Gazet jaargang 03 maa a 109 14032015

Page 1

3.14.15 =

𝜋-dag

JAARGANG 03 NUMMER 109

.

DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

.

109

102 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mĂŠt voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 109 maa|A van

VANWEGE DE UITGEVER

ZATERDAG 14 MAART 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met‌ eigen foto’s (blz. 1, 3, 6, 15, 17/23, 38/39, 49, 61, 65, 72/74, 94/102); bijdragen van: Damien Van Wambeke medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun (41, 44/46, 47/52, 56, 75/79); foto’s Paul Carteus: (53, 86/88); foto’s Patrick Aelvoet (32/37); logo BUUNIE ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen door Willy Deventer (11, 43); foto’s Hendrik Braet (54/ 55); bijdragen van het stadsbestuur (diverse blz.), Herworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet man Kerckhove (66), HĂŠlène Vandamme vanwege de verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Cultuurraad (67/71), spa (71), Ignace Michaux (24/29), Kadetten Ronse (57), LETS (14), Daan Hugaert (90), den tegen voorafbetaling van â‚Ź25 per foto lezers (9, 60, 62), VTV (41/42), Marnixring (10), e.a. AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tĂłch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- Vrijdag 20 maart 2015 komt visueel van west richting oost de maan de zon voor 83% beken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen dekken met een maximaal effect te 10:35. of om er het copyright van te kunnen vermelMen zegge het voort! Lees/kijk binnenin‌ den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

gAZet is niĂŠt het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

16

14

15

UPDATES: OPEN BRIEF aan Brigitte Vanhoutte blz.85;

extra Daan Hugaert blz.90; Louis Vervaeke blz.92 e.a.

3.14.15 =

đ?œ‹-dag

JAARGANG 03 NUMMER 109 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

ď‚´ medewerkers ĂŠn lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be ď‚´ mailbox: gazetronse@gmail.com ď‚´ GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) ď‚´ redactie: Hogerlucht 92/94

Een zonsverduistering (feitelijk een verduistering van onze aarde omdat de maan tussen ons en de zon wentelend een deel van de aarde in de schaduw zet) stevent op ons af. De dag erna lezen we R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e van de traditionele almaD i e z Ăł h o o r t b ij m ij e nak het begin van de len‘k Zwere welken ede? te af (door vrouwen en De liefde die’k U breie! | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | mannen van het weer toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via steeds vroeger gesetteld). instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | Ronse echter zit immer camerabewaking naar meldkamer 24/24 | lichtarm vanwege nongAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij communicatie door de bekeken ĂŠn nogal eigengereid‌ gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox ons besturende politiedan ben jij de allereerste om te weten wat de kers. N60?, bek dicht; De deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse (zogezegde Nieuwe) Vrije-mail “GRAAG VOORUITBLIKâ€? naar heid: niet zagen, he: gazetronse@gmail.com “We doen voor ‘t beste!â€?


RELATIES MET DE DUITSERS Tijdens de oorlog maakten Duitse soldaten deel uit van het dagelijkse leven in Vlaanderen, vooral in de grotere steden. Het Duitse leger eiste gebouwen en huizen op voor zijn troepen. Tijdelijk of permanent. De getuigen zagen Duitsers op café, waar ze altijd heel netjes hun pintje betaalden en bewonderden hen om hun discipline. De Duitse militairen waren in de ogen van de jonge Bertha Reymen 'groot, blond en knap en ze konden geweldig goed zingen!' Louis Van Nylen en Albrecht De Schrijver gingen na een tijdje gemoedelijker om met de Duitse militairen die bij hen thuis waren ingekwartierd. Maar na de zware Duitse nederlaag in Stalingrad werd de sfeer grimmiger. De bezetter vaardigde steeds meer reglementen uit en trad harder op. Ook tegen de joden. Zij doken massaal onder na de eerste razzia's. Zo ook getuige Fee Bloch, die van de ene schuilplaats naar de andere trok. In de hoop te overleven.

OP…

KWAM RONSE NOG EENS TER SPRAKE IN DE SERIE ‘12 IN 40’… waar ene Gilbert Beurms (hij 13 in 1940) zei dat zijn pa naar Ronse trok i.v.m. textiel enzo. Ook onze Ronsenaar Jeroen Reygaert was op TV te zien en te horen i.v.m. minder suiker en minder hoeveelheden ook in de kantine van onze nationale omroep… - zie ook volgende pagina!

03

maa|A NUMMER109


VANUIT VORIGE PAGINA…

04

Coca-Cola mag dan al zijn rode merkkleur ge- maa|A NUMMER109 wijzigd hebben voor het olijfgroen van stevia, de overheid blijft heulen met de suikermaffia om ook ongepast (té) veel suiker te droppen in etenswaren waar de consument het niet verwacht: vruchtensappen moeten naar de vrucht smaken, niet naar suiker… eerst vleeswaren vol suiker droppen en dan extra peperen en kruiden … reeds suikervrij brood gegeten?, smaakt verdorie beter dan mét … dus oproep om alle suikers te weren als toevoeging van bereide etenswaren en dranken waar dat voor niks nodig is, behalve de suikerboeren rijker maken en wij dikker, obees, schietschijf voor suikerziekte!!!


05

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 108 WOENSDAG 25 FEB. 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


RONSE DEZE WEEK ZATERDAG 7 MAART 2015 7:59 … en neen, een foto moet niet altijd scherp zijn, kijk maar eens hoe deze prent Ronse schilderachtig maakt vanuit een ‘blauw palet’ vol fonkels van lichten/lichtjes allerhande, géén Los Angeles, maar óns Ronse!

06

maa|A NUMMER109


07

maa|A NUMMER109

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


08

E V E N T C A L E N D A R B IJ

maa|A NUMMER109

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


09

maa|A NUMMER109

RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!


10

Graag brengen we een bijzondere causerie onder uw aandacht. Bijzonder omdat Manu Keirse zeer maa|A NUMMER109 gegeerd is als spreker en te Ronse heeft hij het over ‘Helpen bij verdriet en verlies. Een opdracht voor elke burger’. Marnixring Ronse werkt voor deze spreekbeurt aan kostprijs voor de catering. De kosten van de spreekbeurt worden door de kas gedragen. De toehoorder krijgt een boeiende lezing met daarna een uitgebreide receptie met de nodige hapjes en drankjes. Warm aanbevolen! Onthaal 19.30 u. | Lezing 20.00 u.| Receptie 21.00 u. Deelname in de kosten €35 (incl. uitgebreide receptie). Inschrijven via jan.goeminne@notaris.be of tel. 055 21 27 25 of storting op rekeningnummer BE86 7375 1932 9050 met vermelding van jouw voornaam + naam + Manu Keirse. Korting bij gebruik De Lijn wijzigt vanaf 1 mei 2015. De voorbije jaren konden inwoners van Ronse met korting een abonnement van De Lijn kopen. Vanaf 1 mei 2015 komt het stadsbestuur niet meer tussen in de aankoop van een abonnement. Reis je vaak met de bus?, dan is een abonnement echter nog steeds de voordeligste manier om je te verplaatsen. Zo kost voor één jaar een Buzzy Pazz (t.e.m. 24 jaar) €0,53/dag en een Omnipas (25-64 jaar) €0,81/dag.

Nieuw: tussenkomst op lijnkaarten Vanaf 1 mei kunnen inwoners in de externe voorverkooppunten van De Lijn in Ronse een lijnkaart voor €10 in plaats van €14 aankopen. Zo betaal je slechts € 1 per rit! Deze gemeentekaart kan je enkel gebruiken voor verplaatsingen die zich beperken tot het grondgebied van Ronse. Met de ontwaarding voor 


 één rit kan maximaal 1 uur gereisd worden. Stap je op of af buiten Ronse, dan geldt dit voordeeltarief niet. Voor die ritten dien je over een ander vervoerbewijs, voorbeeld een normale lijnkaart, te beschikken. De lijst van voorverkooppunten en andere nuttige informatie kan je vinden op www.delijn.be of via de Lijninfo op 070 220 200 (€0,30/min).

AANPASSING

11

BEKENDMAKING 'T RO°NSSIES GEZEEGDE 2015 OP ZONDAG 29 MAART 2015 maa|A NUMMER109 De bekendmaking van ’t schuunste Ro°nssies gezeegde 2015 vindt plaats op zondag 29 maart 2015. Aangezien de gezegden in het teken stonden van textiel, wordt om 10.30 u. een rondleiding gegeven - in 't Ro°nssies - in het textielmuseum. Er volgt een receptie in de BIB en het gekozen Ro°nssies gezeegde wordt bekend gemaakt, de prijzen uitgereikt. Zie ook op blz.43.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

PARKEERTARIEVEN In Ronse werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd voor de zones die zijn afgebakend als 'betalend parkeren' en 'blauwe zone'. De bestuurder die geen geldig parkeerbewijs plaatst in zijn voertuig, wordt verondersteld te kiezen voor het halve dag tarief en betaalt hiervoor voortaan €20,00 in plaats van de voorgaande 15,00 euro. Het tarief van een ticket in de betalende zone blijft ongewijzigd en bedraagt €1,00 per uur.

HINT Parkeer je je auto en je wil je schijf zetten en bemerkt dat het bvb. 14:35 is, dan mag je je schijf op aankomst drie uur zetten. Reglementair mag je je schijf naar het volgende half uur toeschuiven.


De organisatoren van Lezen in de Lente en het VC De Branderij van Ronssche hebben de eer ter uwer te brengen dat de literatuur verspreidende activiteiten voorzien in deze stad van harte beschut blijven tegen al te harde besparingswoede. Wij zijn dan ook blij U te kunnen uitnodigen op de volgende activiteit: 8 april Vrijzinnig Centrum Ronse 20 u: Maud Vanhauwaert Het thema van het literair festival ‘Lezen in de Lente’ is dit jaar ‘Een blik op de toekomst’. Ook VC De Branderij neemt deel aan het festival. Wij vragen ons af hoe het gesteld is met de toekomst van de poëzie. Dit doen we met Maud Vanhauwaert. Maud Vanhauwaert won recentelijk de Herman De Coninck-Publieksprijs. Jullie kennen haar ongetwijfeld ook als de dichteres die op maandag hetEénprogramma ‘Iedereen Beroemd’ afsluit. Voor het VC brengt ze voor een beperkt publiek haar succesvolle show ‘Het is de Moeite’. De voorstelling is poëtisch van aard, speels van toon, en warm van kleur. En de ambitie is niet gering: alles, de hele wereld omhelzen. Deuren gaan open om 19u45, de voorstelling start om 20u, het einde is voorzien om 21u30. Daarna drinken we samen een glas op de poëzie. Op voorhand inschrijven is verplicht via de.branderij@skynet.be of 055/20.93.20. Deelnameprijs is 5 euro (of gratis als u een all-in-ticket heeft van ‘Lezen in de Lente’) en kan ter plaatste betaald worden. Plaatsen zijn beperkt. Organisatie en Locatie: VC De Branderij – Zuidstraat 13 – 9600 Ronse. Het volledige programma van ‘Lezen in de Lente’ is te bekijken op www.lezenindelente.be. Lezen in de lente wordt georganiseerd en gesteund door de bibliotheken van Herzele, Ninove, C&DV productions, Castle Rock Events, Curieus Erpe-Mere, Cultuur- en Integratiedienst Geraardsbergen, De corridor Wetteren, De Giesbaargse Koeleurengazette, De Lezende Paling, Drukkerij Polyprint Herzele, Masereelfonds, Mens(en)werk, Natuurpunt Herzele, Oikos, Route 42, VC De Branderij, vzw Climaxi, vzw ’t Uilekot en het Vlaams Fonds voor de Letteren Inkom per activiteit: 5 €. Inkom op 1 mei: 10 €. Alle activiteiten: 20 € Inschrijven ten zeerste aan te raden: uilekot@skynet.be of sms 0496718472 Slotmanifestatie op 1 mei te Herzele met Kader Abdollah, Johan de Boose, Didi De Paris en Knelpunt, Noëlla Elpers, Peter Holvoet Hanssen, Els Moors, Margot Vanderstraeten en Jeroen Theunissen alsook voorzien van tweehandsboekenstands en enige spijzen en dranken. Men zegge het voort!

(N.V.D.R.: DEZE TEKST IN WEERGAVE ZOALS TER REDACTIE AANGEKOMEN)

12

maa|A NUMMER109


13

maa|A NUMMER109

WERFRESERVE KINDERVERZORG(ST)ER De stad Ronse organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve voor kinderverzorg(st)er - M/V - voltijds - C1-C2 (contractueel en statutair). Je staat in voor de begeleiding en dagelijkse verzorging van kinderen tot drie jaar. Je kan je gemakkelijk inleven in hun leef- en gevoelswereld. Je zorgt voor een vertrouwensrelatie met de ouders van het kind en je draagt bij tot een positieve sfeer, een kindvriendelijk, warm, stimulerend en opvoedkundig klimaat.

Je bent houder van een diploma of bekwaamheidsgetuigschrift van kinderverzorg(st)er of een diploma van kleuterleid(st)er. Interesse? Verstuur tegen uiterlijk 25 maart 2015 je schriftelijke kandidatuur, samen met CV, diploma, kopie rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Meer info omtrent de examenprocedure, loonvoorwaarden en functieomschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse via vacatures@ronse.be of op het nummer 055 23 27 19 of 055 23 27 24.


WAT IS LETS(EN)? Werkgerei uitlenen, hulp bij de zolder opkuis, een snoeiwerkje waar je geen kaas van gegeten hebt, confituur teveel gemaakt, bijles Frans voor zoon of dochter, verse eitjes, rits herstellen, lift naar Gent of Leuven, iets meebrengen van Auchan, Spaanse les, massage, boeken ruilen, speelgoed en kleertjes van de kinderen doorgeven of krijgen, gsm, groenten- en fruitoogst delen, kalligrafieinitiatie, wafeltjes, plantjes die je zoekt of zelf over hebt, waterkefir, babysit, hulp bij plafond afwassen, crea, eindelijk die pianoles, hulp op je feestje, barbeque lenen,hulp bij pcproblemen, ........ Dit is slechts een héél klein voorbeeldje wat LETSen kan zijn Wat je graag doet en/of je talenten zijn; dat kan je aanbieden. Wat je niet graag doet of hulp bij nodig hebt; dat kan je vragen. Je kan het zo gek niet bedenken of het past wil binnen LETS...

Kijk in gAZet, we publiceren vaak over LETS en hun boeiende activiteiten. Zie daarvoor ook vorig nummer 108 feb|B.

14

maa|A NUMMER109

Patiënt tot zijn arts: “Dokter, ik slaap toch zo slecht de jongste tijd”. De arts tegen zijn patiënt: “Kijk man, probeer eens niet met je problemen te gaan slapen”. De patiënt antwoordt: “En waar moet mijn vrouw dan slapen?”.


15

maa|A NUMMER109

VORIGE WEEK ZOCHTEN WE PAILLARTCAMP

FOTO

waar in

?


16

duivel=TOPtoerisme maa|A NUMMER109

DE VRIJHEID

de vrijheid toont nog maar eens pic’s uit…

… OF DAT NU EEN DAME IS MET WITTE HAREN OF EEN ÉMINENCE GRISE… ZE/HIJ VERDIENT HET OM MET ONTZAG TE WORDEN VERNIEUWD, DAARBIJ DE TROEVEN VAN RONSE MAXIMAAL UITSPELEND. DE DUIVEL KOMT IN MANILLEN NIET VOOR, MAAR IN EN DOOR RONSE WORDT HIJ (ER ZIJN OOK DUIVELINNEN!) NIET VOLDOENDE IN DE VERF GEZET (*). DE DUIVEL IS DE TRIGGER VOOR RONSE WIL HET INTERNATIONAAL SCOREN, WANT VAN ALLE TIJDEN, VAN ALLE CONTINENTEN EN VAN ALLE CULTUREN. DUS, RONSE: VÉÉL MÉÉR DUIVEL! (*) Michel Provost doet dàt wél, zie van blz.47 af


17

maa|A NUMMER109

duivel=TOPtoerisme DE VRIJHEID


18

maa|A NUMMER109

DE VRIJHEID

duivel=TOPtoerisme


19

maa|A NUMMER109 duivel=TOPtoerisme DE VRIJHEID


20

maa|A NUMMER109 duivel=TOPtoerisme

DE VRIJHEID


21

maa|A NUMMER109

duivel=TOPtoerisme

DE VRIJHEID


22

maa|A NUMMER109

DE VRIJHEID

duivel=TOPtoerisme


23

maa|A NUMMER109 duivel=TOPtoerisme

HERMES DUIVEL

DE VRIJHEID


24

Woensdag 4 maart 2015 nam de marktcommissie afscheid genomen van Roland Deraedt. Roland was 20 jaar actief in de marktcommissie. maa|A NUMMER109 De commissie o.l.v. schepen Ignace Michaux schonk hem een mand met streekproducten als teken van dankbaarheid voor z’n inzet.

duivel=TOPtoerisme

werkkleding

kruiden

pulls kippen

snoep


25

maa|A NUMMER109 RONSE HEEFT NIEUWE WELKOMSTBORDEN, GAZET TOONT ZE ALLEMAAL…

duivel=TOPtoerisme


26

maa|A NUMMER109

duivel=TOPtoerisme


27

maa|A NUMMER109 duivel=TOPtoerisme


28

maa|A NUMMER109

duivel=TOPtoerisme


duivel=TOPtoerisme

maa|A NUMMER109

29


30

Sportdienst Ronse stelt voor… de STAY FIT 50-plussers kaart.

Milieuvergunmaa|A NUMMER109 ningsaanvraag Werken Glorieux

De ‘Stay Fit kaart’ is een beurtenkaart voor 50plussers die op een gezonde manier in beweging willen blijven. Voor 10 beurten betaal je €30,00 en voor 30 beurten betaal je €80,00. De beurtenkaart blijft onbeperkt geldig.

Overeenkomstig artikel 17, §3,1 van VLAREM 1, wordt meegedeeld dat een milieuvergunnings-aanvraag klasse 1 werd ingediend door Werken Glorieux, Stefaan Modest Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse. Deze aanvraag gaat over de vestiging gesitueerd op de volgende plaats: STEFAAN MODEST GLORIEUXLAAN 55, 9600 RONSE, Ronse 2de afd., sectie B, nrs. 0022K, 0022L, 0022M, 0022N, 0022P, 0023A 3, 0023B 3, 0023Y 2, 0027A 2, 0027B 2, 0027B 3, 0027C 2, 0027C 3, 0027D 2, 0027D 3, 0027E 3, 0027F, 0027G, 0027G 2, 0027G 3, 0027H, 0027H 2, 0027H 3, 0027K, 0027K 2, 0027K 3, 0027L, 0027L 2, 0027L 3, 0027M 2, 0027M 3, 0027R, 0027S, 0027S 2, 0027T, 0027T 2, 0027V, 0027V 2, 0027W, 0027X, 0027Y, 0027Y 2, 0027Z, 0027Z 2, 0028C, 0029V 2, 0029W 2, 0030E, 0531H, 0536A 3, 0536B 3, 0536C 3, 0536D 3, 0536G 3, 0536H 3, 0536K 3, 0536L 3, 0536M 3, 0536N 3, 0536W 2, 0536X 2, 0536Y 2, 0536Z 2.

Maandag 10.30 - 11.30 u.: Sport & Spel Maandag 14 - 15 u.: Gym Maandag 18 - 19 u.: Aerobic Dinsdag 15.15 - 16 u.: Aquagym (vanaf 20 april) Donderdag 9.30 - 10.30 u.: Gym Donderdag 14 - 15 u.: Sport & spel

Yogalessen Yoga is een oeroude wetenschap die je de middelen aanreikt om zelf zorg te dragen voor jouw lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn. De yogalessen vinden plaats elke maandagochtend van 9.30 tot 10.30 u. en elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 u. in sporthal ’t Rosco. Voor een 10-beurtenkaart betaal je €50,00.

Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst op het nummer 055 33 99 21 of via sport@ronse.be

Het voorwerp van de aanvraag is 45041/6965/3/E/1 Klasse 1: P1AN ziekenhuis. De volgende Vlaremrubrieken zijn van toepassing op deze aanvraag: 3.2.2.a (3), 3.4.2 (2), 12.1.2 (2), 12.2.1 (3), 12.3.1 (3), 15.1.1 (3), 16.3.1.2 (2), 16.7.2 (2), 16.8.2 (2), 17.3.3.2.b (2), 17.3.4.2.b.2 (2), 17.3.6.1.b (3), 17.4 (3), 24.3 (2), 29.5.2.1.b (3), 31.1.3 (1), 32.8.1.3 (2), 35 (2), 39.1.2 (2), 39.2.1 (3), 43.1.3 (1), 49.2 (2), 51.2.1 (1), 53.8.2 (2) Van 27 februari tot 29 maart 2015 kan het dossier ingekeken worden aan het loket Wonen & Bouwen - Milieu, stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Gedurende deze periode kan je bezwaren of opmerkingen indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk door middel van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 29 maart 2015. Het stadsbestuur van Ronse geeft advies aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. De Deputatie beslist ten laatste 4 maanden na het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier. Deze termijn kan echter wel verlengd worden.


PERSBERICHT TV Eén programma - Vlaanderen Vakantieland - dit weekend (14 en 15 maart) op bezoek in Ronse! Mooie promo voor Ronse en de Vlaamse Ardennen.

Nacht van de geschiedenis – Davidsfonds Ronse Op dinsdag 24 maart 2015 om 20 uur in Brouwerij De Keyser, Priesterstraat 13 organiseert Davidsfonds Ronse de “Nacht van de geschiedenis”. Het thema is land- en tuinbouw. Gastspreker - Landschaps- en tuinarchitect Dirk Baele, docent aan de Hogeschool Gent – heeft het over ‘Ontwerpen, aanleggen en beheren van bloemborders’ Hij behandelt, met talrijke illustraties, volgende aspecten: >>> soorten bloemborders >>> situering en verhoudingen van een bloemenborder met vaste planten >>> tips bij het opstellen van een beplanting met vaste planten >>> combinatie van bloemkleuren (kleurenleer) >>> de ideale planttijdstippen bij diverse groepen van vaste planten >>> het eigenlijke planten >>> zorgen na het planten.

31

maa|A NUMMER109

In de rubriek “Ook getest op weekend” komt een vriendengroep uit Brugge een weekendje logeren in Ronse. Ze overnachten in de vakantiewoning Adelaide en ontdekken Inkom: €5 leden en €7 niet-leden Ronse en de Vlaamse Ardennen. Op zondag 22 maart (10u30) ontvangt het Willemsfonds Jennie Van Lerberghe, De cameraploeg volgt de vrienden die komt spreken over haar ervaringen in Afghanistan waar ze een vrouwencentrum opgericht heeft. Plaats: De gedurende een gans weekend in Branderij (Zuidstraat 13). Inkom: 5 euro (de opbrengst gaat naar het huis van Istalif). Reservatie verplicht (via willemsfondsronse@gmail.com) Ronse. Op zaterdag 14 maart kan je in de Kringwinkel terecht voor de RETRODAG in de Vanhovestraat 14. Naast opnames in de Sint-HermesOp zondag 15 maart (10u30) is er klankkuur in Ronse. Je krijgt een bad van klank en trilling, een mix van ontspannende crypte, De Passage, staat ook een en helende klanken die je lichaam overspoelen. Kostprijs: 10 euro. Inschrijven via klankkuur@telenet.be Plaats: Centrum Yuan Meng (Hendrik Consciencestraat 19). gegidste proevertjeswandeling VISITE is een uniek fotoproject rond samenleven in de wijk Scheldekouter. Bevriende buren werden door fotograaf en een mountainbiketocht op het Hendrik Braet in elkaars living gefotografeerd. Vernissage op vrijdag 27 maart (19u) in de Brouwerij programma. (Priestersstraat 13). Tentoonstelling kan ook bezocht worden op zaterdag en zondag (14-18u). De maand april staat in het teken van de ambachten. In de Living zullen diverse kunstenaars en ambachtsmensen De reportage is te zien op Eén, op exposeren. Vernissage op zaterdag 4 april (20u). Plaats: Wijnstraat 17). zaterdag 2 mei om 18u10, LETS Vlaamse Ardennen is trekker van het eerste Repair Café Ronse op zaterdag 9 mei. Een samenwerking met de heruitzending op zondag 3 mei om Kringwinkel, Samenlevingsopbouw, de stad Ronse en Vormingplus. Info: letsvlaamseardennen@gmail.com of via de LETS website. 17.15 uur.


32

maa|A NUMMER109

RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL

VERVOLG VAN NUMMER 108 feb|B

Een koning te Ronse, een Prinz in Kleve…


Een kerk vol kleuren, want…

RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL

33

maa|A NUMMER109


34

… Carnaval Kleve gaat zelfs naar de mis!

maa|A NUMMER109

RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL


35

maa|A NUMMER109 RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL

De ‘oude’ koning ter drank, de huidige ter dis…


Het Ronsese narrenschip…

36

maa|A NUMMER109

RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL

duivel=TOPtoerisme

Onze reporter ter plekke was Patrick Aelvoet…


Het Ronsese narrenschip…

37

maa|A NUMMER109

RONSE WAS OP KLEVE CARNAVAL De KLEVE-zwaan aan onze Hoge Mote heeft, met onze carnavaleske Bommels, zichzelf te water willen laten!?!Maar ja, pluimen zijn geen keramiek en madam viel in al haar witte glorie ien Cambiedze va°ver!


38

maa|A NUMMER109


39

maa|A NUMMER109


40

maa|A NUMMER109


“Listen very carefully, I shall say this only once.”

41

maa|A NUMMER109

Lente 2015 ben je te gast in het café van René Artois waar al je geliefde karakters uit de televisieserie ALLO ALLO de revue zullen passeren: Edith, Herr Flick, Helga, Yvette en alle anderen! De inzet? The Fallen Madonna with the Big Boobies! Als Hitler besluit in hoogst eigen persoon een bezoekje te brengen aan café René, is de chaos niet meer te overzien... Cast: René: Geert Desmytere, Edith: Françoise De Jaegher, Yvette: Vanessa Debus, Mimi: Robin Devroe, Crabtree: Pascal Baeke, Michelle: Delphine De Brakeleer, Leclerc: Mathias Verniest, Kolonel: Donaat Deriemaeker, Flick: Gert Crispyn, Helga: Evy De Brakeleer, Bertorelli: Wim Vandenhoucke, Von Schmelling: Ringo Vanovertveldt, Gruber: Wim Van Coppenolle | Regie: Luc Provost | Auteurs: David Croft & Jeremy Lloyd | Decor: Pieter Cardon & Michel Bellinck |Kostuums & rekwisieten: Ann Vandenabeele | Grime & kapsels: Vanessa Debus | Productieleider: Evy De Brakeleer | voorstellingen op 14, 20, 21, 27 en 28 maart 2015 te 20 uur en op 15 maart 2015 te 16 uur.

Zie de generale repetitiefoto’s in deze gAZet op blz.75 e.v.


42

maa|A NUMMER109


?

43

maa|A NUMMER109

NEN BUUM OPZEETEN TWIE SCHEUTEN IEN IEN GOEPE ZIEN SPOELE AAFWEIVEN ZIE STIEK IELEIVEREN ZIEN STREINGE SPAANEN

UPDATE: je ontving van ons in de voorbije weken of dagen een foldertje of uitnodiging voor de PASAR-activiteit ‘proeven van (h)eerlijke wijnen uit het Zuiden’ op vrijdagavond 27 maart. Door omstandigheden werd naar een nieuwe locatie uitgekeken, en deze is de volgende: het Sociaal Centrum (ACV-CM) Aimé Delhayeplein 16. De aanvang is om 20 uur en er worden drie rode en drie witte wijnen van OXFAM-Wereldwinkel voorgesteld en geproefd. Een echte wijnkenner (sommelier én oenoloog) zal ons begeleiden. De deelnameprijs is 7 euro voor niet-leden en 5 euro voor Pasarleden. Gelieve vooraf te reserveren aub bij Chris Vandenhoucke 0468/16 00 48 of via email chris.vandenhoucke1@gmail.com. Hartelijk welkom! Mvg, Fernand Van Hoecke

… en de wienoer ees?

© ‘t Ro°nssies Geklapt | logo Willy Deventer


SPERO-JONGEREN GAAN INTERNATIONAAL De allereerste georganiseerde activiteit van SPERO, de speleologie- en klimclub van Ronse, greep plaats op 1 april 1972 in en nabij de grot Trou Manto in Ben-Ahin. Er waren toen acht enthousiastelingen mee. Sedert die vuurdoop tot op de dag van vandaag heeft de club een bijzonder grote evolutie meegemaakt en tal van avonturen beleefd. SPERO telt momenteel bijna 100 leden, waarvan 53 tot de jongerenwerking behoren. Daarmee is de club, binnen het VVS (Vlaams Verbond van Speleologen), de grootste in haar soort. Vijf jongeren zullen in de aanstaande paasvakantie deelnemen aan een internationaal kamp in de Ardèchevallei Frankrijk. Het zijn: Maxime Jouret, Sten Geenens, Wolf Dieleman, Vic Delhaye en Julans Pauwels. Voorzitter Jo Glibert en medewerker Willem Van Hoorne zullen hen mee begeleiden. Er wacht de ploeg vier dagen grotexploratie, één dag kayak en één dag rotsklimmen. Rotsklimmen wordt binnen de club geoefend in de speciaal daartoe ingerichte ruimte van ’t Rosco. Technisch klimmen en dalen voor speleologie (met jumard-systeem) wordt eveneens in die ruimte aangeleerd. VERVOLG OP BLZ.46.

44

maa|A NUMMER109


45

maa|A NUMMER109


46

maa|A NUMMER109

VERVOLG VAN BLZ.44 “Wij onderstrepen de bijzonder goede samenwerking met de mensen van de Sportdienst van Ronse en daaruit voortvloeiend de ideale wisselwerking tussen hen en ons”, zegt Jo Glibert. Na de avonturen van de jongste jaren in o.m. Zweden, Slovenië, de Ardèche, de Ariège en in Savonnières-en-Perthois, wachten de SPERO-vrienden binnenkort nieuwe uitdagingen in de Doubs (speleo) en in Fontainebleau (rotsklimmen). Damien Van Wambeke


47

maa|A NUMMER109

Michel Provost, Ronsenaar wonende in Ellezelles, exposeert opnieuw te Kluisbergen en gAZet was op de vernissage. Natuurlijk merkten we z’n vele… duivels op, zie op de foto’s. Voorheen brachten we in gAZet deze oude prentkaart (inzet) van de Priestersstraat en Michel kent die “postkaart” blijkbaar ook, maar weet er met duivelse accuraatheid een hete… hel aan toe te voegen. Zie vlg. blz.


gAZet-hint naar het stadsbestuur: dit schilderij van Michel Provost zou blinde gevel groot op de muur nabij de vroegere crypte ingang moeten worden nageschilderd, als echo van de overkant van de straat, want de altaarduivel vlakbij, Dé ‘Nieuwe’ Vrijheid!

48

maa|A NUMMER109

 Ingang De Vrijheid via de Piestersstraat…


49

maa|A NUMMER109

Uitgang De Vrijheid via de Piestersstraat… 

In navolging van de Breugelmuur achter de kerk links wou Albert De Cordier destijds op deze gevel en vlakbij het Hermesaltaar een breed tafereel laten schilderen dat alle aspecten van de FIERTEL zou weergeven. Willy Deventer, destijds docent Hoger Kunstonderwijs Gent werd met enkele van zijn studenten daartoe aangezocht, schetsen (in het bezit van onze uitgever) werden gemaakt, offerte en planning opgesteld, MAAR door “VUILE POLITIEK” (Alberts eigen woorden) werd de hele opzet vakkundig in de grond geboord. Plaats voor deze ‘Provost’ misschien?


50

maa|A NUMMER109

Le beau monde van het Ronse van weleer door Michel Provost hier [ien ‘t Spielegreem]…


Dé vier Ronsese groepen van Ronse van weleer, ter… helle gegaan zo zovele Zotte Maandagen, houden rondedans op ‘De Steenbrugge’, links Thomas’ kasteel, rechts Cu’s dokterspraktijk met van elk één vertegenwoordiger: de duivels, de spoken, de zotten en de Turken…

51

maa|A NUMMER109


52

maa|A NUMMER109

O°p ien dier dertien oeven, de baaker sleeg zie wa°f, a°hmei die hiete poele zuu dierlijk o°p hier la°f…


53

maa|A NUMMER109


54

maa|A NUMMER109

FOTOGRAAF HENDRIK BRAET

De wijk Scheldekouter in Ronse is een sociale woonwijk die er aan de buitenkant uitziet als andere dergelijke wijken: monotoon en uniform. Maar aan de binnenkant is het een unieke wijk die gonst van de verscheidenheid en warme menselijkheid.

Fotograaf Hendrik Braet ging op zoek naar duo’s van bevriende buren. Vervolgens fotografeerde hij de ene buur in de living van de andere.De twee foto's werden vervolgens aan elkaar gemonteerd. De toeschouwer zal op onderzoek kunnen gaan naar deze visuele kruisbestuiving. De buurtbewoners van de Scheldekouter krijgen na het project allen de foto waar ze aan meegewerkt hebben zodat de woonkamer van hun bevriende buur ook letterlijk

op

komt.


55

maa|A NUMMER109

Fotograaf Hendrik Braet stelde eerder in Ronse de groepsexpo ‘Conversations’ samen in de Ververij maar hij verdiende vooral zijn strepen als Sociaal bewogen fotograaf. Zo maakte hij eerder een boek over de Gentse volkscafés en over Belgische gevangenen in hun cellen. Ook maakte hij een reportage over zijn wijk waar hij woont in Gent en over de woonomstandigheden van allochtonen in Gent.stuiving.

Expo in CC de Brouwerij, Priesterstraat, Ronse. Vernissage: 26 maart 2015 te 19 uur; open op 27 en 28 maart 2015 van 14 tot 18uur. VISITE is een initiatief van Linx+ in samenwerking met Curieus, het Vermeyenfonds en Samenlevingsopbouw. Hendrik Braet | LInx+ Oost-Vlaanderen | Stationsstraat 21 | GSM 0498 30 39 48.


Zoals voorheen in gAZet aangekondigd, reikte in het CC De Ververij ACV RONSE een ‘solidariteitsaward’ uit aan De Vrolijke Kring, die in de eigen stad een voortrekkersrol speelt in de bestrijding van de lokale armoede. Vóór deze huldiging had Jos Geysels een uiteenzetting gegeven over het gewicht van de armoede in onze samenleving én welke hierbij de politieke verantwoordelijkheden zijn. Damien Van Wambeke

56

maa|A NUMMER109


57

maa|A NUMMER109


58

maa|A NUMMER109

duivel=TOPtoerisme

Twee maanden van 2015 zijn voorbij, heb je een of meerdere edities van gAZet moeten missen?, niet getreurd!, want met…

... deze klik op onze HOME via…


59

maa|A NUMMER109

gazetronse.be

… heb je àlle VORIGE EDITIES 2015 van gAZet onder muisbereik – bijna 500 pagina’s wachten op jou!


60

maa|A NUMMER109

Derk Jan Eppink schreef een humoristisch en tegelijk genadeloos boek over het Europese volksvertegenwoordiging: Het rijk der kleine koningen, achter de schermen van het Europees Parlement. Loyaliteit is de opgelegde norm bij de 751 europarlementairen, weet Eppink. Je bent voor óf tegen éénwording van Europa. “Niet de feiten die een parlementslid naar voren brengt, zijn belangrijk, maar of het geachte lid wél of niét in Europa gelooft.” Het gevolg is dat het Europees Parlement, net als het Volkscongres van de Chinese Communistische Partij, tot een… applausmachine is verworden. Een ‘roeptoeter’, zeg maar. Een “zichzelf feliciterende instelling”. Dat laatste slaat mede op de 6 000 euro netto maandsalaris die de leden zichzelf gunnen. Exclusief riante kostenvergoeding! Derk Jan Eppink (56), ooit redacteur bij NRC Handelsblad en De Standaard, beschrijft bloemrijk - om met de Duitse studentenleider Rudi Dutschke te spreken - zijn ‘lange mars door de instellingen’ als gekozen EP-lid (2009-2014) voor de rechts-liberale Vlaamse partij Lijst DeDecker. Eenmaal gekozen, krijgt hij de oude kamer van Front National-leider | VERVOLG BLZ.84


UPDATE: “prachtig idee Willy, groeten Xavier”

WK 1988

Claude Criquielion deze week, ‘gedupeerde held’ van 1988. Zie ons vorig nummer 108…

maa|A NUMMER109

aankomstlijnen voor beide wereldkampioenschappen die er ooit gereden werden, blijvend te markeren door t.h.v. de historische aankomstlijnen de multicolore strepen te schilderen…

WK 1963

 Ronse vermag nooit nog zo’n WK te organiseren!

UPDATE: “Heel goed idee van gAZet! Die aankomststreep ter nagedachtenis van Claudy moet er komen, ‘k wil zeker mijn steentje daartoe bijdragen. Groetjes, Charles”

 de toerist die er passeert, zal zich Ronse beter herinneren…

 in Ronse staat nergens een gedenkteken dat aan deze exploten herinnert!

GLORIEUXLAAN

KRUISSTRAAT  n.a.v. het overlijden van

61

 gAZet stelt voor om in Ronse de twee


Lachen geblazen... We laten het in het midden of de onderstaande pareltjes (die geen auteur weet te verzinnen) aan de Ronsese dienst voor huisvesting werden gericht of gewoon ergens aan één dienst voor huisvesting van een Vlaamse stad, maar iedere regel staat ergens in een brief van een burger aan zijn/haar overheid. Een ware bloemlezing van verschrijvingen, ludiek aandoende constructies, ingetrapte deuren en dubbele bodems, zet je schrap voor eigen lachsalvo’s, best een tegenhanger voor deze toch wat ‘morbide’ tijden… We mogen al eens lachen ook, ook al is het alweer met iemands ellende. Nu eenmaal des mensen lot!

 Wilt U naar mijn bovenkamer laten kijken, want die zit vol nare beesten.  Ik heb zo'n last van mieren in mijn fundamenten.  Het vocht dringt door de muren van mijn schoonmoeder die helemaal al beschimmeld en verrot is.

 Mijn man ligt met brongieters en mijn borsten piepen ook al.  Ik lig al twee weken in bed met igias, ik hoop dat ik het goed schrijf, anders denkt ge nog dat het een Poolse violist is.

 Wij kunnen de was niet drogen, mijn vrouw zit al veertien dagen met haar ondergoed omhoog en niemand die komt kijken.

 Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.  Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat heeft.

 Ik wil mijn gat dichten, ik heb er last van.

 Ik ben verstoten van de W.C.

62

maa|A NUMMER109

Denkt U eens in, Burgemeester, U en Uw hele gezin, schijtend op een emmer, met een eerbiedige verontschuldiging richt ik mij hiervoor tot Uw edelachtbaarheid.

 Weleerwaarde Burgemeester (...) hiermede kom ik U een aanzoek doen om Uw welwillende goedheid.  Mijn woning wordt te klein want ik krijg ieder jaar een kind bij. Daar moet U iets aan doen, want ik ben niet bij machte.

 Mijn vochtontwikkeling in mijn huiskamer is niet meer uit te houden.

 Ik heb een lekhaasje op zolder die naar beneden is gekomen.

 De hond blaft de hele avond en met de kat is het hetzelfde geval. Het hogerstaande is een vervolg van ons nummer 108 feb|B

BLONDJE MET GROTE TIETEN EN WO III … President Obama zit met zijn minister van Defensie Chuck Hagel in een bar. Er komt een klant de bar binnen, ziet hen en vraagt aan de barkeeper: “Zijn dat president Obama en Hagel die daar zitten?” “Dat klopt” zegt de barman. De man wandelt naar hen beiden toe en zegt: “Wat een grote eer om jullie te ontmoeten, wat doen jullie hier eigenlijk?” Obama zegt: “We zijn plannen aan het maken voor de derde wereldoorlog!” “Amaai,” zegt de man, “en hoe gaan jullie dat gedaan krijgen?” “Dat mag je gerust weten,” zegt Hagel: “We gaan 140 miljoen … (zelf invullen) vermoorden en één blondje met grote tieten.” “Waarom zou je een blondje met grote tieten vermoorden?” roept de man verbaasd. “Wat heb ik je gezegd” zegt Hagel tegen Obama: “NIEMAND TREKT ZICH IETS AAN VAN 140 MILJOEN …!” (Vanuit Spanje ingezonden door een lezer.)


63

maa|A NUMMER109

Staat de vakantie voor de deur en ben je van plan om met je kinderen een reisje te maken naar het buitenland? Vergeet dan niet dat kinderen een Kids-ID nodig hebben voor reizen binnen Europa. Deze Kids-ID kost 6 euro, is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van 3 weken. Als je te lang wacht met het aanvragen van de Kids-ID moet je deze via een dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan

vasthangt (109 of 173 euro), is dit geen aanrader! Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen is een goed beveiligd reisdocument dat geldig is in Europa en enkele andere landen. Het heeft trouwens ook een telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel in contact kan worden gebracht met zijn familie. De Kids ID kan worden aangevraagd bij de dienst bevolking. Wees er dus tijdig bij. Dit bespaart je extra kosten!


Dag Willy, Sorry voor de laattijdigheid. De stad Ronse en Pete’s Promotions hebben dus een overeenkomst afgesloten om dit én volgend jaar opnieuw Ronse OP SCENE te organiseren in het laatste weekend van augustus. We gaan de feesten dus verder uitbouwen met nadruk op gezelligheid en sfeer. Door de goeie samenwerking tussen stad en onszelf is het idee gegroeid om ook de BRUULCONCERTEN opnieuw in het leven te roepen. Ronsenaars waren al langer vragende partij, maar omwille van budgettaire redenen was dat niet altijd mogelijk. Vandaar dat wij het heft in eigen handen hebben genomen. We plannen die Bruulconcerten, op vrijdag 03/07, vrijdag 10/07 en vrijdag 21/08. Ik kan al meegeven dat vrijdag 10/07 in het teken zal staan van de Vlaamse Feestdag en dat wij daar al Vlaanderen Zingt /Ronse Zingt gaan doen, zoals vroeger het geval was tijdens de Bruulconcerten. We gaan nu volop aan de slag om de programmatie in te vullen. Als er namen bekend zijn, geef ik een seintje! Mvg Peter Decordier

ONZE REDACTIE ONTVING OP 26 FEBRUARI 2015 DEZE E-MAIL VAN PETER DECORDIER…

WEER BRUULCONCERTEN IN 2015

ZONSVERDUISTERING VRIJDAG 20 MAART 2015 visueel haalt de zon de maan van links (oosten) in, gaat er achter door en schuift verder naar het westen; feitelijk draaien wij, samen met de maan die om ons heen draait, rond de zon…

RONSE 10:35

64

maa|A NUMMER109

Bij de verduistering van vrijdag 20 maart aanstaande, zullen aarde, maan en zon exact op één lijn staan. In het geval van een zonne-eclips hangt de maan tussen de aarde en de zon. Het begrip ‘zonsverduistering’ is wel een beetje misleidend, want eigenlijk is het de aarde die verduisterd wordt doordat de maan een groot deel van het zonlicht dat normaal op de aarde valt, wegneemt. Tijdens zo’n verduistering lijkt het wel of zon en maan even groot zijn. Dat klopt echter niet. De zon is zo’n 400 keer groter dan de maan, maar de maan staat ook ongeveer 400 keer dichter bij de aarde. Zodoende…

In België en dus ook te Ronse gaat het om een gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij zo’n 83 procent van de zon achter de maan zal verdwijnen. Op een aantal andere locaties op de wereld gaat het wél om een totale zonne-eclips. Wie die wil zien, moet naar het Noorse Spitsbergen tegen de Noordpool of naar de Faeröereilanden gaan.


65

maa|A NUMMER109

== IN RONSE WAREN DEZE GRATIS ECLIPS BRILLETJES TOT UITPUTTING GRATIS TE VERKRIJGEN ==


66

maa|A NUMMER109

Beste Vrienden, ONS CYPRIAAN DE RORE FESTIVAL NADERT HEEL SNEL! In bijlage sturen we U een prachtig programma door betreffende ‘De Renaissance Muziek’. De groepen zijn Internationaal gewaardeerd en gaan van het Huelgas Ensemble, GraindelaVoix, Currende en Joachim Brackx, El Grillo, Vox Luminis, La Capilla, Laudantes Consort, Encantar al over het koor van het Lemmensinstituut Leuven en andere… Er worden twee radiomissen vanuit onze Collegiale Sint-Hermeskerk uitgezonden op Radio 1 en dit op zondag 19 april 2015 en op zondag 26 april 2015 telkens om 10.00 uur. Op zaterdag 25 april 2015 om wordt de mis van 17.00 uur opgeluisterd door het koor samenzang van de Ronsese academie o.l.v. Pascal De Vreese. De Renaissance was een boeiende en een uitdagende tijd, een beetje zoals vandaag! Samen met ons Festival, heeft er ook een tentoonstelling plaats over Cypriaan De Rore en de geschiedenis van de 16e eeuw in de Nederlanden van 18 april t/m 26 mei 2015 in CC De Ververij, Wolvestraat, 37. We hopen je zéér talrijk te mogen verwelkomen in Ronse, Koningin van de Vlaamse Ardennen. We kijken ernaar uit om je te verwelkomen en te ontmoeten. Om te boeken: raadpleeg onze website www.derorefestivalronse.be of cultuur@ronse.be - het DE RORE FESTIVAL wordt georganiseerd onder de hoge bescherming van de Heer Jan Briers, Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen (tenslotte een telg uit de Festival van Vlaanderen stal). Tel: 055 23 28 01 van CC De Ververij i.s.m. de Werkgroep De Rore. Hartelijke groeten Herman & Claudine Kerkhove en de gehele werkgroep Cypriaan De Rore


67

maa|A NUMMER109

De redactie van de NIEUWSBRIEF heeft meestal voor een schreefletter gekozen, waardoor de overdacht naar onze pagina’s aan leesbaarheid verliest. We verontschuldigen ons hiervoor bij onze lezers…


68

maa|A NUMMER109


69

maa|A NUMMER109


70

maa|A NUMMER109


Kwestie van prioriteiten!

71

maa|A NUMMER109

De sp.a fractie heeft zich onthouden bij de stemming over de parking aan ‘t Rosco. Niet omdat zij tegen het aanleggen van parkeerruimte is, want iedereen die bij het sportcomplex de wagen moet kwijt geraken, is er van overtuigd dat een blijvende oplossing daar noodzakelijk is. Alleen, en daar is het ons om te doen, rijst vandaag de vraag rond de kostprijs en de opportuniteit van het ganse project. Op een moment dat in alle laden en schuiven naar geld gezocht wordt, retributies en bijdragen verhoogd worden, aan de Ronsese bevolking inspanningen worden gevraagd, de eigen ambtenaren duchtig aangepakt worden, sommige sociale voorzieningen afgebouwd worden, andere projecten worden geschrapt ... en zo kunnen we wel nog een tijdje doorgaan, wordt dit dossier een topprioriteit. Nogmaals, de parking als onderdeel van het masterplan voor de sportzone, mag er zeker komen, alleen hebben we vragen over het hoe en wanneer. Zijn er mogelijkheden onderzocht om de kostprijs te drukken? Is er kans dat, naast de rode loper uitrollen voor de wagens, er meer bereikbaarheid is via het openbaar vervoer, maar dan wel tijdens de uren waar het gebruik het hoogst is en dit in het kader van een uitgewerkt mobiliteitsplan? En is men zeker dat het nieuw zwembad er komt zodat de capaciteit van de parking optimaal gebruikt wordt? Verder merken wij op dat deze zware investering in personenvervoer op een ogenblik dat men zwaar bespaart in het openbaar vervoer in tegenstelling staan met het bestuursakkoord. In haar eigen visietekst had men immers voor een evolutie naar duurzame mobiliteit gepleit.

Politiek is een kwestie van keuzen maken. De sp.a erkent de noodzaak van de parking aan het sportcomplex, maar vindt de voorgestelde kostprijs te hoog en pleit, onder de huidige omstandigheden, voor een andere inzet van de voorziene middelen.


DE CULTUURRAAD HEEFT EEN NIEUWSBRIEF VOL PAGINA’S NOBELE CULTUUR, MAAR…

… we mogen niet vergeten, ook gAZet niet, noch jij kritische lezer, dat de ESCHERTRAP in het Antoniuscollege IN GEVAAR blijft! DIT JUWEEL MOET BLIJVEN BESTAAN, MOET!

FOTOGRAFIE ELS DEVENTER

CULTUUR BOVEN…

72

maa|A NUMMER109


ELLEZELLES

maa|A NUMMER109 F

C B

B

A

73

SAINT SAUVEUR

D E

Ronse deze week vrijdag 13 maart (!) 2015, met de klok mee: A/ Ambrosiusstraat | B/ Bordetlaan | C/ SintMartinuskerk | D/ voormalige RTT met Proximusmast waaronder de politie (Politiekgevangenestraat) | E/ het kleine torentje is dat van het stadhuis (oranje achterbouw onder rechts) | F/ links de voormalige Amelinckxbuilding; rechts het torentje van de Antoniuscollege | G/ het voormalige TID thans KSO Glorieux | H/ de Glorieuxlaan | I/ Kammeland en de zon tovert een (omgekeerde) regenboog via de lens op de foto | we danken de lezer die er ons voor vorig nummer attent op maakte dat letter B op blz.52 een andere invulling moest krijgen, rechtgezet, zie aldaar…

G A

H

I

‘MEERSCHEPUTTE’


74

maa|A NUMMER109

DE LENTE PRIEMT IN DEZE KATJES, BIJ DE KATERS PRIEMT WAT ANDERS EN OP DE REDACTIE (ALWAAR DEZE FOTO BIJ EEN LUCHTJE SCHEPPEN!) PRIEMT DE ONLINE DEADLINE HALEN…


GENERALE REPETITIEFOTO’S

75

maa|A NUMMER109


76

maa|A NUMMER109


HILARITEIT TROEF BIJ VTV Het theatergezelschap VTV grijpt deze keer naar de komedie ‘Allo ‘Allo, gebaseerd op de gelijknamige, populaire serie van de BBC. De auteurs zijn David Croft en Jeremy Lloyd. Regisseur Luc Provost leidt het acteerspel van de VTV’ers in goede banen. Tijd en locatie: tijdens WO II in het Franse plaatsje Nouvion. De bar van René Artois blijft draaiende dankzij de aantrekkelijke diensters die er zijn tewerkgesteld en ondanks de aanwezigheid van zijn eega Edith. Niet alleen de onderlinge verhoudingen en situaties wekken de lach op, maar ook de typische omstandigheden van de oorlog: de betrachting van de Duitsers om een kostbaar schilderij bemachtigd te krijgen en voorlopig te verbergen, twee Britse piloten die onderduiken, ‘het verzet’ dat zich ontpopt… Chaos alom. De komedie van VTV speelt in de zaal van de Christen Volksbond op 14, 20, 21, 27, 28 maart om 20 uur en op 15 maart om 16 u. Reservatie is sterk gewenst; contacteer via www.theatervtv.be of bel naar 0478 88 84 44. Verkooppunt: Local Unique, Grote Markt. Damien Van Wambeke

77

maa|A NUMMER109


78

maa|A NUMMER109


79

maa|A NUMMER109


boek

80

maa|A NUMMER109

dikglazen boekenstaander (float/UV 20 x 20 x 7 (rug) cm x 10 mm dik)

AWARD

 ons eerste ontwerp (zie tekst) initialen winnaar

gAZet heeft een andere kijk ontwikkelt op de gAZet AWARD die over één jaargang van ons digitaal info- & retroblad dié persoonlijkheid bekroont die onze kolommen kwam bevolken met een insteek om ’U’ tegen te zeggen; over 2013 was Bertrand Vande Kerckhove dat, gewezen Ronsenaar, alias the fractal man, aka beke.com(mentaar); een sinterklaastekening, extreem naar essentie toe ontworpen voor destijds weekblad –AZ door ook onze stichter-uitgever zou de glazen boekenstaander sieren; we hebben een Ronse-gelinkte sponsor gevonden die de fysieke klus gaat klaren en wie van Ronse spreekt, denkt niet meteen aan Klaas maar wel aan ‘onze’ duivel, dé duivel van Ronse; onze eigenste altaarduivel in weeral een schets vanwege Willy Deventer (Gulden Boek Ronse) zal de gAZet AWARD sieren, deze van 2013 met terugwerkende kracht voor Bertrand en deze over jaargang 02 voor persoon X, UITREIKING 8 APRIL 2015…


RONSE

INTERNATIONALE SPELER VOOR DE

TOP

toerisme

DE DUIVEL IS VAN ALLE TIJDEN …VAN ALLE CONTINENTEN & VAN ALLE CULTUREN

(en surtout van Ronse…)

81


82

maa|A NUMMER109

RONSE OPENT TOERISTISCH SEIZOEN


83

maa|A NUMMER109

RONSE OPENT TOERISTISCH SEIZOEN


HET RODE OORTJE

84

maa|A NUMMER109

VERVOLG VAN BLZ.60 Jean-Marie Pen toegemeten. Die had zijn tandenborstel laten staan! Naast de grappen en grollen geeft het boek venijnige commentaar. Zo arriveren de 28 leden van de Europese Rekenkamer, de instelling, die moet toezien dat het geld van de Europese belastingbetaler niet wordt verkwist, vanuit Luxemburg allemaal in hun dienstauto met eigen chauffeur. Een zelfs VIP-autocar zou enorm veel voordeliger zijn, maar daar denkt niemand aan. De Europese Centrale Bank, die nauwlettend het uitgavenpatroon van Grieken in de gaten houdt, bouwt een optrekje in Frankfurt dat met zo’n 1,2 miljard euro het vastgestelde budget ver overschrijdt. Een kniesoor die daar op let, toch? Het gebouw is trouwens vooraleer opgeleverd allang weer te klein. Uit DE POST ONLINE ‘Lachen om het Europees Parlement met Derk Jan Eppink’, te bekijken met deze link: http://politiek.thepostonline.nl/2015/ 02/24/lachen-om-het-europeesparlement-met-derk-jan-eppink/

z

.

RONSE OPENT TOERISTISCH SEIZOEN ..


OPEN BRIEF AAN…

Samen met Ben Weyts, dé baanbreker voor een missing link, open je de dag na de éclips op lentedag 21 maart het toeristisch seizoen, ‘de Passage’ in Ronse tijdens 2015! We schreven je een eerste OPEN BRIEF n.a.v. Koer Devos, een Ronses schandaal; Devos, beginnende met een D! Weinig reactie, zeker géén adoptie zoals wij van gAZet je vroegen. Verschoning: je was toen nog schepen van… niets, want in de antichambre van de Ronsese macht. Hét machtsorgaan van Ronse kent gaan én komen. [Oes Jeske] ging, jij Brigitte kwam, toerisme… VLAM! gAZet wil een drietand breken voor een andere ‘D’, die van… Duivel, we hebben hem hier zelfs ten altare staan, Alleluja! Dààr moeten we werk van maken, niet van Alleluja (deze decibels klinken ter zondagse kerke alsmaar flauwer), maar van hém-de-duivel. De duivel is door… kunstenaars gestalte gegeven en yep, déze duivel bedoelen we: dé folkloristische, die van de Fiertel ook, met stip toch dé attractie van de ochtendén avondprocessie? Jouw voorgangster, [oes Jeske] weer, durfde zijn naam bij de heropening van de crypte zelfs niet uit te spreken: met devoot neergeslagen ogen en ingehouden stem had ze het zedig over… “Het kwaad”. En dan ten stadhuize maar klagen dat de UNESCO Ronse aanspoort om wat méér internationaal te gaan!?! Brigitte, meiske: gefundenes Fressen ‘onze’ duivel, we hebben hem als geen andere locatie in Vlaanderen in huis, wanneer spelen we hem eindelijk uit? Trigger ‘duivel’ kan van Ronse een internationale speler maken en als je dààr (nog) niet van overtuigd bent, kom dan eens klappen, mét breed zicht op… duivels Ronse. Je hebt toch geen schrik dat sommige inwijkelingen, van welke generatie ook, Ronse uit duivelsvrees zullen verlaten? Maar neen, geef hen tussen alle duivels ter Nieuwe Vrijheid (zie bij pagina 16 en vlg.) en kaderend binnen enkele kunstniches (picturaal, installatie, floorart, sculptuur, conceptueel, volkskunst, fotografie, kinderkunst …) hún duivel analoog de stenen zuilen die men ter bedevaart in Mekka letterlijk stenigt. O o k z íj z u l l e n c o n t e n t z ij n . Ene Koen L., niet van <google> weg te branden (sic!), publiceerde ooit dat ondergetekende goed zot was en Hermes mij gelukkig zijn rug toonde, wel, als je dat ook denkt, geachte schepen, waarde Brigitte, haal dan géén tang bij Alain Vandenhole om de duivel van Hermes weg te knippen en voor Ronse een eigen leven te laten leiden, in de spots van de internationale toeristische scène, toerisme dat ferme fundamenten heeft in spraakmakende items die… van alle tijden, van alle continenten en van alle culturen zijn. Maar weet dat jij dan “arm Ronse” voorstaat, besef dat jij dan dé enige ware missing link vergeet! Ik heb, ff pushen toch, een geruststellende e-mail staan, ergens in mijn computercoulissen, waarin the big boss van Ronse mij ooit schreef: “Willy, die duivel van jou is voor Ronse een… verduiveld goed idee”. Zijn familienaam begint ook met een… ‘D’!? De rest is petite histoire, “Vuile politiek” (zie pagina 49). Met vurige groet

OPEN BRIEF Willy Deventer stichter-uitgever-hoofdredacteur van gAZet, [alliene vuir Ro°nsse]

BRIGITTE VANHOUTTE

16

85

maa|A NUMMER109

ILLUSTRATIE GULDEN BOEK RONSE DOOR WILLY DEVENTER

Geachte schepen van toerisme Hallo Brigitte


Is er januari 2014 TOAST LITERAIR in zaal De Spil te Ronse. Ene Willy Deventer komt er als uitgever en hoofdredacteur praten over zijn jongste duivel-doet-al-gepresteer: digi hebdo gAZet (van Ronse). Zélf kan ie moeilijk foto’s gaan maken en de medewerkers zijn allemaal gaan nieuwjaren. Voorzitter Carteus zegt de klus te klaren en deze is nu, op de tekst na die we ter redactie aan geen kanten meer kunnen vinden, met de overjaarse 

86

maa|A NUMMER109

DAVIDSFONDS RONSE


87

maa|A NUMMER109

2014

 postduif na ongeveer 13 maanden in onze mailbox beland. Waarvan acte, waarbij hier, voor en na een overjaarse reportage. Er waren koffiekoeken van bij De Vuyst, ‘n pak werkwillige vrijwilligers om alles in goede banen te 


TOAST LITERAIR

 leiden, Henk zorgde voor de infrastructuur, er was ook de uitslag van een scholenwedstrijd, prijzen, gelukkige winnaars en hun trotse ouders, leerkrachten én Paul die na 13 maanden de dingen groet, TOAST LITERAIR, 2014…

88

maa|A NUMMER109


Geachte mevrouw, Geachte heer,

16

89

maa|A NUMMER109

U bent ondertussen waarschijnlijk wel op de hoogte: op dinsdag 24 maart vindt de 13e editie van De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds plaats. Die staat dit jaar in het teken van landbouw en visserij door de eeuwen heen. Misschien bent u ook wel benieuwd om te ontdekken hoe de landbouw uw dorp of gemeente heeft getekend?

Ik heb dit jaar voor het eerst De Nacht van de Geschiedenis mogen coördineren en ik moet eerlijk toegeven dat ik fier ben op het resultaat. Op zo’n 235 plekken in Vlaanderen wordt u volgende week dinsdag ondergedompeld in het landbouwleven van weleer. Lijkt een lezing over de geschiedenis van de landbouw u wel wat? Of hebt u meer zin in een bezoek aan een landbouwbedrijf of een boerenfeestmaal? Het aanbod aan activiteiten is erg divers. Bovendien hebben wij een speciale actie voor u in petto. U krijgt die avond de kans om vier prachtige boeken over de landbouw aan een voordeeltarief te kopen en als u nog geen lid bent, krijgt u er gratis een Davidsfonds Cultuurkaart bovenop! U ziet, er zijn heel wat redenen om deel te nemen aan De Nacht van de Geschiedenis. Surf nu naar www.davidsfonds.be/nacht en ontdek alle activiteiten bij u in de buurt.

NACHT VAN DE…

Tot 24 maart! Met vriendelijke groet,

GESCHIEDENIS

Cecilia COPPENS - stafmedewerker DAVIDSFONDS | Blijde-Inkomststraat 79-81, B-3000 Leuven | 016-310.600 | fax 016-310.608

OOK TE RONSE

LANDBOUW

ZIE PAGINA 31

VISSERIJ


Begin vorig jaar was Daan Hugaert nog te gast in Ronse én voor een exclusief interview door …

16

BLIK

gAZet annex bezoek aan onze redactie én met EEN TROOSTER in ons cultureel seizoen voorjaar 2014… (zie inzet met de rode ballon). De tweede productie van ‘De grote foulée’ gaat half januari 2015 in première in Minardschouwburg Gent. ‘The Duck Variations’ is een spitante tekst voor twee acteurs van de gerenommeerde Amerikaanse scenario- & toneelschrijver David Mamet. Mamet kreeg in 1984 de Pulitzerprijs en ontving ook verschillende nominaties voor de Tony’s, de Academy Awards, de Oscars en de Gouden Palm. In dit stuk heeft Mamet uit gewichtsloze woorden zijn eigen wereld gebouwd. Hij is een observator van het gedrag, een afluisteraar van mensen. De mensen breien theorieën, hersenspinsels en drogredenen eindeloos aan elkaar. Een reeks gesprekken in een stuk van Mamet zijn momenten in de strijd om de bovenhand. Een reeks wedstrijden, in vele rondes. De strijd opgeven, ook al is hij volslagen absurd, is geen optie. Prijsvechters van dienst zijn Marc Stroobants en Daan Hugaert.

90

maa|A NUMMER109

Mieke Laureys, de jonge, talentrijke theatrale duizendpoot die tekende voor de regie van ‘Een Trooster’ regisseert ook deze voorstelling naar godsvrucht en vermogen. Het belooft een voorstelling van 80’ voor fijnproevers te worden.


VOORUIT-

91

maa|A NUMMER109

BLIK

gAZet nummer 109 maa|A morgenmiddag online... hallo vooruitblikker, welkom aan zij die onze familie vooruitblikkers vervoegden de nieuwste editie van gAZet is in aantocht, online voorzien morgen zaterdag voor of op of na de noen... - uitsluitend via: gazetronse.be in bijlage het feit in nummer 109 dat Ronse weer toneelt... (ALLO ALLO VTV vs. BOLDERS' PODIUM) al de rest (nou ja, rest!?) lees je van morgen af online... (ons nummer 108 feb|B werd met wel 30 pagina's aangevuld in UPDATE - alles reeds bekeken in dat vorige nummer? - surf naar gazetronse.be en druk bovenaan rechts op VORIGE EDITIES…

mvg, het gAZet team

(H)allo lezer Naast de tekst ertussen links, kregen onze VOORUITBLIKKERS op vrijdag de 13e dezer deze twee schermen gepresenteerd om de komst van de nieuwste gAZet aan te kondigen. De familie vooruitblikkers met meer dan duizend ‘familieleden van gAZet’ kun ook jij GRATIS vervoegen door gewoon een e-mail te sturen naar gazetronse@gmail.com met opgave van “GRAAG VOORUITBLIKKER”. Vooraf elke keer dat gAZet online komt met een nieuw nummer, zal jij dat weten via jouw mailbox én met telkens een of andere meestal van beeld voorziene insteek wat er ongeveer in de nieuwste uitgave op onze lezers wacht. Zo zit je vooraan midden eerste rij van het eerste balkon, met breed uitzicht op het gAZetPodium. Zéér welkom. Willy Deventer stichter-uitgever-hoofdredacteur


16

92

maa|A NUMMER109

Haalde de sportpagina’s van…

… onze ‘Ronsenaar’ met fanclub in de VERDI (gAZet 106):

LOUIS VERVAEKE


16

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN‌ tweede helft van maart 2015 als gAZet nummer 110 maa|B

đ?œ‹

93

maa|A NUMMER109

Op onze cover en op de COLOFON pagina hebben we 3.14.15 gezet = đ??…dag! 3,1415.. is het na de komma eindeloze getal waarbij de omtrek van de cirkel 3,14.. keer de diameter bevat (aantal omwentelingen ofte ca. 22/7). Het blijft oneindig doorlopen zodat bvb. ieder foon- of gsm nummer van alle mensen ter wereld ooit in correcte volgorde van cijfers in de nasleep van đ??… staat. Om het met de Amerikanen te zeggen (want zij geven 14 maart 2015 aan als‌ 3.14.15 - denk aan nine eleven ofte september de elfde): amazing!

VIEW


94

maa|A NUMMER109

EXIT

PASEN STEVENT OP ONS AF BINNEN EEN PAAR WEKEN… ZONDAG 5 APRIL 2015 00.00 U.


95

maa|A NUMMER109

EXTRA

VLNR/VBNO: OPKOMEND CA. 10:00 | EVOLUTIE 10:28 | MAXIMAAL 10:35 | WEGGAAND 10:45 FOTO’S VAN DE ECLIPS VANDAAG VRIJDAG 20 MAART 2015 VAN OP ‘T GAZET REDACTIETERRAS


96

== op koloriet van de huidige meerderheid ==

o o

o

o

maa|A NUMMER109

oo

EXTRA

oo


97

maa|A NUMMER109

EXTRA .

. .

== de private (Serge Crucke) en de publieke ==


98

maa|A NUMMER109

EXTRA

== Jan met de pet (en Marie)‌ beneden! ==


HEERLIJKHEID RONSE

99

maa|A NUMMER109

EXTRA

== minister Weyts via N60 naar Ronse? ==


100

maa|A NUMMER109

EXTRA

== brood & spelen ==


101

maa|A NUMMER109

EXTRA

== de duivelhorens (zie onze open brief) stonden reeds buiten; binnen nog niet ter sprake!?!==


102

RONSE OP ZATERDAG 21 MAART 2015 17:35 … LENTE!

maa|A NUMMER109

EXTRA

D Op onze HOME is dit gedurende LENTE 2015 de RONSEFOTO…

E C B

F

G

H

A

K

‘n Zweem van lente met op A = Veemarkt | B = COC | C = Rodebroekstraat | D = Les Hauts Saint Sauveur | E = Bordetlaan | F = torentje hoek Zuidstraat/Oude Vesten Huize burgemeester Oscar Delghust | G = torentje Huize Joly a/d Grote Markt | H = achterkant apotheek a/d Grote Markt | I = Bruulpark | J = Ambrosiusstraat | K = ingang van de “Kliniek” ofte… officieel Algemeen Ziekenhuis Zusters van Barmhartigheid…

I

J