gazet_jaargang_1_nummer_18_03052013

Page 1

gAZet jg.01 nr.18 vrijdag 03 mei 2013 | 34 blz. & 147 beelditems

nr. 18 2013

Een nieuwe maand, een nieuwe openingsslogan! Na LENOUVEAUAZESTARRIVE (jan), DOORGAANVOORRONSE! (feb), RONSEÓÓKWOONSTAD! (maa) & ALLEZRONSEVOORUIT! (apr) wordt het voor de maand mei… WILRONSEBOOMEN? Meteen krijgt schepen

HOME

 Joris VANDENHOUCKE i.v.m. Ronsese kunstenaars een OPEN BRIEF – zie blz.I

WILRONSEBOOMEN? http://www.youtube.com/watch?v=PQyZ1Noqofo

JG.01 NR.18

BERICHT AAN DE LEZERS i.v.m. nr.19 zie blz.11:02

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

ZIE BLZ. C

alliene vuir Ronse… Schilderkunst & Ruimtelijk Werk, afd. Beeldende Kunsten Kunstacademie Vlaamse Ardennen - volwassenen o.l.v. Gert Crispyn.

.

… in de Muilebeike ei ‘t ie a°tuust gekluihrd woeter geweijten (lees blz.F)


A

ZIE BLZ.11:03

http://www.youtube.com/watch?v=ayYKtriID80

18’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

RONSE zet reeds in juni dé kers op de toerismetaart Getuige enkele lezers, werd gAZetPLUS fel gesmaakt de voorbije week. Er gingen naar onze ‘geallieerde’ mailboxen liefst vier pagina’s de deur uit. Onder ons en niét voor publicatie vatbaar, waren er opmerkelijke overlijdens, wat de leeuw AZOR daar voor het altaar

© copyright zie COLOFON achteraan...

kwam doen in volle misviering, een stand van zaken i.v.m. Buunie, de aanzet voor een gAZetPLUS (en een gAZet) reis met als thema SEPTEMBER ME ?, buurt waar ooit Rembrandt Nachtwacht overoorlogde, Andé Rieu weet-je-wel!, de gAZet-redactie tegen Ronses noorderflank en last but not least konden we onze lezers de kersverse primeur brengen dat Marcel Vanthilt prezomert in Ronse, wat onze habituele lezers ook deze week gepresenteerd krijgen…

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG VIA WWW.GAZETRONSE.BE


Oos mien confloreese noog ie Ronse wuindege, ging ze teigen dienen ruu’en buik klaapen, ‘t en ees gien zootegie zuuj, ie luisterdege en za° huurdege eem in hier bienieste spreiken, eecht woer! (Rita)

Stonden in Kapel Wittentak (gAZet nr.09) & in de Grote Kerk van Sittard (gAZet nr.16) lettertekens in de bakstenen of in de zandstenen gegrift, dan…

En? in het rood, dat was onze hint vorige week om direct te vinden dat het over dé rode beuk van de stad gaat, aan de BRUUL.

… deze week is een ‘rijkelijke’ en komt voor zover gAZet weet op twee plekken … staat dit soort ‘taal’ voor! Per plek niet éénmaal, maar vele keren, in de onderstam van dé rode links, rechts, links, rechts, links… Ronsese beuk gepennemest…

B 18’13


http://www.youtube.com/watch?v=V8hQt9GOQfY

Dit is absoluut een opmerkelijke foto op WAK tentoongesteld door Eddy Coppens onder de noemer: RONSE ANDERS GEZIEN! Inderdaad hieronder een onnavolgbare kiek op de middenstad en in gAZetPLUS editie MEI’13 vertellen we van waar! We kunnen zien wat men in Ronse “de tampons” noemt, de uitsteek van De Nieuwe Haard, rechtsonder de voormalige woonst van Wittamer-Henrist, de insprong naar de Kasteelstraat, het voormalige RTT-gebouw thans politie mét Proximustower, aan de einder het groen aan de Molendam (donkerder) en Les Hauts te Saint-Sauveur (lichter)…

C 18’13

RONSE DEZE WEEK zie je op blz.U en uit het overvloedige materiaal dat gAZet kon sprokkelen op het WAK in CC De Ververij zie je dit Ronse... Deze Week van de AmateurKunsten, waarbij ‘amateur’ stoelt op het louter niét beroepsmatig bezig zijn met kunst en niét op de kwaliteit van het gebrachte, gaf ook in Ronse (WAK is een aangelegenheid Vlaanderen – www.wak.be) enkele pareltjes weg en gAZet maakt plaats vrij om er een gretige selectie uit te brengen. Hierboven met een foto van Eddy Coppens en op de pagina’s die volgen met werk van anderen…


D

http://www.youtube.com/watch?v=3EcIiFTLLC4

gAZet 18’13

de ogen van Shirley Temple  Shirley Jane Temple (°Santa Monica, 23 april 1928) is een Amerikaanse actrice & diplomate. Ze werd vooral bekend als kindsterretje…

de ogen van/door dEpAUL  zie ook blz.E

Schilderkunst & Ruimtelijk Werk, afdeling Beeldende  Kunsten Kunstacademie Vlaamse Ardennen (volwassenen) o.l.v. Gert Crispyn 


"Echte vrijheid bestaat niet en toch meen ik die gevonden te hebben...“ Ik ben 33 jaar en toch meen ik al geleefd te hebben. Ik heb gezien en ervaren waar velen enkel over dromen. Het beste en het slechtste in de mens. En toch zal ik nooit oordelen of veroordelen. Ieder mens heeft het recht zijn eigen weg te volgen. Op mijn weg kwam ik dit jaar ‘n penseel tegen…

.

Ik ben autodidact en vind mijn inspiratie in mensen en emoties. In mei 2012 heb ik een eerste schilderij gemaakt van mijn vrouw. In oktober kreeg ik een opdracht van mijn schoonbroer, Johan Van Wambeke, én heb ik mezelf herdoopt onder de naam dEpAUL. Sindsdien heb ik een 50-tal werken kunnen maken. Ik ben lesgever informatica, bedrijfsbeheer en IT-manager in het CVO Avelgem- Harelbeke en in bijberoep herstel en verkoop ik pc’s. M’n werken krijgen allemaal een naam in het dialect, want Ronses IS onze eigenheid…

Beer (detail) door Leo Restiaen en hieronder Zeezicht door J. Raevens; rechts Fruitmand door Kurt Gabriels.


Op uitnodiging van de Cultuurraad droeg Rita Claus namens de werkgroep ‘t Ronssies geklapt een gedicht voor tijdens de vernissage van de WAK en uiteraard gebeurde dit in het Ronses dialect, wat ter plekke zó werd gesmaakt dat schepen Joris Vandenhoucke niet anders durfde dan afsluitend spreken in het Ronssies – APPLAUS! Hieronder het gedicht…

gAZet 18’13

9/ Zuifs oes kierkho°f op Huugerleûcht ees ‘t schuuhderen wierd Soudang zie graaf, die dreive, den dolmen, die ouwe buumen Aales woer da nen schuuhder moar kaan van druumen…

Ronse geschuuhderd IDEE, RONSSIES & VOORDRACHT: RITA CLAUS OP TEKST VAN WILLY DEVENTER (COPYRIGHT BY gAZet 2013)

1/ Genoeven ga°re aalemoele tuupe Kek ne kier doer wuik schuun vo°k Allei, komde mei, tchegoere op scho°k? 2/ Endelek endelek endelek endelek Zoeten me giesteren nog mei de zo°ne Vandoege reigent ‘t weire woeter in de to°ne 3/ Moar nie getruird, me goen op staap Langs Ronse zien schuunste pleeken Tuupe goen m’er hier ‘n toewveil vaan ontdeeken… 4/ Loet oes moer begienen bo°ven de Kruissies Gien brieër panorama dan vanuit ‘t Park Mala°nder Alliene vuir Ronssiese schuuhders en vuir gien andere 5/ We goen hem vo°hen azuu nen kleûrreijken kadei Zienen schuuhderseijzo° ei ‘t ie juijst neire gezejt En ie goe begienen, ‘n menuutjie zeeg, opgelejt!

10/ En waan ees ‘t er te zien vaanop Pessemiersbreûge? Kek zeeg: d’eizerieje Paassereele van oezen Beerie Cordie En uit ‘t veere Breûge kwam mei den tra°n oess stoessie 11/ Complet aan den anderen kant, want… Van Den Hoeze op staap noer den gruuten bo°s Woer daat er muziejk ees én de guizen luupen d’er lo°s! 12/ Pa°zen me uuk nen kier op oezen tunnui In oes a°genste Louise Marie geleihn… En uuk Loreete is vuir artiesten en eechte zeihn 13/ Eede ga°re a° ghuurt van den bierg Spieneese? En uuk de Dureene ei hier schuuwnste gaat uitgesmeiten… Den Groenen Buum en ei nog gienen ienen schuuhder gespeiten 14/ De Muilie ten Huutond stoet er uuk noog De komende doehen zeeten z’em weire in ‘t wiet Ie komt weire schuuhderaachtig gela°k oof da de ziet… 15/ Rond Hensdoele ees ‘t er wrie veijl groen én… Vanop de Koeremontse Stiewieg zuhk schuu ziecht Woerdaa den schuuhder zien uuhen op de Kla°pe riecht

6/ De kunsteniere pakt mei zwier zienen doewk En uuk zien beûsto°s en zien tuuwbekies kluihren En kek meijnsen, na° goet goen gebuihren…

16/ Uuk ‘t center vaan Ronse mag ‘t er za°n Cambietze Va°ver en kek ne kier doer: Mooties wa°f! Mei schuune… pleeken weiten z’ie Ronse gienen bla°f

7/ We goen eem Ronse ka°ken schuuhderen, Want oes staad ees eecht fantaastiess in de vierve Zuu schuune da mien herte ‘t zou bestierven

17/ Ziede oezen kuinsteniere nog stoen aan zienen eijzo°? VOOR ELK VAN DE Ie ees aan ‘t tiekenen… Sint Heermees en Sint Martieskierken VERSCHENEN NUMMERS En tuus begient ie ostemblieft mei zien kluihren te wierken…

8/ Vaan Malander verhuist ie noer ‘t Schavoert En Kapeele Wietentaak kan ‘t ie nie vergeijten, in de Muilebeike ei ‘t ie a°tuust gekluihrd woeter geweijten

18/ … Mo°vie, blauw, groewn, geijl, oranzjie en ruud Ronse da ees en stad noer a°re én uuk noer mien herte En niemand, moer uuk niemand maag doer oet op… terten!

VAN GAZET ÉÉN STROFE! ZIE OOK DE VOLGENDE BLZ.

F


RONSE 

 

 

 

   

 

G

Kek ne kier doer  wuik schuun vo°k

18’13 De week van de amateurkunsten is een initiatief van het Forum voor AmateurKunsten, het is een jaarlijks weerkerend promotieplatform dat de sector (!) in een positief licht wil plaatsen. Naast promotie, moedigt dit initiatief steden en gemeenten aan om gesprekken te voeren met lokale kunstenaars en verenigingen. De WAK is een eenvoudig concept met massa’s mogelijkheden. Gedurende één week tonen kunstenaars over heel Vlaanderen én Brussel zich massaal onder éénzelfde noemer aan het grote publiek. Iedere amateurkunstenaar, groep of vereniging wordt uitgenodigd om met een artistieke productie, workshop of evenement naar buiten te treden. Alles kan: toneelopvoering, dansrecital, musical, koorzang, expo, festival, kunstroute, concert, culturele happening, projectie en dies meer…

RITA CLAUS … één dag voordien belast met de opdracht, droeg een Ronses gedicht voor dat de toehorende kunstenaars & opgekomen sympathisanten een schilderswandeling doorheen Ronse liet maken, van Park Malander via een wervelende tour (zie de locaties op kaart) naar centrum Ronse…

Op de foto links een glunderende en meegenietende Marc De Turck en in blauwe tailleur Magda Lazou, vorige eeuw nog bediende bij weekblad –AZ!


H 18’13 Schepen voor cultuur Joris Vandenhoucke  & voorzitter van de cultuurraad  Marc De Turck leidden WAK in. Op de foto’s bemerken we o.a. Gustave Van Balberghe, mevrouw en Tijl Rommelaere, Laura Van Renterghem, Thomas Deriemaeker en Adelin Devos (zie blz.T). In de eerste zaal was er naast een fel gesmaakte stand van Trefsenter (zie blz.Z) ook een vertegenwoordiging van Mode Zwart-Afrikaanse cultuur (VSIR) – zie inzet – en zowel binnen als buiten zorgde RITMO voor de muzikale ambiance. Om niemand te vergeten te vermelden, hier nog eens alle deelnemers op een rij: Anne Vandendaele, FLITS+, Ginette De Bouver, Etienne Van Lerberghe, Rita Vandijstadt, Gerarde Vermeiren, Marc Schallon, MINOUS, Anneke Kesteleyn, Alec ‘Egal’ Eggermont, Eddy Coppens, Lea Restiaen, VSIR, CC ‘t Beukenootje, Paul ‘dEpAUL’ Lepez, de volwassenen afdeling Beeldende Kunsten van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Crea-werk Heuvelheem vzw & Begeleid wonen TWEB vzw, ‘t Paletje De Vrolijke Kring, Nico Maljers, Julia Bogomolova alsook Trefsenter…


OPEN BRIEF AAN DE HEER JORIS VANDENHOUCKE, SCHEPEN VOOR CULTUUR Ronse, donderdag 02 mei 2013

Geachte schepen Na zoveel hoorn des overvloeds aan kunst middels de WAK (zie in dit nummer) acht gAZet het opportuun om je deze OPEN BRIEF te sturen. Mogen we je vragen om erover te willen nadenken, te brainstormen met jouw cultuurmedewerkers en aan onze lezers zoniet een definitief antwoord te geven, maar dan toch ‘n eerste reflectie, ‘n ernstig alternatief misschien? We willen het met jou hebben over onze kunstenaars van eigen bodem, over zij die beroepsmatig met kunst bezig zijn of waren. Het grote afhaken van één dezer beeldende kunstenaars, nochtans op het stadhuis met schilderwerk vertegenwoordigd, doch enkele boze brieven (die we op onze redactie liggen hebben) later, intussen zijn wonden likkend daar ergens in Ellezelles, is wellicht een eerste aanzet voor deze brief. Zou het geen goed idee zijn om werk van overleden en nog levende kunstenaars onder te brengen in De Brouwerij, nu het CC De Ververij volop verve geeft aan mogelijkheden zat wat culturele events betreft? Een soort museum met beeldend kunstwerk van eigen bodem. Permanent geëxposeerd, te bezoeken op 2/3 dagen tijdens week/weekend. Bemand door ‘n paar van de nog levende en fit zijnde betrokken kunstenaars, in beurtrol? Aanleg ook van een reserve van hun werk, om hun présence op de permanente tento eens te kunnen wisselen. De Brouwerij kan dan, mits extra voorwaarden, nog steeds gebruikt worden om er te vergaderen of om er ‘n causerie te laten doorgaan, hoewel CC De Ververij ook met z’n verdere uitbouw al deze events op de CC-site zal kunnen hosten. In eerste instantie denken we aan beeldende kunstenaars mét kunstopleiding of dan toch een derwijze uitstraling dat ze in het rijtje thuishoren, algemeen erkend talent primeert! Zo denken we niet exhaustief aan... Michel Provost, Albert Noël, Roger Cnudde, Adi Steurbaut, Hubert De Doncker, Willy Deventer, Armand & Jan Demeulemeester, Gilbert Van Liefde, Florent Devos, Gert Crispyn, Albert Solomé, Marcel Kekebos, Henri Cuvelier, Stefaan Ponette, Willy Van Nerum, Mark Manders (oeps, allemaal heren!?). Bij iedere reeks werken zou een uitgebreid CV kunnen hangen (geboorte evtl. overlijden; genoten kunstopleiding; atelier in Ronse of waar ook ter wereld; genre werk; een beperkte mededeling vanwege de kunstenaar zelf...). Wees ajb niet doof voor dit verzoek én er is méér... Vergeten we daarbij foto- en filmkunstenaars niet! Voor klankkunstenaars kan dan een persoonsgalerij worden ingericht, we denken daarbij niet alleen aan muziek, maar ook aan woord, theater, dans. Ook literatuur (pro & po) moet opgenomen zijn in deze ‘fysieke’ staalkaart van wat de Ronsese bodem aan kunst heeft voortgebracht of herbergt. We denken richting Serge Plume & C , richting Guillaume Devos & C , richting Valère Depauw enz. Graag wil een kransje van kunstkleppers rond de tafel komen brainstormen om onderhavig idee te helpen vormgeven. De Brouwerij zou aldus dé cultuurtempel kunnen zijn die een visitekaartje afgeeft van het Ronsese kunstbloed, in Ronse geboren en/of getogen. Kortom, een idee dat gAZet volgaarne onderschrijft. Kunstminnend Ronse kijkt uit naar jouw antwoord. Namens gAZet met vriendelijke groet vanwege Willy Deventer, uitgever.

I

DOOF ZIJN ik voel het wel ik hoor het niet 18’13 en toch bespelen mijn vingers zachtjes ik wil het wel ik kan het niet de snaren van een harp stilletjes neuriën op het ritme van de muziek terwijl de leegte in mijn hoofd plaats maakt voor kleine melodietjes die langzaam voortkomen uit de kloppingen van ons hart ik probeer het wel maar het lukt me niet…

. LAURA VAN RENTERGHEM MOCHT TIJDENS DE VERNISSAGE VAN DE HAAR WINNEND GEDICHT VOORDRAGEN…


De vroegere garage GULF van Adrienne, Georges, Josiane en Willy ligt in puin…

En uit ‘t veere Breûge kwam mei den tra°n oess stoessie…

J 18’13

(ZIE BLZ.F)

Het torentje is dat van de Ets. Vande Wiele-Henrist, Hun kasteel uit 1905 werd volledig afgebroken om plaats de maken voor het appartementsblok dat op de foto onderaan rechts te zien is, ongeveer zelfde camerastandpunt…

VROEGER EN NU, PAL AAN HET STATION, DE FIRMA NAESSENS GAAT ER DOOR MET DE KLAKKEDJUURE, OVERMORGEN WORDT HET WEER ANDERS!

http://www.youtube.com/watch?v=ELKNyDdNCbY


K 18’13

Deze gevels lijken in hun opstelling de Nederlandse vlag wel (troonswissel van Trix naar Alex was op 30 april…), ranje-blanje-bleu, maar het betreft hier wel degelijk de Stationsstraat te Ronse met in het midden en achter witte gevel het bekende en voor andersdenkend Ronse beruchte FEESTPALEIS, headquarter van Rood-Ronse. Ooit met cinemazaal/theaterzaal en waar ook ‘onze’ BUUNIE met zijn buuntchies/ neutchies stond te leuren, de concurrentie ten spijt!

Toen Achilles Henrist wegging bij Dubus, kreeg hij uit diens interieur als souvenir deze voet voor lamp met lampenkap mee…

Vorige week had ik het even over m’n grootvader Achilles Henrist (moeders kant, geboren Saint-Sauveur 1881 en overleden Ronse 1950) die als jonge werknemer bij de toen opstartende DUBUS nabij de Passerelle gebruikte nagels moest rechten (Louis Dubus tot hem: “Er komt een tijd, Achilles, dat we er nieuwe zullen kunnen kopen”)! Gehuwd met Valérie Geenens (zie vlg. gAZet) werd hij zelfstandig schrijnwerker, vooral bekend om zijn doodskisten. Rechts, eveneens Stationsstraat (9) bijna ‘t Guissetplein (zie gAZet nr.17): de oude kantoren van weekblad –AZ die uitbrandden… W.D.

HIER SLIEP IK 

HIER STOND MIJN BUREAU 

DE ZEÛLE RECUPEREERDE IK 


L

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg)

In gAZet nr.08 startten wij met een weergave van hoe de landmeters Daniel de Smet & Lieven Hoelman in 1684 Ronse voorstelden op kaart. Over de Drie Linden naar de Tombeele, langs de Cappelle ten Wittentack en de Justities bespraken we uiteindelijk vanaf gAZet nr.10 tot en met gAZet nr.17 de wateren windmolens die Ronse binnen zijn stadsgrenzen rijk was.

18’13

12 langzaam heropgebouwd. Als gevolg van de economische crisis, kende de Hervorming grote aanhang in de streek en werden verschillende kerkinboedels vernield. Talrijke families weken nadien uit naar Engeland en Duitsland. Tijdens het Calvinistische bewind van Ryhove en Hembyze (1578-1582) werd Ronse, als grensgebied van de republiek, voor het eerst omwald en voorzien van poorten. Enkel de Doornikse poort in de Hoogstraat bleef na de ontmanteling door Alexander Farnèse, tot 1780 bewaard. Naar https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe /geheel/26634 De Hoogstraat is een straat in de oude binnenstad met tot 1780 bewaarde zogenaamde ‘Stenen Poort’, of Doornikse poort als enige stadspoort van Ronse, gebouwd tijdens de godsdiensttroebelen en die niet gesloopt werd na 1583. Naar https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe /geheel/4935 (zie ook vlg. blz. )

Speciale gegevens zoals de stenen poort aan het begin van de huidige ‘Hoogstraat’ en het stenen calvariekruis aan het begin van de ‘grootte heijde’ werden met zorg ingetekend in het land- en kaartboek. Als we naar de tekeningen van de Smet en Hoelman kijken, moet de stadspoort net voorbij de driehoek aan voorheen Mona en Dhondt richting Doornik, er ongeveer hebben uitgezien zoals deze (veel recentere poort) op de foto (genomen in NL). Zie verder… Een stadspoort met soms een poortgebouw daarbij, vormde vaak een onderdeel van een stadswal of stadsmuur en was vooral een verdedigingsbouwwerk. Ze werd dan vaak met een toren gecombineerd als poorttoren. Oorspronkelijk zal een stadspoort ook 's nachts vaak gesloten zijn geweest, om ongewenst bezoek aan de stad te voorkomen. Het woord poort is afgeleid van het Latijnse 'porta' wat 'doorgang‘/'opening' betekent . Verder werd het grondgebruik in het land- & kaartboek op volgende wijze duidelijk gemaakt: *bossen: lichtgroen gekleurd met ‘Y’-achtige symbooltjes als voorstelling van de bomen; *weiden: lichtgroen ingekleurd; *landbouwgrond: blanco gelaten. Verschillende stadsbranden in 1518, 1553 en 1559, gevolgd door de godsdiensttroebelen van 1566, betekenden het einde van een bloeiende lokale industrie. Door de maatregelen van Filips II, de vrijstelling van belastingen en een bouwverordening die duurzame materialen voorschreef, werd de stad

MOLEN LEJOUR  COLRUYT 


M 18’13 KASTEELDREEF

Kaart van 1684 linksboven: de Doornikse poort ooit als enige overgebleven stadspoort van Ronse (bemerk ‘n glimp van het Kasteel van Nassau. Linksonder de ‘calvarie’ nabij (thans) De Witte Muur. Rechts de ingevulde gebieden (zie blz.L): blanco = landbouwgronden, groen = weiden, groen met kleine boompjes (Y) in herhaling = bossen. Één van de beste voorbeelden is dit detail van de ‘Hogerlucht’ kaart waarop de landweg Hogerlucht te zien is en onderaan bebost perceel nr. 9 bevindt zich gAZet… HOOGSTRAAT


V

K

H

S

BIB

C

W J Doordat zovele lezers al die land- & kaartboekhistories zo ongemeen interessant en spannend vinden en sommigen ons zelfs laten weten er maar niet genoeg van te krijgen, komen we nog even terug op de Molen Lejour (een lezer: “Tot nu wist ik helemaal niet dat er op het J-B Guissetplein ooit nog ‘n windmolen heeft gestaan!”). Mét dit plan uit de 18e eeuw

van Ferraris

Ronse van A tot Z:

VEEMARKT

I

Y

N

U

gAZet 18’13

Z BREDESTRAAT

M

P

A

Ferraris legt Waestbrugghe onderaan, echter wijst de kleine pijl thans de Waatsbrugstraat aan.

O D E

N L

G

B

M O L E N D A M

C

F

T

X

Q

A/het huidige Guissetplein met de molen; de A staat waar ooit weekblad –AZ stond, zie andere foto in deze gAZet! | B/de ‘Plaas’ | C/bemerk het bouwwerk annex tuin zelfs midden de Grote Markt | D/Sint-Hermes én E/de oude Sint-Martinus met ertussen het kerkhof waar nu ‘den bloten pompier’ staat | F/de molen Massez (gAZet nr.16) | G/waar nu het station staat | H/Zonnestraat | I/de vuilhoop (zie elders) | J/Steenweg op Doornik | K/Kapellekouter | L/Steenweg op Ellezelles M/Marijvemolen | N/thans Poermagazijnstraat | O/Hoge Mote annex Bruul | P/nu Coupl’Voie; de P staat waar nu Colruyt (nog) gevestigd is | Q/de Stookt | R/de ‘Marmezoek’ (gAZet nr.05) | S/waar Vader Stefaan Modest Glorieux zijn Goede Werken startte, thans de site ‘Sancta Maria’ | T/ richting Paterskerk (Barrière de Fer) | U/Beekstraat | V/Hogerlucht W/Kasteel van Nassau-de Ligne | X/Sint-Martinuskerk | Y/industriezone | Z/thans Tio3 en tussen C & Z later De Kloef…

A

R

7

6

1 2

5 4 3

1/voorheen weekblad –AZ | 2/café Monico | 3/begin Aatstraat, nu Politiekgevangenenstraat | 4/slager Brian 5/café Verdi | 6/hoek met J-B Dekeyserstraat | 7/vishandel Gastromarin…


O

http://www.youtube.com/watch?v=D_P-v1BVQn8

18’13

http://www.youtube.com/watch?v=bj8-_QKN31o

.

 DE MOLENBEEK… HEBBEN WE ZOVELE WEKEN IN GAZET GEBRACHT, MAAR WAAR PRECIES ONTSPRINGT ZE EN WAAR EINDIGT HAAR WATERLOOP? De TROCHBEEK loopt vanuit Ellezelles aan de oostkant van Ronse ons grondgebied binnen, net boven de Rudderveldstraat en de IJsmolenstraat. Samen met de LIEVENSBEEK die eveneens vanuit Ellezelles Ronse binnenvloeit, maar dan van onderuit, loopt ze in de wat verderop ontsprongen… MOLENBEEK. We bevinden ons nabij de Fortuinstraat en wat hogerop bijna aan de Houtstraat ligt de bron van de Molenbeek, onderkant Muziekbos. Na een niet eens zoveel van koers afwijkend traject doorheen Ronse, mondt ze op grondgebied Wattripont uit in de RHOSNES. Als je richting Doornik net voorbij Wattripont kerk bent, kijk dan rechts, daar in de weide zonder toeters noch bellen gaat ze over i/d RHOSNES directie Schelde…

COLRUYT  ACW-Ronse viert Rerum Novarum traditioneel de zaterdag nà de hoogdag! Lees bij KERK&leven op blz.T.

In 1891 schreef paus Leo XIII de encycliek

RERUM NOVARUM dat op O.-L.-H. Hemelvaart wordt gevierd door de Katholieke Vakbeweging (een soort tegenhanger voor de éénmeivieringen van de socialistische zuil). De paus erkende het recht van de arbeiders om tot ontvoogding te komen en zulks in overleg met de patroons. Leo XIII pleitte in zijn herderlijke brief voor een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren met als middel hiertoe de oprichting van vakbonden!


P

Reeds deel 3 betreffende de Sint-Hermeskerk, deze week met enkele bijzonderheden die we in én buiten het kerkgebouw aantreffen. Beginnen we bij de toren en we zien hier achter het balkon van beide voorste hoektorens ‘n volwassen man staan waarmee overduidelijk is dat deze westertoren best wel behoorlijke afmetingen heeft, een ‘Grote Kerk’ waardig. Het (later) aanbrengen van een spits heeft tot die imposante aanblik zeker bijgedragen. Spits=blauw (lei)/daken=rood (pan).

18’13 http://www.youtube.com/watch?v=D5CAjujbb-Y

ROUTE

5

SINTHERMES KERK (3)

De Sint-Hermestoren is feitelijk het belfort van Ronse (sirene; noodklok…) én herbergt de beiaard (voor als er feest is). Mét ongemeen prachtige galmgaten.

Deze zonnewijzer heet ENIG IN BELGIË! Als de schaduw van de stijl over de tien streep valt, is het 10 uur zonnetijd, lees hieronder verder…


Q

5

18’13

Hoofdingang van Sint-Hermeskerk is vrij sober opgebouwd én reeds enkele jaren gerestaureerd. In de rode omkadering prijkt het ‘nieuwe’ stuk, terwijl ‘t origineel gotische ergens in Ronse een collector’s item staat te wezen…

Cypriaan de Rore heeft feitelijk reeds een aandenken in de Sint-Hermeskerk, bepaald in de buitenmuur van de

Sint-Annakapel, zuidkant van de collegiale. Maar van wat dààr ooit stond, valt vrijwel niets meer af te lezen, alleen dat het blijkbaar om een beperkte beeldengroep ging…


R

gAZet 18’13

Hierboven een ongewoon beeld op de Sint-Hermeskerk. Iemand die de Fostierlaan (jawel, deze van de burgemeester die Ronse zijn Kasteel van Nassau ontnam en hij zou feitelijk dààrom de straat naar zijn naam moeten worden ontnomen ! - zie gAZet nr.07) naar beneden rijdt, heeft er bij hoge uitzondering nooit op gelet dat onze collegiale de skyline ontstijgt. Rechtsboven in de andere richting gefotografeerd wat we vorige week in een oude prentkaart brachten…

 GOTISCH | ROMAANS 

De crypte ervaren we, eenmaal binnen en de enkele trappen afgedaald, als volledig ondergronds. Maar bekijk beide gele stippellijnen, ze komen ongeveer overeen met de hoogte van de gewelven waarbij dus blijkt, op ‘n dikke meter na, dat de crypte zich dus bovengronds bevindt. Zie ook de oude ingang ertoe op de volgende blz.

5


gAZet

S

18’13

We mogen voor hier dus aannemen dat de werken die voor de Vrijheid, dit is de zoning collegiale, gepland zijn, weer soortgelijke kinderkopkes gaan opleveren…

5

Dit deurtje geeft géén toegang tot de crypte; vroeger was het ‘n soort voorbijgangerskapel voor een gebedje en passant en waar de kuip met wijwater stond, cf. take away…

Dit was de méér indrukwekkende toegang destijds tot de crypte. Tot de conservator van toen, met name (E.H.) Albert Cambier, in Ronse bekend als paaster mo°l, aan de noordzijde een bovendeursteen ontdekte die een andere ingang tot de crypte was. Vandaar de opmerking in ons vorig nr. dat deze sierlijke ‘gotische’ dubbele entree (de bovendeur geeft toegang tot het transept en sinds deken Michel T’Joen is deze toegang niet meer in gebruik), wel eens neo zou kunnen zijn of het is gewoon en dus later in gebruik genomen. Bemerk de interne vloerlijnen met de trap ertussen.


tickets: €15 (-21, 55+ en groepen €13)

Via ‘n persbericht uit KERK&leven kondigden we in vorig nr. het bezoek aan van ‘n delegatie uit Kleve; zuster Renelde stuurde ons deze groepsfoto na afloop van de geconcelebreerde mis zondag 28 april van 10u in St.-Hermes; we bemerken naast leden van de Duitse delegatie Z.E.H deken Michel T’Joen, Kerkfabriekvoorzitter Hedwin Rubbens, oud-schepen Robert Dussart en Fiertelcomitévoorzitter Yves Lenoir. Zie ook blz.11:04.

ACW-Rerum Novarum: zaterdag 11 mei voormiddag marktactie met als thema duurzaam milieu en woonomgeving: werk aan ‘n propere buurt!; aanbieding van vetplantjes… Te 17u mis in Sint-Hermes met aandacht voor de lentecampagne van Wereldsolidariteit. Drink in het portaal van de kerk…

5

gAZet 18’13

Adelin Devos liet als voorzitter van het Beiaardcomité deze illustratie van de collegiale tekenen in het Gulden Boek van het Ronsese Beiaardcomité…

‘n Ronsese jaquemart-doet-al…

Adelin DEVOS

T

http://www.youtube.com/watch?v=jyafWf6AQjA

BL!NDMAN [sax] koen maas = sopraansax roeland vanhoorne = altsax piet rebel = tenorsax raf minten = baritonsax

http://www.youtube.com/watch?v=TmFlxwvKLz4

Vrijdag 17 mei 2013 te 20.00u in de Sint-Hermeskerk spelen vier saxofoons orgelmuziek van Sweelinck en Bach. De saxofoons van BL!NDMAN brengen orgelwerken van beide meesters. Door het opsplitsen van de stemmen, komt het briljante van de composities des te feller naar boven. Door verdubbeling met elektronica worden de lage tonen die eigen zijn aan de 32voe-ters van de grote orgels gegenereerd. BL!NDMAN wordt tot een menselijk orgel bewogen door… adem! eric sleichim = artistieke directie, arrangementen en elektronica reitze smits = dramaturg en repetitor karel marynissen = geluidstechniek

Zie verder op blz.11:01

(Ronse 21 oktober 1930) We starten hier het vervolg van 170 jaar Gemeenschapsonderwijs met iemand die er méér dan alleen maar oud-leerling van was én als geboren en getogen Ronsenaar een bekende figuur is bij vele gelegenheden… ADELIN DEVOS


5

U

Duivels in en met Sint-Hermes: in de sacristie steekt aartsengel Michaël de duivelsdraak neer; dit Hermesraam met duivel in het koor; de duivel volgens Armand Demeulemeester (nabij de sacristie).

18’13

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 29 APRIL 18:05 http://www.youtube.com/watch?v=eM8Ss28zjcE


V

gAZet

http://www.youtube.com/watch?v=CkzBneD522c

18’13

In 1887 had Paus Leo XIII, die van Rerum Novarum, een visioen waarin hij zag dat de duivel een uitgebreide macht zou verkrijgen over de twintigste eeuw!

Het huidige Gulden Boek is dus 10 jaar in gebruik, een zoveelste lustrum voor 2013‌

Illustrator Wi l l y D e ve n t e r liet/laat zich niet onbetuigd als het op duivels aankomt! Getuige deze SintHermes te paard annex duivel zoals beiden voorkomen in het vigerende Gulden Boek van Ronse. De volledige tekening staat rechtsboven en het detail duivel hiernaast links. V-Day is op 08 mei en hier een illustratie van Willy Deventer in het vorige Gulden Boek anno 1999.


http://www.youtube.com/watch?v=NDYM4_ZSGOQ

… het steegje Gijseling zelf. Het diende als doorsteek voor de werknemers van de pettenfabriek (kasketfabrieke in ‘t Ronses) die van aan het station naar de Politiekgevangenenstraat moesten én de bijna 20 huisjes werden goedkoop verhuurd aan trouwe werknemers. Het beluik is geklasseerd en toeristen die Ronse bezoeken, worden getrakteerd op beluikenlopen…

W 18’13

Koer Gijseling was ooit eigendom van de Ets. Gijseling, zie het herenhuis links, pal tegenover…

woont in het Gijselingsteegje, waar het echt zomert als iedereen buiten komt (z’hebben geen tuin!) en elkeen voor de gepaste ambiance zorgt. Paula werd te Ronse geboren op 27 mei 1930 en is dus een meikind, ‘rood Ronse’ zal het geweten hebben! Paula is, laat het ons maar zeggen, donkerrood van politieke overtuiging én ze heeft geen enkele last daarvoor uit te komen, borst vooruit! Ze heeft een radde tong, doch draagt haar hart op de juiste plaats en vooral: als er iemand nog echt Ronsese is in de stad, dan is zij het wel. Dàt staat buiten kijf én ze spreekt een savoereus Ronses om U tegen te zeggen. Niks accent AN, niks accent Frans, absoluut gien schuuchies, perfect Ronssies, alsjeblief! gAZet ging Paula polsen aangaande twee zaken: één mei en ‘t Ronssies geklapt. “Neen, – zegt Paula gemeend – ik ga niet mee in de stoet morgen (het interview ging door op 30 april), ik ben kwaad op… Gunther, voila!”. Niks geen kaarting meer op meiavond (30 april dus), vroeger wel, overal in de Wijkclubs, nu nergens meer! Alleen de 1-mei stoet trekt nog door de straten, zoals overal in Vlaanderen! Paula vertelt honderduit, we geven het wat in telegramstijl weer… Haar moeder werd 101,5 jaar en Paula huwde de man van haar kinderen, een “neutraal” iemand VERVOLG OP BLZ.11:00

http://www.youtube.com/watch?v=eBXyrLXOOGY

PAULA WAEREMOES


gAZet

X

18’13

Greta Grace Liz…

http://www.youtube.com/watch?v=8CuP2YQTUlE

dames kijken dames…

Schilderkunst & Ruimtelijk Werk, afdeling Beeldende Kunsten Kunstacademie Vlaamse Ardennen (volwassenen) o.l.v. Gert Crispyn.

Velasquez: Las Meninas (1656)


c

a

gAZet

Y

18’13

d

b

Bij de werken: a/ niet getiteld (Marc Schallon); b/ Het Verleden (Julia Bogomolova); c/ Lente (Egal); d/ sportgrafiek (Creawerk); e/ Life on Mars (Anne Vandendaele); f/ Monitor (Roger Cnudde).

e

f


Ook TREFSENTER was als filmclub met videografie vertegenwoodigd op deze WAK in CC De Ververij. Na het Trefsenter van wijlen Germain De Rouck werd het roer volledig omgegooid en de huidige club bestaat dit jaar 20 lentes! Als onder vrienden vergadert de club elke dinsdag om de twee weken. Info bij Gaston De Boever, e-mail: gaston.deboever@telenet.be.

http://www.youtube.com/watch?v=EaEPCsQ4608

gAZet

Z

18’13

Ginette De Bouver maakt wenskaarten in 3D-technieken. Embossing, lacé en trapeze worden als techniek toegepast en dat zorgt voor een uitstraling die in een 2D-weergave zoals hier niét weer te geven valt! Perkamentkunst met randen als was het kant, vandaar de benaming ‘kantkaarten’ eveneens in etalage op WAK…

Hierboven van boven naar onder:

Rita Vandijstadt met Op weg naar lente; een keramiek uit de groep van De Vrolijke kring en Werkelijkheidsvisioen (detail) door Alex ‘Egal’ Eggermont.


Vervolg van blz.T (Adelin Devos). Adelin Devos werd te Ronse geboren op 21 oktober 1930. Hij is dus een jaargenoot van Paula Waeremoes (zie blz.W). Hij is oud-leerling van de Rijksmiddelbare School in de Kasteelstraat destijds en in 1938 verhuisde de school naar huidige locatie aan het Astrid-

plein, naar wat we nu kennen als het Atheneum ofte den Ecole Moyenne. Adelin studeerde af in 1948 in de economische afdeling. Hij was een tijd illustrator en redacteur van het tijdschrift van de oud-leerlingenbond SPHINX. Adelin vertelt dat er, door een spijtige vergissing… lees verder op blz.11:01

Adelin op de WAK vernissage…

… en met de echte hoed van Ephrem Delmotte (zie gAZet nr.17)

Vervolg van blz.W … die haar bij leven in haar politieke overtuiging temperde. Sinds zijn dood én het had een lustrum moeten worden, zou Paula op 1 mei 2013 voor de 25e keer op de barricaden hebben gestaan. “Parain was communist, mijn moeder was voorzitster van de JongSocialisten en bij haar dood heb ik die taak overgenomen, hoewel ik daar nu niets meer over verneem! Ik ben in de rue De Midi naar de… Arme Mensenschool gegaan en mijn beste vriendin Andrea (zie verder) ging naar de… Rijke Mensenschool! Ik leerde wat naaien, zag dat dit niets voor mij was en ik werd scheerster ba° Woelie (Ets. De Waele – zie foto), maar als gepensioneerde gaf ik cursus scheren in het MUST, zuuj! Met de ziekenbond (Bond Moyson) ging ik mee als kokkin als ze naar Frankrijk reisden. Mijn ouders hebben lang boven de pasteifabriek Dezeutter gewoond (zie gAZet nr.11) en mijn wieg was een schietspoelenkist! Na de dood van haar man werd ze bestuurslid van de socialistische senioren alsook van De Hoge Winde. Ze speelde er zelfs toneel alsook in het C.O.C. én op de Grote Markt. Sint-Ambroos liet ze nooit links liggen (patroon van de textielarbeiders)… vandoege eest oezen oeven én muiren oezen daag (cf. meiavond en één mei zelf!). Gelukkig behoedt deze heilige dat we van onze stoel vallen, want Paula gaat niet alleen trouw ter noveen op Wittentak, maar gaat ook elke zaterdagavond noer de meese vaan te zeesen ie Sint-Marties!? Ze heeft samen met haar man nog café gehouden ook (aan De Linde, café de l’autobus – je moet er maar opkomen!). Tweede couplet, vraaggesprek: gAZet: Paula, hoelang geleden zag jij nog een… hieketiese? Paula: oeioei, jaaaaren geleden, w’een hier gienen lochting (lochting = moestuin en niet tuin alleen, beste jury van… Squash Quiz!). gAZet: Paula, in welke kleur van slopkapoute heb je vorige nacht geslapen? Paula: in een witte mei bloomekies! gAZet: Paula, gaf jij jouw gasten al eens van de klakkedjuure? Paula’s zoon die er is komen bijzitten: ik kreeg één keer een pan koud water over mijne kop,

11:00

maar ja, ik was stomdronken… gAZet: Paula, heb jij nen hoerie fraak? Paula: hahahaha, mien confloreesse (het tiende woord waaruit de Ronsenaars hét Ronsese woord van 2013 gaan zoeken) Andrea (Deventer!), 88 jaar nota bene, droegt mienen hoerie fraak bienst de weike en die van haarzelf de zondag, hahahaha! gAZet: heb je reeds fieto°blo°men getrokken? Paula: ja hoor, tijdens de Fiertel… gAZet: Paula, zeg jij soms nog iets anders tegen een pîmpompuulekie? Paula: neen, ‘k zou niet weten wat (waarop haar zoon met lieveheersbeestje aandraaft en Paula uitroept: dàt zeg ik nooit!). gAZet: Paula, ken/kende jij nen beûreliere? Paula: zeker weten, miene paapaa was nen beûreliere en mienen bompa zeikers! gAZet: Paula, maak jij soms nog zelf ‘n portie verse klouterkoes? Paula: vroeger heb ik dat nog zelf gemaakt, maar al jaaaaren niet meer… gAZet: Paula, eet jij graag pistuuft? Paula: jok zuuj, tuupe mei patei en petoeters ien de peele. Hehe, één mei is wat vroeg voor (nieuwe) aardappelen in de schil, maar om lekkere piestuuft te eten met een schep echte Ronsese mosterd daarop, heb je geen… patoeters in de peele nodig, NOG NIET!

Hierboven de vergane ‘glorie’ van de Ets. De Waele, Elzeeelsestwg, totaal gevandaliseerd…


170 JAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN RONSE 1843-2013 Vervolg van gAZet nr.17

lin, oud-leraar Engels aan het Koninklijk Atheneum (1914-1983) en mevrouw Anita Vancoppenolle, ere-lerares Latijn en Geschiedenis. Hij heeft met onderscheiding het toegangsexamen voor burgerlijk ingenieur afgelegd aan de VUB. Hijzelf wilde per se geneesheer worden. Hij promoveerde in 1990 als doctor in de algemene geneeskunde en volgde daarna de specialisatie ‘radiologie’ en promoveerde hierin in 1995. Hij was twee jaar lang assistent aan de VUB, werd daarna radioloog aan een ziekenhuis te Doornik tot hem gevraagd werd deel uit te maken van het team ‘thorax-radiologie’ aan de Universiteit van Gent, waar hij momenteel adjunct-kliniekhoofd is.

Het Officieel Onderwijs te Ronse kan beslist terugbogen op een glorierijk verleden en kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is haast onmogelijk een exhaustieve lijst te puEen jong maar gedreven hartspecialist: bliceren van markante oud-leerlingen, die voor onze samenleving op een of ander maatschappelijk domein (06 mei 1976) iets betekenen.

Dirk Kerkhove

het UZ Brussel en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Momenteel werkt hij als cardioloog-kliniekhoofd-senior echocardiografist in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel. Hij is actief als research fellow aan de onderzoeksgroep van voormeld Centrum, onder de leiding van Prof. Pedro Brugada. Zijn interesse gaat vooral uit naar de toxische effecten van chemo- en radiotherapie op de hartfunctie en naar hartkleplijden. In samenwerking met de dienst cardiochirurgie zal er trouwens een specifieke hartklepkliniek worden opgericht aan het Centrum voor Hart- en Vaatziekten.

QUIZGROEP ATHENA, naar verluidt met roots vanuit het Atheneum (vanwaar de naam Athena wellicht) won zaterdagavond de SquashQuiz in De Spil.

Een kinderdroom die in vervulling ging:

Robert Gosselin (07 oktober 1966) Robert Gosselin volgde vier jaar lang Latijn en in de derde graad de afdeling sterke wiskunde. Hij is de zoon van de heer Marcel Gosse-

ICT-manager van het jaar 2012:

Peter Demets (19 mei 1968)

Dirk Kerkhove volgde de wiskunde-afdeling aan het Koninklijk Atheneum te Ronse en studeerde in 2001 af als arts aan de VUB. In 2007 werd hij erkend cardioloog na stages in o.a. het Hasseltse Virga Jesse-ziekenhuis, in

Peter Demets, de “chief information officer” van de A.S. Adventure Group, werd verkozen tot ICT-Manager van het jaar bij de KMO’s (Kleine en Middelgrote Ondernemingen). Hij loodste de specialist in vrijetijdsbeleving naar een geïntegreerde multimediale aanpak via diverse web-gebaseerde kanalen. In samenwerking met een zusterbedrijf in Groot-Brittannië ontwikkelde hij een informaticasysteem, waarbij klanten online allerhande kwalitatieve producten voor actieve vrijetijdsbesteding vanuit de winkel

kunnen bestellen om thuis geleverd te krijgen. Het bedrijf van Peter is pionier in België.

11:01

Deze reeks bijdragen, van gAZet nr.12 tot nu, staat gesigneerd Eddy Desmet, directeur Basisschool “Dr. Ovide Decroly” avec Section francophone en waarvoor dank. In gAZet nr.11 werd de figuur van Dr. Ovide Decroly belicht, waaruit deze reeks volgde. Hieronder geven we het vervolg over oudleerling Adelin Devos op redactie van gAZet. Vervolg van blz.11:00. … vergissing van een arbeider, verdwenen pakken archief ongewild op de vuilniscontainer! Zo ging een groot deel van het SPHINX archief voorgoed verloren. Vooraleer verder te studeren, wou Adelin eerst zijn militaire dienstplicht vervullen en kijk, reeds in het Klein Kasteelke (voor zijn ‘drie dagen’) werd hij aangesproken om een militaire opleiding te volgen, wat hij ook deed. Maar vader Devos kwam voor zijn groothandel in snoep zonder opvolger te zitten (de andere broer van Adelin zag het eerder in kaas dan in snoep zitten) en zo tuimelde Adelin in het snoepgoed: de leekies voor Wittentak, Kerselare en Kapel Lorette… Eerst als felle concurrent met wijlen Jacques Pycke, later samen met vereende krachten voor het uit Nederland overgewaaide Lekkerland. Als vertegenwoordiger ging hij dan met pensioen en verwisselde zijn bungalow in de Decrolylaan voor een appartement aan het Rooseveltplein… Adelin is in vele Ronsese verenigingen, m.n. Beiaardcomité, Cultuurrraad, Delmottekring, Rode Kruis en Raad der Bommels. Hij is reserve-officier en veteraan van Leopold III (en Ridder in de Leopoldsorde). Hij was gedurende 30 jaar nationaal penningmeester van wat nu het Gemeenschapsonderwijs wordt genoemd en werkte daarvoor samen met o.a. minister van Nationale Opvoeding Piet Vermeylen die hij naar een Fancy Fair van het Atheneum wist te strikken…


stellen. Zij verwoorden het zelf als volgt: “Als je van noord naar zuid reist in Vlaanderen, vind je nog pittoreske stadjes op mensenmaat en authentieke dorpen. Het is juist dit wervelende landschap met z’n beroemde hellingen en koppige kasseien dat ons samengebracht heeft: een tienledig gezelschap uit de buurt van Ronse, Oudenaarde en Geraardsbergen wou anderen laten kennismaken met dit land vol legendes, stemmen, geuren en smaken.” Nieuwsgierigen kunnen een kijkje nemen op www.gidsenvlaamseardennen.be

Als bijdrage over Ronse titelt de streekkrant: Ronse Opscène wordt betalend. “We bleven (…) steeds in dat B-circuit aldus Joris Vandenhoucke. “Dit jaar wilden we meer. En om dat te kunnen betalen moeten we entreegeld vragen. “De voorgaande jaren verkocht de stad zelf drank aan een centrale toog. Dat laten we nu volledig aan de horecazaken rond de Grote Markt over. Ze zullen ook een toog mogen buiten zetten om hun terras te vergroten. In ruil vragen we wel dat ze kaarten zouden verkopen, samen 1500 kaarten”. En daarop werd op de foto ‘n ferme pint gedronken…

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

één die ook rolstoeltoegankelijk is. Alle kamers, die vernoemd zijn naar Belgisch met uitsterven bedreigde schapenrassen, zijn voorzien voor de allerkleinsten (luiertafel, kinderbedje, babybadje, deurhekje, ...) & zes kamers hebben een afgescheiden kinderkamer. De gemeenschappelijke ruimte is bijna 1/3 voorzien als speelhoek. De kindjes mogen dagelijks, na het ontbijt, helpen de diertjes te verzorgen onder begeleiding van Bert (schapen, geitjes, konijnen (ook reuzen), cavia's, ...)

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

Een persbericht meldt ons dat B&B De Schapenkop uit Ronse die we brachten in gAZet nr.11 als enige voor Ronse een ‘groene sleutel’ heeft gekregen, dat is ‘n soort logiesaward en die werd te Gent uitgereikt op 29 april jl. website: www.HoeveDeSchapenkop.be Beschrijving: Hoeve De Schapenkop, gestart in april 2006 als Bed & Breakfast, is na een uitbreidingsverbouwing uitgegroeid tot een Gasthof met zeven kindvriendelijke gezinskamers waarvan

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

In DezeWeek vinden ook onze gAZet lezers elke week hun eventcalendar: www.dezeweek.be

PUB001

De Vlaamse Ardennen is een regio met een extra: dat vonden ook de nieuwe lichting regiogidsen. Daarom richtten ze een gloednieuwe gidsenvereniging op die de hele regio moet bestrijken en complementair zal werken met de lokale gidsen die vooral in Ronse, Oudenaarde en Geraadsbergen werkzaam zijn. Vlaamse Ardennen Extra was geboren! De gidsen bieden een vast aanbod aan wandelingen en ritten, maar geven eveneens de mogelijkheid om een programma op maat samen te

's Avonds bieden we een familiale maaltijd aan! Indien gewenst ook vegetarisch, glutenvrij, koemelkvrij, ... We stippelden verschillende buggywandelingen en een vlakke gezinsfietstocht uit die door een toffe samenwerking met 'Joost de Saedeleer' (herborist, schrijver, illustrator, ...) & 'de Helix' (vormingscentrum voor natuur- en milieueducatie) heuse natuurzoektochten werden die schaapachtige dolle pret verzekeren! Quote: zorgen voor het milieu is toch zorgen voor de toekomst van de kindjes van nu ?! De Groene Sleutel is ecologisch zijn zonder in te boeten aan comfort want of er nu leidingwater of regenwater door het toilet spoelt, men vraagt om het afval te scheiden, de was en kuis doen met milieuvriendelijke producten, ... hierdoor krijgt men geen minder vakantiegevoel. Integendeel: net dàt beetje EXTRA! Proficiat vanwege gAZet en doe zo voort!

11:02

PUB002

Toeren à la carte…

brengt AVONTUUR IN DE NATUUR, wat staat voor een vormingsvierdaagse voor wie zijn grenzen wil verleggen en de natuur wil ontdekken. Georganiseerd voor personen met een lichte verstandelijke handicap. Vanaf 09 mei in jeugdcentrum De Fiertel, Ruddersveld 7; €190.

LEZERS, GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT! Omwille van de hoogdag van 09 mei volgende week, zal jouw gAZet reeds woensdagavond 08 mei 2013 online staan…


LEES HET ARTIKEL OP BLZ.L & VOLGENDE…

DE VERDERE SLUITINGSDAGEN IN MEI & JUNI: het stadhuis en de bibliotheek zijn gesloten op : donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2013 (O-L-H Hemelvaart) maandag 20 mei 2013 (Pinkstermaandag) donderdagnamiddag 23 mei 2013 (Personeelstreffen) maandag 27 mei 2013 (Fiertelmaandag) maandag 3 juni 2013 (lokale feestdag). Het recyclagepark is gesloten op : donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2013 (O-L-H Hemelvaart) donderdagnamiddag 23 mei 2013 (Personeelstreffen). De sporthal en het zwembad zijn gesloten op : donderdag 9 mei (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) zondag 19 en maandag 20 mei 2013 (Pinksteren) donderdagnamiddag 23 mei 2013 (Personeelstreffen) de sporthal zal terug open zijn vanaf 17u30 ! ‘Vanthilt On Tour’ te Ronse zondag 26 mei 2013 (Fiertel). van zondag 9 tot en met donderdag 13 De dienst toerisme is gesloten op donderdagnamiddag 23 mei 2013 juni… Het hing reeds ‘n tijd in de lucht, (personeelstreffen). maar het is nu officieel : de nieuwe zomershow met Marcel Vanthilt komt naar RonFIETSGRAVERING OP ZATERDAG 18 MEI se! Na vier succesvolle seizoenen Villa Op zaterdag 18 mei 2013 kan je in het Vanthilt pakt TV-één dus uit met ‘n nieuw stadhuis terecht om je fiets te laten merconcept: ‘Vanthilt On Tour’. Als een ware ken. De gemeenschapswachten voorzien rockheld trekt Marcel Vanthilt 10 weken je fiets van je rijksregisternummer, zodat lang door Vlaanderen. Ook Ronse is bij de die beter beschermd is tegen diefstal. Vlaamse steden waar ie neerstrijkt! Samen Kom tussen 9u en 11u met je fiets naar het met deze negen andere steden: Deinze, stadhuis en neem je identiteitskaart of SIS-kaart mee. De De Haan en Maasmechelen (in juni) & gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer Genk, Zeebrugge, Veurne, De Panne en Geraardsbergen in juli en augustus. te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. ‘Vanthilt On Tour’ pakt hier van zondag 9 Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig tot donderdag 13 juni elke avond uit met een spetterende live talkshow vanop de instrument om aangifte te doen bij de politie. Grote Markt. Dit is dé kans om er live bij te Gelieve wel jouw aanwezigheid te bevestigen via zijn. De stad betaalt voor dit evenement gemeenschapswacht@ronse.be of op het nummer 055 23 28 03. 35.000 euro. Geen klein bedrag, maar het VACATURE VAKANTIEJOB REDDER (M/V) stadsbestuur hoopt om met dit initiatief Het team van het stedelijk zwembad is op zoek naar 2 jobstudenten (redders m/v). Een jobstudent voor de maand juli en één voor de maand augustus. Als Ronse positief in de kijker te zetten. In elke redder hou je permanent toezicht op de zwemmers zodat hun veiligheid ge- uitzending zal de stad aan bod komen. waarborgd is. Je verzorgt de kassadienst, je zorgt eveneens voor het degelijk Daarnaast valt ook voor de Ronsenaars onderhoud rond het bad en staat in voor de watercontroles. heel wat te beleven. De live uitzendingen Voorwaarden: kunnen in het decor of van op de Grote - je bent minimum 18 jaar en beschikt over het Hoger Markt bijgewoond worden. Elke uitzenReddersbrevet (uitgereikt door Bloso); ding wordt afgesloten met een optreden - je bent bereid om tijdens het weekend te werken; van een bekend artiest. Na de uitzending - je hebt zin voor initiatief, je kan zelfstandig werken verlengt deze artiest zijn/haar optreden en je bent klantvriendelijk. Ben je geïnteresseerd in deze vakantiejob? Kijk dan voor meer informatie op met ‘n half uur voor het publiek. Iedereen kan dit alles GRATIS meemaken. www.ronse.be en reageer vóór woensdag 15 mei 2013.

11:03

De Doornikse Poort aan de ingang van de Hoogstraat en de Molen Lejour op het Guissetplein gegeorefereerd…

COLLEGE

MOLENDAM


Tereelvderuuwre ontvingen we nog ‘n paar foto’s van het bezoek van de Kleefse delegatie aan onze collegiale op zaterdag 27 april 2013. Zie ook blz.T.

11:04

De bezoekers uit Kleve zullen, rechtover het Sint-Hermesaltaar waarvoor ze hierboven poseren in de collegiale, dit onderstaande stilleven hebben opgemerkt én wellicht uitgelegd gekregen. Welke lezer schrijft ons hierover een gevatte tekst die uitlegt dat…

http://www.youtube.com/watch?v=U3BW2dqRfIk

DE FIERTEL GAAT UIT OP ZONDAG 26 MEI 2013.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 18 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; logo WAK BLZ.A: via stadsberichten; cartoon door Daventra BLZ.B: eigen foto’s BLZ.C: foto Eddy Coppens BLZ.D/E: eigen foto’s BLZ.F: eigen foto’s; BUUNIE door Willy Deventer BLZ.G: eigen foto’s BLZ.H: foto’s Damien Van Wambeke AUTEURSRECHTEN BLZ.I: foto Damien Van Wambeke; foto An ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Deventer; foto Ben Deventer BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.J: eigen foto’s; oude prentkaart via Willy Deventer is international author met Bertrand Vande Kerckhove; foto’s Thomas CAE-code 109987598, aangesloten bij Deriemaeker SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.K: eigen foto’s; flyer Stadstuin graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.L: eigen foto’s; bijdrage door Loes code 22912 alsook uitgever bij de KoninkDeventer lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.M: bijdrage Loes Deventer; eigen foto’s manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.N: Ferrariskaart (18e eeuw) BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.O: eigen foto’s; RAL kleurstaalkaart; Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) GNU Free Documentation License, Version materiaal op te nemen waarover geen dui1.2 or any later version published by the Free delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Software Foundation dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.P: logo Glorieux door W.D.; eigen foto’s zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.Q: eigen foto’s dan asap contact op met onze redactie via BLZ.R: eigen foto’s; oude prentkaart gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.S: oude prentkaart via Bertrand VK; ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen eigen foto’s; uit RONSE uitgave Emka of om er het copyright van te kunnen vermel- BLZ.T: eigen foto; flyer BLINDMAN; foto Zter den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. Renelde; illustratie Willy Deventer BLZ.U: eigen foto’s BLZ.V: illustratie Willy Deventer; foto An Deventer BLZ.W: eigen foto’s BLZ.X: eigen foto’s; foto Thomas D.

COLOFON gAZet 18’13

R

BLZ.Y/Z/11:00: eigen foto’s 11:01: bijdrage Eddy Desmet 11:02: bijdrage Thomas Deriemaeker 11:03: georeferentie Loes Deventer; persberichten stad Ronse 11:04: foto’s Zter Renelde; eigen foto COLOFON: foto An Deventer OVERZICHT 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.18 van 03 mei 2013; 34 blz./147 illustr.

élke vrijdag 11u één week lang v i a gazetronse.be

O. A. I N D I T N U M M E R : √ delegatie Kleve op bezoek… √ 170 jaar Gemeenschapsonderwijs… √ vreemd stilleven in de collegiale… √ B&B Schapenkop kreeg logiesaward… √ Ronse deze week én Ronse anders… √ op wandelroute met Glorieux deel 5… √ Week AmateurKunsten geopend… √ het 1684-kaartboek verder uitgelegd… √ 18e gAZet & Ronses gedicht met 18... √ voet gevonden, ‘n andere te zoeken... √ extra toeren door Vlaamse Ardennen… √ Paula vertelt over 1 mei en ‘de 10’… √ open brief aan Joris Vandenhoucke… √ BLINDMAN concerteert… - ENZ. O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ vervolg uit het kaartboek van 1684… √ vervolg Glorieux, vervolg duivels… √ eens ‘n goed artikel over Ronse… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ wat brengt de lokale pers?… √ tien woorden, maar dan plastischer… √ en nog van alles en nog wat…

Terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt je graag tot volgende vrijdag 11.00 uur…


gAZet jg.01 nr.18 vrijdag 03 mei 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.