gazet_jaargang_1_nummer_10_08032013

Page 1

gAZet jg.01 nr.10 vrijdag 08 maart 2013 | 22 blz. & 102 beelditems

nr. 10 2013

<gAZetGRAfiek>

HOME

RONSEÓÓKWOONSTAD!

JG.01 NR.10

VLIEGENDE SCHOTELS BOVEN RONSE NACHT VAN WOENSDAG 27 OP DONDERDAG 28 FEB’13 ZIE BLZ.C & ZIE COLOFON…

http://www.youtube.com/watch?v=RD8s6w_COYM

ILLUSTRALE WERD

(titel die beter de lading dekt!)

PICTURALE LEES LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… BLZ.B

houwgt a°gopso

ZIE BLZ.C

in DezeWeek vinden ook onze gAZet lezers elke week hun eventcalendar: www.dezeweek.be

froesseleingskie


?

A

De voet die je mee mocht zoeken vorige week, was de voet van de (niet zo) blote pompier; beeldhouwer was G. De Vreese.

10’13

http://www.youtube.com/watch?v=xUC42A1nRbc

WAAR IN RONSE STAAT DEZE VOET IN KLOEF

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | 9600 Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren voice-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

EEN NAAM OM IN RONSE NOOIT TE VERGETEN…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ZIE BLZ.I,J,O&P


B 10’13

Beeldhouwer Godfried DEVREESE uit Kortrijk (1861-1941), veroverde een plaats aan de top van de nationale beeldhouwkunst (hij was de zoon van beeldhouwer Constant D.). De zuivere ingetogenheid van zijn monument voor de Ronsese gesneuvelden van 1914-1918 bewijst zijn meesterschap. Het staande kind in nachthemd hierboven is ‘n ander werk van hem. Devreese verwierf ook faam als een van de meeste succesvolle Belgische medaillisten en als ontwerper van het beroemde Groeningemonument in Kortrijk.

RONSE KOERST… organiseert op woensdag 13 maart de start van NOKERE KOERSE op de Grote Markt om 12.15 uur. De renners rijden daarna doorheen de Zuidstraat naar het Malanderplein, Ferrantstraat, IJzerstraat, aan het station de echte start en dan de Oudstrijderslaan omhoog, Viermaartlaan, Leuzesteenweg, Snoecklaan, Zonnestraat, Kruisstraat en de Kruisberg op. Na een grote lus langs Kluisbergen, Avelgem, de Tiegemberg, Waregem en Wortegem volgen dan de acht plaatselijke ronden op en rond Nokereberg. Tom Boonen aan de start blijft ‘n vraagteken!

www.nokerekoerse.be

Het viel gAZet op dat er in Ronse kapellen staan met uitsluitend Franstalige opschriften! Boven/midden hoek Elzelestwg./Ooststraat en onderaan de kapel die we vorige week brachten ter Kleine Heide. Midden rechts kapel op de grens Ronse/Nukerke met zicht op de Molen ter Hengst. Het is een olie op canvas van de Ronsese kunstenaar Berten Speeckaert. De Ronsese molens aflevering 4 van het kaartboek uit 1684 zie blz.M.

ZEER UITZONDERLIJK WORDT DEZE SCHEVE KOLOM VERVOLGD OP BLZ.D


C

Engelsenlaan 21 Ronse | TEL 055 21 53 03 BUREAUMATERIAAL SCHOOLGERIEF LEDERWAREN GESCHENKEN FANTASIEARTIKELEN I N L IJ S T I N G E N

Zoals we bij de start van gAZet meldden, is er in dit lokaal digitaal weekblad vaak ‘n woordje of zinnetje Ronses (en niet Ronsisch, maar wel… Ronssies mét… driemaal S… Stef!) te vinden. Aan de bar tijdens de pauze van het KSO toneel (zie elders in deze gAZet) trok iemand aan onze mouw met de boude opmerking wat dat toch is met Ronsenaars die te pas en te onpas met hun Ronses willen dwepen. Tja, hij kent blijkbaar dàt Ronsese gevoel niet, trouwens, een Ronsenaar schrijft inderdaad al eens Ronssies, maar van een… West-Vlaming kun je altijd horen dat zij/ hij… jawel! Dus na JCI, ‘t Atheneum, tévé AVS, Markant, Toast Literair en Ziekenzorg Sint-Hermes nu af en toe ‘n pageke typisch Ronsese woorden of uitdrukkingen in jouw gAZet. Noot vooraf: we proberen zoveel als mogelijk Maurice Bouchez te volgen (*).

Kuulie Geen fraai begrip om mee te beginnen, wél typisch Ronses. Staat voor , stommerik, sul, iemand die ‘t niet goed weet, ‘n onnozelaar (onnuuzeliere). Ook Vlaamse gaai.

(*) Bouchez, Maurice, 1998. ‘t Ronssies in guiren en kluiren. Te koop bij de Toeristische Dienst.

10’13

Wil zeggen dat Buunie zéér node moet gaan plassen.

Froesseleingskie Staat voor ‘n schunnig verhaaltje, ook iemand wat op de mouw spelden, maar dan licht, niet echt bedrieglijk!

Rita Claus tijdens haar Ronsese les bij Ziekenzorg…

A°s ge wuuht Is een uitnodiging om nog eens langs te komen, maar eerder als ‘n soort beleefdheid, niet direct bedoelend… ik zie je morgen reeds weer!

Houwgt a° gopso Geleerd van Paul Perlutse Debusschere, oeit scheipen ba° Tavi in den Taap: hou je mond!

LEUTIGE RONSSIESE LEESSEN NU OOK IN GAZET

Alivandei

http://www.youtube.com/watch?v=fpG_P7UqCXY

K’goe a° nen alivandei geiven, ik ga je een klap verkopen, ‘k ga op jouw gezicht slaan…

Schrimtoute Iemand die spontaan weent, ‘n dramaqueen…

Doolekie…

Mientchies

zei Buunie in de vorige kortstrip tegen Rita, mien doolekie, mijn lief (favoriet) meisje…

Pluisjes, vlokjes, in huis of in de natuur…

Pertang! Nochtans, niettemin; van ‘t Franse pourtant!

Devuuren Doe je best, zet je schrap, bewijs van goede wil geven: tieken van devuuren gein!

_LOGODESIGN _WEBSITES_ _ILLUSTRATIES_CARTOONS_ _PORTRETTEN_LAY OUT_ _EVENTS_BOEKARCHITECTUUR_ +32 55 20 60 03 via www.abyzadviez.com abyzadviez@gmail.com

PUB001

PUB002

‘k ziete mei ‘t woerm woeter…


D

RONSE DEZE WEEK maandag 04 maart 2013 11:00

http://www.youtube.com/watch?v=_auAZ43aHMM

De lente hangt in de lucht, de weerkundige heet reeds begonnen, die van de kalender start op 21 dezer. Op onze fotojacht voor het kaartboek, staat ze een héél jaar in deze straat, nabij de Klijpe… mét vergezicht op Hotond en Kruisberg! http://www.youtube.com/watch?v=g0EwL8SMfdg

DANK VOOR HET ANTWOORD VAN BURGEMEESTER DUPONT:

Aan weekblad gAZet Ik vraag na bij het diensthoofd Toerisme op wiens vraag die vlag daar is gekomen en om welke reden. Zodra ik het antwoord heb kom ik hierop terug. Mvg Luc Dupont, burgemeester

PS: Jean-Marie wou géén foto van hem vrijgeven voor deze terugblik, mét alle respect daarvoor.

10’13


gAZet vroeg aan de Ronsese ‘fractaal’ kunstenaar Bertrand Vande Kerckhove die thans in Gooik woont, om zijn nieuwe werken wat te duiden. Hij geeft er volgende uitleg bij… Het begrip fractaal komt uit de wiskunde en kan dan ook wiskundig nauwkeurig gedefinieerd worden. Een wat minder scherpe definitie, die toch heel goed omschrijft wat fractalen zijn, is deze: fractalen (fractals in het Engels) zijn meetkundige figuren met als karakteristieke eigenschap dat onderdelen van de figuur (ongeveer) dezelfde vorm hebben als de figuur zelf, maar dan op een kleinere schaal. Je zou ze dus zelfgelijkend kunnen noemen. Fractalen vertonen een oneindige hoeveelheid details en bij sommige fractalen komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen. De term ’fractal’ werd geïntroduceerd in 1975 door Benoît Mandelbrot (zie inzet) en is afgeleid van het Latijnse 'fractus' (gebroken). De fractaalmeetkunde

BEKE FRACTALS

http://www.youtube.com/watch?v=JRfve3wHYUY

At the heart of the holy bulb by BEKE

is die tak van de wiskunde die zich bezig houdt met de eigenschappen van fractalen. Het is een aanvulling op de klassieke meetkunde, met toepassingen in wetenschap, technologie en in dit geval… computerkunst! Fractalen kunnen twee -en drie-dimensionaal zijn. FRACTALEN IN DE NATUUR In de natuur bestaan er heel wat ingewikkelde structuren die we als fractals

kunnen omschrijven. Bvb. ijsbloemen, kristallen, maar ook bladeren & takken van bomen, broccoli, varens, dennennaalden, enz…. FRACTAAL PROGRAMMA’S Er bestaan vele programma’s die plaatjes via fractaal berekeningen kunnen maken. Door een kleur toe te kennen aan de waarde in de fractaal formule, ontstaan aldus plaatjes. Door binnen

E

gAZet 10’13

zo'n programma een klein deel uit te vergroten, is te zien dat een fractaal steeds verder doorgerekend kan worden (afhankelijk van de beperkingen van het programma). Sommige programma’s… (zie verder op vlg. blz.)

 Mandelbrot werd geboren te Warschau op 20 november 1924 in een intellectueel milieu als zoon van een handelaar in kleding. Zijn moeder was arts en zijn oom, Szolem Mandelbrot, was een beroemd wiskundige in Parijs. Het gezin verhuisde in 1936 naar Parijs, waar Mandelbrots beide ooms hem met wiskunde lieten kennismaken. Benoît overleed in Cambridge (USA) op 14 oktober 2010.


Vervolg van vorige blz. kunnen gratis via het internet gedownload worden, zoals daar zijn: Fractal Explorer, Xaos, Mandelbulb, Apophysis, enz… Aan te kopen programma’s zijn onder andere: Ultra Fractal, Xenodream, enz… Meestal schommelt de aankoopprijs tussen de 80,00 en 100,00 euro. Elk programma heeft uiteraard zijn eigen typische eigenschappen en mogelijkheden. Xenodream biedt bvb. óók de mogelijkheid om er 3D-modelling work mee te realiseren… FRACTAALANIMATIE Sommige fractalprogramma’s bieden de mogelijkheid om een animatie van een 2D of 3D fractal te realiseren. We beperken ons tot een eenvoudig voorbeeld: stel dat we met het programma Mandelbulb een 3D-beeld van een broccoli hebben gemaakt. Met de virtuele camera van het programma is het mogelijk ‘n denkbeeldige reis doorheen de 3D-broccoli te maken. Met de variabele instellingen van het programma kan men de virtuele camera naar ALLE mogelijke richtingen sturen, terwijl hij tegelijkertijd ook in alle richtingen kan kijken, óók zij- en achterwaarts! Onderweg kunnen ook nog de kleuren en belichtingen ingesteld en gewijzigd worden, kan hij in- en uitzoomen, versnellen en vertragen, zelfs tijdelijk stoppen en/of overschakelen naar een ander fractaal object. Per seconde worden 25 foto’s gemaakt en deze worden automatisch als een .jpg-bestand opgeslagen in een daartoe speciaal aangemaakte map. Wanneer de ‘reis’ voltooid is, dient van alle .jpg’s een .avi-bestand te worden gemaakt, dat op zijn beurt in ‘n animatieprogramma  blz.G

F

BEKE FRACTALS

gAZet 10’13

UDE, alle goeds gewenst vanwege gAZet! Een airke dat je zeker zal herkennen, speciaal voor jou! http://www.youtube.com/watch?v=Xz-COjNUzao

HET TWEEDE LEERJAAR KONINKLIJK ATHENEUM VAN MEESTER DEVOS

… en deze oude klasfoto uit 1951-52: Denis Decordier, Godfried Benijdts, Willy Roels, Eddy De Moor (woonde in de Marijve), Johnny Peers, Jean-Paul Van Coppenolle (woonde aan de spoorwegovergang onderaan de Geraardsbergsestraat ), Willy Spileers, Eddy Adams, André Pot, Patrick Snoeck en met pijl Bertrand Vande Kerckhove…


G

Vervolg van blz.F

animatie programma moet worden geïmporteerd, zoals bvb. Windows Movie Maker of Pinnacle Studio 16. Het animatieprogramma zorgt er dan voor dat alle jpg’s in de juiste volgorde aan elkaar worden ‘geplakt’ zodat een vloeiend, bewegend beeld ontstaat. Ten slotte is het ook nog mogelijk om muziek of ingesproken tekst toe te voegen. Tot daar ‘BEKE’  over het technische achter zijn reeds herhaaldelijk in gAZet verschenen kunstwerken. Tijdrovende realisaties zijn het absoluut!

gAZet 10’13

BEKE FRACTALS

Jongedame in grijs & zwart

ARABIC BY BEKE

(gouache door Willy Deventer)

Boskant in Ronse Stilleven met bloemen

Brachten we vorige week een aanzet naar Armand Demeulemeester, Roger Cnudde en Albert Noël, elk beladen met hun eigenste stukje Ronse en waarover later meer, dan staan hiernaast links twee werkjes van twee andere Ronsese kunstkleppers, zijnde wijlen Albin Rollet en Marcel Kekebos. Albin woonde en schilderde jarenlang nabij de Stooktstraat, zelf afkomstig omgeving Barrière de Fer (lees: aan de Paters Minderbroeders); Marcel haalde zijn pensioen… ien de schouweinge ien Broeko°, maar liet zich in elke grein vrije tijd als kunstschilder verre van onbetuigd. Hij woont aan de overkant van de Witte Muur… Welke Ronsenaar zegt de… Witte Muur nog iets? Later meer over én Albin, én Marcel en uiteraard ook over die muur!


H 10’13

Een bladzij vol klas…Koninklijk Atheneum 1953-1954 vierde leerjaar met als klasleraar meester Coens en verder v.l.n.r. op de onderste rij: Jacques Spileers (2), Denis Decordier (4), Jean-Paul Van Coppenolle (5) en Willy Roels (6); middenrij: Patrick Snoeck (2), Kamiel Neyt (3), Johnny Peers (8) en Delaunoy (9); bovenrij: Van Pevenaege (1), Godfried Benijdts (4), Eddy De Moor (5) en Bertrand Vande kerkckhove (6).

… brengt nieuws over de Ronsese wielerschool, kaderend in het deeltijds beroepsonderwijs. Vanaf 15 jaar kan leren en sporten gecombineerd worden. www.wielerschool-ronse.be

… brengt nieuws over Picturale. Kaboes kon met steun van CERA een kwalitatieve koelkast aankopen. Klanten van Kaboes zijn kwetsbare gezinnen en die vinden groenten, fruit, zuivel en op termijn ook

vleeswaren en dat alles tegen een zacht prijsje. De ACV award gaat naar INTRO dat zich het voorbije jaar positief inzette voor werknemers (trajectbegeleiding, jobcoaching, sociale economie). Jumelageschepen Ignace Michaux trok namens Ronse met ons Bommelsvorstenpaar naar Kleve voor het carnaval…

Terugblik op De

nacht van de 16e januari door VTV is voor vlg. week


I

Een bladzij vol school… Sancta Maria met achteraan het klooster (A) rechts van de kapel (kijk hoe de toren er nu bijstaat) van de Zusters van Barmhartigheid (logo door Willy Deventer), lagere school, middelbare school, normaalschool. De lagere school heet nog steeds Sancta Maria, de secundaire school heeft na de naam Mariacollege de huidige naam KSO Glorieux (B) gekregen (van Katholiek Secundair Onderwijs). Bemerk op de foto de Ommegangstraat (C), het kasteel Portois (D) en rechts Hogerlucht (E). Vooraan moestuin, nu sportvelden…

D

10’13

C

E

A B B

Klassiek geschoold pianist François Glorieux is familie van S.M. Glorieux en bekend van zijn plays The Beatles en plays Michael Jackson…

deze foto, genomen vanop de Sint-Hermestoren, dateert van voor WOII, want tijdens de oorlog was het instituut een legerhospitaal en werd op de daken vooraan een rood kruis geschilderd (nog vaag te zien) om bommenwerpers ervan te verwittigen dat dààr een hospitaal lag…

http://www.youtube.com/watch?v=VicRnsSMM5I

SPOREN VAN STEFAN MODEST

B E

IN RONSE… Waar in Ronse komt men de weldoener der armen Vader Glorieux (nog) tegen? Om te beginnen op deze blz. in deze school, uiteindelijk naar hem genoemd: KSO GLORIEUX. Zie ook de Glorieuxlaan (vervolg op blz.K)


J 10’13

RONSE HEEFT EEN GLORIEUXLAAN EN EEN GLORIEUX ZIEKENHUIS

E.M.

De klassieke buste van

van Vader SM Glorieux, hier in de Sint-Hermeskerk.

Tot de eerste medewerkers van weekblad –AZ, we schrijven eind de zestiger jaren vorige eeuw, behoorden ook bovenstaande heren: E.M. = broeder van het Instituut Glorieux Emmanuel (Muylle) die onder meer over de oude Ronsese molens schreef. V.M. = Valère Mores die schooldirecteur was van de lagere school van het College en er een ambtswoning had. Valère kwam in Stationsstraat nr. 9 al eens binnengewandeld voor een of andere geitenkeuring. Deze beide medewerkers, nochtans van katholieken dorpel, gaven Binnen geen gehoor aan de boyien buiten de Sintcot vanwege Jan Verroken iiiHermeskerk: links ‘n keramiekvan De Ronsenaar om de plakette door beeldhouwer Paul De Bruyne en rechts een kikkerperspectief opgang van weekblad –AZ op de Glorieux van beeldhouwer Florent Devos aan het museum. door boycot te stuiten en

V.M. G.V. waarover later meer. G.V. = Gaston Vandermerckt stond daar helemaal buiten. Je zou hem nu kunnen zien als ‘n soort voorloper van wat thans Buro ZIE VERVOLG Saey is, want Gaston baatte OP BLZ.O een winkel uit in schrijf-, teken- en schildergerief in de Jean-Baptiste Dekeyserstraat. Niet onder de kapeltoren van de huidige Sancta Mariakapel (zie hiernaast  ivm vorige blz.), maar onder die van St.-Martinus. Hij was voor –AZ de Fiertelberichtgever. Jaarlijks leefde hij toe naar ‘zijn’ Fiertel en tot zolang het doenbaar was, stapte ie mee in de Fiertelommegang.


gAZet WE WILLEN ONZE LEZERS DEZE INKIJK IN HET LAND- & KAARTBOEK VAN RONSE UIT 1684 NIET ONTHOUDEN.

HET LIGT TEN GRONDSLAG VAN DE ARTIKELREEKS DIE LOES DEVENTER WEKELIJKS IN GAZET BRENGT OM HET RONSE VAN NU TE HELPEN DUIDEN VANUIT DIK DRIE EEUWEN TERUG! WE HEBBEN HIER REEDS HEELWAT KUNST GEBRACHT EN TOT NU TOE ONTBRAK ELKE KNIPOOG NAAR… CONCEPTUELE KUNST. WEL, HIER VOEREN WE EEN KNAP STAALTJE… ‘CONCEPTUELE’ KUNST ÉN KUNDE OP. GEEF TOE: ZALIG VERZORGD, BISTER GEKLEURD, EVENWICHTIG GECOMPOSEERD, DECORATIEF GESCHIKT, CALIGRAFISCH VORMGEGEVEN. SUBLIEM GEWOON,

SUBLIEM! (ZIE DETAIL VOLGENDE BLZ.)

10’13

K


L

UIT DE BESPREKING 10’13 VAN HET LANDEN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684 gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

MOLENS

04

HET VOORSTELLEN OP KAART (vervolg)

GROTE MARIJVE 

De landmeters Daniel de Smet en Lieven Hoelman hebben ook de water- en windmolens geregistreerd in het Ronse van 1684. Vorige week hadden we het hier over de galgen of justities, mét de te verwachten reacties van onze lezers. De watermolens zijn voorgesteld door een radje met spaken. Langs de in totaal maar liefst 53 kilometerslange Ronsese waterlopen (hier komen we later op terug) waren tien watermolens gelegen, waarvan verscheidene mét spaarvijver. Van die tien waren er acht watermolens langs de oevers van de ‘Meulebeek’, thans Molenbeek, gelegen.

KLEINE MARIJVE 

<gAZetGRAfiek>

RONSE 1684 watermolen langs de Meulebeek watermolen niet langs de Meulebeek

Hierboven is Ronse v.l.n.r. zo’n kleine 9km breed! De windmolens zijn zodanig getekend dat hun bouwstijl en bouwstand herkenbaar zijn. Nu volgt uitleg en beeld bij een aantal in 1684 ingetekende molens. Vervolg volgende blz.

Meulebeek


Vervolg van vorige blz. (kaart hieronder: de Molenbeek doorheen Ronse met de situering van de oude watermo<gAZetGRAfiek> lens)

2

1

1

M

34 5 6

7

8

10’13 houten waterrad en de inrichting zijn verwijderd. Nu resteren nog enkele muren en de grondvesten. Bijhorend molenaarshuis voorzien van nieuw bakstenen parement en houtwerk. De schuur heeft in de rechter zijgevel sporen van vlechtingen, wijzend op een vroeger lager gebouw. De watermolen is praktisch volledig afgebroken. Er zijn nog restanten op de beek. Er is een nieuwbouw opgetrokken, de restanten zijn ingewerkt in een hoeve. Naar

2

http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=2058

3

‘CAPELLE MEULEN’ MET SPAARVIJVER Hierboven de korenwatermolen ‘Kapelmolen’, vermeld in 1431, behorende tot de goederen van de kapelanie van Onze-LieveVrouw ter Kapellen, was afhangende van het kapittel van Ronse. Verkoop van de kapelmolen in 1746-52 en verdwenen in 1931-32. Gelegen aan de Molenbeek, en voorheen met spaarvijver aan de overkant van de straat. Thans bestaat nog enkel een voorheen bijhorende schuur van vier traveeën onder zadeldak (pannen) met gedichte getoogde poort in de tweede travee. Naar https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/28755

4 "De Block" is een watermolen die reeds op de kaart van 1684 voorkomt. Op de zgn. Ferrariskaart (ca. 1776 – foto hieronder) draagt de molen de naam "Moulin de Renaix". Hij is gelegen aan de Molenbeek op het gehucht Klijpe, nabij een oud industriegebied. Deze graanmolen was tot 1864 ook in gebruik als oliestampkot. Sinds 1932 buiten gebruik. Het

Zompig terrein rand Molenbeek nabij de plek van de Kapelmolen…


N

KAARTBLAD 18 GEGEOREFEREERD NAAR DE TOPOGRAFISCHE KAART 29-8 (1:10 000)

Hiernaast de voorstelling van het gegeorefereerde kaartblad 18 uit het kaartboek van 1684. Deze kaartvoorstelling werd in 2006 gemaakt met programma ‘ArcView’. Op het gegeorefereerde uitgeknipte kaartblad wordt een recentere topografische kaart getekend. Deze topografische kaart uit 1978-1993, wordt als transparante voorgrond weergegeven in benaderend bordeauxrood. De voorstelling van de kaart gebeurt in de Belgische Lambertprojectie. De pijl geeft de hoeve aan het einde van thans een privéweg, alwaar de molen gelegen was.

10’13

5

a = magnetische declinatie (westelijk) = 2°00’ b = declinatie t.o.v. het vierkantennet = 1°24’ c = meridiaanconvergentie = 0°36’ de hoeken van het schema zijn niet op ware grootte getekend. m

5/ De "Molen te (S)queere" aan de Molenbeek werd reeds in 1374 vermeld als molen te Krekelberg in de regesten van ‘t kapittel van Ronse bij aankoop ervan door de kapelaan. In de penningkohieren van 1577 vermeld als "watermeulie te Crekelberghe", met hoeve. Na de Franse Revolutie als bezit van het kapittel verkocht. In de 19e eeuw bekend als maalderij van de familie De Man. In 1864 verkocht aan de familie De Wolf die de maalderij nooit als dusdanig heeft gebruikt. Zij heeft het houten waterwiel doen verdwijnen en vervangen door twee ijzeren, die naast elkaar, op elke oever van de beek, binnen in de instelling stonden. Ze werden gemaakt door smid Lemarcq uit de oude smidse bij 't Wit Paard. De molenstenen werden

gebruikt om het blauwe kleurproduct indigo te malen tot poeder. De molen werd door eigenaar August De Wolf geïntegreerd in een blekerij en ververij. In 1912 werd de kleurenfabriek of blauwververij ‘De Wolf frères’ opgericht, die nu volledig is verdwenen. Naar http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=2039

05 VLG. WEEK: VERVOLG MOLENS


O

http://www.youtube.com/watch?v=KJHqriXhK7Y

RUÏNE VAN DE VOORMALIGE SINT-PIETERSKERK

gAZet 10’13

Hier kwam SM Glorieux vanuit Sint-Denijs voorbij Avelgem aan met zijn koe. Hij had die van zijn vader landbouwer bekomen, op voorwaarde dat hij er zelf te voet mee naar Ronse trok. De melk was… melknodig voor zijn ondervoede medewerkers van het eerste uur. Op OP DEZE DIEPDRUK DOOR het Kaatsspelplein staat de aanzet van de inkom WILLY DEVENTER STAAT van de kloostergang destijds. HET WAARGEBEURDE VERAchteraan, volg de pijlen, lag de HAAL VAN GLORIEUX MET bouwvallige Sint-Pieterskerk die ZIJN KOE AFGEBEELD. HET IS DE EERSTE ETS VAN EEN REEKS VAN VIJF DIE DE GROTE EPISODES UIT HET LEVEN VAN GLORIEUX VERTELLEN. RECHTS ZIE JE DE WUIVENDE OUDERS DIE

dienst deed als weverij. Immers wou Glorieux de bedelaars eerst werk (en waardigheid) geven, dan pas kregen ze… warme soep! Ramp was dat de Sint-Pieterskerk bij een storm de geest gaf, wat Glorieux tot bouwplannen inspireerde. Zijn goede werken zaaiden uit naar de rest van België…

HUN ZOON KAPELAAN IN RONSE UITGELEIDE DOEN. OP DE VOLGENDE PAGINA ZIE JE DE VROEGE OPSTAANDERS DIE GLORIEUX

IN HET VERPAUPERDE RONSE VAN TOEN VERWELKOMEN. BEMERK DE TOREN VAN DE SINT-HERMESKERK IN TWEE GEDAANTEN: MET STOMPE EN ZOALS NU MET SPITSE TOREN. ONDANKS KARIG ETEN VERTOONDE GLORIEUX VAN NATURE EEN BUIKJE WAARMEE HIJ ZEER VERVEELD WAS!


HIER HET RECHTER DEEL VAN DE DIEPDRUK GLORIEUX MET KOE NAAR RONSE (ZIE BLZ.O) DOOR WILLY DEVENTER. INZET IN GLORIEUX TUSSEN WEES EN OUDERLING DOOR FLORENT DEVOS: DE JONGE FLORENT GESCHILDERD DOOR COLLET OP DE FIERTELPANELEN IN HET STADHUIS.

Vervolg van vorige blz.

P 10’13 VLG.weekGLORIEUXinKINDERTEKENINGEN

Over Glorieux zijn een aantal boeken te vinden (o.a; in de bibliotheek). Er is het boek met 50 maal Glorieux, ‘n paar exemplaren zijn nog verkrijgbaar.. We kijken na of in Louise-Marie de hoeve Glorieux nog te vinden is. Een glasraam in de kapel van ‘de kliniek’ toont een biddende Glorieux en van Michiel Leenknecht is zijn Glorieuxrosace te zien nabij de vroegere fietsenstalling van het KSO Glorieux… Uiteraard zijn er de straatnaamborden van de Glorieuxlaan. Zijn borstbeeld staat op de zogenaamde TID-parking onder de benaming Basisschool Glorieux. De versmelting van het Mariacollege en het T.I.D. werd uiteindelijk KSO Glorieux. In de collegiale S.-H. is Glorieux eveneens te vinden alsook in het museum.Tussen crypte en grondvesten van ‘zijn’ Sint-Pieterskerk staat zijn monument door Florent Devos (met replica in de inkom van het AZ… Glorieux! Waar voorheen de inkom van het ziekenhuis was, hangt een fotografische vergroting van Glorieux Stefaan Modest Glorieux met koe door Willy is rechtstreeks, het kan niet anders, op vele plaatsen in Deventer wiens vijfdeliRonse te vinden. gAZet probeert een overzicht te geven ge diepdrukreeks in de van door het publiek bereikbare locaties. directe nabijheid hangt.

Zie hiervoor gAZet nr.05. Hieronder een detail van de etsplaat (krassen in de stalen plaat geven de ingewreven inkt door druk af aan het papier – hier dus in spiegelbeeld) Glorieux met koe naar Ronse.


Kaatje Vermeire op PICTURALE

lijkt wel een vuilnisbelt? Nee hoor, geen vuilnisbelt: een verzameling! Japie is een stapelaar. Hij houdt alles bij en stapelt het torenhoog op. Hij droomt vaak van verre reizen maar hij kan toch maar moeilijk zijn spulletjes achterlaten… Het hele verhaal van onze nieuwe vriend Japie kan je lezen in het boekje van Bas Rompa met de schitterende illustraties van Kaatje Vermeire. Volgens de achterflap ‘een verhaal over loslaten en ver kijken’. Kaatje won de vorige editie van de Picturale en dus ook één van haar creaties op een Ronsese muur. Vanaf nu kan je Japie bewonderen in de Olifantstraat en momenteel ook in de tentoonstelling rond Kaatje Vermeire op de Picturale. Wie er binnen twee jaar aan de beurt is, lees je op blz.R.

http://www.youtube.com/watch?v=FPpJ-en9ri4&feature=youtu.be

OP BOVENSTAANDE LINK KLIKKEN EN DE WINNAAR PICTURALE 2011 KAATJE VERMEIRE STELT JE PICTURALE 2013 VOOR

Kaatje: ik maak decors en voorgrondelementen apart en via de scanner composeer ik ze op mijn computer tot nieuwe illustraties…

Samen met burgemeester Luc Dupont onthult de illustrator ‘haar’ Japie… De nieuwste inwoner van Ronse: Japie! Bij de foto’s op de volgende pagina: Nieuwe muurillustratie onthuld. na de onthulling trommelt RITMO de Heb je Japie al gezien? Hij heeft dicht bij zijn twee jaar oudere vriendje – de olifant stoet het CC De Ververij in voor de feivan Carl Cneut – zijn stekje gekozen. Daar telijke opening annex prijsuitreiking van Picturale’13. Sabien Clement had hangt hij netjes aan de gevel van het Arvoor de wedstrijd – lees verder 4e kol. me Klarenklooster. Hoewel netjes… het

Q

DE PRINS VAN DE LEEGTE IN KSO GLORIEUX Het toneelstuk naar ‘n boek van Karel Verleyen werd driemaal opgevoerd in en door KSO Glorieux. Er werd gezocht naar vergelijkbaar talent om naar… Gent te kunnen om de… degens op te nemen in ‘n toneelcompetitie. Jonge Ronsese toneelspelers kregen Oudenaardse in hun kielzog en de onderlinge strijd kon losbarsten. Het stuk opende met een witte vondst om de nooduitgang aan te wijzen, het publiek nam er acte van. Alleen reeds vanwege de uiteindelijke toebedeling van dé rol, zette Wout Desmytere, zoon van toneelratten Ann Vancoppenolle en Geert (VTV), een ambitieuze Theseusaan-de-draad-van-Ariadne neer. Degelijke plankvastheid met… rechte rug én hoofd naar achter! Ook de andere acteurs volgden elkaar gezwind op in de diverse scènes, scènes vooraan publieksbreed uitgesmeerd van cosy corner alover de bühne zelf, het bureau van de repetitors annex slaapkamer… De dialogen struinden vlot in en over en na elkaar, er was door regisseur Nele Furniere over nagedacht. Klank, verlichting, kostumering, decor, grime, de hele omkadering, bar, mini-onderneming… Directeur Eddy Moreau was de zaterdagavond dat gAZet ging kijken een gastheer mét gouden lauwerkrans én terecht: verder gaand dan de inhoud van hun vak, kunnen onderwijsmensen ook de dag van vandaag vakoverschrijdend werken en daar is cultuureducatie invulbaar, onderschreef eveneens Michèle Lammens als adjunctdirecteur. Het is uitkijken naar een volgende toneelprestatie die niet per se voor… Gent, maar liefst voor en in Ronse mag worden gespeeld, zodat we er met z’n allen wéér héén kunnen. WD

10’13 (vervolg van kolom 2) … het boek ‘Mijn oma is van peperkoek’ (met tekst van Evelien De Vlieger) ingestuurd én ze won Picturale 2013! Kaatje Vermeire mocht haar atelier nabouwen. Kinderen konden ook zelf aan de slag. Knippen, plakken, kleuren en… Japie vindt het nog steeds allemaal goed (zie voor deze foto blz.S). Winnares Sabien Clement (zie inzet op haar boekcover) werd door de jury geroemd om haar vakmanschap, maar ook haar eigenzinnigheid en lef. Sabien was zichtbaar blij én verrast (“Ik dacht nog van niet te komen…”). De winnaar krijgt een overzichtstentoonstelling bij de volgende editie van de Picturale (2015) én een gevelillustratie ergens in de stad. Beginnende illustratoren konden deelnemen aan de 1-3 wedstrijd. Daarbij mochten ze drie tekeningen maken bij één opgegeven tekst. Goedele Raes kreeg een eervolle vermelding, Shanna Coppens de Knack Weekendprijs en Joris Thys kreeg de prijs voor aanstormend talent. Het sterke geslacht is in Picturale …, jawel!

Jivana organiseert een open Reiki avond voor beoefenaars en geïnteresseerden. Nele Furniere krijgt de RONDOM pluim voor haar regie van De prins van de leegte in KSO Glorieux. Voorstelling ook van ARCOR Ronse met verdere info via www.werkbedrijf.com

Deken Michel T’Joen heeft het over kerkensluitingen: het afstoten van kerkgebouwen is (dan) de materialisering van de kerkelijke desinteresse of zelfs afkeer van het kerkinstituut; een cultureel beeld wordt verstoord…


http://www.youtube.com/watch?v=g1DR7QDf400

gAZet 10’13

Tekst bij dit fotoalbum zie blz.Q Wiepejaanes uuk in de stroeten…

R


S

(zie blz.Q) 10’13

Gespot in Ronse: mysterieus beeldje voor de Hoge Mote… Curieus? gAZet trok op onderzoek. In de Hoge Mote kon men ons niet helpen. Ook cultuuropperhoofd Jan Leconte viel even uit de lucht…

Het historische centrum van Ronse, bekend als ‘De Vrijheid’, is aan een heuse revival bezig. Nu de lente begint te kriebelen houden een aantal bijzondere zaken een opendeurweekend op 8, 9 en 10 maart. gAZet neemt alvast een kijkje en houdt je op de hoogte. Deze zaken doen alvast mee: Boon-Resto Artisanne-streekproductenwinkel Point of View- retro PeterPan - boeken (za. 9/03, 17u, live bij boekhandel PeterPan, Paul Cox draagt voor uit eigen werk!) Katelijne Demeulemeester - bloemen LightCube - art gallery


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.be / azronse@gmail.be initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 10 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); www.dezeweek.be voor jouw regio eventcalendar; BUUNIE’s fce verder ingevuld door Willy Deventer; vanwege Thomas Deriemaeker: Mysterie in Ronse: een tipje van de sluier… Je hoeft geen schrik te hebben, er zijn géén buitenaardse wezens… 450 kilo’s buuntchies komen bestellen bij Buunie! De UFO’s van vorige week bleken de verlichtingen voor een torenkraan te zijn en het beeldje… een ‘kunstAUTEURSRECHTEN werk’. Streetart heeft zijn weg naar Ronse ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN gevonden! Het gaat vermoedelijk om werk BBIE DEPONERING (i-Depot) van AFt (Art For Tought) die een tentoonstelWilly Deventer is international author met ling in onze stad voorbereid. Ze werkt vooral CAE-code 109987598, aangesloten bij met de kitscherige porseleinen postuurkes die SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens dan met enkele kleine aanpassing… actuele graficus/kunstschilder met TheArtServermaatschappijkritiek geven. Wij kijken al uit code 22912 alsook uitgever bij de Koninknaar meer. Jullie ook? Heb je nog vreemde lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, beeldjes of boodschappen gezien? Laat het manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder ons weten via onze facebook pagina of via BVBA AbyZ consult & projects Gent. onze mailbox. Alvast deze hint: kijk eens op Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) de vuilnisbak nabij de Sint-Hermeskerk. materiaal op te nemen waarover geen duiBLZ.A: pixelGlorieux en GLORIEUX in specidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft aal daartoe ontworpen lettertype door WD dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.B: eigen foto’s; kapellekes; Grote Markt zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem en start van Nokere Koerse; scheve kolom… dan asap contact op met onze redactie via BLZ.C: kortstrip De stUUten van BUUnie door gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- Daventra ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen BLZ.D: RONSE DEZE WEEK 04.III.2012 11:30); of om er het copyright van te kunnen vermel- reeds antwoord vanwege Luc Dupont … den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. BLZ.E/F: fractalen door BEKE, materiaal vanwege Bertrand Vande Kerckhove BLZ.G: fractaal BEKE, foto Bertrand VK, vlnr onderaan: gouache Willy Deventer, olie Albin Rollet & olie Marcel Kekebos BLZ.H: foto via Bertrand Vande Kerckhove;

cover door Willy Deventer (vlg. week meer!) BLZ.I: oude prentbriefkaart: Ronse panorama der kostschool Sancta Maria (Nels); foto WD BLZ.J: eigen foto’s; foto’s uit het –AZ/WDarchief; keramiek door Paul De Bruyne; brons door Florent Devos BLZ.K: land- & kaartboek Ronse 1684 gered van de brandstapel binnenkoer hoek Zuidstraat en Oude Vesten door Florent Devos na de dood van ere-burgemeester Oscar Delghust BLZ.L/M: gAZetGRAfiek; deel 4 land- & kaartboek Ronse 1684 BLZ.N: foto Bockmolen door Maarten Osstyn BLZ.O: diepdruk nr. 1 uit reeks van 5 door Willy Deventer: Vader Glorieux met koe naar Ronse, 18 maart 1989; eigen foto’s BLZ.P: eigen foto’s; bronzen beeld door Florent Devos; detail kindertekening van Liesbeth Schollaert uit Kalken, toen 12 jaar… BLZ.Q/R: materiaal ivm Picturale door Thomas Deriemaeker BLZ.S: materiaal door Thomas Deriemaeker BLZ.T: COLOFON OVERZICHT bladzijden gAZet jaargang 01 nr.10 van 08 maart 2013; 22 blz./102 illustr.

GAZET ELKE VRIJDAG 11:00 ÉÉN WEEK LANG…

T 10’13

O. A. I N D I T N U M M E R : √ vliegende schotels in Ronse… √ Albin Rollet, Marcel Kekebos… √ waar in Ronse vindt men… Glorieux? √ uit het land- & kaartboek Ronse 1684… √ illustrale werd picturale… √ ‘De Vrijheid’ kriebelt… √ voet drie volgt voet twee op… √ luitige Ronssiese leessen… √ met de stuuten van Buunie UU UU… √ leuke muziekjes her en der, luister… √ BEKE is er met nieuwe fractalen… √ Nokere Koerse op 13 maart te Ronse… O.M. IN KOMEND(E) NUMMER(S): √ waar is het arduin van VDW-Henrist?… √ kunstenaar Hubert De Doncker… √ De Ronsenaar wou –AZ K.O. slaan… √ Ronsemuziekjes uit bomma’s tijd… √ Ronsenaar Ovide Decroly…

www.gazetronse.be voor Bladerversie op dubbele blz. en voor Printversie = PDF op enkele blz. klikken); zie de iconen hiernaast  

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet vraagt… tot volgende vrijdag 11.00 uur weer?


gAZet jg.01 nr.10 vrijdag 08 maart 2013