te komen!

Regie: Sven Ronsyn – productieleiding: Donaat Deriemaeker. Met Cédric, Wout, Katrien, Arne, Laura, Leonie en Winne op 18-19-21-25-26 april 2014 (vrij-zat te 20 uur en op maa te 16 uur) in zaal Christen Volksbond, Zonnestraat 27, 9600 Ronse.


met boeiende anekdotes, antwoord op vragen als: wie was Mohammed? Hoe kwam de islamitische leer tot stand? Hoe positioneert de islam

gAZet

R

http://www.youtube.com/watch?v=v4Nlbafzfio

26’13

… zich tot de andere wereldgodsdiensten? Wat met de verhouding godsdienst en politiek? Is de huidige islam veranderd tegenover de islam vroeger? Welke zijn de juridische aspecten van de islam? ... Professor Urbain Vermeulen (foto) is emeritus hoogleraar arabistiek en islamkunde aan de KU Leuven en de UGent. Hij is de promotor van de Vlaamse inbreng in het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro. Hij publiceert over de Arabische volksliteratuur, de mamloeken en de isorganiseert in Ronse een cursus over de lamdoctrine. fundamenten van de Islam. Gespreid over vijf De cursus gaat door op de campus Lagere woensdagen geeft prof. Urbain Vermeulen,

Davidsfonds Academie:

FUNDAMENTEN VAN DE ISLAM

School Sancta Maria, Glorieuxlaan te Ronse, telkens de woensdagnamiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur, op 02, 09, 16, 23 oktober en op 06 november 2013. De schoolparking kan worgebruikt.

Op de kick-off meeting van TEAM (Tous Ensemble, AlleMaal) Ronse kwamen een benDe deelname bedraagt € 70.00 - € 64.00 voor de enthousiaste Ronsenaars samen om na te DF-leden en de koffie plus syllabus zijn inbedenken over een gepast antwoord op de grepen. Inschrijven kan op rekening van nakende betoging van Voorpost. De eerder Davidsfonds Academie Leuven BE51 7350 2299 aangekondigde solidariteitsbetoging werd er 6462 met vermelding van code RS-13C-FU. omgevormd tot een solidariteitsfeest. Info op 055 21 33 34 in Ronse of in Leuven op Op 7 juli komt Voorpost betogen tegen de 016 31 06 70. faciliteiten en de ‘vervreemding’ van Ronse. Dank bij voorbaat voor elke belangstelling, De beweging hoopt op een grote opkomst en Roland Van Coppenolle VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA


zet verschillende bussen in om aanhangers uit heel Vlaanderen te verzamelen. Verschillende lokale verenigingen en onafhankelijke bewoners lieten al snel hun ongenoegen blijken en lanceerden ‘n oproep om op vreedzame wijze het warm en solidair karakter van onze stad te verdedigen. De krachten werden gebundeld in een nieuw platform dat de naam TEAM Ronse kreeg. Doel van dit platform: de verbondenheid en de solidariteit tussen alle inwoners van de stad te versterken. Bij de kick off vergadering van 21 juni jl. werd onder impuls van de politie het plan om op hetzelfde moment maar doorheen andere straten een solidariteitsbetoging te houden opgeborgen. De federale politie gaf immers aan dat hoe nobel de bedoelingen van TEAM Ronse ook moge zijn, de kans op conflict reëel zou zijn. Dit zou enkel het imago van onze stad schaden en tot ‘n verdere verdeling van Ronsenaars leiden. Daarom heeft TEAM Ronse beslist om het over een andere boeg te gooien en op 07 juli een groot solidariteitsfeest te organiseren door alle Ronsenaars voor alle Ronsenaars. Wij zijn dan ook verheugd dat de stadsbestuur hieraan haar goedkeuring heeft willen geven. Van 13.00 u. tot 17.00 u. zal iedereen op de site van CC De Ververij gratis kunnen genieten van muzikale optredens, sportevenementen, filmvoorstellingen, lekkernijen en nog veel meer. Gezien TEAM Ronse over geen enkel budget beschikt, wordt het geheel georganiseerd op basis van giften en vrijwilligheid. De organisatoren zijn er zich van bewust dat zij voor ‘n grote uitdaging staan om op twee weken tijd een sterk programma samen te stellen, maar zijn ervan overtuigd dat dit met de verenigde krachten van alle Ronsenaars niet onmogelijk is. Wie meer info wenst kan steeds terecht op de facebookpagina van TEAM Ronse of je kan de organisatoren ook een e-mail sturen via: teamronse@hotmail.com of bellen naar 0473 45 59 52. Suggesties en vrijwillige bijdragen zijn steeds welkom bij…

DE PODIA VAN DE GP 40 JAAR WTC DE LINDE (vervolg van blz.I)  MEISJES 12 JAAR | 19,2km | 44'12“ 1. VAN DE KERKHOVE Febe VA-CYCLING TEAM ZELE (B) 2. DUYM Farah WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. (B)  MEISJES 13 JAAR | 22,4km | 43'26“ 1. DE LANGHE Luca KEUKENS REDANT CYCLING TEAM (B) 2. MALFAIT Ines ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW (B) 3. VERMEERSCH Eva ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW (B)  MEISJES 14 JAAR | 35,2km 1. SCHOKKAERT Febe KEUKENS REDANT CYCLING TEAM (B) 2. THEUNIS Tatjana JONGE RAKKERS VOLLEZELE (B) 3. DHONT Glacia ARDILLES CYCLING TEAM (B)  JONGENS 12 JAAR | 19,2km | 37'34“ 1. CLAEYS Laurent VZW DE DEMERSPURTERS (B) 2. SQUIRE Ben WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW (B) 3. BEELEN Pieter K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. (B)  JONGENS 13 JAAR - A reeks | 22,4km | 39'24“ 1. FORRET Robbe WIELERCLUB "ONDER ONS-PARIKE" VZW (B) 2. SCHURMANN Jordan UC SERAING - VOO – CHATEL (B) 3. DECUYPERE Natan CT FORCE VZW (B)  JONGENS 13 JAAR - B reeks | 22,4km | 40'43“ 1. GADENNE Kevin C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK (B) 2. DECLERCQ Mathias C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK (B) 3. VAN DER POORTEN Matiz KSC DENDERSTREEK LABIEKES (B)  JONGENS 14 JAAR | 35,2km | 59'03" 1. PETERS Tom HAGELAND CYCLING TEAM (NL) 2. VERCAMST Wesley KON. BALEN B.C. V.Z.W. (B) 3. BEKAERT Yentl JONGE RENNERS ROESELARE (B) – ZIE BLZ.S

Zoals in gAZet nr.25 na verschijnen bij HET RODE OOR werd geprikt, verlaat Ronse de startformule voor NOKERE KOERS (laatste maal voorjaar 2014) om…

http://www.youtube.com/watch?v=xD_3gNTy9-4

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

gAZet

S

PRESENTS 26’13

6 JULI62013

BRUUL | GRATIS TOEGANG … volledig in te zetten op de GP cyclocross Mario De Clercq. Hier enkele beelden via vzw Ronse Koerst van de massa toeschouwers op de flanken van de Hotondberg en de wereldkampioen Niels Albert die in 2012 naar de overwinning van de achtste editie sinds 2000 crost, gevolgd door de tweede op het podium Kevin Pauwels en Sven Nys zou derde worden, kijk op volgende pagina…


T 26’13

Namens de stad mocht sportschepen

Joris Vandenhoucke een winnaarsbeker uitreiken…

Vervolg van blz.I & R. Als ‘nen echten koereur’ (én dàt zijn ze ook, ondanks hun jonge leeftijd), komt winnaar Laurent Claeys van de Demerspurters bij de 12-jarigen zegevierend over de meet, finale grijns incluis. Mooi, toch? In totaal dus 156 deelnemers (categorie 13 jaar moest ontdubbeld worden, immers maximaal 40 deelnemers per wedstrijd toegelaten). In totaal 10 meisjes (deze koersen mee met de jongens, maar krijgen een apart klassement, te vergelijken bij marathonlopen) en dus 146 jonge kerels. Prestatie van de dag was die van de 14-jarige Tom Peeters die uit Nederland naar Ronse kwam afgezakt, overduidelijk om hier te winnen. Er stond

geen maat op Tom, hij dubbelde bijna het hele peloton en reed een gemiddelde snelheid van 35,7km/h op de extreem zware omloop. Rechts een actiefoto op de steile helling van de Maagdenstraat die inderdaad ook voor de 13-jarigen een ferme kuitenbijter was. Ruben Bordon en enige Ronsenaar op het appel eindigde 15e in zijn categorie 13-jarigen (reeks B), achteruitgeslagen door materiaalpech. gAZet feliciteert iedereen van WTC De Linde met hun puike organisatie en volgende week brengen we nog enkele foto’s (14-jarigen).


U 26’13

Volk, volk en nog eens volk…

Bij deze foto’s: Nokere Koerse 2012 op gang schieten (letterlijk, zie binnen de ovaal); SPORZA is er ook en hier is het gespreksonderwerp… rennersbenen! 

NU KAN ER NOG EEN LACHJE AF…

http://www.youtube.com/watch?v=hgCqz3l33kU&list=PLRIRtNCvFFeVS8f5NTLbQH8rZpJN3ZSBQ


V 26’13


HET RODE OORTJE

http://www.youtube.com/watch?v=iZs-e_x0PGM

Met een verjaardagslunch met klanten en sympathisanten vierde de sociale kruidenier KABOES (*) op dinsdag 25 juni de eerste verjaardag in de Vanhovestraat 43A te Ronse (zie foto’s van een bestelwagen). In KABOES kunnen mensen in armoede één keer per week aan verlaagde prijzen… voeding, verzorgings- en kuisproducten kopen. Ook worden er de voedselpakketten van de Voedselbank en de Europese Unie verdeeld. Voorheen deden vzw Auxilior 2000 (zie gAZet nr.17) en het Rode Kruis dat. Sociale kruidenier KABOES kwam er om nog ‘n ruimere vorm van ondersteuning te bieden. Zo verwijst KABOES zijn klanten door naar bijvoorbeeld gezinsondersteuning of budgetbegeleiding. Ze werken er nauw voor samen met het andere welzijnswerk in de stad. In KABOES vinden ook activiteiten plaats, onder meer rond betaalbare en gezonde voeding. “Wij staan als stad volledig achter dit project - zegt schepen van sociale zaken Jan Foulon (inzet) - en KABOES zal dan ook worden opgenomen in een nieuw convenant, zodat de voortzetting ervan de komende jaren verzekerd is. Het is zeer waardevol dat de klemtoon van de werking op het versterken van de zelfredzaamheid ligt. Daarnaast organiseert KABOES via leerwerkbedrijf Grijkoort sociale tewerkstelling, die een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt mogelijk maakt”. “Er komen nu 66 alleenstaanden naar KABOES en 112 gezinnen met kinderen, samen goed voor 468 personen - weet coördinator Ilse De Vylder - en het is confronterend om te beseffen hoeveel armoede er vandaag de dag nog bestaat. Maar het geeft voldoening om deze groep mensen vooruit te kunnen helpen. Goed dat we daarbij kunnen rekenen op de steun van de stad, het OCMW en onze sponsors Lions, Kiwanis, Rotary en Ronde Tafel”. Bijkomende info: Ilse De Vylder: 0476 78 20 31 & Stijn Delabie: 0470 66 37 24. (*) KABOES is Ronssies voor boodschappentas.

GRIMM QUIZ IN BIB RONSE Het is 150 jaar geleden dat de gebroeders Grimm overleden. Zij lieten een schat aan sprookjes na die behoren tot een belangrijk deel van het Europees literair erfgoed. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er nu nog steeds eindeloos van genieten. De bibliotheken van de Vlaamse Ardennen willen deze verjaardag dan ook niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Alle kinderen die tijdens de zomervakantie naar de BIB komen, kunnen meedoen aan de grote Grimm Quiz. De vragen zijn aangepast per leeftijdscategorie. Mooie prenten, waarin de antwoorden op de vraagjes kunnen schuilen, zijn doorheen de BIB tentoongesteld. Andere antwoorden zijn te vinden in de teksten van de sprookjes zelf. Die kunnen de kinderen natuurlijk in de BIB vinden. Lezen en snuisteren is de boodschap! Kinderen die de vragen correct beantwoorden, worden beloond met een mooie prijs.

STADHUIS RONSE ZOMERREGELING:

elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u. – woensdagnamiddag gesloten – open op zaterdagen 27 juli & 10 en 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u – ronse.be – 055 23 27 14

één jaar kaboes!

We zijn vrijdag na de  middag, dag van verschijnen van gAZet, en een lezer stuurt ons reeds een foto van ADOLPHE HULLEBROECK, vervolg vlg. week (gAZetinterACTIEF!)…

26’13


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 26 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s BLZ.A/B: eigen foto’s; zetel 38 door Daventra BLZ.C: bijdrage door Loes Deventer uit het land- & kaartboek van Ronse uit 1684 BLZ.D/E: uit Glorieux in 50 blikvangers door Willy Deventer (2002); eigen foto’s BLZ.F: eigen foto; fotograaf onbekend; via Gustave Vanbalberghe BLZ.G: eigen foto’s; brief van schepen Ignace Michaux (omtrent jumelage) BLZ.H: eigen foto’s; brief van schepen Joris Vandenhoucke (omtrent ‘eigen kunstenaars’) BLZ.I: eigen foto’s BLZ.J: eigen foto; foto Damien Van Wambeke BLZ.K: foto Damien Van Wambeke BLZ.L: eigen foto; gAZetGRAfiek BLZ.M/N/O: eigen foto’s BLZ.O: bijdrage door Hedwin Rubbens BLZ.P/Q: bijdrage door Donaat Deriemaeker voor VTV (theaterseizoen 2013/2014) BLZ.R: bijdrage door Roland Van Coppenolle voor Davidsfonds Academie BLZ.S: foto’s via Frédéric Dewolf (Ronse Koerst) BLZ.T: bijdrage Thomas Guns voor WTC De Linde; foto’s fotografen Danny Verhulst en Alain Sennesael BLZ.U: foto’s via Erwin Huyghe (stad Ronse) BLZ.V: eigen foto’s BLZ. HET RODE OORTJE (diverse/via-via) COLOFON; schets naar naaktmodel door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.26 van 28 juni 2013; 27 pagina’s en 85 beelditems… PAGINA 27: eigen foto’s van springduivel…

COLOFON

VERVOLG VAN BLZ.L

… organiserend team te bevolken. Men werkt aan een organigram zodat steeds duidelijker zal worden wie nodig is op welke plek en wanneer. Er is de algemene board (voorzitter enz.) en dan voor de vuist… secretariaat, meetings, public relations, optredens, teamvorming, catering, communicatie, pers, documentatie, ‘n debat op niveau op een zondagvoormiddag, promotie, informatie, drukwerk, informatica, verkoop, sponsoring, stands, logistiek, parking, security, techniek, op- en afbouw enz. gAZet heeft aangeboden om tot voorbij het event mei ’14 onze pagina K (…) vrij te houden voor allerlei mededelingen, weetjes, nieuws, oproepen enz. Is die pagina eens té klein, dan benutten we (een deel van) een andere pagina. Geraakt de pagina niet vol, no prob, gAZet komt wekelijks ruimte té kort! MAUVE = VECHT JE MEE? GEEL = ORGANISEER JE MEE? WIT = WERK JE MEE? DOE JE MEE, ALLES VRIJWILLIG? Zéér welkom! Info & aanbiedingen: Lieven Dhaeze, initiatiefnemer LEVENSLOOP Ronse op GSM 0479 70 91 68 Mieke Van Croonenburg, regiecoördinator voor Oost-Vlaanderen van Stichting tegen Kanker (o.a. Mieke zal helpen om het in Ronse op poten te krijgen) op GSM 0473 82 45 05 info@levensloop.be – www.levensloop.be Nationale coördinatie op vast toestel 02 733 68 68 – ook via www.facebook.com/ Relayforlifebelgium – giften op rekening BE42 0688 9242 2154 t.n.v. Stichting tegen Kanker

Nr.26: GP 40 jaar WTC De Linde met fotoverslag & uitslagen | hoe zelf vlierazijn maken| VTV seizoen 2013/2014| Carmen & Gustave zijn mecenassen | Ronse deze week | Léona’s liedjes zingen verder… | ‘t hele ‘lijf’ en nu weer kop & voet | 1684 en Ronse buitenstad | POLitieke TRIBune | Glorieux afgebeeld (3) | over de KORAN in Ronse | aan Wittentak… Frans-petit-nègre! | zetel 38 | Levensloop tegen kanker in Ronse 2014

gAZet 26’13

gestart (foto- & tekstverslag) | Team Ronse | schepenen schrijven | Kaboes en ‘t duivelke van pagina 27

Studie naar naaktmodel door Willy Deventer Terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt je tot volgende vrijdag 11.00 uur weer…


gAZet jg.01 nr.26 vrijdag 28 juni 2013 


27 DIT IS PAGINA 27 VAN GAZET NUMMER 26. IK BEN DE SPRINGDUIVEL. IK HANG TE HANGEN AAN MIJN RONDE KOP, HAAK IN MIJN KROEZELHAAR, VEER! IK JOJO OP EN NEER, OP EN NEER, ALTIJD WEER OP EN NEER BENGELEND AAN DIE VEER. BIJ DE MINSTE TOCHT, ZEKER ALS IEMAND TEGEN ME AAN LOOPT. ‘T IS OF IK TRAMPOLINE SPRING, ZO GA IK OP EN NEER. NEEN HET DOET GEEN ZEER, ‘T VOELT ALS GOED WEER ALS IK WIP OP EN NEER. LEKKER GAAT HET AAN DIÉ VEER ZO OP EN NEER! W EL K E L E Z E R S T U UR T E R ‘ N A N D E R E D U I VE L I N?