gazet_jaargang_1_nummer_15_22042013

Page 1

gAZet jg.01 nr.15 vrijdag 12 april 2013 | 33 blz. & 109 beelditems

wordt beûreliere of klouterkoes of confloreese of klakkedjure of nen hoerie fraak of pimpompuulekie of fieto°blo°me of slopkapoute of hieketiese of pistuuft… hét Ronsese woord van het jaar? Lees en kijk op blz.C…

ALLEZRONSEVOORUIT!

nr. 15 2013

HOME JG.01 NR.15

Ronsenaar Gerd Deschaumes (33) studeerde ébinisterie en inlegwerk aan Saint Luc in Doornik… Zie blz.R

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… RONSE is voor VELEN een VERGETEN stadJE in de… … Vlaamse Ardennen, schrijft UIT over onze stad!? Maar het VTB-VAB-magazine gaat dan wel voorbij aan Lieven DHAEZE, sinds januari voorzitter van de gemeenteraad, die in gAZet zijn zeg erover alsook zijn verhaal krijgt! Zie & lees blz.D.

http://www.youtube.com/watch?v=DJpyG3PXoKw

ZIE BLZ.A


RONSE – schrijft UITmagazine (uitgave VTBVAB ofte Vlaamse ToeristenBond-Vlaamse Automobilistenbond) – is voor velen een vergeten stadje in de Vlaamse Ardennen… en hangt zijn uithaal op aan wat lang voorbij is: maar tussen de twee wereldoorlogen kende de textielindustrie er een gouden periode. Dat zie je aan de schitterende art-decohuizen – dé trendstijl van toen – in de hele stad. Je kunt de architecturale pareltjes met een klassieke themawandeling ontdekken. Wie de ludieke toer wil opgaan, kan de wandelzoektocht kiezen en heel goed speuren naar de juiste decoratieve details. Verder verwijst UIT naar de foto (we hadden het in gAZet over deze woning, net voorbij de bocht naar rechts als je van de Pessemiersbrug naar SaintSauveur gaat) bovenaan. Hallo UIT, kon volgende openingszin bij wijze van voorbeeld dan niet?: RONSE heeft héél véél te bieden en wordt er jammer genoeg niet altijd voor beloond!?!

© copyright zie COLOFON achteraan...

A 15’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

Zo zie je maar dat productie: Willy Deventer Ronse immer uit de verdomhoek komt, ondanks die gouden interbellumpriode (woorden van UIT), ondanks beide wereldkampioenschappen wielrennen met blaffers als Rik Van Looy geklopt en Cricri ten val gefietst, ondanks koningin van de Vlaamse Ardennen, ondanks de tweede grootste roÉLKE VRIJDAG 11u maanse crypte van Europa, ondanks bekende ÉÉN WEEK LANG! Ronsenaars, heet Ronse ‘n VERGETEN stadJE!


gAZet

B

15’13

ALLEMAAL ‘SANTONS’ VAN DE HAND VAN JACQUES VANDEWATTYNE AKA WATKYNE, INGESTUURD DOOR EEN VERZAMELENDE LEZER (“GEEN NAAM GRAAG”); ONDERAAN ZIJN DUIVEL CENTRUM ELZELE; ZIE http://www.youtube.com/watch?v=JmsV5caLzqM OOK DE EXTRA BLZ. HELEMAAL ACHTERAAN…


gAZet

C

ZIE OOK BLZ.Z

15’13

http://www.youtube.com/watch?v=_lRkdRTDTN0

E-mail ons jouw favoriete Ronsese woord via gazetronse@gmail.com


Lieven Dhaeze, voorzitter van de gemeenteraad van 2013 t/m 2018, is de eerste burger van onze stad. Een interview…

Lieven ontvangt gAZet op één van de heuvelflanken van Ronse. Hij zal drie uur lang vertellen, een monoloog haast, over zijn wel en wee, over hoe Ronse er tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou moeten bijliggen. Programmaduur: zes volle jaren, ‘n stuk mensenleven, zeker voor wie geen 30 meer is! We hebben het over zijn persoonlijk lijden (“Of ik nu in de corbillard vanuit Leuven dan wel vanuit Hamburg naar Ronse moet terugkeren, dat maakt hooguit enkele honderden euro’s verschil”), over zijn jeugd aan de Klijpe, over zijn beroepscarrière, over zijn bewaarengel Sylvie, over zijn korte recente

politieke doorbraak als NVA-partijstrateeg die de socialisten eruit en de Vlaams nationalisten in de meerderheid bracht. Geruggesteund door blauw, middels een beklijvende en bijwijlen adembenemende thriller (of moeten we vaudeville schrijven?), naar een coalitiedeal met de CD&V van Luc Dupont! gAZet maakt kennis met een gedreven, gedegen, vooruitziende, relativerende, bewogen, door het leven geverfde man van thans 58. Ronse in het bloed, Klijpeman par excellence, onderlegd en bekwaam, géén inspanning uit de weg gaand, hart op de tong, van de tongriem gesneden ook, de Ronse-

se numero uno waard. Zijn de eerste-minister en zo ook de burgemeester van een stad wat ze zijn, vergelijkbaar met de voorzitter van het Parlement (vroeger was dat de voorzitter van de Senaat!); denk aan Herman De Croo: “Ik ben de eerste burger van het land”; is Lieven als voorzitter van de gemeenteraad van Ronse… ONZE EERSTE STADSBURGER! gAZet vermoedt dat de stad Ronse, bij leven en welzijn, dàt de komende zes jaar zal geweten hebben: Lieven is bikkelhard doende om te leven, TE LEVEN, te overleven! Lees verder blz.E.

gAZet 15’13

D


Vervolg van vorige blz.

JEUGD, STUDIES, EERSTE WERK… De familie Dhaeze-Dhaeze was afkomstig van Opbrakel. Vader Gilbert is werkzoekend onderwijzer en belandt in het Sint-Antoniuscollege te Ronse. Een eerste woonst vinden ze bij mevrouw Céleste Roos op de Klijpe die hun de helft van haar huis verhuurt. Later verkoopt ze hun een lap grond langsheen de Zonnestraat, tussen de Mussenstraat en de Steenveldstraat. Die bouwgrond kopen ze niet alleen, maar samen met André Deschaumes-Suzanne Roos en de twee onderwijsfamilies (ook André is onderwijzer, velen herinneren hem zich van‘hun’ eerste studiejaar), bouwen gespiegeld aan elkaar, zo van buiten als van binnen, twee woningen voor grote gezinnen. De Deschaumes krijgen finaal nog een pak kinderen méér dan het gezin Dhaeze-Dhaeze. Vader Gilbert wordt aan de Klijpe de eerste dirigent van een mannenkoor dat er komt omdat de Klijpe parochie wordt, vroeger behorend tot Sint-Hermes (zoals aan de andere kant van de stad de Sint-Antoniusparochie zich zal nestelen op het vroegere grondgebied van Sint-Martinus…). Er wordt in een cinemazaaltje, t.h.v. de school nu, een noodkerk ingericht en priester-leraar aan de humaniora van het College dan, E.H. Blancquaert, wordt er eerste herder. We schrijven 1951 en zo’n tien jaar later wordt de nieuwe kerk ingehuldigd en gewijd – zie gAZet nr.13 & 14. Lieven, geboren in 1954, is de speelkameraad van o.a. Dirk en vooral van Luc Deschaumes. Dirk is vanuit BAC een bekende figuur in de stad, hij is eveneens gemeenteraadslid, terwijl Luc reeds lang in Los Angeles woont en er vliegtuigtechnieker is. Lieven heeft twee broers, is de vijfde in de rij en aan de koningswens is met drie zussen bovenop méér dan voldaan! Vader Gilbert sterft in 1972, Lieven is dan 18 jaar en staat voor zijn hogere studies. Wat zal het worden? Hij houdt van tekenen (architectuur?), hij is een kei in wiskunde, uiteindelijk zal zijn oom Marcel Dhaeze, vice-gouverneur van de Nationale Bank, jawel!, hem economische studies aanraden die hij te Leuven met succes volbrengt. In 1977 en in volle petroleumcrisis dus ‘moet’ hij als licentiaat economie deelnemen aan een examen kaderend in het herstelplan ‘Guy Spitaels’ en belandt aldus op het Ministerie van Tewerkstelling & Arbeid. Lieven werkt er als inspecteur voor het Bijzonder Tijdelijk Kader waarin ook Frank Vanmassenhove werkt, thans bekend van TV als zijnde dé topman van het moderne staatsmanagement. Maar keren we effe terug naar de…

DE KLIJPE… aan hetwelke Lieven verknocht is als geen ander én van Ronse zijn stek wil blijven maken. Zoals gezegd, leidt vader Gilbert (zie foto op blz.F) het mannenkoor, dat al eens gemengd wordt en dan door toedoen van “moeilijk karakter” pastoor Blancquaert prompt weer mannenkoor wordt! Gilbert schopt het tot directeur van zijn school, maar sterft in 1972 en het zogenaamd Klijpekoor tout court zwalpt verder zonder aanwijsbare dirigent. Tot Willy Laemont, een muzikaal talent, zijn vleugels overheen het koor spreidt en er het Gemengd Klijpekoor van maakt dat tevens buiten de kerk op recepties, trouwfeesten en tornooien enorme successen boekt. Na ook zijn vroegtijdig overlijden, zal na een omweggetje Jernej Vok het koor verder leiden. In die periode zal er een dubbelkoor ontstaan: het parochiekoor Klijpe, dat ook de misvieringen verzorgt én het… Gemengd Klijpekoor dat later aan internationale wedstrijden zal deelnemen en schitterende prestatie zal neerzetten. Het parochiekoor werkt dan apart verder (vele zangers behoren tot beide koren), maar dan onder de leiding van Philippe Jouret. 

gAZet 15’13

E


http://www.youtube.com/watch?v=W4iFDKqN-B8

F

 Na het overlijden van Vok zal het ooit zo grootse Gemengd Klijpekoor van Ronse weg deemsteren om uiteindelijk over te gaan in wat nu Toon op Toon is, dirigent: Ruben Claus!

CERA, KBC…

15’13

Na het ministerie wordt Lieven regio-adviseur bij CERA Oost-Vlaanderen regio Dendermonde met 25 kantoren onder hem. Doordat een interne wijziging méér groeikansen biedt aan een kantoordirecteur, zal Lieven terug naar Ronse komen om er het CERA kantoor op het Rooseveltplein als het ware ‘over te nemen’ uit bad hands om het weer succesvol te maken, wat hem nog lukt ook. In 2000 komt de fusie met Kredietbank tot KBC (van KB + de C van CERA = KBC) en hij wordt er adjunctdirecteur van. Uiteindelijk houdt hij het op de hoek Abeelstraat/Oude Vesten niet zo lang uit - afspraken zijn bij Lieven zaken die moeten worden nagekomen - en wil een ‘eigen’ kantoor wat hem te Eine onder het zitvlak wordt geschoven. In 2006 verlaat hij KBC Eine om adviseur beleggingen voor grote bedrijven te worden, job waarin hij thans met ziekteverlof is vanwege een zware slepende ziekte. Lieven gaat héél ver, in UZ Leuven stelt men hem zelfs voor om wat heet… er de stekker uit te trekken! In 2005 verloor hij reeds zijn echtgenote Rita Deruyck aan ‘de’ ziekte (samen hebben ze twee kinderen, Valerie en Arnaud), maar Lieven, die enkel en alleen nog kan spreken, geeft opdracht aan zowel zijn bewaarengel en altijddurendebijstand Sylvie als aan zijn dochter Valerie om uit te zoeken wààr ter wereld hij verder kan als ‘Leu-ven’ hem zou opgeven. Zo belandt hij in Hamburg (vier maanden hospitalisatie!) alwaar hij nog steeds in behandeling is, op hoop van uiteindelijke zegen én wat hem niet alleen gAZet van harte toewenst.

mogelijk te proberen de neuzen van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraadsleden in dezelfde richting te krijgen. Zoals ook de burgemeester dit betracht bij de ambtenarenpiramide, van laag tot hoogst! In Ronse doen ze daar reeds aardig hun best voor en het lijkt nog te gaan werken ook, wat moet gewoon! Immers staan de financies van de stad er, zeker op korte termijn, belabberder voor dan totnogtoe geweten is en beseft wordt, zelfs door de topspelers van de uittredende meerderheidsmandatarissen. Het beleidsplan, door iedere burger in te kijken, is zéér duidelijk: Ronse moet gered worden, het is vijf voor 12. Ronse heeft een schrijnend tekort aan tweeverdieners die via belastingen de weldra noodlijdende stadskas moeten spijzen. Daarom ook de roep om van De Kloef een… residentieel woonoord te maken waar zoveel mogelijk van de 323 geplande optrekjes zouden moeten kunnen POLITIEK… worden verkocht aan tweeverdieners die de stad Daar waar het kan, zet Lieven zich in voor Ronse en waar kun je meer doen daarnaar hier wil halen. gAZet blijft het tóch jammer voor dan in de politiek? De lokale CD&V gaat niet direct in op zijn politieke ambities, vinden dat zo’n toplocatie als De Kloef uiteindelijk maar de verkiezingen van 2012 naderen met rasse schreden en… krasse Lieven moet dienen om de in het nabije verleden scheefvervoegt de in succes stijgende rangen van het NVA. Want één ding is Lieven abso- getrokken situaties te genezen. Daar waar zo’n lap luut: Vlaming, getuige zijn… leeuwenvlag ter westergevel van zijn villa bij de passa- grond groter dan het Sint-Pietersplein in Rome en ge van De Ronde van Vlaanderen… absoluut centraal gelegen zoals dat in geen enkele NVA pakt bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen net naast die verhoopte zesde andere Vlaamse stad het geval is, zou kunnen zetel en de stoelendans begint, voor de alerte Ronsenaar met het gekende gevolg. worden gebruikt, niet om te helen, maar om de ‘Rood’ verliest haar grip op de macht, ‘Blauw’ treedt in het zog van NVA toe tot de nodige citymarketing alle nodige wind in de zeilen coalitie met CD&V én haar kartelpartner ‘Groen’. Luc Dupont blijft burgemeester, te geven, niet alleen op korte termijn, maar op Wim Vandevelde zal als NVA-lijsttrekker schoon schip (hallo, Hubert?) moeten ma- middellange én zelfs op lange termijn. ken in het té vrijgevige OCMW (we besparen de lezers de details). Meer bepaald Niet alleen gAZet maar alle Ronsenaars wensen van ongepaste geldstromen (hallo, Hubert?). Agnes Vancrombrugge (CD&V) zal dat Ronse financieel weer in goeie wateren zal vahaar sjerp begin 2015 afgeven aan Brigitte Vanhoutte (NVA) met dien verstande dat ren en, als men Lieven mag geloven, zal NVA NVA dan het OCMW, toerisme, KMO’s en economie onder het hoederecht zal samen met de andere coalitiepartners CD&V, hebben én dit onder Lievens… Groen en de Liberale Unie daar zorgzaam op toezien. Leve Ronse! EERSTE BURGER… zijn! Daar waar in sommige gemeenten het nog steeds de burgemeester is die de gemeenteraad voorzit, heeft Jan Foulon (CD&V), thans eerste schepen, het voorzitterschap tijdens de vorige coalitie waargenomen. De voorzittershamer is nu doorgegeven aan Lieven Dhaeze die de functie, onbezoldigd en alleen betoelaagd met zitpenningen, wil uitbouwen tot een valabele beleidspositie in de stad naast de burgemeester: respect afdwingen en nog méér deuren laten opengaan om zo neutraal

Kijk ook eens naar blz.KLOEF (alias ‘V’)

 Juliette en Gilbert Dhaeze alsook het noodkerkje van het eerste uur op De Klijpe.


Van hemelen en hellen gesproken… In deze nasleep van Pasen, de paasvakantie is bijna voorbij en indachtig wat de Klijpeherder in eigen schrift meegaf aan de aanwezigen op zijn begrafenis eind juni 2000 (zie linkerkolom) even meegeven wat anderen dan christenen (er zijn naast katholieken ook protestanten in Ronse) geloven wat ‘hun’ hemel versus hel inhoudt. De vele moslims ter stede geloven in een voortbestaan na de dood met andere mogelijkheden dan in het aardse leven toegestaan. Zelfs homoseksualiteit is voor de gegadigden bij Allah weggelegd, getuige deze tekst uit een merkwaardig en aanbevelenswaardig boek: geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals door Guido Derksen, Martin van Mousch & Jop Mijwaard bij www.nieuwamsterdam.nl (2010). Volgens de profeet Mohammed rust de ziel tussen de dag van het overlijden en de dag des Oordeels in het graf (mohammedanen begraaft men liefst dezelfde dag als die van het overlijden, tenzij het niet anders kan). Later kwam echter het geloof E.H. Daniël Blancquaert (Lokeren in zwang dat de doden ofwel onmiddellijk naar de hemel dan 1908-Ronse 2000) was stichter en bouwheer wel direct ter helle gaan. Mogelijks krijgen ze in het graf een… van de parochie ‘De Klijpe’ en haar kerkgevoorschot op hemelse beloning of helse straf. Dàt bepalen bouw. Hij was hier leraar van 1933 tot 1939 en twee doodsengelen in opdracht van Allah: Munkar en Nakir. Zij was aalmoezenier bij het Werk der Vlamingen ondervragen de ziel van de dode in zijn graf, vlak na de begrate parijs van 1948 tot 1951, een functie die fenis. Bij een gunstig oordeel mag de ondervraagde tot aan het voor nog andere priesters die met Ronse te Laatste Oordeel naar één van de zeven hemelen die de Islam maken hebben, was weggelegd (E.H. Vandenkent (zie afbeelding, rechts: een boekverluchting uit een Perdaele; E.H. Flamand)! Van de Klijpepastoor is zisch manuscript: Hamle-i Hayderi, Kashmir, 1808; de profeet zijn ongeziene ijver bekend om zijn kerkgeis weergegeven door gouden vlammen, want hem afbeelden bouw te laten sponsoren, hoe klein de giften als persoon, mag niet! Deze prent is mogelijks schatplichtig ook uitdraaiden. Zo verscheen hij eens op een aan de voorstellingen van het hiernamaals vanwege Dante uit boerderij met uitgestoken hand en de landFirenze, Italië – zie bij google of wikipedia). Het bestaan van bouwer gaf aan dat hij geen rooie duit in de zeven hemelen is voor islamitische gelovigen een absoluut pastoorshoed kon deponeren. Wel, zei E.H. vaststaand feit en dus punt van geloof! De Koran is daar in Blancquart, ik zie dat ge hier kippen lopen 2:29 zeer duidelijk over. De zevende en dus hoogste hemel is hebt, steek er enkele van in een doos, ik zal ze het paradijs. Daarin kunnen alleen… mannen terecht wel aan de man brengen… Zelden verliet hij komen. Vrouwen moeten het met één van de lagere hemelen woning noch erf zonder buit voor ‘zijn’ kerk! doen. Wie beweert dat de Koran de vrouw evenwaardig Op zijn santje liet hij optekenen: “Ik zeg u allen behandelt als de man, zit dus fout! Het boek snelt ter hulp met vaarwel en tot weerziens in de Hemel, want de het feit dat de vrouwen, ondanks verstoken van die opperste Hel maakt U zelf, en de Hemel ook. Ik dank U zevende hemel, het in één van de zes andere hemels ver van voor Uw bereidwilligheid, Uw liefderijke welkwaad hebben. Voorwaar een troost, toch? willendheid en vraag U mij niet te rap te vergeHet lijkt wat oneerlijk dat de meest gelukzalige hemel ten”, ondertekend Daniël Blancquaert +. uitsluitend voor mannelijke kunne is bedoeld, maar de Lees verder over De Klijpe op blz.H. islamitische theologie is nu eenmaal ‘n mannelijk discours. 

gAZet 15’13

G


Willy Laemont (l.) & opvolger Jernej Vok (r.), allebei reeds overleden dirigenten van het Gemengd Klijpekoor.

Zingend onder Dhaezes maat, is alleen Herman Verschuere nog in leven. Hij viert weldra zijn 80e verjaardag. Ad multos annos Herman, jij was mijn favoriete leraar in de Modernes op het college; van jou kreeg ik Engels en tijdens een paasvakantie fietsten we met nog ‘n paar andere leerlingen naar Stijn Streuvels’ Lijsternest (W.D.).

VROUWELIJKE (én mannelijke) MAAGDEN…

… IN DE ISLAMITISCHE HEMEL. Vervolg van blz.G. Er zijn wel eens debatten over het postmortale lot van de moslima, maar belangrijk vindt men dat niet. Exclusief islamitisch is dit niet, want sommige christelijke theologen twijfelden er voorheen aan of de vrouw het hiernamaals wel als vrouw kon betreden. Misschien moest ze voorafgaand aan ‘haar’ hemel als… man worden herschapen, zodat het hemelse koninkrijk gevrijwaard zou zijn van seks, die uiterst gevaarlijke en kwade drift! Overigens zijn er in ‘t verleden ook wel moslimtheologen geweest die meenden dat gestorven islamitische vrouwen tot maagden werden herschapen, zodat ze in de hemel de mannen konden plezieren. Volop gehoord in de nasleep van nine eleven, want… de martelaren voor het geloof gaan immers linea recta naar het paradijs. Volgens de profeet krijgt de martelaar, de piloten van de Boeings die in de New Yorkse Twin Towers vlogen bvb., zes goede dingen van Allah. 1/Bij bloedvergieten voor de Islam zijn alle zonden meteen vergeven. 2/De Almachtige in eigen persoon toont hem zijn plek in het paradijs. 3/‘n Voorsmakelijke beloning in het graf wordt overgeslagen. 4/Hij wordt beschermd tegen de duivel. 5/Hij krijgt een kroon van absolute waardigheid opgezet waarvan één robijn reeds méér waard is dan alles op aarde. 6/Hij wordt uitgedosd in nimmer slijtende zijden gewaden… Alle paradijsbewoners zijn 33 (leeftijd waarop Jezus Christus zou zijn gestorven) en 2,74m lang, ze hebben krullend haar en zijn baardloos! In het paradijs is iedereen knap of althans toch tevreden met z’n uiterlijk. Een ferme extra is het verkrijgen van 72 donkerogige hoeri’s, alleen voor

gAZet

H

15’13

martelaren huwbaar, én voor 70 op aarde achtergebleven verwanten wil Allah wel eens iets extra doen. Na elk intiem samenzijn worden de hoeri’s telkens opnieuw maagd, klaar voor volgend gebruik. Menstrueren doen ze niet, ze blijven dus reine echtgenotes (Koran: 2:25, 3:15, 4:47). Voor wie echter als man eerder trek heeft in schone jongelingen, wel, die zijn er bij bosjes en ze bedienen de gelukzaligen van alle homoseksueel plezier. Wat de moslim op aarde niet is toegestaan, mag in de hemel dus wel! De aardse verboden worden immers door Allah beschouwd als een test, gewoon om te zien of de gelovige discipel gehoorzaam en volgzaam genoeg is om na zijn dood een hemels verblijf te verdienen. Idem dito mag men op aarde géén alcohol drinken, maar in de hemel is alles voorhanden: van de meest exquise wijnen tot elke sterke drank. Meer nog: dronken worden in de hemel is onmogelijk! Ongelovigen in de leer van de islam kunnen naar welke hemel dan ook fluiten. Net als slechte moslims worden zij gestraft in de islamitische hellen… oorden die elkaar overtreffen in gruwelijkheid en dit in zes schuiven: Hellevuur, de Vlam, de Verschroeiing, de Gloed, het Inferno en de Afgrond. Immer rottend vlees eten, de lippen met scharen voelen afgeknipt worden… telkens opnieuw en opnieuw, enz., het wacht alle verdoemden!


I

Het Klijpekoor o.l.v. Gilbert Dhaeze tijdens een optreden in de Paterskerk (Barrière de Fer)

15’13

Adriën Deventer, vader van de uitgever en opa van webmaster Loes, is op De Klijpe geboren en heeft er als kind gewoond; hij wordt er reeds 98 dit jaar, bij leven en welzijn…

Nog eens de opvolger van Gilbert Dhaeze, de immer glimlachende en muzikaal begaafde Willy Laemont, véél té vroeg heengegaan. Willy Deventer herinnert zich vanuit de kunsthumaniora Sint-Lucas Gent de pasgebouwde Klijpekerk te hebben bezocht, dit tijdens een schoolreis op weg naar Mariemont. De oude houten kruisloze Christus in het koor en voor het voorbije Pasen die van Dana Klusa (PL).

KRUISWEGSTATIE IN HET ATRIUM


J

Terwijl gAZet het Gulden (plak-) Boek van de Klijpekoren mag inkijken, deze notities van belangrijke evenementen en dat…

http://www.youtube.com/watch?v=JKxpkbJ_TcM

- Gesticht bij KB op 02 juni 1951 en op 31 oogst beaamd door de bisschoppen - Het koor was bij de inhuldiging van eerste herder Daniël Blancquaert - Kopie oorkonde in het Latijn ingemetseld bij de eerste steen - Tekst van Gilbert Dhaeze op de zangwijze van ‘Le vieux Chalet’ van J. Bovet, eerste strofe: Te Ronse op de Klijpe Daar stond een molekijn Te Ronse op de Klijpe Daar stond een molekijn (*) Ik min het plekje grond Waar eens de kleppermolen (*) stond. Te Ronse op de Klijpe Daar moeten kleppers zijn! (*) zie gAZet nr.10 - Viering Sint-Cécilia in 1971 - De Klijpe rouwt om dirigent Gilbert Dhaeze (+ Ronse 03 oogst 1972) - September ‘75, Willy Laemont treedt aan als dirigent; hij is laureaat van het Lemmensinstituur (1962), leraar in de muziekschool van Tielt én rasechte Ronsenaar… - 05 september 1976, het Klijpekoor treedt op in Frans-Vlaanderen, mét het zingen van de Vlaamse Leeuw in la douce France! - De Klijpeparochie viert zilver oktober 1976 - warempel: Gaby Verzele vergast de Klijpeparochie op… ‘Kabaret Marolle’ - De eerste knipsels uit weekblad –AZ duiken op in het Gulden (plak-) Boek… - Kwatrecht organiseert in 1977 het provinciaal koorzangtornooi en het Klijpekoor valt in de prijzen… - De vele foto’s stapelen zich over elkaar op in het plakboek: Klijpekoor in het nieuw, Klijpekoor is géén koortJE meer, Klijpekoor gehuldigd ten stadhuize! - Jean-Paul Verhaegen, de huidige dirigent, wordt nieuw lid van het Klijpekoor… - Willy Laemont dirigeert een rist Ronsese koren n.a.v. de plechtige inspeling van de beiaard van de Sint-Hermestoren (zie flyer)

15’13

Wat een kleppers op bovenstaande ‘flyer’: Gaston Vanopbroecke, Leon Plume, Willy Laemont, Marcel Bossaer, Guy Duijck & Ephrem Delmotte…

- Het Klijpekoor treedt op te Geraardsbergen (november 1979) - Ergens deze nota bene: O! die valse noot van de Kerstnacht 79, miserere nobis! - het Klijpekoor zingt ten aperitief bij vier jaar ‘t Podium - Eerste lustrum1975-1980 - Het Alleluja-koor eveneens onder de leiding van Willy Laemont krijgt plakrecht in het GB! - Het Klijpekoor stelt jumelage Ronse-Kleve weer in de kijker annex pintelieren in een Kleefse bruine kroeg… - Er is provinciaal koortreffen ANZ 1981 te Melle en te Sint-Niklaas… - Het Klijpekoor is aanwezig te Oudenaarde voor hulde aan Guy Duijck - Klijpekoor gepromoveerd van eerste devisie naar uitmuntendheid (1989) - Klijpekoor brengt de Rodenbachpsalm op de 11 juliviering van 1983 te Asper - Klijpekoor haalt nationale pers in Het Volk en zelfs le Courrier de l’Escaut brengt het koor in haar kolommen - Rouwdag voor het Klijpekoor: Willy Laemont is niet meer (1936-1984)… “en as ek koom te sterwe lief, sing dan geen klaaglied nie…” - Één van de Klijpekoorsopranen zuster (van barmhartigheid) Hildegard viert haar zilveren kloosterjubileum (01 april 1984) - Antoon De Spiegeleer dirigeert het Klijpekoor als Valère Depauw (TAVI) weer eens in Ronse is… (april 1984) - Optreden in Landskouter (land van Rhode) - Jubelviering van pater franciskaan Michel Goossens in de Paterskerk (1985) - Viering tweede lustrum 1975-1985 - 1985 krijgt nog wat plakaandacht in het Gulden Boek en daarna is het een verzameling van knipsels en foto’s allerhande geblazen die nog hun definitieve plek op de wachtende pagina’s moeten krijgen…

(met dank aan Lieven Dhaeze, immer lid van het Klijpekoor).


K

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

1 Hootont Meulen

15’13

HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg)

Zoals vermeld in gAZet nr.10 werden in het land- en kaartboek van Ronse daterend uit 1684 de windmolens zodanig getekend dat hun bouwstijl en bouwstand herkenbaar zijn.

De Molen De Hotond ligt op de Hotondberg, met een ligging op 150 meter de hoogste plek van de provincie Oost-Vlaanderen. Op deze plaats stond in 1684 al een staakmolen. In 1697 verkocht Pieter Mortroye onder bepaalde voorwaarden den ‘hoothontmolen’ met het bijhorend erf aan Amant Declerck van Zulzeke. De staakmolen werd in het begin van de 19de eeuw vervangen door een stenen grondzeiler, ingericht als graan- & oliemolen. De molen werd geteisterd door blikseminslagen in 1845 en nogmaals op 26 april 1910, maar werd telkens weer hersteld. In 1910 werd het olieslagwerk verwijderd. Het korengemaal werd in 1945 stopgezet, gevolgd door onttakeling van de molen. De binneninrichting werd volledig weggenomen, op een paar trappen na. Van de zware gewitte romp werd een uitkijktoren gemaakt, als toeristische attractie horende bij de herberg ‘De Hotond’. Sinds 1957 uitgerust met een oriëntatietafel op het plat dak. In 2008 werd deze oriëntatietafel vernieuwd. Beschrijving: conische, gewitte ronden bakstenen molenromp met drie niveaus, laagste met balklaag (zoals op de foto’s te zien is en zoals voorheen gemeld in gAZet, is de Hotondmolen weer aan restauratie toe, lees verder). Twee steekboogpoorten en kleine vensters met wijzigingen (vergrote en toegevoegde). Molen deels aan het zicht onttrokken door aan de straat gelegen woning met café, een sterk aangepaste, verhoogde en uitgebreide aanvankelijke landelijke laagbouw van ca. 1860. Van het binnenwerk is praktisch niets meer over. Op het gelijkvloers is een uitsparing in de muur zichtbaar. De vloerbalken van de eerste verdieping zijn nog min of meer origineel. Van de tweede verdieping zijn de vloerbalken verwijderd en vervangen door beton. De molen onderging in 2012-2013 een romprestauratie, uitgevoerd door Aquastra bvba uit Lauwe. Alle voegen werden uitgeslepen. Daarna werd het metselwerk hervoegd en werden de muren met een product ingewreven. Het geheel moest dan uitdrogen en in de lente 2013 werd de molen dan opnieuw geverfd in zijn typische witte kleur. naar http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=1117

09

MOLENS (6)


L

Ongeveer vijf jaar geleden, witte uitkijktoren… 15’13 UIT DE TEKST VANWEGE CULTUREEL ERFGOED VLAANDEREN: alle voegen werden 2012/2013 uitgeslepen waarna het oude metselwerk werd hervoegd en de muren met een product ingewreven; het geheel is nu aan het uitdrogen en in de lente (sic!) 2013 wordt de Hotondmolen opnieuw geverfd in zijn typische witte kleur… ZIE OOK BLZ.Y

 FOTO GENOMEN 08 APRIL 2013 De Hotondmolen nog met wieken, vóór WOII - links van aan de straatzijde, midden aan de achterzijde…

IN JANUARI 2013 


Binnen DE VRIJHEID die door de nieuwe politieke coalitie zal worden aangepakt om er echt iets apart van te maken, bestrating met kasseistenen inkluis, ligt de aloude SintMartinuskerk. Met de ten tijde van Glorieux verdwenen Sint-Pieter die ten noorden van de Sint-Hermescollegiale stond, vormde zij in centrum Ronse een soort drievuldigheid én waar ze in Gent met hun wereldberoemde ‘drie torens’, tot zelfs in hun stadslogo, hyper tevreden mee zijn. Hier betreft het (op de door wijlen Albert Cambier hermetselde grondvesten van de aloude Sint-Pieterskerk niet te na gesproken) zelfs DRIE… KERKEN daar waar in Gent het Belfort met draak en al zich tussen Sintebaafs en Sinteniklaas kwam nestelen! Denken we eraan dat er in Ronse, net zoals voor Sint-Martinus trouwens, een ‘nieuwe’ Sint-Pieterskerk is, gebouwd door pastoor Luc Claus (+) van de gelijknamige Sint-Pieterparochie die ook Lorette heeft...

M 15’13

ROUTE

2

DE (OUDE) SINTMARTINUSKERK

Zetten we dus onze tocht langsheen de Glorieuxroute verder en we bereiken vanop de Grote Markt langsheen de voormalige brouwerij De Keyser (het moet gezegd: van sloop gered door Albert ‘beûreliere’ Decordier). Gelukkig was er het nodige ‘blauw’ om de bakstenen van ‘rood’ te échapperen om het met wijlen madame Six te zeggen. Heb j’hem? Hiernaast de brouwerij, een voorbeeld van art deco en de oude inkom van de musea. Werd de woonst van moeder X (Stanse?, iemand een correcte naam?; ook café?) met de grond gelijk gemaakt om er de Molenbeek weer op te diepen, dan werd een tijdlang de aldus ontstane blinde gevel door Roger Cnudde & C° beschilderd met intussen alweer verdwenen Breugheltekeningen (zie foto rechts bovenaan). We gaan langsheen vroeger “paté van Hans” (hallo slager emeritus Hans… Dekeyser, wanneer maak je nog eens van die topperronsese paté van jou?, zeker met al die herinneringen aan de paté van ‘t VP!?!)

De kerk (zie volgende pagina) dateert in haar huidige bakstenen vorm uit de 15e eeuw en werd opgetrokken in lokale gotische stijl. Is de basis van de toren vierkantig, de uitbouw van de toren hogerop wordt achthoekig. Vanuit de onderste ‘klomp’ geven de steunberen vanuit de vier hoeken een gracieus elan aan de verfijnde octogonaal. Een aantal merkwaardige grafstenen, weliswaar uitgesleten, zijn in het toren sousbassement verwerkt. Voorheen met volop klimop begroeid, zie blz.11:00. Steek je je kop binnen in wat tot voor enkele jaren Garage Vanhasselt was (Opel?), valt er gelukkig figuurlijk een imposant houten transept in je oog, echt indrukwekkend. Het is van 1829 en maakte de Belgische onafhankelijkheid nog mee (wég met de W van Willem I, zie blz.O). Onderkelderd koor, sacristie met vergaderzaaltje, alles in streng classicistische stijl, uitgewerkt volgens de plannen van de bekende Gentse stadsarchitect Louis Roelandt (inderdaad een naam als een klok; 1786-1864; hij heeft de Opera tussen Kouter en het oud gerechtsgebouw op z’n conto staan). In 1997 werd het koorgedeelte van de inmiddels geklasseerde kerk afgebroken en daarrond was er in Ronse een en ander te doen. Daarbij verdween definitief de… ‘Vrouwenbond’, in de jaren na WOII nog steeds in trek als cinemazaal, later op andere en inmiddels weer opgegeven locatie ‘Familia’ genoemd. Binnen wat we nog allemaal over De Vrijheid willen brengen, zal gAZet zeker terugkomen op dit Ronses juweel, eens na een babbel misschien met de 


N

Uiterst rechts op deze tekening van Armand Heins (1856-1938) de oude Sint-Martinustoren

15’13

2 Hierboven detail van de houten replica van de obelisk (vervolg van vorige blz.).

Priestersstraat 

 Klassiek beeld van Ronse, Sint-Hermes nog zonder hoektorens noch spits…

Hierboven zegel uit de 15e eeuw van de (oude) Sint-Martinuskerk. Opgelet, men zou denken Sint-Hermes en de duivel te zien, maar hier staat wel degelijk Sint-Martinus afgebeeld die met zijn zwaard een stuk van zijn mantel scheurt om een naakte schooier te kleden!

Vervolg van blz.M … huidige eigenaar die met ‘de oude Sint-Martinus’ best opmerkelijke plannen heeft. Stefaan Modest Glorieux was in deze kerk, waarbinnen de gotische pilaren hopelijk herkenbaar zullen blijven, kapelaan van 1842 tot 1846. Tegen volgende week wisselen we baksteengotiek voor deze van zandsteengotiek, de Sint-Hermeskerk, nog steeds hét gebouw dat Ronse herkenbaar maakt en de nietsvermoedende toerist die voor het eerst de Kruissens naar beneden rijdt, een onuitwisbare indruk nalaat zo van… WAW, die witte kerktoren, nu met spitse spits, die goudklomp middels nachtverlichting, godegaand vanuit de Ronsese huizen, ons eigenste buitenland in de verte tussen lucht en skyline van de stad, hmmmm, amazing, n’est-ce pas?


O

De W van Willem I zoals ze op de maquette ooit gemaakt door wijlen Florent Devos in het Museum van Ronse te zien is. De bekroning van deze houten replica van de obelisk is verwisselbaar: mét de W van Willem of zónder de W! Is de kroon die bovenop de metalen W stond nog altijd aanwezig in het Museum, zie de foto rechts, dan is de W verdwenen (zie ook vlg. blz.)… Onderaan rechts een tekening van Ronse door Sanderus. C = de oude St.-Martinus.

15’13

2


gAZet

P

15’13

http://www.youtube.com/watch?v=4H5I6y1Qvz0

Z o a l s d e t e k s t o p d e n a b ij e b a n k : R o n se, s t a d m é t u i t z i c h t ( z i e g A Z e t n r . 1 4 )

De voet links zochten we reeds… … en de voet van vorige week staat nabij het Lorettekerkje en lijkt van een gemetseld en nadien met cement bezet soort permanent spreekgestoelte te zijn, klaar voor gebruik als er noveen is én het buiten lekker weer is…


170 JAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN RONSE 1843-2013 Vervolg van gAZet nr.13/14 Het Officieel Onderwijs te Ronse kan beslist terugbogen op een glorierijk verleden en kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is haast onmogelijk een exhaustieve lijst te publiceren van markante oud-leerlingen, die onze samenleving op een of ander maatschappelijk domein uitzonderlijke diensten hebben verleend ...

Bruneel in een betrekkelijk korte periode verschillende ambten in de Administratie van de Belgische Spoorwegen en zag er zijn carrière bekroond met de functie van Beheerder. Hij was o.a. directeur van de dienst stationsbouw te Brussel. Zijn belangrijkste realisatie is de aanleg en verbinding van het Noord- en Zuidstation in Brussel. Hij was toen amper 33 jaar oud, maar hij heeft zelf nooit de voltooiing van dit meesterwerk mogen meemaken. Hoeveel pendelaars en reizigers rijden niet elke dag doorheen zijn initiële realisatie, zelfs vele nietsvermoedende Ronsenaars die niet eens beseffen dat die… black tie Noord met knoop Centraal en Zuid het werk is van een stadsgenoot!?

Hij werd ongenadig getroffen door het noodlot toen zijn enige zoon, Paul, zelf ook jong dermatoloog, sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog en hij overleefde hem trouwens niet lang.

Q 15’13 Een baanbrekend - en wat voor een ! geneesheer-pedagoog: Dr.

Ovide Decroly (23 juli 1871 - 12 september 1932)

Frédéric Bruneel

CENTRAAL-

ZUID-

(20 oktober 1855 - 23 juni 1942)

NOORD-

Een briljant burgerlijk ingenieur:

STATION Een Europese autoriteit inzake dermatologie is Dr.

Dubois-Havenith

Na schitterende studies aan de Burgerlijke Genieschool, verbonden aan de Universiteit Gent, bekleedde ir. Frédéric

(24 maart 1856 - 1918) Deze grote geleerde, weliswaar minder bekend in Ronse, was de zoon van Josse Dubois, regent aan de Rijksmiddelbare School. Hij was een klasgenoot van Frédéric Bruneel met wie hij wedijverde om de eerste plaats. In 1880 werd hij met grote onderscheiding doctor in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Hij specialiseerde zich in de dermatologie, waarin hij een Europese autoriteit werd en was als huidspecialist jarenlang voorzitter van de “Société Médico- Chirurgicale du Brabant”.

Ovide Decroly behaalde in 1896 als laureaat het diploma van doctor in de geneeskunde aan de Gentse universiteit. Daarna studeerde hij nog in Berlijn en Parijs en werd nadien assistent op de dienst neurologie van Dr. Glorieux. Daar leerde hij Dr. Dubois-Havenith kennen. Tot aan zijn overlijden in 1932 bekleedde hij talrijke functies: hij was professor aan de Brusselse Universiteit, professor aan de Normaalschool, professor aan het Instituut van de Hogescholen, professor aan het Instituut Buls-Tempels, professor aan de provinciale leergangen voor de vorming van leerkrachten in het buitengewoon en technisch onderwijs, diensthoofd van de afdeling psychologie aan het Instituut voor Beroepsoriëntering… (zie blz.U)


GERD DESCHAUMES GERAAKTE TIJDENS ZIJN STUDIES IN DE BAN VAN ART NOUVEAU. HIJ MAAKTE EEN INLEGWERKJE IN DIE STIJL EN PROBEERT SIERVOORWERPEN UIT DE VOOROORLOGSE PERIODE TE VERZAMELEN ZOALS BOVENAAN EEN WMF SCHAAL UIT 1906 34,5CM.

Oefening baart kunst en geduldig bezig blijven resulteert in fijnzinnig werk.

R 15’13 Gerd Deschaumes (óók familie van de Deschaumes in het interview met de eerste stadsburger, zie blz.D; óók familie van historicus en GOKRTI-lid Christophe Deschaumes) daalde van bij zijn ouders die kant Ronse op de Ommegangstraat een landbouwersbedrijf runnen, af naar de vlakte… (zie blz.T)

Gerd woonde met zijn ouders kant Ronse Ommegangstraat. Nu woont hij in Vloesberg…


S 15’13 Details van het inlegblad op de vorige blz., eindwerk van Ronsenaar Gerd Deschaumes aan Saint Luc te Froyennes (Tournai); flinterdun hout passend en volgens het ontwerp in elkaar leggen; Gerd: “Wat heb ik daarbij geduld leren opbrengen! Zal wel… Inlegwerk is als tekenen & schilderen met hout; door diverse houtsoorten bij elkaar te brengen; door het hout te kleuren; door het hout te schaduwen door fragmenten ervan, een bloemblaadje bvb. in heet zand te steken, met een fijn pincetje, naargelang diep of ondiep diepere of lichtere schaduw, opgepast om het fragment niet te verbranden; de houtsoort ook op de eigen karakteristieke nerven uit te kiezen; finaal te vernissen of …


T 15’13

http://www.youtube.com/watch?v=qpZ18recO9A

Vervolg van blz.R van Vloesberg. Idem dito faciliteitengemeente zoals Ronse, maar dan aan de andere kant van de taalgrens gelegen, aldaar Flobecq genaamd! Prille dertiger in open kouter, nummer drie voorheen met drie, sinds december vorig jaar nog met twee en dubbel zoveel katten, “vijf” om het met Gerd te zeggen.”Da’s het leven zeker, het overkomt mij niet alleen” en hij port z’n witharige dochtertje (“Was ik ook zó wit?”, ja Gerd, zelfs bij jouw Plechtige Hostie even wit!) naar haar bedje. Jawel, ze wil door 1m90 grote papa gedragen worden… Tijd voor een babbel, over werken met hout, houtkunst, na basis in Sint-Lucas Oudenaarde verworven in het Saint-Luc te Doornik (Froyennes nabij Tournai) van de Broeders van de Christelijke Scholen, broederinstelling van het hoger kunstinstituut Sint-Lucas te Gent, Brussel... Zo ongeveer de helft van de meer dan duizend leerlingen/studenten komt uit het naburige Frankrijk (“Bij ons studeren, komt hen goedkoper uit”), maar ook uit Zottegem, Antwerpen én zelfs uit Hasselt! Gerd wipte over de taalgrens om dat haar van z’n Frans wat te kunnen schrapen, maar bleef in wat we gemeenzaam houtbewerking noemen én wat het ook is: ambachtelijk aan hout werken, tekenen en schilderen met hout, houtkunst creëren… Gerd Deschaumes koos niet voor houtsculptuur, noch voor design, noch voor garnissage, maar als rommelmarktenafschuimer koos ie voor ébinisterie alsook het kunstig inleggen van diverse soms bijgekleurde of bijgeschaduwde houten puzzelstukjes tot taferelen in hout. Vaak met bloemmotieven, al eens een hark en spade erbij, tuinierplezier zoals voor zijn eindwerk, na drie jaar studeren in SaintLuc. Alwaar hij niet meteen regelmatig werd ingeschreven, eerst vrije leerling wezen, laten zien welk vlees je in hun kuip steekt en dan eraan beginnen, van grof tot steeds verfijnder. Vakmanschap vanuit artsoul! Zie blz.11:00


U 15’13

Seniorennamiddag ‘Live on tape’ met Danny Fabry die… reeds 40 jaar op het podium staat . Hij is nog steeds een van de meest gevraagde artiesten in Vlaanderen. In 2012 scoorde hij met zijn hitsingel ‘Anita’ vijf weken een nr. één hit en met zijn vele hits zoals Ca c'est la vie - De telefoon huilt mee - De allermooiste enz. zet hij heel de zaal op ambiance! Deze seniorennamiddag vindt plaats op dinsdag 16 april 2013 om 15u in CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse. Tickets: € 12 / € 10 (-21, 55+, groepen) - Tip: fikse korting met VT-Pas. Meer info kan je verkrijgen op de dienst cultuur, CC De Ververij, Wolvestraat 37 of op het nummer 055/23.28.01 of via cultuur@ronse.be.

http://www.youtube.com/watch?v=pEy_43-LHG8

Conversations: van 6 tot 21 april in CC De Ververij Onder de noemer ‘Conversations' worden 20 jonge hedendaagse kunstenaars losgelaten in het gloednieuwe cultuurcentrum ‘de Ververij' in Ronse. Een oude textielfabriek omgetoverd tot een zonovergoten exporuimte. Wat is conversatie? Kunstenaars van binnen en buiten Ronse spitten dit uit en zorgen voor meer vragen dan antwoorden. Het medium dat ze hiervoor gebruiken is van geen tel, wel wat ze tegen de toeschouwer met hun werk te vertellen hebben. Doen mee: Mieke Vincke - Erwin Mortier - Karel de Meester – Kapotski - Jan De Coninck - Thomas Marchal - Hendrik Braet - Lieven Cateau -Jürgen De Blonde - Koen Vromman - Bart Deygers - Franky De Schampheleer - Marc Hoflack Sabine Vermeulen - Sebastien Demeulenaere Cinépalace Kortrijk - AFT - Faustine Puras Jeroen Boussier - Bram Laebens - Gery De Smet & Glenn Elet. We beschikten nog nooit over zoveel moderne communicatiemiddelen (ipod, email, twitter, youtube, gsm). Zorgt dit wel voor meer contact tussen mensen? Is er nog plaats voor echtheid? Deze tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag, zondag en woensdag van 14u tot 18u in CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse. Meer info kan je verkrijgen op het nummer 055/23.27.94 of via jan.leconte@ronse.be.

Wegenwerken: afbraakwerken hoek Winston Churchillplein en de Oudstrijderslaan. De afbraakwerken van de gebouwen op de hoek van het Winston Churchillplein en de Oudstrijderslaan zijn gestart. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de firma Willy Naessens (opbouw nieuw hotel). Zie gAZet nr.11.

Wijzigingen bussen TEC lijn 87 en 97 Vanaf maandag 15 april 2013 wijzigen de lijnen 87 (Ronse - Edingen) en 97 (Doornik – Ronse) van de busmaatschappij TEC in het kader van besparingsmaatregelen. Vanaf 15 april rijden de bussen op de lijnen 87 en 97 niet meer op zondag. Meer info op het telefoonnummer 065 38 88 15, per e-mail via info.hainaut@tec-wl.be of op www.infotec.be.

R

MET DE

VAN RONSE!

Vervolg van blz.Q … hoofd van het laboratorium voor Kinderpsychologie aan het Instituut van de Hogescholen, directeur van het Instituut voor Buitengewoon Onderwijs en de Experimenteerschool voor ‘abnormale’ kinderen, diensthoofd van de Polikliniek enz. Volgende uitspraak op een Conferentie in Utrecht in 1926, vat op een treffende wijze zijn belangrijkste opvoedkundige principes samen: “De school is het laboratorium waar kinderen en harten worden voorbereid op het familiaal, professioneel en sociaal leven. Zij is de fabriek waar het geweten en de gevoelens gevormd worden, die in staat zijn de stormen te trotseren, waarmee iedereen tijdens zijn leven geconfronteerd wordt”. De naam ‘Dr. Ovide Decroly’ hoort dan ook zonder meer tussen die van illustere pedagogen als Binet, Montessori, Lighthart, Dewey, Clarapède, Pestalozzi, Kerchen-Steiner enz. Het Belgisch leerplan van 1936 was voor een groot deel gebaseerd op zijn ideeën. Naast de bloeiende Decrolyschool te Ukkel draagt alleen de (tweetalige) basisschool in Ronse nog zijn naam, maar is de Gentse school ‘De Buurt’ zeer sterk door de ideeën van Dr. Decroly geïnspireerd. In het buitenland hebben de opvattingen van Decroly ingang gevonden in China, Frankrijk, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika en de ZuidAmerikaanse landen Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, en Uruguay. Dr. Decroly stierf op 12 september 1932, terwijl hij in zijn… tuin onkruid aan het wieden was. Wordt vervolgd vlg. week.


KLOEF

http://www.youtube.com/watch?v=Xh5csU32HE4

JG.01 NR.15

M

O

E

S

T

D

À

T

M

I

D

D

E

N

I

N

G

E

N

T

L

I

G

G

E

N

!

!

!

Inderdaad geen scherpe foto, maar vanop TIO3 door Avaronne genomen krijg je een goed beeld van wat Dé Kloef had kunnen zijn als onnavolgbaar, onuitgegeven, leuk evenementenplein ‘voor elk wat wils’. I.p.v. er liefst 323 woningen op te zetten in een stad met reeds abnormaal veel leegstand. Groen van jaloezie zouden andere steden en regio’s zijn, ja tot in de ons omringende landen, om temidden van een stad én groter dan het Sint-Pietersplein in Rome een vlak plein te krijgen met een uitstraling die niet opkan, ter… ECHTE citymarketing! Maar ja, zonde NA Pasen, niks meer aan te doen, hop naar huisje en stadstuintje, Ronse wordt met één spadesteek op 02 mei plots jaaaaaaaaaaren ouwer, oubolliger, gemiste-kansen-houder! Zie vorige nrs. van gAZet!


W 15’13

Textiles Open Innovation Centre …wat erop neerkomt dat een privépartner, Avaronne, de bouwgronden van de stad ontwikkelt. In het totaal staan 323 wooneenheden gepland die in een tijdspanne van 10 jaar rond een stadspark zullen verrijzen. Intussen bereikt ons het bericht dat de eerste woningen verkocht zijn en er bovenop een tiental opties lopen. Officieel start de verkoop op 2 mei (zie bache aan de BIB). Dan steekt burgemeester Dupont de eerste spade. OVER DE NABIJE KLOEF ZIE OOK VORIGE BLZ.  Na jaren van leegstand en verwaarlozing is er eindelijk een koper gevonden voor het voormalige Instituut voor Paramedische Beroepen op de hoek van de Oscar Delghuststraat. De geïnteresseerden hebben een bedrag van 750000 EUR veil voor het terrein. Wie of wat weten we voorlopig nog niet. Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan moet de site een zorgfunctie krijgen. (foto’s boven).  In TIO3 werd de eerste fase van De Stadstuin voorgesteld door de verschillende partners. Het project is een zogenaamde PPS (Publieks-Private Samenwerking)…

http://www.youtube.com/watch?v=7KFnsqes9Dg

MECHELEN

Expo “Ronse, wielermonument”… vanaf 18 mei tot en met 21 juni 2013… Must - Wonen - Bruulpark - Gratis toegang! Alle dagen open (10-12u & 1417u), behalve op maandag. Zie blz.X.  De provincie liet een onderzoek voeren naar vraag en aanbod van het winkelaanbod in Oost-Vlaanderen. Verrassende vaststelling is dat Ronse uitzonderlijk goed scoort als het gaat over aanbod. Voor de beschikbaarheid van alledaagse producten bekleden we de tweede plaats terwijl we voor niet-alledaagse goederen op de derde plaats in de provincie staan. We doen daarmee dan ook beter dan de centrumsteden. Toch blijft de leegstand van handelszaken behoorlijk hoog, een tendens die overal zichtbaar wordt. Verder leren we dat Ronsenaars vrij trouw in eigen stad blijven voor hun aankopen: 81,7% van het beschikbaar te besteden budget van de Ronsenaar vloeit terug naar de Ronsese lokale economie.

MONDIAAL

RONSE

waarmaken en zijn standbeeld dat te Mechelen stond tegen de noordergevel van de collegiale heeft kunnen krijgen. Kijken mag, voelen oh oh!?, openen absoluut niet, dat mag alleen op donderdag 16 april.  Heroïsche wereldkampioenschappen, drie fantastische Belgische kampioenschappen, de Ronde… Ronse is een wielermonument en kan daarom niet achterblijven bij de festiviteiten voor het eeuwfeest van de Ronde. Toerisme Ronse organiseert daarom een expo in het MUST (MUSeum voor Textiel) aan het Bruulpark en een quizavond die jouw wieler- en Rondekennis test. Een ware aanrader!

 Intussen weten we reeds dat het in bleu blanc rouge (of voor de… W’ers… ranje blanje bleu) ingepakte ‘ding’ een beeld van historisch Ronsenaar Cypriaan de Rore is, muziekkunstenaar uit de 16e eeuw. Vraag is of Herman Kerkhove zijn droom heeft kunnen


X

Vervolg van blz.W Quizavond “Ronse, wielermonument” 17 mei 2013 - 20 uur stipt CC De Ververij - Wolvestraat 37 10 euro deelname per ploeg van 4 personen Vooraf inschrijven bij Toerisme Ronse (toerisme@ronse.be of 055 232 816) is verplicht!

15’13

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03 via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

in DezeWeek vinden ook onze gAZet lezers elke week hun eventcalendar:

PUB002

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

www.dezeweek.be

http://www.youtube.com/watch?v=VGL8wPeXzzQ

brengt… Ten years of Elisa Lee: humor is the key. De winkel van de zichzelf edelsmid, designer en glaskunstenaar en dit in hart en nieren noemende dame ligt in Gent, maar ze heeft regionale roots. Mayra van Thuis kan misschien eens haar lamp aansteken bij ‘onze’ Elisabeth, want geef toe: oorbellen in de vorm van boontjes (hallo Buunie!), gietertjes (om bij het stappen de bloemetjes buiten te kunnen houden)… dat zijn géén alledaagse ontwerpen! Belgische ambachtelijkheid, dààr gaat Elisa Lee voor! Van hieruit verkoopt ze tot in Japan zelfs (hallo Adri!). Voor Randeevoe is ze dan ook de jonge wolf van de maand… Verder het vervolg van het reisverslag uit Nepal en dark alias Hubert De Doncker (zie gAZet nrs.11 & 12) mag een… pimpapuulekie (oeps!) op een rondborstig Madleenekie (van TAVIE – oeps!) tekenen bij het artikel annex stemronde voor hét Ronsese woordje uit de tien ter BIB gebachte kanshebbers vanwe-ge ‘t Ronssies geklapt…

was op onze beide contactadressen niet tijdig voorhanden en naar verluidt kwam BUUNIE voor ‘t Ronssies geklapt mét Xavier op TV…

Effe les? Die ‘vervelende’ ruitjes ontstaan als je een reeds gedrukte = gerasterde foto opnieuw scant, ontstaat het onvermijdelijke… moirée effect… zie hieronder boven DEZEWEEK…

PUB001

brengt enkele events in Ronse… In Babbelonië Ronse praten Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in groepjes en dit over alledaagse dingen of maken er een wandeling bij! Van dinsdag 16 april af: Buurtcentrum Prinskouter. Eveneens in dezelfde Spinstersstraat nummer 36 ‘ouder worden in Vlaanderen’ met aan het woord ouders en nakomelingen van vier uiteenlopende etnisch-culturele origines (18 april 18:30). BIB, 23 april 19:30: brengt foto’s van de paasvieringen en de vormingssessie kennismaken met het psyeierworpen op Sint-Hermes (Kleine Markt; chisch leven van een baby vanaf de eerste foto) en Klijpe (zie gAZet nr.14). levensmaanden.


Y 15’13

HOTONDMOLEN

150m boven zeeniveau

VERVOLG VAN BLZ.K & L

De Hotondmolen zoals gAZet hem bracht in nr.02…


Z

ZIE OOK BLZ.C

15’13

Op 03 april gaf Rita Claus van de werkgroep ‘t Ronssies geklapt weer eens Ronsese les. Deze keer aan ziekenzorg Sint-Martinus. Rita deed dat reeds op AVS, voor JCI-Ronse, Ziekenzorg St.-Hermes, het Koninklijk Atheneum, ‘t Davidsfonds en vrouwenbeweging Markant. Hiernaast kreeg ‘juf Rita’ van ‘leerlinge Antoinette’ een retourtje van wat andere cursisten met graagte meenemen telkens: één van de blaadjes uit de Luitige Ronssiese Leessen. Mevrouw Béatse heeft het met de typmachine overgedaan en er nog wat leuks bijgeschreven. Ze heeft zelfs de moeite gedaan om het Ronses naar het AN te vertalen (feitelijk is dat meer… hertalen) en kijk, dààrvoor geeft gAZet het hier: geef toe dat het Ronses heel wat plastischer, amusanter, flamboyanter en Bourgondischer klinkt dan het Algemeen Nederlands! Dat er of course wél moet zijn, we zouden nogal wat… (zie volgende blz.)


gAZet was op reportage bij een jongere met een wat ongewoon beroep en/of beroepsbezigheid…

11:00

FOTO ANNE DE VUYST VAN ZIEKENZORG SINT-MARTINUS

Vervolg van blz.T Ook al oefent Gerd bij gebrek aan aanbod noch actuele vraag zijn feitelijke beroep en roeping niet uit (veredeld dakwerker bij Bothuyene in MaarkeKerkem - zie ‘zijn’ dakje in natuurleien op één van de foto’s), hij is en blijft gebeten door het restaureren van oude meubelen, waarbij hij FAN VAN… Art Nouveau is. Jawel, die van Victor Horta, o.a. en uniek voor onze regio met diens Ronsese Villa Carpentier (zie vorige gAZet). Twee jaar restauratie van antiek, finaliserend met één jaar marquetterie (houtinleg; zie de foto’s). Gerd werkt naast de buitenlucht van zijn éénhectaregrootterrein bij de houtkachel binnen – heet gestookt met hout samen opgemaakt met vader Jean-Paul, hier op Hogerlucht weten we dat inmiddels ook – verder aan zijn studiewerk. Waarbij het tafelblad nu reeds de bekroning is van een siertafeltje, nog volop in opmaak! “Door mijn studies heb ik geleerd wat geduld is”, smaalt Gerd. Jong zijn én geduld hebben, tja, van de ware microbe gebeten, zeker? Naast wiskunde ook kunstgeschiedenis, het verschil weten tussen een Louis Seize en een Louis Philippe. Niet gewoon een stuk hout in een te herstellen poot verlijmen, zelfde houtsoort dik OK, maar ook nog ‘n stuk eik of es … zoeken waarvan de nerven overlopen in de oude bestaande. Dàt soort ambachtelijke aandacht, toegemeten in 80% praktijklessen. Blijven ervaring opdoen, desnoods zelf alaam maken om de uitdaging aan te kunnen (zie HOME). Gerd toont gAZet met trots enkele werken van z’n hand, studiewerk vooral. Beroepsmatig (nog) geen kansen, momenteel weinig tijd én geld tekort voor wat Gerd droomt te kunnen aankopen. Wel plenty jeugd om vooruit te kunnen blikken op ‘nóg van dat’! Gerd vond Saint-Luc een supergoeie school. Wil hij het bloemetjesbuitenzetten niet missen, evenmin gebrost, zelfs géén lesuur! Hout bijt Gerd Deschaumes in het been, ook al is ie zelf geen strijkplank, maar volop beweeglijk, pezig, bezig, gedreven, jong! Anseroeil, waar ze nog van alles verkopen om met houtinleg te kunstelen, ‘historische’ pigmenten onder andere, hallo, Gerd arrives, UN JOUR!

 dialecten moeten leren op school, er zou voor buitenlandse talen géén tijd meer overblijven. Ook het dialect heeft z’n nut, al was het maar om ons een goeie rooie kriek te lachen, santé! Volgende week zal je het lezen in gAZet, binnen het kader van een nieuwe rubriek, getiteld FanVan (logo volgt) en gAZet was daarvoor enkele dagen ‘op reportage’ in NL Limburg, alwaar sinds ‘n paar jaar het dialect herrijst als nooit tevoren: we zagen als ‘tweede taal’ op de straatnaamborden… hertaling van de straatnaam in het dialect! Iets voor Ronse misschien? de Rore in AN én in dialect (LOL). Lees het verder in gAZet nr.16…


GLORIEUXROUTE NR.

2

VERVOLG VAN BLZ.O MET EEN ZONNIGE KIJK OP DE PLEINFLANK VAN DE ALOUDE SINT-MARTINUSTOREN, DESTIJDS BEGROEID DOOR KLIMOP WAAR DOORHEEN GEEN PAPESTEEN MEER TE ZIEN VIEL! NOG DESTIJDSER EEN IDYLLISCHE VUE OP RONSE, GEZIEN VANOP DE KRUISSENS

11:01


2 1

De oude Vrijheid op een oude tekening

2 1

11:02

HIERNAAST RECHTS IS VOOR VOLGENDE WEEK, NIEUWE RUBRIEK FAN…VAN ! WE HOPEN EEN RONSESE LEZER TE STRIKKEN… PROMINENT

FANVAN!


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 15 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s BLZ.A: eigen foto BLZ.B: foto’s F.D.; eigen foto BLZ.C: Buunie bache aan de BIB, via ‘t Ronssies geklapt… BLZ.D: eigen foto BLZ.E: eigen foto’s BLZ.F: bijdrage Lieven Dhaeze & Klijpekoor BLZ.G: materiaal via Lieven Dhaeze & Klijpekoor AUTEURSRECHTEN BLZ.H: mat. Lieven D.; boek geciteerd in ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN tekst; foto Jernej Vok vanwege Rotary Ronse BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.I: eigen foto’s; mat. via Lieven Dhaeze Willy Deventer is international author met BLZ.J: uit ‘plakboek’ Klijpekoor… CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.K/L: bijdrage Loes Deventer; eigen SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens foto’s; oude prentkaart graficus/kunstschilder met TheArtServerBLZ.M/N/O: eigen foto’s; uit de Glorieux code 22912 alsook uitgever bij de KoninkRoute uitgave broeders van Oostakker 2002 lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.P: eigen foto’s manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.Q: bijdrage Eddy Desmet BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.R/S/T: eigen foto’s Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.U: stadsberichten materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.V: foto Avaronne, materiaal vanwege delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Thomas Deriemaeker dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.W: eigen foto’s; fotograaf onbekend; zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem geRONSEld door o.a. Thomas Deriemaeker dan asap contact op met onze redactie via BLZ.X: foto Kerk & Leven; uit de lokale pers gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.Y: bijdrage Loes Deventer (vervolg) ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.Z: eigen foto; foto’s Anne De Vuyst of om er het copyright van te kunnen vermel- 11:00: foto Anne De Vuyst den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. 11:01: foto Thomas Deriemaeker; uit RONSE, uitgave Emka Kruishoutem; oude prentkaart 11:02: oude prentkaart; uit RONSE uitgave BLADERversie of Emka Kruishoutem; eigen foto’s PDF/PRINT versie COLOFON: gAZetGrafiek; foto An Deventer OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01  | 

www.gazetronse.be

COLOFON

nr.15 van 12 april 2013; 33 blz./109 illustr. EXTRA BLZ.: egen foto’s. Hiernaast rechts: moiré effect als twee rasters over elkaar worden gelegd, naargelang de positie van beide rasters, verschilt de tekening… Toevoeging aan pagina X.

gAZet 15’13

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG… O. A. I N D I T N U M M E R : √ Lieven Dhaeze eerste burger… √ uit Klijpekoors Gulden & plakboek… √ Gerd Deschaumes doet het met hout… √ FANVAN is ‘n nieuwe voor vlg. week… √ BUUNIE ziet dames mei beekhoer… √ op wandelroute met Glorieux deel 2… √ ‘santons’ vanwege Watkyne… √ het 1684-kaartboek verder uitgelegd… √ welke voet zoeken we nu weer?... √ geRONSEld door Thomas & C°… √ wat een vlakte toch die Kloef… √ van hemels en hellen in de Koran…

terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt je hallo voor volgende vrijdag 11.00 uur…


gAZet jg.01 nr.15 vrijdag 12 april 2013


EXTRA PAGINA

EEN POTIGE WATKYNEDUIVEL KANT ELLEZELLES VAN RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 11 APRIL 11:03