gazet_jaargang_1_nummer_21_24052013

Page 1

gAZet jg.01 nr.21 vrijdag 24 mei 2013 | 34 blz. & 127 beelditems

2 6

M

E

I

2

0

1

3

FIERTELZONDAG FIERTEL 2013 ZIE BLZ.A,B,C,D,E,F,G,H, N,11:00 & 11:04

WILRONSEBOOMEN? ZIE BLZ.O

02 BLZ.I

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

Op den BRUUL schiet Ronse zaterdag 25 mei den duivel op gang (en Sint-Hermes óók!)…

nr. 21 2013

HOME

JG.01 NR.21


Detail van de Glorieuxprent door Willy Deventer (zie de volledige diepdruk op blz.F) die zich voor de reliekarmdragende deken liet inspireren door Flor Brondeel, de diaken ernaast kreeg trekken van… meester Leo De Croo en de wierookzwaaiende pastoor daarachter van die ‘kleine’ pastoor van Louise-Marie destijds, E.H. Leo Turcksin (†), broer van E.H. Paul Turcksin (†).

A 21’13

De man vooraan met bolhoed en witte baard niét Sinterklaas en evenmin Vader Abraham die i/d Fiertel loopt, maar Leopold Vanopbroecke en z’n zoon liep rechts vooraan vóór Luc Claus (gAZet nr.20)

… op het filmpje van de Fiertel 1953 herken je duidelijk Ephrem Delmotte in de open koets! copyright zie

©

COLOFON achteraan...

http://www.youtube.com/watch?v=oJsI5PIpl9s

 De mannen in steek worden vooraf gegaan door ‘trommel & fluitje’…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer “gAZet interactief: lezers meldden mij dat de drager op de foto Fiertel 1953 in vorige gAZet (zie pijl) Gilbert Cardon is, vader van klasmakker Jean-Marie (zie klasfoto gAZet nr.20) die hier belt tijdens een Fiertelommegang” (Willy Deventer)  http://www.youtube.com/watch?v=e0AZ5J_LrAU

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

HET IS WEER KERMIS !!!


Deken Michel T’Joen schreef in de brochure van 2010 dit: “Al 1150 jaar brengt martelaar Sint-Hermes in onze stad en regio, een boodschap van hoop en verzoening. Hij staat symbool voor de dodelijke onverdraagzaamheid die hem het leven kostte. Daartegenover stelt hij de goede boodschap van de eenheid, die ieder jaar zovelen, tijdens de grote Ommegang op Drievuldigheidszondag, in beweWilly ging brengt”. Devos & Collin in Behoet mine zinnen: Sint-Hermes in Ronse en Sint-Dimpna in Geel: dé Deventer twee heiligen die zich in Vlaanderen gespecialimaakte als seerd hebben in het uitdrijven van de waanzin. Volgens de legende beiden onthoofd en verillustrator zo volgens aangeroepen tegen alles wat in dat hoofd misgaat. Beiden houden de ongeveer 222 ilduivel aan de ketting en in beide lolustraties in drie caties werden de pelgrims opgevangen door kapittels ipv door Gulden Boeken van de kloosterorden. Kapittel stad Ronse en deze ilRonse = 9e-10e eeuw & kapittel Geel lustratie tekende hij in = 1532.

‘t vigerende Gulden Boek voor de viering in 2010 van 1150 jaar relieken van St.-Hermes in Ronse (860-2010). Bij deze gelegenheid publiceerden Eric Devos samen met Ludo Collin (kanselier & bisschoppelijk gedelegeerde, bevoegd voor culturele zaken in het bisdom Gent en gewezen Ronsenaar) het boekje “Behoet mine zinnen”… met deze tekst op de achterflap:

7 juli 860… voor velen onder ons is deze datum bijna niet te vatten, té abstract om er zich iets bij voor te stellen. Het is nochtans op dàt moment dat een feit plaatsgreep waarbij een heilige en een kleine woongemeenschap letterlijk in elkaar opgingen: de aankomst van de relieken van SintHermes in Ronse. Sindsdien hebben beiden elkaar nooit meer losgelaten… ONDANKS HET FEIT DAT DE TEKENINGEN IN HET GULDEN BOEK VAN DE STAD STAAN, BERUST HET COPYRIGHT VOLLEDIG BIJ DE ILLUSTRATOR: WILLY DEVENTER RONSE…

B

exclusief in lokaal digitaal weekblad

21’13

© HOGERSTAANDE ILLUSTRATIE DOOR WILLY DEVENTER IS ‘N WAAR PORTRET VAN DE HEILIGE HERMES TE PAARD ÉN DE DUIVEL AAN HEM GEKETEND, ZOALS ZE BOVEN ‘T HERMESALTAAR VAN DE COLLEGIALE STAAN. JE ZIET ZE NU EENS IN CLOSE UP…


C

De banier van Sint-Hermes (SH ) waarbij de beide H-voeten elk een kruis vertonen, kruis dat de belleman met elke voet maakt als hij met trage plechtige processietred de komst van de Fiertel (= het schrijn) aankondigt…

21’13 Sint-Hermes op ‘n steigerend ros, trekt de teugels aan, de wind wappert door manen en mantel. Here duivel blijft het rustig bekijken, bemerk de manke poot, anders zou hij geen duivel zijn! De drietand wijst ten hemel, in het Gent van de bisschop zijn eveneens vele duivels te vinden (*), de draak boven ‘t Belfort priemt in des duivels… kruis (sic!).

Onderaan de drie Ronsese kerken zoals ze ooit naast of op een boogscheut van elkaar stonden: v.l.n.r. de Petrus, de Hermes en de Martinuskerk.

De diepdruk met als titel ‘Fiertel 1860 met smekende Vader Glorieux’ door Willy Deventer van 12 mei 1989 toont ons ‘n deel van de Fiertelprocessie. Links onderaan begint de stoet met de Fierteldragers (zij die het Hermesschrijn dragen). De Ronsese deken loopt met de zilveren/vergulde Hermesarm waarin Het was n.a.v. de Fiertel de relieken van de Romeinanno 1860 dat Glorieux, se martelaar zitten. Zie bijop bezoek in Ronse van schrift op blz.A. Dan volgen waaruit hij was verbannen, zich voor de voeten trommel(&)fluitje, de boogvan de Gentse bisschop schutters van de Sint-Herwierp om hem te smemesgilde en grand ornat. ken naar Ronse te mogen terugkeren Vroeger gingen in de probij zijn zusters en cessie palmwuivende meisbroeders. Maar jes van Sancta Maria mee, de kerkvorst bleef ongevoegehuld in een oranje zijden lig voor smeekgewaad én Vader Stefaan bede van de vader Modest Glorieux met een der armen… echte koe aan de leiband! (Meisjes én Glorieux verdwenen uit de processie…)

(*) denk alleen maar aan het Geeraard de Duivelsteen!


D

RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 18 MEI 19:35 A = waar voorheen het kasteel van textielbaron Vandewiele-Henrist stond, zie blz.O | B = toren Sint-Antoniuscollege | C = van waar de foto op blz.C in gAZet nr.17 werd gemaakt | D = na Stationsstraat nr. 9 werd hier in Abeelstraat nr. 29 weekblad –AZ gemaakt, waarna passe-partout, waarna RONDOM… | E = de aloude Sint- Martinuskerk die vanachter het rode dak van de collegiale komt piepen terwijl het windhaantje op 79m hoogte boven het spitse dak van de kerktoren in blauwgrijze leien de ondergaande zon naar de gAZet redactie weerspiegelt | F = toren Spileers (Anvaing) G = KSO Glorieux | H = ambtswoning van Z.E.H. deken Michel T’Joen | I = het torentje van de broeders van Glorieux (definitief uit Ronse vertrokken | J = het voormalige Technisch Instituut Depoorter | K = huizenrij langsheen Glorieuxlaan | L = de rode beuk (zie diverse gAZet’s | M = stadhuis…

C

21’13

F

B A

gAZet

D

E

M I J

L

Naar aanleiding van de zomerkermis, zal de wekelijkse markt van 25 mei, 29 mei, en 1 juni doorgaan op de parking Portois. Door de komst van Marcel Vanthilt op de Grote Markt zal de wekelijkse markt van 8 juni en 12 juni eveneens doorgaan op de parking Portois. De marktkramers verwelkomen je graag van 8u tot 12.30u.

G

Er bereikt ons een e-mail annex bijlage van een Nederlandse lezer in… Rotterdam, jawel, van ene Ed! Voor de Fiertel stuurde hij zelfs een duivelsfractal mee. Die fractalwereld is dus héél klein en, ook al is Ed géén Ronsenaar en is hij hier wellicht nog nooit geweest, gAZet geeft de inhoud van zijn bericht weer en plaatst zijn fractaldevil in de Fiertelbladzijde F (met tekstvervolg op blz.11:01)

K Data verplaatste markt n.a.v. de zomerkermis en Marcel Vanthilt

H

Wegenwerken De wegenwerken zijn van start gegaan in de Poermagazijnstraat. Het gaat om omvangrijke rioleringswerken (tot nu toe werden er werken uitgevoerd aan de nutsleidingen). Dit betekent dat het wegdek opgebroken wordt en er geen voertuigen meer zullen kunnen passeren. Aan de bewoners wordt gevraagd de vuilbakken aan de hoek met de Nieuwebrugstraat te plaatsen als de straat afgesloten is op de voorziene ophaaldag. De werken zullen vermoedelijk duren tot einde augustus 2013.

Of de duivel nu bestaat of niet, in de beeldende kunst vormt deze al eeuwenlang een bron van inspiratie. Het is dan ook een goed idee geweest om er eens wat meer aandacht aan te schenken, zoals in enkele afleveringen van deze gAZet die me via via, tot in de buurt van Rotterdam bereikten. Nederland, België en de duivel hebben iets met elkaar. Kwam Marieken van Nieumeghen niet hiervandaan, om haar zondig leven met Moenen jarenlang uit te oefenen in Antwerpen? Bladerend door de nummers van de gAZet stuit ik ook op de activiteiten van Bertrand Vande Kerckhove, in de internationale fractal vriendenkring beter bekend als Fractalbeke. In gAZet nr. 17 komen die twee onderwerpen zelfs bijeen, in "See You", die rode duivel van Beke. Hij heeft hier niet zoals Moenen slechts één oog, maar net als wij allen, twee. Daarmee bewijst de duivel alleen maar weer dat hij zich in vele gedaanten kan voordoen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hebben deze destijds onverwachte wiskundige figuren, ‘fractalen’, mijn belangstelling. Ik had het genoegen om in Delft een voordracht bij te wonen van Mandelbrot zelf, de man die niet alleen de fractalen hun naam gaf, maar die ook, min of…


HET PROGRAMMA VAN HET FIERTELWEEKEND IN DE STIJL VAN… zaterdag 25 mei 12 uur KANONGEBULDER IN HET BRUULPARK

LONGDRINKGLAZEN BY ANONYM © WILLY DEVENTER

zaterdag 11 uur BEIAARDRECITAL OM DE JAARLIJKSE FIERTEL IN TE LUIDEN

zaterdag 15 uur TROMMEL & FLUITJE IN ‘T GEEL BELLEN BIJ DEKEN T’JOEN AAN…

zaterdag niét ter elfder ure gaan slapen, WANT DE WEKKER STAAT… VROEG

zaterdag 17 uur FIERTELMIS IN DE COLLEGIALE MET SCHRIJNRONDGANG  BLZ.F

E 21’13

MUIHEN ME WUURE VANDOEGE MEI KEERIE ROND RONSE TREEKEN, MENIER DEN DEIKEN?

zondag 26 mei 8 uur (na de Fiertelmis van 7 uur) WORDT DE FIERTEL OP GANG GEVRAAGD EN OP GANG GEBELD…


F

( vervolg)

gAZet

gAZetGRAfiek

21’13

zondagnoen 26 mei: op het grondgebied van Wattripont biedt de burgemeester de Graaf de Béthune ‘n grote peperkoek aan… zondag 16.20 uur BEIAARDRECITAL OM DE JAARLIJKSE FIERTEL IN TE HALEN

zondag te 15 uur VESPERS IN DE KERK VAN ROZENAKEN waarin Hermes-duivel-glasraam

ZIE BLZ. D

maandag 3 juni 9 uur SLOTMIS HERMESNOVEEN & ZEGEN TEGEN DE DUIVEL…


G

HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid, omdat Hij steeds op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid. REFREIN Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; toont ons zijn aanschijn van licht. Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons opgericht. REFREIN Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan; die ons een hemels Paasmaal bereidde en zonder vrees door de wereld laat gaan. REFREIN Laat alle volken uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd, laat, Heer uw naam bezongen wezen in aller Deze lyrics van ‘n  eeuwen eeuwigheid. hymne die voorREFREIN heen steevast

werd gezongen toen Keerie zijn binnenkerkelijke ronde maakte, zaterdagmis 17 u De aan Hermes geketende duivel ligt op dit vaandel ‘Sint-Hermes, bid voor ons’ manifest . op de voorgrond als vertrappeld door het paard… http://www.youtube.com/watch?v=2qLWw2zXg0k

21’13

VERBODEN TIJDENS DE FIERTEL: ontblote bovenlijven (maar daar zal nu zondag geen aanleiding voor zijn, want de weersvoorspellingen geven fris); ook transistorradio’s zijn verboden, maar evenmin gevaar daartoe, want die dingen zijn achterhaald en omgezet in individueel dan wel collectief geluid…


Wie besluit een dagje Ronse uit te trekken, mag in geen geval voorbijgaan aan de Art Deco, de bouwstijl waarvoor textielbaronnen en kaderleden kozen tijdens het welvarende interbellum. Art Deco was trendy tussen beide oorlogen, zo ook in Ronse. Bij de toeristische dienst haal je de handige wandelgids ‘Art Deco ten voeten uit’ en die brengt je langs hele mooie voorbeelden van burgerhuizen met typische kenmerken zoals trappenkokers, kleurrijke glasramen met geometrische motieven (als reactie tegen de vloeiende lijnen van de Art Nouveau n.v.d.r.), ijzeren borstweringen, decoratief metselwerk met gestileerde bloemen, consoles in voortuintjes afgesloten door ijzerwerk en fraaie hekkens, hoog oplopende pilasters en gebogen kroonlijsten, gecementeerde banden, groene keramiektegels en rode en gele baksteen, azuurblauwe keramiek, erkervormige vensters met Art Deco glas-in-lood in de bovenlichten. Het meest heb ik genoten in de Leopold Steurbautstraat, een privé-verkaveling uit 1930 én in geen tijd volgebouwd…

21’13

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

brengt ‘het programma van de ommegang van Sint-Hermes te Ronse’ en portretteert schepen Ignace Michaux met zijn grootvader, ooit uitbater van een schoenwinkel op de Kleine Markt, die Fierteldrager is. Over de Fiertel lees je uiteraard van alles en nog wat in het weekblad, editie Ronse, van…

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

In DezeWeek vinden ook onze gAZet lezers elke week hun eventcalendar:

www.dezeweek.be

PUB001

VERVOLG VAN VORIGE WEEK UIT BREAK…

H

brengt verslag uit over een diamanten bruiloft te Ronse: Marc Deventer (83) en Anna Van Nieuwenhuize (81) zijn zestig jaar gehuwd en werden daarvoor ten stadhuize ontvangen. Marc werkte in de schoenfabriek van Baert alsook in de post. De meeste Ronsenaars zullen hem kennen als gewezen uitbater van café Sint-Hermes op de hoek Cypriaan de Rorestraat en de Kleine Markt. Zijn vader Albert deed dat tot 1970 vóór hem… PUB002

We geven deze week voorrang aan de Fiertel (waarbij het niet aan Glorieux ontbreekt) om in ons volgend nummer van gAZet opnieuw de Glorieux route (nr. 8) te vervolgen…

(verder uit BREAK – zie linkse kolom) Dé beschermheilige van de Ronsenaars is SintHermes en dat hebben ze in Ronse sinds jaar en dag geweten. St.-Hermes wordt aangeroepen tegen zenuw- en geestesziekten. Het verhaal wil dat hij in principe alle zotten kan genezen met uitzondering van de Ronsenaars. Deze stelling behoort tot de aparte vorm van humor die de Ronsenaars plegen te hanteren. Hoe dan ook laat niet na de laat-gotische Hermeskerk te bezoeken waar zich het reliekschrijn en het ruiterstandbeeld van de patroonheilige bevinden. In een nis vind je een eiken balk (inmiddels grijs geschilderd, zie gAZet nrs.20 & 19) met ijzeren haken waar krankzinnigen werden vastgeketend tijdens de belezing door de priester. Dat moet onwaarschijnlijke taferelen hebben gegeven, daar moet geen tekening bij. Wat een bezoek aan de Sint-Hermeskerk heel bijzonder maakt, is de afdaling in de crypte die al in 1089 werd ingewijd als bewaarplaats voor de relieken van de stadspatroon. De crypte uit de 11e eeuw vormt een unieke architecturale eenheid, telt 32 zuilen, een verborgen grafkamer en een waterput met badkamers voor de zieke bezoekers. De crypte van Sint-Hermes is zonder meer een monumentale ondergrondse (!?) kathedraal waar bezoekers stil van worden. Uniek in België. De beiaard van Sint-Hermes speelt een deuntje terwijl ik op het voorplein het beeld bekijk van een bizar ventje: het is een voorstelling van de belleman die met een ritmisch en typisch belgeluid de Fiertel opent, een bedevaart die jaarlijks op de zondag na Pinksteren langs de grenzen van Ronse trekt, door velden en gehuchten, een tocht van liefst 32,6 kilometer. De Fiertelommegang is in oorsprong een religieuze processie waarbij het schrijn van SintHermes rond de stad wordt gedragen. Ik heb het ooit eens meegemaakt, vanuit de buik van de Fiertel, ik moet zeggen: je moet Ronsenaar zijn om het allemaal echt goed te vatten. WORDT VOLGENDE WEEK TOT SLOT VERVOLGD


De kop én voet die we vorige week vroegen te vinden, behorend tot hetzelfde monument, zijnde de blok aan het been der armoede vóór de BIB. De toegift daarentegen was de stadhuistoren vanop een ongewone

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

21’13

SAVUIJTSIE (vervolg van vorige week)

voet

http://www.youtube.com/watch?v=dRpzxKsSEZg

plek te zien vanuit het Mouroitpark richting stadhuis omdat in de Hospitaalstraat een opening gaapt die dus een tijdelijk onverwacht uitzicht biedt op de stadhuistoren. Welke kop (‘n boom IN ‘n boom) en welke voet zoeken we deze week?

I

kop

… Devo°s (in gAZet nr.20 eindigden we met een voornaam, bengelend aan de laatste zin uit de op de redactie aan komen waaien brief van hij die voortaan Savuijtsie wil genoemd worden en die luidde als volgt: “Dienen nomm komt vaan mien gruutvoeder A°beer) – en we gaan nu verder – Devo°s, nen intreeker a°t de fabriejke van Gossei en diej aachter zien wierkuuwren… buuntchies en neutschies verko°cht. Zuijfs op futba°lmatchen genk ie doermei rond! Da waas uuk ienen die gieren pintchies drenktege mei zien drenkguild. En azuu oe’t ie zees kadeiën gemokt: Orfa, Anjès, Raschui, Rafaui (mien voeder), Ro°beer (mienen parreing) en Sjulien. Oezen Ro°beer waas stadsontva°nger en speldege vio°lonseele. Zien wa°f, Sjulieene Ferla speldege vioule (soms d’ieste, tha°s, want voer hier waas ‘t ie vel te froei oezen Robeer… ie danstege noer ier pa°pen, verstoede ma°?). Sjulien stond uuk op den moert, mor mei en stekkaare daa’t ie vuurt stuuttege vana°t de Rudemidi, woer daa’t ie ne weinko° van spekskies oe en tot vuir ‘t hotui IDE woer daa zien kroem stond newoer. Ie speldege uuk vioule in de cinema, ‘t woeren tuus no°g sto°me films,mei Mo°ti aan de piaane seeg! Mien gruutvoeder genk rond bienst den antrakt mei… buuntchies en neutschies en uuk zuilfgemokte karameelen want tuus bestond er nog gienen sjiklèt en gien tchips en gienen popcorn om te kuinen knaabo°en! En o°s ge mier wuujt weiten ouver de Savuijtsies en van woer daa dienen lapnomm komt, daan kuinde ‘t ma° vroegen, newoer. Ik been a°tuust ter ooren dispo°siejsie! Getiekend: de vuirzieter van de stiegtijnge van Mo°tie (Freemie van ‘t Spielegreem mei zienen gruuten hoed en zwarten streek), den dienen die op de Gruute Kierke mei de klo°ken speldege mei eerekies van Sjaaro° Trennèt, Boerviel, Eediet Piaf en konseurten. Kuupt zienen bo°k vuir 30 euro’s, ‘t za°n de leeste, ‘t za°n de beeste! Adelin Devos


http://www.youtube.com/watch?v=Q5UrVdvk1Ao

Aldus portretteerde Willy Deventer de vorige week overleden en op pinksterzaterdag begraven ere-gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen André Denys in het Gulden Boek van stad Ronse. Hij kwam, zoals je kan lezen, op werkbezoek in de Hermesstede op 11 maart 2005. Bij z’n aantreden als gouverneur had hij zich voorgenomen om stelselmatig alle locaties van zijn provincie OVL te gaan bezoeken en aldus landde André Denys ook in Ronse. Hij werd geboren in Gistel (W-VL) op 06 januari 1948 en overleed tengevolge kanker te Gent op 13 mei jongstleden. In 1971 begon André Denys een leerlooierij te Zulte en ging daarna in de politiek. Tot eigen ongenoegen bracht hij het nooit tot minister, maar werd wel gouverneur van O-VL. Hij was ‘n fietser pur sang. Op 01 februari 2013 volgde Jan Briers hem als gouverneur op.

J 21’13 Gilbert Malrait, voor een vrij Europa gesneuveld einde WOII, wordt vrijdag 24 dezer met militaire eer herdacht. Vorig jaar op 25 mei ging deze plechtigheid voor de derde keer door en burgemeester Luc Dupont refereerde naar het gepast herdenken van diegenen die destijds sneuvelden opdat wij nu in vrede zouden kunnen leven. In 2012 werd de herdenking ZIE VERDER ALOVER BLZ.W OP BLZ.Y


K

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER HET BEPALEN VAN DE GRONDWAARDEN (deel 2) De grondwaarde ten tijde van het land& kaartboek van Ronse in 1684 werd berekend per dagwand.

WEIDEN De ondiepe zandleemgronden op de hellingen werden als weiland gebruikt. Weiden en meersen werden geschat op acht, twaalf, veertien, zestien, 22, 28 schellingen en twee pond parisis per dagwand. De weiden en meersen die het laagst werden geschat, paalden onmiddellijk aan bossen, waren gemakkelijk toegankelijk en werden geschat volgens de omliggende landbouwgrond. Schatten op grond van de waarde van de omliggende landbouwgrond werd ook toegepast bij de gronden die op twaalf schellingen parisis per dagwand geschat werden. De weiden en meersen met een waarde van veertien parisis per dagwand, waren de overgangsgebieden tussen de klasse ‘minder waardevolle’ en de klasse ‘waardevolle’ weiden. Zo werden de weiden, geschat op zestien en 22 schellingen parisis per dagwand, geacht waardevol te zijn. De zéér waardevolle weiden waren meestal gelegen in het dal van de Molenbeek of langs de oevers van kleinere beken waardoor de weiden op regelmatige tijdstippen onder water kwamen te staan, wat gunstig was voor de bodem. Ze werden dan ook op 28 schellingen parisis per dagwand geschat. De weiden en meersen met een waarde van twee pond parisis per dagwand, lagen op de oevers van waterlopen en zij kenden een periodieke overstroming

waardoor een natuurlijke bemesting door het aangevoerde slib ontstond. De met water doordrongen gronden leverden een welige grasgroei en leverden dus een goede hooioogst. Ze werden dan ook het label van uiterst waardevolle weiden opgekleefd.

dagwand geschat. De Heer van Ronse bezat 49,86 % van de totale oppervlakte bos, dit is niet te verwonderen, aangezien bossen een ideaal jachtterrein zijn en de jacht een privilege was dat enkel de rijken toekwam.

Bovenstaande belastingsmethode (zie gAZet nr.20 en dus ook dit nummer) gold enkel in de buitenstad. In de binnenstad Op de hoogste heuveltoppen was het werd de belasting volgens de status van Diestiaan of Lediaan zand ongeschikt voor het gezinshoofd berekend. Adel en landbouw, maar des te meer geschikt voor geestelijkheid waren vrij van belasting. bossen, vooral beukenbossen. Alle bossen, ongeacht de boomsoort of de ligging, In de tabel hieronder wordt de prijs werden op acht schellingen parisis per ende oppervlakte van de gronden per

BOSSEN

21’13

15 bestemming weergegeven. Als totale prijs is het resultaat hier 8 723 pond 12 schellingen 2 deniers parisis. Dit in tegenstelling tot wat de landmeters berekenden. Hun resultaat bedroeg 8 618 pond 13 schellingen 9 deniers parisis, wat een verschil oplevert van 104 pond 18 schellingen 5 deniers parisis.

Prijs en oppervlakte naar natuurlijke bestemming van de gronden van de buitenstad zonder het ‘Vrijgoed van Audenbroecke’


L

gAZet 21’13

Bij de foto’s als vervolg van vorige blz.: koeien grazen op malse weiden op leemgronden tegen het muziekbos aan. Jeugdwerk van Willy Deventer (13/14 jaar) dat een blik geeft op de Deurnemeersen aanliggend bij de Durennebeek die zoals de Molenbeek, maar dan in het zuiden van Ronse, naar de Ronne loopt… Daaronder een sneeuwlandschap van wijlen kunstschilder Gilbert Van Liefde (beide olies op canvas zijn in privébezit) dat een beukendreef weergeeft in het Muziekbos. De beuk groeit daarentegen op zanderige grond, heeft tegenover de eik een gladde grijzige bast, groeit ook langer uit en heeft als vrucht beukennootjes (hier een ontbolsterd ongepeld exemplaar). De Beukenlaan (waarom dààr die

naam?) ligt ver weg achterkant van het station…

 W I L L Y

D E V E N T E R :

 G I L B E R T

V A N

D E U R N E M E E R S E N

L I E F D E :

B E U K E N D R E E F

15


M

gAZet 21’13

 Hoe potsierlijk ridicuul taalfaciliteiten kunnen zijn: éénmaal Maneschijn (straat, die feitelijk een drassige bosdreef is!) in het Nederlands en éénmaal (een even drassige beukendreef ) in het Frans!?!

15

2013 1684

Zoals de lezer kan zien op deze kaarten 2013 versus 1684 en op de volgende blz. een recente stratenkaart gegeorefereerd over de tekening in het land& kaartboek van Ronse 1684, ligt het toponiem Maneschijn (Maenschijn) in 1684 een eind verwijderd van de huidige Maanschijndreef (zie ook foto). Over de kaart van 1684 hebben we zo ongeveer de huidige spoorweg Ronse > Gent getekend alsook met de straatnamen aangegeven waar de tracés lagen van thans Muziekbosstraat, Populierstraat en Savooistraat. De pleinachtige structuur waar deze drie straten samenkomen, onderaan links op de kaart, is nog steeds ‘n (gras-)plein. WORDT VERVOLGD


15

N

B

21’13 http://www.youtube.com/watch?v=U3BW2dqRfIk

E

A

C

E

G H

Georeferentie over het kaartboek van 1684 A = de brug over de spoorweg Ronse>Gent (Muziekbosstraat) B = de straat Maneschijn (feitelijk een bosdreef) C = de Savooistraat | D = de Populierstraat E = de Prolstraat | F = de Braambosstraat G = de Hulstraat | H = de Bosredestraat I = de IJsmolenstraat

F

I

(*) keerie = het Hermesschrijn, dé Fiertel dus… DE SCHEVE KOLOM op tekst van Willy Deventer

D


2013

Een lezeres stuurde via via deze oude kleurfoto, genomen vanop De Molendam (zie gAZet nr. 16) naar de redactie… ‘n merkwaardig document ………..

2013

Dit is niet het reeds meermaals aangekondigd artikel waar de blauwsteen (arduin) van het kasteel Vandewiele naartoe is, dàt volgt nog in één van de volgende gAZet nummers. Dit kadert deze week bij wat Thomas D. brengt over textiel…

02

O

KASTEEL VAN TEXTIELBARON VANDEWIELE

21’13

1976 2013

Het kasteel van textielbaron Gomaar Vandewiele, gehuwd met een Henrist, stond tot midden de jaren zeventig vorige eeuw langsheen de Oudstrijderslaan. Kijk eens wat ‘Ronse’, wellicht ongeklasseerd, liet verloren gaan. Weekblad –AZ heeft nog met de gedachte gespeeld om de uitgeversactiviteiten met events uit te breiden. Daartoe was Willy Deventer zelfs naar Brussel getrokken, zie foto op blz.A van gAZet nr.20, voor gesprekken met Adamo die dan geregeld in Ronse zou optreden in de tot concertzaal om te vormen fabrieksgebouwen én waarvan je links op de foto naast de

GEVEL LANGSHEEN OUDSTRIJDERSLAAN CA 20 M • de gele borden betreffen de nakende afbraak van het kasteel • het busstation (dat weldra wéér van locatie verandert) staat er nog niet • achter de tuin achter het kasteel bevindt zich het Sint-Antoniuscollege en textielbaron en Gomar Vandewiele had bij testament verboden dat zijn kasteel annex textielfabriek NOOIT aan… kattenkoppen mocht worden verkocht! • links zie je een stuk van het huidige flatsblok met in het Collegestraatje het enige bouwsel dat van ‘Vandewiele’ nog overblijft: een stuk grensmuur…

meesterwoning (zeg dus maar kasteel als je dergelijke envergure ziet) een aanzet ziet. De centrale hall zou tot 4000 feestgangers en/of concertbijwoners hebben kunnen bevatten en alle bijgebouwen (spinnerij enz.) zouden dienst gedaan hebben als steun verlenende infrastructuur. Het kasteel zelf zou dan hebben kunnen dienen voor de kantoren van weekblad –AZ, mogelijks een drukkerij én waartoe reeds een ander gebouw was aangekocht in de Rodebroekstraat, jawel!, alsook om er tentoonstellingen in te houden en noem maar op, plek én mogelijkheden zat. Het kostenplaatje viel op

gebied van aankoop best mee, je gelooft het nooit: in onze munt van nu… 100 000 euro, maar er moest nog eens zoveel worden opgehoest voor de nodige aanpassingswerken. Inderdaad naar actuele normen nog peanuts, maar in die tijd best een smak geld. Om vooral de jonge lezer een idee te geven: rond de jaren 1970 kostte een volledig menu bij Eugène en mevrouw Vandendaele in de Beau Séjour bijgenaamd ‘den ASSA’ (vermits palende aan de ASSA voetbalterreinen) én dat bvb. bestond uit versgemaakte cressonsoep ( die legendarische smaak, mét room, brood & echte boter!), een

2013

aan tafel ontgrate ECHTE sole meunière met verse citroen, dan ‘n entrecôte die in de hele regio zijns gelijke niet had, opgediend met ‘n paar soorten groenten, gestoofd witloof bvb. , maar zonder de toef verse waterkers op de rand van het bord te vergeten, vergezeld van huisgemaakte frietjes waar alleen kok… dame Vandendaele het recept van kende om af te sluiten met een tranche Napolitaine (3 soorten roomijs) onder versgemaakte slagroom (de slagroomspuitbussen moesten nog worden uitgevonden!), val niet omver, voor nu 4 euro (vier, jawel!) en 15 eurocent! Eet smakelijk…


P

RONSE,

gAZet 21’13

VERWEVEN MET TEXTIEL! Het MUST ligt aan de BRUUL en de HOGE MOTE…

Ronse is onlosmakelijk verbonden met textiel. Deze reeks artikelen wil een beeld schetsen van Ronse als textielstad gisteren, vandaag én morgen. Jouw reacties zijn welkom op de redactie bij Thomas Deriemaeker.

Aflevering 2: De ondernemende Ronsenaar

02

Vanaf halverwege de 19de eeuw kent Ronse een belangrijke groei van de textielnijverheid. Nochtans waren de eerste twintig jaar na de Belgische onafhankelijkheid catastrofaal voor de industrie in ons land en dus ook in Ronse. Op het platteland was de toestand zo mogelijk nog dra-matischer en dit door enkele mislukte oogsten. De fabrikanten in de stad waren dan nog thuiswevers die weefden op een handweefgetouw. V ó ó r 1 8 5 0 w a s h i e r g é é n e n k e l e w e v e r ij ! Uiteindelijk zetten enkele dapperen toch de stap naar mechanisatie: Béatse, Magherman en Vandendooren. Drie bekende bedrijven die een lange tijd zullen meedraaien. Daarnaast blijven de thuiswevers belangrijk in combinatie met de preparatieateliers en ververijen die … VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA


Q

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

werkten in opdracht van handelaar-ondernemers, het zogenaamde ‘putting-out systeem’. Ook de komst van de spoorlijn GentBlaton in 1861 zal een belangrijke verbetering betekenen voor de industrie.

21’13

Eén van de belangrijkste elementen in de opgang van Ronse als textielcentrum is echter de specialisatie in fantasieweefsels. Het begon als een nood in de jaren 1870, maar bleek algauw een deugd! De handweefgetouwen leenden zich makkelijker dan mechanische getouwen tot het verwerken van gemengde stoffen. Omdat die producten goed in de markt lagen, bleef Ronse fantasieweefsels produceren. Het sterk gemechaniseerde Gent volgde niet en hield het bij platweefsels. Zo gingen beide concurrenten complementair werken.

 Magherman gebruikte opnieuw het Zwartezustersklooster (zie gAZet nr.20). Vandaag herinnert het straatnaambord nog aan de locatie van het voormalige klooster. Op de gravure zie vorige blz. als ‘stoomweverij’ te zien.

Dat alles leidde tot een ongekende bloei van de sector aan het einde van de 19de eeuw. Verschillende fabrikanten richtten hun eerste grote gemechaniseerde bedrijven op. Rond de eeuwwisseling schoten de textielbedrijfjes als paddestoelen uit de grond. En nog was het hoogtepunt niet bereikt…

WAT ER OP DE DISPLAY VAN VORIGE PAGINA TE LEZEN STAAT  De komst van de spoorlijn betekende een belangrijke boost voor de lokale industrie. KRUISSTRAAT

 Een andere kleinere textielfabrikant in de Kruisstraat, Pierre-Jacques Béatse, was de grootvader van Pierre Adriën (vader van Willy Deventer).

02

 Het complex van Béatse, later Cyr Cambier, in de Watermolenstraat. Dit prachtige stukje industrieel erfgoed is jammer genoeg (onder dubieuze omstandigheden) gesneuveld in de jaren 1980, zoals er zovele waardevolle zaken op sinistere wijze van de Ronsese aardbodem verdwenen zijn. gAZet is nog lang niet uitgepraat om het daarover, ook in andere artikels dan deze over textiel, te hebben… Op de volgende pagina een naamkaartje van een ‘négociant’ of een ‘fabrikant zonder fabriek’! In het putting-out systeem zorgt de ondernemer voor de grondstoffen (en eventueel


R 21’13  preparatie) die hij aflevert bij de thuiswever. Daar haalt hij de afgewerkte stoffen weer op. Het systeem is vooral interessant omdat er geen groot startkapitaal nodig is om…

02

Net zoals je je kunt afvragen als je de stenen van oude gebouwen bekijkt: wie zijn zij die steen per steen gemetseld hebben?, kan je je bij dit getouw als monument aan ‘t MUST afvragen wie de wevers wel zijn die deze machine ooit hebben doen weven!

… machines of gebouwen te voorzien. Bovendien zijn de thuiswevers goedkoper dan fabrieksarbeiders.


S 21’13

Seniorenvereniging OKRA RONSE groeit en bloeit…

Gehoord en gelezen (statistieken) in de wandelgangen van OKRA Midden-Vlaanderen (Gent) & van OKRA Vlaamse Ardennen (Oudenaarde): het OKRA-trefpunt van Ronse is de ‘beste leerling van de klas’. In geen tijd wierf het bestuur méér dan 40 nieuwe leden aan… Wie nu denkt dat het om (stok-)oude mensen gaat, heeft het mis! Ook jonge 55-plussers kwamen de vereniging versterken. Maandelijkse activiteiten als fietsen en wandelen worden recentelijk door jongere senioren voorbereid en geleid. Die ‘verjonging’ is iets waarmee trefpunten uit de streek en uit de provincie weinig succes kennen. Het is waar: jong denken en handelen is de eerste vereiste om meer nieuwe leden aan te trekken. OKRA Ronse blinkt uit in de organisatie van een waaier van activiteiten zoals feesttafels, sportactiviteiten, excursies, wekelijkse sessies van creatieve handvaardigheid, koorzang, dans enz. Bovendien neemt het trefpunt van de

Hermesstede regelmatig deel aan regionale activiteiten zoals petanque tornooien, wandelorganisaties, dansnamiddagen, bedevaarten, verdiepingsdagen, academielezingen… OKRA Ronse voorziet dit jaar tal van daguitstappen en reizen: die naar Roeselare (met o.m. het bezoek aan de brouwerij Rodenbach en het Michels Filmmuseum – zie enkele foto’s, ook op de volgende pagina’s) is reeds achter de rug. Verder staan nog gepland: een daguitstap naar het Franse Thiérache, een excursie naar Saint-Amand-les-Eaux en omgeving, een trip naar Lo-Reninge (koekjesfabriek Jules Destrooper) en de kust en in het najaar een bezoek aan de Rijselse kerstmarkt in Frans-Vlaanderen. Niet minder dan 17 Ronsese OKRA-leden trekken eind juni een week mee op reis naar de Périgord, in een provinciale organisatie, samen met de Ronsese voorzitter Damien Van Wambeke als begeleider. Zie verder op volgende pagina…


T

Verder is er een culinair weekend, i.s.m. een erkende touroperator. De iets meer dan 500 leden van OKRA Ronse zullen zich de komende maanden zéker niet vervelen. Er is keuze genoeg. Voor info kan men terecht bij secretaris Terry Vandorpe (0473 54 64 98), penningmeester Monique Huysman (0475-73 05 03) of voorzitter Damien  Van Wambeke (0476 71 31 19).

21’13

ENKELE LEDEN VAN OKRA RONSE OP DAGUITSTAP…

ZIE VERDER OP BLZ.W


Een blik van onderuit in die wondermooie rooie beuk op den Bruul; enkele meters verderop het brons dat LENTE heet, beeld van Jozef Cantré (zie gAZet nr.12); tussen de voet van de boom & de voeten van LENTE, bengelden ooit de voeten van opgeknoopte misdadigers, want dààr stond ooit de galg van de Vrijheid van Ronse!

U 21’13

L E N T E


V http://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s

21’13

gAZet schreef reeds dat het brons LENTE in het Bruulpark hét mooiste standbeeld van Ronse is en kijk eens bij deze

grote foto hier en de kleinere afbeeldingen vanuit de vorige pagina onderaan hoe… subtiel sensueel ook juffer LENTE in beeld kan gebracht worden, ook mede wat links en rechts staat!


OKRA RONSE (vervolg van blz.T)

W

gAZet 21’13

Ik kan meer met mijn klein machientje dan al die grote bakken hier samen! Nieuwe gidsenvereniging Vlaamse Ardennen Extra ofte toeren à la carte De Vlaamse Ardennen is een regio met een eXtra: een wervelende streek met beroemde hellingen en koppige kasseien, pittoreske stadjes op mensenmaat en authentieke dorpen. Toeren doorheen het mooiste landschap van Vlaanderen door middel van originele groepsuitstappen is dan ook de missie van deze gloednieuwe gidsenvereniging. De 10 oprichters van Vlaamse Ardennen Extra hebben elkaar leren kennen tijdens de tweejarige gidsenopleiding regiogids Vlaamse Ardennen en willen, nu ze afgestudeerd zijn, hun passie voor de streek in de praktijk omzetten. Als toeristische ambassadeurs bieden ze professionele en boeiende rondleidingen aan. De naam van de vereniging liegt er niet om: het zijn stuk voor stuk gidsen met een eXtra. Of je het nu wil hebben over kunst, textiel, molens, tapijten, religie, bijgeloof, de Ronde van Vlaanderen, mattentaarten annex de mythische Muur of een romaanse crypte, met het vuur van hun betoog weten ze hun verscheiden publiek enthousiast en interactief rond te leiden. Er wordt gefocust op een vast aanbod van rondritten die bekende maar ook minder bekende plekjes in de Vlaamse Ardennen aandoen. De Geuzen in Korsele, een middeleeuwse windmolen, een kunstatelier, het Muziekbos, een 18de-eeuws rococokasteel, het verhaal van Hanske De Krijger of duivelen in Ronse… Vlaamse Ardennen Extra biedt gevarieerde groepsuitstappen, dit alles te voet, per fiets of met de bus, al dan niet gecombineerd met lekkere streekproducten… Bovendien worden we door Toerisme Vlaamse Ardennen enthousiast onthaald en werd er van bij de start gezorgd voor een goede communicatie en samenwerking met de lokale toerismekantoren en musea. Neem alvast een kijkje op: www.gidsenvlaamseardennen.be Contact via Alain Goublomme, Ommegangstraat 17 9667 Horebeke, 0476 56 78 40 - info@gidsenvlaamseardennen.be

ZIE BLZ.Y

 BLZ.J VRIJDAG 24 MEI TE 17.30U MILITAIRE HERDENKING 2LT GILBERT MALRAIT OP DE BEGRAAFPLAATS AAN DE LEUZESESTWG.


X

ZOALS VORIGE WEEK BELOOFD! 21’13

De nog aanwezige decoratie op deze ooit binnenmuur van cinemazaal ‘De VrouwenBond’, voorloper van Ciné Familia beneden het Kaatsspelplein (eveneens wachtend op herbestemming). ‘t Was niet meer de tijd van de stomme film (blz.I), maar van de steile opgang van de geluidsfilm, weliswaar in zwart-wit en waarvoor men beneden het… VOLGENDE WEEK VERVOLG!

Je kan in deze gevel zo zien waar de stukken van ons eigenste FORUM ROTHNACUM vandaan kwamen. De aandachtige lezer zal in gAZet nr.20 hebben gezien dat de delen van zuilen zoals we die vorige week hier toonden, afkomstig zijn van de aloude SintMartenskerk naast deze 


Y 21’13

VERVOLG VAN BLZ. J & W

geleid door Pieter De Crem, minister van landsverdediging. Hierboven een portret van de minister in het Gulden Boek van de stad Ronse, illustratie door Willy Deventer. Op deze alsook op de pagina’s R en U kun je het overlijdensrapport zien nadat vast was komen te staan dat 2LT Gilbert Malrait inderdaad tot de gesneuvelden op Roemeens grondgebied behoorde – zie daarvoor gAZet nr.19 en nr.20. Je ziet ook zijn naam staan op de gedenkplaat in het K.A.R. (thans Decrolyschool), zijn graf op het ereperk van de stedelijke begraafplaats tussen de Doornikse en de Leuzesesteenweg. U kunt de afscheidsbrief lezen van Vancoppenolle inclusief het gedicht (in het Nederlands) ter ere van Gilbert alsook een navraagbrief vanwege de Amerikaanse oom van Gilbert die op aandringen van vader Albert Malrait (te Ronse overleden op 06 maart 1955) informeerde naar het lot van zijn neef, vanwege geen nieuws meer van hem. Op vele plaatsen in de VS komt de naam van Gilbert Malrait voor op talrijke memorials.

Gilbert MALRAIT sneuvelde bij een bombardement boven Roemenië en ligt te Ronse in België begraven.


De Naachtfieto° van JCI-Ronse is fantastisch verlopen. Een niet zo grote opkomst weliswaar, kleiner dan verwacht, maar het wisselvallige weer zal hier zeker een van de bepalende oorzaken geweest zijn. Hoewel de weergoden het helemaal droog hielden. Hier enkele sfeerbeelden en tot in 2014 dan maar...

Z 21’13

AQUAFIN INFO Gisteren is Aquafin gestart met de tweede fase van het project ‘Collector Sint-Martensbeek’. Nadat vorig jaar reeds het afvalwater van 2000 mensen werd aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, zal dankzij deze werkzaamheden het afvalwater van nog eens 1400 inwoners opgevangen worden. Daardoor zal dagelijks maar liefst 400.000 liter minder afvalwater geloosd worden in de Sint-Martensbeek. Jona Londers, projectmanager bij Aquafin, geeft een woordje uitleg bij de werken: “Dit is een zeer belangrijk project voor ons, aangezien het om het afvalwater van zo’n groot aantal mensen gaat. Zowel in de Adolphe Hullebroeckstraat als in de Mgr. Beylsstraat zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierdoor zal het afvalwater

gescheiden van het regenwater worden opgevangen. We verzamelen het afvalwater in een afvalwatercollector, om het daarna in de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp te zuiveren. Vooral in de Adolphe Hullebroeckstraat zullen de inwoners hinder ondervinden. De stad Ronse maakt immers van de gelegenheid gebruik om de straat te vernieuwen. De stad zal eveneens de inwoners begeleiden die een gescheiden stelsel moeten aanleggen op hun privaat domein.” Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit op een infoavond. Deze infoavond vindt vanavond, dinsdag 21 mei, plaats, om 19.30 uur in het Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse. Aansluitende info vanwege de stad Ronse…


TEREELFDER UUWRE 11:00

 LOGO DOOR WILLY DEVENTER SINT-HERMES MET  DUIVEL EN PAARD IN DE KERK VAN RUSSEIGNIES (ROZENAKEN)

De zomerkermis zal doorgaan van zaterdag 25 mei 2013 tot en met maandag 3 juni. Op deze laatste dag van de kermis vindt ook de braderie plaats, van 8u tot 20u. N.a.v. de braderie is zondag 2 juni een koopzondag en zijn de meeste winkels open…


VERVOLG VAN BLZ.D of meer tot zijn eigen grote verrassing de figuren voor het eerst concreet voor zich zag. Tot dat tijdstip bestonden zulke bedenksels wel, maar er werd slechts door enkelen, zoals Gaston Julia wat serieuzer aandacht aan geschonken. Het was destijds onder wiskundigen "bon ton" om je bezig te houden met de formules zelf. Wiskundige afbeeldingen waren uit de tijd, en van figuren als waar pioniers mee aan kwamen en die later fractalen zouden gaan heten moest men al helemaal niets hebben. Ze werden afgedaan als "monstercurven", een categorie waar men geen raad mee wist. Mandelbrot verkeerde in de unieke positie om bij de IBM te werken, pionier op het terrein van computers. Hij kreeg er de vrijheid om zelf onderwerpen te kiezen waar hij mee aan de slag kon gaan en zo was hij de eerste die computerbeelden van fractalen op een monitor kon aanschouwen. Mandelbrot zelf heeft vele onderwerpen onderzocht, maar hij heeft zich altijd verre gehouden van artistieke toepassingen. Toch was hij trots op het ontstaan van "fractal art", zoals o.a. blijkt uit zijn autobiografie. De geschiedenis in die kunst verliep geleidelijk, een ontwikkeling die nog steeds gaande is. Van tijd tot tijd rijst de vraag of het wel kunst is? Ook bij fotografie was dat het geval. Het antwoord is voor hen die zich ermee bezig houden van minder belang. Feit is dat veel resultaten vaak onvoorspelbaar zijn. Achteraf blijkt dan dat je er soms iets tastbaars in kunt zien. Eerlijk is eerlijk, ook dit masker, dat zonder enige moeite voor een duivelsmasker kan worden gehouden, kwam vrij plotseling tevoorschijn, Het is een soort "art trouvé", een kunstvorm waarvan de wortels al bij Marcel Duchamps aanwezig zijn. Zelfs Picasso heeft er zich aan bezondigd. Genoemd duiveltje (zie blz.F) is gemaakt met de software "Ultra Fractal", een zeer veelzijdig programma dat vele mogelijkheden biedt, al zijn de resultaten veelal zo plat als een (euro)dubbeltje. gAZet dankt Ed van harte voor z’n bijdrage en hij is, sinds hij gAZet én Ronse ontdekt heeft, stuk voor stuk de vorige edities via onze HOME aan het lezen! We voegden z’n mailbox toe aan onze inmiddels vele vooruitblikkers.

http://www.youtube.com/watch?v=3tcHzIcrdms

11:01

Tot de naaste muzikanten van topvedette Marco Borsato behoort een Ronsenaar, hehe, WIE zie je volgende week in gAZet nr.22?????

RONSENAAR PATRICK DECUYPER OVERHEERSTE HET NATIONALE NIEUWS WOENSDAG 22 MEI Vorige zondag werd eersteklasser voetbalclub ZULTE-WAREGEM nipt tweede in de competitie 2012/2013 en liet Anderlecht met ‘n zucht de zoveelste nationale kampioenstitel binnenhalen. Een steile opgang van een regionale club en dit onder het bigbossschap van Ronsenaar Patrick Decuyper, inderdaad zoon van Omer, die van in de Langehaagstraat met de beste boterkoeken en smoeltaarten van Ronse. Omer overleed nog niet zo lang geleden, zijn overnemers stonden voor de aankoop van een dure nieuwe bakkersoven en verdwenen richting uitbaten van een tankstation. Totaal andere koek, maar kijk, het is kermis en weg de krenten en semoule van weleer. Woensdag 22 dezer stond radio en TV roodgloeiend en zowel Zulte als Waregem nog gloeiender. De broer van Patrick, Dirk: “De huidige hetze rond Patrick is geen leuke tijd voor de familie. Patrick is naar Antwerpen getrokken om op zoek te gaan naar een veld voor SV Zulte-Waregem voor de Europese matchen EN om advies te geven aan Bart Dewever over de groei van een topclub, maar de geruchten en roddels die nu verspreid worden, zijn er fel over. Ik denk echter dat het geen zin heeft hierover uit te weiden. Maar ik stel graag die ondernemende broer van mij aan gAZet voor…”! Patrick werd geboren op 31 augustus 1970 en groeide op aan de 


VERVOLG VAN BLZ.11: 01 Langehaag als jongste telg van inderdaad brood- & banketbakker Omer. De voetbalmicrobe had hem van jongsaf aan te pakken en op zijn tiende trad hij voor het eerst aan bij SK Ronse. Na zowat elk jaar een kampioenenvieviering, mocht Patrick op zijn 18de in de verdediging postvatten van het eerste elftal, dat in die periode van tweede provinciale naar vierde nationale opklom. De trainer was toen ... Franky Dury. Een aanslepende kniekwetsuur maakte vroegtijdig ‘n einde aan de voetballoopbaan van mijn broer. Ondertussen had hij een diploma ‘industrieel ingenieur elektromechanica’ op zak en na een korte periode als werknemer, werd hij zelfstandige. In vaders voetsporen, het ondernemen zat hem in het bloed! Met zijn maatje Christophe richtte hij RIFOLOS op, ‘n bedrijf in zonneweringen. Een broederlijke discussie over de zon buitenhouden dan wel gebruiken, leidde tot de opstart van het zonnepanelenbedrijf ENFINITY, wederom met ‘n vriend: Gino. Een jaar lang werd hard gelabeurd om niets te bereiken tot plots een nieuw bedrijfsmodel uitgedacht werd en ENFINITY werd één der grootste spelers in de sector. Patrick werd ondermeer gelauwerd binnen JCI als ‘beste jonge ondernemer van de wereld’. De geldschieters achter ENFINITY brachten Patrick weer naar Waregem. Het bedrijf vestigde zich aldaar, werd sponsor van Essevee Zulte-Waregem en van het ene kwam het andere. Patrick trad toe tot het bestuur, werd twee jaar geleden afgevaardigd bestuurder én dé sterke man. Hij haalde zijn maat Franky Dury opnieuw naar de Gaverbeek, maar het liep vorig jaar slechter dan verhoopt. In de net afgelopen competitie beleefden beiden en met Essevee een schitterend seizoen. Jammer van het net naast de titel grijpen, maar Rome is niet in één dag opgebouwd en andere overweldigende successen wachten. Daar is broer Patrick als geen ander absoluut zeker van! Op dit moment is hij als voorzitter 100% actief voor SV Zulte-Waregem, maar van ondernemende ideeën blijft hij bruisen.

De kermis wordt opgetrokken, hard labeur is dat! ‘De Rups’ rechtsonder met de hoogste attractie pal ernaast (zie ook blz.11:04). De Grote Markt heeft met 32 kramen ‘n vol huis én dus is er weer een middengang!

OO

11:02

-JARIGE RUPS VOOR HET

80

e

JAAR OP KERMIS RONSE

Freddy ‘RUPS’ liet zich n.a.v. de persconferentie omtrent de zomerkalender (lees verder) zomaar ontvallen dat zijn Grande Dame aka de kermismolen gekend als ‘DE RUPS’ de eerste keer in 1933 naar Ronse kermis kwam, zomer of winter, wat maakt het uit… ÉN deze zomerkermis voor de… 80e keer; gAZet schreef het voorheen reeds: 2013 is absoluut ‘n topjaar wat lustrums betreft. Voila! Dus als je op ‘DE RUPS’ kruipt, voorzichtig én vrolijk wezen, ze draait nog gezwind haar toertjes (en vergeet den tro°sso° niet te pakken, he!). Het was Vanessa Van Meerhaeghe (38) die voor Ronse de flyer (A4 in drie gevouwen; A3 als onderlegger – zie foto recto) ontwierp én er Marcel V. plus Nathalia op

tekende. Vanessa is ontwerpster (diploma kunstacademie Gent), hoofdillustratrice voor Esquire, ontwierp mode voor JBC en is, samen met haar man die technisch directeur is voor een cementbedrijf, rasecht Ronsenaar. Haar werk wordt o.m. gemonsterd in de eerste etalage van de Hoogstraat richting Doornik.

legger voortaan zal geafficheerd worden wat er in Ronse allemaal te doen en te beleven valt. Er moet naar gestreefd worden dat elke organisator zijn evenement aan de overheid meedeelt zodat elke festiviteit e.a. gebundeld bij de bevolking kan geraken. Op hoger staande zomerkalender (op de verso staan de totnogtoe bekende activiteiten t/m oktober – volgende Het was schepen Ignace Michaux en zijn week in onze kolommen meer daarover) rechterhand voor kermiszaken Eric Vanderhauwaert die via de pers konden mee- volgt uiteraard de winterkalender en beidelen dat er op de manier van flyer/onder- de zullen ook op ronse.be verschijnen.


Op zaterdag 1 juni bruisen de buurten in Ronse: alle inwoners van de stad en omstreken kunnen dan letterlijk en figuurlijk komen proeven wat de verschillende buurten in Ronse te bieden hebben. In de buurten Scheldekouter, Marijve-Ninove en Prinskouter wordt reeds lang aan buurt- en opbouwwerk gedaan door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de stad Ronse. Dit jaar dus één groot feest met alle buurten samen in plaats van elke buurt een kleiner feest. Dit omdat we samen sterker zijn en omdat we bruggen willen bouwen over de hele stad heen. De Prinskouter is eerst aan de beurt; we willen deze buurt extra aandacht geven. Speciaal voor dit buurt(en)feest wordt de Spinstersstraat verkeersvrij gemaakt vanaf de Victor Lagachestraat. Vanaf ’s middags snuister je hier op de rommelmarkt naar verborgen schatten. Tegelijkertijd proef je een Congolees gembersapje, een Filipijnse loempia, een US-hotdog of een vers gebakje op één van de vele info- en proefstands. Ook in de verschillende theehuizen en de moskee word je met open armen ontvangen met lekker geurende munt thee, muziek en info. In de namiddag kunnen we hopelijk van de zon genieten op ons terras. De koer van het buurtcentrum in de Prinskouter krijgt naast dit terras ook een podium waarop de hele namiddag en avond verschillende artiesten met Ronsische roots optreden. Funky, klassiek, volks, jazz, folk, singer-songwriter ... voor en door Ronsenaars! Afsluiten doen we met MOUSTASH, deze vrolijke snorren brengen een potpourri van feest- en dansmuziek. Dansend gaan we nadien de nacht in met een openlucht volksbal (Utex-bAl). Voor kinderen is er naast het gebruikelijke springkasteel, schminkstand en reuzespelen opnieuw plaats voor een heus kindertheater. Deze keer komt Koning Prikkeldraad vertellen voor kinderen tussen 3 en 8. En als je goed zoekt, vind je misschien wel het Leespaleis. Jongeren zullen uit de bol gaan tijdens het clipdancen en spelen zeker en vast ook dit jaar een spannend playstationtornooi. Onze monitoren van Street Action organiseren bovendien sport en spel voor wie niet stil kan zitten. We hebben ook aandacht voor de leefbaarheid van de Prinskouter. Zo geven buurtbewoners immers al lang aan dat de koer, trouwens de enige vrije ruimte in de buurt, in erbarmelijke staat is. Tijdens het buurtfeest zullen bewoners ZELF hun ideale koer kunnen bouwen. Dit doen we met medewerking van vzw V.A.A.K. Kom zeker ook jouw idee delen: een grijze parking?

01 JUNI GROOT BUURTFEEST OP DE PRINCEKOUTER

Een sportterrein? Of liever een groen rustiek en gezellig plekje? Laat het ons, en vooral ook het stadsbestuur weten: samen werken we er aan! Een feestmaaltijd ontbreekt ook dit jaar niet. De vrijwilligers van nASR zullen tijdens het feest een verse maaltijd bereiden (max. 150 personen, schrijf je snel in!). Hun Resto’s vielen altijd in de smaak bij vele buurtbewoners en partnerorganisaties, zelfs in Finland spreekt me er over! Voor 6 euro kan jij ook aanschuiven voor de maaltijd. Voor kleine eters is het slechts 4 euro. Op het menu: tajine met kip en groenten van de ochtendmarkt. Dit is Ronsisch op z’n Marokkaans, of Marokkaans op z’n Ronssies? Deze diverse programmatie, voor oud en jong, met hapjes van over de hele wereld, maar vooral uit Ronse; wil het diverse en open karakter van de Prinskouter in de schijnwerpers plaatsen. Kom mee proeven van de gezellige en gemoedelijke sfeer, ga mee uit je dak tijdens de diverse optredens, ga op zoek naar het ultieme prulletje op de rommelmarkt...en breng vooral je vrienden , je buren, je familie mee en breng leven in de stad! De vrijwilligers en buurtwerkers verwachten u.

11:03


11:04

RONSE DEZE WEEK donderdag 23 mei 08:00

de hoogste attractie op de zomerkermis…

Keerie zal Fiertelzondag zijn pootjes niet hoeven te modderen (lees z’n ‘mirakel’ in gAZet nr.20 in DE SCHEVE KOLOM ) én dus op stoere schouders omheen Ronse worden gedragen, maar dit ‘TELEGRAM’ viel vanwege onze medewerker Thomas Deriemaeker op onze

redactiedesk: GEZIEN DE SLECHTE WEERSVERWACHTINGEN ZAL ER ZONDAG GEEN PROCESSIE ZIJN ALS DE FIERTEL ‘S AVONDS RONSE BINNENKOMT! De figuranten weten het reeds per SMS o.a., FACEBOOK meldt het inmiddels én men zegge het dus voort…


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 21 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; fotograaf onbekend; gAZetGRAfiek BLZ.A: diepdruk door Willy Deventer; fotograaf onbekend; RONSE-IS-logo door W.D. BLZ.B: ‘GB’-illustratie door Willy Deventer BLZ.C: diepdruk door Willy Deventer BLZ.D: eigen foto; lezersbijdrage uit NL BLZ.E/F: eigen foto’s; logo’s door W.D.; longdrinkglazen door mini-onderneming Anonym met tekening trommel&fluitje door Willy Deventer; illustratie door W.D. in Gulden Boek v/d Ronsese Beiaardcomité; devilsfractal door Ed Algra (Rotterdam, NL); diepdruk door Willy Deventer (detail); gAZetGRAfiek BLZ.G: eigen foto’s BLZ.H: eigen foto; logo Glorieux door W.D. BLZ.I: eigen foto’s; bijdrage van en vos-logo via Adelin Devos BLZ.J: bijdrage via Ignace Michaux; illustratie (portret gouverneur O-VL André Denys) door Willy Deventer BLZ.K: bijdrage door Loes Deventer uit haar scriptie het land- & kaartboek te Ronse van 1684 BLZ.L/M/N: bijdrage Loes Deventer (o.a. gegeorefereerde kaart); olies op doek door Willy Deventer (Durennemeers) en door Gilbert Van Liefde (Beukendreef i/d sneeuw) BLZ.O: foto via drukkerij Dubar; eigen foto’s BLZ.P/Q/R: bijdrage door Thomas Deriemaeker RONSE VERWEVEN MET TEXTIEL deel 02 annnex eigen foto’s BLZ.S: bijdrage door Damien Van Wambeke BLZ.T: bijdrage door DVW over OKRA-Ronse BLZ.U/V: eigen foto’s in het Bruulpark; schets door W.D. en illustratie door ‘daventra’

BLZ.W: bijdragen door Damien Van Wambeke (OKRA) en door Alain Goublomme (eXtra) BLZ.X: foto’s van Damien V.W. & Thomas D. BLZ.Y: bijdrage via Ignace Michaux; illustratie (portret v/Pieter De Crem) door Willy Deventer; eigen foto BLZ.Z: bijdrage van Brecht Claeys (JCI-Ronse) BLZ.11:00: eigen foto’s; stadsbericht BLZ.11:01: vervolg bijdrage van Ed Algra (Rotterdam, NL); foto via mistery guest zie gAZet nr.22; bijdrage van Dirk Decuyper BLZ.11:02: vervolg bijdrage van Dirk Decuyper; eigen foto’s BLZ.11:03: bijdrage van Dries Meuret BLZ.11:04: telegram Fiertelprocessie geschrapt COLOFON; schets naar vrouwelijk naakt door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHT 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.21 van 24 mei 2013; 34 blz./127 illustr. gAZet élke vrijdag 11.00 uur één week lang… redactie: gazetronse@gmail.com

COLOFON gAZet 21’13

Studie naar naaktmodel door Willy Deventer

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

O. A. I N D I T N U M M E R : √ FIERTEL 2013 met vele pagina’s… √ Ronse verweven met textiel (02)… √ OKRA-Ronse groeit en bloeit… √ kasteel Vandewiele-Henrist in 1976… √ ons eigenste Forum Rothnacum (02)… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ BREAK o.a. over Fiertelend Ronse… √ tien woorden, maar dan plastischer… √ JCI-Ronse hield Naachtfieto°… √ en nog van alles en nog wat… √ 2L Gilbert Malrait wordt herdacht… √ meersen en bossen vanuit 1684… Terwijl je √ de scheve kolom en ‘n oorlogsfiertel… leest, √ nog eens de viriele LENTE op de Bruul… kli(n)kt er uit gAZet! √ eXtra Vlaamse Ardennen gidsen… √ voet en kop van ‘n verschillend item… √ van een gAZetlezer uit Rotterdam… √ savuitsjie zeegt verder (vervolg)! √ Hermes-in-glas in Rozenaken… O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ Ronsenaar blaast bij Marco Borsato… √ vervolg Glorieux, vervolg duivels… √ en de Fiertel trok weer in en rond ‘R’…

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet geeft je weer RDV nu volgende vrijdag 11.00 uur…


gAZet jg.01 nr.21 vrijdag 24 mei 2013