gAZet_jaargang_1_nummer_13_29032013

Page 1

gAZet jg.01 nr.13 vrijdag 29 maart 2013 | 13 blz. & 33 beelditems

nr. 13 2013

<gAZetGRAfiek>

HOME DEEL 4 (MOLENS) OP BLZ.I,J & K IN NR.14

RONSEÓÓKWOONSTAD!

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

JG.01 NR.13

HALLO, M’N ALLERLIEFSTE BAASJE WERD 70, BLADER DOOR NAAR NR.

14

http://www.youtube.com/watch?v=un2l6BRw_00

DIE VAN RONSE GAAN OOK NAAR ROME AL ONZE KLOKKEN WIL DAT ZEGGEN… OM, ALS ZE ER DAN TERUG VAN KOMEN, DE STAD HIER VOL EIEREN TE LEGGEN… beke

ZIE BLZ.B


A 13’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

http://www.youtube.com/watch?v=2883Qc4BgoM

Hallo lezers van gAZet, nogmaals wensen we jullie allen een zalig en vrolijk Paasfeest en prettige deugddoende paasdagen. Dit is een dubbel nummer, 13 én 14. Verschijnen beide nummers nu samen, voor volgende vrijdag worden ze ontdubbeld en krijgt nr.14 ‘n paar extra blz. om à jour te blijven. We zullen dit twee tot drie keer per jaar doen, omdat dit ons de gelegenheid geeft om even te evalueren, dan wel ‘n frisse neus te halen zoals dat heet. Aldus kunnen we nr.13 voorstellen als een echt themanummer rond Pasen, voor de gelegenheid in vele varianten geel gestoken (denk aan ons Valentijnnummer in het rose). Nr.14 heeft dan weer de habitude allure… Hierboven een fractal van BEKE, zeer toepasselijk voor de copyright zie tijd van ‘t jaar qua kleur & muziek. Luister je mee? COLOFON achteraan...

©

‘t IS

PASEN IN DE STAD!


gAZet

B

http://www.youtube.com/watch?v=nJiFfP7fGo0

13’13

… en alle gelukkigen onder ons ‘n leuke paasvakantie!


C 13’13

Danke zeer, burgemeester Dupont, de storende vlag aan de Hoge Mote is weg, de vue is weer vrij om door toeristen te worden gefotografeerd; terwijl dankt Christus op een neo-gotisch laatste avondmaal reliëf op het hoogaltaar in de Sint-Hermeskerk, voor spijs en drank…


D 13’13

HET LAATSTE AVONDMAAL, rechter kruisbeuk collegiale Sint-Hermes 

TRADITIONELE PAASWORP…

Op Paaszondag 31 maart 2013 zullen om 12.00u weer alle klokken van alle kerken van Ronse gedurende 15 minuten luiden. Hiermee geven christenen al eeuwen hun blijdschap weer om de verrezen Christus en wordt ook hoorbaar dat onze klokken na drie dagen stilzwijgen van Rome teruggekeerd zijn! Zie de HOME.

Hoewel we in deze tijden van een betekenisvervaging kunnen spreken - de vreugde bij het horen van het gelui heeft immers in hoge mate plaats geruimd voor de passie voor paaseieren die de klokken uitstrooien - blijft het paasluiden een gebeuren dat mensen en vooral kinderen, blij samenbrengt.

Om 11.00u start stadsbeiaardier Dominique Wybraeke met het traditioneel Paasrecital dat kan beluisterd worden vanaf de Kleine Markt. Uniek hierbij is dat een aantal nummers vierhandig worden gebracht met Els Van den Borre. Programma’s worden gratis bedeeld. Lees verder op blz.F


E

Sint-Hermeskerk: crucifix en verrijzenistafereel 13’13

De befaamde Fiertelbellen van de bellenman die iedere Ronsenaar en elke Fiertelganger kent en er de klank van in zijn gedachten heeft‌

PASEN Rechtstaan als deze bel luidt, de misdienaars gevolgd door de celebrant schrijden het hoogkoor van de Sint-Hermescollegiale binnen. Links als de (elektrische) bel het niet doet (particulier).

Pasen valt niet elk jaar op dezelfde zondag. Paaszondag is de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente (21 maart als kalenderdatum - de weerkundige lente verschilt daarvan en valt veel vroeger). Pasen kan vallen tussen 22 maart & 25 april. In 2013 valt Pasen dus vrij vroeg op het jaar. Vanuit Pasen tellen we 40 dagen tot Hemelvaartdag (steeds op een donderdag) en 50 dagen tot Pinksteren. Pasen en Pinksteren gaan terug tot joodse pelgrimsdagen, ze bestonden ook ten tijde van Christus. Pasen gaat terug tot het joodse Pesach of de Exodus uit Egypte. Pasen is

tegenwoordig vooral een seculier feest geworden waarbij vrijzinnigen haast niet meer denken aan de bijbelse oorsprong ervan. Getuige de paasbrunches, het paaseieren zoeken in de tuin, het obligaat wandelen langsheen paasetalages, het bijwonen van de Mattheuspassie voor de adepten van zware klassieke muziek, de paasvakantie enz.! Pasen valt niet overal ter wereld op dezelfde dag. De Orthodoxe wereld viert Pasen later (maar valt soms wel gelijk!). Even vanuit onze contreien Pasen opfrissen in enkele slagwoorden en korte zinnen - zie daarvoor blz.H in nr.14.


 D - Hierop volgend, om 12.00u precies, verzorgt de Werkgroep Beiaard van de Stedelijke Cultuurraad onder luid VIER-gelui van de Paolaklok: 2355 kg, de Salvatorklok ca. 1800 kg, de Mariaklok ca. 1100 kg en de Hermesklok ca. 900kg de KLOKKENWORP voor kinderen. Honderden paaseieren zullen vanaf deze Sint-Hermes-

toren naar beneden worden gegooid, waarvan een 100-tal voorzien is van een prijsnummer. Deze prijs kan in het kerkportaal worden afgehaald. Aan onze allerkleinsten zal de paashaas himself een klokje overhandigen. Speciaal onze kleinsten zijn van harte uitgenodigd op deze Paasworp! Zegge het voort! De Werkgroep Beiaard.

13’13

http://www.youtube.com/watch?v=VqkW2QaRG_0

STADSBEIAARDIER DOMINIQUE WYBRAEKE MET ECHTGENOTE ELS

F

DEZE AD VALVAS STAAT RECHTS VAN HET HOOFDPORTAAL VAN SINT-HERMES MET ALLE BEIAARDINFO


 De klokkenstoel van de 49 klokken van de Marcel Michielsbeiaard van Ronse, gegoten tussen 1929 en 1933 door klokkengieter Michiels uit Doornik. Restauratie door Clock-OMatic uit Holsbeek in 1994-1995. Bemerk achteraan tegenover de klokkenstoel het grote venster met de galmgaten (inzet). Maria, de 3e grootste luidklok, gegoten door Van Aerschodt van Leuven omstreeks 1850. Gewicht: ca 1200 kg. Slagtoon is mi. Neogotische beeltenis van de 12 apostelen .  Speeltafel beiaard Ronse, gebouwd in 1994 volgens de geldende Europese standaardmaat ( Musica artium suprema est - Muziek is een verheven kunst). Deze slagzin staat op 59 meter hoogte van de dubbele betekenis).  PASEN in diverse talen…

G 13’13


1913

2013

Zondag 31 maart kent de 97e Ronde van Vlaanderen haar tweede doortocht door Ronse, de Kruisberg naar omhoog. Ten tijde van Willem van Wijnendaele (Het Nieuwsblad; monument in Kwaremont) was dit vaste prik, echter niet meer als Vlaanderens mooiste aankwam in Meerbeke bij Ninove. Sinds Woestijnvis van Wouter Vandenhaute wél!

Z’n oom is niemand minder dan wijlen Albert Vandenhaute die bij Willy Deventer met zijn idee voor een nieuw weekblad te Ronse in 1967 kwam aandraven - zie gAZet voorheen. Aan de BIB staat na Picturale deze ‘bache’ om Ronse als wielerstad te promoten (maar het centrum Ronde van Vlaanderen alsook de aankomst van dé Vlaamse wielerklassieker liggen wel in… Oudenaarde!?). De doortocht te Ronse is voorzien tegen 15u en wordt in goede banen geleid door de vzw RONSE KOERST. De vereniging heeft een vernieuwd bestuur dat er als volgt uitziet: voorzitter is Luc Van Den Abeele, secretaris An Deventer, penningmeester Marnic De Roo, activiteiten Kathy Dhondt en Dirk Van Eeckhoudt, PR/drukwerk Frédéric Dewolf en persverantwoordelijke Dominique Opsomer. RONSE KOERST is ook de organisator van de grote cyclocross wedstrijd op de Hotond. gAZet wenst aan iedereen die ook maar betrokken is bij de organisatie van de 97e Ronde van Vlaanderen, de deelnemende renners en de duizenden wielertoeristen op zaterdag 30 maart alsook de vele toeschouwers voor alle verreden Rondes van Vlaanderen in 2013 sportieve belevenissen toe én dat de besten (én de cleansten) mogen winnen! Zie ook nr.14 blz.N

Zalig is slechts Zalig Wars van alle deernis Geen nood om te verbloemen Wél hoera’s, alleluia, hip, hip! Pasen is slechts Pasen Als er blauwe lucht is Tulpen of andere bloemen En gele kuikentjes bij de kip!

H 13’13

http://www.youtube.com/watch?v=EEfNA5bPalg

Pasen is slechts Pasen Als er volop zon is En gele bloemen Donsgele kuikens bij de kip… Verrijzen pas Verrijzen Als er vrede is Elkaar liefdevol zoenen En gelukkig zijn, mét stip! Pasha is slechts Pacha Als er brood op de plank is En nóg veel om op te noemen Kunnen leven mét grip!


 Gent uit (links boven). Het schilderij hangt nu in de crypte, maar hing toen waar nu Sint-Bavo van Rubens hangt, recht tegenover de ingang van de crypte. De uitgever herinnert zich als de dag van gisteren de ongemeen stevige handdruk van de vorst en zijn hartelijke dankwoorden voor de gekregen uitleg.

Onze uitgever kwam ‘n zestal maal beroepshalve in contact met ‘het Paleis’. Als eindejaarsstudent te Gent was hij via zijn fel gesmaakte illustraties (zie nr.14 blz.P) voor de dinsdagavondse Studiekringen op Sint-Lucas Gent (zie nr.14) en bekende van Mgr. De Keersmaecker, gids van Koning Boudewijn toen deze, samen met de koning van Noorwegen, medio de zestiger jaren vorige eeuw Gent en vooral de Sint-Baafskathedraal bezocht. Willy Deventer legde de koning het retabel van Justus van 

Kort nadien werd Willy Deventer gevraagd om voor het koninklijke gala dat de koning en koningin Fabiola te Gent zouden bijwonen, meer bepaald in de Koninklijke Opera, de cover van de programmabrochure te verzorgen. Hij deed dat door een gele Boris Godounov op de kaft te zetten, de opera die werd uitgevoerd. Het Hof vond de illustratie dermate geslaagd dat het nadien om extra exemplaren verzocht met bestemming het koninklijk archief. Als lid van de Hoge Raad voor de hervorming van het Hoger Onderwijs, een ministeriële onderzoeks- en aanbevelingscel, werd Willy Deventer bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1989 Ridder in de Kroonorde. In de beginjaren van weekblad –AZ werd de uitgever door mevrouw Tulleken uitgenodigd om het dagbezoek van het koninklijk paar aan Oudenaarde vanuit de eerste gelederen mee te maken, mét limo! Ook daar bestaan foto’s van, doch deze behoren tot het persoonlijk archief van de uitgever en worden niet vrij gegeven. Zie ook blz.J

gAZet 13’13

I


J GRAANTOREN (ANVAING) SANCTA MARIA

OUDE SINT-MARTINUS OOOC GLORIEUX SINT-HERMES

GENERALAAT ZvB

DEKENAAT

GLORIEUXLAAN

13’13

SINT-ANTONIUSCOLLEGE

FLATBLOK OUD-STRIJDERSLAAN

ACHTERZIJDE STADHUIS

SCHIETTOREN SAINT-SEBASTIEN STADHUIS

GROTE TURNZAAL KSO-GLORIEUX

SERVICEHUISJES AZ GLORIEUX

POLITIE (VOORHEEN RTT)

DE GROTE MARKT

BORDETLAAN

KAMMELAND MOUROITPLEIN AMBROSIUSSTRAAT BRUUL SINT-MARTINUS

ZUIDSTRAAT

LES HAUTS (SAINT-SAUVEUR)

DE BRANDWEER (VEEMARKT) BEUKENLAAN

http://www.youtube.com/watch?v=wlDmslyGmGI

R O N S E D E Z E W E E K : G R IJ Z E P A L M Z O N D A G 2 4 M A A R T 2 0 1 3 1 7 : 3 0 Café DE KLOK, een herberg met zo’n naam ‘als ‘n klok’ was ooit gevestigd op de Grote Markt te Ronse. Hij werd uitgebaat door Germain Henrist, voor deurwaarders veiler van beroep. Indien iemand tekst en/of foto’s heeft van deze verdwenen kroeg, graag aan gAZet laten weten. Ons archief vaart er wel bij…

Vervolg van blz.I In 1995 bekwam Willy Deventer als directeur van de Grote Internationale Tekst- en Tekenwedstrijd Glorieux (zie gAZet nr.12) de hoge bescherming van H.M. koningin Paola. Voor de aanvaarding van het meterschap van de Ronsese Poalaklok (zie einde artikel), illustreerde de uitgever het Gulden Boek van de stad Ronse en koos voor een decoratieve P (van Paola). De koningin bewonderde eerst aandachtig de ‘kalligrafie’ en plaatste toen haar signatuur (zie de vorige blz. onderaan links). We schreven

toen 21 maart 2000, de laatste eerste lentedag van de vorige eeuw.

Koningin Paolaklok, met 2250kg de grootste luidklok werd gegoten door Koninklijke Eijsbouts uit Asten (NL) in 1994. Slagtoon is do. Koningin Paola is meter en Adelin Devos peter. De Ronsese firma Associated Weavers schonk deze gloednieuwe luidklok die er meteen voor zorgde dat onze beiaard werd uitgebreid tot een volwaardig instrument (zie vorige blz.).

OPGEPAST: ZOMERUUR! Tijdens het weekend van 30 en 31 maart 2013 schakelen we over naar het zomeruur. Deze omschakeling gebeurt in de nacht van zaterdag op zondag: om 2 u. 's nachts wordt de klok 60 minuten vooruit gezet en wordt het dus 3 u. Vergeet niet uw uurwerk vooruit te draaien en het uur aan te passen op uw elektronische apparaten! Mededeling door Portaal belgium.be – informatie en diensten van de overheid.


CONTACT MET ONZE TROUWE LEZERS… gAZet

K

13’13

gAZet BLIJFT GRATIS

ren in de vorm van PDF of zelfs JPEG. Wil je dan uit gAZet één of andere pagina of een gedeelte van het weekblad gAZet blijft élke week GRATIS surfbaar via www.gazetronse.be. Op deze met iemand delen, om welke reden ook (bvb. jouw buurvrouw staat in website staat sowieso het lopende gAZet of jullie vereniging staat en venummer alsook kunnen er zo’n 4/5 dette enz.), dan kan dat. Ook makkevorige nummers staan. Voor nóg oulijker als je gAZet zelf wil uitprinten, dere nummers (iemand wil bvb. in geheel of één of meerdere pagina’s. september een nummer uit januari Deze dienst kàn überhaupt worden raadplegen of later zelfs vanuit 2014 aangeboden, maar gratis kan hier niet. eentje verschenen in 2013), dan kan gAZet zou voor deze dienst een JAARdat uitsluitend via de website… abonnement kunnen aanbieden ten www.azronse.be. Kwestie van orgabedrage van 24,95 euro, vooraf te nisatie én het overzichtelijk houden voldoen. Bedrijven kunnen zelfs een van vooral www.gazetronse.be, dé ruggengraat van de gAZet publicaties. factuur krijgen, aftrekbaar… Dus wil je gAZet iedere week rechtstreeks op jouw computer via jouw mailbox, dan zou dat weldra kunnen, misschien zelfs met terugwerkende kracht tot ons eerste nummer van 04 januari 2013. Hiermee krijg je de mogelijkheid om lokaal digitaal weekblad gAZet onmiddellijk na verschijnen binnen de minuut in jouw computer te krijgen. De Nog andere lezers blijven naar de mogratis gAZet via www.gazetronse.be loopt via het news paper programma gelijkheid vragen om een gedrukte van ISSUU en dat impliceert draaiende versie van weekblad gAZet te kunnen bekomen. Dit kan ook, mits er iedere pagina’s, leuk…maar die ook ergens week minimum 20 kopers zouden zijn. een voor sommige lezers storende Zo’n gedrukte versie zou kunnen aanglans meekrijgen. Omwille van het weekblad effect eveneens twee pagi- geboden worden tegen de stukprijs van 6 euro. Inderdaad is dat t.o.v. bvb. na’s aan elkaar geklit! Voor iemand die het blz. per blz. wil, bestaat de mo- een STORY iets meer dan ‘t dubbele, maar de STORY is na een week… uitgelijkheid dat we per e-mail iedere week direct na verschijnen gAZet stu- verteld en jouw eigenste weekblad

ÉLKE WEEK 11:00 ÉÉN WEEK LANG! WIL JE gAZet DIRECT Hogerstaande slogan beduidt dat gAZet verschijnt ten laatste élke vrijdag rond 11.00u – diverse keren stond gAZet reeds op donderdagavond online, één keer kwamen we binnen het spreekwoordelijke academisch kwartier op jouw pcscherm. In deze rubriek, voortaan HIGH FIVE gAZet INTERACTIEF genaamd, willen we contact houden én leggen met onze lezers. Gewoon als het opportuun is. We willen het deze week hebben over ‘n paar bijkomende mogelijkheden om gAZet te lezen én als er belangstelling annex engagement voor is…

IN JOUW PC?

‘n GEDRUKTE gAZet?

gAZet ga je niet zomaar bij het oud papier gooien, daarentegen zal/kan je het bijhouden om aldus een volledige jaargang en nadien jaargang per jaargang over jouw en ‘ons’ Ronse te kunnen opbouwen. Naar de toekomst een waardevol collector’s item. Zo’n gedrukt exemplaar zou bvb. op zaterdag kunnen bekomen worden in ‘n paar winkels in de stad, zeker ook bij Saey Buro (makkelijk parkeren). Je moet het wel gaan halen, voor die prijs zit postzending er niet in. Je zou dan zo’n abonnement gAZet gedrukt voor jezelf kunnen nemen, het cadeau geven kan ook. Per maand zou vooruit betaald worden (24 euro per vier en voor een maand met vijf nummers 30 euro). Voor wie?... Voor jezelf als je absoluut een gedrukt exemplaar wilt hebben, voor de buurvrouw die geen computer heeft, voor een ouder die in een verzorgingstehuis verblijft en aldus op haar/zijn oude dag wekelijks in contact wil blijven met haar/zijn geliefd Ronse. gAZet overweegt om één of beide hoger beschreven diensten aan te bieden; wordt vervolgd! HEB JE…

BELANGSTELLING VOOR OFWEL gAZet RECHTSTREEKS IN JOUW MAILBOX EN/OF WEKELIJKS EEN GEDRUKT EXEMPLAAR IN JOUW HANDEN?, E-MAIL ONS DAN:

www.gazetronse.be


T-shirt IMPERIAL 190 g/m²

WIN EEN T-SHIRT VAN…

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

L

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 13 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); klokken/eieren/stad door Deventra; fractal Beke; foto via Ude Vande Kerckhove; BLZ.A: fractal Beke BLZ.B: gAZet paaswens, tekening Daventra BLZ.C: eigen foto’s BLZ.D: eigen foto BLZ.E: eigen foto’s, met dank aan Dominique Wybraeke BLZ.F: eigen foto; foto Dominique Wybraeke BLZ.G: Pasen in ‘n paar talen (AbyZAdvieZ) foto Dominique Wybraeke BLZ.H: eigen foto; fotograaf onbekend; foto uit achief weekblad –AZ; logo 100 jaar Ronde BLZ.I: fotografen onbekend; foto Dominique Wybraeke; illustraties Willy Deventer BLZ.J: eigen foto BLZ.K: eigen foto BLZ.L: gAZet T-shirt te winnen; COLOFON DUBBELNUMMER samen met nr.14, zie verder; gAZet jaargang 01 nr.13 van 29 maart 2013; 13 (!) blz./31 beelditems.

AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Op aanvraag en bij wijze van proefproject hebben wij dankzij sponsoring BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) en de goodwill van een firma voor digitaal drukwerk zo’n 250 geselec- materiaal op te nemen waarover geen duiteerde pagina’s uit de reeds 350 intussen verschenen bladzijden van delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft gAZet afgedrukt, recto verso. We beschikken over zo’n 20 dummy’s dus niemand willen duperen, maar, indien er (proefboeken) op A4 formaat, liggend, zijnde het geprint formaat van zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gAZet. 10 daarvan willen we weggeven aan alerte lezers! Wie aanZie ook gele paasblz. in staande maandag tussen 08.00 & 09.00 uur (opgepast, het is tweede gazetronse@gmail.com om ofwel het betroknr.14 vanaf blz.K paasdag én een feestdag - dus je zal vroeg moeten opstaan!) naar gAZet ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelgsm 0494 41 77 62 belt en je bent bij de eerste tien bellers, dan bekom den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

je zo’n collector’s item. Omwille van privacy delen we in gAZet géén nawww.gazetronse.be men noch adressen van winnaars mee. Wil je bijkomend aan de foon een simpele vraag beantwoorden over de voorbije gAZet’s en jouw ant- BLADERversie of PDF/PRINT versie woord is correct, win je daarbovenop nog een witte gAZet-T-shirt  |  (zie model hierboven). We hebben ze in S, M, L, XL, XXL & XXXL. Succes!


TUSSEN

DERTIEN…

http://www.youtube.com/watch?v=JYFOfhDJ5U8

… EN VEERTIEN


gAZet jg.01 nr.14 vrijdag 05 april 2013 | 20 blz. & 77 beelditems

nr. 14 2013

<gAZetGRAfiek>

HOME DEEL 4 (MOLENS) OP BLZ.I,J & K

RONSEテ禿適WOONSTAD!

JG.01 NR.14

WIN EEN

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse窶ヲ

http://www.youtube.com/watch?v=s8lPbGlWd8A

ZIE NR.13 BLZ.L

SHIRT EEN RONSENAAR IN NEW YORK!

ZIE BLZ.H&M


A

voor ieder van ons

Ronse verwelkomt de Ronde van Vlaanderen Op zondag 31 maart 2013 wordt de 97e ‘Ronde van Vlaanderen’ gereden. Een passage door Ronse kon daarbij natuurlijk niet ontbreken. Het peloton komt omstreeks 14.49u Ronse binnen via de Ommegangstraat (komende van de Hof te Fiennestraat) waarna het via Hogerlucht, Kammeland en Broeke naar de Kruisstraat gaat. Deze klim betekent het begin van het echte werk! Aan de lichten bovenaan de Kruisstraat draaien de renners linksaf naar de Hotond. Hier bevinden zij zich op het hoogste punt van het parcours (150m). Via de Zandstraat gaat het naar de Berchemsesteenweg richting de Oude Kwaremont. Daarna volgt nog een tweede passage omstreeks 15.18u langs de Zandstraat en de Hotond. Om deze doortochten veilig en vlot te laten verlopen zal in sommige straten een parkeerverbod gelden. Mobiliteit tijdens De Ronde De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt opnieuw voor een gratis shuttledienst. Dit jaar zijn er echter ook nog andere initiatieven die de mobiliteit tijdens dit grote wielerevenement in goede banen moet leiden. Gratis pendelbussen van de Lijn brengen de supporters van randparkings in Oudenaarde, Kluisbergen en Ronse tot dichtbij het parcours. Wie met de trein tot in Oudenaarde rijdt, kan de tocht naar het parcours verder zetten met een blue-bike. Meer informatie kan je vinden op www.ronse.be of op www.derondeinoudenaarde.be. Lees ook over de Ronde van Vlaanderen in nr.13 blz.H. De nrs.13 en 14 van gAZet zijn deze week aan elkaar gehecht. Volgende week worden ze weer ontdubbeld.

© copyright zie COLOFON achteraan...

élke vrijdag 11:00 één week lang!

http://www.youtube.com/watch?v=UFr2dnFLFhY

14’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

TRAM 7

productie: Willy Deventer

DE OUDE TRAMS IN GENT WAREN GEEL. DE LIJN VOERT NOG STEEDS GEEL IN

HET LOGO. ZIE BLZ.F,G & H


http://www.youtube.com/watch?v=moOamKxW844

de uitreiking van het nieuw Europees rijbewijs, met een geldigheid van tien jaar. Bovendien zal de foto van de elektronische identiteitskaart gerecupereerd worden voor het rijbewijs. Vanaf heden worden, bij het vernieuwen van de identiteitskaart, ook de oude papieren rijbewijzen vervangen door het nieuwe bankkaartmodel. Voor het aanvragen van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen kan je terecht bij de dienst bevolking van de stad Ronse.

worden ook meer over de stad verspreid. De happening voor de kids gaat door in de Stadstuin, Vlaanderen Feest op de Kleine Markt, enz. Belangrijke speerpunt dit jaar wordt een weekje Marcel Vanthilt (zie vorige gAZet) al is er wat discussie of die nu al dan niet heeft bevestigd…

DIETER SPILEERS

Wegenwerken

Hoge Winde: infonamiddag woensdag 03 april 2013 14u.

THE CLUBMAN DICHT!  Het worden vrijdag (en zaterdag…) de laatste pintjes voor de Ronsese jeugd in de legendarische Clubman. Op 1 april (dit is geen grap) sluit de sterkhouder van ’t Klein Marktje onherroepelijk de deuren. Daarmee komt na dertig jaar een einde aan een fenomeen. Joran Vuye, die vorig jaar nog het wereldrecord bartending (zeg maar: achter den toog staan) brak, sluit vrijdag 29 maart af met een laatste feestje ‘last but not least’. Misschien kan je nog gaan meevieren!

Het lokaal dienstencentrum De Hoge Winde nodigt iedereen uit voor een infonamiddag omtrent professionele hulp voor 60-plussers met psychische problemen. Deze infonamiddag vindt plaats op woensdag 03 april 2013 om 14u met als spreker psychologe Maïté van der Bruggen. De inkom is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dit kan op het nummer 055 20 70 73. Plaats: Lokaal Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256, 9600 Ronse .

 Ronsenaar Dieter Spileers draait

 Zoals gAZet eerder al meldde, spreken we binnenkort niet meer over de Bruulconcerten. Deze zomer (enfin, als het er ooit van komt) vaart het volledige zomerprogramma onder de vlag van ‘Ronse Op Scène’. De activiteiten

al een tijdje mee in het Nederlandse musicalcircuit. Nu is hij ook te zien in de musical over Josephine Baker (een rol voor zangeres Leki). U zag hem afgelopen weekend ook de revue passeren op televisie bij de dolgedraaide Hollander Paul de Leeuw. U kan ook fan worden (van Dieter, niet van Paul) op…  Streetart tegen de noordermuur Facebook! van de Sint-Hermeskerk???

Het nieuw Europees rijbewijs Binnen Europa circuleren er 110 verschillende rijbewijsmodellen. Een Europese richtlijn legt de lidstaten de invoering van een uniform rijbewijs op. De stad Ronse startte medio maart 2013 met

14’13

http://www.youtube.com/watch?v=7KFnsqes9Dg

Sinds begin maart zijn er werken in de Poermagazijnstraat in opdracht van Eandis voor het verleggen van gas- & elektriciteitsnetten. Hierna wordt in opdracht van de stad Ronse door de firma Pevenage een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Deze werken zullen dan duren tot eind juli 2013. De Poermagazijnstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. De omleiding gaat via de Nijverheidsstraat en de Van Wynghenestraat voor het verkeer komende van Ronse en via de Elzelestraat, Olifantstraat en Nieuwebrugstraat voor het verkeer komende van Lessen. Aan de bewoners van de Poermagazijnstraat wordt gevraagd om bij de ophaling huisvuil de afvalcontainers tot op de hoek van de Poermagazijnstraat en de Nieuwebrugstraat te brengen. meer info bij de Dienst Mobiliteit en Duurzaamheid tijdens de kantooruren op het nummer 055 23 27 53.

B


VERVOLG VAN GAZET NUMMER 12

In 1955 werd de Rijksmiddelbare School voor Meisjes omgevormd tot een “Rijksberoepsschool voor Meisjes” met avondleergangen. Het complex van het Rijkstechnisch Onderwijs kreeg zijn laatste uitbreiding op 1 september 1961. Toen kwam het “Rijksinstituut voor Verpleegkunde” tot stand. In 1972 fuseerden de Rijkstechnische School voor Jongens en de Rijksberoepsschool voor Meisjes tot het “Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs” (RITO). In datzelfde jaar werd de Voorbereidende Afdeling met Section francophone van het Koninklijk Atheneum een autonome Rijkslagere School, die in april 1981 genoemd werd naar de wereldbekende pedagoog en bekendste oud-leerling van de Staatsmiddelbare School, met name Dr. Ovide Decroly. Lees over hem in gAZet nr.11. Een ander vermeldenswaardig feit is de invoering van het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO). De eerste graad van het secundair onderwijs (= Observatiecyclus) werd ondergebracht in de autonome ‘Rijksmiddenschool’, onder de directie van de heer Pierre Buysschaert. De benaming ‘Koninklijk Atheneum’ werd omgevormd tot “Rijksinstituut voor Secundair Onderwijs” (RISO) en behield de tweede graad (of Oriëntatiecyclus) en de derde graad (of Determinatiecyclus) van het algemeen vormend (en vanaf 1976) het technisch hoger secundair onderwijs. Het Rijksinstituut voor Verpleegkunde was ondertussen uitgegroeid tot het “Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen” en behield zijn specifieke opleidingstaak onder het directeurschap van de heer Georget Pieters. De “Rijksleergangen voor Technisch Onderwijs” (RLTO) die sinds 1 september 1966 alle vormen van avondonderwijs groepeerden, vormden als een zelfstandige onderwijsinrichting, onder leiding van de heer Pierre Cuvelier, een belangrijk sluitstuk van het Rijksonderwijs te Ronse. Onder impuls van Studieprefect Jules Lampole werd in 1993 – in samenwerking met het Koninklijk Atheneum van Oudenaarde – de Wielerschool Ronse opgericht. Men wilde

170 JAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN RONSE 1843-2013 jongens en meisjes de kans bieden om hun sportieve gedrevenheid te combineren met een toekomstgerichte beroepsopleiding. Vanaf het schooljaar 2008-2009 trad het nieuwe decreet voor leren en werken in werking. In het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs kunnen thans getuigschriften van de tweede en de derde graad en zelfs het diploma secundair onderwijs worden behaald. Dit jaar bestaat de Wielerschool Ronse dus 20 jaar ! In september 1999 werd de basisschool opgesplitst in een autonome kleuterschool en een lagere school avec Section Francophone. Er waren zes vestigingsplaatsen, verspreid over de stad Ronse. In april 2003 verliet de Franstalige Afdeling van de basisschool het hoofdgebouw (Koningin Astridplein) en nam haar intrek op het schooldomein van Broecke. De Rijksmiddenschool en het Koninklijk Technisch Atheneum – Instituut voor Paramedische Beroepen fuseerden in 2001 met het Koninklijk Atheneum tot het Koninklijk Atheneum – Instituut voor Paramedische Beroepen (KA-IPB). Door hun diversiteit vormen de GO!-scholen een duidelijke weerspiegeling van de sociale kaart van Ronse. De verschillende directies bundelen hun krachten om verder te innoveren, te diversifiëren en te excelleren en voor alle leerlingen kwaliteitsonderwijs aan te bieden, gelijke kansen te creëren en elke dag het Waardenboekje van het GO! concreet gestalte te geven. Het gemeenschapsonderwijs te Ronse kan beslist terugbogen op een glorierijk verleden en kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is haast onmogelijk een exhaustieve lijst te publiceren van markante oud-leerlingen, die onze samenleving op een of ander maatschappelijk domein uitzonderlijke diensten hebben verleend. Enkele van hen komen volgende week aan bod…

Onderaan vooreerst een piepjonge minister van toen nog Nationale Opvoeding Herman Decroo bij de eerste steenlegging van het H.R.I.P.B. en de campus actueel van het KAIPB. WORDT VOLGENDE WEEK IN GAZET VERVOLGD.

C 14’13


WALTER DE BROCK

gAZet

D

14’13

Filip Peeters speelt de hoofdrol in Salamander (foto VRT)

HUIS DE BROCK We hadden het in gAZet nr.10 over ééntalige Franse opschriften op kapellekes te Ronse…

In een van mijn vorige mails vroeg ik je of je de naam van de studieprefect van het Koninklijk Atheneum kende, zijn naam was me volledig ontgaan. En kijk... op blz.11 staat de man er zowaar een glaasje bij te drinken. Zijn stoere (strenge) blik staat voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Ook op de foto straalt hij die scherpe blik uit. Een en ander heeft er me weer toe aangezet om te gaan Googlesnuffelen en in bijlage stuur ik je een paar foto’s van zijn ambtswoning die momenteel deel uitmaakt van de Decrolyschool (de gepubliceerde foto’s zijn door gAZet genomen op woensdag 28 maart 2013 n.v.d.r.). Tijdens WO II maakte Walter Debrock deel uit van het Onafhankelijkheids Front (Regionaal comité Gent) en fungeerde als provinciaal instructeur voor Oost-Vlaanderen. Hij kreeg de opdracht om zo spoedig mogelijk een gewestelijk comité op te richten en een dito sluikblad te laten verschijnen. Het blad heette: ‘Ronse Vrij - Renaix Libre’, zie daartoe de link: http://warpress.cegesoma.be/en/node/14885 Verder kon ik uit het internet nog vernemen dat ... “ ... Als enige lichtpunt uit gans deze periode vermelden we de geslaagde ‘ontvangst’ van een Londens geheim agent, met oorlogsnaam Borzoy, die rond Kerstmis 1942 in de omgeving van Gent gedropt werd. Deze man, in het bezit van heel wat benodigdheden en een flink pak geld, bestemd voor de sluikpers, moest namens de Belgische regering contact opnemen met het verzet, wat hem ook lukte. Via Henry Story en Albert Maertens kwam hij inderdaad in contact met het OF-Gent. Het geparachuteerde materiaal, waaronder een groot aantal clichés, werd aanvankelijk door Lucien De Coninck en de griffier Emile Dierick verstopt in universitaire laboratoria en in de kelders van het gerechtshof. Later bracht Walter De Brock de geheimagent én het materiaal over naar Brussel, waar de nationale leiding van het OF zich verder bekommerde om de zending uit Londen. De financiële middelen, 500.000 BEF, werden gedeponeerd in het Gentse filiaal van de Bank van Brussel, via Henry Story, die als belangrijke functionaris werkzaam was op deze financiële instelling.” Tot wat een digitale gAZet allemaal leiden kan. We worden er nog ‘Ronsenaarder’ door! Ondertekend: Bertrand Vande kerckhove… En waar gAZet aan toevoegt: hogerstaande spontane bijdrage refereert haast naaldloos en zeer herkenbaar naar de VRT-serie Salamander en waarover Thomas Deriemaeker het had in zijn ‘geRONSEld’ waar sprake was dat er voor Salamander TV-opnamen waren geweest en waar ons MUST bij betrokken was. De wereld is inderdaad… klein!


Liefste Pa, Mijn Peter, 70 jaar lang zijn vele gebeurtenissen de revue gepasseerd en nog lang is de voorstelling niet voorbij. Zoveel is al gezegd en zoveel is al gedaan, maar één ding blijft onveranderd: jij maakt ons blij! Met al je 70 jaren zie je eruit als 50. Dus 70 is voor jou zo slecht nog niet en ik weet het bijna zeker: er zit nog heel veel plezier in het verschiet ! Onze geschiedenis gaat ver terug in de tijd. Heel veel lief en leed hebben wij dan ook al gedeeld. Hopelijk mag dat tot in de eeuwigheid duren, want 'zonder jou' kunnen we ons niet voorstellen! Dikke proficiat, Ude, Jos, Ellen en den Bincky en ook gAZet sluit zich daar volgaarne bij aan, ad multos annos, Bertrand!

eerste jaar architectuurtekenen gAZet

E

14’13

 Bertrand Vande Kerckhove () op een klasfoto in Sint-Lucas Gent. De jongeman gehurkt uiterst links is de bekende zanger Jan De Wilde (pijl), van wie uiteraard dit passend muziekje…

http://www.youtube.com/watch?v=felh6CnoeqI

Links Bertrands trouwe viervoeter Bincky met de zéér lui-ster-be-rei-de oren (zie HOME); rechts detail van ‘n BEKE fractal die in een van zijn verjaardagsballonnen past; hieronder bij het begin van weekblad –AZ, samen met Willy Deventer..

Bertrand werd te Ronse geboren op 25 maart 1943 en bracht zijn jeugd door in de Stijn Streuvelsstr. 27. Hij woonde dus niet ver van de Molenbeek waarin ie met vriendjes… poedelnaakt ging ploeteren. Gene witten, Bertrand had zwart haar! Hij studeerde in het Rijksonderwijs te Ronse alsook Architectuurtekenen aan SintLucas, Zwartezustersstraat, Gent. Eerst pendelden hij en Willy Deventer samen op en af, later vonden ze in Onderbergen 17 een ruime kamer-métbalkon (en de kotmadam had er óók een - bij Toon Hermans zou ze een… uitschuiftafeldame heten). Zie een en ander in vorige gAZet’s, o.m. over zijn hobby sterrenkijken. Gedurende decennia werkte hij vooral in Brussel als projectleider in de bouwsector. Bertrand startte bij het architectenbureau POLAK te Brussel, waar hij gedurende vier jaar als bouwkundig tekenaar werkte aan belangrijke projecten (Grote Post Brussel; General Motors Antwerpen e.a.). Vijf jaar tekenaar bij de NV Delhaize De leeuw, vervolgens bureauhoofd bij Baeyens te Ronse. Finaal projectleider bij Van Rymenant, later VALENS (VAn Rymenant & DeLENS) en dit tot aan z’n pensioen in 2008.


F

‘Onze’ eigenste Victor Horta, de villa Carpentier-Huybrechts (zie monogram) op de Doorniksesteenweg, staat leeg en verlaten en mag niet verloren gaan voor de komende generaties. Opgelet, Ronse! Bertrand Vande Kerckhove, met zijn fractalen of fractals in gAZet stilaan een BR (Bekend Ronsenaar) wordend - ook al woont ie reeds meer dan vier decennia buiten Ronse, richting Brussel - is nog steeds met Ronse begaan en hij zou niet graag zien dat Villa (Carpentier) Horta aan de Doorniksesteenweg wegkwijnt. Zie rechtsboven! Hij herinnert bij deze aan de verloedering destijds van zijn werkstek (The Gresham) Victor Horta op het Koningsplein te Brussel waar hij 12 jaar zijn bureau had (als bouwkundig tekenaar; zie elders). We laten Bertrand zelf aan het woord: “Gelukkig werd het gebouw uiteindelijk toch gerenoveerd en maakt het nu deel uit van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België; mijn toenmalig bureau is nu een restaurant geworden” (zie één van de foto’s bovenaan; de andere foto’s zijn eveneens in het gebouw genomen). De grijze schouwmantel is géén Art Nouveau n.v.d.r.! Even ter verduidelijking wat o.a. Victor Horta met de Art Nouveau stijl (Jugendstil in DE) bewerkstelligde: de stijl is herkenbaar aan het feit dat totaal ongekende ornamentiek werd aangewend, dus geen krullen à la Barok, geleend bij Grieken en Romeinen, maar onuitgegeven ‘design’ (zie de muurarmatuur boven de rode pijl). Tussen beide wereldoorlogen kwam tegen al

dat vreemd geornamenteer reactie in de vorm van… Art Déco (interbellumstijl). Staat er in Ronse slechts één Art Nouveau juweel overeind (Doorniksestwg. dus!), dan bulkt het in onze stad van interbellumhuizen (gebouwd tussen 1918 en 1940). Deze stijl kenmerkt zich, overwaaiende vanuit Nederland (denk aan de Dudokbollen), in veel strengere aanwending van bouwvormen én daarbij horizontalisme beklemtonend (de staande voegen zijn ofwel minimaal of worden met de kleur van de steen bijgekleurd zodat een horizontaal steenlagenpatroon ontstaat). Ook motieven ontleend aan schepen vinden ingang: op de hoek afgeronde

balkons met bovenop (vaak in simili uitgevoerde, ‘n soort wit beton dat naar Franse of witte zandsteen refereert) het stenen gedeelte een wering in ronde buizen. Ook de ronde vensters à la ronde kajuitramen zijn daarbij opvallend. gAZet komt uitvoerig op Art Déco in Ronse terug. Veel zeldzamer dan de gebouwen, zijn meubilair en siervoorwerpen zoals beelden, vazen, glaswerk, enz. Ben je bezitter daarvan, terloops even melden aan gAZet! ‘t Mooiste voorbeeld van Art Déco te Ronse ligt in de linkerbocht, komende vanuit de Pessemiersbrug, in de Saint-Sauveurstraat (bemerk hier horizontalisme naast verticalisme). W.D.


G 14’13

Heeft Bertrand Vande Kerckhove voor zijn fractalen contacten over de hele wereld, dan heeft Peperstraatse Hakky ofte schoenmeester

Henri Vandemaele die ook voor een andere reden: beke hoogst professionele en exclusieve http://fractalbeke.deviantart.com/gallery/#/d5t0g1k dansschoenen maken en leveren gAZet wil zijn lezers laten meegenieten van Bekes 70e verjaardag en via hogerstaan- aan dansers all over the globe. de link kun je luisteren én kijken naar de wondere wereld van (bewegende) fractalen. RONSE GOES GLOBAL!

Een Ronsenaar in the big apple!

Naar aanleiding van de vorige week van de ambachten, kondigden we dit artikel aan. In en vanuit de Peperstraat worden exclusieve dansschoenen gemaakt en verzonden naar New York, Los Angeles alsook naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk enz., gemaakt door een KMO onder de leiding van Henri Vandemaele (foto). Lees verder op blz.M én extra als slot!


H

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg) (kaart hieronder: de Molenbeek doorheen Ronse met de situering van de oude watermolens)

5 6

<gAZetGRAfiek>

2

7

8

1

8

competerende weduwe Hermes Haustraete

“n° 2 den Ysmeulen competerende Wwe Hermes Haustraete”

deniers

schellingen

bunder dagwand roeden pond

ijsmeulen

07

MOLENS (4)

volgende tekst: Pr Hautstrate jonghen den watermolle ten Ysmole met een hguysstede gr. 6 dachw. ten 80 P. Pars... "De Ysmeulen ende Stoppeldriesch" met bijbehorende vijver is terug te vinden in het land- en kaartboek van 1684 met de volgende gegevens: "den Ysmeulen competerende Wwe Hermes Haustraete", oppervlakte 2 bunder, 3 dagwand, 66 roeden, geschatte waarde: 9 pond, 6 schellingen, 8 deniers. In de 18de eeuw woonde hier Jan Baptiste Delplace en vervolgens zijn weduwe. Het was landbouwer Daniël Cauterman van Ronse die deze eigendom verwierf in 1796. Vervolgens kwam de molen op naam van zijn zoon Jozef te staan. In 1834 was de molen eigendom van de acht De ‘IJsmolen’ (vroeger "IJsere molen") is gelegen op het kruispunt met de IJsmolen- kinderen Vandercoilden: Charles, Antoine, Leopold, Eugène, Melanie, Philomène, straat en Ruddersveld aan de voet van de Prudence & Félix. De hoeve bleef met de Muziekberg, dus aan het begin van de molen in handen van deze familie tot 1904. Molenbeek. Deze beek wordt door drie De nieuwe molenaar werd landbouwer bronnen gevoed. Onze watermolen van deze week werd reeds vermeld in 1459 in Eduard Opsomer, gehuwd met een zekere de regesten van St.-Hermes. De molen was Velghe. Ondertussen waren Sylvain Machtens en Camiel Cnudde hier de mulders. in het bezit van het Damenklooster HeiliIn 1921-'22 volgde de verkoop van het goed ge Bernardus te Maagdendaele (Pameleaan landbouwer August Spileers-Tonneau Oudenaarde). Oorspronkelijk was dit klooster gesticht op een eigendom van de van Ronse. Hij liet de molen in 1931 uitbreken. baronnen aan het nabijgelegen KoekaHet erf werd nog alleen als boerderij uitgemerbos (grondgebied Flobecq en Ellezelbaat. In 2009 was de hoeve niet meer les). Door oorlogen en de grote onveiligbewoond. Op de volgende bladzijde ‘n paar heid van deze afgelegen plek, kregen de foto’s van de situatie zoals gAZet ze ter kloosterlingen een weide op de rechter plekke aantrof alsook de architecturale Scheldeoever binnen de stadsmuren van Oudenaarde en waar in 1235 de bouwwer- beschrijving. Naar: ken voor hun nieuw klooster aanvingen. http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=1881 In de penningkohieren van 1577 staat

IJSMOLEN

den

14’13

34


Gegeorefereerde situatie van de IJsmolen met… waar de watermolen zich bevond de onbewoonde hoeve 

gAZet  Jeugdherberg De Fiertel

I

14’13

grot en kapel Lorette  (zie foto)

 ‘t Molengebouw is thans ingericht als stal. Gecementeerde gevel van zeven traveeën onder zadeldak (pannen) met op de rechter puntgevel, palend aan het vroegere waterwiel, de jaarankers 1762 en 1831 (?). Vroeger lagen hier twee voorraadvijvers – ondergelolopen weiden - die resp. 14,9 & 17,4 are oppervlakte hadden. Die voorraad water liet de molenaar toe zijn molen tijdens het droog seizoen enkele uren langer te laten draaien. Naast het waterrad stond vroeger een grote wilde kastanjeboom, die een reusachtige kroon had om het molenwiel 's zomers bestendig in de schaduw te houden. Zijn stam had een omtrek van drie meter. Toen de molen uitgebroken werd, had ook deze boom geen reden meer van bestaan. Hij benam daarbij veel licht en schaadde de daken. De boerderij is een semi-gesloten hoeve met verharde binnenplaats en ijzeren inrijhekken. Ten noorden, woonhuis op kelder met twee bouwlagen met naar verluidt in 1934 vernieuwde gevel in kleurrijke simili-bekleding onder vernieuwd zadeldak in pannen. Rechthoekige deur, traveeën en vensters. Ten westen, aan de straatkant gelegen een gesloten bedrijfsgebouw met gewitte gevel onder pannendak. Op zuidelijke zijpuntgevel twee fraaie muurankers. Ten oosten, voormalig molenhuis, thans stallen; gecementeerde gevel van zeven traveeën onder zadeldak (pannen) met op de rechter zijpuntgevel, palend aan het vroegere

waterwiel, de jaarankers 1762 en 1831. Ten zuiden, schuin ingeplante deels open schuur van betonplaten afgedekt met golfplaten.Ten noorden van het woonhuis, alleenstaand bakhuis van het tweeledige type onder zadeldakjes (pannen), vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

8 De voet van vorige week van het nieuwe straatnaambord naar Florent Devos en deze die we deze week zoeken…


J 14’13

8

Hierboven liep het water van de Molenbeek, die hier nog vrij smal is (zie rechts), het molenhuis binnen naar het waterrad. Om naar deze plek te komen, moet men zo’n 15 trappen naar omhoog. Bemerk rechtsboven de Jeugdherberg De Fiertel.


GLORIEUX WANDEL ROUTE

K 14’13

Van gAZet nr.15 af volgen we enkele weken de Glorieuxroute met van alles en nog wat rond deze pregnante alomtegenwoordige onvergetelijke figuur. Met Glorieux als rode draad (sic!, want hij bedreef socialisme avant-la-lettre) doorlopen we een heel parcours dat ons van de Grote Markt (alleen de obelisk heeft Glorieux ooit gezien, de rest staat er nà hem!), alover de achthoekige toren van de oude Sint-Martinuskerk en thans zwaar in restauratie - waarover uiteraard ook nieuws - langsheen de collegiale en haar crypte plus de verdwenen Sint-Pieterskerk (op de door wijlen Albert Cambier hermetselde grondvesten na annex insteek vanwege Willy Deventer…) om langsheen de bijna 14 staties van de ‘kruisweg’ te eindigen in het landelijke Zulzeke… kerkhof vol… Deventers!

1/ Grote Markt 2/ Sint-Martinus 3/ collegiale Sint-Hermes 4/ crypte 5/ grondvesten Sint-Pieter 6/ oude pastorie 7/ College van de Oratorianen 8/ modelinstituut 9/ brons door Florent Devos


http://www.youtube.com/watch?v=7WM6FkEjY_Y

Vervolg uit nr.13 blz.E

Op Palmzondag worden palmtakken (…) uit de tuin naar de kerk gebracht om deze te laten wijden. Vóór de middag 12u gestoken, in elke kamer, de auto, enz. zal hij één jaar lang de mens voor onheil beschermen (christelijk geloof). De oude takken van het vorige jaar en de rest van de gewijde palm worden verbrand. De as hiervan wordt dan gebruikt op aswoensdag van het volgend jaar. Dan worden de gelovigen het askruisje opgelegd. Destijds bij de paters op de Barrière de Fer deed men het met een stempeltje: een kruisje in een kurk uitgesneden en de zwarte palmas wat vochtig gemaakt – wie herinnert zich dat nog? De donderdag vóór Pasen is het dan Witte Donderdag (herdenking van het laatste avondmaal – zie gAZet nr.13 blz.D). Albert Vandenhaute is op Witte Donderdag 1986 overleden en in het nummer van weekblad –AZ daaropvolgend verscheen op tekst van Willy Deventer zijn in memoriam. De klokken luiden een laatste maal op Witte Donderdag en zullen tot Paaszondag zwijgen. Kinderen geloven dat ze naar Rome trekken om er paaseieren te gaan halen en, als ze naar hun respectieve torens terugkeren, de chocoladen eieren in de tuinen te droppen. Op Goede Vrijdag sterft Christus aan het kruis. VERVOLG OP BLZ.M

Crucifix in Sint-Hermes.

VERVOLG UIT NR.13 BLZ.E

Het parochiekoor van de Klijpe o.l.v. dirigent Jean-Paul Verhaeghe (inzet) zal op Pasen de Deutsche Messe van Schubert uitvoeren tijdens de Paasmis van 10u. Bovenaan het koor op het doksaal van de Klijpekerk (inzet). Midden tijdens een kerstconcert te Gent en onderaan de voltallige groep. Paul Carteus is is de organist (uiterst rechts).

L 14’13


Om drie uur de vrijdag vóór Pasen wordt het stervensmoment van Christus herdacht: en Hij gaf de Geest! De zaterdag tussen Goede Vrijdag en Paaszondag wordt Stille Zaterdag genoemd. Op het einde van deze Goede Week zoals ze wordt genoemd door de gelovigen, zijn er zelfs geen misvieringen als naar gewoonte! Is het zogenaamde lange evangelie, naargelang de parochie en haar mogelijkheden gebracht door een verteller (bindtekst), Christus en elke andere persoon die iets zegt in het lijdensverhaal van Christus (de derde lezer), dan klinkt uit het evangelie op Pasen de opstanding uit de doden van de op Golgotha gestorven Zoon Gods: ALLELUIA. Luister in de HOME van nr.13 naar de klassieker voor deze tijd: het Alleluia van Friedrich Händel. Inderdaad… HEMELSE muziek! De paus geeft op Pasen vanaf het middenbalkon in de gevel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome zijn zegen Urbi et Orbi, voor Rome (en de pelgrims op het Sint-Pietersplein) en voor de hele wereld. In vele talen spreekt het staatshoofd van Vaticaanstad zijn paaswensen uit en van Johannes Paulus II, de Pool Karol Wojtyla is, met ‘n knipoog voor onze noorderburen, zijn “Danke voor de bloemen” bekend! Zie in gAZet nr.13 de traditionele paasworp van honderden paaseitjes na de mis van 10u op de Kleine Markt te Ronse.

WEEK VAN DE AMBACHTEN

VAN LEEST TOT SCHOEN, VOOR… OP Z’N P-A-A-S-B-E-S-T!



De paaswakes te Ronse zijn op Paaszaterdag te 18.30u in de kapel van het AZ Glorieux (de kliniek) en te 20.00u zowel in Sint-Hermes als in Sint-Pieter. De plechtige paasmis wordt op Pasen geconcelebreerd te 9.30u in de kapel van het ziekenhuis, te 10u zowel in Sint-Hermes als op de Klijpe (zie blz.L), te 10.30u bij de paters (Sint-Antonius) en te 11u in Sint-Martinus. ZP!

Onder dit merk MONARCA valt er tot aan de andere kant van de wereld de naam RONSE te ontdekken en wel op ambachtelijk gemaakte dansschoenen voor salondansers. Alleen voor heren! Ze worden ver-

vaardigd in alle mogelijke maten en in 56 modellen. Meestal zijn het zwarte dansschoenen in verschillende leersoorten met vooral tressés, volledig zwart of in zwart & wit (zogenaamde picqué schoenen) voor de Amerikaanse markt (New York, Los Angeles, …). Henri haalde via Koppen de Belgische televisie…

M 14’13

VERGEET DE EXTRA PAGINA NIET HELEMAAL ACHTERAAN, KIJKEN ÉN LUISTEREN

VERVOLG VAN BLZ.L

Nadat ze hun hoogtepunt hadden bereikt, schoven de gebroeders Jef en Rik Verelst de dansschoenenjob door aan Henri Vandemaele, schoenmaker te Ronse.


In de begintijd van weekblad –AZ organiseerden wij samen met de toenmalige Unie der Handelaars een event met vele acteurs uit de TV-serie Wij, Heren van Zichem. Die Goede Vrijdag in de jaren stillekes liep centrum Ronse vol volk, ooit de drukst bijgewoonde…

MET DE

R

OVER ‘HUIS DE BROCK’ (vervolg van blz.D): In de voormalige ambtswoning van wijlen studieprefect Walter De Brock, genoemd ‘HUIS DE BROCK’, heeft het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) zijn intrek genomen. De woning werd zowel binnen als buiten gerenoveerd met nieuwe ramen met dubbele beglazing, nieuwe voor- en achterdeur, nieuwe plafonds, nieuwe elektrische bedrading, nieuwe keuken en toiletten enz. De woning blijft deel uitmaken van het schoolterrein van het Koninklijk Atheneum Ronse.

N 14’13

VAN RONSE!

29 maart 2013: 17u Rooseveltplein spectaculaire eierworp, hoofdprijs = 250 euro 14>19u festival springkastelen, kinderanimatie en wedstrijd mooiste etalage…

http://www.youtube.com/watch?v=6GdeU0ww4zY

B A C H E V O O R D E A N N E X N AA S T H E T S TA D H U I S

‘De vod’ van 50km tot aankomst Ronde van Vlaanderen hangt halverwege doortocht Ronse, t.h.v. huisnr. 36 op Hogerlucht…


O C

‘k Been hard va leehn…

14’13

‘t A° uit zien gat vroegen…

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

Zoals we bij de start van gAZet meldden, is er in dit lokaal digitaal weekblad vaak ‘n woordje of zinnetje Ronses te vinden. Zo ook op deze bladzijde, weer 10 nu eerder begrippen cf. onze 10 woordjes enz. uit gAZet nr.10. Dus na JCI, ‘t Atheneum, tévé AVS, Markant, Toast Literair en Ziekenzorg Sint-Hermes nu weer ‘n pageke typisch Ronsese woorden of uitdrukkingen in gAZet. Wordt vervolgd! Noot vooraf: we proberen zoveel als mogelijk Maurice Bouchez te volgen (*).

Op Poessen eiten we patoeterwieties… Afgeleid van het begrip wietie wat staat voor onnozelaar, dommerik (ook beduidend ‘t mannelijke lid!); patoeterwieties zijn… aardappelkroketten, garnituur bij menige paasdis!

O°ch ga°se peitie… Oh gij beeld, ne peitie in de cheûcoolaa, Buunie stond model vuir ne peitie in fondant!

Ga° geluuft daat?… Geloof jij dat?

(*) Bouchez, Maurice, 1998. ‘t Ronssies in guiren en kluiren. Te koop in de Toeristische Dienst.

Ik ben zo nieuwsgierig tot je het mij allemaal gaat zeggen.

Kiekie mei apo°moews… Kip met appelmoes.

Mien peire goe noar de kurse keiken! Mijn vader gaat naar de (wieler-) koers kijken.

Controerie… Tegenovergesteld, tegenstrijdig, integendeel!

En huuft geleik a poesa°… Hij heeft een hoofd als ‘n paasei!

Conteverkierd… Volledig mis, totaal verkeerd. NOOT: weet dat er zelfs binnen het Ronsese dialect verschillende strekkingen zijn. Bvb. is

Rita Claus tijdens haar Ronsese les bij Ziekenzorg…

LEUTIGE RONSSIESE LEESSEN OOK IN GAZET het Ronses van de Kruissens niet helemaal hetzelfde als dat van de Rattenblok (wie weet nog waar die lag?, want intussen totaal uit het landschap nabij de Stookt verdwenen!). Vijf kan je dus rond uitspreken zoals va°ve of dan weer klinkend als veive! Moeilijk te achterhalen wat Maurice Bouchez als uitgangspunt nam voor zijn Ronses dialectwoordenboek, misschien een mix, maar vanwege die a° met dat ‘Zweedse’ rondeke rechts boven laat vermoeden dat hij koos voor het plastisch rond én dus de platste vorm van ons dialect.

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03

PUB001

PUB002

Het omgekeerde van buikloop.

via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

4


INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 14 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s Ronse & New York BLZ.A: stadsberichten; fotograaf onbekend BLZ.B: stadsberichten; bijdrage door Thomas Deriemaeker; eigen foto (‘mummie’) BLZ.C: bijdrage door Eddy Desmet BLZ.D: bijdrage Bertrand Vande Kerkchove; met dank aan de VRT (foto van Filip Peeters als Paul Gerardi; boek Salamander verkrijgbaar in de boekhandel & de serie op beelddrager); eigen foto’s; foto via Eddy Desmet AUTEURSRECHTEN BLZ.E: i.s.m. Ude Vande Kerckhove; archief ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN WD; fractaal (detail) door Beke BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.F: i.s.m. Ude Vande Kerckhove; eigen Willy Deventer is international author met foto; uit Villa Carpentier in Ronse, uitgave CAE-code 109987598, aangesloten bij Stadsbestuur Ronse 2004 SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.G: foto Bertrand Vande Kerckhove; graficus/kunstschilder met TheArtServerfractaal door Beke; eigen foto’s Hakky en code 22912 alsook uitgever bij de KoninkNew York (zicht uit de Empire State Building) lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.H/I/J: uit de scriptie door Loes Deventer; manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder eigen foto’s; fotograaf onbekend; eigen foto’s BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.K: uit Glorieux-Route-Ronse, uitgave Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) door de Broeders van Oostakker 2002 materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.L: eigen foto’s; foto’s via Jean-Paul delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft Verhaeghe; illustratie door Daventra dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.M/N: eigen foto’s zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.O: eigen foto; foto Ziekenzorg Sint-Herdan asap contact op met onze redactie via mes; logo door Willy Deventer; kortstrip door gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- Daventra (Buunie 4) ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.P: COLOFON; foto An Deventer of om er het copyright van te kunnen vermel- OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. nr.14 van 05 april 2013; 19 blz./77 illustr. LEUKE EXTRA PAGINA ACHTERAAN…

gAZet

P

14’13

WILLY DEVENTER NAAR PIERO DELLA FRANCESCA

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

www.gazetronse.be

BLADERversie of PDF/PRINT versie  | 

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

Dit is één van de illustraties die ik als student maakte in het Gulden Boek van de Studiekring, Hoger Kunstinstituut Sint-Lucas te Gent. Het wordt te Leuven bewaard bij KADOC. De illustratie is een kopie op papier met waterverf. Ik klaarde de klus in acht uur! Ik was toen… 20 jaar! Zie ook nr.13 blz.I…


gAZet jg.01 nr.13 &14 vrijdag 29maart 2013


EXTRA PAGINA De tango gedanst door mannen, de gebroeders Macana. In het begin van de 20ste eeuw werd de tango gedanst door mannen, en werden vrouwen scheef bekeken als ze de tango dansten. Nu wordt de tango óók gemengd gedanst. In dit filmpje zie je nog een voorbeeld van de tango, gedanst door twee mannen. En?

http://www.youtube.com/embed/S-mkR-KoPts

 ZOUDEN DIT DANSSCHOENEN ZIJN VANUIT DE PEPERSTRAAT IN RONSE? ZIE BLZ.G & M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.