gazet_jaargang_1_nummer_12_22032013

Page 1

gAZet jg.01 nr.12 vrijdag 22 maart 2013 | 31 blz. & 138 beelditems

nr. 12 2013

<gAZetGRAfiek>

HOME DEEL 3 (MOLENS) OP BLZ.B, C & D

RONSEÓÓKWOONSTAD! GERARD HERMANS

JG.01 NR.12

http://www.youtube.com/watch?v=5F0Vkym2kiA

(1901–1978)

HOMMAGE AAN MIJN VOOR MIJ INVLOEDRIJKSTE PROF! (Willy Deventer; zie blz.P,Q & 11:01)

Moet er nog méér melkkoe zijn?

‘beelden moeten, wanneer ze effect willen sorteren, ‘n verschrikkelijke stilte in zich dragen, een gevulde stilte of leegte; de kijker moet bewegingloos worden voor het beeld, VERSTIJVEN’ (Luc Tuymans)

ZIE BLZ.J & VLG.

BLZ.E

alliene vuir Ronse…

ISEEN

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

… wou als verkocht (sic!) weekblad in 1967 - desnoods onder de gordel - beletten dat weekblad –AZ van de grond kwam, laat staan verder zou verschijnen… verscheen… Lees ZIE Leesblz.H,V,W&Y blz.X


VOLGT VOLGENDE WEEK…

ENKELE GLORIEUX MET EVENVEEL KOEIEN NAAR RONSE - ZIE BLZ.I,J,K,L,M,N

170 JAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS TE RONSE ZIE BLZ.O (VERVOLG)

© copyright zie COLOFON achteraan...

A 12’13

http://www.youtube.com/watch?v=0Gef3q85sPs

Doctor Ovide Decroly en Vader Stefaan Modest Glorieux blijven echt wel de grote Ronsese reuzen die nog volop in het stadsbeeld prijken in tekst en beeld en weerklinken in gesprekken…

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail)

R

alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

VAN RONSE


B

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg) (kaart hieronder: de Molenbeek doorheen Ronse met de situering van de oude watermolens)

5 6

<gAZetGRAfiek>

2

1

molen 1 t/m 6 besproken in gAZet nr.10/11

Geschiedenis & beschrijving van de

BREMBOSMOLEN De zgn. Brembosmolen of Breembosmolen is de enige compleet bewaarde watermolen van de vroegere acht watermolens gesitueerd op de Molenbeek. Hij is gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek. De spaarvijver van ca. 400 m² sluit aan op de bovenloop die een kunstmatige afleiding is van de eigenlijke Molenbeek. Er zijn afzonderlijke sluizen. De molen werd reeds vermeld in de penningkohieren van 1577. Tot in de 19de eeuw was de molen ook in gebruik als schorsmolen voor eikenschors ten behoeve van de leerlooiers. De maalderij is sinds 1962 buiten gebruik, maar de molen draait nu opnieuw op vrijwillige basis en is op bepaalde data of op afspraak te bezoeken (055 21 40 96). Het maalderijgebouw ligt ten noordoosten op het erf. Het heeft een bakstenen voorgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), vermoedelijk uit de 19de eeuw. Links van de maalderij is een paardenen varkensstal. Twee licht getoogde deuren en rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk en dorpels. Laadluik boven deur van paardenstal. Linker zijaanbouwsel (w.c.) met twee rechthoekige deurtjes onder lessenaarsdak. Het metalen rad van 1942 is beschaduwd

12’13

34

7

06

8

door een oude taxus baccata. Natuurstenen watergeul bij het rad. Van het maalwerk is nog aanwezig: driehoekig opgemetselde asput, gietijzeren aandrijfwerk, twee koppels maalstenen, buil, graankuiser, jacobsladder, galg en steenreep, haverbreker en sleepluiwerk met riem. Ook nog houten scherm ter beveiliging van de aandrijfwielen van verdwenen motor en weegschaal. Ten zuidwesten en tegenover de maalderij gelegen voormalig dienstgebouw (schuur en

MOLENS (3) stallen), thans woonhuis. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (eternitpannen) met rechthoekige muuropeningen, houtwerk vervangen. Rechts aansluitend gedeelte met schuur en stallen, met gebogen poort. Vervolg op volgende blz./foto’s op blz.D

7

Zie recentere kaarten alsook actuele foto’s op blz.C

Naar http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=1377


De huidige eigenares staat in voor een degelijk onderhoud en stelt de molen dus toegankelijk voor bezoekers na afspraak en tijdens de druk bijgewoonde molendagen. Op 16.01.1987 werd de Brembosmolen beschermd als monument (inbegrepen: molengebouw, watergeul, maalsluis, voorsluis, sluis van het spaarbekken, waterrad en roerend werk) en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. Begin 2009 werden de tandwielen hersteld. In 2012 vernieuwde Molenbouw Wieme uit Zulte het waterrad. ACTUELE FOTO’S ZIE VOLGENDE PAGINA

7 MB

NS AW v

DE WATERPARTIJ (BLAUW; ZIE TEKST), HET FEITELIJKE MOLENHUIS (ROOD) ALSOOK DE INDICATIE VAN MOLEN OP DE KAART (GEEL), ZIJN OP DE UITVERGROTING INGEVULD (ZIE ALLE BRONNEN IN COLOFON). BEMERK ASSOCIATED WEAVERS (AW) ALSOOK DE NINOOFSESTWG. (NS) EN ‘T MUZIEKBOS (MB) OP DE KAART. LINKS SITUERING OP TWEE STAFKAARTEN.

gAZet

C

12’13

RONSE

De Brembosmolen is de enige die, samen met molen Ter Hengst, voorkomt op de dépliant Molenkaart OVL.

De gegeorefereerde kaart (recent; bordeaux) laat weer de fout zien vanwege de landmeters uit 1684 t.o.v. de exacte kaartpositie (zie pijl)..


D

Vervolg van blz.C: de Brembosmolen (soms in werking); A is gelinkt met de andere A, B met B enz.

12’13

D

B A

7

A De Molenbeek

E E De Molenbeek stroomt vlg. de pijlen rechts en doet het rad draaien dat op z’n beurt de molenstenen in beweging zet…

C

B

D

D

C

De Molenbeek stroomt hevig toe vanuit de IJsmolen (zie molen 8 vlg. week).


TOT VOLGENDE WEEK VOOR ‘N NIEUWE iiGAZET!

OP DE KAST! ARGENTINIË VEROVERT VERDER DE WERELD…

Brak er na het wat lollig (volgens Wim was het ontroerd of zei Becaus dat?) gekirde Habemus Papam gevolgd door de naam van de gelukkige (?) verkozene, opvallend weinig applaus op van dat plein in Rome kleiner dan onze Kloef, Maxima van Argentinië, beter bekend als dan brak het verdriet van Rome spoedig vanuit prinses Maxima van Oranje-Nassau , beklimt vele media. Niet in het minst de Argentijnse weldra aan de zijde van Willem-Alexander de zelf, enkele felle aanhangers niet te na geNederlandse troon waarvan Trikske absoluut sproken. Het heette dat die man in het wit niet naar beneden wil. Daarboven uitgekeken, een zuiver zat wat de junta betreft (moeders van kroon die begon te wegen. Argentinië claimt verdwenen en in het niets opgeloste jongeren nu alweer dat groepje Falkland eilanden waar- wreven hem wegkijkende schuld aan). Zijn bij His Majesty laat referendummen: afblijven, fietstochtjes heetten georkestreerde oogverWE STAY BRITISH! Argentinië overklaste ooit blinding en met zijn Franciscus zette hij iederde soccerwereld en zal dat wel weer doen, een op de verkeerde voet (niet die heremiet want onderhuids dààr altijd mee bezig! En kijk, van Assisi, wel die andere, later dan toch weer Argentinië levert nu pardoes ook de nieuwe die van Assisi!). Gays zijn de duivel zelve en paus. Nieuw kun je wel zeggen, want de oudnog van dat moois. Dan denk je toch, allez, ik bakken loopt weldra ook ergens rond in Vatideed dat: is dàt alles waartoe die rode batterij caanse kloostergangen! Zijn er nog zekerhekardinalen - blijkbaar tegen hun goesting den? Gaat het op die manier verder, zijn ze ingekwartierd onder des Michelangelo’s weldra met vier, kunnen ze manillen… kleuren in natte pleister - toe in staat zijn? Waarmee gAZet wil zeggen dat het met een Bleek ook nog dat met Benedictus netto acht nieuwe rubriek begint: OP DE KAST! Die kast jaar waren verloren, want de Argentijn had hoeft niet altijd in Ronse te staan. Rome heeft toen reeds kunnen winnen, maar Duitslandevenveel inkt nodig om geschreven te worArgentinië werd met 1-0 afgevlagd en den. Die kast is, al staat ze eens niet ter Danneels danig kwaad kijken naar witter dan Hermesstede, altijd ergens met Ronse verwitte rook… Jozef! Oók gezien destijds? bonden… Ook Ronsenaars vergapen zich aan Wist je dat de kardinalen niet eens in eigen koning voetbal, aan een of andere prinses kweekvijver hoeven te vissen, allemaal klonen

van elkaar (en dan maar tegen in vitro fertilisatie kankeren)? Iedereen kan tot paus verkozen worden en je bent maar paus als je JA hebt gezegd (in het Ronssies is dat ja°!). De Italianen zagen zó graag weer ‘n Azurro in Petrus z’n rode schoenen, wel, kijk eens linksboven. Geef toe, ne knappere vent dan deze die ze nu in ‘t wit vanuit die schouwpijp hebben getoverd. Wedden dat de vrouwen méér zouden mogen doen in… Moeder de Heilige Kerk? Ik kom tot de insteek voor deze OP DE KAST… Waarom jaagt de maatschappij zichzelf alsmaar … op die kast!? Inderdaad is het vanwege de VRT niet te verstaan dat ze omwille van nauwelijks 10% pratikerende katholieken (procentgewijs zijn er dubbel zoveel holebi’s!) ‘n hele televisieavond hypothekeren om te orakelen: we (WE?) hebben een nieuw paus. Ferme hetze daartegen vanwege de vrijzinnigen, niet geheel onterecht, moet ik toegeven. Kadootje: ooit gemist ‘n tijdlang gratis voor de woensdag 13 (!) maart verschoven programma’s. Dus… Thuis komen kan nóg! We worden met z’n allen als mens geboren, dus iedereen gelijk voor de wet zou ik rechtsstatig concluderen! Niks van! Directe indeling in roze en blauw (verschilt naargelang de regio) en ongelijk tot de meerderjarigheid, toch nog altijd… 18 lentes verderop! We liggen nog altijd zo vast aan begrippen, aan woordjes. Neem het huwelijk bvb.! Laat dat toch aan man en vrouw (niet afhaken, verder lezen, niet wat je denkt!)! Man & vrouw huwen; man & man of vrouw & vrouw… verbinden zich (in de echt). MAAR wél met evenwaardig civiel effect. Als personen elkaar graag zien, mag er geen probleem zijn dat dubbele X chromosomers ‘n Y willen vinden bij de andere of wie reeds ‘n Y heeft ‘n tweede Y bij de geliefde! Et alors? Dus gelijke rechten voor man & vrouw én evenzeer voor man & man en voor vrouw & vrouw. Laat ons dat voor onszelf uitmaken! Een ander begrip is… priester. Laat dat aan de mannen. Man en vrouw zijn elkaar ‘s gelijken, maar ze zijn ongelijk gemaakt. De een heeft pijl op de hoepel en de andere een kruis, so be it! Priesteres?, kom nou, verzin een ander woord om het voorgaan van vrouwen in Gods dienst te duiden. In nood mag iedereen dopen,

E 12’13 MOET (!) iedereen dopen. Tekening nodig? Men heeft dat wel gefikst met het begrip… euthanasie. Niet in de Kerk, maar in de seculiere samenleving! ‘Gij zult niet doden’, waarop denk je dat actief euthanasie plegen neerkomt? Zelfdoding door andere handen. Hugo Claus, meer zeggen hoeft niet! Ik heb een voorstel: gun de Argentijn in Rome zijn WITtebroods weken, de Curie zal hem wel wat minder lomp leren lopen (hij kan in de leer bij zijn downstairs buur Jozef Ratzinger, want die liet Benedictus… schrijden). Geef hem 100 dagen, sire en beoordeel niemand naar zijn verleden. Een paus stelt nu eenmaal weinig daden, oordeel naar zijn uitspraken... De Kerk heeft altijd veel zin in miseen-scène gehad, kijk naar de gebouwen, kijk naar mijters, kromstaffen en gewaden, naar de kleuren ook, volleerde marketing, al van in den beginne en voila zie, ten bewijze… … ’t Is bijna Pasen en ook de Ronsese klokken zullen einde Goede Week weer naar Rome trekken (Dominique Wybraeke weet er alles van). In 2015 trekt Fiertel Ronse misschien wel naar Rome. Als de witte Argentijn de bellen van onze bellenman zal horen, zal hij opstaan, het gordijn wegschuiven van het raam met uitzicht op ‘zijn’ Kloefke, hij zal het venster openen en zwaaien en alle Fiertelgangers zullen scheef naar… rechts kijken, wat omhoog en denken: ‘t is nog zo’n kwaaie niet, hij vraagt ons seffens op de koffie. Drinken ze in Argentinië, toch?

http://www.youtube.com/watch?v=oKtEcod6M1g

http://www.youtube.com/watch?v=e7Ns1U0OnE8

(witloofprinses of andere…) en hoezeer de dame in pyjama puffend op een AZ-Glorieuxbed ook foeterde tegen al dat goud dat blinkt in Vaticaanland (ik was die woensdagavond tijdens het avondjournaal op VRT op ziekenbezoek), ze blééf kijken wie er uiteindelijk als nieuwbakken paus op dat middenbalkon ging verschijnen. Van een lezer had gAZet (knipoog naar K.B.!) ‘n paar weken terug de grap, zie linkerbovenhoek, gekregen én die we prompt net alvorens online te gaan nog in ons COLOFON konden nestelen. Eens niet de uitgever die tot volgende week vrijdag 11 uur zwaait, maar de nieuwe paus. himself LOL! Misschien ontging het je! De visuele grap stond klaar om er de vorige vooruitblik aan te koppelen, maar Rome besliste er anders over en dus kozen we voor meer lokale faces (zie op blz.T in deze gAZet).

WD


Geen verse RONSE DEZE WEEK, maar uit een zomerse week ‘n paar jaren terug, toen de top van de Sint-Hermestoren aan herstelling toe was en vanop ‘onzen berg’ (er was nog lang géén sprake van ‘n gAZet!) werd gefotografeerd. Bemerk de toren v/d oude Sint-Martinuskerk & de Spileerstoren in Anvaing.

JONG TEXTIEL, editie 2, laat vijf ontwerpers zien die bewijzen dat een goeie 'fond' en een sterk uitgewerkt concept, als basis kunnen dienen om bedrijfsleiders te overhalen om met hen samen te werken. De geselecteerde ontwerpen worden in twee perioden tentoongesteld. De eerste drie ontwerpen van 20 maart tot 3 mei; de volgende vier ontwerpen van 14 mei tot 05 juli 2013.

GEVONDEN: FABRIEKSSCHOUW IN RONSE!

• Esther Van Schuylenbergh met 'Murmuration’ • Maghalie Dooms met '(Im)perfection' • Veerle Tytgat met '(G)(H)HAREN' • Hélène Borgers met 'Acedia' • Laure Van Brempt met 'sjaals voor Werner Mannaers', een' handtas voor Eline Van Ree' en een 'gordijn voor kunstenaar Rinus Van De Velde' De tentoonstelling is vrij te bezoeken elke werkdag van 9u tot 17u. Kom je in groep, verwittig dan even vooraf. Dit kan telefonisch op 055 21 80 07 of via e-mail: info@tio3.be. Waar in Ronse?... TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse.

Mark Van Huffel, Jeanette De Jaegere en Burundese Rose-Marie kwamen catechese Sint-Hermes Ronse vertellen over Burundi n.a.v. (Broederlijk) delen met de armsten.

F 12’13


De kle(u)ren maken de man (én de vrouw)!

gAZet

G

12’13

zelf invullen

De Doncker

… tekende en kleurde zich met zicht op de nakende verkiezingen anno 2012 in de kijker, getuige het persartikel vanwege Marc De Venter in Het Laatste Nieuws over Huberts rONSeboot…

gAZet’s primo Valentino als ‘n volleerde Ronsese Leonardo di Caprio op de voorsteven…

http://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA

Wie helpt rONSe na 14 oktober? ‘n Beetje beloven en niets geven, laat de Ronsese ZOTTEN in vrede leven…

Jeske, de Luc, onze Wouter, Jan et les autres op blz.11:00


We kaartten het reeds aan vorige week in onze scheve kolom dat De Ronsenaar het licht in de ogen van concurrent weekblad –AZ niét gunde! Lees verder… Zij kondigen hun initiatief aan met zeer veel fantaisie. Eigenlijk gaat het over een persoon, die te Ronse een publiciteitsbureau wil oprichten – én dat is zijn volle recht. Dit is een eerbiedwaardig vrij beroep. Wij nemen hem niet kwalijk dat hij het wat omslachtiger voorstelt. Het is een publiciteitsstunt lijk een ander, alleen aan dokters en apothekers verboden. Wij nemen ook aan, dat een uitgeversbedrijf – vreemd aan het arrondissement – hier van gebruik wil maken, om hier meteen haar bureel te vestigen en eveneens een kans te wagen… Wij zouden hun zelfs een raad durven geven, en zeggen dat hun publiciteitsprijzen nogal hoog liggen…bv. dubbel zo hoog als die van ons blad, bv. 10.000 F waar wij 1.700 F vragen – met de prijs voor de kleine annoncen ± in dezelfde verhouding. Natuurlijk zullen zij in de twee talen opnemen (mits nog eens dubbele prijs). Natuurlijk spreken zij van een dubbele oplage en dit kan wel waar zijn, zolang zij gratis reklameperiode zijn. Zij spreken stout over D.E.V.E.A. controle…Er staat voorzichtigheidshalve niet bij, of het een éénmalige bij de eerste druk is. Meer zeggend zou zijn geen controle bij de gedrukte oplage…maar na gratis verspreiding controle bij de post. Hoeveel weken gaan zij ook dit door D.E.V.E.A. laten controleren en langs hun blad aan de adverteerders meedelen. Maar kom, dat zijn allemaal risico’s die zij en de adverteerders voor zichzelf moeten nemen.

betwijfelen of zij zich voor zo iets zouden willen laten kennen buiten de grenzen van Ronse – want zelfs Kruishoutem rekenen zij reeds als wingewest. Hun excuus: wij gaan ook in Henegouwen verschijnen. Wij zijn echt benieuwd…er zal zeker gelachen worden in Henegouwen!

Maar waar men blijkbaar niemand meer ernstig opneemt, dat is waar zij in een nota aan de Burgemeester, een van de zeldzame socialistische volksvertegenwoordigers die op 5 nov. naar Antwerpen ging manifesteren voor de vrijwaring van het Vlaams karakter van Vlaams-Brabant – hem voorstellen een tweetalig gedoe voor het Vlaamse arrondissement Oudenaarde te patroneren. Kan men iemand vlakker in ‘t gezicht zeggen, dat men hem niet ernstig opneemt? En alsof dit niet voldoende ware, zelfs voorstellen dat het zo verdienstelijk Vlaams Kultureel Kontakt van Ronse, zitting zou nemen in hun patronage-orgaan. Zelfs de Vlaamse jeugdvertegenwoordigers zouden er bij zijn. Waarom niet ineens zeggen dat men de Vlaamse zorg van al deze mensen niet ernstig opneemt en hen voor louter politieke «totentrekkers» aanziet. Wij zouden het tot op zekere hoogte nog kunnen nemen voor de Handelskamer van Ronse – hoewel wij zelfs voor deze

Waar mag zij dit niet? Alle zakenlieden van Ronse willen dit… zelfs zonder dat zij er voor vragen hun huishuur te betalen. Omdat zij door de stadswerklieden pankartes willen laten aanbrengen? Ernstig blijven, dat is toch de goedkoopste manier om een blad te vullen? Omdat zij duizend zaken beloven, die de andere bladen al twintig jaar vrijwillig en onbetaald doen? Het komt ons voor dat de ware plaats van de stadsbedienden in stadsdienst is… en dat het ware centrum voor toeristische voorlichting het stadhuis is. Dat men hier gerust bijkomende kosten mag maken. Dat het omgekeerde eenvoudig zou neerkomen op vluchtmisdrijf of onverantwoorde geldverkwisting. Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de stad iets meer wil doen. Maar de toekomst van het Ronsisch toerisme en economie zal in niets gediend zijn met een reklameblad meer of min in de eigen streek… maar uitsluitend met meer publiciteit BUITEN de streek. Zowel toeristisch als economisch ligt het enig nuttig reklameveld buiten de streek en hier is nog veel aan te doen, en elkeen die kan wil en moet meewerken.

H 12’13 Het staat vast dat alle bladen in het ganse land bereid zijn kopij op te nemen, wanneer ze iemand maakt; zet daar eens ‘n bekwame stadsbediende aan, of laat een stadsbediende zulke kopij ontvangen en aan de bladen overmaken! Dit zal aan de stad geen centiem kosten en zij zal er heel wat meer mee gediend zijn.

Zoals wij het hoger zegden… dat deze heren zelf hun plan trekken zoals alle andere nieuws- en reklamebladen (  V)


http://www.youtube.com/watch?v=JNhJNWpMWNo

DETAIL 

(*)

VADER GLORIEUX MET VADERS MELKKOE NAAR VERPAUPERD RONSE

DETAIL 

WE SCHRIJVEN ROND HET TIJDSTIP VAN DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID EN STEFAAN MODEST GLORIEUX IS INTUSSEN KAPELAAN IN HET VER-

gAZet 11’13 12’13

N.a.v. 150 jaar Zusters van Barmhartigheid werd in 1995 een internationale tekst- en tekenwedstrijd georganiseerd in Belgische en Nederlandse scholen met Glorieux-etiket. Willy Deventer (hier in het Algemeen Ziekenhuis Glorieux op Hogerlucht bij de uitvergroting van zijn Glorieux met koe naar Ronse) was er de directeur van en hij bekwam er de hoge bescherming van koningin Paola voor. Hier enkele van die kindertekeningen… PAUPERDE RONSE (DUIZENDEN BEDELAARS IN DE STRATEN!). HIJ HEEFT BROEDERS VAN GOEDE WERKEN ROND ZICH VERZAMELD EN OOK DIE ONTBREKEN ELEMENTAIR VOEDSEL EN DUS GAAT STEFAAN BIJ Z’N OUDERS IN SINT-DENIJS VOORBIJ AVELGEM OM EEN MELKKOE BEDELEN. HIJ KRIJGT HET DIER MEE OP VOORWAARDE DAT HIJ DIE ZELF BIJ NACHT, DE MAAN SCHIJNT (*), NAAR RONSE BEGELEIDT. GLORIEUX, EEN GEDREVEN MANNETJE, MOET GEEN TWEEMAAL NADENKEN…

en ook op de volgende pagina’s nog enkele van die puike juweeltjes…

IJ


J

De hele tekening  waarvan op de HOME alleen Glorieux met koe staat; ze is van Sara Lieveld uit SintMartens-Latem (°30.XI.1988). Ernaast de volledige tekening  van het detail op blz. K, getekend en gekleurd door Liselotte Bockstal uit Ronse (°29.VII.1983).

12’13

Volledige tekening annex uitvergroot detail van de tekening van Jos van Zeeland uit Nederland (°10.X.1988) 

De hele tekening is wonderlijk gecomposeerd…

… en Glorieux in detail is uniek monumentaal…


K 12’13

Werden er ‘n paar duizend kindertekeningen ingediend voor de Grote T&T-wedstrijd Glorieux 1995, dan figureerden er enkele in het jubileumboek dat ‘de kliniek’, thans AZ Glorieux uitgafe n.a.v. het 50jarig bestaan in 2002, uitgaf.

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03 via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

PUB001

Links onder de logo’s ontwikkeld door Willy Deventer voor het boekdeel Glorieux in 50 afbeeldingen (ingevolge 50 jaar ‘kliniek’!) en het T/T-W-logo dat hoorde bij de wedstrijd. Hierboven het logo ZvB (staat voor Zusters van Barmhartigheid) dat sindsdien gebruikt wordt door de congregatie zowel in de Belgische (zetel Ronse) als in de Nederlandse Provincie (zetel Eindhoven). Zie ook gAZet nr.05.


op z’n weg naar Ronse met de melkkoe… én bedelaars!

L 12’13

(tekening door Renaat Verhellen uit Ronse °23.VII.1986)

<gAZetGRAfiek>

wuiven naar de vroege opstaanders in Ronse

Vader Glorieux met zijn melkkoe op weg vanuit Sint-Denijs naar Ronse…


M

SANDRA DAVID UIT RONSE

gAZet 12’13

JELLE COOLSAET UIT RONSE


N 12’13

… omzet in een lijn waarbij ‘n paar invullingen in zwart, dan geef je Pablo Picasso met ‘kindertekeningen zijn pure kunst’ meteen groot gelijk…

A

B A/Jos van Zeeland B/ Sara Lieveld C/ Veronique Brondeel D/ Sandra Vancoppenolle E/ Janne van de Ven F/ Renaat Verhellen

Als je dan, bij wijze van grafisch résumé, enkele van die

Glorieux-met-koe

D

C

E

F


170 JAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN RONSE 1843-2013

O 12’13

praktijk, aangezien de toenmalige sociaal-economische toestand voor de meeste mensen het verder studeren radicaal uitschakelde. Zo bezat de school zeer vroeg degelijk uitgeruste klaslokalen voor natuur- en schei-kunde. Studieprefect Walter Debrock (midden) 

De ‘Ecole primaire supérieure de l’État’ (1843) De geschiedenis van het Officieel Onderwijs begon eigenlijk reeds vóór de Belgische onafhankelijkheid. Onder het Franse bewind van Napoleon Bonaparte onderging de onderwijsstructuur in ons land ingrijpende veranderingen. Alle bestaande scholen werden immers gesloten en het was de bedoeling om enkel nog scholen onder staatscontrole toe te laten. De voorgeschreven gemeentelijke officiële lagere scholen werden echter zelden opgericht en zeker niet in Ronse. Ook tijdens de Hollandse overheersing (1815-1830) bleef de wettelijke oprichting van openbare scholen dode letter. Het eerste wetsontwerp op het lager onderwijs werd in 1834 ingediend door de liberaal Charles Rogier, maar het duurde tot 1842 vooraleer de eerste organieke wet op het onderwijs tot stand kwam. Door die wet moest elke gemeente een school met kosteloos onderwijs oprichten. In 1843 werd in Ronse de eerste officiële lagere school, met name de “Ecole primaire supérieure de l’Etat” opgericht, ter hoogte van de kruisbeuk van de oude

Sint-Martinuskerk en de (huidige) tingieterij in de Sint-Martensstraat. Langs een brede toegangspoort kwam men op de grote speelplaats waarrond klaslokalen, een afdak en sanitaire voorzieningen waren opgetrokken. De heer Van Blaeren was de eerste directeur. Artikel 3, § 2 van de basiswet van 1850 op het middel-baar onderwijs voorzag in de oprichting van 10 Koninklijke Athenea en 50 Staatsmiddelbare Scholen. Reeds in 1851 kwamen er hiervan 39 tot stand, waaronder de “Staatsmiddelbare School” (beter bekend als de “Ecole Moyenne”) te Ronse. In feite was dit geen nieuwe school, maar de omvorming van de “Ecole primaire supérieure de l’Etat”. De eerste personeelsleden werden overgenomen van deze basisschool. Samen met de zusterscholen uit Gent en Aalst, zal Ronse lange tijd deel uitmaken van de enige drie inrichtingen voor staatsmiddelbaar onderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen. Het onderricht verliep uitsluitend in het Frans, behalve het ene uurtje Nederlands in de week. Alle leervakken werden vooral afgestemd op de

De ‘Staatsmiddelbare School’ in de Kasteel- en de Vanhovestraat” (1900) bouwen voor de Rijksmiddelbare School met Atheneumafdeling. De architect ervan was Albert Massez. Door een Besluit van de Regent (Prins Karel) daterend van 1947, werd de onderwijsinstelling verheven tot rang van Koninklijk Atheneum. Het Rijksonderwijs te Ronse heeft zeer veel te danken aan de heer Studieprefect Walter Debrock (zie foto), die – zoals ere-taalinspecteur Raph Demets het zo kernachtig Ondertussen deed zich een opmerkelijk feit uitdrukt – van een dorpsschool een Koninklijk voor. Het stadsbestuur van Ronse, dat het Atheneum gemaakt heeft. Tussen 1946 en Officieel Onderwijs zeer genegen was, liet in de 1961 onderging het Rijksonderwijs te Ronse jaren 1936-1937 ter hoogte van het Koningin een gevoelige metamorfose. Astridplein een groot ultramodern complex Vervolg op blz.Y In 1925 werd een Grieks-Latijnse afdeling opgericht, waarmee de basis werd gelegd van de verdere uitbouw tot Koninklijk Atheneum. In 1932 kregen ook meisjes toegang tot de school en werd de Atheneumafdeling gesticht door de oprichting van een derde Wetenschappelijke en een derde Grieks-Latijnse. Deze Atheneumafdeling groeide tijdens het schooljaar 1936-1937 uit tot een volwaardige zesjarige cyclus.


kondigt nu ook ‘n vernieuwing aan van haar uitgave; waar hebben we dat nóg gehoord? De wijk Floréal krijgt een facelift en de start van de tweede fase van de bouwwerken is een feit. Rond een centraal groengedeelte komen rijwoningen alsook kleine flatgebouwen. Volgens plan moet alles eind augustus 2014 zijn afgewerkt.

PUB002

Inzicht nr.46 brengt drie grote blokken: vanop de cover en te zien hierboven wordt enorm veel aandacht besteed aan het terug op gang schieten van de… Stadstuin (lees: De Kloef)! Het college van burgemeester en schepenen wordt nogmaals voorgesteld (opvallende afwezige op de ploegfoto is stadssecretaris Linda Vandekerkhove). De bevoegdheden staan nogmaals op ‘n rij en de Fiertel hoort bij twee CD&V-schepenen blijkbaar: Agnes Van Crombrugge en Ignace Michaux. De evenementenkalender voor Ronse is weer goed gespekt. Ronse wordt in enkele ‘wijkagentzones’ ingedeeld met per zone foto en naam van de verantwoordelijke wijkagent(e).

Naar aanleiding van de Vitruviusman vanwege Leonardo Da Vinci (zie gAZet nr.11 van vorige week), gaf ik wat uitleg omtrent de menselijke verhoudingen en het tekenen ervan. Ik kwam geheel onverwacht uit bij professor Gerard Hermans van wie ik anatomiestudie annex tekenen naar naaktmodel kreeg. Ik wil hier in ‘mijn’ gAZet homma1903 ge brengen aan deze voor mij zéér invloedrijke docent. Hij leerde zijn studenten kijken om te weten wàt ze te tekenen Een lezeres bezorgde gAZet de foto van haar grootoom Robert Vandepladutse die hadden. Onmogelijk in 1903 zijn naam kraste in één van de zonder studie van de steentjes kapel Wittentak (uit gAZet nr.09). anatomie, beendergestel, spieren, articulatie, licht en donker, contrast & overgang! Hij tekende zelf zijn zéér aanschouwelijke dia’s (direct met inkt op glas). Engelsenlaan 21 Hij was bijna emeritus Ronse | TEL 055 21 53 03 toen ik colleges van hem kreeg. Hij kon ook BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF ‘preken’, maar steeds LEDERWAREN kwamen zijn soms GESCHENKEN scherpe woorden vanuit FANTASIEARTIKELEN zijn kunstenaarshart.  I N L IJ S T I N G E N

P

gAZet 12’13

http://www.youtube.com/watch?v=8wxVTIB6qE4


Q

GERARD HERMANS

Twee bladen uit het boekdeel anatomische illustraties ď ° (naast een boekdeel leerstof over anatomie) door Gerard Hermans. Middenin ‘n retrospectieve in 2012 met eveneens werk van dochter Mien Hermans keramiek. Rechts Gerard Hermans bij een van zijn werken met die typische lijnvoering. Hier links zijn kinderen: Marc, Mientje, Louc, Lieveke, Johan & Walter (zie ook blz.11:01)


Vorige week zochten we de voet van... ‘LENTE’, een monument in het Bruulpark om de gesneuvelden van WOII te gedenken (1964). Brons van Jozef Cantré (1890-1957). ‘n Beeld om nooit genoeg van te krijgen:

http://www.youtube.com/watch?v=J7u9x50GGGs

R 12’13

Het moet niet altijd ‘n mensenvoet zijn (‘n duivelspoot was er ook reeds!), dus voor deze week: welke voet(en) is/zijn dit en waar? LENTE van Cantré is mét stip ‘t mooiste brons van Ronse! Ongezien hoe zo’n zwaar monument zo dartel kan figureren, echt als een jong veulen, immers… LENTE! Door het beeld wat uit z’n as te zetten, ontstaat ‘n prachtig dynamisch elan, zo van: LOOP!


http://www.youtube.com/watch_popup?v=VumaWumENEk

S

FOTO VRT

12’13

Bovenaan een nieuwe hint om gAZet beter te lezen, te bekijken en te horen.dat van die vier…

Wat is hier mis mee? Zie blz.U

LOU

…noten op notenbalk kennen onze lezers reeds: wil zeggen dat er muziek schuilt achter de link (met onze excuses als het gekozen muziekfragment voorafgegaan wordt door een pub, effe geduld dan plz); we voegen er nu desgevallend een icoon bij, nl. een oog, wat wil zeggen dat de link niet alleen te beluisteren valt , maar ook bekeken moet worden, wil men de context snappen (bij alleen muziek valt ook te kijken uiteraard, maar gAZet verder lezen is feitelijk de boodschap). Dus hierboven i.v.m. LOU: kijken, lezen én luisteren…

Ronse’. Het Ronsese museum leende het materiaal uit voor de weverijscènes. De opnames vonden plaats in een schuur in Maarkedal. De vuursalamander heeft zijn biotoop in het Muziekbos (zie foto onderaan de vorige kolom).  ‘Salamander’, de populaire zondagavondreeks van VRT, bedankte in de eindgeneriek ‘MUST, museum voor textiel te

 Ronse stelde zich kandidaat om de zomertalkshow van Marcel Vanthilt te ontvangen. Een week lang zou de hyperactieve presentator dan uitzenden van op de Ronsese Grote Markt. Schepen van citymarketing Ignace Michaux maakte de kandidatuur enthousiast wereldkundig. Een week lang reclame en publiek zou de hoge prijs (€35000) rechtvaardigen. In vergelijking met de komst van de Enecotour twee jaar geleden (€50000) valt die trouwens nog mee…

Marcel Vanthilt noemde Ronse afgelopen zomer nog een ‘leuke stad’. H ij i s d u s w e l k o m .

 Misschien heb je het gemist maar het heeft vorige week gesneeuwd. Het VTMnieuws meldde dat één van de spectaculairste sneeuwophopingen te vinden was in Ronse. In de Dammekensstraat wees de meetlat 124 cm aan. Nooit gezien, zeker niet zo laat op het jaar. Ook gAZet vindt dat de lente nu maar moet beginnen. (foto uit VTM journaal)


T 12’13

Op deze wijze richt de uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zich iedere donderdag tot de voor de VOORUITBLIK ingeschreven lezers. Zo worden ze eraan herinnerd dat gAZet de dag erop - élke vrijdag 11 uur één week lang - weer verschijnt en met een boodschap, al eens ‘n pagina uit het verwachte nummer alsook een pagina-overzicht, ziet de lezer zo ongeveer wat er op haar/hem afkomt. Wil je ook een VOORUITBLIK ontvangen of wil je dat jouw vrienden bvb. zo’n VOORUITBLIK krijgen, e-mail ons dan jouw of hun adres(sen): gazetronse@gmail.com. gAZet maakt er onderwerp: gAZet nr.11 in vooruitblik! graag werk van… dag beste lezer gAZet komt er weer aan... www.gazetronse.be keuze tussen een bladerversie = per twee pagina's mét bladereffect (in de pagina klikken en beeld en tekst vergroten en worden scherp...) OF een PDF/printversie = pagina per pagina op jouw pc-scherm lees de VOORUITBLIK volgens de drie bijlagen (WIJ... >>> blz.Y >>> OVERZICHT VAN NUMMER 11) dank om aan gAZet mailadressen van vrienden door te geven, mag je blijven doen... hallo nieuwkomers voor de vooruitblik van gAZet jullie mailadressen werden ons doorgegeven... (indien jullie geen vooruitblik meer wensen te ontvangen, ons dat gewoon mailen) veel kijk- en leesplezier, met vriendelijke groet en bij leven en welzijn tot volgende week... de uitgever GAZET... ÉLKE VRIJDAG 11.00 UUR ÉÉN WEEK LANG...


geRONSEld (vervolg van blz.S)  Rariteiten in het MUST: wat is er raar aan ‘t kruisbeeld op blz.S? Een jansenistisch kruisbeeld boven de schouw. Niets uitzonderlijk, ware het niet dat Christus met de armen hoog in de lucht hangt. Het symbool van het jansenisme, een katholieke leer uit de 18de eeuw die genoemd is naar de Leuvense hoogleraar Cornelius Jansenius. Het jansenisme had een negatief mensbeeld en verkondigde dat de gelovige zijn zielenheil niet zelf kan afdwingen. Of iemand zijn plaatsje boven verdient, lag volgens de jansenisten volledig in de handen van God. Vandaar dat het vaak in verband wordt gebracht met het Calvinisme, wat niet klopt. Deze opvatting stond lijnrecht tegenover die van de Kerk. Het was dus te verwachten dat deze stroming de Romeinse wind op kop kreeg. Bij een jansenistische crucifix hangt Christus met de armen verticaal omhoog aan het kruis. Ze zijn zoveel mogelijk van de aarde afgekeerd om aan te tonen dat lang niet iedereen is uitverkoren. Wijd uitgestrekte armen vond men iets te uitnodigend…

 24.III: dag van de ambachten:

U

Eén van onze te zoeken voeten was die van de  ‘bloten’ pompier (zie gAZet nrs.09 & 10). Rechts ziet u hoe toen nog prins Leopold, de latere koning Leopold III, een krans neerlegt aan de voeten van het momument en aan het stadhuis op de Grote Markt poseert naast toenmalig burgemeester Delghust. In Ronse in oude prentkaarten zonder jaartal!

 Karolien: creatie van hoeden & sieraden. Demonstratie van lederbewerking en het tot stand komen van lederen sieraden. Uitleg over het maken van hoofddeksels. Tentoonstelling van hoeden, sieraden en keramiek. Bosrede 2G Ronse.  Keramiekhof: draaien van potten en vervaardigen van scultpturen in keramiek. Kom kennis maken wat met klei allemaal kan. Ontwerp en vervaardig uw eigen duimpotje. Boekzitting 42 Ronse.  Lady at sofa stoffeeratelier: opmaak en stoffering van zitmeubelen en met de hand rieten en biezen van stoelen. Demonstraties van de verschillende stappen hoe men een zitting moet rieten en biezen. Gefusilleerdenlaan 29 Ronse.  Kom zien hoe glasjuwelen gemaakt worden en het eindresultaat bewonderen. Fostierlaan 10 Ronse. gAZet is niet zeker van de correcte schrijfwijze van  namen die we doorkregen i.v.m. onze oproep van vorige week, hier gaan we v.l.n.r. bovenste rij (leden van de Raad der Bommels): André Mortier (kleding Rooseveltplein); Marcel Béatse (hoofd technische dienst Ronse); Florent Devos (leraar; Ronses kunstenaar); Clément Tonneau (bankbediende KBC, vader van Kathleen StockmanTonneau); Gilles Vanderkerken (kaderlid bij Nestlé; bij 100 jaar Sport in Ronse voorzitter Sportraad; judoka die tot aan de zijde van Prins Albert van Monaco geraakte…); Maurice Provost (CVP-schepen; apotheker Aimé Delhayeplein); Jules Van Poel (keurslager; voorzitter van de slagersgilde Ronse);???; Dany Vancoppenolle (schoenhandelaar bekend van Salamander hoek Abeelstraat/Hoogstraat, thans apotheek en reformwinkel; voorzitter van de Unie der handelaars);???; postbode ???; Marius Vandenheede; ???; koning en koningin waren Eddy Adams & Jacqueline Moerman... die in Kleve woont! We schrijven 1972 (?).

12’13

KING, WHAT’S IN A NAME?


V 12’13

AZ

(tóch deze verbetering!)

Zoals in eerdere gAZet’s reeds te lezen en te zien was, was het Albert Vandenhaute (+) die bij De Ronsenaar ging klagen over het ‘beestentransport’ in bussen als sardiendozen vanuit Ronse. Dit doordat de treinen waren afgeschaft (tunnel Louise-Marie gesloten omwille van zware grondverschuivingen). Om het verhaal deze keer kort te houden, was het de ‘eeuwige’ rivaliteit tussen Oudenaarde en Ronse die er finaal oorzaak van was dat Albert (foto rechts) bij Willy Deventer (inzet) ging aankloppen om dan maar zelf met een weekblad te beginnen, wat hem nog lukte ook. In deze gAZet valt dan het ‘grote ongelijk’ van De Ronsenaar te lezen die met scherp schoot (met veel valse voorwendsels) én in die tijd verboden vergelijkende ‘reclame’ publiceerde (zie midden)!

http://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0


Bij het begin van de editie Zottegem van weekblad –AZ ontving de Graaf van Leeuwergem (rechts) een delegatie van weekblad –AZ (via pleitbezorger Marc Vandermissen; midden) en uitgever Willy Deventer (links) gaf de nodige uitleg.

Hieronder de titel voor Ronse van het Weekblad der Vlaamse Ardennen. De Ronsenaar werd uiteindelijk door de groep –AZ opgekocht. Onderaan rechts ‘n andere titel die toen verscheen: DE/LE FIERTEL…

… een uitgave van de man onder deze letters: Sylvain Gosseye (ook de man van… kom over de brug… voor zijn alternatief van de de Ronsese Jaarbeurs van toen). Hier samen met v.l.n.r. Emile Cuvelier (senator), Willy Deventer (stichter/uitgever weekblad –AZ) en Dany Vancoppenolle (voorzitter van de Unie der Handelaars).

W 12’13


Vervolg van blz.O. In 1946 richtte de gemeenteraad een stedelijke technische school op onder de benaming “Adolphe Hullebroeck”. Hieraan werden tevens avondberoepsleergangen gehecht, die in 1939 uit

privé-initiatief waren overgenomen. Door een Regentsbesluit van 1948 werd dit geheel een Rijkstechnische School en op 1 september 1949 opende deze jonge staatsschool een Franse afdeling. VERVOLG VOLGENDE WEEK.

http://www.youtube.com/watch?v=a9_X2MFilaQ

Beke (Bertrand Vande Kerckhove) tovert in gAZEt van deze week, bij het begin van de kalenderlente, een pre-zomers sfeertje met een fractal dat oogt naar zand en nog méér zand…

X 12’13


Y

http://www.youtube.com/watch?v=DwtxqTF2Vgw

De Ronsenaar vergrootte dit  uit dat weekblad –AZ de bedoeling zou hebben gehad om… tweetalig te verschijnen! Zie blz.H & V

12’13

... als Stef Bos mij zou kennen, zou hij misschien zingen... gAZet me en mijn grote taalidool Toon Hermans (familie van?)zou kraaien: wat gezellig zeg, Toen ik die donderdag 20 december 2012 opstond totaal zónder en zo tokkelen op dat ouwe ‘s avonds met niets anders dan… ding! Het begon na mijn studies te Gent op dat wegAZet (LENOUVEAUAZESTARRIVE) ging slapen, was het uiteraard mijn gend staal, kado van pater Sixtus of was het van pater voornemen om wat parels te Michel: beloning om de volgooien aangaande het ontstaan gende film in zaal Sintvan ‘mijn’ weekblad –AZ van Franciscus (daar heb j’hem destijds. Ik bezit een rijk archief dat ik ook letterlijk uit de brand weer, haha) te Stellatexsleepte en als stichter van weeken. Verf van bij ‘meester’ blad -AZ, op ‘n idee van wijlen Cantaert uit de Marijve. Albert Vandenhaute, kon ik plots Amedee over mijn schouder één en ander in gAZet ventileren. meefilosoferend en broeder Zeg nooit… “NOOIT” en dus wil ik Pietje komen zeggen dat de hier niet zweren - hallo geïnteres- boterhammen ter kloosterseerden, ouderen (en jongeren die refter geboterd waren... graag eens in rétroviseurs kijken), gAZet werkt therapeutisch, freaks van het onderwerp en van verlossend, ontsluierend, TOEN vs. NU, curieuzeneuzen inhalend, puntje-op-de-iook en nostalgiekers, zij die het zettend, retrospectief; ik zelf als jochies, jeugd of pril adult kan erover nadenken, mij hebben meegemaakt, pottenkijsmijten, gniffelen, wat kers ook, lezers om het lezen en andere lui - dat ik op de -AZ-story ouwehoeren, koffiedik kijken, zoeken ook, zeuren met niet meer ga terugkomen. Maar voor nu is het goed geweest. Voor terugwerkende kracht, wat sommigen was het net wat te veel onvermoeds weer uit de coulissen clashen; ik geraak navelstaren misschien. Tja, de mijn (Paas-)ei kwijt! leukste stuurlui staan aan wal! Rechts typ ik als ‘finale’ hommage 100 wil ik graag worden... aan TOEN cf. dat machientje van heeft gAZet iets pre-teshierboven (zie gAZet nr.11) een tamentairs dan?

-AZ vs. gAZet…

‘n Document dat ik in mijn archief koester: een flyer avant-lalettre om de start van weekblad –AZ aan te kondigen in tekst en situering van Ronse centraal gelegen tussen grote agglomeraties…

soort concluderend statement:

Willy Deventer


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 12 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto via Mien Hermans; tekening van Sara Lieveld BLZ.A: eigen foto’s; tekening van Dwight Vanden Daele uit Ronse (°03.10.1988) BLZ.B: foto’s Loes Deventer BLZ.C: georeferentie door Loes Deventer BLZ.D: eigen foto’s, met dank aan mevrouw Erica Devos BLZ.E: nieuwe (occasionele) rubriek: OP DE KAST AUTEURSRECHTEN BLZ.F: eigen foto’s; foto Erwin Huyghe; bijALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN drage Thomas Deriemaeker BBIE DEPONERING (i-Depot) BLZ.G: eigen foto’s naar werk van Hubert De Willy Deventer is international author met Doncker CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.H: uit De Ronsenaar (1967) SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens BLZ.I/J/K/L/M/N: kindertekeningen voor de graficus/kunstschilder met TheArtServerGlorieux internationale tekenwedstrijd 1995 code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.O: bijdrage Eddy Desmet lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BLZ.P: foto via Mien Hermans; eigen foto; uit manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder familiefoto (Wittentak) BVBA AbyZ consult & projects Gent. BLZ.Q: illustraties door Gerard Hermans; foto Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) en werk via/van Mien Hermans materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.R: eigen foto’s delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft BLZ.S: bijdrage Ude Vande kerckhove; bijdus niemand willen duperen, maar, indien er drage Thomas Deriemaeker zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.T: i.v.m. ‘deal’ en VOORUITBLIK dan asap contact op met onze redactie via BLZ.U: bijdrage Eddy Adams; uit Ronse in gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- oude prentkaarten (samenstelling Germain ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen De Rouck; Europese Bibliotheek Zaltbomel of om er het copyright van te kunnen vermel- NL - 1972); den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. BLZ.V/W: archiefmateriaal weekblad –AZ: uit De Ronsenaar (1967); stempel –AZ; printgrafiek door Willy Deventer; logo De Fiertel BLADERversie of (designer onbekend) PDF/PRINT versie BLZ.X: fractal door BEKE (Bertrand Vande  |  Kerckhove)

www.gazetronse.be

BLZ.Y: archiefmateriaal weekblad –AZ; eigen foto’s BLZ.Z: COLOFON BLZ.11:00: eigen foto’s van werk Hubert De Doncker BLZ.11:01: werk Gerard/Mien Hermans BLZ.11:02: switch welkomstbeeld bij www.gazetronse.be OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.12 van 22 maart 2013; 31 blz./138 illustr.

Z 12’13

O. A. I N D I T N U M M E R : √ kindertekeningen Glorieux wedstrijd… √ 170 jaar gemeenschapsonderwijs… √ de boot van Hubert De Doncker… √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ hommage aan Gerard Hermans… √ 24 maart dag van de ambachten… √ jonge textielontwerpers in TIO3… √ prins Leopold in Ronse… √ welke voet zoeken we nu weer?... √ geRONSEld (nieuwe rubriek)… √ De Ronsenaar vs. weekblad -AZ(2). O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ vervolg uit het kaartboek van 1684… √ Ronsese schoenen voor New York… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ ook gAZet viert Pasen… √ en nog van alles en nog wat…

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

R

MET DE

VAN RONSE!

terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt je hallo voor volgende vrijdag 11.00 uur…


… maar rood viel uit de boot, geen sleutel van de welzijnskas meer van doen en ondanks gejurkt op blote knieën, ‘t mag allemaal niks meer baten, de soep werd nou net iets te heet opgediend, toch, Guntie Riemie!? VERVOLG VAN BLZ.G tekenaar Hubert De Doncker schreef in potlood in deze tekstballon… groene Wouter houdt oranje Luc de lauwerkrans van gedoodverfde burgemeester boven het hoofd; Jeske wuift als ‘n volleerde diva naar haar onderdanen, met losse spiegelbeeldige (rara!) hand de boot sturend…

11:00


De kunst van Gerard Hermans is uit intense en liefdevolle aandacht geboren en vergt van de beschouwer een zelfde zelfvergeten en creatieve aandacht die innerlijke vrede en vreugde schenkt. Gerard Hermans werd te Gent geboren in 1901 en overleed er in 1978. Hij doceerde er aan het Hoger Instituut Sint-Lucas alwaar hij ook studeerde. Hij volgde ook hoger kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Hij was lid van de Commissie Museum Schone Kunsten Gent, jurylid van de Provinciale Prijs Plastische Kunsten alsook in diverse kunstacademies. Zijn oeuvre is vertegenwoordigd in binnenen buitenlandse collecties, musea en in het Prentenkabinet te Brussel.

HIERONDER WERK VAN DOCHTER MARIA-LUTGARDIS (MIENTJE) HERMANS

11:01


11:02 DONKER, WINTER, IS VERGANGEN EN IN KLARE BLAUWE LUCHTEN, GAAT IETWAT LENTE HANGEN, HOP NAAR ZOMERSE VRUCHTEN. HERE HERFST ZAL WEER KOMEN, WAARNA WINTER ONVERSAAGD… VANUIT BLADERLOZE BOMEN! WIJ OP SEIZOENEN GESCHRAAGD…

http://www.youtube.com/watch?v=Pjf3BrSVrRk

Vanwege de lente nemen wij op www.gazetronse.be afscheid van dit vertrouwde beeld om het te vervangen door dit…


gAZet jg.01 nr.12 vrijdag 22maart 2013