Gazet jaargang 1 nummer 25 21062013

Page 1

gAZet jg.01 nr.25 vrijdag 21 juni 2013 25 blz. & 82 beelditems

nr. 25 2013

Mei 2014 ligt inderdaad nog veraf, maar op 25 juni’13 is er samenkomst in het ROSCO waarop  IEDERE RONSENAAR is uitgenodigd, Eerst onder ZIE BLZ. K

een koekje, daarna met een pistolet met gehakt,

ZETRONSEVOORAAN!

JG.01 NR.25

http://www.youtube.com/watch?v=iHy3QOMtgms

PINTJE DEK, zie blz.N

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

100 000 surfers

(*)

alliene vuir Ronse… DIT NUMMER VAN GAZET IS GEDATEERD OP 21 JUNI…

Vergeet zaterdag 22 juni niet te gaan supporteren voor onze meisjes en jongens aspirant-wielrenners en dit op Klein-Frankrijk  BLZ.R EN ALS JE DIT…

ZIE BLZ.A (*) als er surfers zijn die getrouw naar elk nummer van gAZet gaan kijken, dan moet die 100 000 uiteraard gerelativeerd worden tot… 4 000 INDIVIDUELE bezoekers, maar die met z’n allen dan toch wél 100 000 keer naar gAZet surfen om het te bekijken en te lezen en te doorgronden…

…KUNT MEEBRENGEN VAN DE RONSESE ZATERDAGMARKT, DAN IS HET INDERDAAD… ZOMER, ZOMER, ZOMER!


ENZ.

WOORDWoLK!

© copyright zie COLOFON achteraan...

http://www.youtube.com/watch?v=W2OKD1bUQQ4

EEN OVERZICHT VAN ONZE SPECIALLEKES|EEN OVERZICHT VAN ONZE SPECIALLEKES|EEN OVERZICHT VAN ONZE SPECIALLEKE

01

Waarde lezers van gAZet, reeds 100 000 keer werden we door jullie bezocht om te kijken, te lezen dan wel beide. Da’s inderdaad niet niks! Méér dan 12 percent daarvan ging naar één nummer uit de reeks van intussen 25 edities: naar ‘t Fiertelnummer én dàt zegt inderdaad veel over de Fiertel! Deze editie beperken we symbolisch tot ‘slechts’ 25 pagina’s. Immers is de welverdiende vakantie voor de meesten onder ons in aantocht. Ook wij van gAZet gaan wat gas terugnemen en misschien valt er een nummer weg, twee kan ook, we zien wel! Op de volgende pagina bedachten we iets om die voorbije, dit 25e behoort daartoe als jullie dit lezen, nummers te overzien. En kijk, vlug gevonden… per editie stellen we cf. het wekelijkse overzicht/vooruitblik de overeenkomstige pagina uit dat nummer voor. Rekenkundige toevalligheid: van nummer 01 geven we pagina 1, van nummer 2 pagina 2 en van nummer 25 geven we in ‘thumbnail’ pagina… 25. Ziezo, er rest jullie nog dit vijfentwintigste nummer van gAZet, lokale digitale weekkrant alliene vuir Ronse, verder te ontdekken. Gestart op 04 januari 2013 zijn we… ZOMER!!!!

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

A 25’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

25

productie: Willy Deventer

reeds 100 000 maal gesurft naar gAZet, dàt moet je verdienen,

vijfentwintig weken lang…04

01

04

25 bladzijden van 01 tot 25 in evenveel gAZet’s op blz.A en hiernaast van 01 tot 25 de 25 banners die elk nummer symboliseren bij gAZet WORDPRESS (via <google>). Maar gAZet is niet alleen prentjes, hieronder een overview van 25 edities gAZet, van 04 januari tot zomer 2013: in gang lopen door te putten uit de rijke weekblad –AZ story, aanvang 05 december 1967, eveneens gesticht door de stichter/uitgever van gAZet… Willy Deventer, op een idee van wijlen Albert Vandenhaute! Julie BUUNIE De Raedt doet meteen zijn entree en zal zelden in een gAZet nummer ontbreken, ‘t Ronssies geklapt weetje-wel! Noach Vanden Abeele komt Charlie Chaplin spelen op piano en het Davidsfonds houdt z’n toast literair. Ronse hing in ‘n expo in de Gentse Sint-Niklaaskerk en Anvaingse Stéphanie huwde haar sprookjesprins in Luxemburg én zuster Bernadette die haar in Sancta Maria leerde lezen en schrijven keuvelde er met… koningin Fabiola! De eerste Ronse deze week kwam in beeld, het nieuwe stadsbestuur eveneens… De bommelsfeesten kregen kleurrijk volle aandacht, reeds op z’n gAZet’s en Bertrand Vande Kerckhove aka Beke fractaalt voluit in gAZet. Het OOOC Glorieux komt speelbordgewijs aan zet en de Hotondmolen klapt! De lokale pers is meestal present in onze kolommen (niet omgekeerd!) en Cloon speelt ‘n last show. JCI en UNIZO houden nieuwjaarsreceptie in CC De Ververij en Thomas De Riemaeker kent z’n eerste publicaties in gAZet. Adi Steurbaut figureert met face en werk en Willy Deventer plaatst regelmatig één van zijn werken op ‘n bladzij, óók die vanuit het Gulden Boek van Ronse. Blomie stuurt zonnige wensen vanuit Dubai en de tunnel van ‘t Louise-Marie van eind de jaren zestig vorige eeuw maakt dat weekblad –AZ ontstaat! De uitgever duidt gAZet en Jeroen Reygaert komt spreken. De CVP van toen stuurde haar witte kat naar –AZ en nog vroeger speelden pianisten voor het stomme witte(-zwarte) doek begeleidende

NOOT: DE BEGELEIDENDE TEKST PRETENDEERT GEENSZINS ÁLLES OP TE SOMMEN WAT OOIT IN GAZET STOND!


meen veel aandacht ging naar de WAK (Week van AmateurKunsten). Verzamelingen, Ronsese sommeliers in Parijs, Schapenkoppen ter B&B, verdere dialectlessen vanwege ons Rita kregen ‘n open doekje en zo ook de nacht van de 16e januari. Den bloten pompier mocht zijn schaamlapje behouden, lees: de voet deed z’n intrede en nu vragen we ons elke week ook af welke die kop nou weer is! Klasfoto’s figureerden, picturales (waren dat vroeger geen illustrales?) en met Glorieux gingen we toeren: de Grote Markt (waar Vanthilt nog niet was neergestreken) en drie kerken (of wat er nog van rest) op een rij: Martinus, Pieter en Hermes. Champagne voor tien gAZet’s: santé! Het Gemeenschapsonderwijs vierde 170 jaar in Ronse en BA’s ofte Bekende Afgestudeerden bevolkten de gAZetkolommen. Hubert De Doncker had de verkiezingen naar een boot gekleurd. Al die sneeuw werd zelfs een vedette in de gAZette en een andere Ronsenaarse gazette van destijds kreeg er van langs! Willy Deventer legde bij Gerard Hermans de manier waarop hij tekent en bij ene K.B. waardoor hij de intussen meer dan 700 gAZet bladzijden composeerde (maar K.B. wil niét voor het voetlicht)! Ronsese en andere kids tekenden Glorieux met z’n koe en Picasso zei boe! In geel werd het Pasen, ook in Ronse en gAZet begon stadsberichten te krijgen én te publiceren… Ronse maakt schoenen voor alover de plas (de oceaan he, beste lezers!) en BUUNIE ging het plots groot zien: op een bache aan de bib! Lorette kwam in the picture, de Decrolyschool, Ronse salamanderde en ene Frédéric ligt daar nu nog woelend wakker van! Lieven Dhaeze en Tom Deputter bliezen resp. geel en blauw en spring-in-’t-velds waren er ook: David, Gerd, Wim et les autres. De Rore (da’s dan ‘n stokoude …) kwam aan ‘t raam piepen, Willy Lamont mocht nog eens minzaam glimlachen naar ‘zijn’ Klijpe en de… duivel beet zich in gAZet vast (jawel, Linda, ‘t was te verwachten, he meiske). Yves Lesenne mocht nog eens ferme fan van Toon zijn en voor de lieve lens van gAZet dook ‘n complete duikersclub ‘t zwembad in! De Fiertel kwam ruimschoots aan z’n trekken en bewees nog steeds dé trigger voor toeristisch Ronse te wezen. Delmotte werd niet vergeten (zie blz.I)

D 25’13

We vervolgen vanop de vorige pagina onze stok- & paradepaardjes, onze instekers en onze reeksen ook: Ronse ontdekt ‘fractaal’ BEKE, Ronse Bommelstad en wekelijks… RONSE DEZE WEEK! http://www.youtube.com/watch?v=K9v30jCp8Ek

 muziek. In nr.04 reeds daalden Titten (Romain Deconinck) en Patatje (Luc Tanghe) achter ‘t gat van Tistes ezel en onder winters manna de Kruisberg af ter triomfantelijke intocht in Ronse alwaar de van-Hagem-fans zich verdrongen voor twee handtekeningen. –AZ was op start geëzeld, tja, ‘t zijn inderdaad best koppige beesten! Gedichtendag kwam er aanwaaien en Marc stootte dan diè kar als een Turk! Snacske ofte Georges Cans werd vanonder het –AZ-was-ook-sport gehaald en wie in Ronse sport zegt, zegt wielrennen op het hoogste échelon: liefst twee wereldkampioenschappen wielrennen, 1963 Rik II ontkeizerd en Crici-deux-Acren gedranghekkend in 1988. het werd Appolonia en iedere graszode van De Kloef werd omgedraaid. gAZet liet Ronse Valentijn vieren met enkele opmerkelijke instinkers, niet het minst een pol-enquête. An Deventer mocht nog eens president Belgium van JCI nationaal zijn, daarbij herinnerend aan ‘haar’ mini-onderneming in Sancta Maria. Het winnend gedicht was blond van haar en bovenop dat blond zette Liliane Saint-Pierre, weekblad –AZ’s eerste vedette haar zonnebril op. Moest van Claude (François)! Ronse zou Ronse niet zijn zonder kasteel dat er niet meer is, of toch? Sanderus zal het niet meer kleuren, maar Ronsese muren kleurden en kleuren… graffiti. Toneelmoeder Marie-Thé mocht ter spot blikken en Johnny Duquin kreeg z’n gram (reclame). De oude zuilen van het voormalige stadhuis priemden door de vele sneeuw die we in 2013 hadden en het land- & kaartboek van Ronse anno 1684 zorgt via Loes Deventer voor wekenlange vergelijkingen tussen vroeger en nu. Alover molens, hoeven, percelen, Wittentak, Molenbeek, name it. De rubriek pêlemêle herkouwde een en ander en/of friste het op, óók met nieuw materiaal. KSO Glorieux speelde toneel, ‘t Podium heeft toneel gespeeld en VTV speelt het nog! Dié vlag verdween aan de Hoger Mote en na de vele 99% positieve reacties van den beginne werd gAZet interactief: high five! Enkele cartoons vulden warempel ‘n bladzij en nu weet Ronse, weeral vanuit 1684, wààr de galgen stonden, brrrr! Cnudde, Demeulemeester, Kekebos, Noël e.a. kregen een of meerdere publicaties en onge-

02

03

En op de volgende pagina vervolgen wij v.l.n.r. en v.b.n.o. met… Valentijn in Ronse, De Kloef, Ronse verweven met textiel, ‘t kasteel van Nassau, Pasen in Ronse, het kaartboek van 1684, 170 jaar Gemeenschapsonderwijs ,de Glorieuxroute en Gilbert Malrait herdacht… ZIE OOK BLZ.F


20

06

19

09 08 13

22 17

16


F 25’13

kondigt de 18e Heuveltocht vanwege De Chatons Ronse aan en dit op zondag 23 juni. Er kan in De Spil ingeschreven worden voor een tocht naar keuze: 5, 10, 21, 28 of liefst 35km in ons prachtig natuurpark hier. Kindvriendelijkheid & gezelligheid staan voorop. Deelname is €1. Textielwandeling met gids van aan de Biesestraat. Arme textielabeiders van voorheen tegenover de rijke textielbaronnen. Zondag 23 juni te 14u met een deelname van €2.

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

24

PUB001

22

BUREAUMATERIAAL | SCHOOLGERIEF | LEDERWAREN | GESCHENKEN | FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

brengt de hetze tussen de coalitie en sp.a voor het voetlicht. Er komt een nieuwe verkiezing op basis van geldige voordrachtaktes. Dit op uitspraak van de Raad van State die volgens Luc Dupont de mogelijkheid biedt dat nieuw verkozen mandatarissen van de meerderheid, op de NV-A na die ‘gestraft’ blijft, hun mandaat niét opnemen én doorschuiven naar de… NV-A zodat alles een storm in een glas water blijft.

http://www.youtube.com/watch?v=sZF-c8khbq0

PUB002

Engelsenlaan 21 te Ronse TEL 055 21 53 03


G

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

DE BUITENSTAD VAN RONSE TEN TIJDE VAN 1684 (vervolg)

HET GRONDBEZIT We kunnen de grondeigenaars te Ronse anno 1684 opdelen in drie categorieën, namelijk de wereldlijke instellingen, de geestelijke instellingen en de private grondbezitters. Respectievelijk bezaten deze categorieën 9,67; 17,73 en 72,60 % van de totale oppervlakte van Ronse. HET GRONDBEZIT VAN DE WERELDLIJKE INSTELLINGEN Ruim driekwart van het eigendom van de wereldlijke instellingen behoorde toe aan de Heer van Ronse, hoofd van de jurisdictie van de heerlijkheid van Ronse. Hiervan was tweederde bosgrond daar de jacht een adellijk privilege was (cf. gAZet nr.21). Zoals reeds in gAZet nr.07 vermeld, behoorde Ronse in 1684 tot de Spaanse Nederlanden. De gronden toebehorend aan de Spaanse koning waren vermoedelijk bezitseigendommen van de protestanten. Op het einde van de 16e eeuw werden die protestanten veroordeeld en werden hun goederen aangeslagen ten bate van de landsheer. Het grondbezit van de wereldlijke instellingen wordt in de tabel op deze pagina geschetst naar natuurlijke bestemming.

De koning van Spanje, de Vrouw van Melden, de Barons van Laarne en van Erpe en de heer van Calbroeck waren o.m. eigenaars van percelen in Ronse (zie tabel).

PRIJSIJE

Eigenaar

AKKER [ha]

WEIDE [ha]

BOS [ha]

TOTAAL [ha]

P

S

D

AANTAL PERCELEN

Koning van Spanje (“Kroon”)

11,06

1,24

0

12,3

46

18

10

16

Heer van Ronse

49,36

30,39

147,71

227,46

440

7

0

18

Baron van Laarne

0

0

13,46

13,46

17

10

0

1

Baron van Erpe

0

0

12,93

12,93

16

16

8

1

Vrouw van Melden

3,86

2,11

5,52

11,49

22

19

3

11

Heer van Calbroeck (*)

0

0

1,46

1,46

1

18

1

1

Tresorie van stad Ronse

5,7

4,29

0

9,99

45

10

2

10

TOTAAL

69,98

38,03

181,08

289,09

(*) Wellicht is Calbroe(c)k een locatie in Nederland.

ERPE MELDEN

RONSE

58

Koning Karel II (Madrid, november 1661 – Madrid, 1 november 1700) was koning van Spanje (inclusief de Zuidelijke Nederlanden), Napels en Sicilië. Hij regeerde van 1665 tot zijn dood en was de zoon van zijn voorganger Filips IV & Maria Anna van Oostenrijk. Hij was de laatste van de Spaanse Habsburgers.

Wapenschild van de Habsburgse koningen van Spanje.

LAARNE

gAZetGRAFiek

19

25’13

De families van den Moere, de Schoutheete, en van Vilsteren waren van 1656-1794 heren van Laarne, mét bezittingen in Ronse.

DE SPAANSE KROON


H

Hiernaast rechts de schedel van Stefaan Modest GLORIEUX zoals hij bij de broeders in Oostakker wordt bewaard (niet zichtbaar voor het grote publiek). Het is inderdaad zo dat het hoofd van Glorieux van z’n lichaam werd verwijderd zodat zijn stoffelijk overschot op het broederskerkhof van Oostakker Gent ligt begraven en de schedel in een kast achter een gordijntje staat… Wordt vervolgd.

gAZet 25’13

ROUTE

11

Afbeeldingen van Glorieux: boven uit 1892 een schilderij van Felix Gogo; buste door broeder Wigbertus Berntsen (1884-1955), afwerking in 1955 door broeder Amator Kappé (1920-1993).

180CM HOOG BEELD VAN GLORIEUX ‘TEN VOETEN UIT’ DOOR BEELDHOUWER BROUWER

Vader Glorieux in beeld


I

HIERONDER DE KERKTOREN  VAN SAINT-SAUVEUR

gAZet 25’13

http://www.youtube.com/watch?v=ybqJFOdsb_E

KEER REEDS RONSE DEZE WEEK HIER ZATERDAG 15 JUNI 18.46 UUR

‘n baloon bij elkaar. De Lente van den Bruul werd nog maar eens gefêteerd opdat het dan toch wel eindelijk… lente zou worden en voel plots de warmte: “Rudietje voor de vrouwkes” Vervolg van blz.D mocht dàt inbulderen, Fiertelzaterdag klokslag (dié brief vergat wél onze redactie!) en PiePot noen! Er was smoeltaart, een… smoelentaart evenmin. Colombus plofte zijn ei en Gilbert past zéker bij enkele Ronsenaars én enkele Malrait zou herdacht worden. Moederdag Ronsenaars weten die zéker bij… mij passen. kreeg Ronsese moeders te gedenken en de va- En neen, de smoeltaart was niét van bij Omer, ders die ooit in gAZet stonden, kropen achter hoewel zijn zoon Zulte (opgemerkt?, dubbele

alliteratie, dank je wel) totaal onverwacht in gAZet kroop! De Plumes kregen volop muzikale pluimen, Carmen & Gustave beginnen die nu pas te krijgen en ma Léona zal Ronse weer voor nen… nuisdoek leren zingen. Ook Thomas zal Ronse alsmaar nauwer met… textiel verweven en over 1684 is ons Loes nog bijlange niet uitgepraat. Wie dat in Ronse wél is, is dé Marcel die in Ronse ‘n kleine week kwam leven en naar De Panne (sorry, De Haan) verhuisde,

niet na een LEVE RONSE over z’n lippen de Vlaamse huiskamers in te bonsoiren. En dat zo’n quote iets mag kosten, heeft ons aller stadskas geweten. Tja, nu er zoveel kan bespaard worden op Poliaanse wijnkelders , kan het er af, toch? Wordt Ronsese Ruben wéér aspirant-wielrenner kampioen, nu zaterdag in… Ronse!?! Koen De Graeve wil mét zijn Ronsese tante gaan kijken, vanuit Villa Carpentier, JAWEL! W.D.


J 25’13

DE PLUMES (deel 3)

http://www.youtube.com/watch?v=j9wHaLmEe54

José Plume laat ons meekijken in zijn rijke verzameling foto’s en persknipsels alsook andere herinneringen aan zijn rijkgevulde loopbaan als jazzmuzikant. In dit artikel dat je over onze schouder kan meelezen, heeft reporter Marc De Venter het eveneens over José Plumes jazzboek, zie gAZet nr.24. Rechtsonder de legendarische Freddy Sunder…

HET LAATSTE NIEUWS

En terwijl

Serge Plume goes New Orleans…

(vervolg van vorige week) Serge Plume van z’n kant was ook nog te horen op de jazzfestivals zoals van Turijn, Middelheim, Luik, Lissabon, Feldkirch, Montreux, Glasgow, Eliat in Israël, Lichfield in de VS alsook Dublin. In het raam van de International Association of Jazz trad onze Ronsenaar op in New York city (zie gAZet nr.24) en New Orleans (zie foto). Hij speelde eveneens op de International Trumpet Guild Conference in Santa Barbara (Californië). Hij was lid van het King of Swing Orchestra in Keulen, in Nederland van de Edwin Evers Band en bij ons van het Combo van pianist Marc Matthijs, van El Tattoo del Tigre en op de Night van de Proms van het Il Novecento. Als member of The Jay Horns in zoon Plume één van de meest gevraagde studiomuzikanten in België en bij onze bovenburen en toerde met Axelle Red, Jo Lemaire, Viktor Lazlo, Laura Fygi, Will Tura, Johan Verminnen, Salvatore Adamo, Paul de Leeuw (zie gAZet nr.22), Rob de Nijs, René Froger, Ramses Shaffy, Lee Towers, George Baker, Volumia, Khaled e.a.


K

“AANDACHT VOOR KANKER HELPT KANKER BESTRIJDEN!” 25’13

VOORBEREIDING

(10 & 11 mei ‘t ROSCO)

Levensloop, een initiatief van de Stichting tegen Kanker, is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. DOE MEE!

IEDEREEN WELKOM OP 25 JUNI 2013 TE 20 UUR

Op 10 en 11 mei 2014 komt Ronse 24 uur samen om mensen die enerzijds kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes te zetten en anderzijds om mensen die aan kanker overleden zijn, te herinneren. Het is de bedoeling om die dag als gemeenschap samen de strijd op te nemen tegen kanker. Ronse is de tweede gemeente in Oost-Vlaanderen die dit evenement organiseert. Kanker ‘slaapt’ nooit. Het is een voortdurend gevecht voor patiënten en hun naasten. Levensloop, dat 24 uur lang onafge-

broken duurt, waarbij teams elkaar aflossen bij het lopen of wandelen, symboliseert die strijd en de uitdagingen die je moet weten te overwinnen tijdens de ziekte! De 24 uur verlopen op het ritme van de animatie en de aanwezigheid van verschillende stands. Het is een feestelijk gebeuren, waaraan iedereen op zijn manier kan meedoen, of het nu met een vereniging is of als individu, door:  teamdeelname of teamsponsoring  verkoop van een drankje en hapje tijdens het evenement alsook…

 sponsoring van de activiteiten  standjes voor grime of haartooi,… op het terrein van het evenement en waaraan het publiek kan deelnemen enzomeer… Op 25 juni 2013 om 20 uur vindt in de vergaderruimte van ’t Rosco (1e verdieping) een informatievergadering plaats over Levensloop Ronse 2014. Vrijwilligers en verenigingen die deel willen uitmaken van het organisatiecomité, die het zien zitten om een team te vormen of die op één of andere manier willen meewerken als

LEVENSLOOP RONSE 2014

vrijwilliger aan de organisatie, kunnen tijdens deze vergadering meer te weten komen over het project en op welke manier ze hun steentje kunnen bijdragen. Voor meer informatie: Lieven Dhaeze, initiatiefnemer Levensloop Ronse tel.: 0479 70 91 68 Mieke Van Croonenburg, regiocoördinator Oost-Vlaanderen Stichting tegen Kanker tel.: 0473 82 45 05


HET VERHAAL VAN EEN VECHTER "Dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is, had ik al ondervonden toen mijn vader en vrouw aan kanker overleden. Kanker, ziekte, dood… het is voor velen onder ons gelukkig nog een ver-van-ons-bedshow. We slijten onze dagen met dagdagelijkse dingen, met het dagelijkse gezeur over onbenullige zaken. Maar waarom ons ergeren dat het buiten weer eens te warm of net te koud is. Eigenlijk lijkt het wel alsof de mens niet gelukkig meer kan zijn zonder zich eindeloos zorgen te maken. Tot net bij jou die rozengeur verdwijnt en een wolk voor de maan schuift. Dan pas begin je je werkelijk zorgen te maken. Vraag je jou af of je die geur ooit nog zal opsnuiven en of die wolk opnieuw zal verdwijnen. Op een dag kon ik dit alom bekende spreekwoord niet alleen bevestigen, maar aan de levende lijve ondervinden. Op een dag was het alsof de dagen steeds maar korter werden en niet omdat het winter werd, maar omdat ook in mijn kamer het leed opnieuw was binnengeslopen.

Toen ik in 1998 de diagnose 'Thrombocytose' (te veel aan bloedplaatjes) kreeg, stond ik helemaal niet stil bij de gevolgen ervan. Ik kreeg hiervoor medicijnen en voelde me verder zoals tevoren. Tot ik langzamerhand steeds vlugger moe werd, mijn huid een grauwe kleur kreeg en het nachtelijk zweten uit de hand liep. Er werd een beenmergpunctie uitgevoerd waaruit bleek dat de vooraf vastgestelde ziekte zich verder had ontwikkeld in Myelofibrose (een kwaadaardige aandoening van het beenmerg waarbij het beenmerg wordt ingenomen door bindweefsel en er geen plaats meer is voor het aanmaken van bloedcellen). De enige kans op overleven was het uitvoeren van een stamceltransplantatie (overlevingskans 1 op 4) waarvoor één van mijn zussen en broers de ideale donor bleek te zijn. In september 2009 brak een zware tijd aan: ik werd vijf weken lang opgenomen in het ziekenhuis. Ik kreeg een lading chemotherapie, konijnenserum en tenslotte de stamcellen van mijn zus. Toen ik in oktober dat jaar het ziekenhuis mocht verlaten, vertelden de artsen nog dat

de transplantatie op zich meestal wel vlot verloopt, maar dat het venijn vaak in de staart zit. In december 2009 maakte ik dan ook kennis met de klassieke afstoting na een transplantatie. De donorcellen gingen ook gezonde delen van mijn lichaam aanvallen: huid, longen en darm. Dit liep behoorlijk uit de hand en in maart 2010 werd ik voor zeven maanden opgenomen in het ziekenhuis. Ik kon niet meer eten en de grote dosis cortisone had alle spierkracht weggenomen waardoor ik niet meer kon stappen en bedlegerig werd. Maar ik hield vol dankzij de niet aflatende steun van mijn vriendin, die 24/24u bij mij verbleef en van de zeer dichte familie. Keer op keer spraken ze me moed in, keer op keer wekten ze de hoop in mij weer op. Het laatste dat sterft, is de hoop... Toen de arts in het UZ Leuven me in mei 2010 vertelde dat hij geen uitweg meer zag, aarzelden we geen seconde om op eigen initiatief en op eigen risico naar Hamburg te gaan. Daar hadden ze een behandeling (fotoferese) die eventueel een uitweg kon bieden. Het effect ervan liet zich vijf maand later ook zien. Hieruit blijkt dat wetenschappelijk onderzoek wel degelijk héél belangrijk is. Na maanden tussen leven en dood hangen, vechten én hoop en genezing voor ogen houden, leerde ik dankzij deze behandeling eindelijk opnieuw te eten, te stappen en vooral te leven en te genieten van de allerkleinste dingen. Toen mij werd gevraagd of ik geïnteresseerd was om mee te werken aan de organisatie van Levensloop in Ronse, heb ik niet getwijfeld. Het woord samen is immers de sleutel tot de oplossing. Het woord samen is de kei, waarmee de weg naar geluk kan worden geplaveid".

Stichting tegen Kanker zoekt geëngageerde, enthousiaste mensen voor de organisatie van een Levensloop in Ronse op 10 en 11 mei 2014. Levensloop is ‘n 24 uur durende bijeenkomst 25’13 tegen kanker. Deze wordt helemaal gedragen door vrijwilligers die patiënten en hun naasten een hart onder de riem willen steken. Alle opbrengst van Levensloop gaat integraal naar de strijd tegen kanker.

L

Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden, waarbij het gemeenschapsleven van een stad of gemeente 24 uur lang in beweging komt tegen kanker. Het is een aflossingsloop in teamverband, die symbool staat voor de strijd die patiënten dag en nacht leveren. Centraal staan de Vechters (patiënten of ex-patiënten) en de solidariteit met hen en hun familie en vrienden.

VECHTEN, VIEREN, EREN Een Levensloop begint officieel na het eerste sleutelmoment: de Openingsceremonie. De Vechters leggen de eerste ereronde af en worden daarna vergezeld door alle mensen die hen ondersteunen in hun strijd. Een tweede sleutelmoment is de Kaarsenceremonie. Iedereen kan een kaars met een papieren zakje kopen waarop men een persoonlijke boodschap schrijft of tekent. Deze lantaarns worden aangestoken langs de piste bij het vallen van de nacht. Ze zijn bedoeld om mensen te herdenken die overleden zijn aan de gevolgen van kanker, maar ook om mensen te steunen die momenteel tegen de ziekte vechten. Het derde en laatste sleutelmoment is de Slotceremonie. In de Slotceremonie loopt iedereen samen een laatste ereronde om de mensen in de bloemetjes te zetten die Levensloop mee mogelijk maakten. Tussen de sleutelmomenten wisselen teamleden elkaar af op het parcours.

KANKER RAAKT ONS ALLEMAAL We kennen allemaal wel iemand die geconfronteerd wordt of werd met kanker. Uit recente cijfers van het Nationaal Kankerplan blijkt dat er jaarlijks meer dan 60 000 nieuwe gevallen van kanker bijkomen. Concreet betekent dit dat er dagelijks 169 mensen in België te horen krijgen: “U heeft kanker”. Jammer genoeg zijn deze cijfers in stijgende lijn. Toch is er ook goed nieuws, want de mortaliteit daalt jaarlijks bij mannen -2.2%, bij vrouwen – 1.1% en het meest spectaculair bij kinderen: – 3%. (bron Nationaal Kankerplan). Steeds meer mensen overleven kanker dus. “Ondanks het feit dat ik erg moeilijke jaren achter de rug heb, ben ik steeds blijven proberen om er iets positiefs uit te halen. Mijn sterke relatie met mijn vriend, mijn hechte band met de kinderen, het besef dat ik super ouders heb, is toch grotendeels het gevolg van mijn ziekte. Dat positieve gevoel wilde ik graag doorgeven aan mijn lotgenoten.” Stichting tegen Kanker wil een lokale gemeenschap de kans geven om samen te strijden tegen deze ziekte. Wij doen een oproep aan: verenigingen, jeugdbewegingen, sportclubs, scholen, ziekenhuizen, bedrijven … om samen te vechten tegen kanker. Het is de inzet van tal van vrijwilligers die van Levensloop een succes maakt.

Meedoen als vrijwilliger in het Organisatiecomité? Als Vechter? Neem contact op met Mieke Van Croonenburg, regiocoördinator van Stichting tegen Kanker Oost-Vlaanderen: mvancroonenburg@stichtingtegenkanker.be - 0473 82 45 05 of met Lieven Dhaeze - 0479.70.91.68 of Joris Stockman - 0476.43.17.14. Voor meer info: www.levensloop.be

ZIE OOK BLZ.T

Lieven Dhaeze is voorzitter van het Levensloop Bestuurscomité te Ronse.

INFOMOMENT LEVENSLOOP: dinsdag 25 juni 2013 om 20.00 uur in de vergaderruimte van ’t Rosco (1e verdieping) – ingang Biest - Ronse


Wonende te Kluisbergen, verkiest hij Beukenhof om themasprekers zoals Marleen Heyse, Jan Van Es en Roger Cantraine aan het woord te laten. Op 13 juni 1955 huwt Gustave Carmen Verhaeghe die zijn liefde voor de schone kunsten deelt. Tussen hun vele reizen door maken ze van hun woonst een artistiek schrijn. Ze zijn er gastvrouw en gastheer van prominenten uit de journalistieke en kunstzinnige wereld waarbij de aanwezigheid van bvb. Léon Zitrone (inzet) en René Huyghe (zie gAZet nr.24) opvalt. In 1971 is hij medestichter van de lokale Cercle Émile Verhaeren (begraven in Sint-Amands-aande-Schelde) en wordt er de eerste voorzitter van. Aldus neemt hij plaats en dit in de beginfase van weekblad –AZ naast de ‘ouwe rotten’ van het cultureel contact: Germain De Rouck van Vermeylenkring, Frans De Ruyck van Davidsfonds en Raph Demets van de Hostekring. In 1972 ontvangt Gustave het ridderschap in de Ordre des Palmes Académiques Françaises.

Hij brengt vele Belgische en ook Franse causeurs naar de Hermesstad. Onder zijn toedoen kunnen bvb. Jean Oosterlynck  alsook Armand Demeulemeester in Parijs exposeren terwijl Jacques Vandewattyne dat doet in Tourcoing. Hij zorgt er voor dat o.a. volgende schilders hun werk kunnen laten zien: J. Landrien, M. Provost, G. Vandevelde en P. Willequet.

GUSTAVE VANBALBERGHE & CARMEN VERHAEGHE debuut van A. Demeulemeester 

Eerst als voorzitter waarna als erevoorzitter ijvert hij voor de abituriënten van de staatsscholen. Zoals je kan zien in vorige editie van gAZet, engageren de echtelingen Vanbalberghe-Verhaeghe zich in de strijd tegen kanker (zie verder in dit nummer) en hun uitnodiging vanwege de ULB wordt op vraag van Gustave in de artikelreeks over hem gepubliceerd. Deze ULB wordt, samen met het museum Michel de Ghelderode de algemene legatarissen van vele boeken, archiefstukken en zelfs kunstwerken uit de collectie van het echtpaar. Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek doneren Carmen en Gustave jaarlijks een belangrijke som. Ze schenken ook collectiestukken aan hun gemeente Kluisbergen én aan Ronse waar ze nog het meest gedijen. Immers was Carmen

M 25’13

http://www.youtube.com/watch?v=zowpOAvI1w4

Gustave Vanbalberghe is op 26 september 1923 geboren in Pecq. Tussen 1930 en 1939 liep hij school aan de ‘école moyenne’ te Ronse. Zijn grote honger naar kennis dwingt hem als autodidact richting schone kunsten. De Ronsese kunstenaars en die van het omliggende zullen Gustave leren kennen en op zijn beurt maakt hij ze beroemd in eigen streek én daarbuiten. Als benevool neemt hij zijn culturele missie absoluut ter harte en dàt mondt uit in talrijke thematische tentoonstellingen.

werkzaam in de gemeentelijke diensten van onze stad en was Gustave boekhouder bij de Ets. Vangrootenbruel, eveneens te Ronse (Viermaartlaan, thans Holvoet). Bovenvermelde levensloop getuigt

ondanks een sterk résume van een haast onvoorwaardelijke toewijding ten bate van alle kunsten in eigen streek en Ronse krijgt daar absoluut haar deel in. Wordt volgende week vervolgd.


N 25’13

GUSTAVE RUBBENS

Thuis noteerde Léona (zie haar doodzantje rechts boven) haar liedjes en dat was in café Bij Irma Laemont. Om de maand was er daar PINTJE DEK, wat een pint was waarboven eerst een koekje en later in betere tijden (zie foto) een heuse pistolet met gehakt. Zo’n 50/60 jaar geleden was dat ook in Ronse in zwang, nu te vergelijken met het happy hour en in de cafés en bars van de grote Italiaanse steden met apero time: drank betalen, gratis hapjes halen…

Kort na WO I, we schrijven september 1919, verdween bij ons de wet ‘Ter Beteugeling van de Openbare Dronkenschap’. Om het alcoholisme bij de verpauperde bevolking van België tegen te gaan, regelde de bekende WET VANDERVELDE de consumptie van alcohol én waarbij het voortaan ook verboden was om straatlawaai te maken! Sterke dranken werden in de cafés verboden (*) en dat was ‘t begin van sterkere bieren zoals bockbier, hop (sic!) naar de biercultuur die we nu nog kennen. Een anonieme dichter schreef Onzen Druppel op de tonen van…

ZINGEN VOOR ‘N NEUSDOEK (ZAKDOEK) WAS DECENNIA GELEDEN IN!

PINTJE DEK

… Elle a perdu son pantalon. De tekst vond Hedwin Rubbens in het liederencahier van zijn mama Léona Vandenhoeke. Hieronder de 1e strofe, het vervolg links en de rest… volgende week! Vrienden ‘k zing in ‘t verschiet Aan u hier nog een lied Over den jenever die men in ‘t land verbied Een druppelken wel zo fijn Dat is toch medecijn… (*) Over de oceaan in 1920 werd in ‘drooggelegd’ Amerika drank van hoger dan 0,5% alcohol verboden. Het averechts effect was echter dat de smokkel van sterke drank en de business van clandestiene stokerijen welig tierde. Al Capone bvb. werd er steenrijk van…


O

 In de Oswald Ponettestraat werd de voormalige Mechanische weverij VandammeHolvoet omgevormd tot lofts. Het gebouw in bak- en natuursteen bestaat uit een weverij en een woning. De bovenste vensterbekroning loopt door van de weverij over het woonhuis. Dit geeft aan hoezeer er vroeger aandacht werd besteed aan het uiterlijk van het bedrijf. Op de architectuur zelf komen we later terug. Ook de voormalige Mechanische weverij  E. Van Obost-De Cordier in de Jan Van Nassaustraat heeft een nieuwe bestemming gekregen. De achterliggende weverijgebouwen, naar een ontwerp van architect Albert Massez, hebben kenmerkende sheddaken M ondersteund door vakwerkliggers.

25’13

door Thomas Deriemaeker

De site Napoleon Annicq, het complex strekt zich uit aan de Napléon Annicqstraat en rond de Ruyffelaerekoer 

06 Herbestemming van industrieel erfgoed: ‘verlofting’

RONSE,

VERWEVEN

MET TEXTIEL!

VERLOFTING VAN INDUSTREEL ERFGOED DEEL 2


(1) STADSBERICHTEN

(1) Op zaterdag 6 juli 2013 is er de eerste editie van Sierk Masjiek in en rond het auditorium in de Stadstuin. Sierk Masjiek wordt, net als zijn voorganger ‘Bruul for Kids’, dé opener van de zomer. Sierk Masjiek staat garant voor ‘n volledige namiddag familiale verwondering en beleving. Een dag vol circus, straattheater, acrobatie, humor en nog veel meer. Net als z’n voorganger, is Sierk Masjiek een volwaardige speler met allure en een hedendaags concept. Het evenement zal de gezelligheidsfactor nóg meer in de verf zetten. Door het programma naar een zaterdag te verhuizen, krijgen nog meer mensen toegang tot het evenement wat de familiale belevingswaarde en gezelligheid enkel kan aanscherpen. Acts op kindermaat blijven de sleutel tot het succes. Daarbij staat het ‘natuurlijk’ auditorium de Stadstuin. Welkom!

de jeugddienst dit jaar een reeks zomerkampen in CC De Ververij. Villa Creademie wil kinderen en jongeren op een vrije en ongedwongen manier in contact brengen met de wereld van de verbeelding en het creatieve. Elke week verdiepen kinderen zich in één thema: muziek, theater, poppentheater, dans enz. Met de steun van opgeleide animatoren, de Kunstacademie of een professional krijgen de deelnemers een totaalbeleving voorgeschoteld. Ben jij een creatieve duizendpoot?, zet dan je beste beentje(s) voor in Villa Creademie!! Het volledige programma vind je op ronse.be/jongeren Villa Creademie van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Er is opvang voorzien van 7.30 tot 17.30 uur én onder de middag. Let op: donderdag 15.08 géén activiteit!! Alle kampen kosten 120 euro of 100 euro met VTP cat.2 en 65 euro met VTP cat.1. Alle materialen en de begeleiding zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Villa Creademie gaat door in de gebouwen van de Ververij - Stedelijke Academie, gelegen aan de Wolvestraat 37, 9600 Ronse. Alle info bij de jeugddienst : jeugd@ronse.be – 055 23 94 26.

OP STAP MET DE GIDS 2013

(2) (3)

(2) Ieder jaar organiseert toerisme Ronse een aantal geleide wandelingen. Hierbij wordt Ronse op originele wijze in de kijker gezet, telkens met een ander thema als uitgangspunt. Een enthousiaste ploeg stadsgidsen staat klaar om je te begeleiden langsheen de mooiste plekjes van Ronse. De meeste wandelingen duren twee à drie uur. Alle wandelingen gebeuren onder leiding van ‘n stadsgids en/of natuurgids. De deelnameprijs bedraagt 2 euro, tenzij anders vermeld. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Voor de meeste wandelingen kan je ter plekke betalen aan de stadsgids. Veel plezier bij het ontdekken van ‘n verrassende stad! De folder Op stap met de gids 2013 met het volledige aanbod kan je bekijken via de website ontdekronse.be of afhalen op de toeristische dienst (Hoge Mote). Inschrijven kan via dezelfde website of via 055 23 28 16 of toerisme@ronse.be (3) Met Villa Creademie verzorgt

Met het oog op de nakende zomervakantie zijn de jeugddienst, (een kerngroep van) de monitoren en de schepen van Jeugd aan de slag gegaan om de werking en de kwaliteit van de Speelpleinwerking ‘Pagadders’ te optimaliseren. Enerzijds investeerde de stad Ronse in een begeleidingstraject voor de animatorenploeg door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking om de kwaliteit van de interne werking te optimaliseren (regels en afspraken, opvolging animatoren, etc.). Anderzijds hebben zowel de jeugddienst als de schepen van Jeugd de vinger aan de pols gehouden bij de animatoren en de (ouders van de) deelnemers aan de Speelpleinwerking. Hierbij een overzicht van de nieuwigheden voor de

P 25’13 komende zomervakantie: DE LOCATIE De speelpleinwerking Pagadders zal de komende periode van 7 jaar georganiseerd worden in de gebouwen van het Katholiek Secundair Onderwijs KSO Glorieux. Er is gekozen voor een duurzame oplossing, nl. de duur van de legislatuur + 1 jaar. Dit wil zeggen dat de jeugddienst gedurende de eerstkomende zeven jaar de werking verder kwaliteitsvol kan uitbouwen in deze gebouwen. Ondertussen zal zoals vermeld in het bestuursakkoord – er werk worden gemaakt van een visie rond een eigen gebouw. DE PRIJZEN Een kwaliteitsvolle werking vertaalt zich ook in een imago dat die kwaliteit reflecteert. Door er – na 8 jaar (!) – voor te kiezen om de deelnameprijzen aan te passen aan de huidige economische situatie, kiest het stadsbestuur ervoor dat de deelname aan de Speelpleinwerking een bewuste keuze is van de ouders om hun kind te laten genieten van deze vorm van vrijetijdsbesteding. Het Speelplein staat voor kwaliteitsvolle en een zinvolle dagbesteding, met de nadruk op het inhoudelijke van de werking; nl. spelen en spelletjes, animaties. De aanpassing van de deelnameprijzen aan de huidige situatie, betekent voor alle ouders een financiële inspanning. Het bestuur houdt hier rekening mee, en voorziet in een korting op de deelnameprijs voor grote(re) gezinnen (cf. korting voor tweede en vanaf derde kind). Daarnaast zijn er nog steeds de financiële tegemoetkomingen via de VrijTijdsPas (categorie 1 of 2) voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben. HUISHOUDELIJK REGLEMENT & MEDISCHE FICHE Een kwaliteitsvolle werking toont zich ook in de mate van organisatie. Beiden zijn een ruggensteun voor de organisatie en voor de animatoren. Ze reflecteren ook de drang naar kwaliteitsvolle dagbesteding. We zijn er, als schepen en als jeugddienst, van overtuigd dat de genomen beslissingen ten goede zijn van de kwaliteit van de werking t.a.v. onze deelnemers, alsook van de zorg voor onze vrijwilligers. Steven De Tavernier van de Jeugddienst en schepen van Jeugd Ignace Michaux


PROGRAMMA NOVEEN WITTENTAK ZIE BIJ COLOFON

Zie Wittentak in gAZet nrs.08, 09 & 21. Kerk & Leven editie Ronse bericht uitvoerig over Wittentak. De noveen loopt van 22 juni tot 01 juli 2013…

Q 25’13

… en de voorbindschort vol zakken bij Vanthilt On Tour:

maandagavond kwam in De Haan een Westfluutse dame een voorbindschort demonsteren die vol zakken vooraan het huiselijk gesleur van her naar der beperkt. Van Ronse komende, pikte Marcel niét in op de aanbreng ALSICO, want de schort wordt hier in de Zonnestraat gefabriceerd. Best jammer, Mel! http://www.youtube.com/watch?v=Zyt-zwTlqoE

( recto / verso ) BESCHRIJVING. De Novene ter eere van O.L.Vrouw “Ten Wittentak” begint den Zondag na Maria’s Bezoeking. In den ouden tijd, stond er, langs den noordkant van Ronse, op den lieven Hootondberg, een prachtige eekelaar, die met zijn breede takken een beeldje der H. Moeder Gods overschaduwde. Dààr was iets wonders te zien: de tak die over het O.L.Vrouwbeeldje hing was in ‘t wit gekleurd, met teeder-bleekgroene bladeren. Tijdens de besmettelijke ziekte van ‘t jaar 1636, deed Ernestina, Prinses de Ligne, Vrouwe van Graaf Jan van Nassau, op die plaats een kapel bouwen ter eere van O.L.Vr. “Ten Wittentak”; in 1639 werd deze bidplaats door Antonius Triest, Bisschop van Gent, aan de H. Maagd Maria en den H. Rochus toegewijd. Deze kapel stond op ‘t invallen door den ouderdom. Dan hebben de Ronsenaars, en bijzonderlijk de Familie Cambier, in ‘t jaar 1891, de noodige giften ingebracht om, 300 meters verder, eene schoone nieuwe kapel, op te richten. O, Heilige Maria, mijne weerdige Meesteres… H. Rochus, bid voor ons! Imprimi potest. – Gandae die 22a Junii 1903. G. Goethals C. Lib. Cens. Steendrukk. Ph. Everaert, Ronse.

Zwarte madonna, een zwarte inkt annex negropotlood tekening op boterpapier door Willy


R 25’13

http://www.youtube.com/watch?v=bpJtM7Q7SIk

Stad Ronse schenkt Voorzitter Robert Uytterhaegen, secretaris Thomas Guns, penningmeester Raoul Bogaert, de bekers en de materiaalmeester Patrick Van Cauwenberghe en de bestuursleden medailles… Antoon Deroubaix & Rudi Roos heten jou van harte welkom op hun organisatie, de…

GROTE PRIJS 40 JAAR WTC DE LINDE ZATERDAG 22 JUNI ‘KLEIN FRANKRIJK’

Nu zaterdag 22 juni worden vanaf 13 uur op een 3,2km lang parcours aspirant-wielrenners van 12, 13 en 14 jaar aan het koersen gezet, zo meisjes als jongens (drie wedstrijden). Het is een organisatie van WTC De Linde die vele zondagen doorheen het jaar een groep wielertoeristen op de weg zet en dit reeds 40 jaar lang. Vertrek en aankomst zijn gesitueerd in het Industriepark ‘Klein Frankrijk’ (zie parcours) en het hoogste hellingspercentage bedraagt 11,7. Zie ook gAZet nr.24 voor nog meer informatie.

Vlaams kampioen & Ronsenaar Ruben Bordon (foto’s hierboven) komt aan de start…


S

De kop die we vorige week zochten, was voor onze lezers een makkie: het torentje van Brasserie Joly nabij de Grote Markt, gezien vanop een terras van restaurant De Acte. Aan de Grote Markt staat nog een statige woning met ‘n soortgelijk (witgeschilderd) torentje, maar dat is in privébezit! Dergelijke torentjes komen op nog andere plaatsen in Ronse voor én er zijn er ook verdwenen! Deze neogotische octogonale toren

contrasteerde met de voet die we zochten en behoort aan een plankenlijf om een beluik af te sluiten, gesloten omwille van bouwvalligheid zoals je op de foto’s kan zien (genomen vanop de ‘parking van de broeders’). Inderdaad was er vroeger toegang tot de Decrolykoer, dit vanuit de Sint-Pietersnieuwstraat die langsheen de Bruul ligt. Worden deze werkmanshuisjes gerestaureerd?

25’13

Dit huisje lijkt ‘n knipoog te geven; omdat het groen doorheen de panlatten groeit? 

 De schiettoren van SaintSébastien is een andere Ronsese kop!

Zeven verlaten dwerghuisjes schurken tegen ‘t voormalige T.I.D. aan… 

… én het heeft iets te maken met…

Het is niet alleen kop en voet deze week die we bij één voorwerp zoeken, maar én kop én voet én DE KOP VAN alles ertussen…

JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

http://www.youtube.com/watch?v=UD-24X0EeIU


VERVOLG VAN BLZ.L

Ondernemersvriendelijk Ronse pakt werkloosheid aan…

T 25’13

jongeren, ouderen en allochtonen, boeken we doelgerichte samenwerking met zichtbaar resultaat. goede resultaten.” Ook Schepen van Lokaal

De STICHTING TEGEN KANKER bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De STICHTING is actief in heel het land. Kanker treft bij ons jaarlijks rond de 60 000 personen. Daarom financiert de STICHTING wetenschappelijk kankeronderzoek en verstrekt ze informatie alsook sociale begeleiding aan mensen die de ziekte hebben én hun naasten. Daarnaast is de STICHTING werkzaam op het vlak van preventie, opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De fondsen van de STICHTING worden vooral gespijzigd uit particuliere giften en legaten wat in 2011 resulteerde in méér dan 19 miljoen euro aan inkomsten en waarvan 5,4 miljoen naar steun voor wetenschappelijk kankeronderzoek is gegaan. De STICHTING besteedde eveneens bijna 5 miljoen euro aan psychosociale of materiële hulp en 4,4 miljoen aan informatie en gezondheidspromotie. De kankerfoon bereik je via het gratis nummer 088 15 802, de tabak stop lijn is dan weer 0800 111 met als webstek tabakstop.be

Om ondernemers beter te ondersteunen start de Stad Ronse met een uniek aanspreekpunt voor ondernemers. Dit maakt Ronse nog aantrekkelijker voor óók startende ondernemers. Ronse richt daarom een uniek aanspreekpunt in, waar lokale ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Dit uniek aanspreekpunt wordt mede ondersteund door een aantal sectoren, werkgeversorganisaties en externe organisaties. De bedoeling is om onze ondernemers op een efficiënte manier in contact te brengen met experts ter zake, afhankelijk van hun vraag, zodat zij zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Het is slechts één van de vele acties in het Maatwerkplan Ronse, een samenwerkingsverband gericht op het doelgericht aanpakken van de werkloosheid in Ronse. Na een uitgebreide studieronde, waarbij heel wat belanghebbenden hun visie op de complexe problematiek van de werkloosheid in Ronse deelden, werden de eerste acties van het maatwerkplan in oktober 2012 opgestart. Onder de coördinatie van de stuurgroep, waarin het stadsbestuur, de VDAB, het Sociaal Huis, lokale derdenorganisaties en Streekoverleg (SERR/RESOC) Zuid-Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn, werd een concrete actielijst opgesteld met het oog op het verhogen van de kansen op de Ronsese arbeidsmarkt. Ruim een half jaar later, kan het Maatwerkplan Ronse een uitstekend rapport voorleggen. “Rekening houdend met de huidige economische situatie en de specifieke problematiek van Ronse, zijn de huidige resultaten zeer positief”, aldus Fons Wauters, regiocoördinator van RESOC/SERR Zuid-OostVlaanderen. “De werkloosheidsgraad als belangrijkste arbeidsmarktindicator is in Ronse evenwel licht gestegen, maar slechts met een fractie van de algemene stijging op Vlaams niveau. Ook bij de kansengroepen, zoals

Eerste schepen Jan Foulon is bevoegd voor Sociaal Beleid en Welzijn en werkt namens Ronse samen met de VDAB, STREEKOVERLEG (Zuid-O.-Vl.), het SOCIAAL HUIS RONSE alsook SLN…

Sociaal Beleid en Welzijn Jan Foulon (CD&V) is tevreden over deze initiatieven, maar voegt toe dat er nog meer opportuniteiten zijn: “Het Maatwerkplan Ronse is een uniek project waarbij verschillende organisaties hun aanpak beter onderling afstemmen, om samen de tewerkstelling in Ronse te verbeteren. Er zijn reeds verschillende acties gerealiseerd, maar we werken continu verder aan nieuwe acties en maatregelen. Zo zal bijvoorbeeld het lokale opleidingsaanbod voor werkzoekenden gevoelig worden uitgebreid. ” In en voorzien in 2013:  opleiding Nederlands specifiek om te werken in de verkoop ( augustus )  VOSPA: oriëntatie en opleiding Nederlands om te werken in de social profit ( augustus)  opleiding Nederlands technische beroepen (augustus)  opleiding schoonmaak ( november-mobiele opleiding)  opleiding verkoop (november). Gepland:  opleiding schoonmaak bij particulieren thuis voor anderstaligen ( mobiele opleiding). Voor meer info omtrent deze opleidingen, kan contact opgenomen worden met de werkwinkel Ronse, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse - telefoon 055 33 40 80. Wie meer wenst te weten over het Maatwerkplan Ronse of het nieuwe aanspreekpunt voor ondernemers, kan contact opnemen met Veronique De Wulf, economie@ronse.be of 055 23 27 29.


HET RODE OORTJE http://www.youtube.com/watch?v=IzcvPsRQRnY

HOU DIEVEN  BUITEN!

GROTE ROMMELMARKT Wijk Scheldekouter Ronse, zaterdag 22 juni 2013: Rommelmarkt, vlooienmarkt, garageverkoop, brocante en marché aux puces! Dit alles in één vind je op zaterdag 22 juni in Tuinwijk Scheldekouter. Vanaf 10 u. ’s morgens tot 17 u. in de namiddag kun je er snuisteren. Standhouders kunnen zich nog inschrijven voor 2 euro in één van de drie buurtcentra in de stad. Voor dit bedrag ben je voor één dag eigenaar van vier meter grond in de Scheldekouter. Al moet je wel snel zijn, want de plaatsen zijn bijna uitverkocht. Deze Rommelmarkt is een organisatie van het Buurtwerk (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw) en de vrijwilligers komende uit de Scheldekouter. Vanuit buurthuis ’t Wijksken organiseren zij deze rommelmarkt reeds vele jaren. Ooit startte deze op het speelterreintje met enkele kraampjes; nu groeit hij reeds na meer dan 10 jaar uit tot bijna 150 deelnemers die allemaal minstens één stand bemannen. Het is een hele organisatie om de straat verkeers- en parkeervrij te maken. De traditie wil dat we hieraan ook het Kouterfeest koppelen, maar dit jaar werd het anders. Het grote buurtfeest van 1 juni zindert nog na in de stad: buurt- en opbouwwerk en de vele vrijwilligers zijn tot veel in staat! Voila, heb je dus nog ‘rommel’ die je kwijt wil? Of schuim je gewoon graag rommelmarkten af? Kom dan zeker eens langs de 22e juni. TOT DAN?

SPEED TPA IN DE KLIJPEWIJK 22 - 23 JUNI De actie inbraakpreventie van de stedelijke preventiedienst en de lokale politie vindt dit weekend plaats in de Klijpewijk en omgeving. Speed TPA is een actie waarbij getracht wordt om op een zeer korte termijn zoveel moge-lijk burgers persoonlijk te bereiken met een eerste advies over nuttige beveiligings25’13 maatregelen voor hun woning. Gedurende één of twee dagen wordt een wijk aangepakt en 'overspoeld' door politie en preventie. Deze diensten gaan met zo veel mogelijk mensen de baan op om de bevolking te sensibiliseren inzake woningbeveiliging. Ze krijgen ‘n eerste advies en indien ze dit wensen, wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt om op een later tijdstip een volledige http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226:Video:1170981 rondgang van de woning te doen. Een tent De tent zal aan Klijpekerk staan op zaterdag met folders en 22 juni & zondag 23 juni van 9 u. tot 17.30 u. KOEKJE Ruben Bordon kon zijn uitleg staat cen- Iedereen is welkom om eens langs te komen. VAN EIGEN DEEG: traal en dient als Info: Hilke Van Gijsel – preventieambtenaar favorietenrol in de GP volgend nummer van preventie@ronse.be – 0476 22 17 88 ontmoetingsplaats. WTC niet waarmaken. De gAZet beschouwen we GP was met ‘n ontdubbelter redactie reeds als PER SEIZOEN VERANDERING OP DE HOME VAN ONZE WEBSITE… de wedstrijd in de categoeen vakantienummer; rie 13-jarigen een groot tot begin september HOME GAZETRONSE.BE TOT 21 MAART’13 succes qua opkomst jonge zijn onze pagina’s renners. Méér dan verbeperkt en de rest zien wacht! Zie gAZet nr.26… we nog wel!

HOME GAZETRONSE.BE TOT 21 JUNI’13

gAZet onderschrijft het respect dat minderheden verdienen; het kind dat niet door de vader wordt erkend, verdient respect, NIET de vader! HOME GAZETRONSE.BE TOT 21 SEPTEMBER’13


initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

COLOFON

PROGRAMMA NOVEEN WITTENTAK: elke dag mis te 7 uur en te 19 uur: rozenkrans te 18.40 uur zaterdag 22 juni: opening van de noveen, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie SintCecilia uit Ronse zondag 23 juni: avondmis vanwege de SintAntoniusparochie opgeluisterd door het SintFranciscuskoor maandag 24 juni: extra mis OKRA te 15 uur; avondmis parochies Kluisbergen opgeluisterd door het Kluisbergs Koor dinsdag 25 juni: extra mis Rusthuizen Werken Glorieux; avondmis Sint-Martinusparochie opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor woensdag 26 juni: ochtendmis Zusters van Barmhartigheid; extra missen: 15 uur Ziekenzorg Sint-Martinus en Sint-Pieter en 16.30 uur Senioren TID; avondmis SintHermesparochie opgeluisterd door het SintGregoriuskoor donderdag 27 juni: extra mis Ziekenzorg SintHermes en Sint-Antonius 15 uur; avondmis Sint-Pietersparochie opgeluisterd door het SintPieterskoor vrijdag 28 juni: ochtendmis parochies Montde-l’Enclus; avondmis parochies Maarkedal opgeluisterd door het Maarke-Kerkemkoor. Het programma van zaterdag 29 juni en de volgende staat in gAZet nr.26…

Ronse deze week | Léona’s liedje en pintje dek… | kop & voet en nu ‘t hele ‘lijf’! | 1684 en de buitenstad van Ronse (vervolg) | Glorieux afgebeeld (2) | de scheve kolom | GP 40 jaar WTC De Linde | Verlofting (textiel 06) | noveen Wittentak | Levensloop tegen kanker in Ronse Nr.25: gAZet reeds 25 nummers, mét 2014 wordt nú voorbereid | overview | José Plume goes Het Laatste ‘t duivelke van pagina 25 als afsluiter Nieuws en Serge Plume goes g A Z e t é l k e v r ij d a g 1 1 u u r New Orleans | HET RODE OORTJE | Carmen & Gustave zijn mecenassen | é é n w e e k l a n g …

gAZet 25’13 http://www.youtube.com/watch?v=b-CRONA_XUI

gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 25 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; bijdrage Levensloop tegen kanker Ronse BLZ.A/B/C/D/E/F: foto An Deventer; gAZetGRAfiek BLZ.G: bijdrage Loes Deventer uit het land& kaartboek van 1684 BLZ.H/I: eigen foto’s BLZ.J: materiaal via José Plume; illustratie door Daventra BLZ.K: bijdrage Levensloop tegen kanker Ronse BLZ.L: eigen foto; bijdrage Levensloop tegen kanker Ronse BLZ.M: eigen foto’s; foto TéléSphère BLZ.N: eigen foto’s; bijdrage Hedwin Rubbens BLZ.O/P: bijdrage Thomas Deriemaeker BLZ.Q: eigen foto; tekening door Willy Deventer; foto via stadsbestuur Ronse BLZ.R: eigen foto’s; bijdrage door Thomas Guns van WTC De Linde BLZ.S: eigen foto’s BLZ.T: eigen foto; bijdrage Levensloop tegen kanker Ronse BLZ. HET RODE OORTJE (diverse) COLOFON; schets naar naaktmodel door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.25 van 21 juni 2013; 25 blz. waarop 82 beelditems… PAGINA 25: eigen foto van paravanduivel…

STUDIE NAAR NAAKTMODEL DOOR WILLY DEVENTER

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

Terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt je: tot volgende vrijdag 11.00 uur …


gAZet jg.01 nr.25 vrijdag 21 juni 2013


25 DIT IS PAGINA 25 VAN GAZET NUMMER 25. IK BEN DE PARAVANDUIVEL VAN HET STADHUIS EN BEN VAN DE TRAPPENHAL VERHUISD NAAR DE TROUWZAAL. WAT HEB IK HET DRUK AAN MIJN KOPPIE, ZEG. WAT WIL JE MET AL DIE BELANGSTELLING VAN DE LAATSTE WEKEN! OOK EEN DUIVEL IS DAAR GEVOELIG VOOR. DUIVEL IN ‘N LEEG WIJWATERVAT MARCEL IS NAAR ‘T ZEITJE… DE HAAN DE VOORSTE GAAN UITHANGEN EN DUS IS DE RUST IN RONSE WAT WEERGEKEERD! BIJNA VAKANTIE, HE! W EL K E L E Z E R S T U UR T E R ‘ N A N D E R E D U I VE L I N?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.