gazet_jaargang_1_nummer_11_15032013

Page 1

gAZet jg.01 nr.11 vrijdag 15 maart 2013 | 29 blz. & 156 beelditems

nr. 11 2013

<gAZetGRAfiek>

HOME DEEL 2 (MOLENS) OP BLZ.I, J & K

RONSEテ禿適WOONSTAD! http://www.youtube.com/watch?v=cCdvt4QJrco

OVERAL IN VLAANDEREN OP 19 MAART NACHT VAN DE GESCHIEDENIS MET THEMA VAKMANSCHAP

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse窶ヲ ZIE BLZ.T & U

we zullen ons de winter 2012/2013 nog lang herinneren, alleen al van dinsdag 12.III; zie blz.X

ZIE BLZ.C,D,E & F

JG.01 NR.11


A

HET NIEUWE STADHUIS IN OPBOUW… (vervolg op blz.S)

© copyright zie COLOFON achteraan...

http://www.youtube.com/watch?v=4uyTuv2dULQ

Ook al vasten sommigen nog in deze periode van het jaar, her en der blijft carnaval aan de orde. Ronse viert carnaval vlak na de jaarwende en we noemen het Bommelsfeesten. Toen het Zotte Maandag was, kijk naar ‘t stadhuis in opbouw, dus zo’n zestig jaar geleden, landden het Bonmosspaar met een helikopter van SABENA (those were the days) ter Grote Markt en ter kijk met ‘t nodige lawijt van jong en oud. De fotoreportage is van Romain Vande Vyvere (inzet) die vele jaren lokaal perscorrespondent was voor Het Volk, De Ronsenaar en ook voor weekblad –AZ). Zie ‘n paar andere foto’s binnen in gAZet met ‘n Woodstock-knipoog naar… Remington. Rechts een illustratie door Willy Deventer die wekenlang als feuilletonkop verscheen in dat Het Volk van daarnet…

SENSATIE IN WENEN (1965)

11’13

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

R

MET DE

VAN RONSE!


. .. . .. . . .

.

.

.

. .

.

.

.

.

. . . . . . .

.

.. .. . .. .

.

. ..

..

. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .

.

… met liefst 898 beelditems in 262 pagina’s!


C

DE NACHT IN ‘T KORT

Het toneelstuk De Nacht (UIT DE BROCHURE) van de 16e januari is U bevindt zich in het assisenhof van New York City, een dag in de maand een van de opmerkemaart. De 16e januari rond middernacht viel het lichaam lijkste uit de rijke tovan grootindustrieel Bjorn Faulkner te pletter op neelgeschiedenis van de straatstenen aan de voet van de naar VTV. In een regie van hem genoemde building. Procureur Luc Provost met regie-assistenFlint beweert dat Faulkner vertie van Geert Verheyen (zie fomoord werd door diens geto’s). Geert Desmytere was toen wezen secretaVTV-voorzitter en Fabian De Ruyck was voor VTV afgevaardigde in de Cultuurraad. De cast die we in herinnering willen brengen en annex http://www.youtube.com/watch?v=7NCZ4l8FCFc vergelijking van 1996 naar 2013 houden we… vrouwelijk!

We konden An Deventer (als advocaat Stevens), Bernadette Vanovertveldt (als Karen Audre), Geraldine Vandercammen (als Nancy Lee Whitfield), Rita Claus (als dokter Krikland), Michèle Van Meerhaege (als Jessy Fleet), Ann Vancoppenolle (als Magda Svenson) & Ingrid Van Den Daelen (als Coco Saint-Denis en in de volgorde zoals ze in de programmabrochure voorkomen) strikken om een foto van nu naast hun foto uit…

… de programmabrochure van toen te plaatsen. De programmabrochure werd ontworpen en van illustraties voorzien door Willy Deventer. Hieronder de achterste blz. van die brochure (stars & stripes, de… niet zo blinde… blinddoek en helemaal géén smetloos zwaard van Vrouwe Justitia alsook een voor de gelegenheid aangepast VTV-logo als weegschaal die alweer niet in evenwicht hangt. Duidelijke symboliek, toch?

Het merkwaardige aan dit stuk was dat de jury uit het publiek werd gehaald. Deze juryleden zaten de hele opvoering op de scène en beraadslaagden in de coulissen. Advocaat Stevens slaagde er vijf vertoningen in om de vooraf niets vermoedende jury haar cliënte VRIJ te spreken. Één vertoning was het verdict: SCHULDIG!

11’13

resse Karen Audre. De verdediging bij monde van advocaat Stevens, houdt het bij zelfmoord. Een moeilijke taak is weggelegd voor de jury (zie kaderstuk hiernaast) die aan het einde van deze rechtszitting moet oordelen over het al dan niet schuldig zijn van Karen Audre. Nancy Lee, de weduwe van Bjorn Faulker, heeft eraan gehouden zelf ook te komen 


De toga van meester Bernard Van Den Daele hing model voor de illustratie door Willy Deventer

D

 getuigen… om haar plicht te doen tegenover de nagedachtenis van haar man. Karen Audre beweert dat hij van haar hield en dat ze zelfs van plan waren om samen naar Zuid-Amerika te vluchten. Wie zegt hier de waarheid? Karen zegt: “Één van ons beiden liegt en we weten allebei wie dat is”. Maar weet u het ook? Gelieve nu op te staan, het hof komt de gerechtszaal binnen…

gAZet 11’13

CV

Hierboven: VTV in 1912 bij de start van de toneelvereniging Voor Taal en Volk; hieronder beide vrouwelijke hoofdrollen in DE nacht van de 16e januari seizoen 1996.

ADVOCAAT STEVENS

KAREN AUDRY

CV


E 11’13

http://www.youtube.com/watch?v=13ougUl-Gp0

Iedereen die in de (rechts-)zaal zat, was op één of andere manier jurylid, velde een oordeel: schuldig of onschuldig. Automatisch oordeelde iedereen ook over de voorzitter, de advocaten, de…

Links boven zowel de affiche als de cover van de programmabrochure door Willy Deventer. Bovenaan Geraldine Vandercammen, toen wonende in de Peperstraat, van wie we deze prachtige foto’s van haar mogen publiceren. Ze speelde de weduwe van Bjorn Faulkner, Nancy Lee Withfield. Midden onder regisseur Luc Provost die, samen met echtgenoot Geert (Verheyen), in De nacht van de 16e januari zijn regieassistent, in Oudenaarde het ook in Ronse befaamde (hallo Laetitia!) café The Irish Pipes uitbaat.

(lees verder op blz.F)


F

met mij De nacht van de 16e januari realiseerde, was en blijft: het waren stuk voor stuk schitterende mensen om mee te werken! Bedankt, Luc Provost.

11’13

Ann

Michèle

Rita en Ingrid

 getuigen en de beschuldigde: goed, minder goed of slecht. Op die manier oordeelde men, misschien onbewust, ook over de regisseur. Het verdict over dat stuk, wat ook het uiteindelijke oordeel van de jury was in deze zaak, had veel belang voor VTV en ook voor mij. Mijn verdict over de volledige ploeg die samen

Ann en Luc

Bij de actuele foto’s: links Rita Claus, midden Michèle Vanmeerhaege, onderaan een foto uit een ander toneelstuk van VTV (Boeing Boeing van Marc Camoletti, gebracht in 2011) maar waar Ann Vancoppenolle (ook rechts) er als stewardess in het marineblauw opstaat én Luc Provost!


G

langs de toeristische dienst passeren bij hun bezoek. Onze stad beschikt ook over twee musea. Enerzijds is er het architecturale pronkstuk, de Sint-Hermescrypte, goed voor een kleine 6000 bezoekers en anderzijds het MUST (zie foto hieronder) goed voor zo’n 3600 bezoekers. Met cijfers kan je alles bewijzen, we hoeden ons dan ook voor grote interpretaties. Daarom proberen we in de volgende edities van gAZet verschillende aspecten van Toerisme in Ronse te belichten.

gAZet 11’13

Thomas Deriemaeker legt de werking van een weefgetouw uit in het textielmuseum en waarover later meer…

Ronse IS toerisme Seizoen 2013 gestart... Op 1 maart start traditioneel een nieuw toeristisch seizoen. In Ronse werd de gelegenheid te baat genomen om enkele nieuwe initiatieven toe te lichten én een overzicht te geven van wat toerisme de voorbije jaren in Ronse betekende. Nog te vaak wordt toerisme als economische sector onderschat. Iets wat ook diensthoofd Toerisme, Annelies Lenoir (foto onderaan) begrepen heeft. ‘Toerisme is in de eerste plaats lokale economie,’ klinkt het, ‘een toerist die Ronse bezoekt, geeft hier ook geld uit aan een horecabezoek, een toegangsticket voor het MUST of de crypte of in ‘n winkelcentrum.‘ Dat er wel degelijk toeristen naar onze stad afzakken, heeft iedereen intussen wel gemerkt. Laten we er een paar getallen op kleven. Toerisme Ronse kreeg vorig jaar ruim 8300 bezoekers over de vloer die om informatie gingen vragen. Daarbij komen nog eens 5300 personen die Ronse bezochten met een gids (dus in groep) en degenen die niet

Logeren in Ronse?? Toen Willy Naessens enkele maanden geleden eindelijk aan zijn hotel in Ronse begon te (ver-)bouwen, vielen er heel wat cynische reacties te noteren. Wie komt er nu op een hotel in Ronse? Af te leiden uit de cijfers voor 2012 zijn er blijkbaar toch gegadigden: niet minder dan 24 901 overnachtingen in de erkende logies. Dat is een gemiddelde van 68 logés per dag verdeeld over drie hotels, een handvol B&B’s én een jeugdherberg. Toch blijft de scepsis groot. Een hotel aan De Kloef/Stadstuin werd destijds vakkundig weggelachen en dan noodgedwongen in de koelkast gezet. Nu is Oudenaarde met het idee weg en verrijst daar aan de Ham ‘n groot wielerhotel. Zie verder op blz.L

http://www.youtube.com/watch?v=R3ihv5ateWw

Vorige week zochten we deze voet in kloef (klomp) behorend tot de ouderling die bij Glorieux staat (brons van Florent Devos). Van wie is deze naakte voet?


H

Het klooster van de Zwarte Zusters stond tot 1971 aan de Zwartezusterstraat nabij de Steenbrugge (Delhayeplein/begin Zonnestraat) waar thans deze inrichtingen staan:

11’13

en . Het kasteeltje…

VERHUIS

… Thomaes herbergde een prachtige houten draaitrap die er door Antiek Michel Detemmerman (gevestigd onderaan de Kruisstraat, thans Goeminne) werd uitgebroken en… doorverkocht! Wie weet waar hij staat, nog in Ronse? Lees op blz.Y ‘n story van deze locatie en bekijk hier hoe de bewoners van kasteeltje Thomaes de fer forgé datum 1756 van de laatste herstelling aan het klooster meenamen en anachronistisch aanbrachten op een bouwwerk (waar staat het?, zoek ergens ten noordwesten in stad Ronse…) daterend uit het laatste kwart van de vorige eeuw! Klinkt oud, maar is het dus blijkbaar niet, zo’n 40 jaar…


I

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg) (kaart hieronder: de Molenbeek doorheen Ronse met de situering van de oude watermolens)

5 6

<gAZetGRAfiek>

2

1

6

11’13

34

molen 1 t/m 5 besproken in gAZet nr.10

7

Naar de doodlopende Drieborrebeekstraat vanuit de Ninovestraat. Bemerk de slagboom en net over de overweg wordt het de Ninovesteenweg… Thans wat verderop staat een verbouwde soort fermette waar Watermolenhof op staat…

Links: molen 6 uit onze reeks komt op twee kaarten van 1684 voor, zie de gele pijlen. Zie waar de houtgroothandel Meunier gesitueerd is. De onderstreepte woorden vlnr/vbno: ‘t’ borreken’ zie straatnaambord ‘Borrekens’ in gAZet nr.10; aan ‘Cleijnen ende… (grootten Saŭele)’ ontleent de huidige Savooistraat zijn naam; ‘ten boeckhaútte’ zie rechtsboven de tabel uit het kaartboek van 1684 alsook in de tekst op de volgende pagina. Rechts: voorstelling van het gegeorefereerde kaartblad 38 uit

38

8

05

MOLENS (2)

het kaartboek van 1684. De topografische kaart uit 1978-1993, wordt als transparante voorgrond weergegeven in benaderend bordeauxrood. Men ziet dat de kaart uit 1684 van de landmeters Daniel de Smet en Lieven Hoelman met een zekere logische foutmarge gepositioneerd is op de recentere topografische kaart. In de cirkel ziet men de onderbreking van de Nachtegaalstraat (voorheen Varkensstraat) en de Drieborrebeekstr. door de spoor- en steenweg, daar waar in 1684 de straat rechtdoor liep. Vervolg vlg. blz.


n°9

gAZet 11’13

n°10 Hierboven cf. vorige blz. het toponiem ‘Cleijnen ende grootten Saŭele’ voluit op de kaart van 1684. Rechts een uitvergroting van de tabel horende bij kaartblad 38 (eveneens vorige blz.) verduidelijkt door gAZet met eronder geplaatste, leesbaardere woorden. Het Watermolenhof, Ter Bekemolen (1684), later "Molen Meerschat" en "Lauriers molen" naar de respectieve eigenaars. We vinden deze watermolen vermeld in het kaart- en landboek van Ronse van 1684, op de wijk "ten Boeckhauttemolen", perceel nr. 10, kaart 31: "jonker Frans Hermes Maes (...) op de suytsyde van de beke daer den meulen ende hof op staet“ (zie op vorige en deze blz.). In 1778 liet de toenmalige eigenaar Jean Baptiste De Donder een nieuw woonhuis optrekken. Regelmatig waren er problemen met de watertoevoer: zowel met overstromingen als bij watertekorten. Er was nochtans een spaarvijver van 1000 m². De laatste molenaar, Tijs Lauwerier, had ook een zuiggasmotor ter beschikking. In de jaren 1960 kwam de molen tot stilstand en werd het gebouw omgevormd tot woonhuis. De plaats op de Molenbeek waar destijds het metalen bovenslagrad draaide, is nu overbouwd (zie A op de foto op de vlg. blz.). In het laatste kwart van de 18de eeuw werd een nieuw molenaarshuis gebouwd door Jan Baptiste De Donder, cf. vermelding eertijds op de gevel door middel van ankers 1778 en JBDD. Ten noorden, aan de beek, molenhuis omgevormd tot woonhuis (nummer 11). Sporen van oud gebouw in zijgevels met vlechtingen. Verdwenen moleninrichting. Beek overspannen met ijzeren dwarsbalken om in de winter met stro te bedekken tegen de vorst. Ten oosten,

J

Jonker

frans

hermes

groot op Daer op

de

suytsyde den

meulen

maes

liggend van ende

de

beke hof

staet

“n° 10 Jonker Frans Hermes Maes groot (...) liggend op de suytsyde van de beke daer den n°11 meulen ende hof op staet". Bedrevenen in oudnederlands en dito schrijfwijzen mogen zich bij gAZet melden, zo’n hulp zullen we later nóg nodig hebben… deels onderkelderd, woonhuis met sterk

I.V.M. MOLEN 5

gerestaureerde gevel afgedekt door verVAN VORIGE WEEK nieuwd zadeldak met dakkapellen en overstek. Bakstenen gevel op gecemen- ENKELE ACTUELE teerde plint. Rechthoekige vensters met FOTO‘S NABIJ arduinen negblokken, deels vernieuwd; DE MOLEN sporen van tralies. Boven rechthoekige deur hergebruikt smeedijzer van bovenTE KREKELBERG licht. Zijgevels afgewerkt met vlechtingen. (zie ook vlg. blz.) Ten zuiden, haaks op woonhuis, bakstenen stallen van zeven traveeën onder zadeldak (pannen). Rechthoekige deuren en één segmentboogpoort in rechtertravee. Ten westen, voormalig wagenhuis, gelegen aan de straat; in het tweede kwart van de 20ste eeuw omgevormd tot twee woningen, nummers 7-9, van twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Naar http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=1140


K

Hoe Ronse nu nóg ‘n zweem laat zien van véél vroeger: het 11’13 ‘zwembad’ op de plek van het spaarbekken van vroeger. De letters A t/m C vertellen zonder woorden de foto’s. We bevinden ons hier aan het begin van de Savooistraat brug over de Molenbeek…

C A

B A

B DE MUZIEKBERG 

C


L 11’13

Zoals nv Willy Naessens wil dat het hotelcomplex er aan het station zal uitzien... Lezersreacties omtrent de bijdrage in aflevering 3 van het kaartboek Ronse 1684 waar de galgen stonden, we versmelten twee reacties in één ‘quote’… ik moet gazet vertellen dat ik van die galgen toch een beetje raar moest opkijken . Misschien zouden er anno 2013 nog een paar moeten staan ten behoeve van onkruid als Kims en andere Marcs en dat soort onmensen die thans weer voorpaginanieuws zijn. Op dat vlak kan ik er af en toe wel eens middeleeuwse gedachten op nahouden. Het zal niet plezant zijn dat mensen nu weten dat hun voordeur staat waar vroeger misdadigers werden opgeknoopt. Maar OK gazet is er niet om te verdoezelen maar om uit te klaren. Dus meer sluiertippen opheffen a.u.b.!

Vervolg van blz.G

Gemiste kans? Het zal nog niet zijn! Hoe langer toeristen in de stad verblijven, hoe meer ze bijdragen aan de lokale economie. We moeten het dus toejuichen dat er geïnvesteerd wordt in bedden. Een toerist die de regio wil verkennen, kan dat even goed vanuit Ronse als vanuit Oudenaarde. We mogen niet uit het oog verliezen dat de Vlaamse Ardennen veruit de bekendste Vlaamse regio is. Van dat sterke merk moeten we dan ook volop profiteren door Een andere reactie, algemeen dan, luidt: ons te profileren als dè uitvalsbasis voor gAZet leert de Ronsenaars… Ronse kendie Vlaamse Ardennen én zijn Waalse nen! Proficiat, meer van dat! evenknie: le Pays des Collines. Dan kan Er kwam zelfs via een trouwe lezer een Ronse zich ook volop op het verblijfstoegewaardeerde estimatie vanwege een risme storten! Op pagina U kan u al kennis onvervalste… Amsterdammer. Hij vond de maken met de B&B Hoeve De Schapenfractalen van Beke prima en eens wat kop. In volgende nummers stellen we u anders dan de klassieke kunstwerken… andere lokale logeeradresjes voor.

Zie toerisme verder op blz.Q Hierboven een maquette van de inplanting kant Spillegem van De Kloef met in het oranje het geplande hotel. gAZet heeft geen bezwaar tegen ‘n hotel méér, wel tegen het opofferen van zoveel hectaren Kloef in het …epicentrum van Ronse én dat naar wonen gaat. Weliswaar annex park, maar wij promootten in vorige nummers géén kuierpark, maar een grote plek waar alles op kan, waarop zelfs een héél… PRETPARK kan op neerstrijken, annex ‘toren’, alle parkeerproblemen oplossende overdekte parkings, ontspanningsinfrastructuur, enz.

http://www.youtube.com/watch?v=Aht9hcDFyVw

CONVERSATIONS KADERT IN STREET ART ZIE GAZET NR.10 MET KUNSTENAARS VAN IN EN BUITEN RONSE


gAZet stelt deze week kunstenaar

De Doncker

voor…

M 11’13

1

2

3

4

6

‘Mijn vader’ Hubert De Doncker spoelde vanuit de Arteveldestad aan in die van Sint-Hermes (1976), via de liefde! Hij was dan werkzaam bij Barco TV/ hifi in Kortrijk en door stadsgenoten & collega’s sloot hij enkele jaren later aan bij amateurtoneel ‘t Podium. Hij ontwierp de decors en stak daarbij ook een handje toe bij de technische realisatie ervan. Voor ‘t Podium verzorgde Hubert ook 20 jaar lang alle drukwerk; van programma’s tot affiches, die hij vaak

zelf uitvoerde in zeefdruk. Best indrukwekkend... maar vandaag hopeloos vergeten of... verzwegen. Door het verenigingsleven kwam hij in contact met meer Ronsenaars en kreeg hij creatieve opdrachten. Kapel Wittentak, Kerststal op de Kruissens, enz. In het toenmalige weekblad De Ronsenaar publiceerde hij cartoons over de lokale politiekers. Hubert kreeg een grafische ontwerpopleiding, maar bleef geboeid door het artistiekere.

Einde de tachtiger jaren en begin de jaren negentig, had Hubert het op beroepsvlak niet makkelijk. De diverse werkplaatsen waren vaak te vernederend. Hij moest een bijberoep nemen in de sign- en beletteringswereld. Heel wat Ronsese KMO’s deden een beroep op hem voor autobelettering, etalages, spandoeken en publiciteitspanelen. Hij stond ook in voor logo’s en drukwerkillustraties. Om meer ‘stabiliteit’ te krijgen kwam hij 

7

naaktmodel door Hubert De Doncker & zie voor de cijfers blz.P & Q

http://www.youtube.com/watch?v=w0uFaMW-ZYs

5


N

gAZet

In het boek van een cartoonale in Turkeye een cartoon opgenomen van Hubert De Doncker uit Ronse.

11’13

HUBERT DE DONCKER

 terecht in het onderwijs. Aanvankelijk het avondonderwijs ,waar hij zeefdrukcursus gaf aan het HIGRO-Gent. Enkele jaren later zal het dan dagonderwijs worden: als leraar grafisch tekenen in een Brusselse Technische School met een richting voor drukopleiding. Intussen bleef hij van tegenslag niet gespaard. In 2007 vernielde een woningbrand heel wat teken-

werk. Hij is dan wel met uitzicht op pensioen. Hij moet heelwat ‘herbeginnen’ en van zijn grote liefde voor kunst en cultuur komt weinig meer in huis. Maar in 2010 gaat hij met pensioen zonder bonus en de tekenmicrobe kriebelt weer. Hij volgt zelfs terug zelf cursussen zoals in de etsklas, levend model (zie vorige blz.) alsook kunstgeschiedenis aan de Oudenaardse Academie. Hij heeft dus weer ‘de smaak’ te pakken. Hij publiceert onder het pseudoniem dark (van De Doncker…) cartoons in RANDEEVOE en neemt deel aan cartoonales (zie op deze blz.). Hubert zit niet verlegen voor wat ludieke stunts zoals ‘n cartoonreeks in de krant omtrent ‘de Ronde en haar perikelen’, zijn ‘politieke boot’over de jongste gemeenteraadsverkiezingen. en zijn optreden als ‘Hubertus van Rothnacum’ tijdens het voorbije Allodium aan de Vrijhede. Hubert is geen autochtoon Ronsenaar en blijft het jammer vinden dat hij aldus niet echt mag/kan integreren. Hij voelt zich... zónder erkenning gebleven en toch... hij kreeg ook in de dagbladpers meer dan eens volle aandacht! Het bloed kruipt waar het niet kan gaan en binnenkort kunnen we hopelijk zonder pech en bij leven en welzijn nog véél méér van hem zien en beleven. Hij wil niet meer doodgezwegen blijven, bijlange niet! Hiernaast Hubert als Hubertus, wat ons brengt alléén bij de vermelding, méér mag (nog) niet , dat Hubert De Doncker stiekem werkt aan een stripverhaal waarin een Bekende Ronsenaar de hoofdrol speelt. Vervolg op blz.11:00


Voor 2014 kan vanaf 15 januari de uitgever van gAZet geboekt worden om Ronse uit 2013 te vertellen aan de hand van de markantste foto’s uit de nu lopende jaar- UITGEVER GAZET gang van gAZet… VERTELT RONSE 2013 Uit de 52 nummers van gAZet anno 2013 wil Willy Deventer komen vertellen over Ronse anno 2013! Deze causerie moet uiteraard nog verder worden uitgewerkt, maar dit geven we reeds mee: voordracht op foto’s en illustraties uit jaargang 01 van lokaal digitaal weekblad

gAZet; duur ca. 85 minuten; evtl. kleine pauze; voorwaarden naargelang (financieel/technisch/data/locaties); sponsoring; brochure; merchandising; evtl. Ronsese omkadering; try out op invitatie; muzikale omlijsting mogelijk; voor groepen en verenigingen; voor alle verdere inlichtingen: gazetronse@gmail.com

PLUS DE FOTO’S VAN DE 42 RESTERENDE NUMMERS IN 2013!


C

1 kin

2

B

IEDEREEN BEROEMD op één en Leonardo Da Vinci z’n VitruviusG man…

E

tepels

3

.

de navel ligt niet exact tss ‘t 3e en 4e blok!

4 4,5

stuit

5

5,5

gAZet

P

11’13

ik MAAK de mens groter (beter had Fernand gezegd: ik MEET de mens groter!)

D Zie bij Hubert De Doncker een figuur met 4 delen kop+romp en ‘slechts’ drie delen benen… Blz.M

6

F

6,5

onderkant knie

7 7,5 8

<gAZetGRAfiek>

A

Leonardo nog uitgebreider dan de Romeinse architect, maten ‘n paar tientallen jonge mannen (Fernand is… gepensioneerd!) op, wat hij als notoir sodomist graag zal hebben gedaan! Twee van hen bestudeerde Da Vinci uitvoeriger en zo niet allebei stond er één van hen model voor wat bekend is als de Vitruviusman, ofwel Trezzo ofwel Caravaggio (niet de schilder, maar een jongeling eveneens uit Caravaggio afkomstig). Het nut van het meten van al die proporties, was de mogelijke toepassingen ervan in de bouwkunst. Dat is stof voor colleges omtrent beeldvorming en visualisatie, minder voor gAZet! Leonardo beweerde niet zomaar dat de na-

met dank aan één

Leonardo’s volledig naar boven gestrekte arm zou buiten de cirkel vallen, ook omdat een roterende arm telkens van middelpunt verandert door de anatomische articulatie van botten, gewrichten en pezen…

voetzool

http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/de-figuur-fernand

Het zal iedere Ronsese academieleerling, kunstenaar en kunstliefhebber beroerd hebben als ze leraar ‘Fernand’ in IEDEREEN BEROEMD op één donderdagavond 7 maart hoorden debiteren dat hij met een vondst qua opmeting mens de wetenschappelijke wereld op z’n kop ging zetten én de geschiedenis zal veranderen!?! Door één afgedaan als: Fernand uit Merendree en figuur van de dag ontdekte een fout in een bekende geometrische figuur van Da Vinci en als dat klopt staat deze leraar op het punt om de wetenschappelijke wereld te verbazen.

Jammer voor beide door Fernand onder de arm genomen professoren resp. antropoloog en wiskundige, ze waren blijkbaar niet goed bij de ‘les’, maar Fernand zit verkeerd! Het enige wat je Leonardo kan aanwrijven, is een kleine foutmarge bij de hoger dan horizontaal geheven arm die inderdaad, zie de rode streep als verschil (A), ietwat uitgerekt is om de cirkel te kunnen aanraken. Zie ook het verschil van positie van de armbol in de rompkom tussen gestrekt en hoger geheven (B; C). Wat doet Fernand verkeerd? Om te beginnen meet hij zichzelf op!? Vitruvius en

vel het middelpunt is van de menselijke figuur en wat is dààr zo belangrijk aan, want de navel ligt aan de voorzijde netjes onder de vier bovenste van de… six pack en wat als je de mens van… opzij bekijkt!? Dan heeft die navel helemaal geen middenfunctie meer, dus waarom zich druk maken dat de mens zou moeten gemeten worden met boven het hoofd verticaal gestrekte armen? Die armen behoren tot articulatie in dat geval, belangrijk voor architectuur is waar de mens makkelijk doorheen kan, door een deur bvb., niemand wil per se door iedere deuropening kunnen lopen de armen helemaal naar boven gestrekt! Dat was dan ook geen punt voor Vitruvius noch voor Da Vinci, hij stelde alleen, geciteerd uit zijn (spiegel-)schrift: “Als je je benen ver genoeg uit elkaar plaatst om 1/14e (Da Vinci tekende feitelijk 1/16e!) van je lengte (bovenkops tot ondervoets n.v.d.r.)

te verliezen en tegelijk je armen spreidt en ze opheft tot de middenvingers het niveau van de bovenkant van je hoofd bereiken, dan (DAN!) bevindt je navel zich in het centrum van je gespreide ledematen én vormen je benen een gelijkzijdige driehoek (Leonardo zette beide voeten wel ongelijk neer!). Ik gaf in mijn colleges vormgeving en naaktmodel annex anatomie mijn studenten altijd mee, zelf geleerd bij wijlen Gerard Hermans, één van mijn beste proffen, dat weinig mensen, overwegend jongeren en dan van mannelijke kunne ook nog, de ‘ideale’ verhouding zouden hebben die Fernand bij zichzelf wil hebben opgemeten! Met andere woorden: dat het hoofd acht maal in het totale lijf zou kunnen in vier blokken opbouwbaar (zie zijn cirkels bij D op het TVbeeld). Weinig mensen kunnen zeggen dat hun benen even lang zijn als hun 


 hoofd en romp samen! Nog minder dames kunnen bogen op een rank Tia Hellebaut lijf, lange benen blijven ‘n nooit te bereiken schoonheidsideaal (1) ALS JE ER GEEN HEBT! Bovendien verschilt iedere mens van een ander qua verhoudingen die dan nog door de leeftijd wijzigen. Zet een aantal mensen die er op het eerste gezicht ‘normaal’ bijlopen (dus geen dwergen noch dubbele meters) op een bank achter een vergadertafel bvb., zelden zal er een groot hoogteverschil zijn tussen de posities van de hoofden (ik bedoel dan wel allemaal volwassenen!). Lengteverschil zit hem vooral in twee zaken: in de lengte van de nek en in de lengte van de benen. De meeste mensen vallen dus tussen hoofd acht keer in het totale lichaam (die armarticulatie laten we dus buiten beschouwing; een mens op die manier gaan meten om… de geschiedenis te veranderen!?, is voor de kledingmarkt alleen reeds een absolute ramp!) en… zeven keer. De middenmoot draait rond hoofd 7,5 keer in het lichaam (zie G op vorige pagina: 4 blokken voor hoofd en romp en 3,5 blokken voor de benen). Niet vergeten dat ook de beroemde Zwitserse-Franse architect uit de vorige eeuw, Le Corbusier, de studie van de menselijke verhoudingen heeft onderzocht naar de architectuur toe. Hierbij zijn eerste tekening (in kleur) en een tweede gecorrigeerde versie in losse lijntekening. Ook hij legt zoals Da Vinci in vooraanzicht de navel in het midden van uiterste articulatie van de middelmaten, géén vijf (!?) cm verschil die… geschiedenis, wiskunde en wetenschap op hun kop zouden zetten, mijn beste Fernand! Vitruvius leefde en werkte als architect ingenieur in Italië begin van onze tijdrekening; Le Corbusier (foto), pseudoniem voor Charles-Édouard Jeanneret-Gris

Q

leefde van 1887 tot 1965. Hij wordt dé architect van de 20e eeuw genoemd.

11’13 vervolg van blz.L

Slapen bij de schapen

Willy Deventer emeritus docent toegepaste grafiek, beeldvorming en visualisatieleer.

(1) Schoonheidsideaal is pure manipulatie door belanghebbende enkelingen, en?

PROF. GERARD HERMANS

Nu een nieuw toeristisch seizoen gestart is, ging gAZet langs bij Hoeve De Schapenkop. Bert De Wolf en Vero Rombaut ontvangen hun gasten in een verbouwde hoeve aan de Maagdenstraat. Net als de meeste logiesverstrekkers in Ronse zijn ze niet afkomstig uit onze stad. Vero en Bert komen uit Nieuwkerken-Waas (deelgemeente van Sint-Niklaas) waar de inwoners ook wel ‘schapenkoppen’ heten. Het is dus niet lang zoeken naar een verklaring voor de naam van deze B&B. De zeven kamers – elk met de naam van een schapenras – zijn zeer degelijk en fris ingericht. Eén kamer is zelfs rolstoeltoegankelijk, een inspanning waarvoor ze vanaf dit jaar het A+ label van Toerisme Vlaanderen verdienen. Als alle bedden en bedjes bezet zijn, komen ze aan een totale capaciteit van liefst 42 personen. Vervolg op blz.U Hotel de la ville de Mons 

Hotel Lejeune 


ZOALS VORIGE WEEK AANGEKONDIGD

Het is berejammer dergelijke juweeltjes gAZet door kinderhanden 11’13 gemaakt en met als thema Glorieux met z’n koe naar Ronse verkleind weer te geven. Door plaatsgebrek kunnen we ze deze week niet allemaal op groot formaat brengen. Deze die we de paar komende weken zullen laten figureren, zie je hier als THUMBNAILS weergegeven…

R


S

1967 11’13

2013 Telkens ergens in België een vliegtuig landde, hier dus een helikopter op de Grote Markt, mocht de zaak niét door een agent, maar moest door ‘n rijkswachter  worden gechaperonneerd!

HET PRINSENPAAR

EPHREM DELMOTTE | KONINGIN BETTY DEZEUTTER-MUREAU | KONING ROGER BOURSIER | NAR VANBUTSELE

Bij de foto’s: links boven en onder de aankomst van het Bonmoss vorstenpaar op de Grote Markt begin jaren vijftig vorige eeuw. Reporter was Romain Vande Vyvere (zie ook blz.A). Koningin is de uitbaatster van toen Charcuterie Ardennaise in de Stationsstraat (winkel) én in de Politiekegevangenenstraat (atelier). (Allereerste) bonmosskoning is Roger Boursier, grootvader van mevrouw Christina Van der Bruggen-Van Butsele, uitbaatster van Salons Remington (Politiekegevangenenstraat) en overgrootvader van Audry Van der Bruggen, uitbaatster van Hotel Remington (Jozef Ferrantstraat). Roger was eerst alleen koning, het jaar erop kreeg hij een koningin! Per jaar volgden dan een prins, een prinses en een nar/zot (zie gAZet nr.07/R). Audry & Christina poseren hier met één van hun collectie… Remingtons (zie onze oproep in gAZet nr.09).

Op blz.X hebben we het over onze redactieplek, wel, boven zie je waar we wekelijks jouw gAZet klaarstomen. Noch min, noch meer! Helemaal boven de… Woodstock waarop stichter Willy Deventer de allereerste teksten voor weekblad –AZ tikte (1967).


OP 16 MEI 1870 TRAD JEAN-BAPTISTE DECROLY IN HET HUWELIJK MET JUSTINE SORET, DOCHTER VAN FRANCOIS EN JUSTINE WILLOCQ. OP 23 JULI HET JAAR EROP WERD OVIDE GEBOREN. IN 1872 VOLGDE ZIJN BROER RAPHAËL EN IN 1983 ZIJN ZUS AMANDE. DE JONGE OVIDE BEGON ZIJN STUDIES AAN DE STAATSMIDDELBARE SCHOOL EN DIE WAS GELEGEN WAAR NU DE PARKING IS VAN DE OUDE SINT-MARTINUSKERK. OVIDE BLEEK ZEER BEGAAFD EN LEERDE VANAF ZIJN ZESDE JAAR VIOOL SPELEN.

Zijn hoger middelbaar deed hij aan het Atheneum van Tournai maar hij kreeg het aan de stok met leerkrachten en wisselde met het Atheneum van Mechelen. Juli 1896 behaalde hij aan de Genste Universiteit zijn diploma geneeskunde, verloskunde en chirurgie en dit met de grootste onderscheiding. Hij werd assistent neurologie van Dr. Glorieux in een Brusselse polikliniek. Aan de VUB deed hij wetenschappelijk onderzoek anatomie en pathologie. Hij huwde voor burgemeester Oswald Ponette met Agnes Guisset, dochter van JeanBaptiste, fabrikant in wat de Generaal de Gaullestraat heet. Ze bleven niet in Ronse, maar gingen in Brussel wonen waar Ovide in 1901 een laboratorium oprichtte. Ovide kreeg met Agnes drie kinderen: Jeanne (1902), Claude (‘04) en Suzanne (‘06). Dr. Ovide Decroly genoot internationale faam, vooral inzake pedagogiek. Zijn theorieën werden in praktijk gebracht, tot in Ronse toe. Na zijn dood op 12 september 1932 leidden zijn vrouw en twee dochters het ‘Institut Decroly’.

T 11’13

Het standbeeld van Decroly door Florent Devos (1981) staat nabij het Koninklijk Atheneum soms nog aangeduid door menig Ronsenaar als den École Moyenne. In ‘t zuidelijke

deel van de stad ligt tussen de Elzeelsestw. en de Pasteurlaan (die verder loopt in de… Bordetlaan) de Dr. Ovide Decrolylaan…


U

Op 16 maart viert het GO! z’n 170-jarig bestaan te Ronse. In TIO3 zal er een feestelijke academische zitting zijn. De respectieve directeurs Katty Vanhoecke (kleuterschool), Eddy Desmet (Decrlyschool) en Gert De Spiegeleer (KA-IPB)

11’13

J A A R G E M E E N S C H A P S O N D E R W IJ S I N R O N S E

BOVEN EN ONDER DE CAMPUS VAN KONINKLIJK ATHENEUM - INSTITUUT PARAMEDISCHE BEROEPEN

zijn gastvrouw en gastheren van o.m. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. In de volgende gAZet’s brengen we een geïllustreerd overzicht van de oprichting in 1843 tot op heden. De jubilerende onderwijsinrichting gaat prat op enkele gerenommeerde afgestudeerden die dan eveneens de revue zullen passeren. WORDT VERVOLGD.

(VERVOLG VAN BLZ.Q)

Slapen bij de schapen… Het label dat het best bij De Schapenkop past is ‘kindvriendelijk’. Er is heel wat

spelplezier in de kleurrijke speelhoek en ook buiten valt heel wat te beleven. Daar zijn verschillende diertjes te ontdekken en die moeten natuurlijk ook gevoederd worden. Ook hier kunnen de schaapjes niet ontbreken! Kindvriendelijkheid zit natuurlijk ook in de details: een aparte trapleuning voor de kids, veiligheidsdeurtjes, de speciale afvalbak voor de luiers,… noem maar op. Daar is De Schapenkop zéér sterk in. Een echte mascotte mag natuurlijk niet ontbreken. Dat is – hoe kan het anders – Schaapje, een figuurtje ontwikkeld door Joost de Saedeleer. Samen met Schaapje kan je knippen en kleuren of… op stap gaan. De Buggywandeling die De Schapenkop uitwerkte, krijgt binnenkort namelijk een educatief luik. gAZet brengt op blz.V een fotocollage: beeld, weinig woorden!


FOTOCOLLAGE B&B DE SCHAPENKOP

gAZet 11’13

Hoewel de B&B net naast de industriezone gelegen is, kan je er genieten van een weids uitzicht op de heuvels van de Vlaamse Ardennen.

http://www.youtube.com/watch?v=IPXHFfaAKGM

V


Hallo Ronsenaars, hallo uitgeweken stadsgenoten, laat maar komen de namen van deze dames en heren…

http://www.youtube.com/watch?v=9URQW6xm8rg

NAAR DEZE MENEER MET CHAPEAU BUSE WERD EEN NIEUWE STRAAT GENOEMD…

W 11’13

GAZETRONSE@GMAIL.COM


OP DIT BEELD VAN RONSE GEEN FABRIEKSSCHOUWEN MEER TE ZIEN | ZIE BLZ.X http://www.youtube.com/watch?v=23UkIkwy5ZM OOIT WAREN ZE MET ZO’N 150!

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 12.III.2013 13:14

Het wit in en buiten de gAZet redactieplek. Dié dinsdag 12 maart 2013!


PUB002

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

Tussen de Bordetlaan en de Rode Broekstraat wil een bouwpromotor een ecovillage bouwen en dit op ruim vier hectaren bouwgrond (rood ingekleurd sinds 1976). Maar de inwoners van vooral Jules Bordet zijn daar… vierkant tegen! Hun uitzicht is foetsie en het aantal optrekjes (tussen de 72 en naargelang de kopers tot zelfs 144!) is volgens hen… “ Véél te groot en er is géén nood aan… als men ziet dat een project als De Kloef (zie daarover ook in deze gAZet op blz.L en ook in enkele vorige nummers van gAZet n.v.d.r.) amper van de grond komt”!

belicht de ontbijtactie in de aanloop naar Pasen toe van wereldwinkel OXFAM. Het ontbijtpakket kost 20 euro, wordt thuis geleverd tussen 8 en 9 uur en dit via Wijnstraat 31. Tennisclub Park organiseert dan weer een eetfestijn met balletjes in de tomatensaus of warme zalm met kreeftensaus en er is ook een veggischotel te bekomen (volwassenen 15 en kids gAZet < 12j. 10 euro) via Spinstersstraat 117. Sabien lijkt school Clement wint de Picturale Ronse 2013 met exte maken, im- po tot 24 maart in CC De Ververij.

mers draait RANDEEVOE in nr. 44’13 óók zo een groen bladhoekje om en ‘t Nieuwsblad komt uit met (‘n betalend) digitaal zondagsblad en… … Julien lijkt in RANDEEVOE dan weer de enige voornaam te zijn om een column mee te signeren!?! Verder de viering van 170 jaar officieel onderwijs (thans gemeenschapsonderwijs n.v.d.r.) en laat directeur KA-IPB Gert De Spiegeleer aan het woord: feestviering op 16 maart waarbij dark (Hubert De Doncker, zie in deze gAZet), de cartoon levert. Hanneke zet

Op Palmzondag 24 maart is er ‘bij de Paters’ na de eucharistie mogelijkheid om ‘n bol soep te nuttigen (€2) of één liter te kopen tegen €5 en dit als steun van vastenactie Broederlijk delen voor de armsten uit Noord-Oeganda…

G.O.K.R.T.I. nr. 2 van 2013 is uit in digitale versie: Atheneum in 2012 & KSO Glorieux in 2013 waren in Auschwitz; 19 maart nacht van de geschiedenis (Davidsfonds). Meer in gAZet nr.12…

Y

(Vervolg van blz.H) 11’13

Die zonnige dag ergens begin de zeventiger jaren vorige eeuw, was op de Stienbreûge alles vakkundig in gereedheid gebracht om alweer een fabrieksschouw naar beneden te dynamiteren. Voorwaar een groot en uit de kluiten gewassen exemplaar, spektakel gegarandeerd! De rekkems (die eveneens achter MUST zijn geschilderd op de gevel van het textielmuseum aan de Bruul), waren reeds verwijderd. Wat nu de parking annex zeg maar aan den Delhaize is, was een steengruiswoestijn waarrond dranghekkens om de vele nieuwsgierigen op afstand te houden! Het begin van de Zonnestraat was afgezet, politie aanwezig, alle omliggende ramen en deuren open tegen springen van glas en op de verdiepingen her en der wachtende fotografen en geposteerde camera’s. Ook van amauteurfilmer Sylvain Gosseye (die van… ‘kom over de brug’ – later in gAZet méér daarover!)… Zenuwachtige detonneurs nabij de voet van de te vermoorden textielreus hem als mieren nog ‘n laatste touché gevend. De vogels kozen de schouwdown voelen aankomend plots het luchtruim en YES één seconde later knal KNAL KNAL en nog eens KNAL en volgens het boekje zeeg de bakstenen mastodont door zijn voeten (vereeuwigd op menige foto en film – wie heeft er een?), de steengruiswoestijn tegemoet. Een grijze wolk, steenlagen die van onder naar boven partimenteerden, wat brokstukken als ‘n aureool zweetdruppels zo van pffff er rond naar beneden, Ronse was weer één van haar wel 150 fabrieksschouwen armer (zie wat er nog rest op de Ronse deze week bijdrage). Toen het gedruis van het gruis stiller werd,

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03 via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

PUB001

haar reisverhaal over Nepal verder en Picturale wordt eveneens belicht. De fotoreportages gaan over de nieuwjaarsrecepties van de Unie der Handelaars en van de Oudgedienden van de Zeemacht.

kwam uit de pijpcol, die seffens ging gruizelen, een laatste adem, wat grijs, gevolgd door een scherper naar omhoog getekende zwarte rookpluim: het roet van de schouwlong moest ook ergens heen, een zwarte amen en uit! Finaal steeg een mist op (denk aan nine eleven) en alle wegebbende toeschouwers waren plots als schimmen in een dichte London smog! Die van kasteeltje Thomaes ware reeds ribbedebie, niet vergeten hun 1756-fer-forgé van buur Zwarte Zusters klooster mee te zeulen, nu te zien nabij voorheen radio Hermes van Dirk De(BEO)wulf, met beduidend minder spatie aangebracht op hun nieuwbouw à la Delmulle, uitzicht op de kuip van Ronse en hinterland abroad ‘la Wallonie’. Voortaan de coin de feu aan tot de noen en in de winter alweer bij ‘t duisteren. Maar het wordt lente, mensen, vergeef het de sneeuw van deze week, die komt en gaat, geen erg: DE LENTE KOMT! Na 1970... kwam Delhaize, de Nopri van naast het stadhuis verhuisde naar die Stienbreûge, BAC trippelde de hoek om door het Zwartezustersstraatje eveneens naar die locatie. CM, apotheek en opticien volgden en de parking was er lang ook een van hangjongeren en Luc z’n auto en Geert z’n 500 euro kwijt! Wél was het makkelijker parkeren als VTV in Den Taap speelde. Voor destijds Bobbejaan Schoepen was er nog geen parking nodig, Renault, Ford en andere Volvo’s moesten nog… inwijken! OOGGETUIGE


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 11 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); www.dezeweek.be voor jouw regio eventcalendar; illustraties WD BLZ.A: grafifoto door WD; reportagefoto’s van wijlen Romain Vande Vyvere, Ronsese reporter destijds wonende in de Gefusilleerdenlaan 37 te Ronse BLZ.B: prosit na 10 reeds verschenen nummers van gAZet, 898 beelditems & 262 blz.! BLZ.C/D/E/F: eigen foto’s; foto’s vanwege Geraldine Vandercammen, Ann VancoppeAUTEURSRECHTEN nolle en Luc Provost; illustraties door WD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.G: materiaal via Thomas Deriemaeker; BBIE DEPONERING (i-Depot) eigen foto’s i.v.m. zoek welke voet… Willy Deventer is international author met BLZ.H: eigen foto’s; oude prentbriefkaart CAE-code 109987598, aangesloten bij BLZ.I/J/K: uit het land- en kaartboek van SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens Ronse uit 1684 door Loes Deventer; eigen graficus/kunstschilder met TheArtServerfoto’s; <gAZetGRAfiek> code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.L: illustratie door Daventra; materiaal via lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, Thomas Deriemaeker; voor de scheve kolom: manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder uit De Ronsenaar van zondag 19 november BVBA AbyZ consult & projects Gent. 1967 onder de titel ‘nog uit Ronse’ & ‘Waarbij Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) men alle Vlaamse Ronsenaars als politieke materiaal op te nemen waarover geen dui“toten-trekkers” voorstelt’ (de redactie) delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft BLZ.M/N: uit het oeuvre van Hubert De dus niemand willen duperen, maar, indien er Doncker, in Ronse wonend kunstenaar zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem BLZ.O: aankondiging mogelijks causerie over dan asap contact op met onze redactie via deze eerste jaargang van gAZet… gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- BLZ.P: de Vitruviusman door Leonardo Da ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen Vinci: met dank aan TV één; ook uit het boek of om er het copyright van te kunnen vermel- van Ross King: Leonardo en het Laatste den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. Avondmaal (Milaan, Santa Maria della Grazie); <gAZetGRAfiek> BLZ.Q: (vervolg van BLZ.P); grafiek door BLADERversie of wijlen professor Gerard Hermans; materiaal PDF/PRINT versie via Thomas Deriemaeker (*)  |  BLZ.R: kindertekening van Liesbeth Schol-

www.gazetronse.be

laert uit Kalken, toen 12 jaar alsook enkele thumbnails van andere kindertekeningen die de vlg. week/weken in gAZet zullen worden gebracht (Glorieux met koe naar Ronse) BLZ.S: eigen foto’s; vervolg van BLZ.A materiaal vanwege wijlen RVV BLZ.T: eigen foto’s; naarTerugblik op Ronse van op de drempel van een nieuwe eeuw, uitgave His|story BLZ.U/V: eigen foto’s; materiaal via Thomas BLZ.W: materiaal via Eddy Adams BLZ.X: Ronse deze week diè dinsdag 12.III… BLZ.Y: knal fabrieksschouw nummer zoveel! BLZ.Z: COLOFON OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.11 van 15 maart 2013; 27 blz./156 illustr. (*) http://marcroosblog.blogspot.be/2010/11/ le-corbosier-en-zijn-pentade.html

MET DE VAN RONSE

Z 11’13

O. A. I N D I T N U M M E R : √ Ovide Decroly, ook n.a.v. … √ 170 jaar gemeenschapsonderwijs… √ kunstenaar Hubert De Doncker… √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ de Vitruviusman van Da Vinci… √ foto’s van Romain Vande Vyvere (+)… √ RONSE IS TOERISME, nieuw seizoen… √ gAZet vertelt Ronse; reacties… √ hotel Willy Naessans a/h station… √ leuke muziekjes her en der, luister… √ De Ronsenaar als… scheve kolom (1). O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ vervolg uit het kaartboek van 1684… √ De Ronsenaar wou –AZ K.O. slaan… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ kindertekeningen Glorieux met koe… √ en nog van alles en nog wat…

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG… terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt graag tot volgende vrijdag 11.00 uur…


11:00

… bovenaan een ontwerp voor een toneeldecor voor De Amerikaanse droom, Klachten voor Aalsters schooltoneel, affiche voor Dodo, Merel, Piet en Flo en… Vervolg van blz.M/N met meer werk van Hubert De Doncker: enkele affiches voor toneelensemble ‘t Podium (ook het logo tp is van Hubert): Vrijdag van Hugo Claus…

de affiche (detail) voor

DAGBOEK

VAN ANNE FRANK


gAZet jg.01 nr.11 vrijdag 15maart 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.