Gazet jaargang 1 nummer 22 31052013

Page 1

gAZet jg.01 nr.22 vrijdag 31 mei 2013 66 blz. & 167 beelditems

nr. 22 2013

HOME

genummerd van A tot Z en van a tot z plus EXTRA van 1 t/m 9 FIERTEL 2013 ZIE BLZ.A,B,C,D,E,G,H,I, K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V, X,Y,Z,a,b,c,d,e,f & g = pagina’s FIERTEL!

30

RONSEFIERTELDE ZIE BLZ.EXTRA8

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… BRUUL ZATERDAGNOEN 25 MEI 2013

De stars and stripes links bovenaan zijn de overgang van blz.s naar blz.t…

JG.01 NR.22

De software om de Fiertel op gang te schieten: een pulleke buskruit (niet afgebeeld, want in de zak van de dynamiteur!), proppen papier en zavel die aangehamerd moeten worden; rechtsonder de hardware…


A

De ochtendduivel is de avondduivel nog niet ! © copyright zie COLOFON achteraan...

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

gAZet verkiest de ochtendlijke (grote foto) boven de avondlijke, de duivel moet niet nóg monsterachtiger zijn dan hij reeds is…


In dit nr.22 van lokaal digitaal weekblad gAZet alliene vuir Ronse willen we het vooral over de jongste editie van de Fiertel hebben; het is een gAZet in het teken van dé Ronsese gebeurtenis van het jaar, althans wat de zomer (of wat er moet voor doorgaan!) betreft. Ettelijke pagina’s boordevol foto’s in vol, half of kwart ornaat én al eens een pêle-mêle van beeldmateriaal dat niet verloren mag gaan. Voeg deze foto’s bij deze van de collega’s van de pers, Ronsese en ook nationale, voeg ze bij jouw foto’s en gebeurlijk deze van familie, vrienden & kennissen en het wordt voor 2013 weer een onuitwisbaar album, fiertelend Ronse ter ere. Vandaag nog zagen we, n.a.v. van een prestigieuze prijs die Jan Decleir in de wacht sleepte, deze rasacteur als Daens uit de gelijknamige film van Stijn Coninckx op de kansel van de Sint-Hermescollegiale in het zeven uur journaal, deze aloude Hermeskerk die begin- én eindpunt vormt van de ommegang met de (armbeenderen-)relieken van een Romeinse martelaar uit de vroege tijd van het christendom. De Ronsenaars van moslimorigine keken duidelijk opnieuw hun ogen uit, zeker naar de figuur van de duivel die er ‘s avonds op z’n afgrijselijkst bijliep (zie blz.A).

Vanuit deze pagina waarbij de hoge lucht door de fotograaf bij zijn foto werd geteld, knap staaltje fotografie overigens, fotografie is kijken en zien wàt en wanneer en hoe vast te leggen, duiden we de langskomende volgende pagina’s. We proberen dat chronologisch te doen, behalve als de lay out ons verplicht een oog dicht te knijpen. We proberen het insgelijks met een minimum aan tekst te brengen, maar gAZet zou gAZet niet zijn als we geen oog zouden hebben voor het vervreemdende, het ludieke, het educatieve, het artistieke aspect dat met een gebeurtenis als de Fiertel verweven is. Daarnaast om te beginnen een kritische noot… wié finaal en ongemeen vroeg(lees: vóór-)tijdig beslist heeft om de Fiertel niet en zoals het er traditioneel aan toe gaat binnen Ronse te laten terugkeren! Wat weervrouw- of weermanwolken op ‘n klein scherm en we apen meteen regensluizen ter voorspelling na!?! Aan de andere kant, het moet gezegd als je de Ronsese Fiertelprocessie met andere Vlaamse stoeten vergelijkt, dat de processie er niet zo toe doet, opwarming zijnde voor de intocht van de dragers en belders die er bij de Fiertel wél echt toe doen (*). De rest, sorry, is decorum, maar een decorum

dat in onze kolommen het vertellen waard is, kijk en lees maar. In vorig nr.21 brachten we in onvervalste gAZet-traditie over twee pagina’s een eigengereide programmering van het Fiertelweekend; laten we deze chronologie dus aanhouden en aldus starten we met het gang schieten (mét buskruit) van het Fiertelgebeuren. We zien op de volgende pagina’s de man die het allemaal voor elkaar brengt, in opvolging van Pierre Hooreman (intussen 92) én hij liet zich ontvallen dat er dit jaar beduidend meer belangstellenden waren dan vorig jaar waarop we niet konden nalaten dat de Ronsenaars nu… gAZet hebben om te weten wat er in Ronse gaande is. Gniffel! Trommel&Fluitje bleek in de namiddag weer uit twee mannen te bestaan en hoefden de invallers van vorige jaar, het echtpaar Els en Dominique Wybraeke, in 2013 niet in het geel te springen. gAZet hoopt dat ze niet zoals de vorige Sint-Hermes (‘den Ameels ‘ op zijn boerenpaard), naar we vernamen, nogal harteloos opzij werden geschoven. Dominique klonk bij het Te Deum in geen geval misnoegd, dus het is allemaal koosjer afgehandeld. Toen we op de Bruul de koning van de karabijnschieters aan-

B

spraken voor een foto (we hebben het over de Sint-Hermesgilde, de mannen in pitteleer in de avondstoet) viel het ons op dat Pierre-Yves Delghust “liever in… uniform” werd uitbelicht én dat kon alleen tijdens de avondstoet. Zie hem breed en tevreden lachen op één van de volgende pagina’s… Nog dit: omwille van zoveel beeldmateriaal i.v.m. de Fiertel, worden onze vervolgen tussen de Fiertelcoupletten door beperkt tot één pagina. Het betreft hier uit het land- & kaartboek van Ronse uit 1684 (blz.F), de persoonsreportage voor deze week (zal dus in nr.23 vervolgen) op blz.J, Ronse verweven met textiel op blz.W, Glorieuxroute & kop/voet worden ‘n week verschoven! We proberen de herdenking van Gilbert Malrait volledig te geven, we breien een slot aan BREAK, ook omdat het o.a. de Fiertel betreft, we passeren de lokale pers voor deze week en de scheve kolom wordt als voorbode gebruikt voor wat gAZet deze week brengt omtrent kermiskunst (of kunde als je dat liever hebt). Weeral, het zou gAZet niet zijn én gAZet leert kijken, zien, kij…

(*) Ronse heeft er ook de financiële middelen niet toe en beter zou zijn dat er een meer professioneel ogende KORTE historische stoet zou komen dan het breedweegs en met veel openingen gelaveer van gepruikte figuranten groot klein mollig slank jong oud enz. in middeleeuwse gewaden op… baskets!


C

DEZE FOTO IS GEDUPLICEERD

1

2

3

4

6

7

8

9

5

Bijgeleerd tijdens het op gang schieten van de zomerkermis annex Fiertel: er staan 5 ‘kanonnen’ opgesteld, beide uiterst én het middelste opgestelde zijn zoals de foto op blz.D, de twee ertussen vertonen drie ringen; de vijf volgens 1, 2, 3, 4 en 5 worden achtereenvolgens tot ontploffing gebracht; dan worden er vier (én géén vijf, lees verder) gevuld met biskruit en zavel en een papierprop en dan gaan 6 t/m 9 de lucht in… waarom negen?, omdat er negen noveendagen (9=noveen!) voor Sint-Hermes én negen kermisdagen zijn! Nem zie…


D


E

Pierre Hooreman, zijn bijnaam is voor insiders, deed de ‘kanonnen’ op de Bruul dixit de man die Ronse kent als taxichauffeur (met witte pet links) wel 40 tot 50 jaar knallen. Zelfs had koning Boudewijn hem de zaterdagnoen van het Fiertelweekend ten paleize genodigd, Pierre zou niét gegaan zijn. “Eerst moet ik schieten” zou hij gezegd hebben… Na zo’n 5 jaar stage bij Hooreman (92 jaar intussen) en nu reeds 8 jaar alleen, knalt Rudy Vanrokeghem (what’s in a name!) de Bruulse Fiertelkanonnen!

VOOR DE VROUWTJES IS HET RUDY‘TJE!


F

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER DE BELASTINGSVRIJE GRONDEN In het Ronse van 1684 bevonden zich belastingsvrije gronden van allerlei aard. We kunnen deze gronden ook indelen naargelang de landmeters Daniel de Smet en Lieven Hoelman ze opmaten, berekenden in oppervlakte en optekenden in hun land en kaartboek. Bruuls, driesen (dries is ‘n toponiem en betekent 'braakliggend weiland‘; dit evolueert tot een benaming voor een nederzettingsvorm in Vlaanderen; bij een dries vindt men huizen rond een centraal middenplein, dat meestal een driehoekige vorm heeft: denk maar aan onze Grote Markt), heiden en vroonden (= onverdeelde gemeentegrond) waren niet onderworpen aan enige vorm van belasting. Hun onderhoud en de nodige herstellingswerken, moesten gedragen worden door de aangelanden, hetzelfde gold voor de wegenis en de waterlopen. De procedure ging als volgt: tweemaal per jaar gaf de magistraat van de stad het bevel om de nodige onderhoudsen herstellingswerken uit te voeren. Hierop ging prompt het stadsbestuur over tot het toezicht van de werken. Bruuls, driesen, heiden en vroonden werden ook door beide landmeters opgemeten én berekend in oppervlakte. Deze werden in een speciale tabel ingeschreven en kaart per kaart behandeld. De tabel op deze blz. geeft een overzicht van de oppervlaktes van de belastingsvrije gronden. De berekende totale waarde die hierin wordt weergegeven verschilt, net als in ons vorig nummer, van de in 1684 gemaakte berekeningen. De door beide landmeters berekende totale oppervlakte bedroeg 82 bunder 0 dagwand 25 roeden. Het verschil tussen beide totalen bedraagt dus tien roeden. De lengte van de genoemde wegenis bedraagt voor de hoofdwegen 150 213 m en voor de voetwegen 105 647 m. Twee enclaves binnen de stad waren ook belastingsvrij en werden niet door de landmeters opgemeten. Als eerste belangrijke encla-

aard

Bunder (B)

Dagwand (D)

Roeden (R)

Bruuls

3

0

16

Driesen

19

3

72

Heiden

10

2

83

Vroonden

7

1

25

Wegenis

41

0

39

82

0

35

Totaal

ve halen we de ‘Vrijheid’ aan. De ‘Vrijheid’, een ca. 5 hectare omheinde enclave, was een vrij erfgoed van de kapittelheren met het SintPieters-en- Hermesklooster, twee parochiekerken en kaptittelwoningen. De ‘Vrijheid’ had een eigen justitie onder het bestuur van een proost als wereldlijke heer. Enkele eigenschappen van die ‘Vrijheid’: • intra-murosgedeelte; • eerste stadskern van Ronse rond het huidige Kaatsspelplein en Kleine Markt , vanaf de middeleeuwen t/m het einde van het Ancien Régime (± 1797); • het had een religieuze functie, waardoor mensen er negen dagen verbleven en ook consumeerden, waaruit de economische functie voortvloeit; • volgens de traditie door Otto I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, aan het klooster van Ronse toegekend; • kapittel als bestuur: zelfstandig, juridisch en fiscaal stelsel, de volledige rechtsmacht werd er uitgeoefend door een proost en de geestelijken zwaaiden er de plak; • wie was veroordeeld in de stad, was in de ‘Vrijheid’ een vrij man; • kanunniken stonden in voor het, vooral muzikaal, onderwijs. De tweede enclave brengen we vlg. week.

De oppervlaktes

22’13

16

van de belastingsvrije gronden

Het ‘gat’ in het kaartboek van 1684: de niet opgemeten enclave ‘Vrijheid’!


Goed opgemerkt vanwege een lezer dat onze patroonheilige te paard en samen met de duivel boven de op Fiertelzondag leegstaande nis (zie foto) in het Hermesaltaar, een baard draagt. Fout van zo’n ‘middeleeuws’ beeld, want Romeinen epileerden ieder baardhaar. Anecdote, ik was 16 en zou in de jubelstoet van 1960 meelopen als figurant. De schminker is overijverig en meet de jongens allemaal een snor en/of sikje aan. Komen we buiten tussen nu het OOOC Glorieux en het ZvB-generalaat, rechtover ingang crypte dus, botsen we op… Albert Cambier. Helaba, wie heeft jullie een baard geschilderd?, ROMEINEN DROEGEN GÉÉN BAARD, terug naar de schminker die OP BEVEL de snorren etc. moest verwijderen. ECHT gebeurd, getuige… Willy Deventer!

…MAAR ER STAAT DUS WEL EEN BAARDDRAGENDE HERMES IN HET ALTAAR!

JEAN-MARIE DE DIJN VROEG GAZET OM HET WAARGEBEURDE VERHAAL VAN KEERIE DIE IN DE BORST- & BROEKZAKKEN TIJDENS WOII DE FIERTEL DEED OMDAT HET OPENBAAR NIET MOCHT VAN DE DUITSERS, IN ZIJN DOCTORAATSSRIPTIE OVER DE WEERSTAND TE MOGEN OPNEMEN! LEES DE SCHEVE KOLOM VAN GAZET NR.21.

gAZetINTERACTIEF

http://www.youtube.com/user/Columblues?v=cd2-SiPPoOM

G


H

Beste aanwezigen, Als jongste lid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes, krijg ik de kans jullie toe te spreken. Ik doe dit op vraag van mijn bestuur en op vraag van alle andere leden van de Maatschappij.

Tijdens deze viering denken wij terug aan alle vrienden dragers en belders die er vanavond niet meer bij zijn. Onze gedachten zijn bij hen en wij willen hen eren voor de inzet die zij aan de dag hebben gelegd gedurende vele jaren. Zij zitten diep in ons hart en voor velen onder ons is de emotionele band met de overleden vrienden zeer hecht. Omdat het gaat over een familielid. Een vader, een zoon, een grootvader… Straks, als die eerste mooie bellenklanken galmen door deze historische kerk, zullen velen van ons en bij uitbreiding velen onder jullie, het gemis aan een dierbare sterk aanvoelen. Ook dat maakt deel uit van de rijkdom van deze traditie. Dit jaar ontviel ons een bijzonder mens. Een jonge drager. We denken met veel verdriet, maar met zeer veel waardering voor wie hij was, terug aan onze goede vriend Hans. We hopen dat zijn vrouw en zijn kinderen onze blijvende en warme vriendschap voor Hans ervaren als een steun om deze beproefde periode door te komen. “Binnen de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes is het wet dat wij bezig zijn bezig met de Fiertel en de opdracht die je als drager en belder hebt. Iets anders is niet aan de orde van de dag. Begin 2012 werd ik tot voorzitter verkozen nadat we in 2011 eerst met de hele groep gewerkt hebben aan nieuwe fundamenten voor de Maatschappij. Er werden nieuwe inhoudelijke teksten geschreven: Missie, Charter van Fierteldrager en belder en ook een stevig inhoudelijk reglement. Samen met het bestuur (Steven Cardon, Geert Vanopbroecke, Chris Vandenhoucke, Dirk Cardon & Jean-Marc Jouret) wordt er hard gewerkt om het programma dat we ons zelf vooropstelden bij aanvang van onze bestuurstermijn (tot

2016, dan komen er nieuwe verkiezingen voor het bestuur) te realiseren”. Wim Vandevelde, (foto links), voorzitter. Kevin Cardon (de jongeman van nu 19 die hier in 2012 het schrijn helpt dragen) sprak zaterdag deze rede uit…

Maar, we richten ons ook tot jullie. Jullie Ronsenaars. De waarde voor onze mooie traditie kan nauwelijks juist verwoord worden. Deze eeuwenoude traditie is van een onschatbare waarde. De verering van SintHermes is bepalend voor wie we geworden zijn als Ronsenaars en we vragen jullie oprechte inzet om mee te werken, samen met ons, aan de uitstraling van onze fantastische en rijke traditie. Het is naar ons aanvoelen het grootste en mooiste gebaar dat wij kunnen stellen naar al die dragers en belders die ons zijn voorgegaan. Met name: de traditie met respect en waardigheid blijven uitdragen. Jullie steun en jullie betrokkenheid is daarbij van groot belang. Daarom ook roepen wij iedere deelnemer aan de ommegang op om de gepaste houding aan te nemen als schrijn , dragers en belders voorbij komen. Wij danken jullie allen.

TEKST UITGESPROKEN DOOR KEVIN CARDON TIJDENS DE FIERTELMIS VAN 17 UUR OP ZATERDAGAVOND


I

Romain Steurbaut, Marcel Cambier en Adriën Gheerolfs zijn de gedecoreerden voor 2013… Romain 50 jaar drager, Marcel 50 jaar belder en Adriën (zelf 80!) 45 jaar belder… ALSJEBLIEF! De collegiale is voor de traditionele Fiertelmis op zaterdagavond volgelopen, dragers & belders vormen een erewacht. Bemerk voor het SH-altaar een onvervalste trompe-l’oeil in de betegeling en op de foto links massief houten zuilen die IN de kerktoren het doksaal dragen…


http://www.youtube.com/watch?v=Moq2kj8jtuI

J 22’13

Vorige week vroeg gAZet welke (gewezen) Ronsese muzikant bij Marco Borsato stond (foto boven), dus ook wie onderaan rechts schuin boven Manneke Paul (VTM) staat, hij die in gAZet nr.17 reeds in tekst en beeld werd belicht n.a.v. 170 jaar Gemeenschapsonderwijs te Ronse en uiteraard niet in hun inschrijvingsflyer ontbreekt, inderdaad niemand minder dan ‘onze’ Serge Plume, hier getekend door…

INTERNATIONALE PLUIMEN VOOR BEIDE RONSESE PLUMES!

Vader José Plume (75) heeft als muzikant hoge toppen bereikt in muziekland én heeft de blaasinstrumentmicrobe doorgegeven aan zijn zoon Serge (45). Het interview met beiden is stof voor méér dan één gAZet editie en door de vele Fiertelpagina’s brengen we een eerste aflevering, eveneens met ‘n rist aan beeldmateriaal, pas in weekblad gAZet nr.23 en volgende…


K

Kanunnik André De Wolf draagt de Hermesstaf en deken Michel T’Joen de Hermesarm…

‘t Muziekkorps van de brandweer wordt voorafgegaan door ‘de pompiers’ in gala-uniform met voorop vijf symbooldragers onder hoge berenmuts met een witte voorschoot van ezelsvel en gearmeerd met sabel, bijlen en zaag om bij ‘n brand binnen te geraken…

Burgervader Luc Dupont vraagt vanop de trappen en vanop ‘n spiekbriefje de toelating om de…

jaarlijkse Ommegang met de relieken van SintHermes te mogen houden waarna de deken ja zal zeggen.


L

De Fiertel vangt zijn tocht aan de collegiale buitenkomend onmiddellijk naar rechts, voorbij Sancta Maria en de ambtswoning van deken Michel T’Joen (het Kaatsspelplein is hier onlangs omgedoopt tot Sint-Hermesstraat)! Bemerk op de foto begin Priestersstraat Sint-Hermes te paard (beide figuren in een verjongde en afgeslankte versie tegenover ‘n paar jaar terug) en de duivel in ochtendschmink. De vlag die, wat mistig op deze foto, wappert toont de blote maagd van Ronse houdende de tweekoppige adelaar, wapen van de stad. Bemerk de oost-zonnewijzer op de collegiale (zie gAZet nr.18) en het LION house helemaal links waar voorheen ‘Au Soldeur’ was (waar de duivel vroeger zijn Calvin Groß kocht en Sint-Hermes zijn marcellekes…).


PIERRE

M

De Thebaanse trompetters lopen steevast aan de kop van de ceremoniële Fiertel, zowel ‘s morgens als ‘s avonds (zie foto). Pierre Yves Delghust schoot zich tot karabijnkoning van de Sint-Hermesgilde en de 80-jarige belder Adriën Gheerolfs belingbelangtbel… Keerie uit én terug binnen in de stad.


HET IS OVER HALFNEGEN EN DE DE FIERTEL TREKT DE KRUISSENS OMHOOG. De meeste deelnemers zijn te voet reeds lang gepasseerd, het zijn de ‘echte’ die Keerie volgen! Trommel&Fluitje zijn aan Ekkergem achtergebleven. Dit is het beeld van Ronse dat toeristen vanuit Gent komende het eerst zien. De gele pijl geeft aan waar Keerie zo’n drie uren later, helemaal aan de overkant van Ronse, naar de Durenne zal afdalen…

N


André De Wolf, die in kwiekere tijden elke Fiertel meedeed doorheen een megafoon biddend, doet het hier in opmars naar de kerk van Louise-Marie onder begeleiding van diaken ‘meester’ Leo De Croo (zie gAZet nr.21), samen met Luc Dupont, Michel T’Joen, Agnès Vancrombrugge en belder & dragers. In het gelige huis woonde destijds Robert Desmet (†), big boss destijds van Europalia…

Keerie is aangekomen aan de kapel van Lorette (zie gAZet nr.14) en op de foto rechts houdt de Fiertel halt aan de Groene Boom (zie gAZet nr.18). Louise, Lorette en de Groene Boom zijn o.a. waar belders en dragers eens kunnen uitrusten…

O


P


gAZetGRAfiek

Q

Het is reeds na de noen… Een halte is eveneens voorzien op het grondgebied Wattripont, waar onze Molenbeek in de Ronne vloeit (zie gAZet nr.20). Graaf en gravin de Béthune zijn vanuit hun wat verderop gelegen roze kasteel tot aan de ‘kruistegod’ gewandeld waar ze Keerie opwachten en van de Ronsese burgemeester niet alleen een speech, maar ook een peperkoek ten geschenke krijgen. Een tweede exemplaar van de grote vierkante koek onder twee in elkaar gestrengelde handen ten teken van vriendschap tussen Ronse en Wattripont, wordt dan in de avondstoet Ronse binnengedragen, processie die dit jaar geheel voorbarig werd afgeblazen omwille van boze weergoden die Fiertelzondag uiteindelijk héél goed gezind waren, op wat soms felle wind na! In zwart-wit Fiertel anno 1947 waarin we v.b.n.o. bemerken: de belder & dragers van toen, in pak met das; de immer gestrikte Eugène Soudan (zie gAZet nr.17);de Chiro van én met Pater Minderbroeder Michel (Goossens) van de Barrière de Fer ; Hermes te paard en een duivel in menselijkere outfit alsook voorkomen en in deze kolom bovenaan de laatste halte aan Chalet de la Cruche…


R Het ene nest is af, het andere in opbouw, er zijn weer zwaluwen!

Hehe!

In Rozenaken is het dan zover: rond twee uur komt Keerie er aan en wordt in de kerk neergepoot, sinds enkele jaren onder permanente bewaking! Gelovigen komen het schrijn vereren (zie de volgende pagina’s). De zogenaamde gele Fiertelbloemen zijn van het verre Limburg meegebracht (dank aan Gina & Jef); behalve geforceerde in siertuinen gaven de Vlaamsardeense forfait vanwege té koud voor de tijd van het jaar! Fieto°blo°me is één van de tien genomineerde woorden waaruit hét Ronsese dialectwoord van 2013 zal worden gestemd (gAZet nr.21 op de HOME ook). Russeignies, voorheen een Vlaamse gemeente, is voor elke Fiertelganger (én stoepkijkers) dé plek om de innerlijke mens te versterken. Er staan eetkramen en, zoals Ronse Koerst in deze hoeve, verwelkomen verenigingen enz. hun bezoekers voor een koud buffet of BBQ. Bemerk de overijver bij het ‘witten’ van deze boerderij waar Ronse Koerst na ‘n ontbijt in Louise voor ‘n lekkere BBQ zorgde…


Het schrijn kan in de kerk van Rozenaken van nabij bekeken worden. Voorheen was er geen plexiglazen bak rond, na de restauratie nu wel! Naar verluidt zou de eega van Jan van Nassau, heer van Ronse en kasteelbewoner (zie vorige gAZet’s), Ernestine de Ligne (afkomstig van Beloeil) het voorhang van de Fiertelkast hebben geborduurd. Op de volgende pagina kan men in close up zien wat er van het borduursel nog overblijft. Vreemd is dat het vooral de heilige Hermes, zijn paard én de duivel zijn die haast van hun … kleren zijn ontdaan! De glasraamnis uiterst rechts toont het drietal (zie gAZet nr.21) zoals het hier in uitgesneden en verguld hout op de nok van de Fiertel staat. Het paard is ‘n stuk poot kwijt, de hoef staat nog op het steunheuveltje geschilderd…

SDe Fiertel is van dragers en belders verzekerd, kijk eens hoe het de jeugd is die de mirakuleuze knoken van Hermes van de Rozenaakse trappen draagt, uit de kerk met nog ‘n echt kerkhof errond!

U


De kersverse gouverneur van O-VL, Jan Briers, kijkt links toe hoe de Fiertel de kerk van Russeignies verlaat.

V

De Ronsese familie Cardon is talrijk vertegenwoordigd bij belders & dragers, hier Dirk Cardon die de bellen laat klinken nadat in de kerk van Rozenaken de vespers is gezongen ter ere van martelaar Hermes die op de hoge banderolle vooraan op de kerktoren wacht tot zijn gebeente weer in Ronse zal zijn...

Fernand Nieuwsblad Devos geeft de gouverneur nog wat Fiertelse uitleg‌


RONSE,VERWEVEN MET TEXTIEL! Ook deze aflevering op tekst en beeld vanwege Thomas Deriemaeker werd omwille van zovele Fiertelblz. tot één pagina beperkt. Vervolg volgende week…

W

gAZet 22’13

03

HET OUDSTE FABRIEKSGEBOUW … dat vandaag nog in Ronse te vinden is, is de ververij van Théodore Vandendaele uit 1878. Later was er de pettenfabriek Gijseling in ondergebracht (zie gAZet nr.18) en als uitloper van weekblad –AZ werd er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een ‘rack jobbing’ in gevestigd, een soort outlet avant-la-lettre en genaamd domino (een project van de nv POSD geleid door Willy Deventer én JeanPaul Cuvelier die thans in Hongkong big business uitbaat)! Het gebouw is thans beschermd en huisvest momenteel het parochiecentrum Sint-Martinus. Zoals bij Vandewiele-Henrist heette het vanwege Gijseling dat zijn erfgoed nooit in de handen van… papen mocht komen. Vanuit de dood valt niet altijd alles in de hand te houden…

PUTTING-OUT-SYSTEEM Het systeem dat Ronsenaars toepasten en aan de basis lag van de explosieve groei van de sector aan het einde van de 19e eeuw, staat bekend als het puttingout systeem (zie ook gAZet nr.21). Een systeem dat over heel het West-Europese…

platteland werd toegepast maar geleidelijk verdween na de Industriële Revolutie. Het principe is eenvoudig. Als ondernemer (négociant) werkte je samen met een aantal thuiswevers. De grondstoffen of een deel van de voorbereiding nam de ondernemer of een gespecialiseerd bedrijf voor eigen rekening. Opvallend is bijvoorbeeld dat er in Ronse al enkele ververijen waren nog voor er één weverij ingeschreven stond! De basisproducten werden dan afgeleverd bij de thuisarbeiders, die hun deel van het productieproces realiseerden. De ondernemer haalde het afgewerkte product dan terug op. Dit systeem had heel wat voordelen, vooral voor de ondernemer. Grote investeringen in gebouwen of materiaal waren niet nodig. In veel gevallen had de thuiswever zijn eigen getouw staan – vaak een erfstuk van generaties ver. Schommelingen in de productie vormden geen probleem . Bij een grote vraag kon je enkele extra thuiswerkers aanspreken. Daalde de vraag, dan liet men ze vallen. De arbeiders stonden immers in een zeer zwakke positie: ze kunnen zich niet verenigen en zijn allemaal dikke concurrenten van elkaar! Nog een voordeel van de combinatie met thuisnijverheid was de mogelijkheid om klein producties te weven. Dat leidde tot de specialisatie van Ronse in gemengde stoffen en fantasieweefsels. Deze vragen een kleinere productie en waren dus minder interessant om te produceren in grote bedrijven die vooral op massaproductie gericht waren. Het rijke archief met staalboeken van het MUST (deze komen later uitvoerig aan bod) is getuige van die specialisatie. Thomas Deriemaeker


HALTE GENAAMD EKKERGEM

We hoorden iemand zeggen: “De geestelijkheid heeft alle voorhanden zijnde kasten uitgekuist om nog zó talrijk present te geven op de Fiertel anno 2013…”

X


Y

Rondborstige schimmel! ‘Roborst’ toont de duivel zonder broek, in z’n berenvel zedig beide benen dichtgeknepen, maar de staart kaarsrecht; geketend aan de Heilige Hermes wiens imbus zwaar om dragen valt blijkbaar… 860… 1860… 1100 jaar in 1960 … zie blz. G

Georget Dekeyser blaast hier de (gele) tuba-partituur van het overprachtige ‘La SaintHubert’ van Louis GASEA, marche de procession avec clairons et tambours, een beklijvend stuk uitgesponnen marsmuziek dat we jammer genoeg niét bij youtube konden vinden!?!


Z

Op deze plek in de Wijnstraat kun je, als de historische stoet wÊl uitgaat, op de koppen lopen! Rijen dik staan de mensen dan op de stoep naar de terugkerende Fiertel te kijken. De duivel (hier neergezet door John Verstraeten) poogt de kinderen aan het schrikken te brengen en hij heeft echt wel andere tijden gekend: toen voor de Ronsenaars‌ Istanbul nog moest worden uitgevonden, gedachte die nu met Ortel Mobile in die richting wordt gebeld!?!


a ZIE OOK BLZ.Q

2013 1947…

… tussen beide foto’s, zo ongeveer op dezelfde locatie genomen, liggen er exact…

66

DUIVELSE jaren!!!!!!


b v

v v


VERVOLG VAN VORIGE WEEK UIT BREAK… (slot)

ders en stevige benen die het zware schrijn ruim 32 km ver dragen. Niet zomaar om het even wie treedt toe tot het gild van dragers: alleen RonseDe deelnemers (aan de Fiertel n.v.d.r.) vormen een naars of uitgeweken Ronsenaars en hun nakomelingen kunnen Fierteldrager worden. bonte mengeling van mensen die de ommegang lopen uit godsdienstige overtuiging, anderen omwille Indrukwekkend is hoe in de late namiddag duizenvan de sportieve prestatie, nog anderen om erbij te den Fiertelgangers de Kruisberg weer afdalen op horen en onderweg veel plezier te maken, ruiters weg naar de Sint-Hermeskerk, dat alles in een halen hun mooiste paarden van stal, fietsers maken kleurrijke historische stoet (die dit jaar dus niet uitging vanwege vermeend slechte en uiteindelijk het zichzelf en de voetgangers moeilijk. Mijn grootdan tóch zonnige weersomstandigheden n.v.d.r.) ste bewondering ging die dag evenwel uit naar de over het leven van Sint-Hermes en de geschiedenis Fierteldragers, dat zijn mannen met sterke schou-

van Ronse. Vreemde figuren kom je daar tegen (waarmee de journalist de… duivel bedoelt?, n.v.d.r.). Uit de tijd dat ik over de Fiertel verslag uitbracht voor een Vlaamse krant herinner ik me pakkende gebeurtenissen. Een uitgeweken Ronsenaar die in de kerkelijke hiërarchie hoog was opgeklommen vertelde me dat hij voor de Fiertel elk jaar en zonder uitzondering naar zijn geboortestad afzakte. Ik sprak met professoren, rechters, journalisten die nog zelden naar Ronse kwamen: maar als ze de klanken van de belleman en van trommel en fluitje in gedachten

c

hoorden dan wisten ze dat het tijd was om naar Ronse te reizen: inderdaad, om deel te nemen aan de Fiertel. Dat Sint-Hermes er nooit helemaal is in geslaagd om de Ronsenaars helemaal te genezen, mag blijken uit het feit dat ze op een gepassioneerde en beetje fanatieke wijze hun eigen versie van carnaval vieren, met name de Bommelfeesten. (Inderdaad sluit BREAK hiermee de vicieuze cirkel n.v.d.r.!).


d

… belder Adriën Gheerolfs is 80 jaar!


Bij ‘n beeldend kunstenaar kriebelt het meteen om de deken die de Hermesarm draagt en zich omdraait waarbij z’n kerkelijke gewaden estetisch gaan plooien en wapperen… in een tekening vast te leggen! Één en al beweging en dynamische compositie binnen gepaste verhoudingen. Dat alles ook in het borduurwerk voorzijde schrijn, oogstrelend decoratief, contrast, overgang, verfijnde borduurstructuur. Evenzo op de foto, waar ‘n drager in de plexi bescherming weerspiegelt!

e


f

Als je de grote foto niet bijknipt, zie hem kleiner bovenaan in het midden van deze pagina, dan stapt er uiterst links ‘n man die van in de Kruisstraat dit gezelschap achternaliep, ze waren bijna beneden! Tja, gAZet heeft zowat overal ogen, nietwaar! Tussen daar alover Wijnstraat & Grote Markt wrong hij zich alsmaar meer naar voren om wellicht als eerste de collegiale binnen te wippen, op zoek naar ‘n bemande biechtstoel, voor zonden van 14.X.12????

Tom Deputter, Leo Verstichel & Isabelle Stockman kijken opzij, Wouter Stockman en Jan Foulon kijken achterom, Luc Dupont en Agnès Vancrombrugge luisteren wat Lieven Dhaeze wel aan de gouverneur te

vertellen heeft, Ignace Michaux en Joris Vandenhoucke bekijken het allemaal met ‘n jeugdige blik en Michel T’Joen beleeft blijkbaar plezier aan het dragen van de Hermesarm (en de collegiale op zijn brede ‘revers’) zo van: “We zijn er bijna”. Hij na het Te Deum: “We zijn dankbaar dat het allemaal weer goed is… afgelopen”. 2014 wenkt!


g

Uiteindelijk blijven deze ‘echte’ Fiertelgangers over die de hele weg van kerk tot dezelfde kerk hebben afgelegd…

Nog ‘n kleine 100 meter stappen en de 32,6 km zitten er op…


Op zaterdag 1 juni bruisen de buurten in Ronse: alle inwoners van de stad en omstreken kunnen dan letterlijk en figuurlijk komen proeven wat de verschillende buurten in Ronse te bieden hebben. In de buurten Scheldekouter, Marijve-Ninove en Prinskouter wordt reeds lang aan buurt- en opbouwwerk gedaan door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de stad Ronse. Dit jaar dus één groot feest met alle buurten samen in plaats van elke buurt een kleiner feest. Dit omdat we samen sterker zijn en omdat we bruggen willen bouwen over de hele stad heen. De Prinskouter is eerst aan de beurt; we willen deze buurt extra aandacht geven. Speciaal voor dit buurt(en)feest wordt de Spinstersstraat verkeersvrij gemaakt vanaf de Victor Lagachestraat. Vanaf ’s middags snuister je hier op de rommelmarkt naar verborgen schatten. Tegelijkertijd proef je een Congolees gembersapje, een Filipijnse loempia, een US-hotdog of een vers gebakje op één van de vele info- en proefstands. Ook in de verschillende theehuizen en de moskee word je met open armen ontvangen met lekker geurende munt thee, muziek en info. In de namiddag kunnen we hopelijk van de zon genieten op ons terras. De koer van het buurtcentrum in de Prinskouter krijgt naast dit terras ook een podium waarop de hele namiddag en avond verschillende artiesten met Ronsische roots optreden. Funky, klassiek, volks, jazz, folk, singer-songwriter ... voor en door Ronsenaars! Afsluiten doen we met MOUSTASH, deze vrolijke snorren brengen een potpourri van feest- en dansmuziek. Dansend gaan we nadien de nacht in met een openlucht volksbal (Utex-bAl). Voor kinderen is er naast het gebruikelijke springkasteel, schminkstand en reuzespelen opnieuw plaats voor een heus kindertheater. Deze keer komt Koning Prikkeldraad vertellen voor kinderen tussen 3 en 8. En als je goed zoekt, vind je misschien wel het Leespaleis. Jongeren zullen uit de bol gaan tijdens het clipdancen en spelen zeker en vast ook dit jaar een spannend playstationtornooi. Onze monitoren van Street Action organiseren bovendien sport en spel voor wie niet stil kan zitten. We hebben ook aandacht voor de leefbaarheid van de Prinskouter. Zo geven buurtbewoners immers al lang aan dat de koer, trouwens de enige vrije ruimte in de buurt, in erbarmelijke staat is. Tijdens het buurtfeest zullen bewoners ZELF hun ideale koer kunnen bouwen. Dit doen we met medewerking van vzw V.A.A.K. Kom zeker ook jouw idee delen: een grijze parking?

01 JUNI GROOT BUURTFEEST OP DE PRINCEKOUTER

Een sportterrein? Of liever een groen rustiek en gezellig plekje? Laat het ons, en vooral ook het stadsbestuur weten: samen werken we er aan! Een feestmaaltijd ontbreekt ook dit jaar niet. De vrijwilligers van nASR zullen tijdens het feest een verse maaltijd bereiden (max. 150 personen, schrijf je snel in!). Hun Resto’s vielen altijd in de smaak bij vele buurtbewoners en partnerorganisaties, zelfs in Finland spreekt me er over! Voor 6 euro kan jij ook aanschuiven voor de maaltijd. Voor kleine eters is het slechts 4 euro. Op het menu: tajine met kip en groenten van de ochtendmarkt. Dit is Ronsisch op z’n Marokkaans, of Marokkaans op z’n Ronssies? Deze diverse programmatie, voor oud en jong, met hapjes van over de hele wereld, maar vooral uit Ronse; wil het diverse en open karakter van de Prinskouter in de schijnwerpers plaatsen. Kom mee proeven van de gezellige en gemoedelijke sfeer, ga mee uit je dak tijdens de diverse optredens, ga op zoek naar het ultieme prulletje op de rommelmarkt...en breng vooral je vrienden , je buren, je familie mee en breng leven in de stad! De vrijwilligers en buurtwerkers verwachten u.

h 22’13


i

GILBERT MALRAIT HERDACHT 22’13

°07.07.1919 †04.04.1944

De plechtigheid is weer eens voorbij. De doden berusten in hun lot onder- en de zitjes bovengronds in hun leeg staan. Ze hebben gediend!

De stoelen op de stedelijke begraafplaats aan de Leuzesesteenweg waren nat om ingenomen te worden en werden nat achtergelaten. De foto zou dus evengoed vóór als na de herdenking kunnen zijn genomen, maar het was er nà! Werpen we een blik op de plechtigheid rond 2LT Gilbert Malrait met begin op deze pagina. Hier en ook hier en daar nog wat schriftelijke commentaar, maar absolute voorrang aan het beeld, deze omvangrijke edities van gAZet getuigt er in haar geheel van: Fiertel annex kermis anno 2013, deze en de volgende pagina’s omtrent het militaire eerbetoon aan een in WOII gesneuveld Ronsenaar en waarover je in gAZet nrs.19, 20 en 21 reeds kon lezen. Tot slot van deze reeks… Links een klasgenoot van Gilbert, Georges Vancoppenolle. Hieronder de bezieler aan de basis van deze jaarlijkse hulde (sinds 2010):

PHILIPPE VANDERDONCKT


j 22’13


De sprekers waren: Eddy Vercruysse (presentator; Adj.Chef Vli Be LM – onderaan links), Jerome SHERMAN (President AOMDA – American Overseas Memorial Day Association – tweede van links), Ignace Michaux schepen van Vaderlandse Verenigingen, hier vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging) en Philippe Vanderdonckt (organisator – zie blz.i).

k 22’13

AMERICAN RELATIVES…


Vele Ronsenaars zullen hem nog kennen als dé MALRAIT van de platenzaak Musicbar in de draai Hospitaalstraat & Priestersstraat…

l 22’13


m 22’13


n 22’13

DE POPPIES (PAPAVERS), SYMBOOL VAN DIE ANDERE WERELDBRAND (WOI DIE WE IN 2014 N.A.V. 100 JAAR GELEDEN GROOTS ZULLEN HERDENKEN), OMKRANSTEN DE ‘MEMORY OF WINGS’…


Schepen Ignace Michaux verscheen ten tonele omgord door de zwart-gele sjerp van schepen van de stad Ronse. Toen bleek dat hij ‘zijn baas’ de minister van landsverdediging, tevens vice-premier Pieter De Crem, op de plechtigheid zou vertegenwoordigen, legde hij enerzijds zijn sjerp neer én legde namens De Crem deze bloemenkrans op het graf van de voor een vrije wereld in Roemenië gevallen 2LT Gilbert Malrait. Zie de viering van vorig jaar in gAZet nr.21.

o 22’13

PORTRET DOOR WILLY DEVENTER


Een wat verderop opgestelde klaroenblazer die een Last Post ten gehore bracht, iedere aanwezige muisstil in haar of zijn gedachten verzonken en met een vochtige hoek in het oog voor zich uitstarend of de ogen dicht dan wel ten gronde gericht richting stoffelijke overschotten op het militaire ereperk van de begraafplaats, had zich estetisch gezien wat beter kunnen opstellen – verkeerde symboliek, toch?

gAZet

p

22’13

Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Chorus: Oh, say does that starspangled banner yet wave, O'er the land of the free and the home of the brave?

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren, Onze ziel en ons hart zijn U gewijd, Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren, Wees ons doel in arbeid en in strijd, Bloei, o land, in eendracht niet te breken, Wees immer u zelf, en ongeknecht, Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken. Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken. Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

http://www.youtube.com/watch?v=McCDWYgVyps

BEIDE NATIONALE ANTHEMS HOOR JE OP DE VOLGENDE PAGINA


q 22’13

http://www.youtube.com/watch?v=cUplg16ovjY

Het Barack Obama kleurtje was eveneens present!

http://www.youtube.com/watch?v=I3uJ-TLreQI

O dierbaar België…

Deze dame, behorend tot het Amerikaanse leger, zingt in opdracht van de Amerikaanse Ambassade te Brussel zowel de Amerikaanse nationale hymne (van buiten) als de Belgische, zowel in het Nederlands (te Ronse) als in het Frans (middels haar map).


r 22’13


s 22’13

13 RODE & WITTE BANDEN OP HET AMERIKAANSE VAANDEL STELLEN DE 13 OORSPRONKELIJKE KOLONIES VOOR DIE ZICH IN 1776 VAN GROOT-BRITTANNIË AFSCHEIDDEN. HIER STAAT DUS ÉÉN WITTE STREEP TÉ VEEL!?!

DE 50 WITTE STERREN DIE DE 50 AMERIKAANSE STATEN SYMBOLISEREN (ZOALS BIJ DE EUROPESE VLAG DE 12 GELE STERREN ALLE STATEN AANGESLOTEN BIJ EUROPA SYMBOLISEREN, WANT ER ZIJN INMIDDELS MÉÉR DAN 12 LIDSTATEN!) LIJKEN OP DEZE BANDEROL TE ONTBREKEN. HIER ONTBREEKT NOG EEN DOCUMENT OMTRENT GILBERT MALRAIT, JE VINDT HET OP BLZ.EXTRA9


http://www.youtube.com/watch?v=0rh8ujafFIo&list=PLC19E2A52026141E8

Van het Amerikaanse lint op één van de Amerikaanse bloemstukken op het graf van 2LT Gilbert Malrait naar deze op een kermisattractie geschilderde stars & stripes, is maar een kleine stap… MAAR noch aantal sterren noch aantal strepen kloppen!

Het is niet vanuit deze blauwstenen dat Gilbert Malraits stoffelijke resten naar de oude stedelijke begraafplaats vertrokken, maar vanuit het oude! Zie gAZet nr.19. Maar deze zuilen kijken wél uit naar al dat kermisvertier, ‘n bijdrage FAIRART…

t 22’13


u 22’13

AëroArt? Fairart? Verbeterde graffiti… of juist niét? Kermiskunde? Kermiskunst? Beide? Kermiskundst?

JEP:

De 80jarige rups, dé moeder van de foorattracties…


v 22’13

OEROUD, MAAR NOG STEEDS AANSTEKELIG VOOR DIE ALLEREERSTE KUS, ÓNDER DE NEERGEKLAPTE LUIFEL EN NA STOER GEDAAN TE HEBBEN BIJ HET GRIJPEN VAN DE FLOS!

http://www.youtube.com/watch?v=e0AZ5J_LrAU


w 22’13


gAZet 22’13

x


De craquelé helpt natuurlijk ‘n handje om deze kermispalmboom tegenover conceptuele kunst (‘n kiekendraad gevuld met grijze keien bvb.) beter te smaken richting kunst!

y 22’13


z RONSE BOVEN!

Aan deze foto is NIET gesleuteld, door vreemde uitsnitten in het decor valt inderdaad ‘n stuk van het stadhuis te zien!

22’13


VOOR ELK WAT WILS…

EXTRA gAZet 22’13

… ÓÓK IN 3-D!

1


HET ZEEMZOETERIGE IS NATUURLIJK OOK VERTEGENWOORDIGD! but challenge: BEGIN ER MAAR EENS AAN!?

EXTRA gAZet 22’13

2


http://www.youtube.com/watch?v=Bc-sq7cJGho

EXTRA gAZet 22’13

3


EXTRA gAZet 22’13

HERKENNINGSAPPLAUS EN DÉJÀ VUS UITERAARD, OPSTAPJES OOK, OPEN DOEKJES…

4


EXTRA gAZet 22’13

5

BLOEDDORSTIG GRUT: LEEUWIN, PIRANA’S, TASMAANSE DUIVEL…


EXTRA

DE ZOMER IS IN ‘N KOUD WINDERIG WAK BEDDEKE ZIEK & RONSE LAG ER DE VOORBIJE WEEK NAVENANT BIJ!

gAZet 22’13

NA LENOUVEAUAZESTARRIVÉ (JAN), DOORGAANVOORRONSE! (FEB), RONSEÓÓKWOONSTAD! (MAA), ALLEZRONSEVOORUIT! (APR), WILRONSEBOOMEN? (MEI) & ALLEEN VOOR DIT NUMMER RONSEFIERTELDE … WORDT HET IN JUNI: ZETRONSEVOORAAN!

6


EXTRA gAZet

VOLGENDE MAAND IS HET NOVEEN KAPEL WITTENTAK…

22’13

(wordt vervolgd)

7


Inzamelactie taxussnoeisel van 15 juni tot 31 augustus

EXTRA

De Hoge Winde: infonamiddag ‘als je niet meer weet dat je vergeet’

gAZet 22’13

8

Het lokaal dienstencentrum De Hoge Winde nodigt iedereen uit voor een infonamiddag omtrent dementie. Deze infonamiddag vindt plaats op woensdag 12 juni 2013 om 14u met De taxushaag bevat de kostbare stof bacca- als spreker Heidi Govaert. De inkom is gratis, maar inschrijven is noodtine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn in de behandeling van ver- zakelijk. Dit kan op het nummer 055 20 70 73. Plaats: Lokaal Dienstencentrum De Hoge schillende soorten kanker. Eén vierde van Winde, Bredestraat 256, 9600 Ronse

alle kankergevallen wordt behandeld met geneesmiddelen op basis van taxus. Per m³ taxussnoeisel die de inwoners afgeven op het recyclagepark, wordt 50 euro geschonken aan een goed doel in de strijd tegen kanker. Voor de inwoners die enkel taxussnoeisel binnenbrengen is de toegang gratis op het recyclagepark. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product af te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30cm) van de Taxus Baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Meer info kan je vinden op www.vergrootdehoop.be.

Door de komst van Marcel Vanthilt op de Grote Markt zal de wekelijkse markt van 8 juni en 12 juni eveneens doorgaan op de parking Portois. De marktkramers verwelkomen je van 8u tot 12u30.

Vanthilt on Tour van 9 tot 13 juni Grote Markt Ronse Ronse is klaar om Marcel en zijn gasten te ontvangen in de Koningin van de Vlaamse ArHET PUBLIEK  MARCEL EN ZIJN dennen; de komst van Vanthilts zomer talkshow op TV één toont aan dat Ronse best een Bij de afbeeldingen: aangename stad is in het zuiden van Oostbovenaan een plan van de Vlaanderen. De inwoners kijken dan ook reikGrote Markt tijdens de halzend uit naar de spitsvondige, rake, ludieke Vanthilt on Tour; volgende aanpak van Vanthilt. Ronse werd als eerste week verduidelijken wij dit grondplan; in het midden Vlaamse stad bevrijd eind WOII, Ronsenaars een simulatie die een inkijk en hun gasten trekken doorheen de groene in de tent biedt; dezelfde omgeving van de stad op Fiertelzondag en detent die onderaan van buize gAZet is er getuige van én hebben we niet tenaf te zien is. Ronse komt het eerste carnaval van het land? Ook Ronse als tweede aan de beurt en trekt alle registers open om van Vanthilt on TV-kijkende Ronsenaars Tour een spetterend heuglijk evenement te zullen de week voordat maken en voila, de propagandamolen draait Ronse op één komt een en ander kunnen inschatten… op volle touren. Lees verder blz.EXTRA9

GASTEN 

DE OPTREDENDE BANDS 


gAZetINTERactief!

EXTRA

Een lezer stuurt ons een door hem teruggevonden gAZet document omtrent onze reeks aangaande Malrait 22’13 en hij schrijft: “Gilbert Malrait zijn verhaal heeft me toch enige tijd bezig gehouden. Op ‘t Internet ben ik nog een en ander gaan lezen en trof o.a. zijn allerlaatste vluchtdocument dd. 1944 04 04 (zie document links) dus de dag van zijn overlijden”!

9

Vanthilt on Tour van 9 tot 13 juni Grote Markt Ronse (vervolg van blz.EXTRA8) Aangaande de Vanthilt on Tour show doet de stad een oproep tot de bevolking voor enkele vacante ‘jobkes’ dicjtbij het evenement…

STAND-INS Voordat de live-uitzinding begint, repeteert Marcel en zijn cameraploeg met lokale stand-ins. De eigenlijke gasten die op TV kome, komen maar één keer aan bod en da’s tijdens de rechtstreekse uitzending zelf! Standins worden tussen 19u en halfacht verwacht elke dag van de opnamen in Ronse en zijn met repeteren klaar tegen 21 uur (de live start om 21.30u).dus zijn er stand-ins nodig op zondag 9, maanadag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 juni a.s. Kandidaturen worden verwacht op de Dienst Evenementen en kijk ook eens bij ronse.be.

CONCIËRGES Conciërges zorgen voor de veiligheid, maar hoeven daarom géén professionals te zijn. Ben je tussen minimum 20 en maximum 50 jaar, dan kan je je naam enzo opgeven (zie hoger). Er lopen twee shifts: van 06.00u tot 14.00u en van 14.00u tot 22.00u. Deze taak wacht op jou: toezicht op de set aan de toegangen van de studio en zulks ter preventie van diefstal, beschadiging, vandalisme of het betreden van de studio door onbevoegden. Eveneens een aanspreekpunt zijn voor voorbijgangers door het beantwoorden van vragen. De ontvangst van goederen en post; de publieksontvangst en de publieksbegeleiding net voor de opname. Alle verder info bekom je ten stadhuize: bevoegde schepen is Ignace Michaux (Grote Markt 12; 0472 93 07 73) ignace.michaux@ronse.be Dienst Evenementen: Eric Vanderhauwaert (CC De Ververij, Wolvestr. 37; 055 23 27 28 – eric.vanderhauwaert@ronse.be Dienst Communicatie: Erwin Huyghe, Grote Markt 12; 055 23 28 04 communicatiedienst@ronse.be

50 GRATIS KAARTEN PER AVOND Ronse biedt haar inwoners de kans om het Vanthilt event live mee te maken binnen in de tent (zie vorige blz.). Daartoe beschikt men over 50 GRATIS toegangskaarten waarop kan ingetekend worden, één persoon voor één welbepaalde avond, via ronse.be. Er zijn ook kaarten verkrijgbaar via de website van de VRT een.be.


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 22 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; foto Etienne Van Wambeke; illustratie door Daventra; fotograaf onbekend BLZ.A: foto’s Damien Van Wambeke BLZ.B: foto Etienne Van Wambeke BLZ.C/D/E: eigen foto’s BLZ.F: bijdrage Loes Deventer land- & kaartboek 1684 BLZ.G: illustratie (detail) in Gulden Boek door Willy Deventer; eigen foto BLZ.H: eigen foto; foto via Wim Vandevelde; logo Mij Dragers van de Fiertel BLZ.I: eigen foto’s BLZ.J: eigen foto; foto’s via José & Serge Plume; potloodtekening door Lieve Thiegem uit 1987 BLZ.K/L: foto’s Damien Van Wambeke BLZ.M: eigen foto’s; illustratie door Daventra; foto’s Damien Van Wambeke BLZ.N/O: foto’s Etienne Van Wambeke BLZ.P/Q: foto’s Etienne Van Wambeke BLZ.R: eigen foto’s; fotograaf onbekend BLZ.S/T/U: eigen foto’s BLZ.V: eigen foto’s; foto Damien Van Wambeke BLZ.W: bijdragen door Thomas Deriemaeker BLZ.X/Y/Z: eigen foto’s BLZ.a: foto Damien Van Wambeke BLZ.b: foto Damien Van Wambeke; illustraties door Willy Deventer; vlagtekening door E. Devos; eigen foto’s BLZ.c/g: eigen foto’s BLZ.h: bijdrage organisatie buurtfeest Prinsekouter BLZ.i/z: eigen foto’s BLZ.EXTRA1/7: eigen foto’s

COLOFON gAZet 22’13

STUDIES NAAR NAAKTMODELLEN DOOR WILLY DEVENTER

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

BLZ.EXTRA8: stadsberichten BLZ.EXTRA9: laatste Malrait document via een lezer; stadsberichten COLOFON; schets naar naaktmodellen door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHTEN met elk 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.22 van 31 mei 2013; liefst 66 blz. waarop 167 beelditems…+ blz.66!!!!!! O. A. I N D I T N U M M E R : √ FIERTEL 2013 met 30 pagina’s… √ MALRAIT 2013 met 12 pagina’s √ ZOMERKERMIS 2013 met 11 pagina’s √ en nog ‘n beetje van veel…

Terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet geeft je weer RDV nu volgende vrijdag 11.00 uur…


gAZet jg.01 nr.22 vrijdag 31 mei 2013

1


gAZet jg.01 nr.22 vrijdag 31 mei 2013

2


INDERDAAD IS DIT PAGINA 66 (*) VAN GAZET NUMMER 22, EEN NUMMER WAARIN IK NIET TOEVALLIG VEELVULDIG VOORKOM! TOT DE VOLGENDE FIERTEL DAN MAAR? IN 2014 ZAL HET OP ZONDAG 15 JUNI ZIJN, IN JOUW AGENDA NOTEREN PLZ.! WE LOPEN ELKAAR NOG EENS TEGEN ‘T LIJF TEGEN DAN? ZÉÉR GOED! (*) feitelijk is MIJN getal 666, maar 66 gaat de goeie richting uit…

ILLUSTRATIE DOOR WILLY DEVENTER IN HET GULDEN BOEK

66


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.